Вы находитесь на странице: 1из 119

4

42

fpHa 1l ll]1 ll t-l1.

03

12


)(

12

, ?l eute t, it.l.l 1l. |o.}llH()


l) ),t,ut tl Bblllle l}1llul l]llf lHa(ll1u,

':-

l
lB

K{lK l lbKo l durl du, lllllLl


1,1(t. Ba.rl,Ho l11o-]bio u-l ll LHulll1b

k(Hblx pe[ux.

l.tl
d 1 bl! ),l-]-

l<
t . ( ld .

.| lli Bua lrcll,

l.l

52

l )l1). 1 l l , l aB ), u
1

,.

a\io
1

ul

I1,1J, iu

otL 1 Hoi1 -l -

l!.

du

28

ctl-ltbtx \tlt ),.l-,l ()


l 1l.l,,r,,,i.|,,

|,,i

1., U lld.

tsl

,].

t1,1l

ll1l^, ll-

BblcTaBKa

".ii-

25- l(
))

l<
l<

82

i|l!,

:,|,il}lo?o

ll,a-]], (ll jl?)] lt l-)

l-

- l(opoea

OtpuBtttllbcH t u.ttDl\' lll l11\lblu i],1

-uHozux

I2
I2B

I2

pbuitl,ttllll

fu,1]091[l1,00

'l

',,,t

Il

leHHbte -)uu u ] Po(t,uu

,,li Hlll k)\

92

O?l.]u,

K-lK)el u ll|tHee lJ.|!,

l(

. . :alpupoBtttttte r)ti PuKoplttKt t )t\u


^
_,t..,ui".t ||]l\, hrt |.l|ll \
,,cl

Io4

(rr igitl>

lh Bol?c,

.l }

,\1ec,l(l, -o,rlHo ),LetllHo .10l ),?,li!

I8

?l.

,]u ll

1\1,i,f ,l., .

'l

l, lr}l[fu

r\
,l'1

.4|r

".|

l08

]ll urll1 pLt.]oB.lc ]i|lP]ltl L,t|-1l( -le?Kue 1\l - tt l itJ u| \ l ]l]l,.l,, ," l]l,,!,, , t,,,i pbl,i\,

148

l4B

ltutl tt
\llrpc apo!la l nJaIopol].

\lrii },ii-

r.r jei itrhl ish


coB\tecIllo J8I,\I Oiiu t,tl Bactttclt

llrrlt .r
l|.I apo\la I]I.
_rciicTB) Ulllii t\

ll\ \lIlll.
,

, .

, }l .] ,.I
>, Nl ,1

rlig JI _l]
. V! _il
, }. l Iul Lil
, , , } }. fu]. .
)( ; fJ
,
,

.
,,r-


},Irr\ .

1,1 l5 .r 2009r. I,l tta .r tr,l ll:ll \lll|)ii llll (lll,IllltBHlrlLIt|B,Ie I)l] ||iI urrpt1. copeBoBallll ll.lll \llllll] |l KortaH_t.
rt l 2.9 Krt. lrtl 0.5 Krr. ,rtl
-l-l cpe,fe\t 5-7 \tepo, l.T ( ]rI,]
- 5 ,l.) re_lalrl
_l ( l5-20 ) _,I I,1 -L] (80250 ), ,r :I . . ,r
Ir ,,IoB.le, }l -lII -,ltlilepax,
t ]r KorlaHla
38, \INl ]. [1 39 ,l .
46 ,,1 Nf (. ,

. , . , . , . , . ),
{ : , , ,
, , , , .
ir 3 4200
,
(3
- 3350), ,- (3 - 3325),

.l 1,cttctttHoto clitpa u].l\t I0.1) Olii lllTeeplloii lltr\r t ." .l ]Toto


ccJollil RIl}cll1.1il tlOR \l,l.I IIITcKepoB,
z .r ]\{ ,
9l0 -l. r
l60, ,II ]\l.
"q Mastel },-1l \Io_]e,ltj St. 940 f ! <(-D Nl, Il -]}i lI\t ,l <,"
<v. ,]"r IltlIl\ I },t -r;r. rr K]acca II u \l.'l
<( ,,.

tvrt , }l\l\l. l\t _.ll.l\ .

II tr.t..trllt

]JII .tl

I'lrii.

rt

:lc(.llplll\l('lllll\l hitIlllll1,1\ llIBilplllt.


\,laTeplla_la Plr}lon

Taipan.
y]_l.t\ ll !l"llI
, ,r \lacpllil,1 tt .
Phl,ton - ,1 Nt]:l,N{ ( ]
)
45 Lb.

-,l. -

I|Il<yG pbtbt L G
\ tttlK;t,tt,ttlltI lccbil ll l h{|\I!l ,cbclIolo l]o,1lliltl Illor(l c()lI(l.rtrrtcpit t it|trlttr,Inlll all]\hl\l!tll! l l\lI11.I(llli lllllllll!liltIi]
llll l (,ll l1)\! ), , ]!1;L )t
_rI II.
v l,l . ]\l
3 .
"

al v\ l. r
. :Ul
,l .
rt , ,
. -

tl.
\4 .

< D (499) 168-941, (499) 168-459

*s

ENG

. m Dr r lfs
( J rrrl r .

waggleTs
.

iD l .
. tl Jl
, ].

, i , . I 2 7 ,

rl

_-.

[l

<

cabD( Iry r,

?;ff "#il}#"#ilD@,|)@!{#fi"f,ffi;*"i#r"lffif
m .: rli
,r.

Ha,I[oHy <II},I II >


- JI: ,r }L\ Lt.
r Wild r Fdr (,. ,>) }
2 ,44 2,7 4 :l JI 50 200. <, opy'c.le>
Big Rive Fd (< peK>)
,r 2,74, )l 250 .
r rr Ifi: Mega lFdr ,r 3,6 ,9
I Texl I,I .

{ {r.I }Gr
Ralf Rig
Im.I /, r ,rrr rrc &,l.

ctive, r
-25', II
Spirale ( ".),
yreToM ,
) , :l . ltl <> ,l yl l.

D|
.lJl,
llul
JO! ri zL
{
D l
. ) v i,tj
, . l( I },I
.
t.t r Bzl rl g .IJ vlopa, }r .
v Ul . RalI
Ringer ,r <>1

l_

|*}

Jir-,
*'.
,

.j'

\-.
i

*r


,1'

rn

'\

-,r ,
O: ts .Illii ,
Ila ,
- . t...
Ol (.l l. ,] \ ,.
llt ] lI.
Ill ll 1.1 _tt
. ,t

.
",t
,
.
l l _1 Hola-

,t,

l'l

\I. L (\l\t v.
!,Nl
}lo)KHo

, \ cK,,IoH
,rl,
. ,,l \t
KaKIl\-To
,l , raxe
- ,l,rI

Itil }_]ii
N{. Caltoe 1,:lI.l ! . ,1oBIlTb

N,lecTe

v .,Iv v\\l

\_1lI.

[,l - .

rr , \l \oJo \I_l.
tl\l], Ii } .].


, !, feb
]IIl

Ecr,Lz ,l ^I

i.-_

,]

( N/(, [',])(l _ -:_


r <I (, --_ _::
(( () ( (

.
"r .
,rl !\,,l,.
H|1,1ccKc Nl 0,l0 (,:t .
0. l2 vrl). .rtl ,l
"rl .

,,t. l\,l


.
, ,,l .
r ,

-l _
l . r
. Koblet{-]oBall ":l-
N,l

4-7

Mrrr. , ,
-

,,r.
,,l ,

,
. .
.

]v
.
\,1.
.
,
.
. !
,

. }"
I }
, tUI!
_

1{

-.

F-

\t1.1,l,,t To-1bKo
]ie ii}|rt. .
eIlle \| Nl.
I

1_rcit_,rbHoc

,lrI

,loB.l11
BttKa.

tl1.1ii.

alLII ,,I ]\1


a ]l lloeCoBcc]\l ,,t_il .
I] Nl

] .

\l> .
]\,|.
},lil( ) . \{ect ,]
-

ffi

)L,t-

. .
jq coBccN,l .

.l.
lr j

, it,l
_lll ] .

t ,
N,l
.l ,I
. } .

Balt<Ho .
.
-rl ],I ,
t
I il.
,
.

l,
,

KleBaTb _l o.lo\l 1\
Htlx.
\leca "r _il.
. _]}.-] <<l, Il, -

. l1 ,t.
rlr .

, ,
-

. ,

,
.

1,,

::+r"
q''

h!;,,

,\

-.,

.
.

.

,,l,

"R ,rl .

]\{
, ec"rl , ,-rI
-

R, ,

,

. lll .r .

<<" <GV"
<,> ;tttrt

i. _ ),tr-

! I.1
, llt-

. l.olla t,ll
.

,rtli -]ii

l_

,
i,i .


, .

]\,l ,
]\{
.

,
. rt. l . , ,

,l

(. ), -

! Jl

} }

J,I _.

. Ko-rlbo
Ko,,IeHy .
]!l :,l
N{,
. ,t, ,
,

.
, , , .
.ll
, .rl rI
.
.
,r.

"II"rl,

,

.

I
_
- ,
.
-,
. l<,/

IJ",r

.
,

- [
( , {

. ),
(, , ,
), ; -
-
,I| , ( ), ft

( ), ( ), (
).

,

.
, .

. f
( .,l 60 70) tll.
ytacTKaM

JI. f ,

. ,

,,l

,
v l J
.
-

. . 3

,l ,il .
,

JI

ts . .r

. ]_] },

_] ,

I. ]'l. .
HarIllI .

Ll. , ,

\1 tlil
lI .
1.Ilala. lill ,loBo,,lb. _I . Il, , ,rI
:lollcKa I,b l oKtlo
\le]K-f_Y _ l\{,..

aI{-lbHo .
]
l_l\,ll 5- l0 rt. ltr, rl
i\ ,
] . rr
\{ \1
Hlt ]\,l ,
,l ,lii ..
]i]

l].c v\ _t_l,
I{ .

\{ HilileTeTb ,,l

j.l lts l

. \r .
t

,,l
;trrl.t _
:ltt .
r
i ts
.:tK , ,

f_,\Iecla l; -Jall , .
:i.] .rl aa I ,
: l ;
:L]!
,

rtl .

..:Ulo }. I| _l\,]!'\l ts

Il .
]&
ltl II .
f
iul ,
lepe . 8\ ]t .
,r . Nl NI, .
,lecy (
" ),
IlNl

ts .
t ,,r
-[ , pe,lb _ll Ut}Ka. ta
,
)"r .
Kpobte ,
N,I Irl Kopltla.
I . , ]\,l
. . "
]l TpyJHo f . , BoIl ]. Bo,1 }l lb vopN,l

Nl
.
,
l\,| N|ece,
MoxeN,t
,,l .
".r

, !,

N{oMeHTy, -

. -leT
, ts
.

\loNleH

la\. t -

BeHHoNl ].

. _] ,t
J,,lll:] j-l 4 rt - 6-7 rt, ,,t
trtt ut _t_l ,-1 N,I), ]\1. .l -

}I i]-rleKo
.


.N1


. .
,l .
tl\
R]\,l
l!1 . l -
r
To.tbKo . l_t ,l,l
. .,l. }, .

| Kopo]tl _]\l. \l

]\{ . 1"tacT, t
| ,5-2
"

r,
]

19

R
-_]l.

;t . ]\{ }
},

-.,l". - v " ,l -} p.LI>. Ill.IcH . ].,l lt. ,


, Nl
, cTorrT

,
_ l }v lb .
, ,

,
)(,

.

.
. ,1

. -rl
.,l }\ v ,,lt ] rI
.

l.

( ).

v .,l ]_]

.
&rI
_ ,
R


Cyr...uy.."i,o*...uo

,
. - ,
1\l
,
, -
v. .
i .


.] .
_:l. R
]], i.
-,]

_]I{

tsIlaL,I

\top\lbimKll.
I!\l
. ,
lr)"I ,l ,
\l\l ca\Ia e-rle
ll\t .l
Kporte . }1 TltTb
Il_]I1\1]\,1
_]

ll\l ,

\l\I

_r]

J,l

, ,
-[
I,1 l\,1 .

:]; i-r[,,] Va ; (,] la[ eJie lV\y'T;r, a tj,i.Jl li "]a(aib t.j,,] ( (yLlar. ft D
i.,^,,/

.r - ,

Boi:l

t .

, l
,
,

.],
la l \4Hol:i , , ,
, NlHe, ltrr ,
.:I ,
ll 2 fl:l.

,
_]}, ,
\t
\l .

.
Koii \tlt _] .
_]

,1-T

rollcK ,
l _l
-l ,
rt ,

atl) ,
,
]
}, .


,
!_]Jt]ltme
r ,T
\ltI ,
tlr 3-5
z .
rr ]lireT ,
.: ,] , ::iJrI _l .l \'.

.
, -

,l

, -,
.
l v ] t

. (
) 0,2 ,

0, l8 .
-

,


JI, , ,,l.
.
,
,
ll
.


.

.
(. l ).

, ,


.

. ,

il ,

,
-

puc.2

(.2).

.
, ,

(.3).
, JI
.
J :l
, r
.

'i.',?ii;*:i"il".

uo,oe'

",r"'u,o
.


, )
, .
... l
. ry, lr, -

.
.l,,l veHH v .rv.

-!

, . ,
- .

-
. [ , , , .

}., , ,
}", JI ,
}
- II .

} rir"rii ]I

L] ]ilTo-,l eI

Ho\t Kycl,itp}lKe

_,;Tprl,to CrpeBHo. lltlctb KoTOpOto \_]l1]l I,1,,


Kl Bo.ty. lI\I].]l -q.]) lI Iir,I _1
_ . lJo.1ONI. ]iltsuI}I ] ,I l,.
,,l 1,IltltitIU\,b Hil llL,.lHil\. lI ( lp\ ll l((lIrl UIIl] lll

,
:

() cHtl }. rtocty ttrrl. OTKpb]L]lLlocb ,J,.tea]Ib:(lc \Icc I ..l -lO8]t I]J!, :rrtt cHacTt]

,Ll\llU l,ty,ttttr, Jo lH:l lpll ( Ilo,IoBlIIloil \IelPil.

_l-ll ttlil. ,rr }, -Il,l


]aTplt l{. it, tlil KpK-)LIOK l, jl},Il{ .
L)

rcKitK] ]l]llt} ]rii l1-1], Olt 1-1


_., lll]acT ]]It lI. ,t-lI ,]. ,it:], poxo_:tllT 1.1 l{ccKo,lbKO -l. Il-
...t

- lo }II lo ]loBeJo

\,,l,i}l lltl l('.l

]} c,l

Iil KycTapHllK.

ll Hil Kl\lullK( \llll 'll,}l

|Ul\

,,L t ltt l.,lltrl. l] ] l lll]},.


. ,lIl lll.) lcIBo.1L,\l ,laR UltU,lHtI lLl. .ttt,t t,K Krct.tp-

lc'lcIlll( LIlllt]:ll ll lIr(BHll.


\t t]]. ]ll]ll. ]. II

.i, l.tK

] Il

K.tK

,1\ ]loc,le ttrtii tl,t \Iyx. tl TrIHe,l ts}l.],


_]l roB,;trl ]lr:t BeceItIlx l]lt} .f
:-]l I1,1]\tt1 C)peB}{aNll.{. rINIlI. ]aBa-,la\|\(Opii. lap()l U l l llllKil ttt:trl tc,te
_

.,l,,l }l Itoil 'l 5 l. -


:-]illl )lIlrlI IIIil coc.ly]I] ]

lLlI] lt,ll] \tltts

'.1.1,

::Lllle !I\l ,]. cHatcTb


,(]ii ,] ltccK1,

cTollI 1,-lr1,1-\tIl Jec\il\I]l,


ocHOBHoii 0-1 Iii_I ]tccKa _tttltrtcrpclrt 0.l8 rlrt,
_rtt I{ ],iIccKtJ.]l{a\lclpo\l 0. l()-0. l-i \t \l,
_t JaBllctrT . JoBJK) KaKoli rt
I piiIl Bae\lcrl.

,lltl

,ii !cTllK". l1 l],I().tK}

] I I]Iil. Ili \l IJ Tp} ]tl)


\IllH}T} I.| }lts]ltIlI ll; _l,
l.tKtltKlt ,loB,ttt loBU,lbHt) (,:i.,l,,] lle llt lii||,

,I\ lII

}. Ittl\l J rITcTI]l Ic \l .1-l pll


].lll y.lr|Jtlma. ;r _ri.]l Itll,eT I] Ilrlll
_l!,lU Itc

JJ,l()

lI lt 1aBLITb II,]

}lccTa -ll],il

lIl{lI.

\t rlll]t ]l

,]tl. \{ ctlNlb]\l ts , ,Nl


fJ ]

..,f

*,

''' i:.

vo

'

Nl l].
r, ,rrli-rI .
,
. ,q 8 cN,ta
ryI}J, ,,t
lltsll . ec-,t}l ,JTo
t,
. R M:L[al ,
t II irl-

pofa ]\| -

.
.

. Nl -rlN,I D
J l ] l l \. lo ,I lI .

, rl , t volyr .
l l bo_]ee \,lJ\ .
, t

,}tr]

<( Ir. \l
rt Il!" ((t],,

N,l ]\,leHee
3 . 1, l]!I
-rl yt-l)
,rl

"q ti Manoil
.

,l lI
l Bo_te. 1 r
}. . ;r.
_l . t t_ tr tt
. ll
,I c,reHKc
tt. \| }] . _ l It(

N{NI KopN{oNI 1],1 N{HotIl\


-II.

-,l,l N{ !
R,rl , J'INl ts.

. !,8 . oIl

l\ J \

iul

]\1 -,i\,
. TaKtrx

1,1
"rl, ,I\l tl11
\. .,I _].
J
ts.

. t -

}l .
,

_l ]\,l

t{ilcil-lKall. "]
\I; ]\,li
.
laeT _,r ts Tll .
}1. ,,l ]. ;r ,,r.

\ll

.
BneKaeT .
-,l, , . ,,l
,ts

. "lt.

:,T

,-

,it ;r

tt .
,
"rl

.
llt

Jl , .
,
,
, . . ts

. , ts
N,l ]\{,
.

, dk d, l . t< ^ , ^ Il [ N/
) .

, -

;UI j Nl
-] ToJbKo ry .
ltltt }
\l},copa (, .,.)
v iu-

& t

I.
r l (


).


UI .

Ho\l \1.
e\lKocTb _
v
. JI
:UI .
:o1,I -
} .

<,o )

}
},

ry ,

zD
.


l"r .
ll ry,
) .

,


( !) .


( .).
r )
, , ,

II . .
- l
},
lrzr _
l & a,
JI
,
lI ,
i

rihtr ),

'

Chironomidae. } .
rt.


i. )

i Jl

},

. .I[o .

llUl
,

ffiffi;;;;#;"
D. KDoMe
Jl

W;


I -

\l

, i
_l \1 . It
] ,
li
_LI ] HIte. kl! .

}l ,
.I
,
ll, !, iL
.
! }-]I'i Jl,

I
-

ri l0-12'C.
_]H}l _l
-] ,
Hl|KaK .

I-
ll
| ,

--lll.
Prxcltlr
f,.]
- tl .
-r _1ll.
, _J.Ill -
Hele,lb.
icLlo ll ,
i!-li
]--1
-
_r-l, -
L.l_]}I _,1, ,'I-

, t ,
- .
(
, )
.

! I
, .
.
, ,

,
<> ,
ry ,
, ( - )
JI
-
.


- l
,
tl v l l .

.
)l ,
I , , .

)
,

,,I r
( ),
2-3 ry
, I .
l
t
ry,
}",

-

.

,

tl
{, I },I

29

Ji)o,1lrt, }
l]l]
||l )

|l,

1I l

|]

,l

K,tciiKlt

l l{eKl])

\ l, ll,|

|,\,9|

] l

tlilrI. ll cc,llI

L,K.l,,|I|

J|-

\!aHHOii li. ()ul]lii \,,lOl]


\,_ Lc l ElcBc,l]IK. rtl,ltllt
cIlac I . ]-l)lllrl Rll

l!],],l It \cIa]b
l]p]l JTott .tepe l ,rltc-.LBa. Kporle

O.IHb

(). \l \olll\I I]o.1\,(]IlTb \laKcll\I\II \.]oao_1bcTBllrl ] JIoii ,lR.lII.


lIlalIlIT. cHilc,l l()lxllll a)

o,IeHb,lcIKOii ll llvRl'_ l bl lOiL


lt l tlr TpeoBilHlIrl I]c I]p()
llIl] _l\ I .l\ l \
]Ia\I
lIY;' H()

\Ia\0l}()c \,.]l1,1]lIllc ca}IoI

lcl K()lO Ic,cTit. l]acc,IllIa]I]Io


Io ]I _l_l KplItltoii clt,rbHclii
. }!o,tKa lle _lo.1XHa I
"\,Ib]cTOI]aTOii". l() I It\leTb
tr"l rtcHcc ]pb]ii cTI]oii.
,t'l cttctcocTBr rttHtlBcttttoii
IlOJccllKe. \lll\I()ii l]lI
l()B,le \, la iiK ll

,)

BilT Be1-1tttttHKa _lo,1xIIa lr


llrtii
t1, r, l,K"lctiKtt trltlKttc,
ll ]l()c,le clllbHOii lI!)]cc(lK]I ]lll]I
Ko\l ],KcclKoii r_]llii Hlt Kllttl,tKc
B\lcc | ]Ir] \IO)t(cT 0JllI
lO,]bKo Bcp\lirIr] I\lt, lLttl
llt\I]\ lto.,loe\lil\ ] I()l] \l Kl]
1 , tctiKtl Bcp\Hcii I\
,t tc-to.
KpaiiHc\I c,]\llae. lIl ]]cpUI]ltlKil ,t(cc . \l() c\lolll]lpoRaTb
tta tteii KtlHHcKttl1l ]l] Kol]()TKoii (_ic}l) IoI]Koii IlI lllL|()li
_

JII]lKll 0 \ ll t]]II.l
eIIle ll p0,1b \IIl]'()l]ll,
cc.ttt tl ,ltlBJllc \ L lcliKv
]Ic .I\(lil c,l\,,laK) ]l ]llll
'l lIoK_lotIIIIIKO\I ij tl,l,
Kll. cot]cTvK) 1,1tl;llll rl
1-2

'qi ,

, .i
30

,]]l' Hi

L]

{l

Ittlll_,Itttt II Il \ \,K_le
('IIP1,I\ \1.1\,'l{\ } ll1,1lll'lil } l''

B(),1bcTBlle

lOt].llI

I]o,]},l]lITe

]Ill \l cpaI]]{l]\!oeI

Kpr tttt 1K-leiiKa .l_l

ocTol]oxHil ll .Litxc ]l \NJ


K,lcltc col]ce\l .llt; tt,
\tO){eT ]lii lI]. O]III ec_llI
Ta\l \lc,lKO, ,rrt1 I} \
,I!I\ _1 B!,cHoii l lpI]xo]IIITcrI
JRII 7-tlc l llt llattltt.

Htl

,tc l rgl r,.-tlt.

Ic\I J. lI llp]IrIlllee
,]oB]ITb. ,J lo\l\, ,l L]cc] ]a :l

O']lI ] ]

laliTII ]\l)t]

.l]lll{\
lllll\l lll,.l\ \lilll.,il)-

_laJbI]Ie R I]().t\ (
11 111

r,l,iplr

) I1 8II_1,ll \() 5-lpORoii \,_lO,]Ko]i.


1 lt rIltKctt ll,rI \,.,1oBtl_,l bcTI}l l
IIo;KI]o -llIl o,I _loL],]]1 Kp},I]

t!oii \,,lciiK]l 2 J.5-

rt1-1 rt

tIitltllt. \Iecl,. K\,]it

.:1

\lJI] I "ltr. ,]Il.


I I\III, -t1.1tttrl. tttl
tt tl T.:t_ tl oI]lyI]lc1.1rI
o_1t]Oii .l\,\ l]iu KopoIKlI\t

i{
}
,
,,

li

'
-

*
\

', l.Ll]()\IlirIlci] tlil ljccL


a

,LlI

]()l

]ll,]L)(l

( l\ ,l()l]Illl, \K.lcIlK\
ll\\. I() tlttll 5 rtcI
\] \1ll\()\I. l1() a lll l l\
(],]c]iL a,]ll]K() I()- L\() tll]
_:].'II. Kpo\lc llclo t)cp}
L_]-rtctllot;t,ttt,
I ilitl()|i ll l)i|).|,jll. L]cc rlcttltcIt.ltt
]] ,
,,L]

ocllilc lKll. ()tpr,lctt

{]lr,lc \ K_IclIll .l() ]tl i)I)


]I)lll)l\l. llilC (),l1,1r() ] l()
,], ,Icl l,]l1l]lt } L1I lllIllit ]l lloIo

l t

K_ Ic

Iit']

l(]

()Olltl

ll(]I1,1il]l()K-t().Il\cll cl-ril]\
l(]] \ ll, Ilpl l ci|\I()l! llla)()ii lloK.lclJKc
l l.ttttro,tcc ol] l ll\lil,1blIil

lIlLltlrllt Bcc lt't] oopll ]lIil'l,


-L ]i]]lltilrl illtlc1lllil t]c lI\,iilIilllt1 LilK,I()I],1rl lCTC' lIC.lll

]crl ()c]]ilc lKIl llcc()\l

' tKollrl tt,tt tt \]ll\.l]l\i]'


L ) I() ]l (6 ]-rlcll)tlBt,ttt rtltl,
r, ltlKtlBoit lJc Icl) ), IIo j

rl t

,1 lt,
tl,t,,,t

_]

j,,,,,l\,l

,l1, 1,,l,, l,
,l\,,,.

l l

l1,1l .], - \.'

_,}

rr

'

'l,

"

FJ
|t .{-,
l}

}a
,t

l,

,l|

]]],

Klt tl

]ilI]llcl]\locl]1oI

oa)IlIclo l]ccil \l(]/l\c a()cL()r] ll, ()]


lo 1l('cK() lbK]l\ (()a)l,,ll]1) ] -1 \)

a l]1,1\a-]bliln.

{;.

o\l llo] ,IilB ll\ i,- 1\ L:


K'lltcTl), IllK L,il\.L l.]l ]l.i
K()ll()ll\il l] (rE 1.1:] 1a. l
l]()oi)ll la (]llil at l,]
llttt,'rl ttrl'l I]I](lR '-\
l]] ]|l()l]ill Li,]al()l]()! ,]() ]L]]
\l()rK('I ()L] I l) lollo,t1,1](j ll]{)!
]()i1 l\()l]c L]l\ ]\ Illl], a l Lll/Kill{] i]!]]l

()tllr

,\1,|j

r\I Ill1,IoI],lc rtc lKLlii tK Ictt


t) Lil llcIl().lll]\]()I c()l]cc\I
., J ((). I i i()clll1cTK]l. ]Io I]cc]IOll

[.1j,,

Ll

l() \lll1|l]\|\ \Il] l]c|){)rl l()a Il, ]

l]cPctll]() l]lrlll() I}Ir]l'I)

.i

\ lcc Ii] IIPll ]ili)pocc

lCl.,(l

.]a

,*]

KiLK Illr l: ,tol] a


Ii] ]crIal]]]l j Il]1l
ttlttttrlrl i rLlc. ll t .,,
1

t,

t1,1ll1,1 \

tJ']1lo llccIlol] llll]L l()B,lc


ii)l] \l( ]ciTKll l} l]c])\lIc\l ,|
,j \I ()I Il()l]cl)\l]ocIll) ()-L

]]l]I]()

)|r

!]l]Illc

l]

1]a]. \I11 I lll\I l]cp\l{cll ,litcI]L

l\1lL

j\ )

Lltl

oc]I.1! i 1]

\|llKcllIll1.ILII(). ]() Il, lI] lx) ltn


i() Ir\llil l]ll-LliclbcrI llIIlIb
K.lrI illilcltllil l1, ]l. cc.lll ilIIl

a],]

rtc ttlI tlltttt1.1cc tJoc l }]L' l]li

ll1r\1ll oKil Jl]lllilK) lc,l oc]I ] IKll


ljcc()\] ()l\() l() l l,
tltt toBtlt; l]Ila)lIl)llc lcrl co(rl
l]c l ] lJ\ l()lltIl li Ll)\ ]()ll().]l)['\lHocIlt

,,.,-.,. ]

r=}

i*
'|,;,'

},,l-Jl1Il. OHtl

' ,
^
) tI l
,t,.,

il t tt \lr cBIlHllil_ TilK


lp\ lll lil pllJcl(,rl ,lilclo ),
l ".lK
lt \lcIII:llb llo lccKc
Lc. rrr Ll,ll,illItli. B(Iep
I (l1.1LH1,IIl
ll lIl Hil lo ,,lIpublll{illb,
l
l l()rIll} ( \|.,.lK\h, \K.Ieii
t Kr. tpclttHKtt IItllll ts\l(l
I rr ,rlr,Ke I'tl\, tt,Ilrl
l K.l.Bc - tl.tooptrT, tt
t rp,,nrlHK:l ttr t;KH.t irt rIc_tKtlii.
l tltK KllK \ L|cilKil ,I.IcIn;lepc|-Hil
l nur,,.r, ,.
! .7,,.n,r, c,tlttatt_,. lll\1,1,II tt ll ttt,trtetI,r,tecKtt l1.1\l\L
l .aa a"* ll Ic\lll.,L]o
| ,toB,tc l,rl !,I.1l(, bo.tee to,Ili tit
.,,.,
- lin)(tltb tt tlpo.,c.
, t llcIIu.lbJoR.lIb,lelKlle
l

lt aKKypaTHolt l,leBe Nloxo


1.1 oBo.1oK .il}la\]eTpo\l

().()tirlrt, pll NI t;leBe


lttttotte :
. Jlt,] I]pol]cxoJt] ]
ts\tllIl\{ -,l Il
] io J,lIllII\J

rl Hac,l,Ktl L
,l \l l
R ,l .l:la To,1II J\' o\'H,ldh|.
I]oL]O]IOK ]]l IpaB}lIlpyeTcrl oKo,rlo lI ,\1
llt] Hcto .
t. _ Ko\t\
tl, -,l llOt]o.]oK
l] } .l l. lIc}] (l8.
]I ,il
"l.
\I,lii Bep.:l . Hcll
-]l ]ll]J ]Ie ll.
,tTo tltlJ \I

O_l IlO l\,lcpc ll1.1t{


rr,ttt ttt.t :l. ,t\ Il\,lt}I,l;l .I pil ]. lIl\] ]lotsoJKo ,1-
Ile \lelIee .

(I1.,l

il Ilo]IIlilcKLl. ,tl

|) Lo,tlt eH t KoPor
(5 7cN1) -.tts

||l,LlU l},i|

KrlNl

14

cpaJy I]oKala-T l8!,,

. Halllell "l ,q,!-


ll.I luU.llb .,ttI_1.trt - l-

pOi.j -]OB"]r{o.

.I l]

}r (d)i]NI ";L,l-I .)

,]IIt]IN,t tl. lttt


( \{.

.]!,}l LI

( JillH\ I\l \ lPl,


.. ,,J.l

,+.lLlo\l) HJ,l()+.-

- 1. Hu utttt l.tt.llt) ,. l.t


J l,,] t,rlxc]lo l1 ,lI.
l

+'
f4

i*:-,^^,,

(l\l\ L,l'] lc\]]I()l]()ll


() L\()-

Htl cc,ttt tll'ltl lol] l(' llit

I()I] Lll ()Ill]

\]rl)\]c )l()l(). \ ,lt'cLlIILIa


]L]l\Il l]a l(] T7[,lLl l]l, ()LlcI]I)
b.l]\Ill. B()-]l['pl]ln\. lolIKllc
,,LIKll l! 1] J},Il,lil ] \I]I()l()Klr.]l
) ]1jl] Itl('liII I]o ll|]\] l()l] lll
,,
t,t r K_lctlKtt lll() I]llIi] I] lIcIo.1Il()cll,, Il() lil()l)lll\.
al]clltIil ]l ] I].] \ K,Ic]iKll
:,l |( ) IIlcI]\ilc I l] IJo].l\
l) l {KlIii Kl)l(),loK ll]ll] )l()\I
l\c]itcl IKitlIll plil ll !K.lclIK.l
i] l] (' I

() llc

ll)()c](.)11.

II

tlttttl

l11

l]()]

I].]ii.Lcll

I. IIplI K()l ()ll()\l 1]() l]l]L'\]rl


l lolJ lII () IlIllcc II]() \() K)l]
\llT]Il1\]il,11,1l(). ll() lL' ]l1() Jilll()\lIlllI L
]].1PlIJl

l'

\Ill()B()I

\](r ta I1, l1 l)it ]\Icp Kl)K)l]Kll.

l].,;]
\
i\,,
L

"il()lil)

IIilclilKoii. ll l] lli,lL
\l llpll\Icll lL ll\lClIlI()Cl(),

]LalL), -till]l]()l1

crl,

cIill]lIl KllKl,rtlK tltxc J\,l

l]it.]]IllI1Il liacil 1KIl,


t1,1 ll crl,tc

1)

lIIlo

()

I]

, ,l()I],Ic }l\,lcllKl1 i)().Icc \IcIlcc


_'L'lIl pll J\lcil lc ll1) ll)
.r] Kl]K)ll(|l N\] lS ](),
I()l]lIlc Kl)\ lLlIl] } K.lclIKll.
.,.1L]L'cII]c l]iicll lKll lTcll() ll,]\cl
r\ Ilt]Inl1 ()tll]pl]IllI. l() \l()r\lI()
.

Kl]\

()IjiiPI)llIlit lloc lilI]ll I \la lKll lI


R l]!()L1(] . l() cl)ll]\ ]Il]|]Il\ rcrl \() 1ln.
Til tL KpKl,ttlK c,lc t\cI l]().l ll l]ll l
l]c cl() ]LK() ll().l pil]\lcp }l\.Icl]K]I.
I\L), Il,K() l l()- l l)l] ]\]L'l) l I \lcK)IlLclic,l
]

:]a

t tlt. Lc t tllt tlcl!l,c \lil.|cl Il,K]ll]


\IIliL-,l l()ilLt ollilp1,1lIl
] l( )|l\lKll ()Ilcllc-ll l()ll l)l,Jlll

lL1,1,t

trl

alrLIa]\
)a :.,

l ,,al,aj/(ll Ll1ll tcc\\,_]lt ll lcPr\ilIl,


]l.. lL] t!l\Il] lilb()ll l\|)K)l]()K. ()c()i)clIlI()
at L)I] \Ic lK]lll, IIp()l]lc,

1(l,

m 9

u. &

. (m,.

flD

Yl?

*iir

.,liJv

:*lhf

f.

:}- i:l 2009 |


i

-"$116 (<u
it] k+lu

>>

- u

(<

rr>)

J tl t^J.

05

[.ru

o]IIl ]Ie lllll]l \ K,lilllilI .


]l \paH]Ilb ttr tl lttlpotl.tKc, [ltl
I]cc- laKlI oI]lI ,IIl Il()_,i\().ll
.ll'lOB_Ill l1,1oll]b] ]c\II]oIn)il
l,',,,||| |j(,Il,.|\'||||-\,. l:l\ K,ll,,.,I\
ll(]l IIlK t]L,ii ll lp()
. ]],,
l\4t,t tI.ll ]ii ;r'e lIpIllll1
lic l){ It-l ]\ t _ tttc
Icl\. K()I lll ) K,IcIiKll ]IilI]lll]llcT

Hltclt_tKoIt \,: l .l,t


IlciLl()R,l II YK_lcliKll _ l I

(Kal]p]l ]IIl1i]ltTL,,

]]ll. ! K,tctiKlt cto.IKrItT.


\() 1]I Hii KpK)tlKc.
lI IIll o.1ll\ ||lLlIll]K\ \_lI ()ll
\I'l) -) -L

lKil l, )K.t,ttl

KpK),IKa llp]I ]Iitca]'I\ lIIlaH


Ll]ll _lo.1)Ho I}])lllo_LIl

lbc

!'K-lec,,t lt Ilpll Kop\!Kil

lll ()lIll

_lol;,l(HiL i) lb ]cI K()ii. \Ic,]K().lllc


_

1cl)rKllttleii !\1\,Trl I]llIc,


\l , tt1-1tltlcccc ttllttKlt1l\lll1lliltIll B().:tc coJlacIc ,Il)
ll ] )lc.1,1elliIoTotl\,|]llI\ Ill]]ll} lc

IIap\;,I\\,

C'oBccrt llc, tKot it

lxa 1,1 l]cccIll]eiI roB,ttt ltt


clOlll. tI1-1c_ tt ttl,tItt tc-r t )r2
(] Ill]]llirll()li \ Ilp() laI]ltOl} ]I()ii
I]llcll_lll IllKx ]L,), il llil \l]loI]I\
ln).l()c \Iil\
Kl)\ lIl]L'c,
tl l. 1,1ir.l lt,iltlc |lI
]Iit IleT]]()lo (Kl]itclIoIo ]1.I]l ll()

l ctlettttlt_tIt }tt1:lcll]iltllt\ (I)]lp


\ IlpllKoll\IoK,]\,(I ]
I l-l\J I. Kollcil llo. (),ILI
<\ L]tllI,. ]al'c\I llpc.ttIa JIla'lallH1,1( Llrj ll,|| ||| ||lillIl IlL,l\\
H()ii l] I]oI]cl)\1locIlo\! c,IoL,
\IL'

,]]IlI, ]ltiical,b,ttt,tttttKtt
IlvxtIo tl; tpcBpit,lrl. lr

, l] ] i]],i\

.l]\ ]I]l]lIlrl\ K()\IIl()HclII()I]


]l]1:]\1]:r\].\ ] ll\IlIlL l]l]-l ,]lI

L, ,,,l](]l.l ]lto, 13 ll ttllrl.


ll]L\]]l, -, .,illl) \K_lcliK\. I]I
l]l ]Ilr, ,lIrl,tltl
i(][
ttttftt,.,lt,
lr.", ]rl i.i].'\Lt'll]l . l)\1i-l()'
ll :]L]\L] L] (1,1]()]b l(),l]ll}
l]\] :.
]\. ](l]j l!L 1,1lIolll.
l,Lr .. ,.l\.1l].ll i.lt]a} lll]llK()l]\I
l,.L, -_ :]Lr , 1]ll]() Ll]]!r] \lc,lK()\l\

Ic1,1cttoil.

Ki]TclbHln\ L,l \ K,lciiKlI ,lilcI1,1l.


l] l(() lOl)OII lI I].lI.l.l,

I)()lll]Ill.
Ec,tlt ttltllll I]cT. KaKl)ii-lo
]c]]c]IIl \I B])]l]\lllllb Jal]llc
,lll(Il]HOK pcllciiIl()ii \Io.1ll It.llI llcl]-

l]o lttl Lt lcil,1c. Il ilKlvil,Ib]lo


tLt,lc ,Ictr, HlI cltlIort xc.lc.lc,
l,"
,, l(Kllll ll\l{ l(',ll llll,l
lI(rll ]]acalI1]clI \ K,lciiKil -lol)oI! )

llli.lllcb

tt,l tt,

\Ic.l

Hll

tllt

lllaKOBKc

n()

Jcl)]

\l()_,l

\LtIli]c!')

Ilirl, tI()\l il
(1lI,]c l]]()LltLl),

.lL]L

i.iij

L , L]\]\ L)lllpitI],lrlct, I]ccIloiI

,.i 1 .';]K(]]l. ]Ic ]Iit.lo ()l]LIltl.


at ; ]l)I lIa \cIIc_Lll K\lllIlb llp]I\\]]],,,\\, BlI(),Illc l)aa)(),]\ ) c\lccb
\]L]i

]{)

a |

c-

tc,la I b cit\loII\.

(rL1l,,]IIo c\lcUt]ll]lll(] I] lIp()I]op


.l]lI L : .] \lil]ilIYl() },}, oIpi
;,I\]lL lll \l]l]ll. _L()it,l)
aL.Lc ]]ll()ll)1ll licllcJ cll lo
l1lI .lii r.,l, I] lltrtcttlitHHt l
a ij() L()i, IIl]llK()l]\IK} -lil]],l)
, L,1,1 \I\ lll, ]Ie\IlIo]o \IoloKil
]]. ] - ttr t rtcc tl,

U*i-o

t)( , ( ^
/\,*], ^ d-

r. V(( ( N/] L, (opNl](a


N,l ]
_o"4
V ./ ,,d, - /
apo\lo l,

, Jf,

dt

^D}

.*:.,_.

J':

:-.-.-:' ,*-';:}:|.*

34

irb

( r ]yaf

.+*-,..--,.=

l
-

ts

z/l

'/,,
--(_
;{}

\IoxHo trrlt \t

Ll }I

-l. o.IelIb HcI],lox ]l


,tl: ii It ,tt ct,1-1bHo
].1J\Il, }I l]}lr] \Ic]lK1.1\l \L
- BcXt.tii L,] L] aO]Ic t.IR,I ,
,.:

t 1,-llt ltyTb.
l ( l lR B.lpllilH

l:l 1,1\leUlIllJilllll}l

\ \()ll },,

}l.l*t,,,iai!],|h
,3111,)l'151i1

; r

1 ;1 l

1,1 h

)|4

l(ll

He\lo,
- "ll ts\t
\{il jl ,,l lt
-;rlr
, l L-,lrl .lllllill, Ko\ll,,lcK IilO llU.Iyc} \oii lI
,,lprtK rtr, ., r] II}lR]

Lr.

',li\il. ]]\!. \Ier:L"lcllHo l'oHcT.


BTopoii
- ,il }l\{. tt,l. .:l
]!1.1lI ii tr tl ltl.,t, tr
,,l\t.OBo,1} i r, lb ,tc \,p.l l\ piitlllBilel(>t tilcl

,tt,l t5.. ;l ,:,llt itit 7 l0rt


_lKoii \lll llIt, ,ll
_ 1-1lIHoii ,t. " 5 lii ( ) \_]ii , tlt l, ii.
Bopoi.i O t rt -Tr, Nl
:r]IKop\lKit Trlxc]lcc l1 ,il I] ,l. il <,)>. :,1rIlI OHil _|laeT ll i}lt1 l]. 1.1L]Jtl
-lL,liKy. . Ila JI]. ]]t J
r] ollcKitx KopNla.

];*-;

i:}
--"-,

J?

''

,1J

|le

:t

, ,,r l
N{
, ,
t l ,
},

,I

, ,

,
,
.

.

,l

I,1
. MKtr tt lru ,
}l }
Bpe\lerl ,
I v. .
e\lKocb }l _,]lt L_l . _] . ,

.
CoBcerl ,llt ,1
I. !,

0-50 -

. ,l
t{. , ,
, ,

llIl ,
coBce]lf J
-
20v .

.t

. " (( ,).

HeN,tHolo . -q <( >,


- - l r-.

,] ,t-r J,I t
,] I

.
.
, l

,
..
,
, ,R
.
<(_
) .

Hael ]t. B._

],.

Il\

,tr, -llIIl oIlepatltr tt _l.t 1,K,leiiKtt l_lltcrt


tl tt Ile ,,i,:l. l,Ll-

\lox]Io ),l c.]eJlrTb Ilcpe_]


,lii. _5-,IItTpoBr

l]il \IecTa,lOB]Itl ]Ialo ll


TlIcb ]. _,to.,lxtto

tb locTaTo.tHo mIIpOKoii. )]

,t ;lr :1,, tl
,JTo\l.

il\IrI. ] Il ]lo,1;eH

ttt ttttt,tert-_rlto.
8i,lcri ]Ial]\)(),
t ttpaBoi.i pyKoii l].lll \ ll)IL ut1
- 1,1IIli
I]ii lop,loB}lHoii.
.I] . tte .tl. cilTb \ . tt l

l1 .ltl , y,lc:leiiKtt,
iLl . "r tlxc crt,,tc
e\lKOcTb BO_IOii tr-,l NIrI

0 1.1Nl.
t trt .
r| NlOHTtJpo tJilltl

,q l.|e ,

tlptlKoprtK} ! loa)lio ,
t l prl_Io\1 \1(]Il
, ]o)}il{Tb \l0,]oBI].lbllc J.]il\1lJ ]\llI.
l

o"lt

,lc)(HocTcii

l.t-l

. tbH

ttc,l

l]|ll1l1_1-

] ]JI]i]L -

J,il ]_I,Ili]Iri l\
tt,ItlI ] \ I ( L(),1eIl
Hil tla BaI]cBt),lI\e).
coJ cla]]llITH oIlKlI
tl .lr{. Hcoxtl_tltlt
-1-1rl ,ii ill Kll
N{-(l

e-,r rt

tttH

l.t

pa:]-,loxTb rl _l
.IeK. lioBep-

-:!

xHOcTtl Jl{II\I
I

IpL{

]lrI

ii

rr
. Jtll },ll
J(:

ft..
- -_
i' ,a

}.

Kl

,jllLt tt,I, ]llTerl otla


\lil I]pII\lel]HO ]ilKo
Io pa]rlcpa iil p\llKl]\I]l.
]it t t] Hit ii!,.

]lo.] p},Koii,

.r -teBoii p!,Koi]. ,l
)' cKilJalIo IlIc. pa]\le]Ililc\I
e\lKocTb l]l]Kop\IKoii. J_lccb
]]\l ,I Ic,ibo II}lcTb 1 rl. ()H;t _to,txHa

cjle.lil]b clt\lo\l\. llllplI

\IO)K]IO

\Icp. I{] .1]lI\ ir.l,


ErtKoc tb 1,1rl pllKop\IKII /

,.

mum
ckarul u m d caJibm

,:

.i,
Jr

ct

1," t

,i lle 16(lDl,

*_

d,|

-)rc

Bccttoit pbt(lu mm HedaleKo z .rc r)ttL,


Hei.

t t t

bt-u ! l po.\l.

:
l, )(

< 7

2. )(

. ?
?

2,]. ]
.
3. l

-l. , ]

l. ,


,
,
.

,
.

l.


<.>.
}
} \l. ]a,lev -
.

2.

}",

, -

,
.
3, lt.
l , l! Ic.IeB
. t fo v.
}il , ,l ,,

lTo ,


l.

] .

llt . ,

v\ ]rHltKoB.
ll .
\[, \l.
;]"I, ,]oBI|.]

.
.
3.
\ lb }.r ,
, KaHaIe .
<,'
Jl , . N,la

v ,
,
]\1,rI.
- - .] ,, apoMal.
3. ,
I,{\,"I ,
TaN,l.
.

Nl.

J.

], - JI ll ,
<,>
I

}
\t,
Il ,
]. -

u"r
a }"I ,
- ,
, a\toB. -
JI,

ii#l":?*:""

} , ,

,t Jl

; rr

j
a ,

.]e_]He\Iy

l, -

|. J

<,Sensas

rmS attractixD <,SenSaS

SJd llrli vanill". .


jlo

l.
.

l. > , ,

.
, ,l ,
.
. ,
,
2.
, , -

.
. v l.. .
2, - rl,
\4 cToltT. r
iul :.
3. rr,,r

),"r
,
.
, v&\

;i;::J;.:*,"-*-,","

43

/- i''!.]} 4 '

]t

Aa><e N/l ]< Itv1


l( ,
)](LI Mo><Ho, !
. ry TeN/y I

. , t ,

l] Ia

]c,]ll-l

aKllclll

ll\IcHH() Hll TaKTIlKallolIc Kil ) Kll l]_IoB_lc


. - ,lrlcii, I]I1;(\ Ill1 o lIlolo
,. ]ll\lII,]ot],lll. I.tc 1,1i1
l, l]ajtil Ia lI\IcIlllo,)Iil O IilB

l] }aKOtIol] ]o,1bKo ]lt \lcl]llIl lI


ll lljKll(, ,,1,1l1r ||,| ,l,r I\,ll TIIll!1(Kl1
\I\,l\ .lol],,II],
Pitfi,.,pcrt Hll l]p]I\Icpc \I()-

]cpit

\ llilll ll llll) l
,|\l,,].,\l\,|{K||

,l

! l(il ]i]l ] ll l l : l Il]Lll


t, T,, -,. | | ,l_,.,,.,.

()I ll1,1aK)lILllL,c ()] l)i)lIL Ilpo

tlltt,I.
l.,l

tlttlt,tctotlrlIllt ]ilcllllllnc.

tltlr,ll

}Jl]c

lil]1]]l] lJ lI

tc

HOii \1.I} ]I]I] JI() I !,lb.

. KoIIcllIIo. I
- ].l. () _I]I lIl

pc,].

\lljI

..!]l]cLII]b]li J},,Ib Ia ] . Ila lIpl1- ].t ll l]c ]),l],i]II]]Il\


._;;ll, l lil ]II1KilKarl c!llcpr\cp

lc Bccr1.()]cl]O l],
BIlll_titKlmtlc -tBc l]cLlKll Hcco\IHctIllO

l].llIl)l()l}]i] \()-]
rll ,ttlr l]ccHc. llclt lIt}'Kit
]l R \l Cl]C,KCli
l]c(clI1]cii Bo.1c. Btr tlilllr. rl]cltcl
1it.l('Ko II Ilc,]KOc. -Lll l l!

latt,.., -lcttlrl. l () l ](),| ]n).lt,


\lt)/KJl (i1,1ll,. (,ll!, l l ,. l,t ll\l,,,l
Hcrta to totllt ttl rlLl t1lotIlcttlt1,It
,,!,\l||,,)|l),, ,l, l, l l l ll\l ,]\l \,,
\. :l\l 1,|1.,] | ,|\, ,lI;lll,lll ll

tttll

t:tt

: cil\lil llO II l]aii,lcI Ba\I


.l, Jtt,ttt. I]O]IcK llL\KlI cl11l]l]\l

:ilB\ I]1) ()Ilii


- cIll]., llalilI]. I(),1bKO lloTO\l Oii
,,,

r1, 1,tl.trtttl,. l]]o .

l]l l}aK) l1 peKo\!eII_,lvlt).


, ,I]JliII ()I]pcJc-lcll11\l \.]()
\l. ll ]aTe_l],tIo Ila-lo -lc,Ia l
-]rc II1p()l]K! lIo I{ Il () \I
]a B()-jloe\!a.
I ()]

l] ll1,1T IIlt

j 7rt- ,ttt tlcc \Ioll Ilccla


,loB,l]I ) I() \ llac l Kl] pOBHb]\l
LH(]\l- ]I HllKaKI]\ ]lIIJO ,l\Ia\I
')to
ll ()]\l,l\l lt lIlIl llc allcttt,t,
cltrto llo }r\ lllllcl]ccHo.
KllK \Il]Il peKo\Ic]IJa]lllll l] ]il

]tltK. tta.tttttltcu It\lcLlHo ],

,:

corKa,,IcttttKl. otIcHb \Ia_lo


;l ] \ tt ttHi|ltlprllt
oc]l()l]atIiL Hll ]tOB"lc R olcpa\.

_lrl. t1_1 tl
\lcHblIlc. "lIlI -lp!l
_LriI1l. lll ]c\l rteHec _, Hlr ttHTcpetteT-(ltlp1 rtltr
:..t Ja,IO. ll I 'IilKTIlKa .lol]--] l{
\II1\ ]I I]x O]cl]a\. tl()-'lo
ttltLtttt

,]

tbcKoii I]ll]-

Kl)\ I ll l()ii Ill\

,]L.t,

1plt_

L] l

l,

] ] I

tllil \ . l]}'.l\ l{

,o,Ib]lo

\ll. ]lOpOii

ilt]llt{. lI()

-I]] tl

Nl

},.lll,, BcctLa c,ttl. . ,tr lt llO cBoc\t\ .l


i] c]LlbHo l,,II1]l] ilt\
,(]c\lax. ll]l] () pltJI]b]c

_- K().IbKO

_ ,t, paKIl{Kil lloKil]b]


,,l. (lIo llaclO ttl}Klt tleleT
ll]iiKOIlo ]I },,]II oJcpc.
\ ll]ll\t\. _t ,
ll.ttttc tttltlLlo\ crt l,_1IItIItl
l] })
_ \L)\lcH IiiIIll TaKTI]Kc -lol],]ll
, :.,l ll Lleii, 1.1KilK\ 1]ltI]-r

,,., l} trtttbclprtauIltO

,l,

i|'!,l .'i]l

Kll rl

llt

1l-

rrt

_]ltxc It ttc ]lillI() lllo li.l ]lo cKll

tt ,t \,,t,t |,,,
R\I ]l\ IllOIlll. Iiil tcc ttlto,
lIa-K) ]aTlr (]ccIlIo IloII\lKll
KprIttlitti tlLlKtt 1Il] ii{)(i c.lvlllii
ttoct,b, Koltc,ttto. llc l.tc ll()lllll. Ilo oIipc.]c.lcliIl\ \ KilJltllIlil
;Ktt ,t.,,u-,rt,,].r t

(: pa]tvep )(Ll iI)T ts


V] (. t, (^ ([il[/()) D (, < <,ll oi<y-

./ ,,,-.v"z"-

Vo,

--;""

:.

I() lll llKc ]]l \I]IeII .l()l]_]ll ll\lcHllO


K1]},Hoii lll} Kll ]]aIl. ]lo-\loc\Iv
l

lIIIK

lo lic lilc L

1-1lLccrllt tptrBilI \Ioc ].


lo IIc\l]illKIl t,Irttttc ttltttta
IlI\Kil Iic lIll]l]]li]
\l()c\I
] IIop\lit ] tI1,1-lllt,
rtct;lrlB, l]ol llll KilKo\l Io

Ec,ttt

I]o-1oc\Ic. _l cpe.lI]rlr]

1,1} lI

tta 1.5 rt. Ktlttc,tttt). )ll \.l


lIcKll]], lL\IIn. ]I KllHltB lI l, L,.ll
Ia\| l1,1|l,\'|

|'\| |':|'|

)|,t.

|\\|.l|,,.

l]cc IIoIlll\Illl()L Iltl 1,1tt tt1,1


\I.lLIl\ \',IRII\ lI\lL'HH() llL\ Kil
llc plt].lc l(,,| rtcctll tltttattItlt

llo cBoll}l 1llt lrtcllarL NltrxeT_


] l1) lI ocI]olllIT. () \ lIitc ]Io
1,1K, T,l L,( l ,, 1,1\l. L., l{L] ,l,,|,l, .,
cpc.tIlK)K) L\,K! (\l.,J.1() Kll I()\l\l ]lcK_lK)tlilc\I l(llK l lclbtI\ l() Kil lcl ()plIl()). llo11.1l]K)Tc
]l JIlilIle]IlITe !\la\lKll", ()llIo\I

\la\'Ic \|l]$,a|

|i])|

|l, ll',||l'I'.l lK.i.

il (lcpcJ lIi]c lllIl , \ t{.l l() KI}'ltt ttcI IoIo ].l llI
pitl\lcplI\I. KilK. llpllvcp\.
} lclILil, ()lr \0.1l]l clll\lll cIpoIo
OJ]IoIo ]l)acTa, .\ I]ol Ill\

Tll tbKtl \lc,l()lli,lllKil _tO KILIll]lll}l\Ia lI oKo,I() JloIo ]ll\leTHo


J-l l].ll, llHil,1c
ttcT-

ltccta otttattttlt 1 ttcc tl.t


tttt, C)cclcttttcl liii
'),lOBlIl Hil r\lc lrlKll\, ll \ cll\I()tl tlt.-tl ttcltllKa

I]

l11]]l

Kp\IIll()iI l]lYKII pL,_,lKocTb.


rlIlH}pKll> l}a\I ]l()() L] -Lil-L\ l.
ll o l Itlrlv c pil J\ IIcK-]K)lIac\!
llJ clIcKll l()I] I rtc,ttt. OHli
Iol() l lpOc I() llc lol{ l,
\ t. ttt tttrKtt lllt ll)l'lIlll(l Ia:,,\Ir,
1] l]-1llll] lI lc,ll,Hcc t-trIttt
HallIllla rt. KTlr.tecKlt
Ila l]\l :] ],I R_l.-lll
Tati: l] 1-1\,llHii 5 6 \I. _LIlO
"l-IIl] 1lcltlt tclc. cr t llll
I1-1 .l pr]HOii }l \ll] l] JaI]IIcI]\I()cll oI }Icclll,
PcJKolI l]. \to;,KHo ]ll]b.

,
]aa
^
(
l(,
l()(
^

tltolr, ttrtccrt

tt

"r tl )u Ho.]r,
! lo i,, ,t,*/i:^:'i::'# r^ il :::::,^i?;:

tt;l. Il ilt cc,Ill lllll I]L':]l]. Hii\l ]() ll(] He.lltcT


]j L ill]c ltollcKil \,,l()l}llcl\ lollcK,
cl}l1,I I]l]IpI1

ll]1\It'l]Ho rtl'' ()

5()-

lllc \l J,J\llli1,I ()l l Io 5 rL ()ctttltlttitrt


La,1\]:lr] a lll1 ]ll)
lr ].j
P.lo()LIlT\Tl]

\T1,1 llI I

\] [,I\]lllit ,loI],Ill \ll]l


l] ].l1]]]al1\1ocTll ]()I]a, .
I]l\\.] I] lc,lclll1c ll()-1}\Iccrluil !,ll()pllo \I].tTiteT tIa \IcTpc. .
tt tl.ttlllllt (h lal ll Hil _IvlIK.t\ llc \l,]] j.5-.1rl. Cr tb lltKo
,t,l l]\I\,) ,I
I].i: l]ill1l11

_]._i

trlilli ,rtIHttci], .t-tl


l]il ccl]c_]llI]c \1 II0lIl lI lllI]
lltH,t

II l()BIl\!, BoT:lTtl. cllttlett.


]1 ] ]lllma Itl]I] ]IIlI
paccTaHol]KII cp.l lI Il otepc

JKlplt t Kr, tb.

,l ] l1.,l Nlecal
t)t{I{ ?
, ] IlHo-

_ ,

;:r. , -rl
ll , rl

--

-j
-]

"_l}{ ,> . ,r
ts To\,l .

.,;: ,
: \itcaTe.ilbHo -rl,t_]pllll .

,,1;1IpllpyeT. tscjl -

jI\ .

1\1 , -,
,.l.,

.,rI. I ll. tbHo i la

_,-].l
,:_i(]IlHileT -ts l50\l -

:,oHr. rt

-JTo

"ilii

pa]loop. .
_Il| ]le(b. J lv ll

I,, -
\loxeT , \! }'IacTKe <,.
etue -.
, ,
.]\,| NlccTe },
tt ltlr,Ka ? <!

!,a-,tee ,li ll rtep:


t,l.L
, Nl |lrl ts jl),xcTax
]\,l jl -l,
ii cTalo

pat t

- \

HeIo

l)clo.

Nl , rr lt

laTb. il v\t i
.t r Il (l L, I,
200
"il
,rt!

,
- \t-

. -l.
"l,,Irl .
- ts ts BTopoii ( rt ,t)
, fu,t
l !

.,.
ts:

. Har:lo .
v 5,1 r,l Baptt ,
, ,

.

.
.,".;^_;;;;;;;

-

D <,>

\
\

{',

. t,

!)18

:s'

'',_pj,/
Nq

r_ 5 5

. t
. .
.

, -

zL.l t ,
.
.
.
:

:,#

, } _
,l
- .
\t
. < KaD, ,
Il \l}, .
. .
<'>
.,1},HKri,

JI

,
lr . , ,
-] ,
ll\t ,l.
eclb laKlle l. l .
] .

I-]),. t.]
}I

-j

Il , ,,]
,l
ocTa_,lacb

( orHa ), -

rl . ,
: ,l . ,
, , .
.

N,,l , -

i1 ! /]
0,4
.
^
,
,. . ,lttl ,l. tl oHll
l{ -l ]I.
tl . tl,l -1 8rlccTo \ ( lr ,]) To,IbKo o_1H1.
<,,rl,l,. ll .ltr

_] <cTpe,llbH!

] lJ

lI ]\I,l.
-,r. ,l -
NI r. ,T l.t

,l lolo - I \Ioclo,lP\la ll lloct HaapIl "rrt


}l To]\,ly ,,1lJmHtlii l rr.

.l Ll ,I, -
:Bpa,tc , ts

(r{

iiii

,.

) rUI-

l] JL],lil ,],-
- 1.1.1, Nl"l
_ .l. lI ::l. ,r ,l
]

,t]. ,ltle

:iJ.

,t

,l?

t}l, ;L,tu , ',()Tit_lii . I


l 1IH .
, .1 I]ol. J
_ -,b,ll luellL rrt1 ] 11,1

}ll\1. rr

lr,
}I -ts ]\{
Ilc\,llJ (.lTo. ,
\1 Bilxo). !, ,l (l.

}l.l \IHcHlle. lO ll t.lIIHtJe , (l}i ,]ll


ll To,rIIle )
,], ts]I-

11 lllU.{l \),
N{ -,t)
-lIl. ":l,"-. rto;<eT

KoI-lat 1,,l. ] -

l_ ,l
-lIl }l l1 l I Ll ]\1 Nl a.
,tl J
. II _] . ,t.
K11

]\,]

. IlocTaoBKa
,il . Haio
I]-]ii 1,1
,}i
\l JHa tl ,,1 ,I.

il]l"lIl < ,>

}JI]]l\ "l}, ,l
,llI1I. I] oI{l1 !, tte-HcT
l]}

:Ii ts ,rl
.:1, .

-;:

, ll
-

ts

,l -

.l1]_l

llBaK) ll

N,IccTo.

],
t

l altt "}Ga.gaDt'
w\MibmorcanClla.f

i. ,- :r-.,J!!,!r!r:-,J, ,J al-:lJ. ! J.| l:i:J,jl il)bi:iii


-i. ti.t.-,:--ll' 'til. !tLul !!=-l,-,,i,
J'j, J!l; (rl.):J J 2a,1,2iii
til, ;,-:::l=,,b|.iL !|J!JJ, :,. ,|,j, .|. .l ,| |:I!,i )
:',r;l,)4:
,i i).",l,,.j1,1,,j,=,|.!i !Ji'i:,, i,,'la, !.,,J, t:Ji,| |,irat
'2r-rl,ai

-j, -,|r,-. t,!r!r,|:J

},

;\-r

,.,,

f ociio!

.]

9,


. ,
i ,
BDKHo.
,
,
. ,
. .. l
.


JI. -,

. . } .
{,

. l .

N{ :
,
. .


R lII.. ,
.
-
.

! ,
?

"l ! .
JI.


Jl .
<(>
9.00 l0.30.
K,IeBa -

, .,I[
,
. Nl-

,
. -
zul
l ( - << , >)
.
JI eNl ,
_ <(>
N{ .
,
\,ll .
.

_]

-!

, t
Jl .

,
, ,

,
.r. . .
, ,
.
JI _

- JI.

.
, _
.

. ;r , ll
-

;;;;;;;;";;;;;;;;;"- \m
.{

;l

lF_s

*8'.

200
,z -].,l( - d <
l<Idl< -

----=

( ](D.

,
?

N/
L] l< fl< |<l<N ,

pcl(ltl,rb lt"lbKepti t-

l LlalIO\!l1HaeT,lii,l I] lll l, " So. ,ttt

tl .ltl Ilttr" Ka ]at IcK]l\


\lc,l bLtcL], t.tli lLlbKcpit

tl I

Ll

|{,\l,'||,":l (Iopul1,1 \ ,lll

,I palHoB]l_LH()c ib I]]c l] lllKa,llb]\ ,r. l] ]cOplI]l


BepTtlKa,l Ib]c .l _tc tr,-

crl Ila ,l

IJp\]K)

l1lllc. I

t l]l l}c ]Il I]


Ic,lLlloii l KOli ,lll ,
.,1 _Jii cI() lla lll]\,iilJ
K-laJ! l lrrt lttl_L tlii
cl]cT. II \l l]o lc Il

\I ]tl tl l tlt
tltlc,tc t .l . ! _liL,lrl]o I ]ia JIl,lJ II]II
II. ]] (J_lll]I" * ,lIl].
0-IK-lOIleIle \ ] l{Ka-llI ]l ]]peIIrl ]1,1lllllIpo]lall

}I

\lIl lI\Ia-]b]Ib].

cBll

52

Heoxolttrto \].

ltOl]oiI

l. ]lI

RI1

it]L]IlI.

\l l,l]I\I Llt}c]o\L

] !i

i]

r.\ ]!,a t]

ttti _l,]r] _]aI]]IOii


,I] I TpOijH]lK ]]),
IlJaH I.1pOBilH ll lI llL]cBpilmilc]
l1,1.1lllll\\lilm\K, n.tetttr t, tn,rt tttK,
tccHll ,.,lll\l lllrtItlllI,,.
Kort ll ,l]]l{ ,l,.
lIeN! ,] ]\I o.1]I
\I )\t. l ttt ttl
]I]apl] Kl l. Halc 1 Hit l}llilrII]]{ii
rl lllll:lIrl lLlli KIl|n,IllK 1,1H1,11\ K)llle1
_l . tt,tt.tl\,) l1!,
ll. I]J Tpol.i
rtcpHc,t Kpl,tt

t_

,
llI_1}l

tlI \!] ]-ily-

1
.,l'!'

lc

ltHarllt _l 2() rt.


,lbo lL l tl,trt.

tt oii\la,lll ll _llI
ll,,llI ltatltttHc, Bll1.1e .
tla _i-rlctLlclBrlit ],l!lIIl Il(]lli1 lll
ttil t1,1l,ttl Iii]() \lcpIloI 0 \ ll
tlr .l()() tr l _ Hltttt Ccpcxlt
.,U|l|I. lt ||l,,]U ,:i lp\ l ll\l l:l |\\
_

t]t, },.]tI() .ltt1,. \Ib] Io,1bo

lttrl. rt ll_tcl ( !.li

\tb]

R-]I]oetI Ll]J] l l lc ]JI]lc, ] ll l,rIcc Kil


. a)-lHlt _ O -,1OB}lT.
.l \l
Hcl, Tl1,1bKl, ll.'\,I)\ \(l
pa ]l{_l lI
!, Ilac -IL]olI\ KIIl]OK Q l l -

Rlt. rt tteT, Bot tt ttptt,tttHltl CHrt-t K1.1BOK. ll cplt ]}

,*
}v

lIa(la,,I[] l IOl.lcL]KlI.

\\r

- -"r

-l lrtltxa
o]tIpllt],IrIc I

1_ttt.

tbtttlKa ,tccttlt

()-tti ()-l,
0] l-rl
Bo]i,lllHllll. ,l
R]]ll)li] ,tccK1. KttBctK ct lllt,t_

\laKc

tl rta-

l}

tbtt.:l \,_1l1,Il1IJmlIcb

i],r< ]( < ( ]\
dtI)]((V.
.

^t \l(
[,//"\t < ^(

1,1BlIo KllK ]l lII

]Kl li]Il \l. \,\IcH lI


K)lllllc ilI] ,Icc Il,
, |,l1 \, II.]ltllllp!,l]tII\l ll
]r\

Lbcp )(),IpKO l]b]pa. tccHlt ]] (Il]1

loK^eoK ^ ]
t\4

,,

,-, ()\

IlcBb]c lll]-l).

, . ;:l1lbKepo\]. KilK tl

,lii
_ j]. ],]) R IIo-Ibc\Ic.
,.1
lL lll pc.]Ko\I.1l l]
]Jlti
:,,]l].lIlllc, it]il. r]
_ l] i))I]}I. Ilil} Jll
,,l1 a)lecIJb]

I]

-,t,ttb

lI ]l()c_lc .l\!.
iir()c ]. IlO KlO-T1_1oBIlT.
r ! \loTl]}ITl Htl
. K()l.Lil Hil l b.l!, l]ce,ll]I.

., |, I() ollIIl -lOf]}IT,,.

:ltttl;llt llilIlllKil. \iK) l 11llccKllc


_l]Jll. l]a ]\ \I ()\IIilI. BtI
l) JlO\I ll lL.L1|,]\1!" l),)| l\!,]I,
I illla,lllJ! -t(),l],liHa

li a),lecIla. Iil]IoL]lIamlIc. l]c-Lb


-la,lblIlc _lecKa t{e \,. I]11,Il lilc l l1.1ilLlHo\' lll.'llt'\ (lLelk)il,

}I) Ic ] L}ot]ill,b .llt| ptI,Itttta


He\,_1a(]}I Io,])i]Ill tb 1cTltHoB-rcHlt

,l, tc,.,t

}l

-lllKBll:llIpORirHa,

rtL1, o_Ltltr I]pll\Icp lI] cB()eli


II}lolO,lc ii paKTI{ KlI. lpb]ii ]alloIIHlI_1 ]I1lIlb.
ttll laBtto \I BIp()c\! lI],lIl
Hii \'\ l:lK:l Il ll{( |,, ,,]L)Lo|1.1,1L,b,
rt t ,Ib Ktl l-tllI \,:l}l,

\IO\Ie]II oclallot}KlI
KI BrrK , l 1,I :l l l{l{\.
lecKa ) () 0I l L] l]Il llci]c
lacl -l lI lI ,ll)
ll,, Hlt taKlttt ttl. _l
Ec"ltt

1,I

\lilHH!K) lI) (]\, -l ]I

pc_tKO.

1-1o,tKc L. tit ,tccttctt tl.


\Ioe\I} tltltilrt1 rltlcIl!l . il,1iiilii() KlIBKa
5

l( )(
QJ,
] t\,4 , ](
/r'h*
v - Bd,K-b, -r Hd \-J,4

, l(V
tl ,ttl tl.ttt tItt.lbKe1-1lt lt lI ,l II. :JTo l,tlit r,c_lcrBtte

]I]e_l

}_1ii ,ll,Ill, I] tlcltleHT t1,1Ho-

l1,1r,lll H.ll |\,l\l(|\.,|,|'{l.\l.,,Iro,


j] l, l)

I1

] cillt_llt

t t

ptlBlt

t t t

tl

\li]il. ii 1ll]lI lll|]c IoiI ;( lHoii ]\I Kllt]oK ]]]lil Il Ba,t . lI_l\I t]]
Il\l\'|\., | ,r ,)tl rl tttp.t l:l ll(,_
Kpaclloii. tta 5rt tt-lt olb]Ipb]Ra
]Ill R ,l lIl1,Ill]Ia R_lIl
(,)| |(

||||l,||(l]l ll:1.1ol l1,1H:l)l all.\-

po\I. \lol]\!b]l]lcHllc l1\l.


Ilo ,]lll KillIcc IRII]{ TitK\K)

lIlp!'. NIcI lrIr] LIltcTOT} _t!'illlIIii. ] KllBKil ltcK,I) lII ,lbHo


,lIl(),

),

rF'&

} l11,1tlll tll1,1 ; .l ,,i:l l:l, lll,

*,

ii .ll,NI

,l

\l Il \ll'\l1,1l'|(PIl( \|
Kltlt:tlt taBcKtlc Cl:tccH , ttltt
]IlI\l),| lllKOi't II\I I} L,!,ll
RcT|)(I\IIhitH ||

ll]l]-]I] ]Ia,l.,1\, \I0\Ie] IT,loBJ lI


tI -,1 l. Io cjlIIHcTllcHHb]\!
_,1()\l ]], ]l r] l]O]LO]l)c]I]Ie
ttlB_tlt ; Ktl ,

(li.',1it.lil le 1rr1 i t, ,
l\ \,
K].l\ L]]\1a\oa \_1,I1.1KO}I. il .l()

Bo,rbtlcll1, ,ll tlt.tKorty


tl ] ]I ]
\I ]Ie]IlIe, \! _1,1ll,icrIlOe R\I
.|()lt I i]e I K]ltsK.l. ll(l l\t llnll-

|'*,

I]olo\I II,l\llilt -loB.le. lcll


prllI ,l]rI. tITo \lelI),IIlilrlcri
l.I l{o l1.1 ,l\,\,.I Ilplll(.lcK,,fl
\I1lIl ltytrKe, ,llI c,tl,t,tc
rl -lo,il)iiI Ia IIcIIrITb NloHoToH l1. Bl1_1II\lo.
HacTopitxllaeT t.t l,tIt 1

;r,,,
a a

Il. -,tl{ ,1
l l0 crl.

la

.]

_I. tttl-tr

l;_,

l :l\ i. 1',ilttl.tttl

ttcptlrl

Hil'la,:Ib]Ioe -'l) .
tta j()crl BHlr. _t oct,artoBKtt

OcI,aIloI]Kit\IlI-

lll . Ec,rtt ltt, tltttc

Ecr ltl. r
Ilt llc lIplllIIaK)T .

lta l0cl. . elIte H:t l0crt.

tb ltt1.1

\! ]] -l]I},. laTel\! ill


ll, ]aB]I

l ttt, rlcltrr
aKoii: cTI! Il,lbKepo\I

,I

\
l_'tc,tv,rlt

,,ttl,,t-

_lH}. \l ,l
rl ct 5- l0 crt

4_1
\4oxHtl

,.|||.

HOli cIlacb). KIlBOK IlaIlI]eT


pb]l]aTb. lI _-lt]ll lIL,\Ie.1-1cH ()

1. |

:r

IIt ll,,]II Il.

llI]rI IIrl I]O:]HIIKHVlb. KOI-Ia.

]IaptI\!cl] },lpil.()K!lIb K"l l


-'1 Hi! t,tl,ttttc. _1tlt,cTtllt.
8 tt. ll ]lLlcrl II0_1I]I1\IltcTc l} l,I\
l]Ojb] ILlll ()_1 llIIii ,l.l,

,]lo ]lii ,Il].l

L]O

I]lJ]t},.

lLl Il. \l()p\Ib]l]l lI.


lo lle II B]\la\II ll,lbKc -

lO ]IL]l{ l1,1\L,]II
l\||l{l,K tll t., cttt,.'il,tc tt rlct.r
HaaJ Itll l KilK l](,},]ii
.t lt_rii llR clill]alocb
ll\lc l l, :i;t, :l {\ (l{c IllHiIKt)

l,]l Ib]\ I]ILI] llpll\Icp]lo ]-l Bccir, Hlt,til llo\IIIllT])


clIlc 0.tllO l]]I llRl1,1 lt
.l:l]IclI(rl],lHIIocTI, KllltK,l l' l l1,1l
Kel]a (,lll) lllBtlctlT I, lt lt tI

rtclIce tr-l tt it, .]ocTltTtl,tHcl


llacTo \, -lI Hil ]l]p\

lIIl) \ll]\IIlII1.
Ec-ttr ,lyHKe . .
irl1,I. I]OK-]caKa II ]r )JaTb. To,1nle ,.1
]l() l]plle\l \Io)Ho Hc\lHOlO
ll }\leHTb. ]il l, IJ]\|axa II}
_r tta 30l . 1.1I,
tta.10-5()cll tt.
!1-1

t oKrtvtttt _ \.
tl. ntr;tbKcp
lta 2() 30crl ;, tttt

t*

!, .*,irb

] \,O\lcHTlLlbHo ]il ),,rapo\l,


Ilb

_ loc,Ic il!lr] ())


j . a() !,l lIll,-lbKep
,.i

]]ll\ II0-lr]_l, Ec-tIl otlrtTb


,L)!l\,ltK) Il,l ll I
, i Iiipil ll.il\ll II_l
_ _]i)c\I ,l. ll
:

" lltI] rlltttrt,

, ttt

.rK,llJ. ,lI ll--lal]a


:\.]]]]() t ttr,tbKep

-,-,:t]
'

-.1I

Ilp)'c

tta

tta

_30t.

()

crl

oKl,ttb

-l ]loc_lc

_.r Hlt .]()t ll.laL]HO \t\t!,


:,,, tri Nl,!.rii,
:

jKll

-1,l I]pOBO:lK)'Ill1,1b-

$.k+t
'r*si

-:: ry u,
::\ 0 .

:. ,. ] ,l \lJ,<,
--,.,/ V,

Illlr otr, Ec.lll }'II ), lltir. }cTli!laBIl 5 l()c\1 R.


l]c la]O ll .]e-laK) pc }KIIii l]]\tit\ ]rH},Toii ]}8\ -lO llpc.lc-la p),Koll.

^)

, ll|\ll\lcHrrl, llpoIlllIR:]IlIIc,,
::p()Kl]lI}1L]ltH!]e,,1yttK, -,t
, ;,\ 'l, llt'lIlI.1l(,l(lI l{.1.1 l(-

.
,

:.\I1lllO]lotIei.i (I l 'l'llr.

lll]_lRItll
!

]:i]:

,, Ilplle\l }I. ,l

, ].() ii cot]cpII]ae,I rIt]l]],l(eHIl


-: ] lI Ilalil]. r] .l() Kpitrl

.,: tll L]lIl

_' ]IlII I]t]]lbKepo\l -l]l]()ii


,l'|| \|il.|(IIbKlll| .l\|.IlL\ |(tll,
.

]iII \l ()!, ],l


1-0pII ]oIlliL]bH()ii ,l lI].
||,,

II,e\lU\l lL

,.iiiKll.

LlI

o}'cKlllIlc\t

- )\liI{It]l () ts

. ,l

},-1ij ts)}( -

.J \ l() lIll

,,

U,l.l ll9.

-ll] l1,I
! I} BBcpx. BHll l, AttlLIoL],tHtl
\loHl p},Koii y-Io,lKoii ]RltTb (|,' () -Io Kpilrl _l}HKtl
ii \l()7Ho _:lI]I] I il !, () (I]()c \lcpe,. Ec,,i}{ l-t B,rluccI
HaBb]Kil}lll lI] lllONI. lo l]lI
lllI_1eHlI tl ]lil t.lBaIIlIlLI
\lL)(l I:|||( l \l,,\llIlII II.]t, Tcl-1bKo Ha_lo \Io}IoIOH
Httl i l|| I)I,1. l l tl\ llb N tir-rttc t ,.lJrt l.t-

ttlty l ttt1,1t,Ke1l.
\, l{a IllIIK Il ll! \lllH},T,al},
tll\, Ec_ttl . ttcttHtlttl
Ll]l}_ I t]-l ll,llI \IIl]}
ltrl, l. tlt 'lR llKl,I I]] l ]lIl]),eTc
ll },ac,llllIclll l l l lIJ ll \,\Icllb]ltc
Ililll pi1]\lepa I]J\Ili\ll } l]1lbH]lKo\l.
I

Haptlrtcp. llcl]Bb]lI I1.1il1]llll B]\Il]\

l0c\1. l). ]1.1\ Jil. 1]l(]llol1 ]]j\Ia\


]()crt, ll. lt1 lt. tlrtltr ()rI.
ll(l]()\l _,l() ]l 5()crr, l'1,1tt I]II0
tlltcltlpoT. ttti lrrtrx 5() u.
lil .10crt. ii ()rt. tl
.ro l()crl, ;_rii i]it,]()()iltl I
I:laBlloc.
1.1] Ilp\lirHKoI.j

I!,-lll0,,]a,}ic ,rt t l
l].lit lll pll. KOT()p()li )
]Ie pal]H0-1\ ll]eH, ,t.,rtlr 1.1l

},\IclilIll l]lOil ]l\ llIl]} HlilITIl,


Ettle tlecKcl,tbKr-l ll\IO ll ], lIl
IIoI ,]oa,l11 l , ttlt-t
\].l,1!, II 8 Ll\l
R

tt ,tit \IoHoToHHOii
llilcb ,

,l,:] rl,-
1.1i] Nl\ ,LltlHHoii

1.1

HpaB}I

,,i
\l

,*i
,+i. '|it*-r"..

55

lr L/|!/, (^d
t/ l!. -
,D., _, -7 ,
<ryanbBb

lla ,tIt p(}iIHllKil

t1.1

1al].]K)

-ll]a ]IeI]o,litc,l ]\ ]itp llKll.


]\l llp]]aIo l]. Lc, ic1l,
IIii ]it]]a\. J-lr] () LIiI lil)
I]IiipKII I} !it} itcll]]Lltlil

/-\

lt1

lcl Ila li]I] cHllclIl. l]pI1]I]e-'l


L].,1\. lIIo lI,l] o_1HoBl]c_
\! Of ll Illl l \() lll]l
\IOl]\IlI]Koll.,IcplllK()\I It _ltlilti. YLcl,tKtl it]. l]cc ]lplI

oYIlclt" tl tl] l1\ \ \]1\]


]}I K()p\lo\I _l-t itKI]iI]r]T\ \l}I\ . -ttt tttl l ll.tKrlB

Bc]tlt]-]K) ii!. Hil I\k)

KalIa]() \] KalIc,Ib ]l() lllI.


ilpo\tltTtl ]aTol]a. \'l l t
pll.til U]ap}lKit\l Jlll]ll\ l]],
_1,1it

ll

]]

rt;tHclK

r^

t] ]l() 11.1,)Tl1-1eH()l]li

lIl Ilti, ll
t-I-] xct. tclLtt"lbH tlK, ll;
, ] 1l lIlilpllKlI Il\lcK)]
\(l1,1l'lI'Bll !.lll,l\ ll t'K,':l lb,,,,lr
\pallcll1.Ie \IIlI,1]]

:|\(ltl\, 1.I,l\.,j\l

-|,ly||||.lllLl, ltK\ .,,,, llll,ll,]\(,11|.|,

,l.) ( 1.1 lo l l i\|l,|j().

xtlBol,a . Xlt,ta 1l-larl lI .l-l ctlBlteTcrt trtr.


ll ltoll Il\-ll1II \l]lI.
LITO ,Ic\I } Ilaca]Ka Hil Kplt)l]
Kll. Te\l ,l !"Ipall11tsatoTcrl IIllllI ]

,,,-r*

56

i,

||,I\,|)| (l IlIlt||

1_1 }OBil l

o-1llo

l(j\l(lll]ll , l(\l(h l ,l ]\L| il i(,\jOil. II()p\lb]lllKOij ll ,IcpTIIKO\L


' I, |.|\\l,tl'\'|,( \ \l(l1,1 '
l

'l),llIt

,ia,

l'

I.Ic

ttcoxo.1tltlc t tl ]Ilc]ITb i't


ll ,lI1]l l l pll )!al{oK
lI I]Il \l l\,]\I II]]i]l
!,. l!, .,1

}l\l Kl1,

l,

l]Il\Il KOii.

a),l

-:]..J-i"

I.

c(,tjj

}| |(|.|11|1,1.I

\l\lll]
ll LIl{. l]llcc ],l\l,
lI\ IIl] l ,tccttetllte, K()l.tll

HilJc ] \!-l tlilpclaIiHc K\co,IKlI


\I KiLlb\]aPoa l1.1lI K!c()lIKll ]I.1

,j-

ll,H,l( UK\Jl,|

oTKit ]aBIUlIcb

}1.1 \to){Llo

tl lt1-1l,t.t -t,l

lIcpc\o.lc

J.I(.,
}. lllllI ll,l]I,l,)
I11II

tl ]l cllcIllIe RI ccJOIil]

Hl KpKl,rKtl

JI Ilp1l

r,r,l,'''rr.a \llI-1lJlc. ll ll''

lLlOTLt()ii }1-1ll YLlcllKo]I

1.1 l\ r \

llii.

().]Hoii cIlilcllI _ll]\i] JlpotIclt1.1tl t rij llr, ptlxcl tltTcrl


,l ,lTtl 'l'tl tl_tlto. tItlc

l1,1

1II() olIcI]b ()-

]Ioe \lHcHlIc: Illl,!ll \IIlI

\-

5 ry
,
. l

, }"
, . .
ry .
4 25 9.

.
. ,] ,

. } 3 ,
20 7 . JI-,

12 8 . }rKe
t, -,
]!1
. t
!"J,
,
.
. rt
. v\4 , ;
Ic,IeBa kJ.I
i.
2008 .

, , .
.

. , JeT.

r ,

Bperl

:, .7.

,,]

. 3
,

, , JI
.
l !
.
Ji . .

0,17,0,2 .

, ,

, , ,

,
. ,

,
}
, . . HleM -i.r

ll,
.t-

r-

..t

.''

\-l

. dY
{7

N4oii

\]ort ,lrtlrt cllacb


- tI.llt]i ]oIlKa.,\, illtc.lc lllIlc lllJ tr Ol11,\ll,,., \lhll ||\ n(lcclIlI(,Kl|\

- ,]oLloB

rIt1_11.1 :)

I]]Iocll]lill, Attl,tlttt

(r]lIlllKtl r|t.tlLc1-1a trl. LITo lI\I \I


"1
l 1, r{ KpyIIlIoI() Kaptll]. 1l \li],lI\,
_,,1\. lI. ecTecTBeIlHO. ,lR\ I.IaBtlcle
- _]-

Ko\laH,.le

ii

,_

-.

] COOl L]ClC l BYK)Iltee !.-l!I.1I1Ille ll


i TaKoii Il,iIii II. KilK l1,1OItsil.,l}l
r, l ]
-,lLIii :1-1. :l1 I() Ha ]BaI l . _,11, )|,) c||cUlliLlbHlI LIilc(,:lHl,,llll, \ll\ loHoK

\I0HTlt.,]\ .

,lb,ll HcKl]\Hll|l llil lle,1.1lLL,,,l ,ll(l:lH] \ IILl1.1 tlacTO-]bKO ]lIt ll \!].


:, \.i\ JR OH11 L]L,I-l lL] p:llltlp

]lllKI{. oTclor]a l] Ha]BaHlle. -Ttl trr \IO]4iT ll. , 1:t1-1tt ll rcc litir
\ N\1!, l1 ]1,1 () 2 _1-+l),
,,,trlt. 1.1itUlloc ll ( Hcol]\(l,Il'\|oc nL|ilo.Irr-

Kop()-]eBoIl,,

},ii cHitcTbK)

-1 Hci]i .tI l larte Heoxo,lllrt rtirHepItb]ii ltOJxO.,l. \l -l tta i0096, ttii ll


.]i.iU. lt l.t rt ca\I ,

lIbcrl 1.2 ]

, \il,IccTBo ll <t,
- \lI!L]L]]l],l,
,,,ll) IJ(c
lt:l \ lll, tIllUil (H,l,i,] ( l]Dl KU\lll-

_.,lo\t ,}r tstl F]lll]lI.


. t] ctl l :]\t -l]L \ Illt
,:] ]It{ TOHKllc.
II Ita
_ ;I -rloB.rl.

m
EIIte o_1l]Oii Baxttori ,T rIIltj ,1Oii -1oI]Kc
,I

-lrI itl1_1 t ri t tL },] I\

,l - }I!,.,lccKll. KpK)LI
, ,rI. ll l].]!\! lIc I]pl1_1ccrl
!,l1

11

Itt trlt oclilplllllcb ll

',llt.l(Jl()(llItl',ll
\l)nllmIlii
. j,,1 Illi .loHKll. Kit,,llloe \1!lKpo
_ ]L]II 1.1 IIacalKOll l] ! Rlll
: j.1\I]]jl,. . ,lTtl 11] t.t ]I]o, ,:.,,,]lt ,l\ cllacIcll t.tillIL tr,t t,ttb ii

}.:lecb.

t)

:] -, yJrl,ltlme cit\IIll{ i]},T\ 1\1Il L], l llo To,1lIlI1He. \1

,:i,! )lo]\l

I] il.

le\l lllJ llU(HHt'ii

iJcTb.

J,tt:rueTp ) lu\ ll i l(,,,IIl tr( I},lllll\


];!p\l HecKo.1bKo \t]L1_1\!e,l. ], _llINI
Nl |
-I . TaKtte Pcstclt,l.
Dr. F rd1. Jc,Iil!]l. .Ll\lt,
}{ (l,rtt 1L. "iI J])

l0-l ll Nllhtl
Qui KollaHltlt Dr,

. I . -roB,Tto rtrl
lJ\. }1
lll.l( ( )Il
.

,,r tltrKcplt ]_,1

l,ll

2_5()0 0()0

ii ceplti1.

cKopoclIlb]c \OpOIll\t t.ttlttt tl t rt lop\]o]O\!.


,rti l.tlrlllI l]}ll,l\! -l]a)I ).llt,] j]

Kilt},]t]Koi.i f),,iII. ] oIll},lIleHrIe Ile-lOclll()c] ll


I] e_f1,1Ilc1,1]a Iloc-lc I| Bceii cItac[t].

.lr'cKtt,

llc]lo ll,

t,tlttl1-1t,tc

Il]IKcplIclL, l,II]lrl

()]ll]ll () LIl lilcl, c]ILc


() ]

1\I1)l

i]1,1 L1,

()l]clIL

. cIllII.1l1), Illo
I() l],l\() l()lll\Il Ill)o]ljl]() lll lc llI
tL],]il]() I l ilKlIc, pc.ttttl,t l ll l t t,ttit

KllLlcc Il]cII

l]

\lollo(l)]1.1I)lIi], l \ Jllll,IccKil.
,nc ]illc_I1,1l() lc\I1lIJI\ oI ]c]lKo}].
J,tlt tt.totlt,t ()1,1ll() \ l ,IccK\
_]llll\Icllll\] ().1.1 ().]6 \I\l

.I-.,,,

,'

]t

]l'l ll1,1 l,(

l ,\ (

r-, I l t l

l]l1] l, \Il]()Il]lIIl Ji]Op()


cLI ocliilclK]l Il IaK;{\c l) \IclI()
ll1,1]lo,llI I ,] ll\l(]}] l ll Jll]()_

pll

ll B1]ltr\llt]illlI1l1 L],
,,, ,,rtJ tc ,K,lIjl\\||,,(,H,l l.,L,\(
_]r.tL,,,L|||| '|,|\,Il l ,.l ,.ll,.lc\lLlll
]]()Il l]()c
l()ll1,1 lI-l
Ilp

Jol]ll I]-]cII\,

I}

]ll],

]}Ilt,]H() tlct|),I r_tttltl tt;


loK]lOH Krl] at tt,I tliicKoii .,ttl

()_1t]O
]

\,,l]_l il Llt1.I l.i cKit ]. l]ii OLl I]lIJ


ltOI l \,,l pll0\] tlrtl
,t\),p]Iil,]c. TilNl I]I-I
Ili1 a\IOp I,1] ]ltp).tOI]l}lx . l Io,1I !()
l,].lil)ll\ lb ]l)BlrHlIe ]ll It} l)a
,lOB-lc ]lilKepo\I.

,1
62

",,-

lltIlIlrI

|]

\l()\]cIl]

clt\I]l\ ]cIK]l\ .iolI()1l.

illlI.1]lIli]IIc \\Ic l() ) , ) l l , l l l


tl ttctlt,t'tttort Ililplio.1Il(lL,c \I
t 1lrlc, Tctlc1'lbec.ll1 l]()c \I () l ]] l I].
lo Ilot]TlI lK)()oll ilHl,]llllcb]ll]
I]IlKL'l] 1]()]() Kil,1cc lI]il Ilc_l
( liII],lrlc l ()()ii ll]lll l]\lol)
l

TIl}]Ip\

litl

] (

L l

l (

ii plIlll, i ,Il,L()

\l()Ilo,]ccKoii \,lillKll lllH


l1,1R Ri] lt]a \Ill ll\Iil,lb]l()
pllc i]a l()
i],]To\I ]i1.1\\IKl

IBop]loB.

lr_l ttl_,l Ktt l]lIKcp


\llH()Rc]IllO IlalI]IaeT .l l]']
l](),lb RepTIIKlt,l a\lol]l J1]llI -

. ir _lccKa l 0 oIl ]tl,Ib]io .


c,I('_llll(.lllmb
llill,\l ll( \',
'.l
I],rl] ,Io tii KilT\ t]. JoIiycKiii.iTe t{
]tycTb yl\{tl, Xe,l aH ttc

_l}l

-*-*;---

Klt

oy.rc .lcr]c tsll, Il


ca\loii
\1 c[1,1ll pI]Kll l
IcNl l . ,l

ii ,l ItJ lIlii
\loo,,lec KI.I ,]

N{.
;l . c"ile.lol]al,ejlbHo. JI ,I,
I.,l.

1jl

r,I.
rl ,To\l IloJ Halpylkav, ,

, !

:: ]oJoBa

-
,r,

]l,:lcl cH

f , ]

,.

-(r,lo)loK IJ. \{
-,I{b]

]u. l1

a, ]!1l

Kop.ttl,wKa
\111111*" "
] ){ Becit.
]\ xilK ltacl'o ]],qoBtITb
l1 ;.

]]\,\l ]
lt , ,l}1.

,,_

,-t

l0-

.;,rHo

\t

l5 . -

i \I N{ll
rr , ,
.lc To,,tbKo ,t. :t:]i
l0-t<,l,
\!rp \t -fI ,,l
. Ltta (l5 ).

-"tlllatl

-,1i

,T t]

- iSG,t-:l \,l tIl1


: tllt.

{: l Ktl
: \L1)

",l

_ tl)i(

I]It N9

_ i.lllllll\l
:f lU }i-l

l l8,

,l,'l.

BbL'\l,

'I jll tla


. _ il " ts.
::l,l
.

N\. c.lel

le

"l .lts-

cTI]lIe}l II[}1 . jl}llll N{jlrl ,:l I1JIts

It,tll KatTlllKit lt ,l,


rt ts llp}lKopNlKl1
It ,l . Moii
(-l R l} II ,r-

}i Il
l , KoTopyKl
,] <t:l,>
I1.1[ l\1Koii )

. l.r]] Ilpl]Kop\IKy
ts,l . . Bcert
rr,}| ]
tr .

"] cTBl]c tll\ \l


lI]\ ,


"Il{lI]b.
Bo,1oe]\Iax \I,1,1III|\l
il\I

rIii tl_l
tscct.ta i,rl ] ,lts ]aKop]u
lI"TlI

p,v,Kll. ,I .
5 l0 ( rl ,,

.tti lr Hr 1.1tt
|ilKup\l oile llb r

LIBeT \,1
.]eJaeT 11cHcc

]a\IeTHoii d)olIe
-1lIit

l1,1

.
,,l,q,r
,] lla
,

/.l
'i"

( i,il,
).

-=:i:::
i5.r-

,II

} -

] .

IIoBodttu

lt1_1,T
]) BHI.IMa-

-,

-,: ,t,
\,,\ll\- l() _l-

j_

,iltrI .

] ]}1ill
,_t;I l).l 0.12rvNI. ,r . . ,l lj,1o 30cNl.
- ,r\ lI\ 0-50 ..
: l]

_ j _ ilit,] Iii ts
,, ,1 .l}tJ ,
_ \1t)Ho .

t.tc t,

I) tltl1,1ltr, r ttll to,tKr


t llcc,
,taLt]e tltl .l()Il lK) lill \l()Il,],].
ll, .]/ Ll\' ,,,, [LlL'\ -, j _ _

I]o

Kpttl.toK. Ba,t Hti


itl]L

] j.IlI,]l]t]].l]

clo \lcIlll,

Ij

11lt

Ill]()lLcacc ,l()l],Ill
]1,1oll]l] .]{)i]]I

,l -]lIl]I1I]K,

l],
oxlt- t1 tt. ltoK-l0I lIl]lKo
lI l]Kcl)a \l \I IloIl},.,lrlp]I\I
,'l

II

l,ll]. ll lIl.

l]

]\l]b

'Il!,IrcTcr]
cI() e]Ile .]tsill. "llc 1_1ctsoil

1lIil,,, l( Lttl t1.1 U(ll\rl


Il.] .l
,I, ttr,,l.t.l

L,lll
]

]I

lloii. -LilctltIrl,ttttl i ].]rL


]]]I IcrI Itll

lotlcucrK

!I'1.1rI l]

l]c] ll()"

]\() 1]l()p()li

lc,lbKc. 1,1]ll{il Ilol]o lliol]


li,IlUil \Ix Il\l},\l _jl)c\l.
plI tltKillt K()l)()IK()\I \l()IIIll/lic
Kl)K),IoK Iloc.lc Jilol)ocil ]lil\_llI
lIc

1,1liccKaxr HltLt-;l t to llclIt,1bJvc\lo\I \I]I(rKl

\loIlTlt,+iL'.lJ ,l

Kol)\l\ lIlK Il. llIi] \liI.IcHI)Kil


l -l lrKit _L,t tttlBo_tKlt. llt
ll()IlIl]l l . Illo.1,lrI lLIoIlt Ilc
cTollT lc.ll1,Ib IIcl]l]\,K) l)

ollL'H i) l ll ]

]\()]] \I \ lI]

Ilptl rlo tt Iltxc Ilil lc Iloc Icl]


ll|,|,l |l' \ l. l } , l ( , , l l l | ,
IIlI Kol)\l\lIlKll. l(l)K)(l()K llilcii.1
KolI ll\ l,] Illl o_1lloll ,l]IIIlIlI
\.I,ll\l, ,ttltt tIt.lHo
()tlc ()l(lcLIlll](), \,1()l]lit ]lLl\
Ilc 1l\ IlieT KI]]lI][,pT]ll ]()
.1cplltc l . cc,ll! Ill]()]cl]a,l. l()
\lo I,I]l ]li _10.IK) \ lI.1ln i)}_]cl
col]]]aH t<;lKl,tKlt. . ()] Lll ,l(]I],ll()
.

| | |

l],lO] l]\,. ]ic I]IlYc\llK) \.]]1.1]l]llc


l1

,*rl

] },,
I

clt, ctttc

()

Liil l()Il

.l ].lKi]l)\l
IlOK lclJKl1 Ic_L\l()I ().1llil
}ir .l oii. IlpllcIcllll]aK) l]\lcc ]o
\l\ UKlI \J,l ., Il,K,la |\\ ]I,,1,1l(
()1.1 l )lI
t

-lcl]a
",t

]1

]1,1II llcI]()LIK\ Lt l rtc_tKott ttl.


')l lIo ]
)"KopillIlIl]lllo II lo]\,

Jl, c()\l]llL{r ] l, ;t]ltIlL"Kr lU) }lHOc

ll lI coKpll

ll I II\ IlJ]c

Il, TltKxc lltKoii ltoH

t
64

l.A

Llaca.lK\ Il l]cl][,-Il(o lK)cI


llilJcIllIIL
.,]

lt,t,

20

czl

50

]vt

lluus
lurusJ * N/]
,
,
peax
^ ><
,
t<, t<,

l( N/,

,r!
. , l, .
z \, t , .
- .
- , , ,
.
. {
20 .

.
| \,l. l
.
_
.
:L ,
.

Q, HaceKoblx

v K}cloB Lv!

I
J] ,


t L} . ro l\ ,UI. L
.


!l

mu ,u )lul lu d, O u

rc,li rc tut m,l,

tl

m z
-topodoM d

kuc

l mmu
dt

.*. ]--
il?

m rcrc du
h,lulu.

-
!
ll\{}l. }r rl I
BL-IeTa .
}
\], - ,
}\. t. ] )
,
\ . ,
jl
'll-] ,
\l.l, -

!,

}',t
. -l_l 5-6 .

,
Jl
l5-16'C.
rI l0,5 .
,

, ,

,,I.

, .
. . .
, :l
,
.
,
v l J \4-,

. HacallKa
-
.
, . , -

, , ,

^
, f
^ ^,

^,

^
,

^. ,
^,

. -

69

i"&
**
9t

li i"*''
ri .iY
- ,; 5 ;

: l'i _ . ,
., .Jf
;
'.:

*i;

t'';l;pi

_+: !

,-_

.l,

l*,t

*ft

tL,

*,

;*.**g,*
t

}
l

;'
ri
* _:,li-__-,

[,
-,all lrr_

-.;-:,i,:,

,_.

: :-,_,,: _,

:_

_-,:,

-,',l,!,. :

:_l:,

. . , :,r, ,l,,,,, Ir',l:l :'r:',

,ffll
-riilrrr,tt

:- t;t

:*

=:l<r2,
'

i,

6.*;'::\r,;z!

,lrs
_,

ill
$f

.|=

..

, ABaAlLTb ry. >< d


> t 2 2 K,tapTa
,,t ,tlt lLI N/l , ll] 69 74 ,
d 75 000 ,

at ll\lcHHo
t]lII l KoNI-

I ]it.

liiHtlrI "Il_llI] ]iti.iH,,


.] ]]pOt]cc ll.{ ,iIiiI toc
l\IepopllrITIIe <IIit ],.
l

lO,:l}l

_T

IOc ,

HtPoprtl]ltl Itol]H-

ttir ..l

lI() llac ] I]pl1\().1t],]ocb I]c,]yllll1


R plr t .]lIY
I]lrlN] ccl rleptl lllt rt. .llt

70

"Il HeBo,rlbHo _,1,l\,1.IR


,tbe- tttr. Btl'l . _.l_,l

lIlIl] jlaH]. l ll l{()NI


1.1, HeK1.1e

,lUtI11 " l.t t t4loprtat.lclH Htl tll


KOt]itH\,, -lK).leii- To,1tt lttte ,tt

I]o]lilJil,Icb. l-,lr] -,1 ii }1


,., CK-toltKlcb Cro-1bLtte
-rl\I Bap}raHTy. tt-

, ltl

l]\l Halttleil
oTpilc]l tI \,,BJetleHIlrL

:l< F a,,]

-,l

\,?

:4,
t

ii

-:

\l il\!}
. i]J} l lll:i.,]eI"t l\l }.\l.
J \l.
L 1.1,'t ] ]

]t

tl,J

ll

;i
_1.1jl

e.l

rr. -

:lO }f Jr]

gltprt , !, -] [,1

]llIl,
,,t-n
li , , -

a] , -
:.- -
!1

ll

, .:t]-AIITb 'l
,1

r]. , -

Il \4 " ,.
: ,t :;icb ,
]:(r. f
: ).]lll R -

O )tv \1.
,l} it R
;t Fr Way,
_ ]It
,: ]]ts l
_Lt] Toti

]!r\ Real Fishing.


lt B_lekrta

:ti"t Aiko, i;l HccKojrb\., llH l\ -

: Calisto, Baltazar.
grit. .t

HcHlle ,l . ,{(}
.
tt tI, Ho\lta]acca rr-rl u.
ec,lll \l - \1 Mitchell.
-,t Il,l ,]tsl
, tII
rut -
r Spin r.
(
ss Ring),
l
TexHo,loI . ,l
_lr ]
. ,
Nq 82 !

cTeH_le yKpalrHcKoi,l Triton

Bor:i Nl

,rl ts , -

.

"
,rl
u[aHo. l


_l lr _r
r. \| l-

71

F-

..i

Jl
p;i; t,;

_lla a s,

t2;,

ll,'f,t/

19,rlr1,

ll1l| \" lL",,,

"

Nmrk
Shimano
Twin wr F
Stadic F. .

l -

AR-C , -

l5 zo .

,
v Sh ima .,l_,l -

r _ l

- }

Lesath.

Rapala

r,

Clackin Rap,

u'> .

X-Rap.
iI
3 4.

f Sebile

Slender Eel,
.
72

,biL .
at vr l Sebile,
,l Koolie Minnow,
.
..,, Calypso
Chub Chubby hsr, .,r !
.
Rise
t
Boat Jig F,

.
v jr rft
- Restive Hunt AWay.

,
-
it
.
Fishbait
Golfl,
: <r,
,r,
fur
, t,
<,

:UI,
. ir
!.

ultramax.

ocT:UIb .
Thermolite i.
t\4 v .\4 -.

<,> 3 2.85 .

-
l0 ,
l2 9 .

Mikstmarine -

, R


- Rmi
.
HD Digital

ol r ) . A5OD, A57D,
,A7OD

,

I ,
,,l
I.
ylac-


,

,
!

1,

+-' ,

rtF&,

F.

,?1.
-t,.*,t.;;
t,.
: ,i:'}
'l,
.
.,'1;
rj l,-

..:

,+i :.lI
,_

'

|,+

:.

_l,;,

|-'l t

l*iD

t,

l
l

l(
|l),l|l \| ,| l l:l I. l l

l, ll.,l

ll, lll

l l \ l l l l l l

, a.,

n ll

cll()pIc\IcIl()l]-,tccHtt tt,IttIlKo. tll'tlt


ll,Io. Il]]il ]- Lll]Il\ llcp]]ol ,ll,-llt ()T\lcllilc l
r,Kc tl ttLltlilpc. tl tltll lll]()\.lI ] _] cclllcBHiltlll
llllr_ l] ]ilIc\I l]ll l()lI].I() KoIllIil \]itl]ll] IlpII\IcplIo 'icpc]
]:1,1\.j ll ,.,|,,, j ll,,,l ,,.,,i 1 .,. 111,, 11 1.-1rrit,t p.'trtr, ,trr1lll l1,1ILllKo]] ()l]]'lllltI]ilI1]Icii cl]()Il\ l11ltttlllrr, ttlltKtr
Lt l llt ctt.trlii ll()l().]In ccN().lL,K() IllKll\ llpa]_llll1K()l]
ll1,1ll l,,,.,lL|\_,|I_.||| ] ,l1., l l ' \ l 1 l l , l 1 ll:ll1,1]),,
llllIl]l1,1ll lIc\llll1oIIilt Poccttlt l] l<li]ittIll), l] teKtt ttlt
rtrlcit ttltrt I ll Ilc 1,1,1() ]()tIi]. lo,ib lIilclnlIIctIIlo] ()
ltpK]t\l]1 ()1,1IIlrl\l]1.Ill]]lll\I l1),lbK() clI()pl'IlI]IlU\lll.
L Llt

i]

] .

74

l()

ll

"l]()

Illlll'IccKIl\Ill".

1 ,

Pc,tt, tt.tct () Iill\ lIil }LII]ilc\I()\l .lll]ocKlc" ll()l]Ll\


ll|1,||(l (l,|\c ,Hll',,||j|||| | {, I l, | |."||,t|, IrrIl |., |,,,],1||
t , i.,t.,,'tr l )\ ,| |:(\,,l J\ l\., /. ,Ill| ! \,||,| |||1,1

g1 .1lt,ttl ()I]lIo a).lccll ll t l,rtt,Kl tlL tltt ttric

t,"I

,l (,l
(l|\,,Il|"Il
l|\,,
\,
I
l.,|,l]ll,
ll\,ll
|\.,,,,i(,
],,,(,,"l
1,1

IlplI\Icp\. l(),ll,K() Ilil lIlllcllllcI

r|rop1

lll- \lclIbIllc Llc\I Jil \ll t lloc I \ ll l1,1o llo.1 l ll


c()llIIl ()]'IJ()I]. il ll}]oc\IoIl)oB ()Kli]a,]ocl, Il()ll-lKil

l1lcr tr,tc,tl it ltKtttBtlocIt, llc\lo;4,cl II l]illo


cT()Il l() l]l lj()llI pllJll]iill,
BllTb, J.pJ tllc .tc to
I.:l t tl1l','
\llc t l, ttt 1lllBli l b llcK() ]()l]Inc lI\IlKL1,1. KolIctllI(),{.
,l|,| |l, Il,,1,1\l,1,1r1,1 \ 1,1,,1rl;pl,1",i',1,1111,1 '1 ,',
_l

:_ . ,llI: < Nl - -

_:;t I\l oJHoil _l


,t\,l:,\,L \ ir l
:,_1\l 100 r .q

iTIl

\leTpoB'>.

Bccrt .
. \l\l 5 ". cl]oe }l
:(r"t _ir,rtl, ] -q. l,
_.:(r I, _rl <:;{ ').

r tl ,
:,\t pll]\1aHoK
: .t ] }i, .r-

-lkl. \l
5,] . -

:ll\t .l v ,l \ l .]}...
Jl , ,T
:ilopcMeHoB .il -

, :
3 5 ;


(

,
);

-...

{i'


i9,


*r,
,}
-t ,

l0
Ko]\1aH.fe.

, rt
rr
Nt

.
,
.


,
. -

,
l t

, -

- l2

,

.


, , .

75

Jt

, -

.
. v- . ,

.


,
, .,
, l5 .

((
>. -


,
]-

.--


, ,

t,

,
45 (I)
6

.
, - ,
,
, ,
, ,

. -

, .,
. . ,
>,
.. -.
, . u

, l7

' ,ri.

,,I,

iL

<
> -

u - ,r.

, JI ,
u
<,

lt - ]t

. -lr... .


,


la \,l-

- -

. ,l ,

.
l

\:

Jn

:-

t
I

39vy

Koltta ) oKo,to

||lA
m d,.
"

-lIIlJ.IleHb ]tI\1
"l riu c]lbcK()ij ]p),IIIIoii

, c()B\lecTHo \l-

Ill{cii "Nl/\ l\'|cltopc tt,l" ,r


R.l lllI _1 Illt ]BaHlIe\l
"At,cH t tltl " ],Ill",
\|1.1,,,111,11l1 1 11(.,-, |{,,Ill(,,|||tlo ]I) lallITI]lIKll ()(lR
pil]t]]] lllK)
Il l] llcpcIlcKTlIBc
tp},)\ccKll\ R}] ]cii \Ic;{(.lY K.llI

78

]l,

b,i K"t r!l

,]

cHTa\|tl Ntll .NI


lr aL,, lI]]Il\l
r, : u ,l

Pvclto. ". "Cltttttlt tt tll


TRAVE LE R,. " ar_l .
tl,tbltttlii Il]" tI Te,leKaH1.1a

.Olo ta

tt ]I,,

tl-rtltt]]I\ ()ii
lli]l lc!,lc lBOlil-]Il I]]BecTHb]e l]
-l NIel I. lIc}!Il()Ilb]
C;le_-ttt

\lIlpa l{!,. l
]a.]lilH,]]II.]L]ii llcill ,l 11 cIleHaptlcT AleKcaH-lp Ct ttr,
Bcl rt \IllII IIL
]]lIIl{ ilL] ONlOt]]l
Skoda Octavia. 1,tactttlKtr -tt.l
}\l"l R() ]\lo;lIoc
I \1I]

\]]l,lltlii tlxpirH-

HOii !,Il08()i.i
. "rl

(''

llc \l

lttItttl".

,l

rttl 1.1 ]I ]\l


\ l]i]i lt
1!)lt } t]It Ha]l]aI]c\l

::

:. : t ]tlIl,
1, \ K,l|l]:la. li. tl,;l
_,11pllllpllll ra t optl_t HoIo _lr.t
_ \)ll - >.

.llt _ ,T
: \lIt <,,,> It .>.

: j:l lb]

-l1-l
-

l] cope8l{oBalJt]cb
] ]l la \|-

ll _ll] R Nl ]r'.] K()\lI1,1IcKca, KolopollI [


,,1

AteKcaHdp CHezupeB
u r skoda li.

_ .:,,]J. r|rtlpc_lb. ll. b.aprcb.,.

ltt -r , -
,, j"ltl . <(')
ts !l r ]\,l llir.

; ll HecKo,rbKo l_ <" t,rlt


,-(rKo-'loB,' col]Iatco "l\1 tsIlIl }illll ta,l. - I,t-\tNI
a:Il\

[l-l ll

t
{

, , -irts;

',
]i$&

i.-:,*..

t
d..}.

\l

-{

79

l-

.t,,t l\1Llr] I{l\t tll

ll ill]lIl \ \,tlilc,]HrlKOB ]lpt] ]\l -t IIpol]. ()()r{tl ]l }J \l Shell. ]\lAD


"-
ttitll_
illttKlt 1.1cKpcH ll,]IOrlapr]]Il.| l]cc\ OpIlHtll opoa \III. ]illla-lo Jll
]l (] .:1!-) itIl. ]-lIl-,l
-l112l\ Kol\IaHllll To]lbKO (),1]lo\HyTb. ll }-

N{ tlN{ N{_,q

80

1-1

Skoda,

i1

i-ff.,.,l

,,.:i,:

.".l]

u. l<aK ,
^ ^ d ^l<
l< ^,
^)(
l( ^ 8-9.

, ,
- .
,
5t } :
;ry. , , I, ...
, fL 3
, , - , m - ,I,IJI

20.

20. 30 50.
, l
r, 500
.

.r

l_ tyl , .lI - \4 -

l .
\loxHo . e\la l ,
! ,
oHlt
].

:la ,-t l0
-]. ,
-]! , _l: ,
,] 7 ,

-!

lt
-] l0 .


, - ! .
,l1,
r-,]!, -

,]ll . -,]
I .

,l ] ,
)_]
, ,
_]lI \l ,
2,5 .
\[ ,
,
,
r 3 ...

l]
-,llt tUI t

1-I ,
!, ) -

. ocTaer a.
-]lIKoM

\r .

tllfuT rec,o ol - polDoro_a,/ , ,


lOpart
I, (( D)(
! rolnoarp1,1og

t
-:a-l( Aa)l(e )l(, I (

F:] ( t I)( N/( (, ^


:)( l00-Nfu4 I, N,1 )(t N"4, (
-::a. , ^ ]\4 L Ni] Ll,
-: -](^ N/ l S T l(,

, .
: }. e\Iax. l!{

,]
-t, \4-

ii -T. -

,l.

,
\l


, :u
-
I
,

rI 20

,,r 9 12.
,

40
12-13M
t-l- 20-2.}, l
.
R / }1rI,
,l .
ryIL. Jl , \,
,


BaJ,lbHo ,

, t -
. ,
tUI .
,

83

tt .
t:


. !, 9- l0 ,
tt - l7 .
2 ,
l
.
.

r
. .
} oKyTlb.
, , ,
.
IuI r ry

40- ,
IUI } l2- l5 ,

ll } . JI .

JI 23 .
rr. ,
, -


, r JI_

.
,

} . ,
oca",locb Jt, ],
. ,
.] 16 ,
,

, f,
, ylackax,
J,I i
Bo:oeva,
: } 8 10
l5 ,
K,IeB )< .
l
}, 1r(.

lt ,t,lI itts\ }epi]\ ]I"{i I,


arl ,l ,ltl\l -llIit\!cTpo\l KaTllU.,iL t Nll}it \IcHee 50 \l ,]ccKil,
loHrlTHo. l, TaKOii -ii Ll}ll ptlcK
,lll - 1,1lb.lc(Kr lI fiLll1.1/KllL1.1HlIll ll l',lll
, llc JyHKll lIa "TyHKy ol{eHb }te-llIK. J\l},:l"l

I,l! i.i :] tlcoxoltt rl, ll ]


i:pl lleHec T1-1ex l. II\ il],lII(l\,1
]nII\lilKiiN1l1. Hir ll, -l Ha\lilTallK] ,llI
i

- \ Lb. ,,l ]lItI ,lllll, \1lt


. ]To\l oTHolUeHl]L] ll]It -lI} Fjr Line,
_ rtr :lii ]lrI }I.1\lHeii ,ltr, -].-l lr,l
!IIt NIoHo-1ccKy llIa\tcTporI 0,20
,t
]] ltrt. "r tlii xccTKocTtl.
,,1 I&. Kt,tBoK ttl, ,r .
}Ia -l,I ,Ill ]I TilK \opolUo
rrI t{

'

i!)]]]ts

"]oB,le
,\ L],l, <

pyKv,.

KlrK l\1l]]l. l lII!,Koii ttil il


]aL]ax }tc ilaxc I]l_va)t,1Ile ,r l5 rt.
ar\l\ Il r,l \Ilt JL] \|-

] " l]I ,
,]IIlL] -t] oKyHrl ll :IoB-le -,lLl

.:l,1

-lrlt

\lll t,j }lcIlo.1b]oBaHrlti


,!]Bo.]Kil il(l1,1 .
I{a


,l. } ]\{ .
!,. ,,l
1l0-1l5MM. . .rI
.


N,l
,
olieHb },.
.

v I2 ro 25 , r-

.
t

nCeKpeTHoe,r.
.
.
.IIiL tt]
.

,
. - \,t ,
It].
,
ilrl. , -
]\l
"] ". pil l_,l | q .


20-25. ,t trl"l Nils
St Kuusamo, r]
- fItI {J,I
u
Lindroos. Nl
tl o,1eHb }]. tla
.
,

]\ ,,] ]\l, ,
, -rl .

,l!

, -

, .
.

300 200

l5 ,t
Jo l7l. .,ll l.]\.

BcIUIecK


,lI -

'

L
rl
F oyrul.
ir , :l, }
<ry>.

L( ,
Lq !,, ta,I
]\{ .
<,>
,l lul, J,l ,I
lr .

:
,I],I,
q
-Ir!

,,l.
,

il,l 8t. - oKyHeBiU] .


l:u .
.rI

, ilrl ,


.
}r
- . ,
,
f
.


. -

l
l
t,

l(, l( i<a)<^oy ^
^ ^ ((), ^ l( ,
d
^
^ N,l ful
l\/, )( ^
,
^

ll-l . ,lt
tlltToKa lI ts]\{,
TaKrIe ] tl jl I lla . ]\{
v ;l
, r l
l,.
.

2007 \l l}HoBb . -,l ,,I
ll-, ]\{ NI Te.,r

,,t, ttit ,,t , . <.CeKpeTHorto,lel


" ,it J\L
lrr , ii

Ko"I bKtl ]\,1 \ll] \le-l ll. rI JY


. - ]l N,I;L] Hatl xocTo\,r
jlyKe. ]\1 -,I[l
)il jl i\'ec-]
ur., :]tt -

r, .l\l uli. ]
ii -}, - ij
. . _r

} jl. c.,rer]o\,I
J,l lt JeBKa. ]v-rl. tl.
}l ,,l. Il8

aLrI . ]\,l
] ,,l,l},lll - , tl.
.

,,t

-, tt.

l0 l.

,,t,"-ti

-l t. tt cTa_,l ]\leHcII oIl


lItl.
Ill]]\,l r. , IloKa:Jit-crl r 2008 iL, v
ts,it_ii ;t Ul . cTrLrI
i ,q-
lt ll_ Nlepa, III jt Tt|. l. tto tr
,ltt. . .
l00 l . I]\,1.
lteT?l .

LlTo

l].

ilTHb.P )(r",. (( l/l,, .5.1!)(i5;


,)<t
., |{)lr,t,
I
' l.
r,,lr,:
(itli].l,,1/
:a(]:-i-r
aI
])(/]r
_ /

a]e]al",lL/
|' l' Lt,lfu /{' aJPJ !
-\

L,l

I',-,J

Dbbar(r,
at

t _:i;tsat )i la otlroBl]a1,,r ar]aFra] a ai]tar [",] a,r[",]r (a,,


irr]aHi ( aDaar.tr:] il
-r* !a l,a,, t,cTbU Balael"iL,]B i]t-]aij a ; d-.]/\[] ! UL
(]]a,
-aa,\ ( Fl,,r_,,jaln,l\Lb ;-rI L,]iiaa: J,i] f/r rai,, (a( 1'l a

('"1 [, F]bt](oa (i-'] o]eDai.l [,l l< (r) Tel,J
!1:a]/iaJ|,/], (a, ]at/]F-epeao1.1r\a F
|v]i, *at-arl:i\bFro (::l ,,1-1|! laDL-,,] ] paliaE l,]J.a <. rr|] l4L
".rLl:ll av] lJeLrepb ,] ^^] ]( [il .- r ] rL4 t\/] !]bi l,/ a 5i tt

] [] .

Db ,

l
,

-rl r
o]epax . ill. I] }|
2()()[l . r -rl
ts

i'

Il|l c-,lorlaua :l
rt -,r ,,r, tta.ta-

,le lIl\l () ltt t.tl


,Ltrl -lrllI !'
, 7 l l .
atil ,
-,r ltecTax, t rit 1.1ty,llt lU!Kil } \l lJ,,lil ii
]\lila lNl. .
,, ,,rrt
]IlyKa \,lIll ,,rtl
. l{Il\l Il lIi]\l rt , 2
to 4lt.
}| p|icI II ,,].
rr;l ocHoBHoN{
.l] \\ Hil \ \lV -, N,tiLbKa. ]\,1

,ru.

Nl

Ec,,ttl rr lllyKe l] . . jlet{a cBoe\l ,ll. tl-

l!1 t[yK },
3 ,;l,f l0,l -

. rl,rl

rt tlt rt
. tlN1 Hil ,], 5-6 it . TaKlle

Il,,l -l1.1 |t]II.]lI lI


":ltt-tKtte . Nt

\ ,qii peI.i\I t,l ].

EirtHcTBeH l]]llll -q.l l KopeHoii Nt -ll,


L] \l -,l, Hoii .
.rr l-,,t
,Irl o-i,KpotsclI II l\,l-

. l].tl. 8 tl.
-r. ,tl \, jl
,,lii pa]Nlcp 1.1 ]l
}i|,1lI 0.8- I . tr
lll\l i Hl l Kt r I.o(lb.
. I] \
,] l, lI IIl!,h.

IIo11]\ Ka oco[)ll \1 ,l
3 ;l,l Nl ,
KpatiHc pe,lKo. ,r.

.l ii ,llttl .ttl
a

\l-_

l, trlN rl totl \l

. jl I le,Ile paB-rl
r{a ]le }l]\,leeT -rI.

.l l]e_]Ko ,lJ.

,rl )"ts}l]] [ Il-IIts.


, Ile 1,1et]ee 1.5*2.5 ,
; tle ]it
lI BcccllIlee BpeN,lrI. \I,tlTo . .rl. \l
-I bix llccIax,
tl ,t,r
]\1ll tI llN{ ttt. l,,t I]]a]]tlylo ]
-rlrl
I l. ,rIl.|ll ltlyKa
]l l\l l 1.1po l]il tl
Bollc tll. cc_lll lb

,. . ]\,1 oIla o(IeIlb \{.

ll\lIllt,

t_ t uKl ltb

(l\

] paBoii -ll
fu]irll. tl ;Lq
.ttt. tcl } U( _l,I . ;l N,ljlq 1,1ll, tl
,l\r.

"l 1,I -ts


\l ilIlil cpa }v ,l ,,l11}l -rl. Nl-I-

, -rlyoK
ll l\,1 J
trx . KalK lliljl.
Nl

20-30 . t

;l1lHoK ",ttlii .
.],],]1.

otlcHb .
(tIl 200 l, 1(J.1Il le_Ib ,I,l lI
Holo !lJ \IHe !Jalocb IiIlt
1.1 . ,tr,;r cxo-Io tl ll
l\1

IloKileI]oK, l. ,IIItrHcTBo

tl lll

l Iltl ill,b.
ir|

it,,t

\,'

,,

\/

HJa/O ll 0 9u Ur000

/ur,

r.I

.
Ijl, .
, uI,
"I
. J , rl

m. rri t JI
av, JI . vi .
JaTo ,
I-

.
_


,
_rll - -

. !

",r,
It ll . :I


-
.
. -
I .
,
.

,

<-

t>,
_r: , .


-l
m.]. r, .

-l
r JI r. 10.

: ( 7),

(r , 8),
l ( l0M),
: ( ), ( 5),
( 5), ( ),

( 5).
!r , I
.
r
, OTMeJUI l (
l8 r, (
pt-loa, 12).

_r 1{

, ,
J,,l ( 15).

,

.


-
.
, tr_
.

)(
. . ,
,
.

0,12 .
2,5 . _
.

93


0,l . .
4 , ,
0.

l4-0. l5

_,-l'

Hffio.r .] va_Io
| r . MHol
Ft ]Nl 0.18-0.2 vlr. ), v

}Ij. \l l
]tv .

To,rbKo , "l

III

-\S

<'> -

. . .
l.
.rl.
!r
.
. Nl,
. r crl, ,q
. l 8 l
]\r , 8lt -
, -rI "q. ;r
N,l. Nl ., . " .

. \t,l ,1 \l,,l, N,I
,.

, \,r " , -l Ns l2 ( ]\l \l). ,,t


\t1 _lllt .,l .
.' t l_l v ) I \l,
' 't.r
\tll ( ulv ll(Bbc\1,

- , ,
,
.

J}

.,l

.,l

,l \, ,

]\l 20 30. , l\,1 "I1, -rI


1,I. 7 I0 .

t. laxc Jo]\la ,1ll.


, JI t]i
,

l,.

. l\{oxcT

]. 5-7 ,t . ,r

'*
:

#,
50 70cll

Ilpocl,oii l,,I
IO\ ] l;rr t tttttutt Kt.l,t, rl, ,I. ,]IIl. Il() K;rKoii ]I]iItIt. ,l\Iu
ill I1\lellHO Itc1,().
].t aKttrBHoir ]ii ,l0ts,lI1 .l I]R) \_lorlK) tll,] (leptllKo\I tt.Tlt Ktl;ilti, IlpaB.lla.
- -lU}i,tKrrrTc,,tb rt,ItlB,llt, rt
,: Ol{cltb _\a'l Il\ B()-1oe\Ia\.
Htl ecrb rt Bo,1()e\{b!. llil tlll K-l]Ocl
]Ie \IopllIlIK}l ria
,

tHllI(, bllllll

-t-

--.

.r-":-'.-*.-

||lt|(lJ

il]ccII.

lrc .:r ! Kl,,tBa IlOl1-1aBKa. Bep\i l }l i]


, al] lIUl1.1. lIllllll
.l t.I ttl.t u,ttIt,
\ ] . OcHoBHoii Ip} ] cTatslI

..lIle , TollttTb t _]-]_:II _ 1,o.:lbKo jll:i ,,tL]O. \la.lettbKtrii


,l (). r) t HlI;,Kc ]l]Ots. ,,llIl ,iI . ,r cHilcTb (L]]l],I
..'p\tl[1}-l ]l),1,oH},,ra 0 cKOpOcI ) -lii)]I \l. Pet,y,rltpoBKy \r] Io It]]J.l
. BatiHc. oKot1,IaTe,T by peI),Ill1]oBK} lllI]
lt.)i,,ltl.b Nno\oI, Boll)(ML.. tt,.lt tit r,,Illl(]
,,1

.ttjtl l!{

},]) . II

]L].ll, II HexItoil l]a r'.IiIl .-laxe

II]lal

_r\, I]l ], ilco,1b])K-) ocHilcTKll


_ N{ BccoNl r 2-2.5, ]l\ttI]ii t]ilpaIlI

,-P.lcl\ll illilIl Hil (\(\tc: l,,',I l, ,, ,, llK i

1,1ll-

5r)rt[ 5l ltl ]lIli:t. ]\1


40 50clr - 81opoii oL]onoK (,LltlHoil J-,1c\{).
]l l{ii].
,J tlii ,,t Haxo.lltl,tcrl J 5 l
Hol:i

II . l{tlxHrIii,lollxeH l ,
Hlrrlcii KportKtr,tba Hal0 I5 i,t,,tlr. ec-lIl ,]c,it To-,l
i.i. rl,L Il}1 l, ,l.
I]p}l l10.1l,e\Ic tt.l ;t 8l,ts lO,-lbKO

\li|,Icl| ,KoIl, lllll|(lt, lI\\ lll\.l. l L),1( a.l(U


'
( |'l. l l, U'l( ', \ l.l
| 'l\ (,| ',ll{, .' 111 .' |;1irrtrt lelr(
"

,/

lill |'||'\ \i,t,tt,rr. .lI)ll(l,,l],


tJo\I \l()pO]c lI I]cIpc. il lilK,l!c Jll]ll
ll lccIlBHO\l K_lcI]c (l
|.I

\,lt Ila

-1Ilo ).

rtecTlt _ltlB.l]I

llc\l]I()]ll\

l]o_K}\PllllI],llllLta\ ] l{]Iil 1Illl

cKoBItttttlc ]l\ IlcI l]Lll) HlItIr'\I


llc o],lllllaclcrl ()l l]i)ll ]] l]o.1o

tt t pll Ptlcctttt
Ic,]\c ()l}lt l]},cla ]l \I] Illl cll\l()\,
p}c-lc, l]Ol ll ()]\ KlipTlIlla

\paIllLl]llIlll\

]IccKo,]bKo ll]Iar..'lcllL trrttlii tllc


plLr , tilpl,cctttt II I]lllI
\IlI Ilc.LiLlcK() OI \lccT cBocil

tl]\|()BKIt .,I!]I\ Il.

KltK ttpltBtl, til. ]1OTltK l]]ll\I

Hol()-LHil, lIt Hlt Bo.KlcrIc ttc


\

l{l]

ca\IIn\ LI\,Il\

l()I]l1Ilr
\

l]ilc

Kltr, Hlt tttltl I)lc oT\lc.IlLIcIll


\Il IJ\o_1]l l l,,lIllllb l]ccIIoii, II

l.]]I\l\,tt,

lr

Ttlt

tlt()1I \]()/(cL

ll()]Iil-til l, tt tlll t tr,ttttllr

tttlttcKll

\lo;,],c

i ]ll,

ll,, tt,t,l,, t,"rt tt t |,,,


l]cl]clIH()\l \IccI(, cI]cl).,lK] 5 7_tl tttlK
l)}} ll ]\I ()\();,l\\ Il\ llo
()lIcl]e ll{, B]opoii I]ilpltit]I l
cl]cl)
llo Ipll llill]l)1 lBoii]Iln\,l\ lioK
17() ii()crt 1|]\ l ()I_tp},IlI)Ilc|)c]
l() 15\l, II l]o]\lo;{\llOclll lLal]\
,

]\

IloK llOB_lI{)

5()

l()()

l] .

]11.1c

l]]l]l

\l, .t ttllttKollttKll

]ilc1,11llllO 1l\

cHL'Io\l

l1 ]lI]l])

Io,1LKo Iloc,lc tl.tli, tc.ttt ll.l

tI[, ]}IllKO\lI)IiI Il .llio ll()l]ll()c.


I() Ll)t1 Llcl }].ll]lIIl,l\ lll(ll
cI]cp,lK) t] () -1()rt .L111t ()I tl)\ Ilo
l]rrl\I()ii,

c\I

.I,,t,ttt .,t,,ttt, \',lA||l, |,( |,|l|

||\

li],I\ (.llIll\lc l l)o\l l _-]() \I\l ) l\ I l Kll\.


l]() ll\,](H() ll()\lI]lIlb.,I]o l] Illl\ IIll()l

!(),l], poBIlb]c\alllclKll ]illllcI{


Rlll]Il\,l\I. l()

lttl tttKlt

l ]lt

\o.]]lLlu] \IaKcIl\I\\l .til l-.lKt ,

tlt

l] l() ll]},.K)\1, ltrt\ ,tcttLltlrttI


\ .Ii]l, ]blio I1\lc lb \ Il.ll,
]I!c l5() ]llll lS()\I\l, l- lll ,l,c
lilK()l () \ pll lI(,I,. 11) \Io,tllo cljcll,lll lb ll]c,]\llKI1 Blll()lll\K) 1l pil]l)\
llIilII) llcpcIo|lo.1K\ \lc/|\ L\ |lll\lll,
r

1lctlttc trtttlK li\;'l'Ilo

]l]K()Il

(llIII) ] Ilac.L() pilccBc]il ll t]()l]l)tc


_l\IlRl1 cl]cl) IlIIl, l] lc,Icllllc Lllrl

-]

':i

: }

,iJ

\i

TulaTe-lbilo jr.
.:I .] }{ -rli .
",t ,rts ts_Y .
-l lt ,Y.
" .
xe-rlaTe,bHo -rl , ;loBoB. ,,r - t.

, l
,

]\l "q,,l-rl i .T
o,rHy,,l t l00 l50 ",
,l Koycoii rt. ",l
N,l ]\l.,l tl ]!|
|kl .l. \1_l tle
. "l tl,Te . t,t,l,\,&l
.tr -,I}r .
]\1 ]\1- ToNl,

I . .l _,]. _r , t1 } ] \ l
rr ,l , ,,t ,
,,1 .] ,l
. .l. ,
rr 50-70 , ts -]_V! ]\,IecTe
ltloHo \_l .l.]. Hele_Ib,
HecKo.1lbKo ,[1.1 l
Il . - I{NI ]!r- io, ,-t . - . rt N{ Nl.]

NlcTpe oT.ila, ,l
\,t.
,] To.1bKo
,il. , ocNroTp r]
\{ HecKo,rlbKo ,
"l. ,t
ts . \IeTpe ts

. ,l. ,rl
II . -rlyKe .
_ I,I" -

IlptIKopMKa. ,,r
,|l (l ,rl-,
. " Nt
.
I{ d,rl
l\,t N{. ,r
tr I, l!1 l
.

:
!

|,

t
l
"rI"
. -

JI,
,

( <).
;< -

.

f
.
5 }.
. l-t

-

. Hlto ,
.

)(.
,} -

l
.
: i
.

-q_

, . 4 -5.r .

)
Iry
. _,lt
zI Jl
, JI J
. .,l


, 1,1 .
\lHe

, , ,
. , , rir }UI .

l l,] ,

,,I I,
.:,;*.,,_
}. .,,'..l;.
.
np.oa*"ay- _ ,i *'ij'
'' j!
"
"-
.
,
,
.

l,':'*,

,{,
. ,
} it I,
. rr,r

I iraccBeo, d
.
I 9 11
13 15 .
Jry
. rI
.


,
g , m -

r;

lJ

:-

, jI

l0-15 }..
.
5"r JI , ,

- , -
.
. -

Nl ,

,
. .. ,
.
_

.
II


, . l8
I
.
-
, .
- ( )
,
.
l0- 15 , -
.
.
}4{,

,
.r.
.
.
.

, <(> . JI
,
.
.
-
500 .
JI

. ' t
!
.

gs*"
';1i!r'*_
1_,

II

,"\{
l
]

*,rp:
t8

"

";1,


,.
.

\I

.fj JI 10 i 1 . ,
_loB,re 3 , rry
To.,tbKo .
_-I, ,
. .

, .

_'lecKa . , -

rl )(
l,. ,
ll
.


},
,
. I

. } . ,
2 , ,t JtyHKe
, ,
: - :
.
}
II. }a
, .
,
l.
,

, JI t _ll
.
;recKy -
!
} ,
.
, , ,
.
}I
( ,) "rI .
Il,
.

.
JI},:r . [{ !
, .
},r l
.lry e.,lale.,l
( ). ),
,l v }


,
JD
faTe\4 ,

I.
IUI
JI ,'l.
olepax. v r l. JI I

.

,,I ,


.
-
}{.
I,IJI r
I ,
l }tsNl
-

+t

103

}:'.
j


l l< )(
l<,
. ,

)(^,I-
lvl
V)l< )(.,
..

ir;,-

ffi*"fr:#":"",#

},l
9 ,
;e\l r . \l r ,

.,t ,-] il, .
\tIJ, ,

IrT

,:]-] .

-,l
Nl
.]po\la,l. .

;,l

ll

,
l HllTb
;l_]

#:rJ,T3,pun"nno,,i

, HlleNr rI ,
-
;l\ _l. : l Tt{Tb .


l!.I } , -

"le\l

]{\1
v. -

"lo
,lee l
,


, ,l \1 \1 ,
,,t r II ,rllr
ri ! TltBHo ,
Il .


-rl -

, \l!-I

\l-

. -,t
To"lrbKo

.
10 L ,,l \{
. ltHo -,r KopN{oK }iIHbLx .

,
I
]I . ,
}, , :Ur
]v t .

.
,tu, zd m d m ,uum.

Attractix Bombix
SenSaS, Alomat Ir,
ru Taste Attack 400
Mosella.
. . ,

<Ll a( ( [ D
l(, (I]J ( plr ir r/lx
L] ^ il\/l (\^\ . l
paccKaxJ To\l. r -

, , ]tl
. UI.[
, , IuI
I ,
t l.v } .
,

.

, ,


v .
,
t, , 105

. lo \Ba]aeT _,l-

. ,

tr
}l.
NlIl

,u, zd m du q m aMuH oracJl ,


u u l.

V ), .I.I
]!1. -

kl

Jl,


.iliLI apo]\laTa

.
I !l t,t.

[ : sensas
Attractix big rsh/j

Bombix vanilla.
strwlry. r Atomix
anis, k, mindal, honey, scopex.
ru Taste Attack 400 anis, r,
valrilla. scopex, tutti-futti, honin8
Mosella .

<,,'l,>

, -

Il\tll v

.
,r Sensas
Attractix rms. Bombix sm_
rr Atomix anis, ridr,
m. ru Taste Atlack 400
brassen, raubfisclr Mosella.
BloodwoIm Rdwrm
-


, -

,
lI -

.

_
.

.
Sensas
Aromix
.
rmt TIapeI.


, . \
,r .
{,
q N,t,

k
.
(melassa), r
1, -


, l . t v } .

!,
.
u1

} ,
_
.
t m up te
drr. l


}TIaKoBKa,

-7 .
t }
- ],I ,
Jl
.
,
_l .
zul

CARASSlx

\V
\

J.--

_ Bapllitttrl ll

].iriOTaTb. Jll]r
1_ 1lIl lIlc
lRllrl \ llt).
.
_]ltttr t Ltr. Hec\Io[prl
,; UelllpilU lIh]. II1\|

_,,lL

t 1.1Nll,|

l.{Il-r
\]} IltI, lccopTttrteHTe
: rlot

:,I\l S(ll\il\ eclb

LtlltBKtt. plt,. -

-Ir []I.IJ
]. . NI. Gardonix
_ ]lll1H Hit tt.tolBy. SItper mir
-,1_leuta. i .
.l yHtlBepcaJ I
.!) - Varrillix. Chocolatix.
.Lmli 1.1. ,l:it}].:1ii
\ )Ll J.I ,
Etlte _ l\l::]lITaH

,,:.t II

\1 u\l l,.

Ta\t llii_] \l pa]"rl](l\ } lI_l]I ilpo\{aToB.


1.I pacctlll ,]Itt

tll .

I7 tt du

ttl

bt,

m !|

tld.l m,

:ttttt uu i
llu.|. .|{- r, ttpttKop\IK! tIa il]l il.illI
\II]l II .

KO\llloeHTaNl. r]itll Nl
It()l]\!Ilii \l Ll
Il I'.l ,I'\llll (l]L'lt(lB.l. lHO: lt Mclassa. Belge,
\I,llt -l. lll K1.1 tr
:l tl llK,]llBHo
1.l1 _r,t Ko\tKa II[1KOl]\lKII. r, ]\1 ],l ll
B,tcKlt,t

c,l _.

Lr l]}.l ll
llL1.1il I

Pastol,tcit,to

b.ollK\,loB,lIl \

l\{,,l Il\Ill rI\I


l}Il]l\,tl. Ec_rIl 1",t
;ttr -T .]I]r,ii ]ilrltlrl .][l\leuJt]BaH}J ll\lll.
ortl.t -t ltKlllts _],l
l] -,t. 1.1 tIpc-ltsitIITe.l
\| tlNlall] ]l
-tI l1 tt ,
TaKxle ]I ,ili]

]ts. .,lIIl1.1 l] KopNIKc


,ll-rI! ) K]lctjKOcTb. cpe,]rl
Ht{x ]\l _]1-l PVl. ir-qIl-

Il Bilpl]allllttl }l1.1 !, Kopxeii.

tbtlIttecb tr.t.trIIl. t rte lo '-i!*


,K(llcplI\IeHIll|1\iile. lI pe]\.lblill \

]tsll]

x-]ttTb,

,
,

x'

O8N O
0' r\{ OO'

,fs
.,fifi

' . {,4
:.- ,.. ,;.; & &

(,

Ii:

';,,I'
:'

II III
]Nl

Ii-rl ,ir]. Il
-_
]
.
"loB-ll
ijl l] t: _1 ] 3\{ ,'l
] " ocHacTKtt.
l..: Il?

-. l I-. I-\l ocacT_v


.".\1 0. i 0.5 :
] ii }l], lI
\1c"to\1

"rllI

tt ,.
1 ,l},, N{oxo ,il :.,L lo. Hexe,]tI _Ijl t,l
] I]l -l . ,t
11.

:.] ]tl !l\{ "rl!}1}l :]i\I.


],. ] pIlHllN,IaeT

!leHee ,

,I

tsr .]r]Il !,tlilcT\ I]ep\Hllx ]. _ll


. Ilol ,
<,i,, ,. ,l
\l.lUts} ,l II pIl-

Kop\lKa - Ots. KoHIIeHTPil

ll il\I.,.

l _ll

]\1,ts.,lt{

l\1

;, tl
"r

] otleHb
l \ \ loli . Jo c.litJ KlI\ ),, l1_1t

ttpo\IaTo8.
.],l r_,tt IIptlKopN{II rl.,I, -rl.

cMecll. ,


:\f \IecTo
-

!,

-llocb Il. ,t]


,l !, ii II
y.fllletl

llts"q rslVD.
Sensas .

ir
-

lJ

'>, ,
. ,


, , 0,3
1,5 . ,
JI Kyt<lpy, ,

.
-

.

0,l4
0,2 . ,
, r .
)a

<<

,
,


,
, ,


.
JTo , .
l\t
.

- ,

.
v .
r
.
.

, -

,
.

,.t Nl
.

1,2
3,0 .
<.r UK D.
.
4
.

.
]

.
,
,
rI , !,I

JI
.
. , ] .
, -

. . ,r
JI, 1 .

]
l,
,
,.

, ,
HoNI, iul !
, }"rI,
,
-

, .

. P1"lKa - \},;

.u".*u *"u ",i"


.

"*-

bi''

},?
,- : f
, ] -

\t}t, JI
: - .

\laKy
, -

],

}a,

.l\ j" v v ] r! }r

\{... ,
ra ,
Il lUl,
- lll!


ll , ,
. . -

.f ,

, , -

v -

3-4 . ,
cKo"rlbKo }a,

,
.
)(
lt , +

2-3 .'I}r ,
v [l vJI .

.
.

ueHa -] },

}(
}" .
,

! !
II ,
,
(
) .
.

JI,
,
,r

r -

!
,

. ,t } }r
,
, tl
,rI
,l.

,
tirl ,
- !

}, ,
v l t} -

t lb ,
,
(
).
<(l,>

!

,
,
-

{
l ,
, , <,,I|-,>

t
f- r yiacKa. t

l v. JI ,

, ,
,

}.

.
JI ,
1,5-2 Kr, ]

<<

,r.

11


, -

1,
,, ,


r .

- ,,l

,

, -

.


,
.
rr
l,', ,
, Nl
. Il f ;r
.


, HaKilo


,,r, - . <]))
,

J
. r

]\l

. ,
,


rI,

Kpove . _]J -

- \{,

ry
. .
-rl
"rI..

, , ,
/,r !

. .

- : , ,
, .
li,
}"
.
l

\ l _l}-- l ,l I
.

,r, , . v l.fi.
, } JUD( m
r.r <,-

" " l".

t{x
, ,
.

P,S. ut ;ltdu
u , t
tu, MolrcHo
u . m um
u4

,,)>,

ltl|leHo

u> ().
m t , u
du Jr
um

<,

deHHoM m doeM d*tm,

l , uu,, ,l, mt, mu

, Lq m .
um m
dm O,
u .tt

rm

lum ,tut rduu


t,

utu doMautHax u
t
du, m t
u daeM tm !
tlu t q

ll

<,

r,

u m

mm um
murc daltce ,t,
dmu um .


ry I
. r

(' |'l - rtaTcprtaroB

II,I,l l]Itlt f tt-

\loc rll |_li] ll lboJclBeH-

t \lllIl, __tlrr
. co.}]:laHlle l\Itl
" ,,t
r c.loB. teHo }Hi]lIll l_l]\t ]\1 ,
Jts \l ll, Hcl-

Ilt ,l

I],llII] ,
rt t
Il

\t

lI ltqrrtrr .,t

-] r tltt,t Il.
ii ]J
lltrll l o,,IbKo cep1.1i,i ) Io r]ull .
t' rl,I ,l)ll
ri ,t ,ll ll,
Hl, ltlt' tl t t \l l clt

ffir""ru

";;

.
N{ iii lI l]J}Ill ]\1Il.

;l
tt ll ]i .l \\ aKtsil l \.

lJ

. llii ;L,l. Nl]-,r.

,l NI
N{ .

v .
- "lt
. q I, tl
.
HoBo\ty ( |oll} }ill\lll ,r _,r
IIJ NI I.1 iJ]\1
}l tsN,l ]\1
o]epall. Mo,le;lbHUlo lil ,,KacaTK:t, . o1.1IItlllle.lb
]\1 Nl ,,l

NlJ tl fitp\lo-

';

.
.
l t
) ll
.ltsII
-rl ()
t.l _lo_IoK, tt L.rH,
,ll To\l.

,l tlt. Otto t_t ts -.

]] J }, Mexjy HaKa.tal tH rt -,t Ii]\,ll r

],
o-rl ]]_] Bo]\IoxHocTb

,laeT

u ,ilolKll

lJ\'l Ol

U_I 1_1.
tsil tJ.I_l -

tt v.
Il ,rl ocIloB

]],l

il

,Il

-l

" ,> :

t rL
2.35 }4 .'I
lJ.34

c!,.IHa 5,2
;t_,ul 0,62 .
,-1.]

\t JI -

,
.
}-]
IoKyveH \4 . \

. }, -] :r
L]acca.
qum u < d> m dpyeux
udum:

], t
,
- .
- ,
I{ }r.
-
.l .
-
-]
I

,1,

-
lJI .
-
.]
>.
-
, -

, l }r
]I.

t dmum
<

Ott r:

)Gl.
t (-

) IL,I,
} J!,,
l,Lx ,T ,


.J\I
.
- ,r .
I -

!l ,f blx

-.

Il ] }.t
IiI Jry _
- . u
":IJ l
1l,H ]v l U-r JI
-] ]l.lD .
- ,-r
. l
1_

,trNlrr}'l IDII

,T

jI
.
lu
J } <(HalI . Nl ti
.

.
,

.
- ,t .
}
)/
.
- . t-t
t Iry

.
117

Og,/

mh

tbl Ol0
rlt(,
Ohlll!

l< patv] ,|< ,


, , .
}-{ JI
IUI JU:
, , l, :ur, .
J l IlI

,,I

{ }

J :D

&.I

, }
r
r ll k,,la
, }
I ,
v a
. . rr
}. ,
.l [.
!
<<>.
tll , -

}" ,

.
,
Hol JI,
l .
. . ),
:l.
,
.
.

- 40
* 50 '
- u
, ,I

,
( il } {).


-20
,
,
, JI l. .I|a _
, ,
JI
}

.
tl I,

l
v. t, , ,
.


,
:

,
. , 90-
J,

il
I-l)L-l . (

- ).

rt
- .
lr.
-l,

- Bmopbtx,
.
,

,
,,r

l
( Il.
, -

-mm. O <
|[-2> mu u qduHoeo u,

d du dBa
uu]lh , ml i D L|l Lu .

ut-m. u u

-todKa um d uu
&Lt, du d
m u m.
! ,

fu ,
}. ll
\l VaJlbHO } KOV ,l .

l ),JI-<(,) j
}, -

.
<'>

ll r ]t{ I
lt
. ,
,
.
.
JI J l
.l , - ] .

u
-,I ,
Lq - .

}T

.
:
,
.

: , :L
. ll
cTaH.]ap,l av l (r
21292-89) (
,,lr
. )( ).

}, JI, \
.
-
),, -, -

.
] . J , }

.,t.
]l}l
. .

. , ,
. . ,
t . r .

rI.

}l

] . l ,

. JI

.
.Lll ( -

.

.
v. ] N{
,
rl.
.

,t
iLrI .

-
, laK .)L
,!-[
) "r"r .

<,' .

.
, }

, ,
ll,
.
.
]rN7

119

R
. -

- r.


<> ,

, ,

JI:
:L ,

- ,] JI, -

..

l991 , 2008 <,,> fu,l ,


.
,


. ,


, ,,r JI
<,>. {,,r veTa } ful,
zr.

JI
2009

.
< -


0,65 .
.

Jl,
1.65 v .
\ .
: <(

>?


:

t 20 ;
-
;
- , , . 5- -,r
750/;
-

<)>j :UI
:

,d ]
( |V-2,1 > , ],5 l\/

;
-

ry.

<,

, ,l
. l t lleHy, t

.l,

;;;;;;;;;;,;;;;;;.,

W
-l

/
u N,4u (
imt) >< \D](i l( , ,tu
>( t, !D ]<d l.
fN,,l)l< (N/!)l< ,J,
l\,4LI N/] d l<, , [ ), ]<}, t<a - LI ( ).
l<, )(Il

- JI,
s ,}}D,}1lll ]
ry
-],

ll . \t

}
}, ,
Il.} .
\I -,r ;

.

,

. (,
)
,
-

lt\ltl. ,

.
,l v:Lv ylacTByeT
< >

, v . ll
.

,l, JI

.

, JI
ll . rltoe I,
,rl :l

t .- ,
l ".
,I

,
.;l
, , ,
,
Jl .
JI jL,I
50 ,
}l ILII .
v
ll
. }l
l
70, 80 ,T
)( ]{ .
_
I,1 l50 },
, _

25
<(D -

2 ! }rKe -

JI
.

20- I
lI l
60-

il - -

,

-
., -

, JI
Nlacca JI
l (MaloB. -] ,>,
{,)> ,

((


\,l, ,


pea,,l l .
Cialis -
.

( .{,

\,t

) ,
,

123

JI
. ,
, _

, iUI
.
. ,
r t:

,
,
}r
, ,
. -

,
J <<>
:lt! ,
(- 1^l
<<>)
ilt .


.
}

_


. [ .
l

!

iulJ(
,
?
lt<

.
{ -JI

.

,

.
,
- } - iUI
. <<,>
<-JI>.
l
r
Cialis. ,
I
HopMaji , ,

.
,
-


( }r)
lt,

t* .
,
J l .
.

JI <,
> -


}. _
Cialis
zul,

, -

:L
.
Cialis
20 .
-
_

. I

- -
, lM Cialis
|I


. cialis
Kafo v r ] } \4 ,
.

rr
Cialis.

.
< )>

JIl

,

.

l 0lr
\

\
BtITal,la ts \1

,l NIocKoBcKtlx
1.I

Il

HTepHeT-caii,lax:
(X]l l

}l.}

.
ts] - (-

]\1,,1ii _,I_,rrJ
5525 ]2 \IrI ). \4I.1,],f,:l

,f,]tl : fBa
,:l l\1
_l,|l jl (.8 ,). Il t. t
Il tl ll 8 .
]\{.il
clt, t BTopoi,i . .
11 \oI|yToB N,l tt
. :u
-l \{ K"leel <> (Nt ) :rll
,il
,

,1 ,
J'I,>.

126

!-

tl }!, - .

.
,] ts_]

( ,il ) -rI-

.
;l lt lt
BaplraHTe .-l-

,r II.]-]I
,

t <,, ,,r'.tt :_l


. tJx
,L,r

tl
-rl Ha.l},HK),
(. "q

I] ]

}l
i ).
JNt

q M]\t ocTaB-IleH jll


- .
-rI,
t
" Bo_r

(j] -l:
- \
,}\),
"
tl

v\

ll

,,t O ] , : t<, DO N,4ecTc


l< I t<a, N/ l<
( Iep( N/), < -l!,l -=
,

lo.1. Lr
^ N,l

ut,/b ltt

lB
l\

lvl

l*

*,
I

h3

lI

,i
llthllt

0q

*
*

r]

" Nl ,l-

]oan J I ]\.ljr 0.5 r,t.


l tltl,t. .5 l, t.
l{ t:'i ,ll . rr
\lapKcpoIl ]lo KoHl,ypy ,trrr
rleTtu_l. HapttcoBaB l\,l .
Il r) Ilir l ,,l Ko]lr,rleKTy,

l& ( l).
,,l II . rt
]\t ,:I. t{ _l Hoii \lrl
tll t(al \I-t,I,
JaTel,t ,1,'t Nl ,\ll-lt tli.l tll
Il-r \l) Ho)KoBKl1 \leTa]-]\. 1,1_1iKlI .1]l

jlt :(lll,t. itrl Il ]1 IIpl]\t _]II l}cc _teTilltt .l -l ( 2 6).

128

] ] ( l-A ljya/

tt -,t ll . Iiy)(Ho II .
Jlo,Ie_lato ll i,\ll)Il _t _t il.
I xllocloo1,o J }^{| l} ]IeO _jo,])icIt Itoi.iTI.{ lle , .
"rl-

.ttt ]Io]lol Hal] N]lI.]]),ul -liljlll


-]. T]IlaTe,,Iltl rtl l1 \lll Ila)ila(l] Iolt
l,ttl ]i ltilpiiI]r]H. ,tr1,1tl II.l l
II(l\,l, t' lI\ lltt.1Il1rol]Kc il lllii uul l(.Ibllll\,llL l

)l,

_,l

.lIl,,irlrI ,l l] R ( (l)oTo

),

,t_tIttlt \I ll ,r. tr"lll ,rtl


,iToi.i ceplII{ (IloloNly. tt
,rpytt.tc -t.

(l)op\loii
\()_,1()}li.i
Il]_llII|.
oT-,lIltlllIlll]ecrl
\lLHc(
}ll{.l}lcl(rl llilllK:l
t)Il(\'.
]
lp\ lOc\lKltIl

.;

, iUI, s . , Il .
ll ( 8).
J.rlev :rt HaKla tKl,
.,], , JI,1
;r . rt <ripo_r. .t5\| .]\l l:t joBoii lope_,l ( 9).

1-2 rl,.
. ,r
ts }I, ,,I
( l0).
. NIecTe
. lru .,l
]\{

.l.1oo v

,] .
. ,
rr - .
,l . lrt
rI . ts,-l\t . , TeIi
] (,
. t , R,

5-

.
-] ( .
_]

, J\l Tlre -,l . Ko\Iy . , ,ll1)]\l


,]. \l -l
_1, -l.
,l! ]\1
)-],rl

, v.
R Hyxtto
\,| ]\,t.
TpaBNt

cocTollT To]\t,
lu ,l -l q-. t
Jt t
,tt jt

129

ts ] _q -
\,l.
. ,r
\l, ocTa.:locb ts , ca\loe ,, I] ",I .
"l . ]\,I l\,, ltl Nl ll J
"il]!I ts. ,t, l\{ . ,
Jl cooIBe lc lB\e \,ltl. ,
cep_rl .

. rl ( l l).
!!!
,,r J]--rl
. . I r Hl .
apcetla.le \lHolo \1,
:rr \I. , : ,
i,

_il , , -

, [,
.
8 .
. tI .
,..,l_l \ _l. ] : , D iLNI .
Nl, , q
\ltl , l\{ _]1.

- .

Ia

'l

Ja L'J 'I le l I .le l

iL , .
; . iNI l\,1

\*.',,

]lll ,]\{.

lt !

d N/] Tol\,1. lv ,
^|
). - (), ^ ,
l< N/]i\,4 dN/ ^lv,
/] cnodcopoB,

10

, ,/0O0u

ll;0pO;,u0l
. . u

.,

l,r, l
8 l!]79 , : ..
KilK

:u tr

Il

_] coTHlI \IepoB -

\,|
-1 ltt }

rritlt , R]\,l

, ,

\t) J!lll ,
lI iul


,,e(v. lae I l \ . l]
Nl,, NI

ll

ts ,

} lKIl ,

}_1l1-1lIc,

" ! -]l,t_il
,r,rlrHo 2.7-3.J rt Tecolt
l0- l5 60-80. ],l
]-

HoiI .
\,1li

- 100 Daiwa,
Restaffine Monster Platinum 300.

\BocToN,l,

.
caNloMy , cNtoTpeTb

" .l ts"l,),

\lo)eT R l]l
.l . j\ty
(,lI_1.l \otb l llJI,lO lla l. ,J, (, -
]\r
.

,
Ilo,yTopa NleTpoB 60 !
KoHe.tHo . ]\{ ;l .
]u l0 ,l ,

]/

N,Lrlts .
, t t !l I,1 _\{ l

.l. \t )t
r ]\{

JI , L,
-,lR "] ,

. lltsl. rt

G. Loomis SAR l ]635


Nlir it ,r ry
,lN .
iI t|i[(eXHoe

r
\t \,l

, ry,rt

]\,t ]

)r: 1

. ili. I. .

J*ir},

:+-.i^:,

,,-.J",o,*

i'--_

jl*..

tt, ToLtttlttcll1 s l()()(}. SLllrig (illnlc.l()()().


( (|l.tlL, ll)lll) iilll) ll\lltcl)(il,, K,r,t,t,rtK,,tt | (ll,Il|,||Il,
(,.,l;)| l.j|\,K,l\I.,llt,ttr,r tl Bt,ti,,t|,,, l,l1,1Jl(li1,1il ]llll\|1 |||]||xt1.1tt I. cor.tK1.lltll K1)\ll lpo\I]lcc \tc;,]i_l\ collcpll]cI l] Io
tl\().]]I\l()ii
ct

tltcTtt,

K]l

lp()llIloc ] ) tt ttc Lrlt tr t tt rttlii I I)},())


tt. JltcTc;KlI. ]ill]() ]I lInc Ko,1lli. KpK)ll-

t, t ttlt

llcc ]lo l,tII1,Il llPollllc]l]lIlI\I ll l]llccllIlla]I

ll \I ]la \litKclI\lil_I1,1ic ]laIp\,]KlL

Kl,tcc t tc l]I)lI\IilI]oK.Ll,lol],l]l llllIJb]I]]l I]pll\1cHltll


K.lK L1.1(.lI'I.,(,Kll., Ill\,,,(,.,IlL|( ,, |,.,i ||l,Ii|||(,}| || |,I),I
Itl)I]lll ,ttl tlccotI o,t l(} l l)r. IilK ]l Ia)-l
,lll\I ll nlJ,l,.\l
|rr,r, H..l,.,IK,, l, ]K]t,|\,t tl |,l\|l\l..IjK|'
(l,tKltrpecI Ltt1-11 ttltlttl\l _]aKo\l ]l, l ll \IapKcI)o\l ll. Ill _,lcl1.1Ka Hll Kl]l0,IoK,] lBllclcl)il Il\ l}()
l l()I]l ,l llLIcc
I]() l]LlR, tclltttt- L ItlttK1-1Kit
]l \I} I l ]()ii lt()_i lIcl lo,1bJ\ ) l]lt\IllllK]l ]]]II \ l]]l\
1

Il-ll,\

(l)al l

}]Iii]I\ ill ll] N, I] Ilp() ]pll,Il]()li

|\l lc I|(',|.Il,\l,l),l,;,, :l\'l ,] ,i,,,,.'g 111,'1'.'r,'}l |: Jl,(,|()|nlII


Ia\l\lc lacc]lKll, OtITtlt,tc ctttlttttttllI lIcTb]- ]]\ l I lll
()\ol} Ja ,l]]]ii- Ilccl lil ll\IcK)T apcctIil,]c lIccKo.1bKo

lll]ll\

\l()I].1,1 l]il l ll l]IloI () I]o-tNplilIl]lBltH ll


ll|1l'\1.1lIllt. ll:l \I.,\,l.,, R,,i, 1L1,|, 1 \l l)\l\||,I l,I l|.||{L,,IcIl
|||)||\|!'||'Ih)|\',l l1,1lll('l1((l(l

l_

}'.....

l ll l

tll.llBcpctltIll ]i]cclIKa
rtctpcrBl,til cocTitBHllK lllrpala SDJ
t1-1rltt

it tltK;Ke
Ktt

l lP

.'

1 |,

o.1]ILl}Iii-

Ir,ir

IlBRH

tKt

Ll Lll l

)lh, |||,.

llcil]

rLrrr

I I

lI

GR-

J l. (;Flt. ('L\. OTtIcttttcl l pttrIlttt-

tllt Ratllin ill]li_]lI(I\ tlctoB, ()t, Hclt,trxo

_IOI]rI

I,,Ia]tLI\ ] ll]ill]ll,

l1,I

Io Ii.lillI l] l,t Halctl,

JlclHcKItcctttltttttlttttcT ,Itttl tLcHtttc,ttt

Kart,taT

cKOli,lllI]b].leR()ii ,ttl \,\\I l Il)ll \Icl I).l]] R(),ll] lIJ accopT]l\lcIlllt OSP rr Zcnilh.

}, , .:}
fr"-r

lltl,1alllc\Ioii ()lt l]l,]]


\|,IK(,|,\I,,|.l|ltt|]

|,i.

134

]]

\lllHll\liLllo\I \l ]l

l1it

El,,(,,Kl,|]ll|,|(,l,||l\LJ\|llIJI1|,,

\'.Il],l\l ,1t.t. t|rrt ttIrrtr,, ||||\|lI\Ill|.|liL..,l l,||}|I|,(,,| ,.I


.ltlfi,tii,ttl,t l ] cKl()llllil. Ot t t t l l l I]lKlI
ll lllt cIloc. II(-l1,1lI]() ILlIJ_'l llplI\lii]IK\ l].lIIo,]il]llc\loli l , Hc1,1c_LKtl tltl tta BHr -

a-.

.l

, l\il|||Ia

\IillIKv lIllRlla aTilK}cl Kpl]iiIIL, pL,_LK(). lJtlo,ItttlTt, ttlllR,l1I]I\') }il_tll,]\ Illl ]!()\l ]cl]cIl]llI II'll l() ]Il]ocIo
ttt tKlt I]] l]l ] l l]\c rta,tol(xllcK t,tttlttlt I]l)Il\IllHKil

{;

KltKart pl1\IilHxil lllI I]pIl\lc]]' Illcb. ()clIol}l]il


llllI,1 ]a.lalIa \,]ll'lll]O-t) \ 1

ta

)la

Ulll,(ll.P1,1,,|,i,{\I(,|\L| ,|,||l|,''j||](,,|||K(l,,(|J|,,r(Ir,|l1: ||,||r|..I


ll|)llc\l \\|.,|||,|||aHII,1 |\,ll\I(,|\,| ]l|)Il\l.,H)lt,\lllil lII\ll\1,1ll\ll
Hr ,t ttt,r tIrruIl.,,tH.r,| ,l:ll,L,1,1(,,,l l:l lI.1(lllllrUcll
ll.,;,t, |,,-

||I1,1l

|,i,,Il:l,|,r|||, Kll\I'|:lKl||lt|| K(l |\,ll,| |KII ,l ll| .lllI(,ll

,
3J,hldg
(
.i](
*a _ . 28
^

tlrIctlltl tl tcplt, ('artilc Bltx


]] llpaBlI. ] lo ll().ll]]b IlpII\lil]IK}.
]lt,rltcT},ttl

_t()ll() ltllI,]c,lbH()I ()
Ill]ll\IllIlKll cI1.1b-

L_lrt

1.1t,It , ttl
l]oii l,\ lllI\_lIt IllI\lL,Il
ta ttllB tcttttt,tii o1.1clbllo\l

1,

toBo_IKc l]

\lill]Kll l|]\
]

5() 7()crl l]lllL, I]} ltc,co}l _)

J() ,l1)r tI.tll

Ilp()lLcKll() ll,'l'I\,,

tortlIK\ tIal}lnllll
lIcpc-lKo \I()xHo l]llJl lt"tl(). ;ll
1lirlt -tc llte,l cl]clI}. l lIBt]o ]1,Iitl]lllc lLlll. II]l]l ll'
,l I HlI II. (-LaeI t()lt",
()tllt111 tI,t

,l\,lllItIii }orLl()l],llI I],lII


IlpII\o.1lllc Hit IlcplI().t l() IIt()llr]
-lll,t ltl llc,tltt,ll,t,tcr.
]] pcKl1 Kart,tlt lKll
tlcr

() lt 1_1.

t1llt. Ko,1ttltt<tlBlt. K,.l,tb.


Ol].t tii,
.

](ll].lr] oc)'lllL'cT]],'IrIc

lc'

Ki]K

a)c]lcl il. tl ,Itl.tKll. _1aBHtr

jlt\lcllcIl().,l,tl lt l}I,I0lII

Ilac\l} i]H} l() ]lOI()_1). l].,lo-lb.


Hcpatlltorlc1-1Ha ltK] llL]HocTb,litBtII1
ll Te(lcllI]c -1. tt tt1-1tlxtl:ttt-

Ilil Hlllt-lo ]lplLlllBll (()


I]}cIL,c1l()ii ltlttc ). tl ttlltt

ll O lG!

#,h

rlr.lkmtOr.r

9 - ilO, , 0
: I0 ll- 10 l

,.!,.


_,],
{

a aa l.a

fla,I,eFrr'r -aBt

-ll

]aBt]L,,ll --; .-',_

,t

L,',',r]'_. ]-J!-Jr ,ill;, L]ll ai-lll]. |_:*:: -!_:

l1(a]!t]-;:])
ll
ltr

..,.._, a laeli

tr t,l1 l] Il1\()1]()_t()K. IIil


Ipo(lcil \ K()]l Jil \ l ,

()l\lc,ll,

ll(),'t'l1() c\lc,]()

Ot t t.'t l {il']ill]]lillcB\ ) l)lt-] }. \ ll l ll l : ] lcc\I() l l] Hll lIn)lI I11c ]l1,1ob] I\ll\ltllllcKlI\ pcKit\. llilI]
llil Il)o(l)cii l]L'll]loc loii. i] Il()]o\l\ IIII l() clllI lil] :

o]l]il pIni)ll

l5Kt

lll](l ilK l lIl]lI() ]I.1cl Il


l]cK), ]()
\ \\'.llllilc I a J\,lbTal _IOI]lIl lit]()_ LKot]oc I]o\!\ l llcl lIlc
t, iort c_I!llac l]I]tI! cloIII IIcKitTb llc IoJbKo Hil
oclIoIllIoii c]l]}c. I]() ll c]llplIlllt\. \,l\ lIpIllI)K()l].
\ \ l]] po.]Hlll(oI]. llccb ]] olc[ll]ll]iiclc,
L3il tl1,1cltrt l()l],llI llaI]]nLIll tlltll ttr t ,
u l]al()l]lcii

_ Lc

Kll cl l ll l] lItI lI)\ ii.l. Io,I\ lIcII II Jlt


ll\ l1,1 ll.l l,,Kll, r,.;1,1,1.,. l,|\l1,I (,lI.,|,Hlt,|, J |(\|||
l

IitI]b]

jc,Ib]I()ii ll ]]llOc,lI{I]Oii i,t eIIlc ,loa_lIl,


l,ll ,t O]I \lll ll, cil\Io\l

clpcr\Ilc pt'llIl()i1 cll)\l], collI\l] l]ltIIlL'\ ]ll !ll|lIc lJ l\]\


] KiI iIo Illltoi] | Lll]ll IlIlll]ollclit1],i \l

,]lI]I]L

\t;tlclLll]]

\,lliil\ |)a)lrl l]1] l l ] llo l \ .


Lc/KIl0 l iteT ]al ]ilc 1llI l\ p! lIil l] lI]\,Ic.
L]\_ltI l]ii ]l cTO\IcIpoI]KIl l]l, (cc,Ill l]]
l I]l tt c Ktl1-1tlc

\ I]II.

Lcl]. l\itK i)e

Kll|{c,||j,l.
iIll t'I .

tlt,tr Ilp()l
]l llt.

l,{n|,,,,ll|'f ,,

|,,

|.i,,|\

|)|,,-,

i,.,, \ ||

I] ocll()BH()\] ]lpIl co.]eiic l l]ll ll I]o\I()lIltI ll Kll


,l, 1.1 l,., ,\ ,l,, ] |,|,\l,,| ,l(,l\,}l 1,I\\(ll,|\|,|,, ||l,
ciltlcK, Iclll /l\c,l]].l l]c.tc]c,l ]rJlll)o.ili\ lI \.li] i()cl,

ll ,l l

.l
I

_LcIlt, lriLll] l lilcb. 1,1it a\)-lIl


]()KI l]illL-

il,Itltit r llt,lit. I1lot|lcit ri,r


K.,L,(,,l.,(,,,, Lt,(,,,,. , |,, ]1I Il]| || ,, la,,
c]l]l llII]lH l llc lll,

, l0l], l'lllI]b]'1ll 1] llc1,Ii\ Kil\lllil I KILlt]Ilcl I ]]lt]tl


ll|)i l|\..|||l,,Il |{( |\j,,,I I,( l(,.lall1,1]lll.,l1|l,, | ,I J|:Itl||)(,_
'., l\,lll,,,l\ \,|,|.,It, \ K,,,|||,].,l,|,,,l
|\,iI,.. ]{Ll 1,1]{ lll,,.,\rt,,tl .,t,rl-r ttrl'.,t,,,,"
l\l lllllll.l ,||llI,\l,| | ll|||\(,||] , 'lL,
l)cI_1lt\lcH I ]Ip\ l r, l l lt,l rtlt t 1l1 llclttltc I rorbKtl
It,l III1,I,i]HlI llil ,
Illl, K:l(.l('l(,r,l.
l|1,,'lll\t,,,]ccK||\ (lt.,1|(||,,Itl||L|,|||,
lt lttttlIi l] Kll] t] cBoeii lll .OIlltclHllc
]\],] ll I(ll\lllaTKl],, l ilK illtccK|l }l1,1 llclIlloc l ]l ) l ()l
,I()c()clt l] lc Li1,1aK]lc l]pc\lcIla: .Kltrt,tlt_Llt,I IltK
l:,,l1,1,\,, l,,l,, ,||,l, ,,, ,,, 1|.,|.|l\|l,1r1l,i1. , ;,, 11;1,1:rt1,,
]o11,1clll{\ KJ. Il JllcKIlILL i]il ()]]lc. clrc.,lll11)] l]]l,rl],lc
1llle\l llllcl]c.lIlKol] il,L 1!) I ll. tt,t t l I llK llc .l.)ci1.1l]()
I il\Iotll I l ll\] pOccIl Iic K]I \l .,I\ll l ,l\]. llc KaIIlIal,
.Kl'!,,,,l|,|l, l,,| .| 1,,,, ,l ,,|,Ll., lll ll, \ ,, ,l1-1lll\ ll:lhll\l]l: lt \ ] \]lI I\llll]i1,1 Iol{)_1\. o_1]Ia
|,, I,,,il\,l,||,i l, ll],l l ,.,l ,\l\ | \,|\,,,l,| , ,1,1 l,,. ll,
lIc]] ]llpllr] llll ] lil Kli1,1lc. \ l ]) llll llc l IPc\lIl]lc ] l, I l)
Ilc l] l]() li liltIJIrl]ll, ,,

b*rrjb,-

*tr
.i.
;.-;r.r,;\

l',.

136

'll'

flt

},

#,

\|\,||t| ,|l,,,,lIlt

..,_Ji,-.- .

,#*

.;iF:r_ KIo Hitm]1-IHll ll]c-1l1_1 ]]ol -Lc-lIlI\.Llcc. \OpOIlIo


llllllI\tltK)l lto1'ltllctlr.lB KarlaTKtl coRpc \]c tIl illKol]
ltBTopa. tll,t llO ]}K},c B]Ic KOHKvpcIllLlIll cll Bcc\llI
() I lll t\Il I TII\oOKcat lcKl1\lll JO\I]I.
IIt,t1,1l toc t -lol],Ill tIiil}ltlI pcKltr Kltrt,t.tTKll ]_lIl ttl.1I]. ,tlrtjtlr Hllca,l.,i]It\] ll),HK
Ta\I pcKl]\. Kl,tlt ltcr;K ttl ttltt t, l llc]llr1,1cTlr, ttoptlii
t

lRl. l ,l.trl

tt,tc,t},I

U\.l, ' , ,1,1'l(LltlIl


.-, |]]l' llq
|
|\|,|i).l_|Kll : l ,, l l , 1 li l l l l lL)l .lll Il,.
l l IlItl ( lt\',lllKl
lI:l
(
U
lllH
l:iltil(L
llJ.
',,.| \"ll pcK(\ii
llU
IptL:lel r] rtl, lO lill .
I ,IL]ii.
t ,:] - \l ] -llllI\l},
l c.ttt ., lo,tc'clt
r

||(l,

Hi|(|llr||||a\|\

tI]ll}. HLl KoI itit He,t |LleeT I l ll


I1.1-I utlil
[IlIl]\l R\{rl. Il l1tpilc\o_]Oi]iLHorl .:t
I(, ll llil UL,(],\ll;Hl, (l(1.1(lcrl .|(||l,\l llllll H\'la
;,IJ|{il(\|lI,,1.11llr.,11 ptllrtKtt lt ;l . ll,,,,l l
t tKtlx ] .1 Ha]IJilH I]erl itltll.
iir J. J\ \

:
www.lkmtr.ru
W\ryw,f

t\

iShin gtrYI.u

,-i

,.n-,

iGogltt
rr

(-/

;O/^(t/t{,t
#

frl{* {i,,/

{u

O < ( l<l< d N,l l\,1


, NlecTo
N,l

^
tl O,
<

t
lcb

:F,
m
}^lacKe
-

--;j:-,

ll ,
, }{
-

.
r
u ,

,\,
, ,

Mo)(o ,'l ,
}ry(
.
} : yracTKa rl,
,
]il -l,} v
.


i .
,
\{ ,
.

.
m.

:
JeHb .

, J'I uL

r, <, r, HJl

ry , .
To,,lbKo "
!.
.

xoTe,rlocb
.
ry\ta
c-rlelKa ,rl, N,l
. ,]
peulae]!l

=-

fl.r
ry.
,
, ,

} .
Jl

.
.

cBul,,Ia
, Hlro }

- . N{

r , .,l

,T

".

, -

pyc"lo.
. Nl _.

139

QJa

](

a/avq hl]

ldg V(

\,4

_ /1_I

,l BTopoii,1o.tKlI.
lorl\l l ]]Lllllec l{i1 itl]\l. ,]}JNl
lllr cB;Lrc },,l(). l -l
II l ll

. \, ii\liLll] I]l.Ll}{.I

l) !,

lttttlttl

()j1 Il

TIlc l ]l ,Il HcJillcKo


oI KoT,lit Il!,l1\1 oKyHe\l,
;r1,1., ,,u,,,,,,lKll l:l1 llO( l(,r H
l]b]c R l llrl. Kpyllt]arl !-l8ilrl peltlHa j1,1 Il(]}
, tttKoBaTa, ll tt] -lit
IlOKa ]il l ,IL]Iloe l]tl},t IlJIle
.l it!,tt Ill1Ka, to ,ttl
Htlc. Ile _,lll]\ \Iec,l il\
!'_ 1lt Bii-l vi| l Io -loBlll cv:IaKa
t. Htt.,. lita)poc. I,].
l,Ill. I1.,. 11 ]IR !,.

<

t!B.et\,l

Hilc lle 11t{Tepec},c l , cyraK tl ] L] ]aleBilTb.


rtt !,l peKtJ
. .r !, I]Jtr\ !I8.
J]IrINI \I\ xt]Te,leii.
.-lepllTcr] !,il II. }l
IlTl{ar]LlaTb !,xoJllT lla . ]
,:Illrl NJecTo[l. BtrT ;l
ll l ,rl[
} Jo tteTb]pex tt rl tl,
IlrI To]lb pelKtlc [ ,I,
lr rtI]
]uaccoii .,l, lttl]rl I] ]its Ila

\I-,ilii. ] ,lii.
l tsltalen, ll Kllilc.lUcU-I ir l pii\l\{ ()]l crl
]Io,]Ke. liilrt tt tIprt-

\lcHrI{] U(l1.1a, \. ta . tKl rlcttac


lK! ]I\,}]\l ]l\J
,_lLl\l llot]O-IKe ll BOl ol]
ii oK}lIb, tlc_,lc tttlttttKtt _]ecTKa

lt,l t|i ceBcpHb]ii t] _l-I1


,I, rl t,t,ltl.

lIO,,locitTlIKoB, -lo ]lt]!'\coT itNI\IoB. clatIOl]lIl,c'I llH lcpecIlo.

&] l]a oIrlxollbKy Teprl


I, RlJ I . BTopoi] ltolKc

-t -tlI lllrt\

tt Ktr ] \t.l
I ]I

li To,1bKo \l",l),.

1],) \,\lUI.1 llO lll}llb. (];L]il ]]I. \o.loiHb]ii t]cTep


]loca-,l , ir .

,l ,.l. iLl
t rI. Kit]t]ilcl ()

.le,ila }1.1}T ,lI \,IIJl]o o.ill{a lIl\,Ka.

HilpoTrlB ToIo
]il,l Bc'iatb lIep

t tttt Bo,1ocrta,

\lecTa.

ljc

\1]

,a

{,

t.

,i

a,

*5
{

l*]

?i,

1
.

, .
Nl , .
l\,1 .IlN , (l } ,
.
-,]
.
(-
). "rl ,,1 <)
,
. t.
.

l . l l },t . .
,.
" . - .
. ,
((> ,
)( .
,

, ry. ry ,
yracToK .
,,t " I t ]-l. J \l ]. J
. - ,I )(-,
J J l JI , "r .
,I,

, I
. .

pal)p ] .
l t .,

,t(u. BcTaHer _l.

-.-_

,i *.

,-'i'y--5.I

,-,
142

t
I

WR SF

t] cpaJt tI]l llo-loii

}I ,l, "le_]
il-ll r \JlII. ;_ltl. ,t,l cltte
lI!,Tb-(]},Ib. l1 }I]{l -til .] ]IOIa\llI.
tltl _ltlpeKlopoN] ;. 1,,ttrt. tl
lll]OlIl-,lO\l -tt t,ii () ll l]LvKa,lOt]ll,]llcb
I]a <(-,, . B,]To\l ] ,JI
\iecT() elllc HltK,to I]e \o_ilII]I ll O]Ill,lb-lil ]tHcl. rlxe it it_lt pc,tKtt rteltlllBKit
,,le_l II,Ii.i. t] Ila .l,l oKvIlb,lL]]1,1 -, poBopa.trlBtt,]atcb I.1 !,lt. ]itrl
Bc1,11.1

L,

!?

i}i

,ltll].

st

\_

la 2| ! 2..|.

l,|1

l
'4,,l!,w,ms||,rU

, "r:!87' , . l',:-.ris, 1|4, l.| |4g5|


. "r(.''. . cr.,. " a.d, . . 1@.| l4g9' 21-2346
.(.r ur.,.', -,. f . a.r,, (495'|3--56
"lr.-. |1, " |. i. .| |495| 4-71-4

9 F:

"{l].

r| ,/R| (49s) -aa"az


.-il: offi @m5ll.rU


*"..,.

. ,*q{-,

, }| u, ,T , "
,rlyKy t ;r. { N{,
_l . v .r . l , lb_]a . l\l

]\,1.
j\l . [

, *

. . ,|,.
,r \I _il ]\,1
. , ,r
. 3 ,
,,t .
tI _,l. } .
{ . - .


- lfrfr
f-

If

\,t

. -I ] . . .
.

,
. , , rt
{ , }. T l,,
[.
, - , .
l ,
,,l , ,
,
,l , . l . [ .

,
.

],1_

RU

'
144

]l(]KilJ]]llcI. tllo K.Icl]ll lll Ilc llL\Kli. i]


l)lna)ll, llllL.l]i]cII(),1o/KcIIIIInc
\lcc l li\. \l(),ltlil l.

illl

l]i]

1)()

L\lt

la \Ic.lKll\

,\ lI])ol lIllIl1,Iil \loKpLlll ctIcI IlllLlI1llllc ] t(r]n].LIl l b 1()


l\lllIclIlI, ( ||-LcIL\/l\c IlcI]()]\I()/l\I]() l(,Ll'rl,ttll,t ltt),ItI
,,

,, ,, t.,t L,|\,,,1,1, ||"|.,| , ,, ,l l,,l

,,

/l\cp,l]lltln. ()IllIlL 1Ill Ll]L]l]it-lLllll1I \Icll)lL\. ;] ]]a ]lpll\0.LlIT


l] l loP\l\, \l\K\ il ] 1I() Ilo l\(),l\\ ;,licp, tl1l le,lccKlt cltcll lil lit l l()ll Il0,Il,0. I]liL _l1I]]\ } llc ] ]]} eTcrI
,1,1lB()ii \l]op, l-L,ll 1,1 recKlt ,tl-tb l]b]cKitKlIl{.l.,l,l, l)\K Hil lII)llllll(lllo,1l1,1|jo\| K,lH ., \IIllI\ ||||lI

*-

lt tt lt. :tii ,
, ]N{tI l\,1 J &T Ilclt tt ,:lo ,

r l lteX,lY
KoMaH-,la

ll ,t

\lI tN{.

llo

zL,I t

.lcBovy . ts s -l. ,,(


,,l-I1 t,t lrt. lt
]\{ ]l .ll rt ca\totIy ",
MocKoBcKtle N,t \,lll_ilr,l .
TotIKa\t r tt jI HecKo"rIb - ;l. t{
, to . ",l,I \,1 J

Il. trecKcl.rbKo \It{H}T ;l t, -qliii ,


.l ((Kpoor]tl-loNI,,. fuT ]lBe
-Il, O,tHa irr . t xtlBrv. ii - t]\,1 .
lr. oHll J] \-,l t:l. ,rr
III,]]I I .l,],,t,
]t ts - I l, ttcb,
Ja lcrle oKyHrI lI, ",r. _
\|il\l 11.1\l t !,l
. l NI . tlecTa

. CTalo ,

r,l r
. ,r - lte.i]oxo.
",l .
.
, iL _
.

,
] .
tt J

.}

,T

ts t] . t.lc (
, l\,1ti Ilr tl c}naKa.
N|rr}rI rl N,I rt. ] Nl }l
, rt . .r. HecKo-T bKo
. ii. II tJ
oKyti}1 NIl\{. ",t rr.

ts-il , .
I]I

- t
\tNl l.


yjloI] pilcTeT
"l,

cy.laK
rtc,areHHo.
I-rl
]\l "-rl , l. lt,
IIII rl, -l.
l lt 300 500 . -
,l "rI l\,l al\{.
rr.
,I1,
. .
, R . }l, l },
. ,
r , iJI D. , , . Hlrke
f

\{

t.

-.il

C/luwvllrttvI

3 fu

ltt 0 llt llt0t |v

!a,

t i,, _ t'
\rr]

'i

'

HI

|tl

fu ,fu

0t

,l|J llt ltl

hu 0

HI

ll

gg(fofu gr

mw

,t,

t ,

"l{

f;}

*,}r
..

}(,

0l ,lJ lt.

rggOC{, lil (J/ld/

"

150

r ) :,1,1|. l]A pv.L']

i}4TO)Ptr

Pttcr,HKI.1

, At t,tt,KilBlr

P0l/

0/0

llJ 00

,/

r,,, 0

lylJ ul llJ

,1

l) .

. ,,l ,r (
.iI )
1 ( ), ).
2) lpe loK ! } ( ). ),, -

}]!1

, iUI . .
) t ). -


,I ,
.

. }^t _


(, , .).

,r ,rl I-

)r(.

l Bcer : ,
, , , ,
. .
d,

. } \ v .
t,


,
.

ts

r,r . l -r]
..

II
-
I .

lr ,-tl,tr

.W

,#

. .
-

,
,

,
, !, ( ).
- J
,

.,l

'

, rI .
<(,),
,
JI .

2l
.

,
J
I 1 l0ltlt.

,


;
.

,
,
- .

15