Вы находитесь на странице: 1из 134

6

12

12

] d.l .loB.l

^tu

]Ll] -

:]ilj

u m u l) l,,tHozuM d, Hado uut u u.

60

68

r ul .

44

-uu j|u u ul
zu Haulux LL

44
m

Il()tu u

,l a|l]lU- :

-|\ ju d;l tt |l.

'l


Qru

al,v

lllull

98

l1pu|llaK(l lL||, ullt


ur] d

t ue r pll u l|bl.

108

u!

'1l

18

ltu lid.

142

m
Ei

ld

l.

u dd ir

144
u u-

(( )
<lu:t>

122

ds d,

162

162

.I '.

',, ,. -!

rt iir

ii'1 ;

NO_]R

{,,i,

19,

F5FffiGffi

('tt ctlltlttlttttoB\ \.l.Ilt||l R.lil t0lI lll \l rl ttrt


\itpitK l cpllcl I'ilNltl O Jt. -l1t \lo.lc,lb JJJI , , opete.l t H }I lllc ]! lii,1.

<> r (LoW Resin).


, , Il l Low
Resin .
.q zL. tll1 ll_IJ.
-( Jl JI .

mi *,G,G@*@-() t!|,lll\(l\c ltl)I)IitllIRIll)lo (;l'S-ltilBlill()pr \\lil .1]ll '


lil ()\()llltlil1,1l}lll ctlaKltltlI. \sl:t -l2(} tttllle.rccttct,cltlt
c.lc,hcllljrl
")ttl
,tl l()(t \!ccI(lll().l()rietlllc l}illlt(,lil llllll,\!llil, 11 |||,l ||U| |.! rlr lclt, tltlltb. l lc ()ll lIll\()

liorttlitlttt (ili tlilt,Blt.tll

1,1Jl ()\() l

Iiltlt1,I!.

.Lltlc'i..la/hc R Ic\ .l)llil\ l\()1,lil llc \ll)rteIc cll} \|||l tcIb l1.1 \c,llllillb.
JI Str
320 307 ( l4,5
). { DC 40, ,
,

. <]
r, , lr,
: , , .. str ,l
Jl Jl, ),.
Astro 320 ,
, l . [ .

, , ,

I ,

Sonim 3300 Fr < D, ! Guinness World Rds , Sonim


25 , .
Sonim Jl . Sonim , B\Io , }a . l"r !
Sonim www.sotlim.rLl.
, , , , .

20l l m ,ryI m

YR UK.
r m ) lt
) . "I _r:u m im , tr,
l5 Il II ,
ry 3000 9000 . Il.l MAVER UK
< > , 8 (495) 959-61-85, 9 59-62-29.
<(, : -r , . 4, . 8(495)959-61-85, 959-62-29

,
- l .
, i ll . } .
r , ]Ulg ,+l O sl
2,6 .. JL l I , m 2 orceKa, . i6lr
I{ r . <iD!.], fi,l
, iltI
08&lhfii
,
I
,

l l;
;
,
;
,
l t( rl;
, / , '
++tti
,
|

.
l


- 3 + l;
. , .-- ,
1,32;

;:- _-j
*.;

2J: :-j]
2Oj
, .

,
,

-_

-I
I8: l l700

, ;r,

: JJ-GROUP .: (495)

--=-

I
m JET
2-

4-r v !l
v. m ]f,x 0I O (], rfiD( g -

, (rt.l .

JET RIN ,l i
D(

v/l,fl(. {r
,r
-.
_
, JET Irr
:lJI jI, JI },l t Taloke
]
.

N,4aKc,

]et

, ,.

2,9

, l

)1

00_4000
2,8

( ),

],

1,27

/1)

2,4

: 24 700 .
: JJ-GROUP .: (495) 3-000-33

i itfdr :
- 9 l
, l0 , -

;

-
JI ;
Baitfeeder << )>l
-
;
-

- - -
;
, ;
-
, ;
- , .

ig

02

Okuma 2012 ri
Baitfeeder. , fi
Baitfeeder i,
: .
: F0 (220 /0,20 ),
_ lv
F40, F55, F65 F80 (270 /0,45 ).

|,uOhrtulltl

- l.
, , l -
tl - . Gt
_ , G
, , t >.
,

[q

'\"'t

l
lti,
. ts.

13

Jl

, , Jl, ..,
Mollo .. -

( TarcKe } ) ; JI
,qt (
8-12 ]
5-8 ),


}{ ,
(

2-3 ).
v. t
$.

<<>
( _
-
) , JI...
,
) -
, { ,
<( > k !
<,> ,
,

flg

,l. , I (( ,>
.

(>!

lt )>, <(

eTl 9

- , ,

.
r -


- JIIt
. ( 1)
} I <> Jliil |

, ry,
a)f .

+;;l;;;

{,..

*' ro"n on" *


,".n "" t: -\
,

JI }. ,.r
rl ,r * ( ),
<<>
70-90 . ,

I] . ,
-} \ v v , ,
.
, ( ).
( 6-9 ),
ToJlcTbD( . fLI
l, I ll=
I D i
{ }.I(B .
, ,
, fi (fi
J,I }fl()

.
. . m u ,toB,te tu zu
Jllrcm m BaJcHo, u lultu du bHuK - u d tum
du t J. O
- , m
2
,
u
d
drc
t m
m4. m ?u, ? um uu mum d m rcduu,
,,u tm HatlleM - m uHduBudyt, u umd u uepe t u , u u]u zu.
t um - ullu
du ,u, u um ul ud.

,"9#

,l uMeHHo mu ul!tu duu-

u m t udu,l rcmul
dum 70 u O uu , ocKottbKy oduHaooBo B)rcy u drc, u
,

u HeBtlcoKa, .lll u ud,


Jlu h|l u ud ut
3- .

<< ,>. iD

- _

, l ( l

,l

) .
lq/,

]\,Ioxo }.
. . (. ),
, .
]\{ ] JI
,
.
MHol ltll
. <<II
>. . t ( ) LrI,
,t , .

. .
, ,}l
t.
. ", \
.
( ) , ,
. , -

, z <(D, <<.
,
( tKo } ),
<(,) , .
J 9-12 ,
<<> ,
( ) ( )

il

Il
(()>.

JI

Bce-TaKtl lll. ,]. }


,l}. ]].

. . l d cydoKa tt <,()>
uLt !l D,

l u tul (t t-

dum. t

ttt hu u J: ,]Bo,1oKHa, Ltecu ljm odHtt,lt tta.ltcatt,t,

uulu.

d url !ll ycu.lela u t.tc,tKo


? mll), ,lt t,lt
d

t|

)1z ull, tt

, .
{rl

dl (u

!,1!

) tt

Orlu, jrl, u,

l]ullll! l)ll u |1.) d]l roqllu l( ul ll1 K,ac . l , l-

l!.

GARMl .rU
N

W W W.

grml

echo,100

d ulu ?,1, O,> m m mrc tuL{ (l,


ll Koil, u,|l .|!,lt lttettt.t. u u ), L .lt u copo,ltcKo.tt.
2

echo O

echo 15

echo 500

echo 2

W
h 55

<<,),

30-40'

,l . - .

t , , , ts
- N,tN,t
( ) ts N,I,

<],r. , aL
, l] ,t
], <(,, (!),
.l. HccI il\l ,
,rbell, .
, ]\1
q 't,
(I),

.

r - \| l l.

tt, Nl <
), : )

I, ) (,r . " >).

t. tU J][l
tt

. . 10 <<>
0,25-0, ,
v ] t, veHb t
. , IUI
II} q ;,

t tt ( LIlll\_le -\tIollg . -\l-. _,pillIliIl8,), J


\loKpo\t J ,]ilI \IL]l I\I ts .
ts}J ]\l]\,l ]\l,
\{,Ul! []
)i ts , , <<> ,
<()>.
{
- ( q <,>, ,

l
1

fl

}d

Fir Line), , l0
- ,
.

r ;
,

,
<( , ,
,

, ,
.
, "
>, ,
,
, lul (fu,I, .) Jl .
, }, (, )
Jl . 30 ', <}>,
I 70-80 '. , ; ,
( ,), .

,
l

ry,
v,t }

, ).

, .. Orc l-

mu Bcezda, du , mm
uu. ul m
m u utu d
u Jlm l, l, ,
u O, mu lKe d ll u mmurc u
ull ,>, t
lm u, , , Drc ut
2, d mu
<,

[q

cydoKa u u m uu-

, m m mt m,
mu rc

l,

1,1 2

d m,
d, d . MHolue u u, u uu, u u (m
l um, O tu,l ul u u um m). 0 d
u u?
uJ\4a

rc mu

u ul, u-

zd d do,1eo.

do dI u

u l Jm
u udu, mm-

ut d, u)lu

mu urc, .
mt m ttt t d m d u ue.
. . rcrc , cyda mt, d m u m

mu lu, drc mll,


, l um uepy, d 0dl tt u.t
du, ltoBum d u u
u?l uu
,
, dt utit

"ull, ](J(,

u ., uu4u am

uu.


.I|
. ,
(
), ,
] . , .1

(
),
_] -

<(>.
,ut. l0- l5


, , <<!,

D, -

l zr .

Jl
. t <(') ( ,
_
l ]:t-


, ,

(). ,

-
ry,
}, ,

-

, . , -
.
, , . Il ,
(

).

- (
)
, , , JI.
,
,
, , (, ), 6-9 , <<>, I

21

() -

,
-] (
, \l,
lr).

, ,r
( , )
{ 1-2, 3 (!) -

l'"

l .

l I-

],1 }r, KoTopI


t -

), ,

( ), (> .

( ,
).
<> ?
r;t . Jt ,'r. ,r
JI II, iUI ,
( l ,.I
) IUI , r, JI
,
- <)r,
.

l ,
_

, <(D JI.
KaK},ro , ,

<<},> . , }"I

. 1-

, , , <<>.

, l1 . 0
,
, ,
0 .

4l'l

. . m m um umm , l cydald

d ud

utu

d ut, u u (
u ) rc -

]|4

odHy u ...

u m !

.v


d urc (rc, ,), rc, rc,
u tm !,uuluu
ut, m ,,l L,
rcl u l.

tu u uul

d, ? ddu u rc

u <urc,>. Hux
!ulu u mul -

hlepy rcu, u u ul
t m, u u m -

- , m u u ( uepbt),
?u mu Ocupbt !

uu <,>,
,> u < um>
uu| Bb|uepblBa<,

<<u> ,

uM -

uu ( mm

z t u),
, u cydaKa ut
uleeo>>

"u-

0u, da u,

m, ll uuu uu! u
m
- u
u u, u

ut u mu m ulu Jum.
CpeOu HeOopoeux d mum

urcu m

<,>,

um>, < rc bt,>, ,>,


u, m u u m
uu . u. dzu O.
<,

<,

(
-

( ) <,Fluo>>
<,Glow). , ( , )
-
,
. . , !

)(9,
, <>
, <(> ...

.. ud Hue m u u u
, u u
d HuKolda -

23

ll pe:L]bo al.
Te\l
}t\r (
<Il\t,)) . ,] ,

utt m d, u ?da u rc cqu. 2 ,i,| zu,,l


rc du, r
d p u u u m u,M
mu,l d m. , 2,
l mu |! m.
um.,Or> t ud ut!
u
m m,

m d ud,
u u ldt -

, , u Kux , dm Omm mrt 0 m ut t

du ,q,q
t uum mmHbte O. m t
umz <,PS,> u m2 dm r, t>, uuu uO t Jll
blx -

ud m du uDum.

u ltu, zd um
dm O, u,lu u !t , u d-

;!i"g

uu rcu m

m.

d-

. I

() , ...

,

) O,
O O (ll [ ], ,

, , 0 O
l!1 (O} ,

,*

l] ],

ilh

,:*

, . l,

D>,
t -

t , ,
<<JI}, ,>

<(> ll
, JI},ll -

)G{ .

I ( ,,r) , I .

.
(r), .r


, . ry I{
,
II (
rr,),
:D,
l,l .
l0
,
<_rrr,>,

r,r m

<<],I>.

,
I.,.
<)l-

d ,

.
- JI
v
( ). TatoKe
r \4
, 8-10
- JI ( )
.
<ru,tur> t,
, .
! 2-
7-10

l2-20 , <,> (
<,>).

<D, <kl>, <<TpI<>,
<,> (.), -

,[

rt

.," "

"

f !
*
.
_*"rDr*
{
" l-,_]
".,..'*_'

. , 5-10
.r -

: , -

I.I iUI


<<il> . m,
<>,
JD
-
,
I.
<rJlmu,> t,
(1 )

,
.

:I lulococTb
JI ,
,
(. ), .
(), 0 O - O , -

\-

]] ,
, [ ).
l-, ,0,Q0 rV"4 l -
(N,l) ] (), O ,

O0 O ON,l O
t (Sinuoso s)

O ,
, 0
,

, , <(>
5 -7 ( )

, <> } 1-2-x , , (. ). ,
!
ff Tel\{. , r
(
ry . JI , _
;l ), u< ,
i !
, JI ( ) it,
r () ( ), < > 1 ( ).,.
{ ] }.}, (9

(D
[ ,, ] , OO O-

(],

,,..r.i:

[
) !

), - r] -

}( !

,
rryr (
),

<<)> . II 2-3-
, ),1 ( )
<,> , .
(
)

, -

(. .
).
< >

,:'.

i'r
t

fu'l), , .,.

,
. , ( .

( ).
}" , .
, JI.
a,
.
. v .
,

- , , , ...
-
.
mmut (uu d). ,
. ,
-
27

,,t>
_l
\I\ , Texl

.,i}, .
,

,l Ib .
[ i

.T,

lI -
coBcev .l \l -


,
<<D -

(
) r . lb lv }l -
\ l ,
JI
<,>
...

. 1-2 \4 )( .


JI
< >.
tut urcu.
veHeH -

< -


- v .
lovy )>

lillt

JI.

t u.tttu, , -

,
J

<,

,
>.

. ,
,
. , .

-
. } ,
)(
.
<<> iL -

,
r,

( ..
) ry .
_
(6-7 ),
<,>
<>, I!
. . m ydtb,tbHu-

u u ulu
. .
d u rc puu ut t u u, m
1,1, u u u u d, m
m lce !.,.
, 2d uu u
u-u uu md
u mu, dut

d l - 2- Jl,
u u m mmm, um (u
m u l{ , 2 m lla u ,

u Ll)

<.2}>

ut-

u ! uu
u u,rlu u ml.

,. d tl-

mu yOt1bHu , ocHoBHbtx
- du
(<,>
<rc,>,
uu

uu,iu

dum ),

dz mu (t uqu btll) .
rc d u -

m u,t4,

um ttu mlul u <dum>.


u cydaK , u
u
rc , l
.
m rczO u , u dz
udy
ut
ul ?u (u ultu

dm mu duu, Lt

rcu, -<, m>>.


O m Om
q rc, Ot
cydaK m u O m
uru, u 0rc rc-

dr dtdyul,ux u rc
,,lu,

,, m ( u,lu ), mt
mrc m?uBaJ,l uu m t u
6-8 , dum tu 0,2
u, m lum
0 uOu d,
, m um, d t
um u u tm
- <<m,> t udum
mu drc!

J,, .
Jl
.
, Halll .
. N,I Jl-

N{ (

Nl)...
, ?

m l d Hultt, ,
l ux d), ec,lu

ttu ud tth t dl , du . -

oHble

u,

d,tt

utt ]l ?,

c Beplt

u.tt

< rcB

ad p o

tt,t

Ho z d

t,>

md,

udtq ()
mu, ! ectojlblto IyHoK
H,L

oltbutoM ,rlu, taB tuBa-

m ( :t 8 l2 +,t)
,,t tltut ulrc (dum lt) l 1,5-t dua
0, u zlt
u du dz rc...

t BaltcHo,

<1ur> Jl

Mbl

,l, KoprDlcuK ll|lu oILneBKy,


rc-m (||l Jltl
r]

,rl

1-1 ,5 ,
tI.

, , ,,
l 5-7 lt.
,

k

I\l
.
. . u .
t cepeduHe

l ede-

uu

BuOHbt

u, dep ltc uM u mu u (u da;ltce u


Lt

u bu;u

l]7,_i!g+i;&*}1a$i{ffi]1!]i{1

. :,l

]]],,

ou1oll -t, m

t xottocbtx t (u, u, Ou) cBep,luM dltt. t,t <u>,

udu l mLLl
lL,,ttL ( rc, -l
cydaK tlu ). Ec,lu
peJy tll(h ltu
qmrc -rcu l{ul
, d dz.

u
m , mu cxe\|a
, !

,t u d,tt) Mbt

&l

do Lt u uu
m 0 O. ( m) l <,!m u ulL rc (l) rc

l t

m (.! dut,
,

l , -t- u

uu,,. ,l (
|l u .l/lc

l |l

o,1buteitt

). t

, 0 ,

ll, dltu eule, r

itu MHozo oHLLll,lel...


cepeduHe u! ocollcet
0 u u Bblco{o?o ,
, tmz.tO u,l

z,> LLlu u lvmu,t


u.,, t! u

mm ulrc. zu lu m rl d ,1u

1,5 , m dHa (

m ezo
d mu
Bcezo drq.

dq <dr

tttil, t.l d s. u
t] u

l).

<.tut,>

31

.5
4*_,

m d u mu
u

u u dum,

drcu dz (MaKcu-llyltl

2-3

dtt) odHo,1l m. mm
ud ulum <,u> mrc
mu m, mum u u uum
m rcJu dil

uuu,lu m, zOe m uu,|uu, u -

d u u.
mu uepbt (u aHuuu).,, mu d 0
cydaK m m u <.,
,> dm (m l u]uu u-

m, m lrcm do u m,
u m?m m,
zo u um

!
uulu dm u y.lleHue um 0 . mm
HaBblk zu lcak
Bauly , m u udm
durt l uZ

uu ll. u, d.
- 0, udu , a mum
udulu.tt BoKpyz, mum
l -m dm rc , cxolrux d,
t m,
tm dpyeoe
- dm pu.tttaHoK, m <Qlt!ulu> d drcu
u uuu, u$otda m ll,m ]mu uZ cydaKa u mm uu u ,
odHollly -dByM Ll u luj mm

O d rc!
u ud

t d u,tu m m, ede
L <,>..,

O u u-tlrc.

um , t mu xulHu du uu ?u, t
um t u dOu uu <l,

JI m, u rc - m d umHbtM (, urc), uu.,.

m,,,. u,t lu
u mm
ue d ut mu.

rc), BbL, lu,lut,


m, y)lce 0-

ulu u,|| u drc

u u m

m O -

<,l>.,

ull
- Bbl <u,|l> uzpae u ( um), m-m dum O u u cBouMu <du,> rc <mm
rc ,> u

u t

O um ul

. J

hr

Hue> (u u .mdut rc-

uu u, u dHa),

u paculee-

u 0t m d, t , Ou, uu-

t Bbtxol u dt

,i,

)t

)_

u, d l0-15mrcu, u qm u t
lfllt.
L,t u ul Bodoe
lu l u u

l, m
d ,tum ux ttbdy,
mJl pa+bute dpyzux, rc
d <,>> u l .

du ,! )u mu

blBa ,,|

lrc

m, dt ,ladou <r> m.
vd d ut!

.. d u, m
uu, , l u,|-

m cydaK
u dm -
dt tuu.
2

zm Ou u2 m,

dd, Kolda t d d?u, ,|l


Hadoltzo t
Ju, rc u dpy
? m, dttd m u u,
u Ltdu l, ? u\u,l d ? d,> O (dz u
u) u mu dlt.
4u ezo uj|l dm ttc u Mapulpyt
l,ll -

um deHb g,> ll

m 22 mu, u duu u ul rcr Bbodo"ll. Caulu m <<> (, <rrcmmt,>) , )rce


Oum dul l q > u u , l 2 .
t d mu uu

(600-800 z) cydaKa uu ut, rcm!

lfl]lu

m u ull z "|tu,m u , Luu. u m, mu MuKpope u rctu, zde MoJlcHo utm uu, , u, ul .


rcu u, rc md,
d 0 m u , dz

d t! mml)
caMuM tu lu u uu L d,

drc lm dz tdur
u (u 2u

4-5 ),

u4 udtu

urc ,

-_

u ur, t
?rdm m-tL

mlrc cydaK rcm dut


l d
3 m d, m
m m u m

zum.

um uepbt 0u
l, l HaucaJr Cau,ta, , m,
u, uepa u (u uu u u dpyzuMu) rcm m
yeodHo
- u uu <,O>, lllu
peaKu.llu u u umd, u <<>
rcmJu ItJ1llu u l!u KllceBbL]|lu |
.
rcm u uzpe m MeHu (d rcuu ult) dm ulue (]0-20 ) l.

d 2,

m9> uz, t
Bbl l
u t! um u tdu!
<.

u u )? uulu z tu uu l uuuu uu Bbl mm, m t


d BaMu u d um, uu u ?m m, m u u dm <u|)> . du umuuu tu
2 ll coBpeMeHHbte dm
- u?m u l,

l;::#'^,]f;oo",o .nu.,,

, ...
,,t lUI, JUIt }
.
u,

<<].>, ,
)( <>, .
<v.. , (
JI, , , )().

,
(),
.
JI Jl ,

zrr,
,
, .,.

ry ] ,}L \. \, _]
:UI\4 rt .
.

,T

\
-

. .rlt
)l.rl , , palrtepa,
\l
,,I.

1-I ,r ur ,

JI JI ll
, }, .
, ]l
( ),
}iJl ir (-

:
( -

), - }"
<> ( ),
JI l
ry . ,
.
, , }afi <,>
: , (
), , )., .
- I
,
.
.
! TeMl
JI
60 " ( 10 ,
9 !), Dl. , , )
, <<- >
ry JI
<<>.
<,> ( Np 2, 2009 . < >).
r

[s

.
lt.;totHoc
- u 4 >. , \I,
<<fu>, ,I]\r.
, u Zoom 1
MaHKyl lr. ,>

,
.

25-50 ( } ,l) ) vJI ...

3.
,
1 }

ytacTKe.

,
<<>
...


,
:

l. ,


.v" \4. (3 )
-

} ,
, }, }ts .

( <(},,>
)
JI
},.1 , :D JI, , ,
{ .
, r <)>,

<<l> ( l Jl
, .)
- .
2. a; ,

<<,>
... ,
JI ,
-

37

4. },I ,
2-2,5

t.],.

Ja

...
r -

(
)

\4 . BTopo\,l
-
}
.

, } Jl,
<<)> . ,

, (
)

JI (
{

, O , 0 (O) l\ O .
0 II ] , O , 0
.

I),
.
},

, , !

',y-'j
ia.ra- "-, t 1,*<!-,-,r'* |

]-'t ."i|'.-}:f,*

i,q

J,l

r
.

},I, .

-*--

'i.*,

, l,
,l .,] lt. Or Hevy , I,I ! -rl}, , ) JI, , }.
JI, -

JI, <( >!


Ou u lpyzue mm ,m

m www,fi

sh i gi

ru s,

ru.

]!.3.t

.'

-:,--|-<-_

.
* , ,

, . ,
,
O0 , , , .
[Iuu,lu
t ut

cydaKy
,lulu
zu.

t,

,,,"'*
,,}:.

-rc u
l
z z O.

t
7, Bbl
?
2, t ?
. Bbl ?

;:":#:",u-u,,_

I (
I,
}l).
I
12-17 ,
IUIe

( r). , }r : ( ), [Jee , , -

l.
Jl ,

0,28 .
IUIeTeHIc{ , - , )," ( 0, :r
; ,
.
2. <,,, Lucky John (5- ),
Chubby Dartet (6 ).
3. ), <,l,>
( JI
< > Nb 02/2009).

20 - 30

, )D(
(>. , ry

JIJ1

r ,r ,_

- JI ( .r) .ry 20 .
2.

. <(
> ,
,
20 24
-

_
. <> ,
. <,> 4 .
.
_
:r
., }r( <,> Riyer2Sea.


Cajun
Line.
l (0,203 ), 7 lb (0,2l4 )
I0 lb (0,28] v). l
.
. .
l0 LB.
.
,

)<T

3. . !

]- 5,. IJ.:r JI,
-
(?)
.

,

},
.

fl

l . ,

, ,
, . , , -

, j{-

.

, .

, I1
.
,
.

.
,
lt , .
/,
-

, 1rKe
. }ts
-
. .
2. t
.
l, Rapala Karismax,
. , , . - J. opatuD, v-

.


Blue F Inkoo 18 26 .
3. , .
,
},]
JI . ,
.
<( >
}" ,
. ,
<(> .
TaIcKe
. ,
, .

fl,

l., . 0,25
. -<, -
. -,
, _
. , -,
,
.
- . , . lr .
2. }r

rism, Kuusamo, Luc John,


Rapala. 7-9 cv

. ,

v , -

9 .
}r

Molix

sebile.

. lUuI .
3. , ,
20 , Iry , ,
D.

- Ed\'

i ""

"",

gll!,

0,/U

0lbg llltt


[I
,]
. )
,
. -
.

tt.
, ]\r
, JI Il.
\l

MepKa]\,l -]"1 60 150 II


, \l.l v.
. lrK
,
.
.

I -


ry , l , . caMy,lo
}, ry ]

. , , IL[ ,
r (m) , },
.
, ,

0, l2 ,

, -


( ),

! l

l\,1 -

. f v
> JI,
Mi -a .
ry.

,r l irl
ry Salmo Diamond,
-

300 .
zl
KJIBoMl I

-l ".

5-6

Jl ),1

l) , H}DKHo
,
t ;
2) lr 1 JI
, ;
3) t .
;
4) -

},Ill ( }"r
);
5)
JI
;

6) Jl
;
7) l Jl t
,l ,l,

lIecLt).1]1\ I.l- eIo l\;,;l\ ]. l\rc,, BolHttK;lKlt


]l,,lttI. ]l l]c ]},-,l L]c
ltll ll tlic I ]l-

.l8Il. I] ec,lt1 -ts


illl tilcTcr]. HacTpoeHtle
Ll ltll,
c1.1Tb

,r ],ltl r.t tt

IIo_]a,lL'l] \_]t1,1IIIIl

'
,l I]_]\. IlTo ttl]
J:],l bLIL]lKIl }it\I-lI

NIo}1

5r, \lcH - , p,l lD, {.l


\O] ll-
,tt lcc]I UilHtI. .lVltLL 1,1. ,l( ll
] ,Il \l,
.lt. .lTO _1_1 }ii -

]dr9'

cc(IK11 .l},I oL]aKl I.1]\l

8) rl i]
-q I]}li\l

.
Jl Il

-rl ,


Hal aL
Nl ,t -10 v.
r:l
. r
I t -
\{
ts .


-,r

2- .

,
ttI.l lBel t,
. ]\] }l, ]Jl
24 . -


8- J 2 r .
rf tsiu
600 I500 tl 40 ,to
6{)()

l. il tt R,,l\lil-

]\,]
46

!i

]\,] pyc-le, 11
cKa]l \{ ,t l0 22 lt. -
}_ l
J,l

}l peKpacHoii

,I

Nl. l\,1,
i\,I l 3
)|lill. 1 .
,1-

Nl cTario
,

]\,] N{ 8
.

l , - , Tert
\l t l]I,I tsI{ (,>. .

t .
lte II rI

\l \.

ts N,IaxaTb
,I.
lt, .I, Ko\laH

\loBo-

_1ocTaToLlHo \ MoHotPtt-ilt ,tltl 0,l8 lt


l] -

, rl, lt -q cBecTll \llI]\ ]\,] -rIrl

. Kol

]I lI\IeeT ltecTo
I1,1tl .
,r ;
, il,
_l lo\l ll\1 I]lII
ToHKtlx,,IecoK R ]
q
,
KaT},IUKa l Shakespeat,e

Syne yTiSpitlcasting Reels)


! l(l lN,Ill II l u l_ l \

]\,]iLrIeH

N,l lrN{
N,I ts To},l. II
Ha]\,toTKe
-rI. tsrI 11,

l!1.

}l

,;l-

]\,loe

llJ,l JIrI JoBJlI

tl }I tl. "l
ii cTol.lT ]lIl\l

0.12 0.14

]\] \,t. tsIIlI ]ocTzt , Ball R

BecoN,I , tr,rtrItt.

r5

It lj llcl .lL
. 1.1[it. ,\I
.]N,]I

-.

,-,l,,r-

ll -,t rr rtHoii
l\{ JI ,l
N{ .l il
. ll To,1bKo , ,I

] .i. ,",l ,,t


i\ltl ,,l,ltt

IlJ'l N,I.,'t ,,t-

cKrli.i l]- it J -q,r. l ltKa ]l,


.
\,l llllN{ -ll.
lt,,t;l LlJ

KllBoK.,IaK rr
]\,l] ],il i\,l .
,tt pcl Its.l Ib La/\e (l tI

,t t.t cr:.tK.t r,.. r


Holi l1Il,rl N,I
-qittt rt saImo lce
Rody, ,.

]\r (l

I,IN{,I ,,t

J rI.

l ,i,tl,
J Nl JltNi
J v.l .| xc.lale,,lb-

tl]\,] L}{ - ,
,t tlKclttlllr.t ]

j]I] . ]:lrl ,rl 60 c\I ceL]Ka it xopouIo.


]!l ,ll cTotlT

ltll

< brt'>,
tt
il (N,l tl),
), l64 .
\{ rIit l1 JI]].

illl,il
rtoHodltt-lobreH 0,2
tsl,I ,. rI
\,lHe

,,l

il]\,l

0.25, r,I]l Bpe]\1cH11 Hll I


}1J J.

cclle]I!le]\,1

50()

Nr ts TaKoI1
l, I{ ]IeT -

lIvcTBo il ]I c\lcJil
- lTo
J
ll,

47

] ] _
, ,
, (
).
,

Jl,

.
,
(

), iUI
0,10 .
Jt k 15-20 .
,
,l 2 cv.


iUIoM
-
}tI
..
. -

flg

, ,
] ,
,

{ u
,

,
. !, },I Jl ,
.

50, 12 ,

14-18 . iI zl
2
,
, \r] l l
.
}. , .
Jl
,
,
-

i\,1, ,

.
ll , -

iUI ,

, ,
,
ry.

JI ,

u'

u dpy,.u"

.r-

fu\

L J$/'
ru. }/

m Bbl m
m www'fi sh igi ru s.

l\!

. ,
- ( J, ,
- : l ,, , . , ,
.
, fl
50

]]it 1.1e}{ }J. .l


HatIIIyl ,l -qrI
H:l leH:l\. lt.IUllJa (:ll _I]]I cTat] ,l1.I]I
R\| L'.l}ll \(,lts I] l]etl ]] lJt}l ]

II. ,l -
KopN{l]Tbcrl. il,i] ll _r
]I]l\r. , ,
Il1.1 HeKo],opb]x cBoIl\
JleTHl1\ l]IltsL]. ,lI l

Bclp.,Ill ( \llU(li -

Boii (Nl[r]

l] Btlrly \1lI.1]

ts(\I U ]i)0 400 t tcrtr 91(,r.]I J ]\] ",lilll,

ltlt.tit-,to

lt LIcla

}lluii ll H.l ilul],l\ Rl

.j-

,\1 epIjolil ]]
]]I . )a Il -

r]ae

r]li ts ]lo\IaII
l]]tl\ I1 (]ll ]_,l8. il 8l\1 Rill]rl }lII. IIU]\lll ]\,lccIa\lI1.
lj ll lJ(lIlelll, I]\||]L)|'
occHHcii ",lRi.i ]\l i\] ill .
rl l II,]
HocTt.l ,I\I. XopolIIo.
-tl Nl ]\lecTe NII

ii l,i -II.

i. ]\]8 rI \{
KoprtexKy t

ry O, N,IccTax, .
8 "rl.
<il |l Te\iHeTb>- ()
l)II! l 1.5 tt. lee 1,1\ ij ]\,lecTax.
J 4 l. alHo
]] I]\,l. t]jlIlt]\,l N{ ]t
]\1 \l KleBa pori . ,1,8
Ile l] }
, }.
ta . lll\J I\ l
Hll ) N,lcc]'a.
K,lc8iuia ]Iilrl ruI.
\IoxHo tl ii
i.i !t.
tl
- tI]
r] tJ il ]]ceNI
.
ll ]\{ ,,r
tsJ ]I,I tt . I.i rleJaeT
rt. lt -

,l

]lI rl -

-,li N,I itll,


.
,II tI. ,tl ,
,t 1-1art ts ]J]\,]

d]\{tsil
:]it.
ir caN{oii N,l..Jl

o.1

K1,1aTHo RJ


il.

\.-:

]\,IaHKy.

1,1.1J

tl ] L]}l ii

rrr1-1

HocTl,t

, !,
bHeii Il] NI l\l
,]\l,

ll1.1ll. H1.1,1c-

lo .Illl: \/h To.1bKo llpt, l\,l .


il8}1,ll l]ec tla -

ll (,RiJ ,
\taH KIl,
-q . ,ll t.t. :tItt
-rIoBo\{. \t\l
)",rl t . rI]I KilKoii- . Ili,i ,il ] -

lc.lbllUii. \l.l(),1lu t ,,tlli 1,I ]\1 o]HarlaTb 8ceii


", 11 ,rl

w-

H;t

tltt.

\{,

],r:'i

-= a2
-_

\;
i,

IlI Hit \Icpo ; ]l ,It\.


l] _lt]\1 pitctI1.1mtlTb KoIlLIllKolI tl,i]. \l ,,l arIIl1rti <ii>
J, -. .t
, c]\ c,lo ,,lit ].]-

ts I.5

j,1

l Bole

,II.

'

r 1;:

_:,l 2,5 .
-

JI
.

Il.
.

.
, .

l


,.I , ,l .
,

.,
}, .

!|ig


,
,
.

. Jl ,
-

.
(
50 ) (
0,08 ). ,
. ,
:l ( 16-
),

".

lJ. -

. . . .,l ! > ocHacto\ ol .


ll.]Il .
.,t.
L llHHoe ,
l.t : \I\I ,
[ _,],], I BoJ r{\I
. .;l\I
] ,
0,1 . ] 50. l ,
,


]\,r, ,
,
5 ,
t l }J, , ,
( -
2-3 ) , . [ ,
,
.
.
,
.

. ,
-

, , ,
. | ,
20 , ,
. , x}DKe,
, ,
.
r
,r .

,
, ,
, .
, r

, }, Hacml-


rI ,

_ l )L ,
. , ,
rI
.

j <,,>

, il .

U}, ,
{. \,lep

-"

,l -

. -

ry.
, ,
.

, ,
, a) ,
, (6 l0 ) .
,

,
. ,
,
.


,
-

, -

_. .
,
-

, , ,
}.

JI
}
: , , l . v .
, ,

QJ

,r

ealolr\hrldg

i 0 O O

, OO , OO , . , 0 O, .

.t rt
}I\I

ts Il , .I
l\1 . }luI
ts 1,1\{

],,l, [1 },}-l ii . . ir .
tITo N{ \{ Bpclle
lt < rI ll>, . tr xoTtlte r r ll8} u\

L). J l)r,) , \lIll\


,rIts
Nl -,1
]\,1 .
- il } l1\1
1, ..lN Lo le\

, l.ie .
l-ta . l
,
KoHe.rHo, -),

. ,r, .lTo

_l:l :l Jlle \l1 ,l


.

\/
54

\,

"l ,
l.{\Iil ! Il,

tsJfIl oii
JtI\ I]ll, jlI]. -l ll ll-l -

]]Ilo,

:l

J .-t r.
,l .

cxo,t TilK )([


lo,1,K]l.c.,b,ll,,,:l} i U ,
,I!, \Iit\ts ts
,rl ocL,Ll]leii .]i ,,l

lIoxHo rl tt. ., ., lI\ l\


ll llilco Ill. Il. },I
\I ]l. il-

o_1l1H

: -

l ,l l

7)/NIZ+

>I

2011D
Daiwa, 2o11 - .

f:
,}

(-

, , , ) 2011,
,


Daiwa.
Globeride (Daiwa),
.

1Ml

,
[hhs k)

, .

,

li.l ,it h5,1lhrts


1.1,l NltJ"Nl (]0-40) }, ,,lIIlNl _
,I I]N{, Mrtco pKlt tte
. ,ij.
lIHTePcIlHo-KpilcHolo U UL' Iil ll
Boc\oJHolo BKrc:l. rtope oH,t -

tl.

rt

il

-ttii 8. ii
d)ii: LI ;l
l

cTatHo8rITcrI rIpKo-KpacH\111, ],o,,ro-

Ll l,iI Il ii iij
.Iilullll. t u ,l l. ,ttt
lo .lII ttlt t It I1B|l ]e,eHoii. ttl:i

IU. N,Irl; ToJbKo ,il i\{ lj \]] J-

58

rlI]"1rIrl ] Ib]e Il cil\lo l 1.1 Hil le_le l(}l


L]]

j].

LIN,l.

l\trtl. pe.t ocTpola rt t r,t


HcllKti ,rl-l I ]].
t Hlt ltepecT i.it . lt

( ry N{)
.],,lit
Hil]UillIlI, ,l kilK UKpilcKil t tl jll.ib l] lt ,t,-

:l l1{:l|\|, l lttlt tl
6. . l - 0 l,

rl otla lII.Iit
il. N{ec],tlx l],( ,l,ts
. HepKrt t

7-12 , 2 ,

\,{ l,t Mopclc4e l .

5-6-
, -

. ,

(4,7 ), -.

3,8 .


,
KoHtle \4arl . ,
- .

, l :Ul BpeMrI }
.
L/ru!

-J,Il

\,1 l . r

.

)

Heplc{ - JI (), 15-20 .
1,II
. <,D.

.
,
, [ ;tl
olepax vr cKolo .

)( ,

.
ll 700 'Ul },l ,t
-.
:.i|

,:]r

].

,
, .
.

t 0

v.

]- \!i]

59

Ill ,
28 4 . 65
.

&_1,-..."".9,..*

-v'.

;
'{

*,

&

,"

,fi
,U
,:

#,-}

.*

IlIlKil,lbl]ocT], lill]ll()Io Il ]I]I


|]ll O lil ]] lo\I.1]T() l] t, ()
_

l)il\Il\ll\ l}]Ic})Ijl)lc ]] l!c lolr]],


l), il]li\ lrI ]itIl]Iii ]]lj()
| ,|.,\ |,I|,,,1,1 \ll

l| ,

l)\ (lllillliicl(()Ii

llll

| |!,1)

,,l,|.j|,|!

,, ll:

,,,,l,,

r \,],1r

F)\, \ l r, ,,t,,,t

(1)]1,1L'|)ll l lcllI]cl Ic]]il

,l J}

L ll,,l( ,ll:l

rI

lll

]]

],.
t

1|

lIc :)](l!,]] l oI.]l]l]lllLl


-:1tlllI]l l] l]l]\li) l),Icl]a ilJ
llIll,]ll'IilL]it\I
]lo lolIillll] l ]] EIl]N] l llI

|t,|l

\ \

|||

!,

!l,]

|]

l]cc\ Il]]a tc I()r|


Ill]l\ -liII(l)] Illr]\ ] l]cp
] ]\I cl]()cIl l Ill \ IC }] l l l I I]c Ilt Ir
Ila ]]Il]\,) l\ IlcIlb bc_lt,c]11,Iil,
I]c1]. ]l],I1]lIllI\ IIil
I

lBcllltttllrltt
\ })llI1l]a

]l \]t'

]lli],I]I. llollo]o

l:lll, l ,lt {:l\l,,, ,

liii

cL]Il li1,IlIcb

., l1,1ll

ll, . ,,|l

,,,,

,,, ||

l]

,,:-

|,,('|,1\|,,,l

_lll)l(c Llil- rr ,tc., T1,1lt.ttl


tl]I(]]lllb]\l Il ]ill]IiY lI ]lIllIIll \,
' ttl
tt t ttltllt,lo tlltI] Icl lllll
- ) li]T()LI Il()l iio]lllllcc ll]il llIIcK)

Ulll\ l\,|\,, l1,,]\,,.,,,|\.,|(Il,,|(,lIc


li) cIlOIl Ic \lcHo ll,

Ii

lI\,IO Ill)i]l(Tll

tlt

lL.r

tt

ltlcc t tto

1,1

IllIJaIlllI1 \llIpoIloIo L,pl]c Ilc l l}it.


\Iliolo\I ]ilI()-Lal]rl ]lHTcl]FlcI\ I] ll 7\l] cp()l(ll .]I
lIll lo lio_]l lIll l blIoc peIlIc
Illlc lI() l)e ]\ lbla ]ll}l .ll]l'\
I]o

lI ()i)lILcl]Occ lliic

li]l\ cOpcl]IloI]a

ttii Il.ttlttttl,tb t1l1,ttr ltttl

,Icc \lllI \']lill lllll\ ()l-)


_1,1 t,,tltc I tIlt tllll.
lioTol]1,1c ]i]K)(c ] ]])() \.la_lOcb
O]]l il]I]l,]oBil l lJ B()]l()lIe)l,c](oii

lc\IclIol]

Il(),1lII()II. lIil KO]Opo\I llco.]

|,l,|,It.l||,l,

Ioc,Ie.ttltl Tpl1-1lc
\IIlpc l)()Iliili()() l]()1|]I|() c|]()l] Ill lIil,l - Lilc l.
\lo)iH0 cliil ]i]Tb_ (ltt_.Lcllt tt i l,rt,
('tl tltttltla ltIlt llo )Toii_tllcl]]1l1,I]I
.l

lle \lllll\ l)lllIll\ I].L I-

l(rcl,

lj, Iri,

, \,1,1 l.,,,, ,,

|l,\,||,,,| \L |,j| |l,|

,i|,|j,l|,

]Il]I1

bc-tccIit,IcltNl\ l]|]c

cl(Tl l Bllb] ii \il]lllK ] cll,

|,|\|

II

I col]c1]l l()I]ill l] lrl. ]l l(() l ]]ii oI iIl


\'l1l lll ,l ,l L. , |\,'|','|| ,,'||| lll
LLcI]. llNl l]()]}lo)liIIocTlr ] l]aIlll
l

:ttt,

,|, |||l,,L, |\ll ll, l\,(,lLJ.l l.lllll,,,,,1,1,,

ij il)\l iLI Ko\IaH,la ]]tl lici\lIIlloHol] ]\,l -

Bt 1',,'1gv dll U lllll Ko\ljlH

,lpJla-

1.1.

'

Klt tlt,lctl. IIlttc,t l(ltt tt tl.


\,1tltllillltltt(l]cc l I:] !l()c1,1j]n
t

1,1tr
).

_]lttllr.l lt loB (PocIo1] lIa _IolIi,)


lI ]\ lcKcciI -rI] (JlillcH()ii),

Ccplcii

rtl t.

]](

cill i_lep()ll. ] ali KilK lll]cc ] il1 lol]Kii cI I l


1l(). LlI0\I ,l1.1l l()l Ic .lLo I,Icrt' l l l
l,,l ,l \',I]l,|

lllc

Tpctlcp

11.,1

) |,,,,

]l)li]l\ copcI]HoBillIllil. lIe ll


lil cl,il I llc Il-)\l.

\,,t|,,,

]lIil

,,, |,l,, ,],

\ 1()lllie),
')llt ,tc rtItttottltT lt,
l ],()\litll 1 ll ] []]]]o lIbJ ll IIcoa

\ilBlllil i], ]il }IIlpoBoc

1,:tbTaTall t.t

: 1

tllltl

.ltl rl ccl]lctlttcltllte_l

'l| \] 'llc

t lI

|c(,||ln ,,,'11 1 16,1 ,,,-,, I


l l ] l prlI]tll\, lJ,t il ,,ltl

]l,_ bl ] \
,l'.. ll \l, l,.,l.,,;,.,Ii ,, L,l, l,Ujli
I

,,,\1,1l

,L,,

|,tl|tt1),| | ||\|l,t

t t,|,,1t-

\llllL]IIO l]().LOc\Ic. \Il1,1o cooTI]eT


J I]\ ]\,|() lclicTl]IITe,llrHocTll,

Pct,ll Ttl[ip \lecTe l]]LlIIl


(leNlIloHaTll . Li]lj-Il l ()()ii
l(allil1 lIll]l]llHoii r0 6() br tl

l\l]l l)Ii]\I]l ll ]ltKop)icH


F',I\l, .'ll ',-l,r ll|\1('| |||\| |,|\J|||]nt
]l(),II()il\]l \l trrl,ltlil lt_r l
l]]lc

]al1]lcllO, Bo]lit l}|] lI]Io Il


,l,,' ,l,,l,

l bl<O

,
]]-

l, l . ,l ,] |.,

"j|"

ll

lI\()c l]c l ]]()]](),

ltltc r,Ltlt tttti]l.:lllrlltILtt. tl


_lI]Il I] ocHOl]llO\l l]l,Ic ] |i ]] li
lI Ilclr])},llIlii lil]pacb. 0 t,\l
l(,l]llll1]l<lI llOl(a]a,lll.,I Io
|( |,,l ,lc\It,\||

,, l,,|\|||,,l

,, I | 11\ |-

Hoii l]].lIil l<olOl]()iI \,,lilc I]llI


l(ll II -lc,l1l,:I]I pc ]},,lbIlll, ): ltll
-l(] 5 Kl . lia1)licb.1() I.5 t.. tllI
l.j 2 ](, Hir TpcHllpoll](c l1lil]lbrIlrI r,t,:I Itol.irtatl Kal]ll .] l() KI.
He\Illa\lll co\l Hit 4 . IJcc l]ll1LI
-[ .l,

:.

.'jrj.

i:

,l

61

i!,1 _!
d. l JI . ,r II l\1 ,, ( -

).

, .
.
,
.
.
, , )( ,
,
J, l
,
l . ,
t
, ,
_
.


, (, ,
) , .
m.
-

, .
[

v 50 , 1l JI },
:

.
I
0, l8-0,2 ,
N9 10-12.
urcu aHue,
JIJI _
: , , .
,
JI, .

--\

,umu loB.tu, -

Jl
3

];

IlIl. _]

} r\L
rr
ll.lt. }{_] l,
2 J-I. , ,,t_l !

f/,

l r - <-

,Lf

ll

)>

\IIl ( ,

i\l *

I cy.f N,I-

).
, r

ll

} :lllJ , ),
), Ir (-

),
'l]l,
ll- .
l
JI, <-

1-ry

) .
} :

,
:
4-,

l2-.
-8-.
l5-. 5-
33 .

(32 ) , (29) ,
(28), ,
]iul

,,
(l8).
!

;ui

( ),

fi

\
,
, Il ,
r

I.

(
JI r!),

> }, . ,
,


ry (
-
- }D <<tca> )
.

(),IcI]b pil.|toc lI. i1'l

Korrltt t:a l)l_ Lo, l7\il]la IIllplllItIl]]il lb Icllt, -lttala

]ttl ltc 1lttcKot,lalb. llc IIb]IitTl,

(.IRI'I(ll\.''ll'L|l''']''(
I1ac ]lI1 Y l ll\ Ib BIlIl]
,

I] IlcpI]!,]() ollepe_l

l|)ilIl,

l, ttlt iI. tlTo .\,Ia

].],]

lI,

-l'lll. tr tttl IIloIi]\l :]r\


},l]l] 5.+ \l a,:I]Iil\lIl II ()a .L]\]
Becorr ] KI I]],il l]ll ]Ic]ll]o;
\IcclO lI (jTlt,]ll ]Il]l]\I

l]

l ) \IecTO

!,\OJrlcB ta, tlltt.


I].llt,tt<c ,tcttIttlottoNl ]ll
IIl,r_,tt

() \liLH

,t6,t t,,ttl, ,] ;xl |.,., ,,. \|


,,
\it t|,,,,rr ll_,I
l( r.,,r,;tr 1 tt, l(: tt t.
il\ llH ll :ltl. cclclltlctcl;..tl
II. ii ]l 7-ii, ')ltr l,xc llBtlltt,
ill]ilH l ]lrI. KliK \llIllll\I\ \l. \]' l,i I ll.
11

]lc]Lrll

\llll}l \Illpa l (l)ll1c].\


tta tlTo1'lort Il. (lo

l]]tIl

(5 ll.L,rotl. 5 ] ). _1a.lcc
.rt-tlt_llr (58 ,],IR..1_] KI ).
_ltlltt<tl (60). _,llI (79).

ll\I pc J\,:]bTaTO\l

(l

IlIl]
PttHI ().,rpct ttii },Kl)lt]lHe]t (),lc]
(,1),

CtI1latle, t

\ll

l() }

lllo

tttBtlclttpll.jllI Hil]Lo
]

]l \, l llI

l]\ lO o,]c]]cib ]To Hc\IaIl!'lILcHl](]l () .}'r]l<il,.,l I()

l l lI ] .ll.1-1 l J]]c lcIlfcl iol]


llc:lil,llL lto tt,tll l l(}_lil
l

\l lll]il]I ll\lclilio

lil].i

,q
1lacTtt.
- taprl Ko\1ilHJI l()\I!, I]laIl\IO.ilciic l l]lIlo,

I K]I]()l

I l

Ec_r

l]l()p()ii illlLIllaIlIlH
tl

l ] I ]l I()i i ll
l)(),l\I,
T;lcHttllcltlt(a\ ]Ic]]c ]
)l ]I}1,IcNIIIllo]IaoNI ]ia Ko\IalI
.jl Il] BocTOL]HOii 1)l ttttKto
]]il]t1,I I]IlNlallll'l (I]cc IIllo
I I, ,:I_t] l_,l I I ] _:1\ I l Nl I l ). )r
I

I)cIa:t },Kpatt
ttclt AIcKceii Iparrtttii (] ilr_l).

JaTlr.

.l ().lil .lc\lOHc,Il]ilI tl l J0l().


Ko\lilll_ L11()c \lIlI_]lIlI. }IoJ
It)l]()li l \ p\l llccKo,IIblill\ ,l
\lii ](o]]Oll,jlii cl]OK
t

lat]cl]I

Hit

Pocclrtl

tt

ttlI

t,Itr.,r l tlltt.:te1lIrcT
,]Io collcp

lttttl

Il]lK]l. \

le.l),eT O]lilcil l
ttlr ,t.,L

l(orlltt tlll -taI clLa|_ltt,t

,\l

l \I,.
\J
lIa \ll,ll LIe\Illo]IaTe. 1l l(()\l

l]lI

l1.1l

()I]-]it,I,1II]mcI

l'h_,,,\ ,t,-J ,,tr..

r,t

ttl'.

],]L](|l

llr 1,1ll dHH llI l Il,


l)d,1.1l
,l ll()e

''i

';:,":il;;""

\.,*1"

",,

il L!_ '
r ] l,] 14^

t,l l - )<
il ] _ fu] lr']
'

65

KaHaJle
Ostellato (),
JI l 36 .
< OgTeffIaTol!!>
- HFoT , . KaHaI 60-80 , -

,D
t .r , lt l :l l
l , } ,
}t .
r rrr (5
l ) l
-
, l r, ,
, I,L CaHKr r,l.

.
28 ry
, 29- lr .

- , JI }l,L , JI , TaIoKe
<,

JuI
rr, : r Maver.
l,r IuITb ( ,,r
I ), 36 r ( r).
(ll 360 ), r
18 r,
\4 fil.
lr ?
?
, I , Jl
,
JIJI }) , ( } , ir _
l.t tiI
}^r


J JI t : 0,2 1,5
0,12 ,
2-4 ,
, 0,09-0,1 20 ,
Ns 18-14.

:
VD ur Black JI }r .

- }r , . ,

:r tJI , r ,
tl 90zo
JI ,.l
<, > .
}, ], 2 5 , ful <,}> r

. . MoTbLleM.
_
,
-.
,


- Ii ,

JI } ,

,

.

1- m. l

JI JI r,r rrr
4-, rr
6-,
7- 5-.
- , -

28 ,r 6- , -

, :ur,
, . r Jl 5- ...
2- ml OcHacTKll, 4 JI,
0-
39 ,r. JI
t ,r, l6-e
.
1

m JI 6- t ,
, : l.
21 , (124 810 ); 2.
27 : (l09 rc); 3,
33 :r (106 );4.

33 r

l0l

); 5,

(99 tc); 6.
67 . (70 rc).
gr: l. Fini d ()
2 .,r (32 ); 2. Milkovics tr (r)
2 :r (3l ); 3. Gabba Fenuccio ()
2 . (28

);

... 24.

I ;

... 28.

; ... 37. ; ... 69. rr<


r; ... 98. t ,.
, ! JI
ry <rr>!!!.7r !D( :t
:r JI!
rryr
r

, vL
. ." ttry .
)t<
W

/
67

l
rl

0 0( )t\/

0P,/Yu0l/UtllCOt/ 0l,ylJ 00!0 9u

|U

l1,,/yl/0l1J9u,

[
. ll Ns 2/21 1) , .
, ,

],
J I.n""u"n! O.n.,rr.," n".-

Yru.".

*,

, I

,ui.-

it, .

?! -

<d>
- lrI
<,>

8-10.

ocoBHoNI
! -

- .

! .,.

- ,t, - l
, Tel
.
r }L
tt}DIGl
JI .

9u>, -

, ! Milo r ,

. [ :IJUIt JI
20 30',
-

<>.

, , _,

v ,
,'t -

} .
<(ctc,lx. , ] ( ) },I Jl -

.
r
?

,
I -

,

, ]v

.
9 .
] .

,
r <, .r> . t.t ,
JI l, JI
TeJry rMaHK.r. ff :u' rl }r J4 .. ' .i!.l kepa-

} -,,.l
, JI JI-

, , : JI

l0-12
9.

iD JI
( ).
, I , IUIaMeHeM
6-7
Ll . ry
, 45'. } <,> , t ] . ,


,
_u
;+* rd
'' ti

, :

<, ,

?>

i,

r.-

69

il I{. . I:l ,
){
<(>, ] I
<< >,
. .
<,>

Jl , _
JIl
JI ,

}},
N{.
<. !, <<)paJIbcK:UI>
v (zD, Iq/
-,r ().

f,


, 0 Jl
r .
,
.
,
(, ),

}UI UI l

r,, .
.
, , ryJI . !
t J,
. v _I ">
, l
, ,

( 5 ) }< (15-17 ).

<,1>

, )ff . r.r 5-6


0,3-2 . -

L .

<> -


, TaIoKe
D(
( rr) .
7-12 ()
8 , }

ll, },
.
<>, r!
<):l> JI -

4-6 .
<, | .-

.'

r, },},, }, r,r.r .
<] ,... ,
<D>

ltiit*_ -

q.r <igir2,:ifi -

.d,:','.

}!
},-

}, : -

, /J
IUI _
. l r , ,
l
:Ul KpoMIc,l.
T

, t
. !

) ! Miro

, i I{JI
! ,
, JUI
.

uI <(,> , trt .
-

- ,
.
lr m
, ,r
!
, ) .

r l,r

! . . .rD(
D( : -
, :l &l, l < pyrc.t.
>r !
. OT)^la-

. .
<II>. ,

, r. .r 70- . I
",> ;UI L,,I.

]rJI UII,I

L , , I <<,>

. ( JI JI . t <,l> t{JI ,, Ll
I , -

II .

, iJI l , , (IDr
).
, l <,IUI> ,
. t,
}

i <(IUI >. JI

IlocKID(

:l:r - .
JI
.

},- iitl .

cooTBeTcTBoBilTb
> 0,12 ) ! [ -

.*s"

71

_.,,li,

, . <(> ,
- l - ,

f fl ,r .
<,> , , rI ,
.ll 11, - ,
, , ,

<<J,ra>

I -

,loB. \4
] -tl" v. t
r

,
I
\4 . r . r
Igl,
- I oK)+lJI <()>j J
}"

,

,

Jl,
-
(IocK},IoD . ,
, .ITo ?
<>. 5,t <(,> 80- . . JI <(}ri >.

- ,
Jelz ]v -

fig

i,.

Kyro Tell1,, ll II .llb-

. I ] ,

. , <(IL). }"r <>
-
, <( )>. <> :u ,
< l <> }O ts . <<,>, <<), <(> JI JI , .
, <D.
,,r (>
8-9 (). [ ()
tllt () },Il, , . {
8 0,1.
, .
( :) v.
tgl , -r !

, .
<> . -
v (It MHoto
. <> l,!|l <<>

<aBcuHKtp>. <<>
,r,
l" l -

I . r, :l! mJI { . , }, m :l,

IUI 2UI, }!
<

h,!
. <(Ko}ryc,)l <(>, <<JIzl>,
<( >, <<'>
-
, JI }, .
. - r

.{ .
I Tana 7 .
m z ,
() rr it }t.ll

O O.

3 0,08-0,1 . Jl },
<<,> iUI
- UI :lJI ,

<<>

<(>.

yBepeHHiUI _
-}.r
<<>. [ )(Kitx

. ,
|
,r5, \l ,
Jl
R .

<Or. Q.1Ha

I{

. <,,>. - I
l]
, I ] L ,l -}\|. (()
] J{ \ \ }-

, ,

ll -

Ib \]! 800

r, aI

jj9r]aiJiJj]')'!l

til99,:J:J

j, r J !.l

9 a!a, i!

-!,|i

J u

),!J

l,:','!i ) r!,

-'!i--j:!

\:!.'' ) i'!','-r
J rr a!! l lJl,f lJ

,2,

}I
-

J,J

lli,

_
r ,tl

30 ?! ,


<<>,
.
lllil'
?

...
. 5

(()>,

/ ,
JI ,
. -

fl
tl
. 20% Bo,,Ibv, ]aIo \ - .
70- . J}l-,I
I \! .,l ,I . \l

- l'i }., } rul, {, Il \l11 \1j ( lt


, !) [oTo\,t
{.
<> I1 -ll
, I ,
(
) &I -

50 ! }I .

, ,
JI .
<> !
JI
-
- rr <<>.
<l> ...

)D .
<,,1>
, ,

, til . , ,
,l IUI

II. , ,rI{,

JI

. , ,I

,.

<,,>

l2 .

, JI.

}
...

KpoxoT}ryo
I9 ocTopo)cro rcr.

il.
<>. , -

(> }{
lt . , .
, ] }i d

<<)iI> .
,
JI , }, -

r
t 1.

taa}*a
w*lrraanahru

i!!l!ilia!il'| lJL g,]u 5:r5rrn:rJ,


jJgJtfrlr:l,
,Jl.

'il

}}}

*l

,i\i::,r;lJ,rlrli1:r

ilrli ,l!i!?.,.r1Il ?

;! 15, il
ilr

!i,

'.)!r, trl.|

|-|!!l

lffiE
2i'1-2r!'

, ]gJL: {!|,!Ja)'!!:!!Jr'
,1.

1! !.| |!I!5l :i!r!J:||li':'

[, , ,
} , ! lt <(-

lo,

\ ] -

r . Kolo-


, , q <(>, <(>, <<> .
!
: },
( }r().
fl
l4 'I JI}, .

tu .
} , , ,
.
.
1"l
ul :
,
JIIG{ <(>, , v JI , r.t uI } I
} .
i,
{, Ii <(p},Io

<<ry)>.

lr
ll

ul

> IiJI <<>.

.
<mu>. <,,>

,
! [ -
. <<>,
:

, ,
, ,
( <,>) <<)>


,
r r, , ,
. )
,,l l:J -

. r, . <,>
<<)> ,l HJ,,T

\. -

.
ry


!
, }"rBep)(,

, ,

<<>

. }.
JI.

v .
!
}
t < ".

iD
...


!1 ,
i, fToM . lt } , I . ,
JI
- .r , -

- Tpara .
<> l .
<,> r IoT -

,I,, , , <(}> <<>,

,l I _
10-17 , , ,
,lJI , - }_
. ,
IoiBoK , .I ,
.

. JI , . ,
. Talc,re l , ! !
...

PaccKalcy , O
},. ) ;JI m.: &,I.
:l
:IR]III <<LU> )

}'I <(>, IUIT , -

JI <( -

>. [ ,
}, v ,

-. . ! , ,
.
: BecKl <<>
Jl

77

. : il. , , , , ,
t ,l, -

t
. Ul JIk].I

QI, Jl,

, , IlI
II l!

JI .
-

Jl.

l <(r,> .
) , II,
, . , r*
<>.

<<cozD>

t{t - <<> } .
,l
Lr I: I
, - :l . JI
, ,
.

}4( , -

, ] !
,
, -

, r4r . u irl IUI ... , !

[q

ry ,)-{ } k <,>. <<> , r <,>.

<>
!
<> .

, },, , :r
.

<ry>
, Il .

.

<( > } Kpbl,ra.
! r

rt. u,

. rt
.

rl, ry
,
Btr:trTe _
. rrrt ,
,,1 l1 l.

ttl. vaH
, : <( .
l\f , .

Il -

N,I \ jleiicKi!'I

it

f-

*r*

.
,
, .
<<,],

pov I5 v. r lb

. I
zl)
.

Nl

l l].

, , .
,
II
] J ry
3-5

<,umt>. ! lt: <;rt


, ,1 ,lv-, 1.1
<))
J] -
. r vr v I\ } \ U
, -
a ]]
JI 2 t.
.
tI. lt

flg

"I

,T\,\i\{,

],
,,I <, ,l
. tt ry lLl]1 \l]T -

( )
, lltt tb t\ \l\I-

> -q

i1,",

<<,> -

.ll l} \l - ,) ,

<('>
,
Nl ,
. , i lr . -

J],

\1

l.t : LD{ .
l) \ }\l ,

<>

]]l cail
]) ]
- l\a. HoBoll \,\l -

. <] ri ll-ts
ltJ
.
l j ,l.,.
,l
-II !

Nl.

)< .

l
r

, , . \,l
, ,T IIii LI,
KoTopol\l \,,{ _] . ",l ,I,
<<, -

,t.,
i:

>

|l \loIleH'l

"

\t\,t.

{-

, l4, Jl ...
- . l] , :
BI,lecTe
){ ,,t,
)t(, .
. U l oB.Ie J]
<>

T lI-

\4 ,} - , \l
L .

_- vl \<<,>, lI
NI\l),.
v coBcert.
\ rl Il "

Bcel MHel r.l.


. l


. ,r,
<<)> 1{ \r
,r|
< >. \.{iUI 2T I
Iry, ! ,r;,

llecce ,l , Jl JIJI

<ry>, ,
!
- , <>. Jl-

ts _r". !l l

} ,
.
. j\ 8
No l2 ( ).
.

. ,I|
iUIo

(],1

.)

,

, l0-12
, .
, ,

r
v . .
[ ry
- :Ul.
}"r ll
1.
. _t{ ,
5 ,
JI . clzM v. }II4! .
(
, l)
Ie t
15 20 . ,
, , .

40 r l0 , ,I I , Jl JI l.
, ],
lI.
{, <(,>

<<>
0, l7-0,2
. .
-

81

)( Jt
, , <(> 1,5 2 , l , jI
,
yUIy KJleeM.

)( I , ,

.


,
, .
"v -.

<<>.
, . :rx( }i JI
.
.i ,
: MoHT:DKP -

.
, ,

.
, <<> . , v u
IaMMe ,l .

, , .
_ oKpacKyl JI
, .,. ! } .

, , a)( }"
.
,
zr ,
,
- -

,, II.

,- -


, , l ,
. , ,

( Koro j lo "f>. <>

,rI,


- ,
l
-v.
}r
- irI ,
I:i.
. {
}", ,
-

rt
Ill


\,{ lo,

,
<<r, <>, <,>...

v . -

! <
,>. ,
, ,
.
JI <(>, <<> <(>,
,
.
)( <<,>

, r

r
-

\
_Y
}

lru lru
!

a/lhrl a/HJFyu

l l
. , , l
, .3
l
l l,
l , q, _|
:|.
]l4_

,
, .

, &rl ) . -r
.,-

. ,
1 r
.

iL[
.

>J

,l\l. . -
> attnho
-
-}ll le-

{ ,

\{.
.)l })k} f
v v Llac. v>t , \lHe f _r

Jl ,
.

: 8. } \,f , l , l I. . . ,
, ,

.
-

.
Tato<e I
,l ] Kopv . ): IUI, ToHyI,
, rI
,
JII

.

,
, , -

I.,

, }.r i
I .
JI ,


.

i
, v t-

, .

, ,
JI.
, -.
l


}, .
Jl . ),, , V] ( )
.
m JI
},I : I (
,]),
I (l I
), ( ), -


, , - . urr Haltc.lBKe. lrr
],
:' 'JI al :Ul, r ";,
r!), :i.
rt
_

ocTopoxcryro .


tr-. [
] ,
" , ,
.,
,

. rl
,
.

-
, IUIo
. ,

O -

0 -
O O , ,
. }
Jl
I,1.

I
.
),4{,
cve ; l,.,,
( ,
, _
, . ,
!


,


, .
.

. . <, >
_
, .
,


,
, l"r ,

.
,
<,>, .
-

.l-

,


)(
, .

. ,
,

,
l-
lI . l\,,
,

. ,
,

O0, 0
O O O, 0 0 OO,
O, O,

( O ]

, O N,l, 0 O,
. v
.


l

. ,} BJBecb \{ u! it v .
, , . TaK>t e


, , ,
.
{
,


.

v l ,
.
I ,
.

,
87

\{ -

, -

. 11\I
.
, tI -

,. :tt
] (,,l, ). { -l\,.l
. - .
JI l ) l }ll. ). ]:l
<> .
, , . ,

I,1

lJ

. Il,,r ( Il to
dip , , ).

}f,i.],",
a- "'

iJ,+
/'.

-:,


tt J
,

i\,I , ] ,
. , , \4 coclaB I] - .
ff O OOO -

, ,4 , O O
O,

ts
, .
]\,l,
.
(
), .
, N,l ts .
I , .
I]

,
.
. , ( ) . .

f,fl

,
,d_.

.'j

-::4-'*nb i-i*_
"i}

*{*

at

*"j

l :,[-

'{),

.ttt:;J.}:fu
|,i,{ i |'.,l(,] i'_l' i';li l7l
l\/I (}
i,
F",-

,d

a
t

-*--_-=

,J

iJ

,*

,i

F#

,,
#
Ei

IGr

.lj

. ..'lfl

sllmlJt

.l-

[ .r
t l l. } Hapy)t(Ho , , ,
.

, -

tl

JI _
, ,
il . .

.r. \ t,t.
L \\4 ]-,l\4 \4
, >t (. ry.
), Il, l
.
, }l
} ]\,1l4. r tl- v I ,IrR.

lMpl|o
RI,r|
'"

Ol] O O O , 0
O /], (), , ] - I [ ) , - ,

ll"."''

'",,im ().I
1|5 t ,,,1,,,
lF
,
"
-r |D1.1l
!,tr.lln.a(t ' illlb
ilh,ll

Nt]lgt'I:
l]ssIr\l1\] i)'

cAsll\

't'ERnNl;)

II!
} - BbIcoKOe

<> ,

] (.

?{
[2lql
r !

ry
O , t lq/
.
( ] H:lJlKeH u

rr|

lry

r, l| ] cTajl
65 Ka.ilK. rr


, ,
t}" iL.
. , . [ }.
ll .
l.t , ,
, .

l!

r _-ts

Ji (, ts, , .).

vr . l004l30(M)

;.


150 .!

li

} 130 . ,

5 }

lr]

#
I

11 130, l40 150 .'


,

((It> !

'

ln

0
,
HacTop:DKI4BaeT , -

I JI ,

.
, I
?

, lo -

,
. ,
tl
, .
J ll -

JI }
).
, -

v .

} ( - <<-

D ).
9 -

,

-
.

lfl

. -

, ,
,

],-

. yrK
!

Jl -

, , . ,
, , .
Jl
(CSL
- r Steep Liquor).

.

;l , , laK)Ke t , .
, ,

rrRr
BSSEITL

10ml

GARIIc
Suggested

'

dosa9e

1-2 lls
1lr 5009 ntlt

Ittgrecliets
.a

Jor

Stttt"

, }a
l.

, .

- N-


<,>.
. -,

. -, ,
.
-
(, CSL
)
.
\4 NI
ry
,
,
,

.
l ol ,
.


l opla.
t \,1}r,
, _
. ! ir
I ,
l, ( l l ), ,
. . ] !

},

, ,
( ) .

- Robin Red

l v ( \
).

ry
N,l
-

. ,l
.
,

(Gt, Liped Mttssel


trt) Robill Red.
.
\1} ,]\.

.
N,I <i ,>!

. .
N,I
. {

, , , ] -

t ,l llo l , l\I ]l"rl _

\tttr.tit l

]\{,,1,]

NllJ

t .ll,
l\r J j\,Ia, Hil \loil U {1.1_l. U
v q J -

}I\r 1.1,l ,
BHyTpeHH1,1x , ts _\J JI
,

,IIL]I]

, Il \,l,I\ ,t Bperte , .
l.
t illlpaKIaH loa

]\,l .

,Lr ]\,1
, ts
,I,
j ]u 'l ts il l laH_
.
, ,

I,1

ll i*'i

t\4 I

t.

,]
}

- . !,
: , , .
,
, , ,
!

. , , .

i},

l
l


l9'

fu,]-

JI . .

, I -

, <(,>
-,r-

,r -

, ,;t-

. \l .
I.,I

Il . -,l,,l
l.t
Jl _Y
_Ll

},l(. ,
] v. aKl I \ .
4 .
)

.
1, tt peKu, - v ] Becbva -

r ,


{<
.
JI , . , , ,
.

--
Jl
Mav . v

_
. I. -

. lo -


, ,

JI .
2. duut.

I
, . ,r } ,,r: , , -

,
.. , , lr
.
, t, ,
Jry. , TalO(e
. . ry,
,
,
oK}+t , . ]
, .
, , , JI
.

, -

}",

\
99

N,Iop-

aL ts]\,1.

To;vty

t_ < -2008>,
:L
oKo-1o 8 ( 600 )
.
lt -

,
-,l .
-,l
N,I
J,l -,l -

lg&

. r]. !,r

,.

t-

.
_ -

t, r }"i\{ ]t{.

rIN,I

,
,
4 . ,t

}lccla\ tv :v. ,
l
TeN{! - .i
]\{
.
z:
,

, ,
'
. ,i
,
_ _.

::i,:},"T:J#:"

.
\]

i; ;

.l ,;
. - ,'{


tI ()
IeBa-rI

fl

J
[ N,l
\,l l J . ]\,r
. {

\,ll. ]
"l]l_.
] II \to ii
l,t:L, HaiiTtt I1
y]ii_locb _ _
o,1 Je, l,\,i1,.,t rlclt ttlB B\lep t
l] J
- _l
oTcyTc,i,I]o _l. (
Hyxoii N,I
_l ]I G S-. )
p_,tt.t Itc. .
rt :
rIl ts 4 5 "l ]\,teTp-

. },?kc J
]]]\{ ,
_l \ TNl,
u &l , ii vrlacToK .
,,l ,
Il \I, ,l
lUI, .

, 7- , ,
- ]</ ,4 l0 l0 ,
,

- -

, \I . . ;

- KpoN,I , . ,l
.
. . . ,
l

, , ,
.
,
.
,
,
,
.

.
\ v ;ul
,, l.
o,1

v , , , :l
.
l , ,

.

}"

\,l. l
<<,)>

."l

Lr]

l. .lIl

4. uu.
\I_] - lJ
llL , To-,t ll]\{
|lN,l opll] . t
,l l,. ,I , ,I,Ll
.
ts
III -

ts ]l]
. Kpotte , ts I1
ll -l, ,rl -

- ,Iu rlttu

.
,rl]
-rl at-rl ts
.
,
2 ",l
l] t{.
HeNlyl
)( ,
. t,,
ca]\1oN,Iy ]\{
}.
,

N,IepKaM -

t -q ,1,1 ll1 cacTll 1

\1 ((> \,lecTax.
, I
ll ]v
l 9 , ttl
. Har iL,
l2 , To-1tbKo ,
,,l ]\{fu,l.
Il
ilil-l lt _r\4, lo ,l _B.IcIe.I,, .


.
}I. }
},,
JI IUI -

:li

l cTott,lo
. .I|
]\{ ,q ii.

,TloN,I

\l

Hae]\,I

, *.t
- illlllil8,1 J

,l,,

1.1H l\,l ((> KaHaJo\l },] ,

() cBexeii I .
t ]J }I
- l.


_il .
,
.

.,

JD -

,,_ -". 'l-


r <( )>. ts
- . "q
f \l

, Ii.
, (l l

,]


.
]\1 KON,I

-,l

,
.]
. \{ _]!
. ,
,
"},
, \IlI v1 5. :
.
l\,l,

II
, <'>
-

pa,],,lo oTBll)( .

!

.
-
,
!,,
r \ \\.
,
){
[ts \l },l -

rt,

fu
.,


-? ,
ts ] 2 3 -

l p.lHee ,
lt
,

tt ,
.

Hil } }. U


.
q <>

. ,
rl iUI Bo\{ ts1,I , ,
i\{J

2520 ,
7 , J]
.

,
r, , ]\{,
r ful. , .rr (
)

,
, ,

aL,
zL. .
tlcpBoN,Iy
I{ ,I.

5.
\1 l l
.
.

, ,l,
. t v Hot .


, , trl. ,
.
;L -

. ,
!

}.,
JI ]a.
, a)
. tl l 1
, -

! .l ]\l

le ll ]aueilx \ l
]\,1 ,
103

JI ,

KpoMIq/ ,
, } .
l
", ,


, .
,
,

. fl ,
fu,l .
,
5
. tl. JI . rIJI
! ,
]
.
,
cooTBeTcTBeHHol il .

}4{,

... .

0.25 MMl -


,
40,
, .
1"reToM ,
. JI ,
,
_
B},Io l
.

:]..lll.!!]]);i:-....

'|
.]
:..|

fi"q

NI ,
l

JI .- _

.

,} u.

<(I> .
ryr
.

, , ,
. -

- :
l \,{JI , }
400- }.

.
JI I I Jl {

. , -

D(
, ,I ;r<. ,
, , ,I :
. }
, ,I.
1r(
,
.
},

,

- l ,
o{leM.
. 'I
}r
I i
)(e .
}v :
,

, rr1
. -, }
) ,

rc
. -,
, , mrr

}JI 5,r.
JI , ItI_

l, .
<,JI, 3-

,
.
{, , .


]IJI r lI ToHoKl l ,
JI _
rr.
oTul -

, . ""rra uaru*o"
I
,Itt
IrI } JI},
'}FI ,l ,
I(, JUI
),r D( ,

Iry

ui+\l,yll

',"
, . ,/'

ffi

''- -' ;'

i''

'!, ':

i"""r"'"""rr. r""r -

,Qli: ) } , -

,,

}. }"

,
,
. -

, ),,-

-
,
JI } -

it.


, , ,
,l " , ] ]-

I , rI

tl l{ , JI ,
. r . _
JI
},I-. ] , xp}TIKoMy


}a(
r ,
I,
,
- l. ,
, .lt

{,
<( >.

.
:
- .
JI ) / r

), .
, i .
,
- ,.I
)(,
t, L -.
ry. -

. , <1
, >.
rr
, -

, ,
, v-

xapaKre-

. HaBeDHoe. ]
JI

.
,II JI JI . -

, },I, rr. ,
, ,.
.
. ,
, ), ,
},l I

{ ,
lr
. ry .
,

90 '. )( rI
.
I r ),
.

I , ,

,
, I .,ri
}. <( >.
,
, .
,
,

JD . .
,
. ,
.
, IO
:UI, }, ;lBaIo <r>.

109

. ,

((D


,
, .
, - l .
,

- Jl.
,
] ) , { -

l ] Jl, -

.
}" , , ,
TpaKTopoBl

<<JI-

> .

5 MoveHT
I-

l. . ! ,

\{
, ,

,
<<>
JI
.
,
,
,
.
. ,

4-6 -

i-:',;'
,,|:,

',,:.,,],,.],

. \{ ]\l
ts u

lj -

.,I[ , rr
. taKalKe .l}
]\l, ]\l
(,>

, - ,
ry . :
. -
8*10 (
l), - 2
-
. l\1, .
! KOI,I,
, (,>

N,I ,l -

. ts
, LITo ,
oTBepl . v <<r, .
Jl .
!

\. ocoJHaHHo

ri.
tt
<,,> .
u
(r, . ,t
N,t , ,
JI .
<> (<)>.
BcH.laeT fu,l.l ,
,
, B,.c,laKaHe, .,l l


NI.
,


, .
<<)> (,

. \t,I.1] ,I L])_ .
,
. , rl l] N{,
R . ! ]\l -

rl
lrl
<<,>. ]\,1
<<,> <(,> ,
ts - ,.
, .
1 , <, <Kaolv1)> ,

<>

(<>, i 1,1 BN,IecTo


, , , <<,>, -

(,>.

.
<{> .
),".
111

pilIlIllllill. lIlilK()\llr] llIIlIb \]il]lo]l


lc. ll()]lo)l\ .:t,l Ill)llI]]Llb

Il]ali |\|l, l .,,

IIolo l](]IIIl]lII

1l

lIlllii.,lll]() lc\ ll
\IIll]\c }, lIIl\ i)

,,,,r1 1,111,1.,.,l,I,jl)l,|i ) | l,,lll.


Ilc,l(} UI]lNI

]1I)(l)cK

l()\l,

liII Ila ]l l\

IIll\l KoHTl]O_]ll-

l]\ ] li-l ll. c()()l'l]clcll]cll


tto. i]l'llprI1, , tl ttt,tl, Irlll rltt
.lL KoJol,b. Ilo ll l,.
llc lc Ic l l1I l-' 'la l () ll \laJ c'l ll() ,\ ll)

l] l l rl(c}l

|l)(,J,l rl, |(],ll l\,,l,

|'',,,IU] L',,Il(' j |)\ \lL'l 1,1 t{ ni,|'Ic\|.


,li. o_L I la ](0 Ilcl]c,lIlc llITb

Il

'lti

tl '

_]l!,1 i] r] Il,

l lla)

,ll |\,, , !,L

rlttll .

t tl l t tl l r l] \loc\I
]lcI lIo
II]ll\
Ilo.Lpc]ilIo
]IilKo]Iell
},
H]ll(. lt ]]ltll .] llll()l ll llll]lI() \-[r]IltllNIll liil llcl ll ]lcclI\I\lcIl]]I,1
i

lIln\l]l ,I,]I]llI() -,l l bH()ii

](lX|)cKL

tlt,t ttll j]ll,] I.{ ca\.to


lbllt) llL, l {ep,t\ lllta I L lri . ;l

,\ll

]l\ II\] lIl]cIl)\}I('ll]O}l |!ll,t||

l]I]lilIl.

I]

112

, ,,,,|,l

ocll. lc]I cit\l\l

ltj}l , .

,llIItl L]t. ]l

!.lcTlIT,

Iloli ]al(alIIllIl]aclc

l:l,:Il I]I1_1 Jil'


KIl lI]. lJ()]lIIl'] ()lI}l

<I-it, l],l tl c,Il()-iIl01,o Llc l\

]lI .ill]

|)()

ll().1}'](I l I]Hoc

lllill 1lllr\lll

cIlllll]lll]ll

|' |to{|,\|.'|\'l |||'K,l, ] \ L'.1,1l'I


K()\t \tll()I(), I(itt<ttc-1,o_ 1cTa\lc
Kll' ll]l lI !Ill l(itr. xopi)LU() ll Jl]cc'] -

I]ilp]litH,I

1,1l

llc

]lo ]il,]cKo
Ile laK, Il ,ll)()Il. pilc-

Nl ttc tttl,I,tt plt]Ilb]e lIill


lllll<. , l\. (ll()Il}lclOl II()ii
lII\,](] :]aT()(IK\, c,lcll)l I Hit KoI lyc.
]l() lc\. Ll lO l]IlcU]lIc l]llllo}IlIHa
) Ll},Tb,rll Llc l(l]_il] pi]Kc ,

ii

l,]cc

Ilc c,Io)illo,

]llTlrc. O(lll lI l].) lJl]c]l

H,rtt,,,, t..., |1\ l\,|, IIt,\,| , |\


,lIlll l]cl]l]()] () I]il]]llill] Ill l]]l)I
lpl',], | ,. ,,,,,l,,., lll,.l\, l,,,l l ,}

_lclilK-)T :I\ l]]iII


l)l]itll\lll Kllilrl\llI Il cL:Iil.1IlTlr

]JOLl'lll_:IIl. o]lIaKO

le\l

cK(),Ibl(o l(IlomlIL

}IIl l(]]il\IIl.
l.,lcxcl-tlt tt JloIo. Il IloKll

Hr ,l .,tt,,1,";,l\l,, ll ., l,\l,
J IIll,
Ioii l]olIpoc
T;la_llrtttIcrtttltl ,] () l ](llllIcl]llii
]lc]lo,1bJ!]c lcrI -L l' pll-IlltIlll]] llIl()l]
\lilIl] lll]llc \Io l () l]ll;a a)()

,, , t, t

.l-l lYl]](tl rtlii t]lr.lrI.


Illl,\l

,\,

()cTl)]lc .ll]],Kc ]l l)\l \l,


.]. il ll()ll l ]\il ll|]0.1r]]l l l, \l\, il(]lJ]ll,
]ll cLIcT Il]\IeHclII1rI \ ,li] ]ltTOtI

l. L]c\l ]]it ]l]lLIllc,


Iltl lltt }loIlo Io.]lblio Ko,IoT])

-l..

\,, |\, ,

Klltlrlc 'tttl. ii l]il]]llilll lil ll)lcl()

Il1).lJi] I 1,1
.lll ]_1-l ]lllollIi\J _Ll]il
oc]lO1]1ll]l\ lIlllll: Ilcp]]Inii !,r!,

'/

,,,ll.)|,,,,, ,,

Il,l\ il,Iallllll,

l(O]O]]

l]IcHlIe

1lr.,1il

}'\l]I]L] Kl)o

ll \cll_,IIll]il'l

l\o,1]Ul]tLll!

l( Ttllt1 ,tlc ll()rll]-l!'l,I BOJ}lO/l(ll()c l


,

ll IIo]Iccil,I

b,Ic.,L.

cc,I]l I|)! r. !,lr l(()pol,Koii.


Ilo l]ce Tal(l1 pc/li] l!tcii l(l]()\IK()i].
KoItc,tttcl_ II]ll(oii l] tl\l IJlIe
) llI] Ha]l]a-lb vil(c II,].
l, lIil|.u , ( ,, l 1 , l l \ l l , l l .' tOlIitjl
(It,)l, llllc l\,||lj\,, _l:lHHlI ll:lpll|

I l,t,1,I ;t ltpaKTlr.teH.
lIa ) uILi] ]tl <]]-

LlH

,>

ocTplte \.1 -

f]
a1 '-,

*.j

..

,*1

. \4 \,l.


,
Fla N{ ts .
! HaBepHoeJ
. R. l t .

).I
]. \4 .


. t
,
. ,
4 , , (
) iL ,
8
l0 .

Q[h'
_
, _ ,
_ ry.
Guohoo@ ouldoor

.:
.
Gh Ouldoor - l,
.
- ,

iri9,

l
#

*!

ft

,: :

'ts*

s|i

_l,:',";

,
,

.


(>

t{


. Kpolle ,
.,> tte <<rJ ry
.
ja \4 JI \t3- aHTl l
HcIlpc\4eHHo .t ]\i .
Toly
.
(l ,
lIo .Ifl , f, " ,i -, ,lccT, - ,
]\l ,t. ,
lU
,I, - , ,
llcN,I ts.
I,11
t l\,1 1 I
.
t.t- \{
\4 \ . ) I

.
45 '.
,,,.

) ir l,. )

[ll

. 1 -

< rl N,I
<({,,.
,)

N{ tsl ,t

.t

t|l]\,l ]]
.

cTopooi.i. , (,,N,I> Kpoi\,lcae


. - Ko[ly ,


tlLI

> .lryH]\l, l ,jl


. NleHHo ,
v.

<I> .

,
, 90 '

MeTarl
. ] ] \4
. {,
, , , <<>


.
. <>
.

apceHajle -
<,> <<,1-

>.

, ,
, -

:Ul

]!1 <<,>

,
)(.
,
,
ry Jl,
. .

, -

Jl

Jl cTep)t(,
I , ] .
,] \ \
, ,
}l, .

"

"

'} L

Jl -

<ToHapD,
,
,
.
,

kale
-,
,,
,

( ).

]v \4 , ) .
{ , -r,. .
.
,

(2,3 ), pe
JI, . 1

,l5

( . .). -

( , - -

,}l, t

tt]-

t .
.
<<,> <<>,

. ,
,
.

_+


. (

s,

*",

, ,
.
,
- , ()>
.
t

,
. .

.
,

I Jl (<-

> . ),
tt,


.,,

lFg

l)
.

ot .
]t |
. Mory"r . ,
l . ,
,

. ] Holo .
,
, , , }".
.l
, .
}^i
.

,
JI ,
\,1 . -

, JI <<,>.

)r


)
. . t v
}" .

. Jl ts, . ,r
. (l .

-
l \
.JI .
ry
.
.
}, <)>.

, ii.I-

/. -
, . ,.I , I

. -

. , ,
.

JI ,
() -)O1
.
I
<< >, :l .

,,I
(
52 ). v v -
.
JI .
ryu }.r .
()
,
. ( )

, v }
, ()
rD(
r .
, -

Jl

, ,

l l, , 9 lfry
I .


vry

.
, .

vJt, l. r,

[q

JI ry .
-)ry
l JI , }
_

.
, -

,
:UI ,

ry.
.


cva ].

,
. ,

. - , - .

-
. ,
<,> . <,>>

, )(

JI t . -)q/ .

$}
,];

.,

"

, -

, -

, ,
. JI .
, .
,
, 4 5 .
<<,>
. ,

-.
.
,
.
, .
,
. , , ,
.

, .

,
, }
.

.

filt


.
.
- .
15 <>
. ! 5- l0 ,

I]JIl . jllo i.l ,,l,lv. ) l l. ,


]\l . tt-,t .
, \,l l\,1

60 70".

II, J]\t

;,

]\,I

. . r,l .
r],l l\l. , lltlJ JyHKy
]\,]]\,] \Iil ,. "
_q ,,l LlII.1, .
r <] tl,r, K],leB -

, N{ ]{J

N{eTo-

ii
,l Nl \,l
,

\,1 1.1. l } l r
, ts

.

. t J
, , .t .
, .
. . ,
N,I

5 r JlR. ol\{e,l}. lIlo 8

ts ,
l Nl

!

dum t u dz mm Jlt
au]eJ|| m www.fi s h igi rus, ru.

E]01lCTaD

-,

,


.
, .

.

,
.
.
}. \ . JI
-.

, .

i\,I
... ts (J
I } lo, |

N,IeTKoe

l]

<

>,

l} ]\1,

, , }

,
, jl
Il N,I (-

\{l

).
R ]\,]

.
,
ll, Hil l fc,te ( ), ,ll
,l
N{.
, l]

,l2

]Ie Il
8 l.L:l Sclllt HaN,t ii BOJIlu \IolopHoll ltuu
tl l1 \,l o(le]lb }
d)Nl -, .
]!l it!] el1le l\,I
<J)' \{ .
lt tr

, .
] Kol t,t il
IJ

1])( l\,1_

I ]\,loTop l ll 8,1.
Te,l
]lo ts
J, tt
]\,{

it

caMroc t,

L,-lB tl ol t Ill\
lfu tlx

, l, .ttl . rlL lI ]\t:lU rlr_l ttlplarl LlBlrb. Hl rl


]}-rI. . rt

...

. rl
l]
]\,{.


,rlee LIacTo
l\,l

l Nlts ,rl.
\{oTopoBl ll
, \{, , jl N,tapKl1
]\,l LII ]v
rr .
,r J,I-

Il ill
IoT .
v
.

**,*r::::1

"

.,..

, -:i.1;;;i_tt.

, 1

l,

Tohatsu/
Nissan ri

l(r

/
-

6.

9,

50

50

2,0

16

55

2,8

21

O]

2,8

21

550

2,5

17

f2

5500

2,0

4; 5; 6

27

19

500_55

2,08

2,5 ,5

12,5

74.6

520_5O

2,1 5

4,5

12

55

Yamaha

28

,/

2,5i ,5

1,4

55-60

?,15

4; 5; 6

26

12

550 60

2,15

ru/
ri

2,5,

14,6

5200 550

15/2J5

12

500

2,15

4
4

4; 5; 6

85

00

215

25

12

550_6

2,15

],92

suzuki

4
4

Honda

2,5

1]

5: 6

68

575

50-5750

1,92

211

28

12

57

600

2J

127

5O

Il

rI
,l, ]\,1 tI Nll iu l N,t
.

?

,
,1

.
? , - },
rury Suzuki,
, _
4

tl. Hortda.

:I_


. |
-]\{ _.

v |l laeTe -


Jli\{

. l
}. .
l

)}l \1 . \ )


.
,
,
-* -

l BIl

,
<ts>. <(>. lt ,

ilul v
...
.

. t

.
?
,
l I 8 \1ri \,loTop-

15

+35 ".
, \4
rt 92-t
l. ] -

]J
..
( ) ts
vo]opa -

.
, -

vo \
, v v -WJ ( | ),

zt

,

. ,
,


\4 \1}l .
.


.
Jl ,
-

l00

,} oKoHLla-

f,

.,l


a).


JoHa cootBe,l

ry }"
,
( )

<. .

-
,
-l


200-300 .

, lpoe ,
,
.

,
!

,

, To]\t \rloeT c,lal,b

, ),, . ,
i
, N{ .

l t .
r( .
tl MolopoB

, }

,
2-.
2-3
)
,
tv , .
, }"I

JI ,

4- -

. JI

,
, } ,, 5-6--


.

. . TohaTsu 5 - 2,5 /,

MFS
1,7 /. Ymh
ll, :

2,75 /,
l,6 /. . l lTo ] vap t\ }, 2 ,
4- .
, ll
.
5

F-4

l<, ,I

4- v . il ,
.
-

127

lJ fl
. rI rI N,t t. , 2- it.4-r .,,]
<< , tlrl .
I]I] -

rl ts Nl
_&
l00 , , .
.
tt_t, -} Ib
i\
, , R
]tl1,1: SAE l0 W-30 l0 W-40.
-

Nl, lt
( 2- 4-
N{oopoB (l) iINl ;r GL-5 SAE
80 W-90,
,
.
]\,loTopax 1,1 -

.
ut l ,l .
zull1

fi[

R 2-
<portable>. }I _ . t
.I _[ ] I}] ,t-

. .I . , ts
_ ]!1.
, } Ll.
20l0 .,
rI t Yanralra. -
t] rury / rir Tohatsu /
Nissar-t ri.
t 8 .
.
!. l] 2 3,5 ,.,
j Ntrl Lt
l]il Nl <<,r. eTcrI !I rI .
l].
JI . ry t]

lJ u;Ltt ,

\
, l .

,
Jl
( 7-7,25 ,
6 ). .
!,
.
l

) l

0.5 I .5 r,

, ,
. ,
- ,
.


Honda 2, JI . , piul t

.
Honda 2, ,
,

a). .
l ] v v. f , ]t.
ry
-

.

,
.
),. ,

...
JI
.

l -

l80',
.

, rury /
Maliner, Tohatsu / Nissan Marine,
Suzuki, -

ry,
} { .
l -

}, , Jl .

fl , 4-6-,
Jl ]DKe
JI. ,
( ), \ l
ry .

{
, , . ,
/
Nl
8 6,7, 8 . 4-
tl FurStks 5 9 .

[q

l
,
,
.
, , l2 .

2-3-
. 100 .
4-6-
<, ,)
3 (JI, , ).

- ,} -

180'.

, <,,>
, JI .
] -

,
.

,
l ...
,
i No l.
- ,
u, , l
, JI
l

JI

.


, U-
( ). -
-


v J HovepoB
.


}. ,

:


37 .


v)
.
,
- ry , ,

,
. . .
-
},l
.
,
<iIl
>.
5 ,,
,

<(> .

Suzuki DF

J,l

I.

2- << fu>
] }r

].
-

flfl

, ,
, .

.
.

.
pyreK.
l

J] -

&rI .

}, .

TaxoeTpl
JI .
,
20-22 /,

<<>

.
.
, ,
. ,
JI t pyv,
- <(,> 3.
\ ] ry ,
<> 3, <,Toxauy> 3,5.

}"r.

,


:,
.

u u

<t \lcu>,
No 2 2012 .

Og0/|{hlu


D,
[ ll Ns 6,/21])

JI -

ll,
\.-

( },)
]1

.
tr }r
(), p},K}r!
})|' t Nl
}rfi\ lll.
v ,
} - _tlt.

, , , . .
. tITo

BaHue udut u ullu udu-

II Nl .
lo_1b , I.
-

.
,
JI
( )
, JI,

2.

ly ! } -


\4 --,

.
m 7, " tt

t d m *

t u, J
d l rcm, uB u,lu t m u ?

, d
uOy

]-

ul m

d u,1u I{u
,>,

, ],.r
, ),".
<<>
(. ...), -

(, ,
...) -?

m 8. <u t-

duu,m-

dmI dm uu u ] |dHbtx

l mu utbt

u m

h!l mrc

tu>,

(
, ) - \4 }r( . , , JI [ JI
.

<,>

<<>.
t 9, dd .
, , -to

,
} ( )
ut .

.
ry

m 1. ,r u4

u u u ll u -

t.
dm, ! du ul-

l,t

u um,l bcKozo

t,,tm

tltr,

u,

1)

u, u ud BoOHbtx uzurcu u htm

u u

btx rcr,>.

,
,

17

Ilo ].1] Rij


IlpoeKTa. KoTop|]rI B,rl Il ts|],lIa
<l]l]l, l] |]tl ]Ia
1,I]JII

_]

t],

II ((-

tlii ll

( ,lR)} .rl1,1,
<.rI>, It,,l1ltt-

. ]t Il
( ,t.l,).
pa]p!-ctllle ,l,ll jl]

,]R .l ,,ll llo>

IJ}J.

1, . 1. <tlt .l

_ l

!|

), l lBjl,!e l| l1 l aj u :
lipll1 l,l()lQ. _l) d u ( bt, ct ) lr, t it t,t , tt 1

zcl pbto-toBctttBct,..

...u.|lleHHIJlx {Iu!t!, ll
dlL! (Bbt.toB) ttbt-x,t ttu.\ Bttt'lo+ diHLll\ |,

.l()

uj|l

l tl

l l

_1l,

a|l)( l 0.tllr,

lt <ii t,( ,,l


t Llttteii U(Jr.lllll. (JIp:|,Ki||o
llIi llUll ll\I(HllU, lll l JL-

cKoo .

1,c,tye, tt d (BbLloBe) 0 l()-l l ,\ 1 la ,\r.


I

l ]I 'lt

t.t

Nl }I \{ lIa jl]l
t - ]\{i
I]rl (tt),,lttlutt:] (ll,,rlococe) (tt) -

] tt ( ).
. rlI ts I- , ,
(J\
l!{
?

,,1

-u t

l li

. r)Q,l
-

,t

l:!

_l

?- 1(l('

11

l ,l.|1 ,lll01l

11

l !

il O ,

uptlBct HHbt

L!x

y llojl

l ttt ,
l l u l] -

tt, l tt t

t .t t ,\"t l

2) cllop.u

bt

ll1 ,

tt1

H{t (_|,u!, |at,l

l-l]t? -

1()

l l

ll1Ba,

11

l 1

t,
BJ| _

]
,l l .

tt,I rtt. ]\ \l,1


]\]

<(

pct Ir]TcTB}]c

j,> I]

1.I

il,t,e _q

m 5. napltupogt!HLle ll1epLl ) l|1 Lt Pclcc tt l


Otttt (.l! !z (l(l
]t, ? l l l l bl lioll1opo?o (, ! d lLl
z t u tla,tt tt rl,l tl l ? (]()

tt l11o

(,(,(),..
,., d?( ]() j|l () l I a 0

ii. lLltii

tl, tclB t t btx J,,t

1l

2.,, J l ttt

IIm 3.

ec:,tu :

btoloBctltBct , dl ! ( Ll,l l l,!e ) {1 l(l.\l


tlte.,tbcKoeo

Il

i:i llpoeKTa.

m 1. < _|0(Jl!!
G li.l tO (1) lll Bodl!l1le eliolbl, lil! tttt epBrltt

yLlo(,lKoB,
I

! l { Li l(r I bl|, l|1)!d{] )JL!e|11oj|| , ttttl lLtl_

elll('rl

,|l

|1lx

blx qPecl

l {1.1l

ylc)e

!,llec

, opztt r-
r? (.(L|l 11 p(l tt

t-t

jlu l? LlLl tt a.ll clzo t


)]
(Iu. R 2l\lHI!Ila ll1? Puil1o

, m l l ul t! () il

lt uLtu epaHtlLl.|ll ()?

l]tt.., ].{
Fl \l) tlUJ,I ,
? ?

r. ]. )-

? Qll1(r, 0ottl,c,t;,7n,r,rr,r, u ,",


Lloe, ! p{liLl)|ce 0 5 Kttlto.1tetpctB

l llloKo?o ? ltll LI|lleelll-

i(1

l>l 4tlOHb!i!

Uitt4c, ct ttll_tbtoBt,

Hlt!1.1!c tHl,|(!ll!blil ,t tlL'( 1,1liu. ll ! bl \ 1-|l01.1l1 -a, l l


]) ( |tl l1||pcl!t l l l
rtl,t -] trttli cetbttr.
t

i.i ( tsr] ;Lqtt i 1\i HoeIlllel\,j lI]I]\ N{ I]pe


tI ) ()
1,1Hc r1 }IeBpa:]y]\,] , l.
tlr lI,
]\,1 iulI
(l) h-JI ,l, ry\4 , 5 ,ff

fi
138

_ ]1] ] . I]]I
]vcp. ]]ii )",1. _l Illt l iicrl
Boloe\Io\I ]II l lO]lb]OBill illrl
t 6. " -t tltr1,1t u tl lt bt ,t l ! bl |, (1 ( 1
l, t ,, , tco ) Ll u
lptt l, tllc, t ;cl,tt , . ?- 1
]

J,,J), l;o,|! aJb!cl !)lt!llll,!llo(.!lll!o r.|:i7 |, tttlt ,"- ttit,l,,,tt


t,',,1lattttt, l l1)-t- ul|u,t!l t]l|,.lb l]]r, !lt|'
? ,]l:l l.l]l? D? ?()(,|,()0ll1ll i! (].l,|l1L! q:10
tl,, Kcli-t

it

t1tt u

).

,,tt

)'!;Il l]l1!ll ',1|!!lL-l !l!l , .iUL),l]]] l1|\l

lllll1l!l (()t1_1! ()?l -,l l l u 1 - . tctc, , tc1,1t


c.l c|leie 1l tt, cleo ? _1
l. t i! B,l 1 L!, J) o:l -1 l |? .t(,|llLl !l,tl,l, d
!

? ? t! l ! t!

lo!

(,l ! )|,)!(LIle[l
t! l

)lc

aQc,),O(l , ll1

]{1

|!1() !,

l\,|e,l

,,it,it Ol tltttt, ll!l


Hblx
)

Lt

t!L!

tt l ttt4

i!,

)1.1

( ctc,c,clt|LtctLlt_t

rc

tl

l 1,1,

(', l1eIc'] (,1.1l-

lI,1o

Ile.
il,t i.l ir
Nl eI]le ]t1.1. KltKLlc
\l i\{ox]Io oTjla
IJ ]]. .l\{ I]l

,1

() a l l
B.l 1 \, 1

() lllG

K"r

1,1KL)ll:l.

pll(l1_1Lll{,1,1

l. l

-l0l, ),ll.l-|!()lll!?

]]l Itolto
l) lc.,}lKlllllIc l tllI,TlIc _l\ oTHoI cIli.i I] ;
lI\1,] lltl ! .liLIl1 Il ll

lo

Holltlrl l,r,,tt ll (il\lo ,ltl r.


].] (c]\I. Ul) }Jllljao. Il VI ljltl it,

{I-1 I)Ho

,t

}II]l],

..rTo tlltt ]]]Ii\


Ha]l-

lpo]loBItb]iiyllllcToK,

() )

ii,

I.t.

rtrt. IIii.

l.
m 1. oloKy,ittettmo.1t

Ijii

Ilo.]tc -

, itNl, ]\l
" .ll. \l
JUIrI r] IIll L} lI
.t"it.

ll1op

Ll ,

L!

( ,] l

.\!

it

l; {l

tccl )lt ,

tlt

m3,

Ltlc

it

, ttt

tt ,

tztt tt zpct ltcd

l,t;ttt tlOl,l )

tlt bLp,,

tcttpte t,tt yKa.lbt

.,

tlllttt: l) ,itt Ltiv


t|e (tlt:t, lt. t,ttl);
2) dcltltrt t)tt )it,t;

",t

I{

ttl ] t t . 1,1

1 l!

Xo]rl. IIaBel]Ho. }l ,,l


tl l(,t,OB BTopoi.i

t.tt, u dtl,t tttt tt,

,ii. HeKoHKpc,I ii. , I,Jl.{Itl ij


KoI] ( LI,

(, 10 l,l{1. tl tl,t
tdtt, r! t,.t, ,t1, r!rOjll ( )
? l l o.i| I l ! o,1 l l 1 c,l bl ! it
, ! bl!
B.lat, 1 . ), ! l )|l bljll U t ll1

) ,) rll|ljl!. ?

tt tt

Hoy,tHbtx opzattu rttltt,,,

B"dttbtx itt"],,,, ) l,,,,,-. l]|,et)|. tIt,tt1ll,,H


Hbtt tt,trtt]blo 2 , tll,ttltut ttrtcttto tut,,? (l, l l,?, l , -1 l11

oll

()

drt

, ttpe)clctctB-

tu .l liol|ly 1
0t (BbtLtoB) BodHbtx l Bcld, t ,,t
llltlu .l,lopcKux d u -

l opL! a,|lbHozo j|,

t, ultttu BttdoB

ut e,tt

bl
l

!Oi!
, 1,11

l(

))

(| l 0

Ll l !,l ]l1 B o,

t tl,t,>.

t 4, oKctpet tlt )lr! ]0 l1!10l, lt:llJl


(1 )l

(l

6,

5 , tl

,l

l,l

] !

H H () l

l11

Ltle

ll oBjl

l l I!

bl

[t lll ll1 r.

5., llpl L! Pbtialo\ll Bblaae l-

l
.

lt

))

ct t

tdulu

?-

epa,llcdaH: ) llelcuoHeptL$I; )

LlHBtLtd&

: ) )lc u,fuu

Myr u&-

ltuii, u

m0-

pblx ]l1Jl Ot m u
Zl!u& l? |,|lm>.

&
139

<> , . 1 NIoxHo . paBHoJ


, , . JTovy ]) l) \1l}

tl v \1-1

u -

> (. 3, , l)?!

( -

|tb

): , 10 ( 30) ,
, ? ,

, ,
0 , ?!
". ,}
, - ) , ]\{ ( , ),

.
]lr , \,l tt \4 f\

?!

Jl , , .


, .
iUI JI},

ti

li

, , -
bHoIo v
.
Jt , .
, Nr
, r
,
- ,
, , cltt l,
- , , .I .

t, }-

OlOO}l
,{

ly

ry tl
,

,i_

,,l
_tccKtt, ,ttt.-, llr] }J

, "tl "l
IItl _r] I] tl}1. ]
]\,loxHo -I Ii JtI tl.
Kpor,te . HaN{
ii Ilii uI JJ.

oTBcpcr
ii 0]
-,rttii). I l
], ru <-

:t lil/h.lIa llJ\\lrl -lIlll[ltl>. t ltl

142 [*

.{\

NI ll1,I;],,l. OcTalocb Ha\toTaTb "lecKy, IIpIl


rI tI, tli,] .

\I cIlycK. jlecKy
KycotlKoN,l ,]lll ll

ts,

Ec,ltt ir -,t. tIl


t1l5 r.t olilyl |l]Ir]
lJ tl.
Y,loBttc,I ]Toii

tt

tIpoBcpeHa lt !

Nl . r]
N,I

, ,,l K:lKolo-

oTcyTcTI]y,
Ii.
.

-,l_]tI
vlr ill H.l loHKllii
, ll\lIl
l ;l
- IJllJ
ts - pe{}_,lbTal 1_1l Ltt,r

. - I

- rI) \.1aHHolo UL'-

Hop\ta.]b
\,| \lo}la}lll .l
ll
ts t1)
, , ,

,
, ,
,
.
,
,
, ,

,

,
_

l'il.
JI,,

l\,l
.

.
, , Jltsl,

- aa nonuro ,?
, , ,
, , .
l , \

}j

,
-

( Jl ,

JI

).

(tU -

,
,

)
ts ]1 ,
ts ,
.


- ts,


, l. }
, ,

, ii&
.'
JI9 lYg;
:'. ..:,,_. ,l_ '
. ,
(

, ,'|rr_

].*lil

,
,
, , , (ts )
(i
, Jl ).
l 1!

lr ,
.

( . } l_l\
).

,{

\,l l0- l2 \1\,|

, -

,
, (40-50 )

.

0,12 0,18

,
..

.\,l , , -

146 fl

, , -

,
, !

3l l
-l\{rI.
rt ,
-

r. v ], ] , N,t
,t ll } ,l_lI

ii.
tr
lli prIcKoM,
[1

,
t.t ;
\4 l-

}I.

HacaIoK,
Hallo
rI

tI

(
_q ,
,t ),
-

\ Haca_toK ( ), Jl

() ,
, ,
l l -

Jul -


, -

\ ll (.
.
v v : ,
or " -, , , .
, ,

.
r(
, !

(
) ,
- , ,
.

l l }
,

<<)
BaJl l !

{ ,
!

, !
l -

Jl

.
tovy ,}, fu,t i, . <<> , , ., ,
,
.

v (. t-

], -
((
>) l

.
,
I


,
.
,
]u, ts, ,
-
- .
, ,
-
[. (-
} v
0,12

l .
, , ,
,

,
,t

)),

_._:_.

147

. il
. ii]\,] jltsIItl ,rtt -

,]lctsoii.loB,rre l ll) -

. ] tl ll]\lccT tsllj]tl 1.1.


co()I,Bc,Ic],8c ] IH . -I Il \{tl Ill

.loBl,tTb d]opcj] -II]].


l oulecttlBeHblx l
K:tK ,,l (colrr ,l,ll N,IoIo ]r]I
|). pe,lb I j\l\. ]ul,\ LIl\J ttNt I]I ,r Jil.
;tt, t. ll iLlI ]:l,ts] -rl Io,

ll ,t. TltK
ll rl ll t].lI1,]-

KttK

I]}l]\1 ]tl -

,&l .llNI , l.

, ll tII. tl]\,leeT !IecTo


( 3l l ) . ,t ;lJl. ii ],loB-rI11 Il l]N,t, }]\1 \{ ]]}{ tlr
- Il JI] tta "leBol\,] R]\l. ,r Bo,te
NI Il, Nloxo
( JIl).

., .
ii.;.:'!.;

,;r

*j:]i.]

Ili

.t,t ]N -I,rI -,I


. ]\,] J il.
. ;lv. l.i]\,], l]ii KtllIi],,r
tt
- } l.
Mec-to l,_rt tl]\t ]l\l.,i]]]N]
Hil \{]\,1ll tl-,l l II]. tl:]

lJ

(Kpol\,Ie

it)

]\,]iLile]]bKtle

llcKyccTBcH] I . ,r ll|lNlI}
ll , tto .

J,l

,r .

,i

148

- "I
lU,lHo cIpul ll. ttr tta lI pil l \lo,i.el ,l. ]Io , J Ii
- II,
Ba)<HtlrI 8 IJ ,
-I.I

,+-,,,

,
,lttl,
( l\t
), ,]
20 lJ
8 l0 KaH;L,la.
,
. rr ,
,l
, Nl N{\l -rI
Hbi. \I , - tt-,t
rll
.
ts <>
<<Jl>,

t]

2,5- trl. l
(>.


, ,l

, .
.
" 3
ts

.l,.
''

]\,1J

, .

.l

ts

lJl

fulmurc,>

"

<l

ts . ,
l0 l5 .
2 3 t, ,
.
,
40 civr.
, M:LrlcHb -

lI j\{ -

,
.
,l\]I t 1

- ts,

,
,
t.
,
-

( , ,
,
),

]4;,,,-

,j,_-:_

_,

- , I j
0,I4 \4

Il
,
'i- (
).

, },I-

149

*rl,.r .il

&-,, ,,r

,,
el ,._

],,fi

]\,1 N,| ]\{


.t, il \{ N,l

lJIlIl ll],l t]
Ky,rl, Il ,],

i,i - l

l.tt ",l
,IN,l lloJoBI.1Tb

ll

,,l NIii?

KoHe.tHo,,llc IlIl\{ ]\1

l\,I

. tl
]]

I]

, .

K|lK }l oTBecoi\l -

ll: lLllt

{\lil\

|l.

l Jll
,l), rltt ttlt.t uh
,r l ,5 - l |lrl ,tl 1,1\{
KpIo,1Ko\t KpilcHoiI U

.
u
('opeBHye\lc>t ltl Hil _lill
K|lx, ]\,1 20 , ,,ttI jlyHKy ,] Hoepo]\,l.

it l]ttl,

r J r 1Io l ,lacy. Hil


ts l , ,
, -

Meclo _
. ),{

u..lR
,i\i 60-l

jl
\

/-

l ]J|lHeN,l N,I [1. .


|Ul , l]

,,l, ts -

tl !,1 apccHil
jla, lloKa
t l1]\1. t, . _tt vl
l . Kol la lt ( il il l \I.

r 5l l\4 ,,l \lilll,.l apoM:l't,

lIlJ

{ ,
N,taH -

.
, <,D
<i>,


JI _
lr ,

- tl 1
]\lec,l -l"

lt-

N,I.

]\1 Itl]t il.


,

J1,I

\ lllle o,'lUBllIb lt.l ]llIl .


N,lcc,],Itoi\,l KoN,I r,I-

tl l,


I] f. ,,l R
. ]ii
l]Ii
.] at]\,l .

(
5Il Httrl /( \l/\ o,1llpa

, (oKcl_to l00 rllt HLl ]\,1)
I .
9 ,

BepeIl1,1e

j f l_
JI


0
) -

,
,

! .

Out m u dpyeue ll Bbl .||,lJm !,


m


,
,
Kai]-,l , -

32

-8

-!.


ts
al l

l5-20 ,
,
.
, 38

( ) 28
,
, 120 l Heell

iioI1

www Jis

h i gi

rus.

ru.

bt

"-}?, -K.{d. -,ffi


.
i**fu*.d #,-*:

,b*
J,'
.iE&

"

#il

';:;

at'

#,i.f.-,,:

.ll

-,]

lcj] ,|,

t Ypa-,ta
it , r-l1l
pt.ttl ,t

NloiKllo ]1l ].I ,\}i]


-ll} .l]l]}, Titiit 1,. tt cllc-

ltItlt rlcctl. tr Iltt ,it


lll.{i.icK1.1c il,rlIl -,l
Tl]al]a\llI I] (Ie,loI]e](a. ),
l]y]o ()](() l])JI lI ill]K1,1l(lc

cl(ylo l!

l1,1p}.

XBo].iIIitrl ii \l

]lll I BclIIl\I pc tl<cl:tccbcbt ,,t


Ill\III ]l Il]Iorl(ecTl]()\I .ll IcTc l]Il]I1\.
i1,I,\ l]1,1()ii

154

]] ].,

I Io,IlJII''1 Hit l l
Il ]]\ tlll,. (i rtll
lI() ll
]l!,Ll ljNl.
I lloii\lal _:lii

,l,-Itl

tllt tltr

ylcKar tt lt-lrttl Ypa_rrt


\llpi.Iyc. ()Ll Bc,l,]]ciliic Icrl jI]\,\

Il()I]lIii ll i]cliit\
,Illltltl ltccciiHa tt tttl
cK]lii jJ pcKll\ lliilI -rlrIllIIla.
() \Ill xap}lYca l]cp\o
r ll|ltclpa. I(oct,to tt llo,tbltloil
ttlt. cttlllt OIl I]o1l]]lIIileT
,] cc]]c:llll]e,llil. K()],tlt l]o lil
]IIlloBlrr\ I1.1 lo ]l]]i] l,
l}l.LtoB:

il:l l,l,lt llpl]lol\ll\


\ll]]ll}c lil)}]lIlcli ( l() l._i ] Kl ).

l.,\] i}||1 L Il,]||ll(\,,l,, \:I11lt)(:l,


lI[},Ktt ttltcTtltItlilrl l(()])o,1lc
l]a ('cI]cI)] Ioii (]()l]. c'lo_ila
,1.

]]I(],I I0 ]I()ii
(
\la ] Ipo(bc iill),l(), Kl)llcllBIltL1. li rtttrrI lllt ] \,.]tl. l]c.lb
mlliil l]cc(]\I _] .1 KI tlil \l]ll\l
\lcl]]iit\t c'Ill]'llcl'c
)lc,Il!o l]aTO ii.
IlpIlc,])til,I

tlt,t

ctl

tlce

Jarl.],iI

ii Poccl]ll_

tloI l() l] Kl

'l
Ilop\lil

I1,1]()i].

*tj

tt&
t j*-.

,*^t

,n*-.dfu1 '

,;;.-|:

_, _ l5- 1! .
_--. !r. i, f-.

OKvHb Bect,,rt

:,

j-j

,- r.t;

;l.,l- \ :.u .

!t.l: .

]_ -

]- \_],
). ]a:].. , iI ,
I,1.1Il," - .-. .
]l ]]"

-.ltra],.

,l_

ll
lI.

"-j:
_ ). :,
I{ i. ,.
l*
\I - .
]\] , tt _. :
60-- ,
i

ep]]r]Kll.

_,=

,J,] -.lJit_lKy . tlpor{axa,


,

a,Ii\]

.I\| _
,\_]II I] R.
, !]II,I,
.I

IleKoTo-

\l
:\ ]-

llcrl l,o)(c
- ,,I

-loJoI]Ky.

D. . , I,
t .
lt
. l 5 ,
. . r-}.

lry, , M!.I(c]t,
I,
( I t 60 ). \1r] . NI
-
. ,
tt
]I ]\,lccTax tsII l, ll _]l H:l JHe lc\t t ]u , \{ IJN,l To],lbKo
}r s . ,], \l l .l.ll ts llee \l,
l ,]\,1
t.trleHb tt \ll' H.l ,lcp(KilTax Nl-},] ,

,-:''']_

v ,
, , ,
v, ry, v .

-,l

),

CeBepttofi .

l , l
. (), ltl, r,
}
,
I1.1,I:L Io l,,,Iil lil }1I t. , .
ts 11 tlI .

155

, r{-

,
, (,
.).
l ( , ts,

), (
.

),

1 ,

- -
, l
Ypa,ra,
,
,r . ,
, , , , Jl, ,
-
|oIo. | l \4 .

peKal t

. ,
.
)(,
-]\,| rI
, ,
, .
,
r\4 l . ry coteptla .
I
- l|4 t bt dt bt

.mt ud
u 2 rcm uu

t- urc m-

:,]i:

\.,

09u OU/O|U\,///

gC|ol+ltl 9u tU\,\lil/0,/lt
.

],l rl Ir, , -

!{ II iI ,l ! I,r;L }{!{ , l.t]epe l , rl Nr]\{J ]] 11ll


lJ N{ !. ec.illl tlllcTa
. -,ll,t.tHo l ll ]l fi _y ts ] tspellrl,
JI I] !, Te.teHtle -
l0 t 1Ta,rocb l\{ IJI{,l ,
N{1l ] tllltl J,] tlt,i111,1 rl oc],opor(Hylo
}t l cBorl , r,
, lt 1] . )"!,
crtcTeMa, ,I -J,l ts t,ji.l aHa,lotllI{ yHtJTapHoii ]\.1ii li ll"l\{ <>
t. tt tl ti ctlcTcal\l )< IJ jl lI [roxo }}ll l, ir ij O-rt ]]\! ],1_iJ
Nt ll cllx IliLI,1 l] l1\{}l rl lt].I]\.
tlt ,
ry l )oBalt rl ,
. 8.I l} lt \lI
.
']II

, )< l,t
ll. - ;l-

jtrI
xIllItHL|Ky Hil }jt l rt,
},r]Jltl raKoB.
ll jItl rrtll (loHoll.
oTBccllo l _l. r cToiie
I1 lI.lt]Il t,, ,l. r t1_1tt ,1,1 rrt. ll,,]}1
, ec_:]ll fI I> ,rl.

) lo \ \ ltrle u. \

I]t)]b\11.1te

llllil

lt-

]\r

. leB} lO
- ll tlrt Bllitl'oM:
iil, pII\litlIK}. tl. oKo_ro Kp1,-1.o i1 cTL)l]T _]\I . I1 _lil]eK]l\ ],
l,, BoJ\I()]+.HOTI1 yil]ilH }1 ]il, .t lt rle ,l Nl_ .l tl: tleHce 8 , Ec_ltr 1 -

rlrl _'1'ai]. tl l]c\I} _lI

\lI llpl'\',: \ ,1,,tltltt tlU()\l


MecTHocTlr o;l:]i]]oii, l]. \ lrl
,] ) li lt]. a] rT()\Iy lll{ Ilo.1b ](]l]ill

y)KeHlleNt

BJilj,l' .,, (

t,r,.,I Bt)_lc l]L|il(l,|!)|,,l Iile

ocTop1-1Al.:. ,_.. l xaplllc tt (l.l,

,],

1,,,, . \ U(, iIl( i,,Ic.H\ *.()'I


ail:i ,] il _]it OJ. ]ir

\.

K...i,:,l ]]1a) t]]] ] \l, l{;r coolr\ ._: , . _ ar, l] f! LtLtlIKt1


rl,li: - ]:,Ill N,IecT ltJ xl]op(lc Ia. ,-

,
.
, ;I, r,
, u , , I,1 , It JI, l,Ll
ll Jt Ilaco,1 lJ]opl . Ec_rtl ]l]\l. Tl.ixlrx N,tecT,
ollollll
;] ll itl }, r
. IJ tIrt }!IIl

It], Jt <rI>>
, N{ N{ .
l{JI {I{ N.l ii,I (>.
! tal\,l ri ii ]
I N{I,t!i .
tl l,lr . [l ]I
l ll {}I 1.1 .
, tl - },l
r. ts cBoei] tr t rr MecTai
pl.KlI Il ]\l)k tlJ .] .
.,r, yeHll!l lr l _[ l]l}epx peKll !l Hat cKocb, l rl. , cortT !l r]rl )( ,,
], rt, , tr rI. tl l-

159

ll1.1

iI i} L}"l

llRll) \lo. KitK ]'\/,


jlilI ]\]\{,t ll clla}ta
rlallpaBeHlIK]
1] , lojl }- yBepe1.1HocTb. llTo IIl ilit cHOBlt ljepl]!,,,Iacb
''t}ltI }ljf ]l,]lrI
Il:l-qtlil ]]11,

]l\1. } l,
lll,LllccKlJ, It1,1 r], ]l ],I_

,rlttrrr l,t l] lt r]Nt


,JIo I\:lI,|. {]ll.

l tIlI 1,1] LIl

ii ], llo lll{tjc jlOi]tl,


l\ lllIlIl K,lb\ | |||nt) l)lIlll

],l coBpcI,tcHHoii }].,]

]] l lilUO lll1,1

plIllLlt l Ke

Itpl.l]Iil i,b

|Jl(,II \I!)\IeHl

xolt lt t1,1

1.1rl

il" I i,i

t}

l]Ll,k]]; lIi]lll]\lcp.

!. ,rtr'ltt }.;{rl

I{jl),l- }{

BH1.I

N{aTe]lbo r{]yllllTb cTOrI l]Kil Ll,l NlecTa l,x ]il,

l1,1

]ii olieiIb llOjlef H(].


,:1 ",] ;l oKOJo I.
irl cii. lI lcJ I}Io ycKq]rtrl,
o,rertb r,tti xtll, KtK l tlHa.
I.1

tttl]tcL] Ol1i]c}lOc,l,b, -I -Il

}rir, fiilLl.
ttlltrrt .til.;,l( IIpi,,Nlat],

-lt tt. d)rl }I\,10 11eci,ii. pilc-

(): 1Iir

,lo"loxet,le }Il. . Karl

\,

Iia

1.1rl {OIl *
cHrI]}, l]Bcp\). ::l il !,

Heii ,l . . rt Ha;tto.art lltt


xI4mltriKoB. i OIl i-liltla]til]

l] rl14r] cl]ocMy .iIt. rt To,1ltorl tiIJt,l llccTa

, l () l],](]. II(l l I]:l)(ilrl l]ll I.](cI l] I


,lNl . ], tI] cIlpal]llTbc tl]\, ]jL )

ili J.IIlI,I,iL -,lil

rolicc

,l

Hal

]:)jl i,ta jI_:l-

]lrI N,tt,l1 l{

-tl 1,1l,, pIJ\Ilt]-|Ky

[q

\1

1.1]

l]l

lj

,- l]Ill]ii-

-r,txctii

lii. t}r

,r-lr

.lLBll)t(eHtjii irl,, Ie_,lcH: pc]lKi,tii


\1,1l-Ll] Il]K \{Otyl- \/c,l (} lb ,

cc,lll

1,. Ill]o lrllJ,l c(lct{1.1rl -,ly,


loKlrx rtccT;tx tIl]al tJ,lrl I

ii . lt-

]]rI l( 8.
olI Jaxo,1}ll \t]ocTa. iUi
.* ttctlo,ratocrl. ll \ttllJKy
\lo)i\tJo ]\!ccTIl tlrr 1,1.
1.1K l(JI< ol\t),'ll) l.|.lBll(,ll (ln\Il Bc(ljlll I.1\leTc'l lJjl]]l]I: l]]trl ]lo \,l. ]lpI{NlitHK|l ] jlpo,i,Il}l
Tc.tetll,tr. lI]\t )

]]

tlac-lcr] l]o]\lox]loc ,,l -

(lllib()l c_lllLLt.ll\l l.trrrK,l rt

t.rut,-

Ha,,le ] -}l ly tl,i]]l JiilllcHb, 1] tttKitx ltcctax


\{j4( "oi]}IT,I],iiaxe Ilp}l]\lcHcH]]cNl

,lrl]l

l{{1pttu:t

N,l

ll,

,,

l py]ll.]1.

t,-llt "

1914l.
(l .t.|?l).

0ll

!-r ,:,

i,,

<,

{i lt !lL2/ 9J,, d ii
v|v J i"?tv r

QJ *,

a,ru i'

|n "

t0

U g , ,r !,

[q

00

l-

.7

,1,1 i':

l _-.,. -/ . L-:_...-.

163

Nt554l