Вы находитесь на странице: 1из 138

6

50

12

,1lu,1

llveet u

]loaqe m KcL]bH|lo ,'

:: :

-,.

Ll, . t d

L u,ll,u ncyplla.

28

58

l ui tr]rl d .lLu ?ap1bl\ -

2d 2u l z >, u u , u t .

MopM1,1Ku d j|!,1 ,lj u l m.

Jlcypla,la l ,

42

r(
:a:..- |.

t ,tttt|.\

.tli.

62

u.2 udu!,

ffi

72

d u elje, ,lu u lull ,ll


d]

ul. ,\|]utl ,l|],tlL,l ] bll z .

l)ul cat)oK, tt r)ul l pec.rpL,

MoHcTpbt

,]1l! q ll-u ,

D hh 30

zal

'|'0rtlor,

]u ,.

14

::i--,::=-...=

92

u||]!01

146

156

ll utrl l tllrl l1 ),i), .no,1lt tlllttult u

!1,l

104

\! lt,; .:uutt

u Poccuu.

14

lu ,ltl uz lt| l
ltlu ld.

120

bte u, bt poutedLu ux u l u

.tbao

bt .

12

'l70

>

--

17


.r
, , t2l ,
} , }}l, pblx , , I, , ,

II r, , , .

, \l ] l,_,]ll TpoIIHllK. c.]e.laTb \teTu lrl l] tt


"1]II.
<,r.I,r, ,( llilIl \tll tt r:
l,lt
1.IHcTpyIleHToB Pontoon2 l.

KopoTKlre ? Hy)t(Ho pa,llI 1.1l


, lt. J_ltt ?
. J oHIl :IoetrlT ] ]. erl lL,]Il. , -
Pontoon2l, - .
rt ... . lJ - rt :
t ry- - N{ ,I l.t

rt l
ful ]\lL l ;
lclacca q Ho)tiIItI Il",Ill !,
rt rt },It;L,l .
} ?
}" oHrI Ha\l \t - \l ,r:Lqlj,
it] }\ l2I tt
- l. ,

.lIimHeiieTiL[Il
I]a\I \RaTiLlo,

, l. LlTo t HoBollly ].
. r Rrlrl l|,:l. I] 11a .
1.1 Be,tpoll, Gualroo@ I] RI
, TaKoii
ri . ,T tllj ,:
- (l,,l KpTKI,I Nt R.l pol] ]\l Heii,loHa ll lI. r l{ Bil[ll ,l,;
- I]. ] \LlIii coBp(,NleHHoii TKaHIl 2-5- lt\t - llI|. illltt l1 llrlt IliL;
- ]l Softshcll ll\,l ]!l. tl rll TeJto I TKaHei{ l,t (lilll\1y . t l .
, , Nlq - ItpeN,tetl . uh
!i . ll "rl, ]] ,T . l00%-
)rlooK tl tlltll ]lt\t, l llo,]e.,lb l\ \laHil.1o \lc.,ib,Iaiill\ .1. l ]\,1rl,

Quahl(D'

q)yH .

2012 Abu Gi
r S. .


id CaTbon tri .
JI .

HPCR'" , . X-Creftic'"
.
rr S .

-l]

arcla,

l
,

oRRAs10

5,2:1

24,5

6 ]bs,

oRRAs20

5 8:1

8 lbs.

/ 0 yds.

12

oR RS0

5.8:]

8 lbs,

']75 yds,

12

oRRAs40

5,:]

10lbs,/2]0yds.

150 yds

]0

18

Gmi .l


" n""rruroj
Gmi "tl\ GPS.

rr 2000- tr . tl\I .
-, jl ,I \l
. ue;roM <> , r.

rr.?
r l0 - , }, :l r, -,]
. !,-]. ), .
20 r 30 - ] \t }, , -. l, -
<( -6, ,> <<>. <,,> ((J]> .. JI , .
r Garmin -lIl jll Jr -

<Grmi> . >
19 .

l5

}r , l r :I[lD( }rKe .
I }r Salrnonid iw mJI ,
r < 0 m.
f
JI BJIbKoBaToe , IIl,l . rr IUI
, II -

. . lm I, JIJI.

3.

EG-l54 l5cM 43

1,0-4,0M VMC

Irio

! ,
<, > . -


., >, < ,,
I . , . . <,>
, ]
. \4.
tDut olpecy: www.fhirus,r

JI

2012 Agat l fl 2 , J.cBerto . l t Nrthr Pike l Edition


, t ] .
.
:
NJ-5 2 5'3" (l2 ) 40-140
NJ-s 2 5'6" (170 ) 40-140
NPJ-63 2 '3" (191 ) 40-140
NPJ_57 G25'7" (174 ) 50-250
}

<, r,

}r

!

fig

(... ,
,

D,-
.

()) ,
,

.
l-|


-
. .
.
(D

I
l

..,

npo".*oo",

"r

, -

, ,

. . ,
,'I, t ,
, ry
, ; ,

ocolHaHHo
, .
v l\.4 Jlv
.
Jr IUITb _,
)r IIT. r,
II H)DKHO

OCHOBHOV -

- I
I .
<,> .,r

- IGm, lll
_. -

,.r
, -

} r

zr

{,D( JIIoID( . J
ry , f ]D{LI t[l]l ,
: r,r .


. .
, JI .
,
, ^


v. - l"

Jl.


,r -

, ,I ,
, -

. ,rr
,, ,
-
- :l -:r . v .,

, .t,
, BIUIoT

20-0 , ,

} ,
}I .
,

, .
, ,

.l,

,.!_


. ,
.

,
t .
ttI

<,>

. , , ,
.
'|,'

{s,i"

J,I.

]l

lI
-


<<>.

. . r
,

<(> , Jl ,

, v\ I. . .

, , .

, it l t,l.
. )( , , . . ,} ,
. ,
<i ,> .
, .

,
. _Il <<,>

, ]\{.

]i .
.

.
.
}I, , - z} ).

, !t,fu
20-40 qfiq , _209
,
)(. ! ry .
JI , , .
} , -

<<> j
,
I ,
,
.
,

. , << ,
>. !

)t(e , , ,

I]

}-. ,
,
.
,

l}l

il

},
}

} !'*

, rl
-

. <
KoMHaTel ,
:t , .
,

ry ,
.
, .
,1 , , },]
.
, , }rt
; 9 -

,a

r ,-ltI , " ,

,iI -rl .
, it

<(

,r],> -

. lill <
,
- J>.
,,tecKy ]N,tTpov 0. l0 -0. l2 . vlll
- 0,15 .

, JI,
, .
,
, < ,
, , ,
_ ((}l.-

> ,lll (> .

]l
,3 i{

, JI -

, . , ts
, .
. - <<>
-
. , , , .
0,08 .
,

JI!

. ,
I

0,14 .
( l00
), . J
.
ll
, ,t
\l. ltv v tr,

YELLoWFL

'',

l'll

,:it

l**

,
I Jl
Jl .
JI, ,
),-

,
, .. }.,
TalcKe , JI
)", },
3 , -

f\

"

14 16.

I 1
JI
.
}. ]l .
Ns

,
<,>
.
- " olpa zl -
. .

Q",;-*-

r*r

Y"**
?
\

t_

\
( -\-)

l -

,
NI

-
rt \ t. Nl , \\ lycTepe.

, ry -

.,
ry

. ] ".. yrKe ry, Jl u.


JI

.
ll v 1,o . , JI .
60-70%
l"r il .
r
<> . ] , .
,
.
.

.
-

'))*

}
r -

. -

JI .

, .

,
>, .l
<,


,
.
}. }4(
.
JI

<,>

"7

.v-

> .
.lI ,l, 1Tto-

<,>. ,

}(

<<> . Moltclo Jl
. }, JI .
lD,l
<,> r JI ,
.
}
,

<<I<lI>, <i-

r
l Luc John
<,,,
MbD>

<(D>.

<(JI)> <<I>.

, .
:r, i.

r#'.
.}t''

ti-

19

,
I.
(,> l ,
t .

,

,l , i,

<<

}>,


t
. .
*
:l .
JI
<,,>, -

. -

,
JI ry
,

l -

, ,

: .
l ol ,IIJI! IUIOTBy l
<<-

> l.l -

, 9.l
, I

(,>. , l 1, } l, l ,r . ,
- Iry "Iq7KI4)> <(> . !, , -

fl

\1 , v. t
<(> ,
9 .


NI ., l1
N{. ]\{ <lHe -

> . ,
, . .


,
ts ,I -

,('

<>, ,

ts ,

Jl
<,>
,
Kop]\,tKy.

- .
l
,
.


, . , jl tlacTo }
,
,
. ,


. v \{ vo JoBo

s t] l

]-

t
-
.

,
)

<) .
,

.
<>. , ,
.
v JI

, .

l\4 -)

O O


, 0I!40 OO -

0 0 , O

O O, OO
0 O,

.
,
. , l

, .
Jl ,

,

, ,
.
.
,
, , ".. ] ,
, I

,
,
,
<(9,> <,
> JI . , , , ,

} .

,
1. v ],} , }
} .

[.q

. ,
.
.
,
-

, ,
KJleBoe .
\4 l .I v\ ,
, }

<(>
.

<<-

> -


. ,

O,
- . ,
(),
. 0 O Os
O0 O O ,

, , c,Ipe , t . ,
).l
. , . )L,, Mo)Glo

<(-

> <<>.
r . .

JI ,
-

<j>
] -

}r.
t , lDKe
l JI , , JUI .
H}DKHo
] .

D(
. -

}'I

JI JUI. , }4, -

} }.
, I4JI
,
] ,l v t
. ,}-

I I
-

I }l-.
JI


IUIecoB
},
] , . .
){ }r ,
}^{
.
r.r
caIr( zl JIftt
r,t . .lI
rr ,

:r
:l
l ,
, r;r, r,,
, <<,>.
] <<> .. , }< <(>,
10 .
/
.
}Il

]. JI
. r
, ,
, , <,,>l
<>. -
}l !, .

, , ,
-

r. -{
pe)crM r, ,
){ )gKoB

, ,

, m*r.
I{r
. , KoJIITI-

,
, , , ,
JI.
D
-

}ffryl I MarbD(
}tr4
, ,
r ,
,{ L].
l ,rl R]I
m JUI J
Jr O)(I { .

, , -

<(-

) ,
Jti> .

<,-


,
Tav. ,
] , .
, ] }.
,
.
l1, BIrIo, JI, I

1 iul
,r t . <()>
rr JuI JUI pelc4 -

5 .
}, cocTaBJuIeT l0 .
}I
}
,
,! ,
29

F,
l.


5-10 .
}+I,
, .lr ,
. ,

JI,
.

,
. \ ,

,
) )r . , ,
"> . ,

}r ,
.

.
i

,
I iD. .
, Kai1o


, - , I
,
(> }.
,
rI.

J] Tol oK},IIe }
.

20-30 . , , l ,} l
.
, .


.
,
,
, lr
, .

, .
, - , }" , ,
. ,
JI
,l, ,

,
cB:rjla
.
-

<(>
- ,
.
ry <,>,
<,>.

, }, <<>. - . <<,>
:D ,

. ,l , ] , -

.
) t
, KaKyto!
700 .
11ep

i,]'

l
.

],!

100 ,
tl !

.

ry , ;t , -.
},l , ,

.
-

, -

,
,

.
) , . l l Mepal ,
, f ,
,
. ,

(
),


, - .


ry

-.
,l vv,
- ] .
{
:lil , J l .
}r -

,
. .
,
(

- V ] ), -

, .

})
, -


, , ,

.
\4. , ,
rI . ,]
<<JI)>
IUI {.
JI
.


(, , ).
}'I , _

lr .

,,I.
-,
, -

,
*
Q:*
. . Mrie-

- , 1}
,
,

. <,> il .

, ,l <.> ,

. , ry JI
, -

,
l


JI
! JI

.

-

[q

','......',..

..W_ti

"/
. u t
.
, ,

. .
,
,
,
tIacTb .

r

, .
-,
.
,

.
\ . ) . Irl

,
v) ,l \ , }
,
. . ,
MaJlb

, v ,
(>,
, ,F_
II
,'*:

"u,-",a
. l. - u},|r
\J[l f :
}
}^{

lyu0

lyu / lltl ld

ul 0,/yu

Fyll il/,/b 0

.
, I ,
l .. ?

, tI


. ,

5 , , . ,
JIOBIUIo IUlTb -

. ul ,
. . ,
r .

,:**"


. JI

. .

l ,
-

,
( ) I
}.

. << > I zr , ,
I

. ,
] tl
r , ().

},I JI[I-

IIJI ,

},l . .

,
l"
.
) . rl.
),
<>,
. ,
.

l,
,
,l ,
.


, l

( lo ).

. v. \ l ;UI
-

.
I

, -,
, -,

, ,
, l . -

, t . ,
t .
aK,l . i.
, ,
], .

. .
t , D .
. ,
]l, ,.l ,
rI.
0,08 , .

- 0,05 .

ry , , ;*< ( lr)
, ts ,
, II llII '
ry1 k,l, -:
, ll 1 .

, .

,
,
] .
,
.

li

r -q

, , ts -

LtBeT

.
,l ll .

- .

, .
, <{)>
. . ,
,
Iep ]l l J .
. -

,
.

JI

. -

JI! . ,
, l
.
, . ,
- .
}
(, 1,5-2 ).
t,t . , : iul . , wr
Kamasalr. , ),D
JI.
, } JI .
I .
.lt . , ,
, )"l. I () } )/ .

eJ

JI . },t, -
, . JD
,
Jl
.

,
. },I .
,
.
eozoay>. . . .
, ,

.
)r, _
.
! TaIoKe
l 70-80 l .

.
< >. -

,} I
, . ,
]\,1 l},
.
< ,>.
.

) . . .
<mut.
.
aUI r ,
Jl _
. ,
.
<3 >, -

. HapylKy,
. JToT
.
.

. I
.
v , "rI
. , ,
.

]-

. N{ Jl
JI, ,
.
JI

, -

. , ,
l

\{
JI,

II},. , )( .
, , -


\4 v
.
, , ,
.
l .
,} l . ,
.


. Lty

UI

t] }" .

fu


},

l
, ,


. ,
},I _
. vb] ry- t I ,
.
.

,.

: --

JI-

,
.

. ,
, ,
-
.
,
,
,
JD}l : -

[q

JI .
. vry .

<,

)(, ,
- . l :lJl ,
I.

}
, , ir
.
l ,
. ,
]
JI ,
.
- t .
.

.
. :
,
\1]\,1, _
, "rI .
.-r .

4-6 . ),
2- , .
2. ,
1-3 JI
90-120
0,5-1 . l 5 -

,
. 70 ,
JI. 3-4 u.ll
.
3. ,

5-10

l, , , ),
.
- ,
. , :
l. . v
3-4 . m ,
rc,BoK r }.t, )
.

9I

ir l

f,

IuI-

l*1,5 I . -

50 , 2-3 ,
}. _
. 3-4 rr ,
} II .

4.
, , 3-4 rr

5r.r

30-50 . r<L{JI -

. 3-4
)
120-300 , Mo>lclo }rl J I, I

-.:

5. l r
20 t, J 5-20

l5

, 3-5 .
JI , -

.
6. ,
l5-20 J

.

7. ,
. 50 l00
!

3-5

,
}.- , ,
,
\4 Bepxelo }, l
]I . -5 .
8.

10-20 )," 2-3 .
15-20 *5 .
. , .
},1 Li
}i.l . lt
.
j lI \lHoxe . ,l1.1Ha lt 3

L, .
_
.
,

.
10 v J 4 5. -

,l. ,
. .
. .

4 .

l0-12 .
5 t J .

. , . L[
, J
\4. ] ]
_


.
.

-.

. I] -

.

,
,
(
). ,
.
,l l} ,
.


, ,

\l ]

bolo

,
,

r( ,

t
cBoeBpeMeHHyIo .


:
)L ;
-
i\l

]\1
.

, Lrl . lt ,l
_Il
.

l/ .

. N{ .r :L, - Nl .
Nl -

_
,
.

oK},I.IJl.

Il t;tlttLtc,tt.lt rl.\'tt Lt
| li(l . loB,l l |1(

]i P(!L, ll

ttct

tt,rl,

11

l it

i_ tl, t rc.

ffi.
"l

.alllB s

*
u

mt

"o*
'6$0t
r,{

,a

{t

Ol,

d u ul
rc,

u .
r
t ?

, :UI.
, -

HiuI, ,

! ! , , ?
mrc. } 1958 . .

.
i . , ,
, -

-r.

,
. -

r.

JIm d MopMbtutKa.

, , ! , JI -

. : I },I , ,
. ,
, } r, , . ...
}, !

, .
JI ry r'r

, TaKe -

, ):D ,
:r
},
.
mt rrrr. JI MHoIo , ,
- <(>, <<>, <rD, <{>..., , :l <<> J,.I,
r
r
}"JI . 25 , .
, . JI JI
<(>.
t, -

, -

, , , -
. ,
:Ul
- . zl , . <(> ( .). ,I, ( ).
:UI
-
. <,> il
-l


- ,
1-2 <(}4I>>
JUI, { <,>

. <,)> )JI, I <,> .


.
l ,
.

<<)>

,
. }
.

}-

ol v .

,
t

ti.,

fl

. ] ,
.
&,I ,r
:

l. - -


0,08-0,1 , 2,5
3,5
. <,r>
.
,
,

. v v
<(iUI> Mo)(o
,
,

3-3,5 , , -

F
eva v .
\4 . , ,
-

.
. ] , .
l

)\
25 . , . -
t -

l0

.
,
-

<<> i
2. -
0,12 4-5- .
),
3,5 ,
-

\4 lr .

, ]r

5- ]

<,> 5 ;
3. -

0, 12-0,14 7- .
,
,
ylacTKax , ( ),
5 ;
4.
0,1 ,
.
.
,

, }"-

.
,
},] -

.
, <,> )l. <<,>
. il
<,> .
], ,
.
.

, JI ?
-

, . l"r
, .
, << ]. . ]
}"
H}DKHo .
...

.
, , ry lq. rrr I
- . \4,

,

, .
7 .
al l1,

. } - , , .
u u u

JI JuI .
60 70 . ,
.

)I
. fl ...
JI .

l. (

I -

).

Il,,.':'

: , , ,
, 3-4- ] .

) . (ry
), <<)> .


<<D .
-, , , .
.
-. ] JI ( ), JI .
-, . , , ().
, .

mu kugrca Jmuma m

-

, -

.
t , 15-
.
r \l

, \1 " .

iultl oKo,ro 0. \l\I


_l

,
.
t, . .
. , l , JU, }" JI Be,Ipe.
JIaBcaHoBbte u

/,t
. ,
} ,


- , .
}r . , JI
,
<,> ,
.

.
,
]!I

jl1t.
53


, <,)> .

-
:

- ,

-
;
-
;
- ] l4 v
50 , - ,
I t(ycKoB
;

-
,
, - ,
.
., ,

.

( JI , ..,
)
}.
300 .
)r]I 0_100 .

.
t , , TaKe

- , JI.

[q

du

l ] 10-25 . , 3-4 , . { : ,
., } , .
.
} zl . , I-

- , -

, , .
)a JI
30 . 45-50'. { 20 .
,
t, .

ts

. , . ", . , 17
(495)999 2459, (925)999 2459, (962) 999 2459

WWW.AQUAPlLoT. RU

(,, - 5,'1 ;
- 2,0 ; - 90 ,. 250 000
.
,

9!.

<> -

?
-

:
,
.l <.);
- ( )
.
\{;

vlKlNG ,

VlKlNG: r t!
576 000 .

EV|NRUDE -G 5
75 /

P'n**&Jfu;

-
zuI
-

l

.
, , ,
,
cv "]- ).
[ .
JI .

:"yad''ib*7

d"


.

l1, v ,} ,
_
tra[> ry
.


, , ( , ),
.

l


r,]I

\
, .


-
. 5-7
:
* , ,
. l ]}l-

^
} (5-7 );
- ( )
. -

(
) .

;
Nl ( )
\l .
.

JI ]\{
. .

.ll

r.l

tlrl

x.li4 ! ,{t(\f]
llt<:t 5 . ta
N,I :

-Nl ;
r
;

N,l;
- :
;

- ( iu)
;
;
-

lil

I,1 .

du l d Bbl )l
m www.Jis h i gi rus. ru

-_J!*.

:*+.+

;ar

i.,:,

;\_

;f_:

&
-

,
. ,
t. \t. ] IJ_
I] . , t t'.,l lI l bu 1
1,1 ]\] l l
ltr),
,l ts]J J .
IlOpil ]l1_1

l)llitl

Ilp() tp.l,|-

HO(lll lLl. i |r.,:tt:tt rltt


ii Kit]\lemeK

,
,
, xoTe-rla Nl i,i ,] Ll, ? ,

paccl\1oTpeTL Kil)(Jb]
I1

, --

]]] ]\1. t.l


1.1

IIccKap}l. }l oKyIUKLI.

ll

N{--

ii xapl]yc.
Tl,LlolJ,lll
lo l.] lL. llI}'K.l. .,u.
t, xtipllyca tIII,
58

lm

. .

pitc,
il].I tl. l]b]e Ll ,.
IIii t -,t
ll, l
,r,,

ry

]\,]]

.r'l1,1

?!

_ .
c]t{oxeT -

, frt la l, Halt
tr ii l 1.5 ,r rte,rKoit
tKott. ltlrur pc'tKar t:l \ll .ll ll<Lll
r'I.
rt,t ]{ ,,l,"-ll l l),

2U 0 c\l. Bct:ter. tttuort lc,tc-

tltt. tl }I\1
i] lla l ] .
llt t.ltI ]\ILI]].l I tl,Iy, :tii llycop
l]\IecTe xIl
. Btttlrraerl cc,l I.I]
-Iil\l t.I\I
clle, NI cHaLIii,i]il ca\IvK)
]I

;,
t

}.I -

( l, -

), J rl .
.
l

, , v ,

; q 9 J
\.{d .
KoP)vB (
, ).

;q

J.l

. ,
]\l
t. ]\,to N,t .
,
]\,1 }J.
\,{
. ]\{ I] tl ]\,],
\1
59


,
.
,
II

. . {

.
<,>.
, ,


.
JI ,

.

10 ,
.
5 l0 . !

1,5-2 }.
() !

,
.

,
,
.
ry .

, ,

2-3 .

,
, .
,
.

, . "u!"
,
.

, -

, ,
?!
. l

.
.

."

Fl

,"..""^".i,rlir"' ,

I #

, lt
- l Jl
Jl . I ,
,

, JI

:
,
y ,

JI ] ]lt . ! I rL. 6-8 _


l - ]
. ,
, . , .t ,
rl ,


t l \4 , :ul ,
,
}{,,r }, JUl ,
.

, i

fl"q

),
I .
"D l j, l U t &
v lv t } -

.
l. ry ,r Fi ball

.
JI r,I .

0,9

xBaTaeTJ . } lryl80. l LiJI , -

r .
Fi ll:_ r
1
Anti-Flafe System
,

. -

565 ,
, I -


, Lrl
,
,
, r

t -

rc
}[
vepoM 400

-l200 vv -


.

: - I

I I
,
, oTp:DKaTb
J, m
.
l
iD ; ,.I ,
rUI
}I .

,
Mo)(o ,
TaKaJT l
, MoTbUIb -
lryBcTBl,toT . ).{ Jl I,I
,{,
l \4; Kcla!

, -


IUI
Fir ball.

r!

, ry
),,,

\4 ry ] \. -

,
},,
Bcelo I .

- :UI -

flg


pocket
Wrm.

- 2010,
] .," -

I .
,I
, ,
r

p},Ic.{ I l
){i

I r,
Pocket Wmr

r -


]. ] Jl ]:UI l -

, r-

. 24 , -

UI
24 .

,

l5 JI
zDJl, },
. .l
15 45',
,
., .\Ji }r
, . Pocket Wrmr,
,
.

JI ){


Sensas
Sur black bremes, :u Ul JI

.


,
,
,l
Sur black rms, }r,r
},, Jl
, !
Sensas
Su black rms
r
I .
?
,
, ,
. ,
Il

.
;ry
: )4 -

tt JI;
,
). H},lo,
v . }.I , :l


}, .
Sensas
Sur black ms
:D,

JIry .

, . , }r , ,

t, .

"o*no ffi

.. \4 .

ft

l
"

1, . ,

7))/N|+

<r >!
<<

\
'i._2

- 2012>
Daiwa, 1-1 20'l2 - .

".d

. . , . . -

(, , , ),
,
Daiwa.
Globeride (Daiwa), Koopblx
.

._--_---"--_:*
r

-$.sil

::.jl:'i!idri

'I

- [hhs
keta]
.

[
)
-.

, , ,
.
ur t l9 J5. .rll\.,lli l2- l5. ltopcKorl tt
t- rr t tt
. ,,t lr .
_l

,.I , N,Ic] Irl -ry,


Ho-],l l],rlots \,t TeN,l 1,I

N,I.1tlNl ,,lNI

KcTal

ilrl ,I ,ll ).
]\1 Te,rlo l,,
t.
,1

lu

(lluIl l\

l coBepmclllIo ,lepH t. . caNlIla. ts,ll (-). \l


;l }l\{.
caHolJ}l

,,t,t "r,l.

70

fl

, :l NI :
(ii 80 cN{),
ts }1 ,
,l lo lIlH il \L,H tl:l ill \ cTat; _rt ]]
lt okealttt.
Kct,a ( J N,I j]. l, }I) ,
apea,,ll. .
pcKtr - tt ;t ,,t, r.

,t .r
Caxa"lllHc l 65 crl.
2.7 ].3 . , tl l
Ll il]]t [i Ha.Iajlil
ll I] lI i\IaeTcrt peKil}1

u
m

.le , HepeJKo
r.l\l,

tt -,t
].,l, R

5-,t .

Il,] Il,q
Ll , ry ll peKl N{ecl,ilx iil
I ts. lLli\'l
N{ , oTK,ta Nj ,le
llJ, , caN{Ka ,],

l H:ll \t llr r rt
ttoi.i 2- t l.tii 1,5 2 l.

,I .
. ll 7l,tlt ts\I. -


IlI] tI U] .
N{ ]\j, ]\,1
HepecTtlJl1,1ma N,I . - ]\,]
R N{8.
cl,pfulaeT N{,
Il1,1 Il IlecTax
ttl, .

r].
l03 l20 r:i. t--t tto ,l;<tt 4,5 l tl]

\{.
,l

llIllt1.1l

Z1-.lelllc\l

bL,

lp.l(

. at \{rI 8 ii,
-rr N,l

4 . rr, PttcTeT
. t

,tIt]l\11.1 l\,111.
]\] \{i\{.

Ket.t c,tIttltccll L Bil^HLl\l cKTo\I \{]|l, o.1HaKo


]Jb] jr \ ci lDii ,
,lll. ]\1.
l }l[t.
71

fl , , , (> - . G , .
' ]
- . ,
.

I;:*1ffi:fiT*:H:''
>

),

, JI
- .
vtTb ,
.

, ,
. ,
-

{
vv

TaJl

, ),,
<> .
,

:
.
l
t ,

<(> .
. -

((>, ,
JI . .

,
20-30
,

, ,

:
. -

it

. _l. -

oK_vHb

-l ]- ktt, lI ]l\{l

. Jl.
eIIIe
tItc , t t. ii ry l\,1,

tt 8

I]\I oKyHeN]
otl :lt !J l1l]rl]
1.1

]-ljl ] IHoNI!' }'l' l]\t.


HailTl,t ,t,aKoe N{ecTo atKTtIBHo-

]r

I]. Il]\j,
. N{oxeT -l1.1
IlNIl] -t|. il
,ll.tlot]i

Er-

MorKHo. ,] aKTttB-

lll.l(,L ll l ,,l} .
] cJy.Iaii ,
0 . Nl ]lp}l tl oKy]]rl. cHa.Ia.]ta ]-,l
I]ccJ,lco8aH l t ii 1-1l
llNI tl,ttt -tt.
}{er}l 8 rl. -l IIl tl

Lil, L lillc\l. o\Bil'lllB KO\I.tHIlelI


4 ,lc,ltoBeK Il_q,tll]ii .],
N,I c]\,learlllcb t . Kottue

. I ii I,1,]
l il l,l lll,,l 1.1.1b ,t
]Ia \1

yLlacTKe rIlI 4 \]
1.1J ]Iii .

Ka]a,locb . t.l.t tt Xti ]]Il


Ko\l ilKUtloplI BoJo(\la ,,l.
II l\,| ]Ioe
NlecTo it] J,l1.1 il-rra * fu-lNt pacc]lep
,llIB.lHIl llt\lI]l lU'l L],l. coBcei\I \l
tl ,ilrl ]\ Il\I
i\l. I] tl]\l
l, \{ 1,I Yjl,]1,1. Cil\]oe " . .ITo
\I NI ll lI il
\lecTo, ii\l,l l, lJl \ll-

lo \ll (.l}.lii: lUB,lplILL

]\,I;Lrlrl I]pIl ,"-

ltl

ts

ts. tI .]

Il ]\ I]ptl\lep
l!{elpe . rrrr. KaKott
}l }l
I .l. \l1.1 O l{(e \ ll,lIl li J. r
l_l KoltbKtlx
\ y, ts, ts -l
<,,,l>

!i,

rl

]\,l

He\4Holo. vIl} l HeN,IHoxKo N{


koll-

. ,r-

, -

it 8.:l
. t

il :

\ . (l lo \t,l crl l},


.
. .

Rive[2Sea Pliant,
ts

],l , ,
l\,t ]\,1 ,
ll.
.r -
i\,I

<> , i{
.
<< ,,
llt l,
N,l,
,r

1,I
. ],l Io,1Ho l. -l Kpoi\,lKy Ll ,

- i\rL \,l
:,l.

. l] ts
. -

. |

. ?
-. -

}. \l t.

Hit . tee Kpr


. , <(,) Lucky John

Fi 3 Ns l2
l082 NSB, . .ITo
Ba)KHo
.
{t, <<} & _ 1,1 _q, ,

..{
\

75

. -


, r{ ]U ] ,
, .
,
l

, 4l..

HbL\ 'I) ,J -

Jl.
. rr , }"
, .

,
l
-

, Jl
. ,

, )( JI.
, T}"I
. },I ry
, , !4{
lr .
lr
,
, -

. -

'

,,__-:

2008 5'

},
. , /
K_]leB

JI, _

.
<<l> ,

)ry , .

JI

JI ,

.
JI
. , }TIOMJI} Lucky John Fi - .
r 4 ,
4 . , I } I,
.

I4, tD
}
- rl , )(J
}G. i

, ,

,
(

.
rr ot u ,
,l ){, , -

. ,
l

,
,

. rt -

\ \,l , ,
.

<>

7-
20 . ,

pacTaj]a ,
,

), )* \,| \,|.
tHalb ]lo } .

MaHKyl Jl ,
Jl.
, -

, , -
, , t ]
. IIJI
. .

77

JI . <,t> :UI,

. ,

-
JI Jl,
-

, -

<<JI>

. , l-

: <<>
,
.
\v
, ;t
il .
,
.
, ,
, , )^IJI, <>. , <(>, ,
l
, l 40-50,

[q

, ,

_
<,[>, -

. -

, , <(>>
. ,
- ProPilkki,
Taloke
<<JI)>.
,
.
,
<>

JI }4(

. ] tHiUI v - \ . JI
.
,
.
<,,>: .

<<>
.
-

a)
, , ...
,
JI !
, tt ,
,
. t ,

ry
a) .

- .
.
, Ji Jl . .,)> ,
- .
1 l
,l .
.
,
,
.
t 5 NI 2 .
v l\4 . . eIo
, )(Jl , t , , .rTo ,r tsJl,
_I] , R
,
,.l *,i;..,,,]l ' :] j tr.l.
. -

<,,> .
r. Io \4 l
Jl cBar]a!
l00 ,
. N,l.

r.
.
JIl l300 .

-<r.

, . , <,> \. lo I

-.

,l <<,)
Nl

,
, )" . ,r :
Jl ,
, ,
l] .
-
Uk
- O L, a) _ , -

]l ) ]. IIl]\j i] N]IIIll
Ha\leax . ]J
ll I], tlH()oplilIlrl Heii I

ltrl tlyl,b ll .
MecTotnt,,t l t,t op-

lr,

OTt tocrtTe,rtbHo

JNj]\]il - il]l]\l
2 rl_ t Ilpo\u ll! t.llo,leHHLIli
)}iii KitH:tl. .tr,t tll o,1]\,lcliill11cb \l "ii
lr. ,r Tcl-,tbKo t l-

tt

t.l

JyI toK. ocTfu I ll ;-ltl

v.

]\

(),iUIIl.

tt. )< fu.


NI oKyIlb tlILl
l]l1,,lr] l] tl ir t, it
l, .
, ]\,|
,1,

.. ,

rl peKoii,

_tl

tl

cTBoB-rlo.

,lIrl
l.t t Salmo ll l p:lcUBcTKll. ] lJ. Bpe\lrl I] H,t

\lilx :Lll ]\,] pll]tlx . l{ l LI llc.ttl,t. , ,lit 4,2 t,

l]ec J.5 . ttt

]]],ltI

pa]Nlep Nlit]It] 2 -
Ho]\lepa (rlIJHa 5.5 cN,l. 7 )
Y,}ltI Nlcpit

l1, tl

To,lbKo Nl-

_l. t l,]J,l 1,1


] l\,I ",lII ,

illl tpoiiHltb. (ccte


lU. Il ttl. t_ttl lla U-

) - -
lt,

'

Tlrl

. ll l,t l ll)

, (-
) O ,l ,
O O ,

, t iit: ttrt
JIl. BcL'xe o}l
:L,l lllcHbKIle lIJ.I ,t. . -


l]1,1
1 .r

]]

pJl

[ lJI,l
Hi] t-

li1,1a

\ .l Helo,tIo, F ]\,l ,rl ,rl], ,*

, tl ,

't.
il

,I coBce]\,l i\I-

) to. 1:l. tI l)_

rl rl N,l:

(1,,

jl

]v

l].

\opL, ,)t pc,lHoii . ,)


.'r,,
It .\l\
N,{

(<

}.

TaNl

u l

l I,

\
l:

i
i

."
1,

[,
4, 21 1)

roa/glutl
9fr9,

,gtr,

, Jl

,
-

4 l t},
!
},lu,

- l. , , , ry ll \4 !

!

] I .
r , ;D }"t
, - ,
! lt{ }L : ,

<<],)

I ,
9

r ]rl ] .

utr. ,
<,

TaIoKe JI BIDK-

,
.
f .
JI-

r , , tI-

, .
.
, , "I1 _
\|

cBoIic v,

<T>, . -
Vl \1 , . , , <<)>
,
<, >!
lTo ,


l

Jl

"

, |Qpa,r"t
&

rom,lyt,arrotlo

0
O , 0, O
. O, O O,

, 45
[ll] N,l0 ,

t . \4 . -


r. <,,>
1 _reTe .

85

<<>
- , JI

.
} - ]lo I
, , .

,} .

v v .

l ,
vop-

." } . .v r4 ".
\4

v r,
la J]

r!
.
Hall , } !
-

, ,
.
<>
<,>.
, .

: . >l,t
, t]
I . ,

JI... ,
l
.
<u>.


. ,
, , Jl -

fig

, I
. ry,

} ,
, .

-r, - . l I. l
v cTeK;roM.
;r
. -

JI -

MoHT:DK -

lr JI, , -

, ,

Jl. <,>
,
fTa Moev a;lce ,
.

l ,
-
. ,
- . .

<<
>
}, t
.
, , K...
u u,
,
()

I,I
<< )>,
,
.
, <(}.> ,
} } ir,
.
IuI. -, }. ru clo , TeJry .
,, I,I

,> . ,
<(>, <,,>,
1ll

}.
Jl, clBo \ , lopaJ l,, .
.


,
.


,
,
<,,> , ]
,
.
. <<Jl,r,
}" }.,
-.

, -

.
,

l . -

tt .

oKoH.ta
.

JI
- -

. U HeTl l ]t't Nr:


Jl
\4 . Jl .
.

,},l u . ,l
ts _,>.
,

,m u. r,

II , N{ }r }(-

, .
. 1,1 , , > ((H:UI,

_,l
t,l .;
-

KIl\I .,]:]Ko\I. v r} I1]:I


,,IaK.

],i]

IIt, lx l.

.,.
raK l5 . ,
Il.
87

u. .

<(,),

<,,>,

k, l <r) <<
> -

,

1,3-1,5 . }r l U\4. l _
v le 1
Jl , lrl,
.
, , r ,
l}
, . . f .

, ,
. , ...
()

, l
ts l,,t rep , , .
"q". , -

{ <> Jl <<> , II \,l l \-


,

lig


, r . ,
, ] , .
<],>
(HI_{).
,
,
ItJ.
0
l ,

.

.
JI_

<>.

l -

},, -

<.> , ,
<>

. t
II-

. l . ( , r ). II

D-.
JI
-


. I .
, , ,

I
,
,
<>.
:

tlr, , ,

v u .
,

rr .

,
, -

\ \4_ t l
!

- , t,
,

, <,> , ,
r
.
<(>
TarclM, ,{ -

<<l>
. ,

(, , )
<< >.


. , r
. \{ir , l-

<( >.

,
,

. L,.
. <>, - <<)) . < > , <<> ,
,
,

pactleTo,
<,
JI
.
- l 8 " JI -

a1

J, Tal ,
. ]\,1

,
,,1 v ,}-

]\,tUI
.
, ,

&rl tll

Nl
ts .
89


<(> . , ua <>
, ,

. { <, ,>
.
,} l -

<(>, ,l )> !
<), .

<(


Jl ,


_
, Jl -

, . -

, ,
.

-, .

!,fgl::

_
j f

l ,;;

,
.1

l]if ttii \
:)- }:iJ,:

i,

i'

}i

,
, JI, ry
va \1 ,
.
t
)< .

d,lrcu mt upHuu ,vm u.]|l


<,drc,,>, m! um m dO -

m, ul .lm (u, u! u,
.,.) dum rc
- l, urc,
, -

u" r r"r

um.

nod-

\h
J

(.
tt Ns 6, 2O11l

,
.
,
*.:.
,

.
, .

[q

93

-]

-. .

,'::i1

i\{


. 1, I{.
,oaau naao.,,., n*o noo]
ts, ,

- ,

lIIeKaco ts ?l ,1 t]
! ,
, trleB
<, }, .
) - \1 ,, (l J
),
- . ,
,
,
.
,
. BDKHo

,
D,
.

R
.r.
:
l

(-

,] l\|. v. t r \. \4oI} l
tb ,l U.
. l } . r
( ),

.
\r lt}

-

. -,,*b:lrl-,
tr._rrj*]i.l
_ -l**'l

;,

!i

Nl) ().

. -

-,.a

l},
.
lz,
, ,
ll . :t ,l .l
,
. i
-

.I
.

v \ .

l-,|
500 40 . -

20 30
150-200 . .r
.
-.


ry ]\{
i\,IapTel .
}. -

5
, BalIyHa .
.

l -

v \4 ry. l
z . IloTo;r,t ,t
lr, r. )< . .

.
,

}"j

Mecla
[.
r (, ),
.
, ,
.
Jl

, ,
.

pa,}vep 8 } \,1.
ry-

\l. t ,tl JI,


. .
, , ,
, )
No 1/0 l?l
.,-,>.

*
95

.,

.
]]rLIl: ,

N{

, ts,
, J]

alr],
.
60 l00 (7 l2 ,,),
ts

eMl !
2 3 s .

[ . .


. ,
10- l5 .
.

-1

.
2000 (250 ..).
krleB ,
laK :t. \4,t
l0 . .
.
, !,. t .

.

( l c]\,t 5- 10. ).
.
5 .
.
.
Nl lt
ri ,l
, ts ,
- ,
ri .
]\{ <<>
- , ]],
.
, ]\{ .
N,t (
) ts . tgl ]\l r

, .

. ,
. l
.

,

}ar( , _ , ;,

l!

--*

I
.
l0-15 .

. LLY
.
<,,>
< ,
}" r ,
.

. , -

, . 1- 1,5 , 1 JI ry
0, . 10-20 ,
,r 10-12 , 0,25
No 2-6.
- (. ). ,l JI JI,
(
- ] l
:D.
, 5 BMeclo } ]

1000-1500. 5.

. tr 2,7-

10-30 . ,.r \,1 Krlac ,,r


- l.

.
),r . . , , ,
:l ] . Taloe

.
\1 }t ( No l0-14). ,

, . 0, 0,18
. , , } t< .

, . , l. l v
- .
\ 0,16 , , 20
U ,
. .

97

. , !

, iD
,
JI.
, ,, , t , . .
, )( , .

(),

. r

l ,
r
,
l

.
. .
r .
, JI
, .

f-


.
,

,
, \4l

, TaIOKe
.

IUI


, ,

(-)
JI .

,

, .
_
2- l0 .
}, 1- 1,5 ,t,
l
, el ,
0,2-0,J vM.
l

,
,
JI.

, -

J. ,
:
l. )(
. Jr ,

lt
.

, .
, .
2,
. BBepxl
.
50

- ,

. }l -

,
v
.


",
3.

2,
10 -5 . \

l-

, I-

4.
caMoNIy .

, , ,
- .
u ,

-


.
-

. !,


.

.
. -

_
, }. , ,

- }
. , JI
: , }r .

, , JI ,


,
- , ,
1- 1,5 , t
. .


! , , !

5
,
tlJl.
,
(,r )

.

Bcel ] . .

(
). } ]

, ,

,

.
"clo>
. ,

, JI.
.

.
5-6 ,
,

. JI

Iry

,] .
. ,
.

, -

- .

,

f , Jl! l,
]
.
,
-

.
, , -, ,
- - l , l , -
.


<, >
, ,
( ,
,
).
<(,)

l JDk
,
,

, -

II ),
IUI l,}
l .
l\ \-

, r,
Iry lI.

oKpacrcl,

.
<,;r ,>v ] r. BaMtt
l l. v
lae

,
, , ,
. } .
q ,
.
fi
:
-

Jl
\ 8 } R , ,
vr
ts .
,


,
. , r


- .


: "
] >. : < },]a } rr

D>. I , -

, l . ,
,
, ll
- , .

,
f _
-

.
,
loI , l . ,
( ).
. . v

-

.q


( _
). n\aocT" ]

.

_
:t

,
.
, . ,

,

_
,
<,I>

, -

JI. ,
l-

, JI. .
}a
. \4 ,

, ,
, (
),
,
} , -

. l

,9

-O

l5:ffHJ[u"

<D(> IJD(
- ( , ],1, ,l R4, .
, m ocacTlai,
, !
rc } JI
,
. TaIoKe , I
.r. t
{ I,
m, , J. rDHbD( ,
, ,


(,
) ,
(
, , . .).
. J }, , -

I JI


, JD m JI ),,
ocacTlcj, )l .

tI

- t J lo< , -

( q _
{l ]:lII r.
t D( I BlrTb }(-) -

.
, . },I JI
ocacTlcl. ocHoBHbD( D( HIr(
Mo)clo ] , tI <<ID.
,

<<}4(>

l -}l] tl-

. I
v . l,
, -

$,

, <( D, JI JI
( ).

:t
, : } , JI I, .
, I
-.
) I <(>
}l,
JI JI
JI ,
<>
JI .
<,>, ,

v v , }{ , ,
107

l,
t

a "..
';

':l q

,*

..lr

.l

, -,

.
l"r, <<>
,
|lts . -

, -

.
JI .
( JI ).
r ( -

) , ,

. f ,
{ ,

, )( . , <<),
<,,>
(
).

ocacTlc4,
. , , , ,
J.I

,I,

,,r , ( ) -

. ,

l .

,
. ( ) : -

flg


v .
, .
l .
0t mrcu I.

}: -, ,
, Iul l , . ,
t{ .
-,
,

l
l

], ,

, , JI ,
- iUI
( , c],fizul

). .
, , , , ,
(
) ts.
-, ,
l tl ] .
-mu. :

.
], .

, }
, ,

],"

, , , }l
.
- ]l.oM ] -

}"

.
u dt mu.
Jl

, JI ,
, .
, ,
rI -

,

, ,

il@mlr.li,r

R !

, ,
. ,l \4 }
,

l
zD },I .
l"r, ,


}"
,
l r .

l t\ \4 vfi .

( ), MeHJl
:Ul Gdr

yrt. _
l ]9 -

ry
).
covert wide
Gape Talon Tip.
, , ,
,
JIJ
} , ,
aUI
.
-

Quick Silver


_
,

AImadillo.

I)(
, - 25, 35 45 1,

.

Armadillo ,
Quick Silvel
-

\4 \4] l

.
,
LL{ BbD( l,
l
.

. -


JIl
Halle . {
\4 lv ltl
mdill F Quick
Silver KIyston,
-
Jl JI -


. ,,

) J

. Almadillo
, ,
,

} l\

}

0 lb 45 ].

u d. .uBeT (, )


tt) .

<(>,( ) .
u d.

,
. . t .
.
KoMtuleKcoM r )( . ,l

zul.

u d,. ,
lt. l , ,
,
N{ ,

} lb \1 .
!' lt
(, . .).

t ,l ]I
, , ,

!fl

).
,

Supe1 slin||

.t urr * ua"

. -

, l .

-

. t ,tl
, ,
v r.
-.
, oI \1.
yveHb .

l0 8 - , (,

Jl ],
JI a) . ,

.
.

,
}r . ,
Jl

\l
.

BblOeaeHue m .

. { (r J
} .

l ,,t,
. (
)
, .
.
<D> , , , .
, -

JI l . BMecte leM \,lI.
, ,
, . , l JI
lI
. )l , , ,
JI.
<<> Nl (
}. , ).
Jl. , ,
l5-17 .
, t t ,

flglt

, -

, -

. ,
, .
,
,
JI. .

"..*

.
tr .
]I, l },l

, ,I.

.
. .
I .

, I . }, )(Jly
. { }} ,l . .
(
}l, JI aJa) .

, -

ilk

,I.
90'
JI .

. )
,
O , Slr, ( l I
) .
, ,
Jl .

,'I, ,
\4 , ,] _\
! v ol v ]v ry
Julrl jl 8 .

Wi
-'

Hair Gu

Fo Pcrrtect Knot es Knot R'gs


Fof Loft or Rlht HandGd g'!

Advanced
;!j ',j..JJ

115

lll s

3/

s ]er

,! lil\,/yu,

(D,
, ,
,
l ,
...

[q

lUl

Ul

0lgfuK,O/Yl/

?
, . -

, , . 0 3
Nils str
4- ,
, ,

Mo)t(eT
0,16-0,22 . , 0,23-0,25
0,3-0,35 .
u
u 20

Nils str.
t
Jl .
-

,
, , . Ns 84.

<,,>
l JiggebO
, - 4 .
elo ,l
,

.
,
0,5 -4 .
)( 5 7 ,
,

. <(,>. ,

.

.
, , .
,

N9 84,
}. - Jig8- 1.5. , .
,
I
-

. ,
,
10-1l
. }
<<,> J
ry.
,
)( Jigger-2. ,
,
5-6 10 l5 .
i

.
NI ,
. t 5 , Jigge- 1,5
2
.

4 1 -

<) >.
r l -

...

Jiggr Shad.
r Hq-


5 6;vr.
;\,1
Nils
Master.


J' 85, .
Jigger- 1,5
, Jigg-2 .
Nq l7 l ,5. -
3 4
7 I0 v. } 8-12 .


, 2 tl. "". N l68,
<>, Nl 169.
<(>

N! l70. <>

l , ) JTOM _

t .
, ] ] -

, ,
,


- .
, Snub Head
,

.
, , ]\{,

,
J ] ,

Master. oclaHo }. .
Snub
Head. } -

,..

Nils

f- -

iUI -

8-10 .
,
), ,

, .

-.i}l

](at!

201 1 . < ,>

a)
() << >, -

JI ,
<
)>,
}
19 t
.


, 15-
rl
500 ( , ), .
(

!fifl

.), ,
- r
.
v ]
- -

d u rc u BbtM pacxodoBaHueM d u,lu ,


u 2 m m m. rc
t , , u u

Il ,
),JI JIl
opl ] u_

.

rcm

},I
] lr
.
1.

,um-

rc tm,

<,dm, O -

m drcu rcm -

ul uil, t um u d dt 0, u )rcm uu cpedctBaMu d


m J{ d zm
t. mu tmmu dquu tu

Ou ,

HueM caMux t, m dm um tl>.

, -

, . ,

_
. ( )
,
il - . -

||,

,


,

(
, I

).
JI
(
), ,
, tl,,l
-
. -

JI ceBbtx ( }r lul ).

, ,
JI - rI, . 9 l _
r ] l

!


, , }
,
- JI
, :t ry }
l I .
. .
:

Ju,
u! mu Bodo. , m mrcu u rc d zJrl, rcrI
d rc 0 u tLJl
l l1o u u
Bodoe.ltoB d u>.
rt ] <... rcmurc

il - -

( yracTKoB).

ry :
<3 -t 0 m u m 0 u
pyKu ( 25 )

udt BodoeMo+ uu u m

tt mrcu D t -

u4e m u u m

r. uu m
rc d u
uu u u-

u d mu.
, , JI-

<<-

>. fI
\ ,} , f zl \4 }"
. }, ir (

12

, < >

.
2. O z r.
<Mbt m:

u uu m m d-

d pbtHKe ?m Jlu. drc m d O rc , rc

m u mzu m. u Dtt peeu-

mum zd m u
d - um um

;
m uO)rc m , .\t, ud,
u rcmt m, {l

- mu ?
u

u ulu BodoeMax>r.
,
JUI
-

),
.
, ,
,
(
) Iq/ .

- ,
.
m ... d z um tm, us dmum
t u rczurc tmmu, dzu
um d (uumm udt
<,Mbt

, uum urcmt u m),>.

, JI
<< >. JI , _
<> , (, , ...), .
, l, , .

, .
, , ,
1 .
,
, },
JI :

}
- 2,
,r JI, J
}{ .
, ,
:r
JI .

3, , t, zu.
m:
arc uu u dummu mmm uu
, m,
tt BapBapcKuMu duu
rcmd. u mlu -

Ku t u dluuu

rcdrc rc-

mu mmu ulu, rczu u rcm, m d uutu


d;
dum uumm l urc

tt;
uu m 3 mu u BodoeMoB
u0 m;

urlu
-3

rc tO (zuuuu), mmIu ul

l um u -

d u t2 m u
BodHbtx

JI, .
.
, 90% I JI , r .
il .


, JI }D, . , u<
. ry JI l, },, J ,
) .
, JI <<,>
<()>.
( ) . , ,
l1 -

( 1' ).
lu< <(>, , Mo>lmo l,r , .
} (, ...) ,
}, ,
} ] .

<(JI)> ( .
. ,

. " ocT:lJlboe ( ) ?

- , lr . l JI, {iUI . ,
, } .
rryrrt ,
), }, , Jl ;.
4. t ltoB.

um dm rc uu m urc ;
rcmum l BodoeMax mut-

duu tt ;

125

- m, Zd oeJ1o du d ?uu u?,,], urc q ll don)lc\o;


-

duu u, u,qu,|,|

Jl lm u, m

m rc,1!),z lL!u d

l d
, Ll duu dum ui t uopecypcol ;
]um povbtultteHHbt tt m ?doB u Om u Hux;
um !l t 0 dt (t) BudoB BoOHbtx u r!Hue zoda u Hu:lKHeM u
5 , mu| uu -

tul

.
, , , , ,

lv, 1 . .

u tLt

5. dt ml rc dt t u,
m:
m u uz,, z Haulux
u ;
m O dlt

uumh m dd d m-

, lum
uO ,l;


i . ,
,
. ,
} }, U
, , t
.
,l
t

, .
6. ,u

Mbt :
l u m dum
tr . m dz doBeu, m ozo, u u]e ? m
u dlul d,lm HoHocl)b ut d rc ud BodoeMoB, u ?J,lu
m.

,
<, ,> iL _
.

- {
(
).
.
ry
I.
.
, <,,, ( ) - .
, ( ) t
.
.
, , ry JI -. TaIo<e
tl . ,
- . ! 20
(!) lr
,

?!

, , ( ) .
- H:uIe (, , ,
<(> ,
<,>, <,> ,.)
, ( )," ), HopMaJlboe
,
, , ... }", ,
!
,
}" , 20 , ,

, .
-

[q

j_"{.;--

8:

-a

:'-

.5r,,

'

isli";

-ffi}
"" ,r!*
'.,.

}.i;';l,B,i*

, , ,
( )
? l00 (!) .
JI
?!
, }.
,
<< >>
,
<-
> .
,

,
. , JI
!
!

ry
} .
!

O
ry
l .
.
v. .
,

,l l . lv l | J }-

. (} \l) ll .

,
-
[.
. _,,. l

10

fl.

.
JI . , -


, ,

, , , ts

u celky ta ,l kav
,r.
),r

. ,
.
,
8t ,

,

.

, .

.
" 2,5 I
.

, J , 3 4
.
c,l u , ,
]\,|


. ,


.
,I

t:l c1_1Kll {lil. ll \l


lt tte it lt]By
] .
,l t-,r I, llytlo . -,t,
\{. ,ILt
, pyKoi.i. ll

tttt u ltKopb.
l,ilcK:Llo N{ ry-.
I, ]\t ,Itl.

,]]l i.1:

l,,:,

ltl ,rl |l
. rt
r ct ,t.
CHaa-,ra ll8rI]

,'.,-

:,i'l

il;

tsl (J calil ,Iac,l Il :l Ko,rlba tl

ii il ]\{\I

Nj]\,l.

!,tr ctl,rloli il
\{ N,l}l J\{
N,l NItl.
tlcNl

1,Ic ]\,]

].l|l]\I

|l,
,,,],
,1,1 ,l r it

\{ .
tto Il.
rI Ria lb ll,,l t.l llpo , Ko,I,opoii
Il l.l l rll \lcKii l.l\ll\l 0.5-U.6 rtrt _l.t 1.2 l .5 t. tl,
IIltsl l _l, lccxIl l.l-

-,t. lI] R tl\teTb


il ,, -,ty.lule cl,to,I _qii
I\toToK.
, tlt
ii \lII,
caNIoilTrl ]lIIlll l\,l

,...-;j

b:,.^.+iff'
,,];,

JI]\,1 1,_TrL N,I tl-

11


,
40-60" .
)( ,

ll

LJ

}
1,5 2 , Jl
, } , ,
, ,
Jl } ] \t.
() ,
t lt l4 ,t .

Yl

-'

,t u t it J cToii. ,,l
;l ,lI \,{ItHo,l l\,IecTe , tl
, R lvtecTa. ,l
-q it
. .
l\{ ts,lt tH 1.1
t. ri KaN{eHb
.

,l

. l

l,]


ful

(
) ts \{},"

]\{.


l1,I,
]\,] ] ,
czulka,
l \l \l. ll\|I .llt< Uit
\,lN{, tI jl.
;t , ]\,]
1z-,toB, tl r ts!l . rt t l la tl it,i. 't j.lH-

l pacl l l,
tl
,
N,I I

. 1,1

]] caN,to]\{

, Ilil],l - TpaI]|lts,]\,]

.
KaHany I,I tle r. Ma,lo . ,l
il, ]\,] ,
l,peH]lc .
r II IlpaB. ts .
, l l l0 .
ll , "
,t l,t

. !l ,
J Nl JI |l
\{ l, . ,
cai\,l , It
. ii ]]lIrI
ll R taH uce\l Ko_,lbllil\t il
ll|l, tI
, ,.
I,I N{
, lts\,l .

ts ]\,]
, ],rl ll -

),)iIl]\1 |l tlrI

]\{ Ile l\,1 il]\t .

l(illa)

@ /8g

,tl_. wor r

lliilJll!

r,,,

, l

lolv].

l]T(r llt, l./]aL]!-t]]L

l ,ll,

LbolIl,,1tl

,prr, r.

pyRa14ln.

,6,or,o,r

l] l]bl /t]lL!lIUdl
llL.l I]
Ir!l]
]<ol]Kypaa llr
r llll]
L]l.,I]|l |l
lltJl]t,l ll.J|]l(l.]rL]
H;lajol).ll!]l] i]prlr,la,lc,K l,r
,(].]
l(]oll21
ABT()|r
Il1ll,i:] ca1,1o/Leji]<l.,] lI)JIYllLiT l]]
tJL
l!|]L,lj
a]|l11l]HL.]HlOtloe yll!,]]lr]l]r P.]lr1ooll21 (]i)l)lrL] L)(]]()tli .ii1

=\

,J'1

,|

,,

-- ,,,l.

,!ff-,11-11_*;.

(
r. : cIeIl l). .1
jtr tl-
lN,t , - .,
,]

N,I }{, -, l1- ,

- ) ll,

I{- q]\,l.
l :1l_l.' . .r, Tak i, -_

: ltoxHo t].[_
. ... .l -

, ,r -,_, t ,
lITo ;tl 1
.
134

_. J,I

v.tr lrl rlJ_


\4 Jv,
)

tfr
'...

t. ltl
, i
, -, .

rl
\4

,I Il . .

- ,
, ,
, ...
,
.

'.:..

LaBBaTeeB, il, .


:
llacTb


[ -

I '-


. . t

'*-t

irr- _ ,

Y - -

.
(, ) _
.k , - --1*
., t+ JI
I -

\4 v .
*
v Topl v . l
,
.
_ r al , -

.9.

} R

. ,

] )] \l

.
_ . !,
,
lI ...

,l35

..,

* -

- , -06 . 167
0 0 l\ - ( >, , O
1582 , l] .
lv]ax,


. ,
},

<,>, )"l ,
, }.
l -

{ , ,

, )t( ,
\4ll ,l }- i
( )

tt

ts N}.

. , ts .

. .l , -

, ,
.
, ,
t (lu
)
. ,
. , , , } .
.

, JI
}"JI...

.

,

.
MecTaMl
.

! , Jl
.
l. \4)
50-
.
15-20 .

<<)>
. .

.
R ,
.
... ,
IIl.

.
.

?
<,> 5 4 > 50,,r/c 50 .
, .

. vvv-

_ -.
, . ...
... ...
, ,
. . .
, .

- .
, ...
, ?
Jl,

,
Jl .
, ),"-

u,>,
Hotlyc co"noro]o* unau.

,lI.. , , . ,

, , l]
.
, <>,

.
, , .
}i .

]\,1 (200 300 ) . , .

<r,
-, -

,
] q \ >
, lt, ,

I]!

( )

( )
.
j\{

**"

. rav rlr,., Bol


,., ...
-l\4

- , , ( O-

l\,1

), ( I ) 196 ,
- [ [], [), N O.
- 0 [],0 O lVlocKoBcKoMy O
158 , , ON/] , O, '] 742

, 1798 - ,. O
l\4 O l\4, O O


9 2007 - - (>.

, .
) .
, .
-
.

llloxo tt. ]\,] BeTpot{

,lcppace ,

, lteTo , < , l.r t

N,I ]!1. ,
tl
t !l
ts .

l, , ,i],]!
0&,l l\{ |lLl,l, oceH1,1 l}-rloTb , tl BecoNl
l0 N,I\{ . ll _,
,,l
Nq 4. - Hc[lHo oTceKalla .
5-7-t-
l, {.
l,t -

CocbBat
HecKoJlbKo \,1, peKtr

]I (, 3 )
\{ \{ ( ).
]\,1 \,1]\{

ttl l,t.
]\,1
]\,1 ){ ,
. Nlill rtr.

t.
j

r*"

>t<,

N,I

. -

tI;
,ir ;

I l1-

I rI
. N{.
1,.,:

;
- li -

IJl l - tl
,]lI];
, ]{
Il ]] ,l8.
r.
\.l \l trl. lt.t -rl ctl-

, , OO . 22 a
O O,
1 59 O O
lv I!1 ,
- ONl XVlll-XlX , , , L]
O XVll , O q],!4 lll
I\ll N l!1Nlac1ej#i,n ., i,; , .
]. .
O , , l\,1 O .

.;+*ry

ill \{ ,

.::

D Nl.

. l NI,l


. , (
) L .
, .
IUl
<, > ,

}.

l {, r},r<.
IUl

.
\4 l8-24

.

r
ll,r< 3,5 ,
t l00 1
.
l,r 1,5 . ...

li
...

rrr,


,
, } ,
, ll I/.
.

... .
ry. -

. ry, . ... . rr . , , .
.

,l39

ir'*il
::l:_

-".',

" ..' i:
_1n,.,

-].

-;,,.,"..,,i",9:p

iul;

]!1 , ()>
]\,1

. ts, -

.tecTBe. ,lt ,lI l: J


I.1Nl1,1 , , N,I;lK}l. ]\,t) . {l ,]l,

l. l tBltrtlt ce.1.1 Hil \lL. l rll t olla


l ii,l. tlcpeKaT. tt ]\,]
H|l NIo],opax.

r ts. fi,I . tt tl ]
,;I l50 r, Nr 50--,t]\l <rI N,I]\,] )). L]]\]
t
- ,
- ,N,l. l,r (l
N,t }J . , Nlrl
lJ J,l]\, ]Il,Nl }Ial]]cTpetly ]\lerlTe,
,r ,llI
,tatcoB. ,r ,r ll
)lO _IUll laKoH lltelt Ho
(

rtll. tl ltlIots ll
ll KaTaK-l \{ ]\,]: rI HaBecoN,I.
, l,,l1 llIl
]\t 8 TeNlHoTe \{-llN,I ]lIN,l.

Bc,tepeeL,. .
tt.

,0

140

F+J.r,risi,

"!.

.ri

-r'

i)

\f
i,-:
.

Clt ll tltc tl lillt<tl l I l ill . lIllliiIlIIlc \tt,t, ,,lr,ltt r


]lII\ o]io,1o () \I. Ic,lelillc ]Ic \]]IiO. ]]o.K)clil
lo,1lloc. la) l<ilrli]trll1lttto.totltlI t,.lnilll il\l1I l]cco\I

\';, tl cl,rtc1,1t<ltr i].]l\l ](


I},l0 )\ 1l1 tt 1llt ;rtKacrt

IIi]

lia-l!lllc l, ll]l]|)I cII.IcIil


u . l . |,|\|l,\, ll ,.,, N :,,.,,1,1\,, l,|,r| |, Il,,1\ | ,,lll,..l 1,1I\.,,,n,,{,I, (, ],j,,,l l1,1\ll, \,,,,,,,,,,|,,t
poTll\l I1, lil,Kc l IaTl]!,/l(cl l \I \l Llil \l l ] col],Il] lil I ],
olll]rlllrIl(]lTlcli lIllcl()loii \llnc.lII loll]iil ololIb
lia l]lI \l]IlI KI1,IollclIl tllrtl (IllcT]l]li1 )0
\lIIpal,., ll ,]I! LlacIl1lI} /lil)cT ]i!LIll \loIlIl\lll) ]l l\o\llt
\,cTlillOc,ll1. il

L lllI]]loc.,]] llplI\]al!1.1l ll|)olIllll \ .lIIlt,,,


!'.tttlltllclttl. Il() llc]]I]In\ lIrl ]l]l] rlttc tlelcl. IllrKlt
_]6

.1()

1)l ll]} l].tl]il ]i\Il tIo.1t<lI'lo,,otttll l l.tl


ltlt ctloc. ft rlitKl 11)\l. (l']() \Icl]rl ]]), l]lllll ll] llI)o lltIlc
-,

I Itl

p()l], ()l].FIr] Il pcl Ic,l,]cl l I il I lll l _]

ttllt !cItctIttta l) 1Ki] lI I} Kl] _ t cc}lc])!


lto llt _,ltlt l]l]cil ]Ic]:)ccj.lll\lIl]lII])]]}liit\lll lIl,

]ilIlcit\ll].
l,'1

.]

,,|,,,l I| ,||,, \,,t |,,, ,i,|)|l..l,. |l1,1l


ll, l| j,l,,1,1 ,
, \, \
,1,1 ,l"ll,,, ,, ,,, l,,||" "r.,. 11 ,
, , , ,
,
|,l,,\,Il
1

llt1. lItltll'llmrtrt trt\ Kocll]a, ttl

ll ll lb

l] lilIpl]aIl},,

lMl( llG! id


, G :
, L4 Dm

i:r

. ahr]r - .
O

Lr

. ( Polysl|oxare ,
".

. /,

,l,

,,

.
. ! ! 15 MeTDoB

-#ry

l!

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,25 0,28 0,30 0,35 0,40 0,50

6,8

9,1

,]1.2

12,1 14,8 10,0 17,5 25,0 3,|,0 5,0 9,0 60,0

!]

, t499] 724-299,
]'ail: wak L

125 5727

, . ! 151 , , _
44 , 27, ?, , - _
- , , rr , . , 45 /. , 2- , [149 ).


, Tolu,

,,ll l lto rttl tl 8Il]NI ,, It. N{ecTo ,
-i\{]]
]ai]' R , :L.
NI N,I ]aI
. l l1
,rl \,loHcl,p II. t
,[ lltll,] .

tt t,l
,rl, - l\,r. "ItI -

. . l }. 8...
. NI 1111
-,l - N{,l,


} ,l
.
),"
},l\\| .
.

r }t - .

40
l2 l r.
, \ : J
,
,
,

I{

bt

. JI , , ' , tlTo
,
-

. 12 13 . - l,

I . 15 . ,

blx m m u .

www.fishingtravel.ru

l|I bt bbt u rrJr.|,

.,[tlut Ba,tzu
. rI

ll

|rurl! l s :lcrl,
t,

. ,tu
. uti ,t-0(}

lkt!

. tl
. Lv$0
.

!tutbttuti BoctttoK

. urr
. il |
. o ,1tocKoBbe

mmm

u!

8 (.l9) 6?9 56

mu, pullattxu

:lu :t u

lrlrra

wn76gggaactl-ry

95.8 ({95) 97l {2.1J.

rr rrrr.fihigarl.ru.8 ({95) 677 56


e_lnlil : night-il@1.1ndex.lT

9.1, S (.l95)

97l 42.,

143

]i

i'ol

l, JI]], .
:lt.t. l },,l ,,l tl Jl t] Ili.i
t] il\,t]!l

.l.l. t lll.tl lle ]\,]ll.


I 1l!.l _l Uil } ;Ul .
,tt.t IJ

ilt, (.tilt ll ( (
,l, aecol\,I 20 40 .
xe,,lil-

ii.

tt -N,I
. .
1-1
- it
l .
\lill t.t. ltlt lb

lt ) ]\,l
] l] ry

,t5l \ -

,ll. llil t-

It ccKTopil
tl I toBy,
{lt CaBBrTecB\, c epreKr l"l,

rn
L il\4o\B.UioBy dce\l l]\

'I r'l ,

dl. .
Il( o,1eHb t laKott

,l,

]]

N{ NI]l

l_ll\l l

BJ

l\I

',:

"

tl tte }{rl
HecKojlbKo \,leTpoB
J,l, II l\,1
ts,]]rI.


ll .
tl
Nleee 45 . ,
- rteHee 000.
Nl ]\{-

"-j11,

Nl. ]
]\,l

":,r..,

_,,_l],:.:].tr,"?ri;ir4;issi\aiii{4rid]*iti,

/0Ol0 3fu

lUlP,gfurll,tytl

Orl/0,/l

. , . , , , .
.

. , .

KoN,laH .
]!I, .t
-

,
l J <)>

f,

,
, :
.

,
,
]\,r
,
,

, .

, Tl,tTb

i,ur:

m duuu,l
Slratos Malch 390 .

JI
v l ,

.:.._--=

:i:HHtl.i}ilili?'i*";;--E


,
, ToBKlt ],
, 77 Jl
,! Tyr

.
ll ,


, ,
NI
Pontoon 2l ,
, t !, -


0,22 , rii .

__

- m <,\laxo!,l> Briscola Forza FRP 4004- ,t
,
, -

}r. j

''

.,

l.

- .
,l i-

-."%_

:i3;},i1';

.
}
_

:L.

, .
l, l.rl, l.
lepa. l _
. ,

;:," #;:,] #"'i j?#;1

-Teet.--.:]]-opTeBc0ooxo0e
. ,
4208. ':
] ri(

l
.

-_ -[]
, ,

-KJIace'oefl...,pe.eooc,oopl0Hope .

.
lpa IeI \4 . \ )l\
. ,
Mycopal ]\,I .

, ,

, 20
. Stratos 390 28.

.

.
,
II .
. l
v. tul
lLl 5 v.

148 ,q

. JI , . , ,
HlrKHo l

,
- .
.
, t
.
.
.
l '4 \,l \4.

MoMeHTaJlbHo.
l5.
.
lr .
iuil - . 4
,l .

d,

.r -. r,

]:':]

], - i]j
:].

'.!

\l }}] . , - .
\4l \4l ) | - , <,>, -

. 80.
, , , . ,
, . t KoHue , , .
,
, [
. ,
,
150.

, .
.

]T

: . . ,
.
-, ,
-, N,l ,
.
-, \I
. : .

D ;*r**W
142, ., , -, / LL
. +7(495) 41-119-94,
: +7(495) 7s-899-78,.www.mr.r
optppm@mail.ru


ff l.f

0"l2-0,14MM [ 0W d) ,

, ,
1

6-14 MNc 0w 540,

0w 50563, 0w 5100,


.

.
, lr Jl .
!1, :l .
-

r , , rI ,
l\l

- Nl NI l
. .


.

.

.
, ,
),
} .

2+8,
,
t 17-18 .
l ,
m }I
, r<
- .
,t


l00-150 .
20-30 ,
,
il .

, ,
rl
. { l]
Nl, ,
.t tl .

zt
. .
RJl ^
: iv ,
R, I] lt{ ,
. v l . , LlTo HopMiUIb <, >.
r,
.

,
. l
.


. v BoBcel
. l - >
- .

,I
-
.
l . ,

, .
l] ,
I,1 .
.
,

,
.
.
,

.

]] Nlilrl,
Macco,rla.
Nl]\,l 11 . , ]{ Ktlttii-qb] \l
t. . Kpo]\le r 1 v lpellp\ KoI] l\,1 Ba"rlocb.
ll tsiltt \{ yme"rlbe N,I ]'Ill ]\l 8
l

N,t

,tt.

.
.l.l Hil J,ltu 20 rt t.rt 7 ltii cBltl .

l
,
ts 2+12,
.
.
v
t l t. 1(lld

LHil


4- -

!,,

;-] \

Hoi.i N,t -

.
]\li\t .
,i, ,1 N "rl
. Nl llcpts .

, t
.l
1,I

iL,r J,l
, Lt 14 . ., , \,I J i],T Ii

. paccN,toTpe, , Nl 1
. D lcpa. il. -

, jll


N,4 5
,
,

S'":'


>'
-:.::==1:: il
",J, ,,\i
t* - ,:,.---,
-

;,

!]Vi])i:

tl l-i l/\\

tllil ]]lrlcc]Il1_]il rctc1llL.')to


llil lc/lij\.,Ilo \I l{i] l]]l1l
l]tLlL,lIo\l \ ]l]. llrl ,l, ll1lcrlctttt

.]llijit_l()

l]\Icc,Io oi]itl)b]lllil ,] 1liLcitr\IlIJil-]


])\ ]\ . 1l0

]\\

]IolIilllii ]\ ]lo lIc lll)Il1lo

]i\

cll]lo ]\, Ll,lll loI]. 11 ]) jl]piLllli] l I\, ]()l],Ic I \ l't'l], .,\ ] llI ]] l i|,Il]
lllI lll)llKo]]}lIi\ ()llt,I]b ]I_ ()llI(). ,l _Lll/l\c
lIc
l

\ IlcI]ll- I

l]Inc]]]c.l]Ilb Ko\l()tlI(o\l

lpl l]iop\I]\l l- l ]]]c/li.Lc Llc\l

I()l 1,Illln)I\

c]ipInlJi] l l]o_L ln).I()i].


!'('ltlttrr ttrl.t l]l]clic|]o\I l]cc ,I
Ilc lal\ pl1.1\/I\I]o, I( tr.tli tlt tl octtlltl
1lO\l \lc,lliil, II l()l]]l1,I]iil. \ c|]]i]I

;ltlll ]l clloI]ii \l)


Lll)i.lii ]itl]()'J oll]]]lll]

]I|)ocl\lt

l'il. II().l
IlcK

Il ] ()]

l]l]\ll l],]()ll]tnli Ko\lo

, otllt,Illtr l ttl ttlltt]],lcK,Io \rl\c IIpl]-lIltll]() llil t()cl]_


l]l\ ) \]ll]i]]lLIl]\. lIo ce.l1)]](],1b
l

ll

I I

( )

]] \

]\

lll]ii,ll]

|)c;l\c.

.\ l, lttIc ttll KplolIo]i ]Ior,i1,1oI]ll

I{tlll1,1ii

,lr-I

,,'|

l,,, ,l

,,

,,,

ll] ]rILll!lI
ll ] cc }lciic

,,,, |.,L ll] ,,.

,,

itt]lllt lt,.lttc t,llrt 1lt,tlt


]]ll lLl I\_ ll]_,lo I]l)]\. ljll(),]

ttc KorttIlop ttto Il\l]ll]\]()Ull] r,rl


I]

lillll|]c li]l\

(]

Jcl]il\.

i
.i]

152

,,,

|'i), ,,

KoL-Llt ,l ll o,1c]]c L]l()ii

,,
ll l, ll'll,,ll,
\,.},ll
,,,| ., , || ,,. 1,1 l . |,,| l,,, ,,
_t,l1,1t |) J\ ]b]ilIil Ilc ll] Iil.
l,,. .,
l
r,,,r,
. l,, . I,,
l. l ,l, , \'}
'l tlttr'tt, l] ]]]I l\ . I| Lo.,]||\l
Hl,t,tIo
|"l ,|\,,,i,,l l]:, I\ l ,,,,I
I]() |]l\ loI]l], ctott,t ]]ilcclIlIlLI
l]ll I Illl I Il] ill] ci\ll(' \ Il] liil]]] I()]]
II.1]I ol]]()\]lIoii ll l()lI]LL xol]()]I|\)
1lr ttllttro. l]lc'] .li.llll,- ]Io|)()i]
].

.Lollo llr]l() lo,1Io, ]]() ]]\ lIi]]l

,,,,i, ,, \

,l

l,,

l. |,,Il

l]\,

l.

llI]Iii l, Ic1] t,I I l;o tltoltott tLll,totltt


l]c.LIlrl. c'Ll)cIl]c()]] l] t() ]il\o_]ll
ttt Llt. I:}o;rlll,t,lI(). )Io ]I c()l]l]lL

.Lc1lllc. llo \]l1o]]]c \lccll]1,1c |)ln()o


II] lll]\/I\c \ l\il]ljl1]ll Il] I]ll ]],\
ocoi)al]lIoc] l, IIol]c tcI]|lrl Kllll|l

c](oii

'!i

ii

llllt.

rto

uL,s] J

1)

1,I.


,Q ,

0 O ,
, 4
OO O OO-

. , I ]\l
200-400 , , . , ts
HeaJloe, , -

l , , ,

, -


- ,
.
, 00 ,,l

. It
!
. , ]. ,lit,.l , -

.

, , , .
, , q
-, ,l,
ill .
, .l . .
t ,l . , , , t
tlv v. l lU ,I
Hil Ipel ,]
.

1 -l lepe v:t. rrv iXi'r,
, ). l )t ts \,lo)I\ele }
"
/ }-},

],

[l

iL

- - - . ,
.

:"..

'_.1]-.

]}

':

ry

9Q"-

156 !!

'

r*"

2670 ',
- 8 ,

12,4 ,

.l l\,1, .
, ,
N [71 rJ,
, 2,5- ,
5,4 .
. 15 N4, 1,5-5 ,
. , , ,
.
, , O.

,J

-F*

r*

,,,*
.]'I
\* _./--,
l

\i_Jl,

rf
-

,|.

'T,l.

a;t

*!r,
tt ,l. ,
,
.

.
Nl. .t
-

",l -,t
]\,1 tJ.
-, lt ;t,l
- otlel]b
|L ,rl.
-rl tt
lo . lo cil\lo\ly lep) t t{ ts
oJ,loca Ll .
i\{, IN,I l

, 1-1. l\,IoHo d) ]lopiltltIH1,1KoB


. .1 ]] l]J
N,l

-. ,,t ,rt,
tt.tKo t:ltt, .t ,t -

. IIii -

]]

\{ ul 500

. N,I N,I]\tl il Ll ),l I 7,4 iv. ,

. [ ,rl -

t
il .
l1 uI,II
tt

l,. J\l

lJ \

l Ho\I ,l t trl

BeHlIaTo\I

Horl -

lotItlKe,

8 , , .

-,t

, -

K:l it \,

I}a-

N,I
100 t. Lu. N{

-rleT


\,l
.
!{]\,t\{.

rt \l l .rp} l -

'}

t:,t

t:lTy

. .
]\{ .
_t
- V
.

t,tr

\ -


]\4 tl. r, Tall
l\4. 11
.
,r l\1ecTa
lt. ,

.
ts ,
,l ]{l],.2 5 rt.
t,tttult t. t5 tl tl:
,r; . tl , ,l itl 7-9 ,t.

157

5v
. ,
)

. -

.
-

l50 , 200 300 . -

- . , 70 , . JI
. /,r Jl
- . 2 .

3-5 .
.

Jl.
.
JI . . -

.
<<>.
. l ,

158

[

. !
.
{

.
. -

.
-

,
.

.
l

toto l"t t lb \,| , \lv tl .


,

,
.

.


. ,

:r!et


![ ,
, .
.
. 1,5 2 (
7 ,t),

.
lb .
,
.
. .
. v . ,
.

l00-150 .
.,llJ

Hil \4 J. JI
,
.
, ,

150-200 .
,
,
. , {
zL
-

.
, -

. rir
.

]:1..

-,l

0.2 0.25.

- \{

ts.

, ]\l

fut
\ll. iu -,l_
\l r
]\,1j L .

, -

ts]{{ K-leBe i\,lop\,l l\,1l\,1.


lrl ,
.
BpeN,Irl l ,
il,,l t -l 60 70
. ]\,1 i\{ <>.

, t
.

5 r,r

r,l

tl

15

crl ot . .r _t .
BeceHHe\,l 1il_ lll }-

_-

NI r, ,
-I1 ]\,1 pBaTbl

, .l \Io,j(eT ]\i-
tlLtI.
tt
. ts -

, ]\,1 ,
l l -

, l.

60

ctolo t:t

,lN{ ts
( )
]\,l. .l

,

,t.

Ll
, .
,,t .

\,llil ,t.

t l,
.

,. - -

ts,I JI -

. lts.
.

,
. ,
\t. ,l\ \4eclil\, :t ,

.
_ cpBoNly .
\,1
ts,I ,
,

160 L

),.1pil\l \l.
N,IoxHo lI -

. - .
- (

) ( ) . !, .
. \4.

.
t KJieB }

, ri .
.r .


,
Il_

.ff..d

162

.
.
,
200 400 . l . .
80 .
.

. , ,
,
.

I
I

\t oJHo4\,
l l l

Y.r

-on"ro

"*r.
, ,

} }\4 ! , ,

rI

. ,
.
-,..3ttv
,
,

V l]. NI
, t,,
, ,

,

f,l

paMl , , , , ,

[.

...,>

t 5 l
: <, -

f,. Betep, Ev1. - ts ,
,
J
,]l,II ,
]\{, ] . - -

H),DKHO

,
(


,
.


. ]\{ <<-

> .

l \4

l
5. r
rt
ts! , ,
rt

>,

l,lt :<,
ll lll_ |
,t .]! 11
ii _]\1. .
, }, rtoxHo -

\I c},\IpaKe Jl
Cpe-lHeBo.1xcKa.

. ,l roTe,r

,] (Il ),

,il ca\lll l
, I Ic\o_]I.{
]\,1 _]:l},ll
,,t,
rrlt,l. ;L] _]]. -

, .,l
ToBaplt }I. -

, ,]1 r{ lI,lii \.
rt lti l1_1 }lt,l, .1
,q _]. tii]l
[r c,l!r.-:\1l1: .].
. (-,-: _,= :I>
oHIt .] j_ tsil. !I ,t ,l\ : ,.,O.,. |)
ll\) ts a50:' ,l\lI
iII\ ar\ \-]\ . p},xy,r1
}, cK.1\1i;JI\} tr \ :.
,l- .l| \I Nl-rI

cTbiM ,

.
. \4l .
i v ,

<(,>
,,r v, r \l.] .
L ..
.,lcxaTb
cTario .

, ,
,
,

l JI

al, ,,r :
r .
.
- TaK.lTo ... :
(( , ...,>
, _ ,
...
!, , !
...

{,

l-

.
- HoMcpI
, , .
, ...
- . ?
- , .
, , Ma,,lbo. ...

\{ ,
< ,>. , ,
il. -1
. ]\t
-

}
. ,
. ,.,
l clpaHHo. I -.
-
.

!
,
. ,
...
, , ,
? , ,
. : .,
, I :, , ,

...
.
, .

.
.

,
,
N,I U r tev

, ,
.r ,lJ
,tl

l
165

- <>.

. ,
,
JI -

<>
I \4 _
, JI
.

.
,
,
,
. .
,
l ]
ry l t] . LI , ,
,
.

,
.
.
, }IJI . .

l , R ,}. ,
- r , ,l-
,
l . ,
- I


}r ,
.
-

, -
\4} ]\r lb. :
<, ?,>.
,
.. . , - <,-

,>, -
, -

t -

, .

} ,
JU .

, ,

...

?! tt !
...

,

, . , JI ,r!

. )I -

l l ]U.
r, , . 1rK
,

- ,
}"- :

, , !
- ,
, ] ..,

!
, , }!
. , ,
, , ?
v \4,
-

. ...
. .
J,,l I

.
- f Iu, .
,
,
JI,
, , ,
- , , Ii
- .


- }" _
, , .
.
}1{ . , .
}
. }" (JI

,>l -, -

v. t

, ,
, ,

, JI ,
JI }xeJ
r
...
<(
", J
r

I
i-*f

Jl ,
ll }" }r
,r!
}, ,
Jl , ,
10- 12- ,
vpa .
, ,

. ] ,
,
)
.

,
- , ,
-ry,

...
,
:uI
! ,

-.

}.

. , I

:i 1r<, ,
,

, ,
1t .

}ry<

-, . ,
.

, - l l }-

. , ry ), } ...

-.
:lit
: <, ,
r<!>! .
\'.{,
, :

, !
-

,
il
.

,

,.,

fu1

167

ll
//

f'-]fl|
g

ut ui, l.u
,tztdq Im

<,r Dl

i,l ll , Be.o\,l. KoIopo\1) l}


lil l j:

>,

r, .

<(>
. Bol t t]l, , ts
I
\,l l, :t t la,l
.
!1"*^*.-*-,

,
s <, ,>. ,
,
. .

. ,


(c]\,lecb r , ).
u u PocmucrtaB Bocu,tbeBbt
3, l
, -
N,I

, ...

. , D

l, , I,1, , }(, ,
-
. , . j\,IecTe
, .
.
, ]\,1
(, >, ts ,

. y;tte . , .
.

, ,l.
l, lt ,

llI
fiJOlOl

-'
'ggr lr

QJ /grlm!

,{1,
*,t

00|hlt

171

NlsSAN
*--

:,:

"r-

*.?

NISSAN x_TRAlL

. Q ALL lD 44.

.
.
.

wvvwnissan,ru

NlSSN FlNNcE'
<
>

NlssANAsslsTANcE'"
( 800 200 59 90

,'l :::,: ::l NISSAN E|NANE


(N])"!t-","""(N25677)
( , ( Na 0 ]77 78 ),'./_. i.!ts , _r: J ,