Вы находитесь на странице: 1из 131

1?-t]5-?

l9 5 (1

16)

tt>

12

ll|aepualt :t oa\oil rl u! ll.,,


t du - -v.

64

12

l dt t|l

l l l)lL .&lu u]J ll l h,ll\

2]

lt z A|apee.\l u l

ul ] ju.

zl)e

bt,

l ,1m ?.

64

lu u\ iltcueo,tt.

,

Hu l z trc l, l u duz.r,."

.. .,.,:,)] laealouM

76
4]-

,,tll?-|1.--.-.7:-:lllll
d t zlt ul ),

dul sdlu u, l 1,
l ud 2 d ,ll l,l dul!,
d Ka Htu

44

...:!i

86

u - ]] rld elttp,, --, '- : : \ li. :--.:.i,


, l d Hu Ka cl)bti: ', - -t. , -:-...-,. zlaB zlt ut
- jlz ucn .| - .. - ,:.; ul | :l k.: -. ,:,lpblx
l : aBl op l.

96

,rllll ml l? l,lttu uu d .

u?mquu d l)j ,lu !l.

|
- ,

l u u]l dtu - dl u tllt j!] ll2 u d ,lu|.

. ? 15

l d lla Bollee lu l
l.ll m tz , -
h , l-l l1 lll u dul ,rc ull . Ou ! ui u2,

Ll1ll

132

!,,."

? l

140

-
4]u ,llu

ladyBl lb!x d.

12 'l #?

14

14

c,l
PltN,0

ili,{

ry

170

12

17

@ry4 @rr,4
.}",,;
---f*))

@|-"*.,

05, F Tigel

\ll1xgc (ioilf iit,tut 1li,1l.t lt;titllttrltl!ilcr.titlll hONtllltIill'l ll() poJlt(1.Icttll 1lt,tr-ill lrrtlttr !lilll\tillloK. lI\ltel cll(}0
.\lll(,!1,1loc ll llpcJ]ii,ll]il1ll!l|1jilitlllle\l(lc.ltllt0. ljt lIIIlloltilllll()|lllc llI)ll\lx tllill. ]i l)! ;\ f i]ci,'l i) (rDtltlI] l|{)Billl liil
,]i}It,ll{) c\,lllKll. tllJ i\il l)b\ l|,l tl rittilit'.t,
lI\tlluII l, t Lr, \,l1.1
]

NI ]\{ _]},,
_]), , N,I ts. coce\I. .
3D rtttltTatrtr rt
fla pIl\laHK.l | } \Il
.

55(5)75

(9 ), r

]\{

. MAXIMUS (-r ) ;r l4 . *. fl Stikr


Dueler, . dtu,
slc.

Str Kr,

-.
E:.-Il-ast

Doj

:-,'.,

!..

li

,]5
5 20

lalt

10

]5

]0_0

Sf,icr -
Higlr g. !
I] High Modttlus Graphite .

]5 40

52
7 5

]rli

]5 40

j||

(FaSt) ,
High Modulus Graphite , \ \4el oJoM l l.
Dueler

DUEIER.,..]]l].].

,lL.li.

.:,

:::

2 ]0

'

\ 60? dvelltule
,

tltr , ill ]l .

!i

,]4

66
96

]::
2] ]

-:.,

,_]

Tips
+ TpS
+ Tips
+]

60 -20

6a ']a
6:, -:

t21 rf Is

m I t21 "rr

r_ , r DUO.
[ SlaveT DUO. , , - _l ll

.
, . }l. . )lJI rf ( <,"r>), < ,> Sl l Pontoon2l DUO tul (miw), (shad)
(rk), , },ltl, <,R> r 47SSR!

lt }+I-

. }. Pontoon2]
, , pontoon2l.
- . . , I
.
DUO, } .
Pontoon2l , JIr{ I .

Ns38 <,>

L FlyDayRussia 20l2. }

- i 17 20 - , ,
(
), .

- tl l,
, _ ,],
, -, , Nl .
: 8 (499) l 8l -09- l 6; 8 (926t 267 90 86

Diw 2072
27 01 2012 , , .lit l, u
Daiwa>. <,'>
- _I
{ . ,,t_ 1

<, > (7- ), lttt lt -

(
2 ).
, lI1,1 <,t
)>, Daiwa
" I] FiendIy>,
: itu (): (8512) 4l -04-41 , 8-905_0605 7.+5 dilyara@tintour.ru.
<, l> (): (495) 679-56-95, 677 -56-94,97 I -42-.+_r. 97l 42-48
http://fi shingtavel. ru

lig

.r tr.rir r l pbnrok fi
. r, , r l O.
, JI . ,


.
rr To}I.

.
. ,l <(> , }. },
cocTaBHbD( r?
2012 Luc Craft 9 , - . <<tI>. SmasheT
: l05, l25 l45 .
I: , B},Io )fi. .
'I. Stop&go ,r l yrr,tecT <> ry.
(l45 )
.
<< _
>. , ,

)."

,
- , I .

- l25 - ,
- , .r. l ,
} . HoI < ,
.
.

, I JI II
I,l JI .


- Realis Shad 59 MR DUO.
(4,7 ), J. (suspend), .rt ( 1 1,5 )
, .
, DUO.
JI Itl -

(wobbling)
-
(llig)
- Realis
Shad 59 MR. ry
, ) , .

,, , lr ,
)
,
<<i >.

[q

iJ

_,
,,{ir._)
,_::

].
.

/."',

.,l

ii

iF',i,;
,_'h,\",
r. ,i..'..\ *

i!:qr,.

],"

: .]ir.iin;*;$1i!. l.. j Ji j:.


: ]n,r, 1.-:i:|;!:.. . n] ,, ]
]

www,f ish ing inrus. ru

oT\lc Il . LITo
,l,li cpoK]l ]a]tpcTit .I-rl ]l rI
lTo\' I}.l | l],IecKIl Hi,l]J UillU.
crl. jl( t]o \lI]\
cpoKlI cI.Lqbo
8.Irl. il oKol ltIaH ]le l Litcl ( llit,l:,,ro\l rt.t,t t,tttr_l

t]ij ij

),

Moii al]ceHii,il I]pIl\IaHoK


tj ]JcceH Heii LuyKIl t],I
cl lttt;l i.i
- 1l tr Ka,r I.rI] ( \lllccc Il pa]i\lepy) ]I. tsIrl ]l,l ]Il
-,t . ..i>t<ltto]Jc ]I,
-dllctra. K:rc:tte, tbHo Il lu,l, ll
l} r]: I.j -tsil I] tl ]l] \IecTax ilrIi.iKtt ( pe;tlHoii ]I]l\l) I.Li] 1.I
llapl]ill{}.{ tta l . .
ltpIl -I,iI Hc]t]cIl,i]rIiiKL{
] IecKoJbKo J Ilii l]I l, xojlo-

",l,-l

lIl(-I 1.I IJ llIl:. Jl \lL'Hrl tU.l \'(ll}rc ]uelIbL]Ieii o]cpcii prlNIaHoK_


'IJlrl <,LI> iIl]l-

I tI-I Il,rl]
I,I (BccoNI 2 7 ) I\I1,I

tIlti\]. ocHallleHH \.1 tlJ,l c,lpitltt.

}lN,Ii\4LI I,

,,t.

,. l, fl" _t
iu]I t
r;t ( l8llclepa l HoN,I &
...
,

BpuulalKu, ,ll ll}

\llullll-

} U'leHb .lU\ :lll1,1ll I]ilil-lttlrr -,t


l2 tll

lo l0

rt,itt

tBeTa, I.1t l,ul


\,II]N,l <,tritrI,, trtr
t

II:llL:l. \llllllI\I.L lLHo l\lHarI t<ll ttt. tl


KoTopoii ltctIecToK ! ]ll, .ll(}l. rlraK
c>t ttr,t
)l(c,lIilTebHb]ii, llrt .lIUIl\ J,'] ( ltilJ)llllHHoll
tta

ii ollyxoii>

(11.]

IIIepcTlj.

1.1) ],q-|- il to
ll caNly cKol]ocTb 8,L{.
\I cKpJ,aIiJBaHllc }l Il II
'' .leiic,l l]ycT ]]il

Nlo...

. tttte ,
-,t. l.ttrNI \!Hoij l]
JoBJ,lc tl,
,
] II,Ix tlt]] I
]. ",t t] KaKllc-To
]l]\l . lt t l tttttl . L ( ).

. 0 ( 0 ) O
O l O [

N,l ], O

., l\4 O O, 0._- I O ...

tqttt.lt ]\]l]l]}l
<ltL],,lll]),. ,,l

IILl

l -q-

-,t llt .,,tt,, t.ltt

- KtjTaiicKIlx tl
,itii.
1,|el

1.1x

it1.1 ]ll,-

)i lil) t

Hlr

trelll

tlce ii] I ]l (JLIrl,II.]i.i


]aceKae\locIj LI _il
) LlacTb llNt). J
]L] ,rll1 N{t] \l,rlll
,ilcl lcc,l ), l at (cNle
tl aTaKl1, tl,tlrI ]\,l t] ).
,r l,1,
]\,t

N,I, -

,rl (]!l _Il


< >) t{
l] , ].
HbiM ycllKoM ..

ttt

o\{\ JKoBl

ll\

I,I\ ,,l. -

, } IDNI lIlt.
() .l"] 3 30 , lllru
:laxe
3-4- .
r -

. , ,
l2 .

, 2-2,5 ,

?>


0,5-

I II, , , , (
.

t_),

zl }"


:) ", \ ; )
, iiUI \,{ },l (>...

, JI
( , , ...),
-

fl

. ( , )
.


. , l

(-

, )
]

l.]J] r <(> _
( ,r).
,r -

- - , )" JI
<<> (
-,5 ) , l
ts .
,

JI)
! } ) <()>

,

( ), , () , ,
<l
> .

Jr

. , (
<(> }. ),. -

2-2,5 ), Iry-
t ,
}
( ] JUI .
)
m. ry <, >,
}, }", . ry


7-8 . l r
JI
...
() .
mu.

-
{ .

(

), 2,4-2,7 ,
1l ,

,
( , ).
.
,
.
)(-

, ,

.
15

tt tl l lp l l \ Ic l I \ l \ l)Il\lil l( llpllIlll]lll].l,ilcll..1i] Il \I lIcpc]OI]illbc. \l \lc]ll<lIc \IIl]


Kll. \,J lI ONIlIl)l] llclIo,1bJ!cll I(). (]]1)
I]o]]cI,1c (\Ie_llcHHcc ](]Hcl ll IlcJacl ]lll]). \tIilc]
KIt tltll\'lti ttlltrt Te\I. l]TO !],l,rlll\,l, ]I ll]
]l bLLI l \I ]_]!,a]-,I l Ic \l { cc,:I l l ] l 0 t]. lcIl ],
I

;tl 1,c:tcltlttil o,,tbtItttr. ]I Il},ll\ O\l\ ir.ll] l] IIilo


'l 1,1\ ,,\]ll, l,pll ,,|.\ (,||(|||| ,i,I)c|,l1,1,I| 1',l,,|,,-

l,ill()ctIl. l]\Il (I) -l,ll'lII,Ibl]() ]li1II


l]ii, )l(ll l!-lol]()l( ll ]lc ]llTlcLl]]r1l()ll ll\l]r] ()F|cTl]!,KllIIii llcc pilI]li() Jo 7 I (,l _.l,)lil]l.lll

l lil]LcI l lIc ]I },ItcI Il l]Ic ,1 l I!lecTl]ll ]i1l Lcl ]()l]), l l() Il() l
tta t:ty,oKttr },l,ll\ l()l]()ii (l]]l0-1b }, ]il I]0.1)
piicTIlTe-lbll()cl ()
"Pll(),I]t\l]I" a)lL] il]l]ltl
l] ]]0,rl]. II OcTil]IbHoc.
J .toKlltbt tarl ]oI la. a) ]lll I iil l]\oJ
B rl\IK\' (oNl\ l ). l Jpc.ll l(),1lal ilc] ] lil,]l l(lIle KilK0] ()- l
!c]OiillllBo]o lI ]il;Kc IIIl tt, I'ltt<ttc ttecttt
I ol]cIIb I.1]Il]. \l II ll]l\ l]c]K() },.llll
]l -l o_1lHOl o-_ll]y\ \l]oc],()B, TltKlO ]OH\I \

lo l l]l. l]l]l1_I. l],l ll l i,IltIii


]l(. tutl.t ,:Ilt I l; t tlt ]]ll]a,,.
l

,1 ttaBecatltl ll ] l<},clOl]. prlrlo\I ]l]]lI\I]1 l] Bojlv


_ll}]\lIl oI] l lI\Ii1,1l()ii (]L.t11)(e ei]lHcl llclttlo pailo-

,lcii) lINIii llll]ill lo]lbl(o ]( cjla;l;rt l]c]tlHti I]I]]\I ,l od)cc,l]INI ]\l. t.t,tl I.IHOlllil rlll)q'c
]Ie ,,tl]il b]l]ac . Rl]].I Ki]_l OliycKael,crl
Ilprl\Io l] B();ly (o_1,rler\itIllcc IcpcL]O) I.] ]l]
l1'.|li,lcl\')l L].l:1,1l,U\I } lll,'Ill'ljl i,(,, Irc)|KrriI J|L) LrIoIK||,
lL,,tp,tt rtvl i|,|\1.1|||l( a,ll\i1,1l1,1l\lo Ililllpa
,|,:ll ( \I,l ]lit. pil]\lcpll
1.1 t] prl\1i]lloK)
U\Kl]. |l(|.|(,I \ lllL|.1.lL(,e (lildl1,1 llol{lop,l

]l]L ]l] l()la |] .rl .]ll(), KilK()\I\ O_LHo\l\


] ll l l\, ll \IilI loK l lcl(o ]\
L]ll\,., i Iot trI t t tcl.
I]To llil ]illr rltlll r,_r, -llIIII't I]() Ilpltl]l1-1b
Il(] ll.lil]Il]l)l\ l] ]ljllI\ )lplIllal]oK. l]0l
bll

|,|_,,

,,, ,] l l,\ ,| \.lNOli

l ll11( l(.l.,lll,,,

Il ll\

]I ( llI]]l\Icl,]\. ]],l). tto;tic,I r,l.t.ttt 1ll

16

*.=,

c.ltlttto lto Ilcl\]] IlI]l])ll


tlilii. ttc tlpclltItlltoIllcl]S1) l()()
. Lt tltt

,,,

l ]Jll]]],l1]l\
,, i rt , , \,,,|,ll,,l , l]

llt ;tlt t I.1\ l

lI

}l

I cr|

|,.

Ji]\. J() l() \l (ll ,lI)]Il) ]] ()\]\ lil\


lI Il]() ]'I )\ ]lllL,l\ \llt\,
_1tl,I lo ]]llr]J lI()il l)il

ll()c l bK) lil]iII\ l]o]oc\loIJ'II] Irl

cIc' lo. Il ().l()l]()_]lr l\ llil,]il,l\ \Iilrl llil l]l1\ (]L,\l _I l] cl)c_l


Ilc\I l1 llI1/l\l]cIl l c,Ic] I]lll ) oi)lrlL]L]O
l()c l bl() l Ic ]ill(ll Itl l l ]]llc l r.

t'l ILc l l()

] 1

ll ,,,t, ,,,l . ,, ,,j,, ,, lll\ l\,j,l,.


l] jilIlO,] lo Ic\l. ll() l]Inc()]\l1Ii

\l)oI]clIb I]().L]r. il _l L()l]ilIc.lblIo.


vciI LLUilrl ]Ipocl]c-l]cl]Hoclb J1 lll)(]

l1'\ ,,, l,, ,,

l,

|l

,,l.

ll,, .

1,1 il

Kol)cl]1]()ii |]cl\o]i (I] \loc\l l\tlllc

()().,lll

cL,l)],c

lI

l]rc _Jll

IllI ]] ]i]ll ll()_]]I\l]1.1)\


l

1 11

,,1,1.,11,., ,

ll,,ll

lilcl ( Il
l()coi)c

])cI\. ll l1), ]J l()K) oL]cpc l l,.


I]\ t' ] itl\ I l l l]] l JllI Ll ] lI l l]\1

!\lt'c ]]l\- \ lll]Ll]l1l\() l],


llorlItrlo t lllt tttItttt)lIl ll)l\ IorL
]l,j ll\l,, /\l,|,lll ,.( I\llJ]
I1

lIrl l l \ ]c|)/lil]l I]1,l l().lIn I]t,ct'l

|,,,|| Il,,||,,,

cI

(I|(,, ]],,',,,i,,,I l,,\,ll,,l,

, \|||
'|' llilI

pl] /l\c,ll]lc ]],ll().,. L] clYtlitc clIllrlIoii ljl'Illc]|oIi i]()l1)_i iIoc.lc l_


lIIl\.L]lc]i li()]]\lol]ilrI .ll, c\lcclll]
' ]li] lcc Ill\]]c l] Il]l()] ]lc]]i]('\]L]c

ll,,,ll

]l ] \li1_1I]I\

l]cK). J,Ill,\']() -Ll,


c\I \Ot]tl Bo_ib] _])(. Hir l{] ]() c}l
l] N]]l ],lll llO Il)l,
(

Rt,Il!j]OtIllel,, 1.I\ c},jl<ll-_Ll]oc,


,rltl.t ltttI \ll] _l ]l\Ill ll.
t] \ Kl,n.jLHo\l ||\,,|j |||], (,. |,,|{, |,

,ll\ ,l1lll.

l ll l L,l l,\,J,llllllIl|(|
I{ (I1Il. Japoc-,lrtNIlI ) yLIilcT
RoLl (,paJllI|\ ll{ {,l ttl ,] l tlr,tt

IIlrIl]I II a ll]\1c,Ic/|,||Ll,|(
_ R] "Pl)l) I](]l,L,ll \l1l1,1

IIn\IIl ]ill)()c_Irl\lIl l\il\lb]]l]il. pol ()]ll,,.). _l} r ll\l]l cTl]i)Il_JL,Ilo !]]

,1ll]I\lll, ]\,ircll)ii

l]

]]]]c\l'I

},Llilc ]I\il\I1l il1,1i;ltttlt tl tt:tr

]iIlc (2 ] \l) ]lI l(),I\l]1 (]ll\pln

Tb]\l11

Iil\Ill. llo ()claIlill\III

1ltl tt, trlt o't ttl'il t()I l l loii l]ilc l lI l c. lI)


I loc II l ]il I l]lo i r;.]it'l1 l l tI I]ccl I Il Il]
l]l1
ttt,t 1-1ctltt, l(llK lll]ill]I1,1o. Il() IlcL]\
tl tlttc utltc t K tt ,Ilt\l]1I]il|)lI\I
_

]" I, li '\l \Ij, l) ",, ," .lll

|,

,lllao ll\ ll.L]|- () ]]()


l\oil ]()_Lc ll.l1)ll.]I) ()ll]I \l\l'
lt, tt ttc l]l].II]]]i. lIo }(
lii]]'b]

\\lcI]l]lIlclI]lc I ]\ l]1l. ]l}\IctlrIl0


llil I1.1i] lr.'l]lIIl. l]()_lllll

tltt l; l lIplI\lillIlK llllll lll)O-

,|\,, |,||\' ',l'l\'llll .'l\' l l l


ll l, l Ill ]\|lloIl liit\ Il]lI \lilI loK
cl ]ocoi)c I l]\,I() l lJl]ll] lIc. lcl IIl () llli1l\
llccI rtl Ib1lo lIll pll],,.
_]l:ttttt,,tii l]]IK)c l l(ll\

t(llI r,

\I

)tliLIi pcliI1 (II() l]Oii l]o,,lc


lI cLlIe |l().1t]rItl]|]ci]c TtlaRc)
, ,,l\l, ||u ],\ .l ll,ll., ,,I14l(.l llll,_

_iII],l]IIlt,I, cUlc

]1

,:l}l

O O,4

O- [ }
r v - d l,1
Tol\4 0
O O,

l*.ry;

tl

<,>

\t ()
},,l ll,.,
, }{) ry JI
(.] }, cToIlT l]},l- ).
}, Ii "l-r Il ,
, lNl,q t
, ,
( <<> ). -

, <<> -

.
, Tol , :r .
(, ,
) <<,>

Jl }" -
,
(
,

<(fu>

), ]

lb .

,..

ry .
( ) 7-10 ,
-

ll <(>, ,

JI ,
, .
,
. , tlo , , [
:

l .
,
( ) <,> , < il - } .

cl]a-lOI] (l]o \IIIll\ ]l\,,l\ ]l)(Il\IllI\ llo(ITIl


lJl]]loTIJ\]K] \I). ttlltr _lt;tlttt lI]\ He]illlc
-II( J]Iccb -1ll lRll1rl ()rlcIlb KcTilTII. llocKo,1b

! "l_,l Bl]]lolIIvIo Ilrt cl]i1-1llNl (lI l].lo,Ib Illl\


l1,I l []IlI]().1l Irlil \lOLIlI]ll l l l \l Jitljca\I
] l(()|]l i]l .,1cl)cBbcl] Il-]ll l]ll(.
ll],,I,,l Hll cpc]I]]l\ pcl(ll\ Ilco]lbJvlo ll-

lllll ]l

lIlIcc KIl TOii ,l(c _],lII ll il I]ll- IIlllll


TecTol]. LI]o ]l H;l IIil]l\, Hci tlclt :t,;I ll]il )-la_:lcH

l\

itl(

]l ]ill\J\ill I]o HccKo-lbKo ] ]cLleHIlc L] cL]cIoI]Olo


]l lI llpll \o,1()_ll{()ii ]I. l| cil\I\, l ]IIl Hii
l,.lp\ (_,L ,,l, ll1,1,1,j,|,|..l|||c\' lo lbL),1 levIlU,_,
)

l oI],]oH 1,o,:I]I l I}, lIlH},l]il ]Il l()_:1 I ll]lIx()


_1I1,1 \ NI l ,,l ]}, l,l i()ii ]l.
l]'l,iI, ]l t\ l(ll ]I lI l NI l ill cpe-lHlI\ peK|l\
l l]]c]c,lb] I() .1lIl Iall lI}li1 ll BaplIaT]IBHa I]o I]cc\ c\l ,il\,
tt,,rtl l l]]ll\Il I lll Iy .:l. ),pol]. 1lI]o JpaLIHOcl lI. \l}r D]l. t]]I]]].ll
lI cIL,le Belpil. llcpe\le]llcHlI\I KopNlol]oii ,I1. II_1()
,llII \IccTa tI \IHoI1.1}l I]lII d]llKI()pa\l,
l cyTo,tttart ltI]l] !,ll Hil ]]aJIlb]x }itlilcl
tl-tttoij peKIl lL]I ]1.II \lrl(, ]lilll
,I }l ]]II (lI-1lI_ilo HclO). I]\]It]ll
l

22

(}

]l il)l\ OLl,

_,1tltr tl tl cKa}tl]IHo\I!,. lIofl]cpKII\' ,l


LITO Ilep1.Io]I tllllii ltt<t t.ItlHoc]
lI \, -]]]

ll .

tltltli.i l,t t ( I]L,c b\lli l ] i i l,,l


,,ltllt
cllll]IHllH1,IlcTa)He lt.:ll:ttllt, HoBll -l ll
]lI]\l t]_l ]liitll,]]l,lilcTb ll,lr]lLlIlI ]\c trlii . t :r,,,: l,,c,t .',i,,, tLt'.', l]., (,(.,Jll lll\ \l(,(l tjl,
llII. ocTilBilcb ]Ipll \l Llce t]U]\ \,
I ToltbKo ll li |ILy,]beii llOlI}:rIlLII]I. Ko-lol]oii
t].],il ]]].li.i,.. l]\]].I II1.1]\Io
l1ocTal]]leH \ ]l L]\ Llbepcl<\ ceTcii.
Bo]\Io)l(Hoc,l ]l O]]ilIlI.1LIrlBaii Ie cBoii 5,,tclB. ti
I

I !,l(I \IL'.l. Ll l O]ltlo l(.]

tlc, -,llr r_1I pllr]oBa

]}l;&

,lI|\],I L |\ L,l\l\|L,. |{\, lllll lll!Kl:


-

\_}

t!;

(r

*,

2)

: mrcmu MoJlce
m cpeOHux uluu

l30 l50 ?
l.Z..,


. I,I. .

, .
I
Jl
,
v, -. leM ,
.
-, -
.
I
, ){ }
. Il v. ry.

.*aa

}^l.
.

-, . ry,

ryl
. -,
.

oc:l, .
.

, , Jl
. JI
.

, "];:],;_-{
.,]::];
_-.. . -::]


.
JI .
,
6 7 , , . caJlbHoe .
- -

&

, - l
, .
.
,
.
( ,

),

iu],
(Kastmaster l0- 14 ,
25


]\|,
rt.

Nl


50-90 .
.].,l

lr . . , HlrKHo
<}'> ,,l.
, }
rr .

JI .
, ll

, .

l ,

,
). .

Pontoon21 Sinuoso Spoon l2 ).


(0.6
r) .
.
,
,
- f -

ol .

. ,
, , .
,

45-50 l00 .

fl,q

, zl .
. , 4 ,
<< _
>,
}-.

.
,

, .
, , l . -


,
.


.
,
,- .

, , -

, .4
8 .
v
- ] ,

-
.
,
,
_
. JI .
, * l .
.

rc t m d
d u ?

.,4..;

.
. .

2 . -
.
,
, .
, ,

, , ,
. Jl l. <>

v . H}DKH . Mo)(o
-

, -

. 2 ,
8 l0 ,

. ,


, . .,
: <<> .
, 4 ,

. 2 r

(, ,
).

,
,
, .

-
( ), l
.
. , )Gl
JI _
.
,
.

, ,
(,
).
,
I

,

,


-]. :
--I, , _]J , Jl,
11
l1_IlI

, v :aelt ,

. }
,

. ... l -

.
, ry
...
m
2007 .
.

.

,
... r
. <<> }
,
,

. ,
BaJla . . . ...
.
: , , )lt d
- m ?u u-

duul u rc
. d m

du.

l.I1.., ,
;rr. . ,
, , , m
.

JI. TarcrM
I _
,
. Talol<
_
. -r. JI r

, .

. t 5- l0 .

.
20 -30 m,
l 5-6 ,

.
.
, .
l.
4 , JI .
, t-i .
(, ),
50-70 , . . , , ,
. <

,>,
f -

.

, , 80-1l0 .
r
J{

WWW.f is

h in g in

rus. ru

-
O,
O ,
O , O 0 .
.4..; o.tepelb. cJ,loBHo. . N{ii NteHrI

lte ]l 1,1,
l]: "1 ]\l. L]e\I 8.
Hit,la-,lc Nl cBeToBoii
Kol]n

lKlllI.

>t

Ll lIcLlhJ,ll1_1ll(pc-

.l
,II -ll. ,l
,rlv oceHbKl otr

I,1 ]'leTol\,l ,'lIJ-l

tr oKo",to 5 ,l_
]\,loxeT r] t.t
]2 ,t. I-.

t , ],]
tsHllllatItle ,tltt btcc .
\l -rIeTo]\,l.
"l II RN,I (
laBlt(tl\lLl,,. ll l]o\t 'i l U(l N,Itl!,1. ii
]\,1

ts

I],]I.

1.1 Nl c\IeHy
)i]] -]Jj]. ]\]
,l ,,I1 I

HeHaKo]\lol\l Nl l\lo)<eT
1rI. \{
,,ur ,,r ful
lli] I\ l|,l \ lo

tl ]v (,-ii oceHI.1,.
: tto,, te,lHcc Bl,e.lt:t ltt.ttHuit

ll

L! l

L!

? ltt ll

l1!,l t

|:) l11 ll l b( rl
Hutt pbta-tKtt u,ttit.
l

btLt),

,},
11

Jl

to
l11o

L!

e]\l I ,],l,tl,

tt (,,l.
I] 8}I TeNIIlep|] ]|lrl. ,t.l lr
, l5_ N,I ]\]

ll JIHeii + J
l] OcHoBHoN{

llll J KoNl ]\l ,

< ,,ltI,>.
I]peNIrI IIll yTpol.
tl . l]tl It,

29

Tortl,xe co,lHLle
]l aKTLI]]Hee.
\{ ctl}l \l ,
. .t t
. ts ll \t
J rl,
lt.t lL)Ilt il co,1 ,rt BeTpobt,
l,t , Ec,rrI
L

J ]\1

\l \l.
,l,rl

.t NI|l.

KilK BoJa la\lep]a


, .t peI\a IleKoll tctt.toto

5,r,

. ]\1l] !
ll -

*\

1.I/.: TaKot]:

ii ]U \t-

\ltlNl- . ,
cc"]l] ,-rl -l.
\I ]]\r, ] , ,r
v .
yLlo]jo,l ],l T]lll
]t1\{ \{.

tr
t-ta ,,l
]\!, ]\1 }{. ]
t il. 1 t t,., r ptt,ttl
"r
l,I]].

: zd

l|{, .|!

0,)l l jl

. ]\l l'l

t.r l
\{. " Jl,] }lN,I
]l NI.
: t,,t tl,
KaKuilt ,t tt tlodupaeutb t
rc, mt m ?

BoioeMe. KaKue l lt ,1 Koll-

,*'*,**

li .u -u

l1.|l , t tltctulutb
? d, -

u!, l!u.i1,1,
Hrt

(L,l

jlllu

_lodKL!

Bo)o.r;paHu.tttulc, u.!u HL] |lll t

, u , ltcepexa ,t-

ry*
"n

! ]1, t,ttz tta ,,]d?


.lodKu yKa,lrcu r)Ba l|lhll,

(' cldHoMy.
,4..; -}, .

. St. i Avid IPC


8'6" 7 2l (stig) + Slrimano
MetaiLlm Mg DC, r,
j ]l.
,t ill
Il- jI-N,t ] .
!. t].
-tl ,]
t }\ ,lbKo (\ \lec l. l rt. tt.t ,
, } }\t J \4 _l

.
,
Majol
rft r Severt 802 8'0"
7-21 . .

, , Pontoon2l Seven&Half 7'6"
3,5-12,5 * Daiwa Exist 2506.
(- ).

| , .

jr Craft Restive
6'9" 6-2l + Daiwa rtt 2500 R.

{ , ]l_].
. _
,I I .
,,r .
!. Unitra 7'0" 2-8.5 * Daiwa
Exist 2506, I, _
I Kjlac /.

Pontoon2 l Psychogun
832 LSF 2,5 l2 + Daiwa Bxist
2506. Psychogun :l ( ),

,,I Hal
.

Black Hole Bassmania


4,5-1 + Daiwa t 2506.

'7'

, -l ,} .
, l
, , : I. l
Jl l,a{ .

,
)t.
-
, l .
,
<()> MaHIcl
- . l,,
, , }r l ,
!,I4
... ll
}rKe :
)D \
r.i,.

. (. Ns 8
28 .J . .

-;-i,Ja':i:,J

(,

WWW.f ishinginrus.ru

} KaHaJ .

ll l]o.1oxpllH,lrlIIla . I.1,rl Te\I.


]] !l ]}LlII J]]r]
rl L]yTb,iIrl tl]J]\1 \{ecToNI. l\l

,tI .
!]ortll l}ilrl
l.{ NI, II l lll.,l
] ",lR,rI. },1

l] yLIac] K|lx Ktlt]i],1o]J 8pcNlr]


) i\]oxo -loBtITb. ]N]
Ka\I N] lI t.tltI.1 ,rt11,Illt coJ}I
Ue_ le,lcHIle (),l
t

utt

ilI HilcocHLl\

(Katttit,tt

IJ]l-

HlttoT cilyH Ktlt.l


) l(llLl nil t\I lJilc, ,,l l.
\t iJ ,,l i.j

ot,Kpb] [ r:l I] Iael,crl


1

ts tsil Il,r]}1ma, \I
-rI] ]. Lla i\j1.I v(lacl,l ,lrI peilloHTH ] tt.

J HilcocHLIe ilUlI KilllJHlT l\


ts J],l
,,t. lt. -]]

t]-l . Bono
xpallrl,Ila ,tliiI
_t)r.r iitt ilil \ll,
,]til,] c,,lbtlo. l] ,iloIJI..l,],b
\l ]Il
,i Kilx Kill Itl,T]it.

orHlKo Ll lHll lii


,( rlc]]|ll,b l elllc l1,1'l'cJIbo
- Bor]oxpiln-qLlilx.]il\I ]ij ypo8etIb. TitKoi.j ){
II :l II\lilII\ HII\l vllilc
KaHaJa. tlo Kalta,,ty lt
\,l pycjlo\l. Nl cl.l-rlbHoe, tr ] 11]\,1 Ka]\,l]1l{ ]l,]1.1l, j]loT -,t Hey]oTHoii Il

iI.

[, il ,-

KIl o,1l'llb Lj.1Ilo oljIl\I.1lb. Kol

li,

H,l K,lKoii \.ll KilHitlil ll\lee,

Jto

ctc tsI.lll o] d)r -

(]\1(.t e\atb,
l

bl l Il

lpole\HIl'lecKll\

,ll

ri.
- .titct,b
ll { lli-l Hil ]\lll-

. , \,1

, ocHacTKtl.

,[] tt\{oxeHHoii ;l .,t ,


rt ]] ilII
\I (
,,l,ts).
.r. J )

L]l,| ",leTHl]ii ypol]cHb,

}.lll ]IIl
3 4 ri \,1 l]ccx
lJ,ll Nl
ilil, .t :l,tt .ttLlIto N{rI Il ]Jo]]o\paHI]
tj lI yLIacTKax
,,rtrrt il
,rl.]\ }J 1,Il \l,

JIl.

tt tlltl.t. Xopouttt .
,t tlt. - \'.l lcl1.1c I1,1,
J }.lmtlx 8 Bpe\,lrl
-rI. }1 -

u, :t ut KaHzUI}
<<)>
- . -, ,}.

JItt .

, , .
Iq/
ry,
| . .
,

!,
,
JI, zul .) }_

>
,
.

) il.

.
.
rI, I
, ,

,{, HeyepeHol .
_
,
<(
> ,
, .
, ,
, , {
JI

. ,
JI , .
, .

,
. zr -

,
Jl JI.
r ry
, JI
.
), ,
cT:UIo ,l. l .

ry


_lHeM . -

<<

, ,I l,
ry


8-9- ,
,
.
,

<<)>,

\4. ]
l 8
6 (
).
ti Jl,

) ry, l 6-7
.
}l
<<>.
.

) << >.

<(,I/)

( , }Ul fi -{) -

, -

, )l . JI , :l
. }, ,
I Mo)Glo
, tUI.
KrreB ,,r KaHaIe
lb
,
() .
JI
! \ , l \4\

["q

,'l ,l. ( )
oIUITb

tl .


( ,
JIi -
),

-

. Jl KJIoax \ ." ( )). rI .-
6-7 8-9 ( ).

lr . . ,
, , .
HiKHo
} ( 2-
). ) l . ] ,
- I
, .
r,
( ) ,
, .
.
- ( 2 ).
.

, , , -

. ,

. <> -

,
.

u JI Jl, . )( , ( ) , - }. .
3-4- .
)rt ( )
- - , .

, , l

},]

, -

, ,
IUIaHe .

[q


.
,
. zl (
)
, ( ) - -
( )
- . ,
, .
},]
! JI ( , ).

-
, , , <(
>, l. : <, , !> , r 2
-
.

. l-t, I , ,
l, -

. ,
. ,
l

_
,
JI , -

. JI }.. 3. xylKe
.
JI , l.
q , .
.I .
l .
oK},IIb .


KaH:lJIe. , , .
, ,
. l \
,
. },

W\
#l
"" . v
-

43

i:. 'i.,5

44


,
, -

,
, )(
-

,
,


, -

] l -

.
,

I2

'.

<()>
, . y , I

, -

t l,

IL . . -

,

. -
I Jl ,
l.
,
),I
, ,

, .

,
-

, ,
, ,
t ,r .
, -
).
- pellb ,

,
,.4 ,/ V --d - -'lD V/-./vl d-] | "h 0l r
IV]l\4 O O
, ,

,-- --.

,r

Ha.lHy rt \l-q -

\IoB
]]

Jil]]lIt,.i|

I],rt l]}1Ka I{\ ]1ilc}1

Koci] il]J ,t()


,,:lclaKIJlIloI)ll, Bcctttlti ttlt Bo]N,loxocl JoI]I1T il ]l,l l]a l}ceii ,,l. TaKoi.i

,1,1l

ltp,'OIl ll\leel ,llJU llil \

11e.

R.rlIjI

,il ].1 Kilpllcl.{l

I]]\Il]

lr. Hr i }llllrl ol

cl]Tylltttj Hoi.i plll RlJ


]ltlli}l}J,\l ILle N,JecTo
i.] lrt,;lt.t. t
],l .] llNlttti
Lt.l

Xll it trKeport
]I()lt|]\l ,

,t at
tl. ocHoBttott , t

l0 l5. NlilKcl]]\tyNl 20-25 lr


] . l(porte . -q -l)
,IIITb

1-1eKIl.

l KilI)ilcb ,l \-

]U Nlo)i(eT l]tlri(1.11,r], ]lp]l \Ic]IrI [


\IIl N!}J

8] .]0-zl0
tlN,leeT Nl,.
.itl lrtt K:]ToNIy )
\{ \IIl tl H
o ]el] t] .]llpoc,ilrlx ]1 t] nepeBbcI]. ] c,i]o)KHo ]pl]c1,11Kll]\l1.1

r]

ii ocHacTKIl,,I ! -

\I ,

, TLIolJ L]oJo

cNIoij, It Kitpatcb rl, tI. ], l]to lt


it t",r cBlt,Il caN,loii

tll,IlOi.i. l] I1-

, i.jcr "i]i\t

\c,,loBllr\l. ll\ c,lllcOK \Ill rric

tr. r,crt l
t]aI]b]\1 ,l'] tlLt-rl

Il

c|rlt.lepttll

LI
.
,
Il-qLl]\.
-l]r ]uaccoii (l)L{ ]lo}
i\]o)tHocTeii. \,ll.jij ttI.{Kcp

y(IacTKo8 ]. IIpv
IJ, .... Irlc j]oI]Jr] I]N{eHHo lla cTaHolJLlT

r] c"lyL!aeB lr

-. N{oeij I1 .
,

]lj]11H ]]]\j

\{,Ul

;.,:,:, l

R llNI

<(I]il,TlKoii),

(}l

l1_

1ee I,1_1lltrtt. tt_t.

t], IleTpy ,]]ij To.IKt]


,
TaKoii Jii ct.lTyiitl t.t
lc l\," .llll L Hll\lilHllc l(J,1L
]]il,]l l]eTpa. BcTal]
Hc\ly l]ii ,qIl ,ry,tb t,
Totla ] ] I]R B,il ]l,II] ,]
}it rl <peTyLI LIpoBall,b> "IlR
}.{. ]i.iljrl ]IitJecKy tt . t.t KoNltIaKTHocTb
l].I1. ,l]I lti"l \lcc
Ilil,uIii ctll tI .
f tortr c.tc l\cl \:ll', :l Ilpll
Trll,il j]]I c tIJy tl]\,I
1l l]Kyc] IocTb l.]I]ll]IIl.
BTot]oii ,l II
- ], tlN,Iclo
rl lt\l l t lt.t
tt

0.i

l Krt

lle i.i BecHoii

ll}, .r 1rll
oHll (tI>

l{

ocTtlTKaNlll Ka\I ]lIa-Tpoc1,I lIl


lI NI l\Iepc ll,

,.

]l

,
.
,


v "" -

. .
<<)> .
r l

ti

l,

-

. JTo \,l l
-

.

,
.
l
.

],l i,

,ill

;,l


,
-

.
<<,>

<> -

l0
,

.
}
iL i JI
.
""
. -
,
. ,
<9,> .

l]\. l(al( llPiIl]]Lo.


]lLl\

I1,1

v I,rr||

leHII]Ll}]}rl

l]l())l(I]
,,\|\,||\|,,,\| \ "I

Ltp5 tlt.

13r.:ttt,t,

HctlTO Bpoltc l ]loK II,l]il,


r.t,tl tt ] l] _L ()llll (l)1lK

]IIl \lll1l, lrlr.


Llct Bcpt ii
1.Ixor]lL

llll llo.LOc\lOl]. iL
II]I1,I r. -

<

Kltpbel]b]. 1-1lt.ltllt rltl-,KcT


tb 1,1it ll t t I t l i i . l]
,T()Illl()ii]l()ll]lll () l l()l]I l()c ]tIilllccTl]OcHIle ]l]J()li
ott. 13.t:tttl ,t1ltl t]ll]lll: l]

II I.1\leeT

lI]\llI \
NlII. lI NlIl o_1IIIl Ilo,]o
jlllI l| ,,,ll|\oiI r"l1r,,1 ,111 1,,1 ,rlglr1 1.
il il)k Il()cill()rlll() Il()-l()I 1.1c ()
R ()II ,

,;I to pilccNtllll]lll]llb l<il)l(l!


]),l1IllFl, l lvc.,T (,\lLlc l:l,
),I,rt1, L,ta Bt tcle,

tlr,tt t patcl lt,;Ilt

tl ylIacTKIl "l\I -III\I


_il
clIycKoNI. HcI tI:t ]ltltl..ta t
]Ia LlIIlIl l] l() l5ll, Eto
Nl t]ll ,il},I.1II\ TplI (I

i.: .!:

l:]_il

.] Nl]] !, ,q

ll Hcl]cc]}l,]].lLIla.

(,;,l

pe;1,"r

K\,.illt

l(l

( ,l ,'|,I,],,.,,1,(,c ll,,l\
I()ii,

1, tt _,ttlt1_1 l(ilpl ll l]y

rt 1,1a.l ot lt_lH tlcTb ]]


\IoB * ]lpo]oK}l NIc)\rl),()lcl)a
rltl. rlocii \lccIL]oclI] ]]\ll
\Iacca ]. ), t]IIlI]l]]I\
Hi] } lJ l,. p.,,r rt,t;
le tll'c li] \lj\L']|l\.lL'L'\l lL'l,
jrI]tl t, ,tl.tt:l
lrt peKtt ,
II ,ii (Ja Ic ). . 3 \1.
]\r ,l 5 \{. i]Nl
ts}l,1 oNI ts;lii rI.
;t ii . , NlecT , Kapaccrt -

, , ll.l. BecHoil
-

- l,,-ij"l!

i).c|1,

lt.ltti ttltt-t,

IIHl,c]]ccl

,l l]Hil.

48

t,l]

]]lil laKyl() O. \O.iL Kaptl NloxHo )ill_]L l, ll . KltK


\.l ,l,l, Itl -rlll]

lll]crl.

aK-Kl,tctltlc

vKa]ll]l-

]-

t]Il \lecTa KoHIlcHl]]al1Il


KilpacrI RecHoii. Jltll]l l0 lil}leT,l.

,la ]J . tll lla \

lBt.lxeTc llo I]cKc IIepecTt.lll Il\1.,Iljlil ]tp}I ]To\I tt


oc,I iittloBKlJ ],l
O. iu] l, \IecTa llfirl ts i . ,q
]iUIlI 11 l]it-tI". ]
plalbcl]. 8 \{ ,
, }I , l
l1]\lcc,I I. Ktlpacb
lI, I.{ ]l lia

cNI

LllO. lll]rl -qIlrl ].I.


_:l

rltt Bo]]oci\jo]]. }I].I\I oT\lelleI III\ tt L]x ll]I,

leii. llll l.,l\:ll.ll\

1.1}l

Kipr-

. II\ll, rloI I0.1H I,1,


op1,Ic] lr]. :],rl

,,l

H:l.]clt lla J tt
]. t-toKortl ,
.. I]
)<
, yI
}IJI

,;

,
)(.
j

" l., \4 -

. . -

, ,l

>,


.
. }"
, ,
: ,
,
-

..

;,;

]_:

. , N,I,

.
3
.


,
,

,
. ,
, ){
.
,

Jl ,
, , HeMiUIoB;KHo.
1,1, , iul
]l Jl .
l

0,08-0,1 .
O O

O O
0 ] 0, O O
t N,4

(r )
0,02 lM

i,4J

l_

r- r;]

49

O ]
, OO L,
0f , 0
] OO
, OO ,

Nano Fil

, - .
. (0,l
- 5,73 ), Jl
-
. <,>
, - :D_
,
JI, - JI.
,
- , , :l.
, , .
l00%, . , ,
. ,
, {
.
0,14-0,1 .
. - i , :uI
,
l0 40 , :UI .
,

<(> .
I,l
. ,r, , .
.
9

. I .

JI-

KoHcTpl,r<Topa.
.
-
. I,

- .
, JI},I . }1ll ,
. , }"
, ir -

)a{

. JIlvl

, JI ,

.
,
)( , t , , r,t. JI ,
.
} JI}, I,
IUI JUI )<
. } .
.
- . JI .
( . .
yJKe

.,ja'


, r]O fu4)t OO , O] O-
O, , , [,4 . , ,1
] ,
1,1eKoTopb

}r ,
:.
Kpove Toto, )(

.
.

, -

, , .
vHe
.
,
JI .
,
-

.
.
,

.

),"

, .

8 l2 .
l(,

,
,

JI
,
JI
. .

- -

i .


.
,
. ,
<< >

. ,
,
JI
),". ,r

.
, },
},,
.
.
.
,

, v, ,
. ,
ry
JI, . IIJI

,
,
.

-

JI ,


- Jl.
ir
} .
, <<> , . },ir
<(I> , },I
50 . 1
.
.
:l,

rrr,
-

. :uII4 ZDUI

},1I4 ]

. r
800 .
}I.
. :UI .
iUI

-
Ir.

<(>l

oxolHo l l..
l,
TaIOKe . . , IUI -

,
) -

.
JI -

JI

. Il rr r .

i
I, ,
I

rfi .
.

li,.q

, .
, :l -

, } ,
.
,l

,
, <<>
5-10 .
}.
l - Kopv "
. , ,
JI, ,


, -
.
voMeHT , ,

, -

.
}
, , ..
<<)> l,, -

, -


. , . , ,
.
, ,
-

JI_
(, . ),
,
-.
ot eHHol

www.f ihigirr

ti] Oi,lt a i(aa]l] liap:]lb i].]],t- l] 1 ,l |]a]l]


lL,]li]L]l]l, ili ]al::]il\l i,,il i] l].Lt: .li]- l] l1]i']l]1
.-; a:l]Ol! ' |] !ari.J i-!]'lb :]la]l(0 l]H!l1
,]aL ! tl]0{ i 'l Jij
[]:i:j [!lja]i[4 i i ; t];l cJli]/,r] |]
,l]!
(]ii.t]lL];:]O TLlil ,(]pi:]b
I!]l :5 (;lc]]i]] ]r]t,.l]Cca]e
i(,rKll]\.ji].

, JI,

.
. l\{ (, .)
. 20 30
,l
Jl . { tI .

, [ .

Jl <) .
.
. u. , .I1 ,

al,:ar

_i]L i,li.]i]y:]:] 'a]1,1]llil

lL.(]l ]jlLji.] lr.


. J\l. ] .
.
, }l , R
, .
!, .

,,


TeJ , , .
, , , .
55

,t tocTb -,t-,tlt.:l
,il

LI NI]I

Nl

arl.

llii. Iro]To

\! ] -l Ila ; ].l!]. Nl.


oKI]o \I! J]JttlI.1
].l. .l]l:}]\I}J "l.
I]Nl LIeTl(o pil ]] l1.1,I ll \ I
,,t rt llotttr r]po}acNl i.]

I]

napce, ttt l,
I.]cl(,]llotlc]Ia.

TI.1K I}

1.1,1}l

L]

].l

o:tKtlpllcK,l

l]\l -l

l]v]Ioe ]\IecTo.
tlTo t tptt rte.taTe,l

llllKepo\I NloxllO

HeI.1]NleHHO

]it

tl I]o]]I ]

Hc,l o]lbKo r:,IaccrI.IecKrIij.

, Vc]lOL}rIx. i
,\
_:1I] II . 1.IHoii l]a:]
}r.,1,,lit,l L, \It]ii ]
cIJ}lly. KilK ll],,li.i _\ij.
-1.I ()()Rii. cc-qtl clllc ll
l]

\I},l(. ]ilNIeHtI ]]jlNl.

ll' l("JHoc||.

lrt,;t

,.trlp,_tcl, ct:tttet rtl KcIlto lr,t.l Hoi] (,.lecrITKe,,

,|\|

li,l1.1U.,d\ l.,l

1,1KoIl

,llIl-

Il. la\l \(,l \loAHo l\,|.l.l||\l )\ or:Ioc I,Y l IH ] ]\,IecTa,


ltltrt TitK,I] ,yllt

l],

I. ocooclllIo

l]

Rl]lll

lI],. ocIlilcTKit R _il

,tt.t tl cTopolly. ()ilt]


]la 1.1l]I.1 ]],

txe,qlt

]lo]l,i]aI]KoNl Nlopo

KI] NI.

Hl] \tcc

,lotlltt IlKep -

IIl )JcTitt}-II1 l Iilpa,],il,I 1.1]]I. Bpo,,lc tl L]]

. l( ]Ia

l]1,1.1l( }ie\l1.I-

Hyc}Io l]O ]HLIKaloT ,I Il]I


c-loiHoc,] l] I]pi.l KolllpO,iIe ,]l]}
Kt.l.

t]

]])(ll ll.

i Iy,llrleT . Il Bo,il]IY,

. lil)lic \I

r,c

IoliKar]".

-.tlt ,loxH lloK,ileBl<lj,


CyIuec,tByeT Kori r_r 1ltttl l.pI,o le\l1,1. llt K1,1o.
,II.I\IJ}l c,Il.] I) yc,l-|lIloBK\ 11 ,l} loI),l \.cIIli,\ |_)| \-

rl}1Ka

}lll i,] ,l}l.

Lll) 'llJ, ,ilooc U(,Il.IcIK||. ,.,]Iycl, tll ,II LI ]

poty,ilbKy To,1bKO llNI _xlJTb rl lla ] ocHol]l]b]x -1cl'ilL]KI.L NI


<KI.I]]aHI.IrlD

I]I.I. ,I

I' ll,Ii,l\ l](l ll lc,lbilL,(l L ;,Iil(l


K1.1. LIclI xcplt]oBliTb II.
,, 1 lnill.

Lll,t l,| L||L|\

ll |-

poc]lrINIll \l\ TaKoii L]ilpI.1


llHT Bcctltll itl8, ]l]]

c-lollop}lT "lccl(\. ]]a.ilo ].lcKaTb

]IHOii poTIIl]o,ltc i.icTB].lrl ,


xtl.LL Btt;K!,B 1.IlI]]II |]elI
], BllpI.IaHT;l Yc,la]loBKI.I l llIKe
]) .1ll l(y,lr]pHo Bo]ll IoNIv
ll ]Oll] . l( TorIy ;tic ,J tI,t ]-l bTaTI,IL]IlocTb

o:lcclIcK, lll

Lll{1.I

Qlo pc

t t

1,1o

Blt H

TaKoii ctt,I,ya

o ll_l]tlI

rI . ,

,
, JI
, ,
Jl - , . ,

JI l . , .
,

,
Jl, <,,l . , , .
. Jl -

.
. ,>
ts .
,
<<,) .
<,


,
0 ,
O , 0 .
9 ,i, )j

iJEqI!"),,Y.,9}:!. ,
.

. .
,


,
, , .
,
. !, .
.
v,
. , -

,'"

, ,

. 20 Ml
.
. .


tI , , ,
.
. .
, ,
)( .
, _rI.
.
,
},, ,
Jl )< .
, -, .

. ,
}" .

, ]\ u v l . , ll( .
<,> ,

.
,

J \,l .
,

. ,

, .

KJleBalb ( v J). ,l . .;r


"u.rynn."",
f l
rr,

"

\i]i
"

'l)/NIZ+

>>!- 2012>l
Daiwa. 212
- .

., ;.,]'

1. , . >

+
|!

f}
i*

j'

...ry

',.

(-

, , , ),
,
Daiwa.
Globeride (Daiwa),
.

d-

I
I


l*


, -

**t

<';
{:
\

1:

+:l
b.,J
tt Ll rl il\I

JI

,l,l t }\: ) ll(p"n"," pe,llloll J I. ,l


HiLl il l t ttj

. HecKojlbKo ]\,I N,l.


lt. . ;L \{J . Jt,t
ts l,ts ]vJ,l . ..,

l l, R 8 i\{Jl ll (. tsIl]\4. ) & \{IItto -,t . tt J


]\,l
- ]\,]N{ Ilo 700. ",
ts ,l. t lt Hzt pitB,l l l]ll N{
Nl , at -,l tsts.
lt. LlllL,:l,]ii il
?
\{ ]\,].

]N,l ,
N,IirHKy cTytta elo . t

.
*

tsIl 1{ Rill
l\,1 NIiLrIx .
_ tbHo tp.l . K;.tK . t tc. tb lil
. .
- irl . -, ts.
N{ -,t,.t -

. LlTo ]\,l, (()) caN{o !lU] ]!l tl ,

65

,,l , .
t.t ,il ]]l] tr], , l\!)<
1.1 .
axllN,Lr]ctl ] \IecTax.

-, ca\,la

11NIeIlHo

pa8HoNlepHoe )<Il l\,1. fu,l.,l tlit, ll ] It] tl


, . Nl. BepTy]tJKy,
q Llts-q , r,.
ts\,t ,r NlN,t l\,1, . t . " I],]-

lllrl \l 1.1Ilill pilBHo\lcpHOlt


ii . .l ,rl N,I. t ttpouecc , . I,l ,l il
. N,t, ll1yKc
I,ie !] ll f . t H|l (lpaBlIo]\,1ep,>, R
,lL(, ,. lt l l
, 8
r( l\,l.

t , ]\,I .
ts - , ]\,1 ]\lecTe , Idoxo <]zul,)
ts .
1 I{
] kar, ul l rl,l , R
)

lKe

,i,--

\'

tsJl ). 8
aLI],

, Jl ,
I xBaTaJla , -4-
"q . :t . , :
\4 r.
. , , ,
.
, <<>, .
,

, , , ,
\l t . s . l . ,l

, , ,
, .
,r
ry -.
,
-
-

.
. _ ,

t . lI.1 v
l.
. s ( , ), ,
, .

, ,
, . , )<
,
.

, , ,
.
, , . <<r{)>
. , , , .
, , ,
, ) .
, -
, -

ry,
. . rITo
<> , .
.
, , ,
<'> ,
rcl J , : I- 12 ,
, l
.
ciul-

. } }. . ,
,

?I

,
, . (
, , -

)^l, . -

(
)(
)-,
).
, cTiUI ,
, fTo\4 ,} : ,
. -

<<>>
. ,
,
- .

. ) 4-5 .
,

.

v , . , tl
(rcHacTKy
-}
- ,
I -

.
. - r , ,
. , J , -
.


l2 . .
.
( ). , . l!{ . , .

- 6 8 .

lil

. l .
tr JI
,
cTar . I
.


.
Jl,
-.
.
-


-.
-

,
6-8 , ,

,
, , :l ,
,

. , , 10- I2 , ,
<(>

rI1 ,I
,
ar .

t . . ,l tlv l)(-

5-6 -
R. ,

.t , ,

oxoTeel ,
t ]v

l] , Lucky John.
, , , .
l u -

ti -
() t,t.

, 8 ,
]!l ,
Banjo Relax
.
HeIo \,l-

.
,l

8 .

",* *

pacltBeToK
t , ,
rl. ,
, << ,), -

. ,
. .
-rl -

. zul, (> - i,l .
.
ttt
.

JI-

.

.I ,
. Nl
,
: ,

}. ry , oT ... .
tl R
l], !
!

BecoN,I ,rlNII,I I]. co]Jep


. iI. Klcltoii }1]
(-,ty,t.t tlt tbHii. \l,L\t pcKil\l L,H cl{olIclU(lleH.
,r , ]] _NI },il
Nj,l, ltttut? ,
\ Hll\ ,l Ilel
t l tt_l ,l\ lr
]\{Lr] TpI,1

NlecTo

l ry,l

<rI,r.

Ii UI ,l j.
To.IKy }l BepHyr,l1,1cb l l ii.
? ,t,r l -
. l ],l s]\,] )t l\,I r] l\,l ]\,1 l\,J. tl\{ ], }J tsN,l
NIeHcc J ]\,l\{R ]\] ]\1,

j3

-lt

i;,],

l"

"

',"'

j",

i';,i!,
| :.t4

'|,

lr

. ,

ry r] \l],l ,]8tl ,)<, yL]acTKa


N,IN,l , it .I ' :LIl . , . l, lll[ <,, ]\,1. t . ,tlo
l\{oxo ]\,]| N,{_. _,l,,l]l
8 ]!,l N,{
- q , TaKTltKa. , , ]]tl

.l

fu it y"lloBal
]] , <,, a]'rl ]\,laul
[1

,.]tI lt\l. Nl. ] ]\1 ,


l] Tol\{ 1.1, ]J ,illl , I{
}1 -,t- |l]J|llt .
" ]\],

[1

. .l -

:i

1],

IJ

tl
'I


llt

,
-

.

.

.** , *&t l q,e '


l{*..*q
,* iE}f' ir,tr
'',r. .j-

\,

iE]

ry

,
Jl _
II

, , rc .

, , },

.

,
. , ,
, , ,
,
, JUI

.
,

t , . , ,
, ,

, .
]

t ,
zul
Jl
.

t. t ,
, Mo)ie,] l} , . ry ,
,

. u pa]ve. !,
2 /
5 .
I )(
. !,
. paccK:uK -

fl
:
, ,
!

, .

10 .
l. ry .

907070.
2.

}l -

,

. {

.

. .
0,3
6-8 u,
,
l .

, -

u. . -

:
,
,

,
. ,
,
.
, .
l0 40 .
77

Il

, .
l tv l. l
v . cxeav r .


1. u uuu u,

,
- ,
-
.
,

,}l

llt

l-

. , ,

: , , ,
,
: , Jl , ,
, . -

) .
} }Drl ,
, I(,

i\,] IIl. ,
l . , ]\r ), -
j 100 t. -
. ,,l Jl
, 200-300 . , .
zUI .
.
. ,
,
,
.
,
.
. .
50 60 ,
, l

, }
.

4
. R, 50 60
. , 3 4 j

l0 .

.
. ,t ,
l, 3, 5, 7.,. .
. \ ry , .
}. ry.

, ry

.
ll l. ,
, , . , }.
, ,
;< . .
, .
t ,
.

u drc
l rcu.

2. !m uu ,tz .

, clclo . ts ('> , , . ]\,1 : I,1 . . l ()1 , ,


. , , ts ]\{ .
fu,r l00 , ts
.
: ,
? - , . : t,l ill /
. ]l , r{ | fl , , -

, "I1, N,l
I,I .

3. m , ede ?

ts .
, ]\,1 ill .
, ,
:
I,1. , ,
,l . To.rHo
r , < r. Ha.ta
, . ,
!

tI

, .
'I{ , ts
ts.
4. JI d, ,tu.


l }I .
) I rtt l
I,1 , .
, ,
, I] .
. , . ]\,toxo

lry, 4 ()),
2


. t
-
. l-
l,, (0))
.
, ,

,
it
( s (i,,l!),
, ,
' I,
k rii, i, . _
()) 8
, ,
ry, 9
_ ,

_

I , I
.
[ ,


. )i , , , .
)( , ] . ,
.
t fi: ,
. 4 l1 . , -
7 ,
4-4,5 . , l 1 , }, Jl
7 4 .
;ul . r r , I
2 3 , lJI . .rr
I I 2.

G !
r9 ,t-

DDD - (tl
> <BoIDKaHKa
l D, D
h_ . -


Fl . 9.
D ov. <' li_'
30 40 ,
ry 4 4,5 , (
>, 120
,7 4,2 .
-

( )). De'l,i ri 2012 d < )),


3,6 , KatecBe

iik ho ,l00 ,

25
.

.

'143002, .,r. , r 119.


, +7(495) 41-1l9-94, www.ppmpro.ru tm@mil.r

4lNLi11

5, dm mi m IooKu.
tt il
-l IJ8 J
llII t.!. ll
. ,l iByx

ll J tl ]\1.
. ,l, Bpe\Irl ,il
,rr]] ,1 7 rt ,l

. i]lJ

NlJ. tl
l1 N,IeTpoB , .t
J bHoNl
|l]l -

. ,l
iJ
, [ ]JHoI]b. , l,.
tl,,l , ]\,], oJ'ltle,

Hy)(Hoi\,l
cl,|lHo8tlTcr]
]\,leTpoB

,
t -

Toii 8, , ,t
Te,lbHoto vclIexa , KaKoil illtlll, \t,[ ]. ]\
,
1 .l.l l \

]\1LI

. J,lt.t

, il il
]]

]\lccTa,

CydaK u zm!m , uJ|l

d btM

Lt.

}.1

\lilIl , ll\l \ ii.


il. HittrtlcaHHii \{,l}.l-

I ]\j tILITaTe,rI\,l

]I \{1.1

"l

N]l

{a
j|l

IJ

cBoe]\,l II]\,1 \J ,
i\lHc [lLI
l ll l!l}( l 61tlb..r]\,], ,)i ,,l
,l ,,lIl I]-

_l]]_q

Il.

_
/_j,.

90cM'lM

,
(Mugil hlsJ, , ,
,
,
.

2
0 O

, r

i_l" tl - -,.z
c"u./ l d, -| ,ll I,.
,!4lb 0l 0 0,0t./
F]J l- lO-| oi 7 c"porl r|,

tJ

lIj

Dd

-q -v] ,7, .l,


, OO

{] 0 OlJ ],4 tOF,


l l |] ] 1,/
L4 .

ll

6,4 ,

, 90
6,7 . rry t -

IUI
I .
ry.

[t

, -, -

3anr,rrOhrld!
-

O[4

I\4

O, ,
, ,
, , , |]0, O

N4 ,

WWW.f ishinginrs.ru

30

40 .

, ;vlae ,
.

7 . ,,t. 2-5 . ]\,l

. ]\,l,
]\,l ts. ll
. 42 .
]\,1
},. .
l2 .
ts.

-l .
,

. , , Nl -rI. , _ ,

t -

l0 l00 .
ll

\{
, . ,,l (-

) ,

"
l

N,l,,

. 8,


.
.

.
\,l t, ,
NI
!l I. l /'l \l-

\. :l\. ) lts . r

ll ( ]\l

) (

);

]\{ . t -

J,l

llt

]\,t 45 lt
-l ,
) _l) lo \\.
tl- **ti'
I}

Toi\{

.t.

85

al - ]l
Meclo HeDecTa

tpo,oo,

.
,
r
. ,
,
.
, ry
. .

.
,
-
. ,
- ,
( iul

, .
- . ,
,
.

, , , : , , t.

,
, .
- , ,
. -

, ,
,
, {

, . -

}
, , .

87

i,,

,
,
,
<<>

.
, v . ,
MeJly

3,5 .
, .
, <<,r,

, <<D .

lig

.J

ry

,
v .


.
,
.
ry 1,5 .
,


,

,
, ]llecTe

, ;UI_
, Jl , .
- ,
.

,
ry. ,
ry JI
<<> ,
.

. I ,
, ,
, ry ,
l, ,
,
},
t.
, 300-500 ,
. vepe , , ,
l

, -

. -

,
- .
] }. , . ,

3 ,
.
v t .

: , . !
l

, JI .,I .
Jl , -


,
. 300-500

,
-

, . J
JI , l, , <-
- JI, ,

iaK ,
. !

. :
,
. , , ,
.

- : , , } ]\l -

. <l>

. lI.

Jl

.
Jl ,
zUI .

JI-

. (, , , ) iu

. ,

l-

. .
. .
v

,
!
r, . Jl
. ,
.
.
JI ,

t, ] .

.

, ,
JI

,
-

.
UI ry ] 3
4 . Ig.l
)t.

89


u,

.
.

ry.
. -

}
. 8. \l ,l
Il ,
a;
,

*'

f,

, ,

. uI|l 1 , ,

}" -

.
: } } ,t
, , ,
.
tl v } .
v I -ry! , .
- ,
,
, ,
, ,
. ]] - ,>
, <(

. l.
tI] lttecTa. ,

]\,1

.
ts ((,,
N{ ,r ,
:r, . <(
)>.

, . ts N,I
Nl

:
Kal
.
ts l
BIKHo i\,toHo
f . ! rITo
l . laK l-

8 c,l 8
, Nl . itr N{. , . 1-1 l la \I. ). , ]] l. ,t caoN{


. .t
,, :l\trl Hocov .
t \ ts 1,,I :L cralusso sutf.

l tl JI } -

-.,",""4*i$:

,iili,,

, -

: ,
:D . <(>
JI, H)DKHo } ,
.
ry,
II]r}, ,
, , } .
,
, , JI.
JI
, ( 1,5 ) HeTl 8


l l
Cralusso
surf 4 .

[9

,,

) .

-ry
(300-400 )
,

,I , .
, ,
,
. ] "-

.
, , l

, . , eTD


, , l
cBaJlax
JI ,

,
,

. ,
v , ,
. t -

() .

<]D
- yt|acToK
, .

JI: . , , v. -

,

.

I]
. ,
,
, t -


,

- .
, 0 -

JUI II
},I I

. -

.l , .
. ,
5 rr} },
, t I .

v l I , .

,
. .

.
rI ,
Jl .

, )"I ,I JI
.


fi[

(-

, , -

Iq
), ,
, , _
_
1,5 , 3 ,
( l5 \).
, , )( (-3,5 ),
: l .} , .
fToM . 50 ,
.

v _

. l .

.,
. ,
l
II : , ,
.

BiDKeH.

}
. , ,
-

. ,

JI ,

u .

},1 [l:

. HeMHoIo f-

. ,
,
.
JI
-
, ,
, _
.

, (D
, . .
,
.

MeII l ]
rr},I , -

<(> ,
\4 JUt } IUI.

JI _
JI, -

lIl -

. ,
}, }" !
D(

( ,

I
).

l ]I
!, ,
, , .
,
v.
,IJI , }{ }, tUI JI . q,r
KoTopbD(

Moxio ,


I,
f !,,
, ,
}*{
JI .

} :Ul m Jry,

)
,l
Ir( ,

Jll.D( , Jl .

, }.{
J),, .
- , 1
] ,
. , , , IuI . 1rK
.
r , r . Karct-To
oIJID( } IcilJI 9, )I( .
r , ,
,
-, -0 <,>. HplIo I
l JIrl, ,
r .

r r -

I,
}, ,t < . ry JI
}-I4. ; r
D(

- :r.
t m
,
,
-

(
},, \ ). JI
.

rt m
}" (
)

Jl -

, l},
,

}D ,
l .


.

. {

)( JI .
, ,

,
JI (
, - |
<-; i

'

" ]-,
I . ,
JI
-

,:

u li m

NI , t ts.
] \t }}4 \\l ]
, Tei\{ -

. t , Te]\,l ,
. . -

. \ l
] , \l

(iv ts " .I ]\,1),


. .

.
mmt m
- Jl
ts ]\1 f

, .
. l Bocl

u Lt

m .
. r
. .
]\1 -

,,,;I

,
,
, .

.
IIIm m
- ,
.
I t
.

,,,off
!.',?.

h'

,
- .
,
: ,
, , , , ,
,
-,1,

\ \4. .

tI

l\ \4 , .
, -

Handcraft

i the pacific Northwest

@9.

usA

Vl+ ITM

6,9,-tLF2

7,0,-F2
7,4"-F2

lu1m,

19
206

7-?1

8-17
6-15
8-17
8-17

5_1

2.13 7-25
2.24
5-21
2.24
5_,18
2, 10-35
2,44 7-28

7,4"-,LF2

7,9,-F2
8,0,-/F2
bt

m,

6,6"-/IF2

0u m u m :

Hu

lv| u

./: (495) 221-0-9, m.: (495) 211-25-60.


E-ai l : l alontishin g@ il ru, m id @m idacom . ru
-

v|fua

:
Lu-, 1 "mm", 4- m
- 'lu" m- (495) 767-46-6

http t/www, m i d m . ru /

lb

6-,15

8-20
8_20

,
,, , -r ,
) l\llI elo , ,l

ib

{ (tlit ) }. \,lHolo
. .).- Bov . " ,. , Nl . l !l .

, ,

, , ( \ ] r

).
1r , . , ]v ] v \{
,
}2h lb . ?

Jl .
, Jl]'( ,
, ),] Jl, ,
. ,
.
. )Io \ ]-,]
NI
,
( ).
} ]

.
.

fl"q

. (ry , 1,1 ), , , iI .
, -

. , ( ),
, ().

, . , )
.
! r
JI -

, , , .
rI ,

. ( ),
< . .

( 'i.l l l,
,\r<!r)(,r,l{.l

.
. .
r tl
, H}DKHO
.
.
v l})
,

, ,l
, , rI ,
} . . \

,t ,l
,
.
,l
N,I .

St
RII\

,IN

._ ,,

l:li-ari i LFi

alai_:-__.

, -

,
:

20

350

N4

]
65
60

50

N] O

t /

5
5

HCl

15

,
-

il Addit,
Nutrabails. Addit

00

15

J5

50

[4

50
50

Hcl

15

,/

75
5

Robin Hed

N!

5
55

Hcl

15

ig

. , .
[ . (Mepl ). . t
,
.


] r
C,I iti.i,r

xIlr:lKe Ko]\jIloIleIlT \!

Hi ,l\. il ( \ItL \l\ e\lKo( lcii

Ll]\

...1'.

rI ] ,
ii , I] ]"1] I llt (,,t I]lrl},) ts tlx, l,
8 ,Ii.i]\j rr -,tt ttrt \{ ocTll cKoppeKTI.1po
LI\I ,Il I l.

,r ,r rLteH aN! ,il {rI-] i.] ,roB l i.lrt .]0 I -,rLlKepir ( ToNI.

]. paccax.v I]). ,l ttll I ] l]ii I,LI Nl,II I\ iiJR


lliil 60-70 LIii -] (l]it
).
ptl "r ;l l1 IJ }1
,l. ttt.lttlr 1.I llR-rI \]tI
" ] i!lo)(Ho li I,I]cb. l.{ l]o Nl c_:ly
L]ae "rl

I]I Kpacl{ ,IrI.


\l\Il I o]JllTe.lcNl. KpactrTe,,ltt Rrl
){Il,\t Bt.Lle. I1 R IIIl(Ll. rtocty
L)l l I \'. \ l )l L,,1\ll l 1.1l\l l l |.'llii(I l l c,'l)l\l l l .t t,t, t- .
uuKul{Lle .t,t t.ttot .t llttB:lKltttcli ,,
.

r|

I O -

/|.!i!|",,

gt

squid

&9ii".,..

,,_-i,

fl

.'

\4l }.
]\,t


il toe, Hbix
, Ko\I tl \l . N{ -q -

.
. t ,r
il \l-

, -

. t ry,
ts ]u (,
! )r, , r),
Jl N{ (. N{,
, , ),
,
l

l
i

N,t

HeMHoto ilKo\,l N,I ]\,l!


. ,
r 8 I

& , ,
}.I -

lll l .
. ,rlrl tI
i,i ,

),
zuI , )r

8!,r
t .
, }.I
ts , ,
.

l ]v ( N,t Ka;vrepe), -


]\,j
N{.
-

it }"
Jl
}"INI
, N,l

. -,
]\l ]\{, l jl H.l J
-.
-,
oLIeHb ,
l t . .
, . -, 8!,r
.
, .
-

, l

IisENT,lAL

20'


m ,
), JD

JI.

rI -

, ,

} , ( }
). ,
, }.I
. v .

<

[q

tld pBppti

},
I .
,

Grdr.
,l r
(
MJIbHoe JI

).

li HyTc.lo

gy, :,;";;;;;;"";;;;
l'1 1;

"ilfi

KoHcepBaHToMl
.
.II
'r .
Jll.1. t rrII4.
ry ,

)(, _
}.
JI ,
}UI
,
l ,

, ,
ryl .
[ l
Tecla zU] , ,
.r

l,

oILs

ts

-"

j",,:ii:"",.T*lTL1?.,::.".
JI :l -

.
H}rrclo
)a,
, . ]}.f . t
voxHo , , }, ,,,^]
.
){
ry.

Il

r D

l
ry t< m Jt , ,
lq ,
lD(
.
}r
<(, Jl>. ,
l< .

J,II

,r
fi

v \4,

.
. , -,
, _,

-'


r.r () , ii
l] ,
]\{ ,l

.
t lvl
t 350
. 8
l75 ]\,I
l l. J0 I )l,
-r] (,,l

.
.
, ]\1 r
\,l Ia , l

J.
,
]!I pil t\lepa\ \Iepe 8 , .l HecKo_1bKo il-

]\,1

24

26 MNI.

tt i\{

NI \{

,l.
. ]l Jl,l,,l-

l\,I ,
.

, Ko]\l ,
concept Fr You,
,

Il.

il

.l Ib \ t
).
v \ \,1l]\{ l!1. !,

.

! -lt Il ]\,l .
.
eN,t

;rt
tl. lpe-

.
r
ll
,l ]\{ ]\,1,

}v ol
,l

i\,1

l}.
J ll
\l ! . , , t ( t,t ),] \ _])
{, ,-

.
,
d l\l \t J

v,

_ t il}l ts
r l t .li|

( -Ll

) ,
lBepH1 \ lp) l . Hei.r (I ,
Ii
, ]\1tl

I v

t -


}l tl .
t il) l
\,I , Nl.

lz
,rl U.|] \ll 1.1

N,I}t N,l/ ,I,

N{ 8
t.t.t (],
). , l otleb , ,,l,

,
]\,1 .


, ]\,l ]\,1
.
( Tolt lIlilll \l ,,l_l) .

3 4 . ltl
p.l( 8. \I

]\{ ]l]\,1,

Ib l.l() [ le\,t.
, :v

, .
,,t {. t

}.r
-

u u

c,l 0 ttt.


JI-

.*"jis.
l"E

<>
10-15
iul .
JI, JI .


-iUI

.
, Aglia Long
No 2
- . )(
JI
, , ,

<<>.

:l, -

<<> , , <> . ,
,

. _

. ,
t v ] .d , ,
.

<
>, -

/

.

,
_
.

JI smst

,

.
.
, , .

JI -

oTBecl
,
. 12 !
3 ,
<(> ] .
, .
, ,
. -


- _
. , ,
, .
. 3-4
- ?
. , -

. - - . , . , , ] . ,
, _
, .


- JI
.

apceHaute -

<t-2>, ]u-

,l. -

]\,1
oT\,teH Sinuoso
Pontoon21 , ,
, i\,1 ll.
l , ll

-
}l. ,l\I \l
,l.
N,laHoK. ll
<,,
l

8 ]\,I
Nl <]_,, (>.

ts,

]l , ]\,l-

pontoon 2l .
i\| , ]\,1 _l l}\. \4-

} \I HopkiI15
]l lls }cla
]\,t
l \l !

I\{

-,

J clloc. l -

oT]\,leHHo

],I
tut ,.

<, ,>
-,l
_l( IoK .

u;L\,l
, N,l jt, .

t mImu .

tltl duuuu 20 l 2 zoda

www.fishingtravel.ru
'fm zu
,m
'u
' -
',l

,ttl

utt peKu l - u
z ttt tl !

bt tl ltt e.lt
,,.u tr<, ,

'u m
,uu
,d

'd

mmm
Olu !

an-

l e"tl Jlu u u !

, - t

u, uu u u l Lt rrru.
wtYw.mslli.r

8 (495) 79 5 95, 8 (495) 971 42 43, urvw. fishingtravel.ru,8 (495) 77 56 94,8 (495)

e-mail: night-flight@yandex.ru

97l 42

48,,

11

1 . rI

i .
l

. , , 3

.
. ,
, ll . ,
,
],D{l _
. <, -

ifly
\

. v l , t , .

{l
JI }-

. ,
), },.
MHot JI.
, } . -

.
: HaTyplUIbHaJI

MaHIc4,
<(>
- .
, I.l },
JI L'UI.
, <<>
,
,

? ,
t<. "f- <(-l>l
.

r . -

, -

H)/){GIO _

I -

. r**
.t
0l

_
(, JIzlI, yl,Ifl) <>
- J I-.l .*l
tl
- < r,l

{], } {m Ih . .r -

lt

f-

,
- IU{ )


. -,
, , .

<
t?>
<,
>.

-?> <,{.

<,

ll\4 ". , , . !,
, . , ..,

, .
l l ?! ry: <
, l.t?,> < >.

. .
, l,r 12.
l " ceKpe-,lo. -

?>
- <,
. ?,>
<, >.. : <
. < ? ,
?>
. r,
>.
- <,
OIrc, I , }
. l :l
J , rD,
.
i I), l r<. .
r-
JIry, }tsJ,I
tq <, lt}I )

)} f{.

, . }
Homunculures Pontoon 2l Powel
baits BeTkley.
, -

.
,
.
l ,

l, v : ]\,|, \4 , ,

] }r(, -

,
, ,
. -

. . ,
<, ( ..),
, r, ) : IJI,
m ,
.
- , 'r ar r

II Ilrl
)l( D( JI'D(

fi[q

. -

IiI
<}'' , -

, -. 80-
l . ,,] 30 .
},ltl , ),, ,
. ] ,
,
,
.
.


,
}'t, , .
Jt. ] Shad.
, -

lI-

,

, JUl
IUl ,
ult.
r ,
<(
>
r,r . -

- ,
-, ,

- , ,

. -

},
-

, l, .
.
, ,
. ,
. , . I_|BeTa: }"I, , ,
, - ,
, -.
l

v -

-

,

, .
Slag

v v : ,l(!

,
l .

, TaIcKe <(>.
Mo)lolo JI J
- ,
,
I), terminal rig (
,r ).
, ;,
} JI Slag-oB.

},.

,
, ]\l, ,

.
,
Il
- t .
Dr-sht ,
,
l\,|. ]]o\l \,l ,
.
KptIKol\,I ,
.

/ \{, \1 ,
, -

.
,
. , terminal rig .

l6-18 ,

, 70 .
la ,l
80 l\4ts .
<, ,
.
, Jl , -

)>

. r

,
. ,
I t
,
.

l1

ts
.


tmil ig, -

,
rc <Minnow,>. l_ . . . .


,

Jl

grr Pontoon2l
.

Fri Deep 85

'|

/|

Megabass DD

l
,D
iul

,
v v -

.
!:r , -

, ]\{ ,
- .

. t r rt Ra]lI JBec,l Il

, , . lo \l , l .
), 5-6.
-

)Io\l -/-.
ry
? { -

, .
I
,,r .
, caJlo

, ,

]\{, Bbi !


, -

fi

l\1, . -

Megabass Bail l

, t
apceHaJIal )( .

Gilf

Megabass Live leviatha

Kocbi,
1,
I..
. ,
\ \{ecla)
.

g Spidive 58

MegabassVibratio Ultra


, r] -

, lrlac
.

,
, -

/ . ,

r] , I, ,
lv , l oafa
\4 7ip BaiL Rigge Vib Rigge Slim.

t Chaos 72F DR
t Deephase 70F

l
rti
, t ( _


, ,
,
,
.

, -

v . , ,

, - apceH:Ute,

Yiblation-x

26

,
Megabass lir Zip Baits.

,
.


,

ry-

,
4 .

k

. -

, ,
,
.

,
<,
)> . rk,
,

.

, , ,

, -

rt-

.
, [

,
,
, , ,
, .

TaJl .

.
, -

,
l.
.
_

: <(
!> ,
. ,
.

( !

J^{

lp

mu t!

,l

tx l,tmu

www.fBhiglrael.t1l
8 (49 6775694: 6795695
8 (495) 9Zl4243:97l4248
e-mail: ittt-flt@tl.r

.
l
*
123

. \4\ }.


. tt? [
I]
.

, .

r*,*:HiIjilx,""?i#
, ,
. -

ll

,] .

.
,
- .

ffi

H,d"

ry.
.
-


.
,
J,
.
-l t i.i
,
ts
l.

\]

Yamamoto. . .
,
.

-

.
veTp \1\1}

,l ,,r .
z
Gary

, Il
, , ,

.
-l

-\opBalcKoe . - TaK>t.e
,

\4

f, i .

I .
,

t r.
.

,

. \,t l
-

.
, tITo l00%.
- , ,rl
l, tu .
\ . t t .
.
,
, ,

Gr Yamamoto.
,
v. ,t<
.
, .

, . -

it _
JI] -

,
, ,l _

. ,
, _
,

,
Gary Ymmt D/T HuIa Grub 4"

. , . 4 5 .
4-lr
w Rig'N Hook
No 3/0, 5-
- No 4/0.
,
.

(0,5- 1,5 )
},l.
.
,
4 8 . il
.

,l].

.
JI , l0 | 1, 2-3- ,
-) .
.
. r:
,
, . -

l00

Gary Ymmt i' Hog 3,75"


r
,
. ,
}"

, .
Taryro
, -

. Owner
C'ultiva. -

-/0.Bul

Spear -80 ,

)(Jlo
, -

, Jl
.

I ;Ui -

Tallbo
. rrI
. Skinny Rip ,78.
Gaty Ymmt Flat Tail 4,5"
,

. ry ry
wr
Rig'N Hook } 4/0.


}^l
, -

\l ] HyrKHo . l l. }"
.
,
,

.
]
-

. ,
?!

,
<,,>

- . Rapala.

lopoH)
v v . -.
.

Gry Ymmt Kreaturc 4"<>,
.
. ,

? , !


:

,

.

.

,
2-3 ,
3-4 .


.
7 , .
_
l
.


-
. ,
w,
Bulky Sr -80 4/0.

rc- u rcu

, :uI , ), . ,
, . , .
, , )(a,
,
: Yum CTawbug 4", Wave
Wrms Tiki-Crawdude 4,5" Gary
Yamamoto Fat rw.

- .
_
.
-
. . ,
MOHT)K
<>, .
.
,
-

t 21 muulurs r 4"

,

, r ry , ,
. . l
l} ,

.

dfrfir

lIrrrr{'
,,?'

, rl . l
. , } .
, ,
. , , .
. , _
.
Megabass VIOS Spidle l|orm
Megabass ,r
S.
, rI JI ),"
. . 2 , I ,l,l /
.
Spindle Wm , i; . : Hi-Float
, rigil Heavy Metal
r
r( .
, Ofiginal
,

. l t, l
.
, .
.

Ilots-l
: Megabass Vios Bumpee Hog, Berkley
Sabetail Grub, Tsunekichi Rikoh, Wr Yuki Bug
Imakatsu Dyna Gone. ,

. , , ,
. ,
. }I
,

. _I Jl
l

I.

,l \
nun',nor"* v,)

-
,
} HalBatb t. ,
- Jl
ltl, .
,
.

. v va
, , , -

,
-
:UI .
Jl
} , MHot -

. . lb } \ 1, t
, - .

. (

. NsN9 6,10,12l20II;
2/20l2. .,--"),

(
<(>

) <,
".
J] , I,1.

l. < > . ,
} Jl,
<<> ,
, <(>
.
<,> .

()

uuttti tt,
. ,

, .
() ,
,
. ,
)/
.


0 N/]N,l / O-l- ,, , , ,
25 , - 2 ,

u
).

, ,

3 0,r t muu. - tl, -

.
- , , <<l,) <( >!
,
! .tTo 5. l I,
<aLrI ,)
( ,
), .,r .
, .
J,r
,,l, ,
(,
ts t ).
, I ,
, rIyTb .

L . .\l l t J, J , -
,

.
v (<r) 90%
, j\loHo, !
,
(40 50 .),
,
! ]\{
40 .
( , ,
<<)>

,
,
al, ,
( !) , .
,
, ,
-
.
_Il Nl
<>. -

Nl <( D.
! }"{ <
'' ,
- l ;< , ,

. , , ">, , ,'17
(495) 999 2459, (925)999 2459, (962) 999 2459

WWW.AQUAP|LoT. RU

}{, L
(j| <,>).

. r , -
v .
<,>.

. , ,
, } Tp},IKT}T,,
IUI , ,
, l , . - . f <-

(''. - 5,1 ;
- 2,0 ; - 90 .. 250 000
.
,

, l ,
- ,
, >

l .

-
, lr -

)i yieTo .


.

. ,
, .
.

}" (
). l
,
.

VlKlNG .

VIKING: u !

576 000 .

lr, , , }r. , .
,
- a)
<<r.
}
( ). 1rK
, ( ) -

EV|NRUDE - 5
750 /

, (
), 50 .

Jl . <> <<>
- .
l ,
. }r
.
-, , , . , ,
, , :t,
JI.
,

,{F.


Kupulut utu, dm u,u rc,
dm d umuuu utu -m
u-. . .,.

_O,

bte

udrcu

bt BodoxpaH u ut

BpeMeHu, u -

d IadpaH, umz, dd-

tt uLtrcu ,

u ,li u du du t, dt umu t ,]u m? L,lJ,locBo, um d u. Ou


m z u u
u z u u |! ul. !,tt m u u m ada
m? u ud du, r tm uu,Z ! m, mum 1,1 omu mm m t oduH
rcu. d u t, dzm u um .
t BodoeMbt ? m m u ocHoBHb1,1l| ?duuu
ut, Komopbte dm O
l u m uu uu,lu Hux BudoB,
ut, m , ,
? t d m tuu-

u m u l
- u uu mumu dz t d. u m du m,

umut.
, d Kalrcdoeo d m du-

! dd, t m!
du rcu utt uru t, u,l, m u u4
d BoLteu 50- eodbt 3 zd
0u m 19-20, -

?u - 5,1 25 27 . Bodoxpauul ul ! u!
2 3 zoda du ] 7- 18 , 3 zoda
u l8 20 . u u u l-

d Buc)a dJ u uHduBudy .

ud, 0,t z duut,


p uJvepy, u lt t t
, )l, O, d
uz d,lt t Hultce. OdHoKo t
m t dm, tdt BodoeM m rc dd, utul
m ! u .!? rcrc t d
u uu d,l uz
2 l u t.
ult l4 urlu!! -

l , u,t, d tt d mu l umlHbtMu d uz t, lrc,

um me,l

u.

0 1lO] 3O


, . -, .
fl, .
-

- -

,
, . }, l
.

, :l

}, <<-

.


<
-Work Horse.
D( JI Molo
. , HbD(>

, I .

,
I },
, 2l0 ,l

5-20

r ]

.


al l } i .
JUI


){,I :D i
,
ry-


1,I )( ,II
,.

.
- .
.
cTolTT l

lD [-

JI <<JI>,
.l
, , F.
.,l
]00-330 15-50 }
.
-
,
l5 , } I

, (,
J,

ypoB}UI ,
, },, . c,,T}"rae : ul High
Eney JUI ;, r -

} },I

hy, }4ry
. }
c},lJIbHoM
] ), 4-8 . , Jl _
. vll
- 2 l
L )< r ,

<I>.
r( }UI Il-

, rI
, })

, }I
:l .
lll
, it :
i rg SHE27
15 50 .,.l }DKe } t,
rryr ueHy. l II
ocT:lHoB],UI <,>

1l. <,>.
r< m
\l, r ,rr. tt , zt lJl lI{, JI , -

) .l4 iUI,. v l00 r


tul I)il 7 l0 .
;,t O ( JUI )G{I

l
, , qrl
I, -

r , MoI}.T , , -

,r
)i, JI
){.l:l j } I . , },I
:r <<Jl> -

,
"}4JIq". iD N{.I

<,,>. },}{ HecKo,lbo


peK-r I
} BcIUIecK
m llr( . v rr
5 KI
m " l" I rr(
il Ir{.
,

JI
..,

J _


<>, , ,

19

| _

_]

]J

f::J":":9.

t1 I]

Llac r]

Llx

. t o]Jo-

prl \1 _Iil,,q
J

lI

K:l\ ,l\

ll pL)ll

l]oLtTe],lcii,., ()trt

pt.t

rt

-,l ,t ,,rroIt tlii ,t. 1.Ilrt.


. - N,ll(]I.

;- ,l{,r}+-:,

*.

,,,*i

-! ll:_

,,

ilt

*?rE


ll \4
oTellecTBeH-

r . - v
v. Koto-ro . Klo
u1,1
. -

.
,

,
f,lo J\l . l

.
-
.
,

, . ]l

- .
,

,


l ) (]-

,
,
).
-


Hil ] r
, .

, ,

- . , ,
,
} , ...

L'|"1?".:flHx*:#*,
, , 220 ,
-

}lt , \ t rry

,
:l
220 .

, ,
l -

( JI 2500-3l00 . , }

} .
,l
l600-1800 ,
,
.

-
\loHo J :
;
-

.,

'i--]-*

::,

--

,lodKu.
l: f]o JI
\,l -,. r ( ). I
- 6-9 /.

\4 la\,l ],t l

, l\,t
,
L-r , ,

[
}" .
-
] . v t
v. v ecIb \,l :r , (
.

- Nl 9 2600 .
t ?
.
JIodKu d,m. . :
^ , l. vv,
4,5 >.
]\,leHee
. <(,> .

<,

, r ,
.

, .


[,

.,.

(,),l.


-
-,..
! . , ,
,
.
. )^{
.
,
,
II .
ul .
t l -l vl \,l

. -

,l ,l ,),I \vd
. -

.


-
60 70- ., . . (
), , .

$i,q

, ,
.
-

]a , ${
. } l.l. .

ii

I"rl

]\,1]{ -

]I rJ tlx ,
:'l_}1] ,

- lt ,

8 ,

ol,l(,l

(llIl)

. lJ , ]J JI]l ]\r ],] i,i -rl,] . ecTKocTIl


, Nl, N,l)( l 2 11
,l,il tJl].

.] 9-

1l

6,

5,

ojl l t lrlx m t

TV mdu <t 2I

l, l

J\ll

Nl

ti"I

N,t

Boii .

; l

Ltl tt

BeKctly

t m
. ll
ulmutl
m u)

tt t
mtlull
muu u
u)
" I IPo u} Bon l ul uo !
pozPalLv, J,(O u po:luoc

|u.L1, o\nrc,

fu ."

ArlopcKue zt;tl lu

tt,

(.

>

wtvw.lisltiglrovel.ru
lt,ly- tttsctt lt l I . r u

[4
0N,

8 (495) 679 56 95,8 (495) 971 42 43. (495) 6?7 56 94,8 (495) 971 42 48, e-mail: ight_ftight@yandex.ru

143

f}

t 2-3 , , . , l ,
:D 3 3,5 rl
, 20 /.
,
.
.
I . ,
.
, .
t ,
)(
. !
ILrl .

1

lil

,--

. .
,
MoTopaJ
.
- 3,5 .. .
I lU I'IU ,].
.
]s\l
,
l

.I <<,>
,
Il

. , , ,
.

i;"\,.1:

l U. ,l ,

.
, ,
, , (5-7') .
TpaHua

,
.
,

.
',

uoooaru*..
";;;;;;;;,;;;: -""**"

t ;l

.1l)
,

* ... a.-.


l, .

: , ,
.

|*

@i@ 11.-,

WWW.fi5hinginrs. ru

iL 1.1, il,l ,lll .

- lI] IL
-rl),

l ;
.

tt ,
]\ ,,r , 2 ( t , t KycKorl iL . Ll
,, ( ).
t 1 .
, Nl . l (
) &q .

r , ,
. , .

. !
I0 l5,t.
.

ts
.
,t,r , ltt,)
. ]v ]!I
r] . )(.
l
,
, .

R Jl,
) !

) L] ]' It]JlI\,1 loM, l!]ac Ll ,


l I, .).:,ll, - .)L,1LU". KoIopoal
t rl lll,Ilatl LceM,
dt l oHl Ld r.r7l lllaIlcrr.,]aMl.r
laMq l i llor]apraNllr
F]al.)opaMrr llpl,]l!]aHoK ,] ;, .,c]ccval]ot]

t21,

ABlop

,ly,llL]eat

caMol]e]lK11

L,l1.]I rll,] Pol]toon21

Il/l1,1] lrl
r
cepL.lL,] Dti ia

}-.:
-)

#\

llt4

tt

l
} - uG.

fuat fu/ futl|tfiltl,u

0,/0{


, ,
. lFlf , gh
_.|4 @f
i

,...,;;)

r,f,7-.3..

';":,r"!:,
:)/

l,:|_

/li,',ir'!
i,, !.

i;||rri_!
-+:.j
_ ', ;],:.;i
_ ,l.[,1 |.:,._\i|i
:,|'i|

'

.,

,_7,

,.|.,

'' ,

',q:,

1|

,,,|

|i, ,,

:l;,!|

.,_-|i-::

WWW.f ishinginrus.ru

]l O,3 _
]\,1 . ll}J
,
-
.
_"l,)\ lt Otll\l,


ts ;

) Lt ts:T ll
2 3 lt ,r .
ltl l\,1 t , \{}, ts 4 ", llort) \. }\l
, l\,1ecTa
- l\1 1,N,l.

,
il L lol \llr. , ,
J\4 \II ts (Boe\l ,
H:Ulc . ,,
yepeHHoJ \lo \l'] cBoe\l .
,
ts . ts

,1
60 2.7 3 .
;l,,l ll Daiwa Whisker. ToN{,
N,I ,
.

. ,
\1 ) lb \4, t Ie. l v
]i

,v

l\,1oIIIHo-

. KtlK ]l ,
rI. tsJ BeporlT-


. 1,1 KpilcHo ]v Tail&Scalc Attactiotl
l0',
,t, yepeIltlo
.lUU.le l ltl Hr,l ,t
tl Il.

,l.

I,1

rt.


80-100 ,
,r1, 8-Hyto. Fire Li rid
02 "r wr r 8 slic .

,
;
poNI ,t

Nl:

,
l N,I ,.
tl
"
t-tl, Ha}{
I] ts

]\1\,| .1000 r

]\,1l

- UI Ol
ll ,rI -rl.
Ito HccKo,I -rI J
N,IeTpoB il l,|

lrl. orottr .
l Nl
1,1]\,]eTb

1.I !lpolr 4 . ts Action


Plastics5 FG 5 SGM.
]\,{ Nl 60 , -rI ,l "rl,
80 .
NI Lukr
Citv BaSs Assassin.

llii

],

,jJ

.,: I
t.r
':

, N,l iu -

]!|
. -

,
. ]U I . ,
N,t
tlfl
]\,l N,l , ]\,1Nj ,1 ]\,| paN,I , ts]]ir.
ts
ts \,laHoK,

,
<>.


]\l. ts
fi \{, l . N,I Nl.
coBcelvl \l
Jl
r.
t N{ecTax J] J ,


.

.
5 l2 l4 .
-

Tal\,t.

l] ,
.

152

,,,j

_
4,

#
Htle ,rl .
ilJ

a-l2

rl. \4l ) . - ts
t.
Hil ,IKopb
40 l
, .

45 ts

1ll.
tt, r
N,I
I] Action Plastics 5 SG .
\4 :rllt, l
ts l 50 70 , ts rl. -

Holl Tall , ts TeN,t Nlcee


. .


}_lil .t 2 -

,l

Kill\ ,
ts ,l N{ rfo . ]{.l. \,I
, Matlky tl
,
.
l, N,I - !l

ts.

;l_ -

] lo\l \lec | l jil


,
JI 8 . . l c"ly. R

ts .
,
tul
.
-

WWW.f ishingin ru;.ru

<()> ,
. ll.
}l _] \1) l lJil-

ll. . \ll
, l\1 ,
Beco\l 2 Kl. .

;L

]\1 .

.
- ,
. ,
TaN{
, 90 .
,
,
.

'l l .

5 FG,
32 50 .

,
,
]!1 ,
.

,
,

:L ,
. N,I
,
, .

. . .
.I


\l 5 , l Nl
. 500 R .

,}

l\t

.
\l,l pilloo.

.
.

l
ul mu c1oullJi zt u zm goa
PeKu: , , ,

. u l
. mm g mg
. zzgu

. 2u ul ttuu
. t u m z zog!

'

JyeT t-

v t.
lt t b,
JI

]\{

50 .

rI , . } _(I
>, Jl-

ts ,
.
,
. toM .

l
l

,,l

, , ll , -

.
.

.
Jl

. r-

, ,

, .
. .,

. ,
, ,
, .
,

154 !i

N,I . 32-40 .
\1
- ,l ,
, rI.
.

8 l \ . -I]


. -

ts
.
,
,
, . , 50
,
,
,
.
ts , -

,
, < ,>. -

, -

?
:

l, , yLlacT I] .

,


. :
, , ]\,1

<-

,> .
,
,

3 il . , lleco

- 5-6 .
Salt Slrk Action

Plastics 5 FG, <<,).50 . loBa t l l } ja! , .
. . , .

] ()>

- . ,
.
30 . ,I


.
:
jl

(,t

900 ) , Jl ts

156

. -

.
,
Jl ,
v
Jl f ,
, _Il
pl lve 70 .
I,1
.

. rt il}}\l :l. ,
, . , .
. )t . lr

,
.
.
,
]I, .
, ,
HTJ Hallo
,
,
, ,
,
.
Jl.
i .
! r . f

,
:

l tb , -

,
,
- }, .
,
.

, ,
,
.
,l \1 .

] .

?

. !
, ,

Jl
,
.

.


\l loB l ,

.

.

. )<
.
,
, , . } , 9 *
. .
,

ll ,
JI JI.


MecTaJ
. , Ji _ . ,
tlo - ,
. . , ,

rtHe .

.

,
.
-

3 l4 .
, ro . :

20-40 , . . )(

.
- .
,

<(,>.
l lopa } \| -

[. , - : \ I, .
,
u ,) ,
-

,
, , t . JI 10 . Jl.
, . ,
...

.

,
<,catch &
rls,>

<<

- -

)>

<

. ,
)<
,

.
.I?

?>


, ,
5 . v l
l .

}..

O0

,
IV

\l/U!)
. > Ns 4
l Irl

,][altirl l;t<e llcl'Llc'llrjl)c


ll|,| ,l )| l,.'L' ,',,l.','Il ',, I'
l,

i l.t lj

\Ioi]\ ll().l]l])cIil t,l lI! ll()cIil]J ]i'l,.' ,,,, 1 rr,,, .,,,t,r,,l ,lil l t,
, ll,",,|
,
! |\\,
|] ,i I)
ll',ll] ,,,itj\|,iIl,
l,,l|\llli l,,
ll , j l | , | | | | . ] ] , , ' ! , , , | ||t, j,\,i
,

l l

l I

l lioil,til. r. JI IcpI

',,,,',II:'\,',

|, ,,,,,i],l

, ,

n:l)|(l,.}|",|
t.,.1 1111 |r;l,t ,,:.l'ij|ll
t|
lil,\,,,l
l\il. l, -l,|,lI,|t,)l
l_,i] t] \l(),I\ p!,KiLx,
()a)LI,1I]()c ll tlo_1tlttt,tl c,J}lli]r\ ln)-'lHcIll!c IIit
,

llJIi

]l ll,il,,l,\ll,],
,,,\,\|

i,L

ll

I.1,11

]]]()I ] a)\

l l,]rl KOIl cpiL jy

ij.]i]\\ \Ic!,l]l\ l!cI]o,1(]lllll:] i;cct. I lct:ctt ll (li1|i,,,,],ll||,,

ll , ||l,.,|,,|||
l,l]l,i l,,\lj,,lil

{|,,l]|,

ll\,l,.,

tLl.tt,llr.. Jlot<lt !1 BO]il]ll.icl, c]n)ci1 .iO],lij. ja,]lJe


lla,lo cllic Hil ,I1,c\I ]() I]])Irl,,.

()clilI]ll,ilo itl. lli1,11l;cltltitllll] lIJ() lo 1,1{)Il]lJ()c. ,I lI|]jl-

li.tctl tta,tli_tclt_ ll BiI1)ljl, |]cl(il llJ)ocll!-lilcb, .]arte_tbKa.ttt


IKII. lj|,l.](|,]rL tlr allrl]l]\I (liot]c l]()_:lt,i.
( . jci);,iltliJ],lii I olx)P. pil]t()cl l lc ]()cli]I]lliiHI]rl l]_Il

\il

Il()

)l1Ii lll

Jl]a,l I]cc () \ la,1] lolipot]l1c.,l i ilOt,I ttc LII,Il) Il1l(Jt,]i]


ricllc l ilac (), ]t,\() \il]t !\ |, I]() ]l]]]
l ] ()]tcl]r(it I lI;1 ,
il ),cIl,{etil1ol.i tlt,t \locii _lo i[.11 - lc,K.l,t lllcc t tltjll li itl
Bb]i] ,]clIl,

]!ltl lKi,lt llt )l \],llLl\l

], Ii1, l.i] la,l1

iti,ltttl.
}{ tiit. ttclKa,litttc- ttl llt
Kol 1lt tlItlc:t tla (lcl)cl,
;\ta. c,tatlttl.j,
ll.,t,l tt

l l':l, t1lltB:irttcl.

10

].

ii,,lil Uo]]{)_:tc]lI

,\ -)](l]ii

,tctlt'] (),Jil,]]li

]iL

\1a}l}].

i1,

Ha,tlt,ra t]c

,]],t

l(). ]ii\Ic,Icl

l\l)I]().
Il]i]]j-lrIK)]

clnl]a,]]1cl, l]0c]!I]I]lill]i]ll.
i]i l)}1\} ]! LJ{)],:LI]i]i l.

Ccllcttl,t,t !j]r,] }Ici]r]

i1)I()llr;

Iloijlc\|Ie, IIa:io tlbili

\,_

l.]

ll0lltl !ili
lJll,l]i .tlo cJtlltOii,

lli1,,,
]

,,r

,"),l', l,L

lt,

l1 jil]i\ ali-,Ll],

]\1\

]j | |\ |,\,j |l ,;r1,1,i,,1,,1r,1,, ll\lj

'l||'ll,

,Iit],

,] lil

,,,|",,,i,,

ll

tl l lCc]\lo-:lKlc\lol t) c}Ic\it c],i l iiL l lla1,

l(),|

]\

i]i ]cI(, Krl

,,

] ,| ||:]|

llrll Kllt, I() l].:1l]},i lcc ]i]1]1),!\-l]1, |]tI,() Ilori1}l


llc ;,ttllil il tltt<tlii tl_ bllI()ii 1,o:lIl:i]l]lIl!. iicl.il ,lllt,lc
lI0]]()]t\lll] l!()-I]o,1(rI]\ llll-|/[llK 11.] ]Iil,1L,](). \- ]

, Il

, ,

t l,

t ll,\,

I\.| i

|j{, |,. l

, i, ' ,,,l

lIltl;titlrtacb Itcl,tb, Llltltlttt.i i|()l]il \ iI:l


' l l,|l\|,nl I,1,\ l\,|,
' , l
l L,
J\
i
Il()']!, IlJ ,c\I-1, lIc(.l1,IllllIL'll \' L,lr, ,l
ctltlc lt ]Bc }llttorl l lapr.,1c c\o. L1.1"la.
,\ _l1,tla rtlll;t ttl,tlrlii
,

, ||i

| ,

\! tl.,t,lll-,l t.tBtl

ll

fll\]c]}IO,.,

|',i ],r,,,l,

l]]J]Ii

il,l

Il| ]]

j ili

I{)

,"'],,l

ll

('.'

|,|,l||,,|l,\

\ll|t,'|

Il-]ac\ c()]-1ljitltIllciic 1ltil,i

ir1,1lil1\]ac\!\ l1 oi]\cKac\lb]\

Ilili]ll1]lll\ lo

1(]-,]

|,\ ll,,,l',,,,],||"(

tlltcctc I]cpol]}()Ilo\{

ljo.]Ii\c]i()lr.

Hap)]]l]tlIlII

l llJll\.

)I ,_ ,, r, r,'n,l ,, ,,u,, l.(i.|,,,l 11,1l l,lIl,i ( \lllllll:,l,, : Jl.,, Jt |,,i |l|,,|,,, i,l,,,.,,l 1,1,,,.],,lll, {tI_\ iL,lljlla
iIc t1l;t Ilc;prltltrtlL, [l tt, cto 1,1t),lt,cllct()rlJ cllllol,.]]iI

l]1) ]I l{cp]]t{().,l]j()?\ii t Lcpcirlltlc t t l)\ l1 () i Hl]\,lo\{).IrIl'lI()l]]l] L(] \i()cL(] pr_]ll l1 ]lit]](],Ir]J \lcl]' iJil \lb]c]lb. r()
l tl tt ttl, ij. ta t,rl lillrrl () lcJ lcl i]l1K) l lL: i 1llt l lc t 1lrrl;t1,1a. tlcc
a;(r ll]clili.Ltlilli]ii)\]il(]]]LIc]lclll;l iI()lLiI l}l tlil 1lO].] llO]lllycKti. Itl t;cr. Ii()Klllll() Ila ]t]()l]i]] } L]]]llJ\...
l]r r ,rl r .,i, l, lj ,,, Il\,||\ l ,I,, .,,,, t, ,,,,-,1l,
i]rl],,., i](]]I('cIlc;,t,Klt ilr'.tll,ttitt]i. L..il^cIcrl. titl ltil).iit.'

;l ,-'l'l,] I] lll l ],

i)1,

(TtcillloK. ]l(). lJcp(J!lI11). ll]l()\lit\ll\,lc.


,1.,,1r,,, 1,1i,,,,;, ,,
| |j,]

,||l,.,:,,,ia, 1.I),|

-t , Tit1,l myKlt :rl

r-. ;r?

- ut:l. ttit,ii!

clKlt llt,:l OKIlb l]cN tloII]]\I r,r (l1ttTa,


|'lK lll,,ll,.] . LlTO }l., l]i]I]Ul l!Ril

Hcll

loxc. it/l,. l]olllcr.

IloH 1-r.lvii t,t

('lt,rtl:l tttrctlrlrtt.t'| ll() lll\(K.r ll(l)(irjLl ll(l)|{o,


.1
\I\. \l1.1l )Kl', ]'||||< r\o Itl|\n' l\'c .'lllc (',lcl Kj' l l lllilItil:

l)I.i cl,rl -,

ll

.,tt ttc rl1,:


KltK,lc_lil']

-- t, ,tll,

.;lttt tt,. ()](),Il IIIii \1l()l)i]}] c0l1po] tlli]lcl

lllc1l,

l] rl (h},LfIo1l,

:ttl; tttl r,1,1. _lllcttl1,1tta-t]l1tt ttlitt tKlt, lIaKoltciL\,,,ilt_lilcb

c\I}, lIO]lcelIb,

( |,orIj'..|,|'..rI ll.''.| |\

BeltttK.tl.t1'

cpil]IIIlI]1tlO. LlO. rilc.lI]Iitl] ]B()I! ct]o


l]() ()l ]lorlKll IIo.1I]vcKa. lIc lo)K.Li1-1Ic' II]

ta ttlul K _to:tKc. BcKtl,tttli, ]] jlcc ]i (l,t,bc\Jlb


,l jtc-tclrl l lccli()J bK}I\ ccKy t].,t,'Til,t ill _:l ;ll l
Il]l\K|| ||o'll\cl,. l,,lb {:l |(|.l,Ill(,,|(,\l,,l,|,l l, l:l 1,1K
}lr]J. l() 1l]a K(),iIa i]L-pl]]ll]|Ka\l]l cJ]c:l() Il()'llI] l]\ic
. o,1l,Bc,tBcltlltt], I]a IJ\1 l]L) tII\c|(c }|]1||
t<aKr-lii-tltt\,tb l]_l]lt()ii ll().l,iclll}I]i. oclil|]tI_1cI,()
lJ Ilepcpil-,]crl l lO J]cllclrI \ N i])i ()\I\,, [rl, i,Ll l ;t, l,lll,
ljll]locb \1l]c l]:]rIl, l)\t(L1 aLl:]i\ iit],.a]] i:I(r I]i.lll1
,lio .J ] l()l1 l] cl o])t)I]. l]t,lrl:.., ;,lllr;.ltl 1. 1,o: llt
l] IlcttHoti tlc.lllil-ilt ll l.,,,tl,:i j]l] , ]l\]\ ]riji]
jrrl ]ll l](),I(])1\cll1Ic. j] i] il] :i,la1 ]a , .i!) lLl\c]i
ll p!'Kl1 cptl]}J /lic II()li\Ircllr(]Ij,l ].] l] ..-,. ir\ Ic]
'l
l{c l,ll1\.
:

opo.rttcr,:Lo-tlcl,

Kr,.lr,.Kttit llr]
I]l{Tbcri

llc rrlIc
|,,

- ]l i.

Ol LIcIlll]lIaIll(]](] i] \i]_] ,

ll()II\ . I(l lI

Hn.t,:t.tbi,

\|,1

t,*

\) ll |{,|||\ l,\, ,, ,,
_Y. I)(]lllai.i. trl lri,, ,

]1olll}jt]l],
,

.,.

it}

,.

trt-

t;

i! l),

- .i ] ll)lI

,, i],, - ,

]]1.1

,., Iil

., l]o:l\,\]i-il:

.. .]

]1

,)'{()l,

H.l1lL,'l ll()lt,\:
! ]i],l,
YTott-iieHil.r,tll,i:
:] ,,., _
al Illalll\i.
-l]l ]]ll. ,,.
] ].L1.1
(l1'Hl'oBtll,ll
'1
lt_Icl]i]] i\.,
. l] _
.l ,.rl)ocI]l]\l
:1]\I i1\_
pocc'Iol]a]]. \ I() il,] l _ ,

Ii Brl,]a I Ill]ii,
tl r \IHL, },.,liLlOcb Oi.i]\Iil cIlIc ()rl,lelltal

|\, .,||!l\ l1,1,il K11\lllIlJl1,1clll


]lIic}l lJ c()l]cc\] t]c t1,lcl lja llo,iil(l1K ill]li]_li,- l)]iill. KltK lojlbKo

ll()Ila.lllcl ()tlc]ll, pc:IKo.


I}. ()l()\1}
pllccl]c,{t]

I.1

'l.

lt

I]ll I]t)]lc }l(),l(lIo]1,lo J,ll]llI1'i'b lIol1,1lill]oK.

cTi] ],\,l )\ Olioj]o |(),1|I\|, !.1]lJb -ilo_]K l] I]l)ol]o.]


! llil O]{i]pL,]ltla,

ltltj-lj1. llIo la,lcJlb l] ]lpoi]o,lK! ].lllol]ia


l lo co]]oKil 1] i)o.1 l lc,i().1L_]el llll K0l:}. Illafi,lil.
llco.Ibl]I],,\ (l Il()-1},dl) l]lil.1o li)c\ (])!i]lOB. ]\,l r]e .
cK0]lbK() pi].],I tlll ll],l tta ..lllitlttr. lt I]l]ol]ojlKv tll]](0t, l|c l, l:,, (
l,, t.,,tl,,l,,,1,1]l,, l1,1lll llll l,l\,| . ,
\ I
ttLttKtrll. 1,1o llil ]l Pil.] \]II llocllllcL]1.IUll-ittrcb, BtlcbIrllt<1.1

_l ljil )

, ,

\l]l lll]coll \. |(ol-.,ll] co.]lltlc c,Iiuio ,ltlil ].I


liilTb. ,I Oii\liLl o]lIloI() lI()]LleIllllKr TpI1 (I}yH[ii. LlcIb]
l)c\ ll()]tt]J (b\l]li] l! ll]c\ Ilt) li()-ld)J,l]1,i]Iloc.lc tltlcbrtlt llacol] i] cll()Ijil ()l ilrlrr i,br,rl, || \I)\lIt,\l\
Il'. | |,.l ;,cl\Lr\ ll,,',,r,,,l

.lelIl}, oT,l0cb\Il],K).]ecTli {l)\t]]()l]. To_rbKrl Tlltlotpcii


(]cltcttr,I,1 oKa Jl1_ 1c Nlcllcc 1} I I]\ cltllc],-]]It]b]\l. Ji]] lo
\, ]l ]J llc.lbi\ lllecl lllT\ }I}),Ill]ll l(()

vK t]Occ\lb l lo l,]c llll1 l<OtJ 0


L],, bttt,,'trttt, ||l,|,:l :.,irll.IIlI
l I 1-1

a)Il

|l

11

(],1l

tJo0,()

]1(),1Dcl d)},H,I,oB.

'|,Il]|||l\,l\,{(, |,|. IlLc

o,10xU,-1ilc l(}1](ii\1I.1

11

cit_,l I.]

]tlI\},cfi:lTb,

IItttl _ri ,,tp} . it)-li] paccKitJl]iul ),Ii Ja Il()tlt, 1.1 }Ipti l]o,1t]ctll1rt, C]cpcxKir },l,lIl.
i]],I_]}1l] ]j clitall|lllK ocIllloK i]();lKIl (l!l,IL,l]
la \, I\ l() lo,,]\ a)\, ] ,:I \. cala,i:
- |cl lltc\l
I

163

- ll. ll:l ilt,;tlitct


tlKil]lilt

/l!c Ji]I\ilr{

t:lI

cltt t;tl,i il. ]l]!<\alIlriul


,,l ,,lll:,!], |,i\l,,|,

K.,\,,rl!l,.,l,,'

tcc t<aK t,t tptl cciill


1)\- l]a! l]() ]l,\']I. \lil,]oilil{)

,-ja\J]l]l]1,1.

li,, rr,,.ll
c]lllllc]l, l
,

[ll.

tt

lIlII]\il l] ()

:,.,,,,i,|

() ! l]\]l

i]I

)(])t-j |

( (\Iat l,|,

l lll t,l]lrllt,.tllitoILc.
tJ

i r]li

l l

L,l,, l l, l ll., Lll,tllL;:r

l1\.l('l i.]] l() li(Il ,. lJ.]]r\l )l(),

ltltl.

jil ]]t()l]l], l{),,

c]1.1i,Il().

lla

Io

]1iil

l] ]{)aj1,1

()liai{l,

i] i]]( cciia. i'\l]illi1,1 ]l{)

L-

i lr,ril,
]Il"] l \L :,l,,,",,l
i]LllK d]\:Ilil li};l. il() l il(L\jLl]i1,I l]l]t)^

o,1tltll, I Iotirit ]].||]t] \i]L l]I]i]|l{]tl


( )I l lcoil(] i.lli]I1]i)c I l I rI i Ii]llllil]\: la,

l! Ji]tla])ljIl\.{ l](l LLl LlLlllLt1 |l() l. l1] tKl1


t) 1,,r,,r,,l |, i,|l,,
r ll,,,,,
tlto lt.tctltltit. L\ \lllk). ):LI|1,1I]J
Lllo,

l. jl],1 l , I:io])()lll]a,I l (],ii,iio


Ilj(]l\)ll l}cl()])()Il\ lI l]ll II!](.']l],
I{).

I]

1cli)Ii] Kl)cIlli(), ('Ii]i]rlIi, ]Lo.1ll


l]L1]ll,. 1,1 ltlp\] l1iii]l]ll\ t]|)lli,] Il!

Ll!i]

ltl llI l\. ].()]()


,, |,,,||. | ,,
1,1j l i, , i , ,1, ,. , \ l , , , , , li,,,.,,

ll() l laIll]lliit, () ttttlto


]1,1l ll\l., l, l,,,,,l,\

i]:

.lil. c,l\,lilli,

i]c| )l()tll1,\l

ll() ]\() lli. lli\I


j.
Iji]ll,i]Illt
ll]l] lIIiI
]]lna\),]ol
Jlll \.jotIK),()Ll]\ ]lai! IcIlliL, l]tir
ji1-1

cl(a

\ \lalL Ir_ll().Itl! c-l\tii]ii.

l\,]

KiLK()ii/Kc:' cllp()cl],|,l,

\, l \'

l]i{)ii\

l(),i

l)],|i-,l

ltttlitl,| \ \it]i].]
{li\11r(i)cIi {'a\lclil,i,], Il)ll
lI ]lJi\]
,:, r,,, il i |,,1,1,,l, l,,, l,
ii.

r,.

''

, \:li

l]l'l1r Il|\l\,]. \ I1) tlltit,| li,lKttil


cllic ]l\] 1,1i,],r

\,,, , ,t lt ,

Lit (]i I
i,l,|

ccl

(r,

','l,\,j

" |,

L,l ,

,,ll,,\

,,|l',|

,.

'I.,. ]lclln])i] IlaaKill1,I


l

tilrl_ l].lIicl)l]()c. ()

||

| '' l

:, ,:

tllil
,,

t()-I()(,,

i!trltltc l llliIl I\ ]Iil\l. lta 1)()i)iI]l i],]


] li! )lo I]lill\ililljl,].
]il\\ |)]] | {)| \,] {), I],
]\lt l1l\al\\ ]1 (ilil ].i l:

!fi

,i,,:

ll{]lli].Icj| {)i\\ 1|l) i]rrttl, \lttr,ct,l ttl


/](.l ] it] 1)a]l)t,llrilll, j,lI l()fi]l]l]\l{)r|\]
,,

jill

l,r,

I()La)llIll].

r-,] |

l,il l.

lo

]li:,

()

l lla Ii,I\ llI] I l,

l .', ', l,, 'l, i .',

Ir||

Iii i ilc'rtlrrct \ ill


{... !]],l Il]iI1II

ltlc'lc

ilil]]

t)

lltli] ]lllKlt,rlc,i

ili-l:tiii

t,

lll,:illl,

iiLcl, ]()\I()i] i i i\I1xl)ci,

('a,,iil l|,i,]. (.|,I)a/i!l\i] \ I1}t] tl] IK.


]la1llL'Ila t,t]lt 1lJ,Iilil]iii (]cI,t 1llct,
'i
]L)

](']

li]!]il

cli] ] II \]lJ l()aal) L]l()


l,, \1l)] ii],i lili Il].l,]]], l(), ll\}l

(]_liJlLc

,i,:iI)]

1 I

i{i] l]1](](lL I]. !|'1l1.)ll]] ll] I]ll\ ]l['l'!)


ili)(} 1 lIl,],]illilcIl \ la! l]Icl) il() J l]]l\llr.

llcKollr l ltlc

llnti]il,

()bil irl lIlc:l

]ali

I l{)l)()]j1,1I

i \lli]l

,tllr:t,Ll tl,t l,',r tlt.I rt.'tttl

I'tlltr|lL,ii ('.,irtcttt,1,1. \cl]cl]lI]]lli


l]l(] 1}] li] \ )].] l ll1l]1] l1K Il. ( ]loiji]
'
]il]\\,c]L]ll il IJl]J |1 ]|laJ,,lill(). ().iJ!ito
li) ]ic|]L'i)ll l)al! I!]]li ] i ll] ()a i lll]li l l), Ji]li

ilrK r:oilltllli jilcl, ll)()

l]

]i], \'l< ;it l1,1tllllI

l() 1\ cl]1)1Lcl]ilc!]J. |l 1]1)Ii],]llIit,J

cl}()K) I(\)i.l'li ll ()(]il1,1('r] o']ai]ll l()lx),

tctl.

l rlctllt

ij1,1,trl ttrL:ttlt

]lllllt)

}K]c\I

Il I!Lll] ]\]l'()\l lll\l]lol] l] J]li!_llLllll,,

l\itrtttl ti ,tc l r,l]l,: ,llK'il \ 1l)i l l,c\it-ll1()l \|cciil ttlltllr,itctillllil.tt: tt tttll

lba\ilil, l, l(l l\.l,,itK l)il]-lIcll]]t.]ii l)iL('lil]]]\)\lil ll lir,\()pc

)'1,1]a-1]]]lo
IiL

lc!

i]1)]lJc. i,](1,1.i Ll,.

'lltK ttlltltlc.t

,l () Ll11l

iltii \l(,t,]i ,
l),l!l,i
l, r-, ,-l'l,,,l,,

\ ,, /

ll] \.llil{lIl,]\

l] ()ll .Ktl] lIl,

{,,,,,, r,, , .,.\

n''|

*-:-*

-a.

]i


rr,, .rl lj] tl . ,-

,ltu ,
Iltl,i l\,IecTocTtl. ]\4 ,
tl \1(l. ] Ib]x R
. KaKtte-To - rf rI]
Il \IecTa]\l, ts Ko"leo, J .
Il l Lo\la ol o,1Ho cTfu"lo
\4 .1) l rletpoB. .t.
11Nl}l,

|t ]v
-. l t\,f N,I,

, -

Ille il
it. ,
. tl. ,,l 0.4 r,tM,
KtlK ,rl) ,.. . ,,rl

tIN,l. Heco\{l le .

tuyKlt

t].

rt,

tltrlt.t.til lJcel la. lepc-

ll( \l\ . lr Kort


. I ,,:Ltt N,I, , -l
tt .
coBeplUeHHo Lp\ l !. ]
Heti ,lrl

]lNl , tl]\,],

. J
ll UI ,l},!
TON{.
ts 1 5l,
rt"qt. ..t . N,I ,.l

LrI, t{ll
l ,
t,
fNI

ts)r
Heluy . ]\]. , ,,llu itl\,L,
cUia pt'Ka \|1.1 'l Iopo L,
cKt.lx. l:t !,]
lI oKyHeli r l ca]\]oN,Iy ]\ Nl }loel'vly

t. N,I.

lt ,,l
-
, l\,l.

Kallec l Bv cH.lc, _ Lepe\l ! .ttt. :t

tr iI ;l. -

\,f , -l t].
, I] , rITo. l.] ry cHitcTb
, .
8. ,l l

t,

]\{ <()

jl

t. ]ury t.,. ,
- , N{,
Nl,
ri . ,rry. ,t Te-lbHocb
, 8,

eIo pyK.l\ (\l ill Il


. -

Jl

. - , ...
L ,
[l lv ll4I t , .
TaI,Io .

. .

. ,
}r , ,
, l.
I
. ry "l\l .
20-25, , .
.v \I!,l 1.1]l , :

..]_] -

. \{ ... ,l!,\1
50 60! rr Btuty
,

-T

){ rr t] clr-I.
<( > ]l.,1lr tr ,
Il HIl
,rrr ,
, }l},}{ , }r \i
- .]},lt
lr. 1,:
\t}, -

, t ]. , }{
c:ijKaeT . , . ]]
. ]l
.

Klr<ae t },
v. l t -

l ? l? , , llN1 , \4 \l -

}. T),IT ,] ...

. . , .
]I . , ,
, .
.
.
l, -
. ] }ryts

lr ],l,t ...
, -

, , ,
. .
,
, , , . , ,
.
{

KpoBaB},Io ,

! , -

<(> -

. t
, -

, JI
:

! <> KaTyTrKy
,
0,6 . JI, ,
:UI, , l+t
,] , , .

}...
Jl


. - , , , . ,

, ry , IUI
. .

ur

II , - r ,
r
&l, . Tlc-rM -

- }.

. .
}
.

, -

. ,
}
, . ,
J],

}"r <PaKeryD

. ] Il ,
l 1t. , ry
.
,
, ,
. , ,
.
_
. Jl , .
l . ,
JD(
;
iul r ,
JI ,
,
}
. <>
l].},l ry. ,
, .
, :

-
l , , . (,
...
,
rr ,
!

_ )D <> . , Jl, . !

.
} v t .
\4 lHoe \4 . l r r.ote, ry
J] .


ry .
JlI, , }, DKe , I

),".

}r

. ! J

, l

)I(, - ,

ry?
! t -
! ry
, ,
.,.

.
.
t

I.
TeMl l ),

Li ,
)D . ,

,
.
.
rUl .
JI , . ]_
}. \,

;";;;;.;;;:,

*-

]_,.

|),,.

i!,:

i}

171

.l
1

l-

ltt

0000/,/lt0

,h!,r

ldfuOfur

\,,,
f

I
, .
,
lI
-{,
- ,t ;lJI.
) Kapl
, _..

.ig.*,:J.

J_

lI

.**,

rr**,

fls'lsolT'E woD

\-

&
t

?,'*t,

;'N

;,

-,:,l,.;;::""i:.,.

0I
6

,,,,,

.xi,::i.ilT}]];.

)I
-t

r,,r..u uo *,r*,u

\\jI