Вы находитесь на странице: 1из 145

lll9, 1124|

. 213

52

16

ll u Mupo

,I

lu dum | d
tutu (u4lKu, o|yl u d), u t ().

d 27
dmu um

60

ru lu u u ?uu, ulu 2 l d u ,luu u!2 uu j,

l - 2u u d u - u ,1,1u ! u u luu u.

Fishing Wld Cup - 21

m u ??! u
u ttul ucb t t m, cMoJlcee dlI-

52

l|l

l ? H|l
28 20]2 ? l|,lq, u.

u.

L ut

tu url v MoJrHo l,,i|:r,,


ul l , u u t1,. t, cae iiu:,,
um d .

ull ul ittl d pbl,. ; |.: _,


. ! ?u d d J! ul , : -. . ::

m paLLKa lhl

ll?u ]uu, )\ npll

"..

86

||lal]1epua-l paall\,lllblx uullll l: d,,t tu t


, u l.d.

>

j,l

p"fu

,1l du ?l-tu ] l1,l ll|1 u.

'l

10

KToHapll
tius -

124
126

\ ',5
|-(/a/utr

-?

fl

96

11

112

u,|1 ,l iuu.

r","""."

12

i",i"7.[}E .!;

|'.:.,l

'*,

1 16
'l 16

:
t lt Hautux rl.

1]

PeKu {Ll2 Rl dl ,ll t l,' d2


lul l1 .]one ) lLl Jllu llullll?.

!rt oaa,plooo

118

,:

t<,

t .ul

llll u l
d lla l yduBut]lc.tb]loe -

pttt,c 1

146

]idll\l

l
-

-

li

.
-

"
), I < ,>


, JI

.
--

_
-

!

2015 .
).

.
4
, ;t ,
.


K}
l
20 .
,
- . t
.
, .
Jl ,
. -

Jib, < )>! .


r J& ur'.
Jib fu,l
.

Jib 90F 6.7 Jib 90SP 7,4


JI
Jib-oB
.

2012 Jib
Jib 1 10F 10.7 Jib
l 10SP l2,5 . [, l

26 ! lttltt Kcrptto t I pel -l . ]Kli\ l1l -

.
] Jib?
, aii
Smith!
tI_l5:\ Il
t1: \Lr
J _ i:ts],
v _,:,_,"lIl . tt-:";:. tl , }It1
-
) al;]ll
SmiTh,
Jib
- , . .]_:1]. ,
, , , , , .._..:lr }!

Jib !


-|

,,!a:

l, ,--

r._

i_._1

t -' \

.,_:

",

l . ,*
r.t:
,,tr ..$},

jr. .i.l

-i!

-,.,

. \ ll ;BecTHoii miHeat'" Reflective I Omi-Wi;d B]tr!K I..tmlITa


), * 20l2 ColLrlbia Stswr
I,1 lI ltlll
Jl t ca\l} \lol.]t)

. CoIumbia Sportswear, KoTopoii IlplI\le , f ,l \l il


l . rl tl
, .
I t

ilflJJ[fu ;* * ia}}

JILIN
oulboolds

rli II _
, : }i. !
}" . rli !,
, , ] ii ,
., rli , .l ),. -

, . ,

.
{ Marlin
, .

Marlin

, -

,
rli ,}
,\ll v
40Va,
.

fi-g

- },l ,
. . v ( >!
-

, ] ,

JI <(>
. ,

Blue li Fishing Tackle ( High Gd


ri .
r!

, , (, . .) .

(Dual Dg) -

,I


.
. ,
. l0 } 2 .
. , :l .
.
JI.

ry
I
ry }
4 , 54 ,

, ,
.
l80-250 , 20-50 LB.
: -.
-
<,Pacific >.

,
. , .

-.
JI SiC. 7
2 .
!!!

Hilrl J\lIiilrl ,l :,1.1r l] - l000 ttrt Lle; !\leHb] N,l


ll 'I,N,I 20' rt Ij0O,tacoB
;

NI 40"
t l,t,1 ]\,lHToI.I
:t lJ]\1 ". _,l
ii N,Ioxc,I |lI] rr ]\!]\]
K1,1 ii 300 NI. l it R JI 600 ii ! TaKtle ] -qIt, J ll,

\lol\ ,ll II tilcIilBlb .tcrrlttb 61 tl>ltc


"]tl\,l, ]\,I l t :ltr i.i. ] Io
rt. BocptlIl11]\,liteT lr Ko,re
tl. , ]lrl ,rl,
, K]le8 ]\,l]\,]
,tltctor 7 l0 U (400 600 illl
N,IlI).

v lt lll-

, I -rl }) ll'] l] Ko.te.ttttlit.


ttlt , , Nlop-

Tcxt t.ltl ill1


. ]\,] .l\ ilT;l]l]ll{
:

LIeTb]pe

t]]] l]8}lJ,l Il l

il ,;
, NI [I BperIeHIt Ko,,teaHllrt

4 NtIiH. N,I ]l _l.+ \ll1H,.


. ( tuccTtlKobt) 60 :
. pa]\Iepb] ( tt)
O6046.8 IINI:
. ,rii ;
' bHarl RLI;
. NJ b]ii . |lrl
-I]. I}TpcI t, ]L

\lulll. .llt 1 tt

Il-I Bo]:loel\,1a. ]IvHKilx

crl K,,leB.
,l, .t i|) IIrir1
, ,i,|l 8,I
" HTaLri lr]]
HatI 11Itilc,l

lItt -,
t )I' ( IU ll'O J Kil l
t] Il tl"
J ],l _rl Ita ts.
,r t
. irt s .
aL ,
l I J l ,


. -

12

40'

+65',
. j]: l ltit J
600 ,trii 8 ]\1;

( )), - , 4-
. _l
, , .
,
,
,
.

16

..,.

., , ,l.::
.

<,>.
. ( JI ) . ,
,
,,l .
JI
pa,}vepo: . lljyKy .
,


:lJl,
la v V I .
JI

1 0- Double Tail Lucky John,
,
. -

( ),


- .
JI , v. ,

- ,
,

- <,, >
. r : 5 !
.
- Lucky John Magic
Jigger 9 .
)(
<<> - ,

Ji ,
(
17

l]-'ll< :llI \IlI ]]]lllIll l I pcloK \l]ocTa IIr, ()-l )l(c . ll)r llo al( l l I Bl]oc I]l llIpb]

lll\

lL)

l|,

('\l, ,lmL,Ii ,lltL,l( llj,lli. L,l\lL|ii

l\,,1',,

Kl{ii. IllI .ll. ,;l ,,l lr],.| \|,L,\,IL,Irl|| ,l:,\,l,, ll,,lclc

(, li l,,l'l l\,Ir,to,,p,t:t,,rtt l

l)a ]lHTel)ec He\l\,\]l]IlHI.IKil. ] },_1. l,cNl

\lcll(,. ll),l\]:1,1K,,,l |, l
ll0 l]]orl)ciiIlOii .
Il\,

|,,j,,:|! J

\.IUIr,l;,,,|,,\',,-

; _l,tt 1Tl]I1cTellHb]\ IJol]itTopcTI],. ]


\l]l \lHc l]I.1\]Ll1-1 II\l-l-. \Io)HO \] ] lI lb
'l
-lrisl ot llc]ax, t cl,tttlt ll] \I\ l(p\Jll

l ll|]lI\IaIIoK II]lll}I K]laccll (ll\IeeT


crl BlI.:l!, 5 .,tKli.irIotllt Nl().1e-qb), HaIlIeii Ko\lllillll l] ,,\l_,(l l,,.lL,,|',,l(,, L,ll,( {, ,L,llLl ]{ p.l,]1,1( |l
)(_:lc l] c},,_lill(!. _l!,\lil. llTO ]]ll(llll]il
cclb ]l II },, ]l,l Il\IIl oplII]lHll:lbH\Il] l]ilcILl]c l l(a\IlL
]

*Fffi

Ic lttt ttrt

I 1.Ic]Io,1 b ]\

) ] Ii] ]]il ],l]I

lIb]\ TlIJlil\ OcIlilcTKl]. lO lBIlcTcl]\ ]j I]aIr\]O OIlc]]c.lb


l\\'llll]!Ul', l,, l ,)l-,Il), \I,,,,. l, ,l ,, . L,ll]_'.
l]. liaxelcll. llTO liil rl]lF]\I l]]1]aI]lIll I1

lllII il()liicT, _1tltl||]IliI ltlltl

\laHl<a .l

lio nvl()TH0, ])lt]\Iit lo,Iclo\] l ]]\ IllIo


Tl]l lc l c1llt. I|]lI \I l lcl]c_l ] li]cl]/Kl1 l]il1 l l]c\I l]L]

t(I1

Ilc\lH,l,,|, {||: I|.j|,l _]'i .,,,tr j l,,,', l1,1\ l,L,li,


,,,,,]),l -/',, ,ttt ,t .,
l\, l,,l\],l!, l ,,\lll ,l.,I I\ll,ll l] l,

|]\IIl ]()\lIII]l. Ilo tr,l]I\] ]lcI]bc}L l]},]'Ici]\ ]']l]l] l l(\, NIoxH() ]I,l ]0l]ll l ,ll()ii. rl.
plcl l()_lo?lieH l o_ tl {()ii oc]l \:III 1]l l] l]II \]] lK\,
Jl}l il lt. \,Io;,KeT. .:Lltlt tttlr,t ll l l.]locKocTlr
]]iicllo,]oiKclll] l]IIi\lilIlK].l }1 l]]l I1 lI\Iccl
Io ]HiltlcI l]le. L{ I . 0,Iill<. l ] Ie (l)lrKl. ll() ]l, TIll]c'I }

]]il l]i]lIl]l]Lt,l r.t tteT.

Jll. Io/(c ca\Ioe

\lOrliIll cl(lt

,.l'.'ir

ll:_\r.l,i
,$,aril

.:!

.,| ;r4ri,'';1}g,:

:.]:::.'}

.]iJtl!

k"-

bl.\

; a,t_,..,;,

'.:1,&}

'""Et
D 'iI

|.

.]

yi.,

WWW.fishinginrus.ru

]' l1O pacl]o,]Io)(cll]Ill \t]ocTtl IlPlI


Hacax].IBaHlII] I.1NlI.I ]

,IoK, \IIlctll.]c. lt]o Kol ila xI]ocl


c\IoTpllT BHI] ]. l]Ij i]l](

ll

KacaTbcrt lHa ,lIlltl


J .lai \l\ lL. ||l\llLJ,|('|..0,('\|U \||LJ-

Ka. N'lttetttre lII. }LItl


II I]1;lIIlIlII NllccIIIlaaKo
J}ll] ,l Ulil)
l]|] l l}IatirI I]il ,II]I \
. l]I.I}tI ) L]ilIILc
()ll JL]l cl}el]xv,
() clc|lcc tl KptO(IKo\l
llpll ]lL],I I] <,' \IecTa\ tl

t.l

I.1Nl). l]Ij Tal<oNI ]-

llI\I I]apllill]lc clpar]ae,I


]]il,:I]I.I LlR. l,
lLcll.]l

:|= U,

,l

,|u

l
]lI

lloctatcr,ttto -,t,Iii
1.1 lr]i]I. t xa-lo o(lceTttt.ll Bl.]c

l(a rI R\_ilI.I

I.I]

-q IlpllllirK1.1.

I1,1,1ll .' l{cel |.j

l:

1.1

llo ij

i'| l

Le,]

, oK:tcBKtt

.rTo l_:l1.1
,
,I
. ][II]I. il
1.1

,Il l}l< \
t.l-,t. lit ;ltr
\0.11.1T

l{ ],ilot],le c},.laKll

* ]-

l]occlIb
LJll!l I\Llo,1 lK , B1,1H\ {(,,lll lll,iL
]l ()l,. l, ].lii KpIo,Il( I]\I ]\L
}lecrtoT;lrt lI,|,o l.] \Io]l
]}l t] KaIlcc] t]e ocI]ol]I]oli

Kllc lI] Ilc lll]lll}.lt


i\I lrl ,
tt :t"t cTo1.1T tltI
cll\l i.i ii L]ill]tlaHT ocHllcT
- l]a Jr(t.I ,q, IJoJNIoxHo.
il\ coe,illlllcL]ljc KpK]L]Ka ].I )J]

Il

1,. Ec:tt.t ; yc,,Io-

J- -,lR,

I..I

TBI.IcTc-

tI R() lrrt ttta1-1H1.1p


I Ioe coe.ilIIHcL]llc l]]-,I),
].I -rl]()i]IHOi.i L]. tI.l cjlo
;iIlIlI cl1 t]t]I]rl l]1,I] Iy;t(a tttl \! Bal]IlaH
t1,, ,,tll c,,tv.llit.l. ]]]-]il

li loK"lcBKIl },tl l l,iloxo


I

]accKiL.lllcb ()RI]

i]LIlBo

i]]

]] 1.1cpaB}ll,b c].Il )"il 1,1 Io.


l l{ll(. cll:t c,..,|1l),\o\l.
,I l]lJI]-I HliLIlLIe ]I
}]],ll

('n.lBpcplle

l1

I Ie.

Htl l]

l]b]|]

I.]

I]tle

-liLI

[crl tlllcTo

L]pcNlrl

1]]l lll]IlNIaHoK ll,I bJo


,
l1.1 l- :l\,,1,1LllL,., ||ll,- |rei.lLH()
L{

ttl tcl,tt, Jo cttr L)I,;il\l\,


L]]I\l ll \' }lI]cpcil,ilIrH \l cll}l ]alo
,l9

#:}",ll

JI Myl }.
napua".r"y u pu-uu I] . }{ Nl}I
Moe\l
, -
<,> Relax,
,
JI .
),I
lI,
l
cK;toHeH ,

JI ,
l rl .
. L
Jl In.I

tI i.
1rKe 1 . ve_l-r (
< >
- Wtrml
seeds), -. ,
\4. , IUIaHe
,

JI
. ,
,
} . } I1 .

. rr
f , \ , cBoeBpelleHocTb

Natural wrm

II Lucky John.
)( << ,
.
-

.
<> ,
. ,
JI , ,
-
uBeTa -

["q

O
O08 O

]\4
O - -

. , JI
, , -,
.. , ,
]. }Dl'e


, .

. r r, ,
Jl .


} ,
,
. fTo ,l .
,
} ry .
,
),loy -

<

,

. Bceto ltl .

, ,
"> , ,
}(l Double Tail. , fTo
,

',

]_1.j

'',.',

'

,l
t

:l|

- ry.
-

,1

[-

: , ., <>

: 929 921 5 'l0,8 929 921 53 06,8-929 921 66 20, mail: megatekc@bk.ru

WWW.megatekc.ru

, 8 O
] , , 0 N/] O .
,
,

l JI <(>, oIiTeBoK
. ,
u 5
: - ,

4.5 - L[Beer snacks, << >. , r
.
, }4I Kp}TI :D
rr. ,
}r,<
, , l
. r l,r m ,
, ,.I }
..), }, .
9 lr,]< .
}, ,
. ,
, .
}I l , , , . r ,
.
r , I
. , fu1 T},Io , JI ,
. }, ,
.

, .
I -

. ,
:UI, <(,>.

. ,
<(> , .
, lul JI
. aUI
- l
],I, ry ,
.
I, }. }, II rr , ,l -

r,
ry ( .
,I

.( ,
. ,
, ,, ,
. 8 r 1t. , JI ry_
,
< >


. ,
II l
<<}>,

.
.tt,
! ,
JI
, ,

, JI _

. , ,
oIq/Hb .
, ,
. <
> .
, 4- ,
. , <<>l JI-

, , Lucky John Chunk Tail.

l
- ,
Bleeding Shim (<
KpeBTK>).

Haypalb}ro
,
olq/Hb
Jl .

r{,<<lJI, Ir]I D(
: " i,
. ! -


r ...
. , <
>
, ,

. -

<> .
!

,
. i

<<->:
, .


, .

JI.
,
- Jl . )r
,
. , KlIeBaTb }, _
v,
.

, 2 1
, JI
:
, t
,
, } ),r


5 rr.
- . \4 l <> lI.

Jl < >, !

( - .II ),

,
l!

,

;I ,
,

.

.
}, v ] JI , 5,5 . ,
. }ry(

.
.
4- JI .
,
9 . 3 4-
] .
. ,
, ,
Moelo ,
9 10 ,
,

.
\4

aL

: K'I
2-4 .

, )(
.
! , ,
2- .

2 ,

1600 . ry
, ,
.
ll , !J-

Kyclq

N
*

".

. il

mt<. Ns12/ 212,


,
,
.
,

,

r(
[ .
, r
-

f,$t

,
J , , )
,
, .
r , -


r.r. JI tl,
. ,
. ] ,
rry, JI
T:DK

www.fishinginrus,ru

:,

KpItl.tKtt, rtt 1,o1,o. L]To )]rI


c\tO)](eT plt ]\J lll<.
Ile (,lel\e . I1,1 Io o.ILKo lr:ll]IL L
to Hltc,t ptlltTb c|lptt l<l l1.1oH Kil }]I lIKlI ]la II!,]},. l tl,ttl cttclcoett
l}.lt)l(il LI. _il I.1Ill H IIe ilL]it
\I]lII!,l ]lI L]b]I]ll)l IL]a ll ll ]l
_1R

-.r.d:

1#

Iil

_iio

,l

l] l

OcHilc-|,l(il c,il\,;,]\ll1 NlHc Kal(


IIR. () .l,qIiirl.

-t RcJy ]al
,lccl(oii },,l Ioii lll]oBo]rKoii.
() l{I]Te[]ecHb]ii

pe:lbcd) Il,q II ;laKyttte.tHt.tK, Ecltl


JIcpBo\l l;ltl _iI\,1.I_1
l

,.,{

s
},.

loK,IIcl]oK

la

IIa]IcH ll

ll ocllllc ] l(ll. ]

]I ,1\() lI\IIlIl ltI]l,cpcc


IlO]\I}, II I ]NIc.l,]l llPol]orLl(!.
.:lllK-) ()il IlNII] ]Ia iL]e
2 _lo 5 ccKylt-r. I] ll]I]l]\Il ll l
]il II)(1.1 . yKol]illlI.llo 1.1lllI\ cl\ IIcHl,KlI. llo l lcp

lll} l]I.I\l}, ll , t,
Il,U|to ||| ].l\j.'|,,,laTa,|. ll l :la(,|,, Hoii I] l]lIl c\Blt
,I,1lTb
]I\Il]. I]lat]Hoc la-

,,1".

pil l bcrI jl-lil I}_l ]

]I]ii. II

tta_lcl tta ;li


Hlll1 ]iil] R lll\I}I
]\] lL),1bl\,'|\ll|lll]\llIl

ll 1,1 l ll'Hl

cT},c]IbKoii. (l(lt,l ttBttcc :r

it I.1 \I. ,Iit


pa]]llII]lIc llo ]l,il]lHe ]yllcHbKlI.
.,1 ].l ],
t,t;,,, tttrt llll( ll\|\ L]J( | |Jo\| j|0,I
IllllI B-llrc I \rHl}cpca,lb
L]. II O.]lI]IaKoBo
]I

, I] ttt I1ltt

. -,ttl.,litrt

. :lll:llUmL,ll llpll\1,1llK., l,K\ |{L (\|l,


)l( \IJlltl Nlc,:l KotlorlH O]\I
. l.t l.it 1,.r T1,lliTttTb
l]pc\lrt ]Ia I]cpcocllilmcltttc. IIpIt
.itI.1I.1 I.I Il -il)
1.1ii cIL]I.IKoIl. ](po\lc L]_il lIO r,l\Ia],lcl Il |,| l1,1_1cl l l I. l lI1,1c\I l lc
),_!t ,,l.]rI ]I\]. Il I]a
Hclo . laIit TitK . Il
(),]I I\,]()

1.1] I\,.

29

t.lrtii -rl, lt .

\1)( Jll!,

ll ll cy.ilaKoNl. .

L] Il_,l1.1 2-2.5-,;tiirl 1.I

I.],l[1
I <ll,. 2.5 iirt rt lt l.t
, J.5 ii\l] t.L , Io,IIIii
NIep }J l] Il\IIIL1 I.I-l,rt II]\l \I
lll tltl toert, lc-l0 \1 t rl.r.tettL,
Ki.Ie l.]. ]] xBaTiteT ,iI \{aJeHbKIle. ii]
\1 L]l\t Bl.r,ta -,ll
i.]INlI} Il . .
,rt9 paaan,nTl]}li\! ]J <,, lIcpBcbt, BecTtl 1.1\1 il 1,INt!I ,]l18lI Kol]oT
I.Irli.i . ,lll] r]I L]BaItrti.]l ;rt tt ttrt;l o[tblTI]b]\t itl,
Tctl,qoii \,1 ]1\IillI ]\{ll }1
llltl l.t ;tIttIl il\l. II
ttI.1x. .rij. 1.I\I cepllrlNII.1 -I.1
]I]\I ]\I I] l].ll]IIlN,l i\IllIl. tllii J]Ie. tt lleill Hilo]\,1llIla,
aI llJI1,1lI. j lecL \l IilN \,l,l)l\l tt.ttt
,ll.i ]J tt:t lr ,rt, ,,tccK1.1. l
caN,I IllrI I] BepxHeii ]td). I] -

N,latlrl }l1.I l]]\1.1 R]\,1 IJ]\I]l

(llll{) (\, Bperllt laKll\ \l:lH]lll\.l}lUllll cl1,1llKoHllRii ,IcpBb Hil IlRNl o_1IlapLto\t t]}l
l iltl. }1]I.Ir] cl]o1.1\1 -rII1l\l
[,]\1. il L]o \lr] ] _lrl c-t.oi.iKy

\{, ]ilts]]lIt],
,lRt ll ll Bcc,ll1 cl.o
lelKlI\llI l lc Jc. le l ,l l ] l lH\. ol, i\ ,.,, ,l:,\lll1Il,
]I]!,) Hil ,,l}JrI. lt HilllpaL],
-]]J

,qt1 ttc tt,


l

",1eHHb]i.i

Hll1

1,1/Kc

1.1

l.j

t]alo}I

ii xBocTll .l]

\ll llil('('Ullolo oK\H}l U.l.'|1|| \,,

.',

gll. rl ,lrt t.t:t -,ttl Kc1_1ttL]ect]a -rI lttttl.t rt,,tll ttl


,rl l I .t]t tlrti llt,

\l jlJI rt"r i\I HilllIc\l!


gl. . o)l(?l-qyii. . . I,lk]ii
c'lllHll1lH'lIc l, el]llo - |,, |( |l .roll1,1IlI! llil | \1,1.
I|_|t.l.| ,lol \l(lL)l l{ loIl l1,1ll llllUll t l(,_(,I1,1,
,tl ;t<ypii,,lax lLI ]llIl1Il]Iii
l eN{y. JI!,l,l ]loc,l apaK)cb \{ t] I l
tl ,i] yie,l to Bpe\leHIl \lJLI]RNI tr-

cl}l\1 -lo,lll, . KoLla

]}l

,]Il \] , R Hil i,\IepeH


]\!. To\l _l II lJ ],I

rl. Ill 8 1.1,q] )l(]l],,,ll, '9 l]


30

{rfr

eZKOe
ts
li

11 ! - . ,
_r. -
] rI
.
, ,

, .

, .l, <{> ,
l{
t.t. \4 j\ I l], . ]\,1
lI lJ , tl ,
, , , . rut f
- .
, ,l
] , )<
, HI,lx .
, \,I -
, , ]tLrb
, \t. ! ,,l1.I - ]\,1 \_]

:,ry
-,'-

, ,
f t . J -


-
.
}"
JI ,l .
il l } aKry f v
. f .

-


.
\ t 30-40 .

.
JI 12-
3- -.
JI Jl ,
.
1,5 KI

r JI l,
JI-

]
, -
!

- ,

. . I l Ko\,.l v , .

, _
ry f r ,
l.t ,
\l \4 t .
, ,
. _ .

- 0

-
, : 4-
<)>
}ry(

.

v J]. -
,
,

, )(Jlo ) , HevHo tul. , . v

-,
. .
Ima Trilobite SS -
0.5 . t ,
-

, .
,
- , u (..
), t. iul .

Megabass Zull Peta 4,5

. , , ,

.
, . ,
:l ,
] .

\.4

,
70-100 . l ,

. ,
zul\ peta.

Bait Breath
Rush Craw 4

, -

iL v ,
JI -

.
Keitech Little Spider 5,5

. rtu
( . <,>).
. ,
, ,

-. ] ],
\,1 . l -

.

v tl\4 ,
.
TpaBel

, -

,
l0 ]r l0 -

.
,

JI rpe t,
l ! -

, I'JI


,
Ris Rig Shrh 4

Tsuekichi Trailer


,
,
,
,

.
MoHTDKa, ,
-
.

rilr , ,
, }"

. JI
.

,
,
,
v ,

(.


. -

.
- tt.
400-450
, ,}l
[.

.
.

sukihi Trailer

*r*rr* oonai

"oo"n"
t ,
Ris lig Shaker 6,5

Im Trilobite SS 4,7

.
, Iq/.
MoHT)Kax, lv vIv -

,
.

- , ,
. . -
.
Ima ilobite S (6 ) u (7 )

Ima.
,
. ,
- }"r
. , :D
,
. i .

,
,

, -
,
.

]l , _
}
JI ,


. ,
.
}.
rakatsu t stick 7


Ji .
JI .

, ,
,, , } , .
Gary Ym t l|rm 7,5
!
. t .
.
cooTelcTByeT,

.
\4 , } t t
, JI . t

,l

-.

Gaty Ymtl Shad Shape Wrm


I .
.
.
},
I4,I, TaKe I J] 4.

,

.
drcu .

flg

, . -

< - , 6 , ( u ,,

!L,I . fl
. I a,
, ,]. ] rl
. ,
.
, , ,
.

. -
. .
,
r
. . O , ry , l
( l J'[p 2J88o44) . lo , ,

j ry ,
r . r v . l rt
I]. ,

, I , II
, _
( ).

l ,
- .

I , , ,
- . ,
olceKoB I }fi ] ,
,
m
, , , , ( r.
I,rl -

-500 -520.
.!,I II , , , , t .
r< r-I
r{ . 1200 1450 r/,
, ,r I , , ,

, I_

62
, ,
1,I PRo, 1450 / I
ItI .
I 440-480
.
-

r .

1200 1450 /, ,
57 , , ! I]a
l JI ,

380 420 _
52 , , _
1000 , I [ MoIyT

2 4 , , , I. , }
,

)l .

,
20 .

,
, }?,
.
, , , 4 ! - 50 , _
,

t{ ,
, 9
, 1
,
\ ] ,
i.
- m . ), i .
, r, l \4 . l }t la-

, . I

, - ,
c]albe ].

,,.
J.,;\.r_;_./J

l.,,,.
).- -'-)J;, J-J) .JtJ,]j:vv.jJ

-!

, I
.

www.poseidonboat.ru
,|

,
,
, , m,
- m -

--i,--

J,J;-J.J J_

--Jr-:,--_J\J--'-vJ- -v-\-/ J!r. - _'-!,/_ -/-j\J.:_\rJ-\./.-._L_/_.:JJ- _.rj-\./,i-J.J_LJ- J- ":.-r-;J- ---.j_


U11-360lltlt
G0 GO

.28420.

U11_3|0 ]ltlil-l]
G 0 GO

:KollA I/lAcT(

www.f ishin9inrus.ru

. , ,
.
r
,r ,t,t tlt.Itr ,]lcTI ]ei]I \Iop-

\I. )] coBcc\l \lll:

-l

.]l I.I

LI]ll{ i\IeTl]OB
\II\l Hit Il-

_uttHoii. .I},TKIlii Kt.lBoK ll


Koii,:IccKe. ]iaNloTalIHoi.i \I ,lat6

NloTol]].],]lbllc. li]lt]il] ]ia ll-,rl{


I Ko,iIeI]o ttll ,l. Kotte.tHo. ;t<c]ttl,lll(L,D.,l ,e,L(Plc r. rl., 1,1Koll KU\ll leKl l1.1p,l
\l]llTl]B ii itltlrtt tIl\I. ,I
\l' lo il(p, llKil. r:ro .ttttrrr r,o,I ]l ll llIl\'|(,|\l!,l() },\I),.1 },Ll]]]i:i yj]oL]. \Io;KHo cNlc]lo

l lIa tt,t,

l(irHe.tHo. Bpc]lcl lcNl lllNI],I

t,llattct]loprt].lpyeTcr]:

lacTb II-

pacTeT,1]l1.1lla 1.1]]].Iil

ll cIo _I; Nl\ll(II tlll,!,


B-ileTBol]rl l]]]j]ii.]1 BKvc

ilJcllIil

Ij]l

ecTecTBcLllIoe cTpc\L,lc]IIlc
coBel]IlIcHcTI]yi I (ltttt L] I]e }JcTpa|||,,Ilo| (|n,cll \,:| |ol, ,||||| lI ,ll'I.Ia,\, IIr\rl ,|(||rr
HcHIlc\l. l lo]l ,Ill l]ll \I,lNI I]],Ic]IIIK) \ ll Ka_il l(1.1l]l(ol]o-]\IopNl IlI Ho1,o
t, ':r, rl,.,ttlt,, |l ,|r.l| \lo\|eHII)l,A 1.,|\r| ,lil(,l,|, lll
:ttl tltrtI. llLllI. NlopNlb]]Ilcllll]lK.,,
KcTaTrt. _ltl ct.tx ]] HcIIJL]ccl llo. t]ll,q
Hr.l ; ),].,l]Il Hil ]I lI\,
l{R\I. Hcl lclto ttc l] tcp\III]Iii\. ToNl. llTo Nlll\
]le],I]!-to Kl{BKa

LI

1,1

l\ll]c rl

l(. rlc OJ

K1,1

]}'rl l lopol I iti\l LL}I

IIc\o,ilHb]c \Iit,il - ,]l ilcTll R] ]l


\':ll{U'IllUll, 1.1|i(:IlIn|,l\iI
t,,tI,.j.,t t,r t t
"tr,ir t 'rrK.

]l

, cHl1,1 ll \lc1,1 l, ,1,1((KL,lU ||U,,lllH,l l1\ tct,,K ttl K.tpl].lI]\ II Ko\lllO}l]THb]x Ko"Ile]I ol ,iI\l .lllll}{,
ll;t<,t NlaepI.1ii]lll cBoI.1 ,1 ].I] Ic,I,]]a ]]c:loclaIl(ll. lI Kat<oii tl HItr ,,t()ii-ll lIrlcHHo L}a\l. ]
c:lilltiHo. lrrl c]l},,,Iilc -

l,,tltl IINl I.IKOB caltltl


Iil) Nlol]\llllKl.T

;t tI]tltlB-,leIl] III]]] ll0,1]) o"l]I


]I]Il{I]]I] \]ii1.1il]l ,]]I tIilcol]]e l]
){I.I I -Il I l ] 11 ] l l,:l-,l l IeBoi]I t t. llI.t -

I],]]IIle a) ]\Bllcl. l] ll ]l,q


,Ionl,c|.'|, '|||jJ|\||| ll(c l,! ,l lLllLIc \lcltl lL, nl,1l;.LlKlI. J l l]y. ] l,l L]
. lli:l' L,,l(. Ht rp,,,t,, |,||1.Ir||l,,||ec u.."u ttHt , tr,,

l]il]-qI.1 l]lllrl\. .t octtcl


},lii] tlrIHttii lii KI.tlloK It },llpllIo li l]cc ]llILlIHee. .]rI Io,1bo cll\Iy ,I
cTtlH1,. ;tllrl JacllIIlll. Kill< iil1,1. () _tl t l. l llK KilK lJ ]il,,l io ll \Icc t ,:] I] l Il Ko\I
":l ] I]yK-) -q LllI l Iy 1.1 l ](, rl tloopyltaclt,
Hlt.,K-tll,t Htlii } \Ilroii I I. Kl(!,l]il l l Io ]a)il]l I l I ] IpoKyK)
(Iac ,qii].II l ]
tlr]'lll1. ] I]l\INI ,

]lllpyrl

].Ix l]

l1,1ll \1,1lcp,1,1,1

Jc,t.rtt, ,to

,|

'l,

Il{||,|,c||,|}|\l||U| (,L,}l,

.I }: ]l ttc tlcttctp ttt t l,tytItltii KtltlOK,

,Irt ycKtlpettttrr IlL]ot]cccat Nlo)t'Ho ]]l,i]]ol]at


lII\L t,l -t,lIItt tlt l1,1,] l]
25

crt.

l ,,I

ll]l\]IIrI ,q,illttItt)

\ |||\ll, e.,]1,1 ,c1,1l,,lll, ll'\ll lrll


ll lll loHKoll L 1,1.1Lllltll l |\l1,1l looi|.
l toii tlly,ttoii,

,1.1L,l.),,Ull

l|1\/,llHnli
||| :||\

ll:1.1|1,1\l.,p

(
.
: , OO.

.
: <,,> .
-

\1\l
. , voBoto , l 5-20- ,
\,t \4 25 35 .
,
r.

,
} l
,

i5-30.

. ,

lFq

. , \ l' ] IpyJo.

: -, ; -,
-

; -,
,l

JT


-
.

,l t .
.
r
,
. l r, -

, tlTo

,
7 8, l0 ,t .
lTov5 ts\4

I lvl

- , -

.
KarIecTBe
:U] l lopa ,} f
, ,
Topeu l . 5,
. , -

. } J t \1 Kov. Ja -

,
.

-

_
, ,
\,{. -

JI, , , . -
. ,
_
-rl - :UI.
, , :
,
-

-,
.

JI , , _,
.
)( .
, -,
,
! ?

\1, . ll (> -

,
! . KIl

1I

\, -

. To\ly


.
l
)( : , ,


,
41

ttl ,I,:
LI ]\,laxoBoc Te,rlcc Il .l
y.ll.lJIIlc, -rI
, ,rl J l\1oToBI.{,]l JI Il K1.1]]Kol,I. tl ]\,]oxIlo
, jloBllTb. . l\]
]llI) ,rI caN,Io\ly
cTtjeH Ho\,ly l1 ]\{ -]\Ie]JTy NI\t Hori .It].

(l tl
tU tllu )< y],]lcII],lacT}lKoIJoe LiJ tr LlJ }l , tsil ts:]\l LIeTKoii ()I.1 i,] i\,lI}ii LI. . Htl
i] , I] il]{r] ]Ie -
]J,It. pocTol\I }J }, l,
2|{

NlopN{

tl
cTpol:i \{I

11

Io 8,] I]\j rreca. ,t


N,{-q]U N{Nl
t]

to


Iloe }ll 1}Iii
l\,l

N{. Nl ,II ]Jocb\lepoBoc Ilj][l. ttlrtrt tl

i{}l ]l ",tl K}JBKol\{ Ilrrll,.


]jt.lNI KopcijcKoro <,Tt.lKit l(tt.t

( .Uljc(\l \ li1,1llU I (R\l( l ll l L l \


l] t.''] < \l "l.
,l Tel\l. HvxHO 1.1
\ lIl llltllc plt t tpcoB.ttttltt. Oii lULlU_lLHo U-

tIIlR; ,rl ii,I ,q


]1}{, ,Il] r,loxHo " ;tlrt
!,,lep)(tjBa] cHllcTb I] II tt 8pe\IeH1.1
.l(JlJ.llI. lo /\ \l /l\l \lL|\1.1I|
t t] }] I]
it-t llrt ititJ J1.1 ]] I.
lrl tr\,1 ii l oltcltt
,rllll. J\{ll , ll IltIx. C)ttll rl.r:t]Io i\,1 }l xecTLIe \,1il. Bc_I]e,lcTtIe ] r]ill il] Iol]Ky I iIl \Ioii (l l tlco . rttl,r ,l I]\IeHII ]\1 },ItIlllN]1.1. il}llJilJtI N| Shi]llilno. tt tr CoIInic. t
He-ilBHo IItJrlUl1.1 Ue(b\til Loc loiil jLlc Kj lIc( l L\
t1.1tt yll"rlI]IIta I.Ii] KollttttHtIt,t l(aida,
( ),tcHb Hct
r, trltttc l. t,.-lt tcKt te . l:l ll \ )r, HoKOpcli(Kl,\
Batlitx lt Bova. -t 1.1 rl]lrl NIl]\t
] NI, iiii Nl S.
l] lIL] tI Fotol,] I1 Zr. 1rtt.l-,tt.l l

42

, . -

. ,
}

. -

,} 40
r-

-8 JI .
! Jl
Shimano, Speedmaste
Technium. 3 25 .

, 5 <,>. ,l
5. 8 ,
<(>
, si Ultegra,
250
300 r.rv })III .


ifi, . fl
ifir _
. JI, JI ,
.
, -

l[

(High
rssur Carbon), , . v

v \4.
v . -

Technium, sir, Anthales,


Ultegra, Firld
N.
, <<>
}.
.
)"i

-. ,
( l

u . -


,
sabaneev
] ]\4 -

.

Maver
.


-] _] Spring Lsr l0 , < -


(<,,>
470 ). , r
,t
10
- . . ,
, -
. T}"I
.
: ,


.

,
,

,
JMoxHo. _
: \4 v , ,
,
<(rry> <<>
,

rl .
?

\1 _il.

-:
,
l , ,l - iUI
- ry,
, ,
.
. ry
Aquatic, , ,'I
5 Shimano, Balzer }rr
} }.
. tut , \4 JI jl , ,
KOMIUIK .II IclM JI,
-

I{
<,>,
, :D
.

dlu d,
45

ll jI,

3 (t//l/lh

I/I/O

|ru

r .
.
, , ,
fl
" , ]\4 (
)

. ,
, JI . , ,
, , ,
.

llglt

, . al . ,
,

,
il v
, - -

WWW.fi5hinginrus.ru

l]l], IlcclccI,]]t,l]1l()li j]lll


bc.lc l]]lo ll \l1IllI]]IKi]\lll,

l{ , ,, l, , l,, l

l,

|\

,,,,\,

l ll,
,

,|l

o]I(' l]ct'i] , ]]I Il1)IlcYlcl]]\


] l] ()ci{()l]]l()\] Io,1l,Ko )iI1l]o]1lil']

LlLll]lil.

ollrl'I)

Tl()

I]()\] l\(),lIll]t'c
()
Ic

/I\L' l]

]] l]

()IpllII]lIlclI

]il cIlll/l\cI]1l()

\||i]() I||]\Iil. ]lI\l()ii clilpill()cb


I() Il)j()

Il1Ill\l]c

]il]I) I]bic()1\()lIll()Ic]II]oll('

c\lccllc

]lc li ll]il.1bll()ii l]l]()-

llll()i] l1 \lIllI]l\lii I1,Il\I l\o.1llIlc


a ]]()\] co,1ll ]l ll L l ]lill\l Ill]]Ioli \Il\Illll
i ocIl()l]c. _ lol!ll Jb Lll]l]\o lIIl l]c'l
\]il l

, l!' l"."

l,'l ll|\

()l

]l]']] IIn\ Il l()T l]l1Tll,T\ a()(, l]]l](]l]

L,L

lIc Ilcpccll1K)
'
)]\ l]c|)lI\It,l] lJpol]illlJ cll]c\]_Ic]l]lIl ]I]]litI] l]l1) |() lIo|]()c ]iIIoIII\
]] ]\- Iilccl l tlcc l\ llc Il,lo ]jllI]l]l ]lc Itc]]i l]l 1lc]\o loI)]t, L] j\]cIlcIlllrl. ltl]I]]ll
l] ]l l!cl)lllllrI ]] TllT\ lIc()l).lIlIllllllI],]c
]()l],I1I ]]l\]()lI.

Kil|)l l()]]l)Ic |()!)lll]lil l. i]\]


.

Lil

1 l

l }lll]r/l\llK)

I()l\l lc,

I|)l l {\o])\l

I() l 1,I.

,,,,,,,
l,\,i l,.i l,,,lll,,l .,l,,,,]
pi]ll],lIlc II]1, () Ilc l]cIlo.II)n)ljiL

l\\

l] llort trl |} l]o ]I.1()Il]c \llIc ol]c]ll)


I]ol I])il]jlLlclt (|)l1.11]IliI \l]IKc
()

l Sc\il\ SLrllcr liJlrcL l-ccLlcr.

NJc.l1.1lll t]l1lltKtttllt. ]]1,1coKllrl lt,


l\(]c

lb.

() L

lllll

I]() l]o, L()llil1llI

LJ

i]

lltl] ]llII|)c.llIcl]lol]. \ \lt,|)cl]


I]ilr] i l ll ) \ l i l I l l l\ i l . Il()\(lr\il Ilil jilIli]\
(

\]K)c,lll. \Iil,Ioco,lcIloc l IilI]rl ]]l


Il])]ll(ol]\lli\ lj o.1lllI pr.L l]l]ol]c
llllI]\Ill c()cll]l]il\]]I I.1'] \ Io
]

llOii

]]o-11,I.

l]\lcl()]ILl]\ltlcrI l] \]()\|

,l\, ,'ll

I]]\l ]t'l]t']ll]c\T lIil i)o l1,1Il()li ],l\

)l1l]c. l())]o\l\ ]Jilni l().,IloL] ]iop\I


l ttotcpt, |()cIill],|,|,Icr.Io LIIil

l() ]]() l| pll]\ll]ll]lL Icr,


.1,tlt tot; tLt l],lc.Lrl]oii ]n)_]t'rI ]Ipc.L
()']]]

]lllo lo ll]]io I|)0l]cpclI]ll)It'


lllI]L oL Sc]lSil\

aIl()])!li]I|1,I

,]\I)l .\ \lc]l'I
\il l|lol]cpt'1
I

r,]r)()LlI1t,

l l

I ()].(),lo

1,1\ }l

()l IlT

Il Il() Ll\pc Il l l1b] () ] \lc] lIl


Llt,tic ttrI illt lr

\]ll\.lollil\lIl. Htl

.*,l*

'-/

,,s

.lrl,

lKcoI]. l]cc

-*

47

apceHaJle,

,

.
JI , l
,

,
.

Sr"rper Black Fdr ,


,l SenSaS, Gross Gardons
3000 ,

.
, Sur
Black FeedeT Gross Grds

.
l v-

, -

.
-
ry

,
, Jl . tt
2 l"r }
:
, .
,
, ,
3- 300 . }r( ,
.

( (

. <(> l 15
250 . <
? 70-100 ,

[g

Il -,tlt l50 al
IL tI Jl
r
- 4,2 4,5 ,
lIt ) lI\I (lloHo>, , c].1_1llKoHoM, ,
.
,
,
4,5 , 45',
tI

40%
.

l -

, . iu] , \4 ;i. } , \4.


,

,
.
, -

<> )DI(

. -Jl
l ]\ ,
.f l . l"r,
,] :l
, Banax GT 3000 trm: , ,
,

]j

\,f

}I .

wr urmtlt Line F
0, l . 20 , 1 ,
8 15 .
_l -

- l ,

w d 0,l0 .
.l
-
-

xtlT .
_:I11 , -

.,l,l vJI lJ,

Browning Specialist
feeder

:l.
. Browning Specialist feeder l20 .
,

49

ToKy. ;_lill Il

1.1 tl l rl t.l.
. l0 20 jIlI
L]Bcpx

KopllloBarl _III]]ItI 2

Nl.

l ttptlcTel.r ]{
]l]J. Hacil)l(llt]a]o ] rrl,lttl l] ],]ll]J ] ,
, rlrti.]t },l ,l\ll li!le, l,Hnii,]c\llllKll: I1

]}

",lI]il NIo)eT -]I,1,rI


l_l \( lrl ,l0 rtttH.ll ltr_lc.tc tr
l.]
- \I]\l 1.1HTei]Ba.rorl l(] l5 rltttr, )to Hop\li1.1lo.

ToLlKY JoBa oKo,rlo l0() ii

1.

I ilIJ pea,]b]Io ],

HoNtI]T Rl]Nl l]_

l]li D it,l. ]]
l lLl !lllil\lll \lo,I,Ho Kll l:ll l.nilKl llIl('cKll .lll lI) c\I(cl!.
-, . ]
rli\I KopNI)lmKil]\lrl
)< .
tt.l SpecialiSt td o.teH
l1,1, , t
8] loi\,]y BpeccoLtaI ll lo

\ly le lo llr) l\ oHlI |I1 ,l Ll


loT - J Ka\lHel\,J.
LI l\,l. tt -,l l]
|l , t ,I - caN{o VoeT \4 J .

,,t Htt,tIltlato cTatt

napToii Ii.l Il

\,1

].lrl ]IlNIHI.Iii 1.I

l Jo,]]Jll. \t NltlpKepllUlL) lp\ ]I1,1il lrlcL)\l U |0l) | Hii,IIl


] ]]l Kpai.i. Nl
llll LI tt. lleHrt
till,tt i.j (;ltxeIlHocTb) 3 5 rt.) ,ltt.
,il]tl ,rI ]j ] ]\lyco, ,l tlitxo){y . it
rlrt 1l 1.I) K,il]lce
\1I\ lllK ll, tt,. ttttlt 1.op\l\ Ill ]tI -
Koplla. rI.
ottit : \t
N,I. Lljl

,tto ,ttt. ll 1 tctBo,I. 0 vl l, l.te ra

)To\l) lll,'. llo. '|| c,|\'oL'


I]HTel]ecHoc. l,t ,l
Kpy]lllar]. Bolto;,Ktto, \IetrloL]b lIpo,I NloxeT )( ]Ia TaKoNl

Tcllc

].1 I1-1I]

eii

c,il

].l\I xo-Io;]HO.

.I] .lyl\llll ,
]

;tl JI1Il l R ,1()


llocJe ,rlrI-l,-

]l, N{..

ll, rI,i]
NIvmKIl \1il, Ec,r lr K,rcB tte ,
ll,il. t.l" l textltlKy cltt.t,lep-

Hoii ]l: ]lIl]\l]

l}il] Kol]\lyI]Il(t OI ]]Il1, ()Hit NlrI ].].]


ll lto Kop]\IoBoii ]l1.11.1
BNIccTc ocHacTKo|i R-

\I.1-I{ II LI},Tb

KoN{. I]I,1

I] ]\,1

-ii

l,] . ,r ] l 5 l . f

. 4-
20 . , ,

. ,
.

,\

,\

,l

] l J!l .
1)

, .
v l . -

,"
. .-:
,1!+*-2\
,}-i\

!*,

t\,
h,

.i
#

1.

l
!

,
&; <,,
,}
*.: .,,

r,t:r*J

,)

ll -

. ,
v , , \ . 5 f v .
,
2)
,

\ ,
_l ,
.
Nl : , ),", ,
\4 , ,
, v: \,1 ,
.
3) .
,
il , .
.
] ] Kotea Firll lpeeI . u . v _] 't$*i
t. rl
;/
,l . Bcerl \ ,

ry

,t

t"

.'

t t 27-28 21 2 ,
, l l , t ,
99,1 9 ,
,

200l
(), 2003
(). , -

2005- (),

.
, _
. al!
.
,

"
> .,r , (-).

() ().
. - .

l7 :
- .
, .

- _ . , ,
, ,
il .


20l l , - . 2012 ().
JI IUI :

, (< <,
> (
);

., (

,'rI

" i >).

\
\!

, , , )t( .
:t . <( ,' Jl
< ,r 2 2,5 , J >.
, 2 . , ( ). , , . , ,
.
, ]\{
,
, ii JI -

f
. ,
,

jl , l -
<<,>,

: <<... }"

>.

ry
,}\ -
, ,
, .
( < > ), , Jl
, ,
.
,
.
<,>
<,>.
: r -

, ), (, ?);
i;

,l

,
J

}":UI _
. .
. lak
lUI .

[q

www.fishinginrus.ru

l{);Krroii l(opert. liIl ]ill] },]Il li()l] ;HaKortcTa. BtuKHoii

- ]I
cTpaHlt. tJ,:llo]r].I Hcii
tl t.l

IlIl i\Il{ 1-1


xo,1-1 Lliil]a lbtI.tlcTat i\,1 t.t ,,t

bBltc oTllel,tt,lt. ,t,I,o ,


,]lol]I] ii )]]
yKl]c,lc]Ill]O lpyxcc ](1.Ix cl]rIi:l l;,r \III .
Ko_;lopt.l,t tart l l lI r] I lo l clla il
KoIl Ll L]Nl \l;l l]1.Il]_:l
R lI ]IlIe L]ccx I]t]
NI llo]IaTa.
Klt.lt

I ]

pa:,tH t.t.l aTltocc|eplt BtlTa,llt


JVl,:l. \Ib] },.] lt-l - ] l.] Nl
,,l .lpy]brtrIt.l tt .

:JcToHll1.1.

HoBoii

Jcltat t:rtlt.t.

{5E5EE #,+,
|

.-Tlsi

,|:r"i4,^*:,r-i,

, -

,,:,,*

}__
:,
;4
1

l}il,,li\I
Jil L]CCt.ill{I]
"Bcetrtpttoii
ij \IrI" _1l o1-1tlirl \{yHol,t.
KoTopclii ),Ir] RIIl]
] ll,-lit BcTl]eLIa

,t,,taTe"r bt t b]e. I.I R-,l 1.I lt|,'c, H.l Iul).l,(all((,]||,.)\l l l. |\|1

l l_}l r]]r},ll t
lrr 20l5 ,t Pocctltt.
.ttt,l Bpc\Ir]. \Ib]
]l]]Icpxa,rrlcb ttlt rtt,r cLttc
Hil r]. I]tl\I },.lllrloc lo
Bt.l 1,

cIlttllNl. ]IcK),-

I]]\IIlo\I \Iopc
ttr,,trr . :lll, llc:lllaKll\ Po tHo_ I(lr ttt;c.
It,.l tr ; Nlal]oKKa]IcKo\I
]ta

)]}ll,

NI

pll\Icl1.1l,lbH, tc le ii llUlUcll l(LIIl rf c,,l lIKaTecoB,


lo(' lt

*@#ffi*#
:

"#,s

55

l t. ]


,
.

cTaJlo ,
. claHo , :l \l I.
-

, -

,
.

15-25
80-120 , I ,
Jl
( JI
). 9 I , TaIoKe I.l.


20, 25 40 .
- l, ,I9-

J , .
, T}"r

, ,
.
r :
,
ry ,
.
:uI lt] , , .


; -

Jl 3-5
l00 , -
_
.
v

,
-
,

-} \,1
. , Manuel Grsi
Eduardo Maftinez,
Jorge dz.

-
20, 5 2 .

l020

NeIson r.

. }
,


,

. JI

.
,
2015 . ,

<, >
,
.


r -

, JI:
<.ik> (
r( iUI ), <,Metsui>, <,AlexSt", "",

ir. i_ u
^1{
>.

.Js-

_-(>--

dN
,\

'l40

[Sal mo tutt m. lustis) ,


, .
paBrIlto.
Tcltcl ttii (lope,,rtr
. J ;trt tl
l]Jpoc,lb]e ocool{ ,q ,opo,r,oil

c]lIII]Oii. .]e\t Nl_q. )K1.1po]]oi]


,Iill]I.I \{ tI]\I LI xI]o-

l:l L!lillK.l\Ill. Ilr rle


]20 BnoJb i.i
_llt.tH1.1t.l. 1.1 l9 ( l(l) rIex_lv
il(]i\I il II ]j [ri]
,1.IHI.teii (I]K]llO,]ilrl,tlr l
oii ltt.rttt.lt.t), ;tr ;l

jIl,|\|,|\'

ll()

-rl

I]

I.IpoKlI Nl p-j-oi\I ( \]Irl ]l \I

] l]cp llil-q "rltr]a ).


1,1t Hilt y,]lil oKpilcKa o }cp
Hoi.i t}opc-rt NlI] }, KyNIx}1. .l
: ].] cTb]i.'l I]I]eT
l] Tc,,lll t.t tl rtltt

l,cIIHo-ccpb]\I \l. ca\I IlR,)l, OpaI ]l}] ,l


1.I II . ] ll.]IaBlllI l\Il. tllt calt
]loB ,l,R NI l{ ]l[I
- Nl t].
58

trHlt Nl_q(] l]-

\o,loi.i Ky\IXrI. , tI.


llitllpll\lel1 rl :t_urt !. (.
\Iacca ]\Io)lieT rl 8 l0 .

;l (- t.l ttl
IIl]]I\ -,t -l l ]

pitx

,ll{cl!ij .ii.

H,r .,,., t l:l,. ll,Ul\e |,. |||(.


] pcl(1.1, I.1},1,1(,]I
t]aeT ]llt\l
\I. ,IacTb Hepccl,1llcrl ]patx tta _,tlt.ltt. NIecla\ .iut ,]1ii, i]ltt cetl
, Ll l}ilc I
l l:l lL,,llll,\l l(, ;.lpLl]{,l!l ]!,]\|I\L|
11]

.wwwJishingirtg.r

: , (,

).

:
, ,4.

: , KpeBeTKal .
: , , l]i]a]1

ry
,

,
. -
, , .

IOill.cillyilchLrs aci a]D0lllta] lO


L]iO14i tj:]

] 0a]|(-]ia]l]l

,.l Kr:1ll

i/

,]t]ii:

il],

l o1_1illl :111; i l-"l;l

, ,l|,.1_,ll

,l 0.-

a]i],

li_li.TprrHOL]Hytr;j ()i([lij]cK\]

]ll/i:Jtb i]i].

l.:ir]r]eT

i]ii]

L]i_r(,]ii)

oi.i5o

.]lLibrix i]..l 5 l1 i]:]i.i]a]),.

(5 ), . 4-5 . . 9-1 l
,
ry
.

l]ra

i]/,ll]].1],,

iIJl.i lyrlr;hLl aikri ;lllit

li,r i /lll;l liLt;1:l iirl-l,l

l1lMeel

i\.,,lal.cllll

I|i] TEili-], )ii:]i]O

.cl]-]tl11 l ili\,4, t,] I0I i]Kpa

cKi tt]

Lla]l] l,]Ol]a]. 1l
l]r])lil,]eL,]' l.tjl i]lj{:]iI]a L4l7]Ia

pi]L]]]i]

|]

]llr.],l

i(l-\:]a]l]

,,

l]i]L] i']{]]l!t,]t] 1,1i]t] ],:]

pilyil11rl

|r/i|..

EellL,ll,, li ]ili-l;ll l-ill.l lill,..lt,

1a]/

ia

i_]

L] (!ja]i]!ii]I i]| j]

i]1)]l:r1ly]{]

l]i i

L']|(l]]

!,

l],i,

|,]

i,lil1l ill

,]

l,_]

l ,

,l
l!lL4 llrle0 I
1l

aa]i]]iri]a]Il]|] ,

L/]

Ll -

i]](t]. ir :]al_]e] c1,1r,14|lo-

llatillbL,l , ]8lt


,
- . 20 .

.
JI,

JI.

,
.


,

.


,
.

59

l//

, -

, u{ :
. . ,
(
) [ )
.
"l
l ,
,

.


:
,
<<> ( l).
. .
! . ! },
,
- Hyro. 2 (
) l
- m

, '"

;"

,,

.*

, , (
2), l.1,

(<< >). ). (,>) .
.

I t
,

3:

,
, Jl
.

lUI M),,lIIKa <-

tr
*

3.

N/]

: 0 , 2
O,

1. ,
O - O
- 5 ,

&

.'*"*

4.0

O ,

2. 0

,
0,l O-

O ,

6. , N,1 OO,
O
lvl , l\4 ,

,l

5,

7.
O

N -

l\,1

, O 0 ,

l 3

ii ttl,

I{

I,1]]

}I

]lrI \l " l, I,d) ]Jr.

KaKoto tt-

,,l

tte ). -

),,rpeHHeij r, Kot,ta
TyN{aH

ll It\t,

;;

:.

;}

t,

]I]l \{.,ll

l ,,r
(
l]
tl]\
N,t ,rlI
tltt lJ \lill :l l l,'lcK lpllKllJ.
,,ttt ,] ]\l, 1.1
}1]

J,

Illl il1,1lIll\ illl\.


l rl,tl tl]\le l\,t IJ
\ IaTe l] N,l1.1.
_IleKc lUl -] tlJ
_l

\l

"
5 ,

:)

,,

,\J

() ;l
ltBeToB ( ). ( ) ll .
, }]. ] .

-, , ((-

_].;

m 5

( ,
), <, -

> (

- 4).
JI 1.
l
- , ),,
, .

, JI JI
<->.

7|">

<(Dl

uI . <,> ,
, ( 2).

') (slip
Sl]ot), t] - ]"
i\]o)l Io oI l l]Ilo l]

.l ).llI\. l:lilts I\ ( Jl
]Io <cN{oTpeTb'> }l), " HaNIoTaTb )(
]I

}J,

( 6).
t ]\,l,
tsNl .
\I"ii ]\r
Nl ,lts,
.)
R \l ]
]l
l . , ]\,1 To,IrbKo
ri Nl
<]"l Nl,, l.tlrtl
, \l ,rl l,I1,1lr],rl tsHocll] . }l it Blllocloe HaceKo\loe,
NI, ]\,l

L t,'t,
{g

N9 l2
( 7): NItl
(,>.

r,t { ( 8-

) HaLrlbicToBo .

, N,t, No ]4 ( )

v l . J-

]\,1
.

, .
, ,
,

. t,
,l,

cT.lt . ] \I:tTc_Il, , }l
-l . , l\{ l, iL
a)

]\{,

Jl .

, HNlHoto .
:

]\,1

< >

(< Nl,)
l} 60-80 .
:
I\|. .3 ,
(
ts,

) :
;Lri !Jl]
2 3 ,

j.: :.: '

_
( ), ,
Boj ( t ] f ), -
,
.


( ), ,
{.

3.

1.

- 5

- .

I\ O,

4. 0

,
[ (), ).

, ),D
.

,


,
,
. ,
, ,
.

, l

2,
, , ,
O l\4 O ,

fl


. ,

5.

, , ful

. lVl .

.
,
,
,
}.


v } \,l il-

, 8
\{ . . N,t,

.
<<- aL , , :L N,t
,
. { , ]] , ts ]\,11 o]\,ly \1\l -

, Il i,ia
N,l .

l ],l l,}\l .lK


I,1 . itt

lt

N,l .
,
l N,t ,

l ]\iil-r] -

. u .
.
i ]\,I, ivtr .

W\rdi-higdJ S,ru

::vF-!f3.

"'\'",)r
-ls]';'

:t rt ]] ,ii \l
lol{\ H\.l\Htt ||\l.Ib llpe I(1.1ll
,ile]IIIe To\I. ]Ia .
},t,l ,loL]l{ . ,tr rr
1,1,

,l(il ]\I] }{. l]l]]tl-

,lo.

,l, tta,tt.t

Il aiN{ \,. JJ,pyt ttt

I]. l]_lIl LI].ITb I]


lloc ]l]\I. ; , ]tp1.1I}llNl

l1ll, ,loli.l( ,ltKtltt,,rleH

ii rlplK-

. H)])l(HO ],l\lcl,b rI ,1o]]Jll


Ilil KoI lKpeTHoNl Bor,loel\!c.

l_;

-ltt.t I]a -III

l,]lltlrl c|aKTo1loll
\,\ ,-l] tttt Bo,toelta, rt

]]]tl,ilcTce tr -,t
pcKal. Tc\I L]] ttIl
Il

NIocTb ]LllI. l rlc JIrI

lll) l LL p.|clU IllleH llr. (:l


,1] _l},ll ll ,.]1. LlI]IJ \I
rl LIilrl
\lct ll l\ ll], lll\1,1.1L\l ilI1Il
ilH-lO}l []},.leT "Ilit llo .
ttrI _,ta;ttc t.l

il llo l
, ll,,, l,\l\ |\'IItl\, llcpc lUll1,1lt,-

'i

]il,1\,I Hb]I

t]].1Il.

l] t tll tltIrt [l J\,I


K]I \ ]llllIlt, cToI]T ,'l|l
c]tlHcTBcH ttii , ,ttl

LlllIcb t] Ioll.

Hclcrl ll Ri] lpilBb].


l] Lrc ]\ l bTil
(]tjt]Ll\1

Itor<c],

,,r

rl Bo,toeta tt IIpil](TljKoii "]l]]J ] ]Ic\I.


tt
. tlt . ]rt]I] \{ Il tI J,, ,lil
,il i.i 8]1.1]\ILrit];
I.{

(laK,t,opoB:

KaKoii "q_r]

-R-

]\,l

Ilb]c vtIitcTKLI l]e

t];

"loB,le tlt.t

,]] 1.1:] l1

l]aT

- ii
1.Ic , ]\{ cHacTei. rli\]
,lJ [ld)LlI]l]
tol] lll,

yc",loRL{ii

69

, ,Its Tpyl] tsilii - ,l.


lt iL !l }I lJ
ert. rl.t O.l \l,l :Ii.l xapaKTe1-1, ,ll ]Ia , lJ yllacTKax . II,it -,t \I -t. K,teBiL,ra
\,ltu N,I. _,t
tll ,r ,l , ii.
,-rI RJ I.IJI ]] lIi
.Il 0.5-1 N,I. N{ Nll \{}IJ
N,l \,liLIl1}{ ItI]\1.

tr ;l,ii tsNt,
]I ]l,rlr], N{
]\,] jLrI . )( , rr .
]] l5,. KoTopalrl lrlIlTc l\,]_
tto 5 6.racoB. ts}]rl J8 l l0
o,1, IIilrllLltlrI <],, .
,,t , tI -itt ltl,t,r
,li.i tI 1.1. \{

RN{lt{

ytlacTKoI]. NIo)]Io ] oxoT}lbcr]


l.i]I ].

J ,ilts }] R

llll \illll. pcJ).lblil, lle t(lill t.t

lt(J.ttb,

l.t rt . _It]l xllmtlllKa ,I Nli _

trrr tsJI Toii _l


N,Ia-rl .jlLI oTN,lct]aTb }i

H|l

tI

I,1l]

.t rtr

KolI ] yrlacTKax.

l II Hlrr v,it
.I.1 U l.ttt , leCHOii (:
lrr ts. NI, tlts. ]>t<Ir . ,l Y.I
11]\,lli ll1,1 ;
, IJ J
}]8rI. il tl]]N{ rI J,I tl

H:i tocIaTolIHo\t \ lil.leHlllI ot u. locclbHe Jt-

].1 i
,t
, ,,l .
- \{.

ltt cpc\lelllcHll't ocilItoli ,I il

LaIo

tllNI rl\I. "lt,l ;t l,t


lt tt ;
]] I.t ,,,ttu, l]tl tJll,til jltl. ,]IlN{
l tlN,I ll]!{, r ll "
tltI]\] _rI]]\l l,\l:
I],,l.I ii t t rl lllrlt

]\l Il iltl-

il.
,l Nl

l1, ]\{

]\,1 .

lr -

MecTtlx,
:ul .

)r, },
ry ,
, _
},, ,
.
tu peKu , }
.
rryr
}. ,

),


l lIIlJI r.
, 1"racToK
tl
.


. , ,

} r.

, JI
_
- .
, ,
.
,

l . l,
<>,
},, -


,
1"racTK:rx l
IuI
,

,
:l

. ,

Zip Baits Rigge 56F, Jackson Athlete


FW 55F, Tsuribito Pencil 60, Jackall

Tiny Fr 38 SP.

yracTKax
I .
ro .
}r . , ,

,
, .

ry
, - ,
, .
,
,
{ .
r, ]J ,
.

,
, ,

] )l
.
[ N,r
!

,1 s | f ,

. ll
, m
Little CIeo 1,75 3,5 , m StmStr 2,5 3,5 ,
Daiwa Silver rk Spoon DuaI F 4,5 .
,L u,
lu)rc, l .
l ,{< l l
,
Jl. .I I

l . ,

, 2 3 .
,t ,
.
il
, .
MaJlbKa .
, . !
Bcelo ,} t J .
,
JI
,
l. ff ,
KopJrcHutcu u ,a,, mrc.
rrr , .
_, _
}r It _*
le .l. _
'fir( ,

. }"I ,
, ,
,

.
, ts .
,
),, , ,
JI, ,
,
/ l \4.
.
9.
l -2 v. l ,
v ] _]

9 .

ruR.
l Ot !

, , (())
.
zt NERo
.

tt !
. ),
, -

, ry .
-

. .

,
, .
,
.
, ( 1 )

(0,5

-l
NERo
-9,
,
!

NERo

ti
.
|

s
s

1,5 ).

-l

MJIbKa, -, }.r ,
.
,

dr uu ry.

(_)

! <> , N{. v l & }--} l,t\ :


:
:r .
.
)( ry
.
l Jl. . 5
. )Gl JIII
Jl . 1,8 ,
)){, .

r .

\.t!
.
8
. ,
(>,
. . ,
,
110, ,10, 140

150 ,

. ,

. 1 100 :
- ( ) 1800 ;
.
- 1200,9..
. ,

. , , - ,
1 2,2 2,7 YJ

500, 620 740 ,

ry ,
pelca. tt ]\1 -

l.ilt

',
/ 1l9.
143002, ., . +7(495) 41-119-94, : +7L495)..78_899-78
www.mr.r optppm@mall.ru


tll -

J].l8,1 ,lil\
1 lil-r] loBoe 2 l.
, ]\{ },.
.I ,
\,l l.
]\{
<1 \,1 ,, - &,l 1.5[I ttv4 ,t
,ttt ,

]\,,
2 .
40-60 ,

li l1
Hir pC,lKr\ \,l\,lil

,rl

ts \,1,1ll\l cl1 l ( )c.lo. _titto t rl \l. ,llo t

l l.l

- ll ll TI,IB ],l ll\,1l

KoHlpo,1b HiI_l \lll..r tlK>tc il l U ai U lI (}


. :L,rt
- r,l tt_
t,,t
]] -

r-

tt .l,t\l

cT]Ja <)>

".
ttx
[,I ,
J,I Fl BTKI{ . kpolte ,
<],> jI
<I],>
.
<,t>
paB,rlc . ,I -

tl. l1
]\,luJ ,
rIN,l
,r

"qN{

]\,l -

. -

lt

]] N,I

rI N,l. ,l,Nl

; N,t -

, _rl aUI
il NIi.
r

]\,l -

]v]]

I,]

, I,1

tl

_l t

.I

'l . H:t
5-10 Kyl

.
,
\{ v
. ] . ] ,

{ -

.
] \4 l. l |
jI . ,

, IclacTb , t
Holo l.
, ,
, .

q!

, JI
, , ts
,
. ,
50 ,
, }
\4\ : ,t , Hal l

, , ,

}T

.
, t

. ,
,

,
, ,
, ll | l l,t :r
.
, Jl . , (
,
,
. ,
- .

Wllw,s-m.ru
N.mrlimtrs.ru

)/N|+

<< D!
-2012>
Daiwa, 212 ,
- .

1. , , )

. . , >

(, , , ),
,
Daiwa.

-r.-
,/

;#*:##**fu

. ,
\4 v , . : ,

,
l, ,
}"
( ).
apceaJl -


JI , 3- Zoom (
) .

]I

r ., t
( 400), [0

<< > 7 (. . -

0,7). (r )

, ,l ( )

<< -, , ;l !
Jl .
v ,l ] I;UI, ,
. ) il
( ),
it ,

4-

<,,>

. , l

,
Jl 4-
<> (<-4 > <-4 2>),
(.
Zoom)

, ,
, , , 1"r ,
Il
. :.f
\t . -.1 2.

79

,}

la t

,
JI
( } , JI ).
,
il,
t veHee J ( 2 ) -

fajl ]l
KoMaToJ ,
, JI
<<> .
,
,
\,1 r i tl -


- . ,

$i,q

. -

),, ! c] ...

()
,
. ,
, -

( ) , )i , 10 ,
, ,
<,,>.

I
YU ( )

!

, .

, }
,

l"t <> Jl JI. ] , , , () ]) aIaKoBaTb


, . ry JI . .l- fxo .
, ,r
0,5 2,5 ,

2,> g

_
Zoom . ry, , , ]I
( ), peajlbo
.
I , <,,>, ,
, Zoom.
<>
(), .
<,4

<cl>>

m, t

, , -

,
, ,
Jl ,

<,>

<mu >

uOu.,t

<>>

) l
[loBepxHocTb.

, ,
: ,
, , , (. . 8 l2 ).
l

,
lI
, l
(r ) ;l
81

I
, u -

3,5-4 .

,
a , ,
,
. ,
,
JI l] ( )


.
J.
,mu ulKa

,
, -

i ,
, . , JI ,
.

r . , , Jl ,
- , .


,

.
,
<(>, <>, - v . ,

- : ry , _
, , ,

. ,
\4
).
JI I .

} y-

.

(, , ),
<<>

. (cveHa ), --

. .
TaIoKe
, , , JI ,
}"I CT:UI ,


.

. pyl -

:l )," <(> :,

ry << . :BaeMl

( ).
,
}
- , - ] ), ,
-
}

},r-

v ]

fi

u dt
, l- }
.

(), }
), r,
(, ), . , ,r <,>
, t l- t
, .
, l,.r
, )( ,
( ,
J JI }'I
m, rr }, ,
}
I (..
( HIDK
).

BbtBaclcuBaHue

7
u
,
(:
)( ), :l

;'-

, JI
( )
JI, .
:Ul:
( ),

.
l Moly

-
. -

.
(
JI )
2-3-
.

. r,t
JI
.


,
} ),, .

}, } . Il
, () .

,
<> JI
1-2-x ( . . <,,>) . l

, , ...

l
,
, , , ,
: , - , -
?)) - .

,:.-,

!-_

,*

-D

i*

''

tT,;
:,\

,'i
'r

i,l

: '
:n:

IeM
l


nooooo . el.,
n. ,, ,

Jl
.

,
.
,
,r
!

,

-,
.


().


, ,
ro rto 5 t l
4.
5.
. ,
,

]
.
4 lt 4,6 v. 1 l 5
"r

v.

.i1_1ttHa
paBoii
,
Il"i .
r TerI ,

,l}, .Lr] ,
,

87

*,,*

.
f . ]\,t -

.
,

, l] ,
-
. ,
. ,
v ]r

. ,

,
JI rl 0- l00 .
, !
] I
l Ll],l ]\ t-

. ,
,
.
.
KoHUe l -

Jl ,
,}it.
.,
. apceHane -

i.

l , . ,

i\,t.

.
,
,

i\{!

, l l,
t
- \4 .
u | -

2 ,


.
(2- .).

.

-

'.i'

at ,
).
-

r, , . Jr

40

50 .

lKy

() h, l } v),
( 1-2 .) .
.

.
, Te.le -,]
I.I]\,1,

"qtl 1.5 4 .

, -

peJKIIe
-1,+00 500 .
-T

Bllii ,
ltoxeT <,BepeTeHo)>J
lI n "],>.

3 . l,
TilKlI\ \"r 8lIH

il.


-
} .
]\1
0,1 0,12 ,
Jl 0,07 0,1 .
Na l8 20
/ .
2- Nl 10,
- 2-4 Nq 7,8
,

89

( ,
.

}"

}. , 0,12-0,14 0,1-0,12 .

0,08
, , ,


!

} , ,
lr -

, {
, , , . <,){_
> ,
,
,

, JI !

, TaIoKe
. :
, l, , _
. r I4JI

1-2 .
3-5 .
)

.

. }"
<<}, >,

<(>.

3 ,
{ 8 .
MeTaJ]-


-
.

}JI

, -


, ,
. -


,
}.,
r

}" ,
,

.
0, I 2-0, 14 .

0, 1 0,1 .

)(

t\,1 . ,

, ,
.


: 3 Ns 8, :'l'-

2-4

4-6
. Ns

,
.
- ! v

, -


8-10
.
JI . ,

.
0 )< .

- JI

.

0,12-0,14 , 0,16 0,18 .
ocHoBHolo J ,
. {

, }
.

.

.
.

, !

, l, .

.I|

JI-


.
ol 0,5 1,5-2 . 0,14-0,l8
, . -

0.12 .
JI .
3-4
No 10, -

ltt r Hil }l,leHlto .

*.'^.",,.,.

ll

t.t
8
1-1o l0-20 cN{


jl l\,I .

N{l]

,
, ,

.
, kakol\,l
tt,
Ir
,

.
]\,IcHee
]\,| ]
,r,
. t'/
- ]]\,1 _rl ]\1 . ,
llil L cav
N,to]\{eHT.
,L ,

- ltHilcl . ,tt. t

]\,1 IiN,I I,|.
F ll eIIIe lIe,lHae

. KaKIle ts }. -

ll . I -2 r
, aL, , , l cTot{T .
.
\ ] I t , JI -

.Ie \lo/KHo HillJ,la,l

''.

,\
.l}II ,lIl )(eIl tIIl]]

.-..i.'

.
r tt.,lI pil i-

lteHb
ir]]]] .
.
oTopBeTcrl i], ]Jcrl l, ,

} ]\,1 ]\{ol]Io
]\1

lpor| l. l

l lel .rlt _tt "q , " I. ] 1.2 ,li\{.

'"

},,

t{.
,*r.

di ? ll
]i

i,]

rINI t
tlljil ]lts t1
l l ts tl "1,1, Kap|lcrl -rlII
.t.r. : l }Ii
\lo)l(Ho N,I cTaBllTb i]\,]l\1

l,

lo
]-l"

_,

0_12l,tl-

t
illl lJl\l -rlecKt{
l,tlt :lll l 2 N{ . ]\,1 . ,
1.1 R
0.

l]

0.

l4 \l\l. lo U

] \4]\,1
0,10 0. l2 rlrt. {
11J

].5 2 ]\,t
ll]a]l\,l J-5 Hl1]\l ]JccoM

tt il-

2.1 2.4 NINI.


;t l
|l}lTb . cTBtlc 1,, t ,,l ll , il 1.1
40 50%. ,r
ll lHo. ,l Il \ lil ll1orlleIiHoii ] cTi]IIeT ,
l. tlrl
l\{ BaI Nlc,l

t |,lee l1,1 \ leKilTc,,l Il \l llI

_ro

,I0I],III,

,d
},'

0tqld
. l
l ,
.

..
,
* .
, JI
: <,>
, , -
Jl.
-


Jl
,
. t
JI ,

Jl.

fi"q


<]>. <( >.
JI , , _
.


.lt .
}tt , , , leT:Ul .
rl,


, } olry-

. l aloke
}
, .


l 2- r .
.

. ,

,
.
<{> -

,
. , ,
Jl .
. I lb ,
v t , .
;1,1


v ,
, l .

,
-

. .
<> . . .
.
.
. -

- , -

, -
]\{ , .

kyl

, ,

\} il -

U \4 l U
.

( -

>.
},
,

v \

.
l\4 \1},l \l l\1. f Il
, t, l .
-

.
l0 20 2
,
-
, .
.
<(ts

)>,

i1 "q.

97

, ,

\.!.

:D9,

,
,
ry -
.
t } -

-J

,-*]

,-.

, ,

, ,
. JI
.

JI-

:
l. [ ;l NN l8-20 .
0,12-0,14 ,
2. fl NqNp l6-18. 0,15 0,5 .


- .
, .

- JI
, IUI. ,

JI .
, , .

.I Jl .

,
_
, - . )D(

I.
mu
9 .

" ry..
l -

[9

*
.1l"}
,

,ruq

uOhlltr

O
. O
,
25 .

,} .J,
3.

NpNp 6- 14.

0,35 4.

\,l |\l \4,


. .,
,
-

.
-


JI,
-

8 l l -

\ \,l. lpa il l ll. -

,

,


Jl
.
\lt }, .
,l v
.
-

ry \,l ,l
.
Jl

,
l .

-

u.
. ,

l 4-5

]
, - 6 7 ;
, . 8-9 .

99

ry , rr
JI
.
, JI,

ry , ]I.
3. ! , . . ]
.
, iI .

. ry
} , )JI l l . I JI <(> . ry
.
Tato mu

.

I . .I|
Jl , , .
<> ,
.
1. l }^l l ,
- l1-12 ,
25 MMl ,
2,5-3,5 ,
2. , I2 . ,
,
, , ),

. Jl
,
,

["q

JI , .

,
- . .

.
. t .
- J]l ]
. ,

. , , JI

Kp]orlKoB.

]\,l


Nl-
,
]] \l\,l\ U\l\, ,

tI-


-. , llo
,

"voplar

<(> -

lB

-g
1-

4I
,' ?,tl/
_--=-J
*

,,


,


. .r,
} le KoHue . lacekaelc t lI. l
,
t , ,
I] peIlbo . lI
l]J,"
lll l:l lil ,

,I

v,l \lk;

.
2. \,IaL:
;
-

-

.trtt 2 rtv;

.r

lrl

,I,
3. ;

- (

I r
\le/Oy v l

);

l,l ,

,
Il . .
.
4. : .

, , , .
muu u du rc

8 ( I) tat oTtcto-

, :
tl .

-*
-

{L^,

}
r.

.

.
l

- .
t. . r
},
JI .
,

, ,
.

,
,
-

, }..

.lia

fI

( .

.
muuu m urc

( 2).
,
- ,
, . JI ,
-

..I[ J| : <(> ,
:ula
ry .

3. urc t tmu.

2
'--- _l-a l
/*----:'---;

m 3 6

ffi
UU
3

,
}, Jl ,

.


,
. J \4t
, .

.
l


. , },,
,r ,
. -( 3).
,
R
, .

[ . -

] ,

.


,
l,

,

<<>.

,
, -
,
, .

t-*

,
-

,;i{*

- . t

.

.
\4

lt v -

.
-


, (,
), -

105

. r
, } .

, JI .
,
JI
, iD JI }. .
.

JI.

. ,

ry , TaK},Io .

. , }" . .
.

. .

u
l , . ., tD } .
I . IU JUI, r -

.
rl
Kamasan . - ,

],

w Gamakatsu. Maruto. -
.
\4 }
r,
.

,
,

JI .
,

. Jr,l, .
dum m u dpyeue mm um
u ftm |,ww.fishingirus.ru.

Htt

, . , sensas. ) ,
Salmo. ,

, , ,
-

: , , Becal
(> sensas ,
. , , ,
. NloMeHT
.
, , r
1 -

*
,

l l -
l, ,
, l

, ,
, Bream Black (
)
, , . , , ,


, , I r.
, ,
, ,
,
, ,
, , ,
.

( ,


,
,
5
. I, l
,
, lKyl ,

,

. N4, , r
, , -

,
, ,
,

lv
Bed
- Boach
( ) .

,

. ,

<",

I
.
40-60 , 1- 2 ,
Rh Natural
,
.

, ,
. , ,
4 5 ,
kyl ,
,
"", , ,

.
h h V h lI


,

(Tbapdli!

-- ,
. , :
, .
! , ,
. : , . , , .

,

: -

. ,
.
, -
, ,
: . ,
.
<> Jl

, .
tt

. tstl . , ,
. < >, *
.
,
, <, ,>.


- t) , , JI , .
l . .

fig

, .
l,>
, , , , . , . ,
, ,
II - ,

<> .

50 .
,
,
. ,
}r.
.
-

,
cTajlb, . (58-62 HRC), JI
.
- << >, ,

<( ,)

.
<(>!

<<> , , . it <,>,
: -

l iijJl,

<-

, . .
, , ! <>l )! , . , , ., . .
:

80 16,95 .

,
, : <,
<()>} _
. ,

, <<> -

,
. <>, ,
. [
<,,>
, . <(,> ! <,> :
:uI 1500 , ,
, }.
{ i . :
10%, .
: ,
. <<,>
.,,, <80>, <130>, <<150> <,l80>, -'
. , i.

,

l4/000aO 00

|ruOr/!tr

gOOg0


. fl

, l
.
- ,

.

I
a"""r. urn narn *o*nu. Shimano

l l

,-* *

Jt , _
},l .

, 50- . Ji -

.
l , , r , r -

, -

i.
,

Daiwa,

Jl . t \
xapakl

. - .
\4 \ -} ],
,
ll
<< )>, ,
,
u. 2009 r
Artinus. .

Artinus },
2008 .
, . -

, - -

, JI l .
,
r
is . ,
JI, .
.

- I .
, .],I .
JI - , .
)( rtis JI )(.
.
Artinus
( 2008 )
.
wr, }r ry (, , ). , wr
, Artinus.
,,1, }a ,
.

Artinus? i Atinus Extreme Yisor Unique 99.
, l , ll

, -

, , , .
20 .

J_

( -D

,
. Artinus I

.
)
,
, JI . : , I,/.

,
JI.

. , , ry, , Jl 113

ttt.t,ltll.t cBoijcTl}tl\I]J. l]o]l,IcptIt]aTb Ko\I-

iii \tlJKpoK,i]1.I\lal. ;l NlaKcllNIa-IlbHo


l

lloBcpxHocTIJ KorKt.t. .t lat t


rl ]\I Uj.]l ] ]] l
}J. BTopOi.i. -q rl ii. ,qr oecrle.t t.J Ba

Li]oTH() 1.1,ilil

_]!"I

LU

]t,]

I.I

]\]NI, coxpaHcl]1.Ie.l,it, Mo>t<Ho t.t1.1.


pa:}\Icp ]]l. llo il,i]!-. ,i. c]loii
]I,)|(}I

JrI \ll.] ]] NIy\I ,] l lpocTpaHcTl]a. ,l R


, lje 'l]l _tt.ltti.i, TpeTr.lii.
I.1

BIJe]UlIi.Iii, ittr l rt tlt-,r LI{ IJO]ii ii ii cpe]lb] (ri. 1l. 1,, bTpa(ll.to]leT. t). ,] c,loii )( \lo)(Ho ,t -,t
I ]\I. ]l ll "l]II.1 ,l t]
,IJ IJI]e\trl I. i)l( ll i. ;lrtHoNI Jl ,i]rlI1.Iii c,loii ,Il t],q lI
rtii. ";irl l cl1,Ilbo }I I]. llc.l Il
piiTbcrl. ]J. I]ll. J l]]t Bol,,loxeH] lja l l l,tlt.trl.
].]

Iltr-,rvj.]l,,

lv!dg|_}u,*1, ]:

. 1llli.1 \loNleH I I]V-qIl NIlll


G . To,lbKo t,;t lIoN!Hl. (ITocallilqa ]To.1
NltlTel]I.tiUl ,l ].I:][] l] }I
DrtPont. rtl-

t|it ll.t I.Ilecl

]]I]

itll,

I NI

-IllJ\I I IpoIl,]Bo]cTl]e

NlilTel]I]i]-]1oB ].l .ll1\I.

l, bTal
]Je,qa t.lope,teHlrrt Ko\II]aHI.1 ill

ll,l,}1. l. l;t

tl }J.]
,]IoI.1ii II cToI.JT ]Ia

I],1]l

aTc,i]

G oloItl,ta , l. NI}1p le\Ho-

Nl. }l L]ce LIl

llilY

KI.I l(o\IlIaHII].I
l]_lu1.1, 1,,,t

lla cBe'I, L}llJ IloRciiIUar] NI\I 2- (


lUl{1r, Jl:l l.llb.l l{ _l:l(lll lLI,llLlcJl
II l{o lL,IlUlll,-

fii

), Jl Aftinus.
Nl DuPont Jl Jl }" mfr
( ,
Jr aU] ,
), Jl
. ] Teflon , , .
. {
. , .tTo )
l\4 \1 \ , .
,
Jl Artinus
[ JI, .

}. r ] fToMy
.
. rl,
coolmax lr. , .
.
.

ajloB Aiko,
20l 2
AtinuS
.

, ,

, NI
, . ]l l _lII ]it.
, ArIillLlS
.

Artinus. rtius
1.I , _].]_

} , Aninus
.

- )l\llt

llH_lllBll-

,
,
,,.

ful

116

,g;Ji,#jgi
- -

.
. , ,
- - , , - , u.l .

ci\Ia ]t]l]ttl ]\I

x]]Boi.j ,
ltIl ,il I ],,l ]lc,

-I.,I lle \l IIrI.


l(aK

_lll t], rto;tic,t \I ]JlltroNI },J].ll(. tlacTb Ko,Iopoii pitctto_,ro

xctta ii l]aBHI.{He.

tIIll],Iil Rtl

}Ia Bo]lcKoii
IUtlIII.L . Hct ro
cpeic I lJ t _;l
lVl;r Ile \lI,. ]
L]l 1.1i\IeeT. t< tlpt.lrtep\,. Cvpa.
t]

118

lI,rI Teppl.IopllIl,
- tre ,,t. ,

tlollr]rb jt ll rlep. ]IilIIJ ts\III ()),. ttl,tt:trr . .,tLll)/rl i]\l Ilp}lToKo\L


,tro. Htrx rruo ,l,I?

ii rIrl Hoii \I

cTa,libHOlo BHI.I\IaHlI Te]\le

,l!,}1,1 -toT dlaKT. .ITo Il ,lR lIpaKTIIKa t.I r]:}aHll ,loB]Icii l:i
o.t,r,,ttt. tt ( Lll ,Ipo'llI\ U He]l
l (laBoprtToll l}, l

.
, , ,
,
, . ,
v
- .
.

v t \ - JI ,
Majlo l . Ji

}l-

, -

i . ,
}r .
,

,
,
.
, l , , ,

. \ } }

.
, ,

,
-

, ,

.
D ,

l , l \ - ,

? l ]
.

",

t -

. : <
. 7 / 97 >
.

., ttBoT-

. , ,


: u
- , 2,5 ,

:
JI

20l0 >. ,

(<-

>

<(

. (20I0 .)D,
: " -

cooTHoIlIeH \ lHoc l . ,i ) ,

<
.
1,5 >, <
. l >-

.
- .
t , ,

. ? Bit : ,

lrt l . , ,
,
JI
1, 1 >.

?
?
,
:l: <,

2007 r.",
- t , *
.
Iq/ JI,

: <,
- t{>, <,
-

,]

."

t
\

{''

, .
l} . lo ,]
.
Ul.
, .

,
, , <( >.., , Jl

-j,..:

:
.
t]

, ,

-
.
,

l]

.
[, , , , l . . . l
, , . Jl
},] ...
? Jl .
,
, , , , BbUloB , tr , , , }G{ - ; .,
HoBbTlt{ 9 [,t
J}{ .. . .>. Korty ,
?

,>.
, , , _I] 8 t , ? , , -,
Jl
.
. , , .
,
, .
, -

et. 5

] J l .

, .
ry.
, ,
o,1

ry ,l
-.
, ,t ry ry ? , , ,
?
500 ,

? , , _Il , ,

. l .


. 1t ri{'
, i&

, , - .

. Jl,
<<
>. -

I JI
. -
,
}, .
, , xyl ,
l lo. -

. , JI,
,
} }
.

, , . Ul ry
, }D(o t il . v ul .
, , l
,
.
- .
, ,}alb
]. v, .
30.7.

30.7.3. ,I () :
tJ

. u. , , , , ,
, , .
0.7.4.

()
(
).
,

40
40
25

2
90
40

Bbi } , , , ry ,

lb ry | , ,
JI

),r , .

},.
, : }{
rl. . , _

.
, l \4 -

.
- _
.
,
MocTal . - Jl_
. -

, l . .
, IUI 911 l990 .!
l? rt.
-
. ,
.
-

.
, -

:
. , , , <(,>
)
,

, ,

...
Oum m u dpyeue m-

m m
m www.fshirus. r u,

]tul
///r/ U/

ldh

.

)
.

124 !i

WWW.f ishinoinrus. ru

, t R

4,5-5 .
, ,
lakxe l }

\ (l.

J

,
.
(
). *

10- l5 ,
. l vv,

,
.
l4 r, 3 4 .
6, ,
.

Il

|]

l,


. [

t tI -

r.

Ho>t K1

HeMv D ] ;;,l \;

N.

--\{

! ! .
. ( G

tl ( ) No 10rz2O12. t21 , , 0 O O

t21 .
lVl , OO,
I

re

125

l KyeKll.


I]J] <> itllJl: I I l 8- I0 ( , . . ), -,
0,5-0,6 ,
I5 , - , MeTzUI 20 , Np 6, ry ( 1).
t.ts . {

t 15 8 . UI r -

]\,I. ! ()
( 1 2
) .
<, )( ( 2).

126 l[9

www.f ishin9inru5.ru


5 , -

tI
( 3).
-
( 4), 15

,
( 5).

yJlo
, t
2 ( 6),.

.
.
\4 1,5 . -

]l! .,,
i

,l

iji';


( 7),

tI rI,
.
( 8),
ID L
, r
r 2 .
.1 e\I Ll, . <,,,
ll.- ( 9).

l0 <>. ,
I ,
15 .

- } },l ,,r:
-
} l
,

l0

. ]

- \

Jl.

"\{
127

{IIkk!,g

, . -
. ...
(
"D, ... . ,
ll -
- r, -
.
,

tt,; , t

l|

1l:l

ffi
*
t

-]-,-J
128 [9t

www.f ishinginru5.ru

: ukhlu Lomakeskus
- Easu Holiday
. : 16 , , 27 ,
, . Ol,
0 , , , . , , , . .
, fl .
i\,l orleHb -


. "q ]\,1

N,I ]\l\i ]]ocToLl


, ,l
l\,I\l
]\,l !l. -,l, ]\4
I\ l\t - Tcp]\],.lH. l
.
l\{
. 8 ]\,t . TN,I LlTo -


Il (
, )
.
, .
IllN,I l]
. -

. t

uriki.

_
N,t .

...

I

, ltt .

]. l], , ,
eNI .
,
.

.l
. ,


.
tt .

25

30 ,t. .

J," .
, .
.
l.ta . ...
. ,
, ,l \. . Il
.
,t N{.
tt ,
-
.
, . ]\,1

.,

129

[Puruuesi|

9rro

lrlrhuOp0olro . 42,86 2.
62 . . ,
l\4, , , O, O, , ,0, ,
s, . 0 .
OO0 O l\4 O ,
, , s,
.
, .

,
- , , ,
, .
, N4 .
15 ,
.
10 . .


,
.


JI .
,

< ?
)
JI

.
- ] .

, [ , ,l .
t aL
9 t.
.
! , ,
.

. -

. , .
. ,

, .
\ll J 1,
,
. - t_,
-
> .
,
,l Hev . . r,
,

\4\1 . ,
.
. v }-

'Dl,

[,q

www.f ishing inrus. ru


Saimaa Holiday Orav , aaa"*"r,*

noaan*a,

00 . , , , , . , 0 ,
l\4 .
O [4

!, .
, ,

(>,

il


.
, ]\{.
, N{ , ,
<< l]>
.
.

}, l rl .
Nl
.
.
\l
;l . ]\,1]\,l

KtI tl
HlI _f

t . j I. tITo .leii II-r]


\{ll,-1,1IloHa

.
11

.l

t u |Lisri| [Bantasalmi],

47 . .
, 25 , . ( ),
O O , ,
OO0 lO O .

, ts , , ]\{
. .

l .
. i\,l
,
,
, , . ,

}" ts . , -.
, .
I,1.
] . , ,
.

(Sainraa Holiday
oravi). rl, ]\,t -

. .
. ,
,
. .

, _ .

132

www.f ishinginrus.ru

Qta,
3aloyqlrulog

tt ,l]\l

. -

l l U tb tl tle ll. tl
N{. \{

, _t il,i,I cl I \,1 . t
i\,]ecTo r]"Ii

|ukhri|
] 0 -

OOO l\4 ].
Ns 14, - O 7 ,

-
, 1 18
.
l\ .
, l\,1 O , - .

&-.,
*r,

{F


. "
rI l\,1,

]\,1ll
.
.

ts, ts J, t. ,t

]\,I

QJ
l ,wtg

|kallauesi' -

ry, ,

. 95
1000 . , , ,
. l, . ,

, ; ,

, , . ;
[Haukivesi).

cal\,I

-l, B]\,IecTo .
, \l el\,ly
. N,I
\,| l\{ts
60-70 , ,
t 9 . , I] N,I
\,I
,

ll

20 " .

,I , ts -.
furl ,t
]\,l J,I

.
ocTpol]Ky N,I. ]lI ] il
.
;L. NI

1 65

N4 l ,

1775 ,

lll.

7 -

t . -

, -

, 19 ,

]\1 Ll,I
. . N{
,l . TollJy ]\,1 l\,IJ .t ii
,
,t 1, l
-q]] ]\,] i!{ t],r. Ila BTopoii 1
, { 00,
oKyrl
- LI.
-,r J,l N{cTpoB
lpoc l.l pt-tol't,
,,l , TaNl l ]]
ta , ],tl .r]\{ . tt
.

,l .
. 0,5 , ,rl
-q jl rt
t.
-
.
,r NIbi l] NlecTax tl
. cyrepKax, tI'
N{a. - t. ].l
!

N{

fil, r rl

]_

.
,,t . I]il ) . il( ,
,., ,l.

,1

-_{

,,

t _tocKoHlLlb1-1o,]HacT c Boll

,]L

]\,1 \l _
pilccKa lil,l rl_tetHe cy_tltKoBo,loefi,I.

.l. N{ .

ts
l\,jecTax

\\-

14 !i

l,\I.

ts ]
,r l -.
,r
it ( Raulranlalrti),

www.f

aJn,

is h

ing in rus. ru

- iRauhanlahti'

,l , 3 a/r/1,1l0|ruldq 80 . 5
U
, . O Nl, 106 : 77 ,27 2 , ; / ,l .
/] ll.
: [2 0 ], ,

]]uJ

ii

l.] ]1,I-

t,, ll lltl]la. 11 [litl,l. lI ]Nlll.


" }J\,1 ])l(li y,ltlcToK ]ii ,,tbKr,

-I\{. ill]TpilKileN,l

t{

|l-

ll

cNl Ili.]l \,ltr.

,r] . Jl lt. ]lo ]J pemll-rl

SPA, ,
, , -
, ,
, O , , , , , , O O,

.l,lul!lL r, ) \ . l.i \{il], tr lt

.] N1 ]\Iccc
rlKa ToccaBaii HeI l 1l,
Hat t , rt,r
]IrI -I]],.

",t; , Hoii it,ll , r


. Jll I,I tIpo,ilNII.{ \{NI. ;l,lrl Nl,I
lI cpaB}Il.1Tb TexHl]Ky
-,toBa. "r l] Koct]]lo )(
HaIII-L.tcb.,.

,**/

15

: v. }r \1-

-

,

<,,>

, <,,>,
, ]\,1 \1 - vop f .


i\{ .
lo ] "\4,, l o,|eb r, .

, aU]
.

.

136 !fl

30 .y, <(-

) ,
l:t. |,l. -


,
Nl
.
. .
, aL
,
, tt
-
.
, .lTo

,
, 75

.

, , , ,r.
, ]\,1 rI
,
, i\{ -

1,1.

],

1.I.

Ll!,1 .
it.

, .
rIyBcTBa. <,. .

!> - ...,>. . -tl


,l

.
. S. < >

visit Finlad
(

Finnish urist rd),.
www.

is i tJi l d.

t,

www.ek.fi,
w|) . tw

ilter.co m/

www.fa

ii la d ,

k. t /v i s i tfi l

d.

tr
jEKr-

: .

18 !i

WWW.f

ishinginru;.ru
"_]

\\

il Bae,l ts.

, ,
.
ts .

Nl . -

, -r]
s .I ,

.
vopc _ laK -

.

.l. laHo Jlo ,l. J\

\. \apaKlep. ec,lb
,
, ,

80
,

:
, J]
,
. t,
,
&l l -

, .
,
NI,

tb . Il {,

.
-

19

TaKoeJ ,
, ,
-

NlcTpoB,
- . il l1 Mo,et.

I -

:l. ? v
, -

.
-,

Ba]\,r
, .
,
(!

,).

.

TorIKy,
. it

- Ll.
-

. , r
,
t .
. ]\l

.

l\4 lllec lo .

-,

. ,
to t
, tt. .t. ]\,t
- JI,
)< -

, N,I ts vl .

, Jl]\,l.
BbiN,ta-

140 li

WWW.f ish in 9 in ru5, ru

QJa,
3,rOh1/ldg

,
, l
: )( O )}ll ,

.
tt

8!

,-


. el \ l \l\4:l ,
- N{
.

\ ?
]\,1,

. .
(l }. .

D
.

l\,l ]!1

, ii
] ,
,

,

,
yracToK

. lI

v t u-Strm, l l]\ ]. ,
-
, -

.
, leHb il . ts ,
,
-, i

! ts
.

, ] ]\,1
, I].
, , . il,
,

, ,t -


ur Smith,
Mepps Blue F
NsN! 0- l , ,
SInith Panish, Smith Camion, Pontoon 2l CheefLrl,
Tsuribito Mirrnow Crystal .
, ,

, Jl
{ . , . t
. ,

)hl rt . } ]
. ,
.
j

;t , \1 Hol }\4 ,
, -
.
j

.

, uI . -

fi

- . . . rl
. &,t _
r l].

. l
.

]\l

! ,II

, . - -

, I,I I,,, -

, ..
, . - .
Tol tITo -

. ]\1
,
Nl ,

v v ,l.

J]]\,| . N,I

|\,1\4 Il ,
.
qt
. ,

.
15- l 8 ,
laKov v fTa . l8 .
ts

.
- l5

,l fK J 3 Kt Becov,
, Nl ,
,

144 [9,l -

iI ,

l
.

,
,
tI lu ,rl
. N{ ,
. lo )la

] Nl. , l
N,I

]\,l -

J} ,
>t<
. lJl. il
)ts,


l "]tI l ,
- ,l.
,
I,1,
N,I , NloxHo

.
I ,

, ,l ]\I-l
l

.
MalbMa ,

.t , , ,
l] .

www.fishigir5,.ru
1-

II - , ,] ) -


. ,

,,
.
.

Tev \4 ]Tol luJ I \1 -

,r , Jl .

\4 HaMHolo
, .
,
- .

. , 5 ,
,l Tol
t 1 .
\I. )( ,
tITo
I].,I}i I
. II .
\l1 ij cKlI\ ( il


.
, clar JI .
, ,
} -

I
-
, _]alb | lo\,l.
,_
_l peKar
$.

\4.

-(
145

(
..,))
. ,
, -

?.,


.
-
t
,

, ,

-

.

r,

]i

',,'l

,l

/r

' :+.

J.,,

,
.

www.f
,

i5h ing

inrus. ru

}.(

IN,l
Hoii ii

l l-q

l]

Il. ,]Iii ilzl i.j .tacTtl ttt l.


.} \1 ,

ltrl. tctttttt to.It)lll(lIJ\ ,lil


XoJ\{oB Kpal,Koc c,lloRIl olll.]cil]]e :] \l.
",l I]a \]tIpax.
t lta iirt ,rIl,. ctIlO
cyUlecTBoBaHI]e Ll

te l

1l

lt

Blto t t

,q Il ,ilccHb]Nl
\{N{. t -lll cTeltHolty rt,t II,lI] t, ii "]rl
] }l}l

lrl ii-

\ ilil 1.I coNlax. I]


] \ ycitlItlx. ]l il

].]Il
Nll 11 L] Httx. I
: NIo)KeT }l\Ic,lb ll1.1lI. il \{']' \l
H11 ii.,. t. cepe.l]l , lrt,l-

llc

tr],l tjt] rl-,r.


t1 J ]J|1]]l]ll N,ll\,1

,Nt N il-

tt .
",ttr ,]l ]l, R},i

,lItrcb -tl)

tta -N,I] ]Jilq

o.rltoii, lr,
KoHIly N{, ] JKY'Iilr]JIl iDr]]\l Nl. i\

ii l] N{\] \. ,t. ].l

",lii

crl \t1.1R , HaBott.

I]

K1.1,IloN{eTpoB
LI

\l

tl

\{ L]-

L]l]l ,rI.
lLtt ttlt. tr tt

]tpe]\Ie]I1.1
- ]IaB:LloNl. I,1 l\1
LI NlHe cocTaB}.lT !l,]Jtl\l.

; ;l:1-1t .
ItIIli Ir l\l,r
\I llalr: lpe,|) rl1 1ri\,l .
Pel

] ] rl ,t,o,l BTopoii 1.1Il .


tl, 1.1 .tt.ltl-

ll lI LJ|| |Ht'IlIcL ll.lll|,l


,lI. l\l lll|L lllj , ii ] ,lIr] ]Itl
] il t ,ilNI R ,i] JN{
l{lFlU lpitoIl. il KUc-l l(
1.1 coBcelrl ,. Oclit,rKl,t
cKopocll,Kl Ll.1.l t:lI ]\1l] -

\lll

rr . Hecr,e

lt cyxrte I iHo tIll Toptl|lT , tl


:]& ,lt{ .

N,I.
cTzUIo,Icllo ],tsrl.

.t
t,
la ,I&\l lJl\4\l
.

PelllaeI
]\1 ts Rl-

.itl. , ",|..

l]\,l

]]

}Ia caoi\,l

. KaHiLla, NlH \{

+.

Jl ]\,],
]0 l5, l]oT NI

. ,t ,
\l l Nl
| BoT-IJO,I,
ful
,
l].
cN,loTpeTb
, :l t
. -
, fi [l rr
,

.
II ra ttl totltorl
- . I
,
lt Lopote \1 \_,l lt. ) Bc] ts J 8, N,I-

, ]\,1
- .

.
. ,l]l Bcet l
rl .l|lts pacllcI

lil la

llIl

\4

\4 ,l\l \,

Google. Bltec,1,o paBI ltt Ija t

148 fi

:
:. ,;.!i

www.f ishin9inrus,ru

\' ll\l,

HU

[t)il ,'l ll)

, pllc] N,l KollKliN]

1.1

ii

I,1

"

il,. KtrHa,la
Itc ]Jrl. .]J . l'il
\,I

t] KycTai\,]

1.1

\'l,

],]It, cBottll lt,l.


-I )]( ilN{]N{ N,l.
,l
] -,l, l}o,I L]
(l,

+-

,:

,,l 1-1llti l\,J


llJ te,Iclttl .tt, Btt_tHr,l
LIeJoBeK

- i,l .
KliK,l('. \'Ll
'.lIlU, , ll ] IItll
,I,],()

l:,

kll -

t], iltl ] ] l] . tto,tot


\ IIl\lgl l' () \ot' pyc,'lo L
. , .
l1 t} LlL{. ,l,
,],lrI Itc}1:]ltccTo il ,rl tt l tt

l \le lU, Kot tlt Bola p:t trlll


\{rti,j ij ,
ltttM l r il pot]. ,t-q 1.1
. KitNleHHb]e ,.

l\,Il' c,rloBa (,rl>.

-] l\,lR. },1 lr
N,] Bael\l ]
l,lJ i],t,rI Ril Itil N,t\{ IlNl Ka]Ia,i]e

cBollN,t l,Nl i\,l }1Ko;rl. -, tl.


it tt
]Ie ]I]v }].
IlllNl iIi\ LlNla-

lc}l. 'I lo ,) } il R oKo-rlo


Nlcpa. ,il ]lo e]lc ]aN{eT

Il

:l l

HaNI ]\jecl

]Ioii jl tt

l,

tlcl]c] I]llpy I] lvIll,

]\,]

,rtol,ebtcrt llIlllN] Nl

t Katta,.tcI

Hlt

tlil poI]Hoij ]l
lt L]v\I. ]Io KoIr1l l.]\II L]]I rl ();l\{ iI }ll\. HilllIlHac]IIb l, oHllNlaTb:
la
tl,.f

lllI

Il11tIlI }li\,]

lt. ] I]il-

HlllLb] Bl]o.le KilK

I]o(Ittit cpll]),,

Illlol1i].l1I.1ac b l]HlI] Ko,lIb-

l\1 -il\,l l il-

llx lI

,IIBa.

,ll Ht le l ],rlL1]I
I:]I rI ,l -

cay,la, \{ ]l ,t,

ll

],], -q N,lccT
ll { \lllIlll. H,l Uc"(pHeii iupb
, KapTl{Ha Ililiii.j I]] l J! lll}: ll { { l! II l{ ll11
llirl l] It LI. lI
,Icb ll]l r] cTe]Iy.

"N,l }IN1 J
,t tltelitKlr,

ttlt r

cTI] Ila )]( - l]IlI ]tj 11Ka. l]}litKol] lt.]Irl.

149

a.

*r
tl,\,1N,lii. ,I -

Tel\,lHoTa, r ] II-

8. J

l- I r]]l.
tllt-,t
l]aTb N,l ]JIlIl jl},, ]\]oii ,ll
R ]\!. UI 8llrl
Il KaHfula 8 , ,l
",lIIi.i. i] NIil
]\.]

)l(epexoB. \llI

J,l

l\,I ]\I

tte Htt tr,


t.l ll
ll ot},Ta -,Iil |1 Iloii]\JaTb

yca.la. ii i\,]Holo.
I] IIl,ILl ]\{ll l,lts,]r]] . ]] j]
tIV,l,Ill\{ N]-

\,11,1 lJJ tl] il)i\I,rlelt]IocTl] i\lcc,l. ll l,)

r, t.t N{ii.]N{ I I }l I] ,rI IJ 1.1T Llx .


N{!-Ill }lx ]\,1-

. ii L]|ll]. \Il1
]Iyxo itlltl . tl
Njy

]]i]-rl

i..,

,#frii;,;
,,,li!l,

Moi.i
]

lpyr,-

He,rloxoii -

IIlK_ l.]1, iltJllill

IIlii. ]u),,8 tl
Hil (l\l\Kl lli1,1) ll t{lll
- tl-,tl B;la
tt,, il"l cTo,ll )< ii

Minnow
Y Ztli. l,t

44--,t,l ttl L-

i]. Nlecl,. ){ N]
rl Hil]]ep]IrlKa.

I1 NlHoIo
- ,,l}l
. ,i,ts]II t ii \{
l I]ilIl NI I.1 Kil\lcH]\,] }l Nt ,tlt,
,litt tto lt
tttr. rtul \{.

150 !!i

, . -

,1.1:]tI
]\,lecTHb]x .] .
l Killlil,le ]
, i\,]. ]\l]]e oHtl ]'
Il.
cTa.to ll ll
t] l }l,tl .
t], rtoxHo ,ll
ltrl
rl tt
jl

],il . tl eIItc
" . rI

l],

- ,
,l

tltt, ttptt :r: t1


\IIlii . r

HcBcporlTHo . cTpe\{rIcb
l]] []\,I
N{ts KopH1.1. ]] ,] . i.i.
,ty,l,b ,l llN,t\,1,

tlRi| i]
LI

]I

,IloB ],llll,[

l],N,l

NI

oTTctIKol\,l.

iit tl TaKllx
l,. l\] tI-

t.l

orleHb
ttJlo }I

1-1 lt1,1

Rii tlpaB

t]

I]a ]\,I ]l_, Ll N{ll-

Il. Nloii

HilKo]IeIl il,l}I.I
- i]
NI, . KilK
.L. l] l] 11,
tl",tllit _q, tl
llR v HcIo 1.I]\IJ,l.
tr ){
) ll, Il. l,
Jttl, ,liL -

www.f ishinginrup.ru

r_
"

plO'crrov

- .
- [ -} [-],
l, ] ,
, l .

It|l ry, ;t l,. 11 lltl . ll tl ,


"q

,
<i,I) ,l,Lq ]!1,{ N{
Nll1. ,T , ,tTo
lJl .

]l ii . -rl
(rt
27 !) iv,

r,r, tr:

.,

!>, rt

tt, t ]\4"
. . , crl ]\{ }1 . trr, Halt -
,lll I0.1 lpoB ]tl l'l,]. t
<ceNIcpKa,> ,,l.
O,tl \lI U jlU.

l I . .I - coBceN,I
\{ <l >, ]r .
NIecTy, -
! ,r.
. tt ,rl t }, I }I Bo,rlHii.

151

, tr ! Jl . ,
I
, 8
, ,
,
, l]
, -

i
<() , Blleclo ,,\4 l -


, R t ,
/}.
.


- ,

, Holt lJ [ KyK.tHe lavc,te ) }J. R ,I, .


pal]HoepHo
,
- ,
lle ...
t
:
, , ry .
: <,
?>.

*
.

BllTb ,l } ILl -

l, \r /-1 ilU \l) ,ttrt iv, , t:t 1 iul


_
}", ,}ry\

\,t.

l, V \4 lave KON,I 1
\{:L Ila \,l) lt
.
.
-

JI,
.
- _

WWW,f ishinginrus,ru

,l ii gul. l8 caHT1.1NIcii Wl]itc Fish t.l l4-cattTrt


\Ic l]i.i h Saln]o. tj ll,] Kot I rt
] 1.I L} \lopcKOto ttlt, -,r . ]tt,.
l1,1'1.1.1 {1611ocLL Hl cttlttKtltt t.ttt]\lal l]\ _il Kol}.
)( Y}]J.
]Ic ,t,4) ] l\!lJ

}l.]l.

trt ,.,, t,t ll, lt, ,]11 Hl, JlI ll1.1.1ll u.tr Hllry
Il. ,

ULrI

. \I l}l,],l
\,1l,Ul-rl tl

KoN]apoB.

i:l
,

co]lH-

]JIill IIIil lKll! l'h lilJ.1.1, \ ,tttr


\I \{] ocTilrlacb ,lil-

,*,;
=

:'

li:

{.$:

]]-ILl Hll \1

;i,
,;,.

lj _ t

! 8 KOp\l}JTb
KoNlapoB tl N]\{ 8,
Hil \l] [ii]I ".
llo JrI l]L] }l HllKol]IaI \
L],]1

',

.ig

;':-i dBi

\,Icclil. l(a]ajlocb. ]ylr]T


Ile r] pyK}l I1 ,ll. l]cc
-q, l]]]-q H1.I O,,loii
Hop]\,]a-lbHoii _I]ii llDl]-

;n*

]1 )( ]]I l ]ItI
. c\IaxtlLtaTb }1 }J coTH}l
I]N,J. NlaaTb pyKLI I]po-

x,lllly l]o]ly. ] yTtlxoNII1pllTb


l. i\1 r(

,-ltltt Htl ]]rlii -q iu.

Kil K}.l.

o.teHb cKo11o, ,l citillcrl


. ,lJ cHlc,l,}.l. ]Ia Kpeiicep

cKoii r]l{]I,q

ptO L], I.II} -rl

tl tllt.
-,t ctlHclii ]\! _l},J oxoTrlmrli.]lcr] . N,l.
}l col,IeHoK . ]1,lillI
]\1 tIa . NI
.
-I, i\,1
l lc_lbo tl\R:ll "rl. .,.

, ilr( -li]. l],il rl. CBcxttii c,l,etttto ,

Kpol]ococol]. l] \I]Il HaLIiLI


]l]il ,l. ct]]ltlTbcrt lt I],]o-lKy ]] ,
II clll. Ll]l _llI. roltoBy ttprt.ll cil\Io\,] }1l, NI_il
}_Il

LO( l l H.l tB.l'] llc L)l( l.l

HIle\I. il lIl N{Il IIaHeBpoN,t. r


rt, ,I],l btto l ,ll
- rI
,l R ..

,lii NI,,l al
tt -,ltt l] .]t l\l
Jil: ,]clKLle LI.

Il

,I]]IIl]\1 pyaBoNI. N,lil L]IJNl Ji\,]. ]


il , ]\] HocKll
rI] ]Iitl,fu] ]\,Ja]'rl. co"rl
.t. tt
ii]I -,I,
J|l \4 R

t,rl
.
, Uj

153

.-

QJ

/,/1%l?rtg

, .

O , - O, ] .
, .

l R, ,l , ,]r]]
Baiu . ], - . l ..
KaaJlax |t , 2,I TecToNl 20 ,
40-60 .
20 Ib
( 9 ,

). r. ,

all
.
.

N,I

,l, , ,

. -

NIl
,
Ile -lI
.
, tI, l}
.
Nl, \l. ]\l ,lo ill'
v
l,
.

rI , Nl-

, . } .

-
.
t l

- ,
N,Ielpa, Icrl tl
-
, , , N,t , , ts
. , , .
. , , ,
, -'l, N{,
'll l tHt u -
),I.1 l Jil lil , .


I! IJ, ,t,
N,I

Ill t (rl ,\,l llclKo

._:-

Hil tlt

.>) JlyK, N,l


Nl Il
i\{ N,I tl]]\,l, ]\,1 Ba-rl .

,
.

ts , .l
ll HyToltt. I]KycHoe

Fl ll

, , ()
, N,I
, -
ill celoHy, HllKHo t l
]\,l NI i\{
-
11
-

154 fi

156

-,t tta;tilrllKtt ]\lll ]\IrllI Kp()ltc IIll]lO }tl\ tlcpIlcii. K}rcK}l cb]poii l,i (l,]la. cl,illlp1.1 ia) 11 \Irlca. Il1.1\-

l]lIb]c \1l]oii tlt ttcCril,ibLtty,ltl \lIly ol Il()iJlll)Otl.


IIe;lltre lllclllt _,lc,,to lIc lc1,1_Ilocb llc I]0|, lll]\,,IlIIb
ltitt ttttl\p llll llcK) l(),:L]lI\,: oll lly la]], ] lIpL] ]alitl.|lKc l)I],,I l(,]\]lI },. ](} Ili)()
l,lll].]l 1.1]]]1,1l]Ic tll]l},pa: l{o lloc.lc lIccK()_,ll,
Ktlx trtl 1cJo ilollI_1lo tta,,tll.,t..}lttilltt),B l]ccb l1lll}]).
Kol]cl l cl Ilpl1l}rlJil,-I llcpl{]lil}l llpllc'l1lIll1. ]lo II(l}].
'l
]tltlI L\ I| |ll\(l1,1ll(,K,l "l ', l.,l, ,1 1;1 1r1 l lrl,l'i. 1.1 ,, 1., rpn ,
' l'llO IIoli)l(cl]c]Io l(lc \ ttl- t t l tl tc (.llot tt toc). Ktt t rt,
1

t]l,b]Kajl Itlc-1ll llplIc1,1]l]]], lillt rltttl"lt]aca]tKit\l l]a.]ll()l o l)().]ll,,]l!,,tttta llcctci K,teBa.,lo


Il!| K\(,bIl !|,|lxlIl l,,l , ll,, l,,I l|.l l lll,il 1111,,, 1 11.,, ,,6
cTI}(). ]iIK_l]K)LIa1()Illcccrl ]J t()\1. LlTO Il}]Il }ill(l1.1Kil\ ]l l]l)
IlOK,llcl]Kll\ otIa llllc () c|l|,I l]ac 'l Klltcl,tKlltl, LlcpBtl
Ipo ,ltil_]l]] t,. _l ).ttltc tlcct ,:tc])7l\t1- 1ocb \lr]c0,
IlO K.lcl] ltll llcI() i,l I]ll\]lIol() \!,iKc.
[),l,ltlt\!ocli,l()|].l!l llt 5 it .ttt 7j ttt,I,ytitt rlc t
KL)lI |),,'6I,| c Ia |\ |l,I l, \ |,j|\(l : \|tlI\L \lll| ,lI ll||,|,,,,\.,I

trII]cb

ttl,tiil. t,,rp,,l l. ll Il' i,l. l ll'). \I{,(],llll-,l)|,|, |"( \,l,||,,


t.tt ,otr fi.,t'lK.t. |.,ll1,1,,, ,| ||| {|t., { jl| |L, . \l1,1l!|,l,,| ], | ,,
Jc.ilct]vlllKa 1,1-iI11 l]\llc]lil lI l'tlI);lil, tt'ttll,,, ll., ,,
,ltl cpttttr ,]lo llpoc1,0 l(-() lI\,,]K)].ll]]l L .,]L]i,
(Kllc. lPLJ\1,1 ||,'|| ],1.1ltlKllI.,lllrl\"l,IlII||,,||
cI]_]Olllb _YrI]ll ( l]\l1,1
llnN]ll () li, ., ], l,,:
']]()B1.1
Ll i]L'la\lllioIl]] IloIIa-lta,'IlIcb Ilccl(o.1l,KIl\ ljIL.L():] ] ].
,,
,,||'||l,'ii ,l]lil(Kll:cr\||,|ii ;,l lI,Illt,Il I{i,lll,
l] L}ccl.tl ])i d)!Il l-a.

Ic

1lxc

-,t t.l trIc t lil I I l 1,1,cl][,cll l1 i\tl)L Ko])oI]:l. Ko.r()piln


cl]bK() ]l]Ki]I]lnlJilcIcrl Ilccol(. l llli\] B],,](IllnIl

li) jl,K1,1,.:l |:l. :|\'||ll Jll,\\''Il{|,Ia ll:l ('lllllllIl}Il


l)li,\ |,| |l|'i,{|{il,
,,1;11;-1q 111 ,1r
, |{l|\ll|(.i(,||111ti;r,1,1
|,,l.,|,,. l| :L, l1,:l \ ,|(\,|(l,jc(tl,Illl,,i(,|\,|| ,\,llfi].|||
lll(,,,llc,

l,L" ll(lll')i

l]cl,]]l]cl Inii lIi)l.LlaL1Ol(. Ko IOpb]\I }lo|]cKi]rI KOpoIla lli]t]Nlatttltllrc t lrl,t5


} tt r

1,1ltl

ctlclcii ]lol},]ltl I]l)]ll,l ti cJIc]l\t()t]lc-

\]\ l]l]();I\: l). ()Ijtc\l. lr.ll,tll;tt,tltl xtl1:ltl|]| (.||ccg,I(),)). tttl,,il,lllc,J(} IIoll.:l1lI(,rI \1()l),
Klla oli),llI!. cl)!,lILI.lc l]K),lo lla)il]K}, |] l() I]c'll(Oc
ll|\ \l:l . \ l, lK, l\.,\'ll i:l\l,, l l Il, \ 1t'l111,1, 1("1 11t11 . 11, lii
1

lio\I NlOpc l].lli)t)oilo,|..lil\1cll]0 !\},.:]]Ila]lcrl I]pl,] l](),llIlclIIll] (lllll]plI\Ic|l. 25-ttr ccrtrrtllrt lI|)l1 l]cll]c l,, BoJIlIetllI,

I]l]}t jIoI],,I1.I , I l]]}r] l l} .,Il ll]l], o.lt1,1lI OKy}Ib).


t, tl1-1llc tltlttI ]-l() o,1cl lb I lcIll]rl I lo I,L l.l0}Io. 'IaK Kali Il()\IOc]'cc otIcIlb l]() tlllllllla_Ic ,1 Ilol]cp\Il( \,l l,h ) |,l ) l1,1, ,I l() cl<,l \1,Ili.l,ll ) l, lIl)ll l.|Pil\,1,1tt,lllllll
}1l

,'lottttT

157

,,,:,,.1,t

lllII)lla

I.t ()l)}{|]() 1.1 l]laclilll}ill]lIlI_Jo,IlJ.


ltJ l(l)ci.i
]all{lIjll llitclb plti],]ilcb }l lli]lii1.1a |] Bcl.LL1. l(lltlrtc
l tlttl. ,l rt ltrcTb ltiltlc-l,aIltl { |,lI.1||lJli "Ki]Blia]cl(il']

|),rr,t,cP.t,,i,ltt,:,.t., In,,\'ll|'t)l,,1,1,i,1,1*1,,1,,1,

11,11111,,

.|,l i,l|,ll:, l]!'ll. ll'\ l"]llllllla i|,InlIl'll',,,lII1lr,'1.1l,,l lll


l. } lll lbJIl|'K:|\|. lPlll:t'l lI\ t,Il.r., t, tl,.,rl,,||,||,,,I,I lIl,Il\| |,I
ttytii .* (),lfllI]\] c.lloRoIl olIcilb \Iclui].1]] \rKcl]IlK)[I,lr ,,rclBtt-tb ttr,,lii IIn rIopcK,\ ltt lipc]]cl,

()..Ll tI0 l,ll_,I r}l]cIll(!, {hcl)}, (_ll(]_lK) ).


l] Ko\1atI].lll I]oclI.lI]llIKo\l l}act1,1ltcrl cc\1lI l]
]}ctIcpa -1 O]lilllllil:llIlt,],lj lloLIlt ( KOI:i.ii l]llc l _l!,,l] l]lJ li

llil

K,,lcB I,]_-l) NlbLc']()r_]ll

ij,. ] t

,ll.()]]c.:l()l]1)]lb1l(),lit.lc].i(]

l]cJ),-I],]lli], Bttltcl,tcrt. tlii


]I0l]Jl Ocla,Iocb \t)l]o]L]cc I}0cI]o\IIl]Il]JliIc: 0.l c]jL'l 1i]'
,l!,!lHa't H()llb. .Ipc ]Ij,iiliiI]() lcl1.1ilrl (K))il]ilrl ltL1,1t,1, \1l
!,,lll|.l\|||1,1\.

l,

( .,

| |

,.

l l lll,,|,l,llllJ

ll|,lll;ll,i

,l\ l,,,

II)l,b IlOKlil] l1BiI.11.1 l]i] l]ll, a)O]lbL]]l l) (),l]0l } . , ]it lj ]! \Io\l


t,r,,tttcb il llt t;t(lL, Ka\llIi1.,. cpcl"Lctt itc,t ctlrltitlt
l,({l|]\||l ,,,I),,\1,1, , . l l , * l , l l l \ , , I , 1 J ( l . ; l , , , , i \ | | | ||l,],,,
t

ji.\]lI l.'Pcll],_,l,. \llc

|||

,j

1,Ir,.|\

,rp.,,.i tl,r

(l,,|||

,|,,,

1Jl\ll
lo l l] \.
ll l()rlbKo Il0acK)]l\: \Ic,,loJl1,1lI0 ]{()cl]l]cl]jli,I1I IillKll.,lIn,.,
Il,, ,.,t,,, trL t],l ,,. tt t.l l1,1 l, |,'Il lllll ll(,ll1', i(, ]l,\

l] tlrlc.; ltt

ai]Jo\loll ] t]] ['lll]l 1] \l()llilclb]l)b


)j ,i,,| ] \ , ,,,,||. .l,, ,:(,,l1,1lll , i\'.,1,1. ,,ll1\
c]\ Ill lI]]n\ \:L()ll0K. Ti]l( KltK ;tta.r tl tlt1,1ttlt t,t

"

1"',11r,l,it,t , Ila\,|,,,,|,,| l, ,|(,|' 1|||., \j|,|]|,,


llc itlU-](). llO }il]o rl j] cl]l{lclc-lc\I. iiali I\llKl]
t,,titt lr,_ir llI l\, II1.1il ,ll, L lll1,1l.|, l|| i\,|,I Ili |,l,I
Nt. ].lt.Ia. Hoc()\l, I'\l]t] ,l()ljrlJ lla 1l]c ll(,

[,rtlt,,r.

oKll}llll1llac]crl ]]ll1! Il\ \-,K),ll\1.1: ,]],li] c\I]it,lIn


,ll ]ll.,,l\ ll t.lJ|\ lj,ilLj.,l.,|(|,,1|l1lll \p]l|l |,,,,,||L]rlI l.,1
Nll] i{acIOj]bKo. J1l ] },]crKol () l Kit I]ln il ll1jilc Ia!
lla ], IIlI ]]tI]l_,ll) lIpll \lIlC Ilc lol]lI ItlciJ ,iltl,,tee, .lo lt1,1IlIlli]lt ]Ulllll0ii l] ]{(]. llO ) l)l\tl \l]lt)l. Illo \,1 I)I]jl[ 11ljla \I}]{) KpYIl]tec,
](,(l\{

,r.::

|'\l,,]1,1\ lll,,l'(||\

locilJill]i].

| |,\,il\,
| | l\l)li.,|,,|,,1,1l()l,,
Kc(I)il]l1I !] lollilB]!rl. 1racctoriHt.tc

ll,(,t,

irt

r1l

-lo,\(|r()Iti]. lt1) ll]iIli0 ll]I}lI.IIlclll1l\ ltltrccc Sj Bc1-1 I. \11)1 c]ic,lll.,Il, ll ],t, ] rt,. Ililllc\1 1lp()c.];Kil,
ttt t tcr|lr l l()llt{\,l{) |)cl(J, ]a). ],ic ltttoltl lIlo1,1c_iltl_
il lI1I\ l{) lIo, ]lJ()i]() 1lt} ) \. tlcptt},ttl. .t. tttlllt t .

\lilccil I]l(I] |]bii)l,

l)c

-,. ca.]atIol]. c()\l()]]_ \,clLLlcji ll .tI].


li Bl I l lIl\Itl]l l1 () lll,

lr tt ttl tc,.lttc (] Ii]


, ltil )l()l] tI),_llloii Pc|ic" ]lo llc l]ccl lil ,lic:ll]lI]lrl

\I()l'\,]

tt, llc tto. tlttlllt,t, -,


Il At]lorrc l Il]]01,1.1{l l]ccItj l]cilnl]c,lilcil. ti()l
\ll1.1iI ]lil \! 1) \lottllc t,llri. cttl (l1lr l tltlbir cll, ttlll (tltI
,||., |, \|ltj|ll|, \| ||] I, |\||,|,,|,),, j,,,ll1,I|.l,|. Lll, jl\,h., 1,1]
|' l,L,,' '|\ '\|."|,l|!, ,],|,l,." , t, Il1 r 1 r ], \ l|,|.,Ill I L,.ll,

cll}a\. cc]Il] ,tLl Bpcrtlt.'l ]l lll]c\lllLl\-] t,I ttcttprl,


cl]ll,PilJi)cl lcl]Il\,().iIll\l1\|a}l.L|)ll]ll 1J l]Ilil,,i cllil-

cl'lrl

1]ll \Il I()l (}lIl]c, Jcl

Il lr

1(I.1Ilill]ljcl)l: Kl)} I ()\I :l() col]cl]l1lcH}

.lt1,.,.

1li]

ll,,t, ,, \, ,,,

t11 11g1

{li\ \I()l ] l 1,I]]cKil\ j l]]}: Lil\.


tillttlllcKllt l]()])/\IrI ( lll/KttcC

1111 L{c1,1t

.\(h()Ilii ) \l!],_, ttrli,tBltl tlc \.la,]()cb,

'I]l,illcb l(),lbKo LOp().l.)\l (


Ll l

l.,

\,. L()ljo.

It 1'l,Il\|ll]

()l]1.1,

11

]Ii)ri , I.,I oi pilllt.,-

llrtrl'tlt llll

1] I]c\'.li]

1bc,it]rlc}l l]cIlo\ll1ilaK) cl}()ll i)ll I]]


lllIi, (,

|\tjl

|\.,\

lLI:|]l,

-,(;,] |,l1, 1I,,l,,.,-

ll. ]] lrcc ;iic a}ln ]i) o,1c1ll, llIllc]lccllo Ijln\,)illI]a]b Il]Kl1\


\l1,Ita ]\,|\l,,i:I| l|.|,l, l,t,li\], lll|,,l,,\ i,,| |,l,(\ \|,,I\,|j_
,,
I ,,,||,,\ i,l||\\, l(,rr,t r,.trtr,.\||,..
I!, \ |, , )l ,j , I l
,l l||, |'|ll, lll,|,j J ,(\I,| l lll,j \l,Il)LKlliI l,,ur rt tr
rt. lr
\ll" ll ..lllcIl]L{J];. 'l lI)/Kc 1lllOI]ti] I]oIIx.,iilK)]c,I lIil \ :JI]\], I]o tl tt, ttc1:lllt,lx .t. toK. l
t,lill1.1 iI 'l1,1lll1,1, l|)\ |||l|,.I,J 'l,,l,,, l . K.j\lI\ lll;,L) ,l
cLJpbc ]t]\ pc.]},,t lii-toi].
''','l
,,l,tt,t.. - |'t,,,,,l,,t
Ux,lttlttttt,.,, l,,l2__\' _'|
"'
, |

j].-' ,.. -r

( D,
t

,
...

] |


, , , , , ""-.
,
I . -

...

llr

it .
- Jl.

Jl , ,
, ,
v. v5 l , ,

. .I t..,

!
, , - . , -
, )IqpHaJl .

J l

fi

:;l:i
.j-{

,
,
l , , . . , ,
JI
Jl
. ...
ry, ! lUI , -

, f, , t ,
. ,
<(>, . v _r _
8 . JI,:I,.l . , r . .
. .

161

,
, Mopel ,
, . , }ry, ep}Tr-

, 2l , ,

.
,
,.. .
, , )^,1 - ii., )DKe (
,
! , )DK ,..)
l JIl
-

. )l <. . , .
, ( ), ,
)D(-

:r... ,
, JI ll, -

}"t ry ...
.
, . ,}]

)
,

'

. ,

, ,
, ? . } ...
,r .
}"
,
.
. .

<<> . , . <(-

> .
,

i . -

- .

- 35 .

, 9
. , -

l
l

,..
,
.
, ir
, }",

)^{

. ]
). }
. - l . .
-

{i"q

. ,
. - , ,
. , -
. - 80 ! .II . , ( Jl, .
, .
. - . . 30, } ...
.
l

laKoe
.
I

<,>

, l, JI, ,
,
ry. l }r .
5 .
. ,
<(T)>

tteHTHepI
l
\4, \,l

\\tl.

jK\

'-{

16

ll
|-{/ /

<,

>I

l

.
, , , JI .
] , , -

.
)<
\4

.

pekel

,

.
.
-

, .

. ,
, . -
. !

,
.
JI .

] , -

. ),

JI.
. -

, } Jl.

t , \4 -

JI

,
,

. , , ri , .
},
. Jr
\4 I.
I ,
ytecTb, l -

l -

ry, cTa-rl , .

,
.
.
,
. l 390 . ,

,
,

,
, .
t, l , . |f Bluleo, t, .
} iUI <'> iul . !,
Jl ]I . . J - ,
, m},] , ( .
O m

Qboa,,

,ggt , gt

luOiltth0

167

]
4i

$q,

et

f.:

i]i,] _

.-,

!ll,

].

, , ,
ts ;
. JI ,
. -

JI <,
" .

. !, JI ,
.
um (, Philotelie) * uu l: m , urc, dapHbtx u I u, tu u dp,, m mrcrc muu .

m Id

rcu

u ] 840 2d, zd
u4u uu ! Bble u. t l846 d z
t um u uu ! l m, m
rc-u um!, u,
d uu l. uu
u

lt

l -

Ltt m, ,
.mu u m. d. t cepelu+e

] 850- eodoB. rc XIX Hue rc u l O

.l !
do u.

m O

i]t_]l

i].a.]Li]|.1/:\.

tJ5gl

l:'Oll.i l-,!, 6]5] ]i).t

ljKA

i]5rlr:

www.fishinoinr [ .ru

ll"

"^

I{,

169

zll

ELO|GNE SESEL
SEYCHELLES