Вы находитесь на странице: 1из 124

bl

ll!9

,ll!lil|lilil|]ll firfirjllilr

cJ_fJJ]
_iJl

r]]JJ

li
jll-Jy]]Jjj

.:1 ,zi,:l.

Cl J J,_J

|13

l.

9-

_

6 (129)

G
_]-J

_lJ

-J:j

i_l_il

j_]
Lgi

'

jl_]

jJ j_l yil

-,_J_il

j_]

j]

-']

:
.jfi

,,;ffi,..#

\*_

,r*r*
1*

'

-':'\
}-\
,\
-,,

|,:,i?-

,**.

OO

Mii]:,ii,-

l,.;J_],-:-,

12

12

.,,-,_-,.,

46

Jl lu d m ll(du u .lui
!u, r d
l ltl,
m d m: u l1puKopMKa u allcu, t ll, 2l m v]l.
d! im m.

lu t G umN d,
ud u ,

B:,fi]1

52

26

uu , d,
u muu dlu, N u dl .

l|,

l;.:,]:]__, i:J:]:]i,::j: 1.1"-,-,.-

Jl l

52

d-lul J ?jli s]l()d6). lau.ltouI|lu rLu. pLLMallu r. lN


, , d l.
u

--,,,_

_l.

li,*__..,.

, y,loqttx ulu um Ou u
ll duluu, dum i!
d uul uduu- , u l{]
Kp),ll|o?o t, 2 .

64

m , j!ll1 LllJul, ] zod zodoM 2 d.u 11]l1l( u?ullll ,-

muu u|, .l Bo.tto,tKHo, tll, utll l


lt u, , ul} d-lum d\ Klia

li a,ld, livl
- l HeKltl,i, |]rl tilut r)u,
Kozia to.1bKo u-ll mll ptlKapj]|rK tl l-
doK zt r)lul ,l u| ].\,

130

li )|i

K]:]|:::i:,,,

ll1ujll dil, ul tulu )|d

t
?l),, u

.l dul u-lt t ll l,,,

.l,,u

d.u 6,

120

,1od.lu .

Daiwa

uwiu

t,

d lJ u, )m ,\m
Luu tl 2 l l 1
!1,,,
ttr,

166

12

,i( l d,lul O]u


u rcutu. lu l) u!?
u t

j,l:^:a:]1j:1].

12

98

;ii;:n::,

l] ?yclkepa lll ll
. d tt d l l .,vllil () d l 2l d ,l z! jl!.

,d pu,ttaHKl., u l

tJ -

152
tl uu?-

lbb

68

16S
'l

Well Fit -

,r"r" Tr"r|.""l1r].y#J]-

. ltl i\,t

, .
]\,1 ;
q. . irr. tt.
ry WeIl Fit t:
]\l lt, t
-
: S, L, ts - \ ltlt ts .

Albatros

rI tI, N,I-

, 2, i 2,7 -

. - SIC.
-

8ROu

WWW.eco-group.ru

lts .
Black side t ts
, tl

Il

<] ]\{

lIII

>, 1,8 2,7 ]\,I ]l{ ]\{. tlIl slc,


New
cuide system. , vN,teb

LROS

L slDE
rl
fiq

,,

! \l

I
a

, JI ,

.
:D,
.
(

<,,>,
20l1 ,l
,
.
Algorithm
- !
JI,
r:r , tul

JI.


SIC JI

.
ry -

l JI

- , ,
JUl I -

- ,

.

l.

rul
-r LucCraft Clutch ,ru , i
I . , -,
ll ...
irr ts z ! rrr
l< ,
. r I fi Www.pianyaltd.ru/
r,

[t<. Clutch SSR

.
p:rBHoMepHaJI,
, fll - I4. l l,


2 : I-12

I-69

I-12.. 375 , 0,5/I/1,5 oz, 15-60 ,


2l4 r.
1-69. {: 300 ,

\/1,75/2 oz, 20-70 , 178 .

},,

, l.
}, .
. J^t Jl |
Lukft!

,
Tsuribito

PIKE STRIKE 88SP -

tlo .

TSuibito PIKE STRIKE 88SP


, . _
vl \. .

,
,
.

5Rjj.
, PlKE STRIKE JI

k .

tsi
, JI .

Grmi . ]'*
g
rg 00 50.
3'' .|_
.
Oregon 650 8 -

, . r-r
, .
GPS/GLONASS r{ ,
. r .
3- r, ., , . Bluetooth ; , , , . .

microSD
.
Dbtar(e to t{ert

0.67

at Det

<!
. .'>

,
2 .

2:37fi

OOl

li


, ,
. )l, I :
.
] ,
},I .

- )i
. , ,
.
,

),,I.

}r
, v -} ]-

. ll , ,
), .
,

,
JI
.

l v -

JI , -

. :r,
.
: 4-


.
<<)>

, 5- 6-.
JI iul: -- -

, -

, -

] - . }r :r. !

JI .
<)> ) JI . \4
.

13

r ,

) . l
- }t
, . , },II .
,
- , .
, JI,
, l
. ry .,r Duo
F, l l20, 85.
- Jl
3700, l <<>.
I
Lucky John Jerky

Minnow,


l0 . Talcke
. ,
] "" .

- 1-1,2 .
<,9r>
, . , }{
I .
I Lucky John , , -X-Twitch,
i
- 7, 9 11 ,

- .
x-Twitch ,

, ry.

, ,
,
H)DKHO {D , JI. salmo slider
7
- . , },l < ,
} 70-80.

<( > ,

r
.
, .
} ].

;;[t

WWW,f

ishinginrus,ru
]

Qta,

/F /Otl!ldg

, l\4 lvloxo
, O N . O , l O.

t.l tta tIo"tbcKii Slid


\, le,llI

ecll,\ O,ko Jto,1 ur

NI L]epcI]ll ,l,r. -

]J Ha.BltHtlerl Jk

.Ik.
Jk-R Jk l]itss. ol,,Itl,trrc
,qi.i. ]
Tor,]bKo ToHyI]tei.i l]LI, ,liirl
llpt{ Nl o,IcHb Kil,Icc,l,BcHHo.
II . Il ]Ia ,l}.{Il I]Kax. -,trl -,trIii }l }l
ll(' ;H:lllll l c,'lbll \ , 1.1! lll\ lI.1ll rlr'lJeH R.

,l ,l{ ,t ,

i\ \tl,l .t tl-lt \{, tt,l

Twitch. lttltr
Salmo Elite X-TWitch [1 -ll
|.q8 \l le(le 5-25 I. :rt
r] ill,. rII] ]ll'HtleNl

t]\,tNl 0. l2 rtll rt tt
l.{ TtlTaHoI]oii Lt,]l}l, N,titttt t.t -y liec .

,t, il]\1

\1eJ

8.

\1 ,r] -
llr .,] ll (,l l{o lHil'l pilc l ll le, lL
1,, I]I i\{tl

i]Ll(\('l Rl. | tlccb II

e\t,le\{ Nl l]apllaHTol\'t .t ,lI ii ii -

Lucky John Rolling Minnow,


]u] IcHci\l cKopocTl] l]rtKtl i\l R Ib t,,1

elo pu\u/U(Hltrl t

Lo

cartuii

l,]. .,l ll]vL{


]] I1],pc \l }ll.{ ]lo,rleBKe,
olHtrl Ba!]}JaHTo]J Nlc]t-

ii,l8
IJ1.1

, tIco,1b]\lI] prl]\Ia] IoK

15

?\
Qw yq ]ffiffi l'fl'",',:'#J*
&Olrt
'
l ,

,r .l,

Nlec.]a iitl- rt ,t.

,ile J,IcTa

tl]\lll. ){
Ut ]\,1 Il

]I c,tilHeT tl , j]rIrl
, lI],l]\1
TaKoIi NI, ],I N,Itl
Htle tta l.r,tt -

\ \I((lil\, ('O 1.1UR ]


tt l.tltl . l l]
ILl l!\l]lliltI ll ts,l tlIt\

l\lilOJ \
_l,lUl{ l .l ttii ii . Bccbl\lil ;<rt ,l3e, t lttt1 lilulIIl
lr1]\] ll BcpxeN,I cj]oe ,
,q
_

ttto g

( ll l I .

ffi

ilffi'#flT::,i i J]li:J.i1,';;;;

lltr,t,l \oDU||l\ | peil.Ill-

lj -,it]. -
,:l j]. t olIv

, NIecTax. Il]e ]]]


rr tt . llco.IIb]Ot]a,II
J11} l\ ,| IK\ HilcI.1l]oll Jl-

\laHKe

,rrl.rl r

ii Koii ,,r . jllIa)o


Il -IJ. ;l

lIl,Ll\Ill I]}l
]\II.1 tl lo,ittttc tl. rrij
,,l ,lI.1 ij .] }J ll ,

oc,lIe ,l;tI tr r]xl]la


\l, lJl, ,]tI_
lo cTyeH.IaTOii ,t
i]\,Iy . .]()'] rlo"l rIll Il]\1 ,IlKIl]Itt lpyrltt, l. ,tTo tlaitTtt TaKlre
\I Nl "q ij
.l.|||._|ll - |1 | | J( \Up,l-

lltt l,r.tr ,,1 Htt 1-1tttl

Jii NI}J. Tert rleHce..

=-

ttlt,,tl TNI Ll ]\
i]\I,
l, . 1.1

l1
jl \ll]., . , t|r.li

rr,t,ir ,l, .

\lJ l] Kal,IeH] I ,\,-,tl , ltttl
tjecb lt ltt Hitto.,ec l\.lLl:lTlIJ{H IllIlU
11 l | l|,

t l]
].1Yt}\1 BoJ]o
c]\]a\IIl v To[t. lITo .
.llJll lO. \|rJl \JO -
oll i Il cyxlre.
].I Bb]coK}Je }l
]lll. , -I-qy) ), u c,trtot,, ,t,, ,t toBoj
,I1I1 NII1

^IlH}
pt.I"l.

16

Kitpbepax

,
_t

0 ,

20 .
,
JI -

5-6 .
lq. ,
,
.
l

) t.t-

11 .
{ },Il

. . , )(
,

.
, Mo)(o . v ,
ry. r, , JI .


f

I -
. .

, cooTBeTcTBeHHol

.
vv r }. ,

, Hel


. I
, r
. }

i.q

IL(B

}. k JIrl -t{-

rc. UJul J IJi


, ! i
aie . JI .
Molcro I/
, .
a-t :r,l
l,b . ,-

fl

Jl
r
) .

osko.

- Stella. . Pirat. 2- Hovepe v
- IU . I (Spide. Long Big.
Skri)
.Ir 2 } l 1
l7 .
,
. )(
, l)< .
JI ,I
, KaK].lx-To
,l. - . t, i lt. !
TaI,x_ _

, .
TaIcKe
, . I , ,
.
-

, JI , } ,
. JI l. .

.

l
:.

l:J**xrjlooou*uoo"-

, . fi ,
,
.

T},I


4-5 .
}
, 1"l

, KaHil,JloB.

, -

. ,
.

-. H).rKHo
{
.
,
.

R }, NI

,
.
- t,
, )/
, , <>
, .

, .
,
},. }rKe ,

u> l
,
, . ll
Salmo
21

Grd fld 0 FD. lrrI IU


"rl ] ,l]. , Lle\l
.l. <..t l}lHTa
],l ],ITeti Jl, ,l. HeNlaJol]a)(HOl
rl}J
lIU],1il, l.l l . leI vll
) KolI l Ji 1nlc
I ]] Ha]\,loTe r]
. ,lll
IU).l (l]K ,lJil\l ,ll:tllou ,pooll
K.ttltltKll lttd
fid ]\1
l
- ]Iec . t ,
I

,ttl I25

NI ,.l.l] ]\,t]. 0.15 rvIL


.,,rut ]\,lrl
II,l\,l

..i

H;t l r{r1 11 .1O ltr


t
1 tlttet tr,p,rl,'rI
] \{ii ]l, }J
Tejlol!].
u ,tll N,I
- . l] ii Bo,]e
]rful
-I }I] rI tl|.,I ,q
.
,r, t. ]\J
aTb (tt ,r]
}J}l
. tt t|),
Bona t

IJo N,lyTee,

N,l ]la ca1,1tJX ,i]ll, trr


LIae ,]Y
ts. Bot]cc
]
}J]\,t 11-I] N,j -II}J \,Il] /l
-q ,qtlcKlJ]\1 )(i ]\,1, lle.t.iiK
I{HTepecHo, ,
c.toBo , tccltlltt R,lcp]]\l,

22

, , -

,
I Pontoon2l Madonette Minnow

JI oK}Tlb.

JI.
r
8 .
]. } }
.
Slide-

, Rolling Minnow, Bully Pontoon21.

,}
. ,

.
HoBbrx [ t

Jl Soft4Play
Savage Gr.
(9,5 ),
(13 ) tl

,

. Soft4Play
}
v Jry\{.
l l mlI
vr,l.

[gt

, , .
<,,>

. ]\,1
r .
l t
,}, -
-

. .
] \4 \4
]\1v
J-

. , ,
.

.
,
.

, f

tt -

, , ,
, .

.

I.
,l ] \

ou._

l
,

"**

h'

'i\9


l
.
,
.

o.IHllri l],,I I] oc]JOlJ1IO]\I l]o\olI.1l Hil \


IiepcKa I. I] ) Bo-1rlx.
cTpyrl .l ]INI TelleHlle\l, tlttTcllec

rtrl lLt rrt. iljl)ti Hellt,,reKtr l

I. I.1"lt]i.i lli\I IIl| 1.1 \,Llllc II


,lpl(()
IJ]\I poBKil]\J}L llt Kocilx

-l]l

ocHol]HO]\1 ttI.1,t. tl:l;ti.,]_lrI .l tl


tltl:ltrr ",t ilt ].I lli]1.I t<ocL.lort, t
xelta-IJl \t,l.
}]J IJil (Oll lI).
R

co\pltr]e] Te,ilo. lll(,l cTorITb t] .l 1.1


xo,illl I ]IecKo_]bKo I]acoB l]]l J] lI
]1o\I.
ti Ile ,il ]\rl., I Io r.t 1lll -ll]J I\
,IYti

-,Io l] JoO_]llII.1-1-I IlocK]l.


Tal(
-ll],l ,tll ]] BetlcpI.1e ].l tl lI.
il I}orta

l .,l!-

Li ;lt 't -,loBrlT

t]

_q

)(apKol _llj,
L:lc Tcllc-

clpyrl\. lo Ta\I.

vc IJ,i] I]l. 1]\,I\r . \tll ]l,illl


. tt tt opttullt.tb L}llII}IaHlle llil

\lI. 1.(} \ - Jll(Irl l paj\lcpelI

tl

, bec|la

Nl.

lt ]lJ!,}I

l]lle I

]l,] II l,l

l]lIL. H(t ll lj,l lUJ\!|\. U \IUll\I tt;t6.,to_1cHtt,,rt


,rb tttB
]I()c]b ] HalillHileT l l l],l,I llacIv.]eHll
erI YNIel]c. llHoii ;l Ii] ] tl llacoD

.ilo ]aKil ,

Tc,teHtle ttt.l I] ,() t]\..tl].

octtoBtroii,lo ,l)I]l]. ])liL' c,rlclvl1lI e.llIl]ll(]Hc


,l), ll] U Ic 1,1. lllK \Io)iel lll]()
IL), J.l ] J,(' l],'l() l L Jo l,U(\U
l]l ( l lll]il

) rt,;roB,,t l]lt.
Ha,1oItl, Hlt Bo,:ltc
lla leL] (] cll]IbHoe -l]lII.1 ]I l]Jll
Blt l()- l ) l( J{t) |L|) i|. |||)ll|)|,I.L"',,'
tlo crltc l00 l] tl IJIII. tro ,,lutlI
''1'',r'a1,

1l-

l}Ill y lttttl vxc lIe ii olllv.t,t, l lll ll).cpc illlIi.| l)ll-\ l,,loll (l tlJL\l\
26

.l;l,

Ir

]\l0xIIo _iI cBel]rl.b ll.


iiil \,lI]l!]
0 l(o:1,1ll}J .' llU l li.Krl(}l J'.'r ti,tK,'t,,',t
,.,t tt',.'

\Oi]oJI ||| 1t1,'1n, 61111'1116,i-||li,c ,|,, |,L),|,(,\.\,J1o


L,.
KOTOI)ij _iIelo\I }l c()lJllil]IacI
ljacI\] l(,H,l('\| .,\ \|(.,|\, L., ttt >t . l ..,\t.l
h.,,. ,,, ,1,,_i.

]JoK o[IcHb \la,lo,ll ll \1,


ll;t l]-l IIl)ilKTtr,tecKIt K_]loel.. cc,ttt
},llIt tltl
l]]lI ,Ill. l. NIoxllO
lIl]l. ]J,,iIb-

itl l ll]llvK) lt-,l 1,, lrt tlo_];r il


l IacT i Io_1I l!lrII l] paiiollc ] L0(). :rl,rI ]IO-il.
I.1

l(aK

]]lI-10. lIapv liacOlJ. I}I HcKoIol]oc


t]pcNIrl R.l
cT()lll ollpc,lc,leIlHo}I }.polJl{c. I]oc]]e
lIalI}lllL'l l1,1 l'|,',, ,, ,,,,t Ull\,l l,|\,J)Ll,|.,|!'I ,,6L|'lJ|lt
||U,l

l rI pc]y.lIblilTI]l]He LI
llil Bo,:lIc t>t< , KclHc,rHo. I]c llKcolla.

I) II.

_lo]l,:]lI

www,f ishinginrus.ru

:;i
h,,
,,l

'

,,.],

lio ,I

;::*

,1

oI]Ol]IO .Ill l cBOtI\ il, )

-,1lI cBoe\I ],I,iIol],ll.


t tot.]a clty,ratO t crl llOK-lc]lKI1
l tr ]

,1 t.rc,l Ijll,|||. JIl,lt,IcIjJ

Il.,|-

KrIe. _. R Il c,ll!1]ae llac

,l-rlll l]] ]\I,


( L]

l ]ol]l ]0\I I lil

.,.

]lr,l(]

N,l rlHoii ,ritHei.i I1 J]],i] tII,-

,(eHLIn Rii ttcl,tI.1. tt


lt lltl,II.1,trl tt-

)t(apy)

Hoii Bal\!ll . lll]]IIj

],oto .L\l. Ilo ] Bpei\]rl i\{

KoHcrlHo )( \,1 caNIo,

-I]1.1

t,o

;.

ol]b]c -

), ]I -rleoi\I
ltr NIeIlee aKllll]]ia. l]
]aIllio ] lll,( ypoBllcNl
]lL) i| l \ l |\ l \, nr rt,t,1 11111,,
}la]l bllb]ii),
Ha.]llHy TltKII\ [(III
,IilllUii l]..t ltcl,. lI l Ta\I
\1 po.Ilo,Il ll l]a llpo] -

l{

xt.ltttHtlK \t]]
, It ,t.

fIc\lllolo ,l.
R I]\ -Il] cc,illl
ll lll]tIc]-lclllyc.

ocHoBHol\I
.]l ]ta ;. -]
) lIllKa.,(.,lJb. coNl ]l I]L

I l_ttttu:t ( rI

ii -i,i
ii ,,li.i.

-q I]l]

Cttaclb

]t (2.6-
, llrt -rllo l],l

ru)

t I

. ,,l KopoTKtl\Itl

(2.1 2.4

Nl) tIoJ,]).

,q]l ,
t,t

t.t
2000.ro

-]500.
IllltI i.1]\]\l
l1-1

|()

J,l \l]l'l

\leclil

,rt, (.rl tI:ttr "

),

27

0,1 0,1
10-15 (4,5-7 ), .


()> (
, ), }
,
.
urc

, . \ \,
,
, ] . cBt_l ]u, c,ta ,
IuI
(suspender), -

:_-*

(,
..), ){
(floating).
-

.
r
, :

,t9

,
.

r{ Challenger 70L SP
STRIKE PRO _
v 2.5 ,} l r. YO-ZURI/DUEL
.

rd 60 75 2,4
(8 ) 3,3 (1l ). LIBERTY Bite
60SP ( )
LB Minnow.
FISHYCAT, KOSADAKA, BOMBER,
TSURIBITO ,} ,}\, . .] , , .1 . ! \fepa
- ,
, ,
.
r ,
)( ,
75 ,
50-75 .
90 1l0MM,
JI , Nl

, ,
, .
,
. , -

TaIcKe -JI .

(
) <(>: ,
.
, Jl:
) . .I|
0,2 l,5 .
,
2, . }rK , . r,
, 29

2
25-30 . rl
lL , , I 1 2,8-3 l
3,5 ,
15 20 ,
.

,
-
,
BBepxl gl
, ,


. ,

,
.
O ,

, , .
. ( ), .
,
,

,


t , . JI

, , <<
v>. ,

,
,
ll.r ,

.
, ,
.
r v l <,>,

. JI ,
, <<,>.
,
_

!fi


, .
,
)
9 ,
}" .
, 3 , .

,

.
paBoepaljl, ,

.
I,
l ] ul
.
lr .
,ut
,
,
)
, v ,l _
:
.
} ,
, JI .
JI -

I}1 ,
JI
.

].
-

,
) ( -

!fifl

), -

.


,

on,

""n"

o"ru"r]


, ,
, :D .

(
<<?>).
. , - ,
-

MACTfPCIBA

]atle

J,l

: ,
,

.
, ,
Jl .

.
, JI .
,
z ,
\]l. } ] J-

.
,

, , MecTaI
,
, , , ...

f,

[q

,
, _
.
,
klteB
:
( ,
), l .
. paJ ,

JI. JI ,
, _


, }" .
,
,
,

.


il. 1,1 Jl l

]\,l

R-

, }" .

(. Libeny Bile 0) . , (
20 .),
.
. ,
)(
.


. ,

J,
JI
.

a
a

5
,
4

al

r ,
1.

,
, .
:
, -

[q

, , ,
.

, , .
,

.
,
, }"I

. _
, )(
.


,
, rl
.

100-120 90 420 . }
l40-180 _ 420-450 .
l rr

WWW.f

ishinginr.rU

<,20

30 -

J] ,
.

, ,


-
,

.

\,1 40 60 .

.
. , KDK ecr \1

-
\4 ,

l -

()
,

,
, .
, ll. , , , , ,
.
l"r l -

, .

. , } .

,
.

- .
,l ,

] .

39

[4 O
O ,

]\t ,

.t . ]

cHtII.ITb

]lal]JeH1.Ic cTpyii ]Ia - Il \{ NI\l \{ R

l}I\ ]I),,
l,llt N!o,{cI II Jl, c}lJOl}oij
] ;(]]ii Kop]\IymKIJ, tllL l.r \Io)(Ilo
lIUj)e\o\|,I j,oil l ,
| |, U\llIllO:l_\
l{I]

nl

IllI\lc||,|

-IY.

] I]] ,ltlI1 }lljr]

l: PHUlU Hcll -,lll leI)il jIt |.| '|l])'| \loHo 1.1ll


Hot:i 8 l. ;lt.tl ll.tarleTp ,I l]

Il Il rt\ \t}, .qo l20

0.I-0.13 lrl
J.

-q tt-,rcTet]oi.i
l

I.}

lt

l.t

0.24 0.2 rt.r,

}IoI]o,

IlrItlt.l KoNJLlHllpoBaHHoii ocHoBIIoij,i]ecKl.]


"II.I.1\1 tj}IceT ]\Iltccy J]J:
NI rllrl, ;ltllI
]] -1.I NlNltl tt.:rrr ;

lt l ,rI\
,r] lcTpc, ];

,ttititrr [

KoI]]\tyllIcK Nlo)io I]e ii-

I.I\IocTI.L ta;Ke

5-7

NI NloHO_i]ccKlI

a\Iopl l{]I.Ipol]aTb rl :
l]l)}IeHcHlle I.tltlii l]-qlI l,]
IO l \Ia,ilc-ii U Kacil l 1.1e i]
ii.
l-aKlt t rtll. \I 1.1c] ],q yII _rly Llt t.lc l Bn
l} cocpuIeH llo lltt ltecoKl
Ka,tccTtlc ii,i] KI.1 ill]Il \I -]
t( NlOllo. Hcii llvHO ]O t l . oHil ,III
i, ltlt,lt tI lc1.o KatlccTBil l.{ () | t]clIaTb -Il! l
\itPaKTcp}lcl IIKaNI:
IloNlOl

llaKclINIa_q lcr

lIi.i:

- ] Oi.i Hit ]|]IJ (rl],,ll l


,IIl lb Hlt i .laxl);
- r:l.ltt \ll]H}1]\]a-IbHoi] NI l .
,]llltrte,t p l IoBorlKoRoii,]].l 0.08-0.

40

il

4 rrl.

Nl

www,f ishigirs.ru

,t Nloxo iL, ;<. t


( N{ Ha[{ t{ r] ll), tI]\{
\,Iil rt .
(2 3 ).
c]\1oTplll\,| ll l] N{
N,l-. lt \,l -rlrt BpalJo . LlecT]]y jl \{
l\{oxo "tt ll .
tr. -q -rl ]\1
;tI, l,, N,I l\,IecTe ]\,I ]\{]\,]
y]\,f -, tr .
-,t l.t

N,I

ltulLl

Itsli .

,r,t

,rl J,

;rt -qt{ ll . .
\:lK Le.llllb KoIlKpe IH\ lo To,IK5 Hl tHc. t te r Ler
lexaTb HaIUa \t ll , rtlrtt Topo\,l ,].,l lll oIlpcr, , }l . lt
}lNl , R I]
llJll }I. Nl -,l ]\] }{,, ,
,l ((]\1)>.
HaN,l ljrlill .
, l ,l , t I1,1
-q. !,] L{ HeN1 tll] N{ecTa,
\I ,t\Ia, l]yc,rlo IJ ]l]]
,.-l. t la lU.l(l(}l KOp\l.
.(.; ,l,,t ILl l\1 BeLtIael\l
Hll ]}L{, tti ,l,

py}1.1K

41

). .
, .
,
. { t r, t JI
] , ,.I
. , pyl<el
.
,
, , ,

.
(
), ,l
pylq. JI,
.

- .

l -2 <,>
.
.

, I ft r .

, , , _
, .

. , JUI I
( ,
). .

)(

, ). ,
}"r, BI/cHo-

Jl! , l , TaIcKe <<D


- , , .
. t<
l] .
,r
,

. 200-300 .

} .

- . -

, .
f ,
},
. , ,
. , }r
t 200-300
1 .
r ; , MoTbUIb.

. ,
30 . ( Jl ) . 15 .
.
JIJI.

Molcro

] 5 -7- I0 . }

. l v.
, JI
, , _
, <<)> . I ,
( ), }"
MecTal .

JI,
.

<,lr,> .
<(JI> .
, KopM}1xKy
. , , KoprllKy .

,
} .

I, BBepxJ
.
.

, JI
,
. - ,
N9 16- l8
,,I. -

0,08-0.1 ,

r
. -,

<<>.
<(> }"
.
, , J,I
JI.
, }"
!

!!

O/

rpr

#tr{}

#&;,}'*+,tr&

:
}.

, ,
,
,

fl

"(
iJf,;.
i(\ l

46

, , :.
}, }r
.
,
v, ,
l0- 15
.

:
J l ,
, _]}, }I .
r )4
, ,
{
\1 I
.
JI . JI ,


,
,,l ,
l .

, -

JI v}, vy. \4 , -

, ., K]Iac

. , ,
- .
,
<<>:
apceHa],Ie Jl -

,

9,
<(>,
. ,
, }" I,IJI
. JI .
47

())

. -


, -

^ u.
, : , }^l . ,
,
,
ry -,

.

. l

, ,r
, -

. , ,
vv ,
.

<<> , l0 80 , -

, ),
.

Hilr""oiiui."oo*

,
, i _
. <()>,
. TeMl petulbo
,

[q

) l
,
:

, , , ,
4 , -,

, JI .
JI , , .
ry
ll
.

r
*(;

._z

.

, IcIaccoB . ,
!

. ,


,
.
l) 40 100
0,14-0,1 wr 56536 Na l4 Ns 12.
500 2 ,

,
2),I|

KoNER g00
t rP|Fffolx lo i rrr
: 30, 40, 50, 60

,
k}, -

. ) 70 wr
0,l8 RL-0

N8Ns6.

3) 50 0,22 l
,
. wr -4 Np 8,
7 .

4) ,
. 80 ,
0,16 0,20 wr -5 Np 8.
5) ,
: - , !

<GURU>.
dtu ...

tl

clr?tlfir[r rr{t rr
: 30, 40, 50, 60

tdt
crlFffrfr

ro|E

50
clr

: 30, 40, 50, 60

Fl

r.

.: (495) 745-0741,
./:(495) 70-09-68
www.chimera.su

-l

*g
,*

,*,/

\.,
.}
;

*\

!i

,
,
.

.


.

l,

I R rI-

,,

,'',

]],.u:a'

. l I\{ <(-

D (ultralight).

]\t1 JI }". . a)

.

aL -

:
-

;

;
} l \,l . l. ,
. l

: <( D, <>, Nl
1,8 ,
50 90 .
(hrd baits) 0,5-4
N,lo)Ko , .
rI <> (rk
fish) ,l
).l l Becov

0.5 .

(Soft baits).

,
, .
]\,t

iuaoK

l \

-ts .

,
, , ,
- ( ).


, TaIcKe
, .

] _


,
,UI
, .
rb
, :Ul } (3-5 )
-. l . v:

l },] , ( ).

}
JI 1 ,


<<>

.
,
R

-, -

. ,
I : . ry . \ . , l
-
. - r,

: ,
,
J,..
,
JI

10-25 ,

, :D
-
,


.

WWW.fishinoinrus.rU

. (l 2 )
, . ,t .
\,l. ] . )( . , ;L] , "l . l{ . _Ilil- . KitK l
ltl.
r-l I,1 ]!{
.
oHll Nl < ,r,
\,l ,I Jlt -.

,Ecogcc r Grass iw S 1 %
1cv, l,) -
}< . , . , ,
} vepe tu. ,}.
}q( .
Gss Minnow S 1 %

. , , l. Kolopoe t ,

(Dm

<(,>

Ecogear Grax iw SS 1 %
, , JI ] v. tI -

JI -. -

Grass Minnow
%, ,
! .t JI <<> }

.
Minnow SS -

Sl

.
Grass iw SSczuIz.
30 .

Grass Minnow
SS (. 2), )
. ,
Su Clorr Holo {090) l
,


v ,toy] ] }" . H}DKHO

ftgt

. , , JI (. ),

.

Ecogeor iw SS I 1l

(, ). u

. \,1.
, JI,
. -

,} ]:r
.

;r Minnow SS r,r }
ry . r
I
JI l] . t l

}, .
, )]
2-3 ,

Yum l|ooly Beavertail 1,5


( 4) < >.

<>
<< k>.
<,

JI,
. -

. ,

yrtil

. t, ( ) , r{
< >.
Wooly Beavertail ,

fl


. 9 .
1,5 ,
rtil
.
yum
}tt
-. r -

JI BeaYertail

} .
, } tD

<Il>. ,I

JI },JI.

}, -

. Beavertail , , JI,
, IuI .
}

:l.


JI
s FS3001,5.Y
v i _
m 4

,..

wool.Y ^l!i

m 6

,
)l{ }I, -

, JI .

JI

.
ir
ry ,
,

.
ry
, .
I
,}
FS 300. ,

. }
,

<( >.
, .

, -

lEJ#alg

, .

},, JI
.

Eayobasa Ii FS302 1,5 FS00 1,5


( 5), ry . ,
.
t .
l
ToH)rTb .

,
] ,} .
Fina FS302 , Fina FS300.
FS302

.
, Fina
FS300.

fi J -

, l

. ,
}{
ry
.
<]B)> <<-

>. cogear ii
k l ( 6)
MaJleHb-

, _
] . . . , .

{ -

JUl _, -

Mini Tank [
JI .

I

.

<<>
.
,
Mini
Tank.
, <<,>
, .
m g tc h i rI
(


, }, . 9
)
Jl .

ltBeT

. \
. ry

,l .
lo, tUI vaTe. I_{BeT,
},l
_] Mil,,lbKa. !
-tlJl \

r,I I<

. -

\1 VAI ,.]-

} , . rr ,
e\la. } ] , , ]
Hayabusa Fi FS3021,5.

l9J[*1Ho"

, ),ry( :l
-. Vanfook Dil Down
Shot Single Ne 9 Devil Down
Shot Single Weedless N9 6.
}r
, ,.

.
t
,
Weedless Jl
,
,
. JI
1l v MOHT:DK. ,
}.
3,5 7 JI

!.

, , } .

(quick ls).
v v,

.,, . -

, ,

. , K:DKeT, H],rKHo -

.
Jl , _

Daiwa . D. Lirre Flur 0,195 .

0, 14-0, 16 .

l, I -


7
2 . . l
, , , .

. rq .l-

:IJID( _,

-r

tffi ui,;ft ',,';,"

:.,;:.'


l
.
,
JI ()
. [, ,
2l0 .
r 5-7 .
(bass) ,
-

l "lll

,>
. ,
f JI
}
. TaiaKe
JI I Jl
.

Jl

, . .
-

[q

, r .
k,

-.

I
JI tI
,
.
.

,l
, l IIBel

!,

. gr
(Grss Minnow SS l %, Mini Tank
l ) .
-

<>,
] t \4 ]\.

.

, -

.
, ,
,

-l -

, -

<< '>. [
,

) -

0 I4J (titi{/ (ti1/0 0 /Yl/

c!,up (t/,g00l/

,
, JI 2% .
,
2%l t 100,

II JI
- !
t , \,1 \ (

), ,
\4 \4, , t <D .
, ,


<,,>
( ,
). ,
la . l v t -

.
t!

, -

, l >t vHe JI.


l1. . to ll ] t (-

),
JI f , r,

.
Jl aul,
JI rI.
( ) a) ,
. . ,l

, .
, ), rU ( ,,I ) , -
, . Jl

,

{, -

I,

JI.
\l

:
.
() . _ !l 65

l v

" " (oJpa,l}ve!

),
mt uq

u t u. -


, & !

.

] ,
-!

,
.
!, : )t( . ,

(, Jl ), , MoBl
(, <'>
<D), ,

( ).
HoBHbte aMempbt uOeH -

uu u bbt ,rao6. , lt (,

, , )

, ()
.
-

.

, -

,
,

fi

. ( ) JI
-

. ,

, , )l.
, (
), , - . 20 r.r 30 , 5-7 . ,
( ) - \4. . <>,
JI .

(Grry
La Fontaine) JI , (ry<,shape>),

<, * ,>. ,
, , ),1 ,
. \4 - , (, , , Lr),
( ), }". } .
, ,
(,
, ), , ,
,
- .

67

r /], , , O rOO [ ] l\,100 0


, 2 , , i ), : , l 1 0 [ ] O0 I O, , 40
90 %. , , O O O , O [
], 0, O ( ], , , ] l\,1 , l ( , ry, ) .

=f}]j-=.*:=j
3


JI , ,
( )


N,I .

),
rl

O tu, . Iq iUI

ts ]\{.
, \,t
N{

. , ,
oTN{e . .

(-

} ! t
.

,l. . ,
l ] ,
l . l

, l

elo lts ttl


: .
,l, ,
l t v <{ts,r, _ , . t

(feeding ts) :t
llIya, i\I

. 8 To]\l. . l{To <ts>


,I .
]\|

_rr
t .
,lts
, . -

tI

, -

\4 ]

(rt,

), l ll!
,
. t
ry, , , ]all f Nl , , ( l)
l .
ts }^J ( ),
Nl
, !
( l, r).
N,t ,
. t
, .
N,I , \,lep

l,L

,t

. ),1

N{

.
: ts
) \loel )(J
,
, (
! , -tt). ts
),l\ ll lll il
,
lr ]\,l1,1.
O mu u u. . tll ,lt
.I (r] .}

)
rI ,

. ,
.

ts, )fi ),
.
, .
tr _[ ( ),
, , .
. ]\'I
,
\l eto . [,1
. r
lo. l
Jl ,
CydaK ycttoBHo mu,
. ry.

. ts l To\,l. JHe\4 -

. ] l}. ,
, ,
]\{ -


, ,t (t),
( ). ToJ ,
,
t. (r)

ii*rj'.:|

),
, !

]I-

), - ( ) -

.

,l\,l-.


, tI
, , .
- .
.
.
: , il. t llI,1
\{ ( t

).
mum umu u

,l.
.
< ,) <<>.

-
-

:
, ,
Tel\{
()
.
lt{

. , O.Q, . . ,.

.....;,,.;

poi.i -

rl rl. )r[rIlcK t tlHtl BbtKl


Ll rt
l\,l}I (,,l ). ii ,l)(
tI

*;;

\.-

I1

N{ KoHTpacTHoir (

lru t Holl) uil Ilpll\1,1HoK.


r ( 2),
- trl (]t ,]Il. sl. 8ljrl
,it I) po,I
rt N{irHKl.].
floBo,rbHo 8 tl I

_*
2
- ,l. N{
Becil vl l H.l )
\,ll\,1 tstl NI

il .

ta toK 1,1 ocH.lctKll l,]: llrl )<.


Nlit |l.
, tl l\,I -

. t'.I lb }
.
tll

- ]]t1 1]
ocHac],Ky, t
.

,|l N{.

J l\,jo;c,l,
ts Rl\,l \t
( .lilU}l\l l lIpoUU l) \l
tto

K, lrl. \l .,l-

,] N{, J

i\,l rfaH

-tl:

( l . |.|\Il Uts | r]. it

ts , NlaH ts :
<]\,l

N{. l

,). 1,1 I,1! tITo ]\,]

]lpll\{ilHKa ]\lT-

. \{ N,I

\IoxeT t]aTb
ll le\l .l rl Let
Nl ,
]],
i\,1oxHo t] \l,1 N,laHKtl. -

rt- tocTb.
,r]. ]\{ rI,
, . KacaeTcrt
]\,] }lNIl l1 x,teT rtt t0lllle lll le Il . .
]tlNtoii ]] }Jri \{o-1O] -I il pa]N{epy tI
]\ . l.il l]-rl
, rteH !ll\l. lIlLl

,U

..rr(..l

( ry

<<>

-'

; <<D " , , .

ry - (
.
hg
/
/!i,1
(">, iht iir' Drq)l _
- (
v
,ll. ,
, Tedepb 9 q
\ <>.
0,28/155 0.0/140
0.29/440 0,540

0,5/190

0.4(y140

0./115
0.40/110
0,45/110

0
70
370

9+1
9+1
9+1

, (12
l5 cv). v 50% ,
\{ ( .

. v. R, ]
,
.
.

\I ,
, ry ( ) TeMl ;t, : . ,
, .
,
: , ( )
(). ,
,
.ll.

,
.

.a r.
.. . d-G

r ryr .-,
(\'/
/ d!

f.

Y U
1sl+r r-rss+ www.mr.i m@mi

, Dlop-shot
I
),, .
- . , r
)
. <,,>
.
.

,
,
.
lt . -

, \4 .
, ,
(
).
,
.

: , -

, , .
,
( , , ,
).

Nl
<,> ,


, .
l
,

Dl-k. loKov ( ),,r


,

l, D1-1

, tI

.
l .

-


( ts,l
).

.t ,

,
1 ,]

,
}.

, .
,
. . , yN{e }.
r]
< >.
,

! l-

,l

\-

l - -

,l:

\
{

;l
*,
l

,,

rl iI

,,\

tl I
,/|
I

Ll

,
tl- .
, .
.t

1-14',
, , . :

I ts ,
Nl>, , <ts

. ,

f . -

:..,_-]:-:f,"_i.

77

,
. : , tI , K]IeBa, , .


, l, ry
, . .
. lr! rI -. fTo\Iy v xeHil,
} . , -

. , ,
:
A-Elita Tliumph.

l 2 0,12 , , _
20 ,

0, 14

N9 12-14.

*,,
t,

}:"
l

- Tica g
Alivio 2500 RA.
wggl l (
- 2 ). 0,14 ,
0, 12 30
]\{ , 20-25 ,
, l2
0,10 , No l4- l6.
}D
,
- _

( ]. .

_
. t . . . ,
<{> )< .
BMecle ] .

I -

}r ,

.
ll } .
{
JI,f .
,
, | f, -

.
,
-4
. ,

2- .

[q

,l: .il]

50
0,5 . I
,

, ,
. , 90-
. !, )( <(-

> . ,
Jl
} .
.
)
. t-l }.
.
,

. ,
2007
<!> ff
, r
20- 30 ,
l l . . iL. Kclar . , [ .

. ,
.

2008 2009 ] cac;Lrla il

1.1-

trI ]\l. tt ", To]\,t , ttt,,t ,


20l0 Nl8 J) Il
KopNlKy. ts :
- , \,i R ll 2{)0 250 .
- Nl , ]\i] l/4 ;
]]Ll 1,5-2 caKatla;
]\l 0,5 ;
cei\{ea }{J , -
,,l
- l/4 ;
, ( )
i/,1 :
- . s l,. ]\je-lKo 1 ,:
- ,,lr]]\], N{

2 -q;

]\l"l il]Iii c\,lccb]O N,l}JHy-l lIepe_} l0 _,lt.


]ii KilpitcI,t . il I loToNl -ltl 1.1Jocb,l ,
Hit lIIrl ]I
- Kapact] ]}"tlcb . tt ;ltllttTa lI,Il,,t ]\lLt].I}I HacitrloK: al
tl , LIepBb Il i]ll]. ]l ]1t]a-rl -

tI
-

20

l lt ii:
0.

l .
5 t ,il

]'loIJK)i

" Hil ! l.t ,t tr


ful }i-,l. KTtt BttocT1.I i]}l xoy , Nl .
l'i l. l\l) il uecHolI ll,,lIl
]\].

N,l l\l l] , . Il\{ l\{:LettbKo l\r, k[,


} looe ] \4. 80% ,t t 1 . .
.
-

cN,Iccb i\,l ,
,], , , , Nl. , ,
, , -

i &1 t
.cl
.lt

,,
1l,.
j,r]
,,
ll'

1,
l

]|

i ,l]li

-,,

i)ir

\li
li,

l\ t,

::}=| -.;

ill

,llI

i, I!,,

|;i

(tros
,
( ), .

, .

, -

, , .

, <. , , , MoMeHTaJlb .

I -


3 5 , -
. () v:t.
, .
, JI },
. -,l} -
rr. ,
] t.
IrI )i.
JI: ( .,t.

r,

$
F

.*,

1,l :li

,,i,,fili.

\/r]
t:r", Hi.u,

- .
5
400 , .
,
. ,

IIMot{ .

. ,
, . , ,
! oTc}"IcTByeT . , . , fi .
3 ,

.
,

, .
,

(0,5-1,0 ),
, -
.
, , ll , ,
Jl , . , Jl
l

. ,
.

, [ ,


, \4 l \,| Kpe,t \1 v. / .

-
,

}T


: t,
,
,

l-


:

JI

.

(, ) . ,
,
.
.t ,
(
)
. (,
, .),

, -

.
N{He
,

.

Jl ,

, l\ . \l
.
.

<,, Bcet
l \1. l , v t

u"

"I

re

, ,

t .

.
l tlBeta pa]\,le, Jl ,
'( J\{.

, ,
,

,
, ,

tI

.
, -, , -, , ,
.

lt lb tI
.


.

rIacTo

, .
,
looB .
,
-

.l ,,l.
.

-, ,
aL

,
JI ,
Reins G-tail Stuf micro 2 (m 1)

\,ll .

iUI
.

<G>,
.

\,ly

o,1

peJ.


, , }- -

2-3 },.
, .
, r

},.
JD
, . ] ,

. <<TexacD
I
i. -

, .
s Shaggl shacl (m 2)
. _

.
},, .
, , l . ,
] , ,
( }) . -
.
} (!) .,

.

,

.

I -

.
_
.

.

, },,

.

Iox Leech (m 3)
Leech

, , },
f Imakatsu Javastick (

Iq). JI,

.

, j,

. Taloe (" }

:r)( }, .
JI .
Leech, JI , } .
, :uI_
.

- .
, Leech Jl
, ,
<<> , , .
.
, , .
F Cricket (m 4)
<(>
rr.
.
. .
- l .
f }.

I
( ).
1,5 ,
( ,
). , ,


,
-
.
TaloKe
.
, , { .
.

-
.
Keitech Swig Imt (rhomo 5)
Swing Impact . -

, ( ) ,
v . ,I
.
] ,
JI .
Swing Impact <,> , , .
Gold.
,
- :r
. Jl . , JI \, . ,
}rt. y ] 3-5- . -: - ry, .

6
2 4 , rI z

.
F Slik (m 6)
]
, .
. .
wr S-59,
t.t
.
Owrrel Offset WoIm 5l0l.
tI ts
Nl , Nl ] . tl

ei\,ty tsi\,t
,
-

l!t HeBot\lo/KeH. v ll
5 .

Fox

Krill (m

7)

, , ts, ,{,
. ,". iL }Itl8.
v \4 ,l I . a) ts
-l \4 l]\t J,l\ BapllaH . -
1 . ,,t
3,5 , . -

ll -.
ts -tI .
,
, ,
_( Nj,
. I,1 s: , , .

KASTMASTER

(499) 968_40_50
WWW.goodfishing.ru

m 9

10

F Grubber (m 8)

,
.
, ,
, () . , .
} t:L .}, t v
v .
Jl -

. ) , -

,
.

[ OJl
, . : ,
-.
F Maggot (m 9)
, .
.

. . kry
,
(wr S-59). zul . .

F Reaper (m 10)
,
2012 . l0-cM 063 ( ), :UI

80 pacuBeToK. 3 , -

. ,
( 7 ).
.
, , ts ) 12-20
.
\l }
tI ( )
- l0 . rl
\ l1 .
, R
Nl ,
,
) } \,l] ,l 25 . [.
tI ,

.
Fox FIuffu (m 11)
,Ir .
I , ] .
. l l -

, l . r c\,lo () -, .
: , } ( ) .
F, , .
,
t, r }
Jaxe \ ,
, , .
, "
}\. l le. .


, :L .
dum m u dzu m lrcm

u m www.ftshigirus.ra.

'lM

(Sh ud)
, .
L| - , ,
, .
'

i' l: i,.i ]'!

|.

[Sh quachanchot s


, v , .
. ry . , }^l.
, JI.

, , ; N,l
, , s 60 .

{.
.

2- 48

. 5 -

. , ,
.

.
-

,
, , -

, 60 1,5 ,

[q

WWW.f ishingin

r.ru


[Sh Fgtl

N,l ,
lv]
,
lV, 15-1 20
4,5-5,5 , l\,1


IShr boealist
[Sh

picudillal.=::
0 O. , 45
, N4 O O
|17-1 16 1 1 8-1 5) 0 ,

- -,,

-,],,

'

O
, O ,

*..q

BKycHol
, ,
,
, , ,
-

, 8 ,
. -

, -,

)( ll ,

\

.

, ts ,
.
tI
. Ka.tecl -

:]

]]


I\rl O , O -

0
, 0l]
s, O ,

, ll . , tl ,
a""",. unuolao, \'_
llllll.

'
97

:
Jl
( 200 ) ,

.


.

,2 4 -

I
I
l

!. ! \

vHe }-

,
.

! ry . ot , sl \ , ,l .

ry
, } . ,
l
<<>

.
II ,
l loBo
, JI l

...,
, ry .
I
, : <l
l>. , -

eJ ,
-

. -

I -

J] f,, .
-

} , ,
. ,I|ecHe,

. ,

llpo]tl_]I NI,l ,il]]\ll] lJHeii i] KycTaN{I] tI ]I]


l] \1l1-INI IlpI1l l l' il

l l\cI(p),

, ec.ttt ,tt

l]a LI \! \leHce -l-

. ]ycl,cpll r]

i.]I

\l -)(. jl]ItiIlb]ill ]]ttNt, tl l -

} ,iloL]rIl, l] oc]IoaIloNI
I]a ]I]l\I _IlLI ,
:rlrtlrlg1.. H:r ,Io l1:|(,(Io-

,lHllc IroolimL,(0c1.1U.l)lL l E-l: \l

Nl.
}trl

cc-rl

tj -l

- ,l. IcltclitIe. il

i.i

, ].

,'.lr:::,:1j:I1""

lluii -rl, llu\lcp u lllH I,I(l


rt. ii L]ce

u |]j,lu, lIulI\l1HH:l>t \Illoii

i]il li ], t,rl 1.1-I.I


c]lb]lo l] \l l}\I cllot

\I

t.Lq,]l .!ll\!

Ll lI-

rt,

1.1 NItJ

,;l \IeI]ee JIr]


-I"lr| oIl]Ioii ] (1.I },
Ll .) Ila <

Tol(,,
- ) Otl]I!,Io
,rI ]\I JNI. c\lo]l-

Tl{pot]illItlyK) \IilxoL]o\I }l
,ii 5 lt,
dulul. Hoi.i ;Iotl,qe

J v\lcc,l

]Ib]Nl

TecTort

l20 . l, ec;tt

90

I]le

,r tl;l

l]ilc ,iI NI
,Ill. I]
L]ot]ce

]]]ll -

cTRIlTL','.bllOj

Llo } col(p. \leH HLl\

(l. y,ll1.]I}.l l}ce rlrl,


K:iK ttpl.tlle ll, tttrt.t J\4 egii
Fd B:ittax.
ll,. OcI toBHoe t] I I.]e
]\] l]oLIHOclb ]_
I

tittt

:Frl.

I.I

. -

_
,

. ff
, ,


,
- Pontoon 21 () Salmo FeedeT.
,
10 .
,
r
.
m, !
lI .

,
. ] r.
.
, ,

, _
JI
<> (<). ,
-

<,>,
. l. 3000-3500.
t, Orc.

<( , {)>.

<>

-.
l

. },]
. . ry -

,
I,1.

0,]4 0,j . .
, \,1 OWneI - , ]\,I, <r.
RIi
.
HaJleHo . wr NsNq l2 l4
I]ceiv .


<<)> ,
, .
.
lt l,,lu,,. laK
.

I] Il,

.
kacTepol] , , N.l . -
- Nq l.
, I Silver
m VDE, u
I . , :

. ( ) , ,
\1 } s,lI ,t R.
,
: i, 1 Te]\,I - .
: <,?>
t lb. (llo \ .
ts
]!t. , -

,t

t"

*I

wll,s-mrr.r
rww,mrlimrs.rU

.
20-30 .

<( Dl

,
. }I
, , }
, }"t }I ( ). r <(> }, I r
ltl <) Kopal
JI.

.
, , -

.
, r.l, _,
,

l ry
. ,
-
,

. , ltoka , , <(2 >.
, . .,

, ,
,

HeKoTopbix , .

20 25
.
<, > .
. ] 5 7 v. , )l
}" ,
,l .
}
R.

,.i
;|;

![qt{D

, ( 2,5 ).
,
.

- .

, -

2,r . ts risl.
.
.

.
10 .

<(),

Frz ( l
5 ),
- Fimm.
t
l 2 .
. t
. , , w
Nl 0, 16 .

0,12 0,14 r.

, <'>
, . , <<]\l,>
I, ,,l ,
, . i0-20 _
:
, ( ,
ts ). , Briscola ,
ocHacToKl
<<>.
HecKoJtKo
:"

.-/,ti

.
]\,1
. , : , ,
cN,Iecb

Nl, j] ,

tr ,
]\,1 :L]\,1.

ts -

. - ts, , ,t
ts <,).
rl I,1alqN,I .

l..
(, ).
l l, v te v-

,"_1rwq _qsr ll t . i*-\

l lll

tJ

).

)i,''

t{

r 1l

'-,_'1, :
'l:


, .

,l v. cttr

ts TeN{, -

t t
.i,

ts)]\,1 _lt, t l
l.
<( > .
Hol il. \l J \I |
. , ;t
ts ]\,lHoxecTBo ry,
.t

, LrNl lIe ,l,

\,1 ll

ytlacToB ,

]\

t . -

,], -

},

, \^{,I
. I J \4.

<<

l).

, -

Molrcto l,

}"
, Holo , ),,
\I ( :l
), Bzl]KHo \IaTbl
1.I Nt !| ] } )^{

, - I

ttu 2
tm m2 lM u\,t


.
mmu 1
m O .
-

u mm m u.

,
,
.

.
.

,

,
.
. ,
.
, , ,

}"

. . ,1 .

, )l ,
.
f \|- 109

rI,


r
,
.
, < r.
,

l,


ol l .

mm 3
du MeJloeo
ut u luuu,
tu t.

t ]\,1

)(, -


) }]\lL 1 lpov il

N,l , ]\{,
N{

.
, t l]\4 I --

,> .

t.
, , tlacTo
. .
.


.
ts Il , -

<( ts> ,

.
, -

,l ] , , i\,1
tr lb }l ts .

J, ,] } J}\ \,1
NI .
t itts Jil lae l
it . ,
,l ts ]!I , il
ll r ,

10

[,

N,I

\,1, lu )(, , . ,
, .
l , ,l t u .

l5

ii .

\l . il,l tr
l{

rt .
mmu 4

um t <lm,>
-vm, Kyda z,t udum um.

. -

t ( N| I
) ts
. , -] ,
.

t y.tacT
.
,
-rl:

bte

ltt uep

utl tl


)l , , -,
.
-, .

Hacalla, )l , ;

Jl
, ,
;
_ , ( , ),
l
,
.
,

, ;
-
-

] or l -

(,
,
. .) .
,
!

, . , ,

toHe \I t ,
(. ),
(
, . l -

),

,
. ( )


( ) .
, \4 .


]\{,

{, -

l.

,}

, ,
.

), ,

,
,
-


. tl f ,

.
, ,
, , ,
.,
,
TOMJ

...:. 9 I4, I.I . l . ,
, , BzDKHo,
\l. . l
.
,
ry ),", .lI .
, l-
yleToM , JI-

). , r , , .

- -

l Rocket Baits,
,
(dumbells),

. l, , , v, -

! -, Nl , .
<,>
_II. . v t, ,

.

.
, .
,
JI
.

, , . \-ll v JI9 (, ,
tr, ) , , I ,
Jl , JI , )< ,}, , . }
- ( )
5-20% ,
( ,

!fifl. l"r ,


.
vo l
JI,
. . ,

, -

U ( ),
! ], olKa ,

, .
, , -

] u

l J
l

,
-
,}
t ] .
,}} , \,l
.


I
v ..,,
.

} l-

Jl
( -

, ,
o] .

(
).

,
-

*r-9I/

;irq

.
,

, "{gr
, 5-gl
.

) .
, }" _ ] JI . : <( I0I,
>.

\4 \,l (t. -

), .
-

10

lr

(I )

l
l
l

1[

, ,
l | . , -

1,5 Kr

0,2

KyTor<yTHoe

lb -

0,15

0,15

,lepeH.

.l

tIacTo :

,I

()
,ij

5r e[j

ettl

!J&!,-

- {

t5

t_ti]il ().1 14!_] (] )

il )

i{; l

f f

t1 '

r'''

, , ,},l}l l

. ,
,

cvec } Hol
.
22, l8 l4 ( , ) 3-2- l ,


.
d udm...

, , l

. ry Daiwa , , . , , ,
.

, Daiwa.

iil"ffJr^Ho


- , , }.
| . J 5 rl-

. ,

li

.

] , ,
- -

, ]\{ .

,
<,-,>. -

, Jl ,
, ,

,.ll{#

iii"

Il

.
} . , l0- , <
- .
,
, 50 l t } l v}
.
,
( )
. <(>
50 .

1. <KyaHue>

. <,Harole",l, 5 ,
,lepe l J-l ,l J.
, - <<JlD

( ]
) \l l\: , cvecb cil i . ]]
.
tITo Daiwa <washable>,
< >.

- D
100%
. ,
l t. , ,t, Daiwa
Saltiga Z. <(> .

{!ia


ry

.-,t 2. ml ,,
<,


,
. t ,
} TilKe ll l
.
,i 3. <, m>
rI ]\l
j ry
.
r .
.
, . , , , ]," .l
.

)(!

alrl: , aL, cT.lIb.


, -

,
(),
.

.
, l]eTcTBoBaTb , (. . s ). ,
( l), ,rl . Daiwa
tsi l0, 12 14.
121

t 4


},,

_

]
ry-

. ry ,l .
, ryj
, r
. 'L

Daiwa ld
Grs, ZPIFO Grs,
Grsli Rollenfett ( 2).

:UI JI !
<,,>.
, , , t ].
Daiwa Reel Guard
Gs Shimano Reel Grs
Sr . ,
. [ t KaTyIIrc,I ,

l.

Daiwa Reel Guard Grs
Shimao Reel Grcase Sr
(l 1,

:l, )l
}" <(ry '> .
,r I I,
Iq/ ryIq/, ,

lI. l

-.
l (
ol -

).

, l ,]Shimano Reel Oil Sr
Daiwa Reel Guard Oil ( 4).
Jl ,r KaT},IxeK,
, , it .
, ,UI
-

). WD-40 .
t
Ji . (
,
,
KaT}.[lKa <<JlD). r(
] ] Ji J <lll>.

)D

/ ,
. ,

Jl ,
I JHaTb. \4 -

l } cJty .

f,} 8 .

!
-

}'t ,
t
r _ ]iq.-

).

ts , II

. Coor

Jl
( 5).
I! ml tuu

Jt, ,l,U U ,,. ,


,

. ry lgr,
-

<,'> ( ) }.r
.
w umu

} Daiwa
tt 000.
ry Daiwa ( ) . !aJ]ee
. , . . , :

( ts ., ts
).

mu m


5- ,

( 6). Daiwa
, \4 \4 ( ).
( 7).
. !,

. l

[,q

} ( 8)

( 9). 0,54 ( 10)

.14

m 1

D 17

[,
( l l ).
( l2)
12

, ( 1).

l,

. !,
( l4).

fl

mu

.,,, Jl
( I5).

, )( ( l6). Daiwa Exist
. fu
Daiwa Exist I

]ToI l(r lalorBepT-

0.

( l7). ts-

0,54 3 .
)( i ( l8) ( l9). 0,254 3 .

t (tltgine PIatel ( 20),

2l), tl aLII]\,l -IIIHIlK. ] I l \


( 22) r ( 23).
,t
( 24).
ylla d m
ttt . r ( 25), II

27

25

0 tr,tl ( 26),
]\lNI ]
,ldl ]\{ ]\{
BopoTKoNl ( 27).

I N,I ll.

]]]\| ( 28), "
Rl\,I ,
( 29). r
}l\{N,i qi]lt)

127

ffi32

( 30). ,

, t ( 34).

] l. \ l , N{. .

.
du m u
!,
-

N,I
}I \4 l /l. I.1K
ts N,l ll
L. (]

, N,I
Nl. .tt r l ( ] I).

- ]!l N,I

. l .
rcd i
t l
ts ( 2)
8 } { 33).
,1 tul

flg


ts.

,r ,,t ,t

]\1 ,L,I.
J0 t.
irt .
aL t
,I l,{
]\,1 ( 35).

l\l . -

Ka\,t


.
. N,I -

((,>
\4ir eto rt -

.
u Mog Seol
Kol \l_l Killy Daiwa

Mag Seal.
i\{ tstl.
,t

.
o]HltllaeT,
\,
l J KaTJ \.
'"\
:l ll ll \ll,

,
: -

, - l0-15


, - JI
JI ,
-

. ,
L lI,
, , .
, , tl ,
. ,
,
, , },I l

, .

f[q

<<>, , ,
. ,
,
lUI


.
] , .
}" -

-.

,
Jr]b 12
. ,
.

-

, tUI, ,

. ){, r ,
, ,
l0
\
,
.
rr?
?

. 4zU]> .


} : )(
,
...
.

- !
] v ,
JI .
, ,
JI I ,
.
, , :

v
Nl l8, . ,
,
. -

,
:l

,
, lrr
rI-

JI .
. . . ,
,
l , l5-.

I:
10 , ,I, .
, r}r< JI
Iry. coBeTcrox JI
r . ,
},4 JI

, (.
Mo)clo . ,l
,
,
.
? . ,

} ,
. .

.
,
,
: <<

,r,

. r,

133

. ,

- .

JI ,
<()> :I l . ,
, . ] , JI ,
}l ,

.
_
, ,

. -

:
,

Jl , ,
?
,
} ?
,
1, r?
.

, ) , l _
.
, Lfi -

. .

},, I .

?
- .
?
?
, , .
,

?
l00 ,
t 500 ,
. ?

. t -

: , )( D(
, JI

, -

Hl*

r, , cel ,

- .

m

.
(
MeHJl
)
: }, }, (r!) <,61l-

} . , ,

,
, ,
,
-

.
] ] f
;
,r
I .


: ztl

, . ! ( -

,
. )

}r ,
, JI -

, -

.
,} -

, -


. :
.
:
, .
- BtlT
: , ,
?

JI.
}rKe
. , .
,
,
, .
t }.,i, . f v t
.

! , } <( g,> (, ),
},l,, <
d uu d tu ,lum, rc
0 od|o?o ?du-

, rc uuz]|l uu !lm uu uu
oduHapHbtM

.. -

, ,
. -
, :


.
} ,
.

,
,

,
] .
-

[q

, , (.)
.
r
, lr
, , Jl
\,}1
,
. , ,
.
, ,
:l ,
. }D.
r
JI , , ,

- .
,
.
,

}}, },] . yiK

,
, , . ,
, l -

JI
-

) .

- Jl

. , ,

. , , , 4
-
l. , , ri -

v.

l ,

lr .
?
.
,
, _

il ,

]l]r]l

l .
,
, . G , . , , ,

2

m 3

Jl, t

: , , , .
] t .
( l ).

( 2):
:
- (
l0 );

;
:ul Nc I No 2;
( .l );
Jl ;

:
,,I:

140 ltig

"^

:
4
,

m5

www.fi5hinginr.ru

*,;;iffi

r 7

><

54r
,_
-

]
-

{, r , ( 3). -

,l -

l,tr,

(#

(
4, 5 6), r

U u}}Ul r ]t ( 7).

t r, r r<
, > q
t fishbook@astrel.ru

1 .

141

m ] 4

I
:
J] ) Hav l ( 8). .
v } ,
( 9). J } ( ;t 4 5 ),
. {
v}ry. Ib \4 } R r ( l0),
r(LI ( l l).

r

}" }
u v l }

( 12 I3).

142 [g

l2

'

l5

ltl tl

, ( 14). HoN| R ]\,I


( l5), ,

( ]6),

11

00ld/
-Oo/u0l00l/0
],

, .
- . , ,
, -,
,
, .
,,

144 !i

"

www.f ishinoinrus.(:r ru

t. coJ]H tta :,

.
, ,l

u Jll-

ts
[.
1857 . uy i .

. ,
]\,l
,

, Jl
-, , -

.

. l l ,l

.
XVI l .
.

ra r.
XIX ,,
) clpaHa ] -

3
. 2 .
.
, ,
, ,
.
u , l. .
\1 t\4. } } ,l ,.

;L

- -

,l\ \lt.
.
,

, ToN,ty .
,,t lt
145

,,
,
/"
--/

-'

tllfi

Qtl

/,/11r0llrlg

O0 0 O .

--,.-- ,1="

-+,

N/]

,'t

s
l

j,

,-,.:t.
: .:

?4
-,
*-,z.
*

,ffi,,,


] ) , ,


.
,
-

, , ,
, \4t t. !

-,

, . , l Jl
u-} Kpeva

146 [q

)(

.
. , _
)," ,
, . .


l t
1

,

. l

, . ,

, , - (-

] -v ). ,
.

okeaal . l5-20-cM ,

JI,
, vlv v .

.
,
\4. . ] Jl -

.


, -

. ,

,
. Jl .
tpoBKax \1 } ,

. }r
] ,

l\

, .

II, ,

,

.

. ,
,
.

*
. ,

.
r . a)
} .

, JI-

, -

,
. ,
, ry
.

.

, . Hy)<o
) , -

} paJHo KopaJl . Jl

50 .

- .
oKeacKolo ( -t
.
,
_

.
, va-

148 fifl

. t
, , ,

,

. N{
j u l\t l l5 20 .
. ',r
-.
,
\4.
. !


( ).

- .
,
.
,
200l :

60 Kr. \1
l10 .
-.
. . ,

,
,
.

Io t -

-,

,
: , I , - :
.

, [ , ,
. . , ] \4 Kopv. ,
. . , . tKo \,l v , , . ,
, . -

< >,
,
tr .
, 9 , . ,
l. ). fvu
,

l . t
l . v . r
l,

- ,

,,7

]\{ tl , -

15 {[

, ...
, ... , , , l .
, ,
... , , , - ! ----!!]

www.f ishinginru5*.ru
\]

, . , ,
.,Q [ ],
, , , , , .
. l . 06 5 , . , O , . , l , ! - !

.
,
.
:
, <,
,>
H}DKH, ,

. l,. l3-1o ,
,
: , . : v -...
: }, , < ,) NI .
-)< l (u
),
"r ( u) ().

|\: , , , , l l r , ,
!!!

6.0
,
. ,
JI.


\4 v ) tpa\Ie \1

j\l -

.
. ,
\4 r : 3,3 , 0, 10 ,
0.30 1,3 ,
21

( it),

l-

. ?

?
.
,
,l 50-60. ,
15-20 r. ,l . , -

, .,.
, -

,L 20 20 .
. . t. 5-


40-50 , ra cve\,l v u , , . .
-rl
.
Jl.
. :
20 ,
2
(().
,
. ;L 40 .
-: ,
, , . I
vv Ja , .., .,.
? Cvo l -

153

Q!*
/

/,r%llrtg

0 : -
10 ( 5) 2 -
.
. l_t , .
,

. [,

- .
. -
... ,
l0 ,
.

(
-, , . ). l ZipBaits Rigge 70,

.
,
, . .
ry,

ts: 1 .
, ,
...
J

,
.
. , } : ! l l

. tI t
. -l. &,l.
l6.00 .

zL }"r
( ),
Y-Zui, )(

_\,l- (,quid jig) -

. ,
. l7.00
,
. ! ts . ,
, .
, , .
,

Jl .
, -

. Nl ...

-r.
.
( ,

), l .
. :
. .
,,,
kJ lac,l 8 . :
J

r 60-70 l

}, 2- J -

.
.I[Ho .
10
- . .
, 40. ,
,] ol . -

l0... ,
. !
-,

- . ,
.
.

154 [q

WWW.fishinoinrus.ru

30
xBaTKaI
.
, ,
l1 , - 400 .
rt s
, (I ,
. ,]-


,I \,l. , lI -I \l ts . t
... . tt t.t| , -

]\,t. -,t. .

]\l
]!1 .
. , J
]\,I,IIJ .

\{ :L -

-q.I
l Hotart. ]]olo l}!


, l-

-,rl .
.t Nl
,

.
-, ,I
30 r. ,

2 :
20 ,

7 . .

, -

4,

rBal Kal - -

, - .

Tobr , ,
ToJLKo J J ]l ts . ,
,. ,rl .
.]l ! ts!
;lrt l'r JIl ]lo ,. !
-T lrt , }IIlKa\lII Il .
ttrttr,
, ,
\,lt,] .
.t. .
\! \Iece ,
)
_]},lI ]\1,l

polr, }

tI } -

.r . ..,

iLN,I!

N,l .

Yo-Zuri,
. l0.30

l5 r. ,l
. t l . ts.
,
! .
oTIlycK !
-

,r. , -

155

ii

l':

, , ,

l0.00 .

)"{

.
-

,
300-400.
} 2 J

, , JI:
, [-
BuIeTaJI (

), -
. :ul
,


), . . - , .
}tsJI,
JI,
.156

v: .
, ,

,
Jl ll JI
3 .

,

.
,

.

<<,>

, ,

1-2 , -
-.

kf/:

} . Jl .

, <(,> ,
I].

14.00 -


, .
, . JI, .
} JI <,> ( . , f JI
).

<! ,>,
.
, , -[.

. ]I . , ,,. -
\: ".
,l ,.,

on"ro *\ad

ll Ur/r
fu/
@

u/t///OO

,
l }

< >!
} r

r, ){

. , 8 ,

13. [
ypHiUI , ,l . ...
r.r , -){Gl,
]J <(>

JI.
iJI . ,

, }rry
J,,{, \JI <( Kopla{
r>.

. }.
JIt

:lI,l }
}a },,
}fi .
,
.
l ( <)
,
ry. r

r 1 ,
q,, . l, Jl _
- !
ozltoMHbtM lu Ba,lt

ffiffi
E[!l

. ry. !
, -

. 14 , , , .
5 ,

:uI .
,
, ,
.
. , .
. , I
,

.
.
llu,

[q

lll lptt.Io 11tll]iltltill

rrj$;\*I;

K)]lo.1]l1,1\i l l bl]li

i,,'j l,, ,j,,.,, l l 11\,|, ,', , ,,


|]l) ,,|||\ll,\|1, tt, L,,,,, ,
rtcpct.t l, cllltlL litl,t. tltK
|,'a ]l'lll l\,. ll\l.,l., ,, ,,,,1,1 l,.,
llJ]c -ltilKitl, (),lc tll, tttl.t]ltlill],, l|I']i,lll,, 1,1ll,i..,il,,, .l!, |||.,
tilr , [i, l(1ttll_tllt],l)I i] I\ 1l I]()\1c
pc.I)tt()" ]iL l1)I] Io.L, {)i _,tilil-Ltl
,1,,u". t,lt \l" 'r,l, ,l,. L' l,'lI l ,l.,.
1]\ l\l)I]llr\,I ll \oll\ cLajitlL,
I

, |,

ltccK0,:lbKo

Ilalclrllc

til6,

ltil

Lll

c_,lO lj,

ali;]] \ll]c Ii])llIlI_ 1oc t)


t l ll)()l]t. llJ \l ]l i()]], j]] L

Ll],l ,I

l,'t \l l !

r]
l],

LJt()

l i)ln\

ttli 1lct.c l}lttKc, tl (.tLli1_lct<Lllt rcl.Lc


lit,l l tlc'lcp. Jl()lo.Ii] l l(r,l ]il II\.L
lIllr. lli] '\jl ]a]iIiLa]() l\1l()lic]ll11I
i}c t'cl)t'il,.. l(. tcl; l,tlt l,t t t, lclt. tttl rtt,l

i| . \'1,1ll ,,, ,l.|'| ,,| ,,'|,,,i


'[ll tr;lrilltllL
()Kl)\)]ill
lI \]LI!ltir1,]
Ill

i()i]lil'l ]Ilt( lJPl!]]1)_lil ilcaK()]lc,J


Ili)i\I]T

illl

I;]}]

l(tlctr,1l tlrl

'lltiitllll
iIil

()] 1Ic.

l, ttlttr

\l.

lL,,

li1,1_]l]

] il(ccIrll]()1i

t,t1lltt lll.t
l{aIl]rt]li\l\,|CiI|{o
ltt lr]l

]]itc lrl]{\ Ii]IIlJcl,. -lc,l\l]-],I l1it


() t tl l Ll t l l t l l; o.,LlJ l ,liti]]liI]i.

jccIic.

II

plI

Hrl'lcl, ]ll ll)\'!{)ii. ilJ]llci!Jl(}\l

\ l]1Itl

l0il(il,,l()\]ilJl]]|l()K) cl]c,l],,

l,,l t<ltK

lrrllrlltlo Iii,crclt l]\ccK]lii


t,,lllli tla totlc ttllltllo.t|

,IK)o]l\1al

_ l ',l| |j,,,'l ||,t,|l\,\ | |]|:I


,]- l1 lil\]rl, Il\ ] (!\ L l!()l\llll11l]ilcb
,1,',,,

I| :('l,),,]il|

ttLlt-ttl

(],

]:\

t|i)l,|l\

I;j.ll,,.,|,,,

ttl:lc ltl tttl ltl piljl]ccLlc,|,\l(r

ll 1lilc..tclci1 lLllttllL,_,
('ltct lt,tc t. ctlcl tt_ict]
IlL'()ri II.1llllil(J tlJ'ltlKtlr.t ;\. ll
1]. Ktlttl,,lltll. tlc il1lltttl,t ttlt lltil
)lc 1,1\

Hlli<ill(()l {)

]]l 1I.1lIi]l

llI. ]J\'\]a.,]l

()

ol]

ttt, l,, ll,,,nj, ||,,\,,|,j,,\,], I l)ll|I,)


il],\,l |l\ i1, 11,1. {l ,\, l],\| | ll\\
llr] a]ILc. tt r:ttlc. \'l c.lrto-1tltlo
c\10lpIIIl j]l))rI 1la.IpVIa. llc ]iOIl!l-

KocTi]a ]rI c,loii l1 l -

xlt lO.

tII,1.,'lJ1.I

jl{1. ,l(J,,,

To],iml1]I0ii otl,Ill i] .-lt]ep]LIKa. lil,-lU l]av


I} -l I{ .ll}'.
Bclo,t},. Klllil lo-1bKO \loxIIO ,l
llp()lI IlKHyTb.

1,I

Tltt tr,,tault Hoc_ill]cb oHiI

Ji)l)J. l() (,,||, l(,lll(l

ll1 llll,,l

IIa|]l]\ ]]]]] },Tl]cIitteii

( p:,ccBcto oHjI Ki,K


lto ]Jcc.]-llll.

rI

,, ||a

IJclO
llllll
l]itp1.1.

l:l\l(l

l),lbKO -,] lIclla

Ilo\p\ ] (llIl|('|(',||,(|]{oIl'|,|,I l l . |,
''
]I\ Il{\.
l] to oxt,lBtl_,tacb 1leK:t. Kax,t1,1tl
111.1l

j,I\, c-ltlla,,l}lcb Bcl]]IecKl1

. \BalaI]IlIcii

{1]l l]\,lIl\ )

a)\,,

l], i l]t I _ilc ,ll.t.


l]Ltt]rlcb.:1p!,l l] _1ll}, tj Ill]c.1
c\Ir,pTHOii aI oIII]1,1,., [3]lpyt ,r.
}l it,l K1,1 r] cllc J]l 1.I. _l ],Jll l \,I]
lliL l]o.[c :L-]I|}\, l()-1bKo
,]

IO ()|.lt]l.]1ll]ii .,Lit\I]

t],tll l_t_ttt pc]lo. ,1 l)(lIo


lb l_,lt,tlt lttr,loBtttla ttl ,tlt
\ bt,( l,c lcl ,l lll\.,l.lllllll l}1,1L]llll,

il\, ]lO]iocKa
]l()ltll]rl\ i].la. l)lJl1l \
[Jj(),] L-l,

\{r. tllo .\ll]l. IJtrl t,ltlllt

I],. \,

T()i

(._In t:l

t1,1|l,,,

L.|

].l 1]pttx,

.1,1('lj1.1 ll('lr LI.1

,tcK. ttlttrll t_"-. Ollrl -,t


BJaxHbJ \OpoLuO i]itcaxl]arllIcb.
clBa,r,clteBa,r .]ilKlt-lbii]ltb }jlotlK}/
-ii llilcaJK()ii. ;,

\ltJTi]Jl
(,,

.,a lI I]oIl||!':1.1iI Hl, l<pKl'I\c,

|\,|.|.,IlrlK-r.

K,l\,l( )lol llpo,lo_'l

ila l{l,|,l. B\,KUl)c ill|


IIlrlll/rl) llnl,||, lLId:1.I I| ,|\,1.1(}l

|||||.

l'i.|

l1-1l

i l,,ll{ ul},cI I1_1l,ll}lll ocTol]oxllii _,]Jr].

l_

lU

tjlllllO. KllK tli,(:l l-

ttc iull,t: ,it [


i.] \lilt{t]oii lI.,lii
t{

"'IilK()\I},K] ]tOlI},,

II1.1

N'I rt_,t_,i clttc ,r

!]

-i),il llcpc)lillI-

1]Il'l,,ll\111

o,tapoBaH lt ii ]ilKlI\1 ].1I,]ltle\l. .,lo]ll c|.I:Le_I .

,111cb,1O\lOii.

},\Il]Il l]jI-]rl]l ll:i

Oxottttttc>, l

i]:1| I}r ,I.]

l,

l tlzt_,tlt jl,l Ila lI,


LleB;1,1tj 1o,,IbK() ] I]i.]l-q
-for_ta,I
ttecKitptt,
j] oKo,]Io
HccKtr_lt .t rl ttottpoo,
i]i!I ]Ii] tla l. llo
\ILle Ilc \!a_locb, it,I]t
iio l ,]rl cyxl]. ,], }t Hiic..r }lalJ1.I &,]],I, KilK lol}()-

Btl_roii. l(tl ] ll (),.l \O,,l t l] l


cartorly t l. ] itpar]cb .loc [ l

ll.

rI llo Bll,iiacb KI]a-_,

-""
(allJlll: lO11||K:l, i-lll( l\ !a(BIicf
ltl t\y.lll lKll. I{()I]oH. K:tl)|\|l\

-]

llpal}ll
,]

.t,ptto_t . t tr9 1,1,

tctl, 9

I..

"

ll lll][l l]a \!il. \lLI()}]_


0 l .,, Il ]] }, lpcllctilcI,,I [-l ttc,tttioe. ;t,
Al Tettcpb t ]llIil]0. l] lle11
.te:o. lellx;t_t Kplttttl,Ki ,t,
N\, -jll,\l llK-ltttKort t.t ;rtlt

\l\,llIl:l\lll, II 't;,t,tt9r1,111.1 1;
]] \Icc l]I\ ;l,,tltl.
}l ]Ia tlit Kvtll,tit Blr_ tt.l
. l.t Bo,t \ltlc ]lp].lI]Ilocb
),tJl.lnc],b
)

}]

TailLlcTl]eHEloc

l]

ItlJ I-]la}a\lJ.I

IilccKo\1(]c,
zt1,1t.t K;l5,xtl:r1.Icb I])
l

llo. _,ll]]I!, irrt. _lcrellO Ill]j]IItl . J.lc


tl lljlal ll Bo--r1,. }I,l,tl. 1-1tt-

_1.

_Il!

l]-IletleHlib]c cl]elo\] KOcTpit.

c()tlo

llajliflll

I]at

'

,"t.

ililc-

lJll: :t\,l{.

Ile ,'1'l ct].]lO ca\IO] r]}ll{ll.

oxatle ,iitpo}I. Itajla_l]l


-q . l II]! l] }l

161

((;;:,t.:,.J;:
oK}'rxKoM,


,
, _
.
, llt},Ka, lUI
. ,
Jlr ,

l. . ,
tl
-
.
r , ,
. ,

, ,

]4. , -
JI : ?
,
.
, , (
,
] . l
, - 20 . , ,

, l

, , .

,
ry
. ,

. . - t ,
, l
} . :UI ,

)
Jl .
, , l0 .
t
, I,t
) .

<dI, }, , ,l,
, pac,l... ]
I,I, >.
5 ,
.
,
.
"},> (
,t) f,
} Blqcl JI },Il
. << >,
- },
, ],l ,

...
.
r l
JI , Jl

, .

, .

JI }.r. ,I

:UI , JI,
.r,

,I <,>,
;J .
rr -

< )> ,

Iir ,
}IJILI, m },JI , ] I,
r -

, r 0,23
.r

, ry,
, ){GI _

, ,l .
!

, },

JI I{
JI, IIIi
}:,
JI
-

}DKe

...

, }Ul,
I

, , rI
.
, l
.
,
, , ,
,

. r

.

,
.
fI ,
,
-,l \. }. , . ,
,
,
. l, ,
Il, , . . t clpy, ry. . 50 , r ,

, ]!1 ...
,
} ,
,
, - ,

}D . t, , D ! - , , , I1 }
t t].
<, ,
- IG{
,
,

. ,

.
<, -

, ?
, ry
!
, ,
\4 laK . ,.,,>

,
l5 l -


JI. ,
. II JI,
, ,
,
, } .
, }r , ,
),r. , r
, ,
.
- .

.

,
, yrKe
<(}D,
-
,
, ,} .,.

,>,
" ?"
:Ul , v \4, , ry , D . !ry<
, , , <l., .

. <,
?
- rLJl l,b
{.
, !
),
.

.
,

,f

^*].,l
t
_2,

f,
rtL,

*!i

Fr"

WWW.mmu.m

l
]

Вам также может понравиться