Вы находитесь на странице: 1из 53

NrCrt

FD

Nume Sex Varsta Debut Durata Fgenetic

Factori mediu

GlyMed

GlyczMed

CC

Colest

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

437/95 AC 246/95 AF 390/98 AM 3891 BC 16/98 BV 177/97 BI 1577 BM 745/97 BA 959/97 BA 361/98 BS 305/96 BV 179/95 BA 373/95 BL 5464 CM 4925 CM 711/97 CH 403/97 CS 7133 CV 179/96 CC 3676 DV 572/95 DC 200/96 DF ##### DD 952/95 DM 470/95 DM 404/98 DN 1630 EM 906/97 EC 136/95 FA 5208 FD 958/95 FC 3772 GC 464/98 GM 2994 GM 2551 GV 477/96 GI 372/95 II 460/97 IB 97/95 LC 14/96 LB 586/97 MG 2619 MN 946/97 ML 1075/97NI 1193/97NO 273/96 NM 482/95 NP 3076 OC 3594 OD 3244 PI 487/95 PP

M M F M M F M M M M M M F F M F M F F F M M M F M M M F F F M M M M M M M M F M M M M F M M M M F M M

32 40 30 31 38 28 24 37 37 37 36 40 40 30 31 29 29 37 30 31 39 38 24 40 34 38 36 30 40 35 33 27 38 30 29 35 40 39 39 29 39 28 27 21 35 33 40 25 27 30 35

3 15 29 16 37 11 12 14 20 31 7 31 7 24 20 17 11 28 11 2 33 30 11 29 31 21 11 13 27 27 28 22 29 19 5 11 20 22 31 3 34 15 9 8 9 23 25 13 20 21 22

29 25 1 15 1 17 12 23 17 6 29 9 33 6 11 12 18 9 19 29 6 8 13 11 3 17 25 17 13 8 5 5 9 11 24 24 20 17 8 26 5 13 18 13 26 10 15 12 7 9 13

Gr I+II

Gr I

ITU UD, F, A F, A, TBC UD ITU HCr, IC, F, A, ITU F, A IC, F

Gr II

ITU HCr, UD, IC, ITU UD, F, ITU HCr, IC, F, ITU F F IC ITU, TBC IC, Av, TBC F, A UD HCr IC, ITU UD, IC IC UD, IC, F F, A, ITU F A F, A, TBC UD, F, ITU TBC TBC F, A, TBC HCr

Gr I Gr II

Gr II Gr II

Gr I F, A IC IC, F, A Gr I Gr II Gr II IC F HCr, IC, F F, A, ITU, TBC

150 175 178 209 200 163 174 128 223 173 112 187 201 169 201 147 210 186 200 224 202 217 189 182 222 170 150 168 209 224 176 182 203 204 189 238 195 199 145 212 129 178 151 196 188 180 207 173 204 228 265

20.50 6.57 28.70 50.00 30.00 16.20 32.70 15.22 27.70 14.40 12.50 33.70 20.90 16.66 31.25 16.66 20.80 12.40 18.41 27.77 35.71 27.70 12.50 22.70 27.70 50.00 25.00 31.25 35.71 15.70 31.25 27.70 30.00 35.70 12.50 25.00 11.90 22.70 12.20 30.40 20.83 35.70 12.70 35.70 22.70 35.70 25.00 16.60 27.70 31.25 31.20

Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da

169 181 185 194 215 155 254 220 380 211 261 208

308 233 209

224 311 173 416 249 219 337 260 350

284

194 192 201 171 225 270 180 180 330

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

3589 PA 2645 PV 626/96 PZ 508/95 PD 87/97 PI 201/98 PM 610/97 PB 550/95 RG 456/98 RS 1584 SP 1120/96SA 4618 ST 2897 SI 203/98 SE 362/98 SM 2781 TI 287/95 TP 3099 TV 1161/96TI 2709 TD 3324 VI 15/96 VE 2229 VM 92/96 VI 1111/96RM 2747 BI 7056 BM 483/96 GL 6497 GM 4805 GD 3145 MC 5298 NI 2876 NI 5602 OR 3708 SE

F F F F M F M F M M F M F F M M M F M M M F M M F M F M F F M F F M F

18 35 37 40 38 33 21 40 40 34 37 24 20 38 40 34 40 25 39 25 33 37 31 31 27 28 13 37 26 18 17 19 20 22 32

12 22 19 31 21 20 2 27 21 15 4 6 9 16 39 20 21 12 37 10 10 13 16 27 14 17 12 24 23 7 8 11 9 17 27

6 13 18 9 17 13 19 13 19 19 33 18 11 22 1 14 19 13 2 15 23 24 15 3 13 11 1 13 3 11 9 8 11 5 5

IC, TBC IC F Gr II IC, F, A IC F UD, ITU IC UD F F, A ITU F F IC, F, A IC, F, ITU UD, IC, F, A IC UD, IC IC IC IC, F IC, F, TBC IC, F, A F, A

Gr I+II

Gr I+II

Gr I

Gr I+II

Gr II

IC, ITU F, ITU UD, IC

210 207 175 150 132 214 221 212 176 200 151 210 200 189 176 205 128 187 164 162 260 170 189 134 158 189 180 140 140 234 250 232 220 250 180

41.60 26.60 22.70 17.50 20.83 25.00 12.50 22.70 12.70 22.80 24.00 31.20 41.60 15.30 31.25 18.23 27.70 22.70 27.70 10.80 30.00 10.00 18.70 22.70 20.80 20.80 10.80 4.70 10.00 27.70 25.00 26.00 31.20 24.40 14.20

Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Da Da Nu

206 260 216 212 260 289 194 167 215 230 262 220 172 128 219 147 222 230 227 166 202 220 341 200 230 205 184 207

Instalare RD

RD

Stadiul RD - Leziuni

CO

NefrSt

Tratins

Nradm

15 18 1 12 1 16 12 20 15 6 20 7 30 9 10 9 10 8 10 20 3 6 11 8 1 17 20 15 10 7 2 3 9 8 15 16 12 14 7 20 4 5 10 12 20 8 12 11 5 9 10

III II II N I I I N III II I II II

IV I III I/II I IV II III II II N II N I IV IV IV

II

III II II N I N I

III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, II, HTAs R-N II, Mc, Vd, Ex, Hg Cat N, IV, HTAs MCSL II, Mc, Vd, Ex, Hg A-MT III, Mc, Ex, Hg, Vo N, IV, Np, Mio MT I, Mc, Vd Np, Ap A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Ap, HTAs R-M3 II, Mc, Vd, Ex, Hg Np MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, II, Npc M2 I, Mc, Vd Np, Ap A-MT I, Mc Np A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Mac N, IV, IRC, Np, Ap, HTAs A-MT II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, Mio MCSL II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, CIC A-SL III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np, Ap, CIC A-MT II, Mc, Vd, Ex, Hg Np M3 II, Mc, Vd, Ex Np M3 IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR, Mac N, III, Np, HTAs A-MT II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, CIC A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR N, V, IRC, HTAs A IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR N, IV, IRC, Np, Ap, HTAs A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg Np, Ap SL II, Mc, Vd, Ex, Hg MT I, Mc, Vd MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac Np, Ap A-MT II, Mc, Vd, Hg MCSL IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Gla N, IV, IRC, Ap A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Mac N, IV, Np, Ap, HTAs R-M3 II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, Ap H-N III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np, Ap A-SL I, Mc, Vd N, III, Np, Ap R-M3 II, Mc, Vd, Hg NL I, Mc, Vd M3 II, Mc, Vd, Ex, Hg M2 II, Mc, Vd, Ex, Hg M-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Gla N, IV, Np, Ap, HTAs, CIC M2 IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, III, Np, CIC MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs, Mio, CIC MCSL IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs A-MT II, Mc, Vd, Ex, Hg Ap, CIC M2 II, Mc, Vd, Ex, Hg Np MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DezRet, Mac MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac N, IV, Np, HTAs MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs A-MT II, Mc, Vd, Ex, Hg HG-N IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, V, IRC, HTAs A-MT II, Mc, Vd, Ex Np MCSL II, Mc, Vd, Ex, Hg Mac Np MCSL II, Mc, Vd, Ex, Hg N, I, Ap, HTAs M2 II, Mc, Vd, Ex Cat Np, Ap, CIC R-M3 II, Mc, Vd, Ex Np, Ap, CIC R-N III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np A-SL

4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3

5 3 16 6 16 11 18 10 19 17 20 16 8 20 1 11 16 11 1 13 15 20 10 9 10 1 10 2 10 7 8 10 5 5

III I I I I I II I III II I II II I I III II I II IV III III N N II N N I N N N N

IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Cat I, Mc, Vd Ap, CIC I, Mc, Vd Ap I, Mc, Vd Cat N, III, Np, Ap, HTAs I, Mc, Vd Np I, Mc Np, Ap, CIC I, Mc, Vd II, Mc, Vd, Ex, Hg Ap II, Mc, Vd, Ex, Hg Np II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, Ap, CIC III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Cat N, III, HTAs III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, III, Np, HTAs III, Mc, Vd, Ex, Hg III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Np, Ap, HTAs IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac I, Mc, Vd N, I, Np, Ap I, Mc, Vd Np IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Mac N, IV II, Mc, Vd, Ex, Hg CIC II, Mc, Vd, Ex Cat II, Mc, Vd, Ex, Hg Np, HTAs, Mio IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Gla N, V, IRC, Np, HTAs IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac N, II, Np, Ap, HTAs, Mio Nu Gla Np III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Np, HTAs, CIC I, Mc, Vd Np I, Mc, Vd II, Mc, Vd II, Mc, Vd Ap I, Mc, Vd Ap I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd Np, Ap I, Mc I, Mc Np, Ap, Mio, CIC

H-N A-MT N MCSL M3 R-N MT A-NL MT R-M2 A-MT R-M3 MT MT A-MT MCSL MCSL A-MT MCSL R-N R-M2 A-MT A-MT MT A-MT MT A-it A-NL M3 A-ist HM A-MT MT A-MT A-MT

4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3

TratLas

Da

Da

Da

Da

Da Da

Da

Da

Da

Da

NrCrt

FD

Nume Sex Varsta Debut Durata Fgenetic

Factori mediu

Instalare RD

RD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

16/98 959/97 361/98 12/1/1996 5208 3772 2645 626/96 508/95 87/97 201/98 610/97 2781 287/95 2747 7056 4805 3145 5298 2876 5602 3708 246/95 390/98 1577 179/95 373/95 4925 711/97 7133 200/96 470/95 906/97 958/95 464/98 2994 97/95 14/96 1075/97 273/96 482/95 3076 3594 3244 550/95 456/98 1584 1161/96 2709 3324 483/96

BV BA BS DD FD GC PV PZ PD PI PM PB TI TP BI BM GD MC NI NI OR SE AF AM BM BA BL CM CH CV DF DM EC FC GM GM LC LB NI NM NP OC OD PI RG RS SP TI TD VI GL

M M M M F M F F F M F M M M M F F M F F M F M F M M F M F F M M F M M M F M F M M M F M F M M M M M M

38 37 37 24 35 27 35 37 40 38 33 21 34 40 28 13 18 17 19 20 22 32 40 30 24 40 40 31 29 37 38 34 30 33 38 30 39 29 21 33 40 25 27 30 40 40 34 39 25 33 37

37 20 31 11 27 22 22 19 31 21 20 2 20 21 17 12 7 8 11 9 17 27 15 29 12 31 7 20 17 28 30 31 13 28 29 19 31 3 8 23 25 13 20 21 27 21 15 37 10 10 24

1 17 6 13 8 5 13 18 9 17 13 19 14 19 11 1 11 9 8 11 5 5 25 1 12 9 33 11 12 9 8 3 17 5 9 11 8 26 13 10 15 12 7 9 13 19 19 2 15 23 13

F, A, TBC F, A IC, F Gr II UD, IC, F F IC F IC, F, A IC F F IC, F, A IC, F, A Gr I+II

Gr II

Gr II

IC, ITU F, ITU UD, IC ITU ITU ITU UD, F, ITU HCr, IC, F, ITU F F, A HCr UD, IC F, A, ITU A F, A, TBC HCr IC

Gr II

Gr I Gr II Gr II Gr I+II

IC F HCr, IC, F F, A, ITU, TBC UD, ITU IC UD UD, IC, F, A IC UD, IC F, A

1 15 6 11 7 3 3 16 6 16 11 18 11 16 10 1 10 7 8 10 5 5 18 1 12 7 30 10 9 8 6 1 15 2 9 8 7 20 12 8 12 11 5 9 10 19 17 1 13 15 10

N I N I N N I I I I I I I N N N I N N N N II I II I II I/II II II II I II II II N I N II I II I II II

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

6497 437/95 3891 177/97 745/97 305/96 5464 572/95 136/95 487/95 1120/96 4618 2897 203/98 1111/96 403/97 179/96 3676 952/95 404/98 1630 2551 477/96 372/95 460/97 586/97 2619 946/97 1193/97 3589 362/98 3099 15/96 2229 92/96

GM AC BC BI BA BV CM DC FA PP SA ST SI SE RM CS CC DV DM DN EM GV GI II IB MG MN ML NO PA SM TV VE VM VI

F M M F M M F M F M F M F F F M F F F M M M M M M M M M M F M F F M M

26 32 31 28 37 36 30 39 40 35 37 24 20 38 27 29 30 31 40 38 36 29 35 40 39 39 28 27 35 18 40 25 37 31 31

23 3 16 11 14 7 24 33 27 22 4 6 9 16 14 11 11 2 29 21 11 5 11 20 22 34 15 9 9 12 39 12 13 16 27

3 29 15 17 23 29 6 6 13 13 33 18 11 22 13 18 19 29 11 17 25 24 24 20 17 5 13 18 26 6 1 13 24 15 3

Gr I+II Gr I

UD, F, A UD HCr, IC, F, A, ITU HCr, UD, IC, ITU IC, Av, TBC IC F F, A ITU IC, F, TBC F IC ITU, TBC UD IC, ITU UD, F, ITU TBC TBC F, A, TBC

Gr I

Gr II Gr II Gr I

Gr I+II Gr I

F, A IC, F, A IC, TBC F IC, F, ITU IC IC IC, F

2 15 12 16 20 20 9 3 10 10 20 16 8 20 9 10 10 20 8 17 20 15 16 12 14 4 5 10 20 5 1 11 20 10

N III II I III II III II I III II I II III IV I IV III IV IV IV

III III II III IV III

Stadiul RD - Leziuni

CO

NefrSt

Tratins

Nradm

TratLas

I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc, Vd I, Mc I, Mc II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex II, Mc, Vd, Ex II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd, Ex II, Mc, Vd, Ex, Hg II, Mc, Vd

Np, Ap Np, Ap Np N, III, Np, Ap Ap, CIC Ap N, III, Np, Ap, HTAs Np Np, Ap, CIC N, I, Np, Ap Np Np Ap

Cat

Np, Ap Np, Ap, Mio, CIC N, IV, HTAs Np Np, Mio Np, CIC Np Np Np, CIC

Cat

Np, Ap

Ap, CIC Np Np Np N, I, Ap, HTAs Np, Ap, CIC Np, Ap, CIC Ap Np Np, Ap, CIC CIC Np, HTAs, Mio

Mac Cat

Cat

A-MT A-MT A-MT MT R-M3 M3 A-MT N MCSL M3 R-N MT MCSL MCSL MT A-it A-ist HM A-MT MT A-MT A-MT MCSL A-MT MT MCSL A-SL M3 M3 A-MT MT MCSL H-N NL M2 M-MT M2 MT HG-N MCSL MCSL M2 R-M3 R-N A-NL MT R-M2 MCSL R-N R-M2 A-NL

3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4

Da

II, Mc, Vd Ap M3 III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, II, HTAs R-N III, Mc, Ex, Hg, Vo N, IV, Np, Mio MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Ap, HTAs R-M3 III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, II, Npc M2 III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Mac N, IV, IRC, Np, Ap, HTAs A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np, Ap, CIC A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg Np, Ap SL III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np, Ap A-SL III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Np A-SL III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Cat N, III, HTAs A-MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, III, Np, HTAs R-M3 III, Mc, Vd, Ex, Hg MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Np, Ap, HTAs MT III, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, V, IRC, Np, HTAs, CIC A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR, Mac N, III, Np, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR N, V, IRC, HTAs A IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DR N, IV, IRC, Np, Ap, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac Np, Ap A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Gla N, IV, IRC, Ap A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Mac N, IV, Np, Ap, HTAs R-M3 IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Gla N, IV, Np, Ap, HTAs, CIC M2 IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo N, III, Np, CIC MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs, Mio, CIC MCSL IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv DezRet, Mac MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac N, IV, Np, HTAs MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, IV, IRC, Np, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv N, V, IRC, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo Cat H-N IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Mac N, IV A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Cat, Gla N, V, IRC, Np, HTAs A-MT IV, Mc, Vd, Ex, Hg, Vo, Pg, Nv Mac N, II, Np, Ap, HTAs, Mio A-MT Nu Gla Np MT

2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2

Da

Da

Da Da

Da Da

Da Da Da

F-Test Two-Sample for Variances Variable 1 188.2380952 871.6904762 21 20 0.717213488 0.221221551 0.490415708 Variable 2 186.4193548 1215.384946 31 30

Mean Variance Observations df F P(F<=f) one-tail F Critical one-tail

t-Test: Paired Two Sample for Means Variable 1 Variable 2 192.9047619 193.3333 892.3904762 1188.133 21 21 0.802306096 0 20 -0.094903134 0.462668091 1.724718004 0.925336181 2.085962478

Mean Variance Observations Pearson Correlation Hypothesized Mean Difference df t Stat P(T<=t) one-tail t Critical one-tail P(T<=t) two-tail t Critical two-tail

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Variable 1 Variable 2 192.9047619 186.4194 892.3904762 1215.385 21 31 1086.187158 0 50 0.696263664 0.244743946 1.675905423 0.489487892 2.008559932

Mean Variance Observations Pooled Variance Hypothesized Mean Difference df t Stat P(T<=t) one-tail t Critical one-tail P(T<=t) two-tail t Critical two-tail

NrCrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nume AC AF AM BC BV BI BM BA BA BS BV BA BL CM CM CH CS CV CC DV DC DF DD DM DM DN EM EC FA FD FC GC GM GM GV GI II IB LC LB MG MN ML NI NO NM NP OC OD PI PP PA PV PZ PD

Sex M M F M M F M M M M M M F F M F M F F F M M M F M M M F F F M M M M M M M M F M M M M F M M M M F M M F F F F

Varsta TalieR TalieI 32 159 175 40 160 175 30 165 169 31 167 175 38 165 175 28 153 169 24 165 175 37 180 175 37 181 175 37 164 175 36 170 175 40 167 175 40 153 169 30 170 167 31 170 175 29 152 169 29 168 175 37 150 169 30 155 169 31 153 169 39 164 175 38 168 175 24 166 175 40 163 169 34 170 175 38 170 175 36 167 173 30 165 169 40 160 169 35 165 169 33 178 175 27 178 175 38 170 175 30 185 175 29 160 175 35 172 175 40 170 175 39 167 175 39 160 169 29 160 175 39 164 175 28 172 175 27 172 175 21 156 169 35 160 175 33 170 175 40 173 175 25 173 175 27 150 169 30 164 175 35 184 175 18 160 169 35 162 169 37 168 169 40 158 169

Tiptalie GreutR GreutI S 50 65 S 57 65 N 60 55 S 64 65 S 50 65 S 54 55 S 98 65 N 77 65 N 62 65 S 62 65 N 62 65 S 61 65 S 67 55 N 68 55 N 69 65 S 58 56 S 62 65 S 53 55 S 52 55 S 53 55 S 71 65 S 59 65 S 60 65 N 67 55 N 62 65 N 61 65 S 61 66 N 65 55 S 80 55 N 45 55 N 68 65 N 62 65 N 70 65 I 68 65 S 56 65 N 56 65 N 50 65 S 70 65 S 77 55 S 58 65 S 63 65 N 65 65 N 48 65 S 55 55 S 69 65 N 63 65 N 74 65 N 59 65 S 50 55 S 63 65 I 73 65 S 60 55 S 72 55 N 64 55 S 53 55

TipGr Sp Sp Np Np Sp Np Ob Np Np Np Np Np Ob Np Np Np Np Np Np Np Np Sp Np Np Np Np Sp Np Ob Sp Np Np Np Np Sp Sp Sp Np Ob Np Np Np Sp Np Np Np Np Np Np Np Np Np Ob Np Np

Mediu U U U U R R U U U U R R U U U R R U U U R R R U U R U U U U U R R R R U U U R U U U R U U R U R R R U R R U U

AnDiag 1969 1973 1997 1983 1997 1981 1986 1975 1981 1992 1969 1989 1965 1992 1987 1986 1980 1989 1979 1969 1992 1990 1985 1987 1995 1971 1973 1981 1985 1990 1993 1993 1989 1987 1974 1974 1978 1981 1990 1972 1993 1985 1980 1985 1972 1988 1983 1986 1991 1989 1985 1992 1985 1980 1989

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

PI PM PB RG RS SP SA ST SI SE SM TI TP TV TI TD VI VE VM VI RM BI BM GL GM GD MC NI NI OR SE TC AI AC AG BI BN BI BG BI BP BA BC BL BR BI BM BM BM BC BA BL CS CV CD CT

M F M F M M F M F F M M M F M M M F M M F M F M F F M F F M F M M F M M M M M M M M M F M M M M M M F F F M M M

38 33 21 40 40 34 37 24 20 38 40 34 40 25 39 25 33 37 31 31 27 28 13 37 26 18 17 19 20 22 32 14 26 20 26 15 23 39 31 21 40 26 36 14 17 33 28 27 17 12 3 14 14 23 20 33

174 168 171 195 172 177 169 172 150 157 170 175 170 150 172 172 183 155 160 180 156 172 143 163 163 160 168 170 180 180 160 141 168 172 160 160 180 176 173 179 174 170 163 149 170 170 179 165 160 140 95 164 158 170 178 178

175 169 175 169 175 175 169 175 169 169 175 175 175 169 175 175 175 169 175 175 169 175 154 175 169 169 172 169 169 175 168 160 175 175 175 165 175 175 175 175 175 175 175 157 172 175 175 175 172 147 95 157 157 175 175 175

N N N S N N N N N S N N N S N N I S S N S N S S S S S N I N N S S N S N N N N N N N N S N N N S S N N N N N N N

62 58 56 42 72 57 69 66 50 50 68 60 41 50 82 62 75 55 56 70 50 62 41 60 65 58 52 55 60 65 50 42 64 82 76 57 63 62 56 62 83 86 74 43 60 66 62 52 52 30 15 45 41 58 59 62

65 55 65 55 65 65 55 65 55 55 65 65 65 55 65 65 65 55 65 65 55 65 46 65 60 55 63 55 55 65 55 49 65 55 65 54 65 65 65 65 65 65 65 50 63 65 65 65 63 39 14 50 50 65 65 65

Np Np Np Sp Np Np Np Np Np Np Np Np Sp Np Ob Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Sp Np Np Np Np Np Np Ob Np Np Np Np Np Np Ob Ob Np Sp Np Np Np Sp Sp Np Np Np Np Np Np Np

U U U R U R U U R R U R U R R R U R R R U R U U U U R U U U R U U U U U R U R U R R R U R U U R R R U U U R R U

1981 1985 1979 1985 1979 1979 1965 1980 1987 1976 1997 1984 1979 1985 1996 1983 1975 1974 1983 1995 1985 1986 1997 1985 1995 1987 1989 1990 1987 1993 1993 1988 1989 1995 1985 1996 1990 1997 1996 1995 1989 1995 1993 1995 1994 1997 1996 1998 1993 1994 1997 1997 1997 1995 1997 1993

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

CD CI CJ CI CM CN CG CL CD CD CG CC CI CA CO CF CV CM CN CG DN DN DV DT DM DI DC DS DM DD DM DF DC DL DM DM EA EF FA FT GG GE GJ GI GI GC GM GC IC II IP IC IR IM KA LS

M M F M M F M M M F M M M M M F M M M F M M F F M M M M M F F M M F M M F M F M M F F M F F M M F M F M M M F M

29 33 15 14 12 40 31 36 11 32 34 27 37 38 33 34 24 30 34 38 38 35 12 29 32 19 14 7 16 16 40 36 32 32 23 36 16 20 13 28 29 38 29 15 17 31 20 14 26 34 38 34 17 29 14 38

170 178 160 170 148 165 170 175 140 164 170 169 178 172 175 174 170 172 167 163 194 178 158 161 182 170 155 110 170 160 160 172 178 160 175 185 169 172 195 172 187 160 167 150 157 166 160 173 160 170 160 167 162 187 167 186

175 175 158 160 147 169 175 175 141 169 175 175 175 175 175 169 175 175 175 169 175 175 149 165 175 175 160 119 171 159 169 175 175 165 175 175 159 175 154 175 175 165 165 165 160 169 175 160 169 175 165 175 172 175 157 175

N N N I N N N N N N N N N N N N N N S N I N I N I N N N N N N N N N N I I N S N I N N S N N S I S N N N N I I I

70 75 38 53 40 58 64 60 22 54 65 50 70 74 67 68 67 66 60 61 94 84 53 46 63 63 52 21 52 45 57 70 68 52 52 82 45 51 38 60 76 60 45 35 43 62 51 48 54 60 53 53 44 66 57 72

65 65 52 49 39 55 65 65 35 55 65 65 65 65 65 55 65 65 65 55 65 65 41 55 65 65 49 22 61 54 55 65 65 55 65 65 54 65 46 65 65 55 55 54 56 55 65 49 55 65 55 65 63 65 50 65

Np Np Sp Np Np Np Np Np Sp Np Np Sp Np Np Np Np Np Np Np Np Ob Np Ob Sp Np Np Np Np Sp Sp Np Np Np Np Sp Ob Sp Sp Sp Np Np Np Np Sp Sp Np Sp Np Np Np Np Sp Sp Np Np Np

U U U U R R U U R U U R U U R U U U R R U U R R U U R U U U U R R R R R U R R U U R U R R U U U U U R R U U U R

1992 1992 1997 1989 1995 1982 1985 1992 1994 1997 1988 1993 1995 1995 1996 1997 1993 1995 1994 1992 1998 1995 1997 1995 1998 1991 1998 1993 1992 1997 1990 1996 1996 1996 1996 1997 1995 1996 1993 1995 1997 1997 1997 1992 1994 1983 1997 1990 1995 1992 1995 1996 1993 1995 1998 1995

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

LD LM LV MM MD MV MA MA MG MI MI MG MM ME MN MG MM MI MC MI MR ME MP MM NI NS NV NL NG ND MA NS NC NM NC NP PG PV PE PC PA PL PA PV PC PI PM PM PI PG PV PN PG PI PC PV

M M F F M M F M M M M M M M F F F M F M F F M F M M M F F M F F F M M M M M F M F M F M F M M M M F M M M M M F

20 6 27 36 18 5 10 27 22 26 38 31 34 36 21 25 13 38 30 28 38 19 35 25 36 21 40 35 36 16 19 16 17 32 37 22 35 23 19 15 15 21 40 30 23 23 24 13 17 24 36 35 35 32 14 29

176 115 155 170 170 122 122 176 174 170 173 180 178 180 165 160 151 172 162 172 160 164 170 158 174 153 172 169 165 167 163 157 172 175 180 179 180 175 173 166 164 192 170 180 165 178 170 147 170 160 170 178 170 168 170 154

175 115 169 169 175 108 136 175 175 175 175 175 175 175 169 169 154 175 175 175 169 169 175 169 175 175 175 169 169 171 169 159 169 175 175 175 175 169 169 165 158 175 169 175 169 175 169 152 172 169 175 175 175 175 171 169

N N S N N I S N N N N N N N N N N N S N N N N S N S N N N N N N N N N N N N N N N I N N N N N N N N N N N N N S

66 22 54 57 69 22 23 58 68 65 92 73 70 68 64 50 42 90 84 66 80 52 82 47 68 47 86 62 58 56 50 49 59 78 69 56 80 60 72 65 51 89 67 70 38 71 72 30 52 48 70 78 48 70 66 48

65 21 55 55 65 18 32 65 65 65 65 65 65 65 55 55 46 65 65 65 55 55 65 55 65 65 65 55 55 61 55 54 55 65 65 65 65 55 55 54 52 65 55 65 55 65 55 43 63 55 65 65 65 65 61 55

Np Np Np Np Np Np Sp Sp Np Np Ob Np Np Np Np Np Np Ob Ob Np Ob Np Ob Np Np Sp Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Ob Np Ob Np Np Ob Np Np Sp Np Np Sp Np Np Np Np Sp Np Np Np

U R U U R U U U U R R U R U R R U U U R U R R U U U U R U U U R R R R U U R U U U U U R U U R R U U R R R U U R

1987 1998 1988 1996 1995 1996 1996 1996 1994 1997 1990 1995 1996 1990 1996 1995 1995 1989 1994 1984 1991 1994 1993 1991 1995 1982 1995 1992 1995 1990 1995 1995 1998 1997 1996 1986 1995 1996 1996 1991 1993 1991 1992 1994 1995 1998 1998 1995 1990 1994 1990 1998 1994 1996 1996 1989

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

PT RC SD SC SS SD SS SM SO SI SC SI SC SI SD SI SC SA SP SE TM TV TG TF TI TI TL UD VC VC VM VC VD VI VE VG ZI

M M F M M F M M F M M M M M M F F F F M F M M M M M M M M M F M F M F M M

24 21 18 22 29 38 39 39 18 16 25 40 24 35 27 24 25 13 31 21 26 28 26 36 40 40 20 27 32 33 37 24 26 30 21 40 22

179 175 155 195 180 164 180 178 165 170 174 180 171 178 170 160 155 155 162 190 157 172 183 178 179 160 178 168 183 170 152 183 163 178 155 185 178

175 175 169 175 175 169 175 175 169 171 175 175 175 175 169 169 154 169 175 169 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 169 175 169 175 169 175 175

N N S I N N N N N N N N N N N N S N N I S N N N N S N N I N S I N N S I N

58 57 54 58 70 50 72 69 52 56 53 95 58 70 63 56 70 42 57 58 48 53 78 59 69 54 74 49 63 68 87 60 49 52 55 60 59

65 65 55 65 65 55 65 65 55 65 65 65 65 65 65 55 55 46 55 65 55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 55 65 55 65 55 65 65

Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Ob Np Np Np Np Ob Np Np Sp Sp Np Np Np Np Np Np Sp Np Np Ob Np Np Np Np Np Np

U U R R U U R U U R U R U U R R R U U R R U U R U R U R U U R R U U R R U

1997 1996 1995 1993 1998 1987 1996 1997 1997 1990 1988 1997 1992 1990 1994 1995 1990 1997 1995 1995 1996 1997 1997 1986 1997 1999 1996 1997 1997 1997 1996 1995 1997 1996 1999 1989 1995

Vdebut 3 15 29 16 37 11 12 14 20 31 7 31 7 24 20 17 11 28 11 2 33 30 11 29 31 21 11 13 27 27 28 22 29 19 5 11 20 22 31 3 34 15 9 8 9 23 25 13 20 21 22 12 22 19 31

DurataDZ 29 25 1 15 1 17 12 23 17 6 29 9 33 6 11 12 18 9 19 29 6 8 13 11 3 17 25 17 13 8 5 5 9 11 24 24 20 17 8 26 5 13 18 13 26 10 15 12 7 9 13 6 13 18 9

TipDebut R I PR I PR I I I PR PR R PR R PR PR PR I PR R PR I PR I PR PR PR I I PR PR PR PR PR I R PR PR PR PR R PR I I I R PR PR I R PR PR R I I PR

FGI

FGII

fiica

frate

mama

tata

mama

FamSimp Da Da Da matusa, 2 veri Nu Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da unchi Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu matusa Nu Da Da Da Da Da Da bunica Nu matusa Nu Da Da Da Nu Da Da Da Da Nu Da unchi, 2 veri Nu 2 veri Nu Da Da Da Da unchi, bunic Nu

FamMultip Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da

FamComp Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Oreion Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

21 20 2 27 21 15 4 6 9 16 39 20 21 12 37 10 10 13 16 27 14 17 12 24 23 7 8 11 9 17 27 4 17 17 13 13 15 38 29 18 31 23 31 11 13 32 26 27 12 8 2 13 13 20 19 28

17 13 19 13 19 19 33 18 11 22 1 14 19 13 2 15 23 24 15 3 13 11 1 13 3 11 9 8 11 5 5 10 9 3 13 2 8 1 2 3 9 3 5 3 4 1 2 5 4 1 1 1 3 1 5

PR I R PR PR I R I R I PR PR PR I PR R R PR I PR I PR R PR PR R R I R R I R R R PR I I PR PR PR PR PR PR R I PR PR PR I I R R I PR PR PR

mama

tata

frate

tata

tata

tata

tata

Da Da Da Da var Nu Da Da Da Da Da Da Da Da matusa Nu Da Da Da Da Nu Da Da Da matusa, unchi Nu Da Da Da Da Da Da matusa Nu Da Da Da unchi, bunic Nu Da Da Da bunic Nu Da Da Nu Da Da Da bunic Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da unchi, bunica Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

23 27 14 5 9 24 28 30 7 31 24 22 34 35 31 33 19 27 30 32 38 32 11 26 32 12 14 2 10 15 32 34 30 30 21 35 13 18 8 25 28 37 28 9 13 16 19 6 23 28 35 32 12 26 14 35

6 6 1 9 3 16 13 6 4 1 10 5 3 3 2 1 5 3 4 6 3 1 3 7 5 6 1 8 2 2 2 2 1 3 2 5 3 1 1 1 6 4 15 1 8 3 6 3 2 5 3 3

PR PR I I PR PR PR PR R PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR I PR PR R R R I I PR PR PR PR R PR R PR R I PR PR PR I I R I R R R PR PR I PR R PR

unchi

mama mama

tata

Nu Da Da matusa Nu matusa, bunica Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da unchi Nu Da Da Da Da Da Da matusa Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da verisoara Nu Da Da Da unchi, bunica Nu Da Da

Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

9 6 17 34 15 3 8 25 18 25 30 28 32 28 19 22 10 29 26 14 31 15 30 18 33 5 37 29 33 8 16 13 17 31 35 10 32 21 17 8 8 14 34 28 20 33 24 10 9 20 28 35 31 30 12 20

11 I I 10 R 2 PR 3I 2R 2I 2I 4R 1 PR 8 PR 3R 2R 8 PR 2 PR 3 PR 3I 9 PR 4 PR 14 I 7 PR 4I 5 PR 7 PR 3 PR 16 R 3 PR 6 PR 3 PR 8I 3I 3I I 1 PR 2R 12 I 3 PR 2I 2I 7R 5R 7R 6 PR 2 PR 3I PR PR 3R 8I 4 PR 8 PR PR 4 PR 2 PR 2R 9R

Da Da Da Da mama Nu Da Da Da Da Da Da mama Nu Da Da Da Da Da Da frate, mama Nu Da bunica Nu Da mama, tata Nu Da Da unchi Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da tata Nu Da tata unchi, matusa Nu tata, sora Nu Da tata, sora Nu Da Da Da Da Da Da Da Da mama bunic Nu Da Da Da Da Da Da

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

23 19 15 17 29 27 37 38 17 8 10 39 18 27 23 21 17 12 28 18 24 27 22 24 39 36 18 26 31 32 35 21 25 28 17 31 19

1 2 3 5 11 2 1 1 8 15 1 6 8 4 3 8 1 3 3 2 1 4 12 1 4 2 1 1 1 2 3 1 2 4 9 3

I I I PR R PR PR PR I R I PR PR PR PR PR I I R R I PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR I PR PR I I I

bunica frate

tata

bunic

tata tata

frate fiica frate

Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Da Da Da Da Da

Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu

HVA Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

HepCr Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

BoliErup Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu

UlcerDd Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

IntChir Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu

InfResp Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Da Da Nu Da Nu

Fumat Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu

Alcool Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu

Nasteri

2 2 4

2 5

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Da Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da

Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da

Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da

Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu

Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da

Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu

Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da

Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu

Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da

Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Da

Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu

1 1

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu

Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Da Nu

Da Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Da Nu Nu Da Nu Nu Da Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu

1 1

Avorturi

NrFat

GlyMed GlyczMed CC 150 20.50 Nu 175 6.57 Nu 178 28.70 Da 209 50.00 Da 200 30.00 Da 163 16.20 Nu 174 32.70 Da 128 15.22 Nu 223 27.70 Da 173 14.40 Nu 112 12.50 Nu 187 33.70 Da 201 20.90 Da 169 16.66 Nu 201 31.25 Da 147 16.66 Nu 210 20.80 Nu 186 12.40 Nu 200 18.41 Da 224 27.77 Da 202 35.71 Da 217 27.70 Da 189 12.50 Nu 182 22.70 Nu 222 27.70 Nu 170 50.00 Nu 150 25.00 Da 168 31.25 Da 209 35.71 Nu 224 15.70 Da 176 31.25 Nu 182 27.70 Da 203 30.00 Da 204 35.70 Da 189 12.50 Da 238 25.00 Nu 195 11.90 Nu 199 22.70 Nu 145 12.20 Da 212 30.40 Nu 129 20.83 Nu 178 35.70 Da 151 12.70 Nu 196 35.70 Da 188 22.70 Nu 180 35.70 Nu 207 25.00 Nu 173 16.60 Nu 204 27.70 Da 228 31.25 Da 265 31.20 Da 210 41.60 Da 207 26.60 Da 175 22.70 Nu 150 17.50 Nu

Hba1c Colest 11.50 169 181 185 194 215 155 254 220 380 211 261 208

TriGl

Chiper 2 1 2 2

8.10

7.20

119

7.90

67

1 1

308 233 209

217

1 3

224 311 173 416 249 219 337 260 350

6.90

56 320 1 1 1 1 288

284 8.50 194 192 201 171 225 270 180 180 330 206 260 216 104

7.60 6.20

8.00 14.20

125

2 3 1 1

17.20

132 214 221 212 176 200 151 210 200 189 176 205 128 187 164 162 260 170 189 134 158 189 180 140 140 234 250 232 220 250 180 250 180 280 183 220 189 176 190 280 149 178 220 229 164 218 189 250 217 180 250 210 180 189 160 200

20.83 25.00 12.50 22.70 12.70 22.80 24.00 31.20 41.60 15.30 31.25 18.23 27.70 22.70 27.70 10.80 30.00 10.00 18.70 22.70 20.80 20.80 10.80 4.70 10.00 27.70 25.00 26.00 31.20 24.40 14.20 16.00 14.00 25.00 12.70 35.70 22.70 12.50 17.50 50.00 26.60 10.20 20.80 35.70 25.00 12.00 30.00 12.70 20.00 35.00 22.70 10.20 25.00 25.00 15.60 16.00

Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Nu

212 260 8.00 289 194 167 215 14.50 8.30 230 262 220 172 128 219 147 222 230 227 166 202 220 341 200 230 205 184 207 261 188 250 145 292 225

122 1 2 1

69 157

2 2 1

130 234

326 1 1 3 1 2 3 4 56 1 1

10.00 14.50 13.10 12.10 10.70 11.00

1 250 281 1 192 110 317 275 8.50 8.00 11.90 180 185 240 179 230 1 1

220 175 259 240 140 195 160 180 190 150 240 198 140 212 183 200 210 160 150 224 233 215 180 220 200 250 200 250 180 208 180 220 200 180 189 200 210 220 180 250 160 200 210 190 189 160 210 160 250 280 160 140 210 200 189 180

41.00 22.00 12.70 17.80 10.00 12.50 27.70 12.50 22.50 10.50 12.50 31.20 10.00 41.60 27.70 12.50 27.70 13.80 27.70 12.50 41.60 22.00 12.00 27.70 31.20 17.80 20.80 12.50 22.70 12.70 20.80 31.50 50.00 22.70 12.70 20.80 35.50 25.40 12.50 14.20 10.00 12.50 25.00 41.60 15.60 12.50 25.70 12.50 35.70 41.60 22.70 10.00 25.70 31.20 12.50 10.00

Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu

409 222 1 8.00 130 80

163 2 210 166 225 210 258 177 271 313 171

10.70

206 227 210 220 145 322 257 200 220 258 141 200 239 159 189 180

1 1 1 1

115

1 8.50 9.50 173 70 140 1 1 3

7.70 7.40

8.10

151 170 181 179 240 149 185 166 281 185 174

85 150

1 2 1

2 65 1

2 3

250 205 180 176 218 250 210 182 258 208 190 180 220 145 180 230 180 178 164 156 212 179 189 178 160 214 200 180 160 225 250 256 180 200 270 180 178 200 140 160 180 160 250 138 260 180 209 260 170 129 200 160 250 180 190 230

31.70 22.50 12.50 22.50 27.70 31.50 22.00 30.00 22.70 20.80 12.50 25.00 20.80 10.00 13.30 17.50 27.70 30.00 25.00 10.00 31.20 18.20 17.80 18.30 10.00 27.70 27.70 25.00 10.00 62.50 39.20 41.60 22.50 30.00 50.00 31.20 25.00 35.70 10.00 10.00 13.80 10.00 19.20 6.50 41.60 20.00 12.70 41.60 31.20 6.00 27.70 12.70 25.00 10.00 30.00 31.20

Nu Da Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da

170 251 224 212 229 221 164 381 174 224 240 174 209 199 159 226 85 217 204 228 190 1 2 1 192 1 1 1

1 2 1 1

6.40

13.70 6.50

9.70

8.30 7.00 8.00

165 200 202 177 351 221 254 194 188 165 196 239 178

1 76 95

70 120 319

1 1 1

1 207 170 74

120 250

51

2 1

1 1

170 180 250 200 300 160 170 250 210 200 190 180 210 230 189 170 187 230 250 280 189 170 190 200 172 198 178 160 190 160 170 189 200 160 198 180 210

12.50 27.70 31.20 27.70 60.00 10.00 12.00 41.60 31.20 25.00 12.00 12.50 50.00 25.50 18.20 10.00 12.50 50.00 31.00 41.60 20.80 10.00 31.20 41.60 22.50 35.00 10.20 6.00 12.50 6.50 10.00 12.50 22.50 6.00 31.50 13.80 25.00

Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu

169 249 175 259 280 161 216 210 280 340 189 89 330 130 219 189 212 145 200 193 175 170 145 270 315 200 189 180 189 180

1 1

154 1 1

95 70 1 3 1

15.00

1 82

132

Chipo

1 1 1

3 2

3 2

RD Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

RDSTD III II II III I III II III I I III II II III II II IV II IV IV III II I IV II IV IV II III I II I II II IV IV IV IV II II IV IV IV II IV II II II II II III IV I I I

Stad Pre Nep Nep Pre Nep Pre Nep Pre Nep Nep Pre Nep Nep Pre Nep Nep Prol Nep Prol Prol Pre Nep Nep Prol Nep Prol Prol Nep Pre Nep Nep Nep Nep Nep Prol Prol Prol Prol Nep Nep Prol Prol Prol Nep Prol Nep Nep Nep Nep Nep Pre Prol Nep Nep Nep

Instalare RD Mc 15 Da 18 Da 1 Da 12 Da 1 Da 16 Da 12 Da 20 Da 15 Da 6 Da 20 Da 7 Da 30 Da 9 Da 10 Da 9 Da 10 Da 8 Da 10 Da 20 Da 3 Da 6 Da 11 Da 8 Da 1 Da 17 Da 20 Da 15 Da 10 Da 7 Da 2 Da 3 Da 9 Da 8 Da 15 Da 16 Da 12 Da 14 Da 7 Da 20 Da 4 Da 5 Da 10 Da 12 Da 20 Da 8 Da 12 Da 11 Da 5 Da 9 Da 10 Da 5 Da 3 Da 16 Da 6 Da

Vd Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Ex Da Da Da Da Nu Da Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu

Hg Da Da Da Da Nu Da Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu

1 Da Da Da Da Da 1 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 1 Da Da Da Da Nu Da 1 Da 1 Da Da 1 Da Da Da Da Da 1 Da Da Da Nu Nu Nu Nu 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

I I I II II II III III III III IV I I IV II II II IV IV Nu III I I II II I I I I I I I Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nep Nep Nep Nep Nep Nep Pre Pre Pre Pre Prol Nep Nep Prol Nep Nep Nep Prol Prol Nu Pre Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nep Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

16 11 18 10 19 17 20 16 8 20 1 11 16 11 1 13 15 20 10 9 10 1 10 2 10 7 8 10 5 5 10

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

1 2

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Vo Da Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu

Pg Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Eovase Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Retdez Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Cataracta Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Da

Glaucom Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

TratLas Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nefrop Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

NefrSt II IV IV V III

IV

III V IV

IV IV

III

IV III IV IV

IV IV V

III

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

III III V I IV

V II V

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

III

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

IRC Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Dializa Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Np Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da

Ap Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Da Da Da

HTAs Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Miocpatie Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

CIC Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Nu

ITU Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu

Infcfung Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu

Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Da Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Da

TBC Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu

Aftir Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu

Derhorm Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da

Tratins R-N MCSL A-MT MT A-MT R-M3 MT M2 A-MT A-MT A-MT MCSL A-SL A-MT M3 M3 A-MT A-MT A A-MT SL MT MT A-MT MCSL A-MT R-M3 H-N A-SL R-M3 NL M3 M2 M-MT M2 MT MCSL A-MT M2 MT MT MT A-MT HG-N A-MT MCSL MCSL M2 R-M3 R-N A-SL H-N A-MT N MCSL

Nradm 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2

Nrintrn

Deces 7 5 2 16 4 6 7 6 10 4 15 8 12 8 8 6 7 5 6 "+" 10 7 5 6 7 2 10 8 5 7 6 3 2 2 6 8 10 7 "+" 6 4 8 3 8 10 7 11 7 5 6 8 26 9 8 8 7 5

Obs

ciroza

AVC

hepatost.

ciroza cecitate

epilepsie

hepatost.

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu

Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

M3 R-N MT A-NL MT R-M2 A-MT R-M3 MT MT A-MT MCSL MCSL A-MT MCSL R-N R-M2 A-MT A-MT MT A-MT MT A-it A-NL M3 A-ist HM A-MT MT A-MT A-MT A-MT A-It A-MT N A-MT MT M3 A-Ist A MCSL R-M2 MT R-M3 MT N A-MT R-M3 A-MT M2 A-MT A-Ist R-N A-MT A-MT A-MT

2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3

8 6 4 8 7 8 10 9 7 5 "+" 3 5 7 8 2 8 7 6 7 2 5 4 7 6 3 10 6 5 12 11 9 10 4 10 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 5 2 2 4 2 4 2 5

septicemie spondilita

Sd.Mauriac

Inf.mioc.

Sd.Mauriac

Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

MT MT R-M3 A-MT M3 A-MT M3 A-MCSL A-MT A-M3 A-NL A-MT A-MT MT MT MT A-MT NL M2 MT M2 MT A-Ist M3 A-MT A-MT A-Ist R-M2 HG-N R-N R-M3 A MT A-MT A-MT MT HG A-MT HG-R R-MT M2 A-MT R-M3 A A-MT A-Ist A-MT MT A-MT M2 NPH A-MT R-M3 MT HG-N MT

2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2

3 4 3 6 2 6 5 4 3 2 6 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 3 2 4 1 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 6 2 5 4 2 2 4 2 4 8 3 5 10 6 4 3 5 3 3 2

spondilita

ciroza

ciroza

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

MT A-MT A-MT MT A-MT A-MT A-MT MT MT R-M3 MT A-MT A-MT A-MT A-MT MCSL HG-N MT A-MT M3 MT R-M2 M2 A-SL MCSL MCSL MT MT N R-N R-M3 A-MT A-MT A-MT A-MT A-MT MT A-MT HG MT HG-N HG-N R-M3 MT MT M3 R-MT A-MT MT M2 M3 MT A-MT A-MT R-M3 MCSL

2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2

3 1 8 3 3 4 5 2 4 2 5 3 2 5 2 3 4 6 3 6 4 3 4 3 2 7 3 5 2 4 8 4 2 2 3 8 3 3 3 5 7 4 5 2 "+" 5 1 1 3 6 4 4 1 3 2 "+" 3 5

hepatost.

hepatost

hepatost

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Nu Nu

A-M3 A-MT R-M3 MCSL R M2 MT A-MT A-Ist MT MCSL A-MT A-MT M2 MCSL A MT A-Ist R-N M3 A-MT A-MT M2 MCSL A-N N A-MT A-MT MT R-M3 MT MT HG-M3 MT A-M2 M3 MT

3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2

2 2 3 4 1 "+" 6 2 2 2 5 7 1 4 3 4 2 6 2 3 4 4 2 3 7 2 4 3 2 2 1 1 4 2 2 6 8

hepatost. spondilita

ciroza