Вы находитесь на странице: 1из 25

lI

212 piK
lii
21 '1

ll

, l]
i0

5,5

16,59

,l

i
i OO

541

16,41

2.2

0,97

2.91

|),2

8,91

i, i
i i (.)

(.)

i i ii
(., ,)

, (.)

, i, ,
\


, i ii

't

El

(,, ,)

, .

.i i
: , 'N.
i , i, i,

/.0

26,10

52 2

,47

251

42,5

15,9

4.19

/9,65

4l

.]2,2

2t,26

,12,52

18,9

56,79

94,65

5,41

16,41

2.2

1,97

,94

,91

77,82

5,4

r (.)

l,a2

16

ypa'ia (.)
,
i: , _
, ', i
, i ,
], iri, -

2,97

ii i (44) 451-4-8

@re

@4
il
V,l

-^\\\,Z/,.-v\r)r^i
N\\_/(\\\--/

L-l

-1

Ost m.,, . et4e-!


u g g, msl ,
m,,L m zO, eup g um lj )grt, Kozo Hu O, u
m. ,. u mus aoJ,cab gmg, g |
rm ug mg. !,, u, I
lm, , J"ld m, u,
l
i Og - Og m, m
(u, um m.
gI Jm g lecHbt - gO m m mpLlta'l ul
"gmOg, - d.

- ( ),
, HaIIoBItTb I - , l, ts , l\,l !{ ry.

(
I, }" Il ). , , , I.
l,t <> ]
, - ]Il., . rItt, - .
, , .
, lt( - ,
, |
. }{I
i] i! -
. - .,>. r
, ('> ,
, <,
lq ?.. - I,iJl ,
<, rI , <> <D.
u udrc
<> } -

, m gg Ll

BuOe, m um
m u m

grcg-


15-20 ,

il, l 00 . -
, I,1, , , .
},
ts , .
Illtl]ll
.Nr ]!l }UI
TpaBbi [-

. ,
, l'

cTaji ll Bo/Klcbty,
, N()l
IIfi , _ l}cTpy,
I ). l -

\l. ry t. t,I
Bo,]t]n
-]ll0.
Il,
, l\,i II ts]
.l Nl},I l}
, l , l].
.t ] l } UIcill,
.

} ,

ll
. r
rL
r - ts-

l )( l
Il

. {Ji
l, . . . r

, KoHlql-

u c,lae. ,lr .
, ,

. RjUi I, , I )( ]
}r

() l rl j Ji. 'iO ,l

5-8 , t it
r,

ry t, I it ;D (,, .
.II rr -

. 9
BoJltle l, II i.1 , Kp}rIlHr

}i

, I
BoL I rrl , ll t }Ul.
, r.t r tl }tJtri.
J , }, - Ilt lllt , r
, r , . I
),,] I, O, }O
lII, vfl t,
)ts ry, O
, fo I}rrc
. ! t

, } }-

- l

(!

)(

r, l .

.,-.-,,-.,,.,,*;j]sl!!!g,.1
lI ,{:I1 ( } 0,2-0,3),

[rc }| m raK
rm 100 O
0,06 0, l 0 . 1 , { rI rc
),l, )t IIrc . r. lr
ur, JD IJIl I,
, O ,
l l
*ry *t l, a
0 I I, ZIJI

,
, 4JII
lt. lII l

r ,l cIlJHoM I.
.l JI
}, ,D I OJIJI, r,
OI

rr

r . r JI fi -

, t

rr Molcro I il
,t. +l c]r)ile -

JgI -

.r. ,rr })I

,1

ffi

20-50 , l 0t t]
lt l. D{<e r

r,

iI
BoJIHeHllJl {. fu
) tryl (y 0 l, }Ir
I IUl OaI, r
t .r r ryi( I, oIUlilBoK O r Wr <.

jI -

I0

. t].

} -

II rr. ,

IUIoTBil,
, t
J ceK},l]J]. tt i I I f,.t
. ){ <!ID IU] Il:r . Ba*clo,
I <II,II'>, F. caal fiil :Jl UI RJI
:

0.08 .
t 0,02 Nl 1822 ( ).

, lr I .
,
I -

'a

,i"

,
.
.
li,t ,] t { , fi{{
l ,

I,
,u . I IJ ,.i N9 18-20,
I Ns 20-22. BaJto,
,uI MoTbuul

r . 0 fl {. u

}fo< sr , ,
l ,
0ilg r -r, ",
II ,I } }
, effb I ,
. , tl

I}, <> u.
d il u [r(

lg r } ,{, q
, , xalo F.

t. : rl
t <D . 4I JI
t, O }ryr }r ,
lt +t <. ll

50 gI
ft m.
}tsI"T HacaD{o{Bat

x4 OJ }iJI

i r HmcBK-l <-

s }1
. ,
IilKoMy ( r. rltr{>

] , . - m Hylcro , {t

. & }t,1 t
, ,lrII
rl } IUl.

I yr }il

, mr fl(. "I (\

<IuIoTBHilrI> ,

{ , fl ut 3-4 , , r ,fi, ,

0 . r

rr OI,
I )rc .

ry , } BITb - JI MoTUUI
, , m, qr

},

i m

t.t-r
. a 2-8 -

t ,
10-20 ,
m }tstl , m

I rrr .
fiO , - -

l, . _
, )G{ Itr-I } )1 t
To*lee ocHacTKyJ JIt Il -

, JI }rc, fi I .
,lhr,r ,
v, U] tft
I , l I 0, r lII [, 1,t<
I0I I I .
,

{ ry

)r } JIl
rvl lI .

, ,l I

[ (> g ?

, , s r r . } g

l0- l 5

, -

J }r J,
o}trl [ Jli
c

.
r, i I, } OJ il
,JUIrl , r .l
( r) r }fu4,
I{JIIIII .
fi, }{ ,
} Jl
, t lfl ,, , ot{a
2,5-4 m
, zl HacaJlKy Il Il m.

r yefucr t

([l GI JI

. &l ,
iUI l
IoI JlIl rc}D

. I Ifi

JI

, lt ,-l .r.

r UI
, >t- m,
oIUIilBoK J . }

5-

l0 , ,t-

m
O].
HaJl

. -r. i{.i. I
. . JI,t. } m ,
Jl.r r cIrycK 5- l 0
. rr ir r,
O ] }l v v ( .
, < .

II Jl JI . :l1
R. - .
, H)DKHo JIII I
ml m
ry .

,
.
, .
, , I

,
v
r. , ,

-
I,
,
. -

, <<> )

I

0,4 , ,
,
. t la .
, 1.1 , ,

u m, 0Hu mm , 0u,
mu 0u.
m, umum gO , z.

<(u , :

l]
I- , ,

, ,
.
aMelHo \ ,

I .
)_

- ?

.

, ,
, ,
II, <r, II .
-
I .
.
I
, t

! ,
ry, ,
v.
H}rl(o

il.
, II , },l, II
!
;t(, j
l
.

?
, II (>


I, . ,
<>

u>! t- BceI
, -

, !

lr
. ,
I , . .

)<

, r
, . -

1 ). } v
.

, ) il[ .
t fi I . [ D.
}il il

- ,
m

:i:::;,
- -Jlt -,
<(}ry> Jl .
I ,

II-

rr I . fi:l

,
!
,
, ,
,

gI

JI l1,I <> lO I <jr> t1

- l. u>
l 20-30 tl.
, t
. , I
!
,

i,/ l

}:;,.

<(>.

<()> . , ,

,
.
Nl4 Nl5,


.
,

.
II, ,

)(

<{> , ,
.


,
II . ,

,
, , , .
,
,
, , UI 9 tl
}4l.
r -
: l
.

fu


lr 4 { ,
l .t.. , - ,r
elo I.
r t.

T,

Jl

<,

- [

1-2 , Bcelo l0- 15

.
JI l }rc

!ryGI

,
, ,
. . . - r
! , }
JI ,
.
il , 3-4 <>
m . , 5

-: II
ury , TilK JI
Iq, -
t at ,
i} ry!
IGK , ]\ t -

,
I .
O <(IUUDKaM>
l ,
otpovHblx z U< .

K]leBaTb
O
<l> l, -

r r

I
.

Jl IUI l

- ,
,

Dl\{

} I
ry l, -

rule

. , -

, , UI

, rr}DKHo -

],l v.
,l !
, 3-5 r l
, l.
l
Bcelo JI

, . . .
}1

]!{, ]

ll,l ,

8ju ttr
,,rr:, - . c"ltoBHo, l l -rl.
I ii. ,t t ,t
. u l,te cTojlbKo ,
t . - tlN{eHHo ]]. I:
rt 200 , ,
. 8J paLKarltt, r ll..l]Il l Lli1.
_l:i rI} Bo.IlHb],
lt tl ,l \l\lll0l"I
, }\{ R]\{
pacTl.iTeJlbbl Mycopol,l, !l\{lll l].]

I .t, ,,r
[,t ,tI ,,] m
, Itfl ]\{ l

l0-l2

,Iac. l],

r, 8]\,] ] r]i.j

rt ,l

0-50 cN,l. rt tlti ",t


] Ile ii]8, , l]l]
tlIjl IJful , N]ej_lcHo jtirl 8 I. tJ]!Il,{ ]]R

-riacb _\. .\l }.rl


1.5 l tl t-,t .5 ;l r

,]

jla TBrlclcpo]\l. ttotctcBKt.l

] Y R
l lpI.! Nlal l]o L]pe\lr] ,l
]

. 1, l.t!
,tc,ilab.,ilcpxa clltlHH}lHI lloJ I]i.l]
Ca]\Ioe l.]HTcpecoe. -I.t I
\lcclll Jlll ]DII-I.q TeNt
j1},

TBI]cTepo\t o"lHb]i.i ]].,i. NloxHO


nIle l lap!;i !ITb lIo ,1l{l]\,
l]\,,l KaHaIJV l] !-

]J oT]\,te,i]b. plc_lo ]]]{. }]


c,topoHy ,l.il, llo ),l l,I. ]la IJI.IIlII]
RL\ ,,rI ,,le]\l, tI
NIII l.l oT]e-rrb
l tt l

]]:l ,,l \t ]ir il]l]


l{ii cBeTo]]oi.l ,ilelIb, ja l{ ttotrttta-

1aK,,leiicTBleT tI] KtiC,,]opo


, ]!]r'l HaNl ){.

l1o \{ trtl. r ,,tcitcTBtre


L ,r. ,,rr
L]!] ,rlI] l. ll-. ]\ &!ll tr,. tro
]

t tttty,ttt rt
JolllITb cy_,taKt] .
ltI tte ttrlI

jl]ij IllOl. ];tO ] clil lb Hil ill,I ]fu. cTo",ib


rl. OJ!, c,y,lil]Iocb.]IotllIl clJaKa
.rl l]\I II _lIIi Iljl l] .ii
.1,4i\t. It l] ]\1l1ii ,];{(n laNIopo]. 11 \laijKc. Iii llji:i . KoTopb]ii ;{(1 8 !!

,6cpL,tlltl-tc-

. ! lltr,t ,,r
.
r !
lt,] IlIillll
II .l
I I ],
, LUi, }!]. ]{ ctlN,
, Il]Ii
t ,r, . tt

t,t:Lt,l. llo llplHll, ll

BeTepI lt ttto otr iLr] ocllol]lI]\1

]l{]tl. }l l\1 ,rl. Te\LllU,


, ]]!{] ,,
. ll,

R,lrll1 \t l l{. RI
il]I ]] .tt.l _l.
ttlti.l aKTll]JxJ]lpll
, rt Ijl }iil]-ri,
tl KlleB ,t I cTrlxac l: lloxet,

]ii

,t,1.1

tt l,t

]t 2-] ]
\ :tl \_l tt l:l l L el ll -

ir rtoxeT 1,1 tr
. olt - ]jltJl,
l ttr . ]u . c\le-,tce .

...'

*r

JI ,]tul

t l , 0
Jr} il, kompbD(

I fl{,
[,5 , *,. -

t
}i !. 3 tl 2-2,5

IIJI }
, & UI

lI J1 ,,t. -l t-t .t ,
JI }-

il
Bol. , ])
I ?
ir Or
0 rl

Ifi (

ll rD I l .I.

rr JIrl IIJI}, } t]Jl , l1 . { l,


,ft }I,t

I}
il,I,

a i. , r .

((>, ry

JIrl ,
, JI l
JI

ir t

r }:l .
l. lt ,,r Tasl R r -
. I mItr

9. r

Jl ,

t [


Ojril I

r,

10-12 ,

r -

70 ( 0r U)
. MoMeHI
i , 90Zo
r l lleHo , r . r,
TeMHOI

}r, I
])Gl.

,
T tt g
r r, ,l
I,

R
il.

l rr 2-3 ti,

lm

]I

,l-

I l
cI ryr
ry r, {l {(y JI
O . J r - ,,t -

{ r , r
, r. ,
l,r r. , rr r
.lr.r.
, BIrIo }r, , -

.
I r
,t . rry r
} tJ

J I

k.

Hlxo :l 0

r , rrr rrr prc-tM l r 22 .


1 i. r, rlt \t -

}tr pfloTM ){} {, !fll


r, 18 22 . , r
JI JI 2-3 t
5-6 - r, s
IJIii, It
.
, 0,5-1 , -r
J r.r m , 4 },
l4i ,
,
Il <(],l
, lr I,
IUI I t
4 iul }Ji

" }, ll Hzt ,
, r !

r l fl
r
< ll r!

g. ,
|I , q
it .

r zl ToMJ
},
. , , -

KoplttKa } r u ,
To"|la .

i
it , m

-r

JI JIil
t cocTa8il },lil.
, , plrcl l]

r ,l]
.,.II>, <>,
>, < .
iL\
, .

r fl

iEl O
Ht Ke }8.
JI

ry ,t -

l I l. v
r . < } &
]!l l] } , ltrr

Il , rfl
.rl} I{l ,
fi Jiil
rlD m.

l , -

l
. t IlI ,
ry ,
, .

, , -

, }r
, ,

.
,} t
}lJI IJI ]tl, JI{L t*l . r
l l.
O m
, IU ,

l .
O l }

r , m
lt I . !. , l ,
I i m,
. tO

r ,

s
. 1 r JI ,
r, l!l, },
- .

Ir Ill{ Nlepe
.

r .

U t}

fi.

\,rc. v l
]Il4. l, -

<<), -

tt
.

ts

II

.
, H}iKHo tul ,
, , .

,
. , -

, II, , <(>
, , UI . , , t .
oToclt-

I , . d v (}), .
tl I oi/-

I }I0 . r .t <f>
;r , , I
<

. ,

.
Jl

}lgl .
TaKIlx }

vt}l .
}, t ,
litt r }. Nl l r
}
I
, 8 lt
TaJl v t },
, . r
,,I,l},I
I, ,
Jl ,!, Ir l{ KapMjl , ,
} i r r
. rc , r ,
. it, T
} {,l 0 I
qr, l ,
] Ii ()]D,
I tJ
- . t,
} Ilr
, }-

tl


l Mbi , .
,

Ll , )DKe I t tl I . ,
},t , MaJlo N,l
L. , I L.
t } ul .
v .

[ , , l.t MoTbUUl.
lr it rrc m Id )i\,{
,t{ gl
,l rc
O r <r>
Nl Ulrc O Ii l
,

J].

IIfl

11
l.lJl .

l\,I.

8 N{

,{.

, -

. ltolD]\t . l]
,

. I -

Il l{.

!!1 ] ., ol L{ r. .
,
.{ v , ] .
I1
}. ,l J. \ }.
I, (r.

] .l. t
. . , l la
t - Ipal\,tMa trl , ,
iI .
I ,
) ,
.
. , ,
<,
, t -

peto

JI
tl,
.

. JI -
. {.
v ] O ry.

l <(D,

I.
rI ,1 ll ,
, }ir fl .
4I II
I ,
}I J 9 rUI ,Il.
<,> - , m9 , O Jl , }
Maccilx, HeI
-. MeITb lI.

kl YLM. }
GaryYamamoto. (t
,] .
Gary Yamamoto -
r). Jl
: I, , ,

, .
Jl 9,I

ll I-

. -
&,l

r,
27 vr. .
I
. ,{ ryll

um Og m , u m L g, mu
uu m, m Hux
Oum m+
mg
tt uu
Llu,

, r
II, firg gkfl,t

r .

: ..gg> _

: ,

}
L Boarre . kluloeax
9 .
, Rl , . JUI o}tljl, /,
II -

. mt <(iti

>

Il.

- l - m, 1 r
. IG fl. orc
. t {4
r , }r }
45" ry . 600 I-

Bas Asasin r

, - JIl lll. ,
I fl

a apeiul JI.


, JI
.
., < }I>
.
l-l l.

<, r 0r Relax Mann'S D(

. fi , O I
Mefi:]x O r, ,{L
rr,

, rlr }.t l<, ,

Gru Gry Yamamoto. "


flByHoxKa -

Double

il

BH}rlI;Ia
! I

JI,

tUl (> lO -

. r ,
r
mrrrr
( ),
I +
. Double iI Grub
}, iI l1JI ,

,
.
; .
. } .r .
Bass Asain ,
dtr-3 c.

u,l m, O. Yamamoto - , l . ,
)l , ,
! r !
sr, _ fi
.
l,r tm| ,
, , , O }i, . I }
, I
, ur ,
.

lll

ycmo-

, a
.
] JIrI
tt. r , Jl
}I&L m ,

,r r , , , -
, ,,
I mJl,
,r ,
, Nf , - .
,I fi, Ul}^l ,

fi r+rrt.

31 . , coBit gI. O
. , , . . , . oJry JI :l .

m lll 8]I u
l t 2.J00 . Double Tail G 8 tl


l
]]. t) l l .
Jr .
, l . ,

l rD, I - dt-2
sandra, . I ,
.
I -
fDv, t t Chili Wm
Delalande r

}tsgr
tlt},l r. [ _

}l .
2,700 - , r UI
. , t,
iI, I rc
v.
I

}, ,)

9 1L
,

Saberaill Gru kl Il
JI - r.

I }l

zul oK}+te, }. 9
. , 2,5
I ,,I ero .
,
cIlJlKoHa,
}.I , rry)(o -
.
ry HULA GRUB 5 GryYmmt
.
, r}}-

), l;tr !
3-17, {} rc , ll -

.
-

. ,,t . IO}
Gry Yamamoto.

s.rn c bract 2' .",

's Relax. -

, rt
.l , }
{ }, i
{ .m

,I|
,

,
. ,
BbuIoB}rI . Gry Yamamoto ,

, YUM.

MaToBiul

. , r

Me}ul
, cBiUI

a]. ) 2,800
.I.
. -

Yamamoto, fl,

m III
sr - , (tD.

lU ry

_IIIGOILL

<>, , ry
.
, t
!
s
, tia
,

}IJI N1 -

tlTo ,

rI i

t.
,r

l,i
t
N,i


<i,>

<<))

Il _

. -

25l

&lI " . .
, ... -

.& ,
,[} r

, D I lg.

r< O {rfl rryb Jl,lr k <> Jl ,Ir


.
ii, 0
. rw
{r JI, I l JII{ir a.lc<lparo r
m . 's
Relax m !rr..
r
((I>,
ts,
,
9l{, fl
. , , r .
<llr , fl
!
I]. ,r i} rr Relax
Mann's. < ,
l. rr
Gru 3, !zul ry
.r ul
, , < rI, .
. , ,
.

,I} , kl r, t
m!( Jl
, }(rc ltx Me}lJITb .
<, il }l-

. l r, -

.i.
.-. ., :. Ij

,
Nt. -

1I...)>

BeceHHev v u
, I lt], D! l
lT"feHHo I O. Hlro l, IlJ},Ky,

, -

} I,

i ,
, ,
-, I,t,, !,] l.
rt -

Gru 3 -r

[ .
l l
. l,

t } l

. . m r -

I, lr
, . -

, , {lII
, t -

- .
t l l4

rirl -

t
_lt u -

,
,,t
, }u1.

L Gnsminnow
(g), Gru Yaramoto r HULA GRUB, Ika, Double
il Gru, .
iul
, . ,

,r
, "

l{: , , rl }
.

,
tsO .
.
llt

Nr .
-

I1 -

. , , r .

u , r l
, ,
.
predator-2
- 8 r,

, ut . l2-},l I
wr
Gry Yamamoto
, .
,
iI,

. .

t ,
I , .
. -

: Ji
,
. l\4}
l!1,
}, l ]\{ I- -

rr, ,]
,l

. Tor-IbKo ,
ts , . ,,t
. ,
ll -

l Jl
I Mac|la -

I. r. .

il . riul I -.t.
L,( ,
rl],
tl fli,l ,
t oKy+t . . I
, KoTop},lo
I it,
tsJl.
, Il it
[. ]v
ll.
I"r . I lr.
r Jl

lg m
.
..t1 ,
, i}LlJI -. Xe-qa t t,

m,r

I ,fi, {
Ir,.

fu

I,I cil


}
Im JI. r
copeBHoBtlHIU .
ry r 0
r l.
Tpalv,roB,

yKpar.rHcKax ,II
, qth,
,-r

ry

<.

zr l wr Nymph .

,rr ,
Omsr { < r_ OD( lrD(
.{

, ,+ <

t.
iu ry 9 I o(
al ,

,, }r JlI,


r ! Ircrt


{l gt
LlJIv.

},I}r. lrr t<r


ff ,

}T

opp,teM. t 0
I ,

rrr. -

lr, -

I, lllr .
}it }tl, }

)l i ry l

sr ...

! , UI lt
oKyllIKoB, l -

itt - j
}ts -

}, ir ry

cot ,
t-2
. r Nynph trfi .
ry r l , ,

. IlL

. O I IU l
]l g. MoB},Io ry IIJUII
. .
, r MilHKa 0 }.
9 ,l ,

}reckojko ,t

} l5r,

I0 i

.tt< _ ,il,

.m , i ttl. g
fl-fl ir
.l<-r

JII1 ,
Kolopb r ,r
. r,
l ?
lr JIrc
cula . & t , Or },]-

ir} m
3-4 ,tl. , m,
}fi 8iI -

} fifi. r.r
rl r r , O JI IJl )I, }
wr Nlh - .
l
, l, ,

JI, O -

. ,

,r.
,
J l ,
yr, , Iry,
- , .
ry .)4(
. u- t
9 oplTc-lo ir .t . l }

tr

r .

\{t

tt

I]]}, ljaciDlJBa ii}I

Relax. ca]\lylo ]]8


tl 11 .

ry l II
I t
fl NJ FlNA.

- Nl
, I,t ]\{ ,

NI ll Fz>. -

.
I . cTo,,ibKo I-

, (
maJlllKoB 2.

t, I :

,t Htl Ll.
t Fz, ry
_ri,i, ll. 1,
]\,r ]\1, Lfl
IKdJi }' , . toca t

\ \,'l ,1).

, ocTarlboe ,qtr ,T

,I .
i rl
8 rt. -r ,r

8b]ttle tl Kll]lo]llcTpa ,. it\I , .,t-,lt,


,Ja]l j&,l

.rI)\l: 'I'R-
. ne-rla - . lj
L]

c)IeHa 20-0 ,
rot l(Hb OlJ,,l,,l:l Ll(L,

]]!{

ll,,tll ",r)( ,:L llt


L fl Bass Assasin Rll -

llll\,t8 700 200-lt


. :
- - .

_*

Jl ,
},r I 4Jtrfl. Iq,} r
I , , oIt}fi m O] },IneJI I
r( . r l<. HecKorb
I}F{iID( :
.l-t. +r rr IIIJI
mr rrc,
lt [.
l ff ]l -

l,
JI

m . Tyr
r!
J
JII, ., l ".fl ,IoJIKo
TaH
r -
.I r
.
- l
lr , r
, <
, .lt ,
. rr, cxoI, ll-

. -

ftltto },r .
Fzone. tt lpoI 4,{
{ , r

r, r,

r .

I
iij. -
col , < .ry lr.
0,
} L .

s m
, IUl ,
rr , O J 9 , -

ry lr
.
Fzone. ,
ry
. .

rr ,

Light Shad t -

, II ,

lt . -

z]
m }lJI
[I. 4: l 5: 1 . {
Jl .


. ( ] L }r( <
) Jl
},l lt lt
,,1-, , ),
. l Lll ,
I u.
ToIo l
l {, 9 r pacuBeTKy lt JI]g. l<

, Hecojlbo
r
ru Northland.
r SluTpies, fu }t
Hell;lBHo. dl "t
. Tarr, Ir , I ry .

, ful } HapilBr. NoTthland . r ,
, . , ,

. ffl( {j

- , l. O
I<

m &ut r(
r , , Meeel
.

}.

, }fl<, piUI UIs II. r r cpollo


<

aai, r(

. il - gr }8, - -

. l t,
} JD}l )4II I. II [0

, :l I rrl I. IJ : u, f
. To,rbKo -

d Fz

r.

N! t l. ry l . , l!1
tl (],ID -

, }]4 fi ir)
, ,lTo

ts

JI il, [

r lr llJl,
, il.

, l,

}l
, li.
, ,

.

I
!0( .
: I

) . , .
I
rt,r. l II , -

L{ r.


, ,
gr HecKoJlbKo .
. r r. l

U{ tlt IUII
. tr ,

It r YUM.
r \ .
I ,
gI I I

.
al I
, ,

! , , ry , . ,
, [.
u

Nl

10

.,,i

lNn]Q:,

,,l]l ]l,]l_lIl1l ,,,,.


Ilp!lKoI]\1l,u peK0\{elljl!ctc, ]11lc\1 lI\Iell
Ll Ll ltoB_,ltl, llrtrIttt ttx
] ]icl lIil() \l,. I.K. l] -JTo
l1]]\I lO]llt llo Ho,1ii\l R]I\ \Iecl
Nlj] \ll, ]ilI]11ii IIll
Il ]]\ ] ]lcK]lloilcHll,l llOL]
l]RJll Kal]ilcr. o]]]0]ll!lb cNll

"

37.

J-i,'l' ]'':::']] |, , ] i':]


llrlll (\leJKllil):

] clll1,1Lr,]Hii

\\

\!o;IoKo (JlollolrloK]; ]()(] Ip:


t ttaHItpoo,tttc c\\illllli
]()() I lr:

('arirpttii : 5 tp:
llttl-r xltpcH1,1c
o,1co.tHc,ttttlKlt:

IIill,

]]

\lcl]K

ll

5() ;

,:rl: 20{) r :

,.

N,loI .l:

llt cerIettil Tlttta: l Ip.


tlrtlt ]_l.l Rael , l] NIclllo-

]0 i

},\ \IoloKo (IIoporrrOl.); l0() I i


il llll,]lI cy\al]ll:
l00:

lrr:

I()()

l:

CoK,IeclIoKiL: ]-] KilIl-ill:


Cl]rilplIii llccoK: ) ;

rI

rHlr: 2()() ,

ttttil,l, I!1!Jl lIcpc\le


lllllI]itr. ]iilc\] IlJll c}lecb ll(]\Ic
IIlil l] ]]]]l0 ]l] Il,l(ll\ c-,loeI]
IIap]Ill

:.

t1.1lI

l,tl ro.tc Ltttl

, ']

bt,

-'

:.

LlcpDlI I]lt]]O]l]c: 5(j Ipi


IIillllI1)o]](),]] l } \i]l]]l:

i,,,.,Il

lr,,r,,

()(l

;,,, |('(l

1,

Icpa\lo-]o l lll,,c]]],Tc ( \!al]!i il


ttrl tco, tttc,t t tttKt: 5{] l il:
Illlttl ccrlcItit 1lr: i tp:
. ttltrlt: 21){) tp
llttllrllt jilK ll1.1]]!a,l \]c]llo
l

LlcK l]] \lil]],]I], Lllt;,litto li1loBclltlTt, cLl


cl()rli]lc (lcl)l]ci]. Ic tlt ililrt tltlttt, ll, Ltr
]l\,,il() ll1\lc llilI l,,

g ,rt] ll]l

J\,leH.rlloi

tc9l, t1 /.]/f t1

O. tca;lacb, l.]i( lill)c]anlc.l11 ,,rc l

.l]lll lllellllt1. ( ,tjlt1 1. {,J Hll{.1 D ,ltlll cH1l1>c| tl, Lr, "1l, 1 t. ,,tt1Hu, ttgt OaLift Ll l]l]/]] /ll)u]{o/],,t1/(U 11t oaHaMg

/l,,ltl ol lL| 1 d,tg Halto,rHttlb caOtcu


blLu .

ucl|1

ilcK ll] \,l]lI]I. ,il


crIo ,t Hirpyx1l

tt1,1 ttc

ltt .
}4l ,]r
,

JI ,,i
( 1Tpa.lo i3.00),
I I1-

, -


I 0,4 .
-

O uuli - mtlt u gm m HHuk mm


O m umm m
Uu u.muL m. ua u u,
uu u m
u

l -

"Il

,
,r.

. .
I

L YKpauHe BuOax
u. zO O -
-!uz (), zae mg
0 Lm ( m
!g) zgm m O.

r O:]] -

\,
t .
t,tt . 4"
,

rr* ,

1 l m D \l ,

lr,

,l J.

l 2.
zTaK)(e, ,

Ji

1 m TOiIKo . .,{:r
},r fl. rr IJI. } r ]. D

l L[

.;rrr. -
G:l],lJI :1 . ! tfi .

J Jr . :rrry

$ BLuIsb I-

JI

fi,

I s I
II.

?
.

, -
. l
}. .
MeJIKaJi ,


l t t .
- .
. -

0, . -

I}
- }( t{Jl<.
l,tt ) u ),l,
JI
l ,
.

, u, ww.ul.. u

}l

30-40 r 8.
. l<o l r .

m . t< ul:r
Il 5 .
.
tUI Otv } l l,i
. D. ,

fl rc - .r,rr (} lr

.
-

.
.

ry Ul cKytI[lTb
}T JIllI .
. tvt-

{ }iiit ill-r ,
ol
, OOr t , r r

r JI

),

ry II .

.
,
.

-
300 cydaKa, 1-z , l/2 .
"t.
, 10 m du,

.
-

, ,il, \I
l:2,
. l,
[ , d. }"
}. ] .

t,t , ,
, rr Hltx
l. rI
},l

O uu u

(u

,uz) , t l,tt
ll - Blcycy- 1,5-2 Kz cydaKa, 300 2 uu,
2-3,1ut, l/2 m u
, um, ,,1, jtyc , t ,t
u mu.lu - .

, , -

} -

.
,
, . .

,
2/3 . , .

.
}
220 ' 40-45 .


-R
255 z O, 50 z ttyKa, I5e
uu u, 40 u 3 MyKu,
3 z u, 3 u.

m
). lr.
, ,
(

()I , ,l
-

. l , Iq,
,
, .

,
RJl .
(m)
lt . I

, {

, , , Jl .
,
.

cydoKo, 2 . , u u,
KpouleK u , ,u
u, u co,,lb - .
300

O, 1 LtuMoH, 2-3 u,
6-7 mtu, 400z ,
250 z rcu uu ,
1

}!

4 m.

, , ll lll
, lt
, l 2-3 rr
1 90 '. r .

_4.4

" -J@


. rr ,

lr .

4-

,
ll.
cydaKa.

cylaKa, l , . u rcu,
. lt. u, 4 u,

800

, , u mu
0 .
eapHupa:
12 rcu, 4 m. , L|lu?
u, 4 uO, - .

lL

]. ,. .^1


_
4

,!LL,l

m ir

, , -

, . }
,
, )(
I 0I}
, cTeK;tclp.
, ,

,w:

250 z u,,l cydaKo, 80 z


1/2 m MoltoKa,
1,5 . . uu , 1 ,

, r lr . -

r
,

JI . }a ,
ry .
,
.
roToBbTe ,

}"
.
, ,
, -

l. l

. poBaH},lo , .
r
}JI iul
. ( :
l 2 r -

, , ,
l0 ).

,

l

Kz tL cydaKa, 200 zu lb,tu


utu , 40 t l1l ,

2-3

ltuKux ul, 2-3 .

t,

m,tz u, 2-3 m, . um
, J,i h - .

, ,

. ,
, , , -

5 .
,
II k,
:L!: l
i, l, l

, }
.


800

l50

l,

2 ut, l ,
, 40 z m,

l00 z Mac,luH, 2 . ,t, ,u l|laclal


tu - ,

3 -4 utu z 11, JIu

0, ,l u

,
Il

, ,Tl,t<,
,
} q. ry Me,rKo I
rt,
.
.

} .
10 l. r,t
, .

"*{&
K.:teBa. }l:
, r? ?
t:

l ?

- ,
!

, -

, ,h
.

:
, ,
MoryI

?
!, , t,
, , ,
...

t:

ful I:

. !

...

I.
.

,
Jl, -

.;. .;.

.;.

I,1:

r, !
?..

**n

ry ,
- ,

, r ?
, Ji,

r
,
ry :L, :
- . !, , ... ll .

...

. ?

, ...
-r...
. K,te .,,

:
- ?

,
.

.
, .

, , }
v?
, , I!
jI ,
}, 8,

8 ]!{]{ tl}l.

**.:.

, ,

, -

Nl,

r ,

:,]
-:

?
. j

Bapl,ib , tl
lpaMV } },.

_48-^]
,)

.,,

2

8


- ? ... 2
...,,,,.,,.,,,,,....,..,,,.....

,,,-....

42
46

l
1
212 piK
ii
l|

ll-

i . (.)

a)

. (.

af

Dtlt: 201

l .

, . }r, l0
r :
0 l l , KeB- l l], / ], .>
E_mail: novdetIit@uktnet

03l],

.rI./: (044) 45 1-40-80


. , .:
(044) 501-14_67, 45]-86 89
tr : l0.10.20ll
: -,
5, . ,

.: 057-7l7-5-56


xKNa l20 21.10.2004 r
N97702. : 0 000.

l ! l0'20ll, Ill[luli200 ,
l il .
Illl: l, ,llll,
!tl0: r rti,ltpfi! "

l-

"

.:
(044) 451-8-89, 50t-14_7

.: (0r) 53-01-14

22.

,91

71 2

72,96

25,92

(,, ,)

D
l

22

,46

16,92

|r (.)

ii ,
.

t,24

,12

! @, ,

Bcix
Ri:i ]]

5,47

16,41

(., .)

D iDi.
r i

2 82

056

0,97

194

,62

1,

,2

i, li
i i, ,

,7

11,4

22

10,9

2,79

54,65

,97

11,91

2,2

t0,9

2,9

54,65

5l

11,19

42

ts

ll: .tr-,

22,

1599

Dii .

rfi4],, [ .

11,19

i !i i

. .
,I: <

i,

. ru (.
(i
6 Mic. i)

"'I:

:
Ns 8024 2I.10.2003 r

{i )

HaricrD l0
2003 r
ti r: 08299

r {,)

21

rii Ni r

, i

ii : (44) 451-4-80

Вам также может понравиться