You are on page 1of 1

DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM : Cerere tip (pentru eliberarea certificatului de urbanism) Elemente de identificare ale terenului

ui cu planurile topografice sc 1:500 si sc 1:2000 in dublu exemplar (se obtin de la Directia de Cadastru a Primariei Municipiului Bucuresti din str. Academiei nr.3-5, et.III, contra cost). Pentru Bransamente si racorduri edilitare sunt necesare planurile topografice la sc 1:500 cu retele edilitare. Chitanta in original, cu achitarea taxei legale, in functie de suprafata totala a terenului conform HCGMB nr. 340/29.11.2001 Copie a actului de proprietate asupra imobilului, in cazul in care cererea este intocmita de proprietarul imobilului.