You are on page 1of 3

Calendario de setembro 2012 2013 IES MELIDE

08:30 - 10:00 10:00 - 11:30

Calendario das Probas Extraordinarias de Setembro 2013


ESO -PCPI II/ESA Luns 2 de setembro

Martes 3 de setembro

Lingua Castel e Literatura - PEND Aulas 111 Educacin Plstica e Visual Aula 116 Lingua Castel e Literatura ESO Aulas 111, 112 e 113 mbito Comunicacin PCPI2/ESA Aula 108 Ingls - PEND Aula 309 Ingls Aulas 309, 306, 307 e 310

Matemticas - PEND Aula 309 Matemticas mbito Cientfico-tcnico PDC4 mbito Cientfico-tecnolxico PCPI2/ESA Aulas 309, 306, 307 e 310 Fsica e Qumica Aula 201 Latn Aula 109 Ciencias Naturais - PEND Aula 205 Ciencias Sociais, Xeografa e Historia - PEND Aula 108 Ciencias Sociais, Xeografa e Historia mbito Lingstico-social PDC4 mbito Social PCPI2/ESA Aulas 111, 112 e 113 Ciencias Naturais Bioloxa e Xeoloxa Aulas 205, 206 e 207 Fsica e Qumica PEND Aula 111 Tecnoloxas Aula 117

11:30 - 13:00

13:00 - 14:30

16:00 - 17:30

Lingua e Literatura Galega - PEND Aula 205

17:30 - 19:00

Lingua Galega e Literatura Aulas 205, 206 e 207

Educacin para a Cidadana Aula 109 19:00 - 20:30 Educacin Fsica - PEND Educacin Fsica Aulas 115 e 118/119 Educacin Plstica e Visual - PEND Aula 311

Cultura Clsica - A108 Informtica Aula 102 Iniciacin Profesional Madeira- Aula 109 Msica Aulas 209 e 210


Ollo!, hai diferente horario para unha materia e a pendente correspondente. Todo o alumnado de ESO cunha determinada materia suspensa est convocado na mesma aula mesma hora. De aparecer varias aulas para un mesmo exame, o alumnado presentarse hora indicada na primeira aula que aparece para logo ser distribudo polo profesorado.

Calendario de setembro 2012 2013

Calendario das Probas Extraordinarias de Setembro 2013


Bacharelato
Luns 2 de setembro

IES MELIDE

Martes 3 de setembro

Antropoloxa Filosofa e Cidadana 08:30 - 10:00 Historia da Filosofa Aulas 205 e 206 Economa Economa de Empresa 10:00 - 11:30 Aulas 205 e 206 Fsica Aula 201 Ingls - PEND Aula 309

Xeografa Aula 111 Fsica e Qumica Aula 205 Lingua Castel e Literatura I e II Aulas 108 e 109 Lingua Galega e Literatura I e II Aula 107 e 108 Mates Aplicadas s CCSS I - PEND Aula 111 Latn Aula 109 Matemticas I e II Matemticas Aplicadas s CCSS I e II Aulas 111 e 112

11:30 - 13:00

13:00 - 14:30

Ingls Aulas 309, 306, 307 e 310

Historia do Mundo Contemporneo - PEND Historia da Arte Aula 108

16:00 - 17:30 Historia do Mundo Contemporneo Aula 111 Economa - PEND Aula 113

Ciencias para o Mundo Contemporneo Aula 205

17:30 - 19:00

Fsica e Qumica - PEND Aula 201 Greg Aula 108

Calendario das Probas Extraordinarias de Setembro 201309:00

Luns 2 de setembro

CICLO DE MADEIRA (LOXE) Xoves 5 de setembro


Venres 6 de setembro

10:00 - 11:30

Fabricacin Medida de Carpintera e Moble (ata o remate da proba) Taller

Instalacin e Acabado en Carpintera e Moble medida (ata o remate da proba) Taller

Materiais en Carpintera e Moble A105B

Calendario de setembro 2012 2013 IES MELIDE

CALENDARIO DE ACTUACINS E PRAZOS NA AVALIACIN FINAL EXTRAORDINARIA


Luns
08:30 a 20:30

2 3 4
Xoves

Probas extraordinarias de setembro

Martes
08:30 a 20:30

Probas extraordinarias de setembro Sesins de avaliacin final extraordinaria Entrega de boletns de cualificacins 2 BAC

Secretara Departamentos Secretara Secretara Secretara Aula de Referencia Departamentos Secretara Secretara Secretara Departamentos Direccin

Mrcores
09:00 a 19:00 12:00 Ata as 14:00

SETEMBRO 2013

Revisin e probas escritas de 2 BAC Entrega dos sobres de matrcula para as PAU Primeiro da para reclamar as cualificacins de 2 BAC* 09:00 a 19:00 Prazo extraordinario de matrcula (4 ESO, 1 e 2 BAC) 10:00 Entrega polos titores/as de boletns de cualificacins de ESO, BAC1, ESA e PCPI II 10:00 a 12:00 Revisin de probas escritas
Ata as 14:00

5
Venres

6
Luns

Matriculacin nas PAU Primeiro da para reclamar as cualificacins de ESO, BAC1 e ESA Segundo da para reclamar as cualificacins de 2 BAC* 16:00 Reunin e resolucin por parte dos Departamentos das reclamacins presentadas en 2 BAC Ata as 17:00 Entrega, por parte dos Departamentos, da resolucin adoptada 17:30 Entrega ao alumnado das resolucins dos Departamentos de Rectificacin ou Ratificacin da cualificacin outorgada na sesin de avaliacin final ordinaria de 2 BAC 17:30 Prazo de 24 h para solicitar a remisin do expediente de reclamacin ao Presidente da Comisin de Supervisin 09:00 a 14:00 Prazo extraordinario de matrcula (1, 2 e 3 ESO) Ata as 14:00 Segundo da para reclamar as cualificacins de ESO, BAC1, ESA e PCPI II
Ata as 18:00 10:00 11:00

Secretara Secretara Secretara Secretara

Remisin dos expedientes de reclamacin comisin de Reclamacin Sesins de avaliacin final extraordinaria MAD2 Entrega de boletns MAD2 Primeiro da para reclamar as cualificacins de MAD2 Segundo da para reclamar as cualificacins de MAD2

9
Martes


Secretara Secretara

Ata as 14:00


Secretara

10

*As solicitudes de reclamacin irn dirixidas ao Director do Centro e presentaranse na Secretara.