Вы находитесь на странице: 1из 299

_ 00-17__2010_

................................................................................................................ 1
I. ................................................. 8
00. ............................................. 8
................ 10
...................... 10

........................................................................................................................................... 11
XIX XX ............................ 11

............................................................................................................................................ 13
................................................................. 14
......................................................................................... 15
II. .................................................................................................................................... 16
01. ............................................................ 16
. 01. ............................................................. 17
. 02. (. )..................................................................... 18
.................................................................. 19
.......................................................................... 19
...... 20
. ................................................................................. 20
............................................................................... 21
................................................................................................ 21
....................................................................................................................... 21
.......................................................................................................................................... 22
................................................................................................................................. 22
........................................................................................................................... 22
............................................................................................. 22
........................................................ 23
. 03. ........ 24
................................................................................................................................... 24
....................................................................................................................................... 24
....................................................................................................... 26
.............................................................................................. 26
...................................................................................................................... 26
1. ...................................................... 26
..................................................................................................... 27
: - ................ 28
2. - ........................................... 28
....................................................................................... 30
III. ..................................................... 31
02. ....................... 31
XIX .......................................................................................................... 31
1897-1926 .................................................................................... 32
3. 1917-1920 ............................................................. 32
1926-1939 .................................................................................... 33
1939-1959 .............................................................................. 34
1959-1989 .............................................................................. 34
............................................................................................................................................ 34
. 04. 1890-1990 ............................................................... 35
................................................................................................................................................ 36
.................................................................................................................... 37
............................................................................................................................................................ 37
................................................................................. 38
4. , 1959-1989- ( %)....................... 38
................................................................ 39
............................................................................................................................... 40
1795-1861......................................................................................................................................................... 40

1862-1899......................................................................................................................................................... 40
1900-1914......................................................................................................................................................... 41
1914-1922......................................................................................................................................................... 41
1923-1938......................................................................................................................................................... 42
1939-1959......................................................................................................................................................... 42
1960-1989......................................................................................................................................................... 42
03. 43
................................................ 43
............................................................................................................................. 43
5. 1989 (. .) ........................... 44
- ................................................................ 44
.................................................................................................................................. 45
.............................................................................................................................. 45
............................................................................................................................. 46
................................................................................................................................... 46
.......................................................................................................................... 46
......................................................................................................................................... 47
................................................................................................................................................ 47
........................................................................................................................................................... 48
............................................................................................................................................................. 48
......................................................................................................................................................... 49
. ............................... 50
.............................................................................................. 50
6. - 1928-1989 .............................................. 52
......................................................................................................................................... 52
.................................................................................................................................................... 53
................................................................................................................... 53
........................................................................................................................................... 54
................................................................................ 55
04. .......................................................... 55
...................................................................... 56
. 05. :..................................................................................................... 57
. 06. 1550-1800- ................................ 58
. 07. - .
1733 - 1838- : ..................................................................................................................................... 61
........................ 61
....................... 62
............................................................................................................................................ 62
............................................................................................ 63
.................................................................................... 63
. 08. .................................................................................... 64
. 09. III .
1959-1985 ..................................................................................................................... 65
.............................................................................................................................. 65
. 10. ............................................................................ 66
. 11. ( 1980- ) .. . ............................. 67
........................................ 69
7. ............................. 70
. ............... 70
.......................................................................... 71
.................................................................................................................... 72
. 12. "" ........................................................................................................... 73
. 13. ....................................................... 76
05. ....................................................... 77
.................................................................................................... 77
. 14. 1914 ................................................................................. 79
...................................................................... 79
..................................................................... 80
. 15.
XVIII - XX ................................................................................................................. 81
............................................................. 81
. 16. - XX ............................................................. 83
........................................................................................... 84

................................................................................................................................................. 84
.......................................................................................................................................... 84
1935 ....................................................... 84
.................................................................................................................................. 85
............................................................................................ 86
................................... 86
........................................................................................................................ 87
................................................................................................................. 88
......................................................................................................................... 88
- ..................................................................................... 89
. 17. ................................................................................. 89
. 18. ................................................................................ 90
. 19. "" ....................................................................... 91
..................................................................... 92
. 20. 1980- .............................................................. 92
. 21. 80 ............................................. 94
.................................................................................... 94
. 22. ..................................... 95
06. : ,
.................................................................. 95
..................................................................................................................... 96
....................................................................................................... 96
. 23.
1958-1990 ( % 1961 ):........................................................................................................... 97
....................................................................................................... 98
. 24. 1874-1994 ..... 99
............................................................. 100
............................................................................................................ 100
. 25. 1989
100 . ...................................................................................................................... 102
........................................................................................................................ 103
.............................................................................................................................. 103
...................................................................................................................... 103
........................................................................................... 104
............................................................................................. 104
..................................................................................................... 104
............................................................................................. 105
. 26. 1986 ................ 106
................................................................ 107
............................................................................. 107
............................................................ 108
...................................................................................................................... 108
............................................................................................................................................. 109
..................................................................................................... 109
....................................................................................................................... 109
....................................................................................................................... 110
........................................................................................................ 110
................................................................... 110
....................................................... 111
....................................................................................... 112
................................................................... 112
.................................................................................................... 112
07. ............................................................ 112
................................................................................ 113
................................................................................... 113
......................................................................... 113
" " ............................... 114
- ........................................................................................................... 114
.................................................................................................. 116
....................................................... 116
.................................................................................................................................... 117
- ................................................................................................................................... 118
..................................................................................... 118

. 30. ........................................... 119


.......................................................... 119
.......................................................................................................................................... 120
......................................................................................... 120
.................................................................................. 120
. 31. ................................................................ 122
.................................................................................... 123
. 32. ,
1957 ................................................................................................................................................... 124
................................................................................................................. 125
. 33. , -90
.................................................................................................................................................................... 126
. 34. 30- ,
-235. ......................................................................................................................................... 127
................................................................................... 127
. 35. ................................................... 128
................................................................................................................................... 129
""............................................................................................................................... 130
IV. .......................................... 130
08. .
................................................................................................................................................................................ 130
- ....................................................... 131
XVII ........................................................................................... 132
................................................................................................................................. 135
...................................................................................................................... 136
XIX ............................................................................................. 137
.............................................................................................................. 138
8. 1890-1913 (%) .................................................... 140
XIX XX ....................................... 140
................................................................................................................................ 140
. 37.
1910 ( .) ................................................................................................................................. 142
.......................................................................................................................... 143
...................................................................................................................... 143
. 38. XIX-XX ........ 144
.................................................................................................................................................... 145
.......................................................................................................... 145
..................................................................................................................................................... 145
............................................................... 146
. 39. 1907-1916 ( %
, 1905 )...................................................................................................................... 147
XIX XX ............................................................................................. 147
. 40. 1914 : 1 - ; 2 - ; 3 , 1945 ........................................................................ 148
09. 1917-1945 ................... 149
.............................................................................................. 149
.................................................................................................. 150
.......................................................................................................................... 151
.............................................................................................................................. 152
....................................... 153
.......................................................................................................................... 153
.......................................................................................................................................... 155
.......................................................................................................................................... 155
. 41. , 1937 ...................................................................................................... 156
.................................................................................................................................. 156
................................................................................................................................ 157
. 42. 1937 ........................................................................................ 158
................................................................................................................................................. 159
................................................................................................................................................... 160
10. 1945-1995 ................... 161
........................................................................................................ 161
............................................................................................................... 161

........................................................................................ 162
.................................................................................................................. 163
9. , 1961-1985 ( %) ..................................... 163
............................... 164
.................................................................................................... 164
......................................................................................................................... 164
............................................................................................................ 165
. ......................................................... 165
........................................................................................................................................................... 166
. 43. .......................................................................................................... 167
........................................................................................................................................................... 167
....................................................................................................................................... 169
. 44. ................................................................... 169
............................................................................................... 170
.................................................. 171
......................................................... 171
. 45. , 1963-1986 ........................................................ 172
........................................................ 173
. 46. ,
(1981-1984 )............................................................................................................................ 174
. 47. 100
(1985 ) .............................................................................................. 175
. .................................................................................. 175
..................................................................................................... 176
. 48. - .................................................................................................. 177
.............................................................................................................................. 178
. 49. ............................................................................................. 179
..................................................................................................................................... 179
.......................................................................................................... 179
11.
......................................................................................................................... 180
. ....................................................................................................... 180
........................................................................... 180
. 50. 1921-1991 ............................................................... 184
. 51. XIX - XX ................... 186
.......................................................................................................... 187
. 52. .. (1898 ).................................. 187
.................................................................................................... 188
. ................................................ 188
. 53. , 1980- .......................................... 189
..................................................... 190
10. , 1903 (. 1 )
.................................................................................................................................................................... 190
......................................................................... 191
............................................................................ 192
............................................................................................................................................ 192
. 54. ........................................................................... 193
- () .............................................................................................. 193
- () ................................................. 195
. 55. - 1980- ..................... 195
V. ............................................... 196
12. .................................................. 196
- ...................................................... 196
- ........................ 197
....................................................................................... 197
- .................................................... 199
XX ............................................................................... 200
I ............................................................... 201
. 56. I ...................................................................... 202
............................................................................................................................ 203
. 57. ......................................................................... 205
, 1917 ............................................. 205

. 58. 1917 ..................................................... 206


........................................................................................................................... 207
. 59. 1918 - 1919 ............................................ 208
........................................................... 209
. 60. , 1918-1921 ............................................................. 210
................................................................................................................................................... 211
............................................................................................................................ 211
"" ...................................................................... 211
. 61. , ,
................................................................................................................................................... 212
................................................................................................................................ 213

.......................................................................................................................................... 213
..................................................................................................... 214
.............................................................................................................. 215
............................................................................................................................................. 215
. 62. ,
1989 ( %).............................................................................. 216
. 63. , 1956-1982 ............................................... 217
.................................................................................................................................. 218
1989 ............................................ 218
. 64.
- .................................................. 219
13. ............................ 220
. .................................................................................................................... 220
......................................................... 220
. XV XVI ................................................................................................... 221
XVII ............................................................................................. 221
. 65. .......................................................... 222
I ............................................................................................................ 222
II......................................................................................................... 223
I ........................................................................................................... 224
.................................................................................................. 224
. 67. 1689-1914 ..................................................... 227
.................................................................................................................................................... 227
........................................................................................................................................................ 227
. 68. .......................................................................................................... 228
...................................................................................................................................... 228
................................................................................................................................ 229
. ......................................... 229
1917 ................................................ 230
............................................................................ 231
............................. 231
. 69. , 1945-1948 ............................................................................ 232
......................................................................................................... 233
. 70. 1945-1980 ................. 234
..................................................................................................................... 234
......................................................................................................... 235
- ................................................................................. 236
..................................................................................................................................................... 236
........................................................................................................................................................ 236
. 71. ............................................................................. 237
................................................................................................................................... 237
.......................................................................................................................................................... 237
.................................................................................................................................... 238
.................................................................................................................. 238
. 72. - 1980- .................... 239
..................................... 240
............................................................................................................ 240
...................................................................................................................................... 241
.................................................................................................................. 241

VI. ............................................. 242


14. ................................ 242
............................................................................................................................. 242
......................................................................................................................... 242
................................................................................................................................................... 243
.................................................................... 243
. 73. XIX .......................................... 244
................................................................................................................. 245
. 74. - ................................................................ 247
..................................................................................................................... 247
................................................................................................................................... 247
............................................................................................................... 247
........................................................................................................ 248
- ................................................................................... 248
................................................................................................................ 248
................................................................................................................................. 249
- .................................................................................................................... 249
- .............................................................................................................. 250
................................................................................................................................. 250
........................................................................................................................... 250
.................................................................................................................................... 250
............................................................................................................................... 251
............................................................................................................................................... 251
.......................................................................................................................................................... 251
....................................................................................... 251
..................................................................................................... 252
......................................................................... 253
. 75. .................................................................. 255
........................................................................................ 256
............................................................................................ 256
.......................................................................................... 257
............................................................................................................... 257
.................................................................................................................... 257
................................................................................................. 257
........................................................................................................................ 258
............................................................................................................................................... 258
......................................................................................................... 258
. 76. ....................................................................................................... 259
11. ........................................................................................ 260
12. ......................................................................................... 260
13. ................................................................................... 260
15. ............................................................ 261
.................................................................................................................... 261
. ...................................................................................... 262
. 77. ................................................................................................. 262
....................................................................................... 263
.............................................................................................................................................. 263
............................................. 263
................................ 264
........................................................................................................................ 265
....................................................................... 265
14. , 1878-1988 (%) ............. 266
.............................................. 266
.................................... 268
. ............................................................................................. 269
................................................................................................................................... 269
. .......................................................... 270
................................................................................................................... 270
................................................................................................................ 271
........................................................................................................................ 272
. .................................................................. 272
................................................................................................................. 273
........................................................................................................................................................ 273

......................................................................................................................... 274
................................................................................................................. 274
. 78. X ............................................................................................... 275
........................................................... 276
. 79. ................................................ 277
16. ......................... 277
........................................................................................................................ 277
............................................................................................ 278
............................................................................... 278
...................................................................... 278
....................................................................................................... 279
- ............................................................................................... 279
....................................................................................................... 279
............................................................ 279
........................................................ 280
...................................................................................... 280
.............. 281
................................................................ 282
........................... 282
.................................................................... 283
. 80. .......................................................................... 283
. .......................................... 284
.............................................................................................. 285
............................................................................................................................. 285
. 81. 1937-1939................................................................................... 286
........................................................................ 287
.......................................................... 287
............................................................................................................... 288
.......................................................................................................... 288
. 82. XIII ........................................................ 289
.................................................................................................................. 289
.............................................................................................................. 290
VII. ......................................... 290
17. ............................................... 290
.................................................................................................................................... 291
................................................................................................................ 292
. 83. -
, 1991-1993 :............................................................................................... 293
. 84. , ................ 294
................................................................................................................................... 295
.................................................................. 296
................................................................... 297
.......................................................................................................... 298
, ................................................ 298
- .............................................................................................. 298
- "" ............................. 299
....................................................................................................................... 299
- ............................................................................................................... 299

I.
00.

, , .


: , , , , ,
, ,
, , ,
, ,
.
- ,
, , ,
(, ,
), , .
, - ,
, ,
, ,
.
. 1917
, .
-
, , , -
, -
.. --
". " 18 . .

,
.

" ",
"", ( ),
"" . " "
, , ,
.
,
, , , -
, ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, ,
.
- ,
" ".
, ,
, , ,
( -
), ( ), ( ), ,
( ""
"" ).

, , ,
, .
,

10

. . , . . . .
1973 .

. -
, ( ) 1950- .

(, ) .
" ", , , ,
,
, ,
.

, .
, ,
- ,
.
, .
,
, , .
, -,
"", , , ,
; -, .
,
. .
, , .
, ,
, , ,
,
. ,
.
-
.- , , ,
, , .,
, - (.
.- ), , - ,
, - .
,
, ,

11

, , , , , , ,
.

. 18 .
. -. .3.
,
, , . . .
.-. . (. 1, 1728), ( . .)
.. . . ,
... ()
(
, 1737 // . . . . , ., 1950, . 77). ,
, , , , , ,
, , , , .
, , ( , ,
, 1745, .: . .. ., 1979, . 236).
-. . . . -
. ,
( . . . 1054
., 1766).
. . . . .
( . , . 1, 1788, .
511).
-. . . . . , . . ,
. . , . . ., . , .
. . , . . , . . .
1793 .
I . 18 .
18 ., .
, ,
. . , ,
.


XIX XX .
1- . 19 .
, .

. X.
(. .-. , 1812, . 1, 2), . X. ,
. (1819), 3. . -
(. . , . 1, . 1, 1838), . . :
, ,
, , , ( .

12

. // - . . 22, 1837, . 27);


. , . .
, , .
. . . .-.
-. 1- . 18 .
(. . , . . , . . , . . , . . , . . .).

(), , , .
(. . , . 1
2, 1833), .-. 1619 . .
( . , . . , . . , .. . .).
. . .
2- . 19 . -. . .
, . . . . ,
. . , . . , . . , . . , . . , . . , . , . . , . . ,
. . , . . , . . , . . .
,
1317 . . . , . . ,
. . , . . , . . , . . , . . ,
. . , . . , . . , . . .
. . .
. . , . . .
- ,
, ( . . , . . ,
. . , . . -, . . , . . , ,
. . --, . . , . . , . . , . . ,
. . .).
- ,
- . . (1865). . 19 .
- :
. 16 . . . (1889),
. . - (1890).
-
. (188586) . . ;
, , (18901900- .).
, , . . .
, .
, . , .
-.
, 1845, ,
.
19 . . -
(. . , . . , . . ,
. . .), . . (. . ,
. , 8, . 2, 1888) ( .
? // . , . 1, 1890).
-, -, .-,
, .

. . . , . . ( .
. , 1889), . . (

13

, .: , 6, 1892),
. ( . . 1868); . .
(. " " ( .: B E, 3,
1891), . . . , . . . , . . , . . ,
. . . . , . , . , . , . ,
, . .
.
; . . . .-. . ,
- , .
. (. 1, ., 1892, . 12).. 20 . .
.. , . - . . -, ,
.
. (. , 1909, . 3.
., 2000 .).
, . . , :
. , . , . ,
. . .
, ... ...; ,
,
(, - ). , ,
. ...; , , . .
, . ( , 1916, . 12).
. . ... ,
, . . -
, , (.
, 1917, . 1).
. . (
, -. - -, 1917).
. . , , , .
(. , 1910, . 1, . 1).
. 20 . .
, (. . . , , . . ,
. . .).
. . , . . ,
( . , 1912), . . (.
, . ., . 1, . 2, 191314; . .
, ., 5, 1914), . . (-
. XIII ., . 1, 1915).

. . , , . . , . . .
19 . 20 . -. (.
. . .), - (
. . , 1906; .
. . , 1909). .

14

. . (-. , 1903; , 1914),


. . ( , 1908), . . - (
-,1903) .
. 20 . ,
, , , (. . . , . . ,
. . , . . , . . , . . , . . ,
. . , . . .).
-.
(. . , . . .).
. ( . . ,
. . , . . , . . , . . , , , .).
20 .
, , ,
(. , . . , . . , --,
).
,
- - .
. 19 . 20 .
, , .
.
.

( , . 13, 191417).
20 . ., ,
. . (.) . . . .


1.
, .. // , ..
: . . . . . / .. , ..
. .: , 2008. . 167-262.
, .. : /
... - ., 2003.
: / . . ... - ., 2004.
: -. / . ... , 2003.
. . ., 2004.
2.
/ . . - ., 1999. - .1.
, .. 400 : (XVI - ) / ... - ., 1973.
, .. 50 : (1945-1990) / ... - , 1992.
, .. : XV- XIX . / ... ., 1983.
, .. : : / ... ., 1982.
: / .... - ., 2004.

15

, :
: . . - ., 2002.
: : . . . . / . .
... - ., 1997.
, .. XIX .: /
... - ., 1992.
.. : . . 9 . - .I-V / ... - ., 19871990.
, .. / ... - ., 1995.
, .. : / ... - .,
2006.
, .. / ... - ., 1910.
, .. / ...- .,
1909.
, .. : , , / ... - ., 1988.
, .. /
... - ., 1959.
, .. : // -
- : . . / . ... - ., 2001. - .67-86.
, .. /
... - ., 1951.
, .. : / ... - ., 2003.
, .. :
/ ... - ., 1996.
, .. / ... ., 1985.
, .. / ... - ., 1989.
(XV- .): - / .
. ... - ., 1997.
, .. : XV- XVI . / ... - ., 1974.
, .. / ... - ., 1976.
, .. / ... - ., 1916.
, .. / ... - ., 1917.
, .. .: - /
... - ., 2003.
, .. : XIV-XVIII . /
... - ., 1955.


(XVIII - .XX .): . . / . ... - ., 1997.
. . . . ., 1964;
. . ( .
.), 197079 . ., 1980;
. . -, ., 1990.

16

II.
01.
" " .. : "
, ,
- ,
, , ". ,

,
.

,
. ""
"" , . . , -,
, .
, 1950- ,
, ,
,
- , ,
. , ,
,
, - ,
, .
, 1980-
,
. , ,
, - .
, ,
, .
, , ,
, - .
, , .

. ,
, , .
"", -
, , , ,
.

17

. 01.

. 01.
() . .
, .
1980- , , 110$. 2,4
, 400$ ( ,
). ,
.
- , , ,
, , .
, , , ,

, . . ,
1984 , 7000$, ,
3000$. 15000$, -10000$.
: Independent Commission of International development Issues 1980. North-South:
gramm for Survival. London. Pan Books. World Almanac, 1986.

18

. 02. (. )

. 02. 1 1,9-4,9; 2 5,0-7,9; 3 8,0-10,9; 4 11,0-13,9; 5 14,0-16,9; 6 17,0-20,5.


. 02. ,
.
11 . 1991 , , 6300$
. 26- ( 36).
( - 8500$), ( 4400$). .
, .
: World Almanac and Book of Facts, WA, 1992.
1/4 , 4/5
, 90% ,
.
, .
- .
,
. -.
,
.
- .
.

19

- .
.

, 1950-1960- .
, , 1920- ,
" "..
. .
.
, ,
.
. ,
.
,
. ,
,
. , 1930-
1940-, .
XVIII
,
. , .
, ,
, - , ,
.
,
. ,
. ,
,
.


- , ,
.
. ,
-. ,
,
.
,
( , "development" -
""). -
.
, .
, .
, , -,
.

20

, , , , ,
, .
-
. .
- .
" ".
, ,
, -
, .
, , .
, ,
. , .
1960- , .
.

.
, ,
-
, , .
- ,
,
.
1970- .
.
.
.
, .

. ,
.
,
.

.
- .
, -.

.
.
, 1450 500
.
.

21


1950-1960-
, .
-. ,
, . ,
, .
.
,
,
. , , ,
, , , ,
. ,
., ,
.
,
" ", 1929 .
,
.
, ,
.
. , ,
"longue duree" ( ").
,
,
.
, .
1967
. , ,
, , . ,
,
. . , -
, , ,
. -
.
.
,
. , ,
,
- .


, ,
3 , . ,

22

,
, , .
, ,
, .

- , .
,
, .
, .
, .
.
, , ,
.


. ,
.
,
.
. - ,
.
, . ,
, .
. ,

. ,
, - .


, , . , "-", , . . - .
,
.
.
, ,
. ,
, - , , .
,
1450 1900 .
, ,
, .

23

:
1. .
, .
, , ,
. , .

.
2. ,
, ,
. , ,

. .
.
3. . ,
, , .
.
XVII XVIII , .
4. -. -, - .
1380- . . 1500
. , 1550-1560- , ,
1590-1610- , . 1780 1815
, 1929 -.
5. 3- ,
. 3 ? ,
, , .
.
-
" " ,

.
.


,
, ,
, - . XVI ,
-, , , ,
.
. , , , ,
, (

). , ,
, .

24

. 03.

. 03. 1 ; 2 ,
1450-1900 .
: Taylor P. Political Geography. Longman, 1989. p.93.


,
, .
, , .
, , ,
, . ,
, , .

. , , ,
. ,
, " ".
.
, .
. , , ,
.

.
. ,
. ,
. ,
. . , -

25

.
,
, .
.
,
, ,
.
, , .
, ,
.
, ,
. ,
, .
- ""
.
, XX .

. .
,
, ,
, .
.
, , ,

, , ,
,
.
.
"" ,
, .
,
.
,
,
, ,
-.
,
.
,
,

. 1979 ,

.
, - ,
,
" " -
.
- .

26


1990- : ,
, , .
,
. .
" " 1930- " 1840-".
: "
" 1950-1960-, " " 1890-1900- . "" 1850-1860-
" " 1780-1790-. ,
.
. 1847 ,
,
50- ( ) "".


() ().
, 4 :
I 1780/1790____1810/1817____1844/1851
II 1844/1851____1870/1875____1890/1896
III 1890/1896____1914/1920____1940/1945
IV 1940/1945____1967/1973____1990/2000?
V 1990/2000?____?

, , .
, , , ,
, .

. , IV , , 2000 V,
.


, ,
. ,
. - (, )
, ,
, .
- ,
, . -
, - ,
, - , ,
.
1.

27

I
1780/1790____
1810/1817____
1844/1851

,
,
,

,
,

, , ,
,

, ,

II
1844/1851____
1870/1875____
1890/1896

, ,

,
,
,
,

,
,
,

III
1890/1896____
1914/1920____
1940/1945

,
,

,
, ,

,
,
,
,
,

, , ,
,

, ,
,

IV
1940/1945____
1967/1973____
1990/ (?)

-, -, ,
,
,
,

, , ,
,
,
, , ,

, , ,
,

, -,

. ,
, ,
, ,

, , ,
, , ,

,
, , ,

,
,
,

,
,

: .. . . , 1991. . 146151.
,
? . ,
,
.
,
. ,
, , .
"" ,
. ,
. .
, .
, . ,
, , ,
. , , .
, , ,
.


.
, .
, ,
. ,
, ? ,
?
, ,
:
1. .
,
.
,
. .

28

.
.
, ,
. , ,
, .
,
, .
2. .

, . ,
.
.
, ,
.

: -

,
- 83, 8 -
, 3 - : , .

.

.

.
- , .
, , , ,

, .
, , ,
.
.
.
, , ,
, ,
- .
.
2. -

I_1780__
1817__185


,
,


,
,

II_1851__1875__1896

29

,

, II


,
, ,

IV_1945__1973__1990?

III_1896__1920__1945

,

,


,
,
,

,
,
: ,
, ,

XVII .
, - II (II
_1844/1851____1870/1875____1890/1896)
,

. (I _ 1780/1790____1810/1817____1844/1851).
II .
.
, .
. II
(1844/1851____1870/1875____1890/1896)

30

, .
, XX ,
_III _1890/1896____1914/1920____1940/1945;
_IV _1940/1945____1967/1973____1990/ (?)).
, II
-
(II _1844/1851____1870/1875____1890/1896).
,
.
, II (II
_1844/1851____1870/1875____1890/1896). ,
,
, XXI .
, II
(II _1844/1851____1870/1875____1890/1896).
,
, .


. ,

, , .
, ,
, - ,
, , ,
. .
. ,
, . ,
, ,
, ,
, .
, . ,
" " ,
,
.

.
, - ,
. , . ,
. , ,
, . - ,
, .
: - , ,
, .
,
.
" " ,
, ,

.

31


, , .
,
,
,
. , ,
- , "",
.
, ,
, .

III.
02.

.
- .
,
. ,
.
- ,
, 1930-
, .
, , , .
1960- , , .
,

. ,
- ,
.
,
.

XIX
1897
. ,
. ,
,
.
1722 14 .
, 70 .
, 5- (1796) 36 , 8- (1835) - 60
, , 10- (1859) - 74 , 1-
1897 - 129 .

, . XIX ,

32

1811-1820 , 43 ,
, (26,7 - 39,4), .

1897-1926
1897 128,9
, , , .
1926 , ,
, , 147 .
, , , , ,
,
1897-1926 ,
, 25-30 .
,
,
.
3. 1917-1920

1924-1939 , 25 1917
146755520
28 1920 ( )
134 569 206
1917-1920
12 186 314

860 000

11 326 314
(?)
873 623


10 452 961
,
, ,
900 000

()
100 000
,

300 000

1 000 000
, ,

200 000

, ,

(, ..)
450 000
,

2 500 000
,
,


5 000 000
. 1918-1922
XIII .

33

. , 3 ,
, 10,5 , - 8,2 .
,
, , , ,
.
, (1906-1908)
2 200 , ,
.
: . . . 1917-1922. .,1992. . 70.

- 2,5-3,0 1,7-2,0%,
.
,
- (40-50 1
) (15-20 1 )

(10-15).
-
, ,
, 1914-1922 , ,
1926 .

1926-1939
, 1926-1939
147 170 (?) ( 1926
), 1932-1933 , , , ,
, ,
.
,
4 3 ,
4,5 .
. 1932- 1933 7,5
.
. , 1930-1937 10 ,
9 . ,

.
. , 1926-1939 9,8
, 2 , , 60%
.
1937 164
, , ,
: 169-170 . ,
, 1937
.
1939 ,
,
, -
1959 .

34


. , ,
.
, , ,
, ,
- .
, ,
. 1926
26 10% .
1920-
, . 5-
,
.
1930-
, , ,
, , ,
.
, , ,
XIX .
.
1937 1939 ,

.
1936
.
. .
.
,
, .
1960- .

1939-1959

,
. ,
25 30 ,
8,7 . , ,
, 50 .
1940- 8 %,
1955 .
1950- -
25 1 , - .

1959-1989

35

, 1950- , .
, 1950- ,
1970 250 .
1960- ,
248 ,
: 1970 241,7 .
, ,
,
-,
.

. 04. 1890-1990

: Bater J. The Soviet City. Ideal and Reality. Edward Arnold, 1989;
. 1990. .,1991.
1960- , ,
, 17,8 1
I960 8,9 1 1969 . , , 1955 ,
, ,
, ,
. ,
: ,
,
, 1960-
1940-.
.
24,9 1 1960 15,3 1 1969 .
, , , ,
, , .
1960- ,
. , , 1970-
"-"

36

, 1960- . ,
, , 15-19 .
,
. , 1960-
, 3 2 .
20,
22 , .
,
, .
,
. 1974 1981 .
, ,
, 1981
.
, 1970- , ,
, .
, , .
1982 , 1960- ,
5 . , 3 .
.

.

,
- , .
1964 , 6,9 1
. - ,
, , 10,8 1
1984 , .
,
, ,
. , 1960- 1980-
66 62 . ,
.

,
,
, , , ,
, .

. 15 - 1970-
1980- .
, 1971 , 22,9
1 1 , 1976 31,1: ,
(15,0) (14,1).
, ,
. , ,
.

37

, ,
.
.
, , . 1980-
7 10%.
. .
.
, , ,
.
.
.
,
, 1960- 6- .
.
,
. , , 17-18- ,
1970-1980- - 30-40-.

.
1980- 18 ,
, , .
1960- (230 1 )
400 1 , , ,
. ,
, , .
, 1980-
, , -.
, ,
.
, ,
, .
, -, ,
2 . ,
1 . ,
3:1,
.
. 1000
15 49 1960- , , 150 , 1980. 11,4; - 27,5. ,
.
,
, .
, ,
.

38


, 4- ,
, .
,

.
4. , 1959-1989- ( %)

1959

1970

1979

1989

54,6

53,4

52,4

50,8

17,8

16,9

16,1

15,5

3,8

3,7

3,6

3,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,7

0,6

0,5

0,5

1,1

1.1

1,1

1,1

1,3

1,5

1,6

1,6

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,8

2,1

2,4

1,7

2,2

2,5

2,8

0,5

0,6

0,7

0,9

0,7

0,9

1,1

1,5

0,5

0,6

0,8

1,0

2,9

3,8

4,7

5,8

2,4

2,5

2,4

2.3

1,1

0,9

0,7

0,5

. 4.
. ,
.
.
: . ., 1991.
, ,
. ,
1980- .
, ,
, , ,
.
, ,
, ?

39

1983 1984 ,
1981 ,
. "" ,
,
- .
, ,
, ,
.
, , ,
, ,

.
.

.


1970 1985
1,5% 2 , 1955-1970- . ,
- . , 1939 1989
60 6,7 13,6%.
. , ,
1980- 3
.
, , 1970- . 1/3 ,
, .
,
.
, , -

.
-, "-" ,
. 1970- .
1980- . ,
, ,
,
.
, .
, , ,
. ,
, .
2 ,
. , ,
, 20% 1 .
, ,
.

40


-
.

1795-1861

. 1- XIX
, ,
. ,
, ,
, .
1861 . XVIIXVIII - , ,
,
.
. XVIII
100 . , , ,
1820- XIX . 1828-1860-
-,
1831 ,
, .
1860- ,
7 .

1862-1899
1870- -
. ,
.
.
"" .
1880-
, ,
, .
.
1893 , .
, ,
, ,
"". XIX 4
, , .
XIX .
. , ,
, .
- .
1870-1890- , ,
.
.

41

, , ,
.
- , .
, , .
1870-1890- , XX
2 .
-
, ,
.

1900-1914
, XX ,
.
, . ,
6 1904 ,
.
5 .
, , .
XIX , ,
- .
. ,
,
,
. , .
,
.
XX
. 1901-1914
3 . , ,
. . 1901-1920- ,
, 700 ,
1 . 1-
, .
,
400 .

1914-1922
,
, - .
1914 . 1915-1916
,
. 1917 ,
. , 1915
900 , 2,7 ,
1916 - 3,7 , 2- 1917 - 7,4 .
.
, . 1918
3 .

42

" " . ,
, 1918-1922 ,
1,5-2 . 1921 650 , - 300
, - 250 , - 100 - 50 . 1922
120 ,
.

1923-1938
,
. 1920-
( ) 400 , 1920-
, ,
8,5 . ,
. ,
, .
1926-1939 3,5 , - 1,5 .

1939-1959
1939 1959
, . ,
1941-1942 12 (70%
)
. , ,
, ,
- . ,
,
.

1960-1989
1960-
: , , ,
. ,
, . 1960-
, 1/3, 2,4 .
.

, .
1970- .
,
.
, ,
, ,
. ,
,
.
, .

43

1970- 2
, 1980- ,
. 1980-
( , ).
, XIX - XX .
.
.
1980- , ,
.
-
. , 1959 1989 , ,
44,6 33,3%, - 16,2 15,3%, - 9,7 6,2%.

03.


1897 146 ,
-
. 190 150 ( )
1926 . 1959
-
110.
1970-1989 .
,
, ,
, ,
.


3 : (, ,
), (, , ) (, ,
, ). 1989 145,2 ,
- 44,2 , - 10 .
, 1960- 3
(16,7 1989 .).
""
. XIII ,
. ,
,
(), () () .
, , ,
- . ,
.
, ,
. 3-
,

44

. 1989 72,7%
, - 77,9%, - 81,5%.
5. 1989 (. .)

145155

119866

44186
16698
10036
8136
6770
6649
4623
4215
3981
3352
3067
2729

5522
4363
1774
1345
1206
1073
899
842
715
644
636
544

2529

537

2039

532

: . .,1991. . 5, 28.

-
.

.
.
.

.
- ,
.
-
.
3 :
( , );
- , - ;
- ( , , ),
XVI-XVII ,
, - ,
;
- ( , ),
, .
, , - ,
, , -.

45


, ,
. - ,
, .
, , , , , ,
,
. , XVI-XVII
, .
, . (
) . XVI
, , , XIX - ,
.
- XVI-XVII
. ,
, , - .
,
XIX - XX .
- .
: "", ,
; "", , -
, -;
"", , XVIII .
- , , , ( )
, , .


90% .
. -
. ,
, , . ,
.
,
.
- , -
, .
, -
.
, .


- ,
.
, -,
- - ,
- , ,
(), - , 30
.

46

, ,
, ,
. -
, lingva
franca, .
,
, ,
.


, , .
1917 .
- .
, .
- ,
. ,
.

XIX
, 1940 . ,
,

.
, ,
, 3
.
-,
.


, 3/4
, .
, , .
- .


,
. , , ,
, ,
. ,
, .
XVII , ,
, ,
. ,
.
, , .

47

( ) XVII
, . XVIII
.
, , ,
13 - . ,
.
, 1930- ,
, .


,
.
" "
26 , ,
2 .
, - . ,
, -, .
, ,
, -, ,
.
,
: , , 1926
1970 10%. ,
,
, 30 - 40 .

.
, .

.
1924 , 6 , ,
. ,
. 30%
.
.
- 1939
2 1940
,
. - 1941
- 1944 .
, ,
, ,
. ,
( 40%)
. ,
, . , -
1970-1980- 5 ,

48

.
, .

,
- . ,
,
.


- , .
XVIII , .
, , ,
1917 , ,
. 1940-1941 , , ,
- , .
, , ,
,
.
-,
, . ,
II 1762 , 1870- ,
, .
.
1917 ,
- (1918),
.
700 , .
,
1944-1945 , 1941
,
.
1955 1964 ,
, ,
,
.
, .

1989 1 378 .
XX . 5 1897 , 2,7
1926 2,2 1959 . 2,5
.
2002 203 . , 3 . , 0.1 .
, 0.1 . . (.
2002. .: , 2003. .13.)
90% , .
- , . 1989 9

49

, 4%
.
- . 98% , 1/4
- , . .
, 1975 , 0,8%,
4,1% .
, , ,
, . ,
- , ,
.
-, 1970-1980-
, , .
- , -
.
1989 537 91% , 1926
70% .
, ,
II.
- ,
.
,
.
1940- ,
, .
,
24
,
.
,
"
".
.

1989 262 ,
600 . - ,
, . ,
, . ,
,
, ,
.
, ,
. 2002 183 .,
0.5 . ( 2002 . 15.)
. XV-XVI
, - XVI-XVII .
- - ,
. - ,
, , "",
.

50

, , ,
.
()
(). , .
, , ,
, .
- , ,
. ,
, , ,
, .
, ,
.
. 1956
,
- ,
.
.
XVIII , II
, XIX
,
. ,
, - , .

, 1920-
: . ,
, 1970-
.

( ) - .
""
, .
,
, , , , ,
.
, ,
, - , ,
,
( ).
:
.
. "", - "",
, - .
,
.

51


, .
1917 .
, ,
.

.

. - ,
, , , .
,

.
.
,
, , , ,
1921 .
, , ,
.

,
.
,
.
, - .
, .
, .
, , ,
, .

. , ,
, - ,
.
,
,
, , .
,
, .
1936 ,
- . ,
: ,
.
.

52

6. - 1928-1989

1928

1939

1959

1979

1985

1989

12,4

33,7

50,2

60,0

61,6

61,8

2,9

47.2

31,4

14,9

12,4

12,0

5,2

16,5

18,1

25.1

26.0

26.2

74,9

2,6

0,3

-

,

4,6

1936 ,
- . ,
: ,
.
.
: . ., 1990.

,
,
.
,
, ,
. ,
,
.
,
, , . 1939
1959 1,2 3,8 .
, 8,3 1970 , 1980 21 .
, ,
70% .
.
, 1983-1984 5,3 , 194
10 ,
- (268), (144), (105) (100).
, ?
,
.
- . ,
, ,
. ,
. ,

53

, , ,
, .
1970-1980-
1960-,
.
, ,

,
-.
- ,
.
.
,
.
, -
,
.


(1,75) 1919 , 1920-
. 1930-
. .

, .
,
, . , 1970-

1:2, 1:4.
,
. , , 1980- , ,
, 180 , - - 209
, 625 ,
- 900 , - 2000 .


,
.
,
. ,
" " .
,
,
, .

.

54

,
.
. ,
,
.
,
, ,

, . ,
,
.
,
.
, ,
, .
.
,
,
, ,
.
, ,
, , ,
.
, ,
, ,
.


, , ,
. ,
, , ,
, "", "" "",
, ,
,
, .

. ,
. ,
, , ,
.
"" -
, -,
.
, ,
.
,
. ,
, 1930- ( , ),

55

, ,
.
, , .
1930-1950- , , , ,
, .
.
,
,
, ,
,
. ,
, , ,
.

.

. ,
. 1925 .

. "" ,
, , ,
. 1990-
,
,
. ,
, "",
, ,
, , , .
,
.
, .
,
. , ,
. 1980- 15%
. , ,
, ( 5 . )
, .
,
,
.

04.
, ,
, , , , . ,
, .
- .

, - , . ,

56

, "", -
.

, .

.


-
. 1238 . ,
, . ,
- , - - , .


- ,
. , , , . -
-, , - , ,
, , .
,
.
, -,
- ,
.
, ,
.
.

57

. 05. :

. 05: 1 - 1237 ; 2 - 1237 ;


: 3 - 1237 ; 4 - 1237 XVII ; 5 - XVIII
; 6 - .
. 05:
- , , , , .
- - : ,
, , , , .
: .. . ., 1976. . 56.

, ,
. ,
, .
.
- ,
, .
I , ,
.

58

- (-, ,
-) .
-: , , , -
.

. 06. 1550-1800-

. 06: . XII-XV

.

, "".

-.
- - ,
, 200
. XIX
.
: h Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union. Cambridge University Press,
1982, p. 51.

, XVIII ,
II , , , ,
.
1773-1775
.

59

" ",
.
, .
42 (), - 503 .
(1830-1840)
, .
: ,
, ,
.
. -
(-, ).

. 106 , ,
, 36 - , 182
, , .

,
.
1926 737 , .
, .
-
.
, ,
.

. 1927-1931- 101- , 1938 - 139-.
20-25 ,
1990- .
, 1940 60%
, 20% - 17% -
.
,
, , ,
. , 70% , 1926
, . , "" ,
(,
, , , ). , ,
, ,
.

60

61

. 07. -
. 1733 - 1838- :

. 07: 1 - 1753; 2 - ; 3 - ; 4 - .

, .
- , ,
1733 . 1753
, .

, 1763 , ( )
.
, . 1838 .
.
: .. . ., 1949. . 143.
:
, ; ;
;
. 1985 1926 2124.

""
.
, .
, . 1920-
50- . ,
, ,
.
,
. 1950-
150 200 , 1960
250-300 , ,
, .
,
,
.
. ,
,
, ,
. 1926
. 1920-
50 . 1989 30%.
500 60 .
-"".

62


.
.
1960-, .
,
.
, ,
, ,
.


, .
. 1980-
17 .
.
.

.

, - , ,
. . 20
1920- , 50 , ,
. 500
, 100 .
,
, .
.. , , 1920 1980
81 86 .
.
, ,
, , 250
,
-, 2 . 1959
42 , 1980- 2 .

30 70% .
-
.
-
. ,
.
,
, ,
. ,
.

63

, ,
.


.
. ,
1933 ,
, . 60
1200 ,
. 1970- , , 3/4
.
, -, . , - ,
, , -, ,
.
1970- -
.
, , ,

. , .. ,
. , 5 ,
1960- . .
, , ,
.
, , ,
.
,
,
, .
.
,
.
,
, .
, , ,
, - .
. ,
.
- .
, ,
,
. ,

64

,
, .

. 08.

. 08: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - .

.
: . : //
. .,1987. . 83.

65

. 09. III .
1959-1985

. 09: 1986 1959 :


1 - 20; 2 - 20,1-40,0; 3 - 40,1-60,0; 4 - 60,1-80,0; 5 - 80,1-100,0; 6 - 100; 7 -
.
: .. . ., 1989. . 51.- ,
.
XVIII , .. -- "
", ,
, .. (1963).

- .
- .

66

. 10.

. 10: .. 5
( 8, ):
I. , ,
.
, , , ,
.
II. , ,
- .
, ,
, ,
.
III. .
,
.
,
, .
IV. .
, ,
.
, 10
.
, ,
, .

67

V. ,
.
.
: .. . .,1963; .. . .,
1990. . 100.

. 11. ( 1980- ) .. .

, , ,
. ..
6- ( , , ) 6
:
1. .
, -
, , ,
, , ,
.
,
.
2. - .

.
, ,

68

, , .
.
3. - .
,
.
, ,
,
.
4. . -
. ,
.
.
.
5. - .
. ,
,
, .
,
. . 2
: .
6. ""
" " .
, , .
.
, ,
.
: .. : - .
, 1989. . 187.

- .
- .
, 1980-
16%.
: ,
, , ,
- "" ,
.
-
"".
- ,
, .
-
"" . -
" "
,
( ), , , .
,
, ,
.

69, ,
, .
, , , ,
.

.
-
, ,
,
. ,
, .
.
""
.
,
.
,
.

- .
, ,
1950- ,
. , ,
,
. 1960- ,

, , ,
85% , .
, ,
,
.
, -
.
( , )
.

70

7.

()

100-500
.

,
,
, ,
,

,
,

II

100-300 .

, ,

III

30-150

,
,

IV

50
.

VI

VII

: .. , .. :
// . .,
1987. . 129.

.

, 1920-
.
,
- ,
. ,
. ,
,
,
. ,
-

71

.
.
,
,
.
,
.
,
.
-, , ,
, .
-, ,
, .
-, , ,
, ,
.
, ,
. . 1928
, ( ,
), 17,6% . 1939 50,2%,
27,6 61,1 .
.
.

,
,
. ,
,
. ,
,
.. , 1932
.
", , - ,
". ,
, .
. ,
, .
7 . ,
.
,
.
.
, ,
,
.

72

, , (
, , ). , , 47 , 1956
, 1959-1979
, (2,5% ),
.
.
, ,
.

, ,
.
3
. , "" - ,
1974
.
, 2 -
. , ,
, , ,
.
. ,
.
( ),
, -
.
,
,
, ."", ,
, - ,
"" .
,
.
, ,
. ,
- , ,
, ,
. 25 50%
, 50 .
2 , , ,
, ,
.

73

. 12. ""

. 12: (. .): 1 - 500; 2 - 500; 3 - 1000; 4 - 2000; 5-5000; 610000.. ,
1939 5 , 1980-
- -
500 .
: Smith G. Privilege and Place in Soviet Society // Horizons in Human Geography.
Macmillan,1992, p.331.

74

75

76

. 13.

. 13: 1 ; 2 ; 3
; 4 ; 5
( .. ); 6
( .. .. )
. 13:
.

. " ", .
" 2042". - ,
, "", ,
.
,
, .
""
. ,
, , ,
.
, ,
,
.
4: , - ,
. ,

77

" ",
,
.

05.
1917 ,
.
, . .

. .

.
.
.
.

, , .
- ,
,
- .


XVIII
. I II
. - 1703
. ,

.
, ,
.
, ,
,
.
XVIII XIX .
,
,
. -
.
-,
, . ,
, - ,
. ,
.
, ,
. - , - ,
- , .

78

, .
XIX 3,4 5% , 1914
28 .

,
,
, , ,
50% .
,
- .
, ,
, . ,
, .
- ,
. .
, ,
, .
1860- .
,
,
, -
.
, 1900- -
1 3 , , , .
, ,
, ,
. .
, , ,
.
. - , ,
.
,
. , 1883 1917 32 ,
.
.
. .
30% ,
XX -
.
. -

.
..
. - ,
,
. , , .
,
.

79

. 14. 1914

. 14: 1 - ; 2 - ; 3 -
; 4 - ; 5 - (,
).
. 14: 1914 100-
.
. 1762
-.
, ,
,
. XX
- ,
.
: .. . ., 1995. . 103.


,
, , . XIX

80

- , .
- , , , .
,
.


- , , , ,
. , ,
.
, , - ,
.
, , .
,
,
.
. ,
,
. .
, ,
, ,
. XX .

81

. 15.
XVIII - XX

. 15: 1 - ; 2 - ; 3 -
, ; 4 - XVIII ; 5 XVIII ; 6 - XX ; 7 .
. 15: XVIII ,
. XIX ,
,
, . XX
,
.
: ..
XVIII-XIX // . . 29. 1950. .156.

82

,
.
- , ,
. ,
. ,
.

. , , .
, .
"" , - , ,
, , , , , .
.
, : , , ,
.
, " "
, - , ,
. , , , ,
.
.
, , , ,
, .
, ,
.
- - ,
. - - .
6 ,
. -"",
.
,
. , , ,
, .

, , .
.
.
.
- , , .
.
, , , .
,
. .
?

83

. 16. - XX

. 16: 1 - ; 2 - ; 3 ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 ; 8 - "" , ; 9 -
; 10 - ; 11 - ; 12 -
; 13 - ; 14 - ; 15 -
; 16 - ; 17 - ; 18 -
( 1903 ); 19 ; 20 - ; 21 - ;
22 - ; 23 - .
.16:
.
"" -
.
: . ., 1914; . - . .,1986;
.. . ., 1989.

84


-
.
, , ,
.

.
,
,
"". ,
.
1920- , ,

. -
,
" ". 2
- .
,
, 1920- .

. .
,
" ", , .
,
() , , ,
. ,
- .

: ,
; ;
; ;
; .

, . . ,
- .
,
. ,
, ,
. ,
.

1935

85

.
, (
), , .
- ,
. 1931 ,
, - , -
.
.
, , 1935 .
. ,
. "" ,
.
.

. : ,
,
, ,
, .
-
- .

1930- ,
. ,
"" , .
,
, , ,
, .
-
.
,
" ".
, . ,
, "",
. ""
, .
"", ,

, .. ,
, , .
,
, .
.
.

86

1957 , ,
, " ".
, ,
, .

.
. - 30
.. 9 ,
1920-, - 1980- . ,
60 , ,
.
1950-
- 4 . 1953
. 1956-1963
- 5- ( ) "", -
.

1954 , "
,
". ,
85% 15 .
.
.
-
.. 5- 8 - - 8 12
. .

. - -
( , ,
), "" .
, ,
, .
, ,
.
.
.

. ,
.
. , ,

87

, . ,
, , ,
, .
,
. .

, .
, ,
.
,
.
,
. , ,
- ,
.
. "" ,
. ,
, .
1970-1980-
. , ,
,
.
. , 70%.
.


1920- ,
. ,
, . 1930-
, , .

.
1962 . ,
60% .
, , ,
. , , 11% , 1973 ,
. 1970- 2,5 2,2
, 7 %.

, ,
. - ""
,
. ,

, .
, , , .
- , , - ,
, .

88

- ,
. -
. 1975 , ,
4,3% ,
. , , 15
16,3%. ,
. ,
. ,
. ,
-
.
, .
, ,
, ,
-
.


,
.
.
, 1987 23% .
. , , 30%, - 40%,
- 16%.
, .
1960-
, ,
. ,
- .
, .
, .
,
,
- .


,
, ,
- . , ,
.
, .

, . ,
.
.
.

89

, XVI .
, 1/2 ,
. , 1980 ,
, . ,
, ,
.

-
.
- . ,

.
, , , ,
- , , .
.
, 20 ,
, .
, ,
" ", .

. 17.

. 17: 1 - ; 2 - ; 3 -
.; 4 - .
. 17: ,
.

90

. , ,
. , XIX ,
. , ,
. ,
.
-.
: E.Giese.Transfonnation of Islamic Cities in Soviet Middle Asia into Socialist Cities // The
Socialist City. N.Y.Wiley, 1979.

. 18.

. 18: (%): 1 - 60; 2 - 40-60; 3 - 20-40; 4 - 20.


. 18:
, -, , -,
, .
: Rukavishnikov V.O. Ethnosocial Aspects of Population Distribution in Cities in Tataria //
Soviet Sociology. Vol.8,1978,70.

91

. 19. ""

. 19: 1 - ; 2 - ; 3 ; 4 - ; 5 - ; 6 - .
. 19: , 1955 ,
,
.
. ,
- .
.
: Wetn N. Bratsk - Pioneering City in the Taigas // Soviet Geography, vol.27, 3, l987,
p.176.
, , 250 ,

92

,
.
"" .


- -
- - 1980- .
, 1935
.

. 20. 1980-

. 20: 1 - ; 2 - ; 3 ; 4 - ; 5 - ; 6 -
.

93

. 200: , ,
.
, .
, .
,
, , .
: Dierke Weltatlas.
,
. , ,
, ,
. , ,
. ,
(, ).
.
,
, . 1918 ,
, .
, , , ,
( ).
-
.
, , .
, "
". ,
, ,
. ,
. ,
. , , . 80 ,
.

. , ,
, , .

94

. 21. 80

. 21: .
1907 ,
. 1935 ,
,
, ,
.
, " ",
. 1964 ,
.
, .

. ,

, - ,
, , -, -.
: .. -
// - .
., 1988. . 109.,
.
. ,
. ,

95

, .
,
" ".
, , .
, ,
- , -.
, ,
"" , .

.

. 22.

. 22: 1 - ; 2 - ; 3 .
,
.
.
, ,
,
. , -
.
: .. -
. -
. ., 1988. . 118.

06. :
,

, , ,
, .
,
.

96

, ,
, .
-
- , .


,
. ,
, ,
. - ,
. ,
, 100 . ,
, , .
,
, ,
.
. 1961 ,
, 1991
3,2 , , 1965 , 3,7 .
.


.
,
. .
,
, .
, ,
?
. ,
. ,
, - . ,
. , ,
, .
, , ,
.
. ,
, ,
,
. , - -
.

97

. 23.
1958-1990 ( % 1961 ):

. 23: 25
1958 ,
12 14 ,
. 1959 .
I960-1961 .
1983 " "
. , 1986-1987 -
..
.
: . . 1990. ., 1991. .
8.

.
. - " "
. , ,
.
, ,
, - .


. ,
. 1929-1932 ,

"" .

98

, (

, ),

" ".


,
. ,
, .
,
, .
. , ,
,
.
.
.. 1909 : "
.
? , , .
, .
, ?"
" " , 1897-1904
100 97, - 72, 37 .
, , , - ,
.
. 1920-
3,7 , , 1980- 1,5-1,6
. ,
, ,
. , ,
, ,
, .
. 1920-
, , , ,
, ,
. 1990- "" ,
, , , ,
.

99

. 24. 1874-1994

( % 1874 )
24:
, XIX ,
.
, ,
. , , , ,
, .
: .. 1874-1894 //
. 1899. 3. .123.
, , , ,
, , , , .

. , ,
.
.
, , ,
, .
-
, .
,
. , .
,
.

100


,
.

.
XI , XVI ,
.
, , . ,
.
, .
,
, .
,
, - , ,
- .
,
.
.
.
, ,
.
, , , XVII
.
. ,
. , 1827 1846
160 ,
, , .

, ,
,
.
1930- 1950 ,
. , ,
. ,
, , . , ,
,
. .
, , ,
, .
,
.

101

102

. 25.
1989 100 .

. 25: - ; - ; -
; - , ; - ,
. 1 - ; 6 - .
. 25:
- ( , :) - - (, ,
). , - ,
. ,
, - , ,
() .
.
: .. . ., 1995. . 135.

103

- .
3-5 , ,
.
- , , , - ,
. , ,
, .
, , , .

XVI ,
. ,
.
. .
, ,
, , .
.
, , ,
.

.
,
. ,
. ,
.
, , ,
, , ,
- ,
.

, ,
.
. ,
- , .
- .
, , .
, . ,
, " " .
, -
, , , .

60
. , ,
,
. -

104

, . , -,
,
, ,
, , ,
. -,
- - 101- ,
, . ,
, -
- , , , , ,
.


-
.
6-7%
.
,
- ,
.
- ,
.

.


3 .
-, ,
, ( ).
.
-, ,
, .
, .
-, -
.
.


, . 7
.
-
, ,
, .

105

, , - -
.

.

- ,
(
, ).

.

- , .
.

, ,
,
, ..
, ,
(100%) . , .
, .
,

. 1- , 2- -
, , - ,
.

.

.
, , 2,7% 6,1
, , 11 , 1 %.
- 10
, 18% . ,
( , 40
). .
, ,
. .

106

. 26. 1986

. 26: 1 - (
); 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5-8 -
( . ). - -
, ,
. ""

, .

107

: .., .. . .,1990. . 137.


.

1913 3,7 , ,
(55 1
).
-"".
80 .
- 49 18 .
.
- - (1,5
) - (1,3), (1,0)
(0,87).
(0,2) (
0,1).
1914 ,
- ,
.
,
- . ,
.

. , 1920-
( 19 1919
), ,
.
, 1927 200
. , 84%
.
1940 300 .
, 1950 ,
, 1986 .

(, , ), -
25-50 .
,
. 80% 1950 50% 1976,
.


.

,
, -

108

.
- , .

, ,
, .
, ,
.
1950 10-12%
.
.
1985-1987 ,
- 20%, 56%.

.
, 1987
180 .
. 1988 ,
.


, ,
.
- 4,8 6
. (4,3)
(4,6). .
.
.
, ,
, 2 , (1,7-1,9 ),

. ,
. . , ,
, .
,
.
.
,
. (0,9-1,3
) .
, , .
22 , , - 16 .
,
( 2 ).

109

,
. -
.

- ,
, , , .
,
"" - ,
" ".
. ,
.
-
, , ,
. -,

.

. , .
,
.
3 . 1,5 .


.
. , ,
XVI . 3
, .
, - ,
, . ,
- .


, ,
.
1930-, ,
""
.
, , ,
.
. ,
, ,
.
"", pec,
, .

110

,
.


,
.
.
, . , -, -
- .


4 - , ,
, .
.
, . ,
,
.
- . ,
.
, .
1920- .
. , , -
. , , .
,
, ,
"".
- .
(), - . -
.
.


1950-1960- -
.
,
.
.
(-
-), , .
1980-
. 1988 .
- , , .

111

1990- ,
, .
,
.

. 27.
27: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 .
. 27: ,
- , ,
, .

. -

.
: .1992. 2; . 7.05.92.. 1970- ,
1970- ,
.

. -
, ,
, .

112


1991 5,5 7,5
, 1,5 - .
.

. ,
, ,
.
, .


.
.

, , , ,
. .
3 - , .
2-3 , .
, , 1 2-3 .


.
.
,
, . ""
: , ,
. - ,
, .

07.
, ,
, , .
, 1917 ,
. ,
,
.
, .
, ,
, .

, .

113, . , ,
. ,
, . ,
,
, ,
. " "
, .
,
. , ,
. ,
. ,
.
" " .

. ,
.
.


1918 .
,
, .
1918 ,
.
.
1923 ,
.
, 15 ,
.
,
, 1924 .
,
.
1920- , ,
-
. ,
1919 .


,
, .
, . ,

114

, .
, .
, ""
. , ,
.
, ,
, , .
.

.

"
"
, 1921 ,
, ,
, .

" ".
.
. 1920-
.
,
.
-, ,
.
?
.
1926
" ". 1920-
, " ".

-
1930- ,

. , ,
- . ,
, 20 227 .
, , 80 , 25 .
20 ,
19 , 15 , 49 33 . ,
, 100 .

115

. 28. - , 1931-1933
. 28: -
" ". 2 .

, ,
.
,
.

116

: .. . . .,1987. . 128.


,
.
. 1930-1960 ,
.
. ,
,
" ".

. 29.
. 29: 1 - ; 2 - ; 3 .
, .
5
, , .
: Bater J. The Soviet Scene. A Geographical Perspective. Edward Arnold. 1989. P. 135.


, ,
, ,
.
, .
,
, . .,

117

, ,
.

, 1948 .
, 1938 ,
.
, ,
. ,
,
. ,
.
-
.
1948 " "
,
5 .
, .
.
-
. , , . ,
,
118 , .

.
, , ,
""
, .
1940-
1930- .
"" . ,
. , ,
,
, - ,
, , .
,
, .
.
.

.


.

. 1950-
,
. 40 . ,
, ,

118

- . , ,
.
,
.
, ,
.

-
, ,
- ,
. 12
170 .
, -

, .
.
. ,
, . -
,
.


,
, .
.

.
1965 ,
. ,
, - .

119

. 30.

. 30:
? , o 2 .
2 , .
.
. ,
50%. .
.
- .
,
Y.
: .. . ., 1995. . 161.
1960-
, ., .
, ,
, .

.
.

120.
, ,
. ,
.
,
, , , . ,
6
, . ,
, 1 / ,
, .
.
, ,
. 1

.
.
,
.
,
, , .

.


1960- ,
.
, . ,
, .
.
(1968), (1970), (1975), (1977),
(1980) (1980). - .
. 1979
.
4
.
, . -
.
, ,
. ,
.


, 1960- ,
,
.

121

1970- , , .
1960-
1/3 .
, - .
. , ,
.
.
"" .
- , - .
,
, , ,
.

.
1970- 3 .
, , , .

, .
, ,
1980-, .
.
2 , I960 , ,
, , 5 ,
40 . ,
, ,
. ,
, ""
.
,
, 50% ,
.
. 5
, - , -
. , 200
. .
, .

122

. 31.

. 31: 1 - ; 2 - ; 3 -
; 4 - .
, 1970- .
, .
-
,
.

. 1986 -
.
: Bater J. The Soviet Scene. A Geographical Perspective. Edward Arnold. 1989. P. 143.

. 80 1
, 70 80% .

123
. ,
-
.
.
- ,
. 30
. ,
. 1985 . ,
2000 .
.
.
,
XX .
,
, .


.
. ,

.
.
.
.
, ,
.
1984 , .. , ,
. - 12-
(1986-1990).
. ,

.
, 1986 , ,
,
.4- . -1000
12 7 , 180
. . ,
25 26 1986 ,

,
.
700-1000 ,
, 30-40 .

124

"" , . ,
, ,
.
,
, .
- .
, 5-6 . 1
13 , ,
. ,
,
, .

. 32. ,
1957

. 32:
1957 .
, 15000 .
, - 200 ,
.
,
.
: Cole J.P. Geography of the Soviet Union. Butterworths, 1984. P.187.

125


. 27
1200 .
, 1700
. 11
.
26-27 ,
, 27-29 - .
30 1
, , , , .
, , , .
, , , .
-137 , , 1,2 ,
, .


-137 15 /2 10
. 640 230
. 115 .
30- ,
. , , ,
-239 24 . ,
-90 ,
-137, 26 .
. 2
, , ,
, ,
10-20 , - 40 .
-137 5 /2 2,5
4 .
145 , 31 .
1990 , 300 ,
. , 1991 ,
5 - 1 % . 8-9
.
200 ( 1986 ).
, ,
.
, 50
1-10 , , 50 .
. 1992 200
, 150
.
24 .

126

. 33. , -90

. 33: 1-4 - . 1 - ; 4 - .

.
360 .
, 26 27 - , 28 - .
: : . ., 1990. .
.
, ,
, , . ,
, "" -
.
,
, ,
.

127

. 34. 30- ,
-235.

: : . .,1990. .


,
. ,
,
, 1980- .

. ,
1950-1960- .

128

, . ,

. ,
, .
, .

. 35.

. 35: 1 - : 2 - ;
3 - ; 4 - ; 5 -
; 6 - ; 7 -
; 8 - .
. 35: . 1989
.
: ,
.
, . :
, , , , ,
, , , , , -. ,
, 2,5
.
: .. .
// . . 1992. 2. C.1-17.

. .
.
,
1970- .

129


,
, .
,
.

.

. , , -
, 1987 11% .
.
,
.
. ,
. , ,
5 , .


, , ,
.
.
, , .
, 1 % .
200 , ,
.
- , , .
, ,
,
, , , . ,
,
, , ,
.
.
, ,
. , 400 ,
2,6 . 3/4
.
, 1980-
11,8 ,
244 , 100 50 .

.
, ,
, ,
. ,
10% . ,
300 , 2 132 .

. 1989 , ,

130

, ,
, , 1963 .
, ,
.
2500 .
, 1965-1981
. 1993 235 ,
, 60%
. 20
.

""
. ..
XIX -
- , . 1930-
,
. 1960-
"" , .

. , ,
, , 1980-
.
,
, ,
. , ,

. " ", " ",
" ", ,
, , ,
.

IV.

08. .

,
1861 , ,
,
. . ,
,
.
. ,
, , .

131

,
, ,
.

. , .
.
- .
. ,
, .
,
- .
.
.
, , ,
.
, , ,
. ,
. , .
. .

. .
,
.
,
. , ,
.
,
. , , , , .
, , , ,
, . .
, , , .
, , , , , ,
, .
, ,
. ,
.
, .
,
.

-
- ,
.
, , ,
.
, .
.
,
.

132

1200 -
, .
, , ,
. , ,
.
,
.
, , ,
.
, XV ,
.

- , , ,
. ,
.
, , .
,
. 1390-
.
, . ,
.
- .
,
.
. , , .
, , .
.
,
, ,
, .
, ,
.
.
, .
,
,
.

XVII
XVI - XVII
, , ,
, .
, ,
,
, .
: ,
,
.
XVII
XIII . IV

133

: .
, , ,
-.
, ,
, , , .
.
, .
.
, ,
.
1600 , .
, .
, .
, , .
, .
-
, -
- .
, , ,
.
.
, , .

.
, , ,
.
,
.

134

. 36. 1600
. 36: 1 - , , ; 2 - ; 3 - ; 4 ; 5 - ; - ; 7 - .
: Parker W.H. An Historical Geography of Russia. University of London Press, 1968. P. 90.
, .
.
. , ,
.
. .
,
.
- . , ,
, , , .
.
. -
. .
- , , , ,
.
XVI ,
- .
, , , .
, IV,
, .

135

, ,
, ,
, ,
. , ,
.


XVIII .

, ,
. ,
, .
. , .
.
- , ,
, .
I
.
, .

. ,
, .
I , -
, , ,
, , .
-
, .
,
,
. - .

, . 1725 .
40%, , , ,
.

, .
, , ,
, I ,
, , , ,
. .
,
- . ,
5-7 ,
.
. ,
.
, ,
.
, ,
, , .

136

,
. .
I ,
, , ,
. -
. .
800- , ,
.

, .
4 , - 5 .
- 8 9 .
, .
, , , , .
, , ,
.
, ,
. .
- .

. ,
1680- , 80 .
, , .
""
1860- , .
.
. ,
,
.
.
. 70-80
20-25 , .
.
5 . I
,
.

. , , ,
I , .
, - . - ,
.
, ,
.


XVIII
, .
, .
,
.

137


. ,
, , -
. ,
.
, , , .
II , : ,
, .
, " " ,
, .
,
, , ,
.
.
,

.
-
, - .
, - , ,
, 1846 ,
.

XIX
XIX
. 1799 1858 40
15%
. , I860
1 % .
,
.
, :
.
- . (1859 )
7% 50% 25% .
.
. ,
.
.

,
. - , ,
.
.
,
- .
3
.

, .

138


, .
, . -
.
-
, I860 ,
.
,
, .
,
.
,
. ""
, , XVIII
"" 3
.
.
. -
.
.
.
, 22,5 .
,
, .
, ,
. II,
. .
, ,
, .


19 1861
.
.
,
. II ,
,
, ,
.
, ,
.
22 ,
40% ,
. , ,
13% , . -
, .

139

49 .
1881 ,
. 1890-
.
,
. 1900-1902
, 1905-1907 .
, ,
1,2 ,
,
.
-
.
, 1900-1902 ,
, , ,
- , .
1870- ,
. , ,
,
.
, .
, ,
- ,
. 90% , 50%
, 40%
.
1914 , , , ,
,
. . ,
,
, ""
. ,
. .,
, .
,
,
.
, .
""
.
, ,
.
,

. .
,
. ,
, ,
. -
. ,
: , , .

140

, 1905- 1907 ,
. 1906 ,
, ,
, ,
.
, ,
,
, .
8. 1890-1913 (%)

37,3%
68,9%
5,3%
24,0%
128,5%
132,0%

: The Cambridge Economic Histoty of Europe. VII. Part. 2. Cambridge, 1978.

XIX XX


-
. ,
.
.
40-50% .
, ,
, , 1880- 60%
. ,
,
.
1/3 .
- - ,
65% 71% , 80% .
.
, ,
.
,
,
.
,
,
, 1806
. ,

141

.
.
XIX . , ,
- .
,
.
" "
. , 1790 ,
, , , .
. 1880-
.
, 1884 ,
. 672
1874-1878 1914 190 2/3
. , ,
.
1890-
, 9 .
XX 1/3
, - ,
. , ,
.
, .
, ,
, .
, . ,
, ,
.
.
,
- . 1877
, 1891
,
. ,

.
- , , , , -
.
, ,
- 12 .
, .

142

. 37.
1910 ( .)

. 37: 1 - 10; 2 - 10-20; 3 - 20-50; 4 - 50-100; 5 - 100-200; - 200.


: Parker W.H. An Historical Geography of Russia. University of London Press. 1968. P. 316.
,
90% .

143

.

, (, , )
,
.
1871 , " " 1870-,
- . 1914 100
700 , 15 .
,
. 1901 , 706
, 560 -
.
1905-1906 ,
" " ,
-.
. - "",
.

, .

. , ,
. ,
. ,
-.
,
.. , ,
.
25%. ,
. ,
-, XX .
, , .
, -
.

XX .
. 19 ,
, , -
. , ,
.

144

. 38. XIX-XX

: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 ; 5 - .
: .. , ..
XIX-XX // . 1979. 1. . 82-92.
.
, , ,
-, .
-
. , .
,
. .
.
-
. ,
. -
,
( -) ,
.
.
. , XIX
""

145

. , .
, ,
,
.
.
,
, - .
, , , .
, - , .
- .
. ,
.
,
. ,

.

,
. , , .
- .
, :
, ,
. - ,
,
. , ,
, .


. , -
.
1876 - . ,
, , , .
.

. 1910 5
. .
-,
-, 1900 .
, ,
. ,
, .

146


.
80 , 6 4,5 .
, , ,
.
. , ,
10-12 . , ,
.

9 1906
.

147

. 39. 1907-1916 ( %
, 1905 )

. 39: 1 - 25; 2 - 20-24; 3 - 15-19; 4 - 10-14; 5 - 5-9; 6 - 0-4; 7 -


.
. 39: . ,
, , ,
15-20 .
, ,
, , ,
.
.
, ,
- .
,
.
, .
: . . .,1988. . 35.

. . 1905
53 , 165 .

, 1918 ,
,
, .
.
, , ""
.
.
,
.
,
. ,
. 1916 2 .
18 . 4
, .
1906-1913
3,5 .

XIX XX
- 1851
.
, , .
30- ,
.
, ,
.

148

. 40. 1914 : 1 - ; 2 - ; 3 , 1945

149

. 40:
. ,
, , ,
.
, ,
.
, - ,
.
, ,
.
: .. . .,1978. . 116.
- 1866-1876
1891-1901 . 1860-
.

1870- . 1880- , 1890-
. ,
.
1890-
, . -
, . 1891-1900
,
,
.
-,
.
,
: -, -, -.

09. 19171945


, ,
. . , ,
,
.
1915-1916
1916 .
,

.

, ,
(). ,
,
(28 1918 ).

150

29 1920 ,
1921 .

.
,
. .
, , 1920
, , 225 1169 ,
. , , "
,
". , ,
" ".
,
.
. , ,

, .
, , 1921 .
, .


1920 20% ,
60%. 1920-1921
. 1920
, ,
,
.
, , 1923 1924
.
,
.
1922-1924 ,
,
.
, 1921 , 90%
, 84 %
, ,
" " . , 1925-1926 ,
3,5% ,, ,
1923 1928 , - 0,4%.
, 3/4 1923
.
, " ", 1926
, ,
1920-
15-25% , 1913 .
,

, 1923-1924 .

151

89% 1913 ,
- 276%. "" .

1927 .
, . , ,

.
, ,
,
.
1927-1928
1928
"" .
- .


1 1928 ,
31 1932 , 4 3 .
,
. 1933-1937
, 1938-1942 22 1941 . 19281937 12-18% ,
.
: ,
-, -, - .
. ,
, .
- : ,
, , 4,3 1928 11,3
1937. ,
, 1930-1932
. ,
,
. -
, .
1929-1932
, 1928 1950-.
, ,
19371939 , 1927-1929.
, ,
. 1932-1933
, .
,
, .
1929 1931 20
250 .
, . ,
,
. ,

152

,
.

. .
, ,
1930-1932 , ,
.
30 1938-1940
10 1926-1928, 3-4 .

.
,
1928 1937
71 57 .
, 1930-1933
.
,
. , 1928-1929 ,
1935 ,
. .
, , , , ,
. ,
. , ,
1920- , 1931. ,

.
() .
:

. 1941
, ,
. 1942 : " - , ,
35000 ,
".
,
. .
, ,
.
, ,
, ,
.


5 , , 1500
10
.
,
.
, 1936-1938 ,
,

153

. , , ,
.
, 1942 ,
70% . -
30%.
. ,
,

, . 1940 1944
53%, 120%. 19411942 , ""
.
- ,
, ,
.
- 25 30 ,
1700 84 , 60%
.


- .
,

.

. ,
- - ,
,
.
.
, - .
, , , ,

.
.
,
4 .
, , .
1920- , .
,
, , 4/5
, .

, .
3 ,
. ,

154

, , .
,
. ,
.
,
, ,
- .
, ,
,
.
1930- ,
.
1939 250 , 7 ,
-,
, ,
140 .

. , ,
.
1932-1933
,
. 1939 4 .

.
. ,
,
.
, .
.
,
, , ,
.
. ,
, , ,
. . ,
,
, .
. 1960-
. 1932 , ,
,
. , .
, . , ,
,
.
,
, .
, .
.
- .
, . ,
, . : , - .

155

,
, . 1941
,
.
1935 , ,
, , .

. , 60% ,
, . 1933
. , ,
, .

XVIII ,
XIX .
,
.

156

. 41. , 1937

. 41: 1 - ; 2 - ; 3 -
; 4 - ; 5 - . ; 6 -
; 7 - ; 8 - ; 9 - .
: 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - .
. 41:
-
- , 1929
.
- :
( , ""
), ( ,
, ), ( - , ),
, - ,
, ,
.

, .
(
, , , ,
).
: .. . 1929-1938. 3. .,1991. . 354.
1928
. 1940 .
, ()
, , .
.
, () - ,
. 6 .
, ,
.
. ,
1930- ,
.
,
, . 1940 , ,
.
, :
3 , . ,
.
-
, ,
.
. .
.

157

,
. ,
"
",
. ,
1920 .
3 ,
, - - - ,
.
- ,
, .

.
,
.
,
, .
, ,
.
,
. , .
, ,
, .
.
,
. -
, .
.
, .
558 .

,
, ,
,
. .
- ,
, , , ,
, .
,
, .
,
, ,
.
, .
,
, 1940 .
, ,
.

158

,
, .
,
. ,
.

.
, .
,
, ,
.

. 42. 1937

. 42: : 1 - 1 ; 2 - 500
1 ; 3 - 250 500 ; 4 - 100 250 .
: . ., 1986.
,
.
, : (

159

), (, ), ( ),
( ).
, ,
- .

1920- , ,
, . ,
, .
" ",
, "" .
,
,
. ,
,
, .

,
. ,
.
, .

.

.
,

. ,

.
,
. , - , ,
.
1940 , 6 ,
.
, 900- ,
, , -
. 3
, .
. ,
, .

, .
, ,
, , .
,
. 1930-
, ,
-. ,

160

, . ,
, .
, 1/4.
2 - ,
,
. -
, , ,
.
.
, ,
.

- , .
-
.
- 1878-1879 . 1932
.
.
,
, 70-.
, ,
- - .
.
200 .
,
.
40% , .
, ,
.
. ,
, . - ,
, .
,
. ,

.
1913 .
.
,
.

. 1910-1911
8 24 . 1938 1,1
, 9,7 .
.
.
, ,
, - ,
.

161

,
.
, ,
, , ,
.

, ,
.
,
, - , ,
.
, -
, , ,
. 1938 3
(, ).
5 6 , ,
, 75%
.
- , ,
- : ,
.

10. 19451995


,
. -
. (
1949-),
.

" " 1949 . ,
1953 .
,
1950 (138% ) .
. ,
1947 .
, . ,
1953
(1951- 1955). ,
, 10%
.


(1956- I960), (1959-1965)
, .

162

, ,
,
,
.
1953 1958
,
.
, 1962-1963
.1964 .
1963
, .
.
.

.
.
, , .
,
, ,
.
, 1965 ,
1962 . .
.
,
.
1968 , ,
. 1965
.
, ,
. , -
, ,
. ,
( ,
, ,
. ( 1970-),

.
,
1973 1979 ,
. .
1970- ,
.

163


( 1980 ) ( 1982)
. .
.
,
. . ,
1985 . , ,
.
, , .
1980- , -
. 1
, .
,
.
,
.
, , .
,
,
.
,
.
. :
, ;
,
( ),

;
,
; ,
, , (
).
,
,
.
,
.
9. , 1961-1985 ( %)

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

6,5

7,8

5,7

4,3

3,6


5,0
4,4

5,0
4,1

3,0
3,2

2,3
1,0

2.0
0,6

: Aslund A.Gorbachev's struggle for economic reform. Kennan.Inst., 1990.

164


, .
,
.

.
,
.- ,
,
- - ,
.
,

.


1930- , 1950-
.
.
, , .
,
. ,
, 1960-.

.
,
.
,
.
, - ,
.
, ,
. , ,
,
, .
.
, . ,
.

165


- , , - ,
. ,
.
. 1970
.
, - ,
-
. 1986 10% .
,
.
, -
.
,
. ,
, ,
.
, -
(), 1
10-15
. .
, - ,
,
,
.


,
25%.
. ,
, , ,
.
.
, ,
, , ,
, 1975 2/5, 1980- 50%.

,
.
- .
,
. ,
, . ,
.
, .
, , .

166


. .
,
30%, 1- ( 50%) .
- ,
.
1930- , , ,
, , ,
.
,
1955 .
,
, , 1920- ,
XIX . ,
, - .
.
,
. 1965
, 1,5 .

, .

.
, ,
, .
1960- ,
. 1970- -
. , ,
,
, . - ,
, .


. ,

.
,
. 60
25% .
1880-
. ,
,
.
, 1970- ,
- .
XIX .
. ,
, ,
. ,

167

. 15% , ,
.
10% .
, ,
. 70%
- .
1930- ,
.

.

. 43.

. 43: 1 - ; 2 ; 3 - ; 4 - ; 5 .
: Dienes L., Shabad T. The Soviet Energy System: Resourse Use and Policies. N.Y.,
Willcy,1979. P. 109.
.
1980- ,
. -
.

, .
.
,
, .

168

- ,
.

. 1970-
, .
,
- .
1942 , ,
4/5 .
- ,
. 1950- 3 ,
.

, 1964
3/4 . -
.
, .
-
, , .
1950- ,
, . 1964 ,

.
1970-
, , , 1978 3
. 1980- ,
60 .
, , .
, 1970-,
, ,
. ,
, ,
.
,
1920- . 1980- 2/3
.
, . ,
.
,
3 .
.
, - ,
, .
, ,
.
, , 1980- 28
9 , 4,5 ,
, 86 .

. 1985 20% -

169

, ,
, .
,
-
, .
. ,
. ,
.
,
,
. , ,
,
. .
,
.
, .


I960 1985 45 643
. , , ,
. , .

, . , ,
.
.

. 44.

. 44: 1 - ; 2 -
; 3 - ; 4 -

170

; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 -
.
: . ., 1989. .152.

.
, 1960-
. ,
.

, , 1980- .
,
. ,
. 1975
. ,
,
5 .
1960- ,
. 1990-
.
.
,
, .

,
.


, -
,
.
- ,
. ,
,
.
, ,
, , .
,
1958 .
1958 , , , , ,
. ,
, ,
: , , 1967
.
1965 , ,
,
,
.
.

171

-
40
. ,
30 , .
,
.

.
1960 1965 10 . - ,
,
, .
, ,
, .

1960- , ,
.


, ,
.
, , , , .
.
1960- , ,
. , ,
,
. , ,
.
, ,
-, .
,
.
.
.
" ",
.
1990- , , 1/5 , -
, .

., . 1970-
. ,
", " .
.
1950- , , .
1920- . ,

172

. ,
,
75%, 1/6.
. ,
.

(, 1962 ) ,
. , 3 ,
.
1970- . 1975-1985 70
.
, 2 .
, - ,
. , ,
, .

. 45. , 1963-1986

: Bater J. The Soviet Scene. A Geographical Perspective. Edward Arnold, 1898. P. 168.
,
, 40%,
, .
1963 , , ,
, 1960- . 1970- 1980-
.
, ,
. ,
, , , , ,
. , .
,
.

173


1960-
, .
.
1960-
, . ,
, , ,
, .
- , ,
, .
-
.
- .
.
.
,
- .

.
1970- ,
.

, .
,
. , ,

, .
, ,
.

174

. 46. ,
(1981-1984 )

. 46:
, .
.
: .. . ..,1991. .98.

175

. 47. 100
(1985 )

: .. . . ., 1991. . 99.
- , (
, , ), , .
,
, - , ,
.

, , ,
1945 , ,
.

.
,
I960-1970-
. ,
,
.
, , 1986 ,
1 , 18 ,
- 940 390 . ,
, -
, . -
, .

176

, ,
, ,
- , , , .
- ,
, . 1959
, , , ,
, , .
, , -, , ,
.
, ,

"" .
3 , , , , 20
. , 2,5 , , 1980-
6 ,
, "" ,
.
, , "
, ".


- ,
, ,
. -
.
, .
, .
.
- , (
) ,
-
.
,
. - . 1947 ,
,
-
.
, . ,
, ,
. 1300- ,
1949 1953 3 , 2%
.

177

. 48. -

XIX
10 . 1970-
.

, .
1974 1983
. 3200 , - --, 200250 .
, :
, ( ,
, - );
, ,
, , ; ,
.
1980- 9 ,
. , ,
50 , 400-
.
, 1 .
, 150 1987
.
, ,
.
, .
: Cole J. Geography of the Soviet Union. Butterworths,1984. P. 311.
, , , , ,

178

. ,
.
: ,
, .
. 3 .
1946 - ,
-- .
1954 . ,
,
, 1950- ,
.
,
.


, , ,
. , , ,
, :
, , , .
, 3/5 .
,
. , .
, ,
, .
. 6 ,
- 8.
, , .
-
, .
, .
, ,
. .

.
,
-
. , ,
, . -
,
,
.
,
.

179

. 49.

. 49: 1 - ; 2 - ; 3 - ,
; 4 - ; 5 - ; 6 -
.
: The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union. Cambridge Univ. Press,
1982. P. 351.

, 1990-
, .
.
. , ,
.
, - ,
.

. 3600
.


1879 ,
1960-.
,
.
. 1990- 200
.

180

,
, ,
.

11.

.
2 :

.
,
.

.


. , ,
.
-, ,
, .
,
, ,
.

- .
, -, .
,
,
.
, - ,
,
, , .. , "".


1920 ,
,
.
- ,
.
1921 ,
21 (.50 ).
,
.
, - 1920-
.

181

1921 , ,
- ,
.
,
, .
,
.
1920- -
, .
1930-
.
,
,
.
.
,
, 1920- .
, .
, ,
,
. , ,
1500 ,
. , ,
.
, , ,
. ,
, : -
.
,
, -
.
1939-1940 , , ,
13 (.50 ), ,
, 20 .
( ) .

, .

.
1957 ,

. .. ,
,
. 1957 ,
105- .
,
.

182

183

184

. 50. 1921-1991

. 50:
: , 1921 : 1 -
; 2 - ; 3 - (
); 4 - "" .
. , 1947 .
. : 1 -
1961 , 1968; 2 - (1963
); 3 - - (1963 ); 4 -
- (1963 ).
- , 1957 .
- , 1963 .
: , 1-3 .
,
.
,,
, .
,
, ,
.
,

, , ,
, - .
,
. " "
. , 8 , - 200 ,
, -.
-
.

, ,
.
,
1940- , 1961 11 19 (. 50 ).
,
,
- , -.

.
,
.
, ,
.

.
,
, .
, 1962-1963 , 105
47 , (.50 ).

185

,
.
, ,
.
1963 ,
, ,
.

, .
" ": ,
.
1961 ,
,
.
,
- ().
,
, , ,
.
1963-1965
.
1965 .
1965 .
.
28 , ,
, . ,
-
, .
,
. , ,
,
.
,
1982 ,
, .
-
3 -
.

186

. 51. XIX - XX

. 51: 1 - .. (1892); 2 -
.. -- (1899).
. 51: ,
11,
.
. XIX - XX
- - .
.
: . . ., 1991. . 227-231.

187


, 120
, . 1970- .
- ,
, .
,
,
.

. 52. .. (1898 )

. 52: : 1 - ; 2 - , 3 - - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - (); 8 - ; 9 ; 10 - - ; 11 - - ; 12 -
; 13 - ; 14 - - ; 15 - ; 16 - - ; 17 -
; 18 - - ; 19 - -; 20 ; 21 - ; 22 - ; 23 - - ; 24 .

188

. 52: (.. , ..
.. ) .. , . ,
1775 , .
, , ,
.
24 , ,
, , "" ,
(, -
). 2 - ""
. , ,
, ,
, ,
, ,
, , .
,
, ,
. . . , " ,
",
- " XII-XIV ,
".
: ..
. - . ., 1898. 4.


.
( ),

.
-
, , - (423
), .

.
, ,
, -
.
.
.

. -
, .

. ,
,
. ,
.

189

. 53. , 1980-

. 53: : 1 - , 2 - , 3 -
, 4 - , 5 -
, 6 -
, 7 -
, 8 -
, ,
, 9 - (100-300
) , 10 - ,
, 300 ; 11 - ; 12 -
.
. 53: ,
,
,
.
. 10 .
, ,
, , .
,
- .
1-4, 5-8 , 9 10
. 10
.
.

190

, I , 3 - , 4 - ,
5 - -.
: .. //
. 1989. 1. . 75-83.

" ". ,

.

.
,
. ,
,

.
,
. , , ,
. ,
.


, 3
,
.
,
, ,
, "" ,
.
10. , 1903 (. 1
)

7,4

6,2

+1,2

11,2

15,7

-4.5

7,3

10,3

-3,0

7,0

16,1

-9,1

6,0

8.2

-2,2

4,9

10,0

-5,1

2,2

3,4

-1,2

191

. 10: 1903
. ,
,
, .
: . ., 1905. . 28.

. , XIX - XX
,

, ,
, .
- ,
,
,
, .


1917 ,
, .

.
.
, .
, ,
. ,
.
,
1930-1950- . 1930- , ,
.

.
. , -
, ,
("")
,
.
. ,
.
,
" ".
.
, - , , ,
, ,
, , 1930-1950- .
, 3
,
.

192.

, -
.
, ,
, .

.().

, "" ,
,
.
,
. ,
, 1921 ,
.
, ,
, -
,
.
, 1928

. ,
.
1930 - ,

.

193

. 54.

. 54: 1 - ; 2 - ; 3 - ,
; 4 - , ; 5 -
.


.
" " 1930-
.
, .
.
, ,
.
: Bater J.H. The Soviet Scene. A Geographical Perspective. Edward Arnold, 1989. P. 219.

- ()
, 1920- ,
,
. , ,
.

,
. , ,
?
,
.
.

194


.
.
, 1916 .

1800- .
.
- ,
. ,
. ,
, ,
. ,
.
,
- ,
.
, , , .
"" "" "",
, .
1929 .
.
, ,
. ,
,
, . .
, ,
, .
1931 7 , 15 , 5
, 14 27 .
,
, , 1930-
, .
, .
1930- -
(4- 1934 ).
,
.
,
.
,
, , ,
, .
? ,
1970- , , ,
. 1920-
.
, ,
, ,
.
(, ),
. , ,
.

195

, .
,
.

- ()
. , 1940- , ,
1920-
- ,
.

. 55. - 1980-

. 55: 1 - ; 2 - - .
.
,
.
,
, , ,
. ,
- .
, ,
,
, .
, .
. ,
,

196

, -
- .
: Shaw D. J. B. Spatial Dimensions in Soviet Central Planning // Transactions Institute of
British Geographers. Vol.10. 4. 1985. p. 407.


.

- -- -.
,
. 1950- .

.
.
,
.
.
.
. ,
. ,
,
, - .
, .
1950- ,
, ,
. . ,
,
1980-
.

V.
12.
- , .

, .
. XX ,

. .

-

.

197

. , , ,
,
.
, , .
.

XVII . ,
, ,
. , ,
, .
.
(1676-1682)
8 , ,
. I
, , 1708
8 , 2.
. - , ,
, -
, .
, ,
. , , ,
.
1776-1777 ,
II 40 .
1900 10 ,
. , , , .
1917 77 18 .
.
.
, ,
- .


1917 - ,
. -

.
, 1922 ,
, ,
.
100 ,
15 38 .
, ,
.

198

,
. ,
,
. ,
,
.
,
. ,

. ,
1917 , ,
. 1918
.
.
.
, , ,
1920-1921
, 1920 .

. ,
1924 .
, - ,
, .
1920- , ,

.
1930- , 1934-1938
, .
, ,
,
.

, 1943-1946 7
.

, .
1964
, , , ,
.
,
. , ,
.
1977 , . ,
1936 , ,
" - ",
.
,
,
-
.
, 1991
.

199

-
-
-
.
,
.
. ,
. ,
(, ,
, ) -
, - .
,
,
(). ,
.
, ,
, ,
.
.
- .
" ",
" ".
15
, , , , , , ,
, , , , -, 20
, , ,
, .
,
8 ,
.
10
.

,
. -
. ,
,
, ,
.

, ,
- .
1940
- -, (), (), -
,
1920 .
.
1945 , ,

200

, ,
, ( ).
1954 ,
.
, . 1930
, " ",
10%.
-
, . -
.
,
. , "".
, - 1956 .

,
. ,
1920- ,
. ,
- , .
.
.
- - , ,
.
-
,
,
-
" ".

XX
1904 , ,
. .
. , ,
, .
.
, .
, , 9
, .
. II
,
, .
1905 ,
. ,
, ,
. II,
,
"" - .
.

201

.
.

, . -
.

I
- 1906 I .
.
3 - ,
, 34, 23 43% .
, 3% .
, .

202

. 56. I

. 56: - - ; -
- ( % , ).

203

153 , 25 26
, , 8
, .
,
- ,
" ".
26 ,
.
.
,
, , .
, , .
: . . 17. ; I
. ., 1906.
,
. . , ,
VI
, -.
, ,
, .
. ,
, -,
, ,
, .
, ,
, , ,
, 36- .
.
, 2 .
, 1906 .

"".


. ,
" " ,
. ,
.
. ,
. , .
.
,
.

204

205

. 57.

. 57: 1 - ; 2 -
; 3 - .
. 57: 1905-1907
XIX ,
-
.

, , ,
, .
, , ,
, , ,
.
,
"" - . -
,
. ,
. - ,
.
,
.
.
: Shanin . Russia 1905-1907. Revoluton as a Moment of Truth. Macmillan, 1985. P. 86.
.
.
,
,
.

, 1917
24-25 1917 , ,

, , - 12 14 1917 .
, ,
, , .
. , ,
. " ",
, ,
20- , ,
.
-
, , 100 , - 838
,
, ,
, .

206

, 75 , 700,
40 .

, . , ,
1/4 . , 9 ,
. , 1- ,
, 3/4 , 16,5 .

. 58. 1917

. 58: , : 1 - 50; 2 - 41-50; 3 - 3140; 4- 21-30; 5 - 10-20; 6 - 10; 7 - ; , ; 8 ; 9 - , .


, 24% ,
. 58:
, , , "

207

", - ,
, - ,
.
, , .
,
.
- , .
.
.
: . . .,1988. .120.
4,5 - 2
. ,
.
5-6 1918
(237 136) ,
II , .

. , ,
.
,
,
.
, ,
, ""
.
III ,
, 70
.


II ,
. 2
, ,
, .
" " 3
1918 . ,
,
, , .

208

. 59. 1918 - 1919

. 59: 1 - 1918 ; 2 - 1919 .


. 59:
,
, . 1918-1919
, , -
, , .
. 1918
1920 , .

209

. ,
, . , . ,
- 1919 .
( 1918 )
, .
, -, .
, . , , , ,
,
.
-, " ",
, .

.

,
.

, ,
.


, 1918 ,
. ,
.
, .
,
.
.
,
.
,
, .

.
, 1920 , ,
. ,

.
1921 -
. .
, .
,
, , .
, .
, , .
, ,
.

210

.
.

. 60. , 1918-1921

. 60: 1 - ( 1920 - 1921); 2 -


; 3 - . .; 4 ; 5 - .
. 60:
, , .
, ,
.
, , ,
. ,

211

,
.
: . . .,1988. .184-185.


. ,
, "" :
, , , , , ,
, .
4 .
- ,
.
,
, .
,
.
, , ,
.


1941 " " -
-
.
, ,
,
, . , ,
, .
, , , .

,
"".
, 1942
,
. ,

, .
1943
, .
1943 10%
, .
, ,
,
.

""

212

1943-1945 , ,
.
. ,
.
, .

. 61. , ,

. 61: 1927-1938 (
).
: 1 - 2%; 2 - 1 2%; 3 - 0 1%.
: 4 - 0 - 1 %; 5 - 1 - 2%; 6 - - 2%; 7 - .
. 61: ,
, ,
"".
, . ,
, -
, .
: .. . ., 1991. . 38.

. , - , , ,
, .
, ,
, ,
, .

213

. 1941
, ,
.
, , , ,
.

. " " - ,
-
.


.
,
,
.

, . .., ,
1953 . ,
, -,
,
.
,
. .
. ,
. , .
, . 1970-
: , .

.
,
.

, ,
, .
,
,
, , ,
- . ,
.
, . 90%
, 1940 , .

.

214

,

.

. .
1/2 3/4 .
90% , , ,
.
.
,
,
. , ,

, (, I960, 1973-1974;
, 1959,1969; , 1956,1972-1973; , 1972). ,
, .
. ,
,

.


. , ,
,
.

,

.
1950-
, .
,
- .

.
1972 ,
, , ,
.
, ,
,
"".
.
, ,
, ,
.
, , ,

.

215


.
.

- , , ,
, .


.
.
.
.
,
, , .

,
,
, 3 .

. 300- 1957
, .
, .

.
1950- , ,
,
.

, 1960- . ,
.
,
, ,
.

.
- ,
, . ,
, ,
, ,
, .

216

. 62.
, 1989 ( %)

. 62: 1 - 26,5; 2 - 5,0-25,0; 3 - 2,5-5,0; 4 - 0,5-2,5; 5 - 0,5; 6 -


.
. 62:
.
, .
: . ., 1991.

217

. 63. , 1956-1982

. 63: 1 - , ; 2 -
; 3 - ; 4 - .
. ( 50 )
,

218

.
.
: . . . .,1990.
,
. ,

.


,
- , .
, ,
.
- , , -
.
,
. .
,
, , , .
5 ,
.
, , .
, .
, ,
, . ,
2 5% .
1930- 95%,
99,9%, - 75%.
. , 3
, .
, ,
.
.
.
,
. ,
,
.
1970 1980-
, ,
.
"" 1989 .

1989
, ,
, .

219

,
1920- .
, .
1989
,
, "".
, ,
2250 5- . 1500
- , 750 - ,
.
, ,
, . ,
,
.
, .

. 64.
-

. 64: 1 - 2,2 - 1,5-2,0; 3 - 1,2-1,5; 4 - 1,0-1,2; 5 - 1,0; 6- .-
, - "-".
(1 - , 2 , 3 - , 4 - , 5 -
, 6 - ), ,

, - .

220

- . ,
- , .
: .. . 1989 //
. . 1989. 5. . 21.
, 1991
,
,
,
.

13.

,
.

.
-
IX ,
, ,
- . ,
. 882
- - Holmgard () Konugard ().
, ,
,
. ,
,
().
1204
. , -
1240 .

.
,
.
, ,
.
.
, .
, ,
- .

221

-, ,
, .
-, ,
.
-, , ,
.
,
, , "
".
,

, .
"".
,
: XV-XVI - , XVIII - ,
, XIX - .
,
.
, , .
,
, .
,
, .

. XV XVI
1480 III . , 1472
, ,
. III
, ,

,
.
IV, , ,
.
. ,
. ,
.

, ,
(1558-1583) ,
.

XVII
, 1609-1612
,
.
, . -
. 1654

222

- , 1667 . ""
.

. 65.

. 65: 1 - ; 2 - ; 3 -
; 4 - ; 5 - ; 6 - ,
.
: Cole J.P. Geography of the Soviet Union. Butterworths, 1984. P. 8.
B XVII ,
1584 . ,
-.
, , 1649
.
,
.
,
1689 , ,
. .
"" , 75 ,
.

I
1696 , I , ""
.

223

. , ,
XII - ,
. ,
.

. 66. , , 1380-1991
. 66: 1 - 1462
1533 ; , : 2 - 1533-1598 ; 3 - 1598-1689 ; 4- 1689-1725 ;
5-1725-1801 ; 6 - 1801-1945 .
: Ludolph P.E. Geography of the USSR N.Y. Wiley, 1970. P. 6.
, ,
, ,
, 1696 , .
, II 1716-1717
.
, (1714), 5
. ,
. .
1723-1723
, .
1732 , , , -
1735-1739 , .

II
II ,
. ,
,
.

224

,
1768 . 1769
,
1772 , .
- ,

.

,
.
,

- . 1781
, 1787-l792 ,
.
1793 1795 60%
. , ,
.

I
II I ,
1798 ( ),
. ,
- - -
. ,
.
,
, , ,
1801 .


I .
. - 1803 ,

, - .
, , -
. - ,
, , .

, .
1809 .
.
, ,
.
- 1811
, , 1812
. 14 , ,

225

.
1814 .
.
1815
, ,
.
, ,
,
, ,
.
1821 . ,
, - .
,
, .

226

227

. 67. 1689-1914

. 67: 1 - 1689 ; 2 - 1689 ; 3 ( ) 1689 ; 4 - XVIII ; 5 , (, ); 6 - ,


( ); 7- , 1723 ,
1732 ; 8 - 1654- 1667 .
( ): 9 - 1689 ; 10 - 1725 ; 11 - 1796 ; 12 - 1914 ; 13 .
: The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union.Cambridge University Press,
1982. P. 461.

I
. 1804-1813 ,
,
. 1826 1813 ,

.
1928 , 1829
, ,
, .
1877 , ,
- pc, .

, 1848 ,
1854-1856 .
I
, .

. , , ,

.

228

. 68.

. 68: ( ): 1 1689 1725; 2 1725 -1796; 3 1796 -1855; 4 1855 -1914; 5 - (1868)
(1873); 6 - , 1914 ; 7 -
(1907 - 1917); 8 - , - ; 9 .
: The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union Cambridge University
Press,1982. P.463.


1820- . 1853 -
, . ,
, 1854 (-).
,
. 1864-1865 ,
, , ,
.
-,
1868 1873 .
() ,
- 1881 .

229

, .
1881 -Tee.
1884 1885 ,
- .
, ,
, .
1895 .

1850 1854 - -
. 1858
. 1860 .
( ), ,
.
1852-1853
1875 ,
.
1867 , ,
7,2 .
XIX
,
. - 1896
(),
.
1899 25- - -,

. 1904 .
1900 , ,
, - 19041905 , . ,
, -
.
, ,
, ,
.
XIX - ,
- ,
.
. ,
,
.
, .
, ,
.
, 1914 ,
, ,
- .

230

, 1914 ,
, .
,
.
, 1914
.
- 1915
, 1917 ,
-.
, 1914
,
.

, ,
, .
1917 .
II
.
, -
.

1917
1917 ,
. 3
- , .
1920
, .
, .
, ,
, , ,
, .
,
,
.

-, ,
.
1930-
, ,
.
1939 ,
1918
, .
1940 ,
.

, (),
. - ,
.

231


, 1812 ,
,
.
, ,
, 1941
. ,

.
, 3
- , - 1943 .
1944
, , , , , ,
.


1945 ,
.

- (),
.
,
, .
- .
,
,
. ,
.
, ,
.
30 , 190 - , 460 -
.

232

. 69. , 1945-1948

233

. 69: 1 - , 1939-1940
1944-1945 ;
2 - , 1945 ;
3 - , / ,
;
4 - (1945-1954 ) ;
5 - , ;
6 - " " 1948 ;
7 - " ", 1945 .
: : The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union. Cambridge
University Press, 1982. P. 118.
.
-, , 1911 .
1921 , 1944
. 1911 , ,
. 1921 ,
. ,
,
. 1945 ,
, .
1930- , 1941
, , .
1945 ,
- -, 1955 .
,
"".
-
, ,
, 13 1969
.


1945 1948
.
, , , .

234

. 70. 1945-1980

. 70: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 ; 5 - ; 6 - .
: The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union.Cambridge University Press,
1982. P. 480.
.
. ",
, , ,
"
.
. 1947
11,3 1945 2,8
. 1946 ,

.
,
. ,
, "
" .
, 1947 , -
" ". -
"" .

235

.
1947 .
, ,
() (),
. " ".
, " ", 1953 1969

, .
- .
.
"" 1969 1979 ,
. ,
.
.
, " ", 1979 ,
,
. (),
.
, ,
1945-1947 .
, ,

.


, ,
-
.

.
, .
, , .
. , 3 "", "" "".

.

.

.
, 1950-
,
.
,
, .

. ,
.

236

2 , 1956 1968 ,
, -
.
,
.
,
- .

,
. .

.
,
.

- ,
. - ,

237

. 71.

. 71: 1 - 1960- - 1980- ; 2 1980- ; 3 - ; 4 -


.
. 71: 1960 1980-

.
: ,
.

, , ,
.
, -,
, -,
.
, 1980-
, , , ,
, ,
, .
: Soviet Military Power. Wash.D.C. 1990.
- .
. -
, ,
.

.
- .
, 1961 .
-
.
,
. -
- -
.,
.
, , ,
,
.
,
- .

238

1960- ,
. 1950-
,
. ,
, .
,
,
.
,
- , .
.
-
, .

-, .


, ,
- .
- . ,
, .


1950- ,
, .
.
, 1950-1960- , ,
.
, - , .

- . ,
, .
.
- ,
.
, ,
, ,
.
- ,
.

.
, .
,
.
, - , .

239

-

, 1962 .
1960-
.
, .

. 72. - 1980-

. 72: : 1 - 10 , 2 - 5-10
; 3 - 1-5 ; 4 - 1 .
- : 5 - 1 . ; 6 - 1
. ; 7 - ; 8 - , ; 9 ; 10 - - ; 11 -
; 12 - ; 13 - ; 14
- .
. 72: ,
-
, .
, , , ,
, - - , , ,
.
: Soviet Military Power. Wash.D.C., 1988. P.l32.

.

240


, , ,
.

"". ,
, , .


,
.
, - ,
.

.
.


, ,
.
,
- .
.
,

.
,
, , . , ,
, .
,
. ,
.
. ,
, .

,
.
, ,
, .
, ,
, .
, 50%.
. , ,
,
. ,
,
, , .

241


1960-
.
.
- , , , .
,
.
, , , ,
. , ,
.

,
.
, , ,
.
-
, .
.
,
.
1960- 1970-
.
- , -
,
. ,
. . ,
, ,
, ,
.
,
, ,
, ,
.
, , ,
.
,
. -
.
, .
, - ,
, .


.

. ,

242

,
.
,
.
, 10%
. - ()
- ,
.
, , .
, ,
.
, .
1970-1980-
, , - , .
- ,
.
,
.
. ,
, .
. ,
.

VI.
14.
.


"" - ,
, , , .
. , - .

. , -
,
.
, - . , ,
, , ,
, . , , ,
,
.


. 3 , ,
.

243

- , .
, , , , .
.
- , .
, , , , ,
.
- , , ,
.

.
. ,
- .

( . artefactum . 1. , ,
)


- , .
, ,
, .
, XX ,
,
.

- . ,
,
. ,
. .
, -
. "" -.
VII-VIII
, . ,
, , .
.
, , .

244

. 73. XIX

. 73: : 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - .
. 73: ,
, .
, - .

245

- , .
, .
: . - . .,1967.
. XIX ,
.
.
,
, .
,
XV-XVI . - ,
, .
.
, .
, ,
. ,
.
XV-XVII ,
, , .
, , . XX .
, , . XVI-XVII
, (, , ) . XVIII
, "".
-
. ,
, .
.
-
.
, ,
. ,
. , .
.
- , , .
, 1774
, . , - ..
, .
. ,
, :
, - ,
. ,
.
,
. ,
- . ,

246

, .

, -. -
, .
, .
, -
, .
. , ,
.
-
. , ,
, ,
, . - ,
- ,
.
.

247

. 74. -

. 74: I - ; II - ; III - .
: ... . , 1989. . 189.
.

, ,
. -
, . .
, , -.
.
, , ,
. .
. , .
.
, , .


- .

, .


.
. ,
. - ,
, XI .
, .
, . , , .
,
. , , .
, - ,
.
XIV-XV - ,
, , , .

,
. XVI-XVII -
.
, .

248

, , 1448 1474 .
"" -
. ,
.
(-) (--).
,
192 216
, , , .

XVII .
.
- : , ,
, ; ; ,
.
XX ,
.
.
, .
.
, , , , , 50 . ,
,
, . , ,
.
, , , -
. , , , ,
,
. , , , , .
-
- ,
.
. ,
, , , , , ,
.
,
.

XVIII
.
- ,
. , 1812 ,
.

249

, .
. -
, . .
.
. , .
.

-
, -, , ,
.


,
, .
, ,
---
.
1920- ,
. ,
- - , , .
,
,
, , .
,
.
1920- ,
,
.
1930- , ,
,
.
,
.
.
, .
. - ,
, ,
.
1970-1980- ,

.

- , .

-
- , ,
. ,
- . - ,

250

, , , .
- ,
. - , ,
,
- , , .
, .
, .
, .
1920- .
, .
, , .

-

. , , , . ,
, ,
.
- ,
.


,
- .
, , . , , ,
, . , , , . -
( ). ,
. -
, - .
, .
, .


, , , .
- , .
.
- , ,
. - , , , , , .
. ,
, .

251

,
, , , ,
. ,
. , ,
, .
- . ,
, .


,
. - , ,
.
.
.
- , , .
- , . -
, ,
, .
, , , .

. ,
, , , .
, .
, ,

. - ,
.
, ,
.
.

-
. "" . 2
- .
3 - , -
.
- , ,
, .
, .
, , .

252

- ,
XII
.

, . , , , ,
- ,
, .
-
. ,
, .
-,
.
,
.
- ,
, .

. -
.
, ,
. - ,
, .
, .
, -
, .
,
, . , . , ,
,
. ,
. ,
, .
, - .
, .
. ,
, - .

- .
, , ,
. , ,
" ", - .

. - ,
. ,
, .
, ,
.
. , .
1649 ,

253

. 4 -
.
I
. .
.
1649 II ,
"" , . I
, .
II 1855 ,
.
.
. ,
, .

, .
, . ,
, .
.
, ,
. ,
, . ,
XVIII-XIX , ,
. ,
. ,
, .
.
, "
".
.

- .
1990- , , ,
.


, . XIII-XVI
, - , 1529 .
, ( ).
XX .
, 1830- 1840-
.
XV , 1646 - ,
XVIII .
XIX ,
- - .
- ,
- . XVIII

254

. I,
, , .
- . , - .

,
, .
1835 ,
, .
1920- ,
.
,
.

255

. 75.

. 75: ( 1835 )
- :
1 - ;
2 - 1825 ,
I;
3 - -, 1315 , -
, XIII ;
4 - XV , , ,
XIII ;

256

5 - 3- (1588), XIV-XVII ,
() ;
6 - , ;
7 - , 1646 , , XVIII ;
8 - 1649 , , , (XVIII-XIX
);
9 - , XIII ;
10 - VI (1707).
:
11 - () () ;
12 - ;
13 - - ( ) . :
14 - . 1649 ;
15 - , .
: . ., 1986.


, , ,
. ,
, .
, ,
, , - .

. 3 - ,
.

, , , , .
,
,
.
,
,
.
, " ".

, .
, ,
, " ".
,
.
, , .
. ,
, .
,
.
, ,

257

. ,
, - .
, ,
, .

, , ,
,
. -
, .

.. ,
. ,
. ,
.
.

.

,
.
.
, , .
. , .
, , .
. , ,
. ., -
.
.

. ,
.

, .
. , " ",
. , , ,
. , ,
.
.
, , , ,
, - .

258

.
. ,
.

.
, , ,
. ,
, .
, ,
:
,
, .

,
. , .


- -
.
- . -
,
,
, .
, , 3
( , ), - : ,
( , ).
: , , , ( , , , ),
(-, -, -),
-, (, ).

259

. 76.

. 76: 1 - (. ) : 2 - ; 3 () ); 4 - (-) ; 5 - ; 6 - - - .
- : 7 - , -
; 8 - ; 9 - .
- : 10 - () ,
, - ; 11 -
; 12 - () .
: .. . . ., 1960.

260

11.

()
, ,
, ,

()
, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

- , () ,
3 ( , ), - , , , , -
( ). 4
: , , , .
12.

()
, , ,

, , ,
, ,

, ,

, ,
,
,
, ,

.
,
. 2 - .
, . ,
,
,
.
.
13.

,
,
, , , , - , , , ,
,
,
(),

. .
,

261

. ,
.
.
XIX - .
, ""
.
- , , ,
(-, -X), "" (
) - , : , ,
, , , .

15.
- . ,
.
, ,
.
, , ,
.
,
.
, , , ,
.
,
.


3
: , .
, ,
() : , .

.
, ,
. - , , , . -
, , ,
.
,
. , ,
,
"", , .
-
, - - -
.
. , ,
.

262

.
,
, , .
-
.
.
.
, "", , .
,
. .

. ,
30 . ,
, , .
, .

. 77.

. 77: , : 1 - 50-150 ; 2 185 ; 3 - 200-325 ( ); 4 - 325-600 (


I); 5 - 600 (. ) .
: Noss . Man's Religion. Macmillan, 1974. .452-453.
.
, , ,
. , ,
.
, .

1/3 .

263


, , , .
.
, ,
, .
XI - , ,
, .
1453 .

.
XVI ,
.
, - ,
.

. ,
- ,
. - -
- . ,
- .


.
, - -, - - . ,
- , ,
. ,
- .
,
, , .


, IX ,
, , . 867 ,
. 944 ,
- . ,
. ,
,
,
.
,
. ,
- , .
,
, .

264


. , 988
. .
,
.
.
,
.
, ,
. , ( ,
, ), .
,
.
"",
, - "" .
,
, .
7 , 15.
1448 .
1054 ,
, .
"" ,
,
"" .


, , .
, ,
.
.
, , 1261 .
,
1325 ,
. , - ,
.
XVI ,
, 1380 .
.
.
, () .
XVI ,
""
.
,
.

.
,
(1568).

265

1596 ,
, .


XVII
.
I.

- .
.
, .
. ,
, .
-. ,
. ,
..
, , ,
,
, .
1654
.
,
, .
, , , , , , , , , ,
, . ,
- , ,
, .
1905
, .

, . 1917 200
,
.


23 1918
, .
, ,
.
,
,
.
. .

. ,
.
.

266


.
1930- , .
4 . .

. , 22 1941
. 1943
, .
.

. , , .
, , -
, 1930- , . ,
. 1950-
69 . .
, 1960-
. (1958-1964)
2/3 , 7 10 , .
,
1980- .
1000-
.
14. , 1878-1988 (%)

, ,
-,

()
()
()

73,3

31,4

8,9
5,2
3,2
8,7
0,7
0.0

1,8
3,2
1,1
11,2
0,1
51,1

110
. ,
, , - .
-
.
: X. . . T. 1. ., 1878; The 1989 Encyclopedia
Britannica Book of the Year.


1650-
. ,
, .

267

- - .
, , " - ".

, , .
, .
12
.
.
, ,
.
. ,
. .
, XVIII
"" , ,
.
.
, ,
, .
.
.
, ,
, , , .
II
. ,

,
. .

,
.
, ,
: .
.
I
.
.
1762 , ,
, . . XIX
26 .


.
XVIII , ,
. ""
, , , .
. ,
,
.
, ,
, .
. ,
,

268

" " ,
- .
- -
, , . ,
.
.
, , ,
. ,
, .
1918 , ,
, ,
,
.
. ..
1960- ,
- - , , ,
, , , . ,
,
, , , ,
- ,
. ,
1918-1922
, .
1950- .. ,
.
, , ,
1970- . 1988-1990
, 1990 , , 27% , 0 -
20%. , 1991 2 .
" " " " 1920- .
, ,
. - 44%
1991 , 35% 23 % . 1920- ,

. 1990 27% , 12%,
- 20%, - - 15%
, , ,
.
.
46%, . 61 % ,
, 27% - 31 % -
.
, , .
1991 ,
. , .
, , ,

269

.
, .
, - .
,
- " ".
( 42%).
, .
50%, - 66%, - 70%
.
1980-
.

.
- , .
() 622 .
, .
5 :
, 5 ,
(),
.
- . - ,
. - , . ,
. , . ,
, . ,
. -
, .
, , - ,
.
, .
, , .
- , ,
, , , .
.,
,
.
- - ,
,
. ,
, - ,
.


VII ,
, , .
.
570 .
, - .
. .

270

, , ,
, , , , , . ,

.
, , ,
300 .

.
, . XII , ,
, ,
(732 ), . ,
, , - .
, , .
, () .

, 12 - .
, - .
.
, , , , , .

.
,
, - . VII
, .
VIII .
XI . XIV
, XVI-XIX , ,
, . , ,
. .
, .
, .
922 ,
.
- , .
XIV
, . ,
,
. , ,
,
.


, ,
, ,
.
3 - , .

1552

271

, ,
, .
.
, , , -.
II ,
, , .
, ,
. ,
-
. , () .
.
- ,
.
.
,
-
. - ,

, . ,
, ,
.
.
XIX
.
, . , ,
.
, 1859 .


, , , .
,
, ,
. 1941 26 ,
, . ,

. 1930- .
,
, .
, 1920-1930- .
,
,
II - ,
1944 .
.
1980-
, - .
400 ,
33 .
- .

272

, ,
.
.
- " "
.. , , "" , , , , .
- () ,

- .
- , ,
.
4 - , ,
. , , , .
, 1896
1920-1921 .
, , , -
, , , - ,
, .
, ,
.
" " .
- ,
. ,
. ,
.
,
- , .
.
.

.
, , - ,
. . ,
- .
.
, 560 .
, . 29
-.
6 ,
, .
, , .
() 4 : , ,
, .

273

8 - , , , , ,
, . , ,
.
, - .
III ,
. ,
, .
, .
. ,
, ,
.
- ( ).
- , ,
. , ,
, .


, ,
. ,
. XVIII
. 1917 47 (), 10
. , , XVI
. XVII ,
. XVIII ,
. 1930- ,
, .
1946
2 - . ,
-, - - ( ). 1990- ,
, , , ,
, .

.
. , . ,
, 2000 . . ,
- , II
IV .
- . - .
.
, .
,
.
613 ,
. , -

274

. ,
.


- ,
. 597
, , , .
, .
66 ,
.
, , -
.
-XI ,
-. XIII .
XIII .
, , .
, (- ) , ,
( ) . , ,
- .
, ()
, .
,
, . 1947 ,
, 650 . 40
4 .


,
XVIII , , -.
, , ,
, .
.
,
. .
10% .
, .
, , . ,
,
.
,
.
,
, . 1920-
.

. 1928 ,
" "
.

275

1937-1938 .
, ,
, ,
,
.
, ,
, ,
,
, , "
", . ,
1953 ,
, ,
.

. 78. X

. 78: 1 - , - ,
; 2 - ; 3 - ,
.

276

. 78: 1897 ( %): 4 - 20; 5


- 15-19; 6 - 10-14; 7 - 5-9; 8 - 5.
" ",
15 .
1897 4,9 , 94%
. ,
, , , , .
,
, , , , .
1171
. ,
.
: . . . I. . 463, 464.
1967 , ,
, , ,
. 1970-
,
,
.
,
.
. 1980- ,
,
.


, , ,
, ,
,
.

.
, ,
. , , -
, , , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, .

277

. 79.

. 79: : 1 - ; 2 -
( ); 3 - ; 4 - ; 5 -
(, , , , , , ).
: 6 - , , , .
: 7 - -.
: 8 - , .
: .. . .,1975.

16.


- ,
. .

- ,
.
, .
, , ,
. - ,
. , ,
.
, .
,
,

.

278


, , , .
, -
, . , , , , ,
, , , , , , ,
.
, .. ,
, .
,
, , .
.
, , , ,
, .
,
, .

.


. , , - ,
, , ,
. - , , -
. ,
, .
,
, .
, ,
, , , .
,
.
- ,
. ,
,
, ,
, . ,
, ,
, ,
-
.,
.

279

, ,
-
II . ,
, ,
, .
, "" ,
.
-

I -
- . ,
. ,
.

, .
. 5-10
,
, - -. -
-- - - , ,
. , -
.

XIII , . ,
.
.
.
, "",
.
,
. ,
( ), .
XIII-XIV
. ,
. ,
.
, .
.
"", , "".
-
, , .

280

XIII-XIV .
.
, ,
.
, .
XV . ,
.
- "".

. ""
.
, .

XIV
.
. , , - .
.
- .
20-30 - .
XIV 7-8 , XV 20,
.
, ,
.
- - ,
. XVI
.
, XVI
. , - .
. , , . -
.
, - .
. ,
, . ,
, . XVII
,
.

XVIII - .
1917 ,
.
1762 .
,
,
. , , , , ,
, ,
- .

281

-
.
() .
,
.
" ".
.
. .
, , .
.
- ,
. .
, , .
, .
, ,
, ,
, .
, " ".
. ,
,
. -- , ,
. , ,
.

, XVIII .
, , .
XVIII- XIX , , ,
:
.

.

.
. " " -
, .

XIX
.

25-30 .
XIX
.
() . ,
, .
, ,
.
, ,
. - , ,

282

,
, .


.
.
, .

, .
. 1917
,
.
.
. .

. ,
, - .
-

. ,
.

,
- .
, ,
.
,
.
,
.
, ,
3 - ,
, .
-
, . ,
, .
, , -
.
- ,
, , ,
, - , ,
.

"" , ,
. .
1960-1970- ,

283


. ,
,
, , ,
, , , ,
, ,
.
,
- .
,
, - ,
- . , ,
"" .


, ,
, , .

, .
,
"" .
. .

. 80.

284

(
( 1970- ):
. 80: 1 - ,
: , , , ,
- ; 2-4 - ; 5 , ; 6 - ,
; 7 - ; 8 - .
1977-1979 .
, :
, ,
, ,
.
.
: .., .., ...
. ., 1988. . 156.
, ,
, .
, , , ,
. 3
- , ().
- .

.

.
, ,
.
, .
- , .
. , ,
, , .
- ,
.
, ,
- ,
-, - , .
- , , ,
- , , , , .
, :
, - ,
- . ,
- ,
() .
, ,
, , .
, . .
,
, ,
.

285

, ,
, .
,
, , . .
-
, "" - "".
- , . ,
, ,
. ,
.
, .

.

, ,
. , ,
. , ,
, .
, ,
. ,
,
, .
, ,
. .


.
415- - ,
, 100- .
,
.
, " , ,
".
.
, -, -,
.
, -, , -. 1932 ,
, -
. . 1939
. 1941
,
-.
-
1935 .
, ,

286

"". 400-
, .
, ,
,
.

. 81. 1937-1939

. , . , . .

287

: ... . ., 1986. . 145.


1930- 1980-
.
,
"" .
1920-1930- .

.
, ,
, .
1950-
.
"" .
, 1948 ,
6 , 1954 .
.
,
, .


. 1917
.
, "" "": (-),
(), (), (
). , :
-- (), - ().
, 1920-,
, .
: ,
- .
,
. ,
, (
).
, : (), (), (),
().
1929 30: (),
(), (), (), (),
(), ().
1930- . 1940
17 , - 16, - 10,
, , , , - 5-7 .
1980- , ,
: (), (), (),

288

(), (), - (), (), (


), () , (), ().


()
, " " .
,
.

- , .
- , - .
, . , , -
, .
- , .
.
, ,
,
.
,
. - ,
.
. ,
.
, .
- .

. - , , ,
- , , .
- ,
.
, , .
.
, .
, - . -
, , ,
. - ,
() ,
.

289

. 82. XIII

(1509 ):
. 82: I ( ): 1 - ; 2 -
; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ;
7 - ( ); 8 - (); 9 -
( ); 10 - ; 11 - ; 12 - . II (
) 13,14 - ; 15 - ; 16 - ; 17 -
(); 18 - () (); 19 - ; 20 . III (. 1929 ): 21 - ; 22 - .
: . . .,1991. . 8-9.

, , - ,
, -
, , .
, . -
, , .
- , -

290

, .
, ,
.
,
, .
- , .

.
,
. , ( --
), , ,
.
- .
. - ,
5 . , ,
, , .
.
,
.

- ()
- , , ,
, . - "
". , .
.
, ,
. ,
" " . ,
, .
.
, .
, .
.
- , , , .
, - ,
, . -
, .
.
.

VII.

17.

291


,
, .
,

.
- ,
.

. ,
- .
,
, , .
- .
,
. -
. -
. ,
,
.
,
,
,
.
1948 ,
, .
.
- "",
, .
- "" .
, .
, - .
. , , "
,
,
,
,
, ,
, ".

.

.
, -
. ""
.
, ,
. , ,
,
, .

292

-,
. ""
. ,
" ",
.
, , -,
, ,
.
, (, , ),
, ""
,
.
. , ,
, - -.

.


.
.. , .. , .. -,
- .
, 1990-
,
.
,
, ,
.
, - ,
.
, .
, , ,
.
,
.
, , ,
.
, , -
- ,
,
. -
:

,
, ,
.

, .
- , , ,
, - ,
. , ,

293

.
, ,
.
.
, , ,
.
1980- .
, , , , .
, 1991 .

. , , 1991
1870%, - 430%. ,
, 1985-1990
, .
,
, ,
.
.

. 83. -
, 1991-1993 :

. 83: 1 - - ; 2 - ; 3 ; 4 - ; 5 - ; 6 -
; 7 - ; 8 - ; 9 - ;
10 - ; 11 - - ; 12 - ; 13 ; 14 - ; 15 - ; 16 - ; 17 - ; 18 ; 19 - ; 20 - ; 21 - ; 22 - ; 23 ( , ); 24 .

294

: . 62. 1993.

. 84. ,

. 84: 1 - , : 1.1 -
, - ; 1.2 -
,
.
2 - , : 2.1 - ,
,
; 2.2 - ,
,
; 2.3 - ,
; 2.4 -
,
3- 4- -
-; 2.5 - , , ,
.
3 - , : 3.1 -
; 3.2 - ,
-
( , , ),
; 3.3 -
; 3.4 -
,
.

295

4 - .
. 84: , ,
.
,
,
.
: .. . .


,
.
. - 2/3
.
"" "", "" "", .
,
, , .
, .
, ,
.
-
.
, ,

.
.
.
.
, ,
"". -
- .
, ,
:
- ,
, ,

;
- ,
;
- ,
, ,
,
;
- , ,

.

, .
3 :
- ( ,
, );

296

- (
,
"", "" );
-
(, ).


-
.
, ,
,
.
.
,
.
,
. ,

, . , ,
, ,
, ,
, .
, "
", , , ,
"", .
- ,
.
. ,
. ,
, ,
.
,
.
,
, .
,
40% .
, , , , ,
68 76 , , .
. ,
, ,
, , . ""
-
, .
- ,
.
-
, , ,

297

, - ,
, .
, .


, ,
, .

. 11 5
. -
. 76 , 30 47.
, . ,
.
,
.
, ,
, ,
- , , , . ,
, ,
, , , .
. ,
. , - ""
"" , -
.
,
"". ,
, .
, , ,
, XVIII-XIX , .
,
.
- , "" () () . ,

. ,
, ,
.
- .
,

.

" "
, , , , , .

.
:
- , ,
- ;

298

-
, ;
- , -
.
, , , ,
.
, -,

- , ,
, , .
,
.
- .


.. 5 ,
, ""
,
- .

,
, ,
, ;
.
, , -
- ; - .
, .
,
.

-

, , ,
.
. , ,
. - -, , - -.
-
( ), ,
.
:
, - ,
.
. -,
, .

299

- ""
( ) ,
.

,
.
, ,
,
,
. ,
. ""
, -
.(
- - - - ).
, - ,
, .
""
, " ".
, ,
() , ,
.
:
"". ,
( )
( / ),
, .

-
, - (
), ; ;
. ,
-, .
, ,
. ""
, " " . ,
- , -
-"".