You are on page 1of 647

Anexa2 Documentaii standardizate aferente contractelor de achiziie de lucrri publice pentru execuie de reele de canalizare i reele de alimentare cu ap.

Capitol 0 Sectiunea Fisa de date si formulare Fisa de date Formulare Capitol 1 Sectiunea Capitolul 2 Sectiunea 1 Clauze contractuale obligatorii Conditii Speciale si Generale de Contract pentru executie lucrari Caiet de sarcini - Specificatii Specificatii Generale 2.1.1 Cadrul General CS 2.1.2 Cadrul General CG Sectiunea 2 Specificatii Civile 2.2.1 Lucrari Civile - CPS 2.2.2 Lucrari Civile - CG Sectiunea 3 Specificatii Mecanice 2.3.1 Lucrari Mecanice - CSP 2.3.2 Lucrari Mecanice - CG Sectiunea 4 Specificatii Electrice 2.4.1 Lucrari Electrice si ICA - CSP 2.4.2 Lucrari Electrice si ICA - CG Capitol 3 Sectiunea Capitol 4 Sectiunea 1 Sectiunea 2 Caiet de sarcini - Planse 3.1 Lista planse Caiet de sarcini - Liste Oferta 4.1 Anexa la Oferta Sustinere tehnica Sustinere tehnica si financiara Sectiunea 3 Preambul 4.3 Preambul Sectiunea 4 Capitol 5 Sectiunea Capitol 6 Sectiunea Liste de cantitati 4.4 Liste de cantitati Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract Informatii care fac parte din Contract Informatii care nu fac parte din contract Informatii care nu fac parte din Contract Gril de evaluare 629-633 634-644 593-618 619-628 562-592 30,33 557-561 554-556 470-479 480-553 383-402 403-469 99-127 128-382 74-81 82-98 42-73 1-18 19-41

FISA DE DATE A ACHIZITIEI MODEL APLICABIL CONTRACTELOR DE LUCRRI: RETELE DE ALIMENTARE CU AP SI RETELE CANALIZARE

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia ....... E-mail: Adresa/ele de internet (dac este cazul): Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL): Adresa profilului cumprtorului (URL): www.e-licitatie.ro Fax: Cod potal: Telefon: ara:

Alte informaii pot fi obinute la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.I Caietul de sarcini, documentatia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.III Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 9 (nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Agenie/birou naional sau federal Colectivitate teritorial Agenie/birou regional sau local Organism de drept public Servicii publice generale Aprare Ordine i siguran public Mediu Afaceri economice i financiare Sntate

Instituie/agenie european sau organizaie european

Construcii i amenajri teritoriale Protecie social Recreere, cultur i religie

Altele (precizai):

Educaie Altele (precizai): da nu

Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante

Sau, dup caz


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie termic Electricitate Prospectare i extragere a gazului i petrolului Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi Ap Servicii potale Servicii feroviare Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz Activiti portuare Activiti aeroportuare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea dat contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractant/entitatea contractanta ______________________ II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegeti o singur categorie - lucrri, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achizitiei dumneavoastr) a) Lucrri Executare Proiectare i executare Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrri, conform cerinelor specificate de autoritatea contractant Locul principal de executare ........................ Cod NUTS II.1.3) Procedura implic Un contract de achiziii publice Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD) ncheierea unui acord-cadru II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz) Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS B) Produse Cumprare Leasing nchiriere nchiriere cu opiune de cumprare O combinaie ntre acestea c) Servicii Categoria serviciilor: nr.

(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati anexa II la Directiva 2004/18/CE).

Acord-cadru cu mai muli operatori economici

Acord-cadru cu un singur operator economic

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de participani la acordul-cadru preconizat Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru da nu Dac DA, Reluarea competitiei se va face in SEAP: da nu __________________________________________ (se fac precizri suplimentare referitoare la modul de desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru) Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni: Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani: ......................... Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului -cadru (dup caz; numai n cifre): Valoarea estimat fr TVA: _________________ intervalul: ntre _____________ i _______________ II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor Dupa caz, fara a se limita la: Alimentare cu apa: reabilitarea conductelor de alimentare cu apa; extinderea sistemelor de alimentare cu apa; contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa; prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa; reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de alimentare cu apa; reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei; prevederea unor noi rezervoare pentru inmagazinarea apei; Moned: ________ sau Moned: ________

Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________

Canalizare: reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente; extinderea sistemelor de canalizare; reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de canalizare; prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare;

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile) Vocabular principal Obiect principal Obiect(e) suplimentar(e) Nota: Se va completa de Autoritatea Contractanta in functie de specificul lucrarilor incluse in proiect 45000000-7 Lucrri de construcii

II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA) Se va bifa in functie de valoarea stabilita pentru DST. II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte) Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu): un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile

da nu da nu

da nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile) ___________________________________________________________________________________________________ Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________________ sau intervalul: ntre _______________ i _______________ II.2.2) Opiuni (dup caz) Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric Dac da, descrierea acestor opiuni: ____________________________________________________________ Moned: __________ Moned: __________ da nu

Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric Dup caz, aplicarea prevederilor art. 252 lit. k) din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Dac da, descrierea acestor opiuni: n cazul contractelor n care se opteaz pentru aplicarea prevederile art. 252 lit. k din OUG nr. 34/2006, valoarea estimat va fi suma dintre valoarea estimat fr TVA a contractului iniial si valoarea fr TVA a lucrrilor similare care vor fi achiziionate ulterior. Att n documentaia de atribuire ct i n anunul de participare se va evidenia distinct, valoarea estimat fr TVA a contractelor iniiale fa de care autoritatea contractant va evalua propunerile financiare ale ofertanilor Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu In cazul in care se va bifa ,,Da,, ajustarea pretului se va realiza tinand cont de indicii statistici.Aceste informatii se vor regasi si la nivelul clauzelor contractuale. Se va completa in functie de valoarea si durata contractului de achizitie pubica.In cazul in care se opteaza pentru ajustarea pretului contractului, se va preciza ca ajustarea se aplica pentru restul ramas de executat dupa primele 12 luni de la data semnarii contractului pe baza indicilor preturilor de consum publicati de Institutul National de Statistica: Sn=S0*IPC/100 Unde:

Sn= valoarea actualizata a situatiei lunare de lucrari pentru luna de decontare ,,n,, S0= valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare ,,n,, calculata in preturi valabile la data semnarii contractului. IPC= indicele preturilor de consum total aferent perioadei de la semnarea contractului pana la emiterea situatie de lucrari supusa ajustarii

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz) III.1.1.a) Garantie de participare da nu

Ofertantul va constitui o garanie pentru participare n cuantum de ................ lei. Garania de participare se constituie n conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Garania de participare pn la 5000 lei se poate constitui i prin numerar la casieria autoritii contractant. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: ......... zile de la data limit stabilit pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egal cu perioada de valabilitate a ofertei). n cazul depunerii de oferte n asociere, garania de participare trebuie constituit n numele asocierii i s menioneze c acoper n mod solidar toi membrii grupului de operatori economici. Garania de participare emis n alt limb dect romn va fi prezentat n original i va fi nsoit de traducerea autorizat n limba romn. (Model orientativ Formular nr. 1) III.1.1.b) Garantie de bun executie da nu

Cuantumul garaniei de bun execuie este de 10% din valoarea fr TVA a contractului fr TVA i se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. n cazul ofertanilor care se regsesc n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcnd dovada n acest sens) garania de bun execuie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentaia de atribuire. (Model orientativ Formular nr.2) III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante Se specific sursele de finantare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) ___________________________________________________________________________________________________ __________________________________(se va completa de autoritatea contractanta in conformitate cu proiectul aprobat) III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)

Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (Model orientativ Formular nr.3/3A)

III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz) III.1.5. Legislaia aplicabil

da nu

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul 314/2010 al Preedintelui ANRMAP Ordinul 302/2011 al Preedintelui ANRMAP Ordinul 313/2011 al Preedintelui ANRMAP Ordinul 509/2011 al Preedintelui ANRMAP Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu mo dificrile i completrile ulterioare Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. Ordonanta de urgenta nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Legea nr. 215/2001, Legea administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificat. Legea nr. 500/2002, privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale. Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. H.G. 766/1997 privind privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii. HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare.

HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului Ordonanta de urgenta nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, cu modificrile i completrile ulterioare. H.G. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaii

tehnologice i a punerii n funciune a capacitilor de producie Ordinul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" Ordinul Ministerului Internelor i Reformei Administrative nr. 597/ 2008 privind stabilirea coninutului -cadru, ntocmirea i avizarea documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii noi i/sau lucrrilor de intervenii la construcii existente, cuprinse n programele Ministerului Internelor i Reformei Administrative HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu. www.anrmap.ro (dup caz, si alte acte normative n legtur cu obiectul contractului)

............................................ (se va mai putea adauga de autoritatea contractant)

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180

Condiie de calificare: Ofertantul nu trebuie s fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr -o hotrre definitiv i irevocabil, pentru fraud, corupie, splare de bani, activiti criminale. Modalitatea de indeplinire : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din ordonan

2.

Condiie de calificare : autoritatea contractant nu va califica ofertantul care nregistreaz datorii la bugetul consolidat precum i la cel local (indiferent de cuantumul acestora) documentele prezentate trebuie s ateste ndeplinirea obligaiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoite de traducere autorizat i legalizat. Modalitatea de indeplinire : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.4 ) 3. Declaraie "Certificat de participare la licitaie cu ofert independent" Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.5 ) 4. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69 1 Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.6 ) Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menionat sunt urmtoarele : .......... (In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, nu va limitati doar la factorii de decizie importanti) III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale

Informatii si formalitti necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoit e de traducere autorizat i legalizat. Pentru persoanele juridice romne Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specific domeniului obiectului contractului s se fac dovada autorizrii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Pentru persoanele juridice strine Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional, conforme legii rii de reziden a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - Prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o declaraie valabile pentru anul calendaristic n curs III.2.2) Capacitatea economic i financiar Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri global pe ultimii 3 (trei) ani s fie cel puin egal cu valoarea estimat a contractului n suma de .............................. (se va completa de autoritatea contractant n funcie de valoarea estimat a contractului) Modalitatea de indeplinire Declaraie privind cifra de afaceri (Completare Modalitatea de indeplinire

Formular nr. 7) Pentru conversia n RON, dac situaiile financiare sunt ntocmite n alt moned, se va lua n considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana

Documente relevante: bilanul contabil sau extrase de bilan nregistrat la organele competente, raport de audit, dup caz, sau orice alte documente echivalente.

pentru anul respectiv.

Cerinta nr. 2 Disponibiliti bneti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim ,,X,, luni de derulare a contractului, conform graficului de execuie, n valoare de______ (suma solicitat, pentru a nu fi considerat restrictiv, se va calcula dupa formula: S= valoare estimata contract/perioada de derulare a contractului contractanta S reprezint suma sau plafonul maxima/maxim impusa/impus X perioada solicitata de autoritatea

Modalitatea de indeplinire Scrisoare din partea bncilor/societi finanatoare c dein acces la finanare n suma de____ perioad de______ luni. i pentru o

Modalitatea de indeplinire Scrisoare din partea bncilor/societi finanatoare c dein acces la finanare n suma de____ i pentru o perioad de______ luni.

In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6. III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele (se va selecta dupa caz): Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului Pentru Contracte de executie retele de canalizare Ofertantul trebuie s fi executat cel puin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin .... km de retele de canal (se va completa de autoritatea contractant , numarul de km va fi mai mic sau egal cu cel care face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.. economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de Pentru Contracte de executie retele de apa Ofertantul trebuie s fi executat cel puin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin.... km de retele de apa si sau aductiuni de apa de(se va completa de autoritatea contractant , numarul de km va fi mai mic sau egal cu cel care face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.. catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritile contractante la finalizarea contractelor de lucrri. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; - procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6. Completare Formular nr. 8 Modalitatea de ndeplinire

Instructiuni pentru cazuri particulare 1. In cazul unui proiect care contine ambele tipuri de lucrari

(apa si canal) ofertantului i se va cere sa faca dovada indeplinirii experientei similare pentru ambele tipuri de lucrari (apa si canal). 2. In cazul in care proiectul contine si alte constructii care fac parte din sistemele de alimentare cu apa si canalizare (ex statii de pompare etc) acestea nu se vor fi constitui in criterii de calificare. 3. Se va solicita ca obiectul contractului sa vizeze retele de apa si canalizare in mediul urban, numai in cazul in care contractul de achizitie publica se va derula in mediul urban.

Informa ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten ia s o subcontracteze. n cazul n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui. Subcontractantul nu trebuie s se afle n situa ia prevzut de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc iunea excluderii din procedura de atribuire. Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire a viitorului contract de achiziie public, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include n propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. n cazul n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui. Subcontractantul nu trebuie s se afle n situa ia prevzut de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc iunea excluderii din procedura de atribuire.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitii Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitii n conformitate cu SR EN ISO 9001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest c acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitii pentru activitile care fac obiectul contractului ce Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest c acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitii pentru activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit. Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care s ateste conformitatea cu standardul specificat sau dac nu urmeaz aceleai metode din standard, urmeaz a fi atribuit. Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care s ateste conformitatea cu standardul specificat sau dac nu urmeaz aceleai metode din standard, trebuie s dovedeasc c ndeplinesc nivelurile de performan stabilite de acesta. Modalitatea de ndeplinire

10

trebuie s dovedeasc c ndeplinesc nivelurile de performan stabilite de acesta. Cerinta nr. 2 Implementarea Standardului de Management de Mediu n conformitate cu SR EN ISO 14001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest c acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activiti care fac obiectul contractului ce urmeaz Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest c acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activiti care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit. Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care s demonstreze c aciunile/activitile pe care le aplic n ndeplinirea contractului de lucrri, nu afecteaz mediul. III.2.4) Contracte rezervate (dup caz) Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate da nu a fi atribuit. Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care s demonstreze c aciunile/activitile pe care le aplic n ndeplinirea contractului de lucrri, nu afecteaz mediul.

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile: Dup caz, mentionati care profesie (concurs de solutii) _________________________________________________________________________________________ III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da nu da nu

SECIUNEA IV: PROCEDUR IV.1) PROCEDURA


IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfsurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfsurare a procedurii de atribuire IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate: _________________________________________________________________________________________ Offline On line

11

cerere de oferte Negociere Au fost deja selectai candidai Negociere accelerat Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: _________________________________________________________________________________________ Dialog competitiv Concurs de solutii sau De schis Restrns numrul minim / numrul maxim Numrul de participanti estimat da nu Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare

IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe (licitaie restrns i negociere, dialog competitiv) Numr de operatori economici preconizat sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)


IV.2.1) Criterii de atribuire (dup caz,bifai rubrica sau rubricile corespunztoare sau enumerati criteriile de atribuire n cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor n cazul concursului de solutii) Cel mai mic pre Sau Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete criteriile menionate n continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu ponderarea sau n ordine descresctoare a prioritii, n cazul n care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau de a participa la negociere sau n documentul descriptiv IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz) IV.2.3. Numele participantilor deja selectati ( n cazul unui concurs de solutii restrns) _______________________________________________________________________________________ da nu

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE 12

IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz) _________________________________________________________________________________________ IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract Dac da, Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Alte publicri anterioare (dup caz) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Anunt de intentie Numrul si data publicrii n SEAP IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV da nu

Altele: ____________________________________________________________________________Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E. IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii deschise,cerere de oferte) durata n luni: sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor) IV.3.8) Recompense si juriu ( n cazul unui concurs de solutii) IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime Dac da, numrul si valoarea primelor care urmeaz s fie acordate (dup caz) ___________________________________________________________________________________________________ IV.3.8.2) Detalii privind pltile ctre toti participantii (dup caz) ___________________________________________________________________________________________________ IV.3.8.3) Contracte atribuite n urma concursului: Contractele de servicii atribuite n urma concursului vor fi atribuite cstigtorului sau unuia dintre cstigtorii concursului IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractant/entitatea contractant IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dup caz) da da nu nu da nu

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Dupa caz, se vor indica formularele ce trebuie completate. Se poate solicita completarea unui tabel cuprinzand caracteristici/specificatii tehnice/ alte cerinte de indeplinit, precizandu-se dupa caz, formularul aferent;

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos: Organizarea Lucrarilor Formular nr. 12 a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele:

13

1. 2. 3. 4. 5.

Limitele instalatiilor Cladiri Zone de depozitare Accese in santier Lucrari temporare

Plansa va include dimensiuni si etichete. b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente. Metodologia pentru realizarea lucrarii - Formular nr. 13 Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor. Program - Formular nr. 14 Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele: 1. 2. 3. 4. 5. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru

inaintarea acestora. 6. Etape esentiale. Resurse (personal si instalatii/echipamente) Formular nr. 15 Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in lei. Propunerea financiara va contine: (a) Formularul de oferta - Formular nr. 11 (b) Anexa la oferta (c) Listele de cantitati Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

14

Oferta trebuie s conin urmtoarele documente, completate n mod corespunztor: - Scrisoare de naintare (Formular nr. 9) - mputernicire (Formular nr.10) - Formularul de Ofert ( Formularul nr.11) i anexa la formularul de ofert - Garania de participare (Formular nr. 1) - Toate celelalte documente solicitate (cf. cerinelor de mai jos). Ofertantul are dreptul de a-i prezenta oferta n mai multe volume, cu condiia includerii n ofert a unui opis general care s identifice i s numeroteze toate volumele, indicnd i cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicnd numerotarea paginilor. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens, acestea vor fi semnate i parafate conform prevederilor legale. Ofertele (inclusiv anexele la acestea i documentele doveditoare) vor fi naintate ntr -un plic (colet) sigilat, avnd nscrise doar urmtoarele: a) adresa Autoritii Contractante; b) denumirea contractului pentru care se depune oferta i numrul de referin SEAP al anunului de participare la procedura de atribuire a contractului; c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA EDINEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA ..... d) numele/denumirea Ofertantului. Plicul/coletul va conine i un CD cu o copie electronic a propunerii tehnice i propunerii financiare. n cazul n care exist discrepane ntre versiunea electronic i versiunea tiprit, original, va fi luat n considerare aceasta din urm.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________ VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare completa de autoritatea contractant) Tipul de finantare: Cofinantare Dac da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibil) Credite externe cu garantia statului Fonduri europene Alte fonduri. da nu Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e): PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL MEDIU (se va da nu

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz) Dac dou sau mai multe oferte clasate pe primul loc conin acelai pret, autoritatea contractant va solicita ofertanilor care au ofertat cel mai mic pre o nou propunere financiar n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a crei

15

nou propunere financiar are preul cel mai sczut. VI.4) CI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac Denumire oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adres: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 Localitate: Bucuresti E-mail: office@cnsc.ro Adres Internet (URL) www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz) Denumire oficial: Adres: Localitate: E-mail: Adres Internet (URL) Cod potal: Telefon: Fax: Cod potal: 030084 Telefon: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 ar: Romania

ar:

VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3 ) Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac: Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac Denumire oficial: Adres: Localitate: E-mail: Adres Internet (URL) Cod potal: Telefon: Fax:

ar:

16

ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL): Fax: Cod potal: ar: Telefon:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL): Fax: Cod potal: ar: Telefon:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE


Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL):

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Cod potal:

ar: Telefon:

Fax:

17

ANEXA B INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE) Vocabular principal Obiect principal Obiect(e) suplimentar(e) ...- ...- ...- ...- ...- 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________ sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________ (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total) 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (dup caz) Durata n luni: sau n zile: 5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) _Valoarea garantiei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care a fost exprimat valoarea estimat) Utilizati prezenta anex pentru fiecare lot Vocabular suplimentar (dup caz) - - - - - - - - - -

18

Modele orientative FORMULARE Execuie Lucrri


CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanie de participare Formular nr. 2 - Garanie de bun execuie Formular nr. 3 - Informaii despre asociere Formular nr. 3A - Acord de asociere Formular nr. 4 - Declaraie privind situaia personal a operatorului economic Formular nr. 5 - Declaraia privind participarea la licitaie cu ofert independent Formularul nr. 6 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 Formular nr. 7 - Declaraie privind cifra de afaceri global Formular nr. 7A - Angajament ferm privind susinerea financiar Formular nr. 7B - Declaraie ter susintor economic i financiar Formular nr. 8 - Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susinerea tehnic a ofertantului Formular nr. 8B - Declaraie ter susintor tehnic Formular nr. 9 - Scrisoare de naintare Formular nr. 10 - mputernicire Formular nr. 11 Formularul de ofert Formular nr. 12 Organizarea lucrarilor Formular nr. 13 Metodologia Formular nr. 14 Program Formular nr. 15 Resurse

19

Formular nr. 1 BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI .................................................................. (denumirea) Garanie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica (se va completa cu denumirea obiectivului). Ctre: (se va completa adresa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd sediul nregistrat la (denumirea bncii/societii de asigurri) ____________________________, (adresa bncii/societii de asigurri) ne obligam n mod irevocabil i condiionat, fata de .. sa pltim suma de__________________________, la prima sa cerere (n litere i n cifre) scrisa i dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; (numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit (numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat (numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei; De asemenea, noi ______(denumirea bncii/societii de asigurri) ne obligam n mod necondiionat i irevocabil sa pltim n favoarea Autoritii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de________ solicitat de ctre aceasta n baza art 2781 din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Plata se va face n termenul menionat n cererea de plata i fr nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritii Contractante. Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________. n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de asigurri, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde valabilitatea. Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana. Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt instantele judectoreti romane. Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________ (semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare) 20

Formular nr. 2 Formular de garanie de bun execuie Ctre: (se va completa adresa)

Denumirea Contractului:

................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Am fost informai c (numele i adresa Antreprenorului) (numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun execuie. La cererea Principalului, noi (numele i adresa bncii)_________________________ ne angajm prin prezenta n mod condiionat i irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________(Valoarea garantat, adic:_____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise dup constatarea culpei Principalului care s menioneze urmtoarele: (a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i (b) felul n care Principalul este n culp. Orice cerere de plat i declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr i anume__________(adresa bncii emitente a garaniei), la data sau naintea datei de (____ de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira. Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii i a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit. Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna execuie revine instantelor judectoreti din Romnia.

Data ______________________

Semntura (semnturi) _________________________ [stampila organismului care furnizeaz garania]

21

Formular nr. 3 Informaii despre asociere Ctre _________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Procedura de atribuire____________________ Nr.invitaie / anun de participare________________ Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant mputernicit ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului)

al

n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public declar pe proprie rspundere sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c informaiile de mai jos sunt reale.

1 2

Denumirea liderului ....................................................................., Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul Adresa sediului........................................................................... .................................................................................................. Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) .............................................................................................. b) .............................................................................................. c) .............................................................................................. Etc. .............................................................................................. ..................................................... ...................................................... ....................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului Numele i prenumele semnatarului Capacitate de semntur Detalii despre ofertant Numele ofertantului ara de reedin Adresa Adresa de coresponden (dac este diferit) Telefon / Fax Data

22

23

Formular nr. 3A Acord de asociere Nr.....................din.................................. CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre : S.C..................................................., cu sediul n .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comerului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de nregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE i S.C................................................., cu sediul n ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,nmatriculata la Registrul Comerului din ........................................ sub nr............................,cod unic de nregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform Documentaiei de Atribuire puse la dispoziie de ctre ................... CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv pn la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. ........................................... Contractul de achiziie cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de asociere, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor asocierii. Art. 5. Prile vor rspunde solidar i individual n fata Beneficiarului n ceea ce privete toate obligaiile i responsabilitile decurgnd din sau n legtura cu Contractul. Art. 6. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca cotele de participare n cadrul asocierii vor fi urmtoarele: ............................................................................................. % (n litere), ............................................................................................. % (n litere) Art. 7. Asociaii convin sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului, 24

acordndu-i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/i logistica ori de cte ori situaia o cere. Art. 8. Nici una dintre Pari nu va fi ndreptita sa vnd, cesioneze sau n orice alta modalitate sa greveze sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea consimmntului scris prealabil att al celorlalte Pari cat i a Beneficiarului. Art. 9. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a lucrrilor, cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre ............................... (liderul de asociere) i Beneficiar. Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi .................................. n ........ exemplare. LIDER ASOCIAT semntura ASOCIAT 1 semntura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conine clauzele obligatorii, prile putnd aduga i alte clauze.

25

Formular nr. 4 DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic Operator economic ................................ (denumirea/numele) DECLARAIE

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii:...............................

Operator economic, ................................. (semntur autorizat)

26

Formularul nr. 5 Operator economic ................................ (denumirea/numele) Declaratie privind participarea la licitaie cu ofert independent Ctre _________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Procedura de atribuire____________________ Nr. invitaie / anun de participare________________ Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..............................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de . ...................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului Numele i prenumele semnatarului Capacitate de semntur Detalii despre ofertant Numele ofertantului ara de reedin Adresa Adresa de coresponden (dac este diferit) Telefon / Fax Data ..................................................... .................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

27

Formularul nr. 6 Operator economic ................................ (denumirea/numele) Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare Ctre _________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Procedura de atribuire____________________ Nr. invitaie / anun de participare________________ Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n situaia prevzut la art. 69 1 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata i cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/terul susintor (se alege cazul corespunztor i se nscrie numele) _____________________ nu are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau nu are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art. 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului Numele i prenumele semnatarului Capacitate de semntur Detalii despre ofertant Numele ofertantului ara de reedina Adresa Adresa de coresponden (dac este diferit) Telefon / Fax Data ....................................... ........................................ .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului. Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n care ofertantul declara ca intenioneaz sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata i de ctre sub -contractor/sub-contractori i va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant).

28

Formularul nr. 7 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Declaraie privind cifra de afaceri global

Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va complete acest formular.

Cifra de afaceri global pentru ultimii 3 ani Valoare Anul Moneda Curs de schimb Echivalent LEI

Media anual a cifrei de afaceri

Informaiile furnizate trebuie s fac referire la cifra de afaceri anual a ofertantului sau a fiecrui membru al asocierii pentru fiecare an financiar ncheiat sau n curs. Valorile vor fi prezentate n lei la cursul mediu de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca Centrala Europeana.

Numele ofertantului Semntura persoanei autorizate Data

29

Formular nr. 7A ANGAJAMENT TER SUSINTOR FINANCIAR Ter susintor financiar .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa d e autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii................................... Ter susintor, (semntur autorizat)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind cifra de afaceri va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

30

Formular nr. 7B DECLARAIE ter susintor economic i financiar Ter susintor economic i financiar .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................. (denumirea terului susintor economic i financiar), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun i care urmeaz a fi efectiv puse la dispoziia ofertantului pentru ndeplinirea contractului de achiziie public............................(denumirea contractului) sunt reale. Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA privind resursele economico-financiare care urmeaz a fi efectiv puse la dispoziie ofertantului pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Nr. crt. Denumire Valoare Forma de constituire

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr economicofinanciar oferit .............................................. ................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii:..................................... Ter susintor, . (semntur autorizat)

31

Formular nr. 8 DECLARAIE privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE Operator economic ............................... (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Nr. crt.

Obiect contract

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestator ului*)

Pre contract sau valoarea lucrrilor executate (n cazul unui contract aflat n derulare)

Procent ndeplinit de prestator (%)

Perioad derulare contract**)

1 2 ...

Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

*)

Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**)

Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

32

Formular nr. 8A Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale Ter susintor tehnic si/sau profesional .......................... (denumirea) Angajament Ferm privind susinerea tehnica i profesional a ofertantului .............................................................. Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului). Data ................................ Ter susintor, . (semntura autorizata i stampila)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n ntregim e de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

33

Formular nr. 8B DECLARAIE ter susintor experien similar Ter susintor experien similar .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea terului susintor), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind experiena similar, ..pentru ndeplinirea contractului de achiziie public ............................(denumirea contractului) sunt reale. LISTA-PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI Pre contract sau valoarea lucrrilor executate (n cazul unui contract aflat n derulare) Perioad derulare contract**)

Nr. crt.

Obiect contract

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Procent ndeplinit de prestator (%)

1 2 ... Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit ...................................................................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii:.......................... Ter susintor, .

(semntur autorizat)
Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor. Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
*) **)

Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

34

Formular nr. 9 Operator economic ............................... (denumirea/numele) Scrisoare de naintare a ofertei Ctre .......................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Ca urmare a anunului de participare publicat n SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... .(denumirea contractului de achiziie public), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un original i un numr de ....... copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. 2. Persoana de contact (pentru aceast procedura) Nume Adres Telefon Fax E-mail Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele. Data completrii ................................ Cu stim, Operator economic, .............................................. (semntura autorizata i stampila)

35

Formular nr. 10 Operator economic ............................... (denumirea/numele) mputernicire Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul n ..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului sub nr., CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de ., mputernicim prin prezenta pe Dl/Dna., domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP ., eliberat de ............................., la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura de atribuire .........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizat de...................n scopul atribuirii contractului. n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a Autoritii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziie publica. Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin _____________________(Nume, prenume, funcie)

(Specimenul de semntura al persoanei mputernicite) ..............................................

(Semntura autorizat i stampila) ........................................

Not: mputernicirea va fi nsoita de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pa aport).

36

Formular nr. 11 Operator economic ............................... (denumirea/numele) OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm ............................................... (denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) pltibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre). 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor const itui un contract angajant ntre noi. 6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit. Data:..........................................

..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

37

Formular nr. 12 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

ORGANIZAREA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime: a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza: Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele: 1. 2. 3. 4. 5. Limitele instalatiilor Cladiri Zone de depozitare Accese in santier Lucrari temporare

Plansa va include dimensiuni si etichete. b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente.

38

Formular nr. 13 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va furniza cel putin urmatoarelor informatii minime: Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.

39

Formular nr. 14 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

PROGRAM

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime: Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele: 1. 2. 3. 4. 5. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile

necesare si pentru inaintarea acestora. 6. Etape esentiale.

40

Formular nr. 15 Operator economic ................................ (denumirea/numele)

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime: Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

41

Titlul Proiectului

Capitol 1

Capitol 1 Sectiunea 1 Sectiunea 2 Sectiunea 3

Date referitoare la Contract Conditii de Contract Conditii Speciale de Contract Formulare

R-1 - Date referitoare la Contract

42

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 1

Capitol 1 Sectiunea 1

Date referitoare la Contract Conditii de Contract

Conditii de Contract
Conditiile de contract cuprind Conditiile Generale si Conditiile Speciale.

Conditii Generale
Conditiile Generale fac parte integranta din contract si reprezinta Conditii de Contract pentru Constructii de Cladiri si Lucrari Ingineresti Proiectate de Beneficiar Editia I din 1999 publicata de FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) traduse in limba romana si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 bis, care se pot achizitiona de la centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucuresti, Soseaua Panduri, Nr 1. Operatorul economic va transmite impreuna cu oferta sa o copie a acestei pagini semnata de persoana autorizata sa semneze oferta, confirmand astfel ca accepta conditiile generale de contract. In acelasi sens, operatorul economic va semna fiecare pagina a Sectiunii 2, Conditii Speciale de contract.

Conditii Speciale
Autoritatea Contractanta are obligatia de a revizui modelul de Conditii Speciale inainte de publicarea anuntului de atribuire pentru fiecare contract nou, in vederea amendarii acelor prevederi modificate prin legi ulterioare emiterii Conditiilor Speciale.

R-1 - Date referitoare la Contract

43

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Capitol 1 Sectiunea 2

Date referitoare la Contract Conditii Speciale de Contract

Conditii Speciale de Contract Conditiile Speciale sunt stabilite mai jos. Clauzele din Conditiile Speciale sunt suplimentare sau amendeaza Conditiile Generale. Numarul clauzelor acestor Conditii Speciale corespunde la, sau sunt suplimentare, acelora utilizate in Conditiile Generale. Clauza Dispozitii

Clauza 1 Dispozitii Generale Sub-Clauza 1.1 - Definitii Sub-Clauza 1.1.1 - Contractul Sub-Clauza 1.1.1.1 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.1 si se inlocuieste cu urmatoarele: Contract inseamna Acordul Contractual, si toate documentele enumerate la punctul 2 din Acordul Contractual Sub-Clauza 1.1.1.3 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.3 si se inlocuieste cu urmatoarele: Termenul Scrisoare de acceptare se inlocuieste cu Acordul Contractual care include orice conventii anexate cuprinzand acorduri intre si semnate de ambele Parti, iar data emiterii sau primirii Scrisorii de Acceptare reprezinta data semnarii Acordului Contractual. Sub-Clauza 1.1.1.11 Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut: Scrisoarea de Atribuire reprezinta scrisoarea semnata si emisa de catre Autoritatea Contractanta si care face cunoscuta intentia acesteia de a accepta Scrisoarea de Oferta, inclusiv orice conventii anexate incluzand acorduri intre si semnate de ambele parti. Sub-Clauza 1.1.2 Parti si Persoane Sub-Clauza 1.1.2.11 Se introduce o nou sub-clauza Autoritate Contractanta inseamna persoana numit Beneficiar n Condiiile Generale de Contract i succesorii legali ai acestei persoane. Sub-Clauza 1.1.3 - Date, Testari, Perioade si Terminare Sub-Clauza 1.1.3.5 Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor Se terge Sub-Clauza 1.1.3.5 i se nlocuiete cu urmtoarele: Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn procesul verbal ntocmit i semnat n conformitate cu Legile n vigoare, de ctre comisi a de recepie numit de ctre Autoritatea Contractanta, recomandnd sau nu recepionarea Lucrrilor, a Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Clauzei 10. Se terge Sub-Clauza 1.1.3.8 i se nlocuiete cu urmtoarele: Procesul Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal ntocmit i semnat conform Legilor n vigoare de ctre comisia de recepie final numit de ctre Autoritatea Contractanta, recomandnd sau nu recepionarea final a Lucrrilor, Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.

Sub-Clauza 1.1.3.8 Procesul Verbal de Receptie Finala

R-1 - Date referitoare la Contract

44

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza

Dispozitii

Sub-Clauza 1.1.4 Moneda si Plati Sub-Clauza 1.1.4.1 Valoarea de Contract Acceptata Sub-clauza 1.1.4.11 Sume reinute Se terge Sub-clauza 1.1.4.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: Valoarea de Contract Acceptata inseamna valoarea inscrisa in Acordul Contractual. Se terge Sub-clauza 1.1.4.11 i se nlocuiete cu urmtoarele: Sume Reinute nseamn sumele constituite potrivit prevederilor Anexei la Ofert i eliberate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

Sub-Clauza 1.1.5 Lucrri i Bunuri 1.1.5.9 Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut: Utilitati semnifica sistemele aeriene, de suprafata sau subterane de distributie a serviciilor precum petrol, gaz, apa, electricitate, canalizare, telefonie etc., aflate fie in proprietate publica fie privata. Sub-Clauza 1.1.6 Alte Definitii 1.1.6.2 Se terge Sub Clauza 1.1.6.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: ar nseamn Romnia. 1.1.6.7 La sfarsitul acestei sub-clauze 1.1.6.7 se adaug urmtoarele: Suprafeele de teren necesare pentru Lucrri Provizorii si pentru organizarea de santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, ns obligaia asigurrii dreptului de acces la acestea si plata oricror costuri generate de utilizarea temporara a suprafeelor va fi responsabilitatea exclusiv a Antreprenorului. Sub - Clauza 1.2 Interpretri La sfritul Sub-Clauzei 1.2 se adaug urmtoarele: n prezentele Condiii, prevederile care includ expresia Cost plus un profit rezonabil impun ca acest profit s fie a douzecea parte (5%) din Costul respectiv Sub-Clauza 1.5 Prioritatea Documentelor Se sterge aceast Sub-Clauz 1.5 i se nlocuiete cu urmatoarele: Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor este cea prevzut n Acordul Contractual. Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. In cazul in care, pe parcursul realizarii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice, care fac parte din oferta Antreprenorului sunt inferioare sau nu corespund cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza cerintele prevazute de caietul de sarcini. Sub-Clauza 1.6 Acordul Contractual Se sterge prima fraza a Sub-Clauzei 1.6 .

R-1 - Date referitoare la Contract

45

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza

Dispozitii

Sub-Clauza 1.7 Cesionarea Se terge aceast Sub-clauz 1.7 i se nlocuiete cu urmtoarele: Nici o Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care vor deveni derularea Contractului. Sub-Clauza 1.12 Informatii Confidentiale La sfarsitul Sub-clauzei 1.12 se adauga urmatoarele: Antreprenorul nu va publica, nu va ingadui sa se publice, sau nu va dezvalui nici o informatie cu privire la lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica, sau oricum altcumva, fara acordul preliminar exprimat in scris al Autoritatii Contractante. Totusi, Antreprenorului i se va permite sa divulge orice informatii publice disponibile sau informatii solicitate pentru a certifica capacitatea sa de a participa in proceduri de atribuire pentru alte contracte. In cazul aparitiei unei dispute in ceea ce priveste necesitatea publicarii sau dezvaluirii oricarei informatii in scopul Contractului, aceasta va fi supusa deciziei Autoritatii Contractante, decizie ce va fi finala. Sub-Clauza 1.14 Obligatii Comune si Individuale La sfarsitul Sub-clauzei 1.14 se introduc urmatoarele: Liderul va fi autorizat de catre asociere, consoriu sau gruparea de dou sau mai multe persoane sa primeasca instructiuni, precum si plata pentru si in numele fiecareia si tuturor dintre acestea. Clauza 2 - Autoritatea Contractanta Sub-Clauza 2.1 Dreptul de Acces pe Santier Se sterge a doua propozitie din primul paragraf al Sub-clauzei 2.1 si se inlocuieste cu urmatoarele: Dreptul de folosinta al amplasamentului lucrarii nu va fi un drept exclusiv al Antreprenorului. Antreprenorul va mentine traficul auto si pedestru pentru public, detinatori si ocupanti ai proprietatilor adiacente, precum si pentru posesorii si operatorii de Utilitati pe parcursul constructiei Lucrarilor. Sub-clauza 2.4 Asigurarea resurselor financiare de ctre Autoritatea Contractanta Se terge aceast sub-clauz 2.4 i se nlocuiete cu urmtoarele: n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Antreprenorului, Autoritatea Contractanta l va informa pe acesta cu privire la disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru plata sumelor ce vor deveni datorate Antreprenorului pn la finalul anului n curs, conform estimrii transmise de acesta potrivit prevederilor sub-clauzei 4.21. Sub-clauza 2.5 Revendicrile Autoritatii Contractante Se terge prima propoziie din ultimul paragraf al acestei sub-clauze 2.5 i se nlocuiete cu urmtoarele: Aceast sum poate fi recuperata din Preul Contractului i din Certificatele de Plat sau solicitat la plat de ctre Autoritatea Contractant prin emiterea unei facturi sau orice alt Parte poate alte instituii ncasabile n

R-1 - Date referitoare la Contract

46

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 3 Inginerul Sub-Clauza 3.1 Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului Se terge cel de-al patrulea paragraf al acestei sub-clauze 3.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Autoritatii Contractante, aceast aprobare va fi exprimat n scris i va fi transmis pentru informare Antreprenorului. La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele: Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Conditii, Inginerul va obtine de la Autoritatea Contractanta aprobarea expresa a acesteia in lipsa careia aciunea Inginerul ui va fi considerata a nu produce efecte: (a) (b) Sub-clauza 3.2: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea delegrii autoritii Inginerului; Sub-clauza 3.5: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea stabilirii oricrui mod de soluionare care ar conduce la creterea Preului Contractului; Sub-Clauza 4.4: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii aprobrii pentru orice Subantreprenor in afara celor declarati in oferta; Sub-Clauza 8.4: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii unei dispoziii sau aprobri pentru prelungirea Duratei de Execuie; Sub-Clauza 8.8 Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii unei dispoziii privind suspendarea, parial sau integral a executrii Lucrrilor; Clauza 13: aprobarea expresa a Autoritatii Contractante este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari

(c)

(d) (e)

(f)

Fr a ine seama de obligaia, aa cum este prevzut mai sus, de a obine aprobare, dac, n opinia Inginerului, apare o situaie de urgen ce afecteaz siguranta vieii, a Lucrrilor sau a unor proprieti nvecinate, acesta poate s dispun Antreprenorului s execute acele lucrri sau s fac toate cele necesare, n opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul naintea primirii unei aprobri exprese de la Autoritatea Contractant. Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor primite de la Inginer cu condiia ca n documentul emis de Inginer n exercitarea autoritii sale s se precizeze explicit caracterul de urgen al situaiei respective. Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile cu privire la cazurile in care (a) Inginerul considera ca se ntrunesc condiiile pentru transmiterea unei revendicri de ctre Autoritatea Contractant n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5

Sub-clauza 3.4 nlocuirea Inginerului Se terge aceast sub-clauz 3.4 i se nlocuiete cu urmtoarele: n cazul n care Autoritatea Contractanta decide s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puin 15 de zile nainte de data nlocuirii, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant a viitorului Inginer.

R-1 - Date referitoare la Contract

47

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-clauze 3.6 ntlniri de management Se introduce o nou sub-clauz 3.6 avnd urmtorul coninut: Inginerul si Antreprenorului se vor intalni lunar la datele stabilite de Inginer pentru a discuta stadiul implementarii contractului. La aceste intalniri lunare vor participa Reprezentantul Antreprenorului si alti angajati ai acestuia. Inginerul va invita sa participe la aceste intalniri Autoritatea Contractanta precum si alte entitati relevante, potrivit agendei ntlnirii. Inginerul va stabili ordinea de zi a ntlnirii, va redacta minuta ntlnirii i va transmite draftul minutei participanilor pentru comentarii. Varianta agreat a minutei ntlnirii va fi semnat de ctre participani care vor primi cte o copie a acesteia. Ordinea de zi a acestor ntlniri va cuprinde trecerea n revist a progresului fizic al lucrrilor, planificarea activitilor viitoare, situaia personalului, tehnologia, sigurana, echipamentele, aprovizionarea cu materiale, plile, dificultile curente i anticipate, coordonarea cu ali Antreprenori, revendicri, i alte probleme obiective. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care particip la ntlnire, precizrile facute de acestea in cadrul intalnirii si inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul. Clauza 4 Antreprenorul Sub-Clauza 4.1 Obigatiile Generale ale Antreprenorului La sfritul Sub-Clauzei 4.1 se introduc urmtoarele: Proiectarea executat de ctre Antreprenor va forma un proiect tehnic coerent mpreun cu Specificaiile i Planele furnizate n Contract de ctre Benefi ciar. n cazul n care proiectul Antreprenorului propune modificri substaniale proiectului Beneficiarului (inclusiv dar fr a fi limitat la schimbarea soluiilor tehnice), se consider c aceste propuneri vor fi fcute de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea proiectului]. Proiectul Antreprenorului va fi verificat n conformitate cu Legile n vigoare de ctre un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de ctre Beneficiar. Antreprenorul va ntocmi i transmite Inginerului toate documentele necesare pentru obinerea avizelor i autorizaiilor necesare pentru construire/demolare a lucrrilor proiectate de acesta. Detaliile de execuie i documentele necesare pentru Cartea Construciei se vor ntocmi treptat pe durata executrii lucrrilor, dar pn la termenele solicitate prin Specificaii. Orice aprobare sau consimmnt precum i orice verificare, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altfel, nu va elibera Antreprenorul de nici o obligaie sau rspundere.

R-1 - Date referitoare la Contract

48

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 4.2 Garantia de Buna Executie Se sterge prima propozitie a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2 si se inlocuieste cu urmatoarele: Antreprenorul va furniza Garantia de Buna Execuie, in formatul solicitat in Documentatia de Atribuire, cel mai tarziu la data semnrii Acordului Contractual. n situaia neprezentrii Garaniei de Bun Execuie n formatul cerut si in interiorul termenului menionat anterior, Contractul va fi considerat ca nencheiat i imposibil de ncheiat n sensul prevederilor art. 204, alin. 1^ din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. La sfarsitul Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele: Garania de Bun Execuie a asocierilor sau consoriului va specifica numele asocierii sau consoriului. De fiecare dat cnd Inginerul stabilete c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau Preul Contractului stabilit anterior n scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%), Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va crete imediat, n aceeai proporie valoarea Garaniei de Bun Execuie. De fiecare dat cnd valoarea Garaniei de Bun Execuie se va diminua cu sumele revendicate de Autoritatea Contractanta n conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va aciona imediat n sensul rentregirii acesteia. Sub-clauza 4.3 Reprezentantul Antreprenorului La sfritul Sub-Clauzei 4.3 se adaug urmtoarele: n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste persoane, nu cunosc bine limba folosit pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispoziie un interpret competent pe toat durata programului de lucru. Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenori Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele paragrafe: In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se realizeze de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu Subantreprenorii nominalizati in Oferta. Aceste contracte vor fi in conformitate cu termenii Ofertei si se vor constitui in anexe la Contract. Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizati in Oferta fara acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

R-1 - Date referitoare la Contract

49

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-clauza 4.8 Proceduri de securitate La sfritul acestei Sub-clauze 4.8 se adaug urmtoarele: (f) s asigure echipament de protecie adecvat tutror persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier, inclusiv cti de protecie, i s se asigure de utilizarea acestuia; s se conformeze integral legislaiei curente, reglementrilor i specificaiilor, n privina tuturor msurilor, operaiilor i etapelor administrative pentru protecia i pstrarea mediului curat.

(g)

Problemele de siguran i protecie a muncii vor fi pe agenda tuturor ntlnirilor de coordonare i vor fi agreate de comun acord de ctre Inginer i Antreprenor n vederea minimizrii riscurilor de evenimente i practici de lucru neconforme. n termen de 28 de zile de la primirea ntiinrii potrivit p revederilor Sub-Clauze 8.1 [nceperea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului planul detaliat de management al traficului. Planul de management al traficului va defini msurile ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe durata exec utrii Lucrrilor. Un astfel de sistem va descrie, n forma unor schie nsoite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, mprejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecrui sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale, astfel nct utilizatorii drumului i riveranii sa fie protejai. Planul de management al traficului va fi aprobat de Inginer nainte de nceperea Lucrrilor n orice parte a antierului. Sub-clauza 4.14 Evitarea afectrilor La sfritul primului paragraf al acestei Sub-clauze 4.14.(b), se introduce un nou sub-paragraf (c) dup cum urmeaz: (c) utilitile Autoritatii Contractante sau ale oricrui furnizor de servicii;

Sub-clauza 4.17 Utilajele Antreprenorului La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.17 se adaug urmtoarele: Pentru executarea Lucrrilor, Antreprenorul va folosi Utilaje avand cel puin aceeai calitate i capacitate cu Utilajele propuse n Ofert i listate n Lista/Anexa relevanta inclus n Contract. Sub-clauza 4.18 Protecia mediului La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.18 se adug urmtoarele: n cazul n care Antreprenorul nu i ndeplinete obligaiile ce i revin potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Autoritatea Contractant este ndreptit s primeasc din partea Antreprenorului, cu condiia respectrii prevederilor Sub Clauzei 2.5, plata costului msurilor de remediere sau o valoare mai mare n functie de pagubele reale.

R-1 - Date referitoare la Contract

50

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 4.21 - Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.21 se terg cuvintele Procesul Vebal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor La sfarsitul Sub-clauzei 4.21 se adauga urmatoarele: (i) o previziune a fluxului viitor de numerar bazata pe programul lucrarilor propus in conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Program], ilustrand estimarea Antreprenorului cu privire la toate viitoarele cereri de plata.

In cazul in care Antreprenorul nu prezinta un Raport Lunar privind evolutia lucrarilor in termenul stabilit in Contract, sau nu prezinta raportul lunar de progres in forma indicata sau complet, acceptabil pentru Inginer, va fi aplicata o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care documentele conforme ar fi trebuit depuse pana la data in care va fi prezentat un raport de progres satisfacator. Reprezentantul Antreprenorului va pastra un jurnal zilnic in dublu exemplar. Acesta va contine minimum: numarul persoanelor angajate pe santier, pe functii si grade. Echipamentul Antreprenorului utilizat pe santier Lucrarile realizate in ziua respectiva Incidente Probleme Starea vremii Ambele copii ale formularului de jurnal zilnic vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului si Inginer. Inginerul va pastra o copie, iar Reprezentantul Antreprenorului pe cealalta. Reprezentantul Antreprenorului va pregati un raport saptamanal intr-un format agreat impreuna cu Inginerul. Copii ale acestui raport vor fi transmise prin fax sau altfel transmise saptamanal Inginerului cu o zi inainte de intalnirea saptamanala sau oricum altfel se decide. Reprezentantul Antreprenorului va semna originalul raportului si Inginerul va pastra originalul. Antreprenorul va mentine si actualiza toate inregistrarile oficiale si rapoartele ceruta de legea romana.

R-1 - Date referitoare la Contract

51

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 4.23 Activitatile Antreprenorului pe antier n prima fraz al celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.23 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor La sfarsitul Sub-clauzei 4.23 se adauga urmatorul paragraf: Operatiunile care presupun ntreruperea sau nchiderea drumurilor existente, conductelor de ap sau utilitilor publice nu se vor face fr consimmntul scris al Autoritii Contractante. Antreprenorul va solicita n scris un astfel de consimmnt cu cel putin 28 de zile nainte de nceperea propus a unei astfel de operaiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza i va include copii ale tuturor autorizaiilor necesare obinute n conformitate cu prevederile Sub-clauzei 1.13. Toate modificrile de trafic auto i pietonal se vor face n conformitate cu legile din Romnia i vor include toate indicatoarele i semnalizrile temporare necesare. In cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei Sub-clauze sau pe acelea referitoare la Curatenia pe parcursul Constructiei conform prevederilor din Caietul de Sarcini, se va aplica o penalizare egala cu cea mentionata in Anexa la Oferta, incepand cu data mentionata de Inginer in notificare ,pana la data indeplinirii obligatiilor corespunzatoare de catre Antreprenor. Sub-clauza 4.24 - Vestigii Se terge prima propoziie a acestei Sub-clauze 4.24 i se nlocuiete cu urmtoarele: n conformitate cu legislaia aplicabil, toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier orice articole gasite sunt proprietatea statului romn i vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea instituiilor responsabile. Sub-clauza 4.25 - Servicii existente Se adaug o Sub-clauz noua, 4.25, avnd urmtorul coninut: Antreprenorul se va familiariza cu pozitia tuturor utilitilor nainte de nceperea oricrei excavaii sau altfel de lucrari susceptibile s afecteze serviciile existente. Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice dauna produs utilitilor cauzate de el prin executarea lucrarilor. Antreprenorul va repara orice astfel de daun pe cheltuiala lui i spre satisfacia persoanei pgubite. Sub-clauza 4.26 Cartea Tehnic a Construciei Se introduce o Sub-Clauz nou, 4.26, avnd urmtorul coninut: Lucrarile nu vor fi considerate ca finalizate in scopul receptiei conform clauzei 10.1 (Receptia Lucrarilor sau a Sectiunilor de Lucrari) inainte ca Inginerul sa primeasca toate documentele necesare ntocmirii Capitolelor A i B ale Crii Tehnice a Constructiei aa cum este aceasta definit n legislaia naional relevant.

R-1 - Date referitoare la Contract

52

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 6 Personal i for de munc Sub-Clauza 6.1 - Angajarea Personalului i Forei de Munc La sfarsitul Sub-Clauzei 6.1 se adauga urmatoarele: "Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din ofert. Orice inlocuire a personalului se va face cu personal cu calificari si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului nlocuit" Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele pe care Antreprenorul le mputerniceste, confirmate pe astfel de poziii la semnarea Contractului ca i personal cheie, vor fi meninute pe toat durata executrii Lucrrilor, cu excepia situaiei n care Inginerul cere nlocuirea din motive ntemeiate sau atunci cnd este necesar nlocuirea din alte motive care nu in de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boal, deces, etc.). Sub-clauza 6.5 - Programul de Lucru La sfritul Sub-Clauzei 6.5 se adaug urmtoarele: Antreprenorul l va informa pe Inginer n privina programului su de lucru planificat pentru fiecare sptmn i fiecare lun de executare a Contractului astfel nct Inginerul s aib posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii Lucrrilor pe parcursul fiecrei etape a executrii Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere att Antreprenorului ct si Autoritatii Contractante. Sub-clauza 6.7 Sntatea i Securitatea Muncii La nceputul sub-clauzei 6.7 se introduc urmtoarele: La 28 de zile de la Data de ncepere, Antreprenorul va transmite Planul de Securitate i Sntate n conformitate cu prevederile legale care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate n vederea prevenirii riscurilor care pot aprea n timpul desfurrii activitilor pe antier. Planul de Securitate i Sntate va fi elaborat ntr-un grad de detaliu suficient astfel nct s nu existe ambiguiti n interpretarea sa ulterioara. Planul de Securitate i Sntate va fi subiect al aprobrii de ctre Inginer, care nu va permite derularea nici unei lucrri pe antier pn cnd acest plan nu a fost pe deplin i formal aprobat. Aprobarea Planului de Securitate i Sntate nu l absolv pe Antreprenor de nici una din repsonsabilitile sale privind sntatea i securitatea muncii. Sub-Clauza 6.10 - Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului In a doua propozitie a Sub-clauzei 6.10 se va inlocui lunar cu sptmanal. n ultima propoziie din aceast Sub-clauz 6.10 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor" La sfarsitul acestei Sub-clauze se adaug urmtoarele: Antreprenorul va transmite informatiile in termen de 2 zile dupa perioada de raportare.

R-1 - Date referitoare la Contract

53

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 7 Utilaje, materiale si executia Sub-clauza 7.7 Proprietatea asupra utilajelor i materialelor La sfritul acestei Sub-clauze 7.7 se adaug urmtoarele: cu condiia ca Antreprenorul s poat dovedi dreptul su exclusiv de proprietate asupra acestora n baza contractelor ncheiate cu furnizorii sau altcumva. Sub-clauza 7.8 - Redevene La sfritul acestei Sub-clauze 7.8 se adaug urmtoarele: Antreprenorul va fi de asemenea rspunztor pentru toate plile sau compensaiile, dac exist, percepute pentru descrcarea unor pri sau a totalitii acestor materiale, depozite de deeuri, drmturi i deeuri periculoase.

R-1 - Date referitoare la Contract

54

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 8 Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor Sub-Clauza 8.3 - Programul de Executie In primul paragraf al Sub-clauzei 8.3 se sterg primele doua propozitii si se inlocuiesc cu urmatoarele: Antreprenorul va prezenta Inginerului un program detaliat in termen de 28 de zile de la Data de Incepere. Acest program va fi actualizat la intervale de nu mai putin de trei luni. Antreprenorul va prezenta de asemenea un program revizuit de fiecare data cand programul anterior nu corespunde cu evolutia actuala sau cu obligatiile Antreprenorului. La sfarsitul primului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele: (e) (f) (g) (h) (i) toate datele, timpii si termenele intermediare specificate in Contract, mai ales Data de Incepere si Termenul de finalizare, cand Antreprenorul planifica sa finalizeze Lucrarile, legaturile si dependentele logice dintre activitati, drumul critic sau drumurile critice, datele pana la care Antreprenorul solicita Autoritatii Contractante spre a i se pune la dispozitie orice informatii sau alte elemente, inclusiv datele de acces pentru diverse sectoare ale santierului,

Toate programele generale ulterioare trebuie sa prezinte, in plus fata de cele mai sus mentionate, urmatoarele: (j) (k) evolutia reala realizata pentru fiecare activitate si efectul pe care aceasta il are asupra intregii lucrari neefectuate, si orice modificare a Duratei de Executie rezultata in urma unei prelungiri a termenului acordate de catre Inginer.

La sfarsitul ultimului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele: in termen de 14zile. La sfarsitul Sub-clauzei 8.3, se adauga urmtoarele: In cazul in care Antreprenorul nu prezinta program ul de executie iniial sau actualizrile ulterioare in termenul stabilit in Contract, Autoritatea Contractant va fi ndreptit, cu condiia respectrii Sub-clauzei 2.5 s aplice o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care programul ar fi trebuit depus pana la data in care va fi prezentat un program de executie n conformitate cu prevederile Contractului Programul de execuie iniial si cel actualizat transmise de ctre Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activiti si sub-activiti si vor indica resursele alocate si nivelul ratelor de productivitate estimate n mod rezonabil de ctre Antreprenor, artnd si condiiile precedente pentru realizarea fiecrei obliga tii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obtinerea de instruciuni, aprobri, permise i alte asemenea. Programul de execuie al Antreprenorului i orice actualizare a acestuia va indica activitile pentru care lucrul va fi organizat n dou schimburi. Programul de execuie va fi furnizat i n format digital editabil astfel nct s poat fi accesat i urmrit cu un software specializat utilizat pe scar larg n domeniul construciilor. Antreprenorul va furniza cel puin cte o licen de utilizare a respectivului software Inginerului i Autoritatii Contractante, care s fie valabil pe ntreaga durat a Contractului.

R-1 - Date referitoare la Contract

55

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-clauza 8.4 Prelungirea Duratei de Execuie Se modifica litera c) de la primul paragraf dup cum urmeaz: (c) conditii climaterice adverse speciale care au o influen direct asupra progresului Lucrrilor, i care survin n intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de temperatur, precipitatii si/sau vnt definite drept condiii climaterice mai dificile dect media lunar pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia lunar standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valori msurate de ctre Institutul National de Meteorologie la staia meteorologic cea mai apropiat unde condiiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe antier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare dect timpul de manifestare al acestor condiii climaterice, msurat n zile, derivat din analiza statistic si nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiiile prezente pe santier care au fost afectate de variaiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatur, precipitaii i/sau vnt, vor fi luati n considerare n combinaie sau separat i, pe baza celor de mai sus, Inginerul va aprecia dac ziua respectiv se calific drept o zi cu conditii climaterice adverse speciale sau nu.

La sfritul acestei Sub-Clauze 8.4 se adaug urmtoarele: Prelungirea perioadei de Executie nu indreptateste implicit Antreprenorul la orice plati pe care acesta le poate considera aferente respectivei extinderi. Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungiri ale Perioadei de Executie aferente fiecarui eveniment particular care poate produce o ntrziere. n vederea determinrii prelungirii Duratei de Execuie, Inginerul va lua n consideraie efectul cumulat al diferitelor evenimente de risc ale Autoritii Contractante care produc ntrzieri asupra Datei de Finalizare a Lucrrilor. Sub-Clauza 8.7 Penaliti de Intrziere n prima propoziie din aceast Sub-Clauz 8.7 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor. Sub-clauza 8.10 - Plata Echipamentelor i Materialelor n Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor Se terge sub-paragraful (b) al acestei Sub-clauze 8.10 i se nlocuiete cu urmtoarele: n conformitate cu instruciunile Inginerului, Antreprenorul a prezentat dovezi satisfctoare c utilajele i/sau materialele sunt n deplina sa posesie i nu sunt subiect al vreunei reineri sau popriri i a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Autoritatii Contractante. La sfarsitul acestei Sub-clauze 8.10 se adaug urmtoarele: Daca i se solicit de catre Antreprenor, Autoritatea Contractant va prelua responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, sigurana i asigurarea a astfel de echipamente i/sau materiale; Riscul pierderii sau deteriorrii acestor echipamente i/sau materiale va reveni n acest caz Autoritii Contractante.

R-1 - Date referitoare la Contract

56

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 9 - Testele la Terminare Sub-Clauza 9.4 - Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare n subparagraful (c) din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor. n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

R-1 - Date referitoare la Contract

57

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 10 Receptia Lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta Sub-Clauza 10.1 Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari Se terge Sub-Clauza 10.1 i se nlocuiete cu urmtoarele: Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Autoritatea Contractanta va recepiona Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise n Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie], i (ii) atunci cnd a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor, sau se consider c acesta a fost emis n conformitate cu prevederile acestei Sub -Clauze. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatii Contractante si Inginerului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in Contract. In cazul n care lucrarile sunt impartite in sectoare astfel definite in Anexa la oferta, receptia poate fi efectuata separat, pentru fiecare sector. In maximum 7 zile de la primiea notificarii, Inginerul va verifica daca lucrarile / sectoarele de lucrari sunt terminate si sunt intrunite conditiile de receptie a acestora si va emite o recomandare in acest sens Autoritatii Contractante. Pe baza recomandarii Inginerului, Autoritatea Contractanta va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica Antreprenorului data stabilita precum si orice alte detalii necesare. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu organizeaza in termen de maximum 15 zile de la notificarea Antreprenorului receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta, prin comisia de receptie, la locul si la data stabilita, Antreprenorul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie. Daca nici pina la expirarea acestui termen Autoritatea Contractanta nu organizeaza receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta prin comisia de receptie la locul si la data stabilita, Antreprenorul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen pe care il va notifica Autoritatii Contractante cu cel putin 48 de ore inainte. Daca Autoritatea Contractanta, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul si locul fixat si nici nu a convenit cu Antreprenorul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, Antreprenorul va notifica in scris ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie. In cazul in care organizarea receptiei la terminarea lucrarilor esueaza si la acest termen din culpa Autoritatii Contractante, se va considera recepia ca efectuat la data acestui din urm termen iar data finalizrii lucrrii va fi considerat data precizat n prima notificare transmisa de Antreprenor, n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Pe baza recomandarilor din Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, redactat de Comisia de Receptie, Autoritatea Contractanta decide admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotarirea sa Antreprenorului, impreuna cu un exemplar din procesul verbal. In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate precum si termenele de remediere a acestora. Dupa acceptarea receptiei de catre Autoritatea Contractanta cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remediere de lucrari, penalizari, diminuari de valori si alte asemenea, decit cele consemnate in Procesul Verbal de Receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul stabilit conform legii.

R-1 - Date referitoare la Contract

58

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 10.2 Receptia unor Parti de Lucrari Se terge Sub-Clauza 10.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Autoritatea Contractanta nu va utiliza nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur temporar specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pn cnd pentru acea parte nu este emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor. Dac Autoritatea Contractanta doreste sa utilizeze o parte a Lucrrilor nainte de emiterea unui astfel de Proces Verbal: (a) Se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru partea de lucrare in cauza care se va receptiona de Autoritatea Contractanta in conditiile prevazute de sub-clauza 10.1, odata cu receptia intregii lucrari sau a sectorului sau sectoarelor de lucrari in care este inclusa partea respectiva. De la momentul incheierii procesului verbal de predare-primire a partii de lucrare toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec asupra Autoritatii Contractante, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgind din executarea necorespunzatoare. Pentru partea de lucrare preluata de Autoritatea Contractanta perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei incepe de la terminarea remedierilor.

(b)

(c)

Sub-Clauza 10.3 - Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor Se terge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 i se nlocuiete cu urmtoarele: Dac Antreprenorul este mpiedicat s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Autoritatii Contractante, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot apare din aceast cauz. Se terge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 Sub-Clauza 10.4 - Restabilirea Suprafetelor de Teren n aceast Sub-Clauz 10.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

R-1 - Date referitoare la Contract

59

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 11 Perioada de Garantie Sub-Clauza 11.1 Finalizarea Lucrarilor Neefectuate si Remedierea Defectelor n sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se inlocuieste cu urmatorul sub-paragraf: (b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea oricaror defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform notificarilor transmise de Autoritatea Contractanta (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz). remedierea fiecrei defeciuni se va realiza n termen de cel mult trei zile de la data la care Antreprenorul a fost notificat despre defeciune de ctre Autoritatea Contractanta sau n numele Autoritatii Contractante; dac Antreprenorul nu va remedia defeciunea n termenul solicitat la paragraful (c), atunci Autoritatea Contractanta va avea dreptul s solicite altui constructor s remedieze defeciunea, pe cheltuiala Antrep renorului, cu condiia notificrii Antreprenorului despre aceast solicitare.

Dup sub-paragraful (b) al Sub-clauzei 11.1 se introduc urmtoarele: (c)

d)

Sub-.clauza 11.2 Costul Remedierii Defeciunilor La sfarsitul acestei Sub-Clauze 11.2 se adaug urmatoarele: n cazul n care Sumele Reinute nu sunt suficiente s acopere aceste sume, Autoritatea Contractant va fi ndreptit s execute Garania de Bun Execuie. Sub-clauza 11.3 Prelungirea perioadei de Notificare a defectelor La sfritul acestei Sub-Clauze 11.3 se adaug urmtoarele: Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Autoritatea Contractant va fi ndreptit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri, un Sector sau o parte important a Lucrrilor, dac i n msura n care Lucrrile, un Sector, o component important a Echipamentelor sau o parte semnificativ a Lucrrilor (dupa caz, si dupa receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate n scopul pentru care au fost create din cauza unui defect sau deteriorare sau nu au fost ndeplinite condiiile de calitate i consumurile garantate. Fara a prejudicia cele de mai sus, Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungit cu mai mult de 12 luni. Sub-Clauza 11.7 - Dreptul de Acces n aceast Sub-Clauz 11.7 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei

R-1 - Date referitoare la Contract

60

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 11.9 Procesul Verbal de Receptie Finala Se terge aceast Sub-Clauz 11.9 i se nlocuiete cu o nou Sub-Clauz avnd urmtorul coninut: Autoritatea Contractanta va organiza Recepia finala dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, sau ct mai curnd posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate Lucrrile i a remediat defeciunile. In urma acceptarii de catre Autoritatea Contractanta a Recepiei Finale, aceasta va transmite Antreprenorului un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei, preciznd data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract. ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului se va consider a fi ncheiat n momentul n care Autoritatea Contractanta a transmis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei, acesta fiind singurul document considerat a certifica transferarea responsabilitatii asupra Lucrarilor catre Autoritatea Contractanta. Sub-Clauza 11.10 Obligatii Neindeplinite n aceast Sub-Clauz 11.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei Se adauga un nou paragraf: Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare. Sub-Clauza 11.11 - Eliberarea Santierului n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.11 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei" n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1e se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei" Clauza 13 Variatii si Modificari Sub-Clauza 13.1 - Dreptul de a Modifica n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor Sub-Clauza 13.2 Optimizarea proiectului La sfritul Sub-Clauzei 13.2 se adaug urmtoarele: Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere fcut p otrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv n perioada necesar pentru revizuirea i aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi ndreptit la nici o prelungire a Duratei de Execuie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire i aprobare.

R-1 - Date referitoare la Contract

61

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Clauza 14 Pretul Contractului si Platile Sub-Clauza 14.1 - Preul Contractului La sfritul Sub-Clauzei 14.1 se adaug urmtoarele: Inginerul va ntiina Autoritatea Contractanta si Antreprenorul ori de cte ori ia cunotin de faptul c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Autoritatea Contractante i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract. Sub-clauza 14.2 - Plata n avans Se terge Sub-Clauza 14.2 i se nlocuiete cu urmtoarele: Autoritatea Contractant poate efectua pli n avans n condiiile legii n tr-un procent total de pn la 10% din Valoarea de Contract Acceptat, n vederea executrii Lucrrilor, dup ce Antreprenorul va transmite garanii n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Valoarea tranelor de avans, numrul i data plilor (dac sunt mai multe dect una), procentul de recuperare i monedele de plat i proporiile acestora, vor fi cele specificate n Anexa la Ofert iar valoarea nsumat a tuturor plilor in avans, dac sunt mai mu lte decat una, nu poate depi 10% din Valoarea de Contract Acceptata. Pn cnd Autoritatea Contractanta primete, dac primete, garaniile adecvate, sau dac valoarea total a fiecrei pli n avans nu este specificat n Anexa la Ofert, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima plata n avans dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit prevederilor Sub -Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]) i dup primirea de ctre Autoritatea Contractanta a unei garanii n cuantumul stabilit de prevederile legale relevante. Aceast garanie va fi emis de o banc i dintr -o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Autoritatea Contractanta, i va avea forma anexat Condiiilor Speciale sau alt form aprobat de ctre Autoritatea Contractanta. Antreprenorul se va asigura c fiecare garanie va rmne valabil i n vigoare pn la recuperarea avansului, dar valoarea garaniei poate fi redus n mod progresiv cu sumele recuperate de la Antreprenor, aa cum acestea sunt indicate n Certificatele de Plat. Fiecare plat n avans va fi recuperat prin deduceri din Certificatele de Plat in procentul specificat in Anexa la Oferta, procent care nu poate fi mai mic decat procentul n care se acord avansul. Fiecare plat n avans se va recupera pana la termenul stabilit in Anexa la Oferta. n cazul n care avansul se acord n trane, acordarea unei noi trane de avans se face numai dup ce avansul acordat anterior a fost recuperat integral, n condiiile in care o plat n avans nu a fost recuperat pn la termenul stabilit dar nu mai trziu de data plii finale, diferena rmas nerambursat va deveni imediat datorat i pltibil de ctre Antreprenor Autoritii Contractante iar Autoritatea Contractant va avea dreptul, cu condiia respectrii sub-clauzei 2.5, s aplice penaliti la diferena nerambursat la nivelul penalitilor prevzute pentru datoriile bugetare n conformitate cu Legile n vigoare, i calculate pentru perioada cuprins ntre data primirii avansului de ctre Antreprenor i data la care avansul a fost recuperat n ntregime. Sub-Clauza 14.4 Graficul de Pli n ultima propoziie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

R-1 - Date referitoare la Contract

62

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 14.5- Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor Aceast sub-clauz se va aplica pentru echipamentele i utilajele specificate n Anexa la ofert numai n cazul n care utilajele au fost livrate n conformitate cu specificaiile tehnice aprobate odat cu proiectul tehnologic i conform graficului de livrare aprobat de Inginer i Autoritatea Contractant i nu cu mai mult de 60 zile nainte de a fi montat. Se vor plti 70% din valoarea echipamentului/ utilajului indicat n Listele de cantiti dac restul condiiilor sunt ndeplinite. Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor Intermediare de Plata Se terge prima propoziie a acestei Sub-clauze 14.6 i se nlocuiete cu urmtoarele: Nici o sum nu va fi confirmat sau pltit n condiiile n care Garania de Bun Execuie nu este n vigoare sau nu are valoarea prevzut n contract. n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adauga un nou paragraf: Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Autoritatii Contractante], Autoritatea Contractanta este indreptatita sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata. Se adauga un nou paragraf la sfarsitul Sub-Clauzei 14.6: Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract. Sub-Clauza 14.7 - Plata Inaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adauga urmatoarele: In termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plata de catre Inginer, Antreprenorul trebuie sa emita catre Autoritatea Contractanta factura pentru suma specificata in Certificatul de Plata corespunzator. Se sterge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7. Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele: (b) suma specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de Plata, in termen de 28 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor. valoarea specificata in factura corespunzat oare Certificatului Final de Plata, in termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor.

Se sterge sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele: (c)

Sub-Clauza 14.8 Intarzieri in efectuarea platilor Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuieste cu urmatoarele: Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta instiintare sau aprobare formala, si fara a prejudicia orice alt drept sau remediu.

R-1 - Date referitoare la Contract

63

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 14.9 Plata Sumelor Retinute n prima propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocui esc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub -Clauze 14.9 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor La sfritul Sub-Clauzei 14.9 se adaug urmtoarele: Antreprenorul poate cere plata Sumelor Reinute n schimbul transmiterii Autoritatii Contractante a unei garanii bancare. n astfel de cazuri, Inginerul va aproba i Autoritatea Contractanta va efectua plata ctre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reinute, dup obinerea garaniei ce va fi n formatul i emis de o entitate aprobate de ctre Autoritatea Contractanta, n valoarea i n moneda egale cu cele ale plii ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate crete gradual valoarea garaniei bancare n conformitate cu estimrile transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 [Graficul de pli]. Valoarea garaniei bancare va fi totui egal cu limita Sumelor Reinute specificat n Anexa la Ofert atunci cnd totalul tuturor plilor interimare aprobate (exclusiv plata n avans, deducerile i restituirile sumelor reinute) depete aptezeci de procente (70%) din Valoarea de Contract Acceptat. Antreprenorul va asigura c garania este valid i n vigoare pn cnd Antreprenorul a executat i terminat Lucrrile i a remediat orice defecte, aa cu m este specificat pentru Garania de Bun Execuie n Sub-Clauza 4.2. Returnarea garaniei se va face n locul eliberrii celei de-a doua jumti a Sumelor Reinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei 14.9, n timp ce Antreprenorul va fi ndreptit, dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandnd recepionarea cu sau fr observaii a Lucrrilor, la o reducere a valorii garaniei bancare corespunztor primei jumti a Sumelor Reinute. Sub-Clauza 14.10 - Situatia de lucrari la terminare n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand rec eptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n sub-paragraful (a) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor Sub-Clauza 14.11 - Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei

R-1 - Date referitoare la Contract

64

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Subclauza 14.13 - Emiterea Certificatului Final de Plata La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adauga un nou paragraf: Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului, ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau orice alta valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract. Sub-Clauza 14.14 - Incetarea responsabilitatii Autoritatii Contractante n sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor Clauza 15 Rezilierea contractului de catre Autoritatea Contractanta Sub-clauza 15.1 ntiinarea de Remediere La sfritul primului paragraf al acestei Sub-clauze 15.1 se adaug urmtoarele: n cazul n care aceast perioad depete Durata de Execuie a Lucrrilor, acest fapt nu va aduce prejudicii niciunui drept al Autoritatii Contractante

R-1 - Date referitoare la Contract

65

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 15.2 Rezilierea de catre Autoritatea Contractanta n primul paragraf al acestei Sub-clauze 15.2 se adaug doua sub-paragrafe (g) si (f) avnd urmtorul coninut: (g) intarzie cu mai mult de 56 de zile lucrarile prevazute in graficul de executie inaintat conform subclauzei 8.3 si aflate pe drumul critic; (f) nu ndeplinete condiiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurri]; Fr a aduce atingere celor de mai sus, n cazurile descrise de sub -paragrafele (e) sau (f), Autoritatea Contractanta va putea, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat, acesta ncetnd de drept, fr o citaie oficial, aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti, dup primirea de ctre Antreprenor a notificrii de reziliere. La sfarsitul celui de-al patrulea paragraf al Sub-clauzei 15.2 se introduc urmtoarele: n sensul prezentei Clauze, antierul va cuprinde numai acele locuri n care vor fi executate Lucrarile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele. Orice Materiale sau Echipamente aflate n proprietatea Autoritii Contractante n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe antier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, ntr-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si mprejmuit de catre Antreprenor; toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. Se terge ultimul paragraf al Sub-clauzei 15.2 se nlocuieste cu urmtoarele:Autoritatea Contractanta va transmite o nstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau n apropierea Santierului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 zile de la primirea instiintarii, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa utilizeze acea parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta pana la terminarea lucrarilor respective , fr ca Antreprenorul s aib dreptul de a revendica ulterior nicio despgubire aferent utilizrii acestora de ctre Autoritatea Contractant (inclusiv uzur sau defectare) Clauza 16 Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor Sub-Clauza 16.2 Rezilierea Contractului de catre Antreprenor Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se inlocuieste cu urmatoarele: (e) Autoritatea Contractanta nu reuseste sa respecte prevederile Sub -Clauzei 1.7 [Cesionarea].

Se sterge paragraful al doilea al Sub-clauzei 16.2 si se inlocuieste cu: In oricare din aceste situatii sau imprejurari, Antreprenorul poate, dupa un preaviz in scris de 14 zile trimis Autoritatii Contractante, sa rezilieze Contractul. Contractul se va termina de drept fara citare oficiala, sentinta judecatoreasca sau decizie arbitrara sau oricare alte formalitati, la expirarea celor 14 zile de notificare, mentionate mai sus. Oricum, in situatia sub-paragrafului (f) sau (g), Antreprenorul poate prin notificare rezilia Contractul imediat si Contractul va fi terminat de drept, fara citari oficiale, judecata in tribunal sau decizie a arbitrilor sau oricare alte formalitati ulterioare dupa primirea de catre Autoritatea Contractanta a instiintarii de terminare transmisa de Antreprenor.

R-1 - Date referitoare la Contract

66

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-clauza 16.3 - ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului La sfritul Sub-Clauzei 16.3 se adaug urmtoarele: n sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri n care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Autoritatii Contractante n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, ntr-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor. Clauza 17 Riscuri si Responsabilitati Sub-Clauza 17.2 - Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari In prima propoziie din primul paragraf al acestei Sub -Clauze 17.2 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor" si se inlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor In a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n prima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n ultima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor Clauza 18 - Asigurari Sub-Clauza 18.2 - Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor n al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei respectiv Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adauga: Va fi responsabilitatea Prii asigurtoare s informeze compania de asigurri despre orice schimbare n natura, volumul sau programul de execuie a Lucrrilor i s asigure caracterul adecvat al acoperirii asigurrii pe toat durata Contractului.

R-1 - Date referitoare la Contract

67

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 2

Sub-Clauza 18.3 - Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei.

Sub-clauza 19.2 Fora Major La sfrsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaug urmtoarele:: "i va fi nsoit de documentaia corespunztoare evideniind existena evenimentului care constituie Fora Major" Sub-Clauza 20.2 Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor Prevederile Sub-Clauzei 20.2 nu se aplic Sub-Clauza 20.3 Eecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Prevederile Sub-Clauzei 20.3 nu se aplic Sub-Clauza 20.4 - Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Prevederile Sub-Clauzei 20.4 nu se aplic Sub-Clauza 20.5 Soluionarea pe Cale Amiabil Prevederile Sub-Clauzei 20.5 nu se aplic Sub-clauza 20.6 Arbitrajul Se terge prima fraz a primului paragraf al Sub-Clauzei 20.6 i se nlocuiete cu: Orice disput decurgnd din sau n legtur cu Contractul care va aprea, incluznd fr rezerve orice disput privind nclcri ale angajamentului, rez iliere sau invaliditate, va fi soluionat n final prin arbitrajul Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei n conformitate cu Regulile de procedur arbitral ale acestei Curi. Sub-Clauza 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Prevederile Sub-Clauzei 20.7 nu se aplic Sub-Clauza 20.8 Expirarea Perioadei de Funcionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Prevederile Sub-Clauzei 20.8 nu se aplic

R-1 - Date referitoare la Contract

68

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 3

Capitol 1 Sectiunea 3
Cuprins Formulare 1.3-1

Date referitoare la Contract Formulare

Acord Contractual

R-1 - Date referitoare la Contract

69

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 3

Formular 1.3-1

Acord Contractual

Prezentul acord a fost incheiat in data de .............................................. Intre Autoritatea Contractanta (denumita in continuare Autoritatea Contractant) pe de o si.din.(denumit in continuare Antreprenorul) pe de alt parte. parte

Intrucat Autoritatea Contractanta dorete ca Lucrarile cunoscute drept Titlul Proiectului sa fie executate de catre Antreprenor si a acceptat Oferta Antreprenorului pentru executia si finalizarea respectivelor Lucrari, precum si pentru remedierea oricaror defecte ale acestora, Autoritatea Contractanta si Antreprenorul convin dupa cum urmeaza: 1 2 In prezentul Acord, cuvintele si expresiile vor avea aceleasi inteles ca si in Conditiile de Contract la care se face referire in continuare. Se va considera ca urmatoarele documente vor fi citite si interpretate si vor face parte din prezentu Acord: (a) Acordul Contractual (b) Formularul de Oferta (c) Anexa la Oferta (d) Procese verbale ale Intalnirilor si/sau Clarificari privind Documentele de Licitatie (e) Conditiile Speciale (f) Conditiile Generale (g) Specificatii (h) Listele de cantitati completate si Preambulul (i) Planse (j) Programe /Calendare de realizare activitati (k) Clarificarile privind oferta Antreprenorului (l) Oferta Antreprenorului, si (m) Orice alte documente care fac parte din Contract Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 3 Luand in considerare platile ce urmeaza sa fie efectuate de catre Autoritatea Contractanta Antreprenorului asa cum se mentioneaza in continuare, Antreprenorul convine prin prezentul Acord cu Autoritatea Contractanta sa execute si sa finalizeze Lucrarile, precum si sa remedieze orice defecte ale acestor Lucrari in conformitate cu prevederile Contractului. Prin prezentul Acord, Autoritatea Contractanta convine sa achite Antreprenorului, luand in considerare executia si finalizarea Lucrarilor, precum si remedierea defectelor acestor Lucrari, pretul Contractului sau orice alta suma ce poate deveni exigibila in baza prevederilor Contractului, la datele si in modul care se precizeaza in Contract.

Valoare de Contract Acceptat Valoare de Contract Acceptat (exclusiv TVA) (in litere): TVA. (in litere): Total Valoare de Contract Acceptata (inclusiv TVA) (in litere): RON RON RON RON RON RON

R-1 - Date referitoare la Contract

70

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 3

Platile urmeaza sa fie efectuate in RON in contul Antreprenorului cu numarul: Banca: Numele detinatorului contului bancar: Numarul contului bancar Facturile aferente platii vor fi expediate pe adresa Adresa Localitate Judet Cod postal Drept marturie a celor de mai sus, partile contractuale au semnat prezentul Acord, in 2 originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara in data mentionata mai sus in conformitate cu legile aplicabile.

Semnat de catre Numele semnatarului pentru i n numele Autoritii Contractante Data

Semnat de catre Numele semnatarului pentru i n numele Antreprenorului Data

R-1 - Date referitoare la Contract

71

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 3

Formulare 1.3-3
Scurta descriere a Contractului:

Garanie Pentru Plile n Avans


Scurta descriere a Contractului Autoritatea Contractanta Adresa Localitate Judet Cod postal (definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Numele i adresa Beneficiarului:

Am fost informai c(numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract i c dorete s primeasc o plat n avans, pentru care n Contract se prevede s obin o garanie. La cererea Principalului, noi (numele bncii)ne angajm n mod irevocabil prin prezenta s v pltim dumneavoastr, Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de (Valoarea garantat, adic:) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele: 1 2 Principalul nu a restituit avansul pltit potrivit prevederilor Condiiilor de Contract, i suma pe care Principalul nu a restituit-o

Acesta garanie va deveni efectiv la primirea de ctre Principal a plii n avans. Valoarea garantat va fi redus cu sumele restituite ctre dumneavoastr din avansul pltit, dup cum este evideniat n Certificatele de Plat emise de ctre dumneavoastr potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 a Condiiilor de Contract. Ca urmare a primirii (de la Principal) unei copii din fiecare Certificat de Plat, noi v vom transmite cu promptitudine o notificare referitoare la suma garantat revizuit n consecin. Orice cerere de plat trebuie s conin semntura dumneavoastr, care trebuie s fie autentificat de ctre bancherii dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr, la data sau naintea datei de (70 de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri) (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira i ne va fi restituit. Am fost informai c Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac plata n avans nu a fost restituit cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei. Ne angajm s v pltim Valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c avansul pltit nu a fost restituit, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit. Aceast garanie este transferabil n ntregime n favoarea (instituia finanatoare), succesorilor si i mputerniciilor. Aceast garanie este guvernat de legile din Romnia i va respecta Regulile Uniforme privind Garaniile la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor menionate mai sus.

Data:

Semnatura:

R-1 - Date referitoare la Contract

72

Format R-1

Titlul Proiectului

Capitol 1 Sectiunea 3

Formulare 1.3-4
Scurta descriere a Contractului:

Garanie Pentru Sumele Reinute


Scurta descriere a Contractului Autoritatea Contractanta Adresa Localitate Judet Cod postal (definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Numele i adresa Beneficiarului:

Am fost informai c...(numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract i c dorete s primeasc plata pentru [parte din] Sumele Reinute, situaie pentru care n Contract este prevzut s obin o garanie. La cererea Principalului, noi (numele bncii)...ne angajm n mod irevocabil prin prezenta s v pltim dumneavoastr, Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de... (Valoarea garantat, adic:...) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele: 3 4 Principalul a euat n ndeplinirea obligaiei (obligaiilor) de a remedia un defect (defec te) pentru care este rspunztor potrivit prevederilor Condiiilor de Contract, i natura acestei (acestor) defecte.

n orice moment, responsabilitatea noastr potrivit acestei garanii nu va depi valoarea total a Sumelor Reinute, pltit Principalului de ctre dumneavoastr, aa cum este evideniat n copiile transmise nou ale Certificatelor de Plat emise de dumneavoastr potrivit prevederilor Sub -Clauzei 14.6 din Condiiile de Contract. Orice cerere de plat trebuie s conin semntura dumneavoastr, care trebuie s fie autentificat de ctre bancherii dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr, la data sau naintea datei de (70 de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri) ... (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira i ne va fi restituit. Am fost informai c Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Plat nu a fost emis potrivit prevederilor Contractului cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei. Ne angajm s v pltim Valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit. Aceast garanie este transferabil n ntregime n favoarea (instituia finanatoare), succesorilor si i mputerniciilor Aceast garanie este guvernat de legile din Romnia i va respecta Regulile Uniforme privind Garaniile la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor menionate mai sus.

Data:

Semnatura:

R-1 - Date referitoare la Contract

73

Format R-1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 1

Specificaii Cadrul General Cerinte Specifice Proiectului

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

74

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

Cuprins
1
1.1 1.2

CONTEXT ............................................................................................................... 76
Introducere ......................................................................................................................................... 76 Scopul Lucrarilor ............................................................................................................................... 76

2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

INFORMATII DESPRE SANTIER ........................................................................... 77


Locatie ................................................................................................................................................ 77 ntinderea antierului ........................................................................................................................ 77 Dreptul de proprietate asupra terenului .......................................................................................... 77 Accesul pe Santier............................................................................................................................. 77 Conditii climaterice ............................................................................................................................ 77 Date topografice ................................................................................................................................ 77 Investigatii Geologice........................................................................................................................ 77 Starea canalelor/conductelor de ap existente .............................................................................. 77 Lista planselor existente ................................................................................................................... 78 Facilitati existente.............................................................................................................................. 78 Cerinte privind energia si disponibilitatea acesteia ....................................................................... 78 Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante ....................................................................... 78 Lucrari Provizorii ale Antreprenorului ............................................................................................. 78 Alte Documente Relevante ............................................................................................................... 78 Autorizatii si Avize ............................................................................................................................. 78 Expertize si investigatii aditionale ................................................................................................... 79

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

CERINTE GENERALE DE PROIECTARE ............................................................. 80


Date principale ................................................................................................................................... 80 Alimentarea cu energie ..................................................................................................................... 80 Utilizarea structurilor existente ........................................................................................................ 80 Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante .............................. 80 Restrictii privind impactul asupra mediului .................................................................................... 80 Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer ............................. 81 Seciunile Lucrrilor .......................................................................................................................... 81

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

75

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

1
1.1

CONTEXT
Introducere
Explicati de ce sunt necesare lucrarile. Faceti un scurt istoric si mentionati populatia beneficiara/deservita. Precizati beneficiarul si mecanismul de finantare.

1.2

Scopul Lucrarilor
Descrieti rezultatele asteptate, ca de exemplu: Ap nlocuirea conductelor defecte de distribuie ap i service pentru racordri nlocuirea conductelor de ap defecte extinderea reelelor de distribuie a apei instalarea contoarelor clienilor n prile reelelor de distribuie n care nu exist contoare n prezent nlocuirea contoarelor defecte ale clienilor mrirea capacitii instalarea unor staii de pompare cu generatoare auxiliare Ap rezidual nlocuirea canalelor defecte i a cminelor de vizitare nlocuirea canalelor colectoare defecte extinderea zonei deservite de canalele pulice reabilitarea i/sau nlocuirea canalelor i staiilor de pompare existente mrirea capacitii construirea unor staii de pompare pentru canalizare n reea

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

76

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

2
2.1

INFORMATII DESPRE SANTIER


Locatie
Furnizati suficiente detalii cu privire la amplasarea Santierului, astfel incat orice vizitator sa poata ajunge acolo. Includeti eventual si o schita a Santierului. In cazul existentei mai multor puncte de lucru, oferiti detalii cu privire la amplasarea fiecaruia.

2.2

ntinderea antierului
Descriei ntinderea zonei pe care o vor ocupa Lucrrile. Faceti referire la plansele relevante incluse in contract. Menionai orice condiii de acces. In cazul mai multor puncte de lucru, oferiti detalii privind delimitarile fiecaruia.

2.3

Dreptul de proprietate asupra terenului


Orice solicitare de a patrunde pe proprietatea unei terte parti trebuie insotita de precizarea numelor si adreselor respectivilor proprietari sau chiriasilor, dupa cum este cazul. Specificati, de asemenea, dreptul de proprietate in cazul fiecarui teren ce poate fi afectat pe parcursul implementarii contractului.

2.4

Accesul pe Santier
Descrieti caile de acces pe Santier pentru Antreprenor si precizati orice limitare in ceea ce priveste utilizarea acestora. In alegerea caii de acces specificata veti tine cont de accesul publicului precum si de cerintele de functionare ale lucrarilor existente.

2.5

Conditii climaterice
Furnizati date cu privire la precipitatii si temperatura inclusiv variatiile inregistrate pe parcursul unui an. De asemenea, descrieti directia predominanta si ecartul de viteze al vantului pe tot parcursul anului. Precizati unde se afla cea mai apropiata statie meteorologica de unde pot fi obtinute mai multe detalii. Precizati adancimea de inghet, in conformitate cu standardul STAS 6054/77.

2.6

Date topografice
Descrieti la modul general din punct de vedere topografic zona in care se va desfasura proiectul. Oferiti informatii cu privire la orice studiu topografic aferent Santierului. In acest paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi prevazute in Capitolul 5 " Informatii incluse in Contract" sau in Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea presupusa a datelor.

2.7

Investigatii Geologice
Descrieti la modul general din punct de vedere al caracteristicilor geologice zona in care se va desfasura proiectul. Furnizati informatii privind orice investigatii geologice ale terenului/solului relevante pentru amplasamentul respectiv. In cadrul acestui paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi incluse in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract" sau Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea persupusa a datelor.

2.8

Starea canalelor/conductelor de ap existente


Descriei sistemul de canale colectoare i/sau sistemul de distribuie a apei, inclusiv :

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

77

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

Vechimea construciei Starea actual

2.9

Lista planselor existente


Precizati disponibilitatea (locatie / modalitate de acces) planselor aferente structurilor existente, infrastructurii si utilitatilor santierului. Includeti de asemenea in aceasta sectiune si o lista a planselor existente, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca o pagina. In cazul in care aceasta e mai lunga, includeti lista completa fie in Capitolul 5, Informatii incluse in Contract, fie in Capitolul 6, Informatii ne incluse in Contracti, in functie de acuratetea presupusa a datelor.

2.10

Facilitati existente
Pentru detalii privind serviciile existente consultai Capitolul 5, Informatii care fac parte din Contract.

2.11

Cerinte privind energia si disponibilitatea acesteia


Precizai unde i ce putere este disponibil pentru lucrrile specificate (de ex. pentru staiile de pompare).

2.12

Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante


Trebuie menionate toate riscurile cunoscute n privina siguranei de pe antier, inclusiv zonele contaminate, cabluri electrice, materiale care conin azbest etc.

2.13

Lucrari Provizorii ale Antreprenorului


Dac sunt disponibile, oferii detalii despre componenta propus. n cazul n care nu exist spaiu disponibil pentru o component, atunci trebuie s se precizeze c antreprenorul va fi responsabil s asigure propria sa component.

2.14

Alte Documente Relevante


Enumerati orice alta informatie sau document relevant privind Santierul. De exemplu, in cazul in care se intentioneaza utilizarea infrastructurii existente se vor pune la dispozitia Antreprenorului rezultatele expertizarilor tehnice ale structurilor.

2.15

Autorizatii si Avize
S-au obtinut urmatoarele autorizatii si avize, copiile acestora fiind incluse in Capitolul 5, Informatii incluse in Contract. Antreprenorul se va conforma prevederilor respectivelor autorizatii si avize. Enumerati aici doar autorizatiile si avizele deja obtinute. Includeti documente in Capitolul 5, Informatii incluse in Contract. copii integrale ale acestor

Lista autorizatiilor si avizelor deja obtinute va include documente precum: Certificatul de Urbanism; Autorizatia Sanitara emisa de catre Departamentul de Sanatate Publica al autoritatii locale; Avizul de Gospodarire a Apelor emis de catre Apele Romane, Administratia Nationala, locala; Posibilul impact al proiectului asupra ariilor protejate NATURA 2000; Avizul de Mediu emis de catre autoritatea competenta; Avizul Ministerului Administratiei si Internelor Comandamentul de Protectie Civila, Inspectoratul local judetean al Protectiei Civile; Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Ministerul Administratiei si Internelor la nivel judetean;

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

78

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

Avizul Societatii Nationale Imbunatatiri Funciare (SNIF) Planuri de situatie / Avize favorabile de la companiile de utilitati publice precum electricitate, gaz , telecomunicatii etc. Autorizatia de Constructie / Desfiintare

2.16

Expertize si investigatii aditionale


Informaiile disponibile pentru Antreprenor sunt incluse n Capitolele 5 i 6. Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea oricror investigaii adiionale i strngerea oricror informaii suplimentare care pot fi necesare pentru a construi Lucrrile pe cheltuial proprie .

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

79

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

3
3.1

CERINTE GENERALE DE PROIECTARE


Date principale
In aceasta sectiune vor fi precizate cerintele cu caracter general referitoare la Lucrari. Va fi inclus numai un sumar al acestora. Din lista de mai jos se vor selecta doar aspectele relevante si se vor furniza informatiile corespunzatoare. Lungimea aproximativ a noului canal care va fi construit, inclusiv diametrele acestuia Lungimea aproximativ a conductelor de ap care vor fi construite, inclusiv di ametrele acestora Lungimea aproximativ a noului canal care va fi reabilitat, inclusiv diametrele acestuia Lungimea aproximativ a conductelor de ap care vor fi reabilitate, inclusiv diametrele acestora Numrul de camere i cmine de vizitare Detalii privind constructiile aferente canalelor/conductelor noi construite/reabilitate (ex. statii de pompare, rezervoare) Orice alte lucrri

3.2

Alimentarea cu energie
Precizai ce capacitate i unde este disponibil curent electric pentru obiectele nou construite/reabilitate ce necesita alimentare cu energie electrica. Precizai ce responsabiliti are antreprenorul pentru obinerea puterii electrice necesare de la societatea local de electricitate

3.3

Utilizarea structurilor existente


Se vor furniza detalii privind disponibilitatea unor cladiri sau structuri in vederea folosirii acestora de catre Antreprenor pentru Lucrari. In cazul in care acesta intentioneaza scoaterea din uz, demolarea, transformarea sau reabilitatrea unei cladiri existente sau a unei structuri, se va asigura ca exista o solutie alternativa pentru continuarea operarii corespunzatoare.

3.4

Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante


Enumerati orice conditii impuse pentru operarea echipamentelor Autoritatii Contractante cum ar fi: Perioad de preaviz obligatorie pentru orice opriri Perioada maxim de timp permis pentru orice opriri (dup cum este necesar pentru racordrile conductelor etc)

3.5

Restrictii privind impactul asupra mediului


Precizati obiectivele care trebuiesc atinse. Enumerati mai jos toate restrictiile impuse, inclusiv restrictii cu privire la: Poluarea aerului Contaminarea solului si a apelor Zgomot, inclusiv limitari ale programului de lucru Depozitarea namolului, deseurilor si pietrisului Restrictii privind procesul tehnologic proiectat, cum ar fi limitarea utilizarii substantelor chimice toxice (ex. clor). Descrieti metodele de monitorizare si control ale operatiunilor de constructie pentru a respecta restrictiile prezentate mai sus.

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

80

Template R-2.1.1

Titlu

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 1

3.6

Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer


Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele: Menionai orice element al Lucrrilor proiectat de antreprenor Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Inginer. Antreprenorul va elabora un program de inaintare catre Inginer a documentelor in termen de 20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program va cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare, asa cum s-a stabilit mai sus. Antreprenorul va furniza Inginerului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport CD/DVD ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca Inginerul nu dispune altfel. Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Inginerului de fiecare data cand o plansa sau un document este emis.

3.7

Seciunile Lucrrilor
Menionai mai jos Seciunile Lucrrilor, n cazul n care Lucrrile trebuie mprite n dou sau mai multe amplasamente sau pri. n cazul n care exist un singur amplasament sau o singur parte, atunci prezentul paragraf poate fi omis.

R-2.1.1 - Cadrul General - CSP

81

Template R-2.1.1

Titlu

Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2

Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2

Specificatii Cadrul General Cerinte Generale

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

82

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

Cuprins
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21

CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE ..................................................... 85 EXECUTIA LUCRARILOR ..................................................................................... 86


Serviciile Antreprenorului ................................................................................................................. 86 Panouri de prezentare si Publicitate ................................................................................................ 87 Standarde aplicabile .......................................................................................................................... 88 Curatenia si ordinea pe Santier ........................................................................................................ 88 Intrarea in Santier .............................................................................................................................. 88 Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului ......................................................................... 89 Cote si Puncte de Referinta .............................................................................................................. 89 Imprejmuiri provizorii si porti de acces........................................................................................... 89 Aspecte privind utilizarea terenului ................................................................................................. 89 Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute .............................................................. 90 Procedura in cazul Reclamatiilor ..................................................................................................... 90 Protectia impotriva deteriorarilor ..................................................................................................... 90 Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa.................................................................................... 91 Igiena alimentarilor cu apa ............................................................................................................... 91 Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti ................................................................................................................ 91 Cerinte privind traficul in zona ......................................................................................................... 92 Zgomotul ............................................................................................................................................ 93 Masuri in caz de urgenta ................................................................................................................... 93 Substante periculoase ...................................................................................................................... 93 Intretinerea drumurilor de acces ...................................................................................................... 93 Accesul la Serviciile de Urgenta ...................................................................................................... 93

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA..................................................................... 94


Responsabilitatea pentru proiect ..................................................................................................... 94 Aprobarile de proiectare ................................................................................................................... 94 Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor .............. 94 Documente disponibile pentru verificare/audit .............................................................................. 95 Plansele conforme cu executia ........................................................................................................ 95 Planul de Securitate si Sanatate ...................................................................................................... 95 Organigrama ...................................................................................................................................... 95 Programul de Executie ...................................................................................................................... 96 Inregistrari fotografice ...................................................................................................................... 96 Intalnirile de lucru .............................................................................................................................. 96

4
4.1

SISTEMUL DE ASIGURARE / CONTROL AL CALITATII ..................................... 97


Cadrul General ................................................................................................................................... 97

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

83

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Planul de Asigurare a Calitatii (PAC) ............................................................................................... 97 Planurile de Control (PC) .................................................................................................................. 97 Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor ........................................... 97 Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor ........................................ 98 Documente la livrare ......................................................................................................................... 98 Post Constructie ................................................................................................................................ 98

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

84

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

1
1 2

CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE


Autoritatea Contractanta solicita proiectarea si executia Lucrarilor. Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul al 2-lea: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Sectiunea 1 - Partea 1 Cadrul General Cerinte Specifice Proiectului Sectiunea 1 - Partea 2 Cadrul General Cerinte Generale Sectiunea 2 - Partea 1 Lucrari Civile - Cerinte Specifice Proiectului Sectiunea 2 - Partea 2 Lucrari Civile Cerinte Generale Sectiunea 3 - Partea 1 Lucrari de Mecanica - Cerinte Specifice Proiectului Sectiunea 3 - Partea 2 Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA Cerinte Generale Sectiunea 4 - Partea 1 Lucrari de Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului Sectiunea 4 - Partea 2 Lucrari de Electrice si ICA Cerinte Generale

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

85

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

2
2.1
3

EXECUTIA LUCRARILOR
Serviciile Antreprenorului
Serviciile Antreprenorului vor include toate activitile necesare pentru evaluarea informaiilor furnizate, obinerea oricror informaii suplimentare necesare, finalizarea proiectrii, furnizrii, construirii, testrii i punerii n funciune a Lucrrilor descrise n Contract. Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmtoarele. (a) (b) (c) Verificarea i controlarea tuturor informaiilor i documentelor furnizate sau puse la dispoziie de ctre Autoritatea Contractant/Beneficiar. Constatarea condiiilor locale relevante pentru Lucrri. Evaluarea condiiilor de baz prin interpretarea informaiilor furnizate sau puse la dispoziie de ctre Autoritatea Contractant/Beneficiar, analiznd informaii publice sau orice alte informaii locale relevante, dup cum se poate considera necesar. Furnizarea i construirea Lucrrilor n conformitate cu Schiele i Specificaiile , n limitele antierului i n conformitate cu toate aprobrile i permisiunile de planificare i cu toate obligaiile legale. Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schie, calcule i detalii privind Lucrrile. Asigurarea ntregii fore de munc, materialelor, echipamentelor Antreprenorului, managementului, supravegherii, administrrii, consumabilelor, eafodajului, macaralelor, lucrrilor i facilitilor temporare, proteciei Lucrrilor i a facilitilor existente, transportului ctre i de la i n cadrul i n legtur cu antierul, precum i a tuturor celorlalte lucruri, de natur temporar sau permanent, necesare la i pentru aceast construcie, finalizare i remedierea oricror defecte ale acesteia, n msura n care asigurarea acestora este necesar conform specificaiilor Contractului sau poate fi dedus n mod rezonabil din Contract Transportul, manevrarea i stocarea materialelor, echipamentelor i dotrilor, inclusiv lichidarea n vam pentru articolele importate. Finalizarea i raportarea tuturor releveelor privind situaiile existente impuse prin Contract. Obinerea i respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizaiilor i aprobrilor necesare n baza oricrui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil Antreprenorul. Amplasarea sau branarea oricror instalaii obligatorii pentru un antreprenor, dup cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrrilor. Conectarea la servicii noi sau deja existente. Racordul cu furnizorul local de ap. Racordarea utilitilor de gaz, electricitate i telefon, dup cum este necesar . Notificarea clienilor cu privire la ntreruperile planificate ale alimentrii cu ap i asigurarea unor surse de ap alternative, dup cum este necesar . Prestarea lucrrilor temporare dup cum este necesar pentru a respecta perioada maxim de ntrerupere a alimentrii cu ap precizat n Specificaiile Tehnice Generale. Asigurarea legturii cu autoritile relevante de drumuri din localitate, poliia i pompierii i respectarea oricror condiii impuse. Testarea i punerea n funciune a Lucrrilor pentru a se asigura c acestea respect toate cerinele din Contract. Pregtirea personalului Beneficiarului n privina operrii i ntreinerii Lucrrilor . Punerea la dispoziie a manualelor de operare i ntreinere pentru Lucrri . Punerea la dispoziie a Schielor cu meniunea conform cu execuia i a certificatelor de testare.

(d)

(e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t)

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

86

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

(u)

Scoaterea din funciune a lucrrilor redundante i a echipamentelor redundante la transport sau a echipamentelor n privina crora Autoritatea Contractant i-a exprimat dorina de a le pstra. Debarasarea de toate materialele neeseniale ntr-un loc aflat n afara antierului, inclusiv apa freatic ntr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunztor. Efectuarea aranjamentelor pentru obinerea oricrui teren suplimentar solicitat de ctre Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrrilor. Asigurarea rapoartelor privind desfurarea lucrrilor, inclusiv o eviden fotografic a construciei. Obinerea oricrui acord temporar pe care l poate solicita acesta pentru executarea Lucrrilor. Antreprenorul va acorda suficient timp n cadrul graficului su pentru obinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri i grafice sau la ntrzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului n baza termenilor Contractului. Meninerea, strngerea i prezentarea tuturor informaiilor necesare pentru respectarea reglementrilor privind sntatea i sigurana. Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritilor de drumuri i ci ferate. Asigurarea legturii cu, coordonarea i participarea la edine cu angajaii, reprezentanii si, organe statutare i grupuri de relaii cu publicul, dup cum este necesar pentru a pstra relaii bune cu publicul. Meninerea accesului vehiculelor i pietonilor pe proprietile a mplasate n mod adiacent antierului. Asigurarea unui Plan de Sntate i Siguran, Plan de Asigurare a Calitii, Organigram, Grafic, Declaraii de Metod, precum i a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract. Respectarea tuturor cerinelor Ageniei Naionale de Protecie a Mediului i ale Ageniilor Regionale de Protecie a Mediului cu privire la construirea Lucrrilor i protecia de pe antier i a mprejurimilor acestuia.

(v) (w) (x) (y)

(z) (aa) (bb)

(cc) (dd) (ee)

2.2
1

Panouri de prezentare si Publicitate


Antreprenorul va construi si instala doua panouri publicitare evidentiind participarea Uniunii Europene la finantarea Lucrarilor. Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de Inginer. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor. Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori. Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii: (a) (b) (c) (d) (e) Titlul proiectului Logo-ul UE Logo-ul Autoritatii Contractante Logo-ul Antreprenorului Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

Panourile vor fi realizate in conformitate cu cerintele pentru Panourile temporare de prezentare asa cum sunt acestea prevazute in Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de internet: http://www.fonduri-ue.ro/upload/MIV_var_aprobata_OMFP31.2010.pdf.

Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi demontate nu mai devreme de 6 luni dupa finalizarea Lucrarilor. Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

87

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Inginer, cat si de catre Autoritatea Contractanta. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea producerii acestora. Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul decat panourile publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene.

2.3
1

Standarde aplicabile
Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare cu 28 de zile inainte de ultima data de depunere a ofertelor, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altfel. Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Inginerului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata. Acestea vor fi prezentate Inginerului cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru obtinerea aprobarii Inginerului. In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de Control al Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul ICLPUAT la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.

2.4
4 5 6 7

Curatenia si ordinea pe Santier


Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat. Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului. Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporarii in Lucrari. Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana cand acestea vor fi incoroprate in Lucrari. Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.

2.5
1

Intrarea in Santier
Autoritatea Contractantaiva avea acces in Santier si la toate punctele de lucru ssau locurile in care lucrarea este pregatita sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt tprocurate, in orice moment in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a dreptului de acces. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta intentia de a incepe lucrul in orice zona apartinand unei terte parti cu 14 zile in avans. Autoritatea Contractanta va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru intrarea pe terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum ar fi modificari ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz. Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier sau de pe sectoare ale Santierului (daca este cazul). Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe Santier sau Sectoarele Santierului, a imprejmuirilor temporare (daca este cazul). Nici o parte a Santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu Lucrarile.

2 3 4

5 6 7

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

88

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

2.6
1

Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului


Inaintea intrarii in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricaror alte aspecte care pot fi afectate de Lucrari. Evaluarea va fi realizat impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii. Va fi furnizata o selectie reprezentativa de fotografii la fata locului, in format digital, in scopul mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata. Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul terenului/persoana responsabila ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului inaintea Datei de Incepere. Orice rapoarte de expertiza specializata solicitate in acest scop vor fi specificate in Contract.

2 3 4 5

2.7
1 2

Cote si Puncte de Referinta


Inginerului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare. Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari. Daca Antreprenorul considera ca exista inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Inginerului pentru solutionare inaintea inceperii lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va prezenta Inginerului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.

3 4

2.8
1

Imprejmuiri provizorii si porti de acces


Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul Santierului, prevazuta cu porti de acces. Imprejmuirea va avea 1,8m inaltime fiind sustinuta la fiecare 2.0 m de stalpi de beton. Poarta/portile de intrare vor avea 1,8m inaltime, 3,5m latime si vor fi montate pe roti si vor fi sustinute de stalpi de beton. Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect reparat fara intarziere. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti de acces dupa cum este necesar pentru satisfacerea nevoilor ocupantilor terenurilor adiacente. Antreprenorul va pune la dispozitie un lacat si un lant pentru fiecare poarta de acces. Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului o cheie pentru fiecare lacat. Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de lucru. Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier. Modalitatea de acces va fi controlata in conformitate cu procedurile convenite cu Inginerul. Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe pozitie pana cand vor fi inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de avansata pentru a permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune. Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute cu protectie din bariere de plastic.

4 5

2.9
1 2

Aspecte privind utilizarea terenului


Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost negociat. Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor, caile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor fi blocate. Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa .

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

89

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

In mod normal, cazarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta este inevitabila, situatie in care acest fapt va fi specificat in Contract.

2.10
1

Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute


Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, instalatii sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea oriaror cai de acces la proprietati, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative. Daca mentinerea permanenta a accesului vehiculelor la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executarii Lucrarilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si mentinute accese alternative. Se va acorda asistenta proprietarului / chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a permite derularea activitatii normale a acestora. Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale. Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala. Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta.

2.11
1 2 3

Procedura in cazul Reclamatiilor


Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor. Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante. Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

2.12
1

Protectia impotriva deteriorarilor


Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor si altor parti implicate. In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta temporara. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a instalatiilor si echipamentelor acestora. Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror scurgeri sau pagube iar Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz. Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui si spre satisfactia Inginerului, orice deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale. Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si echipamentelor. Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Autoritatea Contractanta. In cazul in care astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, spre satisfactia proprietarului, ocupantului si Inginerului. Inginerul va fi notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea

4 5

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

90

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici, dimensiuni cum ar fi garduri, cutii postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate. 7 In cazul in care structurile existente impiedica construirea Lucrarilor asa cum au fost acestea proiectate, Atreprenorul va notifica Inginerul cu privire la schimbarile propuse si va face orice modificari rezonabile, in vederea incadrarii in limite si spre satisfactia Inginerului.

2.13
1

Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa


Inginerului va fi notificat corespunzator cu 14 zile inaintea datei programate pentru inceperea oricaror Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei. Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta in conditii de functionare eficienta. Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, care ar putea rezultata in urma operatiunilor derulate de Antreprenor sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism. Aceste masuri includ utilizarea decantarii pentru a minimiza deversarea suspensiilor solide. Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare pentru orice deversare temporara, subratraversare sau deviere a cursurilor de apa de la autoritatile relevante, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora. Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de apa, va fi indepartat de pe Santier.

2 3

2.14
1

Igiena alimentarilor cu apa


Inainte de inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoanele implicate vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igienei personale stricte precum si cu privire la pericolele de contaminare, vor completa un chestionar medical pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si, acolo unde va fi necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea nu sufera de febra tifoida sau alte boli transmisibile prin apa. Inginerul va fi notificat cu privire la orice persoana care a fost diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de persoana nu va fi mobilizata pentru astfel de lucrari pana cand persoana responsabila cu sanatatea in munca de la nivelul Autoritatii Contractante nu va considera ca nu exista riscuri aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se vedea Legea 319/2006 privind Sanatatea si securitatea in munca). In cazul in care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei persoane pentru executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen medical, care sa ateste ca nu sufera de vreo boala transmisibila prin apa. In cazul in care lucrarile sunt aferente serviciilor de furnizare apa potabila catre public, vor fi luate toate masurile de precautie pentru a se evita contaminarea Lucrarilor. Orice muncitor care prin activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente acestuia va fi indepartat si implicarea sa ulterioara in executia Lucrarilor nu va fi permisa fara acordul Inginerului. Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine intr-o stare corespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, astfel incat sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelei parti a Lucrarilor, instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.

2.15
1

Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti
Inainte de a incepe proiectarea sau orice excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

91

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

Autoritatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a instalatiilor si echipamentelor necesara pentru eficientizarea realizarii Lucrarilor sau cauzata de metoda de lucru propusa. Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni. Antreprenorul va redacta un plan de situatie incluzand toate utilitatile publice identificate pe teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate utilitati care nu au fost identificate in Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Inginerul. Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind serviciile existente incluse in Contract. Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte / cabluri pentru localizarea conductelor si a cablurilor ingropate, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului. Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

5 6

2.16
1 2

Cerinte privind traficul in zona


Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile de siguranta a traficului. Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, metoda propusa de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera. Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor. In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente. In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal. Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine. Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta. In cazul in este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Inginerul si autoritatile relevante. Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare a administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia. Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului, toate sapaturile afectand carosabilul vor fi acoperite corespunzator in conformitate cu solicitarile administratorului drumului.

5 6

7 8

9 10

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

92

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

2.17
1

Zgomotul
Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte pneumatice si alte echipamente care in mod contrar ar putea provoca un nivel de zgomot de peste 85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente. Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de acest tip, prin intermediul panourilor fonoabsorbante, respectand cerintele impuse mai sus.

2.18
1

Masuri in caz de urgenta


Va fi asigurata posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialelelor si echipamentelor oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru o situatie de urgenta asociata cu Lucrarile. Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta. Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

2.19
1

Substante periculoase
Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante periculoase fara acordul prealabil scris al Inginerului, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altceva. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta. Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte vor fi furnizate Inginerului.

2.20
1

Intretinerea drumurilor de acces


Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului. Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie . Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.

2 3

2.21
1

Accesul la Serviciile de Urgenta


Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Inginerului. Echipele de pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioada accesul acestora. Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

93

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

3
3.1
1

ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA


Responsabilitatea pentru proiect
Antreprenorul va accepta deplina rspundere i responsabilitate pentru orice proiectare efectuat de ctre Antreprenor sau orice plan de proiect furnizat de ctre Autoritatea Contractant

3.2
1

Aprobarile de proiectare
Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobrilor necesare pentru orice lucrri de proiectare efectuate de el, dup cum impun autoritile relevante (Naionale i Locale) din Romnia i va avea n vedere acest aspect n cadrul programului su pe propria cheltuial. Documentele, inclusiv schiele puse la dispoziie de ctre Antreprenor, vor fi semnate de ctre proiectani autorizai n mod corespunztor i pregtite astfel nct s poat fi controlate (verificate) n mod independent, n conformitate cu legislaia din Romnia privind construciile i n special cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii (inclusiv toate revizuirile i modificrile de actualitate). Verificarea ntregii documentaii furnizate de ctre Antreprenor se va efectua nainte de supunerea acesteia ateniei Inginerului.

3.3
1

Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor


Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi pregatite si prezentate Inginerului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata pentru inceperea activitatilor respective. Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictiile impuse de Contract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor fi include schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie. Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se limita la: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) Metoda de lucru; Echipamentul utilizat pentru executie; Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor; Orele de lucru; Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului; Sursele de materiale; Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii; Rute de transport; Lucrari Provizorii; Masuri pentru reducerea prafului; Detalii privind iluminatul temporar; Detalii privind lucrarile cu caracter temporar; Detalii privind toate spatiile de depozitare; Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului; Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor; Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta; Orice metoda de demolare propusa.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

94

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele subterane.

3.4
1

Documente disponibile pentru verificare/audit


Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Inginerului in scopul avizarii, dar pot constitui obiectul unor verificari aleatorii: (a) (b) (c) (d) Toate calculele effectuate de ctre Antreprenor privind lucrrile civile i structurale . Verificarile privind interfetele Diagrame de retea Planul de siguranta.

3.5
1

Plansele conforme cu executia


In conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditiile Generale de Contract (Plansele conforme cu executia din Conditiile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza: (a) (b) (c) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD

Cu acordul Inginerului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele. Toate plansele transmise Inginerului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu detaliile cerute de catre Inginer. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

3.6
1

Planul de Securitate si Sanatate


Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Inginerului pentru aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarei activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la: (a) (b) (c) (d) Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control; Organizarea si gestionarea implementarii planului; Cerintele de siguranta corespunzatoare; Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi documentata si structurata corespunzator. Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul de Securitate si Sanatate.

3.7
1

Organigrama
In termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului detaliile cu privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post aferente pozitiilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si numerele de fax aferente. Inginerul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

95

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

3.8
1

Programul de Executie
Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun acord cu Inginerul si va include: (a) Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii, aprobarile ce trebuie obtinute, achizitiile, fabricatia, principalele activitati de constructii, testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie. Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul Critic al programului. Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in program.

(b) (c)

3.9
1

Inregistrari fotografice
Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele: (a) Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de Inginer si de Reprezentantul Antreprenorului; La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale acestora; Fotografiile aratand conectarea cu sistemul de canalizare existent vor fi facute inainte si dupa realizarea conectarii; Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute inainte si dupa efectuarea lucrarilor; Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Inginerului. Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine numerica.

(b) (c) (d) (e)

3.10
1

Intalnirile de lucru
Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul, programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face in prealabil.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

96

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

4
4.1
1

SISTEMUL DE ASIGURARE / CONTROL AL CALITATII


Cadrul General
Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international. In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va transmite Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare. Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii implementat.

4.2
4

Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)


Planul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii, precum si Planul de Control al Calitatii; Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia Lucrarilor, care va include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia; Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; Metode pentru managementul achizitiilor; Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni corective, etc.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilatile sale de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.

4.3
1

Planurile de Control (PC)


Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi prezentate Inginerului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari. Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Daca Inginerul nu aproba PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si retransmis pentru aprobare. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.

4.4
1

Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor


Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare, spre satisfactia Inginerului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului. In cazul in care pe perioada implementarii Contractului Inginerul va solicita extinderea acestui

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

97

Template R-2.1.2

Title

Capitol 2 Sectiunea 1 Partea 2

Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare la aceasta extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.

4.5
1

Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor


Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport. PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului si a PC-ului, Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Inginerul va avea acces complet la sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii acestuia.

4.6
1

Documente la livrare
La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele documente Inginerului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate: (a) (b) (c) Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor; Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate cu Caietul de Sarcini; Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte documente, precum si la materiale si bunuri.

4.7
1

Post Constructie
In timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul Perioadei de executie a Lucrarilor.

R-2.1.2 - Cadrul General - CG

98

Template R-2.1.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

Specificatii Lucrari Civile Cerinte Specifice Proiectului

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(99)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

INSTRUCIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI Generaliti n funcie de particularitile i specificul obiectului contractului, coninutul caietului de sarcini se adapteaz i/sau completeaz de ctre Autoritatea Contractant, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaii. 1. Textul scris cu caractere normale este obligatoriu i nu trebuie modificat; 2. Textul scris cu caracter italic reprezint instruciuni de completare a prezentelor documente destinate Autoritii Contractante, respectiv proiectantului i nu sunt destinate Ofertantului.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(100)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

CUPRINS
1
1.1 1.2

GENERAL ............................................................................................................ 103


Amendamente .................................................................................................................................. 103 Adaugiri ............................................................................................................................................ 103

2
2.1 2.2

MATERIALE ......................................................................................................... 104


Amendamente .................................................................................................................................. 104 Adaugiri ............................................................................................................................................ 104

3
3.1 3.2

LUCRRI DE DEMOLARE I DEFRIARE ......................................................... 105


Amendamente .................................................................................................................................. 105 Adaugiri ............................................................................................................................................ 105

4
4.1 4.2

LUCRRI DE TERASAMENTE .......................................................................... 106


Amendamente .................................................................................................................................. 106 Adaugiri ............................................................................................................................................ 106

5
5.1 5.2

BETONUL SI COFRAJELE.................................................................................. 107


Amendamente .................................................................................................................................. 107 Adaugiri ............................................................................................................................................ 107

6
6.1 6.2

ARMTURI DIN OEL ......................................................................................... 108


Amendamente .................................................................................................................................. 108 Adaugiri ............................................................................................................................................ 108

7
7.1 7.2

LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE ....................................................... 109


Amendamente .................................................................................................................................. 109 Adaugiri ............................................................................................................................................ 109

8
8.1 8.2

LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII ................................................................... 110


Amendamente .................................................................................................................................. 110 Adaugiri ............................................................................................................................................ 110

9
9.1 9.2

LUCRRI HIDROTEHNICE - APRRI DE MALURI ......................................... 111


Amendamente .................................................................................................................................. 111 Adaugiri ............................................................................................................................................ 111

10
10.1 10.2

ARHITECTURA I CLDIRILE ............................................................................ 112


Amendamente .................................................................................................................................. 112 Adaugiri ............................................................................................................................................ 112

11
11.1 11.2

LUCRARI DE ZIDRIE......................................................................................... 113


Amendamente .................................................................................................................................. 113 Adaugiri ............................................................................................................................................ 113

12
12.1 12.2

LUCRRI DE NVELITORI I ARPANTE .......................................................... 114


Amendamente .................................................................................................................................. 114 Adaugiri ............................................................................................................................................ 114

13
13.1

TENCUIELI INTERIOARE .................................................................................... 115


Amendamente .................................................................................................................................. 115

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(101)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

13.2

Adaugiri ............................................................................................................................................ 115

14
14.1 14.2

ZUGRVELI I VOPSITORII ............................................................................... 116


Amendamente .................................................................................................................................. 116 Adaugiri ............................................................................................................................................ 116

15
15.1 15.2

TMPLRIE DIN PVC.......................................................................................... 117


Amendamente .................................................................................................................................. 117 Adaugiri ............................................................................................................................................ 117

16
16.1 16.2

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT ................................................................... 118


Amendamente .................................................................................................................................. 118 Adaugiri ............................................................................................................................................ 118

17
17.1 17.2

REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII ............................................... 119


Amendamente .................................................................................................................................. 119 Adaugiri ............................................................................................................................................ 119

18
18.1 18.2

CONDUCTE I LUCRRI AUXILIARE ................................................................ 120


Amendamente .................................................................................................................................. 120 Adaugiri ............................................................................................................................................ 120

19
19.1 19.2

TESTAREA SI DEZINFECTAREA ....................................................................... 121


Amendamente .................................................................................................................................. 121 Adaugiri ............................................................................................................................................ 121

20
20.1 20.2

REABILITAREA CONDUCTELOR....................................................................... 122


Amendamente .................................................................................................................................. 122 Adaugiri ............................................................................................................................................ 122

21
21.1 21.2

REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE............................................... 123


Amendamente .................................................................................................................................. 123 Adaugiri ............................................................................................................................................ 123

22
22.1 22.2

RENOVAREA REELELOR DE AP ................................................................. 124


Amendamente .................................................................................................................................. 124 Adaugiri ............................................................................................................................................ 124

23
23.1 23.2

REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE SI CHESOANE ............................... 125


Amendamente .................................................................................................................................. 125 Adaugiri ............................................................................................................................................ 125

24
24.1 24.2

LUCRRI DE DRUMURI .................................................................................... 126


Amendamente .................................................................................................................................. 126 Adaugiri ............................................................................................................................................ 126

25
25.1 25.2

MPREJMUIRI I SISTEMATIZAREA LUCRRILOR ......................................... 127


Amendamente .................................................................................................................................. 127 Adaugiri ............................................................................................................................................ 127

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(102)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

1
1.1

GENERAL
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

1.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(103)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

2
2.1

MATERIALE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

2.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(104)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

3
3.1

LUCRRI DE DEMOLARE I DEFRIARE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

3.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(105)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

4
4.1

LUCRRI DE TERASAMENTE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

4.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(106)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

5
5.1

BETONUL SI COFRAJELE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

5.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(107)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

6
6.1

ARMTURI DIN OEL


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

6.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(108)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

7
7.1

LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

7.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(109)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

8
8.1

LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

8.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(110)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

9
9.1

LUCRRI HIDROTEHNICE - APRRI DE MALURI


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

9.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(111)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

10
10.1

ARHITECTURA I CLDIRILE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

10.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(112)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

11
11.1

LUCRARI DE ZIDRIE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

11.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(113)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

12
12.1

LUCRRI DE NVELITORI I ARPANTE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

12.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(114)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

13
13.1

TENCUIELI INTERIOARE
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

13.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(115)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

14
14.1

ZUGRVELI I VOPSITORII
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

14.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(116)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

15
15.1

TMPLRIE DIN PVC


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

15.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(117)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

16
16.1

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

16.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(118)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

17
17.1

REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

17.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea a 2, Partea 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(119)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

18
18.1

CONDUCTE I LUCRRI AUXILIARE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

18.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(120)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

19
19.1

TESTAREA SI DEZINFECTAREA
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

19.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(121)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

20
20.1

REABILITAREA CONDUCTELOR
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

20.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(122)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

21
21.1

REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

21.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(123)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

22
22.1

RENOVAREA REELELOR DE AP
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

22.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(124)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

23
23.1

REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE SI CHESOANE


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

23.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(125)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

24
24.1

LUCRRI DE DRUMURI
Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

24.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(126)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 1

25
25.1

MPREJMUIRI I SISTEMATIZAREA LUCRRILOR


Amendamente
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista amendamente, se va preciza Nici un amendament.

25.2

Adaugiri
Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul Lucrari Civile Cerinte Generale (Capitolul 2, Sectiunea 2, Partea a 2), le va insera aici. Daca nu exista adaugiri, se va preciza Nici o adaugire.

R -2.2.1 - Lucrari Civile - CPS

(127)

Format R-2.2.1

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Specificatii Lucrari Civile Cerinte Generale

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(128)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

CUPRINS
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

General................................................................................................................. 145
Introducere ....................................................................................................................................... 145 Standarde i normative ................................................................................................................... 145 Lista standardelor i normativelor romaneti aplicabile ............................................................. 145 Nivel i cote de nivel ....................................................................................................................... 145 Dimensiuni ....................................................................................................................................... 145 Trasarea lucrrilor ........................................................................................................................... 146 Execuia i calitatea execuiei ........................................................................................................ 146 Specificaii cu privire la standarde ................................................................................................ 146 Standarde pe antier ....................................................................................................................... 147 Aspectele care nu sunt acoperite de standarde ........................................................................... 147 Planuri i calcule ............................................................................................................................. 147 Propunerile de proiectare ............................................................................................................... 147 Propuneri de construcie ................................................................................................................ 147 Planurile reelei de ap i canalizare ............................................................................................. 148 Planuri de lucru i calcule .............................................................................................................. 148 Reele de conducte: ......................................................................................................................... 148 Proiecte civile i de rezisten ....................................................................................................... 148 Arhiva Planurilor .............................................................................................................................. 149 Procedura de realizare a Proiectelor de Lucru i a Calculelor ................................................... 149

2
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17 2.3

MATERIALE ......................................................................................................... 150


Condiii generale .............................................................................................................................. 150 Beton ................................................................................................................................................. 150 Ap..................................................................................................................................................... 150 Ciment................................................................................................................................................ 150 Depozitarea cimentului ...................................................................................................................... 150 Agregate pentru beton ....................................................................................................................... 150 Depozitare agregatelor ...................................................................................................................... 150 Armare, oel precomprimat i dispozitive de fixare ............................................................................ 151 Bar de armtur i cofraj distanier .................................................................................................. 151 Aditivi pentru beton ............................................................................................................................ 151 Membrane protectoare lichide ........................................................................................................... 152 Profile hidroizolante ........................................................................................................................... 152 Materiale de umplere pentru rosturi de expansiune .......................................................................... 152 Materiale de etanare a rosturilor ...................................................................................................... 153 Protecia betonului ............................................................................................................................. 153 Strat de acoperire mortar pentru structuri de reinere a apei ............................................................ 154 Membrane flexibile din bitum/polietilen ............................................................................................ 155 Tencuieli fr contracii ...................................................................................................................... 155 Cofraje ............................................................................................................................................... 156 Material conducte ............................................................................................................................ 156

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(129)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6

Conducte din font ductil ................................................................................................................. 156 Fitinguri din font ductil .................................................................................................................... 157 mbinri .............................................................................................................................................. 157 Cptuirea interioar a conductelor i a racordurilor din font ductil .............................................. 158 Cptuire exterioar pentru conducte i racorduri din font ductil .................................................. 159 Conducte din beton prefabricat ......................................................................................................... 159 Conducte din mase plastice armate cu fibra de sticl ....................................................................... 159 Conducte PVC ................................................................................................................................... 160 Conducte i racorduri PEID ............................................................................................................... 160 mbinri mobile i adaptoare flanelor ............................................................................................... 160 Garnituri de etanare din cauciuc i lubrifiani pentru conducte ........................................................ 160 Benzi, mastic i past pentru mbinri metale feroase ...................................................................... 161 Rame cmine din beton prefabricat ................................................................................................... 161 Capace i rame destinate cminelor ................................................................................................. 161 Trepte din fier pentru cmine ............................................................................................................. 161 Suprafee cutii de protecie ................................................................................................................ 161 Capace rigole i rame ........................................................................................................................ 161 Confecii metalice ............................................................................................................................ 161 Structuri metalice ............................................................................................................................... 161 Grinzi pod rulant i structuri de susinere .......................................................................................... 161 Limite de deviaie ............................................................................................................................... 162 Balustrade, trepte, scri, lanuri de siguran .................................................................................... 162 uruburi, buloane, piulie i aibe ...................................................................................................... 162 Sudare ............................................................................................................................................... 162 Fabricare ............................................................................................................................................ 163 Msuri normale de protecie anti-coroziv......................................................................................... 163 Msuri speciale de protecie anticoroziv .......................................................................................... 163 Strat de protecie pentru prile sub ap ........................................................................................... 164 Material pentru realizarea patului conductelor ............................................................................. 164 Materiale pentru realizarea patului conductelor ................................................................................ 164 Lucrri de antier ............................................................................................................................. 164 Material de umplere ........................................................................................................................... 164 Membrane geotextile ......................................................................................................................... 164 Strat de fundaie i strat de baz ....................................................................................................... 164 Asfalt .................................................................................................................................................. 165 Borduri ............................................................................................................................................... 165 Dale de pavaj din beton prefabricat ................................................................................................... 165

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

LUCRRI DE DEMOLARE I DEFRIARE ......................................................... 166


Aprobarea ......................................................................................................................................... 166 Gardurile i barierele temporare .................................................................................................... 166 Condiii cu privire la trafic .............................................................................................................. 166 Curarea antierului ....................................................................................................................... 166 Protecii............................................................................................................................................. 166 Dotri ale drumurilor ....................................................................................................................... 166 Depozitare ........................................................................................................................................ 166

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(130)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3.8 3.9 3.10 3.11

Exploziile .......................................................................................................................................... 167 Umplerea terenului i finisarea suprafeei .................................................................................... 167 Protecia obiectelor existente ........................................................................................................ 167 Umplerea i sigilarea conductelor abandonate ............................................................................ 167

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32

LUCRRI DE TERASAMENTE .......................................................................... 168


Proiectare ......................................................................................................................................... 168 Durabilitate ....................................................................................................................................... 168 Materiale de umplutur ................................................................................................................... 168 Excavaiile vor fi umplute cu material granular ............................................................................ 168 Proiectarea rambleului .................................................................................................................... 169 Proiectul de fundaie ....................................................................................................................... 169 Presiunea exercitata de ap ........................................................................................................... 169 Investigaii suplimentare pe antier .............................................................................................. 169 Raportul de Investigaie a Solului .................................................................................................. 170 Proiectarea lucrrilor de terasamente ........................................................................................... 170 Durabilitate ......................................................................................................................................... 171 Tratarea terenului .............................................................................................................................. 171 Raportul Proiectului Geotehnic .......................................................................................................... 171 Notificarea de ncepere a lucrrilor ............................................................................................... 172 Lucrri de terasamente pe linii i nivele ....................................................................................... 172 Mrimea excavaiilor ....................................................................................................................... 172 Gropi de mprumut .......................................................................................................................... 172 Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat ............................... 172 Compactarea materialului de umplutura ....................................................................................... 173 Excavarea materialului necorespunztor...................................................................................... 173 Alunecri, prbuiri i excavaii excesive..................................................................................... 173 Excavaiile care vor fi protejate mpotriva infiltrrii apei............................................................. 173 Metoda de execuie a excavaiilor .................................................................................................. 174 Ramblee i pante ............................................................................................................................. 174 Curarea suprafeei solului ........................................................................................................... 174 Gropile de sondaj ............................................................................................................................ 174 Inspeciile efectuate de ctre Inginer ............................................................................................ 174 Intersectarea cursurilor de ap ...................................................................................................... 175 Evacuarea apei ................................................................................................................................. 175 Excavarea conform aliniamentelor i nivelelor ............................................................................ 175 Testele cu privire la apa subteran ................................................................................................ 175 Testele cu privire la nivelul formaiunilor ..................................................................................... 175 Evacuarea surplusului de material excavat .................................................................................. 175 Excavarea n plus ............................................................................................................................ 175 Excavaiile pentru conducte ........................................................................................................... 176

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(131)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.39.1 4.39.2 4.39.3 4.40 4.41

Compactarea manual a nivelului de platform ........................................................................... 176 Realizarea umpluturii fr punerea n pericol a structurilor ....................................................... 176 Selectarea i compactarea materialului de umplutur ................................................................ 176 Umplerea Excavaiilor realizate sub Drumuri ............................................................................... 177 Nivelarea zonelor ............................................................................................................................. 177 Acoperirea i sprijinirile .................................................................................................................. 178 Refacerea oselelor ......................................................................................................................... 178 Generaliti ........................................................................................................................................ 178 Restabilirea oselelor, trotuarelor, potecilor, aleilor pentru bicicliti i acostamentelor. ................... 178 Restabilirea bordurilor, canalelor, marginilor i a ancadramentelor ................................................. 178 Refacerea drumurilor distruse i a aleilor..................................................................................... 178 Refacerea oselelor i a drumurilor cu beton spongios ............................................................. 178

4.42 Refacerea spaiilor verzi ................................................................................................................. 179 4.42.1 Generaliti ........................................................................................................................................ 179 4.42.2 Garduri, Garduri vii i Ziduri ............................................................................................................... 179 4.42.3 Acostamente ...................................................................................................................................... 179 4.42.4 Copacii ............................................................................................................................................... 179 4.42.5 Drenarea terenului ............................................................................................................................. 180 4.42.6 Rambleierea ...................................................................................................................................... 180 4.42.7 Demolarea ......................................................................................................................................... 181 4.42.8 ntreinerea reparaiilor....................................................................................................................... 181 4.42.9 Defriarea zonei ................................................................................................................................. 181 4.42.10 Aezarea i compactarea cenuii de combustibil pulverizate (PF A) ................................................. 181 4.42.11 Peisagistic ........................................................................................................................................ 181

5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16

BETONUL SI COFRAJELE.................................................................................. 184


BETONUL ......................................................................................................................................... 184 Prevederi generale aplicabile lucrrilor de beton armat ............................................................. 185 Prevederi specifice realizrii elementelor din beton armat i a materialelor componente ...... 186 Turnarea betonului .......................................................................................................................... 187 Prevederi Generale Privind Betonarea .............................................................................................. 187 Betonul preparat in staie ............................................................................................................... 188 Adaosuri de beton ........................................................................................................................... 189 Amestecurile de prob .................................................................................................................... 190 Adaosuri de beton ce conin PFA ................................................................................................. 190 Betonul ciclopian ............................................................................................................................. 190 Beton cu antrenare de aer .............................................................................................................. 190 Coninutul de cloruri ....................................................................................................................... 190 Dozarea i amestecarea .................................................................................................................. 191 Lucrabilitatea betonului .................................................................................................................. 191 Transportarea, turnarea i compactarea ....................................................................................... 191 Turnarea betonului la temperaturi mici ......................................................................................... 192 Turnarea betonului pe timp calduros ............................................................................................ 192

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(132)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.30.1 5.30.2 5.30.3 5.30.4 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53

Turnarea betonului pe vreme nefavorabil ................................................................................... 193 Temperatura betonului .................................................................................................................... 193 Tratarea betonului dupa turnare .................................................................................................... 193 Controlul calitii lucrrilor ............................................................................................................. 194 Decofrarea ........................................................................................................................................ 194 Blocurile de testare ......................................................................................................................... 195 Compactarea betonului ................................................................................................................... 195 Rosturile de lucru ............................................................................................................................ 196 Turnarea betonului pe lucrri executate anterior ......................................................................... 196 Protecia i ntrirea betonului ....................................................................................................... 196 Lucrri defectuoase ......................................................................................................................... 197 Betonul de egalizare ........................................................................................................................ 197 ncrcarea structurilor de beton .................................................................................................... 197 Rosturi de contracie i dilatare din structuri ............................................................................... 197 Proiectarea ........................................................................................................................................ 197 Tolele de etanare ............................................................................................................................. 197 Materialul de umplutur al rostului ..................................................................................................... 198 Stratul de etanare al rostului ............................................................................................................ 198 Tratament de remediere a suprafeelor de beton ......................................................................... 198 Mortarul uscat .................................................................................................................................. 199 Fundaiile, facilitile de construcii i montarea echipamentelor ............................................. 199 Localizarea i aliniamentul ............................................................................................................. 199 nregistrri ale betonrii .................................................................................................................. 199 Clasificarea structurilor de beton .................................................................................................. 200 Coduri i Standarde ......................................................................................................................... 200 Metodele de Proiectare ................................................................................................................... 200 ncrcri luate n calculul structurilor ........................................................................................... 200 Presiunea exercitat de apa freatic ............................................................................................. 201 Proiectul de rezisten .................................................................................................................... 201 Organizarea producerii betonului pe antier ................................................................................ 201 Materiale i testare Tipul de Ciment ........................................................................................... 201 Testarea cimentului ......................................................................................................................... 201 Livrarea i depozitarea cimentului ................................................................................................. 202 Cimentul msurat prin cntrire .................................................................................................... 203 Respingerea cimentului .................................................................................................................. 203 Calitatea apei .................................................................................................................................... 203 Agregatele grosiere i fine.............................................................................................................. 203 Sortarea agregatelor ........................................................................................................................ 204 Depozitarea agregatelor .................................................................................................................. 204 Teste preliminare cu privire la agregate........................................................................................ 205 Teste de lucru pentru agregate ...................................................................................................... 205

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(133)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.54 5.55 5.55.1 5.55.2 5.55.3 5.55.4 5.55.5 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.66.1 5.66.2 5.66.3 5.66.4 5.66.5 5.67 5.67.1 5.67.2 5.67.3 5.67.4 5.67.5 5.67.6 5.67.7 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.72.1 5.72.2 5.72.3 5.73 5.73.1 5.73.2 5.73.3 5.73.4

Livrarea Probelor ............................................................................................................................. 205 Amestecul i testarea ...................................................................................................................... 205 Clasele de beton ................................................................................................................................ 205 Proporiile materialelor ....................................................................................................................... 208 Proiectarea amestecului de beton ..................................................................................................... 208 Testele Amestecului Preliminar ......................................................................................................... 208 Amestecurile de Beton de prob ....................................................................................................... 209 Testarea betonului ........................................................................................................................... 209 Calitatea i testarea ......................................................................................................................... 209 Eantionarea cuburilor.................................................................................................................... 210 Rezultatele rezistenei cubului ....................................................................................................... 210 Alte teste ........................................................................................................................................... 211 Contaminarea ................................................................................................................................... 211 Finisajele suprafeelor produse fr cofraje ................................................................................. 211 Finisajele suprafeelor produse cu cofraje ................................................................................... 211 Finisarea betonului de rezisten nalt ........................................................................................ 211 Tolerana pentru suprafeele de beton .......................................................................................... 211 Tolerana pentru suprafeele din beton ......................................................................................... 213 Cerinele de conformare pentru beton ............................................................................................... 214 Amestecurile neaprobate ................................................................................................................... 215 Testarea nucleelor de beton .............................................................................................................. 215 Coninutul de ap i Testele de tasare .............................................................................................. 215 Dozare prin cntrire i amestecare .................................................................................................. 215 Elementele de beton prefabricat .................................................................................................... 217 Generaliti ........................................................................................................................................ 217 Calitatea betonului i testele asupra betonului .................................................................................. 217 Prile ncastrate ................................................................................................................................ 217 Transportul, depozitarea i montajul ................................................................................................. 218 Montarea elementelor de beton prefabricat....................................................................................... 218 Producerea n fabrica ........................................................................................................................ 218 Programul de lucru i metoda de execuie ........................................................................................ 218 Marcarea componentelor din beton prefabricat ........................................................................... 219 Lucrari pentru fundatii directe ....................................................................................................... 219 Fundaii din beton simplu ............................................................................................................... 220 Fundaii din beton armat ................................................................................................................. 220 Prevederi de execuie ...................................................................................................................... 220 Generale ............................................................................................................................................ 220 Prevederi specifice ............................................................................................................................ 221 Recepia lucrrilor de fundaii ............................................................................................................ 222 Piloi .................................................................................................................................................. 222 Informaii de ordin general ................................................................................................................. 222 Generaliti ........................................................................................................................................ 223 Tipuri de piloi, proiectul piloilor ........................................................................................................ 223 Piloii pentru testele preliminare ........................................................................................................ 224

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(134)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.73.5 Lungimi i tolerane............................................................................................................................ 224 5.73.6 Succesiunea operaiilor ..................................................................................................................... 225 5.73.7 ngroparea piloilor ............................................................................................................................. 225 5.73.8 Repararea i lungirea piloilor ............................................................................................................ 226 5.73.9 Armarea ............................................................................................................................................. 226 5.73.10 Suporturile piloilor ............................................................................................................................. 227 5.73.11 nregistrrile ....................................................................................................................................... 227 5.73.12 Piloi din beton armat prefabricai ...................................................................................................... 227 5.73.13 Piloi forai .......................................................................................................................................... 228 5.73.14 Testele de ncrcare a piloilor .......................................................................................................... 228 5.73.15 Piloi n compresiune ......................................................................................................................... 232 5.73.16 Piloi n tensiune ................................................................................................................................ 234 5.73.17 Supravegherea construciei ............................................................................................................... 234 5.74 COFRAJUL ....................................................................................................................................... 235 5.74.1 Generaliti ........................................................................................................................................ 235 5.74.2 Ungerea cofrajelor ............................................................................................................................. 236 5.74.3 Depozitarea ....................................................................................................................................... 236 5.74.4 Condiii de montaj .............................................................................................................................. 236 5.74.5 Tolerane ............................................................................................................................................ 236 5.74.6 Planuri i calcule ................................................................................................................................ 236 5.74.7 Materiale pentru cofraj ....................................................................................................................... 237 5.74.8 Construcia cofrajelor ......................................................................................................................... 237 5.74.9 Curarea i tratarea cofrajelor .......................................................................................................... 238 5.74.10 Dezasamblarea cofrajului .................................................................................................................. 238 5.74.11 Cofrajele n pant .............................................................................................................................. 239

6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 6.5 6.6

ARMTURI DIN OEL ......................................................................................... 240


Tipuri, calitate i depozitare ........................................................................................................... 240 Grafice de ndoire i tiere.............................................................................................................. 240 Protecie i curare ........................................................................................................................ 240 Tierea i ndoirea armturii ........................................................................................................... 240 Fasonarea .......................................................................................................................................... 241 Toleran ............................................................................................................................................ 241 Fixarea armturilor ............................................................................................................................. 241 Stratul de acoperire din beton ........................................................................................................... 242 Tierea plaselor sudate ..................................................................................................................... 242 nndirea prin suprapunere a barelor i a plaselor ............................................................................ 242 Fixarea armturii ................................................................................................................................ 242 Oeluri pentru armturi ....................................................................................................................... 243 Controlul calitii ................................................................................................................................ 243 Sudarea armturii ............................................................................................................................ 243 Aprobarea nainte de betonare ....................................................................................................... 244

7
7.1 7.2 7.3

LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE ....................................................... 245


Aspect (defecte de suprafa) i defecte interioare ..................................................................... 245 Abateri limit de la form i dimensiuni........................................................................................ 245 Abateri limit la trasare ................................................................................................................... 245

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(135)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13

Trasare .............................................................................................................................................. 245 Tiere ................................................................................................................................................ 246 Protecia anticoroziv ..................................................................................................................... 246 Montajul construciilor din otel ...................................................................................................... 246 Reguli si metode de verificare a calitii ....................................................................................... 247 Depozitare, livrare si transport ....................................................................................................... 247 Pregtirea materialelor .................................................................................................................... 248 Procedee de sudare......................................................................................................................... 248 Remedierea defectelor .................................................................................................................... 249 Controlul execuiei .......................................................................................................................... 249

8
8.1 8.2 8.3 8.4

LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII ................................................................... 251


Hidroizolaii la fundaii (orizontale) ................................................................................................ 251 Hidroizolaii verticale pe perei ...................................................................................................... 251 Hidroizolaii speciale ....................................................................................................................... 251 Hidroizolaii la bazine i rezervoare ............................................................................................... 251

9
9.1 9.2 9.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9.1 9.9.2 9.9.3 9.9.4

LUCRRI HIDROTEHNICE - APRRI DE MALURI ......................................... 253


Generaliti ....................................................................................................................................... 253 Trasarea lucrrilor ........................................................................................................................... 253 Verificri calitative ........................................................................................................................... 253 mbrcmini .................................................................................................................................... 254 mbrcmini vegetale (nierbri) ....................................................................................................... 254 mbrcmini din piatr ...................................................................................................................... 254 mbrcmini din dale de beton ......................................................................................................... 254 Straturi filtrante ................................................................................................................................ 254 Reazeme pentru mbrcmini ....................................................................................................... 255 Fundaii pentru aprri de maluri .................................................................................................. 255 Gabioane .......................................................................................................................................... 255 Materiale utilizate la aprri de maluri........................................................................................... 255 Piatr.................................................................................................................................................. 255 Lemn .................................................................................................................................................. 256 Beton.................................................................................................................................................. 256 Pmnt............................................................................................................................................... 256

10
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

ARHITECTURA I CLDIRILE ............................................................................ 257


Prevederi de ordin general ............................................................................................................. 257 Zidria ............................................................................................................................................... 257 Acoperiuri ....................................................................................................................................... 257 Pereii exteriori ................................................................................................................................. 257 Aspectul interior .............................................................................................................................. 257 Precizia Lucrrilor de Construcii .................................................................................................. 258

10.7 Acoperiul ........................................................................................................................................ 258 10.7.1 Generaliti ........................................................................................................................................ 258

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(136)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10.7.2 Evacurile pentru ap meteoric ....................................................................................................... 258 10.7.3 Tabla de oel galvanizat ..................................................................................................................... 258 10.7.4 Materialul de etanare a mbinrilor mobile....................................................................................... 258 10.8 Pardoseli interioare ......................................................................................................................... 258 10.8.1 Pardoselile cu structur granular ..................................................................................................... 258 10.8.2 Protecia pardoselilor ......................................................................................................................... 258 10.9 10.9.1 10.9.2 10.9.3 10.9.4 10.9.5 10.10 10.11 Perei, tavane i zugrveal ............................................................................................................ 259 Faianarea pereilor ............................................................................................................................ 259 Tencuiala de ciment........................................................................................................................... 259 Zugrveala peretelui .......................................................................................................................... 259 Tencuiala cu finisaj simplu ................................................................................................................. 259 Suportul de metal, metalul expandat i plas de srm.................................................................... 259 Grtare i capace sau platelaje din tabl striat .......................................................................... 260 Casa scrii ........................................................................................................................................ 260

11
11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4

LUCRARI DE ZIDRIE......................................................................................... 261


Generaliti ....................................................................................................................................... 261 Livrare, depozitare, manipulare ..................................................................................................... 261 Executarea lucrrilor ....................................................................................................................... 261 Operaiuni pregtitoare ...................................................................................................................... 261 Alctuirea zidriilor ............................................................................................................................ 261 Tehnologia de executie a zidriilor. ................................................................................................... 262 Protejarea lucrrilor ........................................................................................................................... 262

11.4 Verificri in vederea recepiei ........................................................................................................ 264 11.4.1 Verificri de efectuat pe parcursul executrii lucrrilor ...................................................................... 264 11.4.2 Verificarea calitii execuiei zidriilor ............................................................................................... 265

12
12.1 12.2 12.3

LUCRRI DE NVELITORI I ARPANTE .......................................................... 266


Generaliti ....................................................................................................................................... 266 Materiale si produse. ....................................................................................................................... 266 Livrare, depozitare, manipulare. .................................................................................................... 268

12.3.1 igle si coame .................................................................................................................................... 268 12.3.2 Materiale de lipit ................................................................................................................................. 268 12.4 12.5 12.6 Executarea lucrrilor ....................................................................................................................... 268 Descrierea lucrrilor de baz ......................................................................................................... 269 Prescripii, recomandri, standarde, normative pentru execuia de detaliu ............................. 269 12.4.1 Operaiuni pregtitoare ...................................................................................................................... 268

12.7 Verificri in vederea recepiei ........................................................................................................ 269 12.7.1 Suportul nvelitorii .............................................................................................................................. 270

13
13.1 13.2

TENCUIELI INTERIOARE .................................................................................... 271


Generaliti ....................................................................................................................................... 271 Livrare, depozitare, manipulare ..................................................................................................... 271

13.3 Execuia lucrrilor ........................................................................................................................... 271 13.3.1 Operaiuni pregtitoare ...................................................................................................................... 271 13.3.2 Stratul suport ..................................................................................................................................... 271

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(137)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

13.3.3 13.3.4 13.3.5 13.3.6 13.3.7 13.3.8 13.4

Trasarea suprafeelor ........................................................................................................................ 271 Amorsarea ......................................................................................................................................... 271 Grundul .............................................................................................................................................. 272 Stratul vizibil (Tinci) ............................................................................................................................ 272 Protejarea lucrrilor ........................................................................................................................... 272 Terminarea lucrrilor .......................................................................................................................... 272 Materiale ........................................................................................................................................... 273

14
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7

ZUGRVELI I VOPSITORII ............................................................................... 274


Generaliti ....................................................................................................................................... 274 Lucrri pregtitoare ......................................................................................................................... 274 Pregtirea suprafeelor ................................................................................................................... 274 Condiii de execuie ......................................................................................................................... 275 Zugrveli cu lapte de var................................................................................................................. 275 Vopsitorii cu vopsea de ulei ........................................................................................................... 276 Vopsitorii cu vopsele emailate ....................................................................................................... 276

15
15.1 15.2 15.3

TMPLRIE DIN PVC.......................................................................................... 278


Generaliti ....................................................................................................................................... 278 Tehnologia de execuie ................................................................................................................... 278 Controlul montajului i recepia lucrrilor .................................................................................... 278

16
16.1 16.2

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT ................................................................... 279


Generaliti ....................................................................................................................................... 279 Livrare, depozitare, manipulare ..................................................................................................... 279

16.3 Execuia lucrrilor ........................................................................................................................... 279 16.3.1 Operaiuni pregtitoare ...................................................................................................................... 279 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 Stratul suport ................................................................................................................................... 279 Turnarea mozaicului ........................................................................................................................ 279 Protejarea lucrrilor ......................................................................................................................... 280 Terminarea lucrrilor ....................................................................................................................... 280 Verificri n vederea recepiei ......................................................................................................... 281

17
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10

REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII ............................................... 282


Construciile din crmid i cele din piatr, generaliti ........................................................... 282 Construciile din crmid i cele din piatr, mbinarea i joantarea ........................................ 282 Pereii cu goluri ................................................................................................................................ 283 Rndul rezistent la umezeal ......................................................................................................... 283 Crearea consolei .............................................................................................................................. 283 Aderen la beton ............................................................................................................................ 284 Subzidirea ......................................................................................................................................... 284 Cintrele i protejarea ....................................................................................................................... 284 Construirea cu crmizi sau piatr pe vreme rece ...................................................................... 284 Pregtirea pentru tencuial ............................................................................................................ 284

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(138)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40

Fixarea panourilor de tencuial ..................................................................................................... 284 Tencuiala .......................................................................................................................................... 285 Tencuiala n vreme rece .................................................................................................................. 285 Finisajele pardoselilor de beton ..................................................................................................... 285 Placarea pardoselii .......................................................................................................................... 285 Material pentru mozaic .................................................................................................................... 285 Tencuirea exterioar ........................................................................................................................ 285 Placarea pereilor ............................................................................................................................. 285 Dulgheria i tmplria ..................................................................................................................... 285 Lucrrile de structuri metalice ....................................................................................................... 286 Acoperiurile .................................................................................................................................... 286 Pardoseli din lemn ........................................................................................................................... 286 Cadrele uilor ................................................................................................................................... 286 Ferestrele .......................................................................................................................................... 287 Geamurile ......................................................................................................................................... 287 Vopsirea ............................................................................................................................................ 287 Faiana i gresia ............................................................................................................................... 287 Acoperiul din beton uor .............................................................................................................. 287 Asfaltarea acoperiului ................................................................................................................... 287 Acoperirea cu un strat de bitum .................................................................................................... 287 evile ................................................................................................................................................. 287 Deschizturile din perei, pardoseli i tavane .............................................................................. 288 Toleranele pentru lucrrile la cldiri ............................................................................................. 288 Instalaiile electrice.......................................................................................................................... 288 Rosturile n construirea cldirilor .................................................................................................. 288 Articole ncastrate ........................................................................................................................... 288 Jgheaburile i burlanele.................................................................................................................. 288 Uile exterioare ................................................................................................................................ 288 Uile interioare ................................................................................................................................. 289 Lucrri de lefuire............................................................................................................................ 289

17.41 Specificaii asupra lucrrilor structurale n oel ........................................................................... 289 17.41.1 General .............................................................................................................................................. 289 17.41.2 Materiale ............................................................................................................................................ 289 17.41.3 Proiectul ............................................................................................................................................. 289 17.41.4 Proiectul ............................................................................................................................................. 290 17.41.5 Fabricarea .......................................................................................................................................... 290 17.41.6 Sudur ............................................................................................................................................... 292 17.41.7 Tratamentul De Protejare .................................................................................................................. 294

18

CONDUCTE I LUCRRI AUXILIARE ................................................................ 298

18.1 Asigurarea calitii ........................................................................................................................... 298 18.1.1 Certificare .......................................................................................................................................... 298

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(139)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

18.1.2 Inspecii .............................................................................................................................................. 298 18.1.3 Raportri ............................................................................................................................................ 298 18.1.4 Aprobarea materialelor ...................................................................................................................... 298 18.2 18.3 18.3.1 18.3.2 18.3.3 18.3.4 18.3.5 18.3.6 18.4 18.5 Transportul, manipularea si depozitarea conductelor ................................................................. 298 Pozarea conductelor ....................................................................................................................... 299 Aezare pe beton i ap (cnd este aplicabil) ................................................................................. 300 Materiale granulare pentru patul de pozare ...................................................................................... 301 Pat de pozare i fixare pentru conducte flexibile ............................................................................... 301 Retragerea elementelor de susinere ................................................................................................ 301 Montarea conductelor ........................................................................................................................ 301 Tierea conductelor ........................................................................................................................... 302 Realizarea umpluturilor ................................................................................................................... 302 mbinarea conductelor - conditii generale ................................................................................... 302

18.6 mbinri la conductele de plastic ................................................................................................... 302 18.6.1 Sudarea cap la cap ............................................................................................................................ 303 18.6.2 Imbinarea prin electrofuziune ............................................................................................................ 303 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 mbinri cu mufa .............................................................................................................................. 303 mbinri cu flan ............................................................................................................................ 304 mbinri sudate ................................................................................................................................ 304 Umplerea cu pmnt ....................................................................................................................... 305 Drenaj teren ...................................................................................................................................... 305

18.12 Protectia conductelor ...................................................................................................................... 305 18.12.1 Prevederi generale ............................................................................................................................ 305 18.12.2 Protecia conductelor din oel ............................................................................................................ 305 18.12.3 Protejarea mbinrilor din font i font ductil realizate mecanic .................................................... 305 18.12.4 Tuburi de protectie din polietilen ..................................................................................................... 305 18.12.5 Protecie catodic pentru conducte din oel....................................................................................... 306 18.13 Conectarea conductelor.................................................................................................................. 306 18.13.1 Jonciuni i mbinri n form de a la canale.................................................................................... 306 18.13.2 Racordare cldiri i guri de scurgere la canalizare ........................................................................... 306 18.13.3 Rigole ................................................................................................................................................. 306 18.14 Cmine de vizitare i structuri auxiliare ........................................................................................ 306 18.14.1 Camine din plastic ............................................................................................................................. 306 18.14.2 Cmine din beton ............................................................................................................................... 307 18.14.3 Radier i trepte cmine de vizitare .................................................................................................... 307 18.14.4 Capace cmine .................................................................................................................................. 307 18.14.5 Coloane de ventilare .......................................................................................................................... 307 18.14.6 Marcaje i indicatoare ........................................................................................................................ 307 18.14.7 Fixare n beton ................................................................................................................................... 308 18.14.8 Conducte construite n interiorul cldirilor ......................................................................................... 308 18.15 18.16 18.17 Montajul armaturilor in instalatii ................................................................................................... 308 Montajul fitingurilor in instalatii ..................................................................................................... 309 Montajul contoarelor ....................................................................................................................... 309

19

TESTAREA SI DEZINFECTAREA ....................................................................... 310

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(140)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.9.1 19.9.2 19.9.3 19.9.4 19.9.5 19.10 19.11 19.12 19.13

Verificarea canalelor i cminelor de vizitare condiii generale .............................................. 310 Testarea sistemelor de canalizare ................................................................................................. 310 Verificarea vizual a conductelor ................................................................................................... 310 Testarea cminelor de vizitare i a camerelor .............................................................................. 310 Verificarea infiltraiilor n colectoare ............................................................................................. 310 Verificare racorduri laterale ............................................................................................................ 310 Curarea canalelor colectoare ...................................................................................................... 311 Verificarea final a canalelor colectoare ....................................................................................... 311 Verificarea conductelor aflate sub presiune ................................................................................. 311 Parametrii de prob ........................................................................................................................... 312 Proba de presiune a armturilor ........................................................................................................ 313 Probe hidraulice preliminare .............................................................................................................. 313 Probe hidraulice finale ....................................................................................................................... 313 Verificari i probe dup efectuarea probei de presiune ..................................................................... 314 Deviaii conducte flexibile............................................................................................................... 314 Curarea conductelor principale de ap ...................................................................................... 314 Verificarea conductelor de gaz ...................................................................................................... 315 Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de ap ........................................................... 315

20
20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.1.4 20.1.5

REABILITAREA CONDUCTELOR....................................................................... 317


Reabilitarea conductelor prin alte metode dect nlocuirea ei. ......................................................... 317 Executia lucrarilor prin metoda relining cu conducte din tuburi din PAFSIN................................... 317 Lansarea, imbinarea si impingerea conductelor din PAFSIN ............................................................ 319 Reabilitarea conductelor de canalizare prin metoda "Liner" .............................................................. 320 Reabilitarea racordurilor .................................................................................................................... 321

21
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15

REABILITAREA RETELELOR DE CANALIZARE............................................... 322


Izolarea debitelor de apa ................................................................................................................. 322 Sondaj pregtitor ............................................................................................................................. 322 Pregtirea canalizrilor ................................................................................................................... 322 mbinarea n general ........................................................................................................................ 322 Conexiunile ...................................................................................................................................... 322 Cminele ........................................................................................................................................... 322 Inspectarea dup renovare ............................................................................................................. 323 Proiectul cptuirii (blindajului) i execuia ................................................................................. 323 Repararea: canalizri cu acces al persoanelor ............................................................................ 323 lefuirea cptuelilor( blindajelor) ................................................................................................. 323 Tratarea capetelor i marginilor cptuselilor (blindajelor) din pe i pp .................................... 323 Blindaje reparate pe loc .................................................................................................................. 323 Cptueli (blindaje) grp/grc ............................................................................................................ 323 Instalarea i performana cptuselilor (blindajelor) din rin din poliester/epoxidic .......... 324 Tencuirea i cimentarea /reparaii locale prin rostuire i cimentare .......................................... 324

22

RENOVAREA REELELOR DE AP ................................................................. 326

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(141)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8

Izolarea debitelor ............................................................................................................................. 326 Releveu preliminar........................................................................................................................... 326 Pregtirea reelelor de ap.............................................................................................................. 326 Cptusirea (blindarea) cu rin epoxidic .................................................................................. 326 Bransamentele ................................................................................................................................. 327 Inspectarea conductelor dupa reabilitare ..................................................................................... 327 Blindarea retelelor de apa ............................................................................................................... 327 Introducerea in uz reelelor de ap reabilitate .............................................................................. 328

23
23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19

REALIZAREA LUCRARILOR LA TUNELE SI CHESOANE ............................... 329


Tunele ............................................................................................................................................... 329 Forajele / Chesoanele ...................................................................................................................... 329 Deschiderile din chesoane i tunele .............................................................................................. 329 Chesonul segmentat i cptusirile (blindajele) tunelului ............................................................ 329 Segmentele din beton ale tunelului neambinate .......................................................................... 329 Cptuirile (blindrile) segmentale din beton prinse n uruburi ............................................... 329 Cimentarea segmentelor ................................................................................................................. 330 temuirea .......................................................................................................................................... 330 Rostuirea ncheieturilor .................................................................................................................. 330 Cptueli (blindajele) secundare la segmente .............................................................................. 330 Chesoanele i tunelele trebuie s fie impermeabile .................................................................... 331 Controlul apei subterane ................................................................................................................ 331 Metoda de subtraversare prin mpingerea tuburilor (pipe jacking ) ........................................... 331 Sparea de microtuneluri................................................................................................................ 332 Ventilarea tunelurilor i chesoanelor ............................................................................................ 332 Lucrul cu aer comprimat ................................................................................................................. 332 nregistrarea informaiilor ............................................................................................................... 333 Tolerane pentru chesoane i tunele ............................................................................................. 333 Proceduri de spare a tunelurilor i siguran ............................................................................. 333

24
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.8.1 24.8.2 24.8.3

LUCRRI DE DRUMURI .................................................................................... 334


Lucrrile de terasament pentru drumuri ....................................................................................... 334 Finisarea i protecia terenului de fundare ................................................................................... 334 Formaiunile de drumuri ................................................................................................................. 334 Construcia sub-bazei ..................................................................................................................... 335 Amestec ud de macadam pentru constructie ............................................................................... 337 Beton simplu pentru constructie ................................................................................................... 337 Aternerea macadamului bitumat .................................................................................................. 337 Pavajele asfaltice ............................................................................................................................. 337 Pavajele asfaltice de acoperire .......................................................................................................... 337 Betonul asfaltic amestecat la cald ..................................................................................................... 337 Limitri determinate de condiiile meteorologice. ............................................................................. 338

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(142)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

24.8.4 24.8.5 24.8.6 24.8.7 24.8.8 24.8.9 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19

Pregtirea .......................................................................................................................................... 338 Transportul ......................................................................................................................................... 338 Amplasarea ........................................................................................................................................ 338 Amplasarea bordurilor ....................................................................................................................... 340 Aleile .................................................................................................................................................. 340 Testarea ............................................................................................................................................. 341 Subturnarea impermeabil pentru oseaua din beton ................................................................ 341 Armarea oselelor din beton .......................................................................................................... 341 Turnarea oselelor din beton ......................................................................................................... 341 Aezarea bordurilor i canalelor .................................................................................................... 341 Fundaiile pentru trotuare ............................................................................................................... 342 Aezarea dalelor din beton pentru pavare .................................................................................... 342 Aezarea blocurilor de pavaj .......................................................................................................... 342 Tolerane pentru suprafeele oselelor finisate ........................................................................... 342 Fixarea rigolelor ............................................................................................................................... 342 Trotuarele din beton ........................................................................................................................ 342 Traversri de drum si cai ferate ..................................................................................................... 342

25
25.1 25.2 25.2.1 25.2.2 25.2.3 25.2.4 25.3

MPREJMUIRI I SISTEMATIZAREA LUCRRILOR ......................................... 344


Documente naintate ....................................................................................................................... 344 Materiale ........................................................................................................................................... 344 Stratul de sol vegetal ......................................................................................................................... 344 Iarba ................................................................................................................................................... 344 Copaci i arbuti ................................................................................................................................ 344 Pietriul .............................................................................................................................................. 344 Montarea gardurilor i porilor ....................................................................................................... 344

25.4 Amenajarea peisagistic ................................................................................................................. 344 25.4.1 Tierea pomilor .................................................................................................................................. 344 25.4.2 Inspecia pomilor pstrai ................................................................................................................... 344 25.4.3 Protejarea copacilor pstrai .............................................................................................................. 344 25.4.4 ntreinerea copacilor pstrai ............................................................................................................ 345 25.4.5 Pregtirea terenului ........................................................................................................................... 345 25.4.6 Cultivarea terenului ............................................................................................................................ 345 25.4.7 Perioada pentru plantare ................................................................................................................... 346 25.4.8 Plantarea ierbii ................................................................................................................................... 346 25.4.9 Irigarea ............................................................................................................................................... 346 25.4.10 ntreinerea ......................................................................................................................................... 346 25.4.11 nlocuirea ........................................................................................................................................... 346 25.4.12 Testarea solului ................................................................................................................................. 346

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(143)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Anexe Anexa A: Normative, Reglementri i Instruciuni ..................................................... 347 Anexa B: Standarde Aplicabile ..................................................................................... 351 Anexa C: Formular A ..................................................................................................... 377 Anexa D: Formularul B .................................................................................................. 379 Anexa E: Formular C ..................................................................................................... 380 Anexa F: Formular D ..................................................................................................... 382

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(144)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

1
1.1
1 2 3 4 5

General
Introducere
Condiiile Contractului i Planurile obinute de la Autoritatea Contractant vor fi interpretate n coroborare cu Specificaiile i aspectele raportate la acestea. Indiferent de mprirea Specificaiilor sub diferite titluri, fiecare parte a acestora va fi considerat ca suplimentara i complementara la fiecare din celelalte pari. Titlurile din cadrul Specificaiilor nu vor fi considerate ca parte a acestora i nu vor fi luate n considerare n interpretarea sau alctuirea acestora n cadrul Contractulu i. Toate referinele din cadrul Specificaiilor vor fi referine la clauzele sau Sub -clauzele acestora, cu excepia cazului n care se dispune contrar. Toate lucrrile civile vor respecta prevederile cuprinse n aceste Specificaii, dac nu exist alte dispoziii. Antreprenorull va furniza numele productorilor i informaii detaliate despre materialele propuse pentru a fi folosite la lucrri Reprezentatului Angajatorului care va avea puterea s resping orice parte care, dup prerea lui, este nesatisfctoare i nu respect specificaiile.

1.2
1 2 3

Standarde i normative
Toate lucrrile civile vor respecta Standardele Romneti n vigoare, ca cerin minim. Vor fi folosite cu precdere Standarde romneti sau, dup necesiti alte Standarde Internaionale recunoscute folosite n general pentru lucrrile civile. Materialele furnizate i munca executat vor respecta aceste standarde i reglementri ca o cerin minim. Dac productorii ofer materiale la alte standarde, acestea vor fi egale sau superioare standardelor menionate i vor pune la dispozitia Angajatorului detalii complete privind diferenele dintre acestea.

1.3
1 2

Lista standardelor i normativelor romaneti aplicabile


n sensul celor menionate anterior se vor avea n vedere standardele romaneti menionat e n anexa A si anexa B.. Lista nu este exhaustiva. Toate proiectele, materialele i lucrrile se vor baza pe standardele naionale aplicabile, n vigoare la data proiectrii. Dac nu exist standarde naionale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde strine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz n care va ataa documentaiei proiectului norma respectiv, mpreuna cu traducerea corespunztoare n limba romn.

1.4
1

Nivel i cote de nivel


Cu excepia cazului n care se specifica contrar, toate nivelele vor fi exprimate n metri fa de nivelul Marii Negre, cu o acuratee de trei zecimale. Datele cu privire la toate nivelele se vor baza pe cotele de nivel aprobate de ctre Inginer. Antreprenorul va stabili, construi i proiecta cotele de nivel suplimen tare necesare pe perioada de executare a Lucrrilor, care vor fi verificate periodic. Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea Lucrrilor n conformitate cu datele referitoare la nivele. Cotele de nivel i celelalte puncte de referina din vecintatea antierului (antierelor) vor fi furnizate de ctre Inginer Antreprenorului nainte de executarea Lucrrilor. Antreprenorul va ine un registru al nivelelor tuturor cotelor i va nainta Inginerului o copie a registrului. Sistemul de coordonate al cotelor de pe antier va fi sistemul de coordonate utilizat de Autoritatea Contractanta i va fi corelat cu nivelul cotelor i aprobat de ctre Inginer.

2 3

1.5
1

Dimensiuni
Toate dimensiunile, distanele i nivelele coninute n Planurile obinute de la Autoritate a Contractanta sunt exprimate n sistemul metric. n cazul n care sunt necesare planuri de lucru, Antreprenorul va pregti i nainta aceste planuri n sistem metric.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(145)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

1.6
1

Trasarea lucrrilor
Lucrrile vor fi marcate i relaionate in sistemul Naional de Coordonate. Antreprenorul va poziiona cote de nivel temporare i staii de investigaii n locaiile corespunztoare din cadrul antierului de Lucrri i, n perioad de execuie a Lucrrilor, va verifica periodic nivelele bornelor i coordonatele staiilor n raport cu liniile i nivelele de referina furnizate de ctre Inginer. Bornele temporare i staiile de investigare vor fi amplasate n afar Lucrrilor de construcii, cu excepia cazului n care se specifica contrar. Antreprenorul va nainta Inginerului, n vederea aprobrii, planurile n care se indica amplasarea i nivelele sau coordonatele, dup caz, ale fiecrei borne de nivel temporare i ale staiilor de investigaii utilizate pentru marcarea Lucrrilor, n dublu exemplar. nainte de a ncepe execuia oricrei seciuni de Lucrri, Antreprenorul va nainta Inginerului spre aprobare detaliile complete cu privire la amplasare, mpreun cu calculele i planurile suport (inclusiv planurile ce indic amplasamentele i coordonatele punctelor de referin utilizate), n dublu exemplar. Antreprenorul va identifica dimensiunile amplasamentelor tuturor structurilor prin raportarea lor la lucrrile existente i prin interpretarea Planurilor. Panta colectoarelor, reelelor de conducte i nivelul deversoarelor, radierul canalelor i al altor structuri hidraulice vor fi indicate n planuri, cu excepia cazurilor n care se solicit contrar sau se aprob de ctre Inginer. Locaiile structurilor care vor fi construite ca i componente de Lucrri vor fi identifi cate prin raportare la rui de oel btui n beton sau la orice alte mijloace de marcaj aprobate, montate de ctre Antreprenor, care trebuie s stabileasc i coordonatele instrumentelor de marcaj i distana acestora fa de structurile adiacente existente. Antreprenorul va stabili puncte de coordonate de referin la intervale nu mai mari de 500 m de -a lungul colectoarelor i conductelor importante, iar aceste puncte vor fi localizate i clar marcate n locurile aprobate, fie pe cldirile existente, ori prin rui din oel, fixai n beton. Antreprenorul va stabili seciunile Lucrrilor n momentul n care este instruit n acest sens de ctre Inginer, n scopul facilitrii interveniei Autoritilor care presteaz servicii n vederea realizrii unor modificri temporare sau permanente la echipamentele sau serviciile pozate ingropat deinute de acestea.

1.7
1 2

Execuia i calitatea execuiei


Antreprenorul va angaja supervizori nalt calificai i cu experien, aprobai de ctre Inginer, pentru supravegherea investigaiilor i stabilirea acestora, aa cum este descris prin Contract. Instrumentele de investigaie utilizate de ctre Antreprenor vor fi moderne din punct de vedere al tipului i fabricaiei, corespunztoare pentru executarea lucrrilor i meninute la standarde de prim clas. Instrumentele i/sau echipamentele vor fi supuse aprobrii Inginerului. Pentru toate instrumentele de investigaie utilizate n cadrul Lucrrilor, Antreprenorul va depune certificatele de etalonare recent emise de ctre autoritile competente. Etalonarea instrumentelor trebuie realizat la fiecare ase luni. Toate jurnalele cu date din teren, calculele i hrile rezultate din activitile de investigare menionate anterior vor fi predate Inginerului imediat dup finalizarea activitii de investigare. Antreprenorul va asigura fora de munca calificata i necalificat precum i materialele necesare pentru a facilita verificarea i aprobarea de ctre Inginer a nivelelor i marcajelor aliniamentelor i localizrii structurilor, aa cum este prevzut n clauza referitoare la Marcajul lucrrilor Informaii de ordin general. Antreprenorul va nregistra progresul Lucrrilor prin efectuarea de fotografii electronice. Antreprenorul va furniza un grafic al principalelor etape ale construciei pentru Inspectoratul de Stat pentru Verificarea Calitii n Construcii.

4 5

6 7

1.8
1

Specificaii cu privire la standarde


Toate proiectele, materialele i lucrrile se vor baza pe standardele naionale aplicabile, n vigoare la data proiectrii. Dac nu exist standarde naionale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(146)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

standarde strine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz n care va ataa documentaiei proiectului norma respectiv, mpreuna cu traducerea corespunztoare n limba romn. 2 O lista a standardelor naionale relevante aplicabile este prezentata n anex. Lista nu este exhaustiva.

1.9
1

Standarde pe antier
Antreprenorul va achiziiona i pstra pe antier o copie dup fiecare Standard, Ghid i Manual important sau dup Standardele naionale aprobate la care se face referire n Specificaii. n plus, Antreprenorul va achiziiona i pstra pe antier o copie dup orice alt Standard, Ghid sau Standard Naional care se aplica materialelor furnizate. Copiile dup standarde vor fi disponibile permanent pentru referina n biroul Inginerului. n cazul n care Inginerul solicit traducerea n limba romana sau engleza a oricrui Standard sau Manual, Antreprenorul este obligat sa-i furnizeze o copie scris la computer n termen de 7 zile de la data primirii solicitrii n scris.

1.10
1

Aspectele care nu sunt acoperite de standarde


Orice materiale sau orice execuie de lucrri care nu sunt specificate n/sau acoperite de standarde, Ghiduri i Manuale vor fi de asemenea tip i de o asemenea calitate nct s fie n msura s asigure executarea unei lucrri de prima clasa. n astfel de cazuri, Inginerul va determina dac toate materialele sau unele dintre cele oferite sau livrate pe antier sunt corespunztoare pentru a fi utilizate n realizarea Lucrrilor, iar hotrrea Inginerului n aceasta privina va fi definitiv i fr echivoc.

1.11
1 2

Planuri i calcule
Planurile care descriu Cerinele Autoritarii Contractante sunt incluse n Documentaia de atribuire Vol. 3 Piese desenate. Planurile i Propunerile coninute n Oferta sunt acelea naintate de Ofertant mpreuna cu Oferta i cuprind urmtoarele: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Amplasamentul general al antierului; Planuri/diagrame de proces; Diagrama de proces i instrumentaie; Planurile de amplasament general al principalelor structuri; Detalii speciale ale principalelor structuri; Planurile arhitecturale ale tuturor structurilor principale; Planurile de sistematizare ale antierului;

1.12
1

Propunerile de proiectare
In cadrul propunerilor scrise cu privire la bazele si principiile de proiectare a Lucrrilor, o atenie special se va acorda proiectului hidraulic i celui de rezisten precum i standardelor i ghidurilor practice. ntocmirea proiectelor se va face conform cu legislaia naional, respectnd prevederile Legii nr. 10/24.03.1995 publicat n Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea n Construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.

1.13
1

Propuneri de construcie
In cadrul propunerilor scrise cu privire la executarea construc iei tuturor componentelor importante de Lucrri, o atenie special se va acorda urmatoarelor: (a) (b) Materialelor i metodelor de execuie a reelelor de conducte, n special lucrrilor fr sptura; Managementului traficului de autovehicule pentru lucrrile efectuate cu afectarea drumurilor publice;

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(147)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(c) (d) (e) (f)

Soluiilor cu privire la debitele de ap de suprafaa i de ap brut existente ; Materialelor pentru toate componentele structurale principale; Metodelor de executare pentru majoritatea lucrrilor de terasamente, excavaii, turnare a betonului, ridicare cldiri, inclusiv lucrrile de reabilitare; Legturilor, coordonrii i cooperrii cu ali Contractori.

1.14
1 2 3 4 5

Planurile reelei de ap i canalizare


Amplasamentul general al reelelor. Profiluri longitudinale. Profiluri transversale. Schema de montaj retea de ap. Detalii tip.

1.15
1

Planuri de lucru i calcule


Antreprenorul va pregti i nainta toate Documentele de Lucru i calculele aferente, inclusiv detaliile pentru construcia i finalizarea Lucrrilor. Aceste planuri i calcule vor fi realizate i naintate Inginerului spre aprobare i vor cuprinde urmtoarele:

1.16
1 2 3 4 5 6 7

Reele de conducte:
Calculele hidraulice, incluznd determinarea testelor de presiune; Planul antierului i planurile de amplasament general; Profilurile reelelor de conducte; Planurile i listele tuturor reelelor de conducte, pieselor de mbinare, camerelor, detaliile anurilor i dispoziiile generale ale blocurilor de ancorare; Planurile i calculele de armtura ale blocurilor de ancorare pentru reelele de conducte ; Planurile, calculele i metodele de execuie pentru toate subtraversrile de drumuri, cai ferate i ruri, precum i de branare la reelele existente; Sistematizarea, drenarea, lucrrile de umplutura i toate lucrrile auxiliare care au legtura cu lucrrile de refacere.

1.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proiecte civile i de rezisten


Amplasamentul general i proiectele de fundaie, mpreuna cu dimensiunile tuturor cldirilor, bazinelor, utilajelor i echipamentelor auxiliare; Calculele i proiectele de rezisten, inclusiv proiectul de fundaie; Proiectele de detaliu ale structurilor din beton armat, oelului de armtura i lucrrilor de zidrie ; Calculele i proiectele de armtura pentru betonul n situu i prefabricat; Planurile de fabricaie ale tuturor lucrrilor din oel de armtur; Proiectele arhitecturale i de construcii, incluznd zidria, materialul de protecie, acoperiul i toate finisajele specificate, att exterioare, ct i interioare; Proiectul de detaliu al nveliului de protecie; Proiectele de construcie a drumurilor, incluznd detaliile cu privire la borduri i drenaje; Proiectul de detaliu al gardului i amenajarilor; Sistematizarea, drenajul terenului, lucrrile de umplutura i toate lucrrile auxiliare.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(148)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

1.18
1

Arhiva Planurilor
Arhiva Planurilor va cuprinde n esena Proiectele de Lucru ale Antreprenorului, dup cum au fost enumerate anterior, indicnd Lucrrile aa cum sunt executate.

1.19
1 2 3 4

Procedura de realizare a Proiectelor de Lucru i a Calculelor


Proiectele i calculele care trebuie realizate de ctre Antreprenorul vor fi ntocmite i naintate n conformitate cu urmtoarele cerine. Mrimea paginii va fi conforma formatului internaional, cu excepia cazului n care se convine cu Inginerul altfel. Planurile tuturor componentelor de construcii trebuie s fie clare i complete. Alegerea scrii va depinde de tipul planului i/sau detaliilor care vor fi prezentate. Scrile recomandate se prezint dup cum urmeaz: (a) (b) (c) (d) (e) Planurile conductelor 1:500/1:1000 Profilurile conductelor 1:500 orizontal, cu scara verticala de la 5 la 10 ori scara orizontala. Planurile/amplasamentele antierului 1:500/1:1.000 Planuri generale pentru obiecte 1:100 i 1:200 Detalii 1:10, 1:20 si 1:50

Antreprenorul va nainta Inginerului copii dup toate planurile i calculele atunci cnd se dorete aprobarea acestora, iar Inginerul va napoia o copie a planurilor i calculelor, cu comentariile sale, Antreprenorului. Modificrile i/sau comentariile fcute de ctre Inginer asupra planurilor i calculelor vor fi incluse imediat, iar planurile i calculele naintate din nou pn este obinuta aprobarea final. Copii dup fiecare set de planuri i calcule aprobate vor fi naintate Inginerului. Planurile vor fi stampilate clar ca PLANURI DE LUCRU APROBATE DE CTRE INGINER. Detalii privind numrul documentelor sunt date n Condiiile Particulare. Antreprenorul va obine aprobarea de la tere pari pentru proiectele de Lucrri permanente pentru care este responsabil. Aceasta include obinerea aprobrilor n conformitate cu legislaia romneasca, n vigoare. nceperea Lucrrilor la oricare dintre componentele de Lucrri va fi permis numai dup aprobarea de ctre Inginer a planurilor i calculelor Antreprenorului. Aprobarea de ctre Inginer a planurilor i calculelor Antreprenorului, incluznd modificrile fcute de ctre Inginer, nu l elibereaz pe Antreprenor de obligaia sa de a executa Lucrrile n conformitate cu Contractul.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(149)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2
2.1
1

MATERIALE
Condiii generale
Toate materialele, n special cele importate, vor fi adecvate condiiilor climatice i de mediu de pe teren. Se va urmari respectarea cerintelor legislatiei in vigoare din Romania privind agrementarea materialelor utilizate.

2.2
2.2.1 1

Beton
Ap Apa folosit pentru amestecul i protejarea betonului mpotriva uscrii rapide va fi conform Standardelor romneti pentru calitatea apei potabile. Apa destinat folosirii pentru beton i mortar i pentru protejare mpotriva uscrii rapide va fi obinut de la o surs aprobat. Apa nu va afecta rezistena i durabilitatea betonului sau a mortarului i nu va provoca decolorarea betonului ntrit i nici nu va afecta armtura. Ciment Tot cimentul va fi ciment Portland rezistent la sulfai conform standardelor din Romania Copii ale certificatelor de testare ale productorului vor fi puse la dispoziia Angajatorului de ctre Antreprenor fr s mai fie cerute. Cimentul n saci va fi livrat la locul lucrrilor n condiii de siguran i n ambalajul sigilat i cu marca productorului. Depozitarea cimentului Dac cimentul este furnizat de mai multe surse, vor fi asigurate locuri de depozitare separate. Orice ciment contaminat de un alt ciment provenind dintr-o surs diferit va fi respins. Imediat dup recepie, cimentul va fi depozitat fie n silozuri speciale fie n structuri ce garanteaz un mediu uscat, etan, aerisit corespunztor cu podeaua la cel puin 500 mm deasupra nivelului solului. Toate spaiile de depozitare vor permite accesul facil n scopul verificrii i identificrii. Agregate pentru beton Agregatele vor fi conform Standardele Romneti in vigoare. Eantioane de agregate vor fi predate unui laborator desemnat pentru testare cu cel puin 3 sptmni nainte de data stabilit pentru nceperea betonrii i ori de cte ori se propune o surs diferit pentru agregate. Agregatele trebuie s fie rezistente, solide, durabile, curate, s nu conin materie organic i strat de acoperire aderent. Dac nu exist alte aprobri, Antreprenorul, n conformitate Standardele Romneti, va determina proprietile de contracie ale agregatelor de la sursa de aprovizionare propus. Folosirea agregatelor pentru beton n anumite locaii nu va fi aprobat, dac, n opinia Angajatorului, proprietile de contracie sunt excesive. Concentraiile de clorur i sulfat din agregate vor fi n limite ce nu vor depi concentraiile specifice compoziiei betonului. Depozitare agregatelor Antreprenorul va asigura mijloace de depozitare a agregatelor n fiecare locaie unde este fcut betonul astfel nct: (a) (b) (c) Agregatele grosiere i fine vor fi pstrate separat tot timpul; Contaminarea agregatelor cu pmnt sau alt material strin va fi prevenit n mod eficient tot timpul; Fiecare grmad de agregate se va putea usca liber.

2.2.2 1

2.2.3 1

2.2.4 1

2.2.5 1

2 3

Antreprenorul se va asigura c agregatele grosiere calibrate sunt marcate cu plcue din aliaj dur, depozitate i luate din depozit fr s se produc segregarea betonului. Agregatele fine umede nu vor fi folosite, conform Inginerului, pn nu au ajuns prin uscare la o consisten stabil i uniform, dect dac Antreprenorul msoar continuu coninutul de umiditat e din agregatele fine i va ajusta cantitile de agregate fine i ap adugat n fiecare ncrctur

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(150)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

de ciment. Dac este necesar, pentru conformarea la cerinele acestei Clauze, Antreprenorul va proteja grmezile de agregat fin mpotriva condiiilor aspre de mediu. 4 Antreprenorul va pune la dispoziia Inginerului oricte eantioane de agregate solicit s verifice. Aceste eantioane vor fi colectate n punctul de descrcare al agregatelor la centrala de dozare. Dac unul dintre aceste eantioane nu este conform Specificaiilor, agregatul respectiv va fi ndeprtat imediat de pe antier i Antreprenorul va face modificrile necesare n aranjamentele de depozitare pentru a asigura conformitatea cu Specificaiile. Armare, oel precomprimat i dispozitive de fixare Oelul precomprimat va fi conform Standardelor romneti n ceea ce privete caracterizrile, proprietile, simbolurile de identificare, oelul beton, dimensiuni bare i construcii din oel beton, distanieri din oel beton Dispozitivele de fixare din oel precomprimat vor fi aprobate i adecvate pentru tipul de srm i cabluri. Antreprenorul va colecta i, la cerere, va furniza Angajatorului certificate de la productori confirmnd c oelul i celelalte elemente componente furnizate sunt confo rme cu normativele si standardele in vigouare din Romania. Oelul nu va conine ulei, vopsea, tunder de la laminare, murdrie, rugin, sulfai, cloruri sau alt agent ce poate afecta mbinarea sau poate conduce la apariia coroziunii. Bar de armtur i cofraj distanier Distaniere pentru beton armat 1 Pe latura unde betonul impermeabil intr n contact cu apa, se vor folosi doar distaniere din beton structural cu rezisten minim produs ntr-un atelier cu condiii de calitate monitorizat sau orice solutie agrementata si dovedida prin acte de calitate inaintate de catre Antreprenor catre Angajator. Cofraj distanier 2 3 Doar distaniere realizate din uruburi cu filet pe toat lungimea i poriune hidroizolant la mijloc, precum i conuri din plastic sunt permise pentru betonul impermeabil. Pentru beton neimpermeabil se vor folosi distaniere cu conuri de fixare pentru ncrcarea prin srme pentru beton precomprimat. Pentru beton permeabil se vor folosi srme din beton precomprimat. n cazuri speciale, cu acordul Angajatorului, conurile nu sunt folosite (n aceste cazuri conurile lips vor fi izolate cu nchiztori din plastic dup ndeprtarea srmelor din beton precomprimat). Aditivi pentru beton Antreprenorul va colecta i va furniza la cerere Angajatorului urmtoarele detalii despre orice aditiv propus: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Numele i marca productorului Tipul; ex. accelerator de priz, care reine ap, antrenor de aer, pentru beton de etanare cum ar fi microsilica etc. Detalii complete de la productor despre testele de acceptare a aditivilor Dozarea recomandat de productor i efectele sub-dozrii i supra-dozarii Instruciuni de folosire i msuri de siguran Stare fizic; ex. lichid sau solid i culoarea Compoziie; ex. coninut de materie uscat, coninut de cenu i densitatea relativ a aditivilor lichizi Coninutul de ioni ai clorurii exprimat n greutatea aditivilor i greutatea cimentului pentru dozarea recomandat Condiii de depozitare recomandate, durata de via i de depozitare i reacia aditivilor la temperaturi extreme; cum ar fi sub punctul de nghe i peste 40 C Orice incompatibilitate cunoscut cu ali aditivi sau anumite tipuri de ciment

2.2.6 1

2.2.7

2.2.8 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(151)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Coninutul de clorur al amestecului nu va depi 2 % din greutatea amestecului sau 0,03 % din greutatea cimentului pentru dozarea recomandat i va fi respectat coninutul total de clorur i sulfat al amestecului de beton. nainte de a folosi orice aditiv pentru lucrri, Antreprenorul va furniza certificate ce confirm c cerinele de depozitare au fost respectate. Membrane protectoare lichide Antreprenorul va oferi, la cerere, Angajatorului, informaii despre tipul, numele mrcii, productorul, forma, ingredientele active i rata de aplicare a produselor de tratare propuse. Aprobarea oricrui produs de tratare se va face cu urmtoarea condiie: capacitatea de a reine umezeala n condiii de mediu pe timpul verii s fie cel puin 75 %. Produsele de protejare nu vor reaciona chimic cu betonul i nu se vor fisura, coji sau dezintegra timp de 3 sptmni dup aplicare sau nu vor cauza decolorarea suprafeelor n timp. Profile hidroizolante Acolo unde sunt montate profile hidroizolante n beton, acestea vor fi fixate astfel nct s previn micarea i nu vor avea strat de acoperire exterior care ar putea slbi fixar ea. Antreprenorul va lua msuri de siguran pentru a preveni formarea pungilor de aer, spaiilor goale sau a altor defecte n timp ce este turnat betonul. Profilele hidroizolante pentru toate rosturile vor fi continue n jurul elementelor noi aplicate i mbinrilor. mbinrile vor fi realizate prin sudur conform recomandrilor productorului. Vor fi instalate astfel nct s nu intre n conflict cu oelul beton. Suprafeele ce intr n contact cu materialele de etanare vor fi curate, uscate i solide fr urme de ulei sau orice alt strat de acoperire. Pregtirea suprafeelor, amorsarea, prelucrarea i pregtirea materialelor se vor face n conformitate cu instruciunile productorului. Toate profilele hidroizolante instalate vor fi produse standardizate provenind de la productori renumii. Detaliile profilelor hidroizolante propuse vor fi naintate spre aprobare. Profilele hidroizolante cu membran de cauciuc sau din PVC vor fi rezistente la deteriorarea n timp, abraziune mecanic i la aciunea apei, a apei reziduale menajere, a apei mrii i srurilor naturale. Profilele hidroizolante vor cuprinde mortar de acoperire. Limea minim va fi de 200 mm pentru beton cu grosime de pn la 600 mm i 300 mm pentru beton cu o grosime mai mare de 600 mm. Profilele hidroizolante din PVC aezate central pentru structurile de reinere a apei vor avea o grosime a peretilor de cel puin 3.5 mm i o lime de cel puin 240 mm (< 5m presiune hidrostatic) i 4.5 mm i 320 mm la o presiune hidrostatic de 5 10 m. Profilele hidroizolante folosite pentru rosturile de expansiune pentru a acomoda micarea ntre cele dou seciuni din beton vor fi dintre tipurile recomandate de productor si inaintate de catre Antreprenor spre Autoritatea Contractanta spre aprobare .. Toate mbinrile cu excepia mbinrilor cap la cap ntre profilele de acelai tip vor fi prefabricate. mbinrile dintre profilele hidroizolante cu membran de cauciuc vor fi executate prin metode adecvate de vulcanizare sau netezire. mbinrile pentru profilele PVC vor fi executate printr-o tehnic de sudare cu plac fierbinte. Materiale de umplere pentru rosturi de expansiune Toate rosturile trebuie s fie proiectate i dimensionate corespunztor de ctre Antreprenor n conformitate cu standardul corespunztor. Bazele n calcularea limii necesare a rostului sunt valorile tehnice ale materialului de etanare i materialul construciilor adiacente, plus expunerea cldirii, metoda de construire i dimensiunea sa. Substratul pentru mbinrile deschise va fi curat, uscat, omogen, fr pete de ulei i grsimi, praf sau particule libere ori friabile. Laptele de ciment trebuie ndeprtat. Bare de susinere din polietilen n orice structur de reinere a apei potabile materialul de etanare pentru mbinri va fi susinut de bare nchise de susinere din polietilen.

2.2.9 1 2

2.2.10 1

4 5

6 7

2.2.11 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(152)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Dop de bitum pentru umplere 4 Dopurile de bitum pentru umplere vor fi folosite pentru mbinri n structuri de reinere a apei i a apei menajere, suprafee trafic, acoperiuri i pardoseli. Materialele d e umplere vor fi nonabsorbante, non-extrudate; produse din granule din plut cu bitum i capsulate n fetru bituminat. Materialul de umplere va suporta o compresiune de pn la 50 % din grosimea iniial i revenire rapid pn la 80 %, n contact cu umezeala. Vor fi acceptate materiale de umplere din polietilen reticulat. Dop de umplere cimentat cu rain 5 Poate fi folosit n situaii cnd prezena umezelii este improbabil i poate fi folosit pentru garnituri grinzi de susinere. Materiale umplere plci fibrolemnoase 6 Materialele de umplere pentru plci fibrolemnoase vor fi constituite din fibre impregnate cu bitum, cu compresiune 40 % i revenire cel puin 80 %. Vor avea 6 mm grosime, profil lamb -uluc. Nu se vor folosi pentru structuri de reinere a apei, dar vor fi potrivite pentru suprafee trafic, acoperiuri, pardoseli i executarea fundaiilor din beton. Materiale de umplere pe baz de cauciuc (neopren) 7 Materialul de umplere pe baz de cauciuc va avea la baz material non-absorbant cu structur celular nchis din cauciuc neopren cu o revenire de pn la 90 % din grosimea iniial dup cel puin 50 % compresiune i o rezisten la compresiune de 5 N/cm2. Materiale de etanare a rosturilor Materialele pentru etanarea rosturilor vor fi notate n detaliile din Proiectul Tehnic i vor fi aprobate de Angajator. Materialul va fi utilizat pentru instalaii de ap potabil dar i pentru valorile de temperatur ce se ateapt pe antier i nu va fi degradabil n contactul cu apele uzate din fose septice. Utilizarea materialelor de etanare se va face n conformitate cu instruciunile productorului i va ine cont de condiiile de mediu. Material etanare elastomeric 3 Acesta va fi fcut din polisulfuri sau va avea o compoziie similar cu valorile potrivite pentru aplicarea rosturilor orizontale i verticale. Materialul de etanare va avea o durat de via estimat la minim 15 ani. Materialul de etanare va avea o aderen bun la beton conform informaiilor furnizate de productor. Va fi potrivit pentru imersiune n ap i va fi rezistent la acizi diluai i alcalii, la grsimi animale, vegetale i minerale. Materialele de etanare n contact direct cu apa rezidual menajer, nmolul de canalizare sau apa de scurgere vor fi rezistente la atacul biologic. Toate mbinrile structurilor de reinere a apei vor fi amorsate conform indicaiilor productorului nainte de aplicarea materialului de etanare. Mastic pentru etaneizare 4 Acesta va avea o bun aderen la lemn, sticl i beton i va rmne flexibil i etan la ap n caz de micare, oc sau vibraie. Materialul va avea o alungire la rupere mai mare de 100 % dar o valoare mai nceat de revenire, mai mic de 10 %. Materiale termoplastice de etanare 5 Acestea vor fi din cauciuc/bitum sau vor avea o compoziie cu valori adecvate pentru rosturi orizontale sau verticale. Materialul de etanare are bun aderen la beton cu amorsa recomandat de productor. Acolo unde este precizat, se vor folosi materiale rezistente la combustibili. Folosirea materialului de etanare din cauciuc /bitum va fi n mod normal acceptat n contact cu apa rezidual. Protecia betonului Pregtirea suprafeei din beton 1 Suprafaa din beton trebuie s fie pregtit astfel nct s existe o legtur permanent i complet ntre beton i sistemul de protejare a suprafeei. Astfel suprafaa din beton trebuie s fie uniform, solid i fr materiale de separare, margini de cofraj i margini ascuite.

2.2.12 1

2.2.13

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(153)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Pregtirea suprafeei din beton trebuie s cuprind cel puin urmtoarele: (a) (b) (c) ndeprtarea straturilor de acoperire, a materialelor de protejare a betonului i a murdriei ndeprtarea laptelui de ciment i a prilor instabile de la suprafa ndeprtarea betonului deteriorat i, dac este necesar, dezvelirea armturii. Dac armtura nu este dezvelit, Antreprenorul trebuie sa in cont de aspectele statice ale elementului structural n cauz. ndeprtarea ruginei la armtura neacoperit i la alte pri metalice. Curarea suprafeei din beton de ap, praf i elemente libere.

(d) (e) 3

Antreprenorul trebuie s garanteze proprietile structurii din beton folosind metode i echipamente adecvate pe durata lucrrilor de pregtire. Protecia betonului Suprafeele componentelor i construciilor din beton trebuie s fie acoperite cu un sistem de protejare a suprafeei . Pe baza diferitelor solicitri, este necesar folosirea diferitelor sisteme de protecie. Antreprenorul va selecta sistemul de protecie corect n funcie de tipul solicitrii i durata de folosire. Sistemul de protecie va ndeplini urmtoarele funcii: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Protecie mpotriva carbonatrii Etanare la ap Etanare la gaze Etanare la atacuri chimice Etanare la uleiuri i lubrifiani Producere de planuri care nu permit alunecarea Rezisten sporit la uzur mbuntirea capacitii de curare rezisten la difuziune rezisten lichid rezisten chimic rezistent la ap rezistent la variaii de temperatur capacitate de acoperire a fisurilor

4 5

n conformitate cu cerinele, sistemul de protecie va avea urmtoarele proprieti: (a) (b) (c) (d) (e) (f)

7 8 2.2.14 1 2

Diferitele sisteme de protecie a suprafeelor necesit diferite tehnologii de mbinare n funcie de necesitile tehnologice. Antreprenorul va indica tehnologia de mbinare n desene specificnd orice dependen de diferitele sisteme de protecie a suprafeelor . Strat de acoperire mortar pentru structuri de reinere a apei Angajatorul acord o mare atenie calitii lucrrilor de construcie i finisrii finale a suprafeei. De aceea toate structurile de reinere a apei brute i a apei potabile vor garanta (a) (b) (c) Etaneitatea la ap Durabilitate pe termen lung (50 ani) datorit unei rezistene ridicate la impact mecanic, chimic i hidrolitic Suprafee curate uniforme omogene nchise cu caracteristici igienice i operaionale

Toate structurile din beton de reinere a apei inclusiv structurile n mediu umed i coroziv vor fi acoperite cu un strat rezistent de beton/mortar pulverizat pe baz de silice ultra fin modificat de

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(154)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

aproximativ 15 mm sau orice alta solutie agrementata si acceptata de catre Autoritatea Contractanta. 4 Urmtoarele cerine vor fi ndeplinite (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) proces special de acoperire prin pulverizare fin cu amestec coninutul de aer din mortarul proaspt % 5 porozitate 12% dup 28 zile, 10% dup 90 zile; (porizimetria cu mercur) mrimea maxim a granulelor 2 (4) mm un strat cu grosimea de 15 mm (30 mm) rezistena la compresiune (28d) 40 N/mm folosirea de materiale controlate din punct de vedere al calitii: (i) (ii) (iii) (h) (i) (j) (k) (l) (m) 5 6 7 8 9 10 ciment agregate fr impuriti organice, nisip cuaros 0-2 mm/0-4 mm aditivi anorganici (silice ultra fin)

fr folosirea de aditivi organici stoc de mortar uscat n saci din hrtie de 25 kg, fr folosirea de material din siloz pentru a preveni segregarea perei, elemente de susinere i tavane cu un singur strat de acoperire, peste toate poriunile neuniforme ale suprafeei cu finisare final, grosimea normal a stratului 15 mm strat unic de acoperire pentru podele cu aplicare mortar fr pulverizare i n amestec, grosimea normal a stratului 20 mm protecie anticoroziv mortar pulverizat cu rezisten ridicat la hidroliz

nainte de aplicarea stratului de acoperire, suprafaa betonului va fi asperizat prin sablare cu ap (>200 bari) pentru a ndeprta barbotina de ciment i pentru a cura suprafeele de beton. Dup asperizare cu ap, suprafaa din beton va fi curat i examinat atent pentru a detecta orice defect la materiale sau de structur. Toate materialele libere vor fi ndeprtate complet. Antreprenorul va furniza o list cu structurile de referin unde a fost aplicat un strat de acoperire din mortar pentru utilitile de ap potabil n ultimii 5 ani. Lucrrile de acoperire vor fi executate de o echip cu experien, certificat i sub supravegherea productorului de mortar. Suprafeele din mortar vor fi netezite mecanic i manual. O atenie special va fi acordat finisrii perfecte a muchiilor i maturrii n condiii de umiditate pentru cel puin 7 zile. Toate testele pentru beton (ex. rezistena la compresiune) i supravegherea stratului de beton vor fi executate nainte de aplicarea stratului de acoperire. n cazul n care stratul de acoperire se dovedete a fi insuficient, grosimea stratului de mortar va fi mrit corespunztor pentru a ndeplini cerinele contractuale. Testele de impermeabilitate i de rezisten la infiltrare a apei vor fi execute dup aplicarea stratului de acoperire. Membrane flexibile din bitum/polietilen Membranele din bitum / polietilen autoadezive cu autoetanare vor fi o combinaie de strat gros de polietilen i compus bituminos cu band cauciuc autoadeziv. Vor avea o rezisten la ntindere de 14 N/mm2, i o alungire relativ de 250 %, i o grosime de 1,5 mm. Tencuieli fr contracii Dac nu exist alte specificaii, toate tencuielile fr contracii specificate n desene sau indicate de Angajator vor avea o rezisten la compresiune de cel puin 60 N/mm2 dup 28 zile. Proporiile amestecului i instruciunile de folosire vor fi respectate n strict conformitate cu instruciunile productorului.

2.2.15 1

2.2.16 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(155)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2 3 2.2.17 1 2

Materialele liante de injectare care vor intra n contact cu apa vor fi de tip non-metalic i non-toxic. Antreprenorul va nainta spre aprobare Inginerului specificaiile tehnice pentru materialele liante de injectare. Cofraje Cofrajul va fi folosit pentru toate construciile din beton, incluznd fundaii necesare pentru formarea betonului i vor fi executate n conformitate cu prevederile Standardelor Romneti. Cofrajul va fi construit din lemn de bun calitate, fr noduri, cioturi i suprafee deformate. Lemnul pentru cofraj va avea o grosime de cel puin 30 mm, marginile plcii vor fi netede i mbinrile vor fi de tip lamb i uluc. Cofraje din metal sau placaj pot fi folosite cu aprobarea Angajatorului. Pe cofraj va fi aplicat, nainte de plasarea armturii, un ulei aprobat ce nu pteaz sau un strat de acoperire lichid fr parafin la baz. Toate cofrajele folosite pentru structuri de reinere ap brut sau ap potabil nu vor conine substane duntoare pentru calitatea apei potabile.

3 4

2.3
2.3.1 1

Material conducte
Conducte din font ductil Conductele din font ductil vor fi folosite pentru reeaua de conducte pentru ap brut. Aceast specificaie acoper condiiile generale pentru conducte, fitinguri i accesorii inclusiv specificaii tehnice pentru materiale, cptuire intern, strat exterior de acoperire, mbinri etc. Specificaia stabilete condiiile minime acceptabile Toate conductele din font ductil furnizate vor fi perfect circulare, de grosime uniform i cu cea mai lung lungime practicabil pentru a reduce numrul mbinrilor. Dac nu exist alte precizri, toate conductele, mbinrile i fitingurile vor suporta presiunea maxim de funcionare (presiunea normal de serviciu + tensiune de oc sau proba de presiune n teren, n funcie de care este mai mare) i vor susine fr defeciuni sau scurgeri importante ncercarea la presiunea hidrostatic specific terenului. DN este dimensiunea nominal n milimetri; K este coeficientul folosit pentru desemnarea clasei grosimii. Este selectat dintr-o serie de numere ntregi: .8, 9, 10, 11, 12 Dac nu exist alte specificaii n Specificaiile Particulare, toate conductele vor fi clasa K9 (K = 9). Toate conductele vor fi obiectul Inspeciei de verificare a produselor pe durata fabricrii. Numele productorului, diametrul standard i nominal (DN), tipul de manon, clasa i data fabricrii (lun + an) vor fi indicate n interiorul manonului. Conductele vor fi suspuse probei de presiune la rece pentru etaneitate i certificate la fabrica productorului pentru cel puin 10 secunde nainte de aplicarea stratului de protecie sau stratului interior, la urmtoarele valori minime de presiune intern de ncercare: (a) (b) (c) (d) (e) 50 bari pentru conducte DN 300 i mai mici 40 bari pentru conducte DN 350 - DN 600 32 bari pentru conducte DN 700 - DN 1000 25 bar pentru conducte DN 1100 - DN 2000 18 bari pentru conducte DN 2200 - DN 2600

2 3

4 5 6 7 8 9

10

Dac nu se precizeaz, toate conductele din font ductil furnizate vor fi cu mbinare manon i muf. Va fi responsabilitatea Antreprenorului s comande un procent (minimum 2%) din lungimea total per diametru a conductelor calibrate pentru a fi folosite la tiere etc. Aceste conducte vor fi marcate n mod clar i nu vor fi folosite pentru instalaii obinuite de conducte dect dac se stabilete c nu mai sunt necesare n scopul tierii. Cantitatea ce trebuie comandat va ine cont de orice schimbare n traseu ce poate surveni pe durata lucrrilor din orice motiv.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(156)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2.3.2 1 2 3

Fitinguri din font ductil Toate fitingurile din font ductil furnizate vor fi perfect circulare, de grosime uniform. Toate fitingurile vor fi obiectul unei Inspeciei de verificare a produselor pe durata fabricrii. Pentru fitinguri, grosimea e este grosimea nominal ce corespunde prii principale a produsului. Grosimea efectiv n orice punct va fi mrit acolo unde este necesar pentru a rspunde solicitrilor mari localizate n funcie de forma de instalare. (ex. curbura intern a conductei, la jonciunile n T, etc). Numele productorului, diametrul standard, nominal (DN), tipul de manon, clasa i data fabricrii (lun + an) vor fi trecute n interiorul manonului sau pe filetul racordurilor. Fitingurile vor fi supuse probei de presiune pentru etaneitate i certificate la fabrica productorului nainte de aplicarea unui strat de acoperire sau de instalare. Proba de presiune va fi executat ti mp de cel puin 10 secunde fie cu aer la o presiune de 1 bar fie cu ap la presiunea indicat mai jos: (a) (b) (c) 25 bari pentru fitinguri DN 300 i mai mici (pentru fitinguri cu flane PN 10 presiune de ncercare va fi 16 bari) 16 bari pentru fitinguri DN 350 - DN 600 10 bari pentru fitinguri DN 700 i mai mari

4 5

2.3.3

mbinri mbinri flexibile mbinrile flexibile vor fi de tip mbinri cu muf i cap de tip "push -on" destinate pentru deviaie unghiular n orice direcie i capabil de micare axial pentru a compensa dilataia i contracia termic i micarea pmntului. mbinrile pot permite deviaia unghiular pentru acomodare la micrile pmntului i pentru a realiza curburi mari pentru conducte. Toate mbinrile vor fi proiectate s fie complet flexibile. mbinrile inelare din cauciuc nu se vor deteriora sub aciunea condiiilor locale nici n timpul depozitrii sau pe durata lucrrii. Acolo unde sunt stabilite, propuse i aprobate mbinrile de tip mecanic, acestea vor fi livrate mpreun cu garnituri speciale, buce de presare a garniturii, boluri galvanizate la cald sau placate cu cadmiu, piulie i alte accesorii necesare. Acolo unde sunt stabilite buce de reinere,acestea vor fi prevzute cu boluri i/sau alte accesorii necesare. mbinri cu flan Conductele i fitingurile cu flane vor fi folosite doar pentru conectarea la vane sau alte fitinguri speciale aprobate de inginer. Flanele vor fi de tip prag i adncitur i complet turnate sau sudate. Flanele filetate sau lipite nu sunt acceptate. Flanele rotative pot fi folosite pentru conducte i fitinguri cu dimensiuni pn la DN 600. Dimensiunile i gurile de prindere ale flanelor vor fi conform ISO 7005 -2 sau SR EN 1092-2. mbinrile cu flan vor fi n echipament complet cu garnituri, piulie, boluri i aibe galvanizate la cald sau placate cu cadmiu. Garniturile din cauciuc vor fi din EPDM elastomer sau din material echivalent potrivit pentru sistemul de alimentare cu ap. Garnitura va avea o grosime minim de 3 mm i va fi consolidat metalic pentru o presiune de lucru de 16 bari sau mai mare. Dimensiunile graniturilor flanelor vor fi conform ISO 7483. Piuliele, bolurile, aibele vor fi din oel cu o rezisten minim la ntindere de 800 N/mm2 galvanizate la cald sau placate cu cadmiu. Piuliele i bolurile vor fi potrivite pentru rating presiune de lucru. Piuliele i bolurile vor fi conform ISO 4014 i 4032 i aibele ISO 887. mbinri cu limitare ( imbinare zavorata ) Conductele i racordurile din font ductil cu mbinare cu limitare vor fi utilizate acolo unde conductele trebuie s traverseze drumuri prin canale existente sau n zone cu accesibilitate restrns unde folosirea blocurilor de ancorare din beton este interzis, sau realizat la

2 3 4

5 6

10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(157)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

instruciunile inginerului. Antreprenorul va prezenta n ofert tipul de mbinare limitat pe care o propune cu detalii complete. 11 12 13 Ori de cte ori pe durata lucrrilor Antreprenorul intenioneaz s foloseasc mbinri limitate va obine n prealabil aprobarea din partea Inginerului. Calcularea lungimii de conduct cu mbinare limitat se va face n conformitate cu recomandrile productorului i cu aprobarea Inginerului. mbinrile limitate vor fi proiectate s reziste la fora de apsare axial dar s -i menin flexibilitatea i deviaia unghiular. mbinarea va fi capabil s reziste la presiunea de ncercarea sau de serviciu + tensiunea de oc. Tipul de mbinare limitat va fi aprobat de Inginer. Mecanismul de rezisten la frecare va fi separat de aciunea de etanare a garniturii i nu va in tra n contact cu apa potabil din conduct. Cptuirea interioar a conductelor i a racordurilor din font ductil Condiii generale 1 Dac nu exist alte specificaii tehnice, toate conductele i fitingurile din font ductil vor fi cptuite interior cu mortar de ciment rezistent la sulfat cu zgur de furnal conform urmtoarelor specificaii tehnice i vor fi certificate drept potrivite pentru folosirea cu ap potabil. Suprafaa interioar a prizei de prindere pentru toate conductele i fitingurile din font ductil nvelite cu un strat de zinc/bitum va fi acoperit de un strat dublu de vopsea netoxic, insolvabil, epoxidic cu o grosime de strat uscat dry film thickness (DFT) de minim 100 microni sau un sistem echivalent de protecie anticoroziv aprobat de Inginer. Grosimea stratului de acoperire poate fi redus dor la inelul de etanare conform toleranelor indicate de productor. Pregtirea suprafeei 3 nainte de aplicarea stratului de cptuire din ciment, suprafaa interioar a conductelor i fitingurilor va fi curat de murdrie, particule de rugin, grsimi, uleiuri sau alte materiale ce ar putea mpiedica realizarea unui contact bun ntre metal i stratul de cptueal. Ciment 4 Cimentul ce va fi folosit va fi cu zgur de furnal rezistent la sulfai Agregate 5 Doar agregate naturale curate, rotunjite sau concasate vor fi folosite conform standardelor romanesti aplicabile in vigoare. Aditivi 6 7 Folosirea aditivilor pentru ciment este permis cu condiia s nu afecteze negativ calitatea stratului de cptuire i cel al apei transportate. Aditivii nu vor conine nici un element care s dea apei potabile culoare, gust sau miros sau s constituie un pericol pentru sntate. Vor fi puse la dispoziia Inginerului certificate de nontoxicitate ntocmite i semnate de laboratoare recunoscute independente. Apa 8 Apa folosit pentru mortar va avea calitatea apei potabile i nu va conine elemente care s afecteze ntrirea stratului de cptuire sau calitatea apei din conductele montate. Mortar 9 Mortarul pentru cptuire va fi compus din ciment, nisip i ap. Mortarul va fi bine amestecat i va avea consistena potrivit pentru a produce un strat de cptuire dens, omogen cu aderen puternic la suprafaa conductelor sau racordurilor din font ductil. Metod de cptuire 10 11 Toate conductele vor fi cptuite printr-un proces centrifug. Consistena mortarului i timpul i viteza de rotire a conductei vor fi ajustate pentru a micora segregarea agregatelor betonului. Fitingurile vor fi cptuite prin pulverizare.

14 15 2.3.4

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(158)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12 13 2.3.5

n toate cazurile, se va obine o suprafa de finisare neted, fr goluri sau bule de aer vizibile. Cptuirea va fi uniform i se va ntinde de la captul cu muf pn la nceputul cavitii captului drept de pe cealalt latur. Captul drept va fi lsat fr mortar. Cptuire exterioar pentru conducte i racorduri din font ductil Condiii generale n funcie de condiiile locale existente, cptuirea exterioar a conductelor i fitingurilor din font ductil va fi una din urmtoarele. Zinc metalic cu strat izolator bituminos. (izolare standard pentru conducte) Vopsea pe baz de zinc cu strat izolator bituminos. (Strat standard izolare fitinguri) Straturi de izolare poliuretanice. (conducte aezate pe sol) Strat de izolare pe baz de rin epoxidic aplicat prin topire. (fitinguri cu flane) Toate straturile de izolare trebuie aprobate n prealabil de Inginer. Acolo unde este specificat un strat de izolare netoxic, este necesar un certificat eliberat de un laborator independent recunoscut internaional care s certifice c materialul nu reprezint un pericol pentru serviciul de ap potabil. Toate straturile speciale de izolare pentru conducte i racorduri vor fi suspuse verificrilor de grosime efectuate de inginer n orice moment i dorete precum i testelor pe teren pentru a confirma faptul c straturile de izolare sunt n limitele specificate i c nu exist pori de suprafa. Grosimea straturilor de izolare poate fi redus doar la inelul de etanare pentru a se respecta tolerana racordului indicat de productor. Conducte din beton prefabricat Conductele din beton prefabricat i elementele de conducte vor fi conform Standardelor romneti. Toate conductele cu diametru nominal mai mare de 300 mm vor fi armate. mbinrile vor fi de tip flexibil, cu muf i capt drept cu inel de etanare din cauciuc. Conductele vor fi fcute din ciment rezistent la sulfai. Conductele de canalizare din beton vor avea un strat de acoperire de protecie anticoroziv polimer-silice (sau materiale compuse pe baz de silicat de sodiu lichid) sau PE legat de beton prin dispozitive de prindere n T. Grosimea materialului de acoperire polimer-silice (sau) pe baz de silicat de sodiu lichid va fi de aproximativ 8 - 12 mm. Acoperirea va fi fcut prin tehnici de pulverizare sau metoda de turnare prin centrifugare pentru aplicarea in-situ a stratului din materiale polimer-silice. Conducte din mase plastice armate cu fibra de sticl Condiii generale Conductele i racordurile din mase plastice armate cu sticl (PAFSIN) vor fi folosite pentru reeaua de conducte pentru ap brut,aduciuni sub presiune (sau) canale colectoare gravitaionale. Conductele pentru aduciuni sub presiune vor avea presiune PN 10 sau o clas superioar. Aceste conducte i racorduri vor fi furnizate de un productor agrementat. Vor fi n form de filet sau filate centrifug la main automat, capabile s execute un produs de calitate, s menin o toleran apropiat de locaiile proiectate i proporiile de rin, sticl i material de umplere din peretele conductei precum i s reduc aerul captat. Toi constituenii materie prim vor fi msurai pe durata fabricrii. Durata de funcionare proiectat va fi de 50 ani dac nu exist alte precizri. Rini Conductele vor avea o barier intern primar pe baz de rin cu grosime minim 2 mm. Stratul interior de 0,5 mm va conine minim 90 % rin (10 % sticl); restul grosimii conine minim 65 % rin (35 % sticl). Rina folosit n stratul de barier interior va fi de tip poliesteric izoftalic, sau pentru risc ridicat de coroziune, aplicri de ester vinilic sau bisphenol A. Rina folosit n partea principal a conductei va fi de tip poliesteric izoftalic. Suprafeele exterioare ale conductelor vor avea de asemenea un strat pe baz de rin poliesteric izoftalic doar dac nu exist alte cerine pentru condiii agresive de sol. Conductele vor rezista depozitate la exterior direct sub lumina soarelui cel puin 5 ani fr s se degradeze;

1 2 3 4 5 6 7

8 2.3.6 1

2.3.7

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(159)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

dac este necesar, un inhibitor UV va fi adugat rinii n scopul prevenirii degradrii. Dac nu exist alte specificaii, rinile nu vor conine pigmeni sau colorani. mbinri 4 Conductele vor avea capete netede cu cuplaj cu manon, cu inele de etanare din cauciuc cu amplasare central. Fitinguri 5 Racordurile PAFSIN vor fi fabricate din conducte drepte tiate sau teite care au fost deja testate, mbinarea teit fiind izolat cu mat de rovinguri esute din material i fibre scurte de sticl impregnate cu rin. Proiectarea i fabricarea racordurilor va avea o rezisten egal cu cea a conductei drepte i aceleai proprieti anticorozive. Nu vor fi instalate conducte pn ce copii ale certificatelor de fabric conform standardelor de fabricare corespunztoare conductelor nu vor fi disponibile pe teren. Conducte PVC Canale colectoare i de scurgere 1 Conductele i fitingurile din PVC neplastifiat (rigid) vor fi folosite doar pentru canale colectoare i de scurgere fr presiune mbinri 2 mbinrile vor fi de tip inel de cauciuc cu muf i capt drept. mbinrile din cime nt solubil vor fi premise n mod normal doar pentru aplicare n interiorul cldirilor i doar cu aprobarea Angajatorului. Conducte i racorduri PEID Toate conductele i fitingurile PEID vor fi n conformitate cu standardele SR EN 12201, SR EN 805; SR EN 806 Cuplrile, cuplrile flexibile i adaptoarele flanelor destinate folosirii pentru conducte i racorduri vor fi conforme SR EN 1092-2. Stratul de protecie intern i extern va fi din pudr de rin epoxidic. Cuplrile i adaptoarele flanelor pentru conductele PEID vor fi conforme. mbinri mobile i adaptoare flanelor mbinrile mecanice mobile i adaptoarele flanelor vor fi potrivite pentru clasa i tipul de conduct sau conducte ce sunt mbinate. Vor fi fabricate din oel sau font maleabil cu uruburi din oel. mbinrile nu vor avea reper central. mbinrile vor fi adaptabile la urmtoarele valori ale deviaiei unghiulare ntre conducte adiacente fr scurgeri. diametru (mm) pn la 1200 mm 1200 - 1800 mm 1 800 mm i peste 2 deviaie unghiular plus sau minus 3 plus sau minus 2 plus sau minus 1

2.3.8

2.3.9 1 2

2.3.10 1

Adaptoarele flanelor vor acoperi jumtate din valorile de deviaie menionate mai sus. mbinrile vor fi capabile s se acomodeze la o micare repetat a conductei de 9 mm i adaptatoarele flanelor 4,5 mm ntre conducte adiacente fr scurgere. mbinrile i adaptatoarele flanelor vor fi capabile s susin 6 metri de conduct plin cu ap cnd este instalat la suprafaa solului pe piloni i restul de etanare. mbinrile i flanele adaptatoare vor fi cptuite prin fabricare cu un strat de finisare din nailon cu o grosime minim de pn la 200 microni. Garnituri de etanare din cauciuc i lubrifiani pentru conducte Dac nu exist alte specificaii, materialul de mbinare va fi cauciuc sintet ic (EPDM) sau un material echivalent ca rezisten la acidul sulfuric i atacul bacteriologic. Lubrifianii folosii pentru garniturile de etanare din cauciuc vor respecta recomandrile productorului. Pentru aplicaii n domeniul apei potabile, lubrifianii nu vor afecta gustul sau culoarea apei, vor fi rezisteni la bacterii i fr vreun efect duntor cunoscut asupra sntii.
(160) Format R-2.2.2

2.3.11 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2.3.12 1 2

Benzi, mastic i past pentru mbinri metale feroase Pasta va fi un compus stabil neutru pe baz de hidrocarburi saturate din petrol ce conin inhibitori de coroziune i materiale de umplere ce conin siliciu inert i va fi adeziv i fr ntrire. Masticul va fi similar pastei menionate mai sus dar va conine n plus fibre vegetale i minerale legate prin adezivi i autoportant la aplicare. Banda va fi o estur foarte absorbant inert, impregnat i cptuit din plin pe ambele pri cu past. Toate materialele vor fi furnizate de un productor corespunztor cu sistem de verificare a calitii. Rame cmine din beton prefabricat Seciunile gurilor de acces din beton prefabricat vor fi din beton armat. Capacul i dalele din camere cu deschideri circulare de 800 mm vor fi destinate pentru sarcini mari. Capace i rame destinate cminelor Capacele pentru cmine vor fi din font . Capacul va avea o deschidere liber de minim 550 x 750 mm. Capacele i ramele vor fi cptuite cu amors pe baz de zinc metalic i strat dublu de rin epoxidic rezistent la abraziune cu o grosime minim de 300 microni. Trepte din fier pentru cmine Treptele din fier pentru cmine vor fi din font galvanizat cu protecie anticoroziv mpotriva apelor uzate. Suprafee cutii de protecie Capacele vor fi turnate cu o form agrementat adecvat funciei vanei. Capace rigole i rame Capacele i ramele rigolelor vor fi fabricate din font i testate n conformitate cu orice certificat standard agrementat cu o mrime minim de 400 x 400 mm.

2.3.13 1 2.3.14 1

2.3.15 1 2.3.16 1 2.3.17 1

2.4
2.4.1 1 2

Confecii metalice
Structuri metalice Structurile i plcile metalice vor fi conform Standardelor romneti in vigoare . n cazul n care nu exist alte instruciuni din partea Angajatorului, toate componentele din oel n contact cu: (a) (b) (c) apa potabil vor fi din oel inoxidabil apa uzat vor fi din oel inoxidabil apa brut vor fi din oel inoxidabil sau galvanizat la cald

2.4.2 1 2

Grinzi pod rulant i structuri de susinere Proiectarea grinzilor pentru podul rulant va ine cont de toi factorii importani pentru meninerea efectiv a susinerii de ctre grind n orice condiii de sarcin inclusive. Grinzi pod rulant suspendat i traverse pentru dispozitive de ridicare: (a) (b) (c) (d) (e) Solicitarea flanelor combinate rezultnd din solicitarea total la ndoire i ndoirea flanei locale sub aciunea presiunii roilor provocnd solicitri de ncovoiere Instabilitate transversal Limitare de torsiune Limitare deviaie mbinri, n special aglomerri locale de for din cauza solicitrilor din zona mbinrilor Solicitare secundar combinat cu sarcini verticale legate de efectele seismice

Poduri rulante i grinzi: (f)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(161)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(g) 3

Conform celor menionate mai sus dar legate de aciuni de ridicare simultan, rotire, transportare executate de macara. Solicitrile proiectate; sau Capacitatea prevzut a macaralei

Toate structurile de susinere a macaralei vor fi proiectate pentru a susine: (a) (b)

2.4.3 1

Limite de deviaie La verificarea valorilor de deviaie ale unei structuri, se vor lua n calcul combinaia realist cea mai nefavorabil i factorii de solicitare neprevzui. Deviaia unei cldiri sau a unei pri din cldire va fi limitat pentru a nu slbi rezistena sau buna funcionare a cldirii sau a componentelor acesteia, sau pentru a nu avea un aspect neplcut sau s duneze finisajului sau s provoace inconveniente ocupanilor acesteia. Deviaia elementelor cuprinse n tabelul de mai jos nu va depi limitele prezentate doar dac Antreprenorul poate demonstra Angajatorului c valori mai mari nu vor fi n detrimentul calitii construciei. Limite de deviaie Grinzi Perei i dale Grinzi n console Grinzi cu tencuial de mortar Grinzi pentru acoperi fr tencuial de mortar Pene i ine laminate Coloane Fiecare etaj, vrf de coloan, placri cu crmid sau mortar Deviaii date de sarcini mobile 1 - 50 sau 1 - 20 Lungime/180 ntindere/360 ntindere/200 Potrivire cu proprietile de laminare Deviaie orizontal nlime/300

2.4.4 1 2 3 2.4.5 1

Balustrade, trepte, scri, lanuri de siguran Antreprenorul va proiecta i va executa lucrrile pentru balustrade, trepte i scri etc. cu protecie anticoroziv mrit conform Standardelor romneti in vigoare Lanurile de siguran vor fi lanuri cu zale scurte din oel moale galvanizat de 10 mm. n zonele cu agresivitate atmosferic, se va folosi oel inoxidabil. uruburi, buloane, piulie i aibe Piuliele, buloanele i aibele vor avea un strat de finisare cu rezisten la coroziune egal cu cel al materialului de fixare. Acolo unde este posibil ca metale diferite s intre n contact, vor fi folosite aibe i, dac este necesar, manoane de izolare adecvate. Buloanele de ancorare din rin sau de dilatare pentru fixare n beton vor avea o rezisten la smulgere nu mai mic dect rezistena la ntindere a bulonului. Sudare Toate operaiile de sudur executate pe durata fabricrii n fabric i instalare pe teren vor respecta condiiile tehnice indicate n desenele de detaliu ale Antrep renorului care au fost aprobate. Detaliile procedurilor de sudare propuse vor fi naintate spre aprobare Reprezentantului Angajatorului n acelai timp cu desenele de detaliu. Toate mbinrile vor fi sudate astfel nct legturile finite s fie curate i netede i s fie pregtite pentru vopsit. Vor fi ndeprtate toate resturile de zgur i orice proeminen ascuit va fi nivelat. nainte de nceperea sudrii, fie n fabric fie pe teren, procedurile de sudare vor fi testate conform Standardelor romnet i.

2 2.4.6 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(162)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Cnd sunt dirijate i/sau stabilite, lucrrile de sudur vor fi supuse unor ncercri nedistructive prin procese ce pot include dar nu se vor limita neaprat la ncercarea cu pulbere feromagnetic, ultrasonic, radiografic sau metoda vopselelor penetrante n funcie de tipul de sudur i poziia n cadrul construciei. Dac la o lucrare apar defecte sau lucrarea respectiv nu ndeplinete condiiile din desenele sau specificaiile tehnice aprobate din orice motiv, va fi reparat sau respins chiar dac a fost executat de sudori calificai prin proceduri aprobate. Procedura de sudare pentru straturile de acoperire cupru-nichel va evita formarea porozitii la sudare i orice diluare necontrolat a sudrii. Vor fi luate msuri de precauie speciale pentru a evita riscul de destrmare lamelar n cazul sudrii tablelor de grosimi mari, cu folosirea de electrozi cu coninut sczut de hidrogen (bazici). Sudurile din Clasa 1 vor fi radiografiate exceptnd cazurile cnd exist alte specificaii. n condiii de intemperii, sunt necesare msuri suplimentare pe durata sudrii: n caz de ploaie se va pstra suprafaa pentru sudare uscat. n condiii de temperatur sub 5 C, o band de 100 mm va fi prenclzit la 50 C, pe ambele laturi ale mbinrii prin sudur n caz de sudur de prindere i n custur continu. Pe durata sudrii nu sunt permise petele, urmele de ardere, cordon de sudur neregulat, margini supradimensionate la mbinrile n col, custurile de sudare i crpturile. Suprafeele trebuie s nu aib urme de impact, adncituri i deformri. Fabricare Proiectarea tuturor detaliilor, calitatea lucrrilor pe antier i n afara acestuia precum i verificarea vor fi conforme Standardelor romneti relevante sau standardelor internaionale recunoscute. Toate mbinrile pe teren, cu excepia celor minore, vor fi fcute cu uruburi prelucrate sau buloane de mare rezisten (pentru strngere prin friciune); mbinrile minore pot fi fcute cu uruburi brute. Pentru mbinrile unde sunt necesare uruburile prelucrate, buloanele vor fi prevzute cu aibe prefabricate de 6 mm. Gurile de bulon nu vor fi formate prin ardere sau perforare. Gurile nu vor avea bavuri sau margini ascuite. Nu se vor folosi pile pentru lrgit guri. Bavurile i crestturile muchiilor tiate vor fi lefuite pentru a obine o suprafa curat. Toate lucrrile de sudur vor fi executate conform Standardelor romneti in vigoare i proiectului de detaliu de ctre sudori testai i acceptai. Toate consumabilele pentru sudur (electrozi, srm, materiale de adaos, flux, gaze pentru sudare etc.) vor respecta condiiile Standardelor romneti in vigoare . Crpturile nu vor fi acoperite prin resudare. Orice crptur din sudare va fi eliminat n ntregime i suprafaa va fi resudat. Electrozii vor fi folosii n poziii i n limitele de curent specificate de Standardele Romneti.. Antreprenorul se va sigura c toate mbinrile pot suporta reaciile descrise n planurile cadrului. Sarcina excentric este luat n considerare n calcularea rezistenei mbinrilor cu excentric. Msuri normale de protecie anti-coroziv V rugm s consultai Specificaiile Generale pentru Lucrri mecanice Piesele din oel vor fi decapate de zgur, rugin sau ali ageni de contaminare. Piesele din oel vor fi vopsite cu un strat de amors, un strat protector i cel puin dou straturi de finisare. Suprafeele ce necesit galvanizare la cald vor include scri, pat de cablu, trepte de scar, rezemtoare balustrad, grtare, grilaje, buloane, piulie i aibe i alte obiecte din oel carbon sau oel slab aliat. Galvanizarea va fi fcut doar dup terminarea lucrrilor de tiere, foraj, sudare sau alte activiti de fabricare asociate elementelor ce vor fi tratate. Msuri speciale de protecie anticoroziv V rugm s consultai Specificaiile Generale pentru Lucrri Mecanice Toate prile care nu pot fi protejate prin vopsire din cauz mecanismului de funcionare (piese rulante, mecanism cu arc, boluri etc.) precum i acele pri care sunt greu accesibile pentru
(163) Format R-2.2.2

4 5

2.4.7 1 2

3 4 5

7 2.4.8 1 2 3

2.4.9 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

serviciile de ntreinere i unde nlocuirea este greu de fcut vor fi fcute din oel inoxidabil sau bronz. 3 Acolo unde se folosesc metale diferite n apropierea componentelor din oel sau a mbinrilor acestora, va fi evitat contactul ntre aceste metale i oel exceptnd cazul cnd Antreprenorul poate demonstra Angajatorului c acest contact ntre metale diferite nu duce la coroziune electrochimic. Detaliile msurilor de precauie luate de Antreprenor vor fi naintate spre aprobare Angajatorului. Acolo unde "oelul inoxidabil" este indicat pentru folosire, acesta va avea o rezisten la coroziunea atmosferic nu mai mic dect cea asigurat avnd 18 % oel crom - 10 % oel nichel. Pentru instalaiile de subsol, suprafaa construciilor din oel va fi acoperit cu dou straturi suplimentare de epoxi-gudron (pe baz de rin epoxidic), grosimea minim de strat uscat a celor dou straturi va fi de 250 microni. Ca substitut pentru stratul de epoxi -gudron, se poate aplica pentru protecie anticoroziv band adeziv din PVC cu bitum. Strat de protecie pentru prile sub ap Toate prile metalice, realizate din oel moale sau font, cum ar fi grtarele, stvilarele, vanele, ramele din oel total sau parial scufundate n ap vor fi protejate cu un strat de protecie corespunztor, conform specificatiilor standardelor si normelor tehnice in vigoare precum si a specificatiilor producatorului.

2.4.10 1

2.5
2.5.1 1

Material pentru realizarea patului conductelor


Materiale pentru realizarea patului conductelor Material granular pentru pat conducte pentru conductele rigide va fi nisip sau pietri cu scurgere, fr impuriti sau praf. Materialul trece printr-o sit cu ochiuri de 25 mm dar rmne pe o sit cu ochiuri de 5 mm. Pentru conductele cu diametrul de 300 mm sau mai mic, materialul va trece printr-o sit cu ochiuri de 12 mm dar rmne pe o sit cu ochiuri de 5 mm. Pentru a preveni intruziunile de nmol n solurile ude, microgranulare, va fi adugat o parte nisip grosier la dou pri din materialul menionat mai sus sau poate fi fo losit un material echivalent cu scurgere cu compoziie granulometric echivalent. Material de umplere granular pentru conducte flexibile va respecta specificaiile pentru material pentru pat pentru conducte rigide i va avea n plus un grad de compactare ce nu depete 0,10. Materiale selectate pentru umplere vor cuprinde material agrementat selectat din materialul excavat pe antier. Materialul va avea un grad de uniformitate acceptabil i fr bulgri de argil reinui pe o sit cu ochiuri de 75 mm, fr pietre etc., reinute de o sit cu ochiuri de 25 mm i fr materii vegetale, moloz din construcii i metale. n lipsa unei aprobri speciale, materialul folosit pentru pat conducte i conductele din beton neprotejate adiacente nu va conine mai mult d e 0,3% sulfat sub form de trioxide de sulf i nu va fi obinut de pe un teren unde apa subteran conine mai mult de 0,01 % sulf.

2 3

2.6
2.6.1 1 2.6.2 1

Lucrri de antier
Material de umplere Materialele de umplere i lucrrile corespunztoare vor fi n conformitate cu practici le existente n Romnia. Se aplic doar materialelor inorganice, netoxice i nepoluate. Membrane geotextile Membranele permeabile sintetice (geotextile) vor fi de calitate i nu vor avea mai puin de 140 grame/m2 n greutate. Calitatea membranei va fi n conformitate cu condiiile productorului pentru condiiile anticipate de sol. Strat de fundaie i strat de baz Materialul va fi conform specificaiilor Standardelor romneti pentru construirea de osele i poduri.

2.6.3 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(164)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2.6.4 1 2.6.5 1

Asfalt Betonul asfaltic rutier va fi conform Standardelor romneti pentru construirea de osele i poduri. Borduri Bordurile din beton prefabricat vor avea 1 metru lungime i vor fi realizate din beton cu de calitate corespunzatoare.. Unitile de borduri curbate vor fi realizate pentru o raz de 20 m sau mai mic. Pentru raze mai mari pot fi folosite seciuni lineare de 0,6 m. Dale de pavaj din beton prefabricat Dalele de pavaj din beton prefabricat vor avea dimensiuni de 500 x 500 mm i nu mai puin de 50 mm, turnate din beton cu rezisten la compresiune de 300 kg/cm2 Proiectarea dalelor va cuprinde elemente din lucrrile de tratare i alte locuri de interes.

2.6.6 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(165)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3
3.1
1

LUCRRI DE DEMOLARE I DEFRIARE


Aprobarea
Antreprenorul va nainta Inginerului o notificare scris cu privire la intenia sa de a ncepe operaiunile de curtare, defriare, demolare i/sau utilizare a explozibilului. Lucrrile nu vor fi ncepute nainte de a fi primita aprobarea scris din partea Inginerului. Solicitarea va fi insotita de un program de executie a operatiunilor enumerate mai sus. Nici o lucrare de curatare, defrisare, demolare si/sau utilizare a explozibilului nu va incepe pana nu se vor lua toate masurile de siguranta necesare (lucrari temporare si/sau devieri, evacuari necesare). Antreprenorul se va asigura ca lucrrile de curare, defriare i exploziile controlate vor fi realizate cu mult naintea altor lucrri de construcii n zonele relevante, pentru a fi evitate ntrzierile.

3.2
1 2

Gardurile i barierele temporare


Limitele birourilor Antreprenorului, ale antierului, magaziilor i depozitelor vor fi mprejmuite corespunztor de-a lungul limitelor convenite cu Inginerul. Antreprenorul va prevede garduri n jurul antierelor de construcii nainte de nceperea Lucrrilor, pe care le va demonta dup ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de Organizare de Santier intocmit si aprobat.

3.3
1

Condiii cu privire la trafic


Inainte de inceperea lucrarilor de executie a drumurilor (comunale, judetene, nationale, europene) sau inainte de a fi afectata structura rutiera, Antreprenorul va prezenta Inginerului, Administratiei Drumurilor si Politiei, metoda de lucru. Pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul va coopera cu Administratia Drumurilor si cu Politia. Toate zonele de desfasurare a lucrarilor, vor fi semnalizate corespunzator, iar pe timp de noapte sau in zone cu vizibilitate redusa semnele de avertizare vor fi iluminate. In cazul devierilor/inchiderilor temporare a unor drumuri sau zone pietonale,Antreprenorul va asigura si intretine cai de acces alternative. Rampele de acces vor fi realizate si intretinute la un standard corespunzator categoriei de folosinta.

2 3 4 5

3.4
1

Curarea antierului
Antreprenorul va curata zonele rezervate pentru amplasamentul conductelor, structurilor , de toata vegetatia si de toate obstacolele intalnite (suprafete de drum, borduri, caramizi, gunoi si/sau alte obiecte)

3.5
1

Protecii
Copacii si/sau alta vegetatie care urmeaza a fi pastrata in conformitate cu planurile sau cu indicatiile Inginerului, vor fi protejate impotriva daunelor pe toata perioada executiei lucrarilor.

3.6
1

Dotri ale drumurilor


Antreprenorul va repune in functiune dotrile drumurilor (ca stlpi de iluminat, semne de circulaie sau semafoare) care au fost ndeprtate n perioad de desfurare a Lucrrilor. Repunerea in functiune a acestora se va realiza pe amplasamentul iniial al acestora, intr-o stare cel puin similara cu cea avuta anterior ndeprtrii lor.

3.7
1

Depozitare
Toate obiectele rezultate in urma curatarii zonelor rezervate pentru executia lucrarilor, vor fi transportate si depozitate intr-un depozit special aflat pe o raza de aproximativ 15 km, depozit indicat de Inginer.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(166)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3.8
1

Exploziile
Orice explozie care va fi necesara in vedere executiei lucrarilor va fi aprobata in scris de catre Inginer. Inainte de utilizarea explozibilului se vor lua masuri pentru protejarea persoanelor si proprietatilor publice si private. Exploziile se vor realiza de catre persoane autorizate, intr-un mod controlat astfel incat sa nu arunce materialul in afara limitelor prescrise semne. Zonele de producere a exploziilor vor fi inconjurate cu semnale de avertizare, aprobate de ctre Inginer i de autoriti nsrcinate cu sigurana i ordinea public. Eventuale pagube cauzate prin folosirea explozibilului vor fi suportate de ctre Antreprenor si vor fi readuse la starea n care se aflau nainte de cauzarea prejudiciului. Toate materialele rezultate in urma exploziilor vor fi evacuate n afara antierului, in locuri speciale, indicate de catre Inginer, cu excepia cazului n care se specifica altfel.

3 4

3.9
1

Umplerea terenului i finisarea suprafeei


Toate gropile vor fi umplute cu pmnt compactat la aceeai densitate ca i terenul nconjurtor, iar suprafaa va fi finisata la nivelul existent al terenului i intr -o maniera considerat satisfctoare de ctre Inginer.

3.10
1

Protecia obiectelor existente


Antreprenorul nu va demola sau ndeprta nici o cldire, structura sau alte obiecte existente, inclusiv copaci, indiferent dac aceasta este prevzuta n Proiect sau nu, dect la primirea unei Instruciuni speciale din partea Inginerului. Antreprenorul va lua toate msurile de precauie pentru a nu cauza pagube acestor obiecte, incluznd case, cldiri, garduri i copaci, care sunt situate pe antier(e) sau n apropierea acestuia (acestora). Proprietile localizate n imediata apropiere a Lucrrilor vor fi protejate mpotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vehicule, alunecri, vibraii, etc. Pagubele cauzate vor fi reparate de ctre Antreprenor astfel nct proprietatea s fie readus la starea sa iniiala i de o maniera satisfctoare pentru Inginer.

2 3

3.11
1 2 3

Umplerea i sigilarea conductelor abandonate


n situaia n care colectoarele existente sunt conectate la noile sisteme, lungimea colectorului situat n aval de branament, care nu este ncorporata n noul sistem, va fi abandonata. Conductele ngropate care sunt abandonate vor fi sigilate cu dopuri din beton masiv cu o lungime de minim 1 m, la ambele capete i ntre cmine. Cminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate pn la o adncime de 0.5 m sub nivelul solului, iar groapa va fi umpluta cu piatra sau alt material de umplutura aprobat, iar suprafaa refcuta la un finisaj similar cu cel al zonei nconjurtoare. Conductele expuse care vor fi abandonate vor fi demolate pn la o adncime de 0.5 m sub nivelul final al solului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(167)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4
4.1
1

LUCRRI DE TERASAMENTE
Proiectare
Proiectul trebuie s tina cont de condiiile extreme care vor aprea n perioada de executare a construciei i pe durata de via a lucrrilor, incluznd, printre altele, nivelele cele mai ridicate i cele mai sczute ale apei i ale presiunii acesteia, metodele de execuie ale construciei, etc. n general, proiectul trebuie s tina seama de prevederile stipulate n clauza Proiectarea structurilor, i clauzele speciale menionate n Criterii de proiectare - Lucrri de terasamente i fundaii, n Lucrri de terasamente i Piloii. De asemenea, la proiectare trebuie s se tina seama de posibilitatea reducerii proprietii solului n timpul i dup cutremure (ex. lichefierea nisipului). ntocmirea proiectelor se va face conform cu legislaia naional.

4.2
1

Durabilitate
Pentru toate proiectele geotehnice trebuie estimate, n etap de proiectare, toate condiiile de mediu externe i interne cu scopul de a se evalua semnificaia lor n raport cu durabilitatea i pentru a se facilita stabilirea prevederilor necesare pentru protecie sau rezistena corespunztoare a materialelor. n cazul n care anumite pari ale lucrrilor permanente sau temporare pot fi semnificativ afectate de substane chimice, se vor efectua analize chimice ale apei circulante.

4.3
1

Materiale de umplutur
Criteriile de selectare ale materialelor ca fiind adecvate pentru a fi folosite la umplere se bazeaz pe dovedirea unei rezistente adecvate, a rigiditii i permeabilitii dup compactare. Aceste criterii vor ine seama de scopul umplerii i de cerinele structurii care va fi plasata pe acest material de umplutura. n momentul alegerii unui material de umplutura trebuie s se tina cont de urmtoarele aspecte: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) nivelare rezistena la prbuire compactibilitatea coninutul organic agresivitatea chimic susceptibilitatea la schimbarea volumului (argile expandate i materiale care se pot deforma) efectele ngheului rezistena la condiiile climaterice.

Materialul de umplutura nu trebuie s conin materii strine ca zpada, gheata sau turba, n cantiti importante. Criteriile de compactare vor fi stabilite pentru fiecare zona sau strat de umplere, n raport cu scopul sau cerinele de performanta. Lucrrile de compactare vor fi verificate prin inspecii sau testri n scopul de a se asigura ca natura materialului de umplutura, coninutul de ap al locaiei i procedurile de compactare sunt conforme cu cele prevzute.

4.4
1

Excavaiile vor fi umplute cu material granular


Un sistem de drenaj pentru disiparea forelor hidrostatice de ridicare va fi ncorporat n proiectul bazinelor. Zona excavat n afar pereilor bazinelor n scopul de a se oferi spaiu de lucru va fi umpluta la loc cu material granular cu drenaj liber, prelungind nivelul terenului completat pn la baza pereilor. n cazul n care limea suprafeei de lucru excavate depete 1.0 m (msurat orizontal, perpendicular pe faada peretelui), atunci numai o fie verticala cu limea de 1.0 m, adiacenta peretelui, trebuie s fie umpluta la loc cu material granular. Materialul de umplutura de sub structuri trebuie s fie material granular curat, cu granule rare i cu drenare liber.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(168)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.5
1

Proiectarea rambleului
Plasarea i compactarea umpluturii va fi realizat conform Specificaiilor i n special aa cum este descris la punctele Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat, Compactarea materialului de umplutura i Ramblee i pante.

4.6
1 2

Proiectul de fundaie
Fundaiile izolate vor fi proiectate n conformitate cu prevederile standardelor i normelor naionale aplicabile, cu excepia cazului n care se dispune altfel. Toate fundaiile izolate vor avea baza pe teren nederanjat, original sau pe umplutura de rezisten compactata la o densitate medie de 100% Proctor i la o densitate minima de 97% Proctor i la o asemenea adncime astfel nct s asigure o protecie adecvat mpotriva daunelor ce pot fi cauzate de nghe formaiunii/fundaiei. n realizarea proiectelor trebuie s se tina seama de temperatura aerului i de fluctuaiile n temperatura aerului.

4.7
1 2

Presiunea exercitata de ap
Se va verifica dac principiile utilizate n proiectare sunt cele corespunztoare caracteristicilor apei subterane existente. Structurile vor fi proiectate s reziste presiunii apei freatice datorate nivelului extern al acesteia. Forele de ridicare ce acioneaz asupra structurilor, bazinelor i conductelor vor fi calculate n varianta cea mai defavorabila, atunci cnd acestea sunt goale (lipsite de lichidul nmagazinat). Structurile (bazinele purttoare de ap) pentru care se vor efectua probele de etaneitate nainte de realizarea umpluturii perimetrale vor fi proiectate n consecina. Determinarea presiunii proiectate exercitata de ap asupra structurilor cu retenii de sol va ine cont de nivelul apei peste nivelul terenului i nivelul apei subterane freatice. n cazul structurilor care rein sol de permeabilitate medie sau sczuta (nisip i argila), presiunea apei va fi prezumat a aciona n spatele peretelui i corespunztoare unui nivel al apei subterane freatice nu mai mic de limita superioara a materialului cu permeabilitate sczuta cu excepia situaiei n care este instalat un bun sistem de drenaj sau infiltraiile sunt pre venite. Vor fi incluse n proiect betoanele de lestare, ancorate de radierele bazinelor (dac este cazul) pentru protecia mpotriva fenomenului de plutire (ridicarea structurii bazinului de pe terenul de fundare, atunci cnd acesta este gol, datorita presiunii apelor freatice legea lui Arhimede -) vor ine seama de toate situaiile previzibile care pot aprea pe durata de via a lor, inclusiv cele cu privire la coroziune i cedare. Rezistena ancorajului la greutatea suportata va fi evaluata pe baza rezultatelor testelor i experienei locale.

3 4

4.8
1

Investigaii suplimentare pe antier


Investigaiile preliminare ale solului au fost realizate nainte de Licitaie. Pentru detalii vezi Capitol 5 din Documentatia de atribuire. Antreprenorul va certifica condiiile de fundare pe antier prin ntreprinderea unui program de Investigaii Suplimentare pe antier (Investigaii pentru Proiectare). Acest program va cuprinde o combinaie adecvata de metode de rutina de investigaii, incluznd teste n situu, foraje, teste de laborator i rapoarte. Metodele vor implica teste uzuale, disponibile la scara larga, efectuate conform procedurilor general acceptate sau standardizate. In situaia n care sunt necesare investigaii specializate, vor fi efectuate i vor fi furnizat e procedurile de efectuare i interpretare a testelor. Testele de laborator vor fi efectuate la un laborator agreat de ctre Inginer. Investigaiile geotehnice vor furniza toate datele referitoare la condiiile terenului i apei subterane de pe antier i din jurul acestuia, necesare pentru o descriere corecta a proprietilor eseniale ale terenului i pentru o evaluare corecta a valorilor caracteristice ale indicatorilor terenului care vor fi utilizate n calculele de proiectare. Urmtoarele aspecte trebuie luate n considerare pentru includerea n investigaie, n vederea proiectrii terenului relevant:

3 4 5

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(169)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 7

Stratificatia geologica Stabilitatea terenului Proprietile de deformare ale terenului Distribuia presiunilor n teren Condiiile de permeabilitate Posibila instabilitate a subsolului Proprietile de compactare ale terenului Posibila agresivitate a terenului i apei subterane Posibilitatea mbuntirii terenului Sensibilitatea la nghe

In situaia n care Inginerul consider c investigaiile efectuate de ctre Antreprenor sunt insuficiente pentru realizarea proiectului de detaliu a oricrei dintre componentele Lucrrilor, Antreprenorul le va continua si/sau va angaja o companie specializata pentru realizarea Investigaiilor de antier. Sfera investigaiilor care vor fi efectuate n teren de ctre Antreprenor poate cuprinde, dar nu este limitata la: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Foraje verticale de testare Prelevare de probe i teste de laborator Teste de penetrare (TSP si/sau TPC) Teste de rezistenta de sarcina verticala Teste de permeabilitate Nivelul apei subterane i determinarea calitii apei subterane.

4.9
1

Raportul de Investigaie a Solului


Antreprenorul va nainta Inginerului un Raport de Investigaie a Solului, coninnd nregistrarea tuturor investigaiilor efectuate de el. Raportul va include jurnale ale forajelor, fisele testelor n teren i de laborator, fisele de observaie ale nivelului apei i recomandri referitoare la fora portanta i proprietile de deformare ale solului i afluxului de ap. Vor fi naintate Inginerului cinci copii ale acestui Raport, n termen de o luna de la finalizarea muncii de teren. Testele de laborator vor fi efectuate de un laborator agreat de ctre Inginer.

2 3

4.10
1

Proiectarea lucrrilor de terasamente


Antreprenorul va utiliza datele cuprinse n documente i rezultatele Investigaiilor Suplimentare efectuate pe antier pentru a proiecta n detaliu fiecare aspect al Lucrrilor, permanente sau temporare,. Indiferent de cerinele descrise n aceasta seciune, proiectul va repreze nta n ntregime responsabilitatea Antreprenorului i va fi supus aprobrii Inginerului. Stri limita Va fi ntocmita o lista a Strilor limita care vor fi luate n considerare pentru fundaiile n extensie (1), fundaiile pe piloi (2), construciile de reinere (3) ramblee i pante (4). Urmtoarele Stri limita vor fi luate n considerare: (a) (b) (c) (d) Pierderea stabilitii globale (1,2,3,4) Surparea terenului i a elementelor de structura/de rezisten (1,2,3) Cedarea rezistenei la sarcin (1,2) Depozite excesive (1,2)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(170)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r)

Abaterea excesiva (1,2) Vibraii inacceptabile (1,2) Alunecarea (1) Defect de rezisten datorat deplasrii fundaiei (1) Ridicarea sau rezistena insuficient la rupere a fundaiei pe piloi (2) Surparea terenului datorat ncrcrii transversale a fundaiei pe piloi (2) Surparea combinata a terenului i fundaiei pe piloi (2) Cedarea unui element de rezisten ca de ex. a unui perete, ancoraje, grinzi sau traverse sau cedarea unei structuri de mbinare a unor asemenea elemente (3) Deplasarea structurilor care poate afecta structurile din apropiere sau utilitatile aferente (3) Transportul inacceptabil de particule de sol prin sau sub perete (3) Cedarea terenului datorat eroziunii interne (4) Cedarea terenului datorat eroziunii sau degradrii suprafeei (4) Cedarea terenului datorat ridicrii hidraulice (4) Deformrile (inclusiv cele datorate alunecrii) rambleului sau pantei i a fundaiilor acestora care cauzeaz afectarea rezistenei, pierderea deservirii sau cedarea structuri lor adiacente, drumurilor sau serviciilor (4) Deformrile, inclusiv cele datorate alunecrii, rambleului sau pantei i a fundaiilor acestora (4)

(s) 4 5

n cadrul Strii Limita de Exploatare (SLE) pentru fundaiile de mic adncime trebuie investigat progresul depunerilor n diferite etape ale construciei i de-a lungul duratei de via a structurilor. Proiectul Antreprenorului va verifica deformrile acceptabile n toate etapele i de-a lungul duratei de via a proiectului. Pereii de reinere vor fi proiectai la limitele de deformare n toate etapele construciei i, n cazul n care acetia sunt permaneni, pe ntreaga durata de via a proiectului. n situaia n care structurile de reinere se afla n imediata apropiere a cldirilor, structurilor, drumurilor, reelelor de conducte, acestea vor fi protejate i dimensionate s susin presiunea orizontal difereniat rezultat din sarcinile verticale i posibile orizontale. Durabilitate n cadrul proiectului geotehnic vor fi estimate condiiile de mediu interne i externe, n faza de proiectare, pentru a se evalua semnificaia acestora n raport cu durabilitatea i pentru a nlesni luarea unor msuri pentru protecia sau rezistena adecvat a materialelor. Tratarea terenului Orice tratare a terenului, propus de Antreprenor pentru mbuntirea capacitii de rezisten la sarcin, i/sau caracteristicilor depunerilor, trebuie susinute de o metoda de execuie complet i calcule de proiectare, cu declararea performantei minimale ce va fi obinuta. Atunci cnd Inginerul dispune, Antreprenorul va executa o ncercare de prob n teren a tratamentului propus pentru a demonstra ca sunt ndeplinite criteriile de performanta stipulate. Raportul Proiectului Geotehnic Antreprenorul va stabili un set de parametri geotehnici de proiectare, care s tina cont de volumul de sol implicat n analizele speciale. Valoarea caracteristic a oricrui material va fi folosita att pentru analizele SLE, ct i pentru cele SLU. Prezumpiile, datele, calculele i rezultatele verificrii siguranei i folosinei vor fi nregistrate n Raportul Proiectului Geotehnic, ca parte a proiectului Antreprenorului. Raportul Proiectului Geotehnic va include un plan de supervizare i monitorizare, dup caz. Aspectele care necesita verificare n perioad de construcie vor fi identificate clar n raport. Atunci cnd se efectueaz verificri n timpul construirii, acestea vor fi nregistrate intr -un addendum la

4.10.1 1

4.10.2 1

4.10.3 1

2 3

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(171)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

raport. Un extras din Raportul Proiectului Geotehnic, coninnd cerinele cu privire la supervizare, monitorizare i ntreinere a structurii finalizate va fi furnizat Autoritii Contractante.

4.11
1 2 3

Notificarea de ncepere a lucrrilor


Inainte de a incepe executia Lucrarilor, Antreprenorul va anunta Inginerul cu cel putin sapte zile inainte, printr-o notificare scrisa, intentia sa. Antreprenorul va furniza Inginerului cotele terenului si alte informatii specifice din zonele de incepere a lucrarilor, in scopul de verificare a masuratorilor Lucrrile de terasamente vor ncepe cand Antreprenorul va primi din partea Inginerului, in scris, aprobarea de incepere a Lucrarilor.

4.12
1

Lucrri de terasamente pe linii i nivele


Totalitatea lucrrilor de terasament efectuate pentru anumite componente de Lucrri vor fi realizate la dimensiunile i nivelele indicate n Planuri sau la acele dimensiuni i nivele indicate de ctre Inginer. n sensul acestei Specificaii, termenul de nivel al terenului se refera la suprafaa terenului nainte de nceperea lucrrilor de terasamente, dar dup curare i defriare. Expresia nivelul formaiunii folosita n Specificaii va avea semnificatia de nivel al fundaiei structurii n cauza, incluznd betonul de egalizare.

4.13
1 2

Mrimea excavaiilor
Mrimea excavaiilor va fi cea minima necesar sau practicabila pentru construcia Lucrrilor, n opinia Inginerului. Execuia anurilor deschise va fi, n orice moment, limitat la lungimile anterior aprobate n scris de ctre Inginer. Cu excepia cazului cnd se dispune contrar de ctre Inginer, n scris, vor fi finalizate lucrrile pe o anumit lungime aprobat intr-o manier mulumitoare pentru Inginer, nainte s fie ncepute lucrrile pe o nou lungime. Limea maxim a anului va fi restricionat la cea indicat n proiectul i planurile aprobate ale reelei de conducte. n cazul n care se excaveaz un an pentru pozarea conductelor, avnd marginile n taluz sau n trepte, acea poriune a anului care se extinde din formaiune pn la un punct situat la 300 mm deasupra generatoarei conductei va fi modelat cu margini verticale avnd dimensiunile indicate n Planuri, cu excepia cazului n care se aprob altfel de ctre Inginer. Excavaiile pentru celelalte structuri, msurate la nivelul formaiunii, vor fi limitate la linia conturului structurii plus 1 m pe toate laturile. Nu vor fi permise excavaiile n taluz pe oselele publice, grdini private sau intr-o raza de 30 m fata de cldiri sau alte structuri. n cazul n care Antreprenorul adopta metoda de excavare n taluz, obligaia sa de a asigura suportul acestora va fi cea specificat n clauza intitulata Alunecri, Prbuiri i Excavarea excesiva.

4.14
1

Gropi de mprumut
Antreprenorul are responsabilitatea de a localiza gropi de mprumut pentru toate tipurile de materiale i s obin, transporte i plaseze materialul, atunci cnd este necesar pentru execuia Lucrrilor. Antreprenorul va obine aprobarea Inginerului att pentru zonele, ct i pentru materialele pe care propune a le utiliza. n cazul n care se stipuleaz sau se dau indicaii n acest sens de ctre Inginer, materialul de umplutura care urmeaz s fie ncorporat n Lucrri va fi obinut din gropi de mprumut, aprobate dup ce au fost realizate testele care s confirme ca materialul este adecvat pentru utilizare. La finalizarea lucrrilor de excavaii, Antreprenorul va nivela sau va lsa groapa de mprumut intr-o stare de curenie satisfctoare pentru Inginer i, n cazul n care este instruit n acest sens, va realiza, fr a fi pltit suplimentar, lucrrile de terasament e necesare pentru a preveni acumularea apei n zona.

4.15
1

Teste preliminare efectuate asupra materialului de umplutura compactat


n cazul n care se emit Instruciuni n acest sens de ctre Inginer, materialele propuse pentru utilizare ca umplutura compactata (altele dect cele corespunztoare, eventual extrase din aceeai

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(172)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

locaie de pe antier) vor fi testate pe antier, n conformitate cu procedurile specificate n standardele i normativele naionale aplicabile pentru determinarea caracteristicilor i conformrii acestora.

4.16
1

Compactarea materialului de umplutura


Umplutura compactat va fi format din materialul aprobat, mprtiat i compactat n straturi aproximativ orizontale, cu o grosime uniform, cu o uoar pant spre exterior . Compactarea se va realiza in straturi ce nu depasesc 20 cm. Bulgarii de pmnt mai mari de 0.10 m vor fi sfrmai nainte de compactare. Umiditatea solului va fi controlata cu atenie, fie prin uscare naturala, fie prin umezire cu particule fine nainte de umplere. Compactarea va fi executat cu utilizarea de sisteme mecanice, electrice, cu vibraii, compactoare cu discuri cu vibraii i alte utilaje aprobate, astfel nct s se obin o densitate a materiei uscate nu mai mic de 100% din densitatea maxim a materiei uscate determinate n conformitate cu prevederilor standardelor i normativelor naionale in vigoare.

4.17
1 2 3 4

Excavarea materialului necorespunztor


n cazul n care, prin excavarea fundaiilor structurilor, apar materiale necorespunztoare cerinelor specificate n proiect, Antreprenorul le va ndeprta i le va evacua conform indicatiilor Inginerului. Cu excepia cazului n care se stipuleaz sau se dispune contrar de ctre Inginer, Antreprenorul va umple golurile din fundaii astfel formate, cu beton simplu. Dac materialele neconforme cu cerinele proiectulu i apar si n anurile de pozare a conductelor, Antreprenorul le va ndeprta i evacua conform instructiunilor date de Inginer. Costurile necesare la indepartarea si inlocuirea materialelor necorespunzatoare, vor fi suportate de Antreprenor dac, n opinia Inginerului, cauza neconformrii este datorat nerespectrii Specificaiilor de ctre Antreprenor, inclusiv aceea de a proteja excavaia mpotriva ptrunderii apei.

4.18
1

Alunecri, prbuiri i excavaii excesive


Antreprenorul va lua toate msurile de precauie pentru a preveni alunecrile i prbuirea terenului sau a altor materiale excavate. n situaia alunecrilor i prbuirilor sau n cazul n care s-au efectuat excavaii peste limita minim necesar sau practicabil pentru construirea lucrrilor, golurile astfel formate vor fi umplute. n cazurile n care golurile astfel formate vor reprezenta suportul pentru lucrri permanente sau structuri i servicii adiacente dup umplere, atunci aceste goluri vor fi umplute cu beton simplu, pe cheltuiala Antreprenorului. n toate celelalte cazuri, golurile vor fi umplute cu material excavat selectat sau un alt material de umplutura aprobat i compactat conform aprobrii Inginerului. n situaia n care un an destinat pozrii conductelor depete limea maxim permis, specificat sau indicata n Planuri, Inginerul va dispune refacerea anului la limea specificat . Antreprenorul va duce la ndeplinire msurile dispuse de ctre Inginer i nu va ridica nici o pretenie fata de Autoritatea Contractanta cu privire la costurile suplimentare rezultate din executarea acestor Instruciuni.

2 3 4

4.19
1

Excavaiile care vor fi protejate mpotriva infiltrrii apei


Antreprenorul va proteja excavaiile mpotriva ptrunderii apei i apei uzate, rezultate fie din pnza freatic, inundaii, furtuni sau altele asemenea, astfel nct Lucrrile s fie executate n condiii de sol uscat, dup cum se impune de ctre Inginer. Antreprenorul va menine ap acumulat la o cota sub partea inferioar a Lucrrilor Permanente, pe perioada indicat de ctre Inginer. n eventualitatea n care Antreprenorul are nevoie de canale sau conducte de drenaj, Inginerul va permite construirea acestor Lucrri sub nivelul i n limitele laterale ale Lucrrilor permanente, cu condiia s fi aprobat detaliile de execuie cuprinse n propunerea Antreprenorului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(173)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Nici o conduct de drenaj subteran nu va fi lsata ngropat, cu excepia cazului n care este umplut cu beton simplu sau alt material aprobat. n cadrul drenajelor construite de ctre Antreprenor sub Lucrrile Permanente, acestea, n cazul pstrrii, vor asigura un suport cel puin egal cu acela care ar fi existat n lipsa acestor drenaje subterane. Apa drenata nu va putea fi descrcata n cursurile de ap sau canalizare fr s fi fost obinute toate aprobrile i avizele necesare de ctre Antreprenor.

4.20
1

Metoda de execuie a excavaiilor


Antreprenorul va pregti o metoda de execuie corespunztoare de efectuare a excavaiilor pentru fiecare componenta n parte a Lucrrilor ce vor fi construite, cu detalierea amplasrii, programului de excavare, materialelor de sprijin temporare i dispunerea i manevrarea materialului excavat. Antreprenorul va nainta Inginerului spre aprobare metoda de execuie propus cu cel puin 14 zile nainte de data la care intenioneaz s nceap lucrrile de terasament pentru fiecare componenta de lucrri n parte.

4.21
1

Ramblee i pante
Materialul utilizat pentru formarea rambleelor i a bancurilor de pmnt i pentru umplerea zonelor joase ale antierului va fi de tip umplutura obinuita sau selectata. Zonele unde se va utiliza material de umplutura selectat sunt stipulate n cele ce urmeaz sau indicate pe Planuri. Materialul de umplutura selectat va fi utilizat la formarea bazelor (unde este cazul) i sub drumuri. Materialul de umplere pentru celelalte ramblee va fi cel obinuit. Materialul de umplutura va fi obinut din excavaii sau material similar . Se vor utiliza compactoare cu discuri operate manual, compactoare cu vibraii sau electrice care vor fi aprobate in prealabil de catre Inginer. n cadrul operaiunilor de nivelare i formare a rambleelor de pamant, Antreprenorul va face adaosuri la nlime i lime pentru consolidare. Dimensionarea rambleelor va fi conforma profilelor indicate n Planuri, cu adaosurile necesare pentru finisarea suprafeei.

2 3 4 5 6

4.22
1

Curarea suprafeei solului


La indicaia Inginerului, suprafaa solului va fi curtat pe ntreaga arie a antierului pn la o adncime de 250 mm, la alte adncimi stipulate prin Contract sau la adncimile i pe ariile i ndicate de ctre Inginer, i pstrata pentru reutilizare n cadrul altei operaiuni anterioara excavaiilor viitoare ce ar putea fi necesare. Suprafaa solului va nclude orice material de suprafaa capabil s susin vegetaia i corespunztor utilizrii n zonele agricole pentru a fi nierbat sau cultivat. Antreprenorul nu va evacua surplusul de sol de suprafa fr aprobarea scris a Inginerului.

4.23
1

Gropile de sondaj
Antreprenorul va excava gropile de sondaj care ii sunt necesare pentru a determina pozi ionarea lucrarilor subterane sau pentru orice alte motive. Antreprenorul va dispune reumplerea i readucerea la starea iniiala a gropilor de sondaj, de ndat ce informaiile necesare au fost obinute. Readucerea la starea iniiala a suprafeelor gropilor de sondaj va fi executata conform aprobrii date de Inginer.

4.24
1

Inspeciile efectuate de ctre Inginer


n momentul n care sunt atinse nivelele i limitele stipulate ale excavaiilor, Inginer ul va inspecta suprafaa expus i, n cazul n care considera ca o anumit parte a acesteia este prin natura sa neadecvat, poate dispune Antreprenorului s excaveze n continuare. O asemenea excavaie va fi tratata ca Excavaie Excesiva, iar materialul rezultat din aceasta va fi ndeprtat de pe antier.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(174)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.25
1

Intersectarea cursurilor de ap
Acolo unde excavaiile intersecteaz cursuri de ap, rigole, canale, Antreprenorul este obligat s ia toate msurile suplimentare necesare pentru construcia corespunztoare a lucrrilor n aceste intersecii, inclusiv meninerea debitului de ap neschimbat.

4.26
1

Evacuarea apei
Cu excepia cazului n care se stipuleaz contrar, Antreprenorul va proteja excavaia de infiltrarea apei pe perioada construciei i, n situaia n care structurile sunt construite n ap subterana, se vor lua masuri necesare pentru evitarea scufundarii betonului, conform Specificaiilor. Se va analiza dac schema de evacuare a apei adoptat permite ca prile laterale ale excavaiei s rmn permanent stabile i s nu apr ridicarea excesiv sau ruptura bazei. Mai mult, trebuie luate msuri de precauie pentru a se preveni situaia n care reapariia apei subterane va rezulta n prbuirea solului cu o structura fragil, ca de ex. nisipul neconsolidat. Metodele de protejare a excavaiei de ap i de evacuare a apei vor fi supuse aprobrii Inginerului. n cazul n care , o structur este predispus la flotare, Antreprenorul va reduce presiunea apei subterane, astfel nct structura s fie stabil pe toat perioad executrii construciei. Antreprenorul va asigura disponibilitatea permanent pe antier a unor utilaje de rezerv pentru a se evita ntreruperea operaiunii continue de epuisment.

4.27
1

Excavarea conform aliniamentelor i nivelelor


Excavaiile vor fi executate la dimensiunile care vor permite un epuisment corespunztor, consolidarea adecvat a marginilor, ridicarea cofrajului, turnarea betonului, umplerea, inclusiv compactarea i orice alte operaiuni de construcie. O atenie special trebuie acordat pentru a nu fi deranjat nivelului formaiunii excavaiilor structurale.

4.28
1

Testele cu privire la apa subteran


Pe perioada de desfurare a lucrrilor, Inginerul va solicita prelevarea de probe din apa subteran pentru a testa i confirma lipsa substanelor duntoare. Testarea se va desfura conform procedurilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare.

4.29
1

Testele cu privire la nivelul formaiunilor


La atingerea nivelului corespunztor pentru nivelarea manual specificat prin aceasta, Inginer ul poate dispune efectuarea de teste n situu sau orice alte teste, pentru a se determina natura, capacitatea portant i proprietile de deformare ale stratului de sol.

4.30
1 2

Evacuarea surplusului de material excavat


Antreprenorul va fi responsabil cu negocierea i asigurarea zonelor adecvate pentru evacuare a surplusului de material excavat i va plti taxele i alte sume legate de aceast evacuare. Acestea trebuie incluse n tarifele i preurile sale. n legtur cu evacuarea materialului excavat n exces, Antreprenorul va fi responsabil n perioada de executare a Contractului pentru urmtoarele: (a) (b) (c) (d) Creterea soliditii i calitii drumului (drumurilor) de acces existente i ntreinerea acestora n stare bun i final. Deshidratarea zonei (zonelor) basculate prin pozarea de conducte poroase din beton pe fundul vilor sau dup cum s-a convenit cu Inginerul. Descrcarea, mprtierea, nivelarea i dispunerea solului n ramblee, dup caz, pentru a se menine suprafaa (suprafeele) sigure. Curarea vehiculelor la prsirea zonei (zonelor) de basculare i luarea msurilor pentru a se asigura c acestea nu contamineaz drumurile publice.

4.31
1

Excavarea n plus
Orice excavare n plus peste limitele specificate sau indicate va fi umplut de ctre Antreprenor pe cheltuiala proprie cu beton simplu sau orice alt material aprobat si compactat cu atenie.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(175)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.32
1 2

Excavaiile pentru conducte


Excavaiile pentru conducte vor fi n final compactate manual, sau prin orice alt metod probat sau dispus de ctre Inginer, chiar nainte de pozarea conductelor. Formaiunea va fi excavat i umplut, dup cum este stipulat, astfel nct tubul fiecrei conducte s fie susinut n mod egal pe ntreaga sa lungime, cu excepia spturilor adecvate pentru mbinri care vor fi excavate sub fiecare flana sau racord, la o asemenea adncime nct flana sau racordul s nu ating fundul spturii.

4.33
1

Compactarea manual a nivelului de platform


Acolo unde nivelul platformei excavaiei va fi acoperit cu beton sau umplutur compactat, ultimii 0.15 m ai excavaiei vor fi compactai manual, ori prin orice alta metod aprobat sau dispus de ctre Inginer. Platforma va fi nivelat cu atenie i n forma cerut. Antreprenorul va raporta Inginerului atunci cnd excavaiile sunt gata pentru pozarea conductelor sau turnarea fundaiilor de beton i nu v a iniia operaiunea de pozare a conductelor, turnare a betonului sau orice alte lucrri, pn ce acestea nu au fost naintate Inginerului i aprobate de ctre acesta. Lucrrile de pozare a conductelor, turnare a betonului sau orice alta lucrare executat fr aprobarea prealabil a Inginerului, vor fi ndeprtate imediat pe cheltuiala Antreprenorului.

4.34
1

Realizarea umpluturii fr punerea n pericol a structurilor


Antreprenorul va stabili perioada i coeficientul de plasare a umpluturii pentru structuri as tfel nct nici o parte a Lucrrilor s nu fie supus unei presiuni prea mari, slbit, deteriorat sau pus n pericol. Straturile de material trebuie plasate astfel nct s menin un drenaj adecvat i s previn acumularea de ap. n special, plasarea materialului n jurul structurilor de beton va fi iniiat numai dup ce acestea au fost finalizate i au dobndit n ntregime rezistena specificat. Materialul va fi astfel plasat nct s exercite o presiune uniform n jurul structurilor. Indiferent de metoda adoptat pentru umplere, Antreprenorul se va asigura ca excavaia este executat conform cerintelor Inginerului. Antreprenorul va lua toate msurile de precauie necesare pentru a se asigura c nu este cauzat nici un prejudiciu Lucrrilor Permanente i structurilor adiacente.

4.35
1 2

Selectarea i compactarea materialului de umplutur


Atunci cnd este necesar umplerea sub cota terenului, materialul care va fi folosit va fi ales cu atenie i compactat conform Specificaiilor. Nici o lucrare de umplutur nu va fi executat nainte de a fi aprobat de ctre Inginer. Atunci cnd umplutura este plasat pe dou sau mai multe margini laterale ale structurii, va fi plasat simultan i pe laturile opuse astfel ca diferena de nivel s nu depeasc niciodat 0.30 m, sau alt valoare indicat. Diferena ntre nivelul umpluturii pe cele dou laturi ale conductei nu va depi un maxim de 0.20 m. Excavaiile pentru reelele terestre de conducte vor avea un strat de material suport aprobat, avnd o grosime n cadrul anului proporional cu diametrul conductei conform urmtoarelor: (a) (b) (c) diametrul exterior al conductei, n sol de bun calitate; diametrul exterior al conductei, n sol de slab calitate; minim 200 mm sub flana i racord.

3 4

5 6

Stratul suport granular al conductelor va fi format prin mprtierea i compactarea materialului pe ntreaga laime a anului. Se va asigura suficient material granular pentru a permite conductelor s fie plasate n acesta i s fie puternic sprijinite pe o linie i la un nivel stabil.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(176)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Trebuie lsat un spaiu suficient pentru a nlesni realizarea mbinrilor i inspectarea acestora, iar Antreprenorul va asigura ca cel puin trei ptrimi din lungimea fiecrei conducte s fie sprijinit n totalitate. Dup ce pozarea reelei de conducte a fost aprobat de ctre Inginer, anul va fi umplut cu material granular. Pentru conductele rigide (de ex. fonta ductil, beton), umplutura va fi dispus dup cum urmeaz: (a) (b) (c) materialul suport al conductei, bine compactat pan la nivelul diam etrului orizontal al conductei; materialul de umplutur selectat, bine compactat pan la coronamentul conductei; materialul de umplere selectat, uor compactat manual pan la 300 mm peste coronamentul conductei.

Umplutura va fi executat n straturi care nu vor depi o grosime de 150 mm . n cazul conductelor flexibile (de ex. PAFSIN, PVC, polietilen), umplerea cu materialul granular aprobat se va realiza pan la 300 mm peste coronamentul conductei. Aceast umplutura va fi compactat foarte bine i cu mare atenie, n straturi care s nu depeasc o grosime de 150 mm, astfel nct s se evite deranjarea conductelor sau mbinrilor. Partea rmas din an va fi umplut cu materialul selectat aprobat, conform Specificaiilor.

10

4.36
1

Umplerea Excavaiilor realizate sub Drumuri


Excavaiile pentru conductele pozate sub drumurile de pe antier sau sub drumurile publice vor fi umplute la baza drumului, deasupra materialului de umplere din jurul conductei, cu pietri sau piatra sfrmata selectat. Umplutura va fi dispus n mod egal pe toat limea i compactat n straturi care s nu depeasc 200 mm adncime i avnd un grad optim de umiditate. Gradul de umiditate al materialului de umplutur poate s necesite o ajustare pentru a se obine atingerea densitii maxime. Materialul de umplutur care prezint un grad de umiditate insuficient pentru a se obine compactarea dorit va necesita ncorporarea unei cantiti de ap suplimentare nainte de dispunere, cu ajutorul unor utilaje adecvate si aprobate. Straturile situate la mai mult de 300 mm sub suprafaa drumului vor fi compactate la 90% din densitatea maxim uscat, determinat conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile. Straturile situate la mai puin de 300 mm sub suprafaa dru mului vor fi compactate la 95% din densitatea maxim uscat, determinat conform metodelor standard menionate anterior. Antreprenorul se va asigura ca materialul de umplutura necesar pentru un perete de beton al unei structuri sau bloc de reazem va fi bine compactat. Se vor utiliza compactoare cu placi vibrante operate manual, cu vibraii sau electrice. n alte situaii, compactarea se va efectua cu compactoare cu vibraii, rolere cu roti moi sau pneumatice, sau alte utilaje adecvate si aprobate de Inginer. Excavaiile pentru conductele altfel pozate sau pentru alte structuri situate sub carosabil, unde nu se poate aplica compactarea mecanica datorit spaiului ngust, vor fi umplute cu beton amestecat slab. Acest beton va fi alctuit n urmtoarele proporii: (a) (b) (c) 1 parte ciment 3 pri nisip 6 pri agregat cu o dimensiune maxim de 40 mm.

5 6

7 8

Betonul i turnarea acestuia se vor conforma Specificaiilor.

4.37
1

Nivelarea zonelor
Zonele din jurul i de deasupra structurilor vor fi nivelate la cotele impuse, aa cum sunt indicate acestea n planuri sau conform Instruciunilor Inginerului. Antreprenorul va lua toate msurile de precauie pentru a mpiedica prejudicierea structurilor n timpul nivelrii. Nivelarea zonelor din jurul

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(177)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

structurilor va fi executat prin metode aprobate. Orice component deteriorat va fi nlocuit sau reparat pe cheltuiala Antreprenorului i conform cu cerintele Inginerului.

4.38
1 2

Acoperirea i sprijinirile
Antreprenorul va fi responsabil cu proiectarea, instalarea si ntreinerea pe perioada construciei a pieselor de sprijinire necesare pentru anuri i alte excavaii. Antreprenorul va nainta Inginerului spre aprobare propunerile sale cu detaliile pentru sprijinirea excavaiei, detalii ce vor nclude planuri, calcule i alte documente explicative solicitate de acesta. O asemenea aprobare nu l va eliber pe Antreprenor de obligaiile pe care le are conform Contractului. Excavaiile nu pot incepe pn cnd propunerile Antreprenorului nu sunt aprobate de ctre Inginer. Antreprenorul nu va ndeprta Lucrrile temporare de sprijinire a excavaiilor pn cnd, n opinia Inginerului, Lucrrile Permanente nu sunt suficient de avansate pentru a permite o asemenea ndeprtare, care va fi executat sub supravegherea personal a unui maistru competent. Atunci cnd Inginerul consider ca ndeprtarea pieselor de sprijinire a excavaiei ar pune n pericol structurile existente, Antreprenorul va pstra aceste piese de sprijin, ndeprtnd doar minimum necesar pentru a permite refacerea suprafeelor.

4.39
4.39.1 1

Refacerea oselelor
Generaliti Procedura de compactare a fundatiei drumului i echipamentele necesare pentru compactare vor fi ncercate prin probe la nceputul lucrrilor, pentru a obine acordul Inginerului. Probele de compactare vor fi efectuate la coninuturi cu umiditate diferit. Greutile, tipurile i numrul de treceri ale echipamentului de compactare va fi de asemenea variat pentru a determina efortul optim de compactare. nainte de plasarea stratului urmtor al construciei, fundaia drumului trebuie mturat mecanic sau curat cu aer comprimat pentru a ndeprta toate materialele libere i pentru a lsa o suprafa cu textur apropiat. Suprafaa finisat din bitum i macadam nu va depi cu mai mult de 10 mm de -a lungul unei margini drepte lung de 3 m. Traficul nu va fi permis pe suprafa pn cnd aceasta nu a fost depus i tratat ulterior. Nu se va permite traficul pe straturile turnate anterior n afara celui necesar pentru a turna straturile urmtoare. Restabilirea oselelor, trotuarelor, potecilor, aleilor pentru bicicliti i acostamentelor. Restabilirea va fi efectuat n conformitate cu cerinele Autoritii Drumurilor i va fi de calitate identic sau superioar celei originale. Restabilirea bordurilor, canalelor, marginilor i a ancadramentelor Bordurile, canalele, marginile i ancadramentele afectate de lucrri vor fi reaezate cu elementele existente, cu condiia s nu fie avariate. Acolo unde elementele existente nu sunt potrivite pentru refolosire, se vor asigura uniti nlocuitoare de textur, culoare i tipuri similare, asemntoare celor alturate i in conformitate cu prevederile relevante. Reaezarea bordurilor, canalelor, marginilor i ancadramentele va fi n conformitate cu practica optim. Bordurile i canalele vor fi reaezate pentru a fi conforme cu bordurile i canalele alturate.

3 4

4.39.2 1 4.39.3 1

4.40
1

Refacerea drumurilor distruse i a aleilor


Se vor restabili drumurile distruse i aleile folosind acelai material ntlnit n timpul excavrilor i se vor nlocui materialele excavate n ordinea potrivit n straturi bine consolidate.

4.41
1

Refacerea oselelor i a drumurilor cu beton spongios


Refacerea oselelor i a drumurilor cu beton spongios se va face n conformitate cu cerinele Autoritii Drumurilor.
(178) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.42
4.42.1 1

Refacerea spaiilor verzi


Generaliti La finalizarea lucrrilor pe pmnt nepavat, se va marunti suprafaa ntregului pmnt afectat, la adncime de cel puin 300 mm, nainte de a nlocui pmntul vegetal, i va cultiva i restabili pmntul ct mai aproape de condiia sa original. Suprafeele ce urmeaz a fi nsmnate cu iarba vor fi reduse la strat subire arabil i vor fi curate de pietre i materiale strine mai mari de 50 mm. Smna va fi plantat n anotimpurile potrivite, distribuit egal i aplicat ntr-o proporie nu mai mic de 6g/m2 pe suprafee netede i 10g/m2 pe suprafee n pant. Suprafeele ce urmeaz a fi acoperite cu iarb vor fi pregtite ca pentru nsmnare. Gazonul aprobat va fi aezat, mbinat, unit i bttorit, iar marginile vor fi umplute cu sol fin nisipos. Pe suprafaa n pant, unde exist posibilitatea de alunecare, gazonul va fi aezat n diagonal. Orice tasare ce are loc trebuie efectuat corect prin ridicarea gazonului, umplerea cu sol nisipos i reaezarea gazonului n modul specificat mai sus. Orice gazon care se usuc va fi nlocuit cu unul nou. Restabilirea pmntului nepavat va fi efectuat de ctre contractant dup cum urmeaz: (a) (b) (c) Pmntul vegetal va fi nlocuit i gradat conform profilurilor de pmnt finisat, inclusiv prevederile privind orice suprafa necesar suplimentar. Pietrele i alte reziduuri vor fi ndeprtate i depozitate. Munca va fi executat n timpul condiiilor atmosferice pe care Inginerul le consider potrivite.

5 6 7

Un ngrmnt general va fi aplicat n conformitate cu recomandrile productorului. Se vor rensmna toate zonele in care smna nu se dezvolt destul de bine. Dac nu se detaliaz altfel, toate malurile i anurile vor fi formate i gradate conform profilului original. Malurile vor fi formate folosind material din subsol bine consolidat, cu un minim de 100 mm adncime de pmnt vegetal acoperitor. Garduri, Garduri vii i Ziduri Acolo unde lucrrile traverseaz linia gardurilor, se va ndeprta cu grij, depozita pe durata lucrrilor i reinstala gardurile pe locul lor original sau dup ndrumri. Orice gard avariat n timpul acestei operaiuni va fi nlocuit. Acolo unde lucrrile traverseaz linia gardurilor vii sau a zidurilor, acestea vor fi ndeprtate, iar orice plante sau materiale corespunztoare pentru refolosire vor fi depozitate n scopul refolosirii. Gardurile vii i zidurile vor fi restabilite ct mai aproape posibil de locul lor original. Unde este nevoie s se nlture o parte dintr-un gard, gard viu sau zid, se va asigura c limea ndeprtat este minimul absolut necesar pentru executarea lucrrilor. Spaiul rezultat va fi asigurat conform indicaiilor Inginerului. Acolo unde o lungime a zidului este ndeprtat, materialul de zidit va fi pus cu grij deoparte i depozitat pentru reutilizare. Acostamente Restabilirea acostamentelor de pe marginea drumurilor va fi efectuat n conformitate cu cerinele Autoritii Drumurilor. Dac nu se reuete s se menin pmntul vegetal separat de celelalte materiale excavate, se va furniza i aeza material nlocuitor potrivit. Copacii Plantarea i ntreinerea copacilor va fi efectuat n conformitate cu SR EN ISO 14001:2005. Pregtirea, plantarea i asigurarea copacilor semi-maturi va fi efectuat n conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, iar ntreinerea lor ulterioar va fi n conformitate cu SR EN 1991-1-4-2006.

4.42.2 1

2 3 4 4.42.3 1 2 4.42.4 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(179)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3 4 5 6

Msurile de protejare i pstrare a copacilor existeni ce trebuie pstrai pe loc trebuie luate n conformitate cu SR EN 1991-1-4-2006. Niciun copac nu va fi dobort sau ndeprtat din zona de lucru fr acord prealabil de la autoritile relevante. Tot lemnul va rmne n proprietatea deintorului pmntului i va fi tiat i ndeprtat n conformitate cu cerinele sale rezonabile. Acolo unde evile sunt aezate n apropiere de rd cini de copaci sau ramuri, acestea nu vor fi tiate dect dac este absolut necesar, iar pmntul din jurul rdcinilor va fi de 150 mm de la suprafaa solului. Rdcinile i ramurile nu vor fi tiate dect manual si cu acordul Inginerului. Toate capetele tiate vor fi vopsite cu o solutie speciala pentru prevenirea putrezirii rdcinii sau ramurii. Drenarea terenului Poziiile tuturor drenurilor din pmnt interceptate sau deranjate vor fi marcate la fiecare punct de intersecie cu lucrrile. Se vor nregistra aceste poziii, adncimi, diametre de conducte i tipuri ale construciilor. Se va avea grij ca n timpul lucrrilor s nu se deranjeze marcajele. naintea restabilirii permanente a drenurilor din pmnt, se vor elibera capetele drenurilor existent e, acolo unde au fost interceptate de spturi, i i va lsa pe Inginer i proprietar sau deintor al pmntului s le inspecteze i s stabileasc mrimea nlocuirilor ce ar fi necesare. Umpluturile de pmnt ce se intersecteaz cu spturile vor fi co mpactate n straturi de 200 mm, pentru a oferi o suprafa de susinere ferm imediat nainte ca evile de nlocuire s fie aezate i vor fi ridicate la nivelul prii inferioare a drenurilor din pmnt sau al oricrui suport ce trebuie furnizat. Drenurile afectate trebuie integrate n pmnt solid pn cnd, n fiecare caz, se expune o seciune care nu este afectat de lucrri. evile nlocuitoare sau grinzile de susinere se vor sprijini pe pmnt neatins pe cel puin 500 mm la fiecare capt. evile nlocuitoare vor avea acelai diametru intern ca i seciunile de scurgere pe care le vor nlocui i vor fi conectate corespunztor la fiecare capt. Se vor pstra nregistrri ale lucrrilor de restabilire efectuate asupra sistemelor de drenaj. Cu excepia traversrii anurilor, evile nlocuitoare vor fi de acelai fel cu cele ndeprtate, dac nu se stabilete altfel cu Inginerul. Drenurile din pmnt vor fi din font ductil acolo unde traverseaz anuri umplute. Nu se va efectua restabilirea niciunui dren pn cnd nu a fost dat acordul, cu privire la mrimea conductei din font ductil ce urmeaz a fi folosit la reparaii. Lungimea conductei este suficient pentru a traversa anul, plus 0,5 m sprijin pe fiecare parte. Se va ntiina n avans cu 48 de ore nainte finalizrii reparaiilor de la scurgeri, pentru a permite Inginerului s dea ocazia proprietarului sau deintorului terenului s inspecteze aceste lucrri. Nu vor fi reacoperite lucrri la repararea drumurilor pn cnd Inginerul nu le-a inspectat i lucrrile nu au fost aprobate de ctre Inginer. Rambleierea Malurile i alte zone de rambleu se vor forma din materiale potrivite, capabile de a fi compactate normal pentru a forma o umplutur stabil, depozitat i compactat imediat dup excavare, n straturi de grosime potrivit utilajului de compactare folosit. Rambleul, acolo unde este posibil, va fi construit i compactat n mod egal i va fi meninut tot timpul cu un unghi i o suprafa suficient de nivelat pentru a permite apei de la suprafa s se scurg rapid de pe el. Tot pmntul vegetal, materialele organice i pungile de material moale vor fi ndeprtate din toate zonele ce trebuie rambleiate. Materialul pentru rambleiere va fi aezat n straturi ce nu depesc 250 mm.

4.42.5 1

4 5

6 7

9 10 4.42.6 1

3 4

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(180)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4.42.7 1

Demolarea Structurile vor fi demolate pn la 1 m sub nivelul solului. Rezervoarele, bazinele i subsolurile vor avea guri pentru a permite egalizarea nivelurile apei. Structurile ce se prelungesc sub 1 m adncime vor fi umplute cu material compactat. Materialul de umplere la peste 1 m adncime va fi material ales de la demolare sau umplutur din exterior cu mrimea particulei ce nu depete 150 mm. ntreinerea reparaiilor Pn la expirarea perioadei de notificare asupra defectelor, Antreprenorul va inspecta n mod regulat i frecvent toate restabilirile efectuate de ctre el n legtur cu acest contract pentru a asigura sigurana public n orice moment. Acolo unde apare o deteriorare a suprafeei sau tasare, fie c aceasta este observat de ctre Autoritatii Contractante n timpul unei inspecii de rutin sau i se raporteaz n alt mod, Antreprenorul va remedia imediat defectul ntr-un mod aprobat de ctre Inginer i, dac este cazul, de Autoritatea Drumurilor competent. Acolo unde Antreprenorul, sau subcontractantul specialist angajat de acesta, a finalizat restabilirea final a anurilor de pe marginea drumurilor, acestea vor fi supuse unei inspecii comune din partea Autoritii Drumurilor. Defriarea zonei Defriarea zonei nu va ncepe pn cnd locul unde se desfasoara defrisarea nu este imprejmuit. Antreprenorul nu va arde lemne din tufiuri sau alte deeuri combustibile pe antier dect dac are acordul Inginerului. Gardurile i porile vor fi nlturate cu grij si depozitate pentru reutilizare.

4.42.8 1

4.42.9 1 2 3

4.42.10 Aezarea i compactarea cenuii de combustibil pulverizate ( PFA) 1 Testele pentru coninutul optim n umiditate al PFA aa cum este livrat se va efectua de ctre Autoritatea Contractanta. Coninutul n umiditate al PFA se va situa ntre 90 110% din coninutul optim de umiditate. Antreprenorul va depozita PFA n straturi cu o grosime final de 150 mm. Antreprenorul va asigura compactarea adecvat pe pantele marginale. Pentru compactarea PFA, vor fi folosite compactoare vibratoare dac nu s-a stabilit altfel de ctre Inginer.

2 3 4

4.42.11 Peisagistic 1 Antreprenorul va asigura c se realizeaz crearea peisajului ntr -un anotimp potrivit i in condiii meteo adecvate aa cum a fost aprobat de ctre Inginer. Operaiunile de plantare vor fi suspendate n perioadele de secet, cnd solul este ngheat sau inundat, sau n perioade de vnt rece uscat persistent. Pregtirea solului (a) nsmnarea i plantarea gazonului Aria va fi cultivat la o adncime minim de 100 mm de ctre un rotocultor mecanic sau printr-o metod similar aprobat. Pietrele de peste 500 mm , n orice dimensiune linear vor fi ndeprtate. Toate buruienile vor fi ndeprtate. Zona va fi tasat uor i greblat pentru a furniza un strat fin de 25 mm adncime. Toate nivelurile terminate vor fi nive luri egale i se vor conforma contururilor sau nivelurilor punctiforme artate pe desene. Cu 3 pn la 5 zile nainte de nsmnare sau plantare de gazon, se va aplica un ierbicid mpotriva buruienilor n zon, conform instruciunilor productorului, iar un ngrmnt aprobat pre-germinare va fi aplicat n zon n stratul de suprafa. (b) Liniile gardului viu Se va pregti o fie potrivit prin ndeprtarea vegetaiei de suprafa. Fia va fi apoi cultivat pn la o adncime de 200 mm, iar buruienile i rdcinile duntoare vor fi

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(181)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

ndeprtate. Antreprenorul va depozita pmnt vegetal importat pentru a mpiedica schimbrile brute de nivel. nainte de plantarea materialului de gard viu, se vor ncorpora n zona de plantare ngrminte adecvate, n conformitate cu recomandrile productorului. (c) Copaci i Arbuti Acolo unde urmeaz a fi plantai copaci individuali sau arbuti, se va pregti o zon circular de 1,2 m n diametru, iar aceast zon va fi cultivat pn la o adncime de 100 mm. Se vor ndeprta toate buruienile i rdcinile duntoare i se va excava o groap potrivit pentru plantare n centrul zonei cultivate. Acolo unde se vor crea zone cu arbuti sau copcei, se va pregti ntreaga arie de plantare n mod similar i se vor realiza guri de plantare pentru fiecare arbust sau copac individual. 3 Plantarea (a) nsmnarea i plantarea nsmnarea va avea loc numai in timpul condiiilor meteo adecvate aa cum se aprob de ctre Inginer. Dup nsmnare, pmntul urmeaz s fie greblat sau grpat i uor consolidat prin tasarea cu un compactor cu plac aprobat. Dac smna nu ncolete, Antreprenorul va rensmna parial sau n ntregime pn cnd se obine un gazon nivelat. Cnd iarba este nalt de 75-100 mm tunderea se va face cu ajutorul unei coase rotitoare care va reduce nlimea ierbii la 50 mm. Se vor indeparta gramezile de iarba si se va efectua apoi o a doua tietur la o perioad nu mai mic de o lun de la prima tundere, pentru a reduce nlimea ierbii la 50 mm . Vor urma tieturi cu o main de tuns la intervale de 2 sptmni, iarba tiat fiind ndeprtat. Imediat dup a patra tietur, sau la un interval ales de Inginer, zona cu iarb proaspt tiat va fi tratat n mod egal cu un ngrmnt aprobat. (b) Plantarea de gard viu Plantarea de gard viu va fi efectuat n condiii meteo adecvate. Gardul viu va fi format dintr o specie local aprobat. Gardurile vor fi plantate la 500 mm distan sau la o alt distan cerut, n dou sau trei rnduri la 600 mm distan pentru ntreaga lungime a gardului viu. Gropile de plantare vor fi spate la o dimensiune suficient pentru a permite rdcinile plantelor s se rspndeasc sau bulbilor s se acomodeze. Plantele din gardul viu ce sunt livrate n condiii meteo nepotrivite vor fi pstrate nuntru (dac condiiile o permit) i vor fi protejate de nghe sau ploaie folosind baloi de paie i/sau prelate (care vor fi ndeprtate de cte ori i ct de mult este posibil pentru a evita lipsa lemnului) sau vor fi udate n timpul secetei. Orice plante care arat semne de deteriorare vor fi respinse (c) Plantarea copacilor i arbutilor Plantarea copacilor i arbutilor se va face n condiii meteo favorabile . In mod alternativ pot fi folosite plante inute n recipiente ce pot fi plantate n alte perioade ale anului, cu condiia s fie ntreprins irigarea adecvat de ctre Autoritatea Contractanta. Gropile de plantare vor fi spate la o dimensiune suficient pentru a permite rdcinile plantelor s se rspndeasc sau bulbilor s se acomodeze. Adncimea fiecrei gropi va fi astfel nct copacul sau arbustul s fie plantat la aceeai adncime ca aceea n care a crescut n pepinier sau n recipient. Groapa va fi umplut cu solul coninnd un ngrmnt potrivit aplicat n conformitate cu recomandrile productorului. Planta va fi scuturat pe msur ce are loc umplerea pentru a asigura c rdcinile intr n contact cu solul i minimalizeaz orice spaii goale i vor fi compactate n straturi n nivelul existent al solului. Dac, atunci cnd copacii sau arbutii sunt livrai la antier, vremea nepotrivit mpiedic plantarea imediat, ei vor fi acoperii i protejai cu baloturi de paie i prelate mpotriva ngheului sau efectelor excesive ale ploii. Zona de plantare va fi pregtit folosind un compost adecvat. Solul din zona de plantare va fi irigat pentru a asigura c este umezit n mod corespunztor.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(182)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Se va furniza un arac pentru fiecare copac. Va fi ascuit, cu diametrul de 75 -100 mm i din lemn analizat i aprobat. Fiecare arac va fi de 1,2 m lungime i va fi nfipt n groapa de plantare pe partea copacului expus vntului, nainte de plantare, astfel nct 800 mm s rmn deasupra nivelului definitiv al solului. Copacii individuali ce nu se afl n zonele de crng vor avea 3 araci pentru a forma un suport triunghiular. Fiecare copac, care este susinut de un singur arac, va avea o legtur de cauciuc cu un butuc de spaiere. Va fi poziionat la 25 mm de vrful aracului i btut n cuie de arac, folosind un cui galvanizat,. Unde un copac este susinut de un sistem din 3 araci, se vor asigura legturi orizontale din cablu de oel sau din funie de nylon. Copacul va fi protejat printr-un manon de cauciuc i prin legturi orizontale ataate la 25 mm de vrf. Arbutii vor fi plantai n mod similar, ns nu este nevoie de legturi orizontale. 4 ntreinerea (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Orice zone cu iarb care nu se dezvolta n mod satisfctor va fi rensmnate sau reacoperite cu gazon dup indicaiile Inginerului i dup pregtirea adecvat a solului; Trei pari i legturi vor fi reaezai dup cum este necesar pentru a asigura sprijin adecvat; Gardurile mpotriva iepurilor i mprejmuirile vor fi meninute pe tot parcursul perioadei; Zonele cu pmnt gol din jurul copacilor, arbutilor i gardurilor vii vor fi meninute fr buruieni i iarb; Antreprenorul va iriga toate zonele cu iarb, gardurile vii, copacii i arbutii, dup cum este necesar; Toate crengile moarte sau vlstarii ce apar pe trunchiurile copacilor vor fi ndeprtate; Plantele din gardul viu vor fi tiate la intervale potrivite pentru a stimula creterea tufiurilor. In mod asemntor, arbutii vor fi tiai pentru a ncuraja forma frumoas, n conformitate cu practica horticulturii.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(183)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5
5.1
1

BETONUL SI COFRAJELE
BETONUL
Antreprenorul va proiecta i pune in opera toate betoanele pentru a ndeplini cerinele acestor Specificaii i condiiile asociate de acest serviciu. Aceste cerine sunt direcionate spre obinerea durabilitii i a rezistenei betonului. Tot betonul va fi proiectat pentru Condiii de Expunere sever aa cum se indic n SR EN 1992-1-1. Structurile ce rein ap vor fi proiectate conform SR EN 1504. Toate celelalte betoane vor fi proiectate conform SR EN 1992-1-1. Betonul va fi proiectat s reziste eroziunii apei si atacului chimic din din compozitia solului cu care va intra n contact. Codurile recunoscute internaional care vor face dovada unei proiectari adecvate, vor fi trimise Inginerului. Conditii tehnice Clasele betoanele utilizate n elementele noi vor fi cele prevzute n proiect. n starea proaspt, betoanele vor ndeplini la locul de punere n opera, urmtoarele condiii: (a) (b) Consistenta va corespunde clasei de tasare S3 (tasare de la 100-150 mm); Temperatura maxim va fi de +25C.

3 4

Compoziia betonului: 5 Parametrii compoziiei betonului conform NE.012/1-2007. Prepararea betonului: 6 7 Staia de betoane trebuie s fie atestat conform prevederilor codului NE 012/1 -2007; executantul fiind obligat s ia msuri in vederea realizarii acestui scop. Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admindu-se urmtoarele abateri: (a) (b) (c) (d) 8 9 ciment: agregate: apa: aditivi: 2% 3% 1% 5%

Se va verifica cel puin de 2 ori pe sptmn i ori de cte ori se consider necesar funcionarea corect a mijloacelor de dozare, folosindu-se greuti ealonate cel puin pn la 200 kg. Dozarea aditivilor se face cu dozarea corespunztoare, care s permit o msurare ct mai exact a cantitii de soluie de aditiv stabilit prin reeta betonului. Antreprenorul trebuie s ia toate msurile necesare pentru prepararea i dozarea corespunztoare a aditivilor, innd seama ca abateri mai mari n plus sau n minus dect cele prevzute, pot influena nefavorabil calitatea betonului. Ordinea de introducere a materialelor componente n betonier va fi urmtoarea: agregate, ciment, ap i la urm aditivul . Durata de malaxare a unei arje va fi de minim 1 minut/ m sau de 5 min pentru o cantitate mai 3 mic de 5 m . Executantul va stabili caracteristicile betonului proaspt la preparare, cu un ecart care s in seama de evoluia acestora n funcie de durata de transport, timpul de punere n oper i condiiile de mediu, astfel nct la punerea n lucrare s aib consistenta prevzuta in proiect si sa nu depeasc temperatura maxima de +25 C. Condiii de preparare pe timp friguros n perioada de timp friguros, Antreprenorul trebuie s ia msurile necesare preparrii betonului peste temperatura minim prevzut. Aceste msuri vor cuprinde: ndeprtarea gheii i a bulgrilor de agregate ngheate, acope rirea agregatelor cu prelate n nclzirea lor cu abur sau aer suflat prin registre de evi, utilizarea apei calde etc.
3

10 11 12

13 14

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(184)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

15 16 17

Agregatele nu vor fi nclzite la temperatur mai mare de 60C. Dac la prepararea betoanelor se utilizeaz ap care are temperatur mai mare de 40C, se va evita contractul direct al apei cu cimentul. n acest caz se va amesteca mai nti apa cu agregatele i numai dup ce temperatura amestecului a sczut sub 40C, se va aduga i cimentul. Condiii de preparare pe timp clduros n perioada de timp clduros, Antreprenorul va lua msurile necesare producerii betonului sub temperatura maxim admis. Aceste msuri vor cuprinde: stropirea depozitelor de agregate cu ap rece, protecia depozitelor de agregate i a rezervoarelor de ap mpotriva aciunii directe a razelor solare i a vnturilor calde i uscate, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, betonarea la ore cu temperaturi mai sczute ale zilei sau noaptea. Transportul betonului Transportul betonului de la staia de betoane la locul de punere n lucrare se va face cu autoagitatoare sau basculante cu ben etan. Transportul local al betonului se va face cu pompe de beton, bene, jgheaburi, skipuri, tomberoane etc. Fiecare transport de beton va fi nsoit de un bon de transport n care vor fi menionate cel puin urmtoarele date: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) numrul bonului i data ntocmirii; betoniera la care s-a preparat betonul; tipul de beton i volumul (mc.); destinaia betonului; ora plecrii din staie; ora sosirii n antier; ora nceperii i terminrii descrcrii.

18 19

20 21 22

23

Datele referitoare la staia de betoane vor fi completate de eful staiei iar datele din antier de conductorul lucrrii. Bonul de transport se va ntocmi n dublu exemplar, din care unul rmne n antier i cellalt se ntoarce la staia de betoane. Durata de transport, care se consider din momentul nceperii ncrcrii i pn la terminarea descrcrii n mijlocul de transport, nu va depi: (a) (b) (c) 45 minute cnd temperatura mediului este mai mare de 30C; 60 minute cnd temperatura mediului este cuprins ntre 15 - 30C; 90 minute cnd temperatura mediului este mai mic de 15C.

24

25

Antreprenorul va lua msuri ca n timpul transportului s nu se altereze calitatea betonului (pierderi de lapte de ciment sau segregri, n cazul transportului cu basculante, adugri de ap, n cazul transportului betonului cu auto-agitatoare). Antreprenorul va asigura transportul betonului n bune condiii, n timpul executrii lucrrilor pe timp friguros sau clduros, lund msurile corespunztoare de protecie n scopul conservrii calitii betonului proaspt.

26

5.2
1

Prevederi generale aplicabile lucrrilor de beton armat


Pentru realizarea n condiii corespunztoare de calitate a lucrrilor, cumulativ cu prevederile Normativelor NE 012/1-2007 i NE 012/2-2010, trebuie ndeplinite condiiile tehnice nscrise n prezenta specificatie tehnica. Prezentul capitol se refer la lucrrile de betonare n elemente noi. Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie, n majoritate, lucrri care devin ascunse, astfel nct verificarea calitii acestora trebuie s fie consemnat n procese
(185) Format R-2.2.2

2 3

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

verbale de recepie calitativ, ncheiate ntre delegaii Autoritatii Contractante i Antreprenorului. Nu se considera valabile procesele verbale de recepie calitativ ncheiate numai de Antreprenor. 4 5 6 Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de ncheierea procesului verbal referitor la faza precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns. n procesele verbale se vor preciza concret verificrile efectuate, constatrile rezultate i dac se admite trecerea la faza de execuie urmtoare. Este obligatorie ncheierea de procese verbale n urmtoarele faze de execuie: (a) (b) (c) (d) (e) 7 la terminarea executrii cofrajelor; la terminarea montrii armturilor; nainte de nceperea betonrii; n cursul betonrii; la decofrare.

Abaterile limit admisibile sunt: (a) pentru cofraje (i) (ii) (iii) (b) lungimi dimensiuni seciuni nclinare fa de vertical distana ntre armturi grosime strat acoperire 10 mm; 3 mm; 2 mm/m i 10 mm total.

pentru armturi (i) (ii) 5 mm; 3 mm.

(c)

lungimi armturi (totale sau pariale) exprimate astfel: (i) (ii) pentru bare mai scurte de 1 m pentru bare ntre 1 i 10 m 5 mm; 20 mm.

(d)

pentru dimensiunile elementelor dup decofrare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) dimensiuni nclinarea suprafeelor fa de vertical parial nclinarea suprafeelor fa de vertical total nclinarea suprafeelor fa de orizontal parial nclinarea suprafeelor fa de orizontal total 15 mm 3 mm/m 5 mm 5 mm/m 10 mm

Antreprenorul este obligat ca, prin laboratorul propriu sau alte laboratoare de specialitate, s efectueze ncercrile prevzute n prezenta specificatie tehnica i s in evidena rezultatelor.

5.3
1 2

Prevederi specifice realizrii elementelor din beton armat i a materialelor componente


Prezentul capitol se refer la lucrrile de betonare n elemente noi. Capitolul cuprinde prevederi referitoare la: (a) (b) (c) (d) (e) condiii tehnice de calitate pentru betoane i materiale componente ale acestora; compoziia betoanelor; condiii de preparare, transport, punere n oper i tratare ulterioar a betoanelor; metodologia de verificare a calitii betoanelor i materialelor componente, condiii tehnice i controlul calitii pentru cofraje i armturi.

Betoanele utilizate se vor produce i se vor livra de ctre staiile de betoane care funcioneaz pe baza certificatelor de atestare.
(186) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Reetele se vor stabili, corecta i definitiva n funcie de rezultatul ncercrilor preliminare de laborator privind: (a) (b) (c) umiditatea agregatelor; granulozitatea sorturilor; densitatea aparent a betonului proaspt;

Compoziia de beton adoptat va fi permanent corectat n privina cantiti de ap, n funcie de umiditatea agregatelor, astfel nct s se respecte raportul A/C prescris de normativul NE 012/1 2007. Lucrabilitatea betonului proaspt va fi verificat att la staia de betoane ct i la locul de punere n oper.

5.4
5.4.1 1

Turnarea betonului
Prevederi Generale Privind Betonarea Betonarea elementelor construciei se va face pe baza proiectelor de execuie, a ordinei i tehnologiei de execuie adoptat de executant i a prevederilor prezentei specificatii tehnice. Se vor respecta regulile de betonare din Cod NE 012/2-2010. nainte de a ncepe betonarea oricrui element, se vor verifica: (a) (b) cotele de nivel i starea de curenie a suprafeei cofrajelor sau a betonului turnat n faza anterioar; corespondena cotelor cofrajelor att n plan ct i de nivel cu cele din proiect, verticalitatea cofrajelor, existena msurilor pentru meninerea formei, asigurarea etaneitii i fixare a cofrajelor cu elemente de susinere; rezistena i stabilitatea elementelor de susinere, corecta rezemare i fixare a susinerilor, existena penelor i a altor dispozitive de decofrare etc.; dispunerea corect a armturilor i corespondena diametrelor i numrul lor cu cele din proiect, solidarizarea armturilor ntre ele, existena n numr suficient a distanierilor etc.; funcionarea corect a mijloacelor de preparare, transport i punere n oper a betonului; etaneitatea cofrajelor, pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment; existena materialelor de protecie a betonului n stare proaspt; existena utilajelor necesare pentru vibrare; asigurarea condiiilor tehnico-organizatorice pe toate fazele procesului de preparare, transport, punere n oper i tratare ulterioar a betonului, astfel nct s fie respectate prevederile referitoare la beton i betoane.

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

3 4

Dac se constat nepotriviri fa de proiect sau se apreciaz c nu sunt asigurate toate condiiile necesare nceperii betonrii, se vor lua msurile corespunztoare. n urma efecturii verificrilor menionate mai sus i a celor prevzute n alte documente, se va completa Procesul verbal de inspecie la punct fix pentru verificarea condiiilor prealabile betonrii. Betonarea va fi condus nemijlocit de eful lucrrii. Acesta va fi permanent la locul de turnare i va supraveghea desfurarea aciunii, lund msuri operative de remediere a oricror deficiente constatate, deficienele i msurile adoptate fiind consemnate n Procesul verbal de betonare al elementelor ce se toarn. Betonul trebuie pus n lucrare n timp ct mai scurt posibil, dup aducerea la locul de turnare, punerea lui n oper fcndu-se fr ntreruperi ntre rosturile de turnare prevzute n proiect. Turnarea betonului se va face n straturi orizontale, pe ct posibil uniforme, cu grosimea de max. 30 cm. nlimea de cdere liber a betonului nu va fi mai mare de 1 m cnd se toarn cu pompa i 1,5 m cnd se toarn cu alte mijloace. Durata maxim de timp admis ntre turnarea a dou straturi succesive se va aprecia n funcie de compoziia betonului, condiiile de mediu i dimensiunile elementului, astfel nct s existe garania ca stratul nou de beton turnat poate fi vibrat mpreun cu stratul turnat anterior. Dac Antreprenorul

6 7

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(187)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

consider c, din diferite motive, nu poate asigura turnarea straturilor de beton n timpul necesar asigurrii continuitii elementelor, atunci la prepararea betoanelor, pe lng aditivul de baz, se va folosi i aditiv ntrzietor (hexam etafosfat de sodiu). 9 Dac totui betonul din stratul turnat anterior s -a ntrit sau dac din motive de for major, continuarea betonrii este imposibil, suprafaa betonului se va considera rost de turnare i va fi tratat n consecin: se va cura betonul necompactat, laptele de ciment, se va crea o suprafa rugoas care nainte de reluarea betonrii va fi bine suflat cu aer comprimat i splat. La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012/2-2010 i se va urmri urmtoarele aspecte: (a) (b) (c) (d) 11 betonul adus la locul de punere n oper va fi de calitate corespunztoare (se ncadreaz n limitele de lucrabilitate admise i nu prezint segregri); betonul trebuie s fie rspndit uniform n straturi orizontale; se va urmri umplerea complet cu beton a seciuni; se va urmri meninerea poziiei iniiale a cofrajelor;

10

La turnarea betonului se va urmri cu atenie nglobarea complet a armturilor n beton i realizarea corect a grosimii stratului de acoperire. n zonele cu armturi dese (noduri de cadru), umplerea complet cu beton i compactarea acestora se va face cu deosebit grij, iar acolo unde este cazul se vor crea posibiliti de acces lateral a betonului proaspt prin spaii care s permit i ptrunderea vibratorului sau a vergelelor metalice pentru ndesarea betonului. Se va evita deformarea sau deplasarea armturilor fa de poziia prevzut n proiect; se interzice circulaia muncitorilor direct pe armturi. Compactarea betonului din elementele turnate se va face prin vibrare, operaie pe parcursul creia Antreprenorul va lua msuri privind: (a) (b) (c) instruirea personalului n ceea ce privete tehnica vibrrii i importana executrii corecte i cu contiinciozitate a acestei operaii; dotarea muncitorilor instruii n acest sens cu vibratoare corespunztoare i n numr suficient. timpul optim de vibrare i grosimea stratului de beton se va stabili prin determinri de prob efectuate n oper la prima arj de beton ce se compacteaz. vibratorul se va introduce ct mai vertical, ptrunznd n stratul inferior pe adncime de cca. 10 15 cm; scoaterea vibratorului se va face ct mai lent pentru a se evita formarea de goluri n punctele de extragere; durata de vibrare optim din punct de vedere tehnico-economic se situeaz ntre 5 20 min. n funcie de lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului i gradul de armare, precum i tipul de vibrator utilizat. betonul nu se mai taseaz; suprafaa betonului devine orizontal i uor lucioas; nceteaz apariia bulelor de aer la suprafaa betonului i se reduce diametrul lor; apare lapte de ciment sau ap la mbinrile cofrajelor.

12 13

14

La vibrarea betonului se vor respecta urmtoarele reguli: (a) (b) (c)

15

Semnele dup care se recunoate ca vibrarea s-a terminat sunt urmtoarele: (a) (b) (c) (d)

5.5
1

Betonul preparat in staie


Acolo unde betonul urmeaz s fie obinut de la un furnizor de beton, Antreprenorul va obine acordul Inginerului asupra sursei i va aduce argumenta in mod justificat c statia de betoane este capabil s produc beton la standardele cerute. Antreprenorul va informa de asemenea pe Inginer asupra unor furnizori alternativi disponibili dac acordul asupra sursei specificate mai sus a fost retras de acesta pe durata contractului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(188)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Buletinul de livrare necesar pentru fiecare ncrctur de beton gata amestecat va detal ia: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) clasa sau descrierea betonului; lucrabilitatea specificat; coninutul minim de ciment; procentul maxim de ap/ciment; cantitatea de beton n metri cubi; ora la care a fost produs; tipul i mrimea maxim nominal a agregatelor; tipul sau denum irea i proporia oricrui adaus; coninutul real de ciment i procentajul oricror PFA sau Ggbs incluse; locaia betonului n lucrri.

4 5

Toate buletinele de livrare vor fi pstrate la antier i vor fi fcute disponibile pentru inspectare de ctre Inginer. Cerinele pentru materiale i calitatea forei de munc specificate aici, inclusiv toate eantionrile, testele i rezultatele, se vor aplica n mod egal att betonului amestecat la antier ct i betonului adus de la o statie de betoane. Nu se va aduga ap in compozitia betonului dintr-o betonier dect la fabrica de dozare a acestuia. Amestecul va fi agitat ncontinuu pe durata transportului. Transportul i momentele plasrii vor fi revizuite i aplicate strict n legtur cu circumstanele distanei i riscului de ntrzieri n trafic.

5.6
1

Adaosuri de beton
Programele pentru specificarea betonului sunt anexate la sfritului prezentului volum. Acestea vor fi completate de ctre Antreprenor pentru orice element proiectat i vor fi trimise Inginerului pentru aprobare nainte ca acesta s depun o comand pentru beton. Cele 4 tipuri de amestec sunt definite dup cum urmeaz: (a) Amestecul proiectat: Amestec pentru care cumprtorul este responsabil cu specificarea performanei cerute, iar productorul este responsabil cu selectarea proporiilor amestecului pentru a produce performana specificat; Amestecul prescris: Amestec pentru care cumprtorul specific proporiile materialelor constituente i este responsabil cu asigurarea ca aceste proporii s produc beton cu performana cerut; Amestecul standard: amestecul selectat din lista restricionat oferit n SR EN 206 -1:2000 i executat cu o gam restrictiv de materiale; Amestecul proiectat: Amestec produs n conformitate cu specificaiile oferite n S R EN 2061:2000 i care necesit ca productorul s menin certificarea conformitii produsului bazat pe testarea produsului i supraveghere cuplat cu acordul sistemului calitativ al productorului conform cu EN ISO 9001.

(b)

(c) (d)

In privina amestecurilor de beton proiectate de ctre Antreprenor, se vor lua msuri potrivite mpotriva riscului de crpare datorit contraciei i curgerii lente i reactiviti agregailor ce conin alcali. Cu cel puin 4 sptmni nainte ca lucrrile n beton s fie propuse, Antreprenorul va trimite Inginerului, i va obine acordul su nainte de nceperea turnrii betonului, urmtoarele informaii: (a) (b) (c) Natura i sursa fiecrui material constituent; Sursa aprovizionrii cu beton i orice surse alternative ce pot fi folosite; Detalii asupra tuturor amestecurilor de beton, precum: (i) marca betonului;

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(189)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(ii) (iii) (iv) (v) (d) (e) 4

proporiile propuse sau cantitatea fiecrui constituent per metru cub de beton compactat; coninutul de aer inclus, dac este cazul; coninuturile de clor, alcali reactivi i sulfai; lucrabilitatea intenionat.

Detalii asupra metodei generale de construcie, timpii de lovire a cofrajului, metodele de turnare a betonului i mrimea i succesiunea turnrilor de beton; Metodele propuse de tratare ulterioar a betonului.

Inginerul va fi informat de orice modificri ale sursei materialelor constituente sau ale proporiilor lor.

5.7
1

Amestecurile de prob
Dac datele existente asupra materialelor i proprietilor amestecurilor de beton nu sunt disponibile, se vor efectua teste preliminare de laborator pentru a stabili ce amestecuri de materiale existente ndeplinesc specificaiile. Acolo unde sunt necesare amestecuri de prob pe teren, se vor crea trei doze separate de beton, folosind materiale tipice pentru sursa de aprovizionare propus i, acolo unde este cazul, n condiii de lucru pentru producia la scar larg. Lucrabilitea, coninutul de aer i densitatea fiecrei doze de testare vor fi stabilite, i se vor face trei cuburi din fiecare doza pentru testarea dup 28 de zile. Rezistena medie la 28 de zile a celor trei amestecuri nu va fi mai mic dect cea medie proiectat.

5.8
1

Adaosuri de beton ce conin PFA


Raportul ap/ciment din amestecurile de beton ce conin PFA (cenusi de combustibil pulverizate), nu va depi 0,50 pentru ca betonul proiectat s fie impermeabil si va tine cont de lucrabilitatea ceruta a betonului. Cimentul rezistent la sulfai nu va fi folosit n amestecurile ce conin PFA.

5.9
1 2 3

Betonul ciclopian
Betonul ciclopian va conine ciment obinuit Portland i agregate in mrimi de 20 mm n proporie de 1:10 cu masa acestuia. Betonul va fi amestecat pn ajunge la o culoare i o consisten uniform adaugand suficienta apa pentru a acoperi toate agregatele, fr a crea lapte de ciment n exces. Betonul nu va fi vibrat mecanic sau lucrat excesiv cnd este turnat.

5.10
1

Beton cu antrenare de aer


Acolo unde este necesar betonul cu antrenare de aer, acesta va avea un coninut de aer mediu de 5%-7%, pe volum de beton proaspt, la momentul turnrii, msurat prin utilizarea unui aparat de msurare a antrenrii aerului.

5.11
1 2

Coninutul de cloruri
Clorura de calciu sau adaosurile ce conin clorur de calciu nu vor fi folosite n producerea betonului armat. Coninutul total de ioni de clor estimat, raportat la masa cimentului din betonul armat nu va depi urmtoarele limite: Beton din ciment Portland, sau combinaii cu PFA. Beton fabricat cu ciment rezistent la sulfai. Beton uscat cu aburi i beton precomprimat 0.3% 0.2% 0.1%

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(190)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.12
1 2 3

Dozarea i amestecarea
Cimentul si agregatele vor fi dozate n greutate pn la 2% din masele dozelor int. Apa i adaosurile vor fi dozate pn la 1% din volumele int ale dozelor. Amestecarea se va face cu o betonier cu tamburul pe axa orizontal. Cantitile dozelor vor fi ntre 30% i 60% din capacitatea nominal a betonierei. Timpul de amestecare nu va fi mai mic de 2 minute i va fi suficient pentru a produce un beton de culoare uniform.

5.13
1

Lucrabilitatea betonului
Lucrabilitatea betonului proaspt va fi astfel nct betonul poate fi manevrat i turnat fr segregare i, dup compactare, el poate umple n ntregime cofrajul i poate nconjura toate armturile i evile.

5.14
1

Transportarea, turnarea i compactarea


Betonul va fi transportat de la betonier i turnat n lucrri ct mai rapid posibil prin metode ce vor mpiedica segregarea sau pierderea oricror ingrediente i care vor pstra lucrabilitatea cerut. Va fi depozitat ct mai aproape posibil de poziia sa final i ntregul echipament pentru transportul betonului va fi pstrat curat. Antreprenorul va oferi Inginerului notificare cu cel puin 24 de ore nainte, intenia sa de a turna beton. Betonul va fi compactat minuios n poziia sa final ntr -un interval de 30 de minute de la descrcarea din betonier, cu excepia cazului n care este transportat n agitatori fabricai special ce funcioneaz continuu. Instalaia folosit pentru compactare va opera n mod continuu pe durata turnrii fiecrei doze de beton pn cnd eliberarea de aer a ncetat i ntr-o manier care nu permite segregarea ingredientelor. Ori de cte ori este nevoie de aplicarea extern a vibraiilor, proiectul cofrajului i dispunerea vibratoarelor trebuie s fie astfel nct s asigure compactarea eficient i s evite deteriorri ale suprafeei. Turnarea nu va ncepe pn nu au fost aprobate fixarea i poziionarea armturilor i a elementelor ce urmeaz a fi nglobate precum i condiiile suprafeelor sau cofrajelor. Betonul va fi transportat prin mijloace care mpiedic contaminarea (cu praf, ploaie etc.), i va fi transportat i turnat fr ntrziere. nlimea de turnare a betonului va fi stabilit inainte mpreun cu Inginerul. Betonul va fi turnat direct n poziia sa final, fr deplasarea armturii, elementelor ncastrate i cofrajului. Vibraiile nu vor fi aplicate direct sau indirect betonului dup ce a avut loc priza iniial, i nici nu vor fi folosite pentru a face betonul s curg n cofraj. Turnarea ntre rosturile construciei, n fiecare seciune de lucru va fi continu . Dac turnarea betonului este ntrziat cu mai mult de 30 de minute datorit unor defectiuni, Antreprenorul va monta puncte de oprire verticale i va forma un rost al construciei sau va nltura betonul deja turnat i va reporni turnarea dup repararea defeciunii. Turnarea nu va avea loc n timpul furtunilor, ploilor toreniale sau ninsorii. Dac este probabil apariia unei astfel condiii, Antreprenorul va asigura protecie materialelor, instalaiei i cofrajelor, pentru ca lucrrile s poat continua. Dac vntul puternic persist, se va asigura protecie mpotriva ploii i prafului. Antreprenorul va stabili mpreun cu Inginerul cu cel puin 7 zile nainte, succesiunea de turnare betonului. Antreprenorul va turna betonul treptat i va evita deformarea cofrajului.

2 3

6 7 8 9 10 11

12

13

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(191)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.15
1

Turnarea betonului la temperaturi mici


n condiiile n care temperatura aerului este mai mic sau egal cu +5 C sau exist probabilitatea ca n interval de 24 ore s scad sub aceast limit, se recomand ca temperatura betonului s fie n jurul valorii maxime prescrise, lundu-se msurile necesare pentru curirea suprafeei de betonare de zpad i ghea. Este interzis folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheare. Dac temperatura suprafeei care urmeaz s fie acoperit cu beton este mai mic de +5 C, betonarea nu va ncepe. Betonarea la temperaturi medii de sub 8 C poate fi efectuat numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: (a) (b) (c) (d) Agregatele i apa folosite n amestec vor fi ferite de zpad, ghea i nghe. Dac este necesar, se vor folosi jeturi de abur pentru a dezghea grmezile de agregate; nainte de turnarea betonului, cofrajul, armtura i orice suprafa cu care intr n contact betonul proaspt, vor fi ferite de zpad, ghea i nghe; Temperatura iniial a betonului la momentul turnrii va fi de cel puin 10 C. Dac este necesar, se vor folosi ap i agregate nclzite pentru a atinge aceast valoare; Cea mai sczut temperatur la suprafaa betonului va fi meninut la minim 5 C pentru o perioad de prentrire de cel puin 3 zile sau pn cnd betonul atinge o rezisten de 5N/mm2. Se vor pune la dispoziie pturi izolatoare sau acoperitoare nclzite pentru a obine conformitatea cu aceast cerin; Temperatura la suprafaa betonului va fi msurat folosind un aparat potrivit cu o precizie de 1 C. Temperatura betonului pentru fiecare turnare va fi msurat la intervale de timp regulate ce nu depesc 24 de ore.

2 3 4

(e)

5 6

mprejmuirile nclzite vor fi ventilate n mod adecvat, iar jeturile de aer cald nu vor lovi direct betonul. Antreprenorul va lua msuri de precauie pentru a minimaliza tensiunile termice datorit temperaturilor sczute ale aerului n vremea rece. La finalul perioadei de pre -ntrire, betonul va fi lsat s se rceasc treptat. Scderea maxim a temperaturii suprafeei n orice perioad de 24 de ore nu va depi 11 C pn cnd temperatura la suprafa este n intervalul a 14 C din temperatura ambiental, moment n care se poate nltura protecia.

5.16
1

Turnarea betonului pe timp calduros


La turnarea betonului pe timp clduros, Antreprenorul va lua msurile necesare respectrii temperaturii maxime admise i protejrii corespunztoare a betonului mpotriva efecturii evaporrii rapide a apei din beton. Se recomand betonarea n timpul nopii. Tratarea betonului dup turnare: (a) n condiii normale de temperatur Pentru a se asigura condiii favorabile de ntrire, betonul va fi meninut permanent umed timp de minimum 7 zile, fie printr-o stropire permanent, fie prin acoperirea betonului cu prelate, rogojini, pnz de sac etc. meninute permanent umede. n perioada de timp clduros tratarea betonului se va face pe o perioad de minim 14 zile de la turnare. (a) n condiii de timp friguros Msurile de protecie pe timp friguros se vor lua cnd temperatura mediului ambiant (msurat la 0 ora 8 dimineaa) este mai mic de +5 C. Protecia betonului va asigura pe lng condiii normale de ntrire i: (a) (b) o rezisten de minim 50 daN/cmp suficient pentru a evita deteriorarea prin aciunea ngheului i dezgheului; evitarea de fisuri cauzate de contractare prin rcirea brusc a stratului superficial de beton.

2 3

5 6

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(192)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Protecia betonului pe feele libere se va face cu rogojini sau alt material termoizolant aplicat peste o folie de polietilen. nlturarea proteciei i decofrarea se va face progresiv n funcie de regimul de temperatur msurat, nlturarea complet fcndu-se numai atunci cnd diferena de 0 temperatur dintre suprafaa betonului i aer este mai mic de 11 C. Se atrage atenia Antreprenorului cu privire la prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Metodele Antreprenorului se vor conforma la recomandrile coninute n acel document, cu modificrile i completrile urmtoare. Antreprenorul va avea grija s previn fisurarea sau crparea betonului n condiii de temperaturi ridicate. Antreprenorul va face aranjamentele ca betonul s fie turnat dimineaa devreme sau seara trziu, dup cum dispune Inginerul. Antreprenorul va acorda o atenie special cerinelor specificate n cele ce urmeaz cu privire la ntrire. Cofrajul va fi ferit de expunerea direct n soare att nainte de turnarea betonului, ct i n timpul dispunerii lui. Antreprenorul va lua msurile corespunztoare pentru a se asigura ca armtura, atat cea interioar i cea care iese n afara seciunii ce va fi betonat, este meninut la cea mai sczut temperatur practicabil. Dac este necesar, Antreprenorul va rci agregatele i apa de amestec prin metodele aprobate de Inginer. Acolo unde este cazul, Antreprenorul va proiecta, instala i opera un sistem de rcire prin care apa de rcire este pompat printr-un sistem de conducte pentru a se scdea temperatura hidratrii n timpul betonrii. Propunerile pentru un asemenea sistem de rcire vor fi naintate spre aprobare Inginerului , cu mult nainte de executarea operaiunilor de betonare.

9 10 11

12 13

14

5.17
1 2

Turnarea betonului pe vreme nefavorabil


Betonarea nu va fi permis n timpul ploilor toreniale, cnd temperatura aerului scade sub 2C, sau cnd temperatura betonului depete 32C. Atunci cnd temperatura aerului depete 25C, betonarea va fi permis numai dup ce sunt luate msuri de precauie speciale, aprobate de Inginer, cu scopul de a se preveni ntrirea timpurie a betonului, ca de exemplu scderea temperaturii apei ce va fi utilizat n amestec sau printr-un sistem de rcire, meninerea permanent a agregatelor i cofrajelor pulverizate cu ap i construcia unor parasolare pentru zona de lucru.

5.18
1 2

Temperatura betonului
Temperatura materialelor n orice doz de beton la punctul i momentul livrrii ctre lucrare, nu va depi cu 6 C temperatura dominant la umbr. Acolo unde exista probabilitatea ca temperatura betonului proaspt turnat s depeasc 32 C, betonarea nu va fi permis dect dac sunt luate msuri pentru a ine temperatura sub acel niv el. Aceste msuri pot include, dar nu sunt limitate la, urmtoarele: (a) (b) (c) rcirea apei amestecate; acoperirea materialelor; stropirea agregatelor cu ap;

5.19
1

Tratarea betonului dupa turnare


In timpul perioadei de tratare, se vor lua msuri pentru prevenirea pierderii de umiditate i pentru a minimaliza tensiunile termice cauzate de diferena de temperatur dintre suprafaa betonului i miezul masei betonului precum si pentru a susine hidratarea susinut a betonului. Se atrage atenia asupra necesitii unei tratri riguroase i continue, mai ales n cazul betonului ce conine PFA si ZGCT. Antreprenorul va pregti i trimite propuneri detaliate de metode pentru ntrirea betonului i pstrarea unui regim de ntreinere. Betonul va fi tratat cu ap sau cu o membran pe baz de ap

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(193)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

pentru o perioad minim de 7 zile. Propunerile de metode vor fi supuse aprobrii de ctre Inginer , iar cele aprobate vor fi aplicate riguros. 3 Pentru membranele de ntreinere pe baz de ap: pulverizrile vor fi aplicate n termen de o or de la decofrare i vor fi de tipul aprobat de Inginer. Aplicarea va fi n ritmul recomandat de productor. Pe vreme cald, nsorit, se vor folosi membrane ce reflect lumina, dac Inginerul le consider necesare. Membranele de tratare pe baza de stropire cu ap nu vor fi folosite pe suprafee pentru care betonul urmeaz a fi etanat sau peliculizat. Antreprenorul va lua msuri de precauie mpotriva crpturilor datorate contraciei din suprafeele nou turnate ale betonului. Aceste msuri de precauie pot include, dar nu sunt limitate la, urmtoarele: (a) (b) (c) acoperirea suprafeelor nou-turnate; aplicarea imediat a stratului de polietilen pentru a reduce evaporarea; ridicarea de scuturi mpotriva vntului.

5.20
1

Controlul calitii lucrrilor


n fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton simplu i beton armat, majoritatea acestor lucrri devin ascunse, astfel nct verificarea calitii lor trebuie s fie consemnat n procese verbale de recepie calitativ. Procesele verbale de lucrri ascunse vor fi ncheiate ntre Inginer i Antreprenor i vor fi aduse la cunotina proiectantului. Nu se admite trecerea la o nou faz de execuie nainte de ncheierea procesului verbal referitor la faza anterioar. Verificarea calitii lucrrilor se va face pe parcursul urmtoarelor operaii: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) executarea cofrajelor; calitatea i montarea armturilor; introducerea corespunztoare i fixarea ancorelor; calitatea betonului livrat de staia de betoane; condiiile de turnare i compactare a betonului; decofrarea elementelor; Betonul turnat ntr-un element se consider de calitate corespunztoare din punct de vedere al rezistenei, dac sunt ndeplinite criteriile din Anexa H ale Codului NE 012/2 -2010. Betonul se consider corespunztor din punct de vedere al comportrii la permeabilitate dac sunt ndeplinite criteriile din Anexa X ale Codului NE 012/2-2010. Laboratorul Antreprenorului va prezenta o eviden clar i la zi a rezultatelor ncercrilor pentru fiecare tip de beton n parte, astfel nct s se poat identifica uor betonul dintr-un element corespunztor unei probe prelevate i ncercate.

5.21
1 2

Decofrarea
Dac prin proiect nu se specific altfel, termenele minime de decofrare vor fi cele prevzute n Cod NE 012/2-2010. n cazul operaiei de decofrare se vor respecta urmtoarele: (a) desfurarea operaiei va fi supravegheat direct de ctre conductorul lucrrii; n cazul n care se constat defecte de turnare (goluri, zone segregate etc.) care pot afecta capacitatea portant a elementului, decofrarea elementelor de susinere se va sista pn la aplicarea msurilor de remediere; susinerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central a deschiderii elementelor i continund simetric ctre reazeme; stabilirea pieselor de fixare (pene) se va face treptat, fr ocuri; decofrarea se va face astfel nct s se evite preluarea brusc de ctre elementele ce se decofreaz, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor i susinerilor.

(b) (c) (d)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(194)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.22
1

Blocurile de testare
nainte de a se ncepe turnarea betonului n straturi mari , Antreprenorul va construi trei blocuri de testare cubice cu o mrime a laturii de 2.0 m. Temperatura betonului la momentul fabricrii blocurilor nu va depi 15C, cu excepia condiiilor de temperatura ridicat, caz n care se apli ca cerinele specificate de clauza Betonarea la temperaturi ridicate. Materialele utilizate la fabricarea betonului pentru blocurile de testare, mpreun cu armtura, cofrajul i materialele utilizate pentru protejarea suprafeelor superioare vor fi de acelai tip i din aceeai sursa ca cele ce se intenioneaz a fi utilizate la turnarea n straturi mari. Dou dintre blocuri vor fi armate pe dou laturi opuse i pe faada superioara cu bare de armtura cu diametrul de 32 mm plasate la o distana de 250 mm n fiecare direcie. nveliul ctre barele exterioare va fi de 60 mm. Antreprenorul va confirma caracteristicile termice ale cimentului i agregatelor care vor fi utilizate, pe baza crora va calcula creterea de temperatura maxim probabila a betonul ui. Datele folosite vor fi indicate clar n calculele pe care Antreprenorul le va furniza Inginerului nainte de fabricarea blocurilor. Termometrele vor fi amplasate n beton, n apropierea suprafeei, n centrul fiecrei faade, iar unul va fi plasat n centrul blocului. Temperaturile vor fi nregistrate la intervale de 6 ore, pe o perioad de cel puin 7 zile pentru fiecare dintre blocuri. ase cuburi de testare de 150 mm vor fi prelevate n timpul turnrii betonului pentru fiecare bloc, dou pentru testarea la 7 zile i patru pentru testarea la 28 de zile. Blocurile de testare vor fi considerate satisfctoare dac, pentru fiecare dintre blocuri, sunt ndeplinite urmtoarele condiii: Rezistena medie a celor patru cuburi de testare la 28 de zile depete rezistena caracteristic specificat cu cel puin 7.5 N/mm; Creterea de temperatura pe durata hidratrii nu depete 45C i diferena de temperatura ntre orice latura i centrul blocului nu depete n niciun moment 20C;

3 4 5 6 7 8

5.23
1 2 3 4

Compactarea betonului
Antreprenorul va privi compactarea betonului ca pe o operaiune de important fundamental, al crui obiectiv va fi s se realizeze un beton simplu cu o rezisten i densitate maxim. Betonul va fi compactat cu mare atenie n timpul operaiunii de dispunere i va fi prelucrat n jurul armaturii, a elementelor ncastrate i n colturile cofrajului i ale formelor. Vibratoarele mecanice vor fi de tipul imersat cu o frecventa nu mai mic de 6000 de vibraii pe minut i al cror proiect va fi aprobat de Inginer. Va fi utilizat un numr suficient de vibratoare pentru a manipula rata maxim de producie a betonului, cu o tolerant de 50% pentru unitile de rezerv, pe toat perioada betonrii. Toi operatorii ce manipuleaz vibratoare vor fi instruii p entru operarea acestora. Vibratoarele vor fi introduse n betonul necompactat, vertical i la intervale regulate. Acolo unde betonul necompactat este intr-un strat de deasupra unui beton proaspt compactat, se va permite ca vibratorul s ptrund vertical la aproximativ 100 mm n stratul anterior. Vibratoarele vor fi retrase uor din masa de beton pentru a se evita lsarea de goluri. Vibratoarele de tip intern nu vor fi amplasate n beton la ntmplare sau de o manier periculoas, iar betonul nu va fi mut at dintr-o parte a lucrrii n alta cu ajutorul vibratoarelor. Vibraiile nu se vor aplica direct sau prin armtura seciunilor sau straturilor de beton ce s-a ntrit intr-un grad la care betonul nceteaz s mai fie plastic prin vibrare. Nu vor fi utilizate pentru a determina formarea de debite de beton n cofraj pe distane att de mari nct s cauzeze separarea, iar vibratoarele nu vor fi utilizate pentru transportul betonului n cofraj. Vibraiile betonului se vor conforma n general la cerinele stipulate n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Se va avea grij ca armtura i legturile ataate cofrajului s nu fie deranjate i s nu se cauzeze deteriorri ale betonului deja dispus sau ale feei interne a cofraj ului prin utilizarea de vibratoare de

6 7

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(195)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

tip imersat. n zonele cu armtura congestionata poate fi necesar utilizarea de tije cu diametru mai mic iar Antreprenorul va furniza mrimile potrivite de tije pentru fiecare component de lucrri. 8 9 10 11 Nu va fi permis vibrarea betonului prin ciocnirea cofrajului cu unelte manuale. Durata vibraiei va fi limitata la cea necesar pentru a se produce o legare satisfctoare, fr a se determina separarea. Vibraiile nu vor continua dup apariia la suprafa a apei sau a pastei de ciment. Betonul nu va fi deranjat dup compactare i dispunerea n poziia final. Betonul care s-a aezat parial nainte de dispunerea final nu va fi utilizat i va fi nlturat de pe antier.

5.24
1

Rosturile de lucru
Rosturile de lucru vor fi formate pe planuri orizontale sau verticale. Poziionarea exact a rosturilor de lucru, n cazul n care nu este indicat n Planuri, va fi convenit cu Inginer ul nainte de nceperea betonrii. Rosturile de lucru se vor realiza n general pe planurile cu f orfecare minima i vor fi n plus amplasate astfel nct cantitatea de beton dispus printr -o singur operaiune s fie limitat ca mrime i form pentru a se minimiza contractarea i consecinele temperaturii. Cofrajul pentru rosturile de lucru se vor realiza astfel nct s asigure o mbinare etana. Marginile exterioare ale mbinrilor de construcie vor fi formate prin margini bttorite nvelite, securizate n cofraj astfel nct s se asigure un finisaj perfect drept. Capetele vor fi fixate bine i etane la pasta de ciment i ajustate la armtura i alte elemente fixate. Propunerea Antreprenoruluii cu privire la poziionarea, numrul i proiectarea rosturilor de lucru va face obiectul aprobrii Inginerului nainte de nceperea lucrrilor.

5.25
1

Turnarea betonului pe lucrri executate anterior


Acolo unde betonul va fi depus lng sau peste lucrri executate anterior, suprafaa betonului vechi va fi curtat cu atenie cu o perie de srm i curtat cu ap i aer sub presiune pentru a se expune suprafaa agregatului i a se ndeprta laptele i pasta de ciment, pentru ca aplicarea s se fac pe o suprafa curat. n anumite cazuri, n funcie de categoria de beton utilizata, n timpul scurs ntre operaiunile succesive de betonare i condiiile metereologice din momentul renceperii betonrii, Inginer ul poate solicita ca betonul vechi s fie tratat distinct, incluznd tehnicile de splare i uscare, peria de srm, etc.

5.26
1 2 3 4

Protecia i ntrirea betonului


Betonul va fi protejat de daunele produse de condi iile climaterice (raze solare ce bat direct, ploaie, zpad sau nghe), de curgerea apei sau deteriorare mecanic pe perioada de ntrire. Toate metodele ce vor fi utilizate pentru ntrirea i protejarea betonului proaspt turnat vor face obiectului aprobrii prealabile a Inginerului. Temperaturile minime i maxime ale ambientului i umiditatea vor fi msurate i nregistrate zilnic de ctre Antreprenor. nregistrrile vor fi puse la dispoziia Inginerului pentru inspecie. Toate suprafeele expuse, ca procedura de finisare, vor fi acoperite cu o tabla umed, urmat de un strat de polietilen reflectorizant. Acestea vor fi legate n jurul marginilor i sprijinite n scopul de a nu deteriora suprafaa finisat a betonului. Ct de curnd posibil, straturile de tabla i de polietilen vor fi coborte n contact apropiat cu betonul i vor fi asigurate sau legate pentru a se preveni ptrunderea vntului dedesubtul lor. nveliul va fi meninut n stare umed n permanent i va fi inspectat la intervale de c el mult 6 ore. Betonul va fi meninut umed pe suprafeele expuse pe o perioad de cel puin 10 zile sau dup cum se aprob de ctre Inginer. Inginerul poate aproba i metode alternative de protecie i ntrire a betonului. n orice caz , membranele lichide de ntrire nu vor fi utilizate pe suprafeele expuse sau acolo unde va fi

6 7

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(196)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

ndeprtata suprafaa veche i agregatele vor fi expuse pentru a se asigura o legtura satisfctoare pentru dispunerea altor repere de beton sau mortar. 8 Membranele lichide de ntrire nu vor fi utilizate acolo unde se aplica mortar, mortar cu rin sau substana de sigilare a mbinrii. Vor fi disponibile suficiente metode care s permit protecia deplina a stratului de beton turnat la locaia lucrrii, nainte de nceperea betonrii. n condiii de vreme torid, Antreprenorului i se poate solicita s rceasc cofrajul ce conine beton prin pulverizarea de ap i acest lucru se va aplica acolo unde se dispune, indiferent de orice alte msuri luate de Antreprenor pentru ntrirea betonului. Toate materialele, echipamentul de pulverizare i o cantitate semnificativ de ap vor fi pregtite pe antier nainte de nceperea betonrii.

5.27
1 2

Lucrri defectuoase
Orice parte a unei lucrri care se prezint n fagure sau n orice alta forma defectuoasa, va fi, la ordinul scris al Inginerului, secionat imediat i reconstruit fr costuri suplimentare. Nu se va permite zugrvirea lucrrilor defectuoase. Toleranele dimensionale se vor ncadra n limitele stipulate n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Orice scurgeri sau fisuri vor fi etanate prin injectare cu rin sintetic sau prin orice alte metode aprobate de Inginer.

5.28
1

Betonul de egalizare
Un strat de beton simplu, de minim 10 cm (strat de baza), va fi dispus sub fundaii acolo unde se indica pe Planuri sau se dispune de ctre Inginer. Stratului de baza i se va permite ntrirea nainte ca betonul de rezistenta pentru fundaie s fie turnat.

5.29
1

ncrcarea structurilor de beton


Nici o sarcin extern de niciun tip nu va fi aplicat pe vreo parte a unei structuri de beton pn cnd betonul nu s-a intarit cel puin 7 zile i numai cu aprobarea Inginerului i dup confirmarea c rezistena cubului dup 7 zile, convenit de Inginer, a fost atins. Sarcina maxim proiectat nu va fi aplicat pn cnd nu se confirm c a fost atins rezistena specific dup 28 zile. Antreprenorul nu va face umplutura n jurul unei structuri ce ncorporeaz un parter sau platelaj nainte de obinerea confirmrii c placa i peretele au atins rezistena specific la 28 de zile.

5.30
5.30.1 1 2

Rosturi de contracie i dilatare din structuri


Proiectarea Antreprenorul va fi responsabil cu proiectarea i localizarea rosturilor mobile care vor fi de contractie sau de dilatare, dup caz. Toate rosturile vor fi prevzute cu tole de etanare i izolate. Rosturile de dilatare vor fi prevzute cu material de etanare a mbinrilor, iar discontinuitatea mbinrilor de contracie va fi realizat prin vopsirea unei fee a betonului cu dou straturi de vopsea bituminoas. La rosturile de contracie, substana de etanare va fi dispus intr -o ni de stamuit format n beton. Tolele de etanare Tolele de etanare vor fi din policlorura de vinil (PVC) conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Tolele de etanare de tip integrat vor avea o lime minima 230 mm. Tolele de etanare fr dispozitive de legare la armtur vor avea o grosime minim a inimii de 10 mm. Tolele de etanare cu astfel de dispozitive vor avea o grosime minim a inimii de 4 mm. Tolele de etanare de suprafaa vor avea o lime minim de 230 mm i un minim al celor dou ipci de acoperire a mbinrilor aprobat de Inginer. mbinarea pe antier a tolelor de etanare se poate face numai prin sudare. Antreprenorul va nainta detaliile de procedura pentru sudarea tolelor de etanare orizontale i verticale.

3 5.30.2 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(197)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.30.3 1

Materialul de umplutur al rostului Materialul de umplutura al rostului va fi de tip celular comprimabil prefabricat i elastic i nu va deveni casant pe vreme rece. Va fi realizat din plut granulat legat cu bitum. Atunci cnd este necesar un material de umplere puin comprimabil, acesta va fi polietilen de joas densitate cu celule nchise. Stratul de etanare al rostului Stratul de etanare va fi nedegradabil n ap brut septic i ap de mare i va fi adecvat pentru izolare n medii fierbini. Stratul de etaneizare va fi elastoplastic i va avea un factor de adaptare la micare de cel puin 12.5 procente. Pentru rosturi de dilatere din structurile care rein ap, proprietile fizice ale materialului de etansare nu vor fi inferioare celor bazate pe polisulfii, conformndu-se la prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare i cu o durat de viat de 15 ani. Pentru rosturile orizontale din structurile ce nu rein ap sau pavaje, cu excepia cazului n care se indica contrar n Planuri, materialul de etanare va fi de tipul A1 cu compus de bitum cauciucat, conform prevederilor standardelor i normelor naionale aplicabile i va avea o durata de via minim de 10 ani. n alte situaii, materialul de etanare va fi cauciuc sintetic pe baza de polisulfii prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare sau pe baza de poliuretan sau silicon, conform aprobrii Inginerului i va avea o durat de via minim de 15 ani. Acolo unde materialul de etanare a mbinrii va intra n contact cu nveliul protector, Antreprenorul va confirma Inginerului ca materialul de etanare i nveliul protector sunt compatibile. Materialul de etanare va fi depozitat conform instruciunilor productorilor i nu va fi folosit dup expirarea duratei sale de via. Pentru a se asigura ca nu apare adeziunea pe spatele cavitatii mbinrii, va fi fixat un separator n locul specificat de ctre productorul materialului de etanare.

5.30.4 1

6 7

5.31
1 2 3 4

Tratament de remediere a suprafeelor de beton


Orice tratament de remediere a suprafeelor de beton va fi convenit cu Inginerul ca urmare a inspectrii, imediat dup ndeprtarea cofrajului i va fi efectuat fr ntrziere. Betonul a crui suprafa se constat c a fost tratat nainte de efectuarea inspeciei de ctre Inginer va fi respins. Orice defect minor al suprafeei va fi reparat intr -o maniera satisfctoare pentru Inginer, imediat dup finalizarea ntririi. Msurile de remediere pot include, dar nu se vor limita la, urmtoarele: (a) Gurile lsate pentru sprijinirea cofrajului vor fi curate cu atenie pentru a se nltura materialele scpate, iar marginile vor fi degroate, dac este cazul, pentru a se asigura o aderenta satisfctoare. Apoi vor fi umplute cu mortar uscat. Muchiile, bulele mici, decolorarea suprafeei i alte defecte minore vor fi netezite cu pnz i ciment imediat ce cofrajul este scos. Iregularitile abrupte i graduale pot fi netezite cu carbur de siliciu i ap dup ce betonul s-a ntrit complet. Defectele mici i fagurele minor vor fi concasate perpendicular pe suprafaa betonului pn la o adncime de cel puin 25 mm i umplute cu mortar uscat, dup cum se stipuleaz n clauza Mortarul uscat.

(b) (c) (d)

Toate celelalte defecte vor fi tratate ca fiind prea extinse pentru a permite o reparare satisfctoare, iar betonul ce prezint defecte va fi spart i nlocuit.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(198)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.32
1

Mortarul uscat
Mortarul uscat pentru umplerea gurilor i repararea defectelor suprafeei va fi realizat din o parte ciment i trei pri agregat fin ce trece prin sita de 1 mm i un agent de expandare aprobat de Inginer. Pot fi adugai aditivi pentru creterea prelucrabilitii, cu apr obarea Inginerului. Culoarea mortarului se va potrivi cu cea a betonului nconjurtor. Mortarul va fi amestecat doar cu cantitatea de ap suficient pentru a face ca materialele s se lipeasc n momentul modelrii n mn. Materialul uscat va fi dispus i compactat n straturi cu o grosime ce nu depete 15 mm. Conexiunea se va realiza cu ajutorul unui b de lemn dur i a unui ciocan i se va ntinde pe toat suprafaa stratului, o atenie special acordndu-se compactrii mortarului din jurul marginilor gurii. Dup conexiune, suprafaa fiecrui strat va fi zgriat nainte s se depun alte materiale libere. Gurile nu vor fi suprancrcate i suprafaa va fi finisat prin plasarea unui bloc de lemn dur pe umplutura uscat i lovirea blocului de cteva ori. Nu se vor utiliza unelte de finisaj din oel i nu se va aduga ap pentru facilitarea finisajului.

2 3 4

5.33
1 2

Fundaiile, facilitile de construcii i montarea echipamentelor


Antreprenorul se va asigura c fundaiile pentru soclurile echipamentelor, uruburile de ancorare i montajul echipamentelor sunt amplasate conform planurilor aprobate ale echipamentelor. La primirea planurilor aprobate pentru echipamente, Antreprenorul va realiza lucrrile de excavare i de construcie ale fundaiilor i bazelor necesare pentru diversele componente de echipamente, incluznd execuia gurilor i filetelor pentru conducte, structurilor de oel, cablurilor, conductoarelor, a uruburilor striate i, acolo unde este cazul, ncastrarea uruburilor de fundaie i a diverselor componente de echipament, toate acestea n conformitate cu planurile. Vor fi lsate spaii libere ntre beton i placa de fundaie pentru injectare i ncastrare. Antreprenorul va furniza toate abloanele necesare pentru fixarea poziiei gurilor uru burilor, etc. Echipamentul va fi montat pe un aternut de oel plat de o grosime care s preia variaiile de nivel ale fundaiilor de beton. Aternutul va fi stratificat prin achierea i lefuirea suprafeei de beton. n fiecare locaie va fi utilizat un singur aternut de o grosime selecionat, care va fi adiacent fiecrui urub de ancorare. Penele de fixare nu vor depi un numr de dou pentru fiecare locaie i grosimea fiecrei pene nu va depi 3 mm. Echipamentul va fi aliniat, nivelat i fixat cu ajutorul piulielor uruburilor de ancorare printr-o cheie de piulie de o lungime obinuita, i nu va fi aplicat mortarul pn cnd echipamentul nu va fi pus n funciune i verificat de ctre Inginer, n ceea ce privete stabilitatea i vibraiile. Antreprenorul va curata betonul i va aplica mortarul dup ce pompele, motoarele, traversele, etc. au fost strnse i fixate.

3 4 5 6 7

5.34
1

Localizarea i aliniamentul
Atunci cnd componentele separate ale echipamentului interconectat, cum ar fi: motoare, cupluri, cutii de viteze i altele similare, depind de un aliniament corect pentru o operare satisfctoare, fiecare dintre aceste componente trebuie localizat pozitiv n poziia de operare corecta cu ajutorul diblurilor, pivoilor de localizare, uruburilor de psuire sau a altor mijloace aprobate, astfel nct realinierea corect s poat fi uor realizat atunci cnd se reasambleaz componentele ce au fost scoase pentru revizuirea general.

5.35
1

nregistrri ale betonrii


Antreprenorul va pstra nregistrri actualizate ale datelor i orelor la care s-a efectuat betonarea, precum i ale vremii i temperaturilor din acele momente. nregistrrile vor fi disponibile Inginerului pentru inspectare.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(199)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.36
1

Clasificarea structurilor de beton


Aceast clasificare se va aplica n mod egal componentelor de structuri, n cazul n care exist mai multe tipuri n cadrul global al unei anumite structuri. Structurile vor fi mprite n dou clase, dup cum urmeaz: (a) Clasa 1 acele structuri care nu sunt destinate stocrii, reinerii sau tra nsmisiei de lichide (exemplu: cldiri tip hal staie de clorare, pavilion,etc.; cmine din beton pentru vane, cmin debitmetru, etc); Clasa 2 acele structuri tip bazin din beton armat, care sunt destinate stocrii lichidelor, i care pot face/sau nu obiectul presiunii hidrostatice a apelor freatice din amplasament.

(b)

5.37
1 2 3 4

Coduri i Standarde
Betonul armat i precomprimat va fi proiectat n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile (vezi anexa 1) Betonul simplu (nearmat) i masiv va fi proiectat n conformitate prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile (vezi anexa 1) Eforturile suplimentare n structuri induse de seism (cutremur) se vor calcula conform P 100_1 2006 - Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri. n mod absolut obligatoriu, structurile din clasa 2 vor fi proiectate i n conformitate cu: Normativ P 7394 CR2-1-1.1-2005 SR EN 1998-4 Instruciuni tehnice pentru proiectare i execuia recipientelor pentru lichide, din beton armat sau comprimat Cod de proiectare a construciilor cu perei structurali de beton armat Proiectarea structurilor pentru rezisten la cutremure_Partea a 4 a .silozuri,rezervoare si conducte

5.38
1 2

Metodele de Proiectare
Structurile din clasele 1 i 2 vor fi proiectate conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile. ntocmirea proiectelor se va face conform cu legislaia naional, respectnd prevederile Legii nr. 10/24.03.1995 publicat n Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea n Construcii, cu modificrile i completrile ulterioare. n cazul n care sunt adugate cantiti de beton peste necesitile obinuite specificate n proiectul de rezisten, cu scopul de a ctiga greutate proprie pentru a contracara efectele forei ascensionale, acest beton suplimentar va fi distribuit uniform pe suprafaa radierului (plcii de fund a bazinului) sau pe componentele de substructur, n msura n care acest lucru este posibil.

5.39
1 2 3 4 5

ncrcri luate n calculul structurilor


Structurile vor fi proiectate s suporte ncrcrile datorate proceselor tehnologice, incluznd efectele dinamice acolo unde acestea apar. Celelalte ncrcri vor fi concordante celor stipulate n prevederile standardelor i normativelo r naionale aplicabile. ncrcarea din vnt asupra structurilor va fi calculata n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile. n realizarea proiectelor trebuie s se tina seama de temperatura aerului i de fluctuaiile n temperatura aerului. ncrcarea generata de cutremure se va conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(200)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.40
1 2 3

Presiunea exercitat de apa freatic


Structurile vor fi proiectate s reziste presiunii apelor freatice. Forele de ridicare ce acioneaz asupra structurilor, bazinelor i conductelor vor fi calculate prezumndu-se c acestea sunt goale. Structurile de tipul 2, pentru care se vor efectua probe de etaneitate vor fi proiectate fr presiunea apelor freatice n timpul testrii. Proiectul pereilor structurilor i bazinelor va permite deversarea apei peste partea superioar a pereilor, n caz de umplere accidental (ex. peste nivelul nlimii de garda).

5.41
1 2 3

Proiectul de rezisten
Lucrrile vor fi proiectate sub toate aspectele n conformitate cu practica inginereasc de ultima or. Fundaiile, elementele de rezisten vor fi proiectate n conformitate cu standardele naionale i, dup caz, internaionale , dup cum se stipuleaz n prezenta documentaie. Impactul ncrcrii generate de cutremure se va conforma prevederilor standardelor i normelor naionale aplicabile.

5.42
1

Organizarea producerii betonului pe antier


La demararea Contractului, Antreprenorul va nainta spre aprobare Inginerului o Metod de Execuie ce va detalia, n raport cu cerinele Specificaiei, propunerile sale pentru organizarea activitilor de betonare pe antier. Metoda de Execuie va include urmtoarele aspecte: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Staia propus. Locaia i planul facilitaii de producere a betonului. Metoda de organizare propus pentru staia de producere a betonului. Procedurile de control al calitii pentru beton i materialele din beton. Transportul i turnarea betonului. Detaliile cu privire la modalitatea de lucru, incluznd timpul de lovire i procedura p entru sprijinirea temporar a grinzilor i planeelor. Protecia i maturarea.

5.43
1 2

Materiale i testare Tipul de Ciment


Tipul cimentului folosit la fiecare dintre numeroasele lucrri va fi specificat n prezenta sau dup cum se dispune de ctre Inginer. Cimentul rezistent la aciunea sulfailor va fi utilizat numai pentru betonul ce va intra n contact cu apa brut sau drenat sau expus n aer sau atmosfera umed, cu excepia cazului n care se dispune altfel de ctre Inginer. Pentru toate celelalte lucrri de beton va fi utilizat cimentul Portland , cu excepia cazului cnd se dispune contrar de ctre Inginer. Cimentul rezistent la aciunea sulfailor se va conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Cimentul Portland se va conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Cimentul va fi livrat fie n saci sigilai marcai cu numele productorului, fie expediat vrac intr -o manier agreat de ctre Inginer.

3 4 5 6

5.44
1

Testarea cimentului
nainte ca cimentul s fie comandat i livrat pe antier, Antreprenorul va nainta Inginerului spre aprobare o list detaliat a surselor, ara sau rile de provenien i denumirea firmei

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(201)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

productorilor pentru tipul de ciment pe care propune s-l utilizeze. Antreprenorul va nainta Inginerului, gratuit, certificate de testare pentru fiecare transport de ciment. 2 Fiecare certificat va indica faptul c a fost testat o prob de ciment din transportul respectiv de ctre productor sau un laborator agreat i c aceasta se conformeaz n toate cerinele Specificaiei. La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza probe de ciment prelevate la livrarea acestuia sau n timpul depozitarii pe antier, pentru a fi testate, gratuit, la un laborator nominaliza t. Cimentul de la nici un transport nu va fi utilizat fr aprobarea Inginerului, iar Antreprenorul va ine o evident a amplasamentului cimentului din fiecare transport, evidenta ce va fi pus la dispoziia Inginerului pentru verificare. n situaia n care, pentru orice motiv, n orice moment al derulrii Contractului, Antreprenorul decide s schimbe sursa, ara sau productorul pentru orice tip de ciment, care au fost deja aprobate de ctre Inginer, acesta l va notifica pe Inginer cu privire la orice asemenea variaie i va efectua toate testele solicitate de ctre Inginer prin aprobarea n scris a variaiei, nainte de a comanda materialul de la o surs sau furnizor nou. n situaia n care cimentul a fost depozitat pe antier pe o perioad mai lung d e 40 zile sau este de o calitate ndoielnic conform opiniei Inginerului, pot fi solicitate noi teste pentru a se verifica dac acestea se mai conformeaz cerinelor, teste efectuate pe cheltuiala Antreprenorului.

3 4

5.45
1

Livrarea i depozitarea cimentului


Cimentul va fi livrat pe antier n saci de hrtie sigilai, rezisteni i marcai corespunztor i permanent sau n alte containere agreate, cu excepia cazului n care Inginerul i d acordul n scris pentru manipularea cimentului n vrac. Cimentul va fi livrat n cantitatea suficiena pentru a se asigura un progres corespunztor al Lucrrilor, iar cantitile inute pe stoc pe antier vor fi aprobate de ctre Inginer. O astfel de aprobare nu l va elibera pe Antreprenorul de responsabilitatea sa de a asigura cimentul. Cimentul importat va fi mpachetat n saci de plastic sigilai i introdui n saci de hrtie. n timpul transportului cimentului la antier cu camioane sau alte vehicule, acesta va fi protejat n mod corespunztor mpotriva condiiilor meteorologice i contaminrii cu praf, nisip sau alte materii organice. Cimentul care se dovedete a fi fost expus deteriorrii cu ap va fi respins la livrare. ntreaga cantitate de ciment va fi depozitat intr-o cldire etanat (mpotriva aciunii condiiilor metereologice, apei i aerului), destinat exclusiv acestui scop. Etajele cldirii vor fi ridicate cu cel puin 300 mm peste nivelul solului pentru a se preveni absorbia de umezeal. Depozitarea cimentului n aer liber va fi permis numai pentru lucrri mici cu aprobarea scris a Inginerului, n acest caz cimentul va fi plasat pe o platform nalt i protejat cu nvelitoare etane, aprobate de ctre Inginer. Nu este permis depozitarea sacilor la o nlime mai mare de 2 metri. n cazul n care cimentul este livrat vrac, acesta va fi depozitat intr-un siloz proiectat n mod corespunztor. Silozul va fi etanat i prevzut cu perei adecvat izolai mpotriva luminii soarelui. n situaia n care se utilizeaz silozurile pentru depozitarea cimentului, f iecare dintre acestea sau compartimentele acestora vor fi separate complet i dotate cu un filtru sau o alt metod alternativ aprobat de control al prafului. Fiecare filtru al sistemului de control al prafului va fi dimensionat astfel nct s permit meninerea cimentului livrat cu scopul de a se preveni emisiile excesive de praf i afectarea acurateei cntririi prin creterea presiunii. Inginerului i se vor oferi mijloacele de identificare a diferitelor transporturi de ciment livrat. Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a nlesni accesul pentru inspectare i testare. Dup ce au fost aprobate de ctre Inginer, transporturile vor fi utilizate n ordinea n care au fost livrate. Cimentul nu va fi scos din depozit dect dac va fi utilizat imediat.

2 3 4

6 7

8 9

10

11 12

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(202)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.46
1

Cimentul msurat prin cntrire


Cimentul utilizat la lucrri va fi msurat prin cntrire. Cimentul din sacii umplui parial sau nesigilai nu va fi folosit.

5.47
1

Respingerea cimentului
Indiferent de primirea certificatului de testare necesar, conform clauzei Livrarea i depozitarea cimentului i obinerea aprobrii din partea Inginerului, acesta din urm poate respinge cimentul n urma efecturii altor teste. Inginerul poate de asemenea s resping cimentul care s -a deteriorat datorit unei protecii inadecvate sau din alte cauze, sau n orice alt situaie cnd cimentul nu este agreat. Antreprenorul va ndeprta nentrziat de pe antier cimentul respins, pe cheltuiala sa.

2 3

5.48
1

Calitatea apei
Apa utilizat n orice scop n timpul execuiei Lucrrilor va fi potabil, curat, proaspt i fr cantiti inacceptabile de nisip, materii organice, baze, sruri sau alte impuriti i se va conforma cerinelor prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Apa utilizat pentru amestecarea betonului i mortarului, splarea agregatelor i maturarea betonului va proveni dintr-o surs aprobat i nu va conine alte materii nocive care s afecteze semnificativ armtura, timpul de tasare, rezistena sau durabilitatea betonului sau care s produc efecte asupra nfirii betonului ntrit prin decolorare sau nflorire. Antreprenorul va furniza Inginerului, gratuit, probe din apa propus a fi utilizat la lucrri pentru ca Inginerul s efectueze testele de care are nevoie pentru a confirma c aceasta este adecvat. Probele vor fi livrate n avans fata de Lucrri pentru finalizarea testelor nainte ca ap s fie necesar i la orice alt moment din derularea Contractului, dup cum Inginerul dispune. La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va trata ap luat din alt surs, fr costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, atat ct este necesar pentru a o face adecvat n vederea amestecrii betonului i mortarului.

3 4 5

5.49
1 2

Agregatele grosiere i fine


Agregatele grosiere i fine pentru beton vor fi obinute din surse aprobate de Inginer. Agregatele fine vor fi reprezentate de nisip natural, cu excepia cazului cnd se aprob altfel. Cu excepia modificrilor specificate n cele ce urmeaz, agregatele (grosiere i fine) pentru toate tipurile de beton se vor conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Acestea vor fi tari, solide i durabile i nu vor conine materiale duntoare n asemenea cantitate nct s afecteze negativ rezistena i durabilitatea betonului sau, n cazul betonului armat, s atace armtura. Agregatele grosiere i fine se vor conforma urmtoarelor cerine de natur fizic: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Procentul de vid ce formeaz cochilii goale n agregatele fine i reinute de o sita de 2.36 mm nu va depi 3%. Coninutul de argil, nisip fin i praf nu va depi urmtoarele limite: Agregate grosiere 1% din greutate Nisip natural 3% din greutate. Materiale de etanare (pentru betonul etan) Cenua zburtoare max. 2% din coninutul de ciment Siliciu max. 2% din coninutul de ciment. Coeficientul de exfoliere i cel de dilataie al agregatelor rare, determinate conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare nu va depi 20% i respectiv 35%.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(203)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(i) (j) (k) (l) 5

Absorbia agregatelor fine i grosiere, msurat conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, nu va depi 3% din greutate. Indicele de rezisten la ocuri al agregatelor grosiere, msurat conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare nu va depi 30%. Agregatele fine vor fi curate, clare, de tip nisip grosier format n mod natural i vor fi conforme prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Agregatele grosiere vor fi obinute prin sfrmare mecanic i cernere.

Agregatele grosiere i fine, n momentul testrii conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, cu utilizarea soluiei de Na2S04, vor indica o pierdere ce nu va depi 10% i respectiv 12% din greutate. Agregatele fine i grosiere se vor conforma urmtoarelor cerine de natura chimic: (a) Agregatele fine i grosiere nu vor depi o concentraie de 0.10% i respectiv 0.05% de cloruri (ca NaCl). Dac oricare din materiale depete limitele menionate anterior, materialul va fi totui acceptabil din acest punct de vedere cu condiia ca concentraia total de sodiu din amestec s se conformeze Clauzei Proiectarea amestecului de beton. Agregatele fine i grosiere nu vor conine mai mult de 0.40% sulfai solubil acid (ca SO3) din greutate. Agregatele grosiere vor reprezenta minim 85% din greutate carbonat de calciu. Agregatele fine i grosiere nu vor reaciona cu bazele. Dac aceasta cerina nu este ndeplinit, Antreprenorul va introduce componente n betonul sau astfel nct fie: Materialul din ciment va avea un coninut de baze reactive care nu va depi o valoare maxim de 0.6% din mas, atunci cnd este definit i testat conform metodei stipulate, sau masa total de baze reactive din amestecul de beton nu va depi 3 kg pe m de beton, atunci cnd este definit, testat i calculat conform metodei stipulate. Antreprenorul il va informa pe Inginer cu privire la propunerile sale pentru conformarea la aceast cerin la momentul nceperii Lucrrilor.

(b) (c) (d) (e) (f)

n cazul n care, n opinia Inginerului, agregatele nu se conformeaz sau exist dubii cu privire la uniformitatea conformrii la cerinele specifice, acesta va dispune ca agregatele s fie splate nainte de a fi utilizate la executarea Lucrrilor. Atunci cnd se dispune splarea, se va utiliza ap de calitatea stipulat prin clauz referitoare la Calitatea apei i prin metode i cu utilaje aprobate n prealabil de ctre Inginer, iar toate costurile ocazionate de aceasta vor fi suportate de ctre Antreprenor.

5.50
1

Sortarea agregatelor
Sortarea agregatelor fine se va face n limitele stipulate n clauza Sortarea agregatelor. Se atrage atenia Antreprenorului asupra faptului ca ar putea s fie necesar combinarea a dou sau mai multe sorturi de agregate fine, sau nlocuirea unor poriuni prin sortare hidraulica, cu scopul de a se obine sortarea stipulata. Sortarea agregatelor grosiere se va face n limitele stipulate de prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile n vigoare iar Antreprenorul, la solicitarea Inginerului, va obine granulometria stipulata prin combinarea agregatelor de o anumit mrime pentru a rezult granulometria stipulat. Mrimea maxim impus a agregatelor nu va depi n mod normal 40 mm. Sunt necesare cel puin patru mrimi de agregate, dup cum urmeaz: Agregate fine: 8 mm Agregate grosiere, mrime nominala: 16 mm Agregate grosiere, mrime nominal: 32 mm Agregate grosiere, mrime nominal: 40 mm (Beton masiv)

5.51
1

Depozitarea agregatelor
Fiecare mrime de agregate va fi depozitata n recipiente separate sau n zone acoperite cu tabl de oel, beton sau alt suprafa dur i curat, cu auto -drenare i protejat mpotriva contaminrii cu pmnt sau alte materii duntoare. Agregatele fine i grosiere vor fi depozitate astfel nct s se evite amestecul celor dou tipuri de materiale.
(204) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.52
1 2

Teste preliminare cu privire la agregate


Antreprenorul va nainta Inginerului eantioane de agregate fine i grosiere propuse pentru a fi utilizate la execuia Lucrrilor. Prelevarea de probe i testarea se vor realiza conform metodelor descrise n clauzele Sortarea agregatelor i Depozitarea agregatelor i prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Probele vor fi de o mrime suficient pentru a se putea realiza toate testele preliminare stipulate, pe care Inginerul le-ar putea dispune n plus fata de testele cu privire la beton stipulate de clauza Testarea betonului i se vor furniza 50 kg de probe pentru a se putea face comparaiile descrise mai jos. Probele vor fi apoi testate de ctre Antreprenor n prezenta Inginerului, conform Specificaiilor sau dup cum dispune Inginerul. Dac sursa agregatelor este schimbat la solicitarea Antreprenorului i cu aprobarea Inginerului, n orice moment al execuiei Lucrrilor, prelevarea probelor i testarea descrise n clauzele relevante se vor repeta pe cheltuiala Antreprenorului. Dup ce s-a obinut aprobarea pentru un anumit agregat, o prob din agregatul aprobat ce cntrete cel puin 50 kg va fi pstrat de Inginer ca standard de comparaie pentru toate probele viitoare.

4 5

5.53
1

Teste de lucru pentru agregate


n perioad de derulare a Contractului, agregatele fine i grosiere vor fi testate pe antier ori de cte ori se solicit de ctre Inginer i pe cheltuiala Antreprenorului.

5.54
1

Livrarea Probelor
Probele de ciment, ap, agregate fine i grosiere, stipulate conform Clauzelor urmtoare, vor fi livrate de ctre Antreprenor Inginerului n vederea testrii, nainte de data prevzut pent ru nceperea turnrii betonului, astfel nct testele necesare asupra materialelor i testele de ncercare pe cub preliminare ale betonului, stipulate de clauza Teste ale amestecurilor preliminare de beton, s poat fi finalizate nainte de data prevzut pentru nceperea lucrrilor.

5.55
5.55.1 1

Amestecul i testarea
Clasele de beton Clasele de beton care urmeaz s fie utilizate pentru proiectarea structurilor din beton, beton armat i beton precomprimat vor fi stabilite n deplin concordan cu urmtoarele Instruciuni tehnice i coduri : Cldiri din clasa 1 NE 012-1: 2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 1; Producerea betonului Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 1; Producerea betonului Instruciuni tehnice pentru proiectarea i execuia recipienilor din beton armat i beton precomprimat pentru lichide

Cldiri din clasa 2

NE 012-1: 2007

P73 -94

Clasa minim de rezisten, dozajul minim de ciment n kg/m3 , raportul maxim ap/ciment se va stabili conform NE 012-1: 2007 - Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 1; Producerea betonului n funcie de: clasa de expunere a betonului Tabelul 1-pagina 13; Tabelul F.1.1 Valorile limit recomandate pentru compoziia i proprietile betonului pentru clasele de expunere X0, XC, XD i XS

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(205)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Tabelul F.1.2 Tabelul F.2.1 Tabelul F.2.2 Tabelul F.2.3 Tabelul F.2.4

Valorile limit recomandate pentru compoziia i proprietile betonului pentru clasele de expunere XF, XA i XM Domenii de utilizare pentru cimenturi conform standardelor SR EN 197-1, SR 3011, STAS 10092, SR 7055 i SR EN 206-1 Domenii de utilizare pentru cimentul de tip II M conform standardelor cu SR EN 197 1 i SR EN 206-1 Exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi pentru diferite combinaii de clase de expunere Exemple privind utilizarea cimenturilor de tip CEM II-M (funcie de componena principalilor constitueni), fabricate n conformitate cu standardul SR EN 197-1

Conform celor de mai sus, clasele de beton minime care vor fi utilizate la executarea Lucrrilor sunt indicate n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate , prezentat n continuare:

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(206)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitolul 2 Sectiunea 2 Partea 1

Clasa Cadrii

Tipul constructiei

Tipul betonlui

Inaitimea colonei de apa din bazin (m) <4 >4, <12

Clase minimale de expunere

Clase minima de beton

Raport maxim apa/ciment recomandat 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.60 0.45

Clasa 1

Cladiri parter sau cu maxim doua nivele, caldri tip hala

Beton simplu si fara piese metalice inglobate Beton armat in structura Beton armat prefabricat in structura

X0 XC1;C3 XC1;C3 X0 XC1;XC3 DD3;XF3;XM3 X0 XC2;XC4 XC2;XC4

C6/7.5 C16/20 C20/25 C6/7.5 C16/20 C35/45 C6/7.5 C16/20 C25/30

Diverse constructii ingropate total sau partial in pamant (camine, statii de pompare etc) Clasa 2 Constructii supraterane, expuse intemperiilor (Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei continand cloruri. Sosele, dalele arcajelor de stationare a vehiculelor) Bazine purtatoare de apa, apele contin cloruri, apa subterana prezinta agresivitate sulfatica medie Bazine purtatoare de apa, apele contin cloruri, apa subterana prezinta agresivitate sulfatica medie

Beton simplu si fara piece metalice inglobate Beton armat in structura Beton armat Beton simplu si fara piece metalice inglobate Beton armat in structura

Beton simplu si fara piece metalice inglobate Beton armat in structura

<4 >4, <12

X0 XC2;XC4 XA2;XC2;XC4

C6/7.5 C35/45 C35/45

0.55 0.50 0.50

Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(207)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Rezistena caracteristic va fi definit ca valoarea rezistenei cubice sub care limita se previzioneaz s se ncadreze nu mai mult de 5 procente din rezultatele tuturor msurtorilor posibile ale rezistenei cubice a betonului specificat. Proporiile materialelor Proporiile de ciment, agregate grosiere i fine i ap, propuse de Antreprenor pentru a fi utilizate la executarea Lucrrilor pentru fiecare categorie de beton vor fi aprobate de ctre Inginer n urma realizrii unor teste preliminare, n conformitate cu Specificaiile. Proiectarea amestecului de beton Diferitele categorii de beton indicate n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate vor fi proiectate de ctre Antreprenor, acordndu-se o atenie special durabilitii, rezistenei, prelucrabilitii i finisrii suprafeei, iar aceste caliti trebuie s fie satisfctoare pentru Inginer. Coninutul de ap al betonului va fi atent controlat i meninut la nivelul minim necesar pentru a obine un beton prelucrabil corespunztor naturii lucrr ilor ce vor fi executate. n niciun caz raportul liber ap/ciment nu va depi valorile corespunztoare indicate n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate. Adaosurile cu anumite proprieti destinate a schimba caracteristicile de coeziune sau indicele de ntrire a betonului nu vor fi executate fr aprobarea Inginerului. Niciun adaos nu va conine mai mult dect urme de ioni de cloruri. Inginerul dispune de libertatea de a aproba o schimbare a Coeficientului de siguran pentru proiectul iniial al amestecului n situaia n care Antreprenorul dovedete c poate respecta cerinele de determinare a rezistenei medii la compresiune la 28 de zile, indicate n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Betonul nu va fi turn at la executarea Lucrrilor pn cnd amestecul relevant nu este aprobat. Amestecurile de beton nu vor fi aprobate pn cnd nu se realizeaz cu succes Teste Preliminare asupra Amestecului i Teste asupra Betonului de Prob. Antreprenorul va realiza Testele Preliminare ale Amestecului dup cum se stipuleaz n cele ce urmeaz cu scopul de a determina, pentru fiecare categorie de beton indicat n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate, raportul minim aplicabil ap/ciment i proporiile necesare de agregate grosiere i fine n amestec, o toleran fiind acordat n cazul coninutului de umiditate al agregatului. Dup ce Inginerul aprob valoarea raportului ap/ciment i proporiile amestecului, Antreprenorul va realiza Amestecurile de prob, dup cum se specific n cele ce urmeaz. Raportul ap/ciment i proporiile amestecului care au fost aprobate n urma Testelor Preliminare asupra Amestecului vor fi utilizate pe parcursul executrii Lucrrilor i nu se va face niciun amendament fr aprobarea Inginerului. n cazul betonului realizat cu ciment rezistent la sulfai, coninutul maxim total de cloruri (sub forma de ioni de cloruri) nu va depi 0.2% ca pondere a cimentului, iar sulfaii totali solubili n acizi nu vor depi 4.0% ca pondere a cimentului. Vor fi realizate i alte teste n cazul n care una din trsturile materialelor sau amestecului se schimb pe parcursul lucrrilor. Testele Amestecului Preliminar Proporiile de agregat, de ciment i ap, determinate de ctre Antreprenor n proiectele sale de amestec, vor fi utilizate n amestecurile preliminare de beton, executate n prezena Inginerului i testate cu privire la rezistena, prelucrabilitate i finisare a suprafeei n condiii de laborator cu respectarea cerinelor Clauzei denumite aici Testarea Betonului, i aceste caliti trebuie s fie considerate satisfctoare de ctre Inginer. Amestecurile preliminare vor fi repetate n proporii ajustate, att ct este necesar pn cnd se realizeaz amestecurile de beton ce ntrunesc cerinele relevante stipulate n clauza intitulata aici Proiectarea amestecului de beton ce sunt supuse aprobrii Inginerului.

5.55.2 1

5.55.3 1

3 4 5

6 7

8 9

10

11 5.55.4 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(208)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.55.5 1

Amestecurile de Beton de prob Amestecurile de beton de prob vor fi pregtite i testate pe antier de ctre Antreprenor n prezena Inginerului, dup ce au fost finalizate Testele asupra betonului preliminar i dup ce Inginerul a aprobat proiectul Antreprenorului pentru amestecul de beton, pentru fiecare categorie de beton. Amestecurile de beton de prob vor fi amestecate pe aceeai durat i manipulate de acelai tip de utilaje pe care Antreprenorul propune s le utilizeze la executarea Lucrrilor. Prelevarea de probe i testarea amestecurilor de prob se va realiza n conformitate cu seciunile relevante ale Clauzei intitulata aici Testarea Betonului. Pentru fiecare categorie de beton se vor realiza trei doze separate. Fiecare doz nu va conine mai puin de 0.5 m de beton, cu excepia cazului n care se aprob contrar de ctre Inginer. Rezistena medie a nou cuburi realizate pentru fiecare categorie de beton i testate dup 28 de zile va depi rezistena caracteristic specificat cu cel puin Coeficientul de siguran Curent minus 3.5 N/mm. Valoarea Coeficientului de siguran Curent va fi specificat n clauza denumit aici Proiectarea amestecului de beton.

Cu excepia cazului n care se aprob altfel de ctre Inginer, Antreprenorul va efectua teste practice pe antier prin umplerea unor forme de turnare cu Amestec de beton de prob pentru a se confirma c fiecare categorie de beton tip clasa 1- beton simplu este corespunztoare pentru Lucrri. Formele de prob vor fi realizate pentru beton armat i simplu cu dimensiuni tipice pentru Lucrri. Faada cofrajului pentru forma/formele de prob pentru fiecare categorie de beton va fi proiectat astfel nct s expun toate finisajele suprafeelor relevante care se intenioneaz a fi utilizate la lucrri i specificate n clauza intitulat aici Finisajul suprafeelor de beton. La fabricarea, transportarea, turnarea, compactarea i ntrirea amestecului de beton de prob din formele de prob, Antreprenorul va respecta toate cerinele relevante ale acestei Specificaii. n momentul n care s-a finalizat procesul de ntrire, formele de prob vor fi decofrate, iar betonul astfel dezvelit va fi supus aprobrii Inginerului. Din momentul aprobrii amestecului propus, nu se vor face niciun fel de variaii cu privire la proporiile de amestec, sau tipul, mrimea, aria de sortare sau sursa oricreia dintre componente, fr consimmntul Inginerului, care poate solicita efectuarea unor alte amestecuri de prob. n situaia n care Antreprenorul intenioneaz s achiziioneze uniti de beton prefabricate, amestecurile de prob pot lipsi, cu condiia s se dovedeasc Inginerului, c fabrica produce n mod obinuit beton ce se conformeaz Specificaiilor. Dovada va include detalii cu privire la proporiile de amestec, raportul ap/ciment, prelucrabilitatea i rezistena obinut dup 28 de zile.

5 6

5.56
1

Testarea betonului
Testarea poate fi efectuat n conformitate cu orice set recunoscut de standarde, cu condiia s se asigure continuitatea n aplicarea standardelor. Limitele de acceptare vor fi, totui, definite aici n relaie cu standardul specificat. Eantionarea i testarea vor fi n conformitate cu seciunile relevante din SR EN 12390-2:2002, urmtorul ISO relevant, sau aa cum ndrum Inginerul. ISO 1920 dimensiuni, tolerane i aplicabilitatea specimenelor de testare; ISO 2736-1 specimene de testare, partea 1 eantionarea betonului proaspt; ISO 2736-2 specimene de testare, partea 2 prelevarea i tratarea specimenelor de testare pentru testele de rezisten. Ca parte a controlului calitii, furnizorul va testa betonul fabricat. Copii ale acestor rezultate ale testelor vor fi puse la dispoziia Inginerului, la cererea acestuia. Acolo unde betonul este amestecat la faa locului, sau unde nregistrrile nu sunt disponibile din partea furnizorului, se vor necesita teste suplimentare la faa locului, la ndrumarea Inginerului. Antreprenorul va fi rspunztor pentru prelevarea, transportul, depozitarea, tratarea i testarea cuburilor de beton necesare pentru a asigura conformitatea amestecurilor aa cum se menioneaz n Clauzele 4.3 i 4.4.

5.57
1

Calitatea i testarea
Eantionarea n vederea testrii va fi n conformitate cu ISO 2736/1 (la faa locului) i SR EN 12390-2:2002 (n laborator). Prelevarea i tratarea specimenelor va fi n conformitate cu ISO 1920 i ISO 2736/2. Cuburile vor avea 150 mm i vor fi testate conform SR EN 12390-2:2002.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(209)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Cuburile vor fi testate de ctre un laborator care are acreditare pentru a efectua testri ale rezistenei betonului.

5.58
1

Eantionarea cuburilor
Ritmul eantionrii betonului va fi dup cum urmeaz. Cel puin un eantion de beton va fi luat din fiecare grad i tip de beton structural zilnic. Tipul structurii Structur important Structur intermediar Structur grea din beton Eantion care s reprezinte un volum de (m ) 10 50 100
3

2 3

Din fiecare eantion se vor face 2 cuburi pentru testare la 28 de zile i unul pentru testare la 7 zile n vederea controlului. Rezultatul testului de 28 de zile va fi media celor dou cuburi. Antreprenorul, pentru fiecare cub luat, va pstra i va pune la dispoziia Inginerului nregistrri detaliate artnd: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Numrul de referin al cubului; Locaia i lotul din care a fost luat eantionul pentru pregtirea cubului; Data pregtirii; Condiiile meteo la momentul eantionrii; Data testrii; Vrsta betonului la momentul testri; Rezistena la compresiune n N/mm2.

5.59
1

Rezultatele rezistenei cubului


Evaluarea conformitii betonului va fi efectuat respectnd urmtoarele cerine: (a) Orice rezisten va fi peste rezistena cerut minus urmtoarele: 2.0 N/mm2 (rezisten cerut = 7.5 la 15.0 N/mm2) 3.0 N/mm2 (rezisten cerut = 20.0 N/mm2 sau mai mult) i (b) O medie a oricror 2,3 sau 4 rezultate de test consecutive va fi peste rezistena cerut plus urmtoarele: Rezisten cerut 2 N/mm 7.5 15.0 20.0 sau mai mare Nr. de teste consecutive 2 --10 3 10 20 4 20 30

Dac rezistena caracteristic specificat nu a fost atins sau rezultatele individuale nu sunt conforme cu condiiile de mai sus, atunci poate fi aplicat oricare din urmtoarele aciuni: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Schimbarea amestecului; mbuntirea controlului calitii; Tierea i testarea carotelor din betonul turnat; Testarea elementelor structurale relevante; Testarea nedistructiv a betonului turnat; Scoaterea i nlocuirea betonului defect.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(210)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.60
1

Alte teste
Factorul de compactare (EN 12350-5, ISO 4111) tasarea (EN 12350-2, ISO 4109), Vebe (EN 12350-3, ISO 4110) sau alte teste de utilitate vor fi efectuate n timpul betonrii lucrrilor permanente pentru a controla utilitatea la utilajul de dozare i la locul turnrii. Gradul de utilitate va fi ca cel pentru amestecurile de prob.

5.61
1

Contaminarea
Betonul va fi protejat mpotriva contaminrii cu ap de mare sau srat, petrol, combustibili i alte materiale nocive pe o perioad minim de 30 de zile dup turnare.

5.62
1

Finisajele suprafeelor produse fr cofraje


Finisarea prin riglare: betonul va fi nivelat i lucrat cu rigla manual pentru a produce o suprafa uniform sau o suprafa striat, dup caz. Nu se va aplica nici o alt lucrare asupra suprafeei dect dac este o prim etap pentru finisarea cu dreptar de lemn sau cu mistria din oel. Finisarea cu dreptar de lemn: finisarea prin riglare va fi realizat prin apsare uoar pentru a elimina neregularitile de la suprafa. Finisarea prin netezire cu mistria de oel: cnd stratul de umezeal a disprut i betonul s -a ntrit suficient pentru mpiedica laptele de ciment s fie lucrat n suprafa, suprafaa va fi netezit sub presiune ferm pentru a produce o suprafa dens, neted, uniform, lipsit de urme de mistrie. Acolo unde nu este specificat tipul finisrii: suprafeele ascunse vor fi finisate prin riglare, iar suprafeele expuse vor fi finisate prin netezirea cu mistria de oel.

2 3

5.63
1

Finisajele suprafeelor produse cu cofraje


Finisajul aspru: acest finisaj va fi obinut prin folosirea cofrajelor sau a formelor stab ilite de scnduri tiate i mbinate strns. Suprafaa va fi lipsit de guri substaniale, structura fagurelui sau alte defecte mari. Finisajul neted: acest finisaj se va obine din cofrajele proiectate s realizeze o suprafa neted. Numai defecte de suprafa foarte minore vor fi permise i nu va fi permis ptarea sau decolorarea. Orice proeminene vor fi nlturate, iar suprafaa va fi reparat. Finisajul lucrat neted: acest finisaj se va obine prin realizarea unui finisaj neted i apoi prin umplerea tuturor defectelor de suprafa cu mortar de ciment i agregate fine, proaspt pregtit n timp ce betonul este nc proaspt acolo unde este posibil. Dup ce betonul a fost tratat corespunztor, feele vor fi frecate, dac este nevoie, pentru a obine o suprafa neted i uniform. Dac suprafaa va fi expus n lucrarea final, orice efort trebuie s fie fcut pentru a potrivi culoarea betonului. Se vor obine urmtoarele standarde de finisare a betonului: Tipul suprafeei Suprafee exterioare verticale sub pmnt Suprafee exterioare orizontale sub pmnt Suprafee interioare verticale Intradosul plcilor Toate celelalte suprafee verticale, orizontale i n pant Tipul de finisaj al suprafeei Finisaj aspru Finisaj aspru Finisaj neted Finisaj neted Finisaj neted

5.64
1

Finisarea betonului de rezisten nalt


Finisarea betonului de rezisten ridicat (finisarea granolit) va fi realizat cu dreptarul dac nu se specific altfel.

5.65
1

Tolerana pentru suprafeele de beton


Defectele foarte minore ale suprafeei permise n finisarea neted sunt definite dup cum urmeaz:
(211) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2 3 4

Defectul de suprafa nu trebuie s ptrund mai mult de 5 mm n beton. Aria unui defect de 2 suprafa izolat nu trebuie s fie mai mare 0.01 m . Aria total a tuturor defectelor de pe suprafaa unei turnri nu trebuie s fie mai mare de 2% din suprafaa total a acelei turnri. Nu se va efectua nici o lucrare n legtur cu repararea noilor suprafee de beton pn cnd Inginerul nu a examinat suprafeele n cauz i nu si-a dat acordul pentru pregtirea i tratamentul propuse. Toate suprafeele ce urmeaz a fi reparate vor fi pregtite cu grij pentru a asigura o suprafa bun de aderen, spre mulumirea Inginerului. Aceast munc de pregtire poate presupune, tierea, cioplirea, frecarea cu peria, suflarea cu aer i uscarea pentru a nltura membranele de tratare etc. Dac nu se ndrum sau aprob altfel de ctre Inginer, vor fi folosite urmtoarele metode: (a) Toate reparaiile suprafeelor din beton ce rein apa vor fi efectuate folosind o rin din epoxid n conformitate cu instruciunile productorului. Acest material este un pachet de mortar din dou pri care va fi amestecat i aplicat strict n conformitate cu instruciunile productorului. (b) Toate reparaiile suprafeelor din beton ce nu rein apa vor fi efectuate cu un mortar ciment/nisip i un adeziv pe baz de PVA, n conformitate cu instruciunile productorului.

Proporiile de amestec al mortarului, utilizarea de adezivi i metoda de aplicare vor fi aprobate de Inginer. Trebuie notat c n anumite cazuri, Antreprenorul poate fi nevoit s experimenteze cu amestecuri de prob pentru a obine o potrivire culoare/textur cu suprafeele originale, care s fie acceptabil pentru Inginer. 6 Tolerana stabilit a poziiei structurilor va fi de 20 mm. Dac nu se menioneaz altfel, sau nu se ndrum prin cerinele echipamentului mecanic, suprafeele betonului din lucrrile finale nu vor varia cu mai mult dect valorile permisibile artate n tabelul de mai jos: Tipul structurii Dimensiunea msurat Tolerana (mm) Finisaj produs cu cofraj Neted Beton ngropat Poziie Aliniament nlime pn la 5m Grosime Rectiliniaritate n 5m Verticalitate per 5m (Limit) Pas deplasare Poziie Aliniament nlime pn la 5m Grosime Rectiliniaritate n 5m Verticalitate per m (Limit) Deplasare treptat 25 15 25 10 15 20 (30) 10 Neted lucrat 20 10 10 5 10 3 (15) 3 Finisaj produs fr cofraj Riglare 25 15 15 10 10 10 10 10 5 10 5 Lemn/Oel 10 3 5 10 0

Beton expus n mod curent

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(212)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Tipul structurii

Dimensiunea msurat

Tolerana (mm) Finisaj produs cu cofraj Neted Neted lucrat 5 3 5 5 3 3 (5) 0 2 2 2 2 (2) 0 Finisaj produs fr cofraj Riglare 3 3 5 5 3 Lemn/Oel 3 2 5 3 0 2 2 2 0

Beton expus (acolo unde o instalaie mecanic trebuie instalat), Beton prefabricat Riglare** Aparate de msur (deversoare, etc.)

Poziie Aliniament nlime pn la 5m Grosime Rectiliniaritate n 5m Verticalitate per m (Limit) Deplasare treptat Poziie Aliniament Rectiliniaritate 1m Verticalitate per m (limit) Deplasare treptat

**

Acest grup are scopul de a fi utilizat acolo unde utilajul mecanic reazem direct pe beton. Acolo unde utilajul este urcat pe suporturi, cu pene de fixare sau altele de acest gen, lucrrile vor fi efectuate cu toleranele specificate pentru betonul expus obinuit.

Definiii ale dimensiunile msurate Poziia Aliniament nlime Grosime Rectiliniaritate Fir de plumb Deplasare distanat relaia cu poziia, n linie, pant sau nivel artat n desene relaie cu orice parte a structurii ce coincide sau este alturat dimensiunea vertical dimensiunea dintre feele opuse msurat pe desene abaterea de la un ablon de 5 m ce poate fi drept sau curbat, dup caz, aezat orizontal i/sau vertical; verticalitatea real deplasare abrupt a oricrei fee sau suprafee

5.66
1 2 3

Tolerana pentru suprafeele din beton


Nu se va permite nici o abatere de la acoperirea cu beton a armturii. Suprafeele finisate nu vor avea neregulariti brute. In cazul nendeplinirii toleranelor cerute n zonele stabilite a fi neimportante vizual sau funcional, Antreprenorul poate trimite detalii pentru aprobare, despre lucrrile de reparaii ale suprafeei, ca alternativ la ndeprtarea acestora i reexecutarea adecvat. In cazul nendeplinirii toleranelor cerute n zonele importante vizual sau funcional, lucrrile nencadrate n tolerane vor fi ndeprtate i reexecutate corespunztor aa cum se specific n contract. Toate canalele vor fi proiectate n conformitate cu ISO 4359 cu urmtoarele amendamente: Urmtoarele tolerane au fost amendate i se vor aplica canalelor acolo unde limea anului este mai mic de 1 m: (a) (b) (c) limea prii inferioare a gurii canalului 2 mm; abaterea de la suprafaa plan a gurii canalului 0.2% din L; limea dintre suprafeele verticale ale gurii canalului 2 mm;
(213) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

pantele medii longitudinale i transversale ale bazei anului 0.1%; panta suprafeelor nclinate ale anului 0.1%; lungimea gurii canalului 1% din L; abaterea de la o suprafa cilindric sau conic la intrarea n gura canalului 0.2% din L; abaterea de la suprafee plane la trecerea spre intrarea n canal 0.2% din L; abaterea de la suprafee plane la ieirea din gura canalului 0.3% din L; abaterea de la partea neted sau curb a altei suprafee verticale sau nclinate 1%; abaterea de la orizontala neted a albiei canalului 0.1% din L;

Pentru o gur cu o lime mai mare de 1m, se va aplica un standard recunoscut internaional. O dat ce construcia este finalizat, Antreprenorul va remsura structura anului i va recalcula formulele din cadrul dispozitivului de msurare a debitului. Toate structurile de msurare a debitului vor fi certificate de contractant cu detalii asupra oricror abateri de la standard. Ac estea vor fi trimise Inginerului spre aprobare. 5.66.1 1 Cerinele de conformare pentru beton Pe parcursul Lucrrilor i dup finalizarea satisfctoare a testelor pe betonul preliminar i pe amestecul de prob, conformarea amestecurilor de beton la cerinele specificate n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate va fi determinat, dup cum se detaliaz n cele ce urmeaz. Atunci cnd conformarea se determina prin respectarea dozrii sau din fisele autografice, coninutul de ciment nu va fi mai mic de 95% i mai mare de 105% din valoarea aprobat de ctre Inginer pentru fiecare amestec de beton. Atunci cnd conformarea este evaluata din rezultatele testelor de analiza efectuate asupra betonului proaspt, coninutul de ciment nu va fi mai mic de 90% i mai mare de 110% din valoarea aprobat de ctre Inginer pentru fiecare amestec de beton. Antreprenorul va realiza lucrrile aa cum se dispune de ctre Inginer pentru a i se nlesni verificarea conformitii la cerinele referitoare la coninutul de ciment. Conformarea la valorile maxime ale raportului ap/ciment aprobate de ctre Inginer pentru fiecare categorie de amestec de beton va fi evaluata prin intermediul testelor de tasare. n urma aprobrii de ctre Inginer a valorilor de tasare pentru fiecare categorie de amestec de beton, toleran care se va aplica ulterior la rezultatele testelor va fi de din tasarea aprobat. Conformarea la cerinele referitoare la rezistena caracteristic se va baza pe rezultatele testelor pe cuburi, determinat conform cerinelor relevante ale clauzei intitulata aici Testarea betonului i va fi prezumat dac condiiile stipulate la punctele c) i d) sunt ndeplinite n mod cumulativ: Rezistena medie determinat pentru orice grup de rezultate a patru teste consecutive depete rezistena caracteristic specifica cu 2 N/mm pentru Categoria de beton simplu i cu 3 N/mm pentru celelalte categorii de beton. Rezistena determinat din rezultatul oricrui test nu este mai mic dect rezistena caracteristic specific cu 2 N/mm pentru Categoria de beton simplu i cu 3 N/mm pentru celelalte categorii de beton. Cantitatea de beton reprezentata de orice grup de rezultate a patru teste consecutive va include amestecurile de unde au fost prelevate prima i ultima prob, mpreun cu toate amestecurile intermediare. n situaia n care un rezultat nu se conformeaz la cerina d) de mai sus, numai acel amestec din care a fost prelevata prob va fi n pericol. n cazul n care rezultatele testelor pe cuburi nu se conformeaz ambelor cerine c) i d) de mai sus, Antreprenorul va elimina betonul reprezentat de cuburile neconforme sau va lua alte msuri dispuse de Inginer. Inginerul poate solicita Antreprenorului s efectueze testarea suplimentar, prin una sau mai multe metode dintre cele stipulate n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, a betonului reprezentat de cuburile neconforme cu aceast clauz. Toate costurile rezultate din neconformarea la cerinele specificate pentru beton vor fi suportate de ctre Antreprenor.

4 5 6

10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(214)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.66.2 1

Amestecurile neaprobate Aprobarea amestecului va fi ntrziata sau retrasa n urmtoarele situaii: (a) Sortarea agregatului se schimba astfel nct propor ia de agregat reinuta de orice sita difer de proporia de agregat corespunztoare din amestecul aprobat cu mai mult de 2% din cantitatea totala de agregate grosiere i fine. Este schimbata sursa de agregat sau ciment. n eventualitatea n care aprobarea unui amestec al unei categorii de beton simplu este retrasa din orice motiv, Antreprenorul va efectua alte probe i teste cu scopul de a se obine un amestec satisfctor pentru acea categorie de beton.

(b)

5.66.3 1

Testarea nucleelor de beton n cazul n care rezultatele referitoare la rezistena la compresiune a betonului folosit la lucrri n u ndeplinesc cerinele coninute de clauza intitulata Testarea betonului, sau defectele de execuie din timpul construciei dau natere la suspiciuni legate de rezistena, durabilitatea i/sau siguran construciei sau a unei pri a acesteia, se poate solicita efectuarea unor teste suplimentare. Cel puin ase nuclee de beton, n situaia n care se dispune de ctre Inginer, vor fi perforate sau tiate perpendicular pe faada betonului ntrit i testate conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Nucleele vor avea aproximativ 150 mm n diametru i, acolo unde este posibil, un raport nlime /diametru egal cu doi. Acolo unde este posibil raportul nlime/diametru egal cu doi, factorul de corecie indicat n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare se va aplica pentru a se afla rezistena echivalent a cilindrului avnd raportul specificat mai sus. n situaia n care rezistena la compresiune a nucleelor, ajustat n privina raportului nlime/diametru i vrstei, nu atinge rezistena caracteristic specificat dup 28 de zile, poriunea de beton suspectat va fi secionat, ndeprtat i nlocuit cu beton corespunzator, fr costuri suplimentare. Coninutul de ap i Testele de tasare nainte de nceperea turnrii betonului se va verifica coninutul n umiditate al agregatului. n scopul estimrii cantitii de ap liber care va fi adugat n mixer, Antreprenorul va produce un grafic care va relaiona coninutul n umiditate al agregatului cu ap ce va fi adugat la amestecarea tuturor categoriilor de beton utilizate, grafic a crui copie va fi naintat Inginerului spre aprobare. Cantitatea de ap introdus n amestec va fi strict controlat i va reprezenta cantitatea minim corespunztoare unei legturi complete. Aparatul pentru msurarea cantitii de ap va indica cantitatea cu acuratee i va fi proiectat astfel nct alimentarea cu ap s fie ntrerupt automat n timpul turnrii apei n amestec. Se vor efectua teste frecvente de tasare conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, pe probe de beton prelevate imediat nainte de turnare, cu scopul de a se determina consistena betonului. Tasrile amestecurilor de beton de prob vor fi nregistrate n scop de identificare i pentru utilizarea ulterioar ca verificare de rutin a calitii. Totui, testele de tasare nu vor fi utilizate ca msurtori oficial acceptabile ale prelucrabilitii betonului. Dozare prin cntrire i amestecare Betonul va fi amestecat intr-un mixer de tip cntar, fabricat conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, iar utilajul propus va fi supus aprobrii Inginerului. Toate utilajele i echipamentele utilizate pentru dozarea i amestecarea betonului i a materialelor de beton vor fi vopsite n alb i vor fi dotate cu mijloacele care s permit verificri rapide i corecte ale calibrrii. Piloii de agregate stocai, cimentul i bazinele de amestec al apei vor fi a mplasate la umbr. Materialele pentru toate categoriile de beton simplu, vor fi proporionate prin cntrire intr -un dozator cu cntar aprobat i vor fi amestecate cu atenie intr -un mixer cu dozare de mrimea i tipul aprobat, astfel nct s asigure o distribuie uniform a materialelor n beton. Tipul de mixer va fi adecvat mrimii maxime nominale a agregatului. Materialele vor fi amestecate pe durata i la viteza tamburului specificate de productorul mixerului. Se vor asigura mijloacele mecanice pentru nregistrarea numrului de rotaii pentru fiecare dozator i care s previn n mod
(215) Format R-2.2.2

5.66.4 1

2 3

5.66.5 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

automat descrcarea mixerului nainte ca materialele s fie amestecate pe durata minim specificat. 5 Acurateea unui astfel de echipament va fi meninut la tolerana descris n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare i verificat faa de greuti i volume, cnd i dup cum se solicit de ctre Inginer. Mainile de dozare cu cntar vor asigura Lucrrilor controlul acurateei i msurarea agregatelor fie individual, fie cumulativ i vor avea capacitatea s fie ajustate imediat cu ajutorul unor operatori semi-calificai, astfel nct s permit realizarea unor variaii la amestec. Toate diviziunile cntarului vor fi uor vizibile din locul din care se controleaz ndeprtarea i golirea plniilor. Cimentul utilizat la producerea betonului poate fi msurat prin dimensionarea fiecrei doze de beton astfel nct s necesite un numr ntreg de saci sau tambururi de ciment. Mrimea maxim a dozatorului nu va depi capacitatea maxim a mixerului specificat de ctre productor i marcat pe mixer. Echipamentul de dozare cu cntar va fi meninut curat i n bun ordine. Dac un mixer este scos din funciune mai mult de 20 de minute, acesta va fi curat cu atenie, mpreun cu ntregul utilaj de manipulare, nainte s se nceap amestecarea betonului. Toate utilajele de amestecare i manipulare vor fi de asemenea curate cu atenie n situaia utilizrii unui tip de ciment diferit. n niciun caz betonul nu va fi amestecat cu mai mult de un tip de ciment intr-un singur dozator. Cantitile de agregate grosiere i fine vor fi ajustate dup caz astfel nct s permit fie coninutul de ap liber n agregate, fie absorbia agregatului. Cantitatea de ap ce va fi adugat la fiecare amestec de beton, dup caz, va fi fie redus cu cantitatea de ap liber coninut de agregatele grosiere i fine, fie mrit pentru a permite absorbia agregatului. Valorile, fie ale coninutului de ap liber, fie ale absorbitei agregatelor grosiere i fine, vor fi determinate de ctre Antreprenor printr-o metoda aprobat de Inginer imediat nainte s nceap amestecarea i la intervalele dispuse de Inginer. Fiecare main de amestecare a betonului va fi dotata cu un dispozitiv de msurare a apei adugate prin cntrire sau volum i va fi construit astfel nct vanele de admisie i de evacuare a apei s fie interconectate pentru ca niciuna dintre ele s nu poat fi deschis dac cealalt nu este complet nchis. Dispozitivul va fi prevzut cu un deversor cu o arie de seciune transversal de cel puin patru ori cea a conductei de admisie i cu punctul de evacuare n afara utilajului de amestecare. ntreaga instalaie pentru transportul apei va fi meninut permanent , fr pierderi, iar dispozitivul de msurare va fi dotat cu o conduct de drenare care va permite ca ntreaga cantitate de ap msurat s fie drenat pentru verificarea msurtorii. Aranjamentul la evacuare a dispozitivului de msurare va fi astfel nct ntre cinci i zece procente din ap s ntre n mixer naintea celorlalte materiale i alte cinci - zece procente s ntre n mixer dup celelalte materiale. Restul de ap va fi adugat intr -o proporie uniform cu celelalte materiale. Dispozitivul de m surare a apei va fi uor ajustabil astfel nct cantitatea de ap adugat n mixer s poat varia, dac este cazul, pentru fiecare dozare. Orice adaos ce va fi utilizat va fi msurat separat n dozatoare calibrate. Acurateea utilajelor de cntrire, dispozitivelor de msurare a apei i dozatoarelor de adaos va fi verificat nainte de a se efectua amestecurile de prob, nainte de includerea primului amestec n Lucrri, dup fiecare reparaie sau ajustare a utilajului de amestecare i n orice caz cel puin o data pe lun. nainte de a ncepe operaiunile de betonare la o anumit seciune de Lucrri, Antreprenorul va asigura Inginerul de existena unor utilaje suficiente n stare de funcionare, inclusiv a unui echipament adecvat de rezerva, pentru a se asigura amestecarea corespunztoare a betonului necesar pe perioada turnrii. Prima doza de materiale pentru beton introdus n mixer va conine o cantitate suficient de ciment, nisip i ap n exces pentru a nveli interiorul tamburului fr s reduc coninutul necesar de mortar al amestecului. La ncetarea amestecului pe o perioad semnificativ, mixerul va fi curat cu atenie. Amestecarea fiecrei doze va continua pn la o distribuie uniform a materialelor i uniformitatea de culoare i consisten a betonului. Adaosurile aprobate n scris de ctre Inginer vor fi introduse n beton cu ajutorul unui echipament de dozare automat.
(216) Format R-2.2.2

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

19 20

Acest echipament se va alimenta cu o cantitate fixa de adaos de ap de amestec, nainte ca aceasta s fie turnat n mixer i va fi supus aprobrii Inginerului. Antreprenorul va acorda o atenie special faptului c nici un material rezidual nu rmne pe mixer dup depozitarea fiecrei doze de beton i se va cura i spla tamburul mixerului imediat dup finalizarea fiecrei operaiuni de obinere a betonului i atunci cnd se trece la un amestec cu utilizarea unui alt tip de ciment. Inginerul poate interzice, la libera sa alegere, amestecarea sau turnarea betonului dac consider c temperatura ambiental este prea ridicat. Antreprenorului i se poate dispune de ctre Inginer s efectueze o curare frecvent a echipamentului pentru a ndeprta depozitele de beton ntrit sau uscat care se acumuleaz rapid la temperaturi atmosferice ridicate. n anumite condiii, Inginerul poate consimi la amestecarea manual a betonului simplu, n acest caz betonul realizndu-se pe o platform plan impermeabil dintr-o zon adecvat. Cimentul i agregatele vor fi mprtiate n straturi subiri i uscat amestecate, pn cnd se obin e o culoare uniform. Apoi se va aduga ap iar amestecul va fi rsturnat cel puin de trei ori sau pn cnd betonul va avea o culoare i consisten uniform n ntregime. Betonul amestecat manual va conine cu 10 procente mai mult ciment dect cantitile determinate de testele preliminare i pe amestecurile de prob. Celelalte materiale, n afar de ciment, ale betonului amestecat manual vor fi proporionate dup volum. Volumul maxim de beton permis la amestecarea manual pentru fiecare operaiune va fi acela obinut dintr-un sac de ciment de 50 kg.

21

22

23

5.67
5.67.1 1 2 3 4 5

Elementele de beton prefabricat


Generaliti Elementele de beton prefabricat, att cele armate, ct i cele nearmate, se vor conforma cerinelor din Specificaii, acolo unde este cazul. Elementele de beton prefabricat vor fi produse fie pe antier sau intr-o fabric de beton agreat de ctre Inginer. Toate elementele de beton prefabricat vor avea gravate data turnrii i numrul de identificare nainte ca betonul s se ntreasc complet. Orice unitate care nu este datata poate fi respins de ctre Inginer. Antreprenorul va lua msurile necesare cu privire la ntrirea i protejarea unitarilor dup fabricare. Transportarea elementelor prefabricate, pe antier va fi permis numai n una din urmtoarele condiii: 28 zile dup fabricare, sau dup ce rezistena la comprimare specificat n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate va fi atinsa. Acolo unde instalarea elementelor de beton prefabricate n cadrul unei anumite structuri se face astfel nct faade le unitarii vor fi expuse intern sau extern, suprafeele expuse ale elementelor aa cum sunt finisate vor fi uniforme n ceea ce privete culoarea i textura. Cimentul, agregatele i celelalte materiale utilizate la fabricarea elementelor vor fi obinute din aceleai surse aprobate n perioada de fabricaie. Betonul pentru elementele prefabricate va fi turnat i compactat prin metodele aprobate de ctre Inginer. Calitatea betonului i testele asupra betonului Betonul utilizat la fabricarea elementelor de beton prefabricate se va conforma n toate privinele Clauzei Betonul i categoria de beton necesar va fi conforma cerinelor stipulate n Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate. Proiectarea, amestecarea, testarea, ntrirea i controlul de calita te al betonului utilizat la elementele prefabricate se vor conforma prevederilor Clauzei Betonul. Cofrajul i finisajele betonului se vor conforma Clauzei Cofrajul i finisajele betonului. Prile ncastrate Prile ncastrate, precum i consolele d e ridicare, colierele de strngere, structurile de sprijinire a materialelor de mbinare, etc. vor fi fixate pe poziiile indicate n planurile de lucru.

6 7 5.67.2 1

2 3 5.67.3 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(217)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2 5.67.4 1

Prile ncastrate nu vor prezenta rugina, mizerie sau grsimi i vor fi depozitate corespunztor nainte de utilizare. Transportul, depozitarea i montajul n orice moment i pn la finalizarea Lucrrilor, elementele prefabricate vor fi protejate n mod adecvat pentru a se conserva toate suprafeele i prile permanent expuse. Protecia nu va marca sau nu va deforma n nici un mod betonul. Transportul, depozitarea i montajul elementelor de beton prefabricat se vor realiza astfel nct s se evite deteriorarea lor i s se pstreze suprafeele elementelor fr mizerie sau alte urme nedorite. ncrcarea i descrcarea, depozitarea i montajul elementelor prefabricate de beton pe antier se vor realiza de ctre muncitori calificati i sub supravegherea unui supraveghetor competent. Elementele de beton prefabricate care se constat c sunt crpate, deteriorate sau de o calitate inferioar fie nainte, fie dup montaj vor fi respinse i vor fi nlocuite de ctre Antreprenor. Montarea elementelor de beton prefabricat Elementele de beton prefabricate vor fi plasate,mbinate i fixate conform liniilor, nivelelor i altor detalii indicate n planurile de lucru aprobate. Mortarul uscat, atunci cnd este necesar, va fi utilizat pentru mbinare i compactare, dup cum se specific n clauza Mortarul uscat. Mortarul va fi turnat i compactat pe etape, acolo unde este posibil din ambele pri ale spaiului ce este umplut, cu ajutorul ciocnirii unui bt de lemn, pn ce mortarul este bine compactat. Producerea n fabrica Elementele de beton prefabricate pot fi produse intr-o fabric agreat de ctre Inginer i care nu se gsete pe antier. n situaia n care elementele vor fi produse intr -o fabric, atunci Antreprenorul il va informa pe Inginer n avans cu privire la numele i adresa fabricii i data probabil cnd se va ncepe fabricarea. Antreprenorul va face aranjamentele necesare ca Inginerul s inspecteze fabrica n timpul orelor de lucru. Programul de lucru i metoda de execuie Antreprenorul va nainta Inginerului spre aprobare Programul de Lucru i Metoda de Execuie, oferind detalii complete cu privire la metoda sa de executare a tuturor operaiunilor legate de producerea i construirea elementelor de beton prefabricate, care vor include urmtoarele: (a) (b) (c) (d) (e) Perioad necesar pentru realizarea planurilor i calculelor detaliate; Datele nceperii fabricrii elementelor de beton prefabricate; Datele de livrare pe antier mpreun cu Specificaiile pentru construcie; Succesiunea construirii i perioad necesar pentru lucrrile de construcie de pe antier; Descriere a patului de turnare, a matriei i cofrajului pentru diferite tipuri de piese; Procedura pentru armare, turnarea betonului i metoda de ntrire a betonului; Procedura pentru transportul, manipularea, ridicarea i amplasarea fiecrui tip de element de beton prefabricat; Rezistena necesar pentru betonul turnat n situu nainte de nceperea lucrrilor de construcie pe antier; Proiectarea, fabricarea i detaliile de montaj pentru adaptarea betonului turnat n situ u la ansamblu; i Caracteristicile suporturilor temporare care sunt consi derate necesare pentru a se asigura o stabilitate adecvat n timpul construirii i pentru a susine efectele sarcinilor de construcie, sarcinilor determinate de vnt i a altor sarcini tranzitorii.

5.67.5 1 2 3 5.67.6 1

2 5.67.7 1

(f) (g)

Nu se va permite nceperea lucrrilor pn cnd programul sau metoda de execuie nu sunt aprobate de ctre Inginer.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(218)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.68
1

Marcarea componentelor din beton prefabricat


Acolo unde este cazul, se vor aplica semne de identificare i orientare corespunztoare i permanente asupra tuturor componentelor din beton prefabricat, ntr-o astfel de poziie nct semnele s nu fie vizibile pe lucrarea finalizat.

5.69
2

Lucrari pentru fundatii directe


Prevederi generale Orice lucrare de fundaii va fi nceputa numai dup verificarea si recepionarea ei ca faza de lucrri a naturii terenului, a spturilor si dup retrasarea generala a tuturor fundaiilor si a elementelor geometrice respective. In cazul fundaiilor pentru stlpi metalici se va verifica in plus si poziia dimensiunilor pieselor, golurilor si altor elemente nglobate, precum si a elementelor pentru meninerea poziiei acestora. In cazul fundaiilor executate in apa, cu sau fr epuismente, se va verifica in mod special ca nu s au produs prbuiri, afuieri, etc. sau ca efectele acestora au fost nlturate, in aa fel nc t corpul fundaiei sa poat fi executat corect, conform proiectului. Toate verificrile, ncercrile ce se efectueaz pe parcursul lucrrilor de fundaii si rezultatele acestora se vor nregistra in procese verbale de lucrri ascunse. Avnd in vedere im portanta deosebita pe care o are fundaia in asigurarea rezistentei si stabilitii ntregii construcii, faptul ca fundaiile constituie lucrri ascunse, trebuie sa se tina seama de urmtoarele: (a) (b) gradul de importanta al lucrrii; seismicitatea regiunii. Efectul cutremurelor de pmnt poate fi considerabil asupra anumitor terenuri. In timpul cutremurului unele nisipuri saturate i pot pierde capacitatea portanta datorita fenomenului de lichefiere, iar unele pmnturi argiloase i reduc sensibil coeziunea prin distrugerea legturilor structurale dintre particule; caracteristicile structurii de rezistenta a construciei, existenta subsolurilor, densitatea si felul elementelor portante, capacitatea structurii de-a prelua eventualele tasri inegale ale terenului de fundare; mrimea si uniformitatea in plan a ncrcrilor transmise; comportarea cldirilor vecine; condiii hidrologice ale terenului (ape subterane si de suprafaa, variaia sezoniera a nivelului hidrostatic, agresivitate, posibilitatea de ptrundere a acestora la fundaii); condiii locale, care in unele cazuri pot determina materialele ce trebuie folosite la realizarea fundaiei; considerente tehnologice; gelivitatea cu efectele ei negative; sensibilitate la umezire; loessurile si pmnturile cu str ucturi instabila la nmuiere pun probleme deosebite la fundarea construciilor pe astfel de terenuri; fenomenele de umflare-contracie provocate de variaiile de umiditate ale terenurilor, de la un anotimp la altul si care se resimt in tara noastr pana la adncimi de 2 m; existenta de goluri subterane - caverne naturale uneori greu de depistat, pot crea dificulti att in timpul execuiei, cat si al exploatrii construciei respective; solicitrile dinamice provocate de fundaiile de la pompe, ciocane, compresoare, transmit terenului de fundare vibraii si ocuri care se propaga prin masivul de pmnt si pot afecta construciile nvecinate.

3 4

5 6

(c)

(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

In mod obinuit fundaiile se executa din: (a) (b) beton simplu beton armat.

Mrcile minime de betoane pentru fundaii vor fi conform urmtoarelor specificaii tehnice.
(219) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.70
1 2

Fundaii din beton simplu


Betonul folosit in blocul de fundaie al fundaiilor izolate, daca in bloc nu sunt dispuse armaturi de rezistenta, este de clasa minima C 4/5. Betonul din bloc este de clas minim C8/10 dac armturile cuzinetului sunt ancorate n blocul fundaiei.

5.71
1 2 3

Fundaii din beton armat


Betonul folosit pentru tlpi de fundaie, socluri pentru fundaii continue, cuzinei, radiere, fundaii pahar va avea minim clasa C 12/15; Betonul folosit pentru fundaii speciale supuse la solicitri importante si fundaii supuse aciunilor dinamice va avea minim clasa C 16/20. Fundaiile directe sunt fundaii de suprafaa care se folosesc in construcii atunci cnd stratul de fundare asigura capacitatea portanta necesara prelurii ncrcrilor date de suprastructura si se gsete la mica adncime fata de cota terenului natural. Fundaiile directe pot fi continue sau izolate, indiferent de forma elementelor pe care le sprijin, iar din punct de vedere al modului de lucru, ele pot fi rigide sau elastice. Fundaiile izolate tip pahar se realizeaz din beton armat turnate monolit pe loc asigurnd o conlucrare mai buna cu terenul. Fundaiile stlpilor prefabricai pot fi prevzute dintr -un bloc de beton simplu si un cuzinet de beton armat sau o talpa de beton armat. nainte de montarea definitiva a stlpilor prefabricai in fundaiile tip pahar, acetia se centreaz si se fixeaz cu pene metalice, dup care se monolitizeaz spaiul din jurul stlpului cu beton de clasa minima C 16/20. Dimensiunile maxime ale agregatelor nu trebuie sa depeasc 16 mm. Fundaii pe radiere se utilizeaz in cazul structurilor cu ncrcri mari, pe terenuri cu capacitate portanta foarte redusa, cu compresibilitate variata la care sunt posibile tasri neuniforme. In cazul fundrii construciilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, malurilor, nisipuri afnate, umpluturilor) executarea si verificarea lucrrilor de fundaii se va face cu respectarea Normativului C 29-85.

4 5 6 7

8 9 10

5.72
5.72.1 1

Prevederi de execuie
Generale nainte de nceperea lucrrilor pentru executarea fundaiilor, trebuie s fie terminate lucrrile premergtoare i anume: (a) (b) executarea spturilor pentru fundaii; asigurarea suprafeelor necesare pentru amplasarea i funcionarea normal a uti lajelor de lucru, fr a influena fundaiile construciilor nvecinate, a depozitelor de materiale i a instalaiilor auxiliare necesare executrii fundaiilor; verificarea corespondenei dintre situaia real i proiect, din punct de vedere al calitii terenului. materialele ntrebuinate trebuie s corespund indicaiilor din proiect i prescripiilor din standardele i normele de fabricaie n vigoare; fundaiile se vor executa fr ntrerupere; naintea turnrii betonului se vor verifica armturile montate, precum i poziionarea cofrajelor laterale. Se vor respecta prevederile SR EN 1992-1-1 privind acoperirile minime cu beton i NE 012/2 -2010; n cazul apariiei apei subterane se vor prevedea epuismente i msuri contra afuierii terenului i splrii cimentului din beton, respectndu-se prevederile NE 012/2 -2010;

(c) 2

La executarea fundaiilor trebuie avute n vedere urmtoarele: (a) (b) (c)

(d)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(220)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(e)

pentru a se asigura condiii favorabile de ntrire i a se reduce deformaiile din contracie, se va menine umiditatea betonului n primele zile dup turnare, protejnd suprafeele libere prin acoperirea cu materiale de protecie i stropirea periodic cu ap, care va ncepe dup 2 + 12 ore de la turnare, funcie de tipul cimentului i temperatura mediului; nu se va stropi 0 sub temperatur de +5 C; n procesul de execuie a lucrrilor de fundaii se vor respecta normele de protecia muncii recepia calitativ a lucrrilor de fundaii se va face de ctre Inginer, Antreprenor i proiectant pe baza actelor ncheiate anterior, a ver ificrii ncadrrii n prevederile proiectului i eventual a unor sondaje locale.

(f) (g)

5.72.2 1 2

Prevederi specifice Lucrrile de fundaii vor fi ncepute numai dup verificarea i recepionarea ca faz de lucrri a naturii terenului i a spturilor precum i dup retrasarea fundaiilor. Abaterile admisibile la aceste verificri sunt: (a) (b) la poziia n plan orizontal a axelor fundaiilor - 10 mm; la poziia n plan vertical a cotei de nivel - 10 mm.

Cofrajele pentru fundaii i susinerile lor trebuie s fie astfel alctuite nct s ndeplineasc urmtoarele condiii: (a) (b) (c) (d) (e) s se asigure obinerea formei i dimensiunilor prevzute n proiect pentru elementele ce urmeaz a fi executate; s fie etane, astfel nct s nu permit scurgerea laptelui de ciment; s fie stabile i rezistente la aciunea ncrcrilor care apar n procesul de execuie; s fie prevzute cu piese de asamblare de inventar; pentru reducerea aderenei dintre beton i panourile de cofraj panourile se ung nainte de fiecare folosire cu soluii de decofrare.

ntruct n timpul definitivrii lucrrilor de cofrare elementele cofrajului pot cpta deplasri de la poziionarea iniial (din proiect), este necesar ca naintea turnrii betonului s se verifice corectitudinea poziiilor finale ale acestora. Decofrarea fundaiilor se va face cu respectarea prevederilor din codul NE 012/2-2010. Depozitarea cofrajelor se va face astfel nct s se evite deformarea sau degradarea lor (umezire, murdrie, putrezire). Este interzis depozitarea cofrajelor direct pe pmnt sau de pozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraj. La execuia fundaiilor vor fi respectate i prevederile privind lucrrile de betonare. Fundaiile se vor turna, pe ct posibil, fr ntrerupere pe distana ntre dou rosturi de tasare; n cazul cnd aceast condiie nu poate fi respectat se vor avea n vedere urmtoarele: (a) (b) suprafaa rostului de lucru se face perpendicular pe axa fundaiei, icanat ; turnarea benzilor de fundaie se va face n straturi orizontale de 30 50 cm, iar suprapunerea stratului superior de beton se va face obligatoriu nainte de nceperea prizei cimentului din stratul inferior; nu se admit rosturi de lucru nclinate la fundaii; durata maxim admis a ntreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua msuri speciale la reluarea betonrii, va fi ntre 1,5 i 2 ore, n funcie de tipurile de ciment folosit (cu sau fr adaosuri); reluarea turnrii se va face dup pregtirea suprafeei rosturilor constnd din curirea i splarea abundent cu ap imediat nainte de nceperea turnrii betonului proaspt; atunci cnd rostul de turnare nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical la o distan de 1,0 m de la marginea stlpilor sau a interseciilor de perei; nu se admit rosturi de lucru n fundaiile izolate sau sub zonele cu concentrri maxime de eforturi din fundaiile continue;
(221) Format R-2.2.2

5 6 7 8

(c) (d)

(e) (f) (g)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(h)

ntreruperile betonrii cu durata mai mare vor fi stabilite de Antreprenor n concordan cu prevederile din proiect, cu dispunerea de armturi suplimentare i msuri speciale de realizare a profilului de ntrerupere; reluarea lucrrii se va face prin tratarea suprafeei betonului ntrit prin udarea ndelungat (8 10 ore), curirea cu perie de srm, jet de ap, etc. imediat nainte de turnarea betonului proaspt.

9 10

Rostul de tasare se va face ntr-un plan perpendicular pe talpa fundaiei i va avea limea prevzut n proiect. naintea turnrii cuzineilor se vor verifica toate armturile din punct de vedere al numrului de bare, al poziiei, formei, diametrului, lungimii, distanelor etc. Se va verifica de asemenea i grosimea stratului de acoperire care va trebui s fie prevzut n proiect dar nu mai puin de 35 mm pentru faa inferioar i 45 mm pentru feele laterale. Toate verificrile, ncercrile ce se efectueaz pe parcursul lucrrilor de fundaii i rezultatele acestora se vor nregistra n procese verbale de lucrri ascunse. La fundaiile directe se pot admite urmtoarele abateri: (a) Privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel: (i) (ii) (b) poziia in plan orizontal a axelor fundaiilor: 10 mm; poziia in plan vertical a cotei de nivel: nlimi pana la 2 m: nlimi peste 2 m: 10 mm.

11 12

Dimensiuni in plan orizontal: (i) (ii) 20 mm; 30 mm.

(c)

nclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafeelor (i) (ii) pentru un ml: pe toata nlimea: 3 mm; 16 mm.

(d)

nclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafeelor (i) (ii) pentru un ml: pentru suprafee libere: 5 mm; 20 mm.

5.72.3 1

Recepia lucrrilor de fundaii La recepiile pe faze de lucrri si recepiile preliminare, comisiile respective vor efectua in afara de examinarea actelor ncheiate pe parcurs, in ce privete frecventa, coninutul si ncadrarea in prevederile proiectantului si prescripiile tehnice, in limita abaterilor admisibile si o serie de sondaje, in numrul pe care-l vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificrilor anterioare, in special in ce privete poziiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundaiilor.

5.73
5.73.1 1 2

Piloi
Informaii de ordin general Fundaiile pe piloi pot fi necesare pentru susinerea stru cturilor acolo unde se considera ca terenul de fundare nu are suficient capacitate de rezistena la sarcin. Antreprenorul va realiza proiectul de detaliu al acestor structuri conform Condiiilor Contractuale i Specificaiilor i va determina tipul de fundaie care se impune, numrul de piloi i presiunile de lucru ale acestora i amplasamentul optim al piloilor, necesar pentru susinerea structurilor. Excavaiile, betonul, armtura i cofrajul de oel, unde este cazul, se vor conforma Clauzelor relevante ale Specificaiilor. Cu cel puin 21 de zile nainte de data cnd Antreprenorul intenioneaz s nceap lucrrile de executare a piloilor, acesta va nainta Inginerului spre aprobare detaliile complete ale sistemului propus pentru piloi, incluznd tipul i dimensiunea acestora, detaliile cu privire la armtura i proiectul complet i calculele de batere a piloilor.

3 4

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(222)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5 6 7 5.73.2 1

Detaliile care vor fi naintate vor include propunerea Antreprenorului cu privire la echipamente, lucrri temporare i metodele de execuie. Nu va fi iniiata nici o lucrare de batere a piloilor pn cnd propunerea Antreprenorului nu este aprobata de ctre Inginer. Indiferent de cerinele descrise n aceasta seciune, proiectul va reprezenta n ntregime responsabilitatea Antreprenorului. Generaliti Fundaia pe piloi poate fi necesar pentru susinerea structurilor unde subsolul este considerat a nu avea o capacitate suficient de susinere. Antreprenorul va efectua proiectul detaliat al acestor structuri n conformitate cu Condiiile i Specificaiile Contractului i va determina tipul de fundaie necesar, numrul de piloi i ncrcrile lor de lucru precum i aranjarea optim a piloilor necesari pentru susinerea structurilor. Sptura, betonul, armarea cu oel i carcasa din oel acolo unde este cazul, se vor conforma Clauzelor Specificaiilor. Cu cel puin 21 de zile nainte ca Antreprenorul s nceap lucrrile de pilonare la antier, acesta va cere acordul Inginerului, trimindu-i detalii asupra sistemului sau de pilonare, inclusiv tipul i dimensiunile piloilor, detalii asupra armrii i proiectul n ntregime precum i calculele. Detaliile ce vor fi trimise vor include propunerile Antreprenorului pentru echipament, lucrri temporare i metode de construcie. Nu se va ncepe nici o lucrare de pilonare pe antier pn cnd Antreprenorul nu primete acordul Inginerului. Fr a ine seama de cerinele subliniate n aceast seciune, proiectul va fi n ntregime responsabilitate Antreprenorului. Tipuri de piloi, proiectul piloilor Piloii de susinere trebuie sa fie piloi btui din beton armat, beton prefabricat sau beton turnat in situu. Piloii vor fi proiectai n general n conformitate cu SR EN 12699/2004, iar materialele i lucrrile vor fi conforme cu cerinele din specificaii. Acolo unde poate aprea vreun conflict ntre cerinele din Specificaii i SR EN 12699/2004, Specificaiile vor avea ntietate. Piloii vor fi proiectai s susin ncrcrile specificate, tasrile nedepind cele stabilite. Se va lsa o toleran n proiect pentru eventualitatea frecrii negative acolo unde este cazul i pentru rezistena la forele de ntindere necesare datorate umflrii i nlrii oricrui strat de sol. Piloii vor fi proiectai pentru a avea o capacitate de susinere de cel puin 2,5 ori mai mare dect ncrcarea de lucru (ncrcarea de lucru = ncrcarea de proiect). ncrcarea permisibil a piloilor va fi modificat acolo unde este necesar pentru a permite condiiile speciale: piloii n imediat apropiere sau n grupuri, rezistena terenului, nivelul apei subterane i ali factori relevani. Piloii vor avea o grosime i o lungime suficient, i vor fi configurai n aa fel nct s susin sarcinile proiectate i specificate fr o tasare depind urmtoar ele: ncrctura proiectat 1.5 ncrctura proiectat 2 ncrctura proiectat tasare permis 8 mm tasare permis 10 mm tasare permis 12 mm

3 4 5.73.3 1 2

4 5

Aceste tasri vor include att deformaiile permanente ct i elastice. Msurarea tasrilor va fi luat la atingerea pentru prima oar a ncrcrii specificate. Msurarea tasrii va fi fcut la punctul de aplicare a ncrcrii. Acolo unde piloii sunt aezai i sunt supui forelor de manevrare, depozitare, ale momentelor de rsturnare i de ncovoiere i ale forelor tietoare, acetia vor fi combinai cu ncrcrile verticale (fie n comprimare, fie n tensiune), pentru a ndeplini cerinele de proiect ale SR EN 1992. Efortul mediu de comprimare n betonul piloilor de susinere sub ncrcarea proiectat nu va depi 25% din rezistena cubic caracteristic dup 28 de zile, calculat pe aria total transversal a stlpului.
(223) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.73.4 1 2

Piloii pentru testele preliminare Dup ce Inginerul a aprobat propunerea Antreprenorului i calculele pentru sistemul propus de pilonare, se vor construi piloi de testare preliminar, la ndrumarea Inginerului. Se vor efectua teste statice de ncrcare n conformitate cu procedura recomandat a Subcomisiei ISSMFE pentru Teste pe teren i n laboratoare, Testul de ncrcare Axial a Piloilor, Metoda recomandat, publicat n Jurnalul de ncercare Geotehnic ASTM, iunie 1985, pp.79 -90. Piloii vor fi supui la o ncrctur de 2 ori mai mare dect cea proiectat, pentru a proba proiectul i sistemul i pentru a demonstra c cerinele de ncrcare sigur pot fi atinse prin metoda de pilonare propus. Piloii de testare preliminar vor fi aezai in locuri propuse de Antreprenor i aprobate de Inginer. Inginerului i se va da ntiinare cu cel puin 48 de ore nainte, de ncepere a construciei pilotului preliminar ce urmeaz a fi testat. Piloii preliminari de testare vor fi construii/instalai ntr -un mod asemntor celui folosit pentru construcia piloilor de lucru, cu folosirea acelorai echipamente i materiale. Orice variaie va fi permis numai cu acordul n prealabil al Inginerului. Pentru piloii preliminari ce urmeaz a fi testai, se va ine o nregistrare zilnic detaliat a evoluiei n timpul construciei/instalrii, i care va fi trimis zilnic Inginerului. Coloanele piloilor vor fi terminate la nivelul normal sau la un alt nivel cerut de Inginer. Coloanele piloilor vor fi prelungite acolo unde este necesar peste nivelul normal sau peste piloi, pentru ca aparatele de msur i alte aparate ce urmeaz a fi folosite n procesul de testare s nu fie avariate de ap sau reziduuri desprinse i pentru a permite expunerea ranforsrii. Acolo unde coloana este prelungit peste nivelul normal al piloilor, in soluri ce pot influena capacitatea de susinere a ncrcturii a acestora, trebuie lsat un manon n timpul testrii pentru a elimina frecarea ce nu ar aprea n piloi. Dac nivelul normal este sub nivelul solului, iar puul nu este prelungit i exist riscul de prbuire a gropii de foraj, se va lsa un manon in loc sau insera peste coloana pilotului sau se vor aplica alte mijloace mulumitoare pentru Inginer. Se va lsa un spaiu ntre captul de sus al puului i partea de jos a manonului pentru a permite micarea pilotului. Pentru un pilot care este testat la compresiune, capul pilotului va fi format astfel nct s dea o suprafa plan, care este normal pe axul pilotului i suficient de larg pentru a susine aparatele de msurare a ncrcrii i tasrii. Capul pilotului va fi ranforsat i protejat pentru a mpiedica avarierea datorat aplicrii concentrate a ncrcturii din echipamentul de ncrcare. Capul pilotului va fi concentric cu capul de testare, iar articulaia dintre cap i pilot va avea o rezisten structural echivalent cu cea a pilotului. Un spaiu suficient de larg va fi lsat sub orice parte a capului dincolo de seciunea pilotului, astfel nct la o tasare maxim anticipat, ncrctura sa nu se transmit n pmnt dect prin pilot. Conexiunea dintre pilot i echipamentul de ncrcare va fi construit n aa fel nct s se asigure putere egal cu ncrctura maxim aplicat pilotului n timpul testrii, cu un coeficient adecvat de siguran asupra proiectului structural. Dac pilotul preliminar de testare nu ndeplinete cerinele Specificaiilor, sistemul de pilonare propus va fi considerat nesatisfctor. Antreprenorul va trimite apoi propuneri revizuite i calcule pentru a obine acordul Inginerului. Dac nu se stabilete altfel de ctre Inginer, orice pilot de testare care a picat testul preliminar va fi respins, iar Inginerul poate cere Antreprenorului s furnizeze unul sau mai muli piloi de testare i teste pentru a proba sistemul su modificat, pe cheltuiala sa. Lungimi i tolerane Antreprenorul va determina lungimile aproximative ale piloilor prin examinarea informaiilor geotehnice. In cazul n care informaiile geotehnice nu descriu condiiile solului pn la o adncime suficient pentru a oferi siguran, se vor sugera investigaii suplimentare ale solului de ctre Antreprenor i care vor fi iniiate cu acordul Inginerului. Piloii vor fi construii n cadrul urmtoarelor tolerane:
(224) Format R-2.2.2

6 7 8

10

11

12 13 14

15

5.73.5 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(a) (b) 4

n plan, la nivelul de lucru al turlei de foraj 0.15 B n orice direcie de la poziia proiectat; B = dimensiunea pilotului (diametru sau latur); 1 n 75 de la poziia vertical pentru un pilot vertical;

Dimensiunile transversale ale pilotului nu vor fi mai mici dect cele propuse de Antreprenor i nici nu trebuie s le depeasc cu mai mult de 0.015 B (B = dimensiunea pilotului, diame tru sau latur). Nici o fa a unui pilot prefabricat nu trebuie s se abat cu mai mult de 6 mm de la o margine dreapt de 3m ce unete 2 puncte pe acea fa, nici centrul ariei pilotului la oricare seciune transversal nu se va abate cu mai mult de 1/500 din lungimea pilotului de la o linie ce unete centrele ariei capetelor pilotului. Succesiunea operaiilor Succesiunea operaiilor de construcie a piloilor va fi aprobat de ctre Inginer i va fi aranjat pentru a minimaliza deplasarea vertical i lateral a piloilor deja instalai. Nivelurile capetelor piloilor alturai sau ale structurilor efectuate pe acetia sau orice alte structuri vor fi msurate la intervale, n timp ce este instalat un pilot. Piloii btui n pmnt care s -au ridicat, vor fi rebtui n pmnt i forai n jos pn la rezistena original. ngroparea piloilor Antreprenorul va trimite Inginerului spre aprobare detalii privind potrivirea, eficiena i energia echipamentului su de batere. Piloii din beton turnat nu vor fi btui pn cnd betonul nu a ajuns la rezistena sa caracteristic. Piloii din beton ntrit pe loc introdui cu cofraj de oel vor fi btui cu fundul nainte, folosind un cofraj care nu va distorsiona sau se va ndoi n timpul baterii. Cofrajul be tonului va fi btut n suportul pilotului folosind o mandrin. Fiecare pilot va fi btut continuu pn cnd se atinge adncimea aprobat; Inginerul poate permite suspendarea baterii dac este mulumit c rata de ptrundere nainte de terminarea ngroprii va reveni la normal la reluarea ei sau dac este mulumit c suspendarea introducerii a fost n afara controlului Antreprenorului. Nu se va folosi un dispozitiv de ghidare dect cu acordul Inginerului care apoi va cere ca setul s fie revizuit pentru a lua in considerare eficacitatea loviturii de ciocan. Setul final al fiecrui pilot va fi nregistrat fie ca ptrundere n piatr de var, fie ca numr de lovituri necesar pentru a produce o ptrundere de 25 mm. Cnd este msurat un set final, trebuie ndeplinite urmtoarele cerine: (a) (b) (c) (d) (e) Partea expus a pilotului va fi n condiie bun fr avarii sau distorsionri; Dispozitivul de ghidare i mpachetarea, dac exist, vor fi n condiii bune; Lovitura de ciocan va fi n linie cu axa pilotului, iar suprafeele de impact vor fi plate i la unghiuri drept fa de pilot i axul ciocanului; Ciocanul de batere va fi n condiie bun, livrnd energie potrivit per lovitur, i opernd corect; Compresiunea temporar a pilotului va fi nregistrat dac se cere de ctre Inginer.

5.73.6 1

5.73.7 1 2 3

5 6 7

Antreprenorul va oferi ntiinare adecvat i va furniza toate facilitile pentru a permite Inginerului s verifice rezistenele la batere. Un set de scopuri ale Antreprenorului poate fi luat numai n prezena Inginerului dac nu s-a stabilit altfel. La nceputul lucrrilor i n noile zone sau seciuni, se va obine o nregistrare detaliat a baterii, de-a lungul ntregii lungimi a primului pilot i de-a lungul ultimilor 3 m de batere a piloilor urmtori pentru a stabili comportamentul piloilor. Antreprenorul va informa Inginerul fr ntrziere dac se observ vreo schimbare neateptat n caracteristicile de batere. O nregistrare detaliat a rezistenei la batere de -a lungul ntregii lungimi a celui mai apropiat pilot va fi luat. Dac se cer, se vor efectua verificri de rebatere printr -o procedur aprobat de ctre Inginer.

10

11

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(225)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12 13 14

Piloii vor fi btui ntr-o succesiune aprobat pentru a minimaliza efectele negative ale ridicrii i deplasrii laterale a pmntului. Vor fi luate msuri pentru a determina micarea pmntului sau a oricrui pilot ce rezult din procesul de batere, atunci cnd sunt cerute de ctre Inginer. Acolo unde piloii s-au ridicat ca urmare a baterii piloilor alturai, Antreprenorul va trimite Inginerului propunerile sale pentru corectarea piloilor afectai i pentru evitarea sau controlul efectelor nlrii n lucrrile urmtoare. Forajul hidraulic poate fi efectuat numai cnd a fost aprobat de ctre Inginer, iar Antreprenorul va trimite propuneri detaliate i nu se va efectua n mod normal n ultimii 3 m de penetrare. Repararea i lungirea piloilor Pentru pregtirea reparrii capului unui pilot, betonul va fi tiat drept pn la betonul sntos pentru a expune armarea i toate particulele desprinse vor fi ndeprtate prin periere cu peria de srm urmat de splare cu ap. Dac pilotul urmeaz a fi supus n continuare baterii, capul va fi nlocuit cu beton dintr -o clas aprobat. Dac pilotul a fost ngropat complet, dar betonul sntos este sub nivelul de tiere, pilotul va fi prelungit pn la nivelul de tiere cu beton dintr-o clas neinferioar celei din care este fabricat pilotul. Pentru pregtirea lungirii unui pilot normal armat, betonul trebuie tiat drept pentru a expune o lungime suficient care s asigure c rezistena ntreag a barelor se va dezvolta prin articulaie. nndirile sudate vor fi executate n conformitate cu DIN 1910, SR ISO 7438 -1993 sau SR EN 1011-2:2001 i nainte de sudare, barele principale longitudinale de armare din capul pil otului vor fi expuse la cel puin 300 mm sub poziia sudurii. Pentru ncheieturile suprapuse sau cap la cap, se vor prevedea suficiente bare de legtur pentru a rezista la forele excentrice. Alte metode de lungire vor fi supuse aprobrii de ctre Inginer. Piloii reparai sau lungii nu vor fi btui pn cnd betonul adugat nu a ajuns la rezistena caracteristic a betonului din pilot. Armarea Dac nu se dicteaz altfel de ctre proiect, piloii din beton turnai in situ u vor fi armai pe ntreaga lor lungime. Armarea longitudinal minim va fi de 1.0 % din aria brut de beton n primi 3 m ai pilotului i 0,8% din aria brut de beton a restului pilotului. Se vor furniza legturi laterale pentru a menine alinierea armrii longitudinale la centre nu m ai apropiate de 150 mm. Dac nu se dicteaz altfel de ctre proiect, armarea piloilor din beton prefabricat va fi n conformitate cu urmtoarele cerine minime: Aria ranforsrii longitudinale de diametru minim 12 mm va fi de cel puin 1% din aria brut de beton (piloi din beton cu ntrire pe loc i din beton prefabricat); Armarea lateral va fi sub forma etrierelor nu mai mici de 6 mm n diametru. Pe o distana de 3 ori limea pilotului msurat de la capt la capt, volumul armrii laterale nu va fi mai mic de 0,6% din volumul brut. In corpul pilotului armarea lateral nu va fi mai mic de 0,4 % cu spaii la nu mai mult de jumtate din limea pilotului. Tranzacia dintre spaiul nchis de la capete i spaiile maxime va fi fcut treptat pe o lungime egal cu de 3 ori limea. Piloii cu o seciune transversal dreptunghiular vor avea un minim de 4 bare de ranforsare longitudinale , iar piloii cu seciunea transversal circular vor avea minim 6 bare de ranforsare longitudinale. Barele vor avea 12 mm diametru minim. Barele principale longitudinale vor fi nivelate la capul pilotului i se vor introduce strns n suport, dac se folosete unul. Fretele i etrierii se vor introduce strns lng barele longitudinale i se vor lega de acestea prin sudare cu fir de srm moale, cu capetele libere ntoarse spre interior. Barele longitudinale vor fi inute deoparte prin distanieri la o distan nu mai mare de 1,5 m una de alta.

15 5.73.8 1

2 3

4 5

6 7 8 5.73.9 1 2

3 4 5

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(226)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Barele principale longitudinale de armare din piloi ce nu depesc 12 m n lu ngime vor fi ntr-o lungime continu dac nu se specific altfel n alt parte. In piloii ce depesc 12 m n lungime, se vor permite mbinri n barele longitudinale la intervale de 12 m. mbinrile din barele alturate vor fi amplasate la cel puin 1 m deprtare de-a lungul lungimii pilotului. mbinrile vor fi in aa fel nct ntreaga rezisten a barei s fie eficient pe mbinare. Acoperirea armrii celei mai exterioare, inclusiv srma de legat nu va fi mai mic de 60 mm msurat in interiorul cofrajului. mbinrile suprapuse sau cap la cap vor fi prevzute cu suficiente bare sau alte elemente care s reziste forelor excentrice. Suprapunerile vor avea o lungime minim de 40 de ori diametrul armrii principale longitudinale. Armarea principal longitudinal va proiecta un minim de 40 de ori diametrul barei peste nivelul pilotului. Pentru piloii din beton prefabricat, conformarea la aceast cerin va necesita spargerea capului pilotului dup batere.

10

5.73.10 Suporturile piloilor 1 2 Piloilor ngropai li se vor prevedea suporturi plate sau ascuite coaxiale din font dac baterea poate avaria betonul la vrful pilotului. Suporturile piloilor din font vor fi fcute din font clit din tipul folosit la realizarea cofrajelor din font brut la SR EN ISO 1452-3:1999 grad 150. Fonta clit va fi lipsit de guri mari sau alte defecte de suprafa. Suporturile din oel vor fi fabricate din oel conform SR EN 10029:1991 grad 43 A1.

5.73.11 nregistrrile 1 Antreprenorul va pstra o nregistrare complet a tuturor lucrrilor de pilonare care va include urmtoarele acolo unde este relevant: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tipul i numrul pilotului; diametrul nominal sau dimensiunea, lungimea pilotului; data turnrii i data baterii; adncimea de la nivelul solului pn la piciorul pilotului; adncimea de la nivelul solului pn la stratul de susinere; set de pilot sau tub al pilotului n mm per 10 lovituri, sau lovituri per 25 mm de penetrare pentru primii piloi n noile arii sau seciuni, seturi luate la intervale pe timpul baterii n ultimii 3 m pentru piloii ulteriori; setul final, greutatea i loviturile de ciocan; detalii asupra oricror obstrucionri observate; nivelul pmntului la poziia pilotului la nceperea instalrii conductei; nivelul de tiere al pilotului; lungimea cofrajului temporar sau permanent; lungimea si detaliile armrii; amestecul de beton; volumul de beton furnizat pilotului unde acesta poate fi msurat practic.

(g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) 2

Toate nregistrrile vor fi inute n dublu exemplar pe msur ce lucrrile se desfoar, iar o copie va fi nmnat Inginerului la ncheierea lucrrilor fiecrei zi.

5.73.12 Piloi din beton armat prefabricai 1 Piloii din beton armat prefabricai vor fi proiectai, turnai i ntrii pentru a dezvolta rezistena necesar pentru transport, manevrare i tensiune la baterii fr avariere. Piloii ptrai vor avea colurile teite (anfrenate).

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(227)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.73.13 Piloi forai 1 Piloi btui sau forai (a) Piloii btui sau forai vor cuprinde un cofraj temporar sau permanent din oel, sau un cofraj permanent din beton prefabricat, forat sau btut, introdus ntr-un suport i umplut complet cu beton dens armat cu bare de oel. Toate ncheieturile din cofraj i dintre cofraj i suporturi, acolo unde este cazul, nu vor permite intrarea apei n timpul baterii i finalizrii piloilor. Cofrajul permanent va fi inspectat, de exemplu prin folosirea unei lumini coborte de la vrf dup instalare pentru a asigura c cofrajul nu este nici avariat, nici deformat i c tot pmntul czut a fost ndeprtat de pe fundul piloilor forai. Nu se va folosi nmol de spat dect dac a fost aprobat de Inginer. Cofrajul va fi potrivit pentru metoda de instalare i pentru mbinarea piloilor. Cofrajul va fi fie permanent, fie temporar. Cofrajele de oel vor fi livrate la antier n lungimi care s permit manevrarea. Capetele vor fi pregtite pentru sudare i proiectate pentru a menine alinierea pilotului. mbinrile dintre cofrajele din oel vor fi fcute prin sudare la DIN 1910 sau SR EN 1011 2:2001 astfel nct ntreaga rezisten a seciunii originale s fie desfurat. ncheieturile sudate vor fi izolate mpotriva apei. Piloii forai vor fi n conformitate cu cerinele Specificaiilor. Tasarea pentru beton va fi stabilit cu Inginerul nainte de betonarea piloilor preliminari de testare. Betonul din piloii forai va fi turnat n mod continuu. ndeprtarea cofrajelor temporare trebuie finalizat nainte ca betonul turnat s-i piard lucrabilitatea pentru a asigura c betonul nu se ridic, dar turnarea betonului trebuie inut n avans fa de retragerea cofrajului pentru a preveni gtuirea. Capetele piloilor vor fi dezvelite i legate de capacele piloilor aa cum se specific pentru piloii din beton prefabricat.

(b)

(c) 2

Cofrajul pentru piloii din beton (a) (b) (c)

Betonarea piloilor (a)

(b)

5.73.14 Testele de ncrcare a piloilor

Generaliti
1 Testele de ncrcare a piloilor vor fi efectuate n urmtoarele situaii: (c) (d) (e) cnd se folosete un tip de pilot sau metod de instalare care este n afara experienei comparabile i care nu a fost testat n condiii de sol i ncrcare comparabile; cnd se folosete un sistem de pilonare care este n afara experienei celor care execut lucrrile; cnd piloii vor fi supui ncrcrii pentru care teoria i experiena nu furnizeaz suficient n proiect. Procedura de testare a piloilor trebuie apoi s ofere ncrcri similare cu ncrcrile anticipate; cnd observaiile din timpul procesului de instalare indic o comportare a pilotului care se abate puternic i nefavorabil de la comportarea anticipat pe baza cercetrii antierului sau experienei cnd investigaiile suplimentare ale pmntului nu clarific motivele acestei abateri.

(f)

2 3

Testul de ncrcare poate fi unul static sau dinamic. Dac se efectueaz un test de ncrcare, el va fi localizat n mod normal acolo unde se crede c pot aprea cele mai aspre condiii ale solului. Dac aceasta nu este posibil, trebuie admis o toleran cnd se deriv valoarea caracteristic a rezistenei la susinere. Dac testele de ncrcare sunt efectuate pe doi sau mai muli piloi, locaia testului v a fi reprezentativ pentru aezarea fundaiilor piloilor, iar unul din piloii de testare va fi poziionat acolo unde se crede c poate aprea cele mai aspre condiii ale solului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(228)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Intre instalarea pilotului de testare i nceperea testului de ncrcare, se va permite o perioad adecvat de timp pentru a asigura c rezistena cerut a materialului pilotului este atins i c presiunile din pori i-au reluat valorile iniiale.

Testele de ncrcare static


Procedura de ncrcare 6 Procedura testului de ncrcare a piloilor, mai ales din punctul de vedere al pailor de ncrcare, durata pailor i aplicarea ciclurilor de ncrcare, va fi astfel nct concluziile s poat fi trase despre deformarea, curgerea lent i reculul unei fundaii a pilotului, din msurtorile asupra pilotului. Pentru piloii de ncercare, ncrcarea final va fi aceea c concluziile pot fi trase de asemenea asupra ncrcrii de rupere. Testele statice vor fi efectuate n conformitate cu Procedurile recomandate ale Subcomisiei ISSMFE asupra Testelor de Teren i Laborator, Testul de ncrcare a Piloilor Axiali, Metoda recomandat, publicat n Jurnalul de ncercare geotehnic ASTM, iunie 1985, pp 79 -90. In cazul unei exprimri diferite, textul Specificaiei va fi valabil naintea procedurii menionate mai sus. Aparatele pentru determinarea forelor, tensiunilor sau presiunilor i deplasrilor vor fi calibrate naintea testului. Direcia forei aplicate testelor de comprimare sau tensionare a piloilor va coincide cu axa longitudinal a pilotului. In general, testele de ncrcare a piloilor pentru a proiecta o fundaie a pilotului rezistent la ntindere trebuie executate fr greeal. Extrapolarea graficului deplasrii ncrcrii pentru testele de tensiune nu trebuie utilizat n mod normal, mai ales n cazul ncrcrii temporare. Piloii de ncercare 12 Numrul de piloi de ncercare necesari verificrii proiectului va fi selectat pe baza urmtoarelor aspecte: (a) (b) (c) (d) 13 Condiiile solului i variabilitatea lor la antier. Tipul structurii; Dovezi documentate asupra performanei aceluiai tip de pilot n condiii similare; Numrul total i tipurile de piloi din proiectul fundaiei.

8 9 10 11

Condiiile solului la locul testrii vor fi cercetate minuios. Adncimea forrii va fi suficient pentru a stabili natura solului att n jurul ct i sub vrful pilotului. Va include toate straturile ce pot contribui semnificativ la comportarea deformrii pilotului, cel puin de 5 ori diametrul de sub vrful pilotului, cu excepia cazului cnd se gsete stnca sntoas sau sol foarte dur la o adncime mai mic. Piloii de lucru Numrul de teste de ncrcare a piloilor de lucru va fi ales pe baza celor descoperite i nregistrate n timpul construciei. Selecia piloilor de lucru de testare va fi prescris n documentele contractuale. ncrctura aplicat piloilor de testare va fi cel puin egal cu sarcina din proiect ce determin proiectarea fundaiei.

14 15 16

Teste de ncrcare dinamic


Generaliti 17 18 Testele de ncrcare dinamice vor fi efectuate n conformitate cu ASTM D 4945-89 Metoda Standard de ncercare Dinamic la Alungirea nalt a Piloilor. Rezultatele testelor dinamice pot fi folosite pentru proiect, cu condiia ca o cercetare adecvat la faa locului s fi fost efectuat i metoda s fi fost calibrat comparativ cu testele statice pe acelai tip de pilot, cu lungime i seciune transversal similare i n condiii de sol comparabile. Rezultatele testului dinamic vor fi ntotdeauna luate n considerare n relaie unul cu cellalt.

19

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(229)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

20 21 22

Testele dinamice pot fi folosite ca un indicator al consistenei piloilor i pentru a detecta piloii slabi (testarea integritii). Intr-un test dinamic, pilotul este msurat cu accelerometre i aparate de msur a tensiunii ntre dou diametre de pilot, ale vrfului pilotului. Aparatele de msur sunt conectate la un aparat de nregistrare i procesare a datelor. In timpul loviturilor asupra pilotului, semnalele din aparate sunt nregistrate i procesate pentru evaluarea capacitii de susinere a pilotului. Procesarea datelor va fi de dou feluri: una simpl (CASE sau metoda analog) i una mai exact, bazat pe potrivirea semnalelor (CAPWAP (CONTROLUL SI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR) sau programul analog). Metoda simpl ofer rezultate pe loc, n timp ce potrivirea semnalelor consum mai mult timp (ore). In metoda CASE sau analog, urmtoarele date vor fi nregistrate i raportate: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) capacitatea de rezemare; rezistena pe vrf i frecarea lateral; efortul maxim de compresiune, acceleraia, viteza i deplasarea; efortul maxim de tensiune n pilot; integritatea structural a pilotului; mrimea i locaia avariei; energia maxim transferat n pilot; lovituri per minute pentru verificarea ciocanului; numrul de lovituri; valorile de intrare i reflectare ale forei, vitezei, n valuri ascendente i descendente; ncrctura versus abaterea tampoanelor i a rezistenei bazei pilotului.

23

24

Programul CAPWAP (CONTROLUL SI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR) sau analog stabilete acel set de parametri ai rezistenei solului, care produce cea mai bun potrivire ntre fora si viteza msurate i calculate ale pilotului. Dup analiza CAPWAP (CONTROLUL SI APROVIZIONAREA PUNCTELOR DE ACCES FARA FIR), se obin informaii suplimentare fa de CASE, precum: (a) (b) (c) (d) (e) (f) proprieti la deformare, capaciti noi i parametri de tasare a solului pentru fiecare segment de sol de 1 m lungime; frecarea lateral unitar pentru fiecare segment i captul de rezemare; maximul forelor de tensiune i compresiune i eforturile; tasare structural a pilotului; deplasarea dinamic a piciorului pilotului; grafic asupra capacitii de rezemare i eforturile din pilot versus numrul de lovituri.

25

Un program introductiv (WEAP) poate fi utilizat nainte de baterea pilotului pentru a evalua combinaiile preliminare de seturi i capaciti de rezemare pentru pilotul specificat, echipamentul de introducere i condiiile solului. Experi experimentai vor efectua procesarea datelor.

26

Procedura testului local dinamic de ncrcare.


27 28 29 30 Antreprenorul va informa Inginerul cu cel puin 2 sptmni nainte de testarea dinamic. Antreprenorul va trimite un consultant de testare calificat cu experiena pentru obinerea acordului Inginerului . Inginerul va stabili dac testul va fi efectuat sau dac sunt necesare cteva perioade de ateptare la locaia propus nainte ca o decizie s fie luat. Inginerul va stabili o dat pentru teste i de asemenea va stabili locaia tuturor piloilor ce urmeaz a fi testai dinamic.

Procedura testului dinamic pe piloi btui


31 Antreprenorul va asigura tot personalul i echipamentele necesar pentru a lovi pilotul cu un ciocan.
(230) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

32 33

Instrumentul pentru testul dinamic va fi conform cu ASTM D 4945. Aproximativ doi piloi btui vor fi testai ntr-o singur zi. Personalul consultant al testrii va da guri n pilotul de testare astfel nct s poat fi ataate convertoarele (2 accelerometre i doua aparate de msurat tensiunea). Procedurile de testare vor fi conforme cu ASTM D 4945. Cnd convertoarele au fost aezate pe poziii i echipamentul de nregistrare i de procesare a fost pregtit pentru a primi msurarea acceleraiei i tensiunii, Inginerul va instrui Antreprenorul cu privire la nlimea de aruncare, iar Antreprenorul va lovi pilotul cu un ciocan de cte ori este nevoie pentru a obine msuri potrivite. Inginerul poate cere Antreprenorului s asigure un instrument de supraveghere pentru a monitoriza fiecare pilot dup fiecare lovitur. Dup ce msurile de testare au fost obinute i analizate i un raport a fost trimis, Inginerul va furniza instruciunile pentru rezultate.

34

35 36

Procedura testului dinamic asupra piloilor forai


37 Antreprenorul va pregti partea superioar a pilotului i dac este necesar va mbunti integritatea structural a prii superioare a pilotului pentru a rezista la o for puternic de impact. Tot betonul desprins de la suprafaa pilotului va fi ndeprtat. Poriunea superioar a pilotului forat va fi prelungit cu o lungime de cel puin 2 ori mai mare dect diametrul pilotului forat cu acelai diametru ca i pilotul forat. Poriunea extins a pilotului forat va fi turnat din beton avnd o rezisten minim la compresiune de 40 Mpa. Armarea suplimentar la fora tietoare precum freta din partea superioar a pilotului este recomandat pentru fora de impact. Deasupra pilotului forat va fi montat o pern de lemn sub o plcu de oel pentru protectie. Se poate aplica material adeziv ntre partea superioar a pilotului i lemn. Antreprenorul va asigura un cofraj din oel suplimentar ce va fi introdus n capul pilotului. Acest cofraj va aciona ca un ghidaj pentru berbecul greu, avnd lungimea nu mai mic dect suma nlimii de cdere i a lungimii greutii de oel. Este important asigurarea i stabilizarea cofrajului de oel printr-un ciocan vibrator. Antreprenorul va asigura tot personalul i echipamentul necesar pentru a lovi pilotul de testare cu greutatea de oel. Antreprenorul va asigura o macara mobil ce are capacitatea de a ridica berbecul greu de oel printr-un singur cablu drept care nu se rsucete i care este capabil de a lovi capul pilotului gravitaional. Instrumentul pentru testul dinamic va fi conform cu ASTM D 4945. Se va testa aproximativ un pilot forat pe zi. Personalul consultant al testrii va da guri n ferestrele cofrajului din oel lsat pe loc, pentru a putea fi ataate convertoarele (2 accelerometre i 2 aparate de msurat tensiunea). Procedurile de testare vor fi n conformitate cu ASTM D 4945. Inginerul poate cere Antreprenorului s asigure instrumente de supraveghere pentru a monitoriza setul pilotului dup fiecare lovitur. Dup ce msurtorile testrii dinamice au fost obinute i analizate, iar raportul a fost trimis, Inginerul va furniza instruciuni pentru acele rezultate.

38 39 40

41

42 43

44 45 46

Raportul testului de ncrcare


47 In termen de 24 de ore de la finalizarea testelor, Antreprenorul va trimite Inginerului o nregistrare complet a fiecrui test de pilot. Acolo unde este potrivit, acest raport va include: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) o descriere a locaiei; condiiile solului cu referire la cercetrile solului; tipul pilotului; o descriere a aparatului de ncrcare i msurare i sistemul de reacie; documentele de calibrare ale celulelor de ncrcare, a cricurilor i a aparatelor de msur; nregistrarea instalrii piloilor de testare; nregistrri foto ale pilotului i a locaiei de testare;
(231) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(h) (i) (j) (k)

rezultate ale testului n form numeric; graficele tasrilor n timp pentru fiecare ncrctur aplicat cnd se folosete o procedur de ncrcare treptat; comportarea msurat ncrcare - tasare; justificarea motivelor pentru orice abateri de la recom ndari.

5.73.15 Piloi n compresiune

Capacitatea ultim de rezemare din testele de ncrcare static


1 2 Piloii de ncercare vor fi instalai n acelai mod ca i piloii ce vor forma fundaia i vor fi fundai n acelai strat. In cazul unui pilot cu diametrul foarte mare, este deseori nepractic s se efectueze un test de ncrcare asupra unui pilot de ncercare de mrime ntreag. Testele de ncrcare asupra piloilor de ncercare pot fi luate n considerate cu condiia ca: (a) (b) (c) 3 Raportul diametru pilot de ncercare/pilot de lucru s nu fie mai mic de 0.5; piloii de ncercare cu un diametru mai mic s fie fabricai i instalai n acelai mod ca i piloii folosii pentru fundaie; pilotul de ncercare s fie msurat n aa fel nct rezistena la baz i a coloanei s fie derivat separat din msurtori.

In cazul unei fundaii a pilotului supus forei de tragere, rezistena pilotului la rupere sau la o deplasare care este egal cu criteriul de verificare a strii ultimei limite determinat din rezultatele testului de ncrcare va fi corectat prin scderea forei de frecare lateral n straturi compresibile, determinat prin proiect sau msurat. Cnd se deriv ultima rezistena la rezemare caracteristic uneia din valori msurate din una sau mai multe teste statice, se va lsa o toleran pentru variabilitatea terenului i variabi litatea efectului instalrii pilotului. Ca minim, ambele condiii a) i b) din de mai jos trebuie ndeplinite folosind formula: Rcms gns

Rcc =

Factori gns pentru a deriva Rcc: Numrul de teste gns n Rcms mediu gns n Rcms minim 1 1.5 1.5 2 1.35 1.25 >2 1.3 1.1

Pentru a obine capacitatea ultim de rezemare proiectat, valoarea caracteristic, Rcc, trebuie mprit n componente de rezisten de baz, Rcbc, i rezisten a coloanei, Rcsc, astfel nct Rcc = Rcbc + Rcsc Capacitatea proiectat de rezemare, Rcd, se va obine din Rcbc gbs Rcsc gss

Rcd

unde gbs i gss sunt luate din tabelul de mai jos: Valori ale gbs, gss i gts Factori componeni Piloi btui Piloi forai
R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

gbs 1.3 1.6


(232)

gss 1.3 1.3

gts 1.3 1.5


Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Piloi CFA

1.45

1.3

1.4

In mod normal, testul de ncrcare furnizeaz testul de ncrcare a pilotului versus tasare i timp versus diagrame de tasare fr a face deosebire ntre rezistena punctual i a puului. Prin urmare, deseori nu este posibil s se fac distincia ntre factori pariali ai evalurii valorii de proiect a rezistenei de baz i a rezistenei puului. In schimbul unui factor parial de rezisten a pilotului Rcc pot fi luate pentru valorile gts cele oferite n tabelul de valori de mai sus.

Capacitatea ultim de rezemare din formula de batere a pilotului.


5 Dac sunt folosite formule de batere a piloilor pentru a evalua capacitatea ultim de rezemare a piloilor individuali de compresiune ntr-o fundaie, se va demonstra validitatea formulelor prin dovezi experimentale anterioare privind buna performan sau prin teste statice de ncrcare asupra aceluiai tip de pilot cu lungime similar i seciune transversal i n aceleai condiii de sol. Formulele de batere a piloilor vor fi folosite numai dac s-a stabilit stratificarea solului. In proiect se va specifica numrul de piloi ce trebuie rebtui. Dac rebaterea ofer rezultate mai slabe, acestea vor fi folosite ca baz pentru evaluarea rezistenei ultime de rezemare. Dac rebaterea ofer rezultate mai bune, acestea pot fi luate n considerare. Rebaterea trebuie efectuat de obicei n nmol, cu excepia cazului n care experiena comparabil a dovedit c nu este necesar. Capacitatea limit de rezemare din testele dinamice Testele dinamice i evaluarea lor poate fi folosit pentru a evalua capacitatea de rezemare a piloilor individuali de compresiune. Validitatea evalurii va fi fost demonstrat de dovezi anterioare ale performanei acceptabile sau de teste de ncrcare statice asupra aceluiai tip de pilot de lungime i seciune transversal similare i n aceleai condiii ale solului. Nivelul energiei introduse n timpul testrii dinamice va fi suficient pentru a permite o interpretare adecvat a capacitii pilotului la un nivel corespondent suficient de ridicat de efort. Cnd se obine rezistena limit caracteristic Rcc din valorile Rcmd msurate n dou sau mai multe teste dinamice, se va lsa o marj pentru variabilitatea solului i variabilitatea efectului instalrii pilotului. Ca valoare minim, ambele condiii a) i b) ale tabelului de mai jos trebuie ndeplinite folosind formula: Rcmd Rcc = gnd Factori gnd pentru a deriva Rcc: Numrul de teste gnd pentru Rcmd mediu gnd pentru Rcmd minim 2 1.4 1.7 4 1.4 1.4 >4 1.4 1.6

6 7

8 9 10

Pentru a obine rezistena de rezemare limit proiectat, valoarea Rcc, trebuie mprit n componente ale rezistenei de baz, Rcbc, i rezistenei coloanei,Rcsc, astfel nct Rcc = Rcbc + Rcsc Capacitatea proiectat de rezemare, Rcd, se va obine din Rcbc gbd Rcsc gsd

Rcd

unde gbd i gsd sunt luate din tabelul de mai jos: Tabel de valori ale gbd, gsd i gtd

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(233)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Factori componeni Piloi btui Piloi forai

gbd 1.3 1.6

gsd 1.3 1.3

gtd 1.3 1.5

In cazul n care Rcbc i Rcsc nu sunt cunoscui, rezistena limit de rezemare proiectat se obine din: Rcc Rcd = gtd 5.73.16 Piloi n tensiune 11 Rezistena limit la ntindere din testele statice de ncrcare Cnd se obine rezistena limit caracteristic Rtc din valori Rtm msurate ntr -unul sau mai multe teste statice, se va pstra o toleran pentru variabilitatea pmntului i variabilitatea efectului instalrii pilotului. Ca valoare minim, ambele condiii a( i b) ale tabelului de mai jos vor fi ndeplinite folosind formula: Rtms Rtc = gnt Factori gnt pentru obinerea Rtc: Numrul de teste gnt pentru Rtns mediu gnt pentru Rtms minim 1 1.5 1.5 2 1.35 1.25 >2 1.3 1.1

In mod normal, cnd piloii sunt ncrcai la tensiune, sunt testai mai muli piloi. In cazul unui numr mai mare de piloi tensionai, se vor testa cel puin 2% din acetia. Rezistena la ntindere proiectat, se va obine din: Rtc Rtd = gm unde gm = 1.6 5.73.17 Supravegherea construciei 1 2 Un plan de instalare a piloilor va fi baza lucrrilor de construcie. Planul trebuie s ofere urmtoarele informaii ale proiectului: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 3 numrul piloilor; capacitatea cerut de ncrcare a piloilor; nivelul piciorului pilotului sau rezistena cerut la ptrundere; tipul de pilot cu specificare dac este standardizat sau cu altfel de aviz tehnic; locaia i nclinarea fiecrui pilot i toleranele asupra poziiei; seciunea transversal a pilotului; lungimea pilotului; succesiunea instalrii; obstrucii cunoscute; orice alte restricii asupra activitilor de pilonare.

Instalarea tuturor piloilor va fi supravegheat i se vor face nregistrri la antier i pe msur ce sunt instalai piloii. Se va ine o nregistrare semnat de ctre supervizor i de ctre productorul pilotului pentru fiecare pilot.
(234) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

nregistrarea pentru fiecare pilot va include urmtoarele, acolo unde este cazul: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) tipul pilotului i echipamentul de instalare; numrul pilotului; seciunea transversal, lungimea i (pentru piloi din beton) armarea; data i ora instalrii (inclusiv ntreruperile procesului de construcie); amestecul betonului, volumul de beton utilizat i metoda de turnare pentru piloii turnai; presiunile de pompare ale solului sau betonului, diametre interne i externe, pasul de nurubare i penetrarea per revoluie (pentru piloi forai n trepte sau injectai); pentru piloii btui, valorile msurtorilor rezistenei la batere precum greutatea i cderea sau evaluarea puterii ciocanului, frecvena loviturilor i numrul de lovituri pentru cel puin ultimii 0.5 m de ptrundere; puterea aparatelor vibratoare (acolo unde sunt folosite); cuplul de torsiune aplicat motorului de forare (acolo unde este folosit); pentru piloii forai, straturile ntlnite n timpul forajelor i starea bazei, dac performana bazei este important; obstruciile ntlnite n timpul pilonrii; abaterile de la poziie, direcie i situaia realizat pe teren.

(h) (i) (j) (k) (l) 5 6

nregistrrile vor fi pstrate pe o perioad de 5 ani dup finalizarea lucrrilor. Planurile nregistrate vor fi strnse dup pilonare i vor fi pstrate la un loc cu documentele de construcie. Dac observaiile la faa locului sau inspectarea nregistrrilor aduc la lumin incertitudini cu privire la calitatea piloilor instalai, se vor efectua cercetri suplimentare pentru a stabili starea real din construcie a piloilor i dac sunt necesare msuri de remediere. Aceste investigaii vor include fie testele de reintroducere sau de integritate a piloilor, n combinaie cu testele de mecanic a solului din jurul piloilor suspeci i teste statice de ncrcare a piloilor. Testele vor fi folosite pentru a examina integritatea piloilor pentru care calitatea este sensibil la procedurile de instalare, dac procedurile nu pot fi monitorizate ntr-un mod sigur. Testele de integritate dinamice la tensiune sczut pot fi folosite pentru o evaluare global a piloilor ce pot avea defecte importante sau care este posibil s fi cauzat o pierdere important de putere n sol n timpul construciei. De vreme ce defecte precum calitatea insuficient a betonului i grosimea acoperirii cu beton a armturii, ce afecteaz performana pe termen lung a unui pilot, nu se gsesc deseori prin teste dinamice, poate fi nevoie de alte teste, precum teste sonice, teste de vibraii sau carotare, pentru a superviza executarea.

7 8

5.74
5.74.1 1 2 3

COFRAJUL
Generaliti Cofrajul va include toate formele temporare pentru modelarea betonului mpreun cu toate construciile temporare necesare pentru susinerea acestor forme. Cofrajele se pot confeciona din lemn sau produse pe baz de lemn i/sau metal; materialele utilizate trebuie s asigure realizarea unei suprafee de beton corespunztoare. La adoptarea materialului din care se va confeciona cofrajul i tipul de cofraj ce se va utiliza, se va ine seama de tipul elementelor de executat, de dimensiunile acestora i de tehnologia de punere n oper a betonului. Cofrajele i susinerile lor vor ndeplini urmtoarele condiii: (m) (n) (o) (p) s asigure obinerea formei i dimensiunilor prevzute n proiect; s fie stabile i rezistente sub aciunea ncrcrilor ce apar n procesul de execuie; s fie alctuite din elemente care s permit un numr mare de refolosiri; s fie prevzute cu piese de asamblare de inventar.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(235)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

5.74.2 1

Ungerea cofrajelor Pentru a reduce aderena ntre beton i cofraje, acestea se ung pe feele ce vin n contact cu betonul, nainte de fiecare folosire cu agenii de decofrare. Acetia trebuie s nu pteze betonul, s nu deterioreze cofrajul, s se aplice uor i s-i pstreze proprietile neschimbate n condiiile climatice de execuie a lucrrilor. Depozitarea Depozitarea cofrajelor se va face astfel nct s se evite deformarea i degradarea lor (umezire, murdrire, putrezire, ruginire etc.). Este interzis depozitarea cofrajelor direct pe pmnt sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje. Condiii de montaj La montarea cofrajelor se va acorda o atenie deosebit sprijinirilor i legrii cofrajului. Este interzis legarea cofrajului de barele de armtur. Se vor utiliza tirani, bare metalice sau buloane corespunztoare. Legturile cofrajelor nu vor lsa guri sau spaii neregulate care s necesite reparaii ale suprafeei betonului i nu vor conduce la degradarea acestuia. Se recomand ca dup ndeprtarea cofrajului s nu rmn nici un element metalic nglobat n beton la o distan mai mic de 5 cm de la faa betonului. Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate nct s nu permit deplasri sau deformri ale cofrajului n timpul turnrii betonului. La cofrajele stlpilor si pereilor se vor prevedea la partea inferioar ferestre speciale pentru curire nainte de betonare; la intervale de maxim 2 m pe nlime se vor prevedea ferestre pentru turnarea betonului, dac betonul nu se toarn cu pompa sau bene cu furtun. Cofrajele din placaj sau alte produse din lemn, trebuie s asigure obinerea unor suprafee rugoase (pentru aderena cu betonul) i s aib guri pentru trecerea mustilor de legtur. Se va urmri etaneitatea i rezistena panourilor de cofraj, astfel nct s nu permit pierderea laptelui de ciment i s asigure preluarea ncrcrilor ce apar. Tolerane Panourile de cofraj i piesele de susinere sau asamblare trebuie s fie confecionate cu ajutorul abloanelor i dispozitivelor care s asigure exactitatea dimensiunilor, formelor i poziiilor piesel or. Abaterile i toleranele cofrajului vor fi: abateri limit la dimensiunile panourilor abateri limit pentru cofraje gata confecionate la lungimi la limi lumina la plci, perei sau grinzi grosimea la perei i plci tolerana la nclinare fa de orizontal a muchiilor i suprafeelor cofrajelor gata confecionate pe 1 m. liniar pe toat suprafaa 4 mm 3 mm 10 mm 2 mm 2 mm 10 mm

5.74.3 1

5.74.4 1 2 3 4 5 6

5.74.5 1 2

5.74.6 1 2 3

Planuri i calcule Antreprenorul va nainta spre aprobare Inginerului planurile i calculele ce vor i ndica detaliile cofrajului pe care intenioneaz s il utilizeze. Planurile vor indica materialele propuse i detaliile de construcie, ca de ex. mrimea pieselor, spaierea i poziionarea zidriei, traverselor, piroanelor i mpnrilor. Cofrajul nu va fi construit pn cnd planurile i calculelele (dac este cazul) nu vor fi aprobate de ctre Inginer.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(236)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4 5 6 7

O asemenea aprobare nu il va scuti pe Antreprenor de responsabilitatea sa cu privire la potrivirea i performanta cofrajului. Orice schimbri sau modificri ale cofrajului solicitate de ctre Inginer vor fi executate fr costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractant. Cofrajul va avea un proiect i o construcie adecvate pentru suportarea unor sarcini fr a se curba, distorsiona sau deplasa excesiv. Cofrajul va fi astfel construit nct s previn pierderile de ap sau de pasta din ciment. Se va acorda o atenie special cofrajului atunci cnd se utilizeaz vibratoare cu tije sau cu clapete pentru compactarea betonului. Materiale pentru cofraj Cofrajul poate fi realizat din lemn de foarte buna calitate, fr noduri, crpturi sau suprafee deformate. Lemnul pentru cofraj nu va avea o grosime mai mic de 30 mm, fetele lambriului n contact cu betonul i marginile lambriului vor fi plane i netede, iar mbinrile vor fi cu lamba i uluc. Alternativ, cu aprobarea Inginerului, cofrajul poate fi realizat fie din (a) (b) (c) metal cu mbinri aliniate cu acuratee i ajustate prin strngere lambriu sau placa dura de 5 mm grosime sprijinita de lemn ajustat prin strngere de 17.5 mm grosime lambriu cu o grosime de cel puin 17.5 mm.

5.74.7 1

3 4 5.74.8 1

Lambriul sau placa dura vor fi rezistente la deteriorarea prin udare i vor fi fixate i mbinate astfel nct s ofere betonului un finisaj perfect neted i egalizat. Pentru formele de beton texturat v rugm s v referii la clauza Finisarea suprafeelor de beton. Construcia cofrajelor Cofrajele vor fi suficient de rigide i etane pentru a mpiedica pierderea de lapte de ciment din beton i pentru a menine poziia, formei i dimensiunilor corecte ale lucrrilor terminate. Vor fi de asemenea construite astfel nct s se poat nltura de pe betonul turnat fr deteriorri. Cofrajele vor fi capabile s produc o calitate ridicat a suprafeei, aa cum este descris n contract. Acolo unde gurile sunt necesare pentru a monta armturi, dispozitive de fixare sau alte elemente ncastrate, vor fi luate msuri de precauie pentru mpiedicarea pierderii cimentului de legtur din mortar. Cofrajele vor permite accesul la pregtirea suprafeelor rosturilor, nainte ca betonul s se fi ntrit. Metoda Antreprenorului de realizare a cofrajelor va permite sprijinirilor pentru cofraje s rmn pe loc in perioada descris. Legturi metalice sau ancore n cadrul cofrajelor vor fi construite sau manonate pentru a permite ndeprtarea lor complet pn la o adncime de cel puin a stratului de acoperire de la fa, fr deteriorri ale betonului. Toate garniturile pentru legturile metalice vor fi astfel construite nct, dup nlturare, cavitile lsate s fie ct mai mici posibile. Cavitile datorate fie ndeprtrii pariale sau complete a legturilor vor fi nsprite i umplute cu un material aprobat de ctre Inginer. Panourile cofrajului vor avea margini drepte pentru o aliniere prec is i vor fi fixate fie cu rosturi verticale, fie orizontale. Acolo unde sunt necesare teituri, racordurile vor fi tiate pentru a furniza o linie dreapt. Rosturile nu vor permite scurgerile de lapte de ciment, nici praguri sau muchii n suprafeele expuse. Se va lsa o toleran pentru deformarea cofrajului n timpul turnrii betonului. Cofrajele fasonate vor fi fcute din panouri din oel, GRP, placaj sau alte materiale potrivite pentru obinerea unui aspect final corespunztor. Panourile individuale vor fi aranjate ntr-un ablon uniform. Cofrajele fasonate vor fi compuse din scnduri tiate cu ferstrul, foi de metal sau orice alt material adecvat care mpiedic pierderea inutil de lapte de ciment atunci cnd betonul este vibrat i va asigura o suprafa a betonului potrivit pentru aplicarea oricrui strat protector specificat.
(237) Format R-2.2.2

2 3

4 5 6

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10 11 5.74.9 1

Dac nu se indic altfel n desene, toate muchiile expuse vor fi anfrenate 25 mm x 25 mm. Antreprenorul va lua toate msurile n selectarea i utilizarea cofrajelor i n nlturarea cofrajelor si tratarea ulterioar a betonului pentru a mpiedica variaii rapide ale temperaturii n beton. Curarea i tratarea cofrajelor Interioarele tuturor cofrajelor vor fi curate riguros nainte ca orice beton s fie turnat. Feele cofrajelor aflate n contact cu betonul vor fi curate i tratate cu un agent de decofrare potrivit, acolo unde este cazul. Se va da ntiinare cu cel puin 4 ore nainte pentru inspectarea i aprobarea cofrajelor i armturilor. Acolo unde o suprafa a betonului este expus permanent, se va folosi un singur agent de decofrare pe ntreaga suprafa. Agenii de decofrare vor fi aplicai uniform i se va evita contactul cu ranforsrile i alte elemente nglobate. Acolo unde suprafaa betonului urmeaz a p rimi o finisare, se va avea grij s se asigure compatibilitatea agentului de decofrare cu finisarea.

2 3

5.74.10 Dezasamblarea cofrajului 1 2 Cofrajul va fi ndeprtat fr lovituri sau deranjare a betonului. Dac este posibil ngheul, cofrajul nu va fi ndeprtat pn cnd betonul monolit nu are o rezisten de 5 N/mm2. Cofrajul pe suprafee verticale sau cofrajul n pant ce nu susine betonul mpotriva defleciei nu va fi ndeprtat pn cnd duritatea betonului nu va fi suficient pentru a combate fora vntului asupra betonului, cu probabilitate mare de a aprea la momentul cnd cofrajul este ndeprtat; i (a) Rezistena betonului monolit (confirmat de ncercrile cuburilor tratate n condiii reprezentative ca i cuburi la marginea cofrajului sau cuburi tratate la t emperaturi potrivite) s fi atins 5 N/mm2 sau pentru betonul ce conine numai ciment Portland, n absena rezultatelor testului cubic, o perioad minim trebuie s fi trecut de la turnarea betonului, echivalent cu 8 ore la 20 C pentru cofrajele din placaj neaglomerat, sau 6 ore la 20 C pentru cofrajele impermeabile. Perioadele la alte temperaturi pot fi calculate folosind specificaiile din NE 012-99 Cofrajul ce susine betonul contra deformrii nu va fi ndeprtat pn cnd: Rezistena betonului (confirmat de testul cuburilor tratate n condiii reprezentative) nu atinge 10N/mm2, sau de dou ori tensiunea la care va fi supus apoi betonul, care e mai mare, sau pentru betonul ce conine numai ciment Portland, n absena rezultatelor testului cubului sau a oricrei proceduri formale aprobat n scris de Inginer, vor fi folosite perioadele dinaintea demontrii calculate prin formula relevant oferit, din tabelul urmtor: Tip cofrajului Perioad calculat pentru temperatura mediului ambient (t) ntre 0 C i 25 C folosind formulele de mai jos 100 zile

(b)

Forme scaf pentru plci i grinzi

(t + 100) Sprijiniri pentru plci i grinzi 250 zile

(t + 10) 3 4 5 6 Antreprenorul va oferi ntiinare adecvat Inginerului asupra inteniei sale de a demonta cofrajul. Dup nlturare, lucrrile de reparare nu vor fi efectuate pn cnd betonul nu a fost inspectat i aprobat. nainte de demontarea cofrajului, sau de aplicarea ncrcturilor betonului, Antreprenorul va asigura c betonul este capabil s reziste eforturilor provocate. Momentul demontrii cofrajului poate fi evaluat printr-una din metodele alternative de mai jos, dac sunt aprobate de Inginer: (a) msurtori de maturitate;
(238) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(b) (c) (d)

teste de ptrundere; testele de extragere; testele de dezmembrare.

5.74.11 Cofrajele n pant 1 Cofrajul de deasupra va fi furnizat pentru pante de 30 sau mai mult de la orizontal.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(239)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

6
6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ARMTURI DIN OEL


Tipuri, calitate i depozitare
Armatura de oel pentru beton va fi format din bare de oel sau plase sudate din bare de oel beton, cu excepia cazului n care se indica altceva. Barele de oel beton vor fi reprezentate de bare profilate sau/si netede, dup cum se stipuleaz n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Armatura din estura din fire de oel se va conforma la prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Toate esturile din fire de oel vor fi livrate ca foi plate. Antreprenorul va pregti specimene de testare din armatura de oel care va fi utilizata n Lucrri. Specimenele de testare vor fi prelevate n prezenta Inginerului i vor avea o mrime suficienta pentru efectuarea testelor, aa cum se descrie n cele ce urmeaz. Acestea vor fi testate n laboratoare agreate i vor fi naintate Inginerul ui copii legalizate ale rezultatelor testelor. Specimenele vor fi testate cu privire la propriettile de ndoire i tensionare, iar estura din fire i cu privire la rezistenta la forfecare sudurii. Metodele i cerinele pentru testare vor fi realizate conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Nici o armatura de otel nu va fi utilizata la lucrari pana ce Inginerul nu a aprobat rezultatele testelor. Dac se dispune de ctre Inginer, procedurile de testare vor fi repetate pe cheltuiala Antreprenorului pentru fiecare noua livrare de armatura de pe parcursul executrii Lucrrilor. Depozitarea armturii se va face pe postamente sau suporturi deasupra solului. Tipurile i dimensiunile diferite vor fi pstrate separat.

6.2
1

Grafice de ndoire i tiere


Antreprenorul va pregti pentru uz propriu grafice de ndoire a barelor si grafice de taiere pentru fiecare structur individual, din informaiile oferite n planuri i Specificaii, i va avea responsabilitatea s se asigure ca sunt furnizate informaiile corecte atunci cnd se comanda armtura. Copiile dup aceste grafice, liste sau comenzi vor fi naintate Inginerului spre aprobare. Suporturile pentru barele de oel vor fi incluse n graficele de ndoire. Aprobarea graficelor de ndoire i taiere, listele i comenzile nu il va elibera pe Antreprenor de responsabilitatea sa de a executa fixarea armturii conform planurilor i/sau cerinelor stipulate n prevederile standardelor i normelor naionale aplicabile.

6.3
1 2

Protecie i curare
Armtura va fi protejat permanent mpotriva deteriorrii i la momentul amplasrii n structura va fi curat de noroi, zgura, rugina, vopsea, ulei sau orice alt substan strin. Armtura de oel va fi curat cu atenie de betonul ntrit sau parial ntrit, uleiul sau vopseaua de cofraj care s-au depus n timpul construirii Lucrrilor adiacente.

6.4
1 2 3 4

Tierea i ndoirea armturii


Fasonarea barelor, confecionarea i montarea carcaselor de armtur se va face n strict conformitate cu proiectul. Armturile care se fasoneaz trebuie s fie curate i drepte. Eventualele impuriti de pe suprafaa barelor se vor ndeprta. Pentru a se evita corodarea oelului, se recomand montarea i betonarea armturilor n max im 15 zile de la fasonare. La montarea armturilor se vor lua msuri pentru asigurarea menineri poziiei prevzute n proiect prin:
(240) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(a) (b) (c) 6.4.1 1 2 3 4 5

montarea distanierilor; crearea spaiilor necesare ptrunderi libere a betonului sau a furtunurilor prin care se descarc betonul; crearea spaiilor necesare ptrunderi vibratorului pentru compactare;

Fasonarea nainte de fasonarea armturilor, barele trebuie s fie curate i rectilinii; n acest scop se va ndeprta pmntul, urmele de ulei, vopseaua sau alte impuriti. Fasonarea barelor, confecionarea i montarea eventualelor carcase sau plase de armtur, se va realiza n strict conformitate cu prevederile proiectului. Barele tiate i fasonate vor fi depozitate n pachete etichetate n aa fel nct s se evite confundarea lor i s se asigure pstrarea formei i cureniei lor pn n momentul montrii. ndoirea armturilor se execut cu o micare lent, fr oc. La mainile de ndoit cu dou viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic, la vitez mare a mainii. Se va aduce la cunotin Inginerului dac, la ndoire, barele au tendina de a se fisura sau rupe. Raza interioar de ndoire este de minim 1,25 diametre in cazul armaturilor netede si de 2 diametre in cazul armaturilor cu profil periodic. Poriunea dreapt de la capt dup ndoire este de 3 diametre la armaturile netede si 7 diametre la cele cu profil periodic. Toleran La fasonarea i montarea armturilor se vor respecta urmtoarele tolerane: La lungimea tiat fa de lungimea de proiect (dac lungimea barelor este mai mare de 10 m) La lungimea de petrecere a barelor la nndirea prin suprapunere (fa de prevederile proiectului sau prescripiilor) La poziia nndirilor (fa de proiect) Distana dintre axele barelor La grosimea stratului de acoperire 25 mm 3 diametre 50 mm 5 mm 3 mm

6.4.2 1

Tierea i ndoirea armturii va fi n conformitate cu ISO 4066 iar operatiile vor fi efectuate fr aplicarea cldurii i la o temperatur nu mai mic de 5 C. ndoiturile vor avea o curbur constant substanial. Armtura nu va fi ndreptat sau rennoit fr acordul Inginerului. Dac permisiunea este acordat pentru ndoirea armturii, se va avea grij s nu se avarieze betonul i pentru a asigura c raza nu este mai mic dect minimul specificat n ISO 4066. La alegerea Inginerului, un numr de bare de ranforsare poate fi necesar pentru a fi testate independent la un laborator aprobat de ctre Inginer, iar certificatele de testare obinute vor indica urmtoarele: compoziia chimic, rezistena la ntindere, valorile testelor de alungire i ndoire. In acest scop, Antreprenorului i se poate cere s furnizeze o bar suplimentar de fiecare diametru pentru 3 coduri de fasonare diferite. Fixarea armturilor Armturile vor fi montate la poziia prevzut n proiect prin detaliile de armare; meninerea la poziie trebuie s fie asigurat n tot timpul turnrii betonului. Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevzut se vor utiliza distanieri confecionai din mase plastice sau prisme de mortar prevzute cu cte o srm pentru a fi legate de armturi; se interzice folosirea cupoanelor din oel-beton. La montare se vor prevedea: (d) (e) cel puin 3 distanieri/mp de plac sau perete; cel puin un distanier la fiecare ml de grind.

6.4.3 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(241)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Dac nu se specific altfel prin proiect, legarea armturilor se va face cu dou fire de srm neagr de 1,5 mm diametru (STAS 889-89) n modul urmtor: (a) reelele de armturi din perei i plci vor fi legate n mod obligatoriu la toate ncrucirile, dac latura reelei este mai mare de 3 0 cm; n caz contrar vor fi legate n mod obligatoriu dou rnduri de ncruciri marginale pe tot conturul, iar restul ncrucirilor din 2 n 2 n ambele sensuri (ah).

4 5

Armtura trebuie s fie susinut ferm pe poziie i asigurat mpotriva deplasrii. Conexiunile non-structurale pentru poziionarea armturilor vor fi fcute cu srm de legat sau alte dispozitive de fixare. Vor fi luate msuri pentru a asigura c capetele legturilor sau clamelor nu depesc limita acoperirii cu beton. Armtura va fi inut n poziie pe durata turnrii betonului prin folosirea pieselor de distanare, distanierelor sau altor metode aprobate de Inginer. Numai distanierii aprobai pot fi folosii n lucrrile permanente. nainte ca distanierii s fie aprobai pentru folosire n lucrri, trebuie demonstrat capacitatea lor de a menine ranforsarea n siguran n poziie pe durata betonrii fr a afecta turnarea betonului, compactarea sau durabilitatea acestuia. Legturile vor fi strnse astfel nct barele s fie proptite, iar partea interioar a prilor lor curbate s fie n contact cu barele ce sunt conectate. Betonul turnat parial ce ader la barele expuse n timpul operaiilor de betonare va fi ndeprtat Stratul de acoperire din beton Stratul de acoperire cu beton se consider de la faa interioar a cofrajului la faa exterioar a armturii. Stratul de acoperire cu beton, dac prin proiectul elementului nu se specific altfel va fi conform SR EN 1992-1-1 pct.4.4.1. Tierea plaselor sudate Plasele de armtura vor fi tiate in unghi drept. Tierea plaselor se va realiza n aa fel nct s se limiteze pierderea de material. Nu va fi permis utilizarea la lucrrile Permanente a prilor tiate rmase. nndirea prin suprapunere a barelor i a plaselor Barele i plasele suprapuse sunt permise atunci cnd sunt necesare i se aprob de ctre Inginer. Nu se va efectua sudarea armaturii dect cu autorizarea Inginerului. n cazul cnd se aprob de ctre Inginer, sudarea i testarea armaturii se vor conforma cerinelor stipulate n prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Cu excepia situaiei cnd se specific contrar, lungimea de suprapunere a barelor se va conforma standardului, iar suprapunerile vor fi poziionate n zigzag. Suprapunerile la seciunile adiacente din esturile de fire vor fi realizate n general dup cum urmeaz: Una lng alta prin plasarea celor dou fire din margine (firele longitudinale din marginile esturii), una de-a lungul i suprapus celeilalte i securizarea celor dou piese mpreun cu legturi de srm amplasate la intervale de 900 mm.

7 8 6.4.4 1 2 6.4.5 1 2 3 6.4.6 1 2

3 4

5 6.4.7 1 2 3

nndirea barelor se va face prin petrecere n conformitate cu prevederile proiectului sau prin sudur acolo unde este prevzut. Fixarea armturii Armtura de oel va fi amplasat i fixat cu acuratee pe poziie i inut n acea poziie pe timpul plasrii betonului. Poziionarea corect va fi obinut prin utilizarea suporturilor barelor de oel, blocuri, legturi, ancoraje i alte asemenea suporturi aprobate. Distanierii vor fi realizati din blocuri de beton prefabricat dens, cu dimensiunile i formele aprobate sau din armturi.
(242) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4 5 6

Distanierii vor fi dotai cu o cavitate semi-circular i srme de legat duble curbate. Etaneitatea acestor blocuri va fi cel puin similar cu cea a betonului n care sunt turnate. Nu se va permite utilizarea materialului de concasare, a buctilor de piatra spart, crmizilor sau altor materiale. Oelul va fi ndoit i legat n poziia corect cu srme de oel. n plus fat de orice cerin, oelul de armtur va fi fixat astfel nct s suporte propria greutate i alte sarcini care pot fi postate pe timpul construciei fr a se deplasa, a devia sau a suferi vreo micare. n elementele de beton cu dou straturi de armtur, straturile paralele de bare de oel vor fi sprijinite pe poziie cu ajutorul unor saboi de oel. Distanierii vor fi plasati pentru a susine straturile de armtura ale betonului de fundaie sau cofrajului. Acoperirea de beton de pn la cea mai apropiata armtur, excluznd zugrveala i alte finisaje decorative i betonul de sub fundaie se vor conforma standardelor respective. Distana ntre oricare dou bare paralele, cu excepia celor de la suprapuneri, va fi cu cel puin 5 mm mai mare dect mrimea nominal a agregatului. Toat armtura care este probabil s fie expusa la condiiile meteorologice pe o perioad ndelungata nainte de a se ncepe betonarea, va fi acoperita cu polietilen, band oarb, past de ciment sau alte materiale satisfctoare pentru Inginer cu scopul de a se preveni ruginirea excesiv sau ptarea betonului nconjurtor. n situaia n care, n ciuda acestor msuri de precauie, apar pete de rugin pe suprafeele vizibile n permanent, acestea vor fi ndeprtate imediat intr-un mod satisfctor pentru Inginer. Oeluri pentru armturi Pentru armarea elementelor din beton se utilizeaz bare laminate la cald din oel beton rotund OB 37 i PC 52, care trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice din specificaia tehnic n vigoare privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine i criterii de performan ST 009/2005. Livrarea, depozitarea i controlul caliti armturilor se va realiza cu respectarea prevederilor normativului NE 012/2-2010. Livrarea oelului-beton i a plaselor sudate se va face conform prevederilor n vigoare i trebuie s fie nsoit de certificatul de calitate emis de productor. Dac livrarea se face de ctre o baz de aprovizionare, aceasta este obligat s transmit copii ale certificatelor de calitate corespunztoare loturilor pe care le livreaz. Barele de oel-beton i plasele de armtur trebuie depozitate separat, pe tipuri i diametre, urmrindu-se: (a) (b) (c) evitarea condiiilor care favorizeaz corodarea oelului; evitarea murdririi acestora cu pmnt sau alte materiale; asigurarea posibilitilor de identificare uoar a fiecrui sortiment i diametru.

8 9

6.4.8 1

2 3

6.4.9 1

Controlul calitii Pentru cantitate i diametru aprovizionat, operaia de verificare va consta n: (a) (b) (c) (d) constatarea existenei certificatului de calitate; verificarea dimensiunilor seciunii; examinarea aspectului; verificarea prin ndoire la rece.

La cererea Inginerului sau cnd exist dubii asupra calitii oelurilor, Antreprenorul va proceda la verificarea caracteristicilor mecanice prin ncercare la traciune, conform STAS 6605-78.

6.5
1

Sudarea armturii
Armtura nu va fi sudat pe antier exceptnd acolo unde este descris sau unde este permis n documentaia contractului. Toate procedurile de sudur vor fi supuse aprobrii de ctre Inginer n scris.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(243)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

6.6
1

Aprobarea nainte de betonare


Armtura, dup fixarea pe poziie, va fi inspectata i aprobata de ctre Inginer nainte ca betonul s fie turnat. Betonul turnat cu nerespectarea acestei cerine va fi ndeprtat mpreun cu armtura i nlocuit de ctre Antreprenor pe cheltuiala sa, dac se dispune n acest sens de ctre Inginer.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(244)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

7
1

LUCRARI PENTRU CONFECTII METALICE


Materialele ce se folosesc trebuie sa aib compoziia chimica si caracteristicile mecanice corespunztoare pentru mrcile si clasele de calitate prevzute in proiectul de execuie ntocmit in baza prevederilor din standardele de produse, precum si a altor prescripii legale in vigoare. Alte condiii necuprinse in standarde, apreciate de proiectant ca necesare, pot fi introduse in proiect si nota de comanda, de acord cu uzina furnizoare. Aceste condiii suplimentare vor fi garantate de uzina furnizoare. Mrcile si clasele de calitate ale otelurilor, precum si caracteristicile mecanice ale uruburilor, piulielor si aibelor nu pot fi schimbate fr acordul scris prealabil al proiectantului.

7.1
1

Aspect (defecte de suprafa) i defecte interioare


Laminatele utilizate la elementele de construcii din otel trebuie sa corespunda condiiilor tehnice cu privire la neregulariti de execuie (defecte de suprafaa si defecte interioare), stabilite prin prezentele prescripii. Se admit defecte de suprafaa a cror adncime nu depete 1/2 din abaterea limita la grosime prescrisa in standardul de produs respectiv. Defectele cuprinse intre 1/2 si valoarea ntreaga a abaterii limita se vor nltura prin polizare, care se recomanda a fi executata in direcia eforturilor si a crei panta fata de suprafaa piesei nu va depi 1:10. n ambele cazuri, grosimea minima efectiva trebuie sa fie cel puin egala cu grosimea admisa. Se interzice utilizarea pieselor din laminate cu suprapuneri care nu se nltura complet la uzinare. Laminatele care prezint defecte de suprafaa cu adncimi mai mari dect abaterea limita din standardul de produs, sau incluziuni ne-metalice respectiv sulfuri cu lungimi mai mari de 5 mm si latimi sau grosimi mai mari de 1 mm, pot fi utilizate numai cu acordul scris prealabil al proiectantului si cu eventualele masuri de remediere prescrise de acesta.

3 4 5

7.2
1 2 3

Abateri limit de la form i dimensiuni


Abateri limita la ndreptarea la rece sau la cald se exprima prin sgeata a crei valoare nu trebuie sa fie mai mare de 1/1000 din lungimea piesei, dar fr a depi 10 mm. La ndreptarea tablelor, abaterea limita dintre acestea si o rigla de otel cu lungimea de 1 m aezat in orice direcie si in orice loc pe suprafaa lor, este de maximum 1,5 mm. La piesele ndoite, abaterea limita se exprima prin mrirea rostului dintre acestea si un ablon a crui lungime msurata pe arc este egala cu lungimea zonei de ndoire, dar fr a depi 1,5 m. Mrimea rostului nu va depi 1/500 din lungimea arcului zonei de ndoire, dar maximum 3 mm.

7.3
1

Abateri limit la trasare


Trasarea pieselor se executa cu o precizie de 1 mm exceptnd pe cele pentru care proiectul prescrie o precizie mai mare. (a) (b) (c) (d) (e) Abaterile limita admise la forma si dimensiunile elementare sunt conform tabelului 1 - STAS 767/0-88; Abateri limita admise la montajul elementelor construciilor din otel; Abaterile limita la rezemarea elementelor din otel sunt conform tabelului 2 STAS 767/0-88; Abaterile limita admise la construciile din otel dup executarea lucrrilor de montaj sunt conform tabelului 3, STAS 767/0-88; ndoirea pieselor se poate face la rece, daca raza este mai mare sau cel puin egala cu jumtatea valorii limite admise in cazul ndreptrii la rece.

7.4
1

Trasare
Indiferent daca se executa trasarea sau daca tierea se face direct, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine seama ca valorile cotelor din proiect sunt finale, care trebuie realizate dup ncheierea ntregului proces tehnologic de uzinare.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(245)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Orientarea pieselor fata de direcia de laminare poate fi oarecare, cu excepia cazurilor cnd se face meniuni speciale in desenele de execuie.

7.5
1

Tiere
In cazul tierii termice, marginile care urmeaz sa rmn libere, precum si cele care nu se vor topi complet (pe ntreaga grosime) prin sudare, trebuie sa se ncadreze in clasa de calitate II, conform STAS 10546-76. Marginile care se vor topi prin sudare, precum si toate marginile pieselor care au rol de fururi, trebuie sa se ncadreze in clasa de calitate III. Piesele vor fi curate si uscate in zona de efectuare a tierii. Dup tierea termica, marginile tierii precum si suprafeele adiacente pe o lime de cel puin 20 mm, se vor curata de zgura, prelingeri de metal, de bavuri si se vor stropi. Piesele care prezint dup tierea termica neregularitatea locale mai mari dect cele prescrise pentru clasa de calitate respectiva a tieturii, pot fi utilizate numai daca aceste neregulariti nu depesc dublul valorii prescrise si cu condiia remedierii lor. Remedierea tieturii, sau prin ncrcare cu sudura. Aceasta din urma se admite numai cu condiia respectrii tehnologiei de sudare pentru remedieri prescrise in documentaia tehnica de execuie, iar in cazul marginilor libere ale elementelor din categoria de execuie A este necesar si acordul scris prealabil al proiectantului. Prelucrarea mecanica ulterioara a marginilor tiate termic este obligatorie numai daca se prescrie in proiect. In acest caz, se va ndeprta un strat de minimum 2 mm adncime. Suprafaa rm asa nu va prezenta neregulariti sau fisuri. In cazul tierii cu foarfeca sau prin stanare, marginile care urmeaz sa fie libere sau care nu vor fi complet topite prin sudare, se prelucreaz prin polizare sau rabotare. In cazul pieselor din grupa de execuie A, prelucrarea se extinde in mod obligatoriu pana la o adncime de cel puin 2 mm la piese cu grosimi pana la 14 mm inclusiv, respectiv cel puin 3 mm la piese mai groase. Marginile care urmeaz sa fie topite complet prin sudare, precum si marginile p ieselor care au rol de fururi nu se prelucreaz, daca aceasta nu se prescrie in proiect. La marginile libere ale pieselor tiate cu fierstrul, se vor ndeprta bavurile prin polizare. Tierea pieselor cu unghiuri intrande se va face dup executarea prin achiere a unei guri cu diametrul egal cu dublul razei de racordare prescrise in proiect, la care se racordeaz tangent laturile tiate. Observatie: (a) (b) Se poate renuna la aceasta gurire daca tierea se executa termic, la maini automate; Daca in proiect nu se specifica raza de racordare, aceasta se va realiza de minimum 25 m.

2 3 4

7 8 9

7.6
1 2

Protecia anticoroziv
Pregtirea suprafeelor se va face in conformitate cu STAS 10166 /1 -77, iar straturile de protecie, vor respecta prevederile proiectului si ale STAS 10702/1-83 si STAS E 10702/2-80. Se va urmri si consemna in procese verbale de lucrri ascunse aplicarea proteciei anticorosive pe suprafeele interioare ale elementelor care urmeaz sa fie nchise, daca in proiect se prevede protejarea acestora. n uzina se va aplica obligatoriu cel puin un strat de grund pe toate suprafeele care urmeaz sa fie protejate prin vopsire. Prin nelegere intre uzina si ntreprinderea de montaj, in uzina se pot executa si unul sau mai multe straturi de protecie prevzute a fi aplicate la montaj.

3 4

7.7
1 2

Montajul construciilor din otel


Montajul construciilor din otel se face pe baza documentaiei tehnice elaborate de ntreprinderea de montaj cu respectarea indicaiilor prevzute in proiect. nainte de nceperea montajului, se vor face verif icrile prescrise in STAS 767/0. De asemenea se va verifica daca exista nepotriviri intre elementele care urmeaz sa fie asamblate, sunt necesare remedieri, acestea se vor executa in condiiile menionate in prezentul standard.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(246)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

n cazul cnd unele operaii trebuie sa aib loc la temperaturi sczute, se vor respecta toate prevederile prescripiilor legale in vigoare privind executarea lucrrilor de construcii pe timp friguros. La montaj se interzic lrgirea gurilor cu dornul, prin lipire sau cu flacra (ac easta din urma fiind permisa numai pentru gurile de trecere destinate uruburilor de ancoraj si numai cu acordul scris prealabil al Inginerului). ndeprtarea pieselor auxiliare sudate (urechi, crlige etc.) nu se va face prin lovire, ci prin taiere cu flacra oxiacetilenica la o distanta suficient de mare de suprafaa elementului de construcie pentru a nu se produce ncrestri. Prile din piese si custurile care rmn se vor nltura apoi complet prin polizare, evitndu-se o nclzire prea mare. Dup aceasta se refac straturile de protecie anticorosiva, daca exista si au fost deteriorate.

7.8
1

Reguli si metode de verificare a calitii


Verificarea condiiilor tehnice generale de calitate a elementelor construciilor din otel consta in: (a) (b) verificarea mbinrilor care se executa la montaj; verificarea condiiilor privind comportarea unor elemente sau a construciei din otel sub ncrcri.

Verificarea pieselor si a elementelor de construcii din otel din punct de vedere a aspectului si al respectrii abaterilor admise la dimensiunile geometrice, se efectueaz bucata cu bucata. Proporiile verificrilor referitoare la calitatea materialelor si a mbinrilor sunt cele stabilite de prescripiile tehnice legale in vigoare. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea justificri scrise a acestor prestaii suplimentare. Verificarea calitii materialelor utilizate la uzinare si montajul construciilor din otel (oteluri, organe de asamblare, materiale de adaos pentru sudura, materiale folosite pentru protecia anticorosiv etc.) se face pe baza de produs sau in lipsa totala sau pariala a acestor certificate, prin ncercri in laborator autorizate, in concordanta cu standardele menionate. Verificarea respectrii tehnologiei de execuie se face separat pentru fiecare f aza intermediara (ndreptare, ndoire, taiere, gurire, etc.) pe baza ncercrilor si a msurtorilor prevzute in documentaia tehnica de execuie si in prescripiile legale in vigoare. Trecerea de la o faza la alta este permisa numai dup verificarea realizrii in faza precedenta a condiiilor de calitate prescrise. Verificarea mbinrilor executate la montaj se face pe baza prescripiilor tehnice legale in vigoare, precum si a eventualelor condiii suplimentare prevzute in documentaia tehnica de execu ie. Verificarea formei si dimensiunilor geometrice ale elementelor de construcii din otel se face pentru ca elementele sa corespunda datelor din tabelele 1 si 3 din prezentul standard si documentaia tehnica. In uzina, aceasta verificare se va efectua nainte de aplicarea primului strat de protecie anticorosiv. Verificarea aspectului se face pentru ca elementele de construcii din otel sa corespunda condiiilor tehnice de calitate cu privire la neregularitile de execuie (denivelri locale, rosturi de mbinare, fisuri, etc.) modul de tratament anticorosiv, stabilite pentru fiecare tip de element si mbinare prin documentaia tehnica sau prin alte prescripii, in funcie de importanta, modul de finisare si condiiile de exploatare ale elementului. Verificarea poziiei in plan si a nivelului fetei superioare a fundaiilor (inclusiv uruburile de ancoraj sau golurile pentru uruburi), sau a zonelor de rezemare pentru elementele construciei din otel se face pentru ca acestea sa corespunda datelor din documentaia tehnica de execuie. In cazul cnd abaterile depesc valorile admise, se vor executa de ctre ntreprinderea de construcii toate remedierile necesare. Att verificrile, cat si remedierile efectuate vor fi consemnate obligatoriu in procese verbale. Verificarea calitii construciei din otel montate se face conform reglementarilor in vigoare privind efectuarea recepiei obiectivelor de investiii.

5 6 7

10

7.9
1

Depozitare, livrare si transport


Depozitarea elementelor de construcii din otel se face pe tipuri de dimensiuni.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(247)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

La aezarea elementelor in depozit si la transport se vor respecta prescripiile legale in vigoare si eventualele indicaii din proiectul de execuie privind: (a) (b) (c) condiiile de protecie contra intemperiilor pentru elemente speciale; condiii de rezemare pentru ca sa nu se produc deformaii remanente in elemente; asigurarea stabilitii elementului sau a stivei de elemente.

Pentru manipulare, daca se prevede in proiect sau pe baza acordului scris prealabil al Inginerului, se pot suda unele piese auxiliare (urechi, crlige, etc.) sau se pot guri unele elemente. De asemenea, tot cu avizul Inginerului aceste piese auxiliare pot fi nlturate dup montajul elementelor. Locurile de agare a elementelor in vederea manipulrii se stabilesc de ctre uzina (daca nu sunt prevzute in proiect), astfel nct elementele sa nu fie suprasolicitate in timpul manipulrii. La manipularea elementelor se vor respecta masurile de protecie a muncii, prevzute in normele in vigoare, precum si eventualele masuri speciale indicate in proiect. Toate materialele necesare pentru mbinrile de montaj (eclise, fururi, materiale de adaos pentru sudura, organe de asamblare etc.) se vor livra de ctre uzina, la comanda Antreprenorului. Aceste materiale trebuie ambalate in mod corespunztor si protejate anticorosiv (daca este cazul) si vor fi nsoite obligatoriu de certificate de calitate.

4 5 6 7

7.10
1

Pregtirea materialelor
nainte de debitare, laminatele se verifica bucata cu bucata in ceea ce privete aspectul exterior si dimensiunile. Laminatele cu suprapuneri, stratificri, exfolieri, segregaii, deformaii (torsionri sau curburi in forma de sabie), abateri dimensionale si alte defecte, care nu se ncadreaz in cele prevzute in prescripiile in vigoare, trebuie eliminate de la debitare. Bavurile si crusta de oxizi de pe muchiile tiate dintr -o taiere defectuoasa, se vor nltura cu dalta, cu polizorul sau vor fi rabotate pe adncimea defectului. Prelucrarea marginilor pieselor ce urmeaz a se asambla prin sudare se poate face prin rabota re sau cu flacra oxigen la maini automate sau semiautomate, care sa asigure rectiliniaritatea marginilor si unghiurilor de teire prescrise pentru mbinarea respectiva. Piesele din tabla avnd prevzute tieturi cu unghiuri intrnde, trebuie mai nti g urite in vrful unghiului, cu un burghiu cu diametrul de cel puin 50 mm, pentru a evita ruperea tablei. Marginile si fetele laminate ce urmeaz sa se mbine prin sudare vor fi curate de oxizi pana la luciu metalic dup cum urmeaz: (a) la mbinrile cap la cap, marginile tablelor se vor curata de oxizi si rugina prin polizare cu pietre abrazive sau cu discuri de sarma, pe ambele fete ale marginilor, pe o latine de 30 - 40 mm; la mbinrile de colt, att pentru cele in relief cat si pentru cele in adncime, s e va curata prin polizare cu pietre abrazive sau cu discuri de sarma stratul de oxizi sau rugina, la inimi pe ambele fete ale marginilor pe o lime de 30-40 mm, iar fata tlpii pe care se sudeaz inima se va curata in zona de sudare pe o lime de 40-60 mm, pe toata lungimea. nainte de nceperea sudarii, marginile laminatelor ce urmeaz a se suda se vor curata de grsimi prin splare cu substane dizolvante si se vor usca in cazul cnd sunt umede.

2 3

4 5

(b)

(c) 6 7

Electrozii si fluxurile de asemenea trebuie sa fie uscate. Prinderea prin sudura trebuie fcuta cu atenie. Lungimea si desimea prinderilor cu sudura trebuie astfel alese nct sa pstreze poziia reciproca a pieselor de legtura intre ele, in cazul transportrii elementului asamblat de la sectorul de asamblare la sectorul de sudare, dar, sa nu ngreuneze nici efectuarea operaiei de sudare printr-o grosime exagerata si desimea nejustificata a acestor prinderi.

7.11
1

Procedee de sudare
Procedeele si metodele de sudare se aleg in primul rnd pe considerente de calitate si in al doilea rnd pe considerente de economie.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(248)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

n execuia construciilor si elementelor se vor folosi, in limita capacitaii instalate, sudarea automata si semiautomata, respectiv procedeele de sudare cele mai economice si productive, care sa asigure condiiile de calitate cerute. In vederea aplicrii acestora, forma rosturilor mbinrilor poate fi modificata de ctre uzina executanta, cu avizul Inginerului. Sudarea Sudarea construciilor de otel se va executa la o temperatura de peste 0 C, si in general in ateliere si spatii nchise. In cazul execuiei lucrrilor de sudare in aer liber, trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudare si a sudorului, de vnt, de ploaie si zpada. Se recomanda ca sudurile executate la temperaturi sub 0 C sa se execute cu electrozi cu nveli bazic rezistent la fisurare. n tehnologia de sudare se vor prevedea cele mai potrivite masuri pentru reducerea deformaiilor si prevenirea concentrrii tensiunilor proprii, prin indicarea modului de fixare a pieselor, ordinea de executare a cordoanelor de sudura, a trecerilor etc. si indicarea parametrilor optimi si ai regimurilor de sudare. Toate sudurile se vor executa la dimensiunile prevzute in desenele de execuie si cu respectarea abaterilor limita prevzute in prescripiile oficiale in vigoare sau in obiectele de sarcini. La sudarea in mai multe straturi, suprafaa se va curata cu grija de orice urma de zgura si mai ales marginile stratului depus anterior, iar eventualele defecte se vor nltura si repara naintea aplic rii stratului urmtor. Se recomanda ca pe cat posibil sudarea sa se fac in poziie orizontala, evitndu -se sudarea in poziie verticala si peste cap. Sudarea se va executa fr pori, incluziuni ne-metalice, lipsuri de ptrunderi si lipsuri de topire. Suprafaa custurilor trebuie sa fie cat mai neteda si uniforma. Se vor evita crestturile de topire la marginile sudurilor, iar craterele se vor umple cu metal. La sudarea electrica prin presiune, puterea mainilor trebuie sa corespunda seciunii de sudat. Suprafeele de contact intre piese sunt intre piese si bacurile de prindere, respectiv electrozi la sudarea prin puncte, se vor curi cu grija. Bavurile rezultate dup sudarea cap la cap prin presiune se vor ndeprta la cald sau la rece; se recomanda forjarea ngrorii rezultate din sudare pana la grosimea materialului nesudat. La sudurile solicitate la sarcini dinamice, se va asigura trecerea lina de la materialul de baza la sudura.

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13

7.12
1

Remedierea defectelor
Crestturile (adnciturile) ivite in timpul sudrii se vor umple cu sudur, iar trecerile de la materialul de baza la sudura se vor netezi prin polizare in direcia de solicitare. Se interzice lsarea unor rizuri perpendiculare pe direcia liniilor de for. Se admit lefuiri locale ale crestturilor si urmelor de amorsare a arcului electric, care nu depete 5 % din grosimea elementelor. Adncimile mai mari se umplu cu sudura si se netezesc prin polizare ngrijita. Poriunile defecte se ndeprteaz urmnd ca sudura sa fie refcuta. Pentru reducerea tensiunilor introduse prin aceste remedieri se recomanda detensionarea prin metode adecvate. Se admit maximum doua reparaii in acelai loc. Pentru reducerea deformaiilor survenite in timpul sudarii se admite ndreptarea cu condiia ca zona nclzita sa nu depeasc temperatura critica de transformare a materialului respectiv.

3 4 5 6

7.13
1 2

Controlul execuiei
Controlul execuiei ncepe cu recepionarea materialelor de baza si a celor de adaos. Se va efectua controlul tehnic de calitate dup fiecare faza de proiectare, insi stndu-se la verificarea dup debitare, dup prelucrarea la maini, dup asamblare la lctuerie si dup sudare cu scopul de a preveni introducerea in fabricaie in final condiii pentru efectuarea unor suduri de calitate.
(249) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Execuia operaiilor prescrise in mod special ca: prenclzire, detensionare (prin nclzire sau ciocnire), nceperea si terminarea sudarii joantelor la mbinrile in capete pe plcue prelungitoare, scobirea rdcinii sudurilor prin craituire arc - aer, sudarea in detaliu, a unor pozi ii care sa precead asamblarea elementelor de construcii etc. se va supraveghea de personal autorizat si competent. Construciile si elementele de construcie executate trebuie sa corespunda cotelor si dimensiunilor date in proiectul de execuie si sa se nscrie in abaterile limita date de STAS 767-64 si STAS 230065, precum si cele date in specificatiile tehnice. Toate sudurile executate trebuie sa fie accesibile controlului, in care scop se recomanda practicarea controlului parial al calitii sudurilor la construciile casetate (cheson), la care controlul integral final nu mai este posibil datorita formei constructive a construciei sau elementului de construcie. Toate sudurile prezentate la control trebuie sa fie curate de zgura si stropi si neacope rite de vopsea. Se admite acoperirea eventuala a sudurilor cu un strat de protecie transparent.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(250)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

8
8.1
1 2

LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII


Hidroizolaii la fundaii (orizontale)
La construciile fr subsol se vor executa hidroizolaii orizontale, att la pereii ext eriori cat si interiori. Hidroizolaia orizontala sub perei se prevede pe toata grosimea peretelui la o nlime de minim 30 cm de la cota trotuarului si poate fi alctuit dintr -un strat de carton bitumat CA 400 lipit intre doua straturi de bitum IB 70-95C.

8.2
1 2

Hidroizolaii verticale pe perei


La construciile cu subsol se vor executa hidroizolaii verticale pe toate suprafeele care sunt in contact cu pmntul, daca nu sunt impermeabile la apa. Structura hidroizolaiei este aceeai cu a hidroizolaiei orizontale de la fundaii. Racordarea la partea superioara a hidroizolaiei peretelui cu cea a soclului se face cu un strat de pnz bituminoasa A45 sau A35, un strat de carton bitumat CA400 lipite cu bitum. Protecia hidroizolaiei verticale se face cu zidrie de crmida cu mortar M 100 Z.

8.3
1

Hidroizolaii speciale
Pentru etanarea diferitelor construcii subterane mpotriva infiltraiilor, se vor prevedea hidroizolaii moderne alctuite din produse speciale care se aplica pe suprafeele interioare (radiere si perei laterali). Aceste izolaii conin substane active care provoac o reacie catalitica in porii si tuburile capilare ale betonului. Aceste produse genereaz formaiuni cristaline, fibroase in masa betonului, etan ndul la aciunea apei din orice direcie. Prin folosirea acestor substane de izolare hidrofug se confer betonului o etanare si impermeabilitate necesara proteciei otelului beton cat si a conductelor de instalaii existente la interior.

8.4
1 2 3

Hidroizolaii la bazine i rezervoare


Hidroizolaia contra infiltraiilor la construcii subterane si supraterane cu rol de depozitare a apei va fi prevzut la partea interioara a structurii de rezistenta. Construciile subterane vor fi prevzute dup caz cu hidroizolaii contra umiditii terenului sa u a apelor cu presiune. Hidroizolaia interioara se va stabili in funcie de grupa de fisurare a construciei, de modul de aciune al apei depozitate si de presiunea acesteia, astfel: (a) la construcii ce depoziteaz ape stagnate din grupa I si II de fisurare , se va prevedea o tencuiala impermeabila de 3 cm grosime, aplicata in doua straturi vopsita cu doua sau trei straturi de soluie sau emulsie de bitum. Se admite aplicarea aceleiai hidroizolaii si la grupa III de fisurare, daca este asigurata verificarea anuala si repararea acesteia. la construcii ce depoziteaz ape in micare (sub agitaie) indiferent de gradul de fisurare, hidroizolaia va fi alctuit dintr-o amorsare cu emulsie sau soluie bitumata (minim 300 g/mp), straturi de pnza sau estura bitumata in funcie de presiunea interioara a apei si un strat de carton bitumat CP400 lipite cu mastic de bitum (minim 1,5 kg/mp) pe care se aplica un strat de protecie din tencuiala de ciment armata, minim 3 cm grosime.

(b)

In cazul rezervoarelor si decantoarelor circulare prevzute cu armatura de precomprimare, se vor prevedea la exterior urmtoarele sisteme de protecii bituminoase: (a) (b) contra umiditii pmntului si a apelor fr presiune se aplica o protecie alctuit din amorsare cu soluie de bitum (minim 30 g/mp) si un strat de mastic de bitum (min 1,5 kg); contra apelor cu presiune, se va aplica o protecie alctuit din amorsare de bitum (minim 300 g/mp) si doua straturi de pnza sau esturi bitumate tip PA 55, PA 45 acoperita cu un strat din carton bitumat CA400, lipite fiecare cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum IB 70/90C.

Aceste straturi vor fi protejate pe orizontala cu sapa de mortar de ciment M100 de 4-5 cm grosime.
(251) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

6 7 8 9 10

Hidroizolaiile sau proteciile suprafeelor exterioare se vor executa dup verifi carea probei de etaneitate prin umplerea cu apa a recipientului. Pe suprafaa orizontala a betonului de egalizare se va prevedea o hidroizolaie bituminoasa mpotriva umiditii pmntului. La scafe, muchii verticale si orizontale, se va prevedea un strat suplimentar de pnza sau estura bitumata de 50 - 100 cm lime. La strpungeri, se va prevedea continuitatea hidroizolaiei pe elementele de strpungere, in funcie de diametrele conductelor si de tipul hidroizolaiilor. Pentru executarea lucrrilor de hidroizolaii la construciile subterane, se vor respecta urmtoarele: (a) (b) (c) (d) coborrea si meninerea nivelului pnzei freatice la minimum 30 cm sub cota inferioara a radierului pe ntreaga durata de execuie; suprafeele suport trebuie sa fie rigide si cu forme geometrice simple, iar scafele cu muchii rotunjite cu raza de 5 cm; la scafe si muchii, hidroizolaia se va ntri cu fii din pnze sau esturi bitumate de 50 100 cm lime; la hidroizolarea construciilor din spatii nchise, se recomanda ca stratul de amorsare sa se execute cu emulsie de bitum. In cazul execuiei cu soluii bituminoase, se vor lua masuri de ventilare si paza contra incendiilor; chiturile se aplica numai pe suprafee uscate; hidroizolaia pe verticala la perei se va ncepe de la scaf e si se va executa complet pe tot conturul construciei pn la nlimea de maxim 2 m. In cazul nlimilor mai mari, legtura straturilor cu cele superioare trebuie sa se execute in trepte cu petreceri de minim 10 cm; pe timp clduros si pe zonele expuse razelor solare pentru prentmpinarea alunecrii straturilor hidroizolatoare, hidroizolaia se va executa in structura completa pe poriuni, urmnd imediat execuia peretelui de protecie; protecia hidroizolaiei verticale din zidrie de crmida plina d e 6 - 13 cm grosime sau cu prefabricate din beton tipizate, se va executa cu rosturi verticale de 5 m distanta; la proteciile din beton, armatura se va fixa cu distanieri pentru a nu strpunge hidroizolaia.

(e) (f)

(g)

(h) (i)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(252)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

9
9.1
1

LUCRRI HIDROTEHNICE - APRRI DE MALURI


Generaliti
Refacerea lucrrilor existente, afectate temporar de activitile Antreprenorului pe care acesta le execut n cadrul contractului, vor fi suportate de acesta, motiv pentru care Antreprenorul va include n oferta sa preurile aferente Lucrrile vor fi refcute la nivelul cerinelor autoritilor competente, ale proprietarilor particulari sau a persoanelor care au control asupra lucrrilor de amenajare a malurilor cursului de ap, canalului, aduciunii, etc. Lucrrile se vor executa n conformitate cu prevederile normativelor i standardelor n vigoare, a documentaiei proiectului, ct i a normelor de tehnica securitii muncii.

9.2
1 2

Trasarea lucrrilor
Trasarea lucrrilor de aprri de maluri se va realiza conform planurilor de situaie care prevd elementele de trasare. Verificarea corespondenei lucrrilor trasate cu prevederile proiectului se va face conform Normativului Tehnic Departamental privind condiiile de recepie a lucrrilor de amenajare a apelor, elaborat de I.C.P.G.A. i se va referi la: (a) Traseul lucrrilor cu abaterile admisibile: (i) (ii) (iii) (b) amplasarea vrfurilor de unghi: 30 cm raza de curbur : 5% lungimea aliniamentelor: 30 cm

Dimensiunile albiei regularizate i cotele de nivelment n seciune i longitudinal cu obiectele admise: (i) (ii) (iii) (iv) peste nivelul apei: 10 cm sub nivelul apei: 20 cm pantele taluzelor neprotejate: 10% pantele taluzelor protejate: 5% limea coronamentelor i bermelor: 10 cm limea saltelelor de fascine sau a gabioanelor: 5 cm grosimea pereurilor: 1 0% dimensiunile i greutatea anrocamentelor (pe bucat) dac este stipulat n proiect: 15%

(c)

Dimensiunile lucrrilor de protecie cu abaterile admisibile: (i) (ii) (iii) (iv)

3 4

Abaterile limit sunt valabile n cazul n care n proiect nu se indic alte valori. n cazul constatrii unor neconcordane mai mari dect cele admisibile la trasarea lucrrilor, Antreprenorul va reface lucrrile astfel nct acestea s fie aduse n toleranele admisibile i costul operaiilor necesare acestei refaceri va fi suportat integral de ctre acesta.

9.3
1

Verificri calitative
Se vor verifica aspectul lucrrilor privind uniformitatea muchiilor i racordurilor, planitatea suprafeelor, mrimea anrocamentelor i pietrelor din gabioane, masive i peree, avnd n vedere eventualele zone cu tasri i degradri raportate la reperele de tasare. Pentru calitatea materialelor din pereuri, saltele de fascine, gabioane, prisme din anrocamente se vor face sondaje prin desfacerea local a lucrrilor. n cazul constatrii neconcordanelor calitative ntre prevederile proiectului tehnic i lucrrile executate, acestea se vor reface pn cnd Inginerul se vor declara multumit ns costul lucrrilor de refacere va fi suportat integral de ctre Antreprenor.

2 3

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(253)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

9.4
9.4.1 1 2 3

mbrcmini
mbrcmini vegetale (nierbri) mbrcarea taluzelor prevzute a fi protejate prin nierbare cu pmnt vegetal se va face pe o adncime de 10 cm dup compactare dac n proiect nu se prevede altfel. nfrirea pmntului vegetal pe taluzul terasamentelor se asigur prin trepte de nfrire. Execuia treptelor se face de sus n jos, iar pmntul vegetal se aterne de sus n jos, compactndu-se bine pe taluz. Se va prefera recoltarea pmntului vegetal cu pstrarea texturii dar n cazul cnd aceasta nu este posibil, se va proceda la nsmnarea terenului. Aceasta se va face primvara sau n perioada ploioas a anului. n caz contrar se va asigura umiditatea necesar prin stropirea suprafeelor nierbate pe o perioad de 30 zile. mbrcmini din piatr mbrcarea taluzelor prevzute cu peree din piatr brut sau de ru se va face cu piatr brut de greutatea de pn la 50 kg/buc n straturi de grosimea prevzut n proiect. n cazul pietrei de ru, aceasta va avea laturile intre 70 si 300 mm. Pereul din piatr se va realiza ngrijit prin pozarea pietrei astfel nct suprafaa sa s fie neted iar vrful ascuit al pietrei s fie orientat n jos, n stratul de fundaie (patul drenant). Pietrele folosite vor fi dese i curate prin cioplire de prile moi sau crpate i pentru obinerea unei forme ct mai potrivite. Interspaiile rezultate vor fi umplute cu nisip sau n cazul n care pereul este prevzut a fi rostuit se vor respecta prevederile din proiect. mbrcmini din dale de beton mbrcarea taluzelor prevzute cu dale din beton prefabricate se va face numai n uscat prin aezarea lor ngrijit pe patul de fundaie (suport) gata amenajat. Dalele de beton prefabricat vor avea forma i dimensiunile din proiect iar reeta betonului va trebui respectat ntocmai pentru a realiza gradul de gelivitate i impermeabilitate necesar. Rosturile dintre dale vor avea 2 - 3 cm, att cele longitudinale ct iu cele transversale pe taluz. Dup cum e prevzut n proiectul de execuie, vor fi umplute cu mortar de ciment sau bituminos pe o adncime de 4 cm de la faa vzut i nisip pe restul adncimii. mbrcminile din dale de beton turnat pe loc se aeaz pe patul drenat, bine compactat i nivelat. Turnarea betonului se va face fr cofraje numai n cazul n care taluzul are panta de cel mult 1 : 2,5. Trebuie realizat o compactare foarte bun pentru a se obine gelivitatea i gradul de impermeabilitate prevzut. Dac nu se specific altfel, se vor folosi betoane cu 200 - 250 kg ciment la mc i plastifiani iar betonul se va vibra. Este obligatorie folosirea unui strat de hrtie Kraft peste stratul de fundaie n scopul evitrii colmatrii cu lapte de ciment a filtrului invers. Pereul se va mpri prin rosturi de 2 - 3 cm grosime n cmpuri de suprafa prevzute n proiect.

9.4.2 1

2 3 4 9.4.3 1 2 3

9.5
1 2 3

Straturi filtrante
Filtrele uniforme compuse dintr-un singur strat filtrant se execut manual n grosimile indicate n proiect i din materialele i sorturile specificate pe plane i n documentaii. Straturile se pozeaz n uscat, se compacteaz prin batere cu maiul de mn. Filtrele inverse din dou straturi se execut de asemenea manual prin compactarea succesiv a stratului de la faa taluzului, dup pozarea acestuia n uscat, pn la grosimea lui, prevzut n proiect, iar ulterior pozarea celui de-al doilea strat i compactarea lui. Dup compactare stratul va avea grosimea proiectat. Filtrele inverse vor avea suprafee netede i fr discontinuiti, taluzele i suprafeele ce urmeaz a fi acoperite cu filtrele respective vor fi curate de rdcini i vor avea pantele prevzute n proiect. n cazul cnd ele constituie fundaia pentru dale de beton simplu turnate pe loc, filtrul invers se protejeaz cu un strat de hrtie Kraft.
(254) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

9.6
1 2 3

Reazeme pentru mbrcmini


Prismele din piatr brut (sau bolovani de ru) vor avea formele i dimensiunile din proiecte. Se vor respecta greutile minime per bucat ale pietrei brute sau bolovanilor de ru. Din punct de vedere calitativ piatra trebuie s convin scopului. Dup executarea mecanizat a prismurilor, golurile rezultate vor fi umplute manual cu anrocamente cu greutate de pn la 20 kg per bucat astfel nct s se obin o suprafa a coronamentului ct mai uniform. n cazul cnd masivul de anrocamente reazem pe o saltea de fascine, se va completa profilul acestuia dup ce s-au preluat tasrile inerente datorate flexibilitii saltelei.

9.7
1

Fundaii pentru aprri de maluri


Saltelele de fascine folosite ca fundaii pentru aprrile de mal vor respecta dimensiunile i formele din proiect. n general nu se recomand o lime a saltelei mai mare de 30,0 m i o lungime de peste 50,0 m din cauza confecionrii greoaie. Se vor respecta grosimile fascinelor pe straturile constitutive. Legarea lor se va executa cu srm neagr, frnghie gudronat sau chiar nuiele subiri. Grtarul inferior i cel superior se vor solidariza ntre ele prin legare n punctul de ncruciare a fascinelor. Execuia saltelelor se va realiza pe planuri nclinate de lime egal cu cea a saltelei. Salteaua executat trebuie transportat ct mai curnd la locul de scufundare. Nu trebuie lsat n ap, nelestat, peste 10 - 15 zile de la lansare cci se autoscufund. Pe amplasamentul lucrrii salteaua se fixeaz prin intermediul unor cabluri ntinse de trolii i a unor ambarcaiuni ancorate bine. De-o parte i de alta a saltelei se aduc bacuri cu piatr de lestare. Piatra de lestare se mprtie uniform i ct mai repede pe suprafaa saltelei, cu roabe care circul pe puni improvizate. Se prefer ca scufundarea saltelei s nceap din amonte spre aval. Respectarea normelor de tehnica securitii muncii referitoare la lucrul pe cursuri de ap e obligatorie.

2 3 4 5 6 7

9.8
1 2

Gabioane
Gabioanele vor avea dimensiunile i forma din proiect. Se vor respecta att cotele de fundare indicate ct i modul de realizare a structurilor compuse din mai multe gabioane. Plasa de srm folosit va fi cu ochiuri ptrate de 50 mm, mpletitura fiind realizat cu srm zincat cu diametrul de 2,8 mm. Legarea plasei pe cadrele din oel beton se va realiza cu srm moale zincat la cald cu diametrul de 4,0 mm. Umplerea cu pietre se va face numai manual. Cadrul din oel beton se va suda dup planurile din proiect, respectndu-se grosimea oelului folosit.

9.9
9.9.1 1 2 3 4 5 6

Materiale utilizate la aprri de maluri


Piatr Piatra utilizat n lucrrile de aprri de maluri este piatra de ru, piatra brut aa cum rezult din cariere, piatra spart, piatra cioplit i prelucrat n diferite moduri. Piatra trebuie s reziste la aciunea agenilor atmosferici, s nu fie solubil n ap i s nu fie atacat de agenii chimici agresivi din ea. Greutatea volumetric s fie mai mare ca 1,6 tf/mc. Piatra nu trebuie s fie poroas i geliv. Duritatea trebuie s fie cel puin 3...4 dup scara standard. Se recomand rocile eruptive compacte, isturile cristaline negelive, gresiile i conglomeratele cu liani cuaroi.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(255)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

9.9.2 1 2 3 4 5 6 9.9.3 1 2 3 9.9.4 1

Lemn Lemnul este utilizat sub forma sa brut - lemn rotund sau semirotund. Se recomand folosirea esenelor tari. Produsele lemnoase secundare - crengile i nuielele - trebuie s fie rezistente, drepte i flexibile. Lungimea minim s fie 2 - 3 m, iar diametrul captului gros s nu depeasc 4 - 5 cm. Nuielele nu trebuie s aib multe ramificaii laterale. Speciile lemnoase recomandate sunt: salcia, aninul negru, alunul, stejarul. Recolterea se va face imediat dup topirea zpezilor nainte de nfrunzire, pentru a se pstra elasticitatea nuielelor i puterea lor de a da lstari un timp ct mai ndelungat. Beton Betoanele folosite n elementele prefabricate sau turnate pe loc din componena aprrilor de maluri se vor situa calitativ pe aceleai coordonate ca i cele tratate n cap.5. Se va ine cont la stabilirea reelelor de agresivitatea apelor iar betoanele vor fi vibrate dup punere n oper. Se va urmri realizarea unor betoane cu grad de impermeabilitate P4 i grad de gelivitate G 150. Pmnt Pmnturile folosite n umpluturile necesare la realizarea aprrilor de mal vor fi cele admise la umpluturile de la cap.4 Terasamente ale acestor specificaii tehnice generale.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(256)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10
10.1
1

ARHITECTURA I CLDIRILE
Prevederi de ordin general
nfiarea cldirilor va ine seama, i vor fi proiectate n conformitate cu cerinele de planificare urbanistic i orice alte cerine suplimentare ale Direciei de Urbanism. Antreprenorul va proiecta cldirile n conformitate cu urmtoarele cerine: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) toate structurile vor prezenta nlimea minim tehnologic; finisajele externe vor fi durabile i rezistente la coroziune; nu va fi utilizat nici o form de tencuial scmoat; forma general, culoarea i ferestrele cldirii vor fi simple; pereii externi vor fi faade sau structuri de crmid natural similare ca tip i culoare cu cldirile adiacente existente; calea de acces a vehiculelor va fi de o mrime adecvat pentru instalarea i demontarea tuturor echipamentelor mecanice i electrice specifice pentru cldire; pe ct posibil se va urmri utilizarea luminii naturale pentru iluminatul interior, completat de iluminatul electric atunci cnd va fi cazul; toate structurile din lemn externe vor fi impregnate prin presare pn la un coeficient i calitate corespunztoare locaiei.

10.2
1

Zidria
Zidria de rezistena va fi proiectat n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile.

10.3
1 2

Acoperiuri
Acoperiurile se vor conforma standardelor recomandate i/sau dezirabile cu privire la izolaia termic i fonica, rezistena la incendiu i sarcin cldirilor. O valoare maxim a transferului termic de 0.45 W/m C se va aplica pentru toate acoperiurile.

10.4
1 2 3

Pereii exteriori
Toi pereii se vor conforma standardelor recomandate i/sau dezirabile cu privire la izolaia termic i fonic, rezistena la incendiu i sarcina cldirilor. O valoare maxim a transferului termic de 0.45 W/m K se va aplica pentru pereii externi. Rosturile de dilataie vor avea inserat n interior un material de etanare aprobat, pe msur ce Lucrrile avanseaz, prevenind astfel aruncarea unor materiale n cavitate.

10.5
1

Aspectul interior
Pereii interiori vor fi realizai din beton cu faada zugrvita, din blocuri sau crmizi plate, sau crmizi vopsite i crmizi plate. n cazul n care pereii vor fi zugrvii, vor fi exclui cei cu conducte i reele electrice ncastrate. Pardoselile din beton li se va aplica un agent de ntrire la 14 zile dup maturare, n cazul n care acestea vor fi lsate neacoperite. Dac vor fi utilizate pardoselile industriale de vinil, acestea vor avea un finisaj anti-alunecare. Toate componentele staiei vor fi ridicate peste cota solului pe socluri de beton, la o nlime de minim 100 mm. Finisajele interioare vor fi simple i durabile. Treptele trebuie s aib suprafee i cptueli antiderapante. Construciile vor fi astfel realizate nct s faciliteze efectuarea curteniei. Uile vor fi prevzute cu sisteme de alarma anti-efracie.

2 3 4 5 6 7

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(257)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

8 9

Uile de metal sunt impuse la exterior. Uile de metal cu amortizare termic sau acustic vor fi din oel moale galvanizat sau un material similar aprobat, gravate i vopsite nainte de livrare. Tocurile vor fi din oel presat galvanizat, gravate i vopsite nainte de livrare. ncuietorile i broatele vor fi cele corespunztoare locaiei. n msura n care este posibil, uile vor fi amplasate astfel nct s nu fie n direcia vntului i s aib un grad mare de etaneitate. Trebuie avut n vedere pe viitor vopsirea construciilor de oel pentru ntreinere.

10

10.6
1

Precizia Lucrrilor de Construcii


Specificaiile cu privire la precizia Lucrrilor de Construcii trebuie s se conformeze prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile.

10.7
10.7.1 1 2 3 4 10.7.2 1 2

Acoperiul
Generaliti Planeele din beton armat vor fi acoperite cu o ap de beton de izolare cu o grosime de 50 mm i un nveli n trei straturi de bitum. Atunci cnd este necesar, mbinrile se vor face n stratul izolator. Se vor prevedea o bariera antivapori precum i ventilaie pentru stratul de bitum de pe acoperi. Dac este cazul, trapa din acoperi va fi prevzut cu un panou de izolare tip sandwich, cu o grosime de 50 mm, constnd n spum poliuretanic sau un material similar aprobat. Antreprenorul va nainta eantioane i referine Inginerului pentru aprobarea materialelor pe care intenioneaz s le utilizeze nainte de comandarea acestor materiale. Evacurile pentru ap meteoric Evacurile de pe acoperi pentru ap pluviala se vor conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Acestea vor fi dotate cu grtare circulare i dimensionate pentru burlanele de scurgere. Un eantion din elementele de evacuare a apei de ploaie propuse pentru utilizare, va fi naintat spre aprobare Inginerului. Tabla de oel galvanizat Tabla de oel galvanizat pentru acoperirea mbinrilor mobile ale acoperiului se va conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare i va avea 1.00 mm grosime. Materialul de etanare a mbinrilor mobile Materialul de etanare pentru protejarea mbinrilor din plafoanele cu mbinri mobile va fi conform prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare.

10.7.3 1

10.7.4 1

10.8
10.8.1 1 10.8.2 1

Pardoseli interioare
Pardoselile cu structur granular Pardoselile cu structur granular vor avea o grosime minim de 75 mm i se vor conforma la Seciunea Betonul din Specificatie. Protecia pardoselilor Toate suprafeele finisate vor fi corespunztor protejate pn la finalizarea Contractului. Plcile de ceramic i pardoselile vor fi protejate cu un strat de rumegu curat. Pardoselele din plci de PVC i covoarele vor fi protejate cu cptueal de polietilen.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(258)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10.9
10.9.1 1

Perei, tavane i zugrveal


Faianarea pereilor Pereii sau poriunile de pereti care trebuie placate cu faian vor fi finisate nainte de montarea plcilor cu un mortar alctuit din ciment Portland, calcar cochilifer sau un material similar aprobat i nisip n proporie de 1/2:1:4. Plcile de faian vor fi fixate uniform cu un adeziv aprobat. mbinrile vor fi nguste, cu o lime uniform i umplute cu un mortar alb special pentru faian. Umplerea cu mortar se va executa conform instruciunilor productorului. Atunci cnd este necesar, plcile de faian vor fi tiate i potrivite corespunztor. Tencuiala de ciment Pereii interiori i tavanele vor fi tencuite cu ciment Portland i mortar de nisip n raport de 1:4. Grosimea total a tencuielii pereilor interiori va fi de 20 mm. nainte de executarea tencuielii, mbinrile vor fi rachetate pn la o adncime de cel puin 10 mm. Suprafaa peretelui va fi curat de materii strine nainte de aplicare. Zugrveala peretelui Suprafaa pereilor i tavanelor cu tencuial de ciment va fi amorsat i zugrvita cu o vopsea lavabil i impermeabil. Vopseaua utilizat va fi vopseaua de cea mai bun calitate cu emulsie de plastic disponibil. Culoarea va fi selectat de Inginer. Dac este necesar, pereii i tavanele vor fi curai nainte de vopsire intr -un mod satisfactor pentru Inginer. Zugrveala va fi aplicat conform recomandrilor productor ului. Tencuiala cu finisaj simplu Tencuiala cu mortar de ciment cu finisaj simplu se va conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, cu excepia cazului n care se stipuleaz contrar n cele ce urmeaz. Tencuiala cu finisaj simplu se va executa cu ciment i nisip n raport de 1:5, n dou sau trei straturi. Tencuiala n trei straturi va fi realizat pe suport de metal sau pe alt fond, pe care Inginer ul le determina prin inspecie ca fiind prea neuniforme pentru a permite tencuiala n dou straturi. Tencuiala aplicat pereilor exteriori va conine un agent de impermeabilizare supus aprobrii Inginerului. n situaia n care tencuiala este aplicat pe suprafee de beton sau pe blocuri de beton, aceste suprafee vor fi tratate prin mijloacele aprobate de Inginer pentru a conferi o fixare mecanica pentru tencuiala. nainte de nceperea dispunerii tencuielii, suprafeele vor fi curate de particulele reziduale de praf i ulei i de alte particule duntoare. Se va acorda o atenie special maturrii tencuielii nou aplicate, aa cum s-a stipulat prin aceasta pentru beton. Cptueala va avea finisaj de lemn cu planuri drepte, curbe regulate i suprafaa uniform. Proeminen ele vor fi rotunjite, aliniate, iar la unghiurile interioare vor fi montate filete tubulare. Suportul de metal, metalul expandat i plas de srm Suportul de metal pentru tencuire, metalul expandat i plasa de srm se vor conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare. Toate aceste forme de armare i suport al tencuielii vor fi executate din oel galvanizat. Vor fi naintate Inginerului i aprobate de ctre acesta, eantioane de suport de metal, etc, nainte de utilizarea la lucrri.

2 3 4 10.9.2 1 2 3 10.9.3 1

2 10.9.4 1

2 3 4 5

6 7 10.9.5 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(259)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10.10
1 2 3 4 5 6 7

Grtare i capace sau platelaje din tabl striat


Capacele i grtarele se vor conforma prevederilor standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, cu excepia cazului n care se dispune altfel prin cele ce urmeaz. Asemenea capace i grtare vor fi realizate din plasa rectangulara, anti-alunecare, din oel moale i galvanizat prin cufundare la cald dup fabricaie, la locul de montaj. Capacele vor fi prevzute cu deschidere ntre stlpii de susinere. Acolo unde este necesar, vor fi prevzui i fixai stlpi de susinere intermediari. Vor fi prevzute plcute de fixare n jurul decuprilor, cu excepia cazului n care se dispune contrar de ctre Inginer. Capacele din tabl striat vor fi anti-alunecare, cu o grosime de cel puin 6 mm, msurat fr a include modelul n relief. Capacele vor fi strnse de cadru cu un set de uruburi necate din oel inoxidabil. Toate planeele vor fi proiectate s suporte o sarcin de 400 kg/m2, deviaia nu va depi 0.2 % din deschidere i vor fi ngrdite la marginile pietonale. Toate capacele vor fi detaabile i nivelate n cadre din materiale similare. Acolo unde cadrele vor fi fixate peste suprafee deschise, aceste cadre vor fi prevzute cu console pentru ncastrare. Capacele vor fi furnizate avnd dimensiuni adecvate pentru ridicarea i nlocuirea de ctre o persoana i cu decupajele corespunztoare pentru a permite ndeprtarea lor fr a deranja sau a demonta osiile, consolele de reazem, cablurile sau conductele. Vor fi prevzute i fixate cu uruburi ncastrate adecvate i elemente portante intermediare, pentru a se conferi rigiditatea necesar marginilor seciunilor individuale de planee care sunt montate peste deschideri i anuri mai largi. Elementele portante vor fi de asemenea detaabile pentru a permite accesu l liber la deschideri sau anuri. Costul acestor elemente portante i de fixare va fi inclus obligatoriu n tarifele i preurile din Contract. Pentru fiecare locaie vor fi furnizate pene de fixare ridictoare.

8 9 10

11

12 13

10.11
1

Casa scrii
Casa scrii va fi detaliat i construita conform dimensiunilor indicate n planuri i n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor naionale aplicabile, n vigoare, cu o ncrcare util de 400 kg/m2 dac nu e specificat astfel.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(260)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

11
11.1
1

LUCRARI DE ZIDRIE
Generaliti
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrrile de zidrie portanta si neportant, precum si executarea lucrrilor de zidrie din crmizi si blocuri ceramice cu goluri.

11.2
1 2 3 4 5

Livrare, depozitare, manipulare


Se recomanda ca la transport si manipulare sa se folos easc palete, conform Fisei tehnologice pentru transport, manipulare si depozitarea materialelor de construc ii . Aezarea crmizilor si a blocurilor in mijloacele de transport se va face in rnduri strnse, bine mpnate. Manipularea, incarnarea si demarcarea prin basculare este interzisa. Depozitarea crmizilor se va face in stive de cel mult 1,5 m nlime. La depozitarea in aer liber, blocurile mici cu goluri se vor aseza cu golurile in jos pe platforme protejate in timpul anotimpului friguros mpotriva precipitatiilor

11.3
11.3.1 1

Executarea lucrrilor
Operaiuni pregtitoare Executarea zidriei si peretilor nu va putea ncepe dect numai dup ce s-a verificat existenta proceselor verbale de lucrri ascunse , care sa ateste ca suportul peste care se executa zidri a corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective. Suprafata suportului se va curata si spla cu apa de noroi, praf, etc. Alctuirea zidriilor Zidria simpl se alctuieste din crmizi sau blocuri aezate pe lat sau pe cant (cu excepia celor cu goluri verticale, care se aeaz numai pe lat) rnduri orizontale si paralele. La alctuirea zidriilor din crmizi pline si goluri verticale , pe lng crmizile ntregi se folosesc si frac iuni , necesare realizrii eserii legturilor, ramificaiilor si colturilor. La ziduri de grosime de 1/2 caramida si de o caramida se admite folosirea caramizilor sparte (jumti sau mai mari) in proporie de cel mult 15%. Se recomanda ca nltimea zidurilor sa fie multiplu al nltimii blocurilor Rosturile verticale vor fi esute astfel ca suprapunerea crmizilor din doua rnduri succesive pe inaltime, att in cmp cat si la intersecii, ramificaii si colturi sa se fac pe min. 1/4 caramida pe grosimea acestuia. Testarea se va face obligatoriu la fiecare rnd Grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm iar a celor verticale va fi de 10 mm, abaterile admisibile la grosimea golurilor sunt cele artate in STAS 10190 / 1 - 82. Zidurile portante se vor alctui din crmizi sau blocuri cu aceeai inaltime, in cazul in care acest lucru nu este posibil, legtura intre zidurile respective se va realiza prin esere la doua rnduri, fie prin intercalarea unui stlpior din beton armat. Zidria de umplutura va fi mpnata la partea superioara si ancorata de elementele portante ale constructiilor (stlpi, diafragme). Corniele si briele care depesc planul zidului cu cel mult jumtate din grosimea lui, se pot realiza prin scoaterea treptata in consola a crmizilor, in trepte de cel mult 1/4 de caramida la fiecare rnd. Courile de fum se vor executa din crmizi pline presate pe cale umeda sau caramizi cu goluri verticale, canalele de fum se vor captui cu olane sau tuburi prefabricate din beton. Crmizile cu goluri verticale se pot zidi cu mortar fluid (de consistenta 10 - 11cm), iar golurile crmizilor se vor umple cu mortar. Zidria courilor obinuite se va alctui din crmizi ntregi. Fraciunile de crmizi se vor folosi numai pentru realizarea legturilor.

2 11.3.2 1

2 3

4 5

6 7

8 9

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(261)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

10

Zidria va fi executata cu rosturi orizont ale si verticale bine umplute cu mortar. Grosimea peretilor canalelor de fum la pereii interiori va fi de min. 1/2 crmizi. La montarea olanelor si tuburilor rosturile dintre ele vor fi umplute cu mortar si buci de caramida. Tehnologia de executie a zidriilor. Dimensiunile, marca si calitatea crmizilor, precum si marca mortarului de zidrie vor fi obligatoriu cele prevzute in proiect. Compoziia mortarului va fi cea artata in STAS 1030-85 si in Instruciunile tehnice C 17-82 inclusiv cele cu adaos de cenua, conform deciziei ICCPDC nr . 35/31.03.1980. Consistenta mortarului, determinata de conul etalon pentru zidria din crmizi pline va fi de 8....13cm, iar pentru zidria din crmizi si blocuri cu goluri verticale sau orizontale va fi de 7....8cm. Crmizile, nainte de punerea lor in lucrare, se vor uda bine cu apa. La zidria din crmizi pline si cu goluri verticale, rosturile orizontale si verticale vor fi umplute cu mortar, dar lsndu-se neumplute pe o adncime de 1...1,5 cm de la fata exterioara a zidului. La zidria din blocuri cu goluri orizontale, rosturile orizontale vor fi bine umplute cu mortar ca si la zidria din crmizi pline cu goluri verticale , pentru realizarea rosturilor verticale , mortarul se va aplica cu mistria numai pe poriunile marginale ale blocurilor cu goluri orizontale nguste. ntreruperea execuiei zidriei se face in trepte, fiind interzisa ntreruperea cu tepi. Legturile intre ziduri, la colturi, intersecii si ramificaii se fac alternativ funcie de tipul de crmizi si blocuri utilizate conform Normativ P 2-85. Tierea crmizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea legturilor la colturi, intersecii si ramificaii etc. se va face cu ciocanul de zidrie bine ascu it sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. Ultimul rnd al zidriei, peste care urmeaz sa se monteze elemente prefabricate, se va executa cu crmizi aezate in lung. Ancorarea zidriei de umplutura la structura cldirii (stlpii sau diafragmele de beton armat) se face fie cu ajutorul mustilor de otel beton, fie cu agrafe fixate pe boluri mpucate cu pistolul. nainte de executare zidriei de umplutura, pe suprafeele respective ale stlpilor sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment iar rostul vertical dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar. La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida se vor zidi de o parte si de alta a golului cate trei ghermele la fiecare gol de usa si cate doua ghermele la fiecare gol de fereastra. Ghermelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2...3 ori intr-o baie de bitum fierbinte. Rosturile zidriei courilor se vor ese la fiecare rnd si vor fi complet umplute folosindu-se mortar de aceeai marca ca la zidria pereilor. Se vor monta numai olane si tuburi din beton care nu prezint defecte. Execuia va fi ngrijita astfel ca suprafaa interioara a coului sa fie neteda. Courile pe poriunea din podul cldirilor se vor tencui si se vor spoi cu var. La executarea cosu rilor se va tine seama si de prevederile STAS 6793-82 Construcii civile industriale si agrozootehnice. Cosuri canale de fum pentru focare obinuite la construcii civile. Prescripii generale. Protejarea lucrrilor Daca va fi o durata mai mare intre terminarea zidrie si planseu sau sarpanta se va proteja cu folii de plastic, rogojini, etc. de precipitatiile atmosferice. Abateri admise:

11.3.3 1

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12

13 14 15

11.3.4 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(262)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

La dimensiunile zidurilor la grosimea de execu ie a zidurilor din crmizi si blocuri ceramice ziduri cu grosimea < 63 mm la zidurile provenite din demolri abaterile limita se pot majora cu 50% ziduri cu grosimea de 90 mm ziduri cu grosimea de 115 mm ziduri cu grosimea de 140 mm ziduri cu grosimea de 240 mm ziduri cu grosimea > 240 mm din blocuri de beton cu agregate usoare ziduri cu grosimea < 240 mm ziduri cu grosimea de 290 mm ziduri cu grosimea > 365 mm 3 mm

4 mm 4 mm 4 mm 6 mm 10 mm 4 mm 5 mm 10 mm

La goluri pentru ziduri din caramida blocuri ceramice si din blocuri mici din beton cu agregate usoare cu dimensiunea golului < 100 cm cu dimensiunea golului > 100 cm 10 mm 20 mm 20 mm

pentru ziduri din blocuri mici,din placi si fisii de beton celular autoclavizat

La dimensiunile in plan ale incaperilor cu latura ncperii < 300 cm cu latura ncperii > 300 cm 15 mm 20 mm

La dimensiunile pariale in plan (nise, spaleti ) La dimensiunile pariale in plan (nise, spaleti ) 20 mm

La dimensiunile in plan ale intregii cladiri cu conditiile ca denivelarile unui planseu sa nu depaseasca 15 mm 50 mm

La dimensiuni verticale pentru ziduri din crmizi din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare pentru un etaj pentru ntreaga cladire (cu maximum 5 niveluri) 20 mm 20 mm

La dimensiunea rosturilor dintre caramizi , blocuri sau placi rosturi orizontale rosturi verticale pentru ziduri aparente La stlpi portanti cu sectiunea 0,1 mp abaterile limita se micsoreaza cu 50%. -2 mm -2 mm 2 mm

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(263)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

La suprafee si muchii La plantarea suprafetelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente, portante si neportante La rectilinitatea muchiilor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 3 mm / m 5 mm/ m 2 mm / m 2 mm / m 4 mm / m

Cel mult 20 mm pe lungimea nentrerupta a zidului La verticalitatea suprafetelor si muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m

Cel mult 10 mm pe etaj si 30 mm pe inaltimea cladirii pentru ziduri neportante Cel mult 10 mm pe etaj pentru ziduri aparente portante si neportante 2 mm / m 6 mm / m

Cel mult 5 mm pe etaj si cel 20 mm pe ntreaga inaltime a cladirii.

Abateri fata de orizontala a suprafeelor superioare ale fiecrui rnd de crmizi sau blocuri Pentru ziduri din crmizi , din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare pentru ziduri portante 2 mm / m

Cel mult 15 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului pentru ziduri neportante 3 mm /m

Cel mult 20 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului

La coaxialitatea zidurilor suprapuse dezaxarea de la un nivel la urmatorul Cel mult 30 mm dezaxare maxima cumulata pe toate nivelurile maxima pe intreaga constructie 30 10

La rosturile de dilatare de tasare si antiseismice la inaltimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor Cel mult 20 mm pentru ntreaga inaltime a cladirii +10 20 2 mm/ m

11.4
11.4.1 1

Verificri in vederea recepiei


Verificri de efectuat pe parcursul executrii lucrrilor Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care se f olosesc la executarea zidriilor si pereilor se vor pune in opera numai dup ce conductorul tehnic al lucrrii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescripiilor tehnice .
(264) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera va consta din urmtoarele : (a) (b) (c) (d) (e) (f) se va examina starea suprafeelor crmizilor, blocurilor , interzicndu-se folosirea celor acoperite de praf, impuritati sau gheata se va verifica in special pe timp clduros, daca se uda crmizile nainte de puner ea in opera pe msura executrii lucrrilor se va verifica daca procentul de frac iuni de caramizi fata de cele ntregi nu depesc limita maxima de 15% se va examina starea suprafeelor crmizilor si blocurilor interzicndu-se folosirea celor cu stirbituri sau colturi rupte prin maturatori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar cit mai frecvent daca consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele prevzute in Normativele CR6-2006, C 14 -82 si in Instruciunile tehnice P 104 - 83. 8...13 cm la zidrie din caramizi pline si blocuri din beton cu agregate grele sau usoare 7...8 cm la zidria din caramizi si blocuri cu goluri verticale si orizontale. 10...11 cm la zidaria din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat.

(g) (h) (i) 11.4.2 1

Verificarea calitii execuiei zidriilor Prin masuratori la fiecare zid se va verifica dup rosturile verticale esute la fiecare rnd, astfel ca suprapunerea crmizilor din doua rnduri succesive pe inaltime sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si 1/2 caramida in grosime la blocurile ceramice, din beton cu agregate usoare si din beton celular autoclavizat se va verifica daca rosturile verticale sunt esute la fiecare rand ca suprapunerea blocurilor sa se faca pe 1/2 bloc. Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin masurarea a 50 - 20 rosturi la fiecare zid; media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1 mm trebuie sa se inscrie in limitele abaterilor admisibile Vizual, se va verifica in toate zidurile daca rosturile verticale si orizontale sunt umplute complet cu mortar cu exceptia adncimii de 1...1,5 cm de la fetele vazute ale zidariei, nu se admit rosturi neumplute. Orizontalitatea randurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului la toate zidurile. Modul de realizare a legturilor zidariilor se va verifica la toate colturile, ramifica iile si interseciile, asigurndu-se executarea lor conform prevederilor din Normativul CR6-2006 si Instructiunilor tehnice C 190-79 SI c198-79 Grosimea zidariilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea grosimii zidariei se va face prin masurarea cu precizie de 1mm a distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului. Verticalitatea zidriei (suprafeelor si muchiilor) se verifica cu ajutorul firului de plumb si dreptarului cu lungimea de cca. 2,5 m. Verificarea se face in cate trei puncte pe inaltime la fiecare zid Planeitatea suprafeelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafa a zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. 2,5m si prin msurarea cu precizie de 1mm, a distantei dintre rigla si suprafaa sau muchia respectiva. Verificarea se va face la toate zidurile Lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor dintre goluri se verifica prin masurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masuratori se compara cu dimensiunile din proiect . Comisia de recepie preliminara procedeaz la verificarea scriptica si directa prin sondaje, planeitatea, verticalitatea zidariei si pereilor precum si dimensiunile golurilor. Daca ele dau rezultate nesatisfacatoare, se va dubla numarul masuratorilor si daca si in acest caz o parte din rezultate sint nesatisfctoare, Comisia de recepie preliminara va proceda conform reglementarilor privind efectuarea recepiilor .

4 5

7 8

10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(265)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12
12.1
1

LUCRRI DE NVELITORI I ARPANTE


Generaliti
Acest capitol cuprinde alctuirea si executarea nvelitorilor in igle cu jgheab (trase sau presate) la construcii civile cu sau fr pod.

12.2
1

Materiale si produse.
Materiale de baza: igle si coame - ce trebuie sa corespunda condiitilor tehnice prevzute in standardele respective indicate in Tabelul 12-1. Forma si materiale De baza (forme si dimensiuni) Auxiliare (cond. generale, verificari, etc. ) 514 - 78 2863 / 1 - 80 514 - 78 514 78 2863 / 1 - 80 514 - 78 514 - 78 Dimensiuni

igla solzi - din argila arsa - din sticla igla cu jgheab trasa - din argila arsa - din mortar de ciment igla cu jgheab presata - din argila arsa - din sticla Olane presate acoperis - din argila arsa Coame presate din - argila arsa - mari - mici - mortar de ciment Tabelul 12-1 2

515 89 2863 / - 80 515 - 89 515 - 89 2863 / 2 - 80

350 x 170 350 x 170 390 x 220 380 x 230 480 x 230 390 x 220 450 x 180 380 x 250 320 x 206 450 x 220

513 - 74 515 - 89 515 - 89 5547 - 64

Materialele auxiliare: ipci , mortar de ciment-var, cuie, sarma zincata tabla zincata, materiale mrunte de lipit, carton bituminat sau mpslitura din fibre de sticla bituminata trebuie sa corespunda standardelor indicate in Tabelul 12-2. Forma si materiale De baza (forme si dimensiuni) 952 - 86 942 - 86 1030 - 85 429 - 85 2111 - 90 Auxiliare (cond. generale, verificari, etc. ) 1949 - 86 1949 - 86 2634 - 80 Dimensiuni

Scanduri rasinoase Sipci din lemn de brad Mortar de ciment - var marca25 Colorant miniu de plumb sau de fier Cuie cu cap plat pentru tabla si carton

24 x 300 x 3000 28 x 38 24 x 48

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(266)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Forma si materiale

De baza (forme si dimensiuni) 889 - 89 2028 - 80 96 - 87

Auxiliare (cond. generale, verificari, etc. )

Dimensiuni

Sarma moale zincata 1 - 2 mm Tabla de 0,40 x 750 x 1500mm Materiale de lipit - aliaj tip Lp - 30 - clorura de amoniu (tipirig) - staniu , plumb. Amoniac tehnic tip 20 sau 25 - acid azotic tehnic - carton bituminat - tabachere Jgheaburi si burlane cu sectiune rotunda Coturi Carlige Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisuri Tabelul 12-2 3 4 5

448 / 2 84 447 80 138 - 80 137 - 78 2389 - 77

11853 - 83 154 mm L = 750 2 mm

2274 - 88 2274 - 88 2742 - 86 2583 - 80

154 mm R = 385 2 mm

iglele si coamele trebuie sa fie prevzute cu guri de prindere. Diametrul gurilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la igle si de minim 2mm la coame se admite ca maxim 5% din igle sau coame sa nu aib guri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea iglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mica de 15 mm. Adncimea jgheaburilor laterale ale iglelor trebuie sa fie de minim 5 mm iar celelalte jgheaburi de la capete trebuie sa fie suficient de adnci pentru a permite intrarea ciocurilor interioare ale tiglelor. Sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit. Structura trebuie sa fie omogena , compacta, cu granulaie mica si fara stratificaii care sa influeneze rezistenta la inghet - dezghet. Impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet - dezghet conform STAS 515 - 89 2.2. Forma iglelor si coamelor trebuie sa fie reglata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de 4 mm la tiglele profilate cu jgheaburi, denivelarea colturilor de maxim 4 mm. tirbituri la colturi, muchii si pe fete - una la colturi cu adncimea de maxim 5 mm si lungimea maxima de 20 mm. La muchii si pe fete cu adncimea de maxim 3 mm si lungimea totala maxima 10 mm turtiri la colturi se admit pe maxim 1/3 din inaltime. Nu se admit crapaturi. Bavuri nu se admit. Se admit mici variatii de nuanta. Glazura trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii iglelor si coamelor din argila arsa se fac conform STAS 514 - 78. Tabacherele au dimensiunea 1076 x 900 mm, conform STAS11853-83. Rama se executa din scnduri cptusite la exterior cu tabla zincata. Capacul este prevzut cu geamuri armate. Sorturile sunt fltuite, ndoiturile trebuie sa nu prezinte fisuri sau cr pturi. Se verifica mbinrile, dimensiunile daca sunt corect executate pentru a se asigura o buna etansare.

6 7

8 9

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(267)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12.3
12.3.1 1 2

Livrare, depozitare, manipulare.


igle si coame Fiecare livrare trebuie sa aib pe lang cantitate solicitata de tigla si cantitatea necesara de coame. In lipsa de specificaii, in comanda, numrul de coame va fi de 5. iglele si coamele se depoziteaz in stive de aceleai produse si clasa de calitate. iglele se aseaza pe cant, pe maxim 7 rnduri. Intre rnduri se aseaza ipci, paie, tala sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor de depozitare . Coamele se aseaza in poziie verticala pe maxim 6 rnduri. iglele si coamele se livreaz polarizate, pachetizate, containerizate sau neambalate. Se transporta in orice mijloc de transport. In cazul produselor neambalate, acestea se aseaza in mijloace de transport pe cant, in stive, pe maxim 7 rnduri. Incarcarea si descrcarea produselor trebuie sa fie fcuta cu grija, fiind interzisa aruncarea sau rostogolirea lor in mijloacele de transport . Tabacherele se livreaz complete, dar fara geamuri; se controleaz planeitatea si modul de fixare in poziia deschisa a captului tabacherei. Miniu de plumb se livreaz in butoaie bine nchise, se depoziteaz in ncperi uscate si acoperite; pentru transport se folosesc vehicule acoperite. Cuiele se livreaz pe tipuri, in pachete si cutii bine inchise. Sirma se livreaz in colaci dintr-un singur fir, fara indoiri, neambalate, transportul se face cu mijloace de transport inchise. Tabla se livreaza in legturi de maxim 60 kg se leaga cu benzi de tabla de cca 30 mm latime. Materiale de lipit Vergele de staniu de plumb se livreaz neambalate in legturi cu masa de maxim 15 kg. Amoniacul soluie se livreaz in cisterne, butoaie de otel si in baloane de s ticla pentru produse industriale conform STAS2062-74. Acidul azotic se livreaz in ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie, etansate cu ipsos. Se transporta in cosuri metalice protejate cu zgura granulata sau vata minerala sau vata de sticla. Cartonul de bitum se livreaz in suluri legate cu sirma neagra moale cu D = 1 m, cite 5 buc legatura. Coturile se livreaza legate cu sirma cite 4 buc la o legatura (sau 10 buc) ambalate in lazi. Depozitarea jgheaburilor, burlanelor si coturilor se face pe platforme, asigurindu-se protectia impotriva loviturilor si a deteriorrilor.

3 4 5 6 7 8 9 10 12.3.2 1 2 3

4 5 6

12.4
12.4.1 1 2

Executarea lucrrilor
Operaiuni pregtitoare nvelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie si cu respectarea prevederilor din Normativul pentru alctuirea si executarea invelitorilor C37-83. nainte de nceperea executiei invelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat in ceea ce priveste: (a) (b) (c) (d) respectarea soluiilor, materialelor, dimensiunilor; respectarea pantelor scurgerilor, plantarii si a aliniamentului formelor, panelor si cpriorilor, in conformitate cu datele din proiect; executarea prealabila a tuturor strpungerilor pentru cosuri, ventila ii, conducte, cabluri, etc; asigurarea scurgerii apelor in cazul luminatoarelor sau a altor obstacole transversale mai late de 500 mm;

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(268)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(e) (f) 3

protecia anticoroziva prevzuta in proiect pentru partile metalice; executarea termoizolaiei conform specificatiei tehnice

n timp de iarn stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si de gheata.

12.5
1 2

Descrierea lucrrilor de baz


Lucrrile de tinichigerie (rosturi, dolii, pazii, strpungeri pt. ventilaii, tabachere) vor precede montarea nvelitorii propriu-zisa. iglele se aeaz pe doua rnduri de ipci si astereala, sipicile din al doilea rnd fiind aezate in lungul cpriorilor pe un strat de carton bitumat cu petreceri de 10 cm fixat cu cuie pentru tabla de astereala. Montarea iglelor se va ncepe de la poala ctre coama. Rndurile de igla se vor decala unul fata de celalalt cu o jumtate de tigla. In cmpul nvelitorii iglei cu jgheab se vor lega ipci cu sarma zincata la fiecare al patrulea rnd. Coamele nvelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) care vor fi petrecute cu 8 cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var - ciment (conform detaliului catalog ICCPDC, vol. I grupa 10). Pentru coamele inclinate, montarea coamelor se va face dup ce in lungul pantei de coama se vor bate 2 ipci separate prin fisuri la maxim 1 m distanta. Doliile vor fi din tabla de 0,5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe minim 40 cm latime, falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite (detaliu catalog ICCPDC - vol.I grupa 10). Burlanele se prind de construcie cu ajutorul bratarilor ancorate in zidrie. Pentru a mpiedica alunecarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlane opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca 2 m distanta. Evacuarea apei prin burlan se va face prin coturi de tabla amplasate la 20-25 cm de la sol.

5 6 7

12.6
1 2

Prescripii, recomandri, standarde, normative pentru execuia de detaliu


nvelitoarea din igla are forme simple cu versanti plani, cu intersecii (dolii si coame) puine, cu scurgeri libere la stresini, la jgheaburi, conform detaliilor din proiectul de executie. Modul de execuie al tiglelor cu jgheab este simpla, pe doua rnduri de sipci si astereala, sipcile din al doilea rand sunt aezate in lungul cpriorilor pe un strat de carton bituminat cu petreceri de 10 cm fixate cu cuie pentru tabla de astereala (conform detaliu catalog IPCT ). Pantele admise pentru acoperiurile nvelitorilor de tigla conform STAS 3303/2-88, sunt minim 45cm uzual 50-70 cm/m maxim 1200 cm/m (conform planselor de nvelitori). Pentru iluminarea naturala a podului se prevd tabachere (STAS 11853 -83 ) si tigle de sticla pe portiuni precis delimitate in planele de arhitectura, iar pentru execuie se vor urmri plansele de detalii. Jgheaburile si burlanele se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in zidrie, conform detaliilor din proiect.

3 4

12.7
1

Verificri in vederea recepiei


Verificarea la recepia preliminara a ntregului obiect se face de ctre comisia de recepie prin: (a) (b) examinarea existentei si coninutul certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrri; examinarea directa a lucrrilor, executata prin sondaj (cel puin cte unul de fiecare tronson), cu referire la toate elementele constructive ale nvelitorii, conform prevederilor specifice, urmrindu-se in special ca nvelitorile sa ndeplineasc funciile de ndeprtare a apelor pluviale, precum si condiiile respective de etanare la apa, la vant si la ploaie sau la zpada viscolita.

La examinarea nvelitorii pe dedesubt nu se admite sa prezinte interspatii prin care sa se vad lumina in exterior.
(269) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12.7.1 1

Suportul nvelitorii Verificarea const in examinarea proceselor verbale ncheiate la terminarea fazei la terminarea fazei de lucrri din care face parte suportul si msurarea - prin sondaj a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planitate, rectilinitate, distanta intre axe), distanta minima 10 cm intre cosurile de fum si prtile lemnoase sau combustibile ale suportului. Abaterile de la planeitate msurate cu dreptarul de 3 m, trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular pe acesta. n toate cazurile se vor verifica: (a) (b) concordanta lucrrilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectan i (felul nvelitorii, pante, racordri, prinderi, dolii, coame, strpungeri); existenta si corectitudinea lucrrilor de tinichigerie aferente nvelitorii, conform detaliilor din proiect si cataloagelor de detalii tip, in special : sorturile, doliile, paziile, mbrcmintea courilor, strpungeri pentru ventilaie, jgheaburi, burlane. aezarea rndurilor de igle sau coame in sfoara, pe linii orizontale, paralele cu poala , abaterea admisibila este de 1cm/m dar maxim 5 cm pentru intreaga lungime a versantului; decalarea rndurilor succesive de igle de orice tip ca si a iglelor solzi suprapuse (aezate dublu) cu o jumtate de igla; la igle solzi aezate simplu, primul rnd de la poala si ultimul rnd de la coama sa fie asezate dublu si cu rosturile decalate; la igle solzi asezate simplu sa rezulte in dreptul unei ipci trei igle suprapuse, iar intre ipci doua igle; la igle solzi aezate dublu, toate rndurile sa fie duble, in dreptul rezemrii pe ipci sa rezulte patru igle; la igle solzi sau profilate prinderea de suport prin legare cu sirma zincata in cmp la fiecare al patrulea rnd iar la streain si la margini precum si in cmp la pante ce depesc pe cele uzuale sau in zone seismice de gradul 7-9 fiecare igla; la igle profilate, realizarea rezemrii complete pe cele patru laturi; fixarea si etanarea coamelor cu mortar de ciment; la coame aezate pe suport continuu protejat cu un strat de material bitumat (carton, mpslitura) suprapunerea cu 4 cm a rndurilor succesive; fixarea cu mortar de ciment a rndurilor si ipcilor de olane pe contur (poale, margini, coame), iar in cazul depirii pantelor uzuale fixarea in cmp la 10 rnduri longitudinale si transversal, cu cuie cu cap conic a olanelor de dedesubt si in mortar a celor deasupra din aceste rnduri; executia corecta a doliilor din tabla zincata de 0,5 mm si maxim 40 cm lungime, cu faluri duble cositorite. tiglele, olanele si coamele sa fie ntregi, nefiind admise cele sparte, fisurate sau ciobite mai mult de 2 cm.

La nvelitori de igla (solzi, profile) si olane se va verifica: (a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g) (h) (i) (j)

(k) (l)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(270)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

13
13.1
1

TENCUIELI INTERIOARE
Generaliti
Acest capitol cuprinde specificaii pentru lucrrile de execuie a tencuielilor interioare dricuite pe suprafee suport din zidrie de crmid beton blocuri mici din beton sau din blocuri din BCA.

13.2
1 2

Livrare, depozitare, manipulare


Livrarea materialelor de preparare a mortarelor sau semifabricatelor (mortarelor preparate centralizat) se face n condiiile artate la Mostre i testri. Varul stins manual sau mecanizat (pasta de var) se pstreaz In groap cel puin 2 luni de la stingere i pn la punerea lui n oper - tencuieli. Varul bulgri n vrac sau praf n saci se pstreaz n oproane nchise ferite de umezeal. Cimentul vrac se pstreaz n buncre sau silozuri, iar cel n saci n oproane nchise. Transportul mortarelor se face n funcie de gradul de mecanizare al antierelor, de locul de amplasament a instalaiei de preparare a mortarului, de distanei i nivelurile la care se transport. Transportul la distane mici se face cu tomberoane, roabe, dumpere bene sau pompe. Pe distane mari, de la staia de preparare a mortarului pn la punctul de lucru, se face cu autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare. Pe vertical se face cu macarale elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol. Mijloacele de transport s fie etane, curate i s permit fr efort golirea rapid. Vor fi curate i splate la sfritul schimbului de lucru, de cte ori se schimb natura materialului sau la ntreruperi mai mari de 2 ore. Este interzis descrcarea mortarelor direct pe pmnt. Durata maxim de transport : (a) (b) maximum 10 ore de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment - var fr ntrziere; maximum 16 ore la cele cu ntrziere.

3 4 5 6 7

13.3
13.3.1 1 2 3 4 5 13.3.2 1 13.3.3 1 2 3 13.3.4 1

Execuia lucrrilor
Operaiuni pregtitoare S fie terminate toate lucrrile a cror execuie simultan sau ulterioar ar putea provoca deteriorarea tencuielilor. Suprafeele suport s fie curate, fr urme de noroi, pete de grsimi, mortar, etc. Pentru o bun aderent a tencuielilor, stratul suport s fie rigid, plan, uscat, rugos i s nu prezinte abateri de la verticalitate i planeitate. Rosturile zidriei de crmid vor fi curate cu o scoab metalic pe o adncime de 3 - 5 mm. Suprafeele netede de beton vor fi aduse n stare rugoas. Stratul suport Stratul suport va consta din zidrie de crmid din blocuri mici de beton, blocuri de BCA sau din beton, executate conform specificaiilor Zidrii (din crmid, BCA, etc.). Trasarea suprafeelor Dup controlul i pregtirea stratului suport, urmeaz trasarea suprafeelor de tencuit. Trasarea se face cu repere de mortar (stlpiori), scoabe metalice lungi, ipci de lemn sau repere metalice. Se verific modul de fixare al reperelor pentru obinerea unui strat de mortar cu grosimea stabilit. Amorsarea Suprafeele de tencuit vor fi stropite cu ap, apoi se vor amorsa prin stropire cu un pri n grosime de 3 mm.
(271) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2 3 13.3.5 1 2 3 4 5 6 7 13.3.6 1 2 3 4 5

Suprafeele zidriilor de crmid vor fi amorsate cu mortar fluid cu aceeai compoziie pentru grund. Suprafeele de beton zidrie, BCA sau blocuri de beton mici se vor amorsa prin stropire cu amestec de ciment i ap (lapte de ciment). Grundul Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5 - 20 mm), se va aplica la cel puin 24 de ore de la execuia priului pe suprafee de beton i la o or la zidria de crmid. Pe suprafeele de zidrie de crmid amorsate numai prin stropire cu ap se poate aplica imediat grundul. Pe timp clduros cnd suprafaa priat este prea uscat se va uda n prealabil nainte de aplicarea grundului. Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat n unul sau dou reprize. Aplicarea priului i grundului mecanizat n ncperile cldirilor pe perei i tavane pn la nlimea de 3 m se va executa de pe pardoselile respective. Aplicarea manual a priului i grundului pe tavane i partea superioar a pereilor se va executa de pe platforma de lucru continuu (dulapi de lemn pe capre). Este interzis s se aplice grundul pe suprafee ngheate sau dac exist pericolul s nghee grundul nainte de ntrire. Stratul vizibil (Tinci) nainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafaa grundului s fie uscat, s nu aib granule de var nehidratat care prin hidratare s mpute suprafeele tencuite. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa cu un mortar denumit tinci de aceeai compoziie cu a grundului, eventual cu o cantitate mai mare de var - past i nisip fin pn la 1 mm grosime. Stratul vizibil va avea grosimea de 2 - 5 mm. Tinciul se arunc cu mistria la anumite intervale de timp (cca. 5 min.), astfel c ntre aceste intervale s fie nivelat cu drica. Stratul vizibil se va prelua n funcie de materialele utilizate, precum i n funcie de sculele utilizate, tencuielile respective purtnd denumiri ca: dricuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative din materiale speciale, etc. Protejarea lucrrilor Dup executarea tencuielilor se vor lua msuri pentru protecia lor pn la ntrirea mortarului de urmtoarele aciuni : (a) (b) (c) (d) umiditatea mare care ntrzie ntrirea mortarului alterndu-l; uscarea forat din curent de aer, expunere ndelungat la uscare, supranclzirea ncperilor, care deshidrateaz mortarul i contractndu-se apar crpturi n tencuial; lovituri, vibraii (provenite din darea n exploatare a cldirii nainte de termen); nghearea tencuielilor nainte de uscarea lor.

13.3.7 1

13.3.8 1 2

Terminarea lucrrilor Dup terminarea tencuielilor se vor cura ncperile de resturi de mortar czut n timpul execuiei i pregtire n vederea gletuirii, a zugrvelilor sau vopsitoriilor. Abateri admise (a) Umflturi, mpucri, crpturi, fisuri, lips de glafuri, etc. (i) (ii) (b) a tencuieli brute, max. 1 - 4 m2 la fiecare m2; la tencuieli dricuite, nu se admit.

Zgrunuri mari (max. 3 mm) zgrieturi adnci, bici, etc.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(272)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(i) (ii) (c)

la tencuieli brute, max. 2 la m2; la tencuieli dricuite, nu se admit. tencuieli brute nu se verific; tencuieli dricuite max. 2 neregulariti / m2 n orice direcie, avnd nlimea sau adncimea pn la 2 mm.

Neregulariti ale suprafeelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m) (i) (ii)

(d)

Abateri la vertical a tencuielilor (i) (ii) tencuieli brute max. cele admise pentru elementul suport; tencuieli dricuite max. 1 mm/m i max. 3 mm/m la toat nlimea ncperii. tencuieli brute nu se verific.

(e)

Abateri fa de raz la suprafee curbe (i)

Verificrile se fac pe baza documentelor care nsoesc materialele la livrare, prin examinarea vizual, prin ncercri de laborator fcute prin sondaj.

13.4
1

Materiale
Materialele folosite pentru executarea tencuielilor interioare dricuite sunt cele de la tavane sunt cele de la Standarde de referin.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(273)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

14
14.1
1

ZUGRVELI I VOPSITORII
Generaliti
Pentru realizarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii se va ine seama de Normativul C 3 76, care stabilete condiiile i modul de realizare i condiiile tehnice de calitate ale acestor lucrri.

14.2
1 2 3 4

Lucrri pregtitoare
nainte de nceperea lucrrilor de zugrveli, toate lucrrile i reparaiile de tencu ieli, glet, placaje, instalaii sanitare, termice i electrice trebuie s fie terminate. Pardoselile reci de mozaic vor fi terminate, lustruirea fcndu -se dup terminarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii. La ncperile prevzute cu pardoseli din parchet, zugrvelile se vor executa naintea aplicrii mbrcmintei pardoselii. Tmplria de lemn i cea metalic trebuie s fie montate definitiv, accesoriile metalice trebuie s fie montate corect i buna lor funcionare trebuie s fie verificat cu excepia armturilor, a aparatelor oscilo-basculante i a pieselor nichelate, care se vor fixa dup vopsirea tmplriei. La lucrrile de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai dup terminarea complet a zugrvelilor i nainte de fixarea mbrcminilor de pardoseli (rachetare, curire, lustruire). Trebuie s fie complet executate toate lucrrile de la faada construciei ca : jgheaburi, straine, cornie, glafuri, socluri, etc., precum i trotuarele.

5 6

14.3
1

Pregtirea suprafeelor
n vederea finisrii cu zugrveli de var, suprafeele trebuie s fie dricuite ct mai fin, astfel nct ca urmele de dric s fie ct mai puin vizibile; toate reparaiile necesare trebuie s fie executate ngrijit, terminate i uscate. n cazul suprafeelor tencuite sau de beton plane i netede, toi porii rmai de la turnare sau gurile survenite de la transport, montaj ori turnare (n cazul pereilor din beton armat), se vor umple cu mortar de ciment var, dup ce n prealabil bavurile i dungile ieite n relief au fost ndeprtate, astfel ca s rezulte suprafeele netede. De asemenea, petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de lefuit sau cu perii de srm. Suprafeele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie s fie plane i netede, fr desprinderi sau fisuri : varul folosit trebuie s aib o vechime de cel puin 14 zile. Toate fisurile, neregularitile, se chituiesc de ctre zugravul vopsitor sau se spcluiesc cu past de aceeai compoziie cu a gletului. Pasta de ipsos folosit pent ru chituirea defectelor izolate, se prepar din dou pri ipsos i o parte ap (n volume). Pentru spcluirea suprafeelor mai mari se folosete i pasat de ipsos var, n proporie de 1 parte ipsos i 1 parte lapte de var (n volume). Compoziia se va prepara n cantiti care s poat fi folosite n cel mult 20 minute de la preparare. Umiditatea tmplriei de lemn nainte de vopsire trebuie s nu depeasc media de 15%. Suprafeele metalice nu trebuie s prezinte pete de rugin, pcur, grsimi, mortar , vopsea veche, noroi, ghea, zpad, etc. Rugina se ndeprteaz prin frecare cu perii de srm, pacluri de oel, rzuitoare, dli, piatr abraziv sau prin sablare sau ardere cu flacr : n cazuri speciale se vor folosi bi de splare i decapare acid, n instalaiile industriale sau paste decapante. Peretele de grsimi se terg cu tampoane muiate (White sprite, terebentin, benzin uoar). Se interzice folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto care pot nlesni coroziunea metalului. Tmplria metalic se aduce pe antier cu un grund anticoroziv corespunztor vopselei care se aplic.

3 4

6 7 8

9 10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(274)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

14.4
1 2

Condiii de execuie
Zugrvelile i vopsitoriile se vor executa n conformitate cu proiectul de execuie i prevederile din prezentul normativ. Lucrrile de finisare a pereilor i tavanelor se vor ncepe numai la o temperatur a aerului, n mediul ambiant, de cel puin 5C n cazul zugrvelilor pe baz de ap i de cel puin 115 C n cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri. Acest regim se menine n tot timpul executrii lucrrilor i cel puin nc 8 ore pentru zugrveli i 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri dup executarea lor. Finisajele nu se vor executa pe timp de cea i nici la un interval mai mic de 2 ore de la ncetarea ploii (n condiii de temperatur care s permit uscarea suprafeei) de asemenea se va evita lucrul la faade n orele de nsorire maxim sau vnt puternic, pentru a evita uscarea accelerat i crparea peliculei.

3 4

14.5
1 2

Zugrveli cu lapte de var


Zugrvelile cu lapte de var se aplic pe tencuieli i pe glet de ipsos. Amestecurile preparate pentru zugrveli cu lapte de var i colorani trebuie s fie rezistente la lumin. Compoziia trebuie s aib o astfel de consisten, nct acoperirea suprafeelor s se poat face corect, fr ca materialul s curg i fr s rmn urme vizibile de bidinea, de asemenea trebuie s aib pigmenii bine fixai. Pentru aceast, n compoziie se vor introduce uleiuri. Materialele utilizate la executarea lucrrilor trebuie s corespund prevederilor din urmtoarele standarde i norme interne ale unitilor productoare : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) ulei de in sicativ, STAS 16 80; ulei tehnic de in, STAS 18 76; ulei tehnic de rapi, STAS 2078 76; ulei tehnic de floarea soarelui, STAS 2710 76; var pentru construcii, STAS 146 78; ap, STAS 790 78; colorani, STAS 6476 61; hrtie pentru lefuire uscat, STAS 1581 71.

Laptele de var folosit la zugrveli se prepar din var past gata stins, prin diluarea pastei de var cu ap n proporie de 1 parte de var la 1,5 pri ap (n volume). n caz c nu exist pe antier var gata preparat, laptele de var se poate prepara din bulgri (2 2,5 pri ap la 1 parte var bulgri n volume). Varul past poate fi folosit la zugrveli dup 3 5 zile de la preparare. Laptelui de var i se adaug grsimi (ulei de in, rapi sau de floarea soarelui) n proporie de 1 2% (n volume). Laptele de var strecurat se amestec cu colorantul muiat n ap cu 24 de ore nainte de strecurare. Compoziiile colorate se prepar n cantiti suficiente pentru zugrvirea cel puin a unei ncperi, pentru a evita variaiile de nuan n cadrul aceluiai cmp vizual. nainte de ntrebuinare, compoziia se va strecura prin site fine, cu estur din srm de alam, pentru reinerea att a impuritilor ct i a particulelor de var nestins sau de colorant. Compoziia de zugrveal se pstreaz n glei de tabl zincat sau de material plastic. Zugrvelile de lapte de var i colorant se execut n dou straturi. A plicarea primului strat se face imediat dup terminarea lucrrilor pregtitoare, cel mult dup 2 4 ore; n caz contrar, tergerea de praf se va efectua din nou nainte de aplicarea primului strat de zugrveal. Pentru a asigura o mai bun aderen de suport, primul strat de zugrveal se aplic cu bidineaua. Al doilea strat se va aplica numai dup uscarea primului start, prin stropire cu aparate de pulverizare.

5 6 7

8 9 10

11

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(275)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

12

n ncperile unde se execut lambriuri n vopsea de ulei, se zugrvete mai nti partea superioar a peretelui mpreun cu tavanul, iar apoi se execut lambriul n ulei. Limita de demarcaie se trage cu culoare de ap.

14.6
1 2

Vopsitorii cu vopsea de ulei


Vopsitoriile cu vopsea de ulei se aplic pe suprafee cu glet de ipsos, pe tmplrie de lemn i pe suprafee metalice (tmplrie). Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie s corespund standardelor de stat i normelor interne ale unitilor productoare. Materialele folosite sunt : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) vopsea, lacuri i emailuri pe baz de ulei, NI 90 61; chituri pe baz de ulei, STAS 6592 75; diluant 104, STAS 3124 77; benzin, STAS 45 75; hrtie de lefuit, STAS 1581 71; ulei de in sicativ, STAS 16 80; grund anticoroziv miniu de plumb, 351 6 NI 90 61.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vopsitoria de ulei se aplic dup terminarea lucrrilor pregtitoare. Pe gletul de ipsos se aplic un strat de grund de mbibare incolor. Tmplria de lemn i metalic se furnizeaz pe antier gata grunduit cu grund de mbibare incolor. Dup grunduire se execut chituirea defectelor locale, lefuirea locurilor chituite i tergerea de praf dup lefuire. Aplicarea vopselei se face n dou straturi. Straturile de vopsea succesive se ntind pe direcii perpendiculare, unul fa de cellalt. Dup aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezete cu pensule speciale cu prul moale, dup uscare suprafaa se lefuiete cu hrtie de lefuit H.S.80. lefuirea i aplicarea unui nou strat se face numai dup minim 24 de ore de la aplicarea stratului precedent, dup uscarea acestuia. Dup aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi. ncperea unde se vopsete trebuie s fie lipsit de praf i bine aerisit. n ncperile unde se produc vapori de ap, suprafeele vopsite nu se tufuiesc, acestea trebuind s rmn netede pentru o mai bun ntreinere.

14.7
1

Vopsitorii cu vopsele emailate


Materiale auxiliare : (a) (b) (c) (d) (e) (f) ap, STAS 790 84; nisip cuaros 0 1 mm, STAS 3488 76; ciment PA 35, STAS 1500 - 78; aracet DP 25 i DP 50, STAS 7058 80; ipsos pentru construcii, STAS 545/1 80; hrtie pentru lefuirea uscat. n prealabil, se va face verificarea i rectificarea eventual a suprafeei de finisat; corespondena zugrvelilor cu prevederile proiectului i dispoziiile ulterioare, spre a se constata concordana lucrrilor executate cu prevederile acestora. suprafeele zugrvite n culori de ap trebuie s aib un ton de culoare uniform, s nu prezinte pete, scurgeri, stropi, bici, cojiri, fire de pr sau urme de la pensul sau bidinele.

Prescripii de execuie : (a) (b) (c)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(276)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3 4

Aderena zugrvelilor se constat prin frecare uoar cu palma pe perete. Aspectul vopsitoriei se verific vizual avndu-se n vedere urmtoarele : (a) (b) suprafeele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie s prezinte pe toat suprafaa acelai ton de culoare i acelai aspect lucios sau mat; la vopsitoriile executate pe tmplrie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicul de vopsea a suprafeelor de lemn sau metalice bine chituite i lefuite n prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile s nu fie ptate cu vopsea. se va examina vizual dac evile, radiatoarele, etc., sunt vopsite n culorile prescrise i dac vopseaua este de culoare uniform; separaiile din vopsitorii i zugrveli pe acelai perete precum i cele dintre zugrveala pereilor i tavane s fie distincte, fr suprapuneri, ondulaii, etc.

(c) (d)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(277)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

15
15.1
1 2 3 4 5

TMPLRIE DIN PVC


Generaliti
Soluiile constructive, alctuirea i calitatea tmplriei vor fi cele prevzute n proiect. Tmplria PVC va fi depozitat n locuri uscate, ferite de ploi i de degradare prin lovire. Montarea tmplriei n pereii de zidrie se face naintea executrii tencuielilor i a pardoselilor. nainte de nceperea lucrrilor de montare a tmplriei se verific planeitatea zidurilor, dimensiunile golurilor numrul golurilor pentru praznuri. La executarea tmplriei din PVC se vor folosi obligatoriu profile de culoare alba, stabilizate, cu protectie UV, avnd cinci camere, latime de cel putin 70 mm i armaturi metalice pentru ntrire rigidizare. Feroneria va fi de buna calitate i va asigura deschiderea ferestrelor in modurile specificate in tablourile de tmplrie cu distana maxima dintre doua puncte de nchidere mai mica de 80 cm. La ferestrele exterioare se vor utiliza obligatoriu geamuri termopan (stratificate)de 24 mm (4 - 16 4) cu sticla float Low-e, cu coeficient de transfer termic K = 1,4W/mpK i spa iul dintre geamuri umplut cu gaz inert (argon). Toate ferestrele exterioare se vor executa cu profile adecvate pentru crearea posibilittii de montare ulterioara pervazurilor interioare.

15.2
1 2 3 4 5

Tehnologia de execuie
Tmplria PVC se poziioneaz corect n golul zidului i se fixeaz cu pene de lemn. Se verific verticalitatea i orizontalitatea cu bula de nivel, apoi se umplu golurile n dreptul praznurilor cu mortar de ciment. Dup ntrirea mortarului se pot ndrepta penele i se monteaz geamurile. Dup montarea geamurilor se monteaz spaiul dintre toc i zidrie cu mortar de ciment i se execut tencuiala pe conturul golului i pardoseal, apoi se vopsete tmplria. Att uile PVC ct i ferestrele PVC se execut la comand special conform detaliilor din proiect, predate de proiectant n faza D.E. i conform dimensiunilor efective ale golurilor din perei.

15.3
1 2

Controlul montajului i recepia lucrrilor


Dup terminarea lucrrilor de montaj se va face recepia de funcionare a uilor. Se va verifica : (a) (b) (c) (d) corespondena cu proiectul i detaliile respective; prinderea tmplriei de zidrie, stlpi de beton sau prin sudarea ei de praznuri (conform proiectului); modul n care s-au realizat montrile garniturilor de cauciuc; calitatea vopsitoriei.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(278)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

16
16.1
1

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT


Generaliti
Acest capitol cuprinde specificaii pentru lucrrile de execuie a pardoselilor din mozaic turnat.

16.2
1

Livrare, depozitare, manipulare


Piatra de mozaic se livreaz n vrac sau la convenie ntre pri sau ambalat n saci de hrtie coninnd 50 kg piatr asigurndu-se mpotriva impurificrii i amestecrii diferitelor forme sorturi i culori. Transportul pe distane mari pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace de transport acoperite. Piatra de mozaic se va depozita separate pe forme, sorturi (dimensiuni) culoare i natura rocii n locuri ferite de impurificare. Condiiile de livrare, transport i manipulare la ciment i agregate naturale sunt cele confo rm specificaiei ape pentru pardoseli. Coloranii se livreaz in bidoane. Manipularea i depozitarea se va face conform prescripiilor productorului. Acidul clorhidric se livreaz n ambalaje de sticl sau material plastic i se va transporta i manipula cu respectarea prescripiilor n vigoare.

2 3 4 5 6

16.3
16.3.1 1

Execuia lucrrilor
Operaiuni pregtitoare Lucrri ce trebuiesc terminate nainte de nceperea lucrrilor de pardoseli : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) instalaii electrice; instalaii sanitare; efectuarea probelor prescrise pentru instalaii; rectificarea planeelor prefabricate; montarea elementelor de perei despritori neportani; montarea tocurilor tmplriei; executarea tencuielilor; suprafaa planeului se va cura i spla cu ap de eventualele impuriti, praf sau resturi de tencuial; nainte de a se ntinde stratul de pozare din mortar de ciment suprafaa suport se va uda cu ap; se traseaz nivelul pardoselilor finite.

16.4
1

Stratul suport
Stratul suport va consta dintr-o ap de mortar (strat de poz) executat conform specificaiei ape pentru pardoseli i va avea grosimea de 3 cm.

16.5
1 2

Turnarea mozaicului
mbrcminile din mozaic turnate se vor executa dintr -un strat de 10 15 mm grosime (strat de marmur din mortar de ciment cu piatr de mozaic). Mortarul executat cu piatr de mozaic, granulaie continu sau discontinu de aceiai provenien 3 i culoare sau provenien i culori diferite, 500 kg ciment la 1 m piatr de mozaic iar pentru colorarea stratului se pot aduga colorani minerali sau cimenturi colorate n proporie de cel m ult 5% din greutatea cimentului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(279)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

3 4

Cnd se folosesc cantiti mari de colorani (pn la 15%) din greutatea cimentului se fac unele ncercri prealabile pentru a stabili amestecul optim i a nu scdea rezistena stratului. mbrcminile din mozaic turnat se vor executa plane i orizontale sau cu pante de 15% n ncperi cu sifoane de pardoseal sau guri de scurgere, pe un strat suport rigid din beton sau planeu armat. Pe stratul suport rigid se va ntinde un strat de mortar de poz cu dozaj minim de 13 nis ip de cca. 30 mm grosime turnat uniform ntre ipci de reper i bine ndesat. Dup ndesare, ipcile vor fi scoase i se umple cu mortar. Stratul de uzur din mortar de ciment cu piatr de mozaic se va turna dup mortarul de poz n ipcile reper ntins cu mistria i nivelat pn apare laptele de ciment. La turnare se va urmri distribuia uniform a pietrei de mozaic ca desime i granulaie. Pentru obinerea culorilor : rou, negru, cenuiu se va folosi ciment obinuit, iar cimentul alb pentru culorile : alb, galben, verde i albastru. Bordurile se vor executa tot din mozaic cu aceiai compoziie dar diferit de restul pardoselii. mbrcminile cu desene, acestea se vor obine folosind abloane din ipci sau tabl de forma desenului cerut n care se toarn mortarul de ciment, se las s se ntreasc o zi, dou, se scot abloanele i se toarn mozaic cu alt culoare pe locurile neumplute cu mortar. Frecarea mbrcminii din mozaic turnat se face obligatoriu dup 4 6 zile de la turnare pentru a nu disloca piatra de mozaic i se freac cu maina de frecat sau manual cu piatra abraziv. n timpul frecrii, suprafaa se menine umed, iar a doua frecare se face cu o piatr abraziv cu granulaia mai fin udndu-se suprafaa pardoselilor cu ap. Se pot executa i mbrcmini splate cu ap la 24 ore de la turnare, udndu-se cu ap i frecate cu peria de paie pn ncepe s apar granule de mozaic din masa de ciment. Pliantele sau scafele se vor executa pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Nu se vor aeza peste tencuial, ci direct pe perei prin intermediul unui start de mortar de ciment (cele prefabricate) i vor depi cu 5 8 mm suprafaa tencuielii. Pliantele sau scafele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele i n condiiile te hnice la mbrcminile din mozaic turnat. Vor avea nlimea de 100 150 mm, iar grosimea va depi faa tencuielii cu 5 8 mm. Operaia de montare a pliantelor sau scafelor prefabricate din beton mozaicat cuprinde operaii ca : trasare, stropire cu ap a peretelui, prepararea priului de ciment, stropirea cu pri de ciment a peretelui, aternerea unui strat de mortar de ciment pe spatele pliantei sau scafei, aezarea i fixarea prin presare n startul de poz, turnarea laptelui de ciment la rosturi, curirea splarea i lustruirea pliantelor i scafelor.

6 7 8 9 10

11 12 13 14

15

16

16.6
1

Protejarea lucrrilor
Dup terminarea stratului de uzur i terminarea prizei pentru a se evita fisurarea datorit uscrii rapide (cureni de aer sau soare) cnd aceasta este executat la exterior, se va proteja cu rogojini, saci de hrtie sau rumegu de brad care se vor uda periodic cu ap, asigurndu -se o stare de umiditate pn la frecarea pardoselii. Nu se va utiliza rumegu de stejar sau alte foioase deoarece pteaz suprafaa mbrcminii. La ncperi mai mari de 92 m pentru a se prentmpina fisurarea, stratul de uzur se va turna n 2 panouri cu suprafaa de maximum 22 m , desprite prin rosturi de turnare fie prin rosturi de sticl de benzi care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatr mozaic de culoare diferit. La mortarele preparate cu ciment alb se adaug i ciment obinuit (15 20% n volume fa de cimentul alb) pentru a se evita apariia fisurilor.
2

2 3

16.7
1 2

Terminarea lucrrilor
Dup lefuire se va ndeprta pasta rezultat (lamul) cu rumegu uscat care se va lsa s se usuce, apoi se va cerui cu cear de parchet i lustrui. La un finisaj mai ngrijit nainte de ceruire se execut o lustruire cu sare de mcri (oxalat acid de potasiu) i psl.
(280) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Abateri admise: (a) (b) Devierea de la cota de referin specificat n planuri pentru mbrcmintea de mozaic mm. Diferena de planeitate la pardoseal msurat fa de un dreptar de 3 m lungime de mm. 15 3

16.8
1

Verificri n vederea recepiei


Se vor face verificri n vederea recepiei la : (a) (b) (c) (d) aspectul i starea general; elemente geometrice (planeitate, pante, etc.); rosturi; corespondena cu proiectul.

Acolo unde prescripiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau dac aspectul pardoselii nu este corespunztor (fisuri, rosturi tirbite). Beneficiarul poate decide nlocuirea local sau pe suprafee mai mari a pardoselii i refacerea n condiiile prescrise n specificaii.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(281)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

17
1

REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII


Dac nu este specificat altfel, toate lucrrile de construire din aceast seciune vor fi efect uate n conformitate cu cele mai bune practici internaionale (sau cu practicile locale echivalente), reglementrile locale n domeniul construciilor (acolo unde este relevant), ordonane sau n conformitate cu recomandrile productorului.

17.1
1 2

Construciile din crmid i cele din piatr, generaliti


Coninutul de umiditate din crmizi va fi astfel reglat nct absorbia excesiv s nu fie exercitat de ctre mortar. Crmizile din fiecare rnd se vor mbina n mod corect cu crmizile de dedesubt. Rndur ile vor fi aezate paralel cu mbinrile de grosime uniform i vor fi meninute drepte sau curbate, dup necesitate. Straturile de crmid vor fi msurate pentru a se ridica cu nlimea de 300 mm n 4 rnduri. mbinrile verticale vor fi n aliniament, aa cum este cerut de ctre aderen i vor avea o grosime medie de 10 mm. Crmizile ce formeaz praguri, unghiuri interne sau externe, vor fi alese pentru rectangularitate i verticalitate. Crmizile cu o singur orientare vor fi aezate cu aceasta n sus. Construciile din crmid i cele din piatr se vor ridica uniform; colurile i celelalte lucrri avansate vor fi retrase i nu vor fi ridicate deasupra nivelului general cu mai mult de 1 m. Nici o lucrare din crmid nu va fi ridicat cu mai mult de 1,5 m pe zi. Nu vor fi introduse crmizi sfrmate n lucrare dect dac este necesar pentru mpnare. Acolo unde este nevoie de blocuri de piatr tiate, toate tierile se vor efectua folosind un tietor cu disc mecanic. Lucrrile din crmid sau piatr finalizate vor fi protejate permanent mpotriva prbuirii, cderilor de mortar i scurgeri de lapte de ciment din plcile suspendate sau mpotriva altor efecte duntoare. Lucrrile vor fi lsate s se ntreasc nainte de a fi tiate i cioplite. Mortarul pentru crmidrie va fi Clasa M1 sau cum s-a stabilit cu Inginerul. Mortarul pentru lucrrile din blocuri din beton dens va fi de clasa M2 sau cum s -a stabilit cu Inginerul. Mortarul pentru lucrrile din blocuri din beton uor va fi de Clasa M3 pentru rezistene ale blocurilor 2 2 de peste 3.5N/mm i de clasa M4 pentru rezistene ale blocurilor de 2.8N/mm sau cum s-a stabilit cu Inginerul. Mortarul pentru alte construcii din blocuri peste nivelul DPC va fi de clasa M2, colorate dup acordul Inginerului. Mortarul pentru toate construciile din crmid sau piatr sub nivelul DPC va fi de clasa M1 sau cum s-a stabilit cu Inginerul. Construciile din piatr sub nivelul DPC vor fi aa cum au fost aprobate de ctre Inginer. Aderena va trebui s ndeplineasc cerinele locale. Antreprenorul va pregti pentru prob un panou de 1 m din crmid aparent. Panourile vor fi completate i mortarul va fi lsat s se ntreasc pentru cel puin 2 zile nainte de a fi prezentate pentru aprobare. (a) (b) Aprobarea pentru panourile de prob trebuie obinut a de la Inginer nainte de nceperea construciilor din crmid; Panourile de prob finale aprobate vor fi foloste ca ghid calitativ pentru lucrrile de crmid aparent i orice lucrri care nu ndeplinesc standardul panourilor aprobate vor fi respinse. Panourile de prob vor fi plasate acolo unde pot fi protejate i vor fi nlturate numai dup ce lucrarea de crmid aparent a fost aprobat; Dac panoul de prob este insuficient pentru a obine un standard satisfctor de utilitate, se pot cere panouri suplimentare pentru a obine aprobarea.
2

5 6 7

8 9 10 11 12

(c)

17.2
1

Construciile din crmid i cele din piatr, mbinarea i joantarea


Crmizile i blocurile de piatr vor fi aezate i mbinate n mortar n mod corespunztor, iar toate ncheieturile vor fi umplute cu mortar la fiecare strat.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(282)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

2 3 4 5

Acolo unde suprafaa zidriei nu ofer o aderen potrivit, mbinrile pereilor ce urmeaz a fi tencuii vor fi rzuii pn la o adncime de 12 mm. Construcia din crmid aparent va fi finalizat n conformitate cu practicile locale n domeniul construciilor. Lucrrile din crmid sau blocuri de piatr pentru suprafeele interne care nu vor fi tencuite vor fi finisate la nivel egal. Att pentru construciile din crmid ct i pentru cele din piatr, Antreprenorul va construi mbinri verticale/de contracie /expandare n conformitate cu cerinele acceptate internaional sau echivalentul local.

17.3
1

Pereii cu goluri
Prile interioare i exterioare ale pereilor cu goluri vor fi construite mpreun. Golurile vor fi late de 75 mm sau aa cum se specific n contract, i vor fi lipsite de mortar prin suspendarea unei scnduri de lemn de o lime suficient pentru a reine cderile, iar scndura va fi ridicat i curat periodic i ridicat cu lucrarea. Cderile de mortar pe legturi nu vor fi permise. Legturi ale pereilor din oel inoxidabil vor fi introduse la nu mai puin de 50 mm n fiecare arip, nclinndu-se spre faa extern n rnduri alternative la distane de 750 mm orizontal i 450 mm vertical. Legturile suplimentare ale pereilor n lateralele deschizturilor vor fi asigurate la fiecare rand. Toate golurile vor fi nchise cu lucrri din crmid sau piatr la deschizturi verticale. nchiztorii izolai vor fi folosii pentru a nchide golul la nivelul corniei/ancadramentului. Pe msur ce se construiete un zid, o arip nu se va ridica mai sus cu 450 mm peste cealalt. Tot mortarul n exces va fi nlturat din faa golului aripilor interioare i exterioare pe msur ce lucrrile continu. Izolarea peretelui cavitii va fi de minim 50 mm de discuri de izolare din ln mineral i se va pstra un spaiu de aer de minim 25 mm n interiorul cavitii. Discurile izolatoare vor fi tiate precis n jurul legturilor, deschizturilor etc, i vor fi instalate cu atenie fr a lsa spaii ntre discurile adiacente, fie vertical sau orizontal. Discurile izolatoare vor fi oprite n apropierea nchiztorilor de cavitate, la 20 mm distanta. Se vor furniza guri de scurgere prin lsarea deschis a rosturilor perpendiculare la intervale nu mai mari de 1 m n stratul imediat deasupra cavitii cu nu mai mult de 2 guri per deschiztur. Crmizile de aerisire vor fi cimentate prin caviti. Cavitatea din perei de sub rndurile rezistente la umezeal vor fi umplute la nivelul de 300 mm sub randul rezistent la umiditate cu un amestec uor de beton i vor fi finisate cu nclinare spre faa exterioar.

4 5 6 7 8 9 10

17.4
1 2 3

Rndul rezistent la umezeal


Rndurile rezistente la umezeal i compartimentele cavitilor vor fi peliculizate cu material polimer, iar acoperiurile i tviele preformate vor fi utilizate oricnd este posibil. Suprapunerea minim la mbinri va fi de 100 mm. Rndurile verticale rezistente la umezeal vor fi formate dintr -o singur bucat. Marginea dreapt a oricrui rnd rezistent la umezeal va fi meninut la acelai nivel cu faa expus a lucrrii din crmid i se va prelungi cu minim 25 mm peste nchiztura cavitii, n cavitate. Rndurile verticale rezistente la umezeal vor fi suprapuse n spatele oricrei tvie a cavitii peste o deschidere i peste orice rand orizontal rezistent la umezeal de la centuri. Tviele rezidente la umezeal se vor prelungi cu 150 mm dincolo de capetele pragului superior i vor avea praguri pentru a mpiedica scurgerea n interiorul cavitii.

4 5

17.5
1

Crearea consolei
Consola nu va depi 30 mm la fiecare rnd.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(283)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

17.6
1

Aderen la beton
Acolo unde construciile din crmid sau piatr urmeaz a fi legate de beton, aceasta se va 2 realiza prin intermediul unor legturi metalice aezate uniform (3 per m ), iar zidriile vor fi nlate ulterior betonului. Zidria aparent va fi legat de suprafeele noi sau existente de beton folosind dispozitive de fixare n conformitate cu specificaiile sau cu aprobarea Inginerului. Legturile fixate n mortar de ciment vor fi instalate i montate folosind un amestec puternic aprobat nu mai devreme de 2 zile nainte de a aeza zidria n jurul lor.

2 3

17.7
1

Subzidirea
Subzidirea n crmid va fi efectuat pn la un rnd al prii dorsale a structurii existente i va fi lsat s se ntreasc. Rndul rmas va fi aezat n mortar i mpnat strns de structura existent cu pene. Lucrarea n crmid din subzidire se va ntri timp de minim 7 zile nainte de uscare i nc 7 zile naintea punerii sub sarcin.

17.8
1

Cintrele i protejarea
Cintrele i protejarea folosite pentru construcia din crmid i piatr vor rmne n poziie at ta timp ct este necesar acestora pentru a dezvolta suficient rezisten pentru a mpiedica deformarea sau crparea mbinrilor.

17.9
1

Construirea cu crmizi sau piatr pe vreme rece


Materialele folosite vor fi ferite de nghe i nici o crmid sau bloc de piatr nu va fi aezat cnd temperatura ambiental este sub 3 C, cu excepia cazului cnd sunt luate msuri speciale. Antreprenorul va asigura c orice aditiv folosit n mortar nu cauzeaz o variaie a culorii mbinrilor. Lucrrile finalizate vor fi protejate corespunztor n timpul vremii reci. Construcia cu crmizi/piatr n timpul condiiilor de iarn va fi n conformitate cu reglementrile si stas-urile n vigoare. In timpul construciei, se vor pstra nregistrri ale condiiilor atmosferice inclusiv cele maxime i cele minime ale temperaturilor.

2 3

17.10
1

Pregtirea pentru tencuial


Dac nu se folosete un agent de aderen, tavanele de beton, grinzile tavanelor, stlpii i montanii vor fi degresate nainte de nceperea tencuielii, iar amestecul folosit pentru degresare va fi similar cu cel folosit pentru prima vopsire. Suprafaa betonului turnat va fi curat de praf, particule libere i alte materii. Suprafeele vor fi udate imediat naintea nceperii tencuirii. Unghiurile dintre perei i tavane, unghiuri verticale i mbinri dintre materialele diferite vor fi ntrite cu o pnz aspr de 90 mm aezat n tencuial i netezit cu mistria. Toate mbinrile dintre prtile de tencuial vor fi tratate asemntor. Bordurile unghiulare din metal expandat vor fi prevzute la toate colurile exterioare.

17.11
1

Fixarea panourilor de tencuial


Panoul de tencuial pentru tavan va fi fixat n cuie zincate de 40 mm, la distane de 150 mm astfel nct mbinrile s fie aezate alternativ. Vor fi asigurate traverse sau alte suprafee de fixare pentru a asigura c marginile panoului de tencuial sunt prinse n mod corespunztor. Capetele plcilor vor fi mbinate strns, iar marginile vor fi lsate la o distan ce nu depete 5 mm. Acolo unde plcile au fost tiate, cuiele nu vor fi la mai puin de 18 mm de marginile tiate. Cuiele vor fi btute cu capetele uor sub suprafa, dar nu vor rupe hrtia. Panoul de tencuial va fi aranjat cu ncheieturi lipite, cu marginile sigilate peste suporturi i va fi fixat la fiecare suport. Se va lsa un spaiu de 5 mm ntre fiecare panou i ntre panouri i punctele de sprijin i, unde panourile urmeaz a fi tencuite ulterior, mbinrile vor fi acoperite cu pnz de iuta, lat de 100 mm, aezat n tencuial.

2 3

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(284)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4 5

Sprijinul va fi asigurat la perimetrul tuturor panourilor, iar panoul de tencuial va fi fixat cu marginile acoperite cu hartie la unghiuri drepte fa de suporturile principale. Tavanele din panouri de tencuial vor fi finisate cu un strat nivelat de tencuial.

17.12
1

Tencuiala
Tencuiala va fi aplicat n mod normal n 2 straturi n conformitate cu instruciunile productorul ui, iar dozele vor fi folosite ct mai curnd posibil dup ce s -a adugat apa. Grosimea total a ambelor straturi nu va depi 13 mm. Acolo unde contractul prevede executia a 3 straturi, grosimea nu va depi 18 mm. Grosimea lucrrii n 2 straturi aplicat la tavane din beton i intradosuri sau panourilor de tencuial nu va depi 9 mm. Grosimea straturilor de finisare va fi n jur de 3 mm cu excepia locurilor unde tencuiala finisat este folosit, cnd grosimea va fi de 5 mm.

2 3 4

17.13
1

Tencuiala n vreme rece


Cnd temperatura ambiental este de 5C sau mai mic, poriunea din lucrri ce trebuie tencuit va fi mprejmuit complet. Temperatura ambiental va fi ridicat i meninut peste 5C pn la finalizarea tencuirii i hidratrii tencuielii.

17.14
1 2

Finisajele pardoselilor de beton


Pardoselile din beton vor fi finisate aa cum se specific n contract. Grosimea minim a oricrui strat de ciment sau mortar din beton va fi n conformitate cu urmtoarele: (a) (b) (c) aezat monolitic cu placa de baz 10 mm; aezat pe i legat n ntregime de o plac de baz 25 mm; aezat pe o membran de separare 75 mm.

Toate finisajele pardoselilor de beton vor avea o nclinaie ce va permite pardoselii s fie splat i apa s fie drenat printr-o scurgere potrivit.

17.15
1

Placarea pardoselii
Placarea pardoselii va respecta SR EN 12004 pentru placare rigida si SR EN 12002 pentru placare elastica.

17.16
1

Material pentru mozaic


Materialul pentru finisarea pardoselilor va respecta SR EN 13813.

17.17
1

Tencuirea exterioar
Grosimea total nu va fi mai mic de 20 mm. Amestecul va fi mortar clasa M4, iar primul strat va fi aplicat, nivelat, rzuit i lsat s se usuce timp de cel puin 3 zile n vreme cald i nu mai puin de 7 zile n temperaturi sczute sau vreme ploioas. Absorbia suprafeei primului strat va fi reglat, dac este necesar, prin udare nainte de aplicarea celui de -al doilea strat, care va fi colorat, nivelat i netezit cu o mistrie de lemn.

17.18
1

Placarea pereilor
Placarea peretilor va respecta SR EN 12004.

17.19
1

Dulgheria i tmplria
Oriunde este posibil, tierea i modelarea cherestelei, va fi efectuat nainte de efectuarea tratamentului de conservare. Acolo unde tierea sau modelarea trebuie efectuat dup tratare, suprafeele tiate i lucrate vor fi date cu 2 straturi de conservat. Dup tratare, lemnul va fi uscat riguros nainte de folosire.
(285) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

ntreaga tmplrie va fi tiat i mbinat ct mai repede posibil dup nceperea lucrrilor. Se vor lsa 3 mm pentru fiecare fa lucrat, cu excepia locurilor unde munca este descris n contract ca fiind finalizat. Cadrele, cofrajele i alte materiale de tmplrie vor fi securizate n cutii din lemn tare construite special pentru aceasta. Acolo unde nu au fost asigurate cutii din lemn tare, suprafeele primitoare vor fi astupate cu cepuri din lemn tare s au cu dopuri aprobate. Elementele fabricate ce urmeaz a fi vopsite vor fi grunduite la locul produciei.

17.20
1

Lucrrile de structuri metalice


Grinzile folosite in structurile de zidrie vor fi tiate la rece la lungimea dorita. Lungimea minima de suportabilitate la zidrie este 100 mm, iar forta minima de strivire la blocurile de beton este de 7 2 N/mm sau se va folosi o lespede de piatra pentru a distribui incarnarea. Lucrrile de structuri pe cadre de otel vor fi proiectate, detaliate, fabricate si ridicate conform SR EN 1991-1-1:2004. Daca nu se specifica altfel, toate structurile din otel in proces de umed sau predispuse la condens vor fi galvanizate conform SR EN ISO 1461:2009 cu o captuseala groasa de 85 m. Sudorii angajati in fabricarea structurilor metalice vor fi atestati SR EN 287. Se vor nltura rugina si orice impuritati de pe structurile metalice care vor fi incastrate in beton. Este obligatoriu ca toate structurile din otel care vor fi incastrate sa fie curatate conform SR EN ISO 8501-3:2007 si apoi tratate cu doua straturi de grund cauciucat. Tratarea suprafetelor se va face conform SR EN ISO 12944-1:1998 si va fi finalizata cu suficient timp inainte de a fi livrate in santier produsele. Testarea acestor materiale va fi organizata la cererea Inginerului. Toate structurile metalice de fixare vor primi acelasi tratament de protectie la fel de bun ca si partile care vor fi conectate. Dup strngere, toate suruburile ar trebui sa aiba cel putin doua fire surub iesite din piulitele de blocare. Lungimea cozii surubului va permite cel putin unui fir sa ramana vizibil intre piulita si capt. La cerere, urmtoarele teste vor fi efectuate: (a) (b) (c) Examinarea ultrasonica la SR EN 10228-3-2001; Test de penetrare SR EN 571-1:1997; sau Testul cu particule magnetice SR EN ISO 9934-2:2002.

2 3 4 5 6

7 8 9

17.21
1 2

Acoperiurile
Toate lemnele pentru acoperi din grinzi cu zbrele, grinzi i cpriori vor fi tratate mpotriva umezelii. Izolarea termic a acoperiului va fi capitonat cu saltele de vat mineral de minimum 150 mm ntre grinzile aezate deasupra tavanelor din panouri de tencuial.

17.22
1

Pardoseli din lemn


Grinzile din podele vor fi fie ncastrate n lucrrile din crmid sau piatr, fie inute n crlige de oel galvanizate, i vor fi potrivite aa cum se descrie n contract. Podirea va fi spaiat la 1,8 m deprtare i va fi groas de 50 mm pn la adncimea total a grinzilor sau 38 mm, prin rigidizri de 50 mm n unghi. Pardosirea cu scnduri va fi strns i btut n cuie de podele. Deschizturile potrivite vor avea margini teite late de 75 mm Coninutul de umezeal a lemnului la momentul ridicrii nu va depi 18%. Fiecare scndur va fi fie btut n 2 cuie sau btut n cuie ascuns de fiecare grind. Se va lsa o distan de 10 mm de la elevaia exterioar a construciei de crmid.

2 3 4 5

17.23
1

Cadrele uilor
Cadrele uilor vor fi fixate n deschizturi pregtite, gurite i prinse n 3 puncte per glaf.
(286) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

mbinarea dintre cadrele externe ale uilor i pereii adiaceni va fi n pan cu mastic butil aplicat cu un pistol sau alt chit aprobat.

17.24
1

Ferestrele
Cadrele ferestrelor vor fi fixate n deschizturi n conformitate cu instruciunile productorului i vor fi mpnate cu butil aplicat cu un pistol sau alt chit aprobat.

17.25
1

Geamurile
Cadrele geamurilor trebuie fixate corect la deschizatori conform instructiunilor productorului si trebuie permanent etansate cu butil sau alt chit recomandat.

17.26
1 2 3 4 5 6

Vopsirea
Toate emulsiile, vopselele, coloranii etc vor fi obinute de la productori aprobai de ctre Inginer nainte nceperii lucrrii propriu-zise. Vopselele vor fi folosite exact cum au fost primite de la productori i sub nici o form nu se va permite adugarea de diluani, usctori sau alt material. Chitul pentru tmplrie va fi un chit fr plumb de calitate aprobat intern sau extern, n funcie de locaie. Mrimile, grundurile i izolatorii vor fi de un anumit tip aprobat pentru a se potrivi cu suprafaa ce urmeaz a fi izolat. Toate podelele, feroneriile i suprafeele care nu urmeaz a fi vopsite vor fi acoperite n mod corespunztor i protejate pe msura desfurrii vopsirii. Culoarea final a pereilor i tavanelor va fi n conformitate cu schema de culori aprobat pentru contract i se vor pregti panouri de prob de 600 mm x 300 mm de ctre contractant dac este nevoie.

17.27
1

Faiana i gresia
Faianta si gresia vor respecta SR EN 12004:2008.

17.28
1

Acoperiul din beton uor


Acoperiul din beton uor se va turna la panta necesara si va respecta SR EN 491:2006. Inainte de turnare se aterne o amorsa de bitum si se lsa la uscat.

17.29
1

Asfaltarea acoperiului
Masticul bituminos se va turna conform SR 174 pe un substrat acoperitor turnat usor, cu imbinari la cel putin 50 mm. Acoperiul va fi jalonat cu puncte principale, linii de scurgere si arcade casetate, conform cerinelor.

17.30
1

Acoperirea cu un strat de bitum


Acoperirea cu un strat de bitum se va face conform SR EN 491:2006.

17.31
1 2

evile
Se vor asigura vane de izolare pentru serviciile de ap cald i rece pentru fiecare element major servit. Toate lucrrile la conducte vor fi susinute de brri fcut e n acest scop, legate de structura cldirii. Toate evile vor avea un grad potrivit de ventilare i scurgere cu permiterea micrii provocate de dilatare/contracie. Toate evile vor fi izolate, dac nu se specific altfel. Trebuie prevzute vane de golire pentru ntregul sistem de conducte n vederea drenrii complete a acestuia.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(287)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

17.32
1

Deschizturile din perei, pardoseli i tavane


Antreprenorul va tia deschizturile din perei, pardoseli i tavane pentru trecerea evilor i cablurilor i, acolo unde se descrie n contract, va prevedea i va fixa tuurile aprobate ale tuburilor tiate la acelai nivel cu suprafaa finisat. Toate deschizturile vor fi etanate pentru a mpiedica trecerea gazelor toxice sau explozive.

17.33
1

Toleranele pentru lucrrile la cldiri


Toleranele pentru lucrrile la cldiri, cu excepia celor descrise altfel n contract, nu vor depi abaterile permisibile de la nivelurile i dimensiunile acceptate n conformitate cu standardele i practicile internaionale sau echivalent local.

17.34
1

Instalaiile electrice
Toate instalaiile electrice vor respecta cerinele SR EN ISO 14001:2005.

17.35
1 2

Rosturile n construirea cldirilor


Culoarea profilelor metalice va fi conform cerintelor. Profilele metalice pentru acoperi vor fi proiectate sa reziste la vnt, zpada iar incarcarile de acces vor fi conform SR EN 10025:1/2004. Combinaia penelor de spaiere si profilul foii vor avea o rigiditate adecvata pentru a preveni devierile nedorite (precum pierderea echilibrului) in timpul construirii si ntreinerii. Foile vor fi livrate in antier tiate la lungimea dorita. Orice ajustare fcuta in antier se va face conform instruciunilor productorului folosind materialele adecvate. Orice foaie care prezint deteriorri ale stratului extern protector va fi refuza ta. Foile vor fi depozitate in condiii de sigurana in antier si vor fi ferite de praf. Intermitentele si umplerile vor fi ajustate profilelor folosite.

3 4 5

17.36
1

Articole ncastrate
Rosturile pentru ntreruptoarele n lucrrile din crmid, piatr i zidrie vor fi rzuite pn la o adncime minim de 25 mm pe msur ce lucrrile avanseaz i vor fi orientate n sus dup montarea ntreruptoarelor. Articolele ce urmeaz s fie fixate n construcii vor fi nglobate pe msur ce lucrrile evolueaz. Acolo unde este imposibil, Antreprenorul va utiliza profile pentru a forma buzunare de mrimea i forma necesare pentru a permite articolelor s fie ncastrate n ele. Toate conductele vor fi fixate nainte ca zidria s fie aezat. Construciile din crmid, piatr i zidria vor fi executate n jurul conductelor cat mai ordonat posibil, crend rosturi i suporturi care s coincid cu conductele oriunde este posibil. Piesele individuale vor fi modelate pentru a intra jurul conductelor unde este posibil fr deteriorri, iar zonele de mortar expus din jurul conductelor vor fi inute la minim.

3 4

17.37
1

Jgheaburile i burlanele
Dac nu se specific altfel prin acest contract sau prin reglementrile locale n domeniul construciilor, jgheaburile vor fi fixate de o fsie a unui panou de construcie fixat la o grind pentru a permite o distan de ventilaie, egal cu un perimetru continuu de 25 mm al jgheabului, protejat n interior de un ventilator.

17.38
1 2

Uile exterioare
Dac nu se specific altfel, uile cantinelor i birourilor se vor deschide spre nuntru, iar toate celelalte ui se vor deschide spre n afar. Uile pentru instalarea/nlturarea panourilor de control vor avea o nlime total a deschiderii de 2500 mm dac nu se detaliaz altfel.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(288)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

17.39
1 2

Uile interioare
Acolo unde este cazul, toate uile vor cuprinde suporturi din lemn uor pentru toate elementele de feronerie, ncuietori, clane etc. Toate uile interioare vor fi finisate cu un grund, strat protector i vopsea strlucitoare.

17.40
1

Lucrri de lefuire
Antreprenorul va: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Repara toate avariile; ndeprta toate marcajele, nveliurile i nfurrile temporare, dac nu este altfel ndrumat; Va cura toat lucrarea riguros nuntru i n afara, nlturnd toate mprocrile, depunerile, eflorescenele, gunoaiele i surplusul; Pe suprafeele pictate va retua defectele minore n lucrrile nou vopsite sau revopsite, potrivind cu atenie culoarea i finisnd marginile; Revopsi zonele marcate slab pn la crpturi sau mbinri; Regla, elibera i unge piesele mobile sau va executa alte lucrri pentru a asigura operarea simpl i eficient inclusiv a uilor, geamurilor, feroneriei, instalaiilor i componentelor.

17.41

Specificaii asupra lucrrilor structurale n oel


Materialele, proiectul, fabricarea i montajul de construcii din oel va fi n conformitate cu aceste specificaii i cu specificaiile naionale pentru construcii cu structura din oel pentru construciile de cldiri sau n conformitate cu alt document local sau comparabil european. Antreprenorul va trimite spre acceptare 2 copii cu toate informaiile desenate i scrise ctre Inginer. Dup acceptarea de ctre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea pentru potrivire, precizie, asamblare corect a lucrrilor din oel i pentru stabilitatea lor n timpul tuturor etapelor de ridicare, sub rezerva oricrei acceptri sau aprobare a desenelor. Facilitile pentru inspectarea i testarea preciziei i calitii lucrrilor i materialelor la faa locului i la locul fabricrii vor fi asigurate la cererea Inginerului.

17.41.1 General 1

2 3

17.41.2 Materiale 1 Toate materialele vor fi n conformitate cu standardele europene sau locale. Antreprenorul va trimite detalii amnunite asupra tuturor tipurilor de oel, seciuni de oel i factori de asamblare spre aprobarea Inginerului cu cel puin 6 sptmni nainte de fabricare. Se vor furniza certificate pentru a arta gradul, standardul de calitate i sursa tuturor materialelor cu cel puin 2 sptmni nainte de fabricare. Toate tipurile de oel vor fi testate n conformitate cu sta ndardele de calitate ale materialelor.

17.41.3 Proiectul Desenele privind aranjamentele generale 1 Desenele n plan i elevaie vor fi pregtite i vor arta liniile de reea, mrimea elementelor, dimensiunile principale, nivelurile elementelor i liniile centrale. Trebuie de asemenea prezentate i detalii la o scar mai mare dac acestea snt necesare pentru a evidenia asamblarea pieselor. Fiecrei piese i se va oferi o referin sau semn de ridicare. Desenele privind planul fundaiei 2 3 Desenele privind planul fundaiei vor arta locaia bazei, orientarea i poziionarea stlpilor i orice alte elemente n contact cu fundaiile. Desenele complete ale legturilor cu fundaiile vor fi expuse fie pe desenele construciilor din oel, fie pe desenele din beton. Acestea vor include uruburile de prindere, metode de reglare i piesele de mpachetare.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(289)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Desenele de fabricare 4 Desenele de fabricare vor arta toate detaliile necesare i dimensiunile pentru a permite fabricarea componentelor. Acestea vor conine lucrrile din oel permanente i fixrile temporare utilizate n timpul ridicrii. Antreprenorul va pregti aceste desene i calcule evideniind conexiunile dintre elemente. Antreprenorul va pregti i trimite detalii complete, cu cel puin 3 sptmni nainte de nceperea fabricrii si face urmatoarele specificatii: (a) (b) (c) (d) metoda de fabricare; procesul de sudare i procedura, acolo unde se specific sau este cerut de Inginer; desenele de fabricare; desenele conexiunilor..

Desenele de montaj 5 Antreprenorul va pregti i trimite detalii cu cel puin 3 sptmni nainte de a ncepe montajul construciilor din oel. si face urmatoarele specificatii: (a) (b) (c) (d) metoda de montaj, inclusiv succesiunea lucrrilor; tipul macaralei, ncrcturile macaralelor i suporturile la ncrcturile macaralelor; calculele eforturilor la montaj; detalii asupra oricror lucrri temporare necesare pentru a menine stabilitatea n timpul montajului i pan cnd lucrrile permanente stabilizeaz structura.

17.41.4 Proiectul 1 2 3 Lucrarea din oel va fi proiectat conform cu SR EN 1993 sau alt standard europea. Conceptul proiectului, metoda de proiectare i standardele vor fi clar menionate. Interfeele de proiectare vor fi clar definite ntre subcontractani. Proiectantul este rspunztor de strngerea informaiilor n timp util. Lipsa informaiilor pentru proiect nu va fi acceptat drept cauz a ntrzierii dect dac a fost stabilit n scris la nceputul contractului.

17.41.5 Fabricarea Generaliti 1 2 ntregul proces de fabricare va fi n conformitate cu SR EN 1993: Partea 2 sau alt standard european .. Antreprenorul va obine permisiunea Inginerului pentru a porni fabricarea. Antreprenorul va asigura sectiuni prefabricate pentru ca toleranele asupra dimensiunilor seciunilor transversale s fie conforme cu clauzele ISO 657-1, 657-2, sau EN 56 i EN 57, dup caz. Rectiliniaritatea i forma 3 Antreprenorul va asigura c nainte de montaj, un element structural nu se va abate de la rectiliniaritate sau forma specificat fie prin 1/1000 din lungimea general, fie cu 10 mm , oricare valoare este mai mic. Toleranele asupra formei i seciunilor transversale vor fi n conformitate cu codurile adecvate. Lungimea 4 5 6 Lungimea unui element nu se va abate de la lungimea proiectat cu mai mult de: pentru elementele comprimate finisate la ambele capete pentru rezemare: + 1 mm pentru alte elemente: + 0 mm pn la 4 mm Ansamblele precum penele i grinzile cu zbrele vor fi considerate ca un singur element la care se aplic aceste tolerane. Seciunile universale ale grinzilor 7 Grinzile dintr-o mrime de serie vor fi toate de acelai tip, fie seciuni n pant egale, fie paralele.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(290)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Riscul de coroziune 8 Seciunile din oel vor fi aranjate in asa fel incat sa fie redus riscul de coroziune. Seciunile trebuie sa ndeprteze apa de ploaie, iar detaliile care rein apa trebuie evitate. Toate seciunile goale, inclusiv gurile pentru uruburi vor fi acoperite pentru a preveni accesul umiditii n interiorul elementelor. Marginile ascuite 9 Toate excrescenele i bavurile ascuite vor fi nlturate prin polizare. Asamblarea n atelier 10 nainte de livrarea la antier, Antreprenorul va verifica, potrivi, prelucra i ambutisa grinzile cu zbrele i cpriorii care urmeaz a fi asamblai.

Conexiunile La mbinri
Generaliti 11 12 Gurile pentru uruburile, unde micarea urubului este permis, vor avea 2 mm toleran dac nu se arat altfel pe desene. Toate celelalte mbinri efectuate n atelierul de fabricaie vor fi conectate prin suduri sau uruburi cu toleran minim, dac nu se specific altfel n desene. Tierea termic 13 Tierea termic manual va fi permis numai pentru capetele dinspre perete ale grinzilor, pentru grinzile de acoperire i pentru zimuire. Se va obine acordul pentru tierea termic manual a marginilor ce urmeaz a fi sudate. Tot oelul tiat cu flacr ce va fi supus unei ncrcri dinamice sau de lucru sau care este susceptibil de a se fractura, va avea o margine polizat. Dimensiunile de tiere pentru metalul ce urmeaz a fi nlturat vor avea acordul prealabil al Inginerului. ntrirea excesiv a marginilor oelului ce urmeaz a fi sudat va fi evitat. Se vor forma tieturi interioare cu o raz ct mai larg. Antreprenorul nu va folosi guri tiate cu flacra pentru cleme sau boluri. Conexiunile de capt 17 Penele de fixare nu vor iei cu mai mult de 3 mm dincolo de marginile elementelor rezemate simplu. Plcuele de fundaie: gurile pentru monolitizare 18 Se vor crea guri de 50 mm diametru n toate plcuele de fundaie cu o arie mai mare de 0.5 m 2 pentru a facilita monolitizarea dup montajul stlpilor. Minimul pentru o gaur este de 0.5 m . Capetele elementelor comprimate 19 Capetele elementelor comprimate la mbinri sau baze dependente de contact pentru transmiterea efortului de compresiune vor fi pregtite astfel nct feele mbinate s fie n contact n zona cerut pe ntreaga suprafa. Pregtirea va fi efectuat prin polizare sau alt mijloc aprobat. Plcile de rigidizare 20 Unghiurile i faetele vor fi tiate sau polizate pentru a asigura o strngere fest a ele mentelor rigidizate de-a lungul marginilor unde contactul este esenial pentru transmiterea efortului de compresiune. Reazemele 21 Acolo unde un element structural este susinut de zidrie sau crmidrie, lungimea minim a reazemului va fi de 100 mm.
2

14

15 16

Gurile
Generaliti 22 23 Se vor da guri pentru uruburi i coliere. Gurile alungite vor fi lite mai mult dect cele nealungite pentru a permite micarea prii mai late a urubului de-a lungul fantei. Capetele uruburilor necate vor fi la acelai nivel cu suprafaa oelului.
(291) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

24 25

Excrescenele vor fi nlturate din toate gurile. Nu se va permite astuparea gurilor incorecte. Limite pentru guri Limitele pentru guri peste diametrului nominal al urubului sau colierului vor fi: (a) (b) (c) (d) Pentru uruburi cu diametrul ntre 10 - 24 mm Pentru uruburi cu diametrul ntre 30 - 36 mm Numai pentru uruburile de prindere Pentru coliere 1.5 (+0.3/ - 0.0) mm 2.0 (+0.4/ - 0.0) mm 6.0 (+0.5/ - 0.5) mm 0 (+0.15/ - 0.0) mm

26

Gurile 27 Toate gurile potrivite pentru uruburile de grad 4.6 i 8.8 vor corespunde una cu alta. Subgurirea 28 Gurile pentru uruburile cu diametrul mai mic cu 2 mm dect mrimea finisat vor fi subgurite i alezate la diametru ntreg. Gurile pentru coliere 29 Piesele ce urmeaz a fi conectate prin coliere vor fi gurite ntr-o singur operaie i alezate. Cnd acest lucru nu este posibil, prile vor fi gurite i alezate separat printr -o buc de ghisaer foarte precis. Gurile nu vor fi alezate pn cnd sudarea i alte proceduri de fabricare nu sunt finalizate.

17.41.6 Sudur Generaliti 1 2 3 Toate sudurile se vor efectua prin procesul de unire cu arc de metal conform SR EN 1011-2:2001 i SR EN 1047-2:2010 sau alt standard european dac nu se specific altfel. Consumabilele de sudur folosite vor fi alese pentru a asigura c proprietile mecanice ale metalului de sudur nu sunt mai slabe dect cele cerute pentru metalul printe. mbinrile vor fi pregtite n conformitate cu SR EN 1011 -2:2001 sau alt standard european corespunztor. Se vor lua msuri de precauie pentru a asigura curenia conexiunii nainte de sudare. Sudura prin puncte 4 5 Sudurile prin puncte vor fi efectuate folosind aceleai proceduri ca i pentru sudurile principale. Lungimea minim a sudurii de prindere va fi de 50 mm. Acordul Inginerului se va obine nainte de sudarea oelului de grad nalt. Sudura de capt 6 Plcutele suplimentare i cele de scurgere vor fi folosite pentru a asigura grosimea ntreag a gurii de intrare la capetele sudurilor. Plcuele vor fi identice i pregtite n acelai mod ca i materialul ce urmeaz a fi sudat. Calificarea sudorului 7 Toi sudorii vor fi calificai pentru a efectua tipul de sudur care trebuie realizat. Vor avea dovad certificat a testrii conform SR EN 287-2+A1:1999 Partea 1 sau conform altui standard european sau local. Testarea nedistructiv a sudurilor (NDT) (a) (b) nregistrarea testrii: Rezultatele testrii vor fi nregistrate i puse la dispoziie pentru inspectare din partea Inginerului. Inspectarea vizual a sudurilor: Inspectarea vizual se va efectua n conformitate cu ndrumrile oferite n SR EN 970:1999 sau n alt standard european potrivit, pe ntreaga lungime a sudurii i nainte ca NDT s fie efectuat de ctre un inspector calificat. Depistarea defectelor la suprafa: Acolo unde este necesar o mai atent examinare a suprafeei sudate ca rezultat al inspeciei vizuale sau n conformitate cu tabelul 1, se va
(292) Format R-2.2.2

(c)

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

folosi inspecia cu particule magnetice (MPI), n conformitate cu recomandrile SR EN ISO 9934-1:2001 sau ale altui standard european. Inspectarea penetrrii colorantului (DPI) poate fi folosit n conformitate cu recomandrile SR EN 3383 sau ale altui standard european. (d) Examinarea ultrasonic: Acolo unde este necesar examinarea ultrasonic (U/S) n conformitate cu tabelele 1 i 2, aceasta va fi folosit n conformitate cu SR EN 1714, Partea 1, nivelul 2B, sau cu alt standard european. Scopul inspeciei Inspecia vizual: nainte de Testarea Non Distructiva (NDT), toate sudurile trebuie inspectate vizual de ctre o persoan calificat. Grosimea plcuei mai groase unit cnd Testarea Non Distructiva (NDT) devine obligatorie pentru oelul de 43 de grade (toate dimensiunile sunt in milimetri) Incheietur n linie t <10 t >10 Filet suprapus t >20 Nu este obligatorie n T i n cruce t >20 Lungimea gtului >20 n T i n cruce t >20 t >12 n col t >20 t >30

(e) Partea A: Partea B:

Tipul sudurii Tipul mbinrii MPI U/S Tipul sudurii Tipul mbinrii MPI U/S Partea C:

Frecvena testrii ncheieturilor n Partea B Zonele de conexiune ale sudurilor din atelier Primele 5 ncheieturi identificate din fiecare tip, avnd aceleai dimensiuni de baz, grade ale materialului, geometrie a sudurii. Apoi, o ncheietur din 5 de acelai tip. Toate ncheieturile identificate

Zonele de conexiune ale sudurilor la faa locului Tabelul 17-1: Sudurile Scopul inspeciei Parametru Geometria sudurii Locaie Tipul sudurii lungime Profil Gat Lungime picior Nealiniere Discontinuiti Subtietur Tipul sudurii Toate Toate Toate ncheietur/filet Filet Toate Toate

Condiii speciale

Cerine de acceptare Per desene Per desene Per desene Per desene Per desene

Aciune de remediere Reparare Raportare la inginer Reparare Reparare Reparare

Incheietur n cruce

Per desene Reparare

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(293)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

ale suprafeei

Crpturi

Toate

Nepermis

Reparare & mrire MPI la 100% Reparare & mrire U/S la 100%

Discontinuiti ale subsuprafeei

Crpturi

Toate

Nepermis

Tabelul 17-2: Criterii de acceptare a calitii sudurii

Fixarea Cu suruburi si Nituirea


Generaliti 8 Toate conexiunile fixate cu uruburi i nituite vor fi proiectate n conformitate cu SR EN 1993 sau alt standard european, dac nu se specific altfel. Gurile 9 Gurile vor fi date cu o toleran maxim n poziie de 2 mm. Orice nealiniere a gurilor vor fi raportate Inginerului.

aibele de distanare
10 11 Cnd elementele conectate au un tratament protector al suprafeei finisate care poate fi avariat de ctre piuli sau capul urubului n timp ce este ntors, se va aeza o aib sub partea rotativ. Cnd capul urubului sau piulia este n contact cu o suprafa nclinat la mai mult de 3 grade, se va introduce o aib pentru a obine o rezemare satisfctoare. Blocarea piulielor 12 Se vor furniza dispozitive sigure de blocare pentru piulie pe toate uruburile supuse tensiunii sau vibraiilor altele dect frecarea cu uruburile. uruburile 13 14 uruburile vor fi aezate n guri fr forare. Introducerea prin forare a uruburilor este strict interzis. Nu se vor folosi grade diferite de uruburi cu acelai diametru n aceeai structur, dect cnd s -a stabilit cu Inginerul. Umplerea n folosirea uruburilor obinuite 15 16 Prile conectate vor fi unite ferm. Dac exist vreun spaiu rmas care poate afecta integritatea ncheieturii, se va demonta i se va introduce o umplutur. Acolo unde prile nu pot fi unite prin alunecare fr deformarea oelului, se pot face rectificri prin lrgirea unei guri, cu condiia ca proiectul conexiunii s permit utilizarea unor guri i uruburi de diametru ma mare.

17.41.7 Tratamentul De Protejare Generaliti 1 2 Antreprenorul va trimite detalii asupra tratamentelor propuse pentru toate lucrrile din oel ctre Inginer pentru aprobare cu cel puin 3 sptmni nainte de startul fabricrii. Daca santierul este situat ntr-un mediu urban, se poate considera ca fiind un mediu normal cu dioxid de sulf, acid, alcali i poluare cu sare sczute. O zon la distan de 2 metri de ecranul de protecie trebuie considerat a fi mediu poluat cu acid sulfuric, dioxid de sulf sau ali poluani n aer. Stratul protector va avea o garanie recomandat de peste 20 de ani. Construciile exterioare din oel vor fi galvanizate conform SR EN 729 sau vor fi acoperite cu un strat de vopsea care ofer protecie echivalent. Suprafeele din oel ce urmeaz a fi ncastrate n beton vor fi lsate nevopsite i nu trebuie curate cu aer comprimat.

3 4 5

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(294)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Pregtirea suprafeei 6 7 8 Toate construciile din oel vor fi curate cu aer comprimat conform SA 2 1/2 apoi tratate cu 2 straturi de grund cu uscare rapida, daca nu se noteaza altceva pe desene. Standardul curatarii prin aer comprimat va fi in conformitate cu SR EN ISO 8501 Partea A1 sau alt standard european. Antreprenorul va aranja eantionarea i testarea materialelor pentru tratamentul suprafeei dup ndrumrile Inginerului. Legturile 9 Toate legturile construciilor din oel vor primi tratament protector la un standard la fel de bun ca i prile mbinate. Suprafeele inaccesibile 10 nainte de asamblarea construciilor din oel, suprafeele care vor fi ulterior inaccesibile vor fi tratate la acelai standard ca i suprafeele adiacente. Suprafeele de contact 11 Suprafeele de contact vor fi tratate aa cum se specific pentru suprafeele adiacente, mai puin pentru suprafeele de contact ale ncheieturilor HSFG prinse cu uruburi. Acolo unde vopseaua de grund este specificat, suprafeele vor fi unite ct timp vopseaua este nc ud. Protejarea suprafeelor de contact 12 Suprafeele de contact prinse n uruburi vor fi ferite de contaminare prin mascarea dup tratament pn cnd ncheieturile snt pe cale de a fi executate. Grunduirea 13 14 15 16 17 Straturile nu vor fi aplicate suprafeelor afectate de nghe, cnd temperatura ambiental este sub 4 grade sau cnd cldura le poate avaria. Suprafeele curate cu aer comprimat vor fi grunduite n 4 ore de la curare, fr a permite contaminarea sau reruginirea. Suprafeele curate manual vor fi grunduite nainte s apar contaminarea sau reruginirea. Suprafeele acoperite cu metal vor fi grunduite imediat dup curare fr a permite dezvoltarea de pete. Dac stratul este defect, instruciunile vor fi obinute de la Inginer nainte de grunduire. Sistemul de protecie Partea lucrrii structurale Pregtirea suprafeei SR EN ISO 12944-1:1998 Tabel 4 Referin Descriere general a sistemului de acoperire Grund Substrat(1) Substrat(2) Strat de suprafa Grosimea peliculei uscate* (microni)

Toate lucrrile din oel vopsite Intern Extern/expus

Sa 2

* Antreprenorul va elabora un program al sistemelor protectoare propuse prin completarea tabelelor 3 i 4, pentru aprobarea din partea Inginerului Tabelul 17-3: Sistemele de acoperire cu un strat protector al vopselei

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(295)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Partea lucrrii structurale

Pregtirea suprafeei

SR EN ISO 12944-1:1998 Tabel 4 Referin

Descrierea general a sistemului de acoperire Strat galvanizat minim 85 de microni conform SR ISO 1460 intern i extern

Grosimea peliculei uscate* (microni)

Toate lucrarea din oel galvanizat

Sa 2

* Antreprenorul va elabora un program al sistemelor protectoare propuse prin completarea tabelelor 3 i 4, pentru aprobarea din partea Inginerului Tabelul 17-4: Sistem de protecie galvanizat 18 Fiecare program va arta urmtoarele: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Partea din armtura de oel pentru construcii ; Pregtirea suprafeei; Aplicarea stratului; Numele produsului folosit pentru fiecare strat; Grosimea n microni; Garania pn la prima lucrare de ntreinere.

Protejarea construciei din oel ncastrat parial n beton 19 Se va pune la dispoziie un sistem de protecie la cel puin 75 mm n beton. Cand lungimea oelului ncastrat este mai mic de 300 mm, sistemul de acoperire va fi aplicat pe ntreaga pies. Protejarea construciei din oel galvanizat aflat n contact cu betonul 20 Lucrrile din oel cu straturi din metal neferos i expuse vremii sau n zone ce vor fi splate regulat vor fi acoperite cu un strat de bitum negru, gros de 60 de microni, nainte de ncastrarea parial n beton. Bitumul se va prelungi cu 500 mm deasupra vrfului betonului i cu cel puin 75 mm sub vrful betonului. Dup montaj, se va aplica un strat suplimentar de bitum negru, gros de 60 de microni pe prile expuse ale uruburilor de prindere i alte legturi, suprapunndu -se peste zonele adiacente cu 50 mm. Protejarea construciilor din oel ncastrate n lucrrile de crmid 22 Se va aplica un sistem integral de protecie tuturor construciilor din oel ncastrate n zidria de crmid. In plus, se va aplica un strat barier de bitum negru, gros de 60 de microni nainte ca lucrarea din oel s fie ncastrat n crmidrie. Repararea proteciilor avariate ale metalului 23 Zonele mici de avarii ale straturilor galvanizate cu un diametru mai mic de 10 mm pot fi reparate cu vopsea bogat n zinc. Pentru zonele mai mari avariate, Antreprenorul va propune un sistem de vopsire ce poate fi aplicat pentru a asigura proprieti similare i compatibilitate cu tratamentul suprafeei. Orice astfel de reparaie va fi trimis Inginerului pentru aprobare. Acolo unde sistemul de vopsire este avariat de sudarea la faa locului, sistemul de protecie mpotriva coroziunii trebuie reparat n ntregime.

21

Montajul La Faa Locului


Generaliti 24 Antreprenorul va trimite o declaraie scris privind metodele de lucru i o va trimite Inginerului pentru aprobare cu cel puin 3 sptmni nainte de nceperea montajului. Toat ridicarea de construcii din oel va fi efectuat n conformitate cu SR EN 1993: Partea 2 sau cu alt standard european potrivit. Stabilitatea temporar i eforturile din oel din timpul montaj ului vor fi verificate ca parte a proiectului.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(296)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

25 26 27

Antreprenorul va asigura c msurile de siguran a lucrrilor snt folosite permanent n conformitate cu standardele europene. Procedurile de depozitare i manevrare vor asigura c avariile asupra straturilo r protectoare snt minimalizate. Orice lucrare din oel avariat n timpul descrcrii, transportului, depozitrii sau montajului va fi reparat pentru a fi n conformitate cu standardele de fabricare aa cum sunt date n aceste specificaii. Echipamentele de tiere termic sau sudare nu vor fi folosite la faa locului fr aprobare. Toleranele la montaj Abaterile maxime permise n montajul construciilor din oel vor fi cele specificate n tabelul 5 luand n considerare efectele temperaturii asupra structurii. Element n nivel Fundaie Perete vertical, la suport al construciei din oel Surubul fundaiei cu reglare minim de 25 mm. Surubul fundaiei, nereglabil Poziia la baza primului stlp ridicat Dimensiunile generale ale planului: Lungime, L <30 metri Lungime, L >30metri Vericalitatea coloanei pe nlimea etajului. Un singur etaj Mai multe etaje Pentru h<3m toleran permis 5mm Pentru h>15m toleran permis 25mm Distana dintre suprafeele de rezemare Alinierea stlpilor din perimetrele adiacente Grinzile planeului, nivel specificat Grinzile planeului, nivel la fiecare capt Grinzi adiacente, nivel Alinierea grinzilor (min. 5mm) +0/-30 3 abatere (n mm) n profunzime +25/-5 +45/-5 n locaie 25 20 3 5 20 20+0.25(L-30)

28

29

) -

h/600 ) Min 5 ) Max 25 1.5 10 h/600

10 5 10 -

Tabelul 17-5: Abaterile permise pentru fundaii, perei, uruburi i componente

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(297)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

18
18.1
18.1.1 1

CONDUCTE I LUCRRI AUXILIARE


Asigurarea calitii
Certificare Antreprenorul va asigura certificarea conductelor, ndeplinind cerinele indicate n Specificaii: (a) (b) certificatul productorului; certificatul testrii de laborator.

2 3

Conductele vor fi testate n fabric i vor fi supuse testelor hidraulice i de impact. Toate bunurile importante vor avea certificate de aprobare, emise de INCERC, Ministerul Sntii i Ministerul Lucrrilor Publice i Planificrii Regionale (MLPAT), anterior utilizrii acestora n Romnia. Costurile eantioanelor, transportul lor la laborator i testarea se consider incluse n preurile unitare i nu vor fi pltite separat. Inspecii Autoritatea Contractanta, Inginerul sau reprezentanii autorizai ai acestora vor avea dreptul s inspecteze conductele sau s asiste la producerea i la testele de control al calitii conductelor. Astfel de inspecii nu vor scuti Antreprenorul de responsabilitile sale de a asigura produse care respect standardele aplicabile din cadrul Specificaiilor. Alternativ, Antreprenorul poate prezenta Inginerului certificate emise de laboratoare autorizate prin care se arat c materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar rezultatele sunt satisfctoare. n acest caz Inginerul va avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a renuna la alte teste. Dac Autoritatea Contractanta nu dorete s asiste la producerea, testarea sau finisarea conductelor, nu nseamn c el aprob produsele sau testele. Raportri Antreprenorul va prezenta date suficiente pentru evaluarea global a conductei propuse. Aceste date vor include, minimal, urmtoarele informaii specifice: (a) (b) detalii asupra materialului, specificaiilor i furnizorilor conductelor; detalii ale mbinrilor, inclusiv construirea.

4 18.1.2 1

3 18.1.3 1

18.1.4 1

Aprobarea materialelor nainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrri permanente, Antreprenorul va supune aprobrii Inginerului numele productorului sau furnizorului propus, o specificaie de material i detalii ale locului de origine sau de producie. Dac se cere de ctre Inginer, Antreprenorul va furniza acestuia pentru pstrare o copie a oricrei astfel de comenzi fcute. Toate materialele folosite n lucrrile permanente trebuie s fie noi, n afara cazului cnd folosirea materialului vechi sau pus la punct (renoit), este permis n mod expres de ctre Investitor.

18.2
1 2

Transportul, manipularea si depozitarea conductelor


Datorit propriettilor fizice suprafata tevilor se poate deteriora cu usurint. Pentru evitarea acestui fenomen, este necesar ca tevile s fie manipulate, transportate si depozitate cu precautie . Transportul, manipularea i depozitarea conductelor i a accesoriilor pentru mbinare se va face cu vehicule adecvate, ncrcate i descrcate sub supravegherea atent. Pe durata transportului, conductele nu vor depi lungimea vehiculului si vor fi legate ntre ele pentru a elimina balansarea lor. Tuburile vor fi transportate numai cu mijloace de transport prevzute cu platforme. Tevile transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, n asa fel ca acestea s nu lunece si s nu fie deteriorate .
(298) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Cnd conductele sunt transportate una n interiorul celeilalte, se va acorda atenie ca: (c) (d) (e) conductele s fie curate; s fie asigurat acoperirea capetelor libere; conductele din stratul inferior s nu fie ncrcate cu sarcini care ar putea s l e deterioreze sau deformeze;

5 6

Conductele vor fi manipulate cu mare atenie la ncrcare i descrcare. Se va evita manipularea brutal a conductelor. Trrea conductelor pe sol nu este permis. Pe durata transportului, conductele nu se vor sprijini pe mbin ri, pe elementele metalice ale vehiculelor sau pe alte pri unde ar putea aprea o sarcin concentrat datorat greutii conductei sau ocurilor produse de vehicul. Manipularea tevilor se poate face manual cnd dimensiunile tevilor si greutatea lor o permit , sau cu ajutorul utilajelor de ridicat, motostivuitor, macara , etc. Pentru evitarea deteriorrii tevilor n cazul manipulrii cu ajutorul utilajelor, se vor utiliza sufe de ridicare din material textil. Antreprenorul va avea grij pentru a tranee, a pozrii i mbinrii. preveni deteriorarea conductelor pe durata coborrii n

7 8 9 10 11

La stivuire, stiva de tuburi nu va depi nlimea de depozitare de 2 m. Nu se permite depozitarea peste tuburi a altor materiale. Conductele vor fi depozitate n zone ferite de lumina direct a soarelui i n conformitate cu recomandrile productorului. La depozitarea pe antier, terenul va fi neted, fr pietre. Depozitarea se face pe sortimente, in locuri special amenajate, avandu-se grija sa nu fie puse in contact cu substante chimice agresive pentru materialul conductei (combustibil de motor, solveni sau alte lichide similare) sau cu materiale abrazive. Nu sunt admise zgrieturi sau striatiuni cu o adncime mai mare de 10% din grosimea peretelui conductei. Pentru depozitarea pe termen lung la temperatura ambiental medie, se va lua n considerare nlimea stivelor pentru a evita deformarea posibil a diametrelor conductei. Se recomand o nlime maxim a stivelor de 1 m.

12

18.3
1 2

Pozarea conductelor
La pozarea conductelor se vor respecta prevederile din STAS 8591/97 - Amplasarea in localitati a retelelor subterane. Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite prezenta pe patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei. Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar in cazul imbinarii prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator. Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului ambiant se va avea grija ca inainte de instalarea in sant aceasta sa corespunda mediului de lucru. Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in conducte a uneltelor sau a altor materiale. In timpul lucrarilor sau cand acestea sunt oprite (inclusiv noaptea), capetele deschise ale conductelor vor fi obturate provizoriu cu un capac etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este inundat. Conductele de dimensiuni mari necesit utilizarea unui aparat special de tragere. Dac este posibil, conductele vor fi pozate n linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari i acestea vor fi obinute prin devieri la mbinri. Dac nu se specific altfel de ctre Inginer, aceste d evieri nu vor depi 3 (trei grade) pentru conductele cu diametre de pn la 250 mm i 2 (dou grade) pentru conductele cu diametre mai mari. Dac nu se poate realiza o schimbare de direcie prin devierea la mbinri a conductelor drepte obinuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasrile aproximative ale acestor coturi vor fi indicate n Desene i poziiile sale exacte vor fi determinate mpreun cu Inginerul pe antier.

3 4 5

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(299)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Schimbarile directiei tronsonului de conducta de PEID, pot fi permise functie de capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea, trebuie mentinut tubul pozitionat central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine. Conductele care vor functiona in regim gravitational, vor fi pozate consecutiv n linii drepte ntre cminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de mbinare vor fi construite n pereii cminelor pentru a asigura o mbinare strns ntre conduct i cmin. Dup pozare i mbinare, seciunea finalizat dintre cmine va forma un tub continuu susinut pe toat lungimea sa, cu radierul n conformitate cu aliniamentul i nclinaia prezentate n Desene. Fiecare seciune dintre cmine este verificat extern dac este dreapt, cu ajutorul unui fir paralel cu cota proiectat a radierului i cu susinere pe intervale care nu depesc 7,5 m i de asemenea este verificat intern cu ajutorul razei de lumin (fascicul laser sau lumin solar reflectat de o oglind). Toate conductele i cminele vor fi pozate i construite conform Desenelor sau conform indicaiilor Inginerului, cu urmtoarele tolerane, dac Inginerul nu stabilete n alt mod: (f) (g) deviaia maxim permis la cota radierului nu va depi 2,0 cm pe o seciune ; aliniamentul i amplasarea n plan nu vor devia cu mai mult de 20 cm. Deplasarea axial a conductelor la intrarea i la ieirea din cmin nu va depi 2 cm.

10

11

12 13 14

Daca tuburile din poliesteri armati sunt ovalizate vizibil datorita sarcinilor rezultate din ambalare si depozitare, se lasa in conditii lipsite de astfel de sarcini minim 24 ore inainte de instalare. Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva intemperiilor. Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand operatiunile de montaj ajung in dreptul lor. Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de acoperirea conductelor. Inginerul va verifica conductele pe antier, iar Antreprenorul va marca toate conductele defecte sau deteriorate stabilite de Inginer, le va scoate imediat de pe antier i le va nlocui cu unele corespunztoare, pe cheltuiala proprie. n Lucrri se vor ncorpora numai conductele marcate de Inginer ca fiind corespunztoare. n momentul n care fiecare conduct este amplasat n poziia sa final i este mbinat, traneea va fi umplut, lsnd doar mbinrile neacoperite. Materialele utilizate pentru umplere i plasarea i compactarea lor vor fi n conformitate cu Desenele cu cerinele Angajatorului i cu cerinele Specificaiilor. mbinrile vor rmne neacoperite pn sunt ndeplinite cu succes testele hidrostatice i Inginerul i-a dat aprobarea pentru acoperirea mbinrilor. Acolo unde anurile au fost spate i exist probabilitatea ca apa subteran s curg in orice pat granular i s nconjoare conducta, Antreprenorul va asigura scuturi exterioare din argil impermeabil la o distan maxim de 50 m de-a lungul anului. Aezare pe beton i ap (cnd este aplicabil) apele vor fi turnate ntr-un strat de grosime si calitate mentionata prin proiectul de specialitate n funcie de dimensiunile indicate n desene cu goluri la fiecare mbinare ntre conducte. nainte de instalarea apei sau a mediului adiacent, conductele vor fi susinute la fiecare mbinare de blocuri sau crmizi din beton prefabricat, cu o membran impermeabil n dou straturi sau prin alt metod adecvat. Suprafaa elementelor de susinere va fi perfect neted cel puin 75 mm x 75 mm sub conduct i mrimea blocurilor va fi capabil s susin conducta. Pentru susinere lateral pot fi folosite pene din lemn de esen tare. Betonul va fi vibrat, btut i lucrat sub i n jurul conductei, urmnd s aib contact direct cu partea inferioar a conductei. Betonul nu va fi turnat pn ce anul nu a fost verificat i conductele i mbinrile nu au fost verificate, testate i aprobate. Antreprenorul va lua toate precauiile necesare pentru a se asigura c conductele i rosturile de expansiune nu se mic cnd este turnat betonul sub i n jurul lor, iar betonul va fi turnat, acolo unde este posibil, ntr-o singur etap. Dup testare i la cel puin 24 de ore dup ce patul de aezare din beton a fost aezat un material de umplere va fi aplicat i compactat manual n jurul conductei la minim 300 mm deasupra

15 16

17

18

18.3.1 1 2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(300)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

coroanei conductelor n straturi ce nu depesc 150 mm. Aplicarea i compactarea va fi fcut n mod egal pe ambele laturi ale conductei. 4 18.3.2 1 Betonul cu ciment cu ntrire rapid sau ciment aluminos va fi folosit doar conform instruciunilor i nu n contact cu conductele fabricate din materiale sintetice. Materiale granulare pentru patul de pozare Dup ce partea inferioar a anului a fost nivelat i consolidat, un pat de pozare cu grosimea necesar, care n general va fi de 1/4 din diametrul exterior al conductei, minim 200 mm, va fi amplasat pe ntreaga lime a anului i compactat n straturi ce nu depesc 150 mm g rosime cu ajutorul unui compactor vibrator adecvat. Suprafaa compactat a patului de pozare va avea un nivel puin mai nalt dect cel al nivelului cerut al radierului interior al conductelor. Conductele vor fi aezate i vor fi aduse la nivelul cerut prin ndeprtarea cantitii necesare de pat de fundare compactat. Materialele granulare pentru patul de pozare vor fi compactate prin mijloace manuale n straturi ce nu depesc 150 mm grosime fiecare cu un nivel de aproximativ jumtate din diametrul conduc tei. Dup testare, materialul de umplere selectat va fi aezat i compactat manual n jurul conductei la minim 300 mm deasupra coroanei conductei n straturi ce nu depesc 150 mm. Fiecare aezare i compactare va fi efectuat n mod egal pe ambele laturi ale conductei. Pentru a asigura compactarea adecvat a materialului granular pentru patul de fundare, spaiul minim dintre coloana de ancoraj i elementele de susinere din lemn ale anului va fi de minim 150 mm, iar Antreprenorul trebuie s aloce o limea necesar anului pentru a respecta aceast cerin. Nu este permis pozarea fr pat de fundare. Pat de pozare i fixare pentru conducte flexibile Dup pregtirea anului, patul de pozare pentru conducte va fi aezat n straturi ce nu depesc 150 mm grosime fiecare i va fi bine compactat. Primul strat pentru materialul de umplere n vederea fixrii va fi aezat i compactat atent, o atenie special fiind acordat eliminrii golurilor din zona de sub linia central a conductei. Fixarea va continua prin compactarea n straturi de 150 mm grosime n mod egal pe ambele laturi ale conductei pentru a preveni deplasarea lateral i finalizat la o nlime mai mare dect coroana conductei. Retragerea elementelor de susinere n timpul aezrii patului de pozare, toate materialele de mprejmuire sau fixare, elementele de susinere laterale temporare i de acoperire vor fi ridicate progresiv, ca i n cazul amplasrii acestora, cu excepia cazurilor cnd exist indicaii s fie lsate n acelai loc. ntreaga lime va fi umplut cu material granular de umplere, elemente de mprejmuire sau fixare i compactat adecvat pentru a elimina golurile dar i pentru a obine susinerea proiectat a conductei. Montarea conductelor Verificate nainte de acceptare, gulerele, capacele sau discurile de protecie de la capetele flanelor, elementelor ncorporate/speciale de mbinare sau fitingurile nu vor fi ndeprtate pn cnd conductele, elementele ncorporate/speciale sau fitingurile urmeaz s fie coborte n an. nainte ca o conduct s fie cobort n an, va fi verificat cu atenie pentru a se asigura c straturile de acoperire exterioar sau cptuire interioar sau de izolare nu sunt deteriorate. Acolo unde este necesar, interiorul conductelor, al elementelor ncorporate i al fitingurilor va fi curat cu atenie. Orice conducte avariate sau orice deteriorare a straturilor de acoperire sau cptuire vor fi reparate sau respinse conform indicaiilor. Cnd sunt folosite conducte sintetice cu mbinare cu adezivi p e baz de solvent, exteriorul mufei va fi verificat i orice zon albit sau decolorat din cauza expunerii la lumina soarelui va fi ndeprtat nainte de aplicarea solventului. Conductele sintetice cu mbinri continue expuse la temperaturi ambientale ri dicate n timpul montrii, vor fi rcite cu ap sau n mod natural nainte de acoperirea complet. Contracia termic va fi permis s aib loc nainte ca conducta s fie strns fixat la coturi, vane, mbinri n T sau alte fitinguri.

18.3.3 1

18.3.4 1

18.3.5 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(301)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

n timpul montrii, este recomandat un compresor cu aer comprimat sau un dispozitiv de scoatere pentru a preveni prinderea materiilor strine n conduct. La finalizarea montrii, toate materiile strine care pot rmne n conduct vor fi ndeprtate. Conductele vor fi fixate atent pentru a preveni flotaia cnd montarea se face pe sol acvifer. Tierea conductelor Toate conductele vor fi tiate conform instruciunilor productorului, folosind echipamente specializate. Capetele tiate ale conductelor din materiale plastice armate cu fibr de sticl vor fi etanate cu rin furnizat de productor dar folosind un pigment diferit de cel al conductei.

18.3.6 1

18.4
1

Realizarea umpluturilor
Umplutura traneei cuprinde doua zone bine definite si anume: (h) (i) Zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, necesara asigurarii stabilitatii conductei. Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia.

Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: (j) (k) (l) (m) materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale solidificate; pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau o protectie de beton; nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari ulterioare; compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm.

3 4 5 6

Compactarea se va face manual sau cu echipament usor, pentru a nu periclita stabilitatea tubului. Zona de umplutura va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru acoperirea tubului. Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 30 cm, astfel incat tuburile sa nu sufere nici o deteriorare. Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este acceptata in procente foarte mici pentru zona de umplutura. In cazul in care exista si particule de peste 40 mm, materialul trebuie refuzat.

18.5
1

mbinarea conductelor - conditii generale


mbinrile se vor realiza n conformitate cu instruciunile productorului. Societatea responsabil de realizarea proiectului va folosi serviciile de consultan tehnic oferite de productori pentru a instrui executanii mbinrilor n metoda de mbinare. Dac productorii recomand folosirea unor garnituri de mbinare, Societatea responsabil de realizarea proiectului le va folosi pentru efectuarea tuturor mbinrilor de conducte. nainte de a face orice mbinare, toate garniturile vor fi curate i uscate atent i meninute n aceast condiie, folosind un lubrifiant recomandat de productorul de conducte pn cnd mbinrile au fost complet realizate sau asambla te. n ciuda oricrei flexibiliti conferit la mbinarea conductelor, conductele trebuie poziionate sigur pentru a preveni eventuala micarea n timpul sau dup realizarea mbinrii. Conductele din material sintetic cu mbinri continue pot fi mbinate n vrful anului nainte de montarea lor n an.

18.6
1 2

mbinri la conductele de plastic


Antreprenorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara recomandate de furnizori pentru montarea conductelor de plastic. Conductele din polietilena de inalta densitate se imbina prin urmatoarele procedee: (a) (b) sudura cap la cap (imbinare nedemontabila); electrofuziune (imbinare nedemontabila);

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(302)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

(c) 3

imbinare cu flanse (imbinare demontabila).

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem integrat din polietilena, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea conductelor. Sudura cap-lacap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi electrofuziunea ar putea fi preferat prioritar, din cauza lipsei de spatiu. mbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat. Sudarea cap la cap Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare si avand aceeasi grosime a peretelui. Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre mai mari de 63 mm. Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu. Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate avand ciclu dublu de functionare. Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita. La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata. Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din polietilena de inalta densitate se vor respecta instructiunile producatorului echipamentelor de sudura. Imbinarea prin electrofuziune Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane electrosudabile, precum si a unui echipament special. Suplimentar, se vor inregistra la folosirea echipamentului urmatorii parametri: (a) (b) (c) (d) (e) identificarea operatorului; numarul operatiei; data si ora efectuarii acesteia; originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare; parametrii ciclului de sudare.

4 18.6.1 1 2 3 4

5 6 18.6.2 1 2

Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare atentie procedurilor astfel incat: (a) (b) suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie inlaturata. toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate, inainte ca acestea sa fie asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuoasa. Daca se foloseste procedeul de stergere, este foarte important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza sa fie asamblata este uscata. dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu exista deplasari in timpul procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si racire. protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia sa nu contamineze imbinarea.

(c) (d)

18.7
1

mbinri cu mufa
In general tuburile prin care curgerea apelor se va realiza gravitational se livreaza cu mufele de racord corespunzatoare, astfel incat aceste conducte constituie efectiv un sistem de conducte cu capat drept si mufa. Tuburile din poliesteri armati cu fibra de sticla sunt prevazute cu un inel de cuplare realizat dintr-un laminat de fibra de sticla si rasina care are incorporat pe toata latimea lui o garnitura de etansare
(303) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

din cauciuc care ii confera o usoara imbinare si asigurarea etanseitatii pe toata durata de viata a sistemului. Daca este necesar, pe santier se pot realiza racorduri suplimentare pentru conductele taiate si pentru imbinarea pieselor speciale. 3 Dac conductele din PVC trebuie tiate la o lungime anumit, acestea vor fi tiate perpedicular pe axul conductei. Bavurile de la tiere vor fi nlturate cu un cuit. Cepul i mufa vor fi curate fr noroi sau nisip i inelul va fi amplasat corect n canal. Garniturile (inelul) de cauciuc a racordului si capatul drept de imbinat trebuie sa fie curatate si unse cu lubrifiant recomandat de producatorul tuburilor, inainte de efectuarea imbinarii, astfel incat sa nu se usuce.

18.8
1 2 3 4

mbinri cu flan
Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea unei piese speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta prin una dintre imbinarile fixe amintite. Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept contraflansa pentru fixarea armaturilor. Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate. Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija, iar suruburile se vor strange initial cu mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia, alternandu-le pe cele diametral opuse. Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de adaptor. Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii. Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald. Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul utilizarii lor. Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita.

5 6 7 8 9

18.9
1 2

mbinri sudate
Procesul de sudare a conductelor de oel vor fi n conformitate cu cerintele din Contract. Antreprenorul va trimite detalii ale sudrii propuse i ale procedurilor nainte ca sudarea s nceap, iar sudurile de prob vor fi efectuate de ctre Antreprenor n condiii de simulare a locului sudrii. Personalul care va executa operatia de control a sudurilor, trebuie s fie autorizat n conformitate cu PTCR 11. La sudarea flanselor si altor piese se vor folosi electrozi adecvati materialelor ce trebuiesc sudate, pentru care Antreprenorul va emite certificate de calitate . Toate sudurile vor trebui ptrunse pe ntreaga sectiune sudat, aspectul lor fiind conform cu CTE RG. Grija deosebit se va acorda alinierii corecte a pieselor ce trebuiesc sudate si a perpendicularittii flanselor pe conduct. Verificarea sudurilor se va face vizual si apoi se va face analiza defectoscopic prin u ltrasunete a sudurilor la conducte . Rezultatele controlului vor fi consemnate n buletine de examinare si vor fi prezentate la receptia preliminar si final a lucrrilor . Depozitarea electrozilor se va face n locuri uscate, ferite de intemperii, fiind interzis sudarea cu electrozi umezi . Defectele cordoanelor de sudur depistate la controlul vizual, vor fi ndeprtate cu mijloace mecanice pn la materialul sntos, dup care vor fi refcute sudurile .

3 4 5 6 7 8 9 10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(304)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

11 12

Modul si conditiile de reparare vor fi stabilite prin tehnologia de sudare omoloag respectiv tehnologiile care au fost folosite la realizarea sudurilor initiale . Portiunile din mbinrile sudate vor fi verificate dup remediere ca si sudurile initiale .

18.10
1

Umplerea cu pmnt
Umplerea cu pmnt trebuie realizat conform cerinelor capitolului 3 (lucrri de pmnt) al acestei specificaii i cerinelor productorului de conducte. Dup ce materialul de umplere sau de pozare a fost aezat pn la 300 mm deasupra coroanei conductei, materialul normal de umple re va fi apoi aezat n straturi ce nu depesc 300 mm grosime fiecare i compactat pe ntreaga lungime a conductei nainte de reumplere. n cazul unui pat de pozare din beton, umplerea cu pmnt nu va ncepe pn ce betonul nu este suficient de matur. Nu va fi folosit un echipament de compactare mecanic pn ce nu a fost aezat un strat suficient pentru a proteja conducta de echipament. Nu se va aeza material de umplere n anuri cu ap.

18.11
1

Drenaj teren
Drenurile vor fi din conducte perforate pentru drenaj din beton, PVC sau PE. Conductele pentru drenaj din beton poros vor fi mbinate cap la cap cu bree de 5 mm. Toate conductele vor fi aezate i aliniate pe un pat de pozare granular. anul va fi umplut cu un material de umplere din agregate grosiere monogranulare de 25 mm pn la cel puin 150 mm deasupra coroanei conductei. Materialul de filtrare va fi izolat cu o estur geotextil adecvat pentru a mpiedica intruziunea materialelor fine.

18.12

Protectia conductelor
O ateni special va fi acordat la montarea conductelor protejate cu un strat de acoperire sau cptuire, i orice deteriorare a sistemului de protecie va fi reparat conform instruciunilor productorului. Metoda de mbinare i protejarea pe teren va asigura un grad de protecie anticoroziv n zona de mbinare egal cu cel pentru toat conducta. Toate reparaiile i aplicrile de straturi de protecie la mbinri efectuate pe teren sau n alt locaie vor fi efectuate n condiii de mediu uscat dup ndeprtarea din zona afectat a murdriei, a uleiurilor i grsimii, a ruginii etc.

18.12.1 Prevederi generale 1

18.12.2 Protecia conductelor din oel 1 Finalizarea aciunii de protejare interioar i exterioar a conductelor din oel i a elementelor ncorporate va fi efectuat conform procedurilor standard cu un material de protecie adecvat furnizat de productorul de conducte. Lmpile de lipit nu vor fi folosite pe straturi bituminoase pentru conductele din oel sau elemente ncorporate; se vor folosi doar aparate de sudur cu flacr de gaz de mic putere. La mbinrile cu flane la conductele din oel cu diametru mare va fi aplicat material furnizat de productorul de conducte dup ce mbinrile au fost realizate, acolo unde a fost posibil, de ctre un muncitor care intr n conduct i umple golurile dintre cape tele conductei cu material de reparaie. Acolo unde diametrul conductei depete 600 mm, Antreprenorul va furniza un crucior cu roi de cauciuc de dimensiuni adecvate pe care muncitorii i materialele vor intra i vor fi scoi de pe conduct pentru fiecare grup de conducte. Cruciorul va fi echipat cu un nur de o lungime i rezisten adecvate i va fi construit astfel nct suprafaa interioar a conductelor s nu fie avariat de acesta sau de oamenii care se deplaseaz n acest mod. Antreprenorul va asigura i menine lmpi electrice de verificare corespunztoare.

18.12.3 Protejarea mbinrilor din font i font ductil realizate mecanic 1 V rugm s consultai capitolul 2.3.1 Conducte din Font Ductil

18.12.4 Tuburi de protectie din polietilen 1 Tubul de protectie din PE va fi pe toat lungimea conductei inclusiv la mbinri pentru a asigura protecie pentru toat conducta ce necesita protectie.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(305)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

18.12.5 Protecie catodic pentru conducte din oel 1 Sistemele de protecie catodic vor fi eficiente, comandate de la furnizori cu reputaie. Sistemul va include toi anozi (plcile anodice) corodai catodic prin galvanizare, ncrcturile, cablurile i echipamentul asociat necesar. Anozii vor fi furnizai complet cu un certificat ce indic productorul, compoziia aliajului, numrul de sarcin, analiza chimic, recomandrile de instalare i alte informaii relevante. Formarea anozilor va fi fr bavuri, proeminene excesive sau alte defecte contrare bunei practici de turnare. Anozii vor fi suficient de legai de conduct pentru a rezista solicitrilor aprute n timpul montrii conductelor i forelor de tasare a pmntului. Componentele structurale ale fiecrui anod i suprafeele deteriorate ale stratului de acoperire a conductei vor fi tratate cu un strat de protecie aprobat compatibil cu materialul de acoperire a conductei.

18.13

Conectarea conductelor
Toate jonciunile i mbinrile n form de a vor avea unghiul corect i vor fi etanate corespunztor pentru jonciuni la conductele n unghi. mbinrile n form de a pentru conductele PVC vor fi fixate de conduct conform instruciunilor productorului.

18.13.1 Jonciuni i mbinri n form de a la canale 1

18.13.2 Racordare cldiri i guri de scurgere la canalizare 1 Acolo unde conductele de canalizare sunt la adncime, legtura va fi de tip ve rtical/orizontal". Ramificaia vertical va avea un diametru minim de 150 mm (160 mm pentru PVC) i va fi racordat la canalizare cu un teu. Seciunea nclinat va fi racordat la cea vertical la un nivel conform instruciunilor cu un teu etanat cu dop s au capac. Racordurile laterale realizate din conducte din materiale rigide cu mai puin de 500 mm strat acoperire i seciunile verticale vor fi nconjurate cu 150 mm de beton Clasa C 20/25. O mare atenie trebuie acordat pentru a preveni ptrunderea betonului la captul conductei, prin folosirea de sisteme adecvate de nchidere. Dac conducta este din PVC sau alt material sintetic, racordrile la deviaiile de conducte cu mai puin de 750 mm strat acoperire vor fi prevzute cu un radier pe tot anul peste patul de aezare din material granular. Seciunile verticale vor fi ngropate n material de pozare granular i n cazul canalelor, care au mai mult de 5 metri fa de radierul interior al conductelor i ramificaia vertical vor fi ngropate n beton Clasa C 30/37I la o nlime de 500 mm deasupra colectorului de canalizare.

18.13.3 Rigole 1 Rigole din beton prefabricat vor fi amplasate i nglobate in beton Clasa C 30/37, 150 mm grosime. Grtarul i rama canalului vor fi aezate la nivelul terenului. n drumurile i canalele din beton, sita de intrare i marginile ramei vor fi la nivelul suprafeei, iar pe drumurile cu macadam la 12 mm mai jos.

18.14

Cmine de vizitare i structuri auxiliare


Suprafata caminelor din plastic trebuie s fie neted, fr defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, bule de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcionalitii. Muchiile trebuie s fie bine definite iar bavurile suprafeelor de mbinare trebuie ndeprtate. Fiecare cmin este marcat din fabricaie prin tanare, cu luna i anul de producieGurile pentru racordarea la tubulatura de ap trebuie s fie cele prevzute n instruciunile de montare i zonele prevzute pe cmin, astfl ncat structura de rezisten s nu fie afectat. n timpul manipulrii, depozitrii i la punerea n oper se va evita stivuirea cminelor unul peste altul sau aezarea de greuti peste acestea, acest lucru putnd duce la deformri i prejudicia conformitatea produsului. Aceleasi cerine se aplic i la mutarea dintr-un loc n altul, situaie n care se interzice contactul cu suprafee care pot zgria sau deteriora produsul. Transportul se va face cu mijloace acoperite, iar in timpul operaiilor de incarcare/descrcare se nterzice trntirea i/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuite care pot prejudicia produsul i deteriora montajul.

18.14.1 Camine din plastic 1

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(306)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

4 5

Condiiile de calitate, dimensiunile i testarea cminelor de plastic va fi conform BS 7158 sau DIN 19537. Diametrul interior al cminelor din plastic va fi de minim 0.5 metri. Grosimea peretelui pentru cminele din plastic va fi de min 10 mm. Garniturile de cauciuc vor fi prevzute pentru toate mbinrile, pentru a realiza etanare complet. Caminele se vor furniza gata echipate, cu fitinguri i contoare conform cerintelor tehnice din cadrul desenelor si a fiselor tehnice.Cminele din plastic vor fi prevzute cu scri din fabricaie. Partea superioar a seciunii din plastic a cminelor va fi protejat de trafic i alte ncrcri de ctre o plac de beton cu diametrul minim de 1,80 m. Aceast plac de acoperire va fi proiectat astfel nct s evite transferul sarcinilor asupra seciunii din plastic. Aceasta se va sprijini numai pe sol neperturbat i/sau pe umplutur compactat. Rama i capacul c minului vor fi ncastrate n aceast plac de acoperire. Placa va fi din beton C12/15 armat corespunztor

6 7

18.14.2 Cmine din beton 1 Fundaia, treptele i pereii vor fi construii in-situ peste nivelul celei mai nalte conducte folosind betonul specificat in proiectul de specialitate. Betonul va fi turnat imediat n excavarea proaspt nivelat sau peste cofraje temporar sau permanent n exterior i la interiorul cofrajelor. Nu vor fi instalate rame pentru gurile de vizitare pn cnd fundaia nu este terminat. Cadrele cminelor de vizitare din beton prefabricat i planeul de dale vor fi fcute din nisip/mortar de ciment 2:1 i, cnd este terminat, faa interioar va fi netezit i ajustat. Cadrul din beton prefabricat va fi nconjurat de beton Clasa C 30/37 cu o grosime de minim 150 mm format exterior cu form circular aprobat. Fiecare turnare se va termina la mijlocul distanei dintre inelele de etanare, iar acolo unde este cerut n dreptul inelelor de etanare (vezi i Capitolul 2.3.11 Trepte din fier pentru cmine de vizitare).

18.14.3 Radier i trepte cmine de vizitare 1 Radierul i jonciunile conductelor cu diametru de pn la 400 mm inclusiv vor fi formate din canale semicirculare prefabricate, coturi, conuri i elemente speciale. Radierul i jonciunile pentru conducte cu diametrul mai mare de 400 mm vor fi realizate in-situ dintr-un pat de mortar de 25 mm grosime aplicat prin procedeul floating (aplicat cu mistria i ntins vertical cu un paclu) Acolo unde radierele sunt indicate n desen ca fiind turnate in-situ fr tencuial din mortar, se va folosi beton de clasa specificata in proiectul de specialitate.Pentru a obine conturul exact al radierului, se va folosi un cofraj. Dac nu exist alte indicaii, radierul va avea laturi verticale pn la scafa conductelor i va fi rostogolit peste trepte care vor avea o nclinaie de 12 la 1. O tencuial de mortar de ciment de 12 mm grosime va fi aplicat pe treptele excavate i finisat ntr -o suprafa rezistent la alunecare.

18.14.4 Capace cmine 1 Ramele vor fi betonate, vor fi montate capace cu decupaj adnc i orice ajustri vor fi fcute nainte de turnarea betonului. Partea superioar a capacelor este utilizabil la nivelul strzii n funcie de suprafaa existent i pe teren la un nivel conform indicaiilor. Suprafa a umpluturii din beton pentru capacele cu decupaj adnc va fi netezit cu o mistrie din oel sub presiune ferm i fr urme de la mistrie cu excepia interiorului cldirilor unde stratul de finisare se va potrivi pardoselii. (Vezi i Capitolul 2.3.10 Capace i rame cmine vizitare).

18.14.5 Coloane de ventilare 1 Coloanele vor fi construite cu baza din beton de specialitate. Toate mbinrile, ex. coloan i fundaie, fundaie i conduct de legtur vor fi etanate corespunztor pentru a obine o mbinare impermeabil la gaze.

18.14.6 Marcaje i indicatoare 1 Antreprenorul va instala pe ruta conductelor: (a) (b) Marcaje la intersectarea anului cu garduri, limite, canale etc. Indicatoare pentru vane, coturi i alte racorduri, n punctele indicate n desene sau conform instruciunilor

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(307)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

Indicatoarele vor fi din beton prefabricat cu o inscripie corespunztoare (ex. canal colector, aduciune ap). Indicatorul din beton va avea o plac din oel emailat sau din materiale plastice inscripionate corespunztor.

18.14.7 Fixare n beton 1 Dac nu sunt folosite mbinri cu autofixare, ancorarea n beton se va face la orice punct de schimbare a direciei, teuri, capete blindate etc., astfel nct s reziste presiunilor de ncercare de pe teren. Dimensiunile masivelor de ancoraj sunt n strict conformitate cu desenele i trebuie amplasate pe excavarea proaspt realizat. Orice material care nu se prezint ntr -o forma compact sau este deplasat va fi ndeprtat imediat nainte de turnarea betonului. Betonarea va fi fcut de ndat ce este practicabil dup instalarea racordului, lsnd spaiu suficient n jurul mbinrii n scopul efecturii de verificri.

18.14.8 Conducte construite n interiorul cldirilor 1 Suprafaa exterioar a conductelor i piesele turnate speciale care urmeaz s fie construite n interiorul structurilor vor fi curate imediat nainte de montare. Dac exist indicaii, stratul de protecie al conductelor din metal va fi ndeprtat de pe seciunile ce urmeaz s fie montate. Suprafaa exterioar a conductelor din beton va fi decapat pentru a aderena mai uoar a betonului sau mortarului. Stratul de cptuire al conductelor din oel va fi ndeprtat de pe seciunile care urmeaz s fie montate, protecia fiind realizat prin aplicarea unui material bituminos n jurul conductelor la mbinrile cu structurile. Conductele din materiale sintetice vor fi nfurate cu cauciuc neopren compresibil sau un material similar nainte de montare i mai trziu etanate n jurul circumferinei conductei pe ambele laturi. Conductele ce intersecteaz structuri de reinere a apei vor fi, acolo unde este posibil, racordate la structurile din beton prin mufe standard de legtur sau buci de conduct ncastrate prevzute cu flane pentru mbinri prin sudur. Toate prile ncastrate vor fi montate i fixate corespunztor prin turnare cu cofraj. Acolo unde elementele de fixare pe traseului unei conducte n cursul lucrrilor de construcie nu este posibil, vor fi prevzute deschideri temporare sau guri de ieire, pentru ridicarea ulterioar a conductelor. Se va monta un cofraj special etan fr risc de drmare aproape de exteriorul conductei i de gurile de ieire. n structurile de reinere a apei subterane sau de suprafa, gurile de ieire vor fi dispuse n form romboidal pentru a facilita turnarea cu beton special i pentru a reduce riscul de combinare n form de faguri sub ele. Fixarea de membrane de tip apa -stop n gurile de ieire este considerata esenial.

18.15
1

Montajul armaturilor in instalatii


Toate vanele imbinate cu flanse vor fi montate pe conducte numai prin intermediul unor compensatori de montaj pe diametru corespunzator, pentru a putea permite pe viitor schimbarea vanei sau inlocuirea acesteia. La montajul robinetelor pe o conduct tehnologic se va evita ca robinetul s constituie punct de sprijin pentru conduct sau s fie solicitat la efort de conduct . n mod normal, robinetul trebuie s fie sustinut de conduct . Robinetele se pot monta pe conduct n orice pozitie. La robinetele tip fluture se va evita instalarea robinetului cu axul clapetei n pozitie vertical, iar la robinetele cu sertar, se va evita montarea pe conduct cu axul vertical n jos . Suruburile si prezoanele mbinrilor cu flanse ale armturilor vor fi astfel strnse nct : (a) (b) (c) s se realizeze eforturi uniforme n fiecare surub sau prezon; se recomand utilizarea unor chei dinamometrice; s asigure etanseitatea mbinrii; s nu genereze eforturi excesive n ansamblul mbinrii datorit neparalelismului contraflanselor sau a altor cauze.

2 3 4

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(308)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

La robinetii de retinere cu clap, nainte de montaj, se va controla dac miscarea clapetei nu este mpiedicat. Se va verifica dac exist corespondenta ntre miscarea clapetei si pozitia indicatorului de curs. La montarea robinetilor de retinere cu clapet se va acorda o deosebit atentie montrii corecte n raport cu sensul de curgere. Sgeata marcat pe robinet va corespunde sensului de curgere al apei pe conducta tehnologic . Derivaiile pentru supapele de aerisire, vanele de siguran, vanele de scurgere etc. vor fi cu flane i prevzute cu reducii corespunztoare, respectiv cu vane de separare.

Cuplajele flexibile vor fi prevzute la ambele capete ale fiecrei seciuni aeriene, pentru a permite micrile longitudinale.

18.16
9 10 11

Montajul fitingurilor in instalatii


Toate mbinrile cu flane vor trebui s fie lipsite de eforturi. Eventualele corecturi a ansamblului lmii hidraulice, datorate toleranelor execuie, se vor face cu inele de reglaj special confecionate. uruburile i prezoanele mbinrilor cu flane vor fi astfel strnse nc t: (a) (b) (c) s se realizeze eforturi uniforme n fiecare urub sau prezon. Se recomand utilizarea unor chei dinamometrice; s asigure etaneitatea mbinrii; s nu genereze eforturi excesive n ansamblul mbinrii datorit neparalelismului contraflanelor sau a altor cauze.

12

tuurile, reduciile, coturile i alte piese vor avea diametrul conductei pe care se monteaz i se vor asambla cu ajutorul flanelor i buloanelor.

18.17
1

Montajul contoarelor
Sensul de curgere s coincid cu sensul sgetii de pe etichet. Se vor respecta distantele de montaj prevzute prin proiect .

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(309)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

19
1

TESTAREA SI DEZINFECTAREA
nainte de testarea i verificarea unei conducte, Antreprenorul va prezenta Inginerului programul propus de testare i verificare i, acolo unde este necesar, de curar e.

19.1
1

Verificarea canalelor i cminelor de vizitare condiii generale


Testarea va fi fcut din cmin n cmin. Ramificaiile scurte ale canalelor de scurgere legate la o aduciune dintre cmine vor fi testate cu aceleai proceduri aplicate canalului princ ipal. Ramificaiile mai lungi vor fi testate separat. Toate conductele sistemului de canalizare vor fi curate i testate. Antreprenorul va anuna intenia lui de a testa conductele. Chiar dac rezultatul testului desfurat este satisfctor, dac apar scurgeri vizibile de la o conduct sau mbinare, conducta va fi nlocuit i/sau mbinarea refcut corespunztor i testul va fi repetat pn ce scurgerea este oprit.

19.2
1

Testarea sistemelor de canalizare


Conductele pentru canalizare cu diametrul de pn la 750 mm inclusiv vor fi testate dup montare i iari dup finalizarea umpluturii. Dopuri sau membrane hidroizolatore aplicate ferm vor fi inserate n captul inferior al canalului i la racorduri dac este necesar, urmate de umplerea conductei cu ap. Pentru conductele mai mici, o articulaie de cot poate fi adugat temporar la captul superior cu o lungime a conductei verticale mbinate suficient pentru a permite efectuarea testrii pentru capt. Un test de presiune de ncercare cu nlimea coloanei de ap de 1,2 metri deasupra nivelului canalului va fi efectuat la captul superior dar nu mai mult de 6 metri la captul inferior pe o conduct vertical. Canalele construite n pant vor fi testate n etape pentru c nlimea maxim a coloanei este depit dac ntreaga seciune ar fi testat ntr-o singur etap. Va fi alocat o perioad de o or pentru absorbie. Va fi msurat pierderea de ap pe o perioad de 30 de minute prin adugarea apei dintr-un vas de msurat la intervale regulate de 10 minute i se va nota cantitatea necesar pentru a obine nivelul iniial din conducta vertical. Cantitatea de ap adugat nu va depi 0,5 litri pe or per metru linear per diametru interior al conductei. Testarea provizorie cu aer a colectoarelor cu diametrul de pn la 450 mm poate fi permis, dar conducta finalizat va fi supus testului de etaneitate cu ap nainte de acceptare.

19.3
1

Verificarea vizual a conductelor


Conductele de canalizare vor fi verificate vizual pe exterior, nainte i dup umplere, i defect ele vor fi remediate.

19.4
2

Testarea cminelor de vizitare i a camerelor


Cminele i camerele vor fi verificate pentru etaneitate dup finalizare prin introducerea unor dopuri n fiecare conduct i umplerea cminului sau camerei pn la 0,5 metri sub nivelul de acoperire. Vor fi considerate etane dac, dup evaporare i absorbie, nivelul total de scdere al apei ca suprafa nu depete 15 mm n 24 ore. Scurgerile vizibile i greelile de executare vor fi rectificate chiar dac structura a trecut testul de etaneitate.

19.5
3

Verificarea infiltraiilor n colectoare


Toate canalele, cminele i camerele de vizitare vor fi testate pentru infiltraii dup verificarea etaneitii la ap conform specificaiilor i dup realizarea umpluturii i construirea canalului pe lungimea complet. Toate orificiile de intrare n sistem vor fi nchise. Infiltraia nu va depi 2,5 litri pe or per metru linear per diametru interior al conductei i o limit total de 1 litru pe or per metru linear per diametru interior al conductei msurat pe ntreaga conduct inclus n Contract.

19.6
1

Verificare racorduri laterale


Nu va fi aplicat un test de ncercare la compresiune separat dar fiecare va fi examinat vizual dac racordul este complet curat i fr materii strine.

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(310)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

19.7
1

Curarea canalelor colectoare


Dup finalizare, toate canalele i cminele de vizitare etc. vor fi curate atent i splate cu un jet de ap curat. Conductele cu diametru mic (n care nu se poate intra) vor fi curate cu o sond cu vrf de cauciuc cu aceeai dimensiune ca i gaura conductei pentru a se asigura c nu se afl nici un obstacol pe conduct.

19.8
1

Verificarea final a canalelor colectoare


nainte de finalizarea lucrrii, toate conductele de canalizare i cminele de vizitare vor fi verificate vizual. Fiecare canal va fi verificat vizual pe toat lungimea de la un cmin la altul. O lamp va fi aezat pe fundul cminului astfel nct raza de lumin s coincid cu centrul conductei. Raza de lumin a lmpii va fi observat de la urmtorul cmin pentru a se asigura c aces ta este curat, liber i corect executat ca aliniament i nivel. Canalele, care nu trec testul de etaneitate la ap, infiltraiile i verificarea vizual vor fi scoase i reaezate.

19.9
1

Verificarea conductelor aflate sub presiune


nainte de umplerea totala a anurilor pentru conducte aflate sub presiune, acestea vor fi verificate. nainte de verificare, anul va fi umplut n jurul fiecrei conducte, cel puin jumtate din lungime excluznd mbinarea, cu material de umplere selectat, bine compactat, cu grosime minim de 300 mm sau cu pmnt granular din stratul de la suprafaa conductei. n general, nu se vor efectua teste i verificri pentru conducte aflate sub presiune ce depesc 500 metri lungime doar daca nu se specifica altfel. Se vor aplica teste pentru a dovedi rezistena structural a diferitelor elemente ale conductei, inclusiv a conductei, a vanelor i a blocurilor de ancoraj precum i etaneitatea la ap a conductei. Testarea cu aer pentru conductele sub presiune este interzis. Antreprenorul va asigura pompe, instrumente de msurare, mufe, supori i toate instrumentele necesare pentru desfurarea testelor i le va menine n bun funcionare. Seciunea testat va fi izolat cu capac sau flane oarbe la fiecare capt i la fiecare ramificaie. Ant reprenorul va asigura transmiterea forei de frecare a captului nesusinut ctre sol la capetele sau pe laturile anurilor. Verificarea nu va fi permis n cazul unei vane nchise. Probarea conductelor aflate sub presiune se va realiza pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice dupa o spalare prealabila. Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor S.R. 4163 si STAS 6819 precum si a normativului I22-1999. Incercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa. Se supun la proba numai tronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: (d) (e) (f) Au montate toate armaturile; S-a realizat o acoperire partiala a conductei lasandu-se imbinarile libere S-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale Proba tronsoanelor pe msur ce avanseaz montajul; Probe pe poriuni complete de conduct sau poriuni din lucrare; Inspecie vizual a legturilor dintre conductele noi i cele existente.

5 6 7

Probele vor conine dou sau trei faze: (a) (b) (c) 8

Cele dou probe vor fi fcute la presiunea maxim. Proba (I) se va face la toate tronsoanele de conduct iar (II) la un grup mai mare de tronsoane gata mbinate. n cazul n care un singur tronson nou este legat ntre dou existente, atunci se va face doar prima proba. n toate cazurile se va face testul vizual dup ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente. Nu sunt admise mbinri care implic tieri i filetri sau alte prelucrri care ar putea deteriora rezultatul final al lucrrilor. Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui s fie acceptate de Inginer i vor avea cadranele cu diametrul de cel puin 150 mm, gradate astfel nct presiunea de proba s aib cel puin 75 % din presiunea indicat de aparat. Dac este necesar se vor furniza aparate diferite pentru tronsoane
(311) Format R-2.2.2

9 10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

diferite. Verificatorul va avea la dispoziie cel puin dou aparate care vor rmne la dispoziia Inginerului pe toat durata lucrrilor. 11 12 19.9.1 Antreprenorul va trebui s poat s monteze i s demonteze cu rapiditate aparatura din dotare pe perioada probelor. Toate aparatele de msura vor fi etalonate i ncercate nainte de nceperea probelor i la intervale regulate dup aceea, conform solicitrilor Inginerului. Parametrii de prob (d) Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500 - 1000 m (sau nu va depasi lungimea maxima specificata de fabricantul conductelor), lungime la care sunt montate toate armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj iar toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate inainte de inceperea probelor. Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si fixat, astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar. Toate imbinarile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinta eventualele scurgeri de apa. Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului si, prin urmare, umplerea conductei trebuie sa se faca de o maniera controlata, cu indepartarea aerului in timpul procesului de umplere si presurizare. Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru;.

(e) (f) (g)

(h)

Succesiunea operatiilor de incercare este : (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducta la capatul care are cota axului mai mica (capatul de jos); la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca ele sa poata fi utilizate si la tronsonul urmator de proba, folosind apa din tronsonul deja probat; se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii (manometru) pe capatul de jos, respectiv pe capatul de sus al tronsonului; se deschid ventilele de dezaerisire; la fiecare manometru va sta un observator avand ceas acordat cu al celorlalti observatori; se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare; se mentine presiunea de testare, prin pompari suplimentare, timp de 30 de minute, pentru a sustine destinderea conductei de polietilena; presiunea din conducta trebuie redusa apoi prin eliberarea rapida a unei cantitati de apa din conducta, pana la obtinerea presiunii nominale la manometrul de control; se realizeaza inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la aceasta presiune, din tronsonul testat; valorile indicate de manometru vor fi citite si notate la urmatoarele intervale de timp: (i) (ii) (iii) 13 14 0-10 min. - citire la intervale de 2 minute; 10-30 min. - citire la intervale de 5 minute; 30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute.

Presiunea trebuie sa creasca datorita raspunsului vasco-elastic al materialului conductei. Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 90 minute de la realizarea presiunii de incercare, scaderea presiunii la tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. Rezultatele probei de presiune pot fi influentate de catre aerul care nu a fost complet evacuat din conducta, sau de variatiile de temperatura ale mediului. Se recomanda ca probele sa se efectueze in zile in care nu exista o variatie mare de temperatura. In perioadele reci (sub 0), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat. Daca testul este nesatisfacator, atunci se vor depista si remedia deficientele de etanseitate si apoi se va relua proba.
(312) Format R-2.2.2

15

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

16 17 18 19.9.2 19 20 21 22 19.9.3 1 2 3 4 5 6 19.9.4 1 2

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei. Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare. Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare, deformare la rece sau la cald. Proba de presiune a armturilor ncercarea hidraulic va fi fcut dup montarea pe conduct a tuturor fitingurilor. Presiunea de ncercare a conductei va fi inferioar valorii de 1,25 x presiunea nominal a robinetului. mbinrile din flane a instalaiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avnd deplasri ale feelor mbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului. Dup efectuarea probei de etaneitate, se va efectua splarea i dezinfectarea instalaiei. Probe hidraulice preliminare Probele preliminare vor fi fcute dup ce conducta a fost pozat, jontat iar anul a fost umplut pn la cel puin 300 mm deasupra ei. mbinrile nu se vor acoperi pn dup terminarea testelor. Toate tronsoanele vor fi verificate n acest fel. Proba de presiune se va face n prezenta Antreprenorului, Inginerului i Autoritatii Contractante, urmnd a se ncheia un proces-verbal. Utilajele vor trebui s fie probate, urmrindu-se ca funcionarea s fie silenioas, lipsit de vibraii, mbinrile s fie perfect etanate, nefiind admise pierderile de ap. Dac remedierile unor defeciuni nu se pot realiza nici cu prezenta specialitilor furnizorului, se va solicita acestora nlocuirea ansamblelor sau subansamblelor ce prezint defeciuni de fabricaie. nainte de pornirea pompelor se va verifica cu atenie instalaia electric, fiind obligatorie prevederea dotrilor privind protecia i tehnica securitii muncii. Probe hidraulice finale Probele finale se vor face dup ce ntr-o subzona s-au pozat, mbinat i verificat preliminar toate tronsoanele. Aceste probe finale se fac nainte de legarea noilor conducte la sistemul existent. Dup legarea noilor conducte la sistemul de distribuie existent, mbinrile vor fi lsate descoperite i se va introduce n ntregul sistem lichid la presiunea nominal. Inginerul va trebui s-i dea avizul la inspecia vizual final. Probele finale nu cuprind i probele de presiune la conductele existente. Dup execuia instalaiilor hidraulice, se va executa proba de etaneitate a mbinrilor la presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele ntr-un proces verbal. Proba se va realiza n prezena reprezentantului Inginerului. mbinrile n flane a instalaiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avnd deplasri ale feelor mbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului. Dup efectuarea probei de etaneitate, se va realiza splarea i dezinfectarea instalaiei. Recepia final a lucrrilor se va efectua de o comisie, a crei competen va fi conform prevederilor legale n vigoare. Consultantul va face parte din comisia de recepie i va acorda lmuriri necesare comisiei. La efectuarea incercarilor de presiune, se vor lua masurile necesare de protectia muncii pentru personalul care executa incercarile. Presiunea la care s-au facut probele si rezultatele obtinute se vor trece in procesul verbal de receptie.

3 4 5 6 7 8

9 10

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

(313)

Format R-2.2.2

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

19.9.5 1

Verificari i probe dup efectuarea probei de presiune Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Intocmirea procesului verbal al probei de presiune; Umplerea transeii in zona imbinarilor ; Umplerea transeii; Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului; Refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect; Refacerea trotuarelor; Refacerea spatiilor verzi; Executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1.

Inainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica detaliata a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate, caminelor (echiparea acestora), hidrantilor, bransamentelor etc. Releveele retelelor se anexeaza Cartii Constructiei si se introduc in Sistemul Geografic Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa a localitatii.. Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform normelor specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul unitatii de exploatare a retelelor, asistat de constructor conform prevederilor STAS 4163 -3 , art. 4.1. La proiectarea, executia, darea in functiune, exploatarea si intretinerea aductiunilor se vor respecta normele de protectie a muncii.

19.10
1

Deviaii conducte flexibile


Dup efectuarea umplerii anului, deviaia vertical a conductelor va fi verificat pentru conformitate cu lim itele de proiectare innd cont de creterea deviaiei n timp. Dac aceste deviaii nu se ncadreaz n limitele de proiectare atunci montarea conductelor va nceta i se vor folosi materiale de pozare i/sau metode de compactare alternative pentru a reduce deviaiile. Dup confirmarea din partea productorului de conducte c conductele nu au fost avariate permanent, conductele deja montate cu deviaii prea mari pot fi aduse la limitele de deviaie admise prin excavarea i recompactarea lateral a pmntului. Pentru a ajuta la limitarea deviaiilor, pmntul lateral poate fi compactat suplimentar pentru a obine o deviaie negativ (cretere n diametru vertical) a conductei nainte de umplere. Pentru conducte cu diametrul de 600 mm sau mai mare, fiecare co nduct va fi verificat pe lungime pentru deviaii la cel puin un metru distan de punctul de mbinare, la ambele capete ale conductei; pentru msurarea diametrului vertical va fi folosit o tij calibrat. Pentru conducte cu diametrul mai mic de 600 mm i mai mare de 150 mm, msurarea deviaiei verticale se va face folosind un dispozitiv de msurare patentat aprobat montat pe un suport cu roi i tras prin conduct cu un cablu pentru troliu, astfel va fi transmis o nregistrare continu a diametrului vertical ctre un dispozitiv localizat la nivelul solului. O alt verificare a deviaiei va fi fcut la un an dup montare sau nainte de punere n funciune, oricare dintre aceste etape are loc prima.

19.11
1

Curarea conductelor principale de ap


Dup ncheierea verificrii hidraulice, toate conductele principale de ap vor fi curate prin trecerea unui curitor cu spum. Cnd ncepe montarea conductelor principale de ap, un curitor va fi introdus imediat n aval de prima van. Curitoare vor fi introduse i pe partea din aval a vanelor ce controleaz toate ramificaiile conductei principale. Un hidrant terminal va fi instalat de Antreprenor la captul fiecrei conducte principale. Dac acest lucru nu apare n desene ca instalaie permanent, va fi montat un hidrant temporar. Dup finalizarea conductei principale de ap, Antreprenorul va cura cu jet de ap materialul de curare pn cnd ajunge la hidrantul terminal. Antreprenorul va nchide conducta principal i va recupera materialul se curare prin ndeprtarea hidrantului. Fiecare ramificaie a conductei
(314) Format R-2.2.2

R-2.2.2 - Lucrari Civile - CG

Titlul Proiectului

Capitol 2 Sectiunea 2 Partea 2

principale de ap va fi curat separate. Procesul se va repeta pn apa de splare va curge limpede.

19.12
1

Verificarea conductelor de gaz


Acoperiul rezervoarelor de fermentare a nmolului va fi verificat vizual pentru etaneitate la gaz folosind o soluie cu spun. Presiunea de ncercare va fi de 1,5 ori presiunea de lucru. Verificarea va fi considerat reuit dac nu apar bule n soluia de spun aplicat. Acoperiurile metalice ale rezervoarelor de gaz vor fi verificate folosind aceeai metod.

19.13
1 2 3 4 5 6 7 8

Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de ap


Spalarea si dezinfectarea conductelor pentru apa potabila se va realiza conform EN 805 pentru sisteme i componente la exteriorul cldirilor Antreprenorul va dezinfecta toate conductele principale. Antreprenorul va lua msurile necesare pentru a reduce riscul de contaminare a noilor conducte i conducta principal la care va fi legat. Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. Spalarea se face de catre Antreprenor, cu apa potabila conform cerinelor furnizorului si pe tronsoane de 100-500 m. Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul conductei. Spalarea se face din amonte in aval. Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronosane separate de restul retelei si cu bransamentele inchise. Toate tronsoanele de conduct vor fi dezinfectate nainte de a fi racordate la sistemul de distribuie existent. Dezinfecia se va face prin umplerea conductelor cu ap tratata cu clor conform normativelor i va avea loc atunci cnd se umple conducta pentru probele finale. Aliniamentele simple de conducte pot fi clorinate i la testele preliminare. Se pot adopta i alte metode cu aprobarea Inginerului. Solutia se introduce prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Verificarea se face prin hidranti sau cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata in momentul in care