Вы находитесь на странице: 1из 27

0299

m_lffi

ffif,g!

,/*!,,,

,l*;


0r

I,i*
OI

!lff

I Or

-
, , i -

, oKyHbl , I, !
, tu
l,.
D

ri ] I

, -
, .
.
rr)(
. 8I }. } I. c],b]x oKtlax

77I,r?)

ts. lu
. , r I]. "qItlI
llteca r: - ll t{.]lllIl ll

. ,

} ]l, , ll ts
]
. aNle,letIo,
Lll -]!t tl. tloTo]tl} NIecTa
l lllt, ,l \l Il
. l' I{o
. l\ tI
Jl .
.
.
27 rr ( u
- ,
, -

I, ll ,

O ( ). , ,

.t .

]. Teclo.
tla tu, -

.
8, fl t

l.
r, , . t
.

, ,
, -,

oi{}.Tax
} . , . ,
, . ( -

) . .
ul.

, Ilt 1, -

( )

. -

l, . -

.
, rl

I :
l

9 , OO ,

. ry , ,
-

, }ltt
t.

) ( 20 ') ,

il _
llbix . , , !

cBoeNly Jll], ( ,

! II, ce]!1ciiclBy .
-, lt l
It: ,), t]I. II]

I]-rI. ocl{oE-

-q, . ,! Jl Ir]\1,

8i\l

!tl! IlTo pilccMolpelle

l]

Nr ]IJ o):l1ly c'll]a


|l L!lt. , rl
R rI r|l lil :}l
KoMIlo1,eHTa: -]JlIl
,1.1, ],ll Illl
jI \]. l0

!l. Koli[l \,i]l


tr, I, ll tt \1o,,l-

. -

m,

duu

deHb MoltcHo -

ll, 8Ill ,l,lll


KoprloNl , ],] ],
. .j Jtl
-IIII, , lll el-o
,Il), Ir (lI ) , . :r Il. ;. ept,loJl. ll,r] l, yllcpeHHo
]. .]l11 l, llcpc:,l .]it] t,tl.

] .! lallc-

aBHbtM-OaBHo du ffi mum uu u -


um - <uu tr>. m uu?um u um utu m, } u
m u u m t. dt
mt, dm, Mbt mtl
m m u mu u lu? u u u

YKpauHbt.

l{ Q]!{ }I.
, ! Ill{
le: llll. UJIlpOKOil
l,, (,, rl
Iltt| I ,
ociulocb ll .90 % ]I l |,!Jl
II, , l
tl] ,I?
"?
tr:r t!
ll-Il . ]1}li
jlrl lOjltJtlI iLL]r] l],

, I .
IIR R ToJlbKo
!it II : ,
, t ]I,

. lti I tI
]iv)t( Il cBoii ,
, l rI ,l, |l II\I. ll ll]ll ll],l,e,}a .
]ll.:\c. iIo o1ll(,lIIel,io ..
vjl c]l()lja\r, ] Il{

Jll]lll

(| |lccY ||,,l:lt,l!

li.

\ll] B]loBo]lb l t,

Jleii paKytUeK? - l,l,lI

lll{l ItlIva, II.

l Il

N|1.1 Nt

l IrR, IlI lte


ttll,i l D]lN. BailTe t rI '-

. {,

.
,lDl ll \! t] JL i\l . r lll,l
,ll ll -

]!t JlIi. (l .
; tro ll1l]ltl (1,1,
I . ,,,
1 l

a - IlJ,luLl I,
. tr ll ]I. olIlocT Kpyllll]tl. ltjl. RO .

Nl . jt

t} l1I *

I l

,l

. - loH. IIIUlIIll\ llu]\t l t'ell llolo (lllll-

] ,] ,ll l00% 1 llN l,,. v

Nl ,Ill l, \r" 11 l]atUlI\{ ]ll,.ttJ[l ltii

lIoc ) Il, ,,.


. taK 8 ,1lI]. , ]-

Nl, ,I,rI . o,t Hepec,l ttltl,

Nl.

ca]l ,,l-I J elIle t(}


Nt l, D|t, ll
Jl r , r <\r, llpaB ,
, ll l l{,I'] 8'l
vl ) lII"l lul(l,l((,ll
J } .{lll, t f|(,l,, l{lilrl lii
lll ]'lll ll II ll]y
<l}t ". tl
Blnllel. ll]\le lIo INi), o.lcHb it,
lla j1,1BjIl lii !lll. l,(Il
iI. 1 l ll. voHo Kolla , u 11 l' (lu,lliiD Nl l , llt
oBapL,]:lll,: -Becllil o(eHl, Ha\tal},ii
.]lecellb..Ile,lo NlcllloK...,

', ttt,t-,.


,rll lll Iltl! ]\! Il ll

ll .
]l l-,l. llrt tt
l0 r ,i] 2 Kt. |)Tcr

jll I 9.

l, JII , -t -

il8 (.]]tltl, .

l, IIf
"r, ' ),]jl rltrl. l]
ocllotrtlo. }"peHeij ], 9
12 ,] Ir l8 20 ,racoB . NteHT rlI ,I]l,l Rll l1.1ae
lIlJ]!rll l l, 1,1cKyccl l]
Il. Ko1opbix [ cKo,]lbl.o l. l'u} ]lela }llI,1ii

l\ N]_
Il,ll ll ll -lRij

tJ> t. r

i l

ltca lolll ll
'l'lrlN{ (!t ).

Il\ l)( I
( ).

'(lIl'i
at l] 11l

]b l

},, Blla-

liltljl

, l1, <0lll,,

Nt- , ,l, IIl -

8 L. : lll;
: , , Il

tl ; IIJIIl.
, I

Il r(ll. li.i
. rI RI ,rll , Jll
O]v Il .}
lIl]'rl N,l. tt Toto. ,tltl
]l
] llIll /lD
l], r. tl,

I IoN{ . ill|,l lI
1 .] ,l . .

oyllb . ) l. rlll lllil l] ]!l (]tN{ ,,


dx)llc llceo (iI Nl ,
]ll\l l]Nlti l , llp1,1\1lI ,llll1.1 Nl.
ll\ ,lI) IlI]\fl lI
\,
]Q. \t,J!. tl l,
HarI tl l,R, lll
Nll\1 Irl 'll, il, Jltl.
I 1' pltNiaHOK,
\, I.|. Jii l
l lla !l] l, O}, ], Il
jlcla llallzule , ll
Il l l,, lo llr'l' \li] ol ilLl l l, ,i
1.1N{. ]vtl ]] R lI tla ,],l{
N{ J]Nl rNt
Kal\]1,1lllollb]]!1 <]!lD, ]l]uII -

} }
. }i -

II. -

(zl,,I: r( ,
& & Ml

4-5,5 ,

1-2 .

I! MoIy

() , ,

l r, !
. }
v I J
Ilj

l tt - 9
}Il . fi
t{ ,,r Ut 9 )r{ r . ry
},1 ,

,t .:j] c,l,e!,ia,
llpaRI,I-qo. ri

F.,
<()) , 9l, },
. , r ,t. - , , I]

.
- ,

, .
r, . ,
I r?l

( }"r)
(r,
Tol 'I'
, rul

, lla ,I ,

J], , ,

BccTI{ ,|,l1litli ] ]. Cy]laK


D. co]l1 ll lii. I laKollL'lt Jb. ll

,rjI l}]rl ]lLltl aKlllllllocb


NtcpKil! lt l lll, ttt 1.1e tl,t,,q

,rlIlll. t. . ll t]oll)xllocb
l] yTpeHHec(ito 8 ) Nl
r( NJI :]ii, NlllI
I.tHlloll (llllltl. Kt'HUc il.',l, ll L1.1

oiiItaH ]i. Moii !l.

JNIII 2 800 , ii rlI,t ll NItl lttiii ?
- !
. l

lt !l
, } N(
. Hlle r

t JI.
? : , . , ila , i,
, , -

j
: ! , ( 3 l) .
-

,
]l ,]. r

, .
, . tt

l tto,ttlBttHc tttltt 3
5 . t IlLl

lt}, ll pallee

. i'l

]!1

, , tlpnopl, <ltl"

,

.


: , ry, tlopBab,
cHacbl
,
, 14 2,40 ,
.
MoIy VID 3,5 - 14 ?, 2,28 St. rir,
t,
, ]{(
. Fawite Pfessional
3-14 z, 2,20 . ,

llo Jtlll rN1 rylllt


. Sa/zlo - ruii ' ltl

(,

]\1 .
lll l!|oxo IlNl Cherrywootl 7-22 e,2,10

furkley,

Jt, 'ttl ( Jt
KoNl) t], Ni, Balll tut r, l] ]l )
l,,t(lllJlI, l1e coce|\l

. , !l ,
ts ,ll Bcell 'l'TX t
l{ [1.


i Il lla ,t N.
lye

\t

, ] tsI
,l,]!l . .,
llr,> &

Sl 2,3, Sl t 3, SUB

W'R 3, I;L (Slom); (hhh! (Jackoll),


Pro (Strike ), L- iw 33 S
3,5 z (Yo-zuri), CHUM R-N (Yo-zuri),
rms iw SP Micro, 55 , 4 (Y-

zuli), DRAI F lsk 2,5 IL, DO,IDO

lsk 2,5 S, RIDN Babble rk 38.

, , -

. ,

<'>

} ,
,

, aL - ,
, . } . I.
9, 0 l
<llr.
JI , <
, , ll1.1
-

(, Il ..
(l, ll
Il t KotlKpeTtIoM .
, .}tlll l
, tu
tlN{.
mu,| i ml..u

!|t+5-

Iff!l]]!J[_L![l

o}l llilNt: ll},ta,lllii.


Jl l, ,]lI,

'] lD . [ll \1-Jll,l\ll. t,\ llcc 1.1mIl l llLltl


]I D,l,tO (,l Jll, l llL tcttt,Kttlt lt, ttc,tbtlr
NIl ]tlta kpol,,eillIblx ycllKa,
Ul[l. ,l, tltl rl()xtlo IJuIt, H(t lto ,,tcttb \'l,. l
lll! .](I,l tlJ pitKIIIll(cbll,|(I|,t
cllllHKl] -- l,
ll,rtlt It,,IaBIIo .ll. \ll, tl l.t,ii JI, I
Illjtj . \, 0cll()l]alll,j'l I]ll

I{. ()ij korlopll1 llpIlrtaK)l


Il - llla]a,
tt -,t \t ll ,tt,
,l,t. llepc,] lleKolopoe _q ll ttBcT - tt,,ltllt, -

, l, ,
,ul tll, rlol]lb. lellcpb }.
l\I ,r, Mo)Kll() c](cjla1,1, ollpcile]lcl lll1,1e
t] (IJ llill, ii llllNl.
l llr], lllrl -,]l
II,

.r

)t( R,
. ll l,t
tlecTolr- HaTtt ]\r, Ko],opoN, ,IIl{ .
t l lla ) ll0.
ll Il . -

JJl.

1.I(l

\tccta !aBItcIIl _|

,l -

kJIl \t \lecln 1.1Il ll


IlI1{ l{ I u . ].

r|lll . /l1
t,I

NlJI!{,Ill{

J N{ -

(lll}1 ll lJLtI ll, lll. ltl llcaTb.


ilT l- 2- t,
I, l I]oNl l9-2l ', r
ll Ni ts

- lta t,]ttt 0.5


R- -joNt ]ll]o ltl!lu N{ece
KoeNf _ r( -

lloe N!.Il8
l ,5 \le

llll

ll, ,
-Il N]
ocTaTKaM1,1'JI , Koopoii Jl poccrt

Kop]ltll .]JI , Koopoii


{1, 'l'.

u. Ezo lO(). ,
l ( , -.ttt l.t 1lt. ,

, t, l ,lLl
u ulr . Htt 300 mu tlac
m. lo.ozo rle J|,l()? ()l10lr 1, .
tu mdl ut tt ? Jlulllb
t ml,

utl 0 m BudeLtu _,tuutb


Jt
ut-tld, t du. !u, tte dum Lt lu
, u ll l -ud rlu*bloloe
m, 0 0;u itturl m
m t u bt Ll -n u u ll.
l-!t()

mu. t l

] ll l i

!It I. ]}, ,lj. -,, ry

.rlae],

,!ttJ II rI :lil{ !'lr lLrI .


, }"I ,l,

,IlollKtt. Jl ] ,]Il]Iolltylo

,,
lt
HeNlHol-o N|eHreT ct]orl Il. oclloBHoNl
ltccTa Nll
l,]l\,O . lI, . NlU] , D ]
Nl fitfl I tt .

, IoMy , - .] IrI ()}1,1, ,

N{eca 8ll -
o,i, lI .l. x,'IaMa ltHc, ,t;t
'l' -

Nt Il cotl]ello1,o

l,qIl

. .
JloB, }{ <, HeIo m.
j'\t qrq16 96lj;;
,( l:i i], Jil,tlb -
]Ulrl1., Bperl
, ToMv \{ ).I
l} Ll ll (),
,l ll
, ltl Meclo.
t llrl elo
] pacclorlHlle ol . ecIb
. II -

,lpy Ril ?

R-

lll .,I l ii ,l,paKTop. &]l


\lll]. .l}ll . |i ,
]lll, ll l! R :
- lJ fl,
MeTalt. ll] ll I! Dl, 'l

. ll &[ , ,leN{ l .}Jl\, .
llo ll [lecl,a ,l,rl .

c,l,a ]' eto
(hoe Il. |lr( llpllKopNlKy
.. ] -( .
l rrv I|f{ Ha/lo ]!rll
Jlli , rt t. l
ll Ite l -Il cBoel

MapIUpyTa.
To]ll, LlTo lll , ,
lllc, t t,.
tr , paTllb l]a l, ,
} .
9 lTpa 18-19 .
,,ttl ,[ll]l: ii
! tl1,1Il,I 9
I{
, - N{oMeHTa u ]l,
|ll ]lIfi } lIl
l 1 r. tI I ,JI J,ll! [{ IO Jl.

.
ttl r, .
tlepecTo. )i(opa ) .I
: l - lllollo Il .
]r{
1,1 . , , l, j
ctloBa r. ,r U] l
al - ry.

rltl ] HeMHolo
v . ll

J.Il -

,I fl -

: ll. l,l, ,
l!{ ut. II \, llll & I,1l'. plJcKve II
, Il
l)I , ,(
. l|o ,l, Il Il lUl, el,o -

,
, Il !
, -

. ,
] l ,j )l
,I!

tt t

,
. , .
]: , Jl. . tl .
, cMerrraTb , -

}{. , ,
oKoprtlt tb l} \olb
II ,
IIR,
, -

llece lt . ,
.. q . . il 1

III (> .
, , NI,
ca,]ilb To,1l,l\o : vtl
, I]
R N!.
9 MecTHoIo.
ttcMo , ,
?UI l,
t : ,
. , ...
]!1

t, , .

.l, vor\e,l
l\l.
, ry :

l . . ry. N, r (l . l
HcIo, , L
yBepe}lHo.

Jl .

lt ,

l ,l, I, Nt}I
,q, D l1o(Ut}c loBa rL - Kolll'pclHo(, ]J
,ll ti
'. , ]'Nl,

I lloll-aKa:
0, ts ocacl,K|.1 ,
lp} lllKy. l l(),1l .l'] l,ltl
. , Jr 1 tlljl, !!
ll ]'1,1 r.
r: _
Il,t} ,, . -,l OI

]rtll, lN! -l

, ]!ll ,l,. !,0l.,


!,lt, llil . , Jl .llrlIl , . JlecKa ltNIeTpoM 0,2 , R 0.18
tlii 0 70 . -
, fi llR]. .

l tfl( - lta
t
. rlNlt{
pa:]n ep, l0- l2 .
,

tI.

aKTseHl ()
. .
lI , [, }. ,
!t? 9, O,
U .
, -ll
II]t.


: " ,
!> ,

,-

. - 9I .
. _ g ),
[l }( } , J,l rt :
, . rl
ll , - lO1 ..

tt

8}t

. ,
i Q, }re :
.
r, ti,

, ,

, ,

,tlI l ,
i l fi .}-

MaepucLtoM t,,u

l. tt .]ltl
.

1, ilIl

. calo]\{ ]I! HalUeii -

ocoBlloe llll IIIl

ly

. llu.](Jl, ]!1&rl ll
ts. ]' .,lR , t
Talvt , Bceli lllt
. , Ba)Kllo.
,, ,t } ,
,t !Ia
, l vol '].
l\,| ,t.

,1,o

ittlt
-

. l ] ,
l. -

r ],I9
, <)
- ToIol .
2. ()
ll s.
l. ]-

l(rIbko

, lla 1
1
. Jl -
,
.
,
.
,
I -
. l

} , fl D.
IUI'] v () 0,12 ,
- 0,18 ,
. ry, !
, ry

cyrtaKoB ( Kt' ), Jl tUL


l).ltl ]v]\j Nlt]oi,o

]rl ]\t ll
tt r

3.
l| .
} .l il,rl1,1l\l. o,1etll, }O
Nlll lllI - lUl

. olHaKo
o],cyiclBlJ K,,leBa ,tl]
llI,
Nl .II II . II lI9T, j

. , : -

vo)iH0.

ll, ] l] 9,
HeIo l,, Nl , , t

,
l, !

4. * |.
ii Io
, lll Rll
,
- loleBab .

, I * . ]]
. [I
(gD
t. r. l (), lle t, l 1,

l] ,i J cyiaa.
- fl JI ,
, z .
. 'I]-

, , ttI{
, l
. liMcHHo lle ]t!} t (Il,>

i
Reis, Keitech
! 9 ,
( . )

5, I|BT rr }l.
, Liri tleT, }
. , aL]I
, 9 It, I{
) , ]!1l, .

. -
l l u,

, {.
t{ l

_ 1 ,1.o
. I
, t
,ll , l
, .
)"r

.
6. r ,


r,

v ,l)l

m le

,N{ep . . olllLako ,
IUIoxo\ K]IcBe - :
v l. 'l.\t lU( t)lI v
Ll}. Ilil lil )i llOL
, U l,1] Toro,
D ltr 8 r Jl- . ? ,
'Ilo l)il ll l\,l ,
(l <fi}'lrebKy>
] ]!I. l r&-IoHa It]I tr]
;]l IJ I,Ie .,
_ ]!I i{
y_llol}

1{ l

I 0\l r ut
lt l, 1.1.

HaMHoI.o
MeHbUJe u.
,
1-tr,

ltN( l ll }.

Ws',
0 7. *

tle t{

IJl auu

t -l,

, I<

|t{ci(]lelJo. cTBoL|aTb

, cl.yllebKa

Jl ,
, 1,1
,
ll
. .,r ,
l, t o}Ia
. Koop},lo , , ,li , . I

,i vll, Nl(llq(ll. O(ooell


- K;lee.
,ii l]Jl, -,
Jt lll
, BirH() I-

]. :
. -

- I:irl I,
U{ . ,ll{Otll.
- lt .uI trl

t tJ.
! -, ir !
}, . l .
fiiO j 1
tI O, lJa )i(

,lllo. l llllNl. . i|
coULe\l ll(MHolo, ,l l. l
tll, lii c}rra -], Ile . .t
I .

N{e,,te!llloii I1poojte l

lltllll? | ,l ,lo
Il yl,Jlo]\l 45' ,loM
iJ ( t]l] ll]lR)
Illt ,

Ka\leHcloe .
8. D.
,
( lIJ - tla
0 a Jl,.lI tleIIr icca. l l ;i]lo](oN{ iaieRe l lle BepLtoe !l, r[rt
k c}']ilta. j[tito l
i. l l]IlILl
l, - ] (ll9 l0 Mxl]vl l R ,. 1lltl
| - ll, ,i,ol,Ila
t llyxo ,,l l lloo],o .
ll (
Y ], a,lo )
cBrll}allo c,leM. lJ
l). r ],
\

lllyMj , II
,tl. ,loKJIeBoK Il !, ,| t
llt, ,
9. - , r( .

, , Jl . ry , TeNt
. R.Il ,l, .
i \tll l
Ii, l, - .
. tl lUIoxoM Kllee.
Mllot lJ,
I NtHoI,o Tpyllt{ee. ,,
lia tl tI .
l,jl l,t{. lIo ],I Il]( l,
.
tl, ,r ll
tl 8,(,ll\l JllJI{ly. caNloe ,

} - ] r,
ry , ]'! lll iit ]l

lll, Li II II!, Kal\tll


Ka]!leHb. ttl l,
, . t] l]ii.

jl l,, llil.

! Iuyeb,l

II

lrl KoNI

lIa

t, ,rtrr
v,l l]l)t (lIKara lc,l 1 Jrlll

llR rr\ r. i]O-i|


]LBvx :ttlttt ,]tl. i:(,)
l yllelllJlolcll nap\1,1l"\, L

1,1t,,ii

l!1IIii ttepeM(,ma1l,cr] llo a\


. Il llly\la HllKnrl)io.
_lt vlQ llol ! ]t} lIIllc
'l' lla \Itl. lle ,ll. l:)1 Il
tIe col,cent !,l]. [1 lllllr rto
R, R ,|l IlpocBel.,lrc,c(l. t! \
, ltN]t'lI,1iI xonoll,(,e ]pelllIcl lI. v lt tl]( . tlio
lle -JI ll ii. t1 Ita
. .], Il lla Ka\lllc. f
0lllrNll KaMctlb. ll
, il()tl I. lo

r} oc,ipoBa. cytaK.
Il Kp}'Il1,1ii, t,:r ,t,o ,llLcTrr lt
1' lllll1N]aHIle

11

Il|1eIpllIll2lel, Ilncc]lc]l()

BaHlte al|1|lr' F" rrt Bojra

Nl}

1,Ilr. r,)

ltolto c],orllb. |I
], \t|t,
cBcTl|-I co.,lHlte. ]]lt. Ko1,1a otlo

l, l,llI1,I}, lla dlrlllc /{r1 lI, coj]ltl(a l,,] I I!jl


xopolllo! ()flN, l{II
l,lL(,Jl llllt. li ,,1.1rl,illl\l ct,l)(li
1 0. } c(),1ilLLeNl. l oIlo
rlJl |la llx)llc ", KprlMe
l_ \! lR'| ll ]llt
lol!il. llc la( llil/K1lo I(,] l]acKo.1bK(r ]()()1! ll lhl{p]!lcllllil BlIlIa Ibl(lalLKil'l 0 ]'(. ]I)il a(,' ', lIl]' l(ll lbr.o

l)l]a lJa(

])l1,1l()

! L
li'nIl \, ,,] lt
N,!

l.i

tt rrrletttr,lc, ll. tiItlttt


!llllJlclrl ,] ll()l.|lll]i ll '
Il'lN] oIcYlclBil I1 JN\,l,
,lo]lbK(). lI1,o cIlilclb llc .])(ll

|to tBe cilNJblii tl1lllI!il \1()\1cl1l,


}le .rlltt ll]l (xjl,polc l,l. llpoaiill' ocpol'\, ,t In. l| , llocJle

cl,i

,l]llll Ka]\lIlll. tla -IlclIl!,lccb llcpcllrI ja,l b


l,}, lla ,/lccKc lvlIac llllINl()l.tl.
[i}:ll1,1 jltt. -,l lle \,-i(l.
,i|lR ,ill o]Lillll lvlo | lcl]Kv -- Bel(b
lloltIopHoi] NJo)Kcl t, lle t, Ktrt,LLa Her
ll\1' I ll]l ll, l''Jl]|] oll]k]"l ]ll r 1 , !1\.l)!lllla i](|
R. IlpoKoeB

-'lir,l,t !;t t

ccp0,1,1llb, llilpc,]l,

lIpo]lo l)tiI
I

lcpcp1,1Il()Ni

llil

!, 1,11si,i
Ull t(rl,

IlDa1,.

r,

Jl0l}Jl}t Jl(1ul{l

Hlt Mit.rl(r ptl(.


t|.;]l|(a Il Hil,i]aKJlllc
i.
triiiijl pol}brii Yll) 0]ll] trliiJi)l l]cc llJli]l]Ll,:lbH(). ']vlrl'

ocIaIr JrIoT Kc,,I:ttb l.

,ll

l1,oIo. llyrHo \NtcTb ll[alb pc,l,,a(ll (l, ol,[riucb l]a cttoc lJ jlic,Ka,l,b

l!,,ll() BoclI]lillt fl.tc, pyKoBo.1


1,1]al ] )I jlll\! lll, IIll]!1:
.,ll ]eKalboc lit |,,
tta r-,l. Il.,l ]i .]ll.
,tlL) iloIi t!t,\! tltll. LU ]\,] ]Iepb

xc-!ltl,cjlbtlo iil,t l , [Icpcal). l]l]cp\ II l],

r]lJ]IiIilJIcb l]()

lLlaBblii lL ti
(),lt] ]I0.,oll!ii. Jl :totutr . ]lii
ltl]\1

\().l]l,a,l,.!nlIic t,t, IIptr t,


c,lL]iycl ]tciL]tbllo ;5,t,r -,r tt

.ll)l]l,lb ileIlLil tia,,l)tl.iep

tr|i F\ h :l{lli l )rl*,,|l ltl u tl ,


Brltlittcl, |! ll jlll.tlP !l(|ll1ll |lil ltli, m llll,u\O
llllll|plltl|||{| hll'itIO (|!lOlult ll]ltiKtl Blli,l,
l{lnnHr ||!l dlrrll!l////.\,/r..lilJJ -- llHtlttp ll ,[ltcHil , pt.,!l1d -- .,
|l|,4lrll,\, ||,lItl tl|iiirll, BOlae"|l|(lx ( l\l,tttr), 0i, ttt,
(1]/(Tit,{,/ | 6hytil||||], l0 nL LlON llP,.\tlll|tl|iiQ|{l
|,!|l^ltl!|t ui,ll|!i]tll,|t Ll(!ithulu {) ll.t)! *!li,
'|itt,oBt,t,
|lallp Mpp! |li {ri ltr:: ilih-= llil'.,
(:
libittb,
|h, Litlli fi dl,a(,, C'J,;to, filil 'r
ltiirL,llu t! ll llllilt rhu, dl[l l pat!|,liit l llu|tll ltl{1,,, fi,alff Qrll iu y{lluutle
dlulep nl{lla Q tlt-ltx u cpelllux ,
(

l|it,t

it

trl,

ii,

ni1 Jl --

],Ul &
. 1 ,l .
.

{.]ltllt:lt. ,,lll;l
llit {|lllt 0

.il{}r} ]It1

,1,1ii,

t l
d - .r 3,6 .
l{o l00 - , -

t l20 . r - 000-3500 . l - 0,14-0,18

< TaKl I
,l 20 .

coli 2,7
l, 70 I!,l 2500 [r (Ilo ).
ivq ]
ylllepe Hoe, N{ 'II -l Bccobt 40-80 t:
IvIoHo

,r l Ul
jl8Jl .

l}i,I O}, ,
ll - l{ .

al

IIII .Il

(ii

),

a l r

l llplttooB-

l JI

,
20 % .
.Jl KoplrloBo|' ,JI .


!I! -

, ! -


1
, ,I ru.
( I
). ,
.

,2

.1\

!t ]'
I ;

J
r

- 0,5 0 I ,,um t 0,16


, 10-14.

,tu dt

do 0,2

r Jr
I

}l },I }l

, . , ,

,r
v , J}.
l .
l,t Jl
( .):
a 3 i },

a 1 ,
a l .
a l D ,

cyxoi, , . t4,

. ,

, ,
.
Il }IIl .

, l 9 -
.
Il
lt . J!

, I ,
Io v . .
Jl . . ]
.

r Q.
- .
,r , , 9, -

. I
J8 ], ]
.
R

*,39*'

.'m., "'ii,]i'{"]

i,l]ii,,,*,-, .,*yl*.

.,.,,.,',",_

_;,,,.,.",..,.,ij#95,
Nl ( ii , l]a,][,epoNt 5 ) ]
lIoI lIel() -l]]v ,r ,

,i,i:

i:t;j.

ilii si]l

,,.

!,

j ;

!l]

,1

](Ftil ilt]IH''i1

E';t

- }
l

at.,}1[il

N{

1.1

r,

,;...;..

tlt1,,lii,t f,l]g ,l li! l

[1 f-

Jl.

ll)tlb t)JllI ll Ka,tectBe -'


tt(l,l]K l.] LI tu.
,l]Llij , tIa
illt , ,

JI . r rtk.
, s-

tt.

]

,l ,
t .
,rl
ts ii i) . Yepebi

r
,, ,

tIllael' o-rlxo]lr{Tb , t l
i JI }
llpkopky .
lll ,,t,
KJIeltaTb l,ycepa, , .,. Ir kneBe ,
ill - ]\r{ lloKJIeBKa, ll lla 1o\t u }] lteTe

tta

I ts l \ 8

] , .

l."t*t,
!t

t",:;g,211i

{}l{'ailj}li,;1

,1,'t

i(li t\ii

rl .lltiilliJ

,t ,l -1 I -,
. , ],

vl]JlO,


,lIt, ,l )l \ U.l JI,l tI Jl r (rrr
) l!I. BtrlecTo

UI [i .]ol]alb tl Lt lI
, - fl .
, ,
!
, tl II F

, , (>,
, JI R.
ii .
. I] .

.l

]
'

,I

!
:i
1

;j
.r
1

I(

! ry

.
I]

}l

D
}, . ,
.
. , I
. It ,

9aUI .
l ,,1
l.
N
9,

- .

}" , ,


.
9 .

.

<.r>

, , , , I r (,, -
( , I- ) -
, , rl
ila , .

, uu : <,!. tt ,
},N{ I

. } vtl
urtt -]ll" . D l . IJyHc . 1/2
,
kpyl]a I
.

ttl
It .
,
JI }^l
}.
I

, lul } { ).

.
l .
, i KIUIT <(D ,
v. (

ry v
. otqTa), t( }{

1,
O>.

Molto
t. ,
JI, jI
, ,
.

<,r>.

,
ry ,r
-, ( > :D , t) BtM , .
Maepua.oall fu ut..u

YK,,lciiK} tJ' ,
ln - r
1,1 ll},l,
]!1.
I] lIill!l] &rI l.
Botr

cabroM ;tc rc. 8


lllll\ l1.1tllll)l lll .l
,,
,I }l [1
Il ,]|l(,(\!

HU,

XttHt{K (,ltl Lt tl.


BepKylo tu ,
LIo Ill:i ll, JI
,
I,l, l]cc ,
Il l, 1ii,

,lt

ll

u uu, Poyeda ttttt, t,irt ,,, ttti lilHotl u, ,


ltr l|lllllt|(|, 0 u Oumu u lti;u\Oii
ttllttpuih,t, 1.1ll tlll uq eqaHbtx O
l li(tll !l l]lllxlrr)o Omlru u, ulllrh rll l Odum|, L,o cBotlu qumT duu
u rum uu (m
^,lll!lltL,ltltlu,
it t) Klltl| 0u'00s,
llt,l,.,t,tl tttu, u, rlm u uut)l c |t0

u.,t! m llu
()tu m
ti,y,lr,dutot

\!

||tloclll JltepmB,

um

0-

lt tutt i , lller .,l. d Mo,1lcHo lm


l , lil lr l ( (, i
tla l Ki! u m u, 0 pblx -

l)r1,1l|l hl
(

llecjloHo r.

yKei.iKa Il ] -

, . 0'l,N ,
)laxe llo - , ,
l luMv ll \,( ..l l]i
Il , l1,1. ,
ll1,1]jlllt.

,l, Ilepeca r ]!lJl l ]vjl.


D, li ll]ii ,
Nl ll: I
1.1-15'c], ,l

I|l,ri .

ll ,,]ij Becl!e 1.1


5 l2-c t,
KolIL(c 1 J .
]]ljl ( )
, l]tll ll.
]lY R

llyxo

ll I,
-
, .
2-3 - lll .
Nt}.l t{

t , tt
; l , ,
NI, ! -

]l l,.

,1,1i

]!1!

,l, , &'l
<,l> ,
tt - lL
, - r
, 9-

. ,
,,t .

( Il>

l\4 t, tle .

tltt l, IlMeHHo _
.i]aBJlb. l lt! l
ll , -

,
] , - rl * .

D,

.rl l] Jl 9
llJlaBIJKol]. -

, Iltt,
II, (,

:
I

},l,
- Jl, -

]' I[lyKc. .q ,
iill. Hlt,le]v N

He,io, r 4I,
, , -

llJI. l.trr l -
ll]ll ,,ti.i
R\, l|lr(rl llltll -

, .

,
-r

, . ll
r( ffi .
I .
- , UI]I ,
l Jl l
}. rc 15 , 12 , 8
5 <, ml(
.< . .
, L,
rc.
, yIrefuor
r rr ,I I i{JI .
Q,I L
l

cTBel _
(E>
cTlUI

I .

fh ?
Il l -

9 r
, fit ,

}ir

l rlacl! ri.

(]
r ll l-

. Mela lt tiiIvetl(Ioe ,tHtl ,,tlrt


.
, |il R tleceo , ,l,
il. lr) }"I,
l ] : l
cTaruIapHii (l l )
f l JIr
, ru,( , llpo

I] IrLl Jl-

fi , -

llplt,IocT I.
- .
trii {(,rl() 11 ] Klt JI ll1}ll i,,l lltll.

,l. 9ll,

(tt,o

l , N !,(), ,
, tl \!.
-tI\!


lt,] clro}l

4Ill.l , l oIve,lL. lla

1,1()(,.

r!.!

l]l' R ,ljl.l
. tl
ll lloHep\HocIl. ll -illltlI- }K.leliK\

rl.,

l,llu'tr> ll
, l)te |lIl t !,

lJll, l, Ilpcc,rlc./ty,l . oll lo Bbl


l, iia I, ,I.o I,,
l, u rl
.]llI.
tit tia
NttI, opaxae,l caNl
, _ Iiuli\{lt ,\l
ll UIi{ {.

,l'

yKJIejiKv ]

() l
v: tt I tl,]lI
, lJ i\t cTpellltleJlb]\l
Bepxllii r,
R yK.]leeK. lIpLI

BcllJlccK 'tt r.
ll lla Il,
l{ D, llc , . /lil
ltll ii llp.ll1,1l|()ii l).
]\,t

ltr yKlciiKaM ]

Jl

. tlt carl

Kol] l,,l !
tj . , ,

ll
]lll llNl .
j]l. tl ttae accoltllatlK) : I
Jl ,1 , fil(}lt ,,I .
LlO Il 0lI lll1, r

l l I j
l ii ,

*3f,*,.,,*,

]1l ,I,l. lto \l ,


|\l 1,1\|,,\l \lc(l.,. lle Ilcpccl !LlciiKll

Ll Il l'l ll,Illl

( ( l\lt\
]to]1oK. (lc]lcllJopoll, I ]iL,tlll l]ac lle l,-|lrL KaKylo rt
l( ll lc(KJ\lll \llULlllIKa. ll

l]lJ
lrl oI

l ||I.

iolo.

Ilpc.|i{lc tItt,

lall

ll - lt
Br,c ro tr,t ,, tr, lletr.,rt t,tr:
l l() ) R) |i- l4 i. ilNI, Nt
llcc(o,1bK!1{ N,le,ll)al r t]
11l)r]\l.,I\, lb ,.

tc,

ll I,.l \ ]\l, <


'l'},},;,
- . <(\, ,l, I!,. tt o,t

]_ ,l. \l, ]oopil.


\

llllll,,lla,, IblIt,It Itpil\lHKoll

\,rt] l)lllIILrl ]tIl Nl


l ]ltKo\t: ltallpltNtep, <li L8 2,
-:Lec'll

Il

. l lIa lt-

.Jtl]]lt} Il! <>] , .

ll 4-5 l. <tu!1l,|r.

Nl

c}.jtllK. !, l OIlLl ]Dl(

l ,lllllll

j,i.

J "l

\t\tii [1ii

tle R I . . ,l <,

Jl . .
!l
x}tlllH1,1Ka.

' ,
ir ,
, -,l 0-40
HIrxe ! l,.
R LU. i;l l1lll , Jl ] l[]v
llo 1, Ill -lUIN ()R 0[L

tt, tll -

]l

, ,
(\l ltol, ,l,l (Ka,aTl,. ,lIo } ]1
}IR)

) ri l fi , jI liepeca l,
] }iil tll ,
, t ,

} IJl }

O
- !
1,1llvl, l1,1 l ,,l },
}I D.I !
20 !

. ] lIol l l.
Jl Ila ll .
II ],l Hll t :vtac t.cpc r t,

lt t ll.

ttrr|i,, lle,lu.llo, } l,
, Il BylllllejlbLlc lt )K1,1
Boii cl1.|c, ll,,lll,] ( l!,ll U ll'l(, ll,cKllll
l - ll lr ]l
eute ll allll]Hocl b.
lu uI J]l; lll
litU -l [' lI,,l ]Ir4,{})
] i],I| ll c\,L||. || |p\l:l,, p|,llia
] ila cKit.]o,]Ilii }!ioll

. ilpll Mcp]Io t].]

:(

l]ce li eo].jlpaTll]!locl1,1o
ll Iiil lIc yIlyc,]lli.b
IIeco",IbKo lI]
. ltttltt

|lJll llt
-,loBJlL1 lla llll9 l
-l Il ].


1$llr, , l lll I
nwalking the do8D, . . , l,
lt
KopoKol\! lt. t, it ,
Bccto r|loplty , r, stik

bait,

,I

,,l 9, (.D,
ll To1,o t 1!l.
1 .
Jl
, 8 iIt{
, li
ltlecTo, . ?I ,
l) - l
. Hy)i(llo v
&i 8. ? .

( r.

, r )s . , < ,
400 i<
- -

irrr ItI (D
, , I{I ,
MoMeHT:UlbHo ], ir
lt l
.


(> , CIIIA
, JI-

1922 Zcrc8ossc
r?, ( }
. l 939 . ry , Zam S.
.
i, JI . , , l .
m . - JIr DmI

.ltig

the do8}, .

u,
u dd m u

u du!

ltcyb d ry otlyyy:.
u! m ,
dJlm.mduumu

u L!

u| uJlu 2 ", u d ,

- , fi . D ,
t{, 1 . Jl

l KaKoBil ?
, - t
. ; .

. JI


. ...

- )r , , -
,
.

. i.I

r9
, -
. ,
,
1, .

Ir
II

lt

lUI 9, cpolo
},r {( . TyI lt
, , BI4TIblleT , m I-1 ,

],I ll,
. r

- rll

.ll ,
, 9, r , ,
rt
tt I ,
.,
rI t{, tul
JI . IIr, II:
- , - , - . ,
.
coporiy ,


r,D m

l{! . . R

},1 r
I
,, },1 ,
F I,

. [i tI.
I. ]l v.
2 (
tJ) ,

,,t tl
, ry
. tta , JI
. ): !
, , JI
.
2. 3 .
, l
l 90'.

ll
, ) \
,

.
'lIl -

.
3. l r1 , Ul - }" 90'.
,

-r cBeply O
.

t ]l

- , v
i9 .
l zt ( -

_
90"

t 0 ! -

l, HeMllol I. ll D, ,Il
JI N ,t ] ]lll.

D ll ,l

rI il Jl
lI l],
t l ,lt:
ll tr r, l,r llil J]I l{ Ntrl :

2, l,trtt lt.lli ll lii


ii. ,lii. ], tt . !
cBoii N{, l coepllleHHo
ecTecBeIIHoii l|I!)i,tIl. tl. lll elo, ]\a
! lllrl ( II,,,l\!Il
, ] ii .i,
tt raKoe \apaKlcpllil ,LlrI \i(l Itt

! cllokoiioM lll] l,l I ,tliull.


, 6]I Ilo]0o-

]l UI j
.,Ul 1l l0 t, tlo. lI Il.
llNl ]' ,

llN{ ul - . -

BoJlkepy l l

Or Ba,lb tl
. , -
. .
ll , , ,

, l!{. I
llll lc,lbH(lii lt Boollle (r|)ill
lt, -: ,t Il llRll elllc
l']' llo]leo l], l'
l l'i lla ts ;

3) jl-l rI

lI llIi < |l Bl]epx) < Jl ]r.


(),l ]\l. ,ll0Bt]

ilKi !,l \,,


(](t,i

lIl

(R-

pltl\1oM .
R s
llNI,>

owalkin8 the dog, N{ tl cl]o


I! ll.,}Ll ll N rIIl,

Ni,r \t
lIa \! l
-]llllll() I1(llKcpo.

Ni l]Nt llll
cTil,tIltllll,(ll]oii l . ]lit ltUl ,()() ]Lrltltltl. Nl[l\,\!
2,1 . Nlr l rj,J,. l
, }ll,l,t tlll
Ni _
lUll ta, tr ttlecKa:]aHtloc IUl.

,l llR

1,ll. BMec,tc rf ](.]llu <t]

lU llllt}}l\1 _ l,l Bpelllrl r(lll clo l]a


! ]t 1, .
Ilo , I,r

]!1 BoJtKep IIN|ll

,lI xla\,,

IIo.]lylla_rlocb l,

(ii cl,K) r( \l/]lIt-

. oKyrtb j|I
,l cl Il llFla !. 1,o ]ltl
(atleclBo Ill y.la,ltKa Jl.
Iie Jll' I]i ]lll ll
zul. ll l
lllllyp ] ll (-l ll !). ]]!lep ll, HailloTKa l
ll I| l ii 1II . ul lte 2-4
lIlll,
, rI tu - NI,I, BNleclo I]l,,
, Bcelo1
. I , Il, <Hoil') l, "1 II, l
! ]l
,rl BoJl - } ?..

Nl!

-lrec!, lu I .

lllHvpoN, ]lil ,le l. ll olla


]Io,1laeIc,I !]cvHoIo ,1 pll.j

rlalUltcloii. l]o J.l K,lloel tl . ll

](!r, !,il

:

ttl tr. ,,I 14tll,.

Rapala Skifter l|alk, Sw-q. , -i j|,1 l ,l


ocBa1,1BaTb ,l,

ll llNl.

JlJl llpll (\ apllilHla\

1eitllIK! l }l /(. , Ul
I,pONlKii i;i ,l ll
]l r ll. t

jlI , .

F-tcalibw Slpet l. .r.

, rl\ .l, lla r R O\ll I polUlt]ii (l]\l-J Hil ll ,,

.[lttr .ts

fpe-

I i] .

llpo0ojla N, NI rljl
J lrlo)(o, . .
Excalibut Slit' _Irg
"a. Moii ii Jl t! . ]OI

], 1,Ll ii

,to,l

r( -!
llpll ii pa.}BopooB 0
,l lvcllKa }! o,IeHb ],
lt trl
.1oIJ.Te oKllax ll, i-, tBori d),t

Stlike Pro

, I, ,

falket

-r

ri .
Il .

llnoxo -l .
tl I

l , l .ll
\l ( llIllrl ll ratort, r
DHll\,IaI!l]c Jl cla\t. . , 8 ],j]\.t ]l}I *
JI

,t Rll, |

, .

Mosl Master Gtuss r hcil. Moil ca,


!t,,lt , - t I]l] - ,I
lt. U,
a t. . tt<,
lRl, :]()tl, [lP,lI!,l1.,,p\-lHoii

-'I

,I.

]l Nl &,l . ]lNt I J8
uR ul
lr

, t
jl Bo]lKc? ,,t olleb ! Ll ]lloe
lt _, 'l
] "11.1
ll , ,J
I\iJIt|t{. ,I, ]!1,
t. ltl l,
]rtrilI lL Jl Jl,Il.

. II

IleHTpa (JeIcnia Gr)


]l
tt 20l2 JI IlHoi,i Illl , ,!t l,ttlt taT ,

rI,
ll;r-201?
:l iI Jtl ll}l rt,\ ]\iccax
tr (1ii l1ll,. Ilo

I{ cocatte: ryr .,-l, fl Nl,


, ii , r'i ii,
Jt &

( ]l) lIol1,1Illec l}l, |)Ll


, O,1llrl,
Ir; } l tIli
, t JIJI 1,5 , ;t.t -

, l, . t, ,
, . ollaT
\t (Jl, lI - 500 r
rl
,

llrl

]!1

. , -

t 200-250
) lt, l{iill} JOll fU
Iu-]!t II lloeBKe
400-500

rl.

Jl .
,

, rcTBetIHo NI i{ lt . ,
ocla(b ,l\ ll ll
. , l-

i:i.
t lt llo
i l, lI-

fl, olaBa , ia R,l l I. Hllx

llllll) l] r
].

, ry,
l (> ,
t JI,
, , ,,l
smith still, llo . } tJtu
u Snlith D-colrtact 50S -
t u t.
)i D-Conlact ,
8,r [ l1o,/lbcKoIo

t]]ltt

!l l .
]l It9 ry
} rlrry
tO; ll . ,l}ll.
- ] .
TpexaMobtii Niakis
- -

Smith. ]\.l
JI, rla vxe ] t
. yl .r 400-tp;rMltoBa

tr. li]]ci\l cLllL, (),rl|la ll l,,, t


[le I t, lltryK.
\ Smilh Niakis. Il llIt
Honey \rm BeTkle}a l _.


.ttt ) 8 "ll
, l t.

copobi . (iL, ,

" v". . l

, l4l-

< r,
lI .
lr
fil . [l :
9 IlI 1.
xopoltlo
Smith D-Contact 50 S lto claft
Emishi 50S-2. 1r - }t

Nt Smith D-Icite 5]S Duo


Shd Ryuki 50S.
O tla
Nt kl,

, 9 .

,I l{,)

. l r(9,
lI ,
rl.
ll elo ll.


.,,,, {iul, ;i I
<),
D-contact, Srnith
AR-S, Niakis kl,
q
12

15 .

} nD>,
t ,
. oNrvTlle. Berkley ry.
- r irtecT () . I .

rlp - <>, ]
. ] 8 l , l \ Ilts T rII
} ( ). _\" erue , .

l{ - aL'I
,
. -
, - . ypal

2012 tl
, , -

]v t'l
}r , .

"[ , -

uz FishD Il , i

l1j.
Bodu,ttup , i
lkpauabt uu

ElT
fr
l

, m
, |

,..

, ,

,......

. ,

,.-..,,,.....,1

- l
,..,,,......4
,,,,,,,,,,.....,,,-..,
,,,,,, ..,,,,,.....12
9 .. , , ,,,.,,,,,,....,,,...,.,,, 18
. .,...,-......,,,,......- 24
,

IlD Ng 5

200 .
ll i 08299
r :
Np 8024 2I.10.200
{i . .
:
l, r .
It} Dl: 20l2
: a
Dtl:
0] 1,

r ,

l0

, ,

01 I, - i 1, / 95,

E-rnail: novdetIit@ukr net


(0,14) 451-40-80
r , .i
(044) 50I-I4-67, 451,86-89

./:

: 29,05.20]2 t
: u },,

r ,

. ,


l20 2I.10.2004
Ns . Ir: 0 000.

I/36

m
TeJt.:
(044) 451-86-89, 50t-14_67
r
TeJr.: (0,|4) 56-01-14

i Ns 5'2012, t Ri 200 .
lrra .
: l.
rt: if, 8l( ilF}l,
<i ((-},

dffi

ffi"fl

Вам также может понравиться