Вы находитесь на странице: 1из 4

MATAPELAJARAN MASA TEMA TAJUK FOKUS UTAMA

BAHASA MELAYU TAHUN 2 0820 pagi 0920 pagi Saya Anak Malaysia Negara Kita Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata diftog, vokal berganding, digrf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan kemas.

4.4.1

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.2

3.2.4

OBJEKTIF

: Diakhir PNP murid dapat; i. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menulis secara mekanis sekurang kurangnya dua daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul dan kemas. Ilmu Nilai KBT Kajian Tempatan Cintakan negara KB : Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.

PENGISIAN KURIKULUM

SISTEM BAHASA MEDIA AKTIVITI Langkah 1 1. Murid menonton tayangan slaid gambar bendera Malaysia. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar. Contoh soalan; - Apakah nama bendera

Tatabahasa : Kata nama am, kosa kata Kad gambar (bendera), lambaran kerja PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Semangat Petriotisma KBT : KB : Konteksual CATATAN

Malaysia? Berapakah jumlah warna bendera Malaysia? Berapakah bucu yang terdapat pada bintang bendera Malaysia?

3. Guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pembelajaran iaitu Negara kita. Langkah 2 1. Murid dipamerkan dengan beberapa rangkap pantun melalui tayangan slaid. 2. Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan sebutan, gaya dan intonasi yang betul secara bergilir gilir. 3. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun, rangkap demi rangkap. Slaid

Ilmu : Muzik

Nilai : kerjasama Langkah 3 1. Murid diedarkan petikan pantun. 2. Murid menyalin semula rangkap rangkap pantun dengan betul dan kemas secara mekanis. Pentaksiran. 1. Murid melafazkan satu rangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Penutup 1. Guru membuat rumusan isi pelajaran bersama dengan murid dengan menyoal serangkap pantun teka teki. KBT : BCB Menyalin rangkap pantun.

Contoh Pantun

DIDIK HIBUR : NYANYIAN

Bunga tanjung bunga ternama, Dipetik oleh si anak dara, Wahai cik adik saya bertanya, Negara kita apa namanya.

Pergi ke tanam memetik bunga, Bunga dipetik harum baunya, Wahai cik abang ini jawabnya, Negara kita Malaysia namanya.

Pergi ke bendang menuai padi, Padi di tuai penuh seraga, Jika cik adik bijak bestari, Negara kita bila merdeka?

Beli arang di kedai nyonya, Hati hati tercalit muka, Wahai cik abang ini jawapnya, 31 Ogos kita merdeka

Contoh Lembaran kerja. PENGAYAAN

Nama :......................................................................................................... Kelas : ...............................................................................................................

Arahan

: Warnakan Jalur Gemilang di bawah.

2. Adakah warna bintang pada Jalur Gemilang ialah biru? ............................................................................................................................................... 3. Terdapat lima warna pada Jalur Gemilang. ................................................................................................................................................... ... 4. Merah adalah warna yang terakhir pada jalur bendera Malaysia? ................................................................................................................................................... .. 5. Adakah anda bangga menjadi anak Malaysia? ..............................................................................................................................................