Вы находитесь на странице: 1из 4

1 of 4

http://www.prd.kerala.gov.in/hse.php?regno=13056&Submit=Submit

HSE RESULTS 2013 , Dept. of Education, Govt. of Kerala


HSE SCHOOL WISE RESULT
School Code : 13056

SL.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Register
Student Name
NO
9376583 ABHINAND. G.S
9376584 ADARSH. M.P
9376585 AMAL CHACKO
9376586 AMARBABU .K
9376587 ANOOP BENNY
ARNOLD REAGAN
9376588
TERRANCE
9376589 BHARADWAJ T.
9376590 GODWIN FELIX
9376591 GRACIAN JOSEPH DSILVA
9376592 JUHISH JINACHANDRAN. C.K
9376593 KIRAN M D
9376594 MOHAMMAD YASIR. K.P
9376595 MOHAMMED SAYYAF . K
9376596 NANDUL. S
9376597 NIVED. A.K
9376598 PRAYAG. P.R
9376599 SANDEEP. N.C
9376600 SIDHARTH DIVAKARAN
9376601 SRAVAN SAJEEVAN
9376602 SUBIN DANIEL
9376603 SUSANTH. C.P
SWITHIN JOSEPH
9376604
SANTHOSH
9376605 THUSHAR. T
9376606 VANDHITH RANJITH
9376607 VINEETH PRAKASH. P
9376608 VIPUL. T.K
9376609 YADHUNATH T.
9376610 ABHISHEK. S.S
9376611 ADARSH. K.V
9376612 ADHIL ABDULLA.N.P
9376613 AHMED RAZI.T.K
9376614 AKSHAY PRASOON
9376615 ANANDU SURENDRAN
9376616 ARJUN S. SHEELAN
9376617 ARVIND ASHOK
9376618 ASHAMS. N
9376619 ASWIN.P.DINESH
9376620 ATHUL RAMESH. P
9376621 CIBIN.A.KRISHNAN
9376622 DON SAVIO GEORGE
9376623 FLEMIN JOHN.K

Group

M1 GR1 M2 GR2 M3 GR3 M4 GR4 M5 GR5 M6 GR6 STATUS


B
A
A
B
B

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

SCIENCE 157 B+ 188 A+ 148 B+ 153 B+ 170 A 126 B

EHS

SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE

161
182
170
141
153

182
144
179
200
194
188
187
200
198
199
196
200
200
197
197
196
199
198
198

A+
B+
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

185
142
153
141
184
195
176
186
161
182
180
145
145
149
171

B+
A+
B+
B
B+

181
141
141
140
189
163
148
195
163
140
181
183
150
160
164
165
178
154
191

A+
B+
B+
B+
A+
A+
A
A+
A
A+
A+
B+
B+
B+
A

148
197
163
151
175

A+
B+
B+
B+
A+
A
B+
A+
A
B+
A+
A+
B+
A
A
A
A
B+
A+

200
162
173
161
196
198
192
195
169
185
183
161
142
160
167

B+
A+
A
B+
A

181
126
148
142
198
161
162
200
182
161
188
195
152
160
189
184
193
177
199

A+
A
A
A
A+
A+
A+
A+
A
A+
A+
A
B+
A
A

171
200
183
146
169

A+
B
B+
B+
A+
A
A
A+
A+
A
A+
A+
B+
A
A+
A+
A+
A
A+

194
162
175
148
200
199
188
196
182
192
188
164
149
160
170

A
A+
A+
B+
A

182
131
149
148
195
175
163
198
176
168
198
195
163
181
181
191
196
172
199

A+
A
A
B+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
B+
A
A

121
162
161
127
124

EHS

A+
B
B
A+
A
A
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A+
A
A
A

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A+

145
184
141
122
147

SCIENCE 184 A+ 174 A 159 B+ 127 B 150 B+ 117 C+


181
121
139
180
173
175
175
190
182
180
191
193
186
173
178
182
173
168
173

196
200
190
180
200
200
194
181
180
198
198
195
169
174
200

A+
A+
A+
A+
A

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE

A
A
A+
B+
A+
A+
A
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
A+

198
200
200
188
174

A+
B+
B+
B+
A+
A+
B+
A+
A
A+
A
B
B
B+
A

SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE

172
162
184
147
183
182
173
183
186
188
200
182
166
180
185

A
A+
A
B+
B+

A+
B
B+
B+
A+
A
A
A+
A
A
A+
A+
A
A+
A+
A+
A+
A
A+

180
150
154
153
183
194
158
181
161
182
161
121
120
140
160

162
101
104
121
192
140
133
195
142
121
161
185
148
141
181
178
181
131
182

A
C+
C+
B
A+
B+
B
A+
B+
B
A
A+
B+
B+
A+
A
A+
B
A+

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

5/8/2013 1:03 PM

2 of 4

http://www.prd.kerala.gov.in/hse.php?regno=13056&Submit=Submit

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

9376624 PRANAV C. MOHAN


9376625 SACHIN.J.PURUSHOTHAMAN
9376626 SAFDAR.K.RAHMAN
9376627 SHAHIN. C
9376628 SHAMITH.C.P
9376629 SWARAN. P
9376630 TOM SEBASTIAN
9376631 VIPIN. P
9376632 VISHNUDEV. C
9376633 ABHISHEK DAMODARAN
9376634 ABHISHEK V V
9376635 ABNER KEVIN KOVUKKAL
9376636 ABSHAR AYYOOB. M
9376637 ADARSH. R
9376638 AHARAZ SIRAJ.
9376639 ANOOB MUHASIN. P.M
9376640 ASWANTH.P
9376641 ASWIN. A
9376642 DEEPAK. K.C
9376643 DHARAMJITH. M.P
9376644 HARISANKAR. K.P
9376645 JINOY LAWRANCE DSOUZA
9376646 LIGITH. K
9376647 MAZIN MAMOOTTY
9376648 MIDHUN LAKSHMANAN K
9376649 NAVNEETH K
9376650 NAVNEETH V. DINESH
9376651 PRANOY RAJESH
9376652 PRASOON. K.P
9376653 RAJAS ALI. P.P
9376654 SARUN RAJ K
9376655 SHAHAZAD. K
9376656 ACHUTH VARGHESE
9376657 ADARSH. A M
9376658 ADARSH. A.N
9376659 ADARSH. P.K
9376660 ADITHYAN SREENIVASAN. V
9376661 AKHILESH. A.V
9376662 AMAL DAS. G.P
9376663 ANJUSH D
9376664 ATHUL MOHAN
9376665 ATHUL SREESHAN
9376666 BRYAN JOSEPH DSOUZA
9376667 GOKUL GANESH
9376668 JAISON. N.J
9376669 JESVIN PINTO
9376670 JIBIN JOSE
9376671 MITHUN. P.V
9376672 NAVEEN JAYARAJAN
9376673 NIKETH MANOHAR. M
9376674 NITHIN. C.H
9376675 PRADEEK P. MOHANDAS

SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE
SCIENCE

180
194
171
178
184
160
181
165
178
183
133
184
189
180
184
182
161
182
187
180
176
173
157
183
160
183
181
138
85
175
140
182
178
183
186
195
164
182
186
104
188
180
174
184
171
159
180
181
187
165
157
190

A+
A+
A
A
A+
A
A+
A
A
A+
B
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
A+
A+
A
A
B+
A+
A
A+
A+
B
C
A
B+
A+
A
A+
A+
A+
A
A+
A+
C+
A+
A+
A
A+
A
B+
A+
A+
A+
A
B+
A+

189
198
197
200
199
195
199
190
200
191
192
194
200
195
190
193
185
191
194
188
193
171
166
185
150
180
181
194
180
178
174
188
186
199
194
200
200
199
200
172
200
199
181
200
195
194
200
200
195
197
187
200

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A+
B+
A+
A+
A+
A+
A
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

160
199
186
182
196
143
141
150
180
198
138
160
169
193
178
173
143
128
143
140
177
157
132
159
141
160
166
151
117
143
133
142
150
163
174
195
166
152
167
142
173
170
145
181
162
168
175
198
177
140
132
185

A
A+
A+
A+
A+
B+
B+
B+
A+
A+
B
A
A
A+
A
A
B+
B
B+
B+
A
B+
B
B+
B+
A
A
B+
C+
B+
B
B+
B+
A
A
A+
A
B+
A
B+
A
A
B+
A+
A
A
A
A+
A
B+
B
A+

172
200
185
200
200
141
175
154
198
200
130
151
175
196
178
167
141
120
154
149
171
149
134
155
141
158
171
143
111
129
132
151
158
148
169
197
154
135
161
113
172
166
122
186
162
173
180
198
177
141
125
194

A
A+
A+
A+
A+
B+
A
B+
A+
A+
B
B+
A
A+
A
A
B+
B
B+
B+
A
B+
B
B+
B+
B+
A
B+
C+
B
B
B+
B+
B+
A
A+
B+
B
A
C+
A
A
B
A+
A
A
A+
A+
A
B+
B
A+

185
198
190
200
199
164
182
161
192
198
122
153
175
191
177
156
141
120
139
139
160
147
131
151
142
157
165
127
110
131
120
137
163
162
171
200
146
125
172
116
175
152
122
181
149
161
172
193
173
142
131
199

A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
A
A+
A+
B
B+
A
A+
A
B+
B+
B
B
B
A
B+
B
B+
B+
B+
A
B
C+
B
B
B
A
A
A
A+
B+
B
A
C+
A
B+
B
A+
B+
A
A
A+
A
B+
B
A+

161
199
153
192
200
101
161
149
187
193
120
147
135
197
187
154
121
95
148
139
172
132
107
130
124
125
161
122
102
109
120
132
124
142
168
194
169
118
161
98
178
165
115
184
144
169
177
198
187
161
124
187

A
A+
B+
A+
A+
C+
A
B+
A+
A+
B
B+
B
A+
A+
B+
B
C
B+
B
A
B
C+
B
B
B
A
B
C+
C+
B
B
B
B+
A
A+
A
C+
A
C
A
A
C+
A+
B+
A
A
A+
A+
A
B
A+

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

5/8/2013 1:03 PM

3 of 4

http://www.prd.kerala.gov.in/hse.php?regno=13056&Submit=Submit

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

9376676 ROHAN. M.M


9376677 SANGEETH. R
9376678 VAISHAG. K
9376679 VIJAY. V
9376680 VIPIN. K
9376681 VISHNU DAS. K
9376682 VISHNU. K.P
9376683 VIVEK. K
9376684 VIVIAN ROCKEY
9376685 ADARSH. N.V
9376686 AKASH SREEDHAR
9376687 AKHIL MON
9376688 AKSHAY K P
9376689 AKSHAY RAMESH.M
9376690 ASHIF PALLIYAKATH
9376691 ATHISH. K
9376692 ATHUL RAJENDRAN
9376693 BILAVEL SHA.B.K
DINEESH GEORGE
9376694
ARAMBAN
9376695 EARNEST MILTON
9376696 HAFEES PALLIYAKATH
MOHAMMAD FARZEEN
9376697
FAZAL . K
9376698 MOHAMMED ANZAL. K.P
9376699 MOHAMMED NIHADUL ZAKI
MUHAMMAD SHANIF. T. M .
9376700
V
9376701 MUHAMMED NIJAS. K
9376702 MUHAMMED RISHFAD. K.P
9376703 RAFSINUL SHIJAS . T
9376704 RAHEES P
9376705 RIJIL RATHNAKARAN
9376706 SALMAN. P.M
9376707 SANJAY. P
9376708 SAYOOJ. P.V
9376709 SHARATH. V
9376710 SIDHARTH PRADEEP. V.P
9376711 SREERAG.M.R
9376712 SUMAL EDISON
9376713 T.P.IRSHAD
9376714 TOMY GEORGE
9376715 TONY DENSON
9376716 WAYNE ANTONY GOVEAS
9376717 ABIN SUMOD.C.K
9376718 ABINASH. P
9376719 ABLE JOSE
9376720 ANIRUDH SHASHIDHARAN
9376721 ASIF. K.K
9376722 ASWINDAS. M
9376723 BIJITH DAMODARAN. V.K
9376724 NASEEF. V.T.
9376725 NIDHIN. P.V

SCIENCE 191
SCIENCE 180
SCIENCE 188
SCIENCE 188
SCIENCE 187
SCIENCE 198
SCIENCE 163
SCIENCE 180
SCIENCE 184
COMMERCE 183
COMMERCE 179
COMMERCE 159
COMMERCE 47
COMMERCE 142
COMMERCE 184
COMMERCE 121
COMMERCE 135
COMMERCE 119

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A+
A+
A+
A
B+
D
B+
A+
B
B
C+

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
C+
A+
A+
A
A
B+

160
160
184
186
183
143
131
150
170
172
181
130
62
166
191
89
128
112

A
A
A+
A+
A+
B+
B
B+
A
A
A+
B
D
A
A+
C
B
C+

A+
B+
A
A
A
B
C
B
B+
B+
B+
B
C
B
A
C+
B
C+

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
NHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

COMMERCE 96

C 176 A

94

C 114 C+ 94

C 103 C+

EHS

COMMERCE 103 C+ 170 A 86 C 106 C+ 81 C 104 C+


COMMERCE 174 A 189 A+ 160 A 174 A 137 B 163 A

EHS
EHS

COMMERCE 173 A 196 A+ 166 A 153 B+ 134 B 154 B+

EHS

COMMERCE 123 B 159 B+ 86 C 109 C+ 82 C 101 C+


COMMERCE 151 B+ 174 A 111 C+ 143 B+ 112 C+ 118 C+

EHS
EHS

COMMERCE 113 C+ 135 B

90

C 116 C+ 85

COMMERCE 165
COMMERCE 99
COMMERCE 166
COMMERCE 169
COMMERCE 119
COMMERCE 111
COMMERCE 167
COMMERCE 158
COMMERCE 71
COMMERCE 151
COMMERCE 136
COMMERCE 156
COMMERCE 160
COMMERCE 145
COMMERCE 135
COMMERCE 138
COMMERCE 126
COMMERCE 90
COMMERCE 101
COMMERCE 146
COMMERCE 151
COMMERCE 180
COMMERCE 148
COMMERCE 171
COMMERCE 150

117
97
175
147
90
84
141
167
58
132
110
121
180
147
94
120
129
96
95
125
156
161
172
175
165

C+
C
A
B+
C
C
B+
A
D
B
C+
B
A+
B+
C
B
B
C
C
B
B+
A
A
A
A

A
C
A
A
C+
C+
A
B+
D
B+
B
B+
A
B+
B
B
B
C
C+
B+
B+
A+
B+
A
B+

189
199
200
199
198
200
189
198
199
190
187
173
117
196
200
167
163
142

166
142
196
164
165
137
190
195
167
181
193
165
186
157
168
163
175
142
138
179
180
186
192
198
190

A
B+
A+
A
A
B
A+
A+
A
A+
A+
A
A+
B+
A
A
A
B+
B
A
A+
A+
A+
A+
A+

161
161
187
192
187
124
109
140
172
154
169
138
93
162
190
126
129
130

126
116
179
150
114
103
150
148
96
127
127
129
188
152
124
131
124
116
96
132
181
161
169
192
158

A
A
A+
A+
A+
B
C+
B+
A
B+
A
B
D
A
A+
B
B
B

B
C+
A
B+
C+
C+
B+
B+
D
B
B
B
A+
B+
B
B
B
C+
C
B
A+
A
A
A+
B+

180
161
185
188
186
141
124
140
187
149
156
117
68
134
182
95
116
104

100
116
179
156
102
94
145
166
91
133
110
107
154
118
95
83
109
101
95
108
172
160
151
185
140

A+
A
A+
A+
A+
B+
B
B+
A+
B+
B+
C+
D
B
A+
C
C+
C+

180
145
171
174
169
122
88
120
159
159
154
131
82
138
177
111
120
107

93

EHS

C+
C+
A
B+
C+
C
B+
A
C
B
C+
C+
B+
C+
C
C
C+
C+
C
C+
A
A
B+
A+
B+

117
92
179
160
112
91
129
164
85
136
126
114
177
128
106
108
130
97
95
131
156
143
174
183
145

C+
C
A
A
C+
C
B
A
C
B
B
C+
A
B
C+
C+
B
C
C
B
B+
B+
A
A+
B+

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
NHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS

5/8/2013 1:03 PM

4 of 4

http://www.prd.kerala.gov.in/hse.php?regno=13056&Submit=Submit

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

9376726 NITHIN. K.M


COMMERCE 174 A 198
9376727 RANEEZ RASHEED
COMMERCE 142 B+ 174
9376728 RIJIL VINOD
COMMERCE 172 A 190
9376729 SEBIN MATHEW
COMMERCE 192 A+ 198
9376730 SHAMEEB. C.A
COMMERCE 167 A 194
9376731 SHARON. A.J
COMMERCE 141 B+ 169
9376732 SREEHARI. M
COMMERCE 181 A+ 181
9376733 THUSHAR. C.P
COMMERCE 183 A+ 194
9625100 MUHAMMED MUBASHIR.M.P COMMERCE
9625101 NAVAS. M.P
COMMERCE 45 D
9625102 MIDHUN. T
COMMERCE
9625103 MUHAMMED RAFAD. V.V
COMMERCE 53 D
TOTAL APPEARED :155
EHS: 150

A+
A
A+
A+
A+
A
A+
A+

175
133
159
198
174
136
142
183

A
B
B+
A+
A
B
B+
A+

176
136
137
191
187
145
142
184
73
58
62
39

A
B
B
A+
A+
B+
B+
A+
D+
D
D
E

170
141
142
189
167
123
142
165

A
B+
B+
A+
A
B
B+
A

83
57

C
D

167
141
156
197
176
125
148
168

A
B+
B+
A+
A
B
B+
A

EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
NHS
NHS
NHS

5/8/2013 1:03 PM