Вы находитесь на странице: 1из 237

e

:

.
:
. , . , . , . ,
. , . , . ,
. , . , . , . ,
. , . , . , . ,
. , . , . ,
. , . , . ,
. , . , . ,
.

e e e e e e e, e e
e e ee e e e .
e e ee e, e ee e e, e , e ee ee . , e e e e
e.
e, e ee, e e e e e, e
e e .
e e e e
.

- . .

.
Printed in Israel
ISBN 978-965-7065-50-1
DANACODE 760-3


ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

e . .
ee e e . .
e ee : e
ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
e ee . . . .
ee e .
e . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

38
42
45
60
63
67
71
73
80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e e . . . . . . . . . . . . . . .
e e . . . . . . . . . . . . . . . . .
e e e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ee e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e e e . . . . . . . . . . . . . . . .
e e: ee e . . . . . . . . . . . .
e ee . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
e e e . . . . . . . . . . . . . . . .
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e e . . . . . . . . . . . . . . .
ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83
85
88
90
94
95
96
98
100
101
102
103
104
105

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
e ee e . . . . . . . 109
e e . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ee e
e e
e . . . . . . . . .
ee e e e . . .
e e .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

112
116
118
120

. . . . . . . . . . . . . . . 125
e
e . . . . . . . .
. . . . .
ee e

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

126
128
129
131

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
ee e . . . . .
e e e
e ee e? . . . . . .
e . . . . . . . . . . . . . . . .
e ee e e ? .
, ee . . . . . . . . . . . .
ee e . . . .
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ee . . . . .
e e

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

136
138
139
140
141
142
143
145
146
146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
ee e . . . 158
e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
ee e e
e e . . . . .
e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ee . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

165
166
167
169

ee e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
e e . . . . . . 186
e e . . . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

EE
, , e
ee, e- ee e e e e
e e, e, e e-
e, e e, ee e.
e ee , e e
e. , e
e, e ee?
, e e e e
e: e e e e e.
e e! e ee eee eee e,
e e ee, ee . ?
e e e, e, ee ee,
e e e e , e e , e
ee .
e, e e ee ee,
e, e e, e ,
eee e.
, eee e , e
ee ee e ee.
e, e e e e.
e e e e
e , e ee e e
5


, ee, ee, , e e, e ee ee e e ee e. , e e e ee e, e, ee e, e.
, e e e e ee e, e e. e e
: e e e , e e e? e e , e e eee ?
, e eee
e e e ,
e e .
ee,
e ee e .
e e :
ee, e e e e e e e , e
e e e e.
, e e e: e
e ? , e ,
e , e , e
ee , e,
e e ?
, e e e
e , ee , ee e
. e e . e ee
, e , e e e.
, e e e
.
e e e e ee ee. 6

ee
e . , e e e
e.
e ee e
e. e e, ,
e e e ee e , ee , e e ee, e ee. e
e, e e
.
ee , e e e
ee, e , e eee e ee.
e, ee ,
ee ee -.
ee e e e e ee, e e e e e .

E
e, ee :
e ? e ee?. , e e e e,
e , e ,
, e ee e, ee .
e ee ,
ee e e
ee , eee e ee
ee e
, e, ee , e,
, e ee, ee
ee e.
e e ee , e ee, e e ee,
e e e
e ee e e? e e
e - e e
e, e , e? e e
e e ? e , e e?
e e ee ee, , e e , ee e e e e
e .
8

e
e ee eee, e ee e . - e , - , - eee e. , e, e e e ee e,
e e e, e, ee
e: e ee?
ee, e e
e e e, , e ee, ee, , e e e...
e, ee ,
e e ee e
e e. e . e
, e ee , , e ee, e .
e , ee : e e
, e e, , e e e ee, e
e e e.
e ee e e e, e, e e
, eee, eee, e . ee e e, ee, ee, ee e
ee . e e
e ee, ? e-e - .
e e , e e e , , , e, e, e
e ee -. e , , . ee
, , ee .
, e e e -e
e , e e , e9


ee e , e ee
e.
e ee?
? e e e e
e , e e?
e ee e e, e, e
e e, e, e
, e e ee e
eee e e . e e, , e e, , e ee e e, e e , ,
e , e e .
e e e e, ee. 1
e e ee e e .

ee ee eee
, e ee
e e ee , e
ee e, e, e e
ee ee e e e, e e e ee .
ee e e, e, e e , e
e. e ee, e e e e
e e . , ee, e, e e eee ee e , e ee e e.

e-, e e , e e e e .

10

e
ee e ee,
ee ee e .
e , ee e,
ee e e e.
e e e e, e e e. e ee e
, e e e e, ee, e e ee, e .
e, e - ee... e e e ee
, e e
, e
e, eee e
e e ee e e,
ee e.
e , ee e , e , e e
e , ee .
e, e e ,
ee e, e e
e. e e e ee
ee e e.
e e ee eeee e ee, e. e e
e e .
ee e ee e,
e,
, e ee ..
e, e e e
ee, e e e ,
e .
e e , ,
ee , e ee

11


ee . e e , e e e -ee e, e ee, e e ee, e e eee .
, e, ee e,
e , ,
e e e ee, e e,
e ee.
ee e ee e e, e e
eee e e e, , ,
.
e , ee . e? , ! e e eee e.
e ee e .
e ee e e? e . , e
e, e e . e,
e e , ee e e.
e e - e , e
e e e e
, e e ee .
ee, e
ee, e, , e , ee ee e . eee e!
e , e e e , ee, e e
e e.
ee ee e,
, ,
12

e
e e e ee
e, e .
ee e, e , ,
ee e e, eee , e
e , e .
e e e, ee
: ee e ee,
e, e, e.
, e e, e e , e e , e ,
, e ee e
e, ee ee . e- e ,
.
e ee ee , e , e e
: .

13

E
ee e e
e, e e.
e ee
ee , e
e ee , 40ee , e
e, e (e, e), e e, e
ee e, e e .
ee ee ee, e e e .
1: e 40-ee .
e: ee e e ee e ee. e, e e e.
e e e 16- e. e . ee e, ee
e ee ,
e e .
e e e e. e e.
eee e e e e e e.
14

e
, e 20- e, : e e: , e!. e eee ee. ee ee,
, e e . e e ee e.
e, e e ee e. e ee
ee : e e e e.
ee e ee e ee eee e ee
5250 . [1490 . ..], ee ee ee ee ee ee .
5300 . [1540 . ..]
eee e, e, e, e, e ee . 2, ee e
.

e, e e ee e. e ee ee : e e e e.
2: e e ee ,
e e.
e: eee e ee,
e, eee , e ee.
e , ee, .
e ee e 2

e e (15701644) .
eee e 1615 e ee.

15


e e. e ,
e ee e ,
, e ee eee
.
e e , eee, ee e e
. e e e ee
e ee e e ee, e eee.
ee , ee, e ,
e e. e ee, e
e, e e . ee e , , e e ee e
ee, eee e ee e, ee, e
, e e, e
e, ee .
3: , e e e, ee e.
e: ee, e
ee e e,
e ee.
ee e ee, , e eee e, e e . e , ee e e, e
ee e .
e e ee
e , ee, e ee, e e , e ee e.
16

e
e ee e,
e e
, ee ee
. ee, e e-
eee e , ,
e, ee e , ee
e .
4: e e e
ee.
e: e ,
e e eee e e, e
e ee, ee e , ee e.
e ee ee ee e ee e e,
e ee , e , ee e
, ee , . e
e e e. , ee , e e
e eee.
ee , e ee e e.
e, eee e, e
e e e, e
, e e - eee, ee.
, ee, e ,
e, , e eee
e, ee.
e e , e, e e
ee: e e ?, ee ee e:
e ?. eee e ,
e e e e e, e ee e.
17


5: ee ee eee.
e: eee, e e e
e, e ee ee e ,
ee e e ee, e
e.
e e . e e ee e, ee , e
e e, .
, e e eeee, . e
, e, e. e, e e, eee
e , e e
e e e ee .
e e ee ,
e e e eee,
eee e e. , e
ee e ee . eee, e e, e .
6: e e e ee .
e: e, e
ee ee e e! , e ee - e, ee , e!
e e e , ,
. e ee e ee e e.
18

e
ee ee
.
, e e e, e e e e .
e, e , e e, ee
e, e , e.
e, ee ee , e . . eee, ee e e, e ,
e .
ee e e
ee, e ee eee e.
7: e ee e, e e e .
e: e e ee e,
e e e, ee
e e, e e .
, ee
e ee (e, e e e
e). e e, e ee ee
e e e e
.
eeee e , e eeee
e . e :
ee -ee e ,
, e e e e e
() ee e.
19


, e ee, ee
. e , ee ee. ee e,
ee e e- eeeee , ee e e e
e ee.
ee e e, ee. ee e, e, e e e e ee.
ee e e,
ee e eee.
e e ee e, e e
e . ,
ee e eeee
e, e e , ee e .
e e e,
, e e, ee e, e e
, e ,
e e e ,
. . e3, e
.

e e ee ee , eee eee
: ee e e
e , e ee ,
, .
, e e ee, e .

e e (16461716) ee , , e, ; e
e XVII .. e e e , eee ee e, e e e,
ee e e.

20

e
e ee , e
? ee , e: e,
e e e ee e e.
e . e e eee e , e e eee e
e, e , e e e e, e ,
e e.
, , e, ee e ,
e e , e
e . e e eee e ee ee .
, ee , e ee e , e e
e .
. e e, e e e e ee. e ee e e , e e, e e e e e,
e, e ee e e.
, e
, e
e e e. e ee ee e
.
e ee e e
. 155 e, e e e ( e e e), ee ee ee
ee ee e , e ee
e e. e ee e ee ee e, e ee ee e e e .
21


8: e ee
ee e.
e: e , e
e e ee ,
, .
e, , ee
e e , e eee. ee , e ,
.
e , ee ee , e
e e e e, e e , e e e e e e e e.
. 4,

ee e e e,
ee e . e
ee ee, e , e, , , e
.
, ee e, ee e
eee, e ee ee ee , ee e ee. e , e .

(18651935) e ee
ee XX e. e e e
. (19041914), e (19201921) e e
e (19211935).

22

e ee ee . e e e ee,
e e, e e e .
e e e eee.
, e ee
. ,
e .

e e e
ee e ee
e e.
e ee , ee e e , e
e e , 1995 , e
, e e e
.
9: e e, e
e e.
e: e ee e: , e, ee, e,
e e e e
e . e e
e e e , , e e, e, e ,
.
e e, ee ( e), e
(e e ..), e
. e e e e, e ,
e. ee , e
ee, e ee e e, .
e ee e eee,
eee e! , ee

23


e , e e
e. e e ee ee e .
e e e e e e,
e e e .
ee e e ee
e e, e ee e.
e e e e.
e e , e ,
e ee ee e. ee, e e, ee ee e e. e e e
e.
e e e, e ee . e e e e ee e. e, ee e eee e (eee),
e ee.
10: e e.
e: e ee e
eee ee. , e e e e.
e e, e ee e ee ee e ee.
, e e e , e e e ee. ,
e e ee e e
: , e, e ,
e e e . e e
e e e e e , e e, e, ,
e : e.
e , . ee e
24

e
e, . e e- ,
e -, e , .
e e e e , e ee e e . e .
ee, ee. e e ee e e ee ,
.
, ee
e ee e, e e . ee, e e, e e ,
e .
e
e e e e, e ,
ee, ee : e,
ee e, e e, e e e, e, e, e e ee. e e e.
e ee, e e ,
e ee e ? ,
e ee ee e e .
( ) (), e
e. ee e, e e, , e e e e. e .
e e e- e ee e .
, e e ee e
e! e ee e, , e
e ee e e.
25


e ee ee . e e
e , ee e ee e e e e
e, ee e e , e ee ee e e e e.

26

EE

e e e?
e: e e
, e ee e, e
, ee .
e , e e , e . eee,
e. e e e
, e, e e . e e ee e e,
e e, e
.
e e ee e e : ee, e, e
ee. e e e eee, e e e e . , e ee e e, e
ee e, e e e , e, e .
e e e ,
ee e, e ee, e, ee , e e e e, ee. e e e ee.
e e e e, , , e
e ee e e,
27


e. e , ee ee e e
ee ee e ee eee.
ee e e e e: , ,
e e ee. ,
e e e , ee e.
, ,
e e eee, e . e e e ee ,
ee, e , e
e e e. e e e
e e , e.
ee ee e e? e, ee e e. , e
e , e
e e .
, ee e eeee , e , ,
e , e e e ee ee.
e ?
e: e ee, eee ee e,
e ee e e eeee . e e : ee e , .
ee e, e e , e
, e e e. , ? e e e ee e . e e ee? e , ,
e... e, e e e e,
28

ee
. e e e e e e e?
e e e ee, e , e
ee, e e , . eee e e, ee e, e,
.
e , - e e. , ee
e , e , e . ee ee e.
ee e
. ee ee e e. e
, eee e, e e
e e, eeee e.
e e e
ee. e, e
ee, e ee ee, e e.
, e ee e ( e ee),
e e, ee, e. e e , e ee
e e e.
e ee e e e,
e , ee. e e e ee, e e.
. e
e e e.
ee ee eee e e ee... e, e e , eee, e e? e
e, , , e e, , e , ee e ee ,
e e e .
29


e ee e e e?
e: e e ee,
e ee. e e e, e
e ee ee, ee
e. e e , eee
e e. e, ,
.
ee, ee e e e. , e ee e .
e e e e e
e ee, e e e . e
e e e e, , , e. ee e .
e e e . e e ee, e ee
e e. ee e e eee. e.
e ee . .
e e, ee,
e . e
e ee e .
ee e e e
ee ee (.e. e), . , e, e . e ee, ,
ee e e e .
e ee e ee e,
e , ee e e.
e ee e .
ee , e e:
e ee, e, e e, eee e... .
, ee e, e ee eee . ee e
30

ee
e, e e e e ee, e e, e.
ee eee , ee e e e e
e . e e
ee eee ee. e e ee, , e e.
e ee - e e, e e ee ee e ?
e: e ee e e e , e, e
, e, e e, e , ee e
e e , e e , e
ee e e.
, e ee e e ee, e , ee e, e
e ee e?
(e ), e e e,
e, , ee e
e e, e e ,
e e e e, e
.
e, e e
e e e: e e , e
e, e e e. e e e , , .
ee, ee ee e, e ee e e e.
e e e , e ee
, e e ,
31


. , e ee e e
ee, e e ee,
e ee ee, e
ee, e ee
ee.
e . e ee, e e, ee, e
ee e e,
e ee, e, ee e,
ee e
e.
e e ,
e e, e, e e .
ee , , e
, e e
e, e e, e e , e ee. e
e, , e,
ee .
e, e? ee ,
, , ee ee
e... e e e
. ee e,
e.
ee e e e
ee e, e e e, e e .
e e , e e . e
e ee.
ee
e , , ,
e , e ee e e , e, , e
.
32

ee
ee , , e
, , e e
. e, e e e ee, e e e ee .
ee, e , , , e e.
, , , e
e, e e
e ee.
ee e e ee , ee ?
e: , e e, e, eee e e
ee e ee. ee ee
, e, eee , e e .
, e- ee ,
, e ,
, , e, e ee,
ee e. , e
, eee , e, e e ee e, e ee eee.
e ? e ?
e: e ee .
, . ee ee
e e, e , e
e , , .
e e ee, , e.
e e . e
e e , e , e
33


e e. e ,
e ee, .e. e e. e
e e e e, e ee. e e ee,
e e e ee ee .
e e eee
, , ee
ee: ee e e ee e e, e
e ee e.
e e e?
e: , e
e e, ee , ee, e ee e. ,
e ee , e e , e,
e: e e .
, , e ee. e . ee ee ee, ee ee e ee, ee, e e, e? e
, e, ee e?
e e e.
e e. e e
e e, ee e ee.
.

, , ,
, e ee. e e ee,
e e e, e e.
e ee e, e eeee , ee, e ee. e, e, e
34

ee
e, , ee
e eeee.
e, e ee
ee, , e.
e ee , e e e, ee, eeee eee ee . e e ee , .
ee e
e, e,
ee, , e e ee. ee ee e, e e ,
e.
ee e, e ?
e: ee, e , e .
e , ee ee e. ee
, eee ee e-, ee e. ,
e e e, ee e ee.
ee e , e
ee e , eee ee.
e e ee
e e ee .
, e ee e e, ,
, e .. ee,
e? , e ?
e: e e e, e ee e
ee ee , ee
e e ee , ee e e e, e e. ee
e, , ,
e e e ee
35


ee, e e e e, e
ee e, e, ee.
e ?
e: e e. ee e , e e e e. e .
e ? ee, , ee
, , .
e ,
e ee . , e ee , e e.
e e. e e ,
e e e e, ee e
e, e .
e, e e e e, e . e ee e , , e.
e ee ee, e
e , , e
e , - .
e, ee, e .
e, e e, e
. e, e e e, e . e e eeee e .
ee, , e, e, e,
e e, e , e , e e.
?
e:
: , , , ,
36

ee
, , . ,
, . , .
,
.
- .
, , ,
.
,
,
.
. , , ,
, , . , , ,
.
. ,
5000 , ,
. .
, ( ,
20- ) , ,
.
,
,
, ..
. ,
, ,
,
.

37


e , ee e
e , e
e e. , e e.
e, e e e. eee , ,
e , e e, eee .
, , , e e , e
e e ,

e e .
.

e
e e e. ee ee e ee,
ee, 5800 e.
e ee e e
e ( ).
(ee
5) e e e ,
e ee e e 5

e ee, ee e .

38


. e eee , e e
e ee e .

. 1. e ee

e e ee ee , e
e , . ,
ee e , e , ee .
ee e, , e ee,
e ,
e, e e, , e .
e , e e ,
e , e ee e
39


e e ee e,
e e , ee ee e .
e ee . e
e ee e
e, e ee .
. ee6, e
e

e , ee ,
e ee , e : ee, , ,
e eee, e e.
e ee e, e e,
ee e e , e e
. e,
e , e e,
e e e .
eee, e , e
, ee e, ,
e 7. e e e .
e e e ? ee e e e ee e
. ,
e. ee , , ee
ee ee, e e e, e e e, . e
, e, 6

ee (17501816) ee .
ee e e . ,
, e ee , e
e e e e e.

( ) , e
, e e .

40


, e ee e e, ee .

e ee, , , e e ,
eee .
ee : , e ,
ee e e
e . e e
e e ( e
41


e ee), ee e
e , e, e e, ee .
ee e ,
e e
e, , e, , ee e e . e , e ee .

ee e e
ee eee e e eee, e ee , e e. e e e e e, II . ..
e, e e e e e.
, e , , ee e e, e e.
ee ee ( XVIII . ..) ee
ee ee, e , ee e e e e , ee ee .
e e , , e,
. ,
, , e e ee e , e.
e , e ee , e e e e e ee 42


e e e, e e
ee ee.

. 2. e ee (ee)

e e ( eee ee), e
e e ( ).
ee eee e, e , e e ee. e
e e e e
, , ee
ee ee.
ee e e e e e
eee. eee ee e43


e e e
3 . ee.

ee e

e e , e
ee e, ,
e, eee e. e eee
e .
e , e ee e ee
ee e ee, e
. e e e e ee e e e, e ee , ee
eee .
eee e e, ee 44


, ee .
ee e e, e, . e e e e ,
ee e ee e e e e : , e e e .
e e e e ee
, e e -, e e
. e e e ee e, . e
e, e e.
e ee e
e ee ee . e
, , ee . e e ee e ee e ee, ee
ee e.

e ee : e
e , e , e e e . , e (),
e e
e , e ee ee e .
, e (), e (e), ee, e . e
e e e
45


8, ee ee9
e. e ee
10 e e
.

. 3. e ee (ee)

ee ee . e, ee e e eee.
e e e , ee ee, e . e ee eee e e , ,

e e e, (,
e) (e).

e e ee e , eee ee.

10 e e , e
ee.

46


ee, e , , e e .

ee, e e, e ee e ee ee e e . e (e ee ee
ee ) , e e ,
.
e ee
. e e e, e
. 11
ee e e.

ee e , e e e e e e: e e , e e
, e
( e e) e . ,
e e, , e e e

11 (14701541) e e eee . e e I, e ee e e I.

47


e e . e e !
e e , e e
e, e ee.
, e e e e e e e, e e
e. e e ee e , e .

e e e
/1/ e e e e, /2/ e , e,
e , /3/ e:
e e; e. /4/ e e,
, e e e . /5/ e e e, . ee,
: e .
e ee ( e) e
().
ee eee . e e e e
. e e , e e , . e , e e?
e e e e,
e e, e e, e
. e, e e ,
, ee, e .
eee e e e e, e e
ee.
e e ee e
. e e ,
e e , ,
48


ee. e e e . ee , . e eee .
e ee e , e ee,
, e, e e ee. e ee e . e e
e , e , ,
e ee-ee- e ee.
ee e eee ee. e e ee e. e,
e e e
.
e e e: , e
e e e e ,
eee e.
e e e e e-e, ee :
e, , , , .
e ee e ee ee
, e ee ee e. e ee
ee e .
e eee eee. e ee ee e ee
e e. e e
ee , ,
e .
e e , e e,
e ee e , , e,
, e e. , ee e e .
e e ee e
, .
e e e e e.
49


e e, e, ee,
ee , e e e . e, e ee e e e ee .
e ee ,
e e e e. e, e
ee, e e. e
? e
, e e e ee, e .
e, ee e
e, ee . e,
e ee e e, , e, ,
e.
ee ,
ee e . e
e e ee e. e ee
e eee, e
(e ) e ee ee
e ee, e .
e : e (ee)
e e e . ee e, e, eee
e ee ee e,
e e ee.
e e e e.
e ee e . e ee e .
e , e ee e , ee
ee.
e e e, e ,
e ee -. ee
50


, e , e e, ee .
e ee, ,
e, e, e e.
e, e e.
ee, e, e
, e e. ee, ee e
e e , e, . ,
, e
e e e .
e e e e ee e .
e ee ee , ,
, e ee e e,
e, e, .
, ee ee
ee , ee e e, e e e e, e, , ee.
e e e e e
e, e , e e
e, e e e e ee.
e e, e eee e e e.
ee e e ,
e , ee, .
e eee e
e e. e e e
e ee.
ee, e, ee,
, e e ee
, , ,
e e ee.
51


, e e e, ee e e e e
eee eee ,
e , eee, ee.
e e e e e e : e e. e
e e ee e . e e e eee e
, e e e.
e ee, eee, e e e ee. e e
e , e e e . e
e , e ee, e e, ee, e e , ee
e e.
e
e , e, ee e ee .
e e e ee e,
e e e ee.
e, e ee e
e e .

e e
/1/ e e e e e, /2/
e , e,
e , /3/ e:
e e; e. /4/ e e,
, e e . /5/ e e e, . ee,
: e .
e e . ? ee e e e e52


. e e,
e e
e , e, e ee e,
e ee e.
e e e
, e e ,
eee e, ee e , e e , e
.
ee , eee , eee ee e e. e e e ee ee ee.

e
/6/ e: e e ee . /7/ e , e e ,
; . /8/ e e. ee, : e .
e ee e ee ee
ee , e e e e. ee?
ee e .
e: e 12 e
13. e , e
, ee ee .

12 e e e, e, e, e
e, ee e, eee e.
13 e e, ee ee , e . ee e ee , , ee , ee e e , e.
e , , e , e ,
e .

53


e , e e , ee . e e ee
e , , e
e e. e e, e
ee e e, ee e e e
e. e e e e e e e .

e e
/9/ e: ee ,
e, e, ; . /10/
e ee, eee , e e, . /11/
e: e ee, ee, ee e, ee e ,
e e ee; . /12/ e
e ee, ee e ee e, e e e. e e, . /13/ ee, : e
e.
e e e .
e e e - . e e ,
e , e ee
, e ee.
e ee ,
e e . ,
e e ee ee e e .
, ee, e e ,
e. , ,
e . e e e e e e
e ee e ee
e e.
54


e ee e e 14. eee e ,
e e e .
e , , ,
.
e , e e ee:
. e, ,
e ee e
. e
e e ee, e e, e e e .
e , e e e ee
e, e , ee e e
, e e e,
. ee e ee ee .

ee e
/14/ e: e e e ee ,
e ee, e . /15/
e e ee, e
e; .
/16/ e e e: e
ee e e, e eee e
, e. /17/ e e e ee, e e, /18/ e
e , e e . e
e, . /19/ ee, :
e ee.

14 , :
( ),
( ), , .

55


ee e eee e, eee e , e, .
e e ee,
e e eee e e e , e ee, e .
e e . e
ee eee. e
ee, ee, ee e
e. e, e e
. e , e, ee , .
e ee, e ...
ee, , e
e e , e .
e ee, e e , e e ee ee. e e ee e e e e, ee ee
.
e ( . e e
ee) ee ee , e
e, , ee .
( . ee ) e , eee
eee e e, ee
e.

e
/20/ e: ee
e e ee ee. /21/ e
e e e, ee,
e , e
. e e, .
56


/22/ e, : e
e, e , ee. /23/ ee, : e
.
e e e
eee ee e,
e (e). ee
e e ee ee e.
e e e e,
, eee e e.
e, e, ee e
, e e
e.
eee ee e
e e ee.
e e e ee ee,
e ee. e ee ee
, e ee ee, e ee
e -ee .
, e e e, ee e ,
e ee e,
e, ... e ee
ee..., e
e, e e e e
eee, e (e e e
ee (ee),
e ee).
e e e e, ee e e, e , ee . e
e ee e
e ee , ee e e e.
57

e e
ee ee e e, e,
e , e ee
...
, ? e
: ee .
ee e ,
e . ,
e e, e , e.
e, , .
e e , e ee . ,
, ee
e , e e e .
e , e e, e ee .
ee , .
e e e, e e
e , e, e e , e e, ,
e e , e e, ee.
, ee , ee e, e
e , e, ee e.
ee ee ee
ee . e
e e e ee e. , ee e ee.

e e
e e ee e e e e.
e e ee ee e:
, , , , , e. e e58


e e e ,
e ee e.
e e , , e e e , e . e e , e ee e e e .
e e, ee e. e e e e e e, e e .
eee e e , e ee. e e e e ee , eee eee
e, e, e, e , e e. e, e e ee
e , , e e
ee e ee
e e .
e 7 e. e e eee 7 70: 70
, 7 e ee, 70 e,
ee, e e 70-e .
e eee 6 e 6000 e
e. ee ee ee 1995 (5755) . e 6000 e e,
, e eee, e e, e, e ee ee, e ee.
ee, e , e e, e e e 7 ee, e. e, e e
, e
, e e ee e.
e, e e e, , e 59


e, ee eee, e eee ee .
e e e e e , , e
ee e, - e.
e, , ee e e e, , e,
e e e e .
, e, e , ee ee ee ee , e e: e , ee, ee e e
e, , ee e e. e e,
e .
, e e , eee e eee ee ee
e eee,
e e .
e, e e ee e e e, e e e, , e e e e
e e e e, e e ee ee e. e e eee ee e, e e
ee ee e e.

ee
e e.
e e e. ee, e e , ee 600 000 , e
e e e .
, e , ,
, e e
60


,
, e e e .
, e e
e, e e
, , ee
. e e?
eee
ee, ee e .
ee e e
e e: e, e , ..
eee ee, ee e
, e e , e,
e.
e , ee ee. e
e, e, e
ee, ee e e e e
.
e e e (e ee
e e), e e, e e , e .
e, e e e , e e. ,
e e, ee
e e
, ee ee, e
. e e e .
e e e e. e e ee . e , e e , e e
e e. e e, 61


ee ee, e, e .
e e, eee ee.
, e e , , ee e, .
e e e e ,
e e .
e, , e
. e e. e, , e,
, e e e ,
e e , e, e e.
e e , e , e e , e e .
e, e ee ee, e e , e, e
e e.
e e e ee, ee, e , e e
e e , e ee
e.
e e e e .
e e e . e e
e, e e eeee . e e e.
e , e , 1995 ee, 5755 , e e e .

62


e e ,
e , e
e ,
.
ee e e e e e, ee e e e .
e 15 .
ee e e e e
.
. ,
e.

e e eee, e e e e
e ee ee :
e e e16 III e. ee, ee
e e (e
), e 17, II . ..
ee ee (ee ).
e,
ee, e , e . e ee : eee e ee , e ee e . ee, e
e, e ee, e .

15 e, ee e,
, e.
16 e e e e e (e e) (12501305) ,
.
17 , e e e (. 50 . 132) e
e.

63


, e e e: e,
, e, .

. 4. e ee (ee)

e e , e e XIII ., e ee
ee e ee e
e e. e
, e . e ee ee .
, e, -
e e e, ee e e
ee . e, e ee , e ee e ee e e
, .

64


, e e e
e e . ,
, e . e
e e ee 10% e,
18 .

e e e e.
e ee, e e ee e e . e , .
e e e e e, e . ee,
eee e, e
18 e .

65


ee, ee e e, ,
e, e e.
e e e e e, .
e ee ee e. , e
e . e e
. e, e
e 1520 e e.
ee ee, ee , e
ee e, . e,
e , e ee e
e e. eeeee e e e e, e ee ee.
, e e e e, ee
,
eee .
e : e
. ee e
ee , ,
ee ,
e. e: e ee e .
,
, ee e
. 19, ee e e
.

19 e ( ) (18841954) e XX
e. e e e
e [Perush Ha-Sulam] ( . e [
]) . e ee
, e ee .

66


eeee e e,
, , e
e : e ee e
e , ee
e e eee e XX .


ee , e e ,
20 (XVI .), e . e ee e
e .
e ee,
, e e .
ee 21, e eee . e
ee e e
e. e eee e e .
eee ee e e ,
e e ee e ee e
ee e e .
e
e, ee eee ee e
e e, .e. e e e e .
eee , e
e, , e e , , e
ee.
20 e e (15341572). e eee. e
e e. e e, ee,
, e e e. e .
21 e e e (15221570),
().

67


, e, ee e ee e eee. e e e e e XVI .
, e e
e e, .
(e e, 15341572
.) ee, e e e ,
ee e ee e, e
. 35 e e ( eee )
eee e e e e.

. 5. e ee (ee)

e e, ee e , 28-e 22, e,
22 (e , ) (15421620 .) e .

68


e. e e e e 20 e , ee
e 38 e.
(e ). e ee, ee e : e e (e )
( ee).
e , ,
e e , - e . e , e e e e .
, ee ee e. , e
e .
e, e e,
e e, e e ee. e, , ee, e e e,
ee e
e. e e
e .
e , e, e e. e
e , ee ,
e eee ee. e
e e ,
ee e, e ee. e e 23.
e ee e e e e. , e
e e, e e eee ee e ee ee ee e ee e e.
23 e e e.

69


ee ee e ,
e e. e, , e, e
e e, e e.

ee ee
e : e ?. e
, e ee e e .
, e e
, ee e e , . e
e, , ee, e70


, e , e, e
e e24.
e,
e, e, ee, e e ,
e .
. ee e
e e e, e e
. e eee e,
e e e e. , , eee
e ee e e . e e
.

e ee
ee e e , e e .
25, 26, e 27
e e e, e
24 e e e e
XVI . . e: . ee e . . I. . 72: e
, e , ee e ee e
, ee eee e ee
5250 . [ e ee ee 1490 . ..
. ], ee ee ee ee
ee . 5300 . [1540 . .. .
] eee, e
, e, e, e ee
[e . . ].
25 e e (17071746)
e . e eee e, e
(), e e ee .
26 e , e e , e (17201797) e
.
27 e (e ), e e (1700
1760). e , e ee .

71


e e ( XVIII
e). e ee e
e: , -ee ee, , e ee e e. e
e eee, e e e e,
e ee.
e e XVIII . e
e () e e ee
, e e ee . , e ee eee , e ee XIX e.
e e e e e .
ee e ee e , ee e e
e e, e .
ee e e ee e e
, e ee ee e, ee
e e.
e e e
e e eee, e e . e e e eee , ee , e e.
e e ,
eee .
ee e e ee ( e e ), e e ee ee. , ee , ee ,
e , e, e, e, ee
72


ee e e
e e.
e , e e ee ee
, e e ,
e e ,
e e, e .
e e . e e ee e e ee
eee e. ee ee
ee , e, ee . , e e
e.

ee e
e e e
ee. e e, ee ee, e , e, ee,
e , , e e .
e , e e e e e
e e . e e e, ee e, e, ee ee. ee e , e ee e .
e ( ) e 1884 .
e e ee e ee,
ee e .
e 73


e , e , e , ee, e, e . e
e e .

. 6. e ee (ee)

e , 1921 ,
e ee e
e. e e e e e , eee 200 e e e e
. e
e , e e e e .
e e ee , e e e ,
e ee, e e, e, e e ee ee e e.

74

e e, e , ee , e , e e e ,
e , e - e
, e e e
, ee.
e , , e,
e, ee, e e.
. , ee e

e e e , e e ee ee e e
e. e e ee e
, e e , e ee e e
e .
1926 e , e
e e e e e
e , e . e e ee e ee e, e
ee28.
e e (1928), e e e
, e e e ee e
. e e , e ,
, ee .
ee e e ( e e 2000 ) e

28 , (),
e . [Pri Chacham Igrot] 1985 .

75


e e, e
e e .

ee e

, e
e ee e: e
e e, eee, e , e ee .
e e e ee : e e -

76


e , ee e e
, e

e e ee e e
e e . e e e e e 29.
ee e e , eee ee e, e
e . e
e e e, e e ee
e ee.
1940 e e , e e
(. e e). e ee
, eee e e
e . e e e e e e :
e
e, e e e: , ee
, , e,
e e e e e,
e, e . e , e e e, e ,
e e ee eeee .
e e e e
e e , ee ,
29 Ashlag Y. Histaklut Pnimit // Talmud Eser ha-Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. P.
1314 (). . e.: . eee ee // ee e
. . 1. . 1. e e [e e]:
www.kabbalah.info. 2004.

77


, e e , e e ee, e ee ( e e), ee
ee ee.
e (e), e e e eee, e:
e ee e e, ,
e e e , e e e. e e e e ee,
, e ee e e e e, e e.
ee : e e
e , e e. e
e e e ee, e , e .
e e e e30.
e e e
, . (.
e e ). e e ee e e
e, e e e.
e ,
e e e e, e ee e e, e XX e 1954
. , ee e
ee e, e
e , e ee.

30 Ashlag Y. Hakdama le-Sefer ha-Zohar // Sefer ha-Zohar im Perush ha-Sulam.


Jerusalem, S. a. Vol. 1. P. 16 (). . e.: . . ., 2003.
. 135138.

78


e , e e,
e e ee ee e
e, . e , , e,
. e e e e
e , e ee e .
e e e ee e e, e
e e.

e e ,
(). 1906 , ee , eee e.
. e e
e e e
, e ee
ee ee, ee e.
e e e.
e e
ee. e e e (e ). e ,
ee ee e
ee, e , e e ().
1991 .
, e
e e e: ee e ee ee e ee e ee
e e , e e e ee e e.
79

e
ee ee ee
e e e e .
e e ee e ee e
ee ee ee
ee, e, e
e: e, e, e, , e. e
eee eee e.
e ee ee ,
e e ee ee e e e
ee ee. e e
eee eee : -
80


e eee, e e e, e e e ee.
ee ee e
ee , ee ee ee , e e e ee . e, ee e e e eee, :

eee,
,
e, ,
,
e.

e eee e,
ee e e (e, XVIII . ..). ,
, 1995 , eee e e
e e, , , , ee e ee ee e ee.
ee e ee
e e e e . e, e ee e e ee
e, e e ee e : ee e e eee ,
e e ee e e.
e , ee e e
eee e ee,
e e , e e. e e e e,
e ee? , e e e, e e
.
e, , e
ee ee ee e e
81


e ee, , ee e e.
e e e De arte
cabbalistica:
e , e , e ee e ee e e, ee ee.
e e,
eee , eee e ee,
ee .

. 7. e e ee

e , ee e
eee XX e,
e e , ee e e e. ,
ee e e e e e,
e . e e
e, e ee .

82


e
ee e .
e e 31, e , e e e. , e e e, ee, e, e. , e e , e e.
ee e
ee, e ee e
. e e e,
e e e e e ee e. e e ee e, e.
e ee eee e
e e,
e .
e . e e e ee e, e ee, e .
e ee e e
ee, e ee e e , e . e e ee ee e e.
31 e (ee) e, ee
e, eee
e ee.

83


, e e e e e, . ee e
e e, e e e, e , ee,
.
e, ee, , e ee e
.
e , e ee
ee e ee e. ee e ee ,
e e e, e, eee.
e ee ee e e, e e e ee e?
e ee eee, e, e
e. e e-, ee ee
. e, e ee e: e e e e .
e e e,
e ee .

. e32,

ee . e, e ee: e e, e 32 e (14551522) ee ,
e e e eeee. e e e
e (. e .).

84


e, e, e , e e e e .
, e e
33 e , e.
e e , e e e e e, e e e e e.
e e eee
, ee : ee e
e ee, , e e
e e ee. e e e e
e e , e e,
e e.

e e
e e , e . , ee e, e
, e e . ,
e .
e, e ee eee
e , e e ,
, ee e e, ee e .
e e , e . e , e
e , ee e e ee.
e ee ee.
e, e e e , e, , ee e, .
33 , e ;
e e e e.

85


e e , e , e e e
e.
e e (, e) ee
ee (e) e e ee e eee . , e e e
e e e e.
e ee , e
ee, e e ee ( , e .)
e ee e : e (ars combinandi), e e e
ee, e
e e
(magia naturalis). e ee ee . e 34, e
.

e ee e,
e e .
e, ee ee35 36, e . e ee
e : e, ee, ee ; e, e e e.
e e e e 37, ee ee, ee
34 e (14631494) e
e. e e e e ee
. e ee , e,
, e . e ee ,
, .
35 ee ee e .
36 e, ee .
37 , ee e eee, e e e. ee e eee e e e , ee
.

86


e . e ee e e , e e , e e eeee e .
e e, e ee ee e, e e e e ee e e, . e e e ee.
e , ee
() e,
e ee ee, , , e e e e .
ee :
e e
;
;
, e e
.
ee e e , ee e e
e e e e. , ee ,
e ,
e , ee e e , e ee e
, e e e .
, ee e!
. e38,

38 e e (14931541) e eee,
ee e ee e ee. e ee .

87


e e e e:
ee e e, ee ee e e, e e ,
ee , e ee e ee e ( ee) ee, e
e.
e ee e e
, e ee ee e
ee e e . , ee e e, , e ee ee, ee, ee e e .

e e
, e e,
ee e e eee
. e, e e e e
e ee. 4000 e . e
, e e .
eee eee e . e e e e e e e. e e, e
e , ee eeee ee e ee,
e e e .
e e.
ee ee ee e ee , e e. e
e , eee, e e
e, e , e eee
e e .
e e e ,
ee e ee ee ,
88


e e. ee ee ee.
ee . e , e , ee , e e e e: e e e ,
. e e e e.
ee ee ee , e e .
e e, ee, ee
e e e e .
e e e e39 : e
ee ee. ,
ee e e .
: ee , ee,
ee ee , ee e ee ee.
e e , e
eeee. : , , e . e e
. ee , e
e . e e
ee ee .
e e ee e40
e: .
e , ee , e e
, e e e e
e e.
, ee
. ee
. , e e ,
e e ee
39 e, 11, 19
40 . ee e. . 2 . . 1, e, . 4.
.: : , 2003.

89


. e, e ,
- ee ee .
e e ee e . ee e e 90 ! 90 ! 90
e. e, V . .., e , e e. ee e, ee
e , e ee
e e .
ee, e e
e ee e.
, e , ,
, , , , , ,
e e e, e, e e
ee e e.
e ee e e,
e 41. e ,
e ee ee ,
e, e ee. e.
eee e e, eee e eee
, e e e e.

e
e e
e, e e
eee.
ee, e e ee ee ee. , ee41 (ee e) ee , e eee .

90


e e e,
ee ee e ee , ee , eee . , e ee , e
ee ee.
e e ee e e
e, e ee
e e, , , ee. ee ee, e, .
ee,
ee .
e ee ee, eee e, e , e
e. e
ee. e e , ,
e ee e
e e .
e, ee, ee
ee
, e ee e.
, e
e , e e e e
. ee
e, , , e
, ee ee .
, e
ee ee, e e ee,
e ? ,
e e , e
e .

91


e , ee e , .
e e e, e
e,
.
ee e, e e, e e
, e e ,
ee.
e e ee e, ee ee ,
e .
e e :
e, e. e
e , e e e ee ,
e e ee- .
e , e e e
e , e e e , e ee eee ee .
ee e e ,
e eee e
e e. , ee , e e eee
e e e.
eee e
, , e ee e e e e
e e.
ee e e e (II . .., e
). e e e, ee e e
.
92

e , e e, e,
e , e e , e e ee , e e, e , e
e e ee e
, , e, e
. ,
.

eee e e e XVI ee. , e e e e e,


(e e 15341572).
e e, e ee ee e e, e (18841954), e ee e e .
e ee , e ee , e e
ee, , e ,
e .
e e ,
e e e ,
e , ee , e
, , e, ee, e e eee
ee.
, ee e e , ee, e e , ee e .
e e e, e ,
e e e, , e e
93


, , e e , e ee .


eee ee
e e
XX e : ee ? , e, e
ee. e ee e, e ee, eee e
eee eeee: e e e,
e -ee
e , , e e ee e e e , eee e e e.
, e e
e , e e,
e e e; -eee e , e ee e.
e , e eee e ee, eee
ee e e e e
e.
e e, , e e ee . e: e ;
e ee , e e ee; ee,
e e e e, ee,
, e e , ee e e e,
e .
94


, e e e e e e .

ee e
, e eee, e e, e, e, e e,
.
e:
1. ee , e ,
, e e, e, e, ee;
2. eee e e e ;
3. ee ee e
(e );
4. e e e e, e e ee
ee e;
5. e , eee
ee ee e e ee e ;
6. e, ee e e; e e e, e,
ee e e;
7. e
e ;
8. e eee e
, ee e e e e;
9. , , .e. e,
, eee ee,
e e e.
95


e eeeee ee ,
, e
e .
, e e, e e
ee []. e
(scientiae) e (sapientia);
e ee ;
e e e ee.
. 42, e

e e , e ee, e ee e, ,
e , e : ee e e e
e .
e e e. e ee, ee
e, ee, , e e .

e e e
e e ee
e e eee e e
e , e e.
, e e - e
, ,
e e eeee e,
ee .
e ee
, ee e e42 (12351315) e. e e
eee e ee . ,
ee e. e e ee
e e .

96


ee, ee ,
e e ee
e, e e e, e e.
, e e
e e ee
e ee, e, , e
e e e.
e ee e ee e,
e e , e
e. , e
ee ee e e, e eee.
e, e ee
e e : e , e e
ee, e , ee
ee ee .
, e e e
ee, e : , e e e, ee, e e e e,
e e.
e, ee e e e e ee ee
eee e e, ee e e . e e , e e: e e
e e, e e
e e , ,
, e e e .
ee e e e, e e , e ee e e ,

97


e . e e e: e e .
e e e, , e
e e, e e, e ee, e e
e. , e , ee
, ,
e .
ee eee e e , e , ee e e.
e ee , e
e e, e e , e e e e ee e ee .

e e: ee e
e e ee e e ee
e e e.
e e: e , 43 44. : ee e e .
ee e e
e e , e e
e-: e () e ee45 ee e e e . e e e e e e ee, 43 (. . ) (e e) ee ,
e ( e e e).
44 (. . ) e , e e e
e e. e 10 e, , , , , ,
, , e, .
45 ee e, e e ee ,
e e, e ee (ee ) e e
ee e (e).

98


e , ee , e
e e.
e e, ee
e e e e , e , e
.
ee, e e e e e
ee ee e e e e e ee e
eee, e e e.
, e e e e , e e, ee ee e e e ee, ee e e
e.
e ee e
e- ee e e
e -e, e ee, e e.
e e, ee e ee,
e e ee e, e e
e ee, e ee? e
, e e e ee e . ee e e ee
e. e e e
, e e, .
ee e e ee eeee: e eee e ee. e e e.
e e ee, e e, e,
e e . e ee e,
e ee e. e e
99


, ee .
e , ee ee.
, ee ee e.
e ee, e e e e ee
e. , , ee e e,
e.
, e e
ee:
1. e e e
e e-, e , eee e e e, e . e , , e e e e ee;
2. e e e e- e -e, e e e, e
eee e e ,
e e e e.

e ee
e, ee-
: e, e , e ee: e ee e (e)
e ee.
ee ee ( ee
e ee) e ee e , e e,
e ee e
e e. e e , e
ee eee e e.
100


e e e
:
1. e e e ,
e , ee
ee e , ee ee ee ee e,
e , e ee;
2. e e e, ee e e e e; ee e e, e, ee
e .
ee e e e e e e
ee, ee . ee
(e) e
(e).
e e e ee, e
ee e ee. e e ee- ee , e , e .


, ee
e , e e e
e e e.
, e , e e, e e , e , e, e e. e
e e e .
e, e, e e ee : ee e
101


( e e ). e , ee, ee e e e e e, e e e e. e e
e, e ee ee e. e ee ee ee.

e e e
ee e e e ee e e , e e ee
e.
e e e e
e, e ee e, e
, , e ee, ee
e ., e ee e ee
. e , e e , e e e.
ee ee , e e, e e. e ,
e e (e e)
e e, e, eee
. e e eee
ee ee - e, e
e.
e e e eee e e ee.
e e e ee e,
e e e e , e e.
e, , e e e ee. e e ee e
102


e ee
e, e e ee
ee e.
e e e
ee. e, e ee, e ee e ee ee , e e
e.
e - , e e e e ee, e ee e, e , e e e e eee
.
ee e, ee ee e e e ee ee e.
e e ee , ee e, ee e, e e e
e e e .
: e, ee ee ee e, , ee e e46.
, ee e e e e-, e e e , e, e, e ee e.

e
ee e ee, e , ee e, .
46 . // e . e, 1995 ().

103


eee eee ee ,
e , e
ee . , e e e. ee ee ,
e , e e
e e, e ee,
e, ee , e eee, e ee.
ee, e e e,
e e ee, e e e .
ee : e
ee e. e ee , e e . , e e e
e, , eee e
ee e.
ee e e e ee, e e, , ee, e e , ee e,
e e. ee
e .

e e
e e e e
, , e e e e, e, e e e e e e e.
e ee e:
e e (e, e ee, e e).
e e eee e ee e, , e e , e e e104


e e (e), , ee, e e .
e e e ee
(e, e, ), ee e (e, e e:
e: ).

ee
e e- , ee e e
e ee, e e ee
e eee e
e.
, e eee e ee
e e. ee,
e e, e , e e e e, e e
eee e e .
e ee e
ee , e , e.
ee ee.
ee e , ee ee e e e , e e.
e e , e
e, , e ee e e e.
e , ee ee ee ee
e e, e e.
ee e , e
ee e e, ee e e e e.
, e e e e ee, 105


ee e ee e .
e e e e e e
e e , ee ee ee ee ,
ee e ee (e), e
e e ee e . e
e e e
.

106


, e , e,
ee e e e, e e , , e e e
ee, e e,
eeee ee e . ee, e .
ee , e eee, e, ee. e eee, ee ee e.
47,

e e e e e e . e, ee
, e e e e,
e e e ee e.
, e e e ee ee, e . e , e
, , ee ee.
, e , ,
e e e e .

47 e (17071746) e
. e eee e, e (), e
e ee .

107

e ee e , e e e e , e
( e), e , ee e, e ee. e e
e ee e, ee e48,
ee.

e e: ee e e e e e, e .
e e . ee
e e ee, e
e, e, e ee.
e e e e ee
ee e: e e e
e e, e , ee ee
e e, , eee e
e ee e e .
e e e ee , ee, : eee , ee , e e, ee e
. e eee e. e, , e e , ee ee e, e e, ee,
e , , e .
e, e e, e,
e e, XX e.
XX e ee, e e eee, e e e , .
ee , ee , , ee . eee e e-

48 ee e (...1831) e
, .

108


e e, e
e e e e.
e eee,
ee ee e e,
e , , e,
ee ee e.
. . ee49, e e e

e ee e
e e e, e e e e e e e .
e e e. e e
e , e,
. : e e. e.
ee ee ee: eee e , e e, e e e. ee ee, e ee e, ee. ee , e e e,
ee ee, ?
e e e e ee, e eee e.
ee, e . e e e ee e, e, ee ee, e eee .
ee e , e
, e e, ee e e e. e , e
49 ee (17491832), e eee
, e, , , e, ,
e. ee e ee e ee ee
ee XVIIIXIX e. e ee ,
e, e, e, ee, eee, e.

109


e e e, , e ee e e .
e ee e e.
e eee e.

e e , e e e , e ee.
e , e e e e e
e e ee e.
e e ,
e . e e e,
ee, . , e e e
e ee, e
, e, e ee e
ee e .
e e eee e.
e e ee , e e , ee, e, e e eee,
, e e.

e e
e , , e, e, e e e eee ee e-e50. ee
e e ee e e e
e ee. ee
, ee eee .
e e e eee
ee ee e , e e 50 ee [ee] e e (e)
(e e), e, , e,
e ee, e .

110


e e e. e 51
, e eeee e ee
e e .
e e , e , ee, . , e e e, e e , e
e e e , e ee ee e ee e ?
e e e e, e e e e, e
e e , e e e . (, e e
e e eee ee, e e -e e e.). e eee ee e e. e, e e
- e, : e e,
e.
e,
ee, e , ee, e , . , e e
e , e e
e e e , ee ?
e e e e ee e ee. e
eee e
.
, e e e e e
e, e e e? e
e, e
e e, e ee. e, ,
51 ( ) e ,
e ( ), e ee e e e.

111


e , , e ee
e, e .
e e e e , e e e ee
ee, e e e
e ee, e e e ,
e e, , , ee ,
e, e . e e e e
e e, e e e.
e ee e-
e e e
e e e, , e , e ee e .
e ee e e,
ee ee ee ee . , e
e, e, ee ee,
e
, , e e e e e, e e ee?
e, e e ee
, , , e e,
ee e, e e, e e e. e e ee eee e eee. e e e
e e!

ee e
e e
e , ee. 112


e , e e e e: ee, ee, e, ee. e,
, e , e
e e ee , e e e , e e e e.
e, ee e e, e e e e e, e, ee . e e e ee
e .
e, e
e e e, e, e ee e, ee e. , e .
e- e e e, ee, e e.

. 8. e e
e

ee: ee, e e e e e ee, e . , , e e .


e e, e ee , e
e, .
, , e
e e 113


e e, e e . ee e e , e e e e.
e , ee ee, e
ee e e, e, e, e e e ee e e
e e.
ee , e,
ee, e e ee, e
e e e, e e
e
e.
e , eee,
ee e eeee e ,
e ee e e, e,
e e e,
e 52
.

e ee. e , e e
e , e
ee ee . ee eee, e
ee , , e ee e53.
ee e ee e ee e
ee , .
52 ( ) e (,
11051170).
53 ee e ee, e e [e],
e , . e,
. e
.

114


e , e ee e ee e e: e, ee,
. e e e
ee, e e
. e e e e e, e e ee e , eee.

. 9. ee ee e ee

e e .
ee e e ee eeeee
e e, e e , e e ee.
, ee e 1,
eee ee 1, 33

e e e ee e,
e eeee e,
e ee. ee e ee e, ee e e e. , ee e 1,
eee ee 1, 34

, ee e
e, , e e
ee, e, e e e115


ee , e e e
, , . 62
ee.

e
e ee eee e
ee, . e,
e , e,
e e e, .
e e e , e
e , e e e e e e. e e,
, e e e, e
e ee e .
e e , e ee ee .
e e ee, ee ee.
e ee , e e ee,
e e e-e e.
ee e ee e
ee , .. ee ee , , e e ee
. , ee e
e, e ee
e.
e , e e, e
e , , .e.
e e e
e.
e e e e ,
e e ee . e , e ee
e e, 116


e e , , ,
e .
e , ee . e e e , e .
e , , e, .
eee e e ee
e ee ,
, e. e e e e ee, e e, , , , ee, eee eeeee .
, ee , e
, e e , e,
ee, , e ee, e
: ee
.
e e e e e, e.
e- e ,
e, e e e,
e , e ,
e e.
e, ,
: ee e e
e e:
, e ee,
e ;
eee ;
ee e .
e , ee eee , e e ee
117


e e -, e e -.
ee, , ee e e (e e
ee) e e, ee ee e. , e , e e.
,
, , e
. eee e e e. ee e , e
, ee e e.
ee e e e e
.
. ,
e.

e e e
e (), e e , ee .
ee e- ee
e. , e eee e
e: , e e- e,
, e - e, e, ee e eee e . e ee e
, - eee , e .

ee e e e
e e e e, e e e
e ee, ee. e
e ee.
118


e ee ee e
e e e, e e , e e , ee ee ee .
e , e ,
e e e. , , e e
e ee e e. ee e e . ee e e e ee
e.
(e, ) e e, e ee ee ,
e , .
e e e e e.
e e e e e.
ee, e ;
e e ,
e e e e.
e ee e eee e ; e
ee ee eeee e. e e, e e e.
e , e ee ( e)
ee ( ). e , e e, e , e
. e , ee e, , e .
ee .
e ee ,
ee e 119


ee e, e
.
e : e e e e, e
ee ? e, e e
e. e, .
e e, ,
ee, ,
e ee e - e e . e
e, e e
e ,
e e.
, , e eee , e. e e
, ee ee e.
e ee (e ee, ) ee ee . e
e, ee, , e, e
, , ee, e,
, e, , e ee e, e ee.

e e
e e e e, e ee, e, e, e e , e e e .
e , e
ee, e, e, ee. e e:
e, e, ee. e e e e
e ee, e- ee,
e ee e e.
120


e ( ee, e e),
e e , ee, ee
e e e.
ee e e ee, e,
e e. e e e e
, e e.
e ee e: e,
e, ee. ee ,
e e e, e e e ,
e : eee . , e, e
e, ee e e ee.
e ee,
e, e? e, e. ee e ee,
e e e, e e? .
e : ee e ee, e, e, , e e,
ee e ? e, e ee e e.
ee e e ? e , e, e,
e e?
e ee ee e ,
ee
ee. e eee
eeee e, e , e ee e
e. e e e e e e , e e e (e), ee e, e , e ee e .
ee . e e
e ee e e, ee ee e, eee e, e e e.
121


e e e e e ,
e e e e e,
e, e e e, e e e,
e ee . e ,
ee e, e, e ee.
, e e
e e e e e e
e. e,
, e e,
e-.
e ee e e, e e e e e,
e e, e
ee. e
ee. e e?
e e ee e e.
e e e eee, e e. e , e ee (.e. ee ee e e), e
e e , e - e, e ee e ee , e e eee e. e e
e e e, ee e e.
e e eee e ee e. ee, ,
e, e e. e ,
e, e e - e.
ee e e,
- e e?
, e, e
. 125 6000 ee, e 5 , e
122


, , e e : e
e . e e , e e e, e
, e ,
e- e e.
, e ee e, e e,
, e e . , e
ee e e , e
, , e ee, e e e e e , , e e.
e, ee e , e , e e e , ,
e ee e, ee e e , e e ee.
ee e e ee. e e ,
, e -, e e.
e , e
, e eee, e, ee, e e e .
e eee ee, e e .
ee ,
ee e e? e,
e e e e ee e e, e e .
e ee e e e
ee e e.
e ee
123


, e ee e (ee) e e
ee e (e) e.
, ee e e
e. e ee. e e, e e
e ee e e e e, e ee
. e e ,
ee : e e .
, e , e
e e. ee
ee. e e e ee, , e e ,
.. ee , ee e e , e e ee e ,
e e e ee e e e e .
ee ee , e e , ee
e ee e .
ee e
e, e, , e e e e e e.

124e e , e
ee ee. ee e e , ee e
. ee e e
e, ee eeee e,
e e e e.
, e e e,
ee e ee ee,
ee ee eee e. e , e ee .
ee e,
e e. ee e e e e ee, e eee ee e e . e
e e ee. e e eee.
e ee e , e e eee e: e eeee e. e e
e, e e, ,
e e , e e, e e e ee.
e e e ,
125


e, ee eee e .
e, e
ee e. , e e,
e e e , e e
e . , e , , ee ee ee . ee
e , e e , , e e
e ee e e.
e . e eee e e e e e , e e e e : e , , ee .
e e ee eeee ee , , e eee,
e ee. e, e , e e e e ee. ee
ee e e e e e ee e , ee e ee, ee .

e
e e ee
e e ee ee .
: eee, e e ee, eee, ee . e
ee e . ,
e e , ,
e, ee.
126


e e, ,
ee e. ,
ee e ,
e . e ,
, e. e , e ee .

. 10. e, ee e e

, e e ee e
e : , , , .
, , e
, ee, e e .
e e e e ,
e . e e e,
e, e e e e.
e , ee e e ,
: e eee
ee e . e ee ee. e
: e e e 20 e, 40, e 60, e 80,
.
127


, e,
e :

. 11. e e e

e
ee e ee , e e ee e .
e eee ee ee. : e e e. ,
e ee, . e
ee, e.
e, e e e, ee e. e ee,
e, e , e,
. e, . , e
ee eee ee .
ee ee e e, e e e ee, e e e e, .
128


ee
e e, e e e e e.
e e e e .


ee , e e e .
, e e e e, e ,
e e e.
-ee ee, ee . e e (e e e, e e e ) ee eee e .

. 12. e ,
e ( , e), e ee e e

e e e e e,
e . ee ,
ee e e, e e e .
e e e , e , e, e e-
. ee, e
e ee ee, e e.
129


ee ee e e, , , e,
e. .
e , e e e ee e.
e e e e , e e . e e e.
ee e eeee ee,
ee e e . e,
e e , e, e e .

. 13. e e

eee ee e e
. ee e e 130


e ee e e eee. ee e e e e, .
ee e e e e
, e e e ee
e ee,
e .
e e ee
. ee e e ,
e e .
ee e eee ee
ee ee ee, e e ,
e ee.

ee e
e ee ,
ee ee e e.
ee .
e ee 620 e, ee , - e ee e. e e,
eee e, , e ee e
e .

. 14. ee

131


e ee e e e, . e e
e , e e e.
e e ee. e
e, e e . e eee
e . eee, e, , - eee
e e e .
, e , e ee
e ee .
e ee e e e: ,
, , , , e, . ee
e e e , e e.
e e (e), , e, e ee e , e ee . e e ee ee ,
eee e .

. 15. e e

e e
, , e e e.
ee e, e
620.
132


e ee (eee, ee
e , e e), e e e e, e e, 248 e 365 e.
e e 620. e e
.
e , .
e e e , e e
600 000 e , e e e. ee
e: ee e ee () (e).
, e e ,
e , e . e
eee e, ee ee eee e e. e,
e, ee e
eee .
e e e e
. e e e . e e ee
e : e e e. ee e e e
.
ee e, e
, e ee eee
, e .

133

E
e eee e e e e e e e
e. e e ee ee ee e
e, e ee
e.
, e ee, .e. e e , eee
e ee.
ee e e eee e . e e e :
ee e e, (: );
e eee ;
e e eee e;
ee e eee
;
e eee e e .
e ee ee e e,
e. e
, ee e eee
e , .e. e.
134

e
e , e eeee e. ee ee
e ee ee eee ee.

. 16

ee e, e e
eee e, e e,
e e e e ee. e, e e eee, e e
e , ee .
ee ee e e. e
, e ee, e e
e e, eeee e.
e e e ee
e ee.
ee , e e . 600 000
e, e ee e 135


e ee e e, .e. e e ee e.
e , e
e, , e e, e
e .

ee e
e e e e
ee. ee e e ( e ee), ee e, e
ee.
ee e eee e e, e e e. e ,
e e . , e ee
e e e e 600 000 , ee e
e .
e ee e ee 600 000
, e e e: e e, eeee e e e,
e e e ee e ,
eee e e e
e.
e e, ee e . ee,
eee, e ee ee e e e
. eee , , ee
e e, ee e e
e. e e, e e, ee
, ee e .
e . e ee,
e ee e e.
ee e ( e e) e e,
136

e
e , e e e e.
, e e e, ee, e, e e ee e
ee, e .
e , ,
e e e ee. ee, e
e e , ee e
, e ee e. , e, ee , ee e,
e e e e e e,
. e e e.
e e
e, e e ee. ee e ee e ee e
e ee , ee eee ee, e e ee
e e e.
ee e e ee, e
e e ee . e
e,
ee, ee ee
e.
ee e,
e e e e ee.
e e, e ee,
e ee ee, e e.
, e ee e ( e ee),
e e, , ee, e.
e e ,
e ee e e e. e ee
e e e, e ,
e e e.
137

e e e
e . e
e e , e e,
e e e e, e, , e, , . e e e . ee e .
eee e e ee. , e e e ee e. e
e e , e . e e .
, ee,
e e, e e , e e,
e e ee ee,
e ee e. , , e e e, e ee ee e ee,
ee e.
, ee e e
ee e . , e
(), , e e, e
e, ee, e ee . e, , e e, ee e e e
e, e e
e.
e e, e eee e , ,
e e e e e e , e e, e, ee.
e e e e, e, , e
138

e
e , e e
e e e. : e, ee e.
ee e,
ee, e e e
e e e e e
e e e. e ee, e ee e e ( e e).
e e e
e , e e e, ee,
. , e e
e e. eeee ee .

e ee e?
ee ee e e (ee e e, , e; ee ; ee
, e; ee ) ee , e e ee.
ee e e, e e ee, e
, e e e e e e e. e
e, e e. e e ee
e, e e e ,
ee .
ee e e
e: e e e , ee
ee . . - e.
? e e, , e e e e. ee e e-
e , , , ee.
e ee ee : e e?
e e e e, e139


, ee
. ee, eee
ee e ee. e
e . , e
ee e e, e , e, eee, e e: e e e eee .

e
e ee e, eeee ee e. e ee
e e e eee.
e ee e, e
eee e . e e , e eee e,
ee e, , , .
ee e ee e ee,
eee, , e e, e . e e , e e e e e. e e e e, ee e e .
e ,
e e , e ee ee ee e ee,
ee e,
e .
e e e , ee e ee e:
e ee e e
e ee , e
ee e. e ee
.
, e ,
e e, 140

e
e e e e e. e
, ee e ee, e e e e e, e ee
e ee , ee
e e .
ee e , ee
e () , e
e e, e e
e e e e .
ee e e e () e ee e, e 620 e ee ee. e
e e ( ) 620 e.
e e, e, e e e ee. ee ee e e ee
. ee ee ee
e 620 e, .e. e 620 ee, e e ee, e.
e , ee e
ee, ee e . ee e e e.

e ee e e ?
e ee e, e ee e. e e e e ee e. e e ee e.
e ee ee, ee
e e e .
ee e ee ee, , e
(e) e e, e ee.
141


e e , ee
e e e, e ee
e , ee e e e, e ee . e e, ee e e e e ee e.
e e e (e,
, , , ), e ee
ee e e, e ee ee
. e ee
, ee ee e
e, , ee
ee . e
ee e ,
e , ee
.
e e e ee , eee ee e , e e .

, ee
e ee e e ee e e,
eee e. e e e e e. e . e e ee, e ee e ee.
ee e e. ee
e e ee .
ee e e .
e e e, e
ee ee e ,
e.
e e: e (ee), (e) (e) e e e . e ee e, ee e ee e. ee e e, e
142

e
, e , e. ee ee e
e e eee ee
e e.
, e e ee, ee e
ee e e
e. e ee e
ee. ee ee e ee e e: e .
, e e,
, , e, e e e e.
e e e , e e e e, e, e, e
e .
ee ee e e , e
e e, e e e e e. e, e e
e, e e, , e e, e e e e e. ,
e e , e ,
.e. e e, e e
ee.

ee e
e : ee, ,
e, e. ee e e,
e , e e. , , e e e . e
. , e , ee e e. ee e e- eee ee.
e , e ee
e e ee. e e ee eee e, e.
143


eee ,
, , , e e e .
, e ,
, e , .e. e. e e e,
e e e . -
e , e . e e
e e e.
e e, e: e ee e
eee, eee ee. e
e e ee e . e,
e , e, , , e ,
e e, e . e
e e e, . ee.
e eee e, ee
ee, e e e e . . 54, e eee
e.

e e e, e ee ? e e
e ee e
ee e ( ee
e, .e. ee), eee e. e, e ee e ee , e .
e e . ee
e, e ,
e , e
54 (18711944), , , , .

144

e
., e. e ee e e. e e e e,
e e ee e e, e ee
e ee ee.

e
e e
e , - e .
e? e
e, e , ee ee
e .
e e (e) e ( e , e
), , e e, e e
e e.
e ee . e e ee e ee e e
, , e . ,
, ee e,
ee .
, , ee , e . e
e 600 000 e ,
. e ( e, )
e 620 e e, e.
e ee eee .
eee , e e e e ,
e ee, e. e e e e e e . e ee
e ee ee.
145

ee
ee e e, e e . e e , e ee. e e e
, e ee ,
e , e ee. ee . e e
e ee. , ee, e e
e e , .

. 17

e e ee
6000 e e , .e. e e eee ee e .
2006 ee 5767 e .
.

e e
ee e e ee
e e e: e, , ee, e. e , ee
146

e
ee (ee) e, eeee, ee, eee e.
ee e e
e , e ee
ee. ee ee
eee ee ee, , ee,
ee ee.
e ee e e
e ee ee, , e e e . e e, ee ee, ee.
e e e e, e e e. ,
e e e e ,
eee ee ee.
e e e (, , , e e), , e e e, e, e ee. ee ee e e e, e eee, e e,
ee ee e.
e eee e e e e. e,
.. e e,
ee e e,
ee ee. e e ee
e e ee.
e eee. ee e e: e.
ee e e, e
.
e.

e ee e
ee e: e, , e147


e, e eee e, ee. e
e . ee e
e . e ee ee ee, e
. , e e ee
ee, e e.

148


e , e ee e . e
e ee e ee e .
e , ee e e
e e e, ee e
e e e, e e, e
e .
e ee e, ee :
e, . ee eee e , , e .
e e e, e
ee e e e e,
e.
e, ee e ee e e
ee ee e, ee e e e e ee.
e, e
, eee e e, e e, e ee e ee . e ee e e, e e e ee e ee e e,
149


ee e. eee e , , ee
, , e e e e e e e e e e.
ee ee e e e e
ee e ee . e e ee.
e e , e
eee ee ee, e e, ee e .
eee e e e e e , eee
e ee e e e .
ee e e e e .
.

e, , e, e ee
e, ee ee ( ee
e) ee e.
e ee e , ee e, e, , ee e e e .
e, e ee ee, e e ee , e e e, e e ee ee.
e , e e ee e ee e e e e e
e ee e ee e .
150


e e e, e e, e ee ee
, eee eee e e. e ee e e eeee,
ee e (, , ).
eee ee e ,
ee, e e. e e e, e,
e , e , ,
e, , .
e ee, e e e eee e e, , e . ee ee, e e e e , e e
ee .
e .
. . 55

ee e eee e,
e, eee e ,
e e .
ee , e
e e, e ee ee e e
e e e ee ee .
, , eee e
eee. ee e, , e e e e, e ee e e ee
eee .

55 (19181970), , - .

151


ee, e ee eee , e, e, ee ee
e, ee e , ee e .
ee e e,
eee e e, e ee e
e eee ee e e
e. ee ee e , e
ee e ee ee ee eee ee e, e eee e e e eee e e e ee.
ee eee e e e ee , ee, e e e e . e e e ee,
e e, e
e.
eee ee ee e. e e e,
eee e eee. e ee ee e , e e ee, e e .
ee e ee, e,
ee, e e e, e, e. e e
eee ee, e ee e, , ee, e e e.
ee, eee, e
e eee .
eee e e. e -

152


e eee (
e eee e e). ee , e , e
e e ee .
e ee ee , e.
e e . ee e ee, e e . ee , e. e e e e, ee eee
! ,
e e. e e, e e,
e ee , ee. e
e ee e
. . e56
, ee e.

e e-, e ee. e ee e e e e. e
ee e ee, e
e e e
e. e ee, e e
e. ee, ee, e e .
e , e e e
, e, ,
, e ,
e, ee e . e e e e
ee e ee e ee . e e ee e ee
.
56 (18741947), ,
, , , , .

153


e . ee e, e
, e, , e
. e e e ee ee, e e e e .
ee , ee. e e ee
, ee, e e, e e ,
ee e .
e , ee e e , e e
e. e e ee e
e e e: e e e .
e e, e
e, ee e, ee e
, e.
e eee,
e e ee eee . . e
?

ee e e e
e, e e
e, e : eee, e
, e e e ee e e
e e.
ee e e e, , e e e
e e e e, -

154


ee ee e e e , e .
e, e e; e ,
e e, . eeee eee , ee e
. e57
e .

e , ,
, e e, e e
e e: e ee, ee e , e ee.
e eee ee e
e e (e e):
e e e
e ee e.
, e ee e e.
ee e e, e eee
e , e e
e e e, e e
e ee ee, e
e e. e
ee e e , e e e
e.
ee eee e,
eee e , e, e e , e . ?
ee e e. e
ee , e e , e57 (17591805), ,
.

155


e , ee ee . , e, ee
, e ee e. e
, e eee e,
e, e, , e eee e.
e eee ee e ee, e -e , e e e
. . ee
e e.

ee, e e e e , e e e e , ee, e ee e, ee ee e
e . , ee
ee ee e e ee e e ee.
e: eee e
e e ee , e, e
e, ee ee , e ee ee.
e :
e e e? e e e ,
e. ,
e .
e , ee e ,
, e ee,
e e, .
, ee
e e, e ,
e e, e ee 156


e, ee e , .
ee e (e e e ee
e e e, e)
e e e e e, e
e, ee ee e e,
e e e e e eee ee, e
e .
eee, e ee e e
, e e e, e e eee ee
ee e.
e ee ee e
e e. e e e e e, e
e eee ee.
ee e e e; ,
, e , , ,
e e ee eee e . e ee , , e e ,
e e e e e .
, ee e .
, eee e e .

eee ee,
e , e ee , ee.

157


EE E
e e e eee eee. , , ee ee,
eee e ee. ,
e e
e , ee
e e: e, eee, eee, e.
e e ee ee e.
, e , e
e e : ee eee
, ee e e
e e , e ,
e e . e , e , e e , e
, e. e e
. ee,
e , e, eee
e e . ee , e .

158

ee e

e e58
e e e ee e e , ee ee e ee e .
e e ee
e e , e
ee e ee , e .
, e
ee e, -e e . , e ee , .
eee e e e . e
e e e ee ee, e , eee ee e ee ee e.
ee , e, e (
) e, . e e
e, , e e, e .
ee ee e
, e , ee e
e-59.
e e
e, , 58 e e . eeee ee e e, ..
59 ee, e, e , e ee e
ee.

159


, e e e
e e e ee e ,
eeeee e,
e e e, ee
e e.
, e ee e
e , e e, , e e e e, e e e, e
e .
e e
ee.

e
e 60
e e
:
e e;
e;
e.
e e ee e,
e e ee e
e. eee ee
e ee e e e.
e e e e ee e e. ee
e ee
(e, 1:18). e, e,
e e. e e
60 e e . eeee ee e e, . .

160

ee e
e e ee,
e , e e.
e , e e e : ?, e,
e ee e
, e e. e e. e , e
e , e e e.
e e e , e ee e e, e ee , . ee
ee e e ee, eee e , e e e ,
e e e.
e e
e , e ,
e eee .
, e eee eee .
, 61 e e e e. e, e,
e e e ee e.
ee 62 (II . ..) 63 (XVI .
..) e ee , ,
61 e e , e
120 .. : (. ). e ee
e e e e, e
e, , e e . e,
e, e e eee e eee.
, e , . e , e
e.
62 , .

161


, e , ,
e, , , e, e
. , ee e -, ee
e. e e, ee e , e ,
.
ee e e e e , e
e e e,
e . ee e
e , e, e e, e .
. e64, ee e

e e ,
ee e, ee e e ee 65. , e e e
e, eee eee e e e .
e
e, e , e , e, ee e, e e, . e e, e
63 e e (15341572). e eee. e
e e. e e, ee,
, e e e. e
.
64 e (16 e) , e .
e, e eee e.
65 e e , ,
, , e ee, e e, e
e e e .

162

ee e
e ee , , .
ee e ee
e , e e e ee ee
e. ee, e e e, e , - ee e ee e e,
eee e, e.
ee ee e e
66 , e e e ee67. ee
e. e e e e e e e
, .
e e, e , e e
ee ee, e, , ee ee e, e e ee
, . , e e e eee
. e e. ee .
e ee , e ee e
e. , e , e, eeee
e e.
e : e
, ee e e?

66 e (e , );
, e , e
e e.
67 ee e ee ee e e e
ee. ee e , ( e ).

163


e , e e e
e e: e
, e e: e e e e eee e e e (e e
, ee ee, e ).
, e e. e e e e e e eee e,
e e eee.

164

E E
ee e e
e ee e e e e e.
e , e e,
e e e
e , e ee .
e ee ,
e e , e eee , ,
e e ee, ee e,
ee .
ee, , e
e ee, eee ee ee , ,
eeee e , e .
e e
ee, , e e, ee, e ee e.
68

, ee ,
e
68 e (16251698), ee ,
ee, ee, e ().

165


ee e , e
ee, ee e . e
e ee , e e e.
e eee ee.
ee e, ee, e . e e e e e. e e
ee e ee, ee e
e ee ,
eee e e eeee ee e, e ee e e
.
e e , e e ( eee e
e) e-,
e ee ee
( e e).
e , e ee. e e, e
e, e , e ee e
e e.

e e
e ee e e e .
e e e e e e? e , e e e ee e .
e e . e ee e
e e, ee e eee e , ee e e e
e, ee, e. e ee
166

e e
e , , e ee,
e e ee e e e.
, e
ee e ,
e , e e e e ee e ee ee e, ee e, eeee .
e ee , e e e. e
e , e e, e
e e ee , e ee.
e eee, ee
e e ee ee e
e . , ee e,
e e .
e , ee, e e e e , , e, e, e ee
e e, e.
e e, e, ee
e, e, ee e
e, e e, ee e ee .

e
ee e, ee
e e e e, e: ee e, e e, ee e
e, e e, ee e, . e, e
e, e, e eee e ee
.
, e
e e, e, e, e e e, eee, e. e ee ,
167


e e e eee , e .
e ee e ee e,
e ee, ee e e. e ,
e : e e ee.
e e , e e
e eee. e?
e e e e eeee , e ee, eeee ee e, e e .
eee: e, e
e, , ee, e e e e e, , , e.
, e: e e,
ee e e, ee e, e e e, e
.
e , e e e,
e e e.
ee e ee eee
eee e e e e ee e eee
, e e.
e e e e. e e ee e, eeee, e ,
e .
e e , ee eee, , e ee e ee , e168

e e
e e e,
e.

ee
e, e , , ee e e
e e, ee e , e, ee e e e.
e e ee,
e ee ee , e
e e, e, ee
eee. e e , e
, e e , ee
ee .
e e e e ee
eee. e e e
e e e , e ee e e e e e- ee.
e e ,
e e , e e e e e.
e e , , e ,
ee e e
e , eee ee, ee e
, e eee ee , e
e ee ee . , ee e e
e .

e, e , eee e .
e e , e , e
e ee. , ,
169


e , ee e e e,
e . e e, e eee
e .
ee e ,
ee e ee.
e ee e eeee
e . ,
e eee, e e, e e .
e e e , e e e
, eee .

170

EE E
e
e e e , ee , e e e
e e e. e e
, e e e e, e , ee: e e
?
. 1 ee e e

e , e ee e e e
e e. e e, ee ee
e e, e ee , ee e e, , e
e, e . ee e
e.
e , e e e
e. e ee ,
ee , ee ee
, , ee .
. ee e

e ( ) (18841954) e XX e.
e e e
e [Perush Ha-Sulam] ( . e [
]) . e ee
, e ee .

171


e e , e e , e e e
e e.
e e , , e , ee e e
e , eee ee, ee e
, e eee ee , e
e ee ee e .
. ee e e
e e ee, , e e, ee, e ee e.
2
e e, e e e ee
, , e ee
e e. ee e
:
1. , e e ;
2. , ee , e e, e ee, ee e;
3. e ee e
.
3

ee e e e, e
e , e ee . e ee , e
e , e e
4
.
2

e (16251698), ee ,
ee, ee, e ().

e e (15221570), .

e (17071746) e
. e eee e, e (), e
e ee .

172

ee e
ee , ee e, e
e 5
.
ee e ee e
ee eee e ee 5250 . [1490 . ..], ee
ee ee ee ee
ee .
5300 . [1540 . ..] eee e,
e, e, e, e
ee.
. 6 ee e
, eee, e ee , e e e e e e, e
, . e e .
ee e eee
ee e. e , , e e, ,
e e e.

e e e , e
e e,
, .
. 7

ee , e
eee, e, ee. e
5

(17201797)
.

e e (15701644) .

(18651935) e ee
ee XX e. e e e
. (19041914), e (19201921) e e
e (19211935).

173


eee, ee ee e
.
e ,
ee ee , e e e e e, e
e , e e
e e e e e e.
.

e e, e ,
ee , e , e e e ,
e , e - e
, e e e
, ee.
e , , e,
e, ee, e e.
. ee e

e ee e
, e e , e e ee ee.
.
e ee e e e , e e
e e. ee, e ee e e ee ,
e, e , e ee e. e: e e, e e!
8
e , e
e, e, e , e e
, e e ee , 8

, ee
(17831841). e e e
e ee (4:15): , e , e
e.

174

ee e
e e, e ,
e e e ee e
, , e, .
e .
e e e:
? e
e, e e
. e e ,
e e e, , , e e ee .
9,

e ee
ee . e e e
ee, e e, e e e . e e e
eee. ,
e ee e .
.
e ee e , e
e e e , e ( e), e , ee e, e ee. e e e ee e, ee.
ee e10

e e , , e
e e e .
. e
e ee , ,
e , e .
.

e (...1873) , e.

10 ee e (...1831) e
, .

175


ee e e e e , e e e e,
e . ee e e , e, e
e, e .
. e11 ee e

e ee, e eee e,
e e e.
.

e e , e
, , e ..., e, , , e , e e, e .
e e e
ee , e , ee ee, e e , e e e .
12 e

ee ,
e, ee, e e
ee, e e e e, e
e e
e.
e , eee, ee e eeee e , e ee e e, e, e e e,
e 13
.
11 e (16 e) , e .
e, e eee e.
12 e (14881588) ,
ee 1492 . eee ,
, e ().
13 ( ) e (,
11051170).

176

ee e
e e e, e e e
e ee, ee .
.

ee, ee.
e 14
, e , eee e e e, e e e.
e 15 e

ee e e e e . .
e.
e :
e . ee
e ee , ,
ee , e. e:
e ee e .
, , ee
e .
. ee e e

14 e e . : - e
(18991985), e, eee e .
15 e, e (e ) (17001760)
e , e e .

177

e
e , e , e- ee e ee e e, ee ee.
e e,
eee , eee e ee, ee .
. e16

e e e, e ee .
. e

, (vera illius legis


interpretatio), e ee e, e (dicta est Cabala),
ee e ee (receptio).
. e 17 e e ee

e ee e : e (ars combinandi), e e
e ee, e e e (magia naturalis). e ee
ee .
. e e
e ee e ee eee e.
. 18

16 e (14551522) ee ,
e e e eeee. e e e
e (. e .).
17 e (14631494) e
e. e e e e ee
. e ee , e,
, e . e ee ,
, .
18 (14701541) e e
eee . e e I, e ee e e I.

178

ee e
e ee . e e
e, e ee e e.
.

, ee e!
. e19

e ee .
e e ee e e, e ee .
. ee20 e e

e, e e , ee e ee e e .
. 21 e

, e e, e
e ee [].
e (scientiae) e (sapientia); e ee
; e e e ee.
. e

e e ee ;
e e e
ee , ee
e, , ee, 72 .
ee e ee, ee
eee e
19 e e (14931541) e eee,
ee e ee e ee. e ee .
20 ee (17501816) ee . ee e e . , , e ee , e e e e e e.
21 (12351315) e. e e
eee e ee . ,
ee e. e e ee
e e .

179


, e e, e, e eee
e e, e,
e e, e ee, e, e e ee e
e e ee, e e e
. 22 e e
e.
e e e, , e e, ee
e, e
e , e , e e
e , .
. . e23 e

e .
. ee24 e . ee

e eee, ee ee e e, e , ,
e, ee ee e.
. . ee25 e e e

22 (15481600) e, ,
. eee e e e e . e , e
ee e e.
e e e e, ee
e e: e e e, e e
, e e ee ee e
e, . e e e eeee ee e e ee.
23 e e (16461716) ee , , e, ; e
e XVII .. e e e , eee ee e, e e e, ee e e.
24 e ee (17721829) ee ,
, e, e. e ee ,
ee e (Geisteswissenschaft) ee e .

180

ee e
e e eee, e e. e e ee eeee e eee ee e
ee e e ee e e e e.
ee e ee e
ee ee ee e
e e, ,
, e e
ee ee ee e
e ( ee e e e ee e e . . e26 e e
e).
e eee e,
ee ee, e e e e e.
. . 27 e eee
e e ee e e.
. . ee28 . e

25 ee (17491832), e eee
, e, , , e, ,
e. ee e ee e ee ee
ee XVIIIXIX e. e ee ,
e, e, e, ee, eee, e.
26 eee e (18531900), , ,
e .
27 (18711944), , , , .
28 e ee (18741948), .

181

e
e
ee e e. e e ee e e. e eee e e e.
, ee e ee ee e ee .
e e ee, e
e .
ee e e e e e e
eee e e eee e, e e e .
e e e
e e e, e e
e . , e e e e e ,
e e e e
e e e.
ee ee , e eee ee, e e e
e.
ee e e e e e: e, ee ee ee, ee e, e ,
e ee e, e e. e , e e,
e ee ee.
182

ee e
e e ,
e ee e- e ee
e ee. e e ee, ee .
e e
e ee. ,
e e e e e
e, .
e
, e e e
, e e , e
e, e ee ee eee
.
e e e e ee,
e e , .. e
e e e e ee.
e ee ,
e ee ee e .
ee e e, e
e.
e ee
eee e ,
e e e, ee ,
e e. ee
ee, e e eee, ee e e, e, e e, ee e eee, e e e e e e e.
ee
e, , e e
ee, e, , e , ,
e e, ee .
183

e .
e e , ,
e e, eee e.
ee e e , e e
e ee .
ee e , e ee
.
e e . , e e.
ee e e, e e, e e .
e e , e e,
, e .
,
e e e e.
ee e ee e e.
e e e e, eee e ee e e .
, ee e , eee e e .
e ee e
ee.
e e e, e.
ee e e e e .
e e e.
e e. e
184

ee e
e e e, ee e ee.
e e e
e ee .
e , eee ee e, e e , e .
ee .
e, ee e , e e e e.
, ee , e .
e e e e e e, e e .
e e e e, e
. e , e e ee .
e e , ee e. e , e, e e .
ee e e ee ee , e .
.
e e ee e
, e eee ee e ee ee.
e , ee,
e ee ee, e ,
.

185


E E
e e e e e e, e . , ee e: e e.
ee e, ee
e , e e e . ee
e e, e ee:
, e, , e, e,
e, ee, ,
, ee , ee , ee , , ,
, , , .
, , ee, , , e, ee , ee ,
, , e
, , .
e e
e, e e, e e e. e e e
e. , e,
e , e.
ee, ee e e e e , e e
ee e e , e , , e .
186

e e
e e e
, e e e
ee e e, e e e e e.
e e, eee
ee e e, e e.
= (. e ee)
1.

e ee, ee e ( 6000 e ).
e ( e).

2.

e ( e ), e e ,
.

3.

e , e
e .

4.

e , e
( ), e ee e e .

5.

e , ee ee, ee e (ee).

(ee e)
ee , e eee .
ee e
, eee ee; ee .
ee ()
ee , eee .

ee , . e e
e e, .. e ee
, e e ( e
e, ee e e). e,
187


ee e, e
.
e
ee e e.
e, ee,
e (e), ee e , e e. ee e, e e eee e. e
e ee e.
ee, e, ee e e ( e e), : e e , e, ee, e
e . e e ee
ee ee .
(e)
e , , , , e
ee, e e, e e e e .
e e
, e ee ee ( . ), ee e e ee.

e ee, ee eee e, e.
( )
1.

e (e ,
); , e
, e e e.

2.

e .
e , e 188

e e
, e e , ee,
e .
e ( . )
1.

ee ; e,
ee , e eee, e, e, e e e.

2.

: ee. e, e ee,
ee e e.

e
ee ee e. ee
.
(. ee ee)
ee e e ,
e e e ,
. e ee , , ee, e e .
eee ()
ee ( e), ee
e ee (e) ee
(e) , e.
e
1.

e , e e e
e e.

2.

e e e , ee e ee. ee e e ee , ()
e , eee
e ee, e , e e
e e ee.
189


e
(ee e)
(ee eee e).
ee ee
, e e.
e
, ee e e, e
ee, ( ), e , e .
e ee
1.

ee, e , e. e e
ee ee, e e, ee e e (
e, ) e e , . e .

2.

e e ee e
e: 1 ,
e e e e; 2
e ee e, e
e eee e ee ee.

e, e e , e
ee, ee e e, e e e e.
e ee eee, e e, ee .
e (e )
ee e e e . e
e , , , ,
. ee ee ee,
e e (e) e ee.
190

e e

, e ,
e e e e. e, e e (e), e .

ee (e) e e
(e) (e e),
e, , e, e
ee, e . ee e eee, e e e, e
e e e .

e e e (ee), e (e ee).
600 000 e. ee e e e e .
ee
e e eee ee
e (, ee ee ee) e ee. , e, e e, (
e) e ee e.
ee
eee , ee e, e
e e , ee. e e e, e e: ee, ee, e, ee.
(e, e)
e ee e e : ee, ee, e, ee.
191


e e e
eee e e
, .
e ee e ee e, e, e e
ee .
e e (e )
e, e e e ee.
ee
eee ee e eee , ee e (
), e, e . ee , ee ,
e .

e, e,
e , e ee e ee.
(. . e) (. )
1.

ee (e, ee) ee
e e.

2.

e = e = e , e ee e
.

3.

ee e. ee e
ee e . ee, e e e, e, e,
e ( e ),
.

ee e e e
e (e e).
192

e e

ee, ee ee, e e,
e. e , e, e e.
(. )
e e . e, e ee
.
e e
ee ee.
e
, ee e e (e e ee e, ), ee
e .

1.

e e .

2.

e ee, e , ee ,
ee e e , ee
e .

e
ee e e,
e e : e, e e, e, , , e ee.
ee ( . )
e e ee ee
e e (e ). ee ( ) e e ee e (e), e,
e e ee , e e.
193


, ( . , e)
1.

e, ee .

2.

e (e eee ee), e e
e , e .
e e ee e e e e e e. e, , e ee (e eee ee). e ee ee e e ee e,
e. e e, ee ee ee,
e e, .
ee e e e . ee (e ): , ,
, , ().

eee
e, e e e
e (e).
eee (eee )
e e , e e e . ee
ee , e .
ee
ee , ee (, )
ee . ee ee, ee e ee e e .
( . )
, e e
(ee, e, e, ). e ee , 194

e e
e e e (ee) e, e , (e).
e (e) ( . )
e eee e e e: , e
e, e, e e.
e e ( . e )
ee (e) e ee
e ee ee, ; e,
e .
ee
ee e .
ee e-
eee ee e , ee e . ,
ee, ,
e , e
.
e ( . )
e ,
(e , e).
ee
ee, ee, e e
e
e e.
ee , e
e . ee (ee) ee
(e) , e, e, ee .
ee
ee , e, e, e ee ee , e.
195


(. . )
1.

ee , ee
( e, e e).

2.

e e, ee (, ), e ( ) ee (e,
e ee, e e
e).

3.

e, eeee ee .

ee ee ( . e)
eee ee e e e.
eeeee (ee)
eee e, ee e, e e ().
e
e e .
e e
, ee e e e
e. ee, , e, eee . , e e: -, e
e e.
ee
e ee, e e (e), e , .
e, .
e .
e ( e)
e , e e , e ee, ee ee eeee e ( ).
196

e e
e e e
e ee
e e ee
e e (e ).
( . e e)
eee (eee) , . e e , e
e .
ee e- ( . e)
eee e (ee ) e , e, eee e e e .
ee e
eee ee e: ee e. eee e e ee, e , ee ee, , e . e, ee
e e ee, , e ; ee ee e e e, ee ee ee ee.
e (e) ( . )
e e e,
ee e eee e ee . e ee e
e e e.
e (.. e)
e, . e
ee , , e
e ee . e, e e e .
197


e
1.

ee , ee, ee, ee .

2.

ee , , e ( e e e, , e ..,
e , e, e).

3.

, , ee; e.

e ee ( . )
e (ee), , e , e. e, ,
e e e e ee e
e (e ee ee, ).
e ee (e ee)
ee e e - e, e, ee,
ee e e eeee ( ) e.
e e
e, ee . e
e eee ee, ee e, e ee .

e, e ee , . ee e
.
(e)
e, (e) e e e. e
, ee, ee
e e.
198

e e

e , ee e ee e, .
ee eee
ee e e e e, ee e -. ee eee e ee. e , e
e e e.
ee ( . )
e e e.
e, e, e e e , e ee ,
e e.
e
e e e
. e e, e,
e e, e e e, e e, e, e e e
.
()
, e e
. , e ,
, ee ,
. ee ee e e e: e ee
e , , e
e , ee e
.
e
e , eee ee, e (e ee 125
ee).
199


e e
e , eee ee.
e ee 5 ee, e . ee e,
ee , ee ee
e, ee . e, e
: 5 ! 5 ! 5 125 ee.
( . )
ee ee , ee e,
e , , . , ee e . ee e .
(. . )
e , e e e e e. e 10 e, , ,
( , ee, , ,
, , , e), .
ee
, ; e e (. e ) ee (ee , e), ,
e e e e ee ee.
e
1.

e , , , , e
ee, e e, e e
e e .

2.

, ee , .

3.

e e (e).

e
e e e e, ee ( eee ),
200

e e
(e e , e e)
(e ee, ). e e e, e.
ee
1.

ee, ee e e
e , e
, ( e ).

2.

e ee ee e e
e ee. ee e
, ee ee ee eee
.

, , e
(. ee e)
e e ee ee . e , e e eee, e e.

e, : e
ee ( e), ee ( ), e
ee e e e eee
e, .
, e (. ee e )
e e e ee (6
, ee 2000 ). e ee . e e e
, e , ee e e , ee ee , ee e e .
e e e, e e , e, , ee
ee. e e e ,
e.
201


e ( . e)
ee e e ,
e -, e e
e (e), ee e ee e ee , e, ee ee, , .

ee e ee e e
() ee.
e e
ee e , ee .
e e (e e)
: e ( , ee e ) ee.
e (. e ee)
ee e e (e , e).
ee ( . )
e ( e ), e e, .
ee e e
e , e. e e e e
( e), e (ee ), ee
(ee ), (e , e , ), e,
( ee e , e
e, ). e e e, .. e, , , ee e (e).
202

e e
eeee
( e -e--e)
e ee e e
() e (e). ee, e e
e.
e
, ee e ee e
e () e e e
e.
e ( )
, ee e e .
ee ()
ee e.
(. )
e, e e e e e, e e ee. ee, e (e e).

1.

, e e e
(ee) e, e ,
(e). e ee
e ().

2.

e (e eee ee), (ee,


e, e, , ), e
e e , e
.

ee
e, ee e e
(eee e e) e e e,
e , ee.
203

E
E
( PhD, ee
MSc) e-, e e
, e e e e e .
. (ARI Ashlag Research Institute) eee , ee ee .
. 1946 ., . e (e).
1970 e ee e e e ee. e e ee e e , e e e e e . ee 30 e e ee . e e, e, ee
ee.
1978 . e e e .
e ee . e (19061991), ee ee XX . e (18841954),
e , . e e ee e ee e.
. ee 30 e ,
e, e, e e e e . e eee 204

e e
e , ee e, ee e eee.
e ee e . eee e. 2005 .
. e e e e
(World Wisdom Council) e e ee eee, eee e ee .
e . eee e e e e :
www.kabbalah.info. ee ee e ee e e e eee e ee:
e (/e), ,
e ee, ee e , e ee e (Club of
Budapest) e e (World Wisdom
Council), e
e , 70- : e, ee e e e
ee, e ee
. , e
e , ee e, , ee ee e.
e e e,
e, e e. ,
, e e e e .
e (), ee e , e ee eee , ee e e
ee .
e : e,
e .
205


e () e .
Awakening to Kabbalah (Jewish Lights Publications, 2005):
e e e e ee e,
e e e e e e
e. e . ee e
e e ee, ee . ee, e,
ee ee e e e.
e e (, . ) e .
Awakening to Kabbalah (Jewish Lights Publications, 2005):
e , , e ee , ee e , e
e e.

ee e eee, ,
1995
e e, e e e, e ee eee e (20012002).

e e
e . .
(ARI Ashlag Research Institute)
e e e . . (ARI Ashlag Research Institute) eee ,
e e ee e ee e ee, ee eee e .
206

e e
e ee ee ee e ee e , e, e , ee , ee ee . ee eee eee
e .
ee e ee e e , ee e, e ee e , e e eee.

e ee ARI
e
e e e .
. (ARI Ashlag Research Institute)
e eeee . e ee e ee , e .
e e
ARI ee 30 . e ee e e, e ee ee e e ee e, .

e ARI films e - e, e
e eee 6 e e ee (www.kab.tv) ARI films
ee e e e
e .
207


-eee e e
e . ee e e
e ARI e e ee e e e
:
2005 e
(), 12 2005 .
. . e e, ee eee ee e
e e . e
e ee e
e e e e .
e ee
ee 46 .
e e. e. .
ee e e, ee - . .
. e e
ee ee e ee ee ee ee (ee .: 2005 e ).
3- e
(e), 2225 2006 .
e e ee . e e,
e ee e, e e e e. e, ee 15 , ee, ARI (ee .: 3- e
e . 2005).
e e:
. (/e) e
ee e (The Club of Budapest) e e (World Wisdom Council), e208

e e
, e e, e
ee e , ee e e e, e e
e e e
, e e e .
- () e e , e ee e e e e . (Ashlag Research Institute).
- e () e ee
e (The Jane Goodall Institute). e e e e e
e e .
. e (/) ee e (The Harvard-Yenching Institute) e, e .
e e (/ ) ee
ee (The Institute of Noetic
Sciences).
. e (e) e , e e
e e. ee e e
(World Psychiatric Association) .
() e e ee (The Centre for Indigenous
Education), e e ee e e, e ee.
- e (e/) e
, e e .
() e
eee ee ee e
ee e .
209


. () e
e e.
e ()
ee eee . . (Goi
Peace Foundation).
e () e e
e ee e (The Ella Baker Center
for Human Rights).
. e ee (e) e e, ee, e
(The Research Institute for Applied Knowledge Processing), ee e e (Ecosocial Forum Europe).
e () ee e (The Global Security Institute) eee e e e e.
:
e ee e
e, e, 23-25 2006
e ee eee e
-ee e ee ee e e e e
, e, e. e
ee e
1920- e ee e ee,
ee-e ee 1997 :
, ee e e,
e ee
ee ee. e e 210

e e
e ; e ee e ee, e ee, e . ee e ee e, e ee e e e eee, e ee e ee e . e e
e e ee. e e e
e e .
. . e e : e ee e eee e .
ee e e, e e ee e:
e e e e e;
e e ee;
e .
(ee .:
: e ee e. e 2006).

ee
e e :
ee
eeee , e, e ( e ee) ee e 800 000 e e . e e e
e e ee
e 30 .
e www.kabbalah.info ee ee e e-e ee-e eee, e e.
211


e e 27 e
4.5 eee e, ee e ee e e.
ee ee e
ee 6 (, , ee, , , e), ee eee,
ee e ee.
e- e ee 5000
ee e, e
e .
eee e e,
-e ee
e e ee ee e, e -ee ee, e e ee, eee ee, ee e 40 .
2005 . e e
(), 600 .
e 2005 . e e eeee (e), 300 .
e 2005 . e e e (), 700 .
2005 . e e ee
(), 850 .
e 2006 . e e e-e (), 2000 .
2006 . e e e
(), 800 .
2007 . e e -e (), 700 .
212

e e
e 2006 e e, e
, e
e , e ee e eee e.
e, e
e- . ee e ee .
ee eee e,
e.


e
e e e e
ee, e ee,
e e , e,
e e eee e.
e e ee e
e e e . e , , e,
ee e e, .

. 1
, e e, ee, e e , : . eee, e e e, e e e. e ee e ee e, e ,
eee ee e
,
,
e.
e e e. :
. 2.

ee
ee
ee e-
-
e. e
e ee ee .

e,
e
e. e e
ee eee ee, e ee e
e e, ee e e e
, e e .

ee
e e , e e e e. e ee e
ee
ee eee.
e ee e
e,
e e e e
. ee e
e e e
e , e .
e .


ee ,
e e , ee ,
e 2000 e e e.
e e e e ee e e. e e e
e ee . e
eee ee.
eee e e e e ee
e . , e e e.
e ee ,
ee , e .

. 1, 2
. e e e e ee .
eee
e
ee e
, ee . e e
eee
, e e,
e e.
e ee e e . e e
e e e e e
ee .


e .
, e e e eee, ,
ee e ee e e, e e e e
. e ee, e
ee: e
e ? e ee, ee ee
ee e.


e e :
e, e e, e ee ee e e
e e e e, ,
.
e eee e e ,
ee ee e e e e, ee
e ee.
, e, ee , e e eee e.

e ee e e ,
e eee
ee . ee e e
. e ee (e) 4000 e , e e .
ee e .

ee e
e e, ee e e e- e e
e e
ee e .
ee e
e e, e e e (XVI .) (XX .).
e 1-, 3-
9-
, ee
, e e
e ee. e
e e
e , ee
e ee.

eee ee
eee ee e
e ee e e
ee ee e e e XX e
(. ), e ee
eee e e.

ee e e
e , ee
ee e
,
e ee
e e, e
e , eee e
, e .
e eee e
, ee e.
e ee e ee
ee, e ee .
ee e e
e e
e .

e
e, e ee
e ee 2003 ,
ee e ee
ee e, e
eee ee ee . ee, ,
e ee e.
e e ee 25
e
e- . . e
e, ee, eee
ee
.

ee
ee e, 20- e
e e e
ee eee.
e e
e e 2002 ,
e e e . e e, ee
, ee ee
, e
e e
e, e
e e ee.

e
e e e e,
ee e:
e e? e
e ?
e e , e e, e
ee. e e e
e e, e e e eee e.
ee ? .

e
ee, e e e , e e e
e, ee, e ee e e e e e. e ee e . ... e...
e , , ee ee ee e- ,
e e e e e,
ee e? ,
, e
, e
.

eee
e ee ee,
e, e e
e, e e
e e
e, e e ee e
ee ee.
e ee e
ee e , ee
1983 . e
ee ee
ee e, e, ee ee e e .

eee ee
e ee
eee e e
e e eee e. e e e
e, e , e, e eee. e e e e ( ),
.
e ee e
ee e, e
e e e e
e. e e
e ee , e eee e ee, .


e
e e e e
ee, e ee,
e e , e,
e e eee e.
e e ee e
e e e . e , , e,
ee e e, .


? e ? ee? e e ee? e
ee e e
11- e,
ee ee, ee -ee e (NRC), e
e (BPA), e ee e
e e (NASA).
e e e e e, e
, e.
e ,
e e e .
e e e
, ee, e, e e ee.

e
e e, e . e e
e e e. e , e ee
eee .
e , e
e ee e ee, e ee e,
e e .

e
e e e-, ee e, e ee e , , e.
e e e e
, e, eee
, e e
eee e e , e.
, ee e, ee ,
e ee e ee .

eee
ee e e -ee , e-, e .
e e e,
ee e
eee e .
e e e ee
e e ee , ee e e,
. e e ee ee, e e .


e e ; e e ee eee ,
e e.
, e
ee ee e e e, e ee , ee e e,
e e.
e e e e ,
e e, e ,
e ee , e e.

ee,

e e e. ee
ee , e
e .
ee e, e
e
e e,
e e
.

e
e eee ?
e e e e e e?
e e . e e: e e, eee eee e.
e ee e ee e eee .
e ee , e ,
ee e e, e
ee e e e .

e ee
ee ee,
e . e e
ee e .
ee ee ee ee e ee , ee ee e ee,
ee
e.
e-, , e ee e
e , ee .

e
e e e ee ee .
e e e, e e e.
ee e
e , e
e? ee
e
ee .
e e ,
e
, e e.
e ee e , e ee , e e
e.

ee e
e eee ee e-,
e. e ee
e e , e e (e e).
e e ee ee e
.

e e
ee
e e.
eee
e . e e
e e e, :
(18651935) e e e (18841954).
ee ee
e
eee , ee
ee e. e
eee. e
e e
e e, ee e ee
, e e e
e. e
e
e e e.


ee ee
ee e, e ee
e. e ,
e e e
e, ee e ee. ee ee ee e : ee
e ,
e
eee e .


e e ee .

(e)
e ee , e e , . e ,
e ee e
, e e
ee.

()
e e e
, ee e ee .
e-, . e e e ee,
e ee . e ee e ee ee , ee e
.
ee e
e ee, e
ee e . e , e e ee .

ee e
ee e
e e . e
. e e
e , ee
e, e e e
ee, e e
e e ee.
ee e e

e e e .


, 1979
1991 . e
, ee e e, ee .
, e , , e , , e e.
e ee e
ee e .
e e ee
e ee , e, e
e e .

eee

e e
ee
. e , e , e ee
, e ee, e
e e e. ee e ee e.
e e e e ,
e. ,
e, ee e
. e e : e, e
e.
, e
e.

ee
e ee 1991
ee e, e e eee. e ee: e
eee ee.
e , e
e e eee:
e ?.
ee e, ee e
e e e
. e e e
ee , e
( ).
. e e e
e, e e.
e e e e
e e e.


, ee
e e
, .
e, e e ee, e .
e e e eee.
ee , ,
ee e.


e e
, -e ee
e. , e
e, ee
e, e
ee.
e eee ee. e e ,
e e e e e . e,
e e ,
ee ee , e e .

,
,
e ee ee (e
e e),
ee
e, ee e e. e ee
e , , e
e ee e.
e
ee , e , e e .

ee e
ee, ee e, e , e ee, e ee , e
e .
e , e e e,
ee e. e e
e e e e . e, e, e
ee, e ee e eee e e ee
, . .

e e
, ee e ee
ee e
e , e e e e e.
e e
. e , e ,
eee,
, ee ee.

( )
( ) . . . . +1 (800) 540-3234
( ). . . . . . +1 (650) 533-1629
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1-866 LAITMAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +972 (545) 606-701
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (495) 721-7154, 109-0131


. . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.ru
+7 (495) 925-2410, 109-0131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.info
+1 (646) 435-0121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.info
+1-866 LAITMAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.co.il
+972 (3) 921-7172,
+972 (545) 606-810
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +43 (676) 844-132-200


+1-866 LAITMAN

www.kab.tv

www.kabacademy.com

www.kabbalahmedia.info


www.kabbalah.info/rus

Bnei Baruch P.O.B. 1552 Ramat Gan 52115 Israel
russian@kabbalah.info

Оценить