P. 1
Turism Balnear

Turism Balnear

|Views: 990|Likes:
ОпубликованAgentia Turismului
Destinațiii balneare în Republica Moldova
Destinațiii balneare în Republica Moldova

More info:

Published by: Agentia Turismului on Jul 24, 2013
Авторские права:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Turism

Balnear
M O L D O V A
A G E N Ţ I A T U R I S M U L U I P R E Z I N T Ă
SPA TOURISM
ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ
SANATORIUL “BUCURIA-SIND”
Sanatoriul “Bucuria-Sind”, este amplasat în
apropiere de capitala Chişinău (20 km), în
orașul Vadul lui Vodă, în zona sanatorială, a
“Parcului Național de Odihnă şi Turism”, situat
pe malul Nistrului. Deschis pe tot parcursul
anului.
Direcţia principală a sanatoriului este trata-
mentul sistemului cardiovascular. În afară de
condițiile enunțate, clienții pot trata bolile
digestive, aparatului locomotor, sistemului
de urinare, sistemului nervos şi endocrin, şi
a altor boli.
Metode de tratament:
Pe teritoriului stațiunii este o sursă de apă
minerală cu efect curativ. Această apă este
folosită la diferite proceduri medicale:
- Fitoterapie;
- Balneoterapie (bai, spa);
- Hidroterapie;
- Parafna Ozokeritotherapy;
- Zgura de tratament (argilă locală albastră);
- Masaj, masaj mecanic;
- Terapia Iono-Muzicală;
- Fizioterapie (inclusiv cu laser);
- Acupunctura.
Sanatoriul dispune de spații de cazare con-
fortabile, camere single și duble, “Lux”. Clinica,
cantină, bar, sala de concert, bibliotecă, sală
de gimnastică, acces la internet (WiFi Zone).
Pe amatorii de călătorii îi aşteaptă trasee tu-
ristice atractive pe întreg teritoriul Moldovei:
atracții turistice în Chişinău, tururi vitivinicole,
monumente istorice şi alte călătorii turistice.
Republica Moldova, mun.Chişinău
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 1
Telefon: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22) 416047
bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md
SANATORIUM “BUCURIA-SIND”
Sanatorium “Bucuria-Sind”, is located near
the capital, Chisinau (20 km), in the city Vadul
Voda, in the sanatorium zone of, “National
Park of Recreation and Tourism”, located on
the bank of the river Nistru. Open all year.
The main direction of the sanatorium is the
treatment of cardiovascular system. In ad-
dition to the conditions set customers can
treat digestive diseases, musculoskeletal sys-
tem, urinary system, nervous and endocrine
systems and other diseases.
Methods of treatment:
On the resort land is a source of curative min-
eral water. This water is used in various medi-
cal procedures:
- Phytotherapy;
- Balneotherapy (bath, spa);
- Hydrotherapy;
- Parafn Ozokeritotherapy;
- Hard treatment (local blue clay);
- Massage, mechanical massage;
- Ionic-Music Therapy;
- Physiotherapy (including laser);
- Acupuncture.
Sanatorium ofers accommodation, com-
fortable single and double rooms, “Lux”.
Clinic, canteen, bar, concert hall, library, gym,
internet access (WiFi zones).
The travel enthusiasts await attractive tour-
ist routes on the whole territory of Moldova:
Chisinau attractions, wine tours, historical
monuments and other tourist travel.
Republic of Moldova, Chisinau
Vadul lui Voda, 1, Balneara str.
Phone: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22) 416047
e-mail: bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md
Санаторий “Букурия-Синд”
Санаторий “Букурия-Синд” находится недалеко
от столицы, Кишинёва (20 км), в городе Вадул
луй Водэ, в курортной зоне “Национального
Парка Отдыха и Туризма”, расположенного на
берегу реки Днестр. Работает круглый год.
Основным направлением санатория является
лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Помимо этого, отдыхающие могут ле-
чить заболевания опорно-двигательной, пище-
варительной, мочевыделительной, нервной,
эндокринной систем, и другие заболевания.
Методы лечения:
На участке санатория находится источник ми-
неральной лечебной воды. Эта вода использу-
ется в различных лечебных процедурах:
- Фитотерапия;
- Бальнеотерапия (лечебные ванны);
- Гидроколонотерапия;
- Парафиноозокеритотерапия;
- Глинолечение (местная голубая глина);
- Массаж, Механический массаж;
- Аэроиономузыкотерапия;
- Аппаратная физиотерапия (включая лазеро-
терапию);
- Иглорефлексотерапия.
Санаторий располагает уютными, комфорта-
бельными одно-, двухместными номерами,
номерами “Люкс”. Поликлиника, столовая, бар,
киноконцертный зал, библиотека, тренажер-
ный зал, интернет (Зона WiFi).
Любителей путешествий ожидают интересные
экскурсионные маршруты по всей Молдове:
достопримечательности Кишинёва, винные
туры, исторические памятники и другие тури-
стические поездки.
Молдова, Кишинэу,
г. Вадул-луй-Водэ, ул. Балнеарэ, 1.
Тел: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22)416047
e-mail: bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md
STAŢIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ
“CODRU”
Staţiunea balneoclimaterică “Codru” este aşezată
în unul dintre cele mai pitoreşti locuri ale Codri-
lor, la 22 kilometri distanţă de or. Călăraşi şi 78
kilometri de Chişinău.
Secţie de fzioterapia este înzestrată cu aparate mo-
derne. Staţiunea balneoclimaterică “Codru” pre-
stează următoarele servicii:
- Amplipulsterapie, curenţi sinusoidali modulaţi;
- Diodinamoterapie;
- Interferenţterapie;
- Ultrasonoterapie, ultrafonoforeză;
- Magnitoterapie;
- Darsonvalizarea;
- Terapie cu unde decimetrice lungi, scurte;
- Fototerapie;
- Iradiere cu raze ultraviolete;.
- Bioptron;
- Cabinet electrocardiografc;
- Stomatologie;
- Diagnostică ultrasonografe;
- Laborator clinic, biochimic, bacteriologic;
- Inhalatoriu;
- Lazeroterapie, terapie manuală.
- Buvet de apă minerală;
- Secţie de balneologie (20 căzi);
- Hidroterapia duş Şarcot, circular, ascendent;
- Duş masaj subacvatic - 4 căzi;
- Băi turbulente - 3 căzi;
- Secţie peloidoterapie (nămol) – 14 sofe (cuşete);
- Tampoane cu nămol 6 sofe (cuşete);
- Galvano nămol - 6 sofe (cuşete);
- Cabinet de control oncologic proflactic, policli-
nica balneologică;
- Sala de trenajoare şi gimnastică curativă;
- Piscina cu hidroterapie;
- Fitobar (ftoterapie);
- Cabinete de masaj - 11 masori;

Moldova, com. Hârjauca, r-nul Călăraşi
SB “CODRU” SRL
Tel/fax: +373 (244) 72-2-34
+373 (244)72-2-32
e-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md
BALNEOLOGICAL SANATORIUM
“CODRU”
Balneological sanatorium “Codru” is located
in one of the most picturesque places in the
Codrii, in 22 kilometers from the town Ca-
larasi and 78 km from Chisinau.
Physiotherapy department is equiped with
modern appliances. Resort spa “Codru” pro-
vides the following services:
- Pump-room mineral water
- Mud Bath
- Gym to heal
- Department of Physical Therapy
- Inhalator
- Dental Surgery
- Fitocabinet
- Ofce of psychotherapeutic
- Gynecological Surgery
- Irrigation bowel
- Massage
- Underwater massage
- Cabinet mud electrotherapy
- Salt
- Diagnosis of functional cabinet
- Fibrogastroskopiiny ofce
- Rektoromanoskopiiny ofce
- Cabinet radiography
- Clinical Laboratory, biochemical and bacte-
riological
- The practice of acupuncture
- Refex Cabinet
- Cafeteria dining room
Moldova, village Harjauca, district Calarasi
Spa “CODRU” SRL
Phone/fax: +373 (244) 72-2-34
+373 (244)72-2-32
E-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md
БальнеологичеСкий
Санаторий “кодру”
Бальнеологический санаторий „Кодру”
расположен в одном из самых живопис-
ных мест в Кодрах, в 22 километрах от го-
рода Кэлэраш и 78 км от Кишинева.
Физиотерапевтическое отделение осна-
щено современной техникой. Курорт
“Кодру” предлагает следующие услуги:
- Бювет минеральных вод
- Грязевые ванны
- Тренажерный зал для исцеления
- Отделение физиотерапии
- Inhalatoriu
- Стоматологическая хирургия
- Fitocabinet
- Кабинет психотерапевтической
- Гинекологической хирургии
- Орошения кишечника
- Массажный кабинет
- Подводный массаж
- Кабинет грязью электролечение
- Соль
- Диагностика функциональный корпус
- Фиброгастроскопииный кабинет
- Ректороманоскопииный кабинет
- Кабинет рентгенографии
- Клиническая лаборатория, биохимиче-
ская и бактериологический
- Практика иглоукалывания
- Refex кабинет
- Кафе столовая
Молдова, с. Гержавка, Каларашский район
БС “КОДРУ” SRL
Тел/факс: +373 (244) 72-2-34
+373 (244) 72-2-32
e-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md
SANATORIUL “CONSTRUCTORUL”
Sanatoriul Preventoriu de Bază “Constructorul”
este o întreprindere medicală de stat de profl
general, cunoscută atît în Republica Moldova
cît şi după hotarele ei, ce prestează servicii
medicale de diagnostic, consultative, de trata-
ment medicamentos şi de reabilitare.
Întreprinderea este dotată cu utilaj modern
de diagnostic şi tratament, cabinete medicale,
săli de odihnă cu un dizain contemporan.
În cadrul sanatoriului activează secţiile:
- Medicină alternativă şi complementară ce prac-
tică circa 160 metode de diagnostic şi trata-
ment, multe din care se practică numai aici;
- Diagnostic-consultativ;
- Fizioterapie şi recuperare medicală prin me-
tode fzice;
- Ginecologia;
- Tratament complex;
- Stomatologie;
- Secţia consultativ pediatrică şi recuperare
medicală prin metode fzice.
Pentru pacienţii afaţi la tratament se organi-
zează serate de odihnă, lecţii tematice, excur-
sii şi concerte.
Moldova, mun. Chişinău, str. Zelinski, 15
Telefon: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Fax: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
email: spbconstructorul@gmail.com
SANATORIUM “CONSTRUCTORUL”
Sanatorium “Constructorul” is a governmen-
tal health company by general practitioners,
known as in Moldova so abroad, which pro-
vides medical diagnostic services, consulta-
tions, medical treatment and rehabilitation.
The enterprise is equipped with modern equip-
ment for diagnosis and treatment, medical
wards, rest rooms have a contemporary design.
In the sanatorium operating divisions are the
following:
- Alternative and complementary medicine
is practiced about 160 diagnostic and treat-
ment methods, many of which are practiced
only here;
- Diagnostic-Consultations;
- Physiotherapy and physical rehabilitation
methods;
- Ginecology;
- Tratament complex;
- Stomatology;
- Division of pediatric consultations and medi-
cal recovery by physical methods.
For patients to treatment are organized eve-
nings of rest, thematic lessons, trips and con-
certs.
Moldova, Chisinau, Botanica, 15 Zelinski str.
Phone: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Fax: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
email: spbconstructorul@gmail.com
Санаторий “конСтрукторул”
Профилакторий Санатория “Constructorul”
является государственной медицинской
компанией общего профиля, известная как
в Молдове, и за ее пределами, которая пре-
доставляет медицинские диагностические
услуги, консультации, лечение и реабили-
тацию.
Предприятие оснащено современным обо-
рудованием для диагностики и лечения,
медицинскими палатами, залами отдыха с
современным дизайном.
В подразделениях санатория имеются сле-
дующие отделы:
- Альтернативная и дополнительная меди-
цина;
- Практикуется около 160 методов диагно-
стики и лечения, многие из которые прак-
тикуется только здесь;
- Диагностика - консультация;
- Методы физиотерапии и физической реа-
билитации;
- Гинекология;
- Комплексное лечение;
- Стоматология;
- Отдел педиатрической консультации и
медицинская реабилитация при помощи
физических методов.
Для пациентов проводятся вечера отдыха,
тематические уроки, экскурсии и концерты.
Молдова, Кишинев, ул. Зелинский, 15
Телефон: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Факс: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
E-mail: spbconstructorul@gmail.com
STAŢIUNEA BALNEARĂ
“NUFĂRUL ALB”
Sanatoriul “Nufărul Alb” este o staţiune balne-
ară modernă în incinta căreia, anual mii de pa-
cienţi sosesc pentru tratament şi reabilitare.
În structura bazei diagnostic curative sunt in-
cluse:
- Sectiunea bai curative
- buvet cu apă minerală
- Fizioterapie
- Salide terapie fzică şi mehanică
- Cameră de microclimat artifcial
- Piscina
- Cabinet psihologic de relief
- Cabinete Masaj
- Cabinete hidroterapia
- Cabinet Hydrocolonotherapy
- Diagnostice funcţionale
- Mers Scandinavic
Pentru persoanele care se tratează și se odih-
nesc sunt create condiții de agrement:
Republica Moldova, or. Cahul, str. Nucilor, 1
Tel.: (+373 299) 2-34-40
Fax: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md
SANATORIUM
“NUFĂRUL ALB”
Sanatorium “Nufarul Alb” is a modern resort,
inside of which annually thousands of pati-
ents arrive for treatment and rehabilation.
The structure of diagnostic curative base in-
cludes:
- Section curative baths
- Buvet with mineral water
- Physiotherapy
- Physical therapy rooms and mechanical
- Room artifcial microclimate
- Pool
- Cabinet psychological relief
- Cabinets Massage
- Cabinets hydrotherapy
- Cabinet Hydrocolonotherapy
- functional diagnostics
- Walking Scandinavia
Republic of Moldova, Cahul, 1 Nucilor str.
Phone: (+373 299) 2-34-40
Fax: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md
Санаторий
“нуфэрул алБ”
Санаторий “Нуфэрул Алб” это курорт куда
ежегодно тысячи пациентов прибывают на
лечение и реабилитацию.
Лечебно-диагностическая база санатория
представлена:
- Ванным отделением;
- Бюветом минеральной воды;
- Физиотерапевтическим отделением;
- Залами лечебной физкультуры и механо-
терапии;
- Комнатой исскуственного микроклимата;
- Плавательным бассейном;
- Кабинетом психотерапевтической раз-
грузки;
- Кабинетами массажа;
- Кабинетами Гидропатии;
- Кабинетом Гидроколонотерапии;
- Кабинетом функциональной диагностики;
- Скандинавская ходьба.
Молдова, Кагул, ул. Нучилор 1
Tел.: (+373 299) 2-34-40
Факс: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md
CENTRUL REPUBLICAN
“SPERANŢA”
Centrul “SPERANŢA” este specializat în profla-
xia, tratarea şi recuperarea bolnavilor cu afec-
ţiuni ale aparatului cardiovascular, nevroze cu
dereglări funcţionale ale sistemului cardio-
vascular, afecţiuni vertebrogene ale sistemu-
lui nervos periferic, osteoartroze deformante
primare, gradul de deformare I-II.
În Centru Funcţionează următoarele secţii şi
cabinete:
- Secţia cardiologie generală;
- Secţia reabilitare după infarct miocardic. Se
tratează bolnavi care au suportat infarctul
miocardic acut şi bolnavi cu insufcienţă car-
diacă cronică clasele funcţionale II-III NYHA;
- Secţia reabilitare după ictus cerebral (secţia
neurologie);
- Cabinetul de acupunctură;
- Cabinetul de somn electrogen;
- Secţia de băi;
- Cabinetul fangoterapie dispune de 15 locuri
pentru petrecerea procedurelor cu nămol
din Crimeia (Saki);
- Cabinetul de electroterapie;
- Cabinetul magnetoterapie;
- Cabinetul masaj-subacvatic.
Moldova, Chișinău, or.Vadul lui Vodă
str. Balneară, 11
Telefon: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Fax: (+373 22) 31-45-50
e-mail:centrsperanta@rambler.ru
CENTER “SPERANTA”
The Center “Speranta” is specialized in pro-
phylaxis, treatment and recovery of patients
with cardiovascular disease, Neurosis with
functional disorders of the cardiovascular
system, vertebrogenic disorders of the peri-
pheral nervous system, primary deforming
osteoarthrosis, grade I-II deformation.
The Center operates the following divisions
and ofces:
- General cardiology department;
- Department of rehabilitation after myo-
cardial infarction. Treat patients who have
sufered heart attacks and patients with
chronic heart failure NYHA functional
classes II-III;
- Department of rehabilitation after stroke
brain (neurology department);
- Cabinet of acupuncture;
- Ofce of sleep generator;
- Department of bathrooms;
- Cabinet fangotherapy party has 15 seats for
mud procedure from Crimea (Saki);
- Cabinet electrotherapy;
- Cabinet magnetic;
- Cabinet massage, underwater.
Moldova, Chisinau, Vadul lui Voda
11 Balneara str.
Phone: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Fax: (+373 22) 31-45-50
e-mail: centrsperanta@rambler.ru
реСпуБликанСкий центр
“SPERANŢA”
Республиканский центр “SPERANȚA” спе-
циализируется в области профилактики,
лечения и восстановления, больных с сер-
дечнососудистыми расстройствами, не-
врозами с функциональными нарушениями
сердечно-сосудистой системы, перифери-
ческой нервной системы, вертеброгенной,
деформирующий остеоартроз класса на-
чальной степень I-II деформации.
Центр работает следующих подразделений:
- Общие кардиологии;
- Отдел реабилитации после инфаркта
миокарда. Лечение пациентов, которые
перенесли инфаркт миокарда и больных
с хронической сердечной недостаточно-
стью функциональных классов NYHA II-III;
- Отдел реабилитации после инсульта голов-
ного мозга (неврологическом отделении);
- Кабинет иглоукалывания;
- Ванные комнаты;
- Кабинет электротерапии;
- Кабинет магнитной терапии ;
- Кабинет подводного массажа.
Молдова, Кишинэу, г. Вадул-луй-Водэ
ул. Балнеарэ, 11
Телефон: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Факс: (+373 22) 31-45-50
e-mail: centrsperanta@rambler.ru
STAŢIUNEA “STRUGURAȘ”
Staţiunea “Struguraş” este situată într-un parc
pitoresc pe malul stîng al rîului Nistru, regiu-
nea bazinului acvatic Dubăsari, în preajma sa-
telor Cocieri şi Molovata Nouă. Distanţa pînă la
oraşul Dubăsari 10km, oraşul Chişinău – 50km.
Pe teritoriul staţiunii este o plajă amenajată, o
staţie de bărci, terenuri sportive, sală pentru
jocuri de masă, un teren de dans, terasă de
vară, bar, magazin.
La dispoziţia dumneavoastră 142 odăi pentru
1 şi 2 persoane în două blocuri hoteliere, re-
stauran, blocul curativ, unite împreună de o
galerie, care crează condiţii de tratament mai
comforte pe întreaga perioadă a anului.
La dispoziţia familiilor cu copii sînt 5 cotege
(vile) cu două etaje.
Pentru petrecerea unui divertisment mai inte-
resant, staţiunea “Struguraş” dispune de o sală
de cinema cu 320 locuri, bibliotecă concursuri.
Staţiunea “Struguraş” prestează tratament
balneo-sanatorial:
- Namol galvanic;
- Tratament cu argila;
- Aplicaţii cu parafnă şi ozocherită;
- Băi cu salvie, terebentină, conifere, sare de
mare, duş subacvatic;
- Fizioterapie;
- Masaj manual;
- Irigaţii intestinale şi microclizme;
- Inhalaţii;
- Halotherapy;
- Acupunctură;
- Dietoterapie;
- Fitoterapie;
- Gimnastică curativă;
- Saună fnlandeză;
- Aromoterapie;
- Apă minerală;
- Enoterapie (tratament cu vin);
- Vacum gradient terapie.
Moldova, r. Dubăsari, com. Cocieri
Tel.: (+373 248) 92-252
Fax: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru
SANATORIUM “STRUGURAȘ”
Sanatorium “Struguras” is located in a pictur-
esque park on the left bank of the Dniester
River, the reservoir region Dubasari, near the
villages Cocieri and Molovata Noua. Distance
to Dubasari -10 km, Chisinau - 50 km.
The resort has a beach, boat station, sports,
board games room, a place for dancing, sum-
mer terrace, bar and shop.
At your disposal there are 142 rooms from 1
to 2 people in two blocks of hotel, restaurant,
and wellness compartment connected by a
gallery, which creates more favorable condi-
tions for treatment during the year.
At the disposal of families with children there
are 5 houses (villas), with two foors.
For a more pleasant stay, the resort „Struguras”
has a 320-seat theater, library, contests.
Sanatorium “Struguras” ofers a spa treatment
for patients:
- Electroplating sludge;
- Treatment of clay;
- Parafn and ozokerite applications;
- Bath with sage, oil of turpentine, pine, sea
salt, shower underwater;
- Physiotherapy;
- Hand massage;
- Irrigation of the intestine and micro clysters;
- Inhalation;
- Halo therapy;
- Acupuncture;
- Dietetics;
- Herbal medicine;
- Physiotherapy;
- Finnish Sauna;
- Aromatherapy;
- Mineral water;
- Enoterapiya (treatment of wine);
- Gradient of vacuum therapy.
Moldova, Dubasari, com. Cocieri
Phone: (+373 248) 92-252
Fax: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru
Санаторий “Стругураш”
Санаторий “Стругураш” расположен в живо-
писном парке на левом берегу реки Днестр,
водохранилище региона Дубэсарь, вблизи
сел Кочиерь и Моловата Ноуэ. Расстояние до
Дубэсарь -10 км, до Кишинева - 50 км.
На территории Курорта находится пляж,
лодочная станция, спортивный, зал для на-
стольных игр, место для танцев, летняя тер-
раса, бар, магазин.
В вашем распоряжении находятся 142 но-
мера от 1 до 2 человек в двух гостиничных
блоках, ресторан, оздоровительный отсек,
соединенных между собой галереей, кото-
рая создает более комфортные условия для
лечения в течение года.
В распоряжении семей с детьми находятся
5 коттеджей (вилл) с двумя этажами.
Для более приятного времяпрепровож-
дения, курорт “Стругураш” располагает
320-местным кинотеатром, библиотекой,
конкурсами.
Санаторий “Стругураш” предоставляет са-
наторно - курортное лечение:
- Гальванического шлама;
- Лечение глиной;
- Парафиновые и озокеритовые аппликации
- Бани с шалфеем, скипидаром, сосной, мор-
ской солью, душ подводный;
- Физиотерапия;
- Массаж рук;
- Орошение кишечника и микроклизмы;
- Ингаляции;
- Галотерапия;
- Иглоукалывание;
- Диетотерапия;
- Фитотерапия;
- Лечебная гимнастика;
- Финская сауна;
- Ароматерапия;
- Минеральная вода;
- Енотерапия (лечение вином);
- Градиент вакуумной терапии.
Молдова, Дубэсарь, с. Кочиерь
Телефон: (+373 248) 92-252
Факс: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru
Turism Balnear = Spa Tourism = Лечебно-оздоровительный Туризм /
Agenţia Turismului a Rep. Moldova; – Ch. : S. n., 2012 (“Tipografa-Sirius” SRL). –
[32] p. : fot. color. – (Agenţia Turismului prezintă Moldova).
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare într-o mapă comună
cu încă 5 cărţi cu tit.: “Descoperă Moldova Turistică = Discover the Touristic
Moldova! = Открой для себя туристическую Молдову!”, ISBN 978-9975-57-
000-8. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-028-2.
- - 1. Turism – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
338.48(478)=135.1=111=161.1
T 95
________________________________________________________________
www.turism.gov.md
© Agenţia Turismului a Republicii Moldova, 2011
Traducerea – Diana Croitoru, Valentina Popa
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Is a small, densely populated country in
South- Eastern Europe.
The area - 33.8 thousand km2 Moldova
neighbors Ukraine to the north, east and
south, and Romania to the west. Moldova’s
territory is 350 km long from the north to the
south and 150 km from the west to the east.
Population - about 3.5 mln. people Capital -
Chisinau, (over 800 thousand residents.)
National currency - Leu (1 USD = about 11
MDL), 1 leu equals to 100 bani (coins).
The state language - Moldovan (Romanian),
the inter-ethnic language of communication
- Russian, in some regions Gagauzian, Ukrai-
nian, Bulgarian .
Internet zone - .md Telephone code - 373
Religion - Orthodoxy - 98.5% of population.
The Republic of Moldova proclaimed its in-
dependence on August 27, 1991.

REPUBLICA MOLDOVA

Este o ţară mică, cu populaţie densă. E situată
în Sud-Estul Europei.
Suprafaţa - 33,8 mii km2. La nord, la est şi la
sud se învecinează cu Ucraina, iar la vest - cu
România. Teritoriul R. Moldova are o întindere
de la nord la sud de 350 de km, iar de la vest
la est - 150 km.
Populaţia - circa 3,5 milioane de oameni.
Capitala - Chişinău, (peste 800 mii de locui-
tori.)
Valuta naţională - leul (1 dolar SUA - aproxi-
mativ 11 lei), 1 leu este echivalent cu 100 de
bani (monede).
Limba de stat - moldoveneasca (română). Lim-
ba de comunicare dintre reprezentanţii etnii-
lor - rusa, în unele regiuni - găgăuza, ucrainea-
na, bulgara.
Zona-Internet - .md; Codul telefonic - 373;
Religia - 98,5% din populaţie sunt creştini-
ortodocşi.
Republica Moldova şi-a proclamat indepen-
denţa la 27 august 1991.
реСпуБлика Молдова

Небольшая, густонаселенная страна в
Юго-Восточной Европе.
Площадь - 33.8 тыс.км2. На севере, востоке
и юге граничит с Украиной, а на западе -
с Румынией. Территория Молдовы имеет
протяженность с севера на юг 350 км и с
запада на восток - 150 км.
Население - около 3,5 миллиона человек.
Столица - Кишинев, более 800 тысяч жите-
лей.
Национальная валюта - лей (1 доллар США
- примерно 11 леев), 1 лей равен 100 ба-
нам (монеты).
Государственный язык - молдавский
(идентичен с румынским), язык межна-
ционального общения - русский, в неко-
торых регионах - гагаузский, украинский,
болгарский).
Интернет-зона - .md Телефонный код - 373
Вероисповедание: православие - 98,5%
населения.
Республика Молдова провозгласила неза-
висимость 27 августа 1991 года.

You're Reading a Free Preview

Загрузить
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->