Вы находитесь на странице: 1из 2

REPUBLICA M O L D O V A

PECnYBJIHKA MOJI^OBA
HjIOBeHCKHH paHOH

raionul Ialoveni
Primria satului Puhoi

IIpiiMapim cejia IlyxoH

6824. satul Puhoi, raionul Ialoveni Tel. 0268-63-236; 0 2 6 8 - 6 3 - 2 3 8 ; 0 2 6 8 - 6 3 - 2 2 9

6 8 2 4 , ce.no riyxofi, fljioBeHCKHfi Ten. 0 2 6 8 - 6 3 - 2 3 6 ; 0 2 6 8 - 6 3 - 2 3 8 ; 0268-63-229

DECIZIE Din 12 iulie 2013 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.


/V

Nr.05/02

In conformitate cu art.14 punctul 2 litera (n) al Legii Republicii Moldova privind Administraia Public Local nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006, n temeiul avizului comisiei pentru economie, finane, buget i gestiunea patrimoniului public, ca rezultat a examinrii cererilor solicitanilor de ajutor financiar, Consiliul stesc DECIDE: l.Se aloc 9140 lei din contul art. 135/21 Ajutor unic ctre populaie", gr. 10/11/131 cod 1792, pentru acordarea unor ajutoare materiale urmtoarelor persoane: 3000 lei pentru procurarea produselor alimentare, la pachet, destinate btrnilor; 1500 lei d-nei Ungureanu Olga invalid din copilrie, pentru ntremarea snttii; 500 lei d-nei Ignat Pelaghea, pensionar, inv.gr.II pentru ntremarea snttii; 380 lei familiei Gligor Iova i Eudochia, cu ocazia celebrrii nunii de aur; 380 lei familiei Iachim Efim i Anastasia, cu ocazia celebrrii nunii de aur; 380 lei familieiPru Gheorghe i Maria, cu ocazia celebrrii nunii de aur; 2000 lei d-nei Palade Tatiana, contabil la LT Puhoi, n legtur cu decesul soului; 1000 lei d-nei Timotin Valentina, efa bibliotecii steti, n legtur cu decesul mamei sale.
9
3

"

"

2. Grupa 15/2/179 Gospodria comunal" cod 1792 se aloc suma de 61 000 lei de la art. 131/5 Transferuri pentru amenajarea teritoriilor" i anume: suma de 48000 lei pentru procurarea camerilor video, necesare de instalat n centrul satului, suma de 8000 lei pentru achitarea iluminrii stradale ;

suma de 5000 lei pentru procurarea materialelor de construcii necesare la reparaia fntnii obteti (lng fosta crmuire);

3. Grupa 08/02/089 cod 1789 Casa de Cultur suma de 5000 lei la art. 113/45Mrfuri i servicii neatribuite altor aliniate" pentru masa de sfinire a cantinei sociale. 4.ndeplinirea prezentei decizii se pune n seama d-nei Galina Palachi contabil -

Elena SU

Svetlana CODA

Оценить