You are on page 1of 6

CU HI N THI F&B

1. Hy nu tn 7 hot ng c bn trong qu trnh qun l? Hoch nh, t chc, phi hp, iu phi NV, Lnh o, Kim tra, nh gi. 2. Hy cho bit phm vi nhn s m theo ng Harold Koontz ( i hc Caifornia, USA) cho rng c hiu qu nht trong vic qun l? T 12 n 20 ngi. 3. V tr qun l NH c xp vo cp no trong 3 cp qun tr? Cp gia / cp trung. 4. Theo anh/Ch th phong cch lnh o no c xem l c nhiu u im i vi x hi c trnh cao hoc thp? Phong cch dn ch 5. Hy nu li ch ca vic dn d bn hng: - Mang li cho KH? Khch s ch n cc mn n c bit ca NH, ng vin khch th dng mt mn no , Cung cp cho khch s phc v tt hn, To s d dng hn cho khch khi quyt nh phi gi mn g. - Mang li cho NV? To cho NV c hi thit lp mi quan h tt v to nim tin ni KH, Lm cho NV ch n tnh chuyn nghip ca mnh trong vic qun l qua vic gia tng doanh thu cho NH, Lm cho NV ch n tnh chuyn nghip ca mnh i vi khch qua kh nng dn d bn hng v kin thc c th hin. - Mang li cho c s KD? Lm tng DT bnh qun v tng DT, Gip to nn hnh nh tt p hn i vi khch v c s KD n ung bng cch cung cp cho khch 1 ba n vui ti sng khoi nh vo tnh cch chuyn nghip c th hin ca NV. 6. Hy nu ngha ca vic dn d bn hng? D n d bn hng l bn 1 mn hng M khch khng ngh mnh s mua. C tnh ch t c bi t c a nh hng c th lm tng thm kinh nghi m v m th c c a khch. C th p ng c nhu c u c a khch. D n d bn hng khng ph i l Lun lun bn cc mn c gi cao nh t. Yu c u ni n khch ph i mua 1 mn no .

7. Hy nu mt s ngn ng hnh th c gii thiu trong bi? N ci, tay pha trc, tip xc bng mt, hi cui u, ng cch khong vi khch b ng chiu di cnh tay Ging ni khng phi l ngn ng hnh th 8. Cho bit ngha ca cc danh t sau y? Vegan? n chay ngun gc thc vt. Vegetarian? C th n trng v sa. Ovo vegetarian? n chay c dng thm trng. Lacto vegetarian? n chay c dng thm sa v sn phm t sa nh kem, beurre, sa chua, v fromage. Pesco vegetarian? n c c. Pollo vegetarian? n c gia cm. 9. Nu ngha ca vic kim sot doanh thu? Nhm bo m cc khon thu bn hng c thu vo y , ngn nga mi tht thot do khch hng v NV v tnh hoc c to ra. 10.Lit k nhng tht thot doanh thu gy ra bi KH? Ri NH m khng tr tin, Tuyn b thc n ung khng ngon khi thanh ton, khng tha nhn s lng mn n thc ung tiu th, dng th tn dng gi mo hoc trm cp, dng chi phhie61u ngn hng gi mo hoc khng ti bo chng, dng tin gi. 11.Lit k nhng tht thot doanh thu gy ra bi NV PV? Xa b mn n ung pv trong ha n, dng li ha n thanh ton, hy b ha n sau khi nhn tin ca khch, s dng ha n gi mo, tnh tin thc n ung nhiu hn phn phc v, c cng sai nhiu hn trong ha n, thay th thc n ung gi r hn phn khch t nhng tnh tin cao, thi li t hn hoc c tnh quyn thi li cho khch. (v : cng sai ha n, quyn ghi mn n ung gi b sung, ghi sai gi, tnh tin tha cho khch nhiu hn). 12.Lit k nhng tht thot DT gy ra bi Thu ngn? Hy b ha n khng np tin, sa i ha n sau khi nhn tin, sa i chng trnh my tnh che du DT v thu li ring. 13.Cho bit ngha ca cm t point of sale sy stem? H thng my tnh ghi nhn t n, ung kt ni vi ni ch bin v thu tin. 14.Hy nu tn 7 giai on trong qui trnh KD ca NH? Mua hng, nhn hng, tn kho, xut hng, ch bin, phc v khch, nh gi phn tch doanh thu . 15.Hy nu tiu chun ca vic t mua hng c hiu qu? Mua ng hng cn c tiu chun cht lng c ra r rng c th, mua hng c cht lng tt khng mua hng phm cht thp d gi r, mua vi gi ph hp nht mua

ng gi v ng mt hng cn thit, mua ng thi im cn khng qu sm lm tng tn kho hoc qu mun khng hng bn ra, mua ng ngi bn c uy tn c hng tt cung cp n nh v gi c ph hp. 16.Hy nu 6 bc khi nhn hng? Kim tra s lng hng a n bng cch i chiu vi phiu yu cu giao hng ( Purchase order) m bo hng mua ng chng loi yu cu, kim tra tiu chun ( loi, trng lng, cht lng) ng yu cu t hng, Kim tra vn n ( invoice) bo m gi mua theo hp ng k, K nhn vo phiu giao hng ca ngi bn ( delivery note) t lc ny hng chnh thc c qun l bi trch nhim ca ngi mua, nhp kho cng nhanh cng tt trnh tht thot v h hng, ghi nhn vo nht k chng t mua hng ( daily receipt journal) chng t ny c lp thnh 2 bn: 1 bn do ngi lp phiu lu 1 bn c gi v trng ph trch BP mua i chiu vi vn n v thanh ton tin mua hng. 17.Ch nhit trong kho ph hp vi tng loi hng ha? Phng tr ng (Freezer) : -18oC cho cc loi tht c. Phng lnh (cool room) : 0oC - 4oC cho cc loi thc phm mau hng. 4oC-10oC cho cc loi rau qu. Kho kh (dry store):15oC - 20oC cho bt ng, gia v. 18.Trong 2 phng php kim k kho, phng php no c mc tin cy cao nht? Phng php kim k kho lin tc. 19.Hy nu mc ch ca vic kim k kho nh k? tm ra nhng mt hng khng bn c, xc nh tr gi hng tn kho cui k, xc nhn gi vn v tnh li gp hng bn ra, i chiu so snh vi kt qu kim k kho lin tc. Tm ra nhng mt hng kh tiu th. Tnh vng quay vn tn kho. Ngn chn trm cp v mt cht lng hng tn kho. 20.Hy nu nhc im ca phng php kim k bng my tnh? Mc chnh xc hn ch hn phng php 1 nht l i vi nhng mt hng cn ong, tn km trong vic mua sm thit b v son chng trnh my tnh, phi cp nht v khai thc d kin thng xuyn bi NV c nghip v cao. 21.Hy nu ngha ca DT v nhng tn gi bng ting Anh ca cm t ny? L ton b s tin t hot ng n ung trong k, sales, Revenue, total sales. 22.Li gp l g? L s tin cn li ca DT sau khi tr i tin vn nguyn liu, li gp cn cha ng tin cng lao ng, chi ph v thc li.

23.Thc li l g? L li nhun cui cng cn li sau khi ton b cc ph tn c lin quan c tr khi DT. Ch : trong trng hp ny chng ta hiu y l li nhun trc thu, cn c gi l li nhun thun l ph n li cha tr i thu thu nh p c a doanh nghi p. 24.Li nhun kinh doanh l g? L s tin cn li ca doanh thu sau khi tr i tin vn nguyn liu v tin cng lao ng. Li nhun kinh doanh cn bao gm chi ph v thc li. 25.Hy lit k trnh t 8 cng on ca qui trnh ch bin thc phm? lp thc n, mua hng, nhn hng, tn/tr kho, ch bin, phc v, bn hng, bo co. 26.Hy nu ngha ca Danh t Over head? L ton b ph tn tnh bng tin pht sinh trong qu trnh ch bin v phc v n ung (khng c CP nguyn vt liu) Gm : tin thu mt bng, bo him, nhin liu, in nc, in thoi, khu hao ti sn,v sinh, qung co, tin hoa hng. 27.Cho bit tn ca cc biu mu dng bo co trong cng on cui cng ca qui trnh ch bin thc phm? Bo co doanh thu (Sales summary book). Bo co chi ph v li (Cost & Profit statement) 28.Hy nu ngha ca cng thc ch bin tiu chun? Tiu chun ha cng thc ch bin tng mn n trong thc n. Bo m c s qun l nht qun v cht lng, trng lng, s lng ca sn phm. Bo m c qun l v chi ph ch bin ca sn phm . 29.Hy vit cng thc gi bn 1 mn n? Gi bn = gi vn mt khu phn : t l % vn k hoch x 100. 30.Hy cho bit ngha ca im ha vn? l im m ti doanh s va b p cc thnh phn cn bn ca chi ph (li v l ca DN u bng O). Ti thi im doanh nghip bt u lm vic c li. 31.Hy nu ngha ca vic kim sot nh lng khu phn (portion control)? Kim sot gi vn mn n, m bo thc khch hi lng v nh lng. 32.Lit k v nu cng dng ca cc dng c o lng (Measuring equip ment)? Cn: cn trng lng cc vt cng v dng bt.

Bnh,ca: dng ong dung tch cc cht lng. Bng ghi nhn: ghi nhn li nhng vt ta c th m c. 33.Hy nu mc ch hot ng ca DN? Lm ra li nhun, doanh s bn ra phi bo m cc khon chi ph v c li. 34.Cho bit cng thc tnh thc li? Thc li = DT ( tin vn+tin lng+tng ph). 35.Cho bit cng thc tnh li nhun KD? LNKD = Tng ph + thc li. 36.Cho bit cng thc tnh li gp? Li gp = DT tin vn = tin lng + tng ph + thc li. 37.Cho bit cng dng ca cng thc sau y? u k + mua vo cui k thc n NV hng tr li? xc nh gi vn mn n. 38.Hy nu 2 cch c bn m NH c th thc hin ti a li nhun ca h? Tng ti a tng ngun thu v gim chi ph xung mc ti thiu. 39.Hy nu ngha ca No-shows t m khng n v Short- shows t nhiu n t / t nhng n khng . 40.Hy nu cng thc tnh li gp cng hin LGCH = Ga bn thc chi ph F&B (chi ph NVL) v cho bit cc chi ph cn li c tnh trong li gp cng hin l g? Lng NV, Chi ph khc, Li mong mun. 41.Phn bit chi ph bin i (l chi ph thay i trc tip theo sn lng bn ra) in, nc, gas Gi vn nguyn vt liu. Tin thu nhn vin thi v Tin thu trang thit b phc v. V chi ph c nh (l cc khon ph khng l thuc vo sn lng bn ra) Tin thu mt bng Chi ph qun l chung Tin lng nhn vin 42.Nguyn tc Pareto trong hot ng KD? N lc 20% t kt qu 80% 43.Nu cc yu t nh hng n tin vn ca mn n trong vic pv-service? @Thiu tiu chun nh lng khu phn phc v (standard portion size). @Thiu phng tin hoc dng c nh lng khu phn (utensils). @Thiu h thng ghi chp bo co mn n ch bin t bp a ra phc v ti nh hng. @Phc v khch hng chm tr.

@ xy ra hao ht do mn n tha, h hng 44.Nu cc yu t nh hng n tin vn ca mn n trong vic bn hng sales? @Nhng mt mt do v hoc c xy ra i vi nhn vin bp, bn, thu ngn @Khch c gian ln, khng tnh tin (walk outs). @Khng phn tch kt qu kinh doanh (sales analysis). @Thiu cc bin php khuyn mi v qung co. 45. Nu cc yu t nh hng n tin vn ca mn n trong vic cc bin php kim sot controls? @Thiu kim ton doanh s bn ra hng ngy (audit of daily sales) nh kim tra bo co bn hng, doanh s thc hin ca mi nhn vin phc v. @Khng d bo tnh hnh kinh doanh v k hoch chi ph. @Khng ghi nhn xu hng bin ng ca gi c xc nh thi im mua hng v nh gi bn ra thch hp. @Thiu kim sot thm quyn v trch nhim ca cc c nhn c lin quan. @Thiu kim sot khu phn mn n dnh cho nhn vin. 46. Hy nu 7 yu t bn trong c xem l nhng cng c qun l ti a ngun thu? Gi c, qun l khong thi gian ba n ca KH, thc n, sp xp v qun l bn, ngun nhn lc, quy trnh phc v, gi ch. 47. Hy nu nhng nguyn nhn to chi ph cao trong hot ng m thc? - Mua cc thnh phn nguyn vt liu vi gi cao. - Lng ph trong vic mua v tn tr. - Lng ph trong khu chun b. - n cp vt, gian ln, trm cp. - Tip khch. 48. ngha ca vic phn tch ABC Nhm kim sot vn v nhng chi ph quan trng.