Вы находитесь на странице: 1из 7

Chin lc sn phm

Pht trin dng m phm Tara vi thnh phn thin nhin ch o t cy Moringa Oleifera ( chm ngy)
a dng ha sn phm: Nghin cu v pht trin cc dng m phm mi cho thng hiu Tara.

K Hoch sn phm
t tn thng hiu m phm l Tara Xy dng h thng nhn din thng hiu m phm Tara vi mu xanh l lm ch o Nghin cu v pht trin cc dng m phm mi cho cc loi da, v b sung cc tnh nng mi.

Chin lc truyn thng


1) S dng cc hot ng s kin v ti tr lm hot ng chnh gii thiu sn phm Tara vi ngi tiu dng 2) u tin PR lm hot ng h tr chnh cho vic gia tng nhn bit ca sn phm. 3) Kt hp knh truyn thng POSM ti im bn 4) S dng knh Degital Marketing tng tc vi khch hng.

K hoch hnh ng 1
T chc cc bui hi tho v sn phm Tara. ( i tng: cc nh phn phi, i l v cc khch hng.) Ti tr cc bui hi ngh, hi tho khoa hc v sc khe v lm p. T chc cc bui ni chuyn cha v cc trung tm vn ha, cu lc b.

K hoch hnh ng 2
PR
S dng cc bi Editorial, Advertorial trn bo giy: Bo ph n, tp ch Tip th v gia nh, tp ch dc v m phm. Cc bo online: ( de e research roi a a vo ) To Viral Clip

K hoch hnh ng 3
POSM
Pht hnh Brochure, Catalogue v sn phm ti cc quy, im bn. t Standy ti im bn v cc i l.

K hoch hnh ng 4
Degital Marketing
Lp ( Facebook) Fan Page v sn phm Tham gia cc din n v forum v lm p: Webtretho, lamchame, eva.com, lamdep.net. ng Banner Online trn cc trang bo mng: Tapchilamdep.com,.(de e research )