You are on page 1of 2

VIET Psychology www.vietpsy.

com

Thang o Big Five


Trong nghin cu, c nhiu thang o Big Five vi s lng cu hi khc nhau. VIET Psychology xin gii thiu mt bng trc nghim tm gn bn c c th thc hin v gip bn phn no hnh dung tnh cch bn thn. Hng dn: c cc cu nhn xt di y v cho im mi cu nh sau: Rt khng ng : 1 im Khng ng : 2 im Trung lp: 3 im ng : 4 im Rt ng : 5 im

Ti thy mnh l ngi...


1. Ni nhiu 2. Hay tm li sai ngi khc 3. Lm vic k lng, chu o 4. Bun phin, chn nn 5. Sng to, ngh ra nhiu tng mi 6. Kn o 7. Khng ch k v hay gip ngi khc 8. C th hi bt cn, cu th 9. Thoi mi, i ph vi p lc tt 10. T m v nhiu th khc nhau 11. y nng lng 12. Bt u tranh ci vi ngi khc 13. Lm vic ng tin cy 14. C th cng thng 15. Mu tr, suy ngh su sc 16. To ra nhiu s si ni, no ng 17. C bn cht hay tha th 18. Thng khng sp xp gn gng 19. Lo lng rt nhiu 20. C tr tng tng linh hot 21. Thng t ni 22. Thng tin cy ngi khc 23. Thng li bing 24. n nh cm xc, khng d dng b bun lng 25. C c pht minh, sng to 26. C tnh cch quyt on 27. C th lnh lng v xa cch 28. Kin tr hon thnh nhi m v 29. C th tr nn bun ru hay Tm trng bt n

VIET Psychology www.vietpsy.com

30. Qu trng tri nghim mang tnh ngh thut, thm m 31. C lc nht nht, rt r 32. Chu o v t t vi hu ht mi ngi 33. Lm vic c hiu qu 34. Gi bnh tnh trong nhng tnh hung cng thng 35. Thch nhng cng vic u n 36. Ho ng, thn thin 37. C lc th l, bt lch s vi ngi khc 38. Ln k hoch v i theo n 39. D dng b lo lng 40. Thch phn nh v lm vic vi tng 41. C rt t s thch ngh thut 42. Thch hp tc vi ngi khc 43. D mt tp trung 44. Tinh t trong m thut, m nhc, hoc vn hc Hng dn: Sau khi cho im tng cu, hy cng cc con s theo 5 mc ring bit di y. Vi nhng cu c ch R, bn phi cng im i ngc (v d, nu cu 35 bn cho mnh 1 th i thnh 5; 2 i thnh 4; 3 gi nguyn; 4 i thnh 2; v 5 i thnh 1).Tng s im ch mc tnh cch tng ng vi tng hng mc ca bn. Sn sng tri nghim: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 Tn tm: 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R Hng ngoi: 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 D chu: 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 Tm l bt n: 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 im ti a 50 45 40 45 40

Ngun: Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. Noftle, E. & Shaver, P. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality.