You are on page 1of 1

L

|
|
c
.

a
j
a
m
|

a
v

i
:

o
o
I
:
c
nsttzs|oasss|s||s
MEEUWEN-GRUITRODE
120.000 euro voor wegenwerken
In 2013 voorziet het gemeentebestuur budget voor het onderhoud
en de aanpassingswerken aan het gemeentelijk wegennet. De groot-
ste werken zullen plaatsvinden in de Kabienstraat, waar het wegdek
verbreed zal worden.
Zo krijgen de Heyweg, Beek-,
Elckerlyc-, Loof- en Zandstraat
van een nieuwe toplaag in asfalt.
Luttelmeeuwen, Loo-, Op-,
School- en Verbindingsstraat
krijgen gedeeltelijk een nieuwe
toplaag in asfalt. De stoepen in
de Ophoven-, Leemakker- en
Voerliestraat worden hersteld.
In de Kabienstraat staan de
meest ingrijpende wegenwerken
op het programma. Hier wordt
een gedeelte van het wegdek ver-
breed en worden betonboorden
voorzien.
Voor de uitvoering organiseren
we een infovergadering met de
bewoners van Venhoven. Daar
zullen de werken toegelicht
worden en geven we ook uitleg
over de extra maatregelen voor
de fietsers. Daarbij focussen
we vooral op de schoolgaande
kinderen, zegt schepen Marco
Goossens.
Meeuwen-Gruitrode krijgt
provinciale subsidies voor het
onderhoud van het toeristische
fietsroutenetwerk. Men pakt
de Brogelerweg, Kolisbergen,
Gestel-, Gracht- en Molenstraat
aan. Die wegen krijgen volledig
of gedeeltelijk een nieuwe to-
plaag in asfalt. De kosten zijn
geraamd op 117.890 euro. Alle
wegenwerken worden na het
bouwverlof uitgevoerd.
RDr