You are on page 1of 13

Ko iri laibajke o porijeklu crnogorskih plemena?

(1)
04. januar 2012. Zato se u Crnoj Gori programirano ire neistine o nastanku crnogorskih plemena i pokuava proturiti kao istina la da su Crnogorci nastali kao plod srpskog izgona sa Kosova nakon 1389. godine? Pie: Miroslav OSOVI Postoje razne metode za posrbljavanje Crnogoraca, precizno razraene i planirane. U Crnoj Gori ih odavno sprovode pojedini srpski istoriari; svetenici SPC, uglavnom odgojeni u Srbiji; ali i prosrpski politiari (koji su se s vremenom pretvorili u srpske). Jedna od tih metoda je - da se Crnogorcima umjesto pravog identiteta usadi mitomanija laibajke. Ta se praksa sasvim lijepo razvija, napreduje, uhvatila je korijena, naroito meu slabije obrazovanim, mada se prima i kod obrazovanih Crnogoraca. Sadrina te mitomanije svodi se na sljedeu tezu: Crnogorci su porijeklom od srpskih srednjevjekovnih plemia. Sigurno ste uli takve prie, moda djelimino i povjerovali u neke od njih!

Saga o pokosovkom zbegu: Po tim laibajkama, veina Crnogoraca su zapravo "pokosovski zbeg"; Crnogorci su navodno bili plemii na teritoriji dananjeg Kosova, pa nas neko izdade u boju 1389. godine i onda smo se - zbjeali u bezvodni crnogorski kamenjar. Iako su preci bili kosmetsko plemstvo otuda nijesu donijeli nijednu jedinu knjigu, niti postoji bilo kakav materijalni dokaz. Ni u jednoj crkvi i manastiru ne postoji ni jedan jedini zapis kako smo se ove zbjeali u 14. i 15. vijeku. Srpski istoriari nerado navode ovu vrstu mitomanije, mada ih ima koji to pomenu, iako nikada, naravno, ne prue bilo kakav dokaz. Tako, na primjer, srpski istoriar dr Rado Ljui je u aprilu 2011. u emisiji "iva istina" na TV IN to pomenuo, ali je novinar Darko ukovi spremno doekao tu priu, traio je od Ljuia dokaze za tu tvrdnju, ali dr Ljui nije imao nikakav dokaz. Moete pogledati: http://www.youtube.com/watch?v=gS_094gHCUQ Valja napomenuti: dr Ljui nije

samo istoriar ve i politiar, nacionalistike orijentacije. No, ako se istoriari i ustruavaju da blie objasne priu o Crnogorcima kao nasljednicima Srba sa Kosova, srpski svetenici, politiari, umjetnici, pravnici nemaju takvog zazora: narodu se u redovnim dozama usauje mitomanija. Jednostavna logika: Crnogorcima valja usaditi lani identitet; onda e oni svojevoljno hoditi prema rajskoj zemlji, u kojoj e tei med i mlijeko - Velikoj Srbiji. Na tom putu rtve nee biti vane, naroito neki istorijski podaci I pored vrstog stava srpskih nacionalista o "srpskom rodu", "srpskoj krvi" i "srpskom poreklu Crnogoraca sa Kosova", pria te vrste je samo jedna obina ideoloka flodskula, u stvari - izmiljotina i besmislica. Proitali ste ili ste uli - ili ak i sami ponavljate prie - koje kolaju Crnom Gorom, tipa: "Moji su od Mrnjavevia", "moji su od Vukana Nemanjia", "moji su od Brankovia", "moji su od Orlovia"... Mitomanija ove vrste ula je tokom 20. vijeka u mnogo monografija o bratstvima i plemenima, nemam prostora da citiram kakve su sve ludorije pisali ljudi koji su smatrani i smatraju se za vrlo ozbiljne ljude. U narednim pasusima pokuau da objasnim neke notorne zablude u Crnoj Gori, naroito u tumaenju porijekla nekih plemena u Crnoj Gori. Nikii (Trebjeani, upljani, Rovani): Momir Bulatovi je u emisiji "Kako se dogodio narod" koja je prikazana na B92 u januaru 2010. godine, priao: "Metohija jeste bila izvorno crnogorska, tamo su sve ljudi iz Crne Gore bili. To je neki al Crnogoraca od kosovske bitke pa nadalje i injenica da je to sastavni dio naega nacionalnoga bia." Moete pogledati: http://www.youtube.com/watch?v=4i-zDhLz48k

Momir Bulatovi je naravno, kao i svi Bulatovii porijeklom Rovanin, a Rovani su nekada bili dio srednjevjekovnog zetskog plemena Nikii. To se pleme Nikii uglavnom podijelilo na tri dijela. Na upljane - veina stanovnika dananje nikike upe su porijeklom od plemena Nikii. Drugi dio su Nikii iseljeni u Rovca, e su prevladali; veina Rovana su porijeklom Nikii, meu njima velika bratstva kao to su Bulatovii, Vlahovii, epanovii. Trei dio starih Nikia - Trebjeani, bio je naseljen u okolini grada Onogota (Nikia) kod brda Trebjesa, odakle su se krajem 18. vijeka masovno iselili, najvei dio njih u Rusiju, ali ima ih rasutih i po Crnoj Gori. Akademik SANU Branislav urev ovako je pisao: "Po podatku iz Kotorskih knjiga iz 1399. godine i svedoanstva ugovora sa Mleanima iz 1455. godine, Nikii u Zeti su prebivali negde oko Podgorice" (knjiga "Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovakih plemena", Titograd, 1984, strana 102). Link: http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/od-pada-crnojevica-do-

petrovica/branislav-djurdjev-postanak-i-razvitak-brdskih-crnogorskih-i-hercegovackihplemena/ Inae, sami Nikii (od kojih su Rovani i upljani) nemaju predanje da su porijeklom iz Metohije i slino. To nije smetalo Momiru Bulatoviu da sa pozicije preednika Crne Gore svojevremeno ugrauje lani identitet svom narodu, a to nastavlja da radi i danas. Jednostavno, lani identitet Crnogoraca je isplaniran u Beogradu, zadaci su podijeljeni, Beograd je naredio da se mitomanija mora postaviti kao realna istorija. evljani i Moraani: Kolovoa atakovanja na crnogorsko nacionalno bie, visokopreosveeni mitropolit Amfilohije, neumoran je kad treba izvriti misiju posrbljavanja Crnogoraca. Tako je u Gornjem Lipovu kod Kolaina 12. avgusta 2010. priao okupljenom narodu, vrlo smireno, ozbiljno i sa nekim etnim prizvukom, kao oek koji hoe da ostavi utisak pravednika, oek kome je samo istina na umu: "...Eno, sluio sam slubu, u mnogim mjestima na Kosovu, ovih dana dokle tamo boravim, a sluio sam i izmeu Pritine i izmeu Mitrovice, ono mjesto u kome jo postoje prezimena Milia pa gledam i onda se sjetim, odatle iz toga mjesta je Ozro i Ozrinii i Pavle Orlovi. Iz tog mjesta su preci i Mila ukanovia, predsjednika dananje Crne Gore, otuda je i Bijeli Pavle, jeste i na nesreu ba iz tog mjesta eto, doao potomak koji e se odrei Kosova i Metohije, tuna pria i udna pria, velika nesrea, nita gore i nita tee za Crnu Goru, da ne kaem nita sramnije, od toga, u istoriji Crne Gore, od Kosova odrei se... ...Kreemo iz Vuitrna i vraemo se u Vuitrn, Vuitrn odakle su ukanovii, Crnogorci pola Katunske nahije je iz Vuitrna, iz toga kraja...". Moete presluati na: http://www.svetigora.org/node/7522 Amfilohijev rezon je da su ukanovii prije 650 godina bili Srbi, pa bi sad bilo normalno da u svemu podravaju "maticu" Srbiju. Dakle, prema ovoj izjavi Amfilohije nita drugo ne priznaje osim krvno porijeklo, to je jedini oblik koji jedna nacija moe imati. Zanimljivo je, meutim, da u SAD ivi vie od trideset miliona ljudi koji su potomci Njemaca. Kako i zato su se oni borili protiv Hitlera u II svjetskom ratu, Amfilohiju Radoviu sigurno ni najmanje nije jasno. Njemac doselio u USA poetkom 20. vijeka, a nekih 30 godina kasnije bori se protiv Njemaca iz "matice". Ovo je vjerovatno za naega Amfilohija zapanjujua injenica! Lider Nove, Andrija Mandi, u septembru 2008. godine je priao: "Oni koji su Mila doveli na vlast sada oekuju da im on vrati dugove. Neka im vrati sam, a ne preko Crne Gore. Ako do priznanja Kosova ipak doe - crnogorski Srbi e uraditi sve da se ta odluka promeni - jer bi to bila bruka za sve nas i za nae pretke. To to radi ukanovi nije Crna Gora. Veina crnogorskih porodica dola je u ova brda s Kosova posle kosovske bitke. I preci Mila ukanovia su odatle. Oni su od Vojinovia, ovamo su doli iz Vuitrna. Sramota je da ih on ovako bruka i poniava" ("Kurir", 10. septembar 2008., link: http://www.kurir-stil.rs/clanak/politika/kurir-10-09-2008/izrod) Lana pria o Ozriniima: Da se vratimo Ozriniima. Nije poznato kada je smiljena priica o tome kako su evljani (Ozrinii) porijeklom iz Metohije; vjerovatno tek u dvadesetom vijeku. Ali, Ozrinii se u istorijskim dokumentima pominju u prvoj polovini 14. vijeka, pedeset godina prije Kosovske bitke. Srpski naunik Risto Kovijani je u knjizi "Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima XIV - XVI vijek" (Cetinje, 1963) prikazao ispise iz kotorskog arhiva u

kojem se Ozrinii pominju 1335. god: "Gruba Toli (Grubscia Tolich) ugovorio je s Nucijem Gile iz Kotora, 3. juna 1335, da mu preda do Mitrova dne 80 ovaca s vunom i 30 jagnjadi. Za njega su jemili: Mojan Mileti, Nenoje Ozrihni i Pavle Kosti (Moyan Milletich, Nenoye Osdrichinich et Paulus Costich)..." (strana 220). Kovijani je u kotorskom arhivu naao dokument iz 1396. godine, sebe su deklarisali kao Vlahe: "Nos Nichola Grubsich, Cusich Manovich, Bacel Voanovich, Glava Hosrichnich, Cosan Osrichinich, Vochotta Tolich, Vithoye Popovich, Petan Priboyevich, Biladin Vladoyevich, Vlaci." (strane 188. i 189). Rije nos na latinskom znai - mi. Link za knjigu: http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/odpada-crnojevica-do-petrovica/risto-kovijanic-pomeni-crnogorskih-plemena-u-kotorskimspomenicima-i-xiv-xvi-vijek/ Pored Ozrinia, po kojima je pleme dobilo naziv, u oba dokumenta se pojavljuju Tolii. Na evu i dan danas postoji selo Tolii! Ozrinii se dakle, u kotorskom arhivu pominju 54 godine prije boja na Kosovu, i nemogue je da su "pokosovski zbeg". Vidimo perfektne istorijske dokaze da je metohijsko porijeklo evljana ista bajka, ali to nije dobroudna bajka za ecu, ovo je zla bajka, napravljena sa zlom namjerom, laibajka. Ozrinii ili evljani su se razgranali na dosta mjesta po Crnoj Gori. Kilibarde iz Banjana su sa eva. U Komanima ima bratstava porijeklom sa eva. U Morai nekoliko bratstava je porijeklom sa eva. Dedeii ispod Durmitora su takoe porijeklom sa eva. okovii (od kojih je Novak okovi) su porijeklom sa eva. Itd. Amfilohije Radovi je sline stvari - o kosmetskom porijeklu Crnogoraca, priao i na drugim mjestima, jednu takvu izjavu moete proitati na linku: http://www.svetigora.org/node/9437 Porijeklo Moraana: to se tie porijekla samih Moraana (od kojih je Amfilohije), tu su stvari takoe jasne. Manji dio Moraana su starosjedioci, politiar Goran Danilovi je priao da je u irem smislu Sandi i da su njegovi starosjedioci u Morai. Etimoloki, Sandi je od vlakog imena Sanda ili Sandalj. Svako moe ukucati u Google prezimena Sandeanu ili Sandescu pa e pogledati rezultate; znamo da su Vlasi jedna od kljunih komponenti u stvaranju rumunske nacije. Turski defteri iz 15-og vijeka stanovnike Morae izriito navode - kao Vlahe. Zanimljivo je, ipak, navesti da su velika veina dananjih Moraana doseljenici iz albanskog katolikog plemena Hoti, vjerovatno su u Morau doli u 16. vijeku. Sami Moraani su to kazali Pavlu Rovinskom koji je zapisao da su najvea bratstva u Morai - Radovii, Medenice, Rakoevii... porijeklom iz Hota. Skenirao sam iz knjige "Etnografija Crne Gore, tom I" (CID, Podgorica, 1998), moete proitati: http://i44.tinypic.com/2vkn381.jpg Savo Orovi to potvruje: I vei deo Moraana vodi poreklo od arbanakog plemena Hoti. Naime Bogi Moraanin je bio vojvoda Hotski, pa poto se zavadio s Grudima i njihovim vojvodom oko planine Hotskog Huma, preselio se u Morau i za uspomenu na staru postojbinu, nazvao je jednu dotinu planinu Hotska Gora, koja se i sad tako naziva." Evo link: http://www.rastko.rs/rastko-al/folklor/sorovic-folklor_l.php Ovo je jedino predanje Bogievaca, samo to se zadnjih decenija preuuje, jer znamo da je po svim anketama animozitet Srba prema Albancima maksimalan, pa zbog estoke srpske-velikosrpske propagande ovakve stvari nije poeljno priati. U prilog da su Bogievci-Moraani daljim porijekom rimokatolici iz Hota, mogu da navedem da od

svog doseljenja u Morau, pa do druge polovine 19. vijeka, nijesu sagradili nijednu jedinu crkvu! A i zato bi katolici gradili pravoslavne crkve?

Iako nalazi (tobonje) srpsko porijeklo Crnogoraca u Vuitnu prije 600 godina, sam Amfilohije Radovi, sudei po ovome, teko moe vui porijeklo sa Kosova. Bratonoii i Kui: Bratonoiima je podarena bajka koja je ula i u neke monografije i knjige da potiu od jednog sina despota ura Brankovia. No, ura Brankovi je dananjim rjenikom reeno - bio milijarder; zato bi mu unuk ivio u bezvodnom bratonokom kamenjaru, niko nikada nije objasnio. Inae, Brankovii su poslije pada Srbije 1459. pobjegli u Ugarsku, e su bili plemstvo. Pavle Rovinski, u istoj knjizi koju sam pomenuo, ni slova nije naveo o tome kako su Bratonoii od Brankovia, a Bratonoi Jovan Stefanov Bal(j)evi, prvi Crnogorac doktor filozofije, sebe je polovinom 18. vijeka deklarisao kao Albano-Crnogorca, moete proitati na linku: http://www.rastko.rs/rastko-cg/povijest/jsbalevic-opis.html Da Bal(j)evia nijesu ido i komunisti prevaspitali? Inae, Bratonjeg je vlako ime, moete provjeriti na linku spisak Vlaha kojima su imena uklesana na manastir ia: http://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/stefan-sabrana/stefan-sabrana_05.html Kui su glavnim svojim dijelom - albanskog porijekla i postoji mnogo izvora koji to potvruju, s tim to moram napomenuti da se pod imenom Kui objedinilo nekoliko srednjevjekovnih optina/druina i to: Kui, Radotjesi, Kupusci, Kakarii, a moda i jo neke. Glavni dio Kua su Drekalovii, naziv Drekale potie od albanskog mukog imena Ndre ili po naki - Andrija, a sama rije ku, u albanskom znai - crven. Akademik SANU Branislav urev u istom radu koji sam ve naveo http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/od-pada-crnojevica-dopetrovica/branislav-djurdjev-postanak-i-razvitak-brdskih-crnogorskih-i-hercegovackihplemena/ na strani 96 pie o podacima iz Deanske hrisovulje, koja je napisana 1330. godine: "... Da tu treba staviti katun Arbanasa o kome je re, vidi se i po tome to je stareina katuna Lje Tuz, koji pripada rodu od kojeg su postali Tuzi, pa se tu nalazi Petar Ku, stareina roda od kojeg su postali Kui." urev je slino ponovio i na 97. strani. Kotoranin Mariano Bolice 1614. pie da su Kui rimskog obreda i kae: "Kua 490. Kui Albanci, komanduje Lale Drekalov i Niko Raikov, veoma hrabar i ratoboran narod, sa vojnika 1500." Bolicin spis imate na sajtu www.montenegrina.net. Te 1614. godine svi su Srbi bili turska raja, ali kao to vidimo iz ovog isjeka, Kui nijesu bili turska raja, jer po definiciji raja

ne moe biti - naoruana i ratoborna. Prema pisanjima Marka Miljanova, istoriara Vladimira orovia, prema dokumentima iz arhiva, Kui su bili rimokatolici nee do sredine 17. vijeka (moda i kasnije) kada su preli u pravoslavlje. Kao i u sluaju Bogievaca-Moraana nemogue je da neko, kome su preci bili Albanci i katolici bude srpskog porijekla, jer Srbi te vrste nikada nijesu i nikada nee postojati. Naravno, svako ima pravo da se izjanjava kako mu volja i da oea da pripada kome mu volja, tako i Amfilohije naravno ima garantovano pravo da bude Srbin, isto kao to se njegov roeni brat (poslije dugog Amfilohijevog izbivanja iz Crne Gore) prije dvadesetak godina izjanjavao kao Crnogorac (kako je izjavio sami Amfilohije).
http://portalanalitika.me/drustvo/tema/47188-stav-ko-iri-laibajke-o-porijeklu-crnogorskih-plemena-1-.html

Ko iri laibajke o porijeklu crnogorskih plemena? (2)


05. januar 2012. Ne znam da li iko na Balkanu moe dokumentom da potvrdi da prezime nosi 715 godina, kao to to moe bratstvo o? U okviru crnogorske nacije imamo prezimena stara 715 godina. I dalje: Strugari se pominju u povelji Ivana Crnojevia krajem 15. vijeka! Koji narodi mogu na Balkanu mogu da se pohvale time? Pie: Miroslav OSOVI "Orlovii": Izmeu brojnih mitomanskih pria koje su zapravo postale dio identiteta dobrog dijela Crnogoraca, postoji i pria o Orloviima. Tu priu je izmislio Tomo Oraovac. Istoriar dr uro Batrievi napisao je u knjizi "Dr Anto Gvozdenovi General u tri vojske": Zanimljiva je i burna istorijska prolost bratstva Gvozdenovia. Meutim, ni o porijeklu ovog eklikog bratstva nema pouzdanih podataka. Porodine tradicije o njihovom porijeklu jako su izmijenjene u prolom vijeku, u doba romantizma, a naroito u razdoblju od Njegoa do kralja Nikole, kada je posebno oivio kult kosovskog junaka. Tako je nastala i legenda, koju na jednom mjestu navodi Tomo Orahovac, po kojoj su engii iz Gacka, Krivokapii i Perovii iz Cuca, Gvozdenovii iz eklia, Martinovii iz Bajica, Milii iz Bjelica i Osmanagii iz Podgorice, porijeklom od Pavla, ili mu brata Nikole, Orlovia, barjaktara estitoga kneza . Link: http://www.pobjeda.me/arhiva/?datum=2007-01-09&id=109939 Tako je bajka koju je smislio Tomo Oraovac postala dio identiteta, ne malog broja ljudi. Pavle Orlovi nikada nije postojao, on je lik iz guslarske pjesme "Kosovka djevojka", a na osnovu te pjesme nastala je istoimena uvena slika Uroa Predia. Tako su mnoga crnogorska bratstva ovog literarnog junaka uzela za svog realnog pretka. Sad promislimo kako bi bilo da neki Englezi uzmu Konana Varvarina ili Princa Valijanta za svog rodonaelnika?!

Najpoznatija crnogorska legenda: Najpoznatija pria o porijeklu crnogorskih plemena je pria o brai Ozru, Pipu, Vasu, Krasu, Otu od kojih su Ozrinii, Piperi, Vasojevii, Krasnii i Hoti. Legenda je stara vjekovima i vjerovatno u njoj ima malo istinitoga. Mnogi stariji naunici je navode - Rovinski, Kovijani, urev, Jireek - ali i ova je legenda izmijenjena u 20. vijeku i dobila je nekakve svoje novokomponovane oblike, izmijenjena je. Prije vie od 110 godina Marko Miljanov je zapisao neto o porijeklu brae iz ove legende. Pisanje Marka Miljanova nam predstavlja Mirko Barjaktarevi: "Tamo, naime, stoji da je Kea Pontin imao est sinova: Ozra, Pipa, Krasa, Vasa, Ota i Bona. Prva etvorica bili su mu od prve, a poslednja dvojica od druge ene. U toj beleci dalje stoji da je Kea u Zatrijeba doao od nekuda sa severa "niz korito Cijevne". Evo link: http://www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/mbarjaktarevic-predanja_l.php Veze Albanaca i Crnogoraca: Dakle mitski otac Ozrinia, Pipera, Vasojevia, Hota, Krasnia je Albanac, jer neko ko se zove Kea Pontin moe biti samo - Albanac, a Marko Miljanov to i potvruje time to pie da je doao niz korito Cijevne, to e rei iz glavne oblasti malisorskih plemena, iz Prokletija. to se Ozrinia tie, oni ne mogu biti albanskog porijekla, jer su se, kao to smo vieli, jo u 14. vijeku deklarisali kao Vlasi. Moram da kaem, po meni nije odvie vano je li neko porijeklom Albanac ili Sloven ili Vlah. Prije svega sam impresioniran time kako su preci Crnogoraca imali razliitu svijest od dananjih Crnogoraca i neki su ponosno isticali da su porijeklom Albanci - to su isticali Moraani, na to je ukazivao Marko Miljanov; Bjelopavlii su isticali da su od Bijelog Pavla koji je po legendi bio sin Leke Dukainija, a i neka druga crnogorska plemena su to isticala. Kakav su odnos prema Albancima imali Crnogorci zabiljeio je eh Josef Holeek prije nekih 140 godina: "I ba zbog toga za svo blago svijeta ne dozvoljava se nazvati drugaije nego Crnogorcem - samo sebe priznaje za heroja. Svi ostali narodi su manjevie pobabili, kukavice, jedino Albance priznaju za junake." (str. 29) Evo link za knjigu: http://www.scribd.com/doc/57941408/1877-Crna-Gora-Jozef-Hole%C4%8Dek

Uporedimo ovo sa sadanjim stanjem svijesti kod pravoslavaca u Srbiji i kod dijela pravoslavaca u Crnoj Gori, svijest koju formiraju ljudi kao to je "otac nacije" Dobrica osi, koji za Albance kae: Taj socijalni, politiki i moralni talog tribalnog, varvarskog Balkana, uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosveenijeg balkanskog naroda - srpskog naroda (Dobrica osi, "Vreme zmija Pievi zapisi 1999-2000", strana 211). Zbirno, za Kue, Bjelopavlie i Pipere mogu da napiem - u njihov je sastav ulo po nekoliko srednjevjekovnih optina/druina za koje mislim da su bile etniki raznolike. Naroito se to odnosi na Bjelopavlie koji su, kako sam ja razumio dokumenta, miks - i Slovena i Albanaca i Vlaha... to se Pipera tie, ne vjerujem da imaju nogo ta od slovenske komponente. Pod imenom Piperi objedinile su se krajem srednjeg vijeka druine/optine: Piperi, Mrke, Crnci, Rogami, Buati... Umjesto da objave sabrana djela akademika SANU Branislava ureva, crnogorski istoriari i intelektualci koji brane crnogorski identitet, ga nikada, nikada ne pominju, sem to sam jednom proitao da ga je Novak Adi pomenuo. Dakle, dr urev je u istom radu koji sam dva puta naveo, jo napisao: "Mora se istai da kod veine plemena prvog tipa postoji predanje o zajednikom poreklu s arbanakim plemenima ili ima podataka koji pokazuju arbanako poreklo tih plemena. Od brdskih plemena to su Kui i Piperi koje smo spomenuli, zatim Vasojevii i Bjelopavlii." (strana 102). http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/od-pada-crnojevica-dopetrovica/branislav-djurdjev-postanak-i-razvitak-brdskih-crnogorskih-i-hercegovackihplemena/ urev je vrlo jasan koja je glavna etnika komponenta plemena koja je nabrojao. Ne zaboravimo da u Srbiji i Crnoj Gori ima bar pola miliona potomaka Vasojevia, Kua, Pipera i Bjelopavlia. Naa rije branin i albanska rije malsor imaju istovjetno znaenje, moete provjeriti na Google Translate. Malo kasnije urev pie, vjerovatno e se sad neki obradovati, neki koji (emu se ja mogu samo smijati) albansko porijeklo shvataju kao tragediju! Dakle urev jo pie: "Ali to ne znai da je svako nae izrazito dinarsko pleme arbanakog porijekla. Bratonoii ije je ime, izgleda po svemu, vlako... takoe je izrazito brdsko pleme." (str 102). Nema prostora da piem o porijeklu Vasojevia, Grbljana, Patrovia, Ljenjana, Ceklinjana, Ljubotinjana... Sve u svemu, Crnogorci su mjeavina nekoliko etniciteta, kao i sve (ili skoro sve) druge evropske nacije, s tim to moramo imati na umu da je tih nekoliko etniciteta na teritoriji Crne Gore jo od srednjeg vijeka i da su se tih nekoliko etnija odavno smijeale u jedan - crnogorski narod.

to je u stvari "Matica": Ivan Crnojevi je krajem 15. vijeka na Cetinju sagradio dvor i manastir, poto su mu Turci zauzeli abljak (Crnojevia) u Zeti. Sklonio se u jedan dio srednjevjekovne Zete, u Crnu Goru, koja je kasnije Zeti i zamijenila ime. Sa njim je u podlovensku Crnu Goru iz sredinjeg dijela Zete izbjegao i dio stanovnitva, mada me ne bi zaudilo da vladika Amfilohije i njemu odani politiari i intelektualci zakljue da je Ivan Crnojevi sam samcijat sa uom porodicom izaao u podlovensku Crnu Goru! Dakle, dio stanovnitva je izaao a meu njima i oi. Prezime o nalazimo u jednoj povelji kralja Milutina Nemanjia manastiru Vranjina, napisanoj oko 1296. godine. Evo link za knjigu koju je Rus Jastrebov objavio u Beogradu 1879. godine: http://www.scribd.com/doc/18282936/IS-Jastrebov-Podaci-Za-Istoriju-Srpske-Crkve Na strani 218. upisan je oevi. Potomci ovog oevia su se nekih 200 godina kasnije pomjerili u staru Crnu Goru zajedno sa gospodarom Ivanom Crnojeviem. Ne znam da li iko na Balkanu moe dokumentom da potvrdi da prezime nosi 715 godina, kao to to moe bratstvo o? U okviru crnogorske nacije imamo prezimena stara 715 godina. I dalje: Strugari se pominju u povelji Ivana Crnojevia krajem 15. vijeka! Koji narodi mogu na Balkanu mogu da se pohvale sa tim? Da napomenem da su sami Nemanjii ovu zemlju krajem 13. vijeka (pa i kasnije) nazivali Duklja, to moete provjeriti u istoj knjizi Jastrebova, na strani 153. Istorija oa nema nikakve dodirne take sa istorijom Srba, nita srpsko nijesu proli, nijesu uestvovali u Kosovskom boju 1389. (jer tamo nijesu bili Balii), ni u drugim sudbinskim dogaajima Srba, pa ipak danas neki iz bratstva o Srbiju smatraju za svoju maticu i ja samo mogu na to da kaem - propaganda je udo nad udima, u stanju je da minimalizuje ili potpuno obezvrijedi bilo koje djelo! Znamo takoe da neki politiari iz Kua, pa neki politiari porijeklom sa eva, Srbiju smatraju za svoju maticu, a dokumenta jasno kau da su im preci prisutni na teritoriji dananje Crne Gore barem od prve polovine 14. vijeka. Dakako, slobodna je volja pojedinaca i grupa da Srbiju smatraju za svoju maticu iako mu nikada niko njegov nije ivio u Srbiji. Dakle: Amfilohije Radovi ili Momir Bulatovi ili Andrija Mandi i mnogi drugi imaju pravo da priaju bajke kako su oni pokosovski Srbi. No, niko nema pravo da meni osporava porijeklo, bez ikakvih dokaza. Ako politiari neprestano priaju o mom porijeklu (prababa po mukoj liniji mi je Stanojevika sa eva), siguran sam da e biti obradovani to sam izvadio dokumenta i pokazao da oni nikakve veze sa srpskim porijeklom nemaju. to se desilo sa plemstvom srednjevjekovne Srbije: Uglavnom su bila tri naina na koje je srpsko srednjevjekovno plemstvo okonavalo svoje vladanje u Srbiji. Prvo, kao Brankovii, i neke druge plemike porodice srednjevjekovne Srbije bjeale su u Ugarsku i dalje na sjever i zapad. Druga opcija srpskog plemstva bila im je prihvatanje islama ime su zadravali svoju poziciju, imovinu i mo. Trea mogunost koju su srednjevjekovni srpski plemii birali, a o emu se u Crnoj Gori malo zna, je odlazak u manastire. To su pred pad Srbije uradili neki od najmonijih velikaa despota ura Brankovia. Akademik SANU dr Momilo Spremi u knjizi "ura Brankovi i njegovo doba" (Clio, Beograd, 1999) pie za velikog vojvodu Radoslava Mihaljevia koji se u dubrovakim

dokumentima vie puta navodi kao prvi "milosnik" da je mogue da je 1436. umro u manastiru. (str. 235). Pa ovako Spremi nastavlja: "Ako nije sigurno da li se veliki vojvoda Radoslav Mihaljevi povukao u svetogorsku tiinu, pouzdano se zna da veliki elnik Radi jeste. Posle pregovora s Mleanima avgusta 1435. u smederevskom dvoru, vie se ne pominje u Srbiji. Izmeu 1435. i 1439. posle smrti svoje ene Ane otiao je u Kastamonit i zakaluerio se. Dobio je ime Roman i kao smerni kaluer iao je februara 1440. kadiji u Ser da se brani od optubi brae Jakova i Dimitrija, sinova nekog Jeremije. U septembru 1441. dobio je od turskih vlasti dozvolu da njegovi predstavnici odu u Novo Brdo i prime manastirski dohodak, koji je svojevremeno sam darovao. U monakoj rizi ponizno je molio kadiju ovek koji je 1413. zapovedao vojskom despota Stefana i satro neukrotivog sultana Musu. U monakoj rizi, molio je po reima Konstantina Filozofa, mu najhrabriji i najmudriji. U monakoj rizi molio je nekada prvi dravnik i najbogatiji ovek Srbije. Vlasnik skoro stotinak sela, trgova, rudnika i topionica odrekao se svih dobara i povukao se da ivi u manastiru kao bezimeni monah, u kome nije mogao imati nita do igle i konca. . . S elnikom Radiem poeo je srpski period Kastamonita i on je bio pun Srba. to su Turci vie osvajali Srbiju, Srbi su sve vie punili Svetu Goru. . . Sigurno je na povlaenje srpske vlastele uticala i bezizlaznost srpskog poloaja. Sklanjala se na Svetu Goru, jer je raunala da e je Turci potedeti. Ipak ona nije traila samo lini spas. Njena glavna ideja bila je pobonost. . . U svakom sluaju, povlaenje srpske vlastele u svetogorske manastire bilo je njeno politiko samoubistvo." (strane 236, 237 i 238) Eto tako, na sjajan nain pie Momilo Spremi koji je desetine godina proveo u arhivima, ali ja ne sumnjam da u Crnoj Gori mitomanija Amfilohija Radovia ima mnogo veu teinu, tako da e mnogi Crnogorci prestati da imaju pretke iz bajki, tek kad im to vladika Amfilohije dozvoli!

e su pred Turcima bjeali obini Srbi, poslije 1389. godine: Moramo i pogledati to se deavalo sa obinim seljakim stanovnitvom srednjevjekovne Srbije. U srednjem vijeku ogromna veina Srba bili su ratari koji su se izdravali od rada na plodnoj zemlji srednjevjekovne Srbije. Nema nikakve logike da je obini srpski seljak bjeei pred Turcima doao u kamenjar Kua, Pipera, Bratonoia, Cuca, eva, Ceklina, Ljubotinja... jer tu nije bilo plodne zemlje na koju je srpski srednjevjekovni seljak navikao, a uopte, nikada nije bilo dovoljno zemlje ni za crnogorska plemena, tako da, sve da je i htio, surova zetska plemena ne bi primila u svoje lanstvo neke poljoprivrednike iz druge zemlje.

Turci su u 14. i 15. vijeku napravili haos na Balkanu, etniki ga ispretumbali. Od Marike bitke 1371. do pada Srbije 1459. pa i kasnije, na teritoriji dananje ue Srbije (sa Kosovom i Metohijom) neprestano su voene borbe, horde Azijata su pljakale, palile, ubijale stanovnitvo i odvodile ga u roblje. Stanovnitvo srednjevjekovne Srbije je u ta vremena masovno: 1) ubijano, 2) umiralo od gladi i bolesti, 3) odvoeno u roblje, 4) bjealo van domaaja Turaka, 5) ostajalo u Srbiji. Za ovu temu je interesantno e je bjealo stanovnitvo Srbije. Kako sam itao kod akademika SANU Spremia i irkovia, Srbi su najvie bjeali za Ugarsku i dalje na ever - u Slovaku, eku, Poljsku, ali bjeali su i preko Jadrana za Italiju itd. Cijeli ovaj tekst ima za cilj da preispita da li su neki Srbi poslije Kosovskog boja naselili Crnu Goru, da se preispita opte prisutna mitomanija o "pokosovskom zbegu". Zavod za udbenike i nastavna sredstva iz Beograda je 2006. objavio istorijski atlas koji je potpisalo 12 srpskih naunika, meu kojima i neki akademici SANU. Iz tog atlasa evo karte koja nosi naslov "Seoba Srba u XIV i XV veku": http://i43.tinypic.com/2uyqbnn.jpg Nijedna na karti nacrtana strelica, ni mala ni velika, ne vodi prema srednjevjekovnoj Zeti - teritoriji dananje Crne Gore. "Kujava bila sestra Stefana Nemanje": Da bi imali bolju sliku o mitomaniji koja vlada Crnom Gorom, da pogledamo kako mitropolit Amfilohije prostom narodu ueruje velikosrpsku ideologiju. Narod eljan Boga prinuen je da trpi ovakvo verbalno maltretiranje, prinuen je da vjeruje u ovu ludu mitomaniju. Amfilohije je beedio: "I ovo mjesto ovdje koje ima udesan naziv Kujava i drugo mjesto Tvorilo, takoe su po svojim nazivima znamenito svjedoenje da je ime Boje ovdje propovijedano i svjedoeno vjekovima. Sauvano je do danas ivo predanje da je Kujava bila sestra Stefana Nemanje svetoga Simeona Mirotoivog, koja je ovdje dospjela, a i mnoga mjesta u Bjelopavliima su posvjedoena predanjem i vezana za svetorodnu lozu Nemanjia. Dola je ovdje i tu je ivjela i ostavila naziv ovog mjesta i steak koji je ovdje u blizini, a koji je po predanju mjesto gdje su sahranjeni njeni ostaci." (Selo Kujava, 2. maj 2009). Nikada prije Njegoa i Milorada Medakovia - ni Petar I, ni vladika Vasilije ni brojni drugi pisci i putopisci nijesu kazali da su Crnogorci zbjeg sa Kosova. "Pokosovski zbeg" je smiljen u nekom trenutku Njegoeve vladavine. Pria o tome kako su Crnogorci porijeklom sa Kosova postala je jedna od komponenti velikosrpske ideologije. To je pria namijenjena za prost narod. Za one koji su neto vie proitali, kojima se ne moe prodati "pokosovski zbeg" velikosrpska ideologija je spremila priu da su Duklja i Zeta bile u etnikom smislu srpske, to je naravno izmiljotina. To to je pria po kojoj su Crnogorci potomci Srba iz Metohije - lana, zar to i najmanje brine starjeine velikosrpskog projekta? Bitno je da su srpski nacionalisti sebe ubijedili da trebaju da vjeruju u tu priu a i svoje simpatizere su ubijedili da trebaju vjerovati u tu priu.

Stvarno stanje stvari: Na kraju, kao prilog temi - da li su Crnogorci starosjedioci ili ne, moram pokazati i jedan sjajan istorijski izvor. Prvog maja 1826. Petar I Petrovi Njego ili Sveti Petar Cetinjski, pie: Eto vidite, brao Cernogorci i Berani, to se uini u nau zemlju, koliko je zla i kervoprolia na svaku stranu bilo otkada sud i kuluk razmetnuste i otkada nastade samovoljstvo da svaki moe initi to je kome drago. Da ste se svake godine s Turcima bili za osvojit vau starinu na koju biste mogli ivjeti da ot gladi ne umirete, i ne biste toliko svoje brae izgubili koliko je ot vas istijeh i od vaega zloga junatva i samovoljstva poginulo. I u to vi se ne ini tete ni grjehote nikakve. A to je najvia nesrea i pogibelj vaa duevna i tjelesna ot koje, ako se ne ostavite, teko vama. Vi ste vjeru do Mitrova dne meu svom zemljom ot Mora do Javorja ufatili i obeali se sud i kuluk postaviti i zle ljudi kastigati koji bi preko vjere zlo uinili, no se ja bojim ot vae nesloge i ot vaega (nepo)slu()anija, znajui vau narav (i) (v)a... obiaj. (Petar I Petrovi, "Djela", objavio CID, Podgorica, 1999, strane 656 i 657). Obraa se Crnogorcima i Branima (i jedni i drugi su stari Zeani), kae da je njihova zemlja "ot Mora do Javorja"; Javorje je planina ispod Durmitora i kae: "Da ste se svake godine s Turcima bili za osvojit vau starinu na koju biste mogli ivjeti da ot gladi ne umirete". Starina kojom Turci vladaju je - zetska ravnica, Podgorica i zetskobjelopavlika ravnica! elja Petra I se ispunila, poslije nekoliko stotina godina Crnogorci i Brani su se poslije Berlinskog kongresa 1878. vratili na svoju starinu. Ovaj dokument je fantastian jer je sve u njemu kristalno jasno - i kome se obraa, i pokazuje granice zemlje i samim tim je jasno e podrazumijeva starinu Crnogoraca i Brana. Evo link za pismo: http://i44.tinypic.com/11ccr2b.jpg Sad neka odgovore ideolozi svetosavskog nacionalizma: Zato Petar I Petrovi Njego nije naveo Vuitrn, Prizren, Gnjilane, Metohiju, Kupusite... kao starinu? Zato zemlju ograniava "ot mora do Javorja"? Zato nije, recimo, napisao "ot Gnjilana do Njivica"? Zato to je stanovnitvo Crne Gore - ne raunajui ljude sa strane koji su doli da ive u

Crnu Goru poslije 1945. i kasnije uglavnom autohtono, mi smo ove starosjedioci. "Pokosovski zbeg" je paklena politika laibajka.

Kraj
http://portalanalitika.me/drustvo/tema/47229-stav-ko-iri-laibajke-o-porijeklu-crnogorskih-plemena-2.html