You are on page 1of 1

groblja: celarevo drenovac velika gorica blatnica- slovacka livene a ne kucane tehnike jezicaka ornamenti, grifoni, skromniji nalazi

redje zlato. 2. val - podunavska keramika > radena na kolu, relativno dobro pecena, sivocrne ili crv enkaste boje, malo jajolikog oblika s jace profiliranim obodom, ukra ena horizonta lnim kanelurama ili valovnicama, na dnu se nekada javlja pecat u obliku kruga il i kri a ili njhove kombinacije -tzv uta keramika (zapravo je boje opeke) > zajedno s podunavskom keramikom i lijevanim nakitom, radena na brzom kolu, dobro pecena od fine gline, s krkt, ali nefunkcionalnom ruckom sa jedne strane, nekad su bojane