You are on page 1of 269

Th Lng Nghim Gii

Version 1.1

Trung o
8/17/2013

Th Lng Nghim Gii 2013


Li ni u
~o0o~
Tp ti liu minh ha ny thu thp cc ging gii v bn kinh Th Lng Nghim v dng hnh v, biu sinh ng ha cc cu ch kh khan, trc trc
nh mt dng slide bi ging. N c c vit cch y nhiu nm khi m nhn thc v s tip cn ca ti i vi ngn ng v nghin cu cn rt hn ch.
V th ch trng ca n khng can d vo bt c kho cu c chiu su no m ch mong sp xp cu ch v s dng hnh minh ha thch hp lm cc
vn bn c xa tr nn sinh ng hn, v thm ch, ti liu ny c ch s cn mang nng tnh nim tin.
C hai cc oan i lp ca ngi kho st v kinh Th-lng-nghim. Mt ng khng khng khng nh tnh chun mc v ngun gc ln gio l trong b
kinh. Pha cn li th tuyt nhin bc b mi thnh qu cng nh tc dng ca tc phm. D nhin, c 2 khuynh hng ny u kh d lm tn thng n tri
thc chung ca nhn loi. Nu bn ny y tn thnh nhng k m mui th bn kia li hnh thnh cc hc gi k th v nh kin.
Trn phng din vn bn hc ln lch s, ta c th thng thng ni rng y khng phi l nhng g c c Pht lch s thuyt, thm ch n c phi l
nguyn bn t n- hay khng cng cn nh gi li. Tuy nhin nhng mnh ghp trong , cht liu tin thn ca chng, nhng tip bin vi vn ha
Trung Quc cng nhng gi tr v nhiu phng din th cn c nhng nghin cu khch quan lm sng t. Ta khng th vin dn cho phng tin khi
khng chc chc v tin trnh cng nh mc ch ti hu (cu cnh) ca n. Ta cng khng th ph nh sch trn khi iu g nu n c thiu st hay n
khng ph hp vi mc tiu ca mnh. L d nhin mi th hin din u c nguyn do, nu tch ri khi cc nguyn do y, gi tr ca chng s b phng
hi. Ni cch khc, lm r ngun gc, bi cnh, mc ch, cng nhng yu t khc chi phi ti vic ra i ca tc phm th mi c th thm thu n trn vn.
Nh vy nh kin tiu cc ln vic p t cc nim tin gi nh u s gp phn xuyn tc s tht lch s cng nh nhng g tc phm ng gp cho x
hi lc y cng tnh ph hp trong cc giai on v sau.
Nhng phn xt i vi tc phm s c tm gc li dnh ng cho vic c hiu ni dung ca tc phm. V rng y ch l mt trong nhng tip cn
v hnh thc din t nn s kh thot khi cc gii hn c nhn lc bin son, c gi nn c trong tay vn bn gc bng Hn ng ca tp kinh v cc bn
dch khc i chiu.
V ni dung, ch yu tp sch da trn cc vn bn dch cng cc ti liu ging gii c c trong lc c son. Ni dung v phn ch Th-lng-nghim
c cng trnh khc i chiu chi tit nn khng cp trong tp sch ny. Nu cch tip cn ny c coi l c li ch th phng theo cch thc ca phn mm
ngun m, ti hy vng cc thiu st (chc chn l c) cng nh cc pht trin (nu c) s c bn c sa cha v b sung thm vo n tr thnh cng
trnh chung ca tp th.
Si Gn, ngy 15 thng 8 nm 2013,
Trung o.

Th Lng Nghim Gii 2013


Mc Lc
Li ni u ....................................................................................................................................................................................................................................... 2
1.

Cu trc ca kinh ..................................................................................................................................................................................................................... 9

2.

Tht chng lp ................................................................................................................................................................................................................. 11

3.

Ng trng huyn ngha........................................................................................................................................................................................................... 12

4.

Thp mn phn bit ............................................................................................................................................................................................................... 13

5.

Gii thch kinh ................................................................................................................................................................................................................... 14

6.

Nhn duyn khi kinh ............................................................................................................................................................................................................ 15

7.

Tng v tha........................................................................................................................................................................................................................... 16

8.

Kho st ngha l su mu ..................................................................................................................................................................................................... 17

9.

Gio th kinh Lng Nghim ................................................................................................................................................................................................... 18

10.

S thch nghi cn c........................................................................................................................................................................................................... 19

11.

Tng Th............................................................................................................................................................................................................................ 20

12.

Lc chng thnh tu .......................................................................................................................................................................................................... 21

13.

Lch s truyn b v phin dch ......................................................................................................................................................................................... 22

14.

Kinh Th Lng Nghim l mt b chn kinh .................................................................................................................................................................... 23

15.

Nhn duyn A Nan b nn .................................................................................................................................................................................................. 24

16.

Ba ln lun hi hin i ca A Nan ................................................................................................................................................................................... 25

17.

Tam thn Pht .................................................................................................................................................................................................................... 26

18.

Ba loi thin ....................................................................................................................................................................................................................... 27

19.

By ln tm tm .................................................................................................................................................................................................................. 28

20.

Hai th cn bn................................................................................................................................................................................................................. 31

21.

Phn bit chn vng ........................................................................................................................................................................................................... 32


3

Th Lng Nghim Gii 2013


22.

Mi ln khai th tnh thy ................................................................................................................................................................................................ 33

23.

Vn php quy v Nh Lai Tng ......................................................................................................................................................................................... 50

24.

Thu ng m v Nh Lai Tng ............................................................................................................................................................................................ 51

25.

Tm tt Lc Nhp, Thp Nh X v Thp Bt Gii .......................................................................................................................................................... 53

26.

Lc Nhp thu v Nh Lai Tng ......................................................................................................................................................................................... 54

27.

Thp nh x thu v Nh Lai Tng...................................................................................................................................................................................... 59

28.

Thp bt gii thu v Nh Lai Tng .................................................................................................................................................................................... 64

29.

Tht i quy v Nh Lai Tng ........................................................................................................................................................................................... 70

30.

K tn thn Th Lng Nghim........................................................................................................................................................................................... 76

31.

Ph nghi ............................................................................................................................................................................................................................. 77

32.

Tng qut hai ngha quyt nh.......................................................................................................................................................................................... 87

33.

So snh hu hoi v bt hoi ............................................................................................................................................................................................. 88

34.

Ng trc ........................................................................................................................................................................................................................... 89

35.

Ngha th nht: Nhn qu tng ng................................................................................................................................................................................. 90

36.

Ngha th hai: Thm tng cn bn phin no .................................................................................................................................................................. 91

37.

Cng c ni lc cn ......................................................................................................................................................................................................... 92

38.

Lc cn h dng ................................................................................................................................................................................................................. 93

39.

Nghe khng phi l ting ................................................................................................................................................................................................... 95

40.

Ba ci ai c d .................................................................................................................................................................................................................... 96

41.

M su nt ......................................................................................................................................................................................................................... 99

42.

Bi k m nt su cn ...................................................................................................................................................................................................... 100

43.

Vng v chn ................................................................................................................................................................................................................... 102

44.

Phm v thnh .................................................................................................................................................................................................................. 103


4

Th Lng Nghim Gii 2013


45.

Th t tht/g nt (cho php Nh cn vin thng) ........................................................................................................................................................... 104

46.

Su nt ............................................................................................................................................................................................................................. 105

47.

Hai mi lm php mn vin thng................................................................................................................................................................................. 107

48.

Hai cnh gii th thng ca Qun Th m B Tt .......................................................................................................................................................... 124

49.

Ba mi hai tng ng ha thn ca Qun Th m B Tt ........................................................................................................................................... 125

50.

Mi bn cng c v y ca Qun Th m B Tt...................................................................................................................................................... 129

51.

T bt t ngh v tc diu c ca Qun Th m ........................................................................................................................................................... 132

52.

Bi k Vn Th S Li B Tt tuyn chn php mn vin thng ................................................................................................................................... 133

53.

L do chn php Nh Cn Vin thng ............................................................................................................................................................................. 148

54.

Cc yu php h nh ....................................................................................................................................................................................................... 149

55.

T chng thanh tnh minh hi ....................................................................................................................................................................................... 150

56.

Khai th v Mt Gio........................................................................................................................................................................................................ 155

57.

Nhng nguyn tc lp o trng cho ngi tu hnh i mt php .................................................................................................................................. 156

58.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (1) ........................................................................................................................................ 157

59.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (2) ........................................................................................................................................ 158

60.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (3) ........................................................................................................................................ 159

61.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (4) ........................................................................................................................................ 160

62.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (5) ........................................................................................................................................ 161

63.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (6) ........................................................................................................................................ 162

64.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (7) ........................................................................................................................................ 163

65.

Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (8) ........................................................................................................................................ 164

66.

Tin trnh tu tr ................................................................................................................................................................................................................. 165

67.

ngha tin trnh tu tr (1) ............................................................................................................................................................................................... 166


5

Th Lng Nghim Gii 2013


68.

ngha tin trnh tu tr (2) ............................................................................................................................................................................................... 167

69.

ngha tin trnh tu tr (3) ............................................................................................................................................................................................... 171

70.

Ba lc ca Chn Ngn ..................................................................................................................................................................................................... 172

71.

Tam mt tng ng .......................................................................................................................................................................................................... 173

72.

Cc cch dch Kinh-Ch .................................................................................................................................................................................................. 174

73.

Ng bt phin ................................................................................................................................................................................................................... 175

74.

Nm l do khng dch Chn Ngn ca Trng Thy Php S ....................................................................................................................................... 176

75.

T Tt n khng dch Chn Ngn ca Tng Thin Thai theo C Sn Php S ........................................................................................................... 177

76.

Hai mi bn l do dch ch Th Lng Nghim ............................................................................................................................................................. 178

77.

Su li ch phin dch tm ch ......................................................................................................................................................................................... 179

78.

Tam ng chn ngn theo Kinh T Tt a..................................................................................................................................................................... 180

79.

Cc lu khi tr ch Th Lng Nghim .......................................................................................................................................................................... 181

80.

Cc cch tng ch ............................................................................................................................................................................................................ 182

81.

Nm ca Thn Ch Th Lng Nghim ....................................................................................................................................................................... 183

82.

Th Lng Nghim Tm Ch ............................................................................................................................................................................................ 184

83.

Thn ch Th Lng Nghim: nht.............................................................................................................................................................................. 185

84.

Cng nng ca thn ch Th Lng Nghim..................................................................................................................................................................... 192

85.

Hai danh hiu chuyn y ca Nh Lai ............................................................................................................................................................................... 195

86.

Su chuyn y .................................................................................................................................................................................................................... 196

87.

Hai nhn in o ............................................................................................................................................................................................................ 197

88.

Mi hai loi chng sanh Mi hai nhn in o....................................................................................................................................................... 198

89.

Ba Tim Th .................................................................................................................................................................................................................... 199

90.

An lp cc thnh v .......................................................................................................................................................................................................... 201


6

Th Lng Nghim Gii 2013


91.

Cc tn kinh ..................................................................................................................................................................................................................... 209

92.

Phn trong, phn ngoi ca chng sanh ........................................................................................................................................................................... 210

93.

Phn bit tnh, tng nh nng......................................................................................................................................................................................... 211

94.

Mi tp nhn .................................................................................................................................................................................................................. 213

95.

Su Giao Bo ................................................................................................................................................................................................................... 215

96.

Kt-lun ni v tp-nhn, giao-bo .................................................................................................................................................................................. 219

97.

Cc d bo ....................................................................................................................................................................................................................... 220

98.

Mi loi tin................................................................................................................................................................................................................... 222

99.

Cc ci tri dc gii ......................................................................................................................................................................................................... 223

100.

Cc ci tri sc gii ......................................................................................................................................................................................................... 224

101.

Cc ci tri v sc gii .................................................................................................................................................................................................... 228

102.

Bn loi A Tu La ............................................................................................................................................................................................................. 229

103.

Khai th by loi h vng khuyn tn ......................................................................................................................................................................... 230

104.

Tin trnh a do ma s trong khi tu ................................................................................................................................................................................ 231

105.

Nguyn nhn ma ph ngi tu ......................................................................................................................................................................................... 232

106.

Su loi chn ng ........................................................................................................................................................................................................... 233

107.

Trng thi khi ph tr cc m .......................................................................................................................................................................................... 234

108.

Mi ma sc m ............................................................................................................................................................................................................... 236

109.

Mi ma th m ............................................................................................................................................................................................................... 239

110.

By loi mn .................................................................................................................................................................................................................... 244

111.

Mi ma tng m .......................................................................................................................................................................................................... 245

112.

Mi ma hnh m ............................................................................................................................................................................................................ 253

113.

Mi ma thc m ............................................................................................................................................................................................................. 261


7

Th Lng Nghim Gii 2013


114.

Tng kt v nm mi m ma ......................................................................................................................................................................................... 264

115.

Tng kt v tiu tr ng m ............................................................................................................................................................................................. 265

116.

Cng nng ca kinh Th Lng Nghim ........................................................................................................................................................................... 266

117.

Cc chng th tr kinh ...................................................................................................................................................................................................... 267

Ti liu tham kho ....................................................................................................................................................................................................................... 268

Th Lng Nghim Gii 2013


1. Cu trc ca kinh
1. Phn Ta.
1.1. Ta Chung.
1.2. Duyn Khi.
2. Phn Chnh Tng.
2.1. Ch By Chn Tm.
2.1.1. Gn Hi Ci Tm.
2.1.1.1.
Nguyn Do Ca Thng Tr V Lu Chuyn.
2.1.1.2.
Chp Tm Trong Thn.
2.1.1.3.
Chp Tm Ngoi Thn.
2.1.1.4.
Chp Tm Np Sau Con Mt.
2.1.1.5.
Chp Nhm Mt Thy Ti L Thy Trong Thn.
2.1.1.6.
Chp Tm Hp Vi Ch No Th Lin C .
2.1.1.7.
Chp Tm Chn Gia.
2.1.1.8.
Chp Tm Khng Dnh Dng Vo u Tt C.
2.1.2. Ch R Tnh Thy.
2.1.2.1.
Cu i n Ch Chn Tht.
2.1.2.2.
Tnh Thy Vin Mn Sng Sut.
2.1.2.3.
2 Th Cn Bn.
2.1.2.4.
Nng Ci Thy, Gn Hi Ci Tm.
2.1.2.5.
Ch R Tnh Thy Khng Phi L Con Mt.
2.1.2.6.
Ngha Ch V Khch.
2.1.2.7.
Ch Tnh Thy Khng Sanh Dit.
2.1.2.8.
Ch Ch in o.
2.1.2.9.
La B Tm Phan Duyn Ch Tnh Thy Khng Th
Tr V u.
2.1.2.10. La Ring Trn Cnh Nu Ra Tnh Thy.
2.1.3. Tnh Thy Ngoi Cc Ngha Phi V Chng Phi.
2.1.3.1.
Nghi Tnh Hin Trc Mt.
2.1.3.2.
Khng C Ci G Tc L Ci Thy.
9

2.1.3.3.
Khng C Ci G Ra Ngoi Tnh Thy.
2.1.3.4.
Ngi Vn Ph Knh Xin Pht Pht Minh Hai Th.
2.1.3.5.
Tnh Thy Khng C Phi Hay Chng Phi.
2.1.4. Ph Nhng Thuyt Nhn Duyn, T Nhin.
2.1.4.1.
Nghi Tm Tnh T Nhin Nh Thn Ng.
2.1.4.2.
Ch Ra Khng Phi L T Nhin.
2.1.4.3.
Nghi L Nhn Duyn.
2.1.4.4.
Tnh Thy Khng Phi Nhn Duyn, Ri Danh Tng.
2.1.4.5.
Bc Nhn Duyn, T Nhin.
2.1.4.6.
Ch Thng Tnh Thy.
2.1.5. Ch Ra Ci Vng Thy.
2.1.5.1.
Xin Ch Dy Tnh Thy Chng Do Thy.
2.1.5.2.
Ch Ra Hai Th Vng Thy.
2.1.6. Tnh Thy Khng Phi L Ci Thy, Vin Mn B .
2.1.7. Tm Thu V Nh Lai Tng.
2.1.7.1.
Tm Thu.
2.1.7.2.
Thu Ng m.
2.1.7.3.
Thu Su Nhp.
2.1.7.4.
Thu Mi Hai X.
2.1.7.5.
Thu Mi Tm Gii.
2.1.7.6.
Thu By i.
2.1.7.7.
n Ng Php Thn V Pht Nguyn.
2.1.8. Ch R Cn Nguyn H Vng V Tnh Gic Ton Vn.
2.1.8.1.
ng Mn T Trnh By Ch Nghi.
2.1.8.2.
V Minh u Tin.
2.1.8.3.
Nguyn Nhn Vng Thy C Th Gii.
2.1.8.4.
Ch R Gic Chng Sanh M.
2.1.8.5.
Ch Cc i C Th Tng Dung.

Th Lng Nghim Gii 2013


2.1.8.6.
Tnh Diu Minh L Nh Lai Tng, Ri C Phi V
Tc.
2.1.8.7.
Ch M Vng Khng C Nhn, Ht M L B .
2.1.8.8.
Li Ph Xch Nhn Duyn T Nhin.
2.1.9. Ch Ngha Quyt nh.
2.1.9.1.
Cc Php Tu Sau Khi n Ng, Pht B Tm.
2.1.9.2.
Tm Nhn a.
2.1.9.2.1.
Xt R Gc R Phin No.
2.1.9.2.2.
nh Chung Th Hin Tnh Thng.
2.2. Nng Ch Ng M Tu.
2.2.1. Nu Ra Ci Cn Ch Ch M.
2.2.2. Ct Khn Ch Mi Nt V Cch M Nt.
2.2.3. Hi i Chng V Vin Thng.
2.2.3.1.
Lc trn.
2.2.3.2.
Ng cn.
2.2.3.3.
Lc thc.
2.2.3.4.
Tht i
2.2.4. Vin Thng V Nh Cn.
2.2.4.1.
32 ng Thn.
2.2.4.2.
4 Cng c V y.
2.2.5. Ch Php Vin Tu.
2.2.5.1.
Phng Ho Quang, Hin im Lnh.
2.2.5.2.
Pht Bo Ngi Vn Th Chn Cn Vin Thng.
2.2.5.3.
La Ra Nhng Cn Khng Vin.
2.2.5.4.
Nh Cn Vin Thng Hn Ht.
2.2.6. Pht Khai Th V Mt Gio.
2.2.7. Khai Th Cc a V Tu Chng.
2.2.7.1.
12 Nhn in o.
2.2.7.2.
3 Tim Th.

10

2.2.7.3.
An Lp Cc Thnh V.
2.2.7.3.1.
Cn Tu a.
2.2.7.3.2.
Thp Tn.
2.2.7.3.3.
Thp Tr.
2.2.7.3.4.
Thp Hnh.
2.2.7.3.5.
Hi Hng.
2.2.7.3.6.
T Gia Hnh.
2.2.7.3.7.
Thp a.
2.2.7.3.8.
ng Gic V Diu Gic.
2.2.7.4.
Ch Dy Tn Kinh.
2.2.8. Phn Bit Cc Nghip Qu To Thnh Tam Gii, Ch R Cc
Cnh Gii Tu Chng V Cc Chng Ngi.
2.2.8.1.
Hi S Sanh Khi V Nhn Qu Ca Lc o.
2.2.8.2.
Phn Trong Phn Ngoi Ca Chng Sanh.
2.2.8.3.
Mi Tp Nhn
2.2.8.4.
Su Giao Bo.
2.2.8.5.
Cc Th Tin.
2.2.8.6.
Cc Ci Tri.
2.2.8.7.
S H Vng Ca By Loi
2.2.8.8.
Khuyn Tu Chn Chnh.
2.2.8.9.
Phn Bit Cc m Ma.
2.2.8.9.1.
Nguyn Do Khi Cc Ma S.
2.2.8.9.2.
Sc m.
2.2.8.9.3.
Th m.
2.2.8.9.4.
Tng m.
2.2.8.9.5.
Hnh m.
2.2.8.9.6.
Thc m.
2.2.8.10. Kt lun v Sanh T v phng php tu.
3. Phn Lu Thng. [1]

Lng Nghim Gii 2013


2. Tht chng lp

[2]

11

Lng Nghim Gii 2013


3. Ng trng huyn ngha
(Tng Thin Thai)

[2]

12

Lng Nghim Gii 2013


4. Thp mn phn bit
(Tng Hin Th)

[2]

13

Lng Nghim Gii 2013


5. Gii thch kinh
[2]
Ngha
ngha to ln:
1. Nhn: Mt nhn
2. L: liu ngha
3. Hnh: b tt ch hnh
4. Qu: Th Lng Nghim i nh
Pht
Gic ng, tnh thc.
nh
im cao nht.
Nh Lai
n nh vy .
Nh: khng c g m chng nh.
Lai: lkhng c ni no m chng n.
Nh: bn th ca Pht php.
Lai: dng ca Pht php.
Nh: cnh gii nh nh bt ng ca Pht.
Lai: n ri i, i m chng i.
Mt Nhn
T tnh cha c hin by.
Tu Chng
Hnh thin n thnh tu.
Liu Ngha
Rt ro.
Ch B Tt Vn Hnh V s cng hnh ca v s b tt.
Th Lng Nghim
ragama: Bn chc nht trong tt c mi th.
Kinh

STT
1
i

2
3
4

5
6
7
8
9
10

14

Tn

Lng Nghim Gii 2013


6. Nhn duyn khi kinh

[2]

15

Lng Nghim Gii 2013


7. Tng v tha

[2]

16

Lng Nghim Gii 2013


8. Kho st ngha l su mu

[2]

17

Lng Nghim Gii 2013


9. Gio th kinh Lng Nghim

[2]

18

Lng Nghim Gii 2013


10.S thch nghi cn c

[2]

19

Lng Nghim Gii 2013


11.Tng Th

Ngha
Quyn tha
Tht tha
Kinh Lng
Nghim

20

Tng
Tn sng, qu trng
Nhn
Ng
A-nan gp nn, c Pht gii cu xong ri dy Anan t b php tu Tiu tha hng v i tha.

Th
Ch quy hng sng thng
Qu
Nhp
S chng ng qu v ti thng ca A-nan

Lng Nghim Gii 2013


12.Lc chng thnh tu
[2]
STT
1
2
3
4
5
6

Loi
Ngha
Tn thnh tu,
Vn thnh tu,
Thi thnh tu,
Thi Phng ng, lc Pht v vua Ba T Nc 62 tui.
Ch thnh tu,
c Pht Thch-ca Mu-ni
X thnh tu,
Tnh x K -hon, trong vn ng Cp C c, trong thnh Tht la phit, nc X-v
Chng thnh tu.
i-t-khu mt nghn hai trm nm mi v, u l bc v lu i-A-la-hn.
o Cc v pht-t tr-tr
o i-tr X-l-pht, Ma-ha Mc-kin-lin, Ma-ha Cu-si-la, Ph-lu-na-di-a-la-ni-t, Tu-b-, uba-ni-sa- lm thng-th.
v s cc v Bch-chi v-hc v s-tm
cc v B-tt, Vn-th-s-l lm thng-th.

21

Lng Nghim Gii 2013


13.Lch s truyn b v phin dch
(Cha y )

?
?
~ 705

Trung n

[2]

5
6

Mang kinh t Long cung v.


Nghe c Kinh Th-lng-nghim, hng v phng Ty l bi vi
c nguyn c ngy thy c kinh ny.
Sa
mn
Bt-thch-mt- -Chp kinh trn la mng, x tht nht vo, mang ti Qung ng.
(Pramiti)
-Phin dch kinh t ting Phn sang ting Trung Hoa.
Sa-mn Di-gi thch-ca
Ph t, chnh l bn dch cho Bt-thch-mt-
Sa-mn Hoi ch
Chng minh bn dch.

Tham
kho
Thi Phng ng, lc Pht v vua [3] [4]
Ba T Nc 62 tui.
[2]
n .
[2]
Trung Quc.
[2]

~ 705
~ 705

[2]
[2]

Tha tng Phng Dung

~ 705

8
9
10

Trng Thy T Du
Hm Sn c Thanh
Nam Nhc Tng Phng Nghi

-Ty mu m trn kinh.


-Nhun bt: dng ti nng vn chng lm cho kinh vn thm
ngha, chng c, ng php c tao nh, sng sa, r rng chnh
xc hn.
Truyn b.
Lng Nghim Thng Ngha
Th Lng Nghim thng tng.

11
12
13

Ha thng Thch Chn Gim


Ha thng Thch Tr Siu
Thubten Osall Lama
- Nhn T thin s
C s Tm Minh L nh Thm
C s Tu Quang.
Ha Thng Tuyn Ho
Thch Duy Lc

Dch ra Vit ng kim ch gii v ng trn bo T Bi m.


Dch trn b cho phong tro hc Lng Nghim Hu.
Vit dch v ch thch t bn Hn vn Lng Nghim Thng Tng.

1932
1945
1950

-trnh (Udyana), Bc n .
Cha Nam Lu, ni La Ph, Trung
Quc.
t th B-tt gii. Hiu Thanh
H, chc Tin Chnh Ngh i
Phu, ng Trung Th Mn H
Bnh Chng S.
i Tng.
i Minh.
B Tt Gii T Tin Phng
Hun i Phu, L B T T Thanh
S T Vin Ngoi Lang.
Cha Bch-Lin, Vit Nam.
Hu, Vit Nam.
Vit Nam.

Dch ra Vit ng.


Dch ra Vit ng.
Ph bin v ging gii.
Dch ra Vit ng.

1961
1962
1968
1990

Vit Nam.
Vit Nam.
1918-1995, Trung Quc-Hoa K.
Vit Nam.

[7] [3]
[7]
[8]
[4]

STT

Nhn vt

Thch Ca Mu Ni Pht

2
3

B-tt Long Th
i s Thin Thai Tr Gi

14
15
16
17

22

S kin
Ging kinh Th Lng Nghim.

Nm
?

?
1614
?

Ghi ch

[2]

[5]
[5] [6]
[1]

[7]
[7]
[1]

Lng Nghim Gii 2013


14.Kinh Th Lng Nghim l mt b chn kinh

23

Lng Nghim Gii 2013


15.Nhn duyn A Nan b nn

[9]

24

Lng Nghim Gii 2013


16.Ba ln lun hi hin i ca A Nan

[10]

25

Lng Nghim Gii 2013


17.Tam thn Pht

[11] [12]

26

Lng Nghim Gii 2013


18.Ba loi thin
Tam ma

Sa ma tha
T gc

Samatha (skt)

Sampatti (skt)

Vit dch

-Thin ch
-Thin nh
Tch tnh
Sa ma tha .

X-ma-tha ,
Xa-ma- .

-Thin qun
-Thin tu
Qun chiu
Tam-ma-bt- ,
Tam-ma-bt- .

Ch ,
tch tnh ,
nng dit .

Ch ,
chnh th,
chnh nh hin tin,

Hn dch [2]
Hoa ng [2]

Ch qun ,
nh hu ,
tch chiu ,
Tnh cht [11]

minh tnh .
Tch tnh: Thin nh cc tnh.

Trng thi [14]

-Bung b ht vng tng.

Phng php
chung [2]

-N lc gng sc dng cng nn, nh ch


tm thc, khng cho pht khi vng tng.

Giai on [7]
Phn loi [10]
Cc on trong
kinh [7]
So vi Thin
Thai Tng [11]
V nh [11] [15]

Kin o
L thuyt
A Nan tha thnh ln u.
-> Tr li cc nghi vn ca Ph Lu Na.
Khng qun.

-Qun chiu (vd: 12 nhn duyn hoc T diu )


vin ly hn trm, tro c, khin cho thn tm c c
trng thi an ho bnh ng.
Tu o
Thc hnh
Hai ngha quyt nh.
-> Cng nng thn ch.
Gi qun. (qun cc php u gi)

Gng soi cc tng.

La m huyn ha m dn dn tng trng.

27

Huyn ha: Thin nh pht dng bin ha. L thin


qun ty duyn bin hin.
-Thy r thn, tm v cnh gii l gi, l huyn ha.

Thin na
Jhana (p)
Dhyana (skt)
-Ch-Qun ng tu [2] [13]
-nh Tu song tu [13]
T duy tu
Dhyna .
Kh c,
cng c tng lm,
t duy tu.
Tnh l. (Tn dch)
Tch dit: Thin nh la nng s i i. L
qun cc php phi khng phi gi m v tr.
-Trong bung x tt c vng tng, ngoi
khng dnh mc cnh, tr v sng vi
Tnh gic ca mnh.
-Dng tm t duy v qun tng theo
di s n v i, sinh v dit ca tng.
Nhp o
ng dng
12 nhn in o.
-> Tng kt 50 m ma.
Trung o qun.
m thanh n trong chung trng.

Lng Nghim Gii 2013


19.By ln tm tm
STT
1

2
3
4

Chp v
tm
Trong
thn.

L do chp

Phn chng

V d thn tm

Ai cng ngh Tm phi bit trong thn c g. (tri thc t)


vy.

Tm phi bit tim


gan t v, mng tay
mc, tc di ra, gn
chuyn,
mch
nhy
Ngoi
Do tm khng Thn v tm ring cch, ci ny bit th ci kia khng bit. (tri thc Mt thy, tm phi
thn.
trong thn.
t)
khng bit.
Np sau A Nan ngh.
Tm phi thy con mt. (tri thc t)
mt.
Nhm
Tng ph Nu ci Nu bng ti khng bn trong thn. (tri gi thit)
mt thy trong th ti, b thy Nu bng ti bn trong thn.
ti l thy ni
khiu trc -> Ci g ti cng phi l tam tiu, ng tng. (tri thc t)
trong
huyt ngoi mt:
Nu m mt khng thy mt. (tri thc t)
thn.
th sng.
-> khng c ci thy vo trong. (tri gi thit)
Nu m mt thy mt.
-> mt v tm l lng gia h khng. (tri thc t)
-> tm v mt khng thuc v mnh
-> thuc v ngi khc. (tri thc t)
Nu ci bit ch mt hoc tm.
-> Ci ny bit th ci kia khng bit (tri thc t)
Nu c tm v mt u bit
-> c 2 ci bit,
-> 1 thn thnh 2 Pht. (tri thc t)
Nu ci b thy khng trc mt:
Khng thy. (tri thc t, tri gi thit)

Hp vi Pht dy: D Nu tm khng c t th:


ch no t
sinh n n -> khng th ha hp. (tri gi thit)
lin sanh cc php sinh

28

Gii 19 (tm khng


t th) cng trn th
7 (vt c tm

V d cnh
Ngi
trong
ging
ng, thy trong ging
ng trc, ri nhn ra
ca mi thy cnh
ngoi.
1 ngi n, cc ngi
khc khng no.
p chn lu ly ln mt,
thy ni sng ln chn.

Lng Nghim Gii 2013


ch y.

d php sinh
n n cc th
tm sinh.
Nu
Nu tm bit nga trong thn ra
tm c -> Nh trong thn ra th li phi thy bn trong
t th:
Nu tm bit nga t bn ngoi vo
-> Trc ht phi thy ci mt. (tri thc t)
Nu tm c mt th
-> khi bit tt c phi cng bit. (tri thc t)

Mt
l
thy, tm
l bit.
gia.
Pht
dy:
Tm chng
ph i tr ng
c ng
hng
ph i ngoi.

29

khng t th nhn
bit) hp li c.

Ly tay gi chn
-> t chi u bit
-> khng bit gi
ch no. (tri thc t)

Nu tm c nhiu th
-> thnh ra nhiu ngi,
-> cn bit ci th no l th ca mnh. (tri thc t)
Nu th y cng khp c mnh
-> khng bit ch gi. (tri thc t)
Chm u v chn
Nu th y khng cng khp
-> khng th bit 2 ch x ra cm gic cng lc. (tri thc ng thi, h u
t)
bit, l ra chn phi
khng bit.
Mt ngi cht thy Khi trong phng, ci
Nu mt thy c
-> T cn thy m khng cn thc. (tri thc t)
c.
ca c thy c.
Nu im gia thn:
- ngoi da th chng phi l gia;
- gia th ng nh trong. (tri gi thit)
Nu
Nu chng th nu ra
->th ng nh khng c; (tri gi thit)
im
gia Nu c th nu ra
cnh:
->chng nh c ch no. (tri gi thit)

Cm cy nu lm chnh
gia, nhn t ng th
n Ty, nhn t Nam
th n Bc.

Lng Nghim Gii 2013

Mt (c
phn
bit) gp
sc trn
(v tri),
duyn
sanh nhn
thc
(tm).
Khng
dnh mc
vo u
c.

30

Pht dy.

Nu bao gm c cn v trn
->cn (bit) trn (v tri) u bit
->ln ln
(tri gi thit, tri thc t)
Nu khng bao gm c cn v trn
->gia ca 2 ci no?

Pht ni: T
tnh hiu bit
phn
bit
hng ph i
tr ng
hng
ph i ngoi,
hng ph i
chng
gia,
u hng c
ni ch. Ht
th
u
hng
dnh
mc gi l
tm.

Nu khng c ci khng dnh mc


->Dnh mc (tri gi thit).
Nu c ci khng dnh mc.
->ci c tng
->c dnh mc. (tri gi thit)

Lng ra, sng th


khng c tht.

Lng Nghim Gii 2013


20.

Cn bn 1
Cn bn sinh t t v th
Vng tm
Tm phan duyn
Ci bit suy ngh tm kim
Thc tm phn bit
Cc tn gi

Hai th cn bn

Cn bn 2
Nguyn th thanh tnh B Nit Bn t v th
Chn tm
Thc tinh nguyn minh
Bn thc, Bn tm, bn kin, bn vn, bn gic, bn tri
Tnh thy (Tnh bit)
Kin tinh nguyn minh
Thc tinh nguyn minh
Nh Lai Tng
Php thn
Chn nh
Pht tnh

31

Lng Nghim Gii 2013


21.Phn bit chn vng
STT
Chp
1
Ci suy ngh
l tm.

Suy
ngh
khng phi
tm
-> ng vi
cy
,
khng
c
tm?

32

Khai th

V d
-khin con i Pht xut gia.
-khin con phng s hng sa ch Pht.
-dng mnh hnh nhng php s kh lm.
-bng php, vnh thoi thin cn.

-ci suy-ngh khng phi l tm


l ci tng vng tng ca tin-trn,
lm m-lm chn-tnh
nhn n m b tnh nguyn thng nn chu lun-hi
-cc php pht sinh u do t tm biu hin.
Nhn qu v th gii u nhn ni tm m c th tnh (hin hu).
-Mi s vt hin hu trong th gii khi gn xt ci gc ca n, mi -ngn c, l cy, si dy, nt tht n h khng
th u c th tnh, tn gi v dng mo.
Bn tm thanh tnh sng sut nhim mu ny (c cho l bn
cht ca tt c mi tm nim) t n phi c th tnh.
i trn khng m, la trn khng mt, l chn tm.
A Na Lut khng mt m thy.
Rng Bt Nan khng tai m nghe.
C Cng Gi khng mi m ngi.
Kiu Phm Ba li tru m bit v.
Thun Nh a khng thn m xc.
Ca Dip dit thc m bit tam thin i thin th gii.
=> 6 cn khng i 6 trn m tnh linh gic vn hin tin.
-Tai phi i m thanh mi nghe, mt gp sc mi phn bit.
i trn lin m, la trn lin mt, l vng tm.
Tin-trn khng thng-tr,
-Du ngi yn lng ch gi mt u nhn, cnh u nhn cng
Tm v php-thn nu nng vo tin-trn th cng on-dit.
l tin trn nh s. (nh trung thc c u thc)
Ai l ngi tu chng v sinh php nhn?
-nh lng ra sng th.

Lng Nghim Gii 2013


22.Mi ln khai th tnh thy
STT

Tnh
cht [7]

Chng
tha
thnh
A nan

Kin
tinh l
tm linh
gic

Kiu
Kin
tinh bt Trn
Na
ng

33

Nghi/Co

L do

V d/Din gii

-Khng c tay th khng c nm tay,


-Nhng ngi m vn thy bng ti.
-> nh ngi sng thy trong phng ti.
-> Nu thp n m thy th n thy ch khng
phi mt thy.
-A-nan cng vi -Chn tm dng tr, vng tm -Khch:
i-chng,
tm khng dng tr.
dng chn ngh
cha khai-ng.
n mt ba.
-> li ln ng.
~-> ch th chng i u.
-Chn tm trong lng, vng tm -Trn: ma va tnh, mt tri chiu qua khe ca,
lay ng.
lm hin r cc ht bi trong h khng.
Bi trn lay ng,
h khng yn lng.
-Bn tay xe nm, tnh thy th khng.
-u thy ho quang chiu ti nn ng, tnh thy
cn khng c nim dng ch, lm sao c ng.
-A nan khng bit
chn tm thng
tr.

Ghi ch
-T tnh l tnh
thy bit.

-T tnh l ch.

-T tnh bn v
diu ng. [12]

-T tnh vt
ngoi tnh-ng.

Lng Nghim Gii 2013


3

Ba T -Ca-chin-din,
-Thn hin nay s b bin hoi.
Kin
Nc
T
-la-chi-t
ni
tinh bt
thn ny cht ri l
dit
mt hn v gi
l Nit-bn.

-T tnh bn v
sanh dit. [12]

A nan
Kin
tinh vin
mn

-Chnh:
theo
tnh;
-o: theo cnh;
[2]
-Tnh thy chng
c
chnh/o;
cnh trn c. [2]
-T tnh nng
sinh vn php.
-T tnh bn t
c tc.

34

-Tm: Tng nim di i khng dng


-> nh la tn thnh tro, dn tiu tan.
-Thn:
B: da d ti nhun;
Trng thnh: kh huyt sung mn;
Gi: hnh sc gi yu kh gy, tinh thn khng
cn sng sut, tc bc mt nhn, sng chng
cn bao lu.
-> Qun thy: m thm thay i tng st-na,
khng dng ngh.
-Ci thy chng khc, chng bin -Ci thy sng Hng lc 3 tui v 62 tui chng
i, chng chu sinh t.
khc.
-Ci thy nghe
-Chng sinh gi bn tay xe ra ch xung l
tht khng sinhnghch, ch ln l thun.
dit.
-> Sao Th-tn li
bo chng con b
-Vng phn bit ra thn Pht gi l chnh bin tri,
mt chn tnh, lm
thn mnh gi l tnh in o.
vic tri ngc?
-Sc, tm, cc duyn, cc tm
s s cng cc php s duyn,
u do tm bin hin.
diu minh chn tinh diu tm ->
thn + tm.
Nghip tng: M mui -> h
khng.
Chuyn tng: Ti tm -> sc.
Hin tng: Sc + vng tng > thn.

Lng Nghim Gii 2013

A nan
Kin
tinh v
sanh

35

-Nhm cc duyn dao ng bn


trong,
-> rong rui theo cnh vt bn
ngoi,
-> nhn tng m mt lng xng
lm tm tnh.
-> nhn lm tm trong thn
-> Chng bit rng t sc thn cho
n ni sng h hng v th gii
u l vt trong diu minh chn
tm.
Dng tm phan -Tm phan duyn ch nghe c
duyn nhn bit php s duyn, khng nghe c
php Pht dy.
php tnh.
-> Cha dm nhn
tm vn thanh
tnh sng sut vin
mn thng tr
l tm tnh xa -Nu ci phn bit m thanh l
nay hng c.
tm, th khi tch ri ci m
thanh, n phi c tnh phn bit.
-> nhng tm tnh ca ng u
c ch tr v ni xut pht, vy
ly g lm ch?

-B trm ngn bin ln trong lng,


-> ch nhn mt hn bt ni m cho l ton th
bin ln.

Ngn tay ch trng: nh ngn tay thy c mt -T tnh bn v


trng.
sanh dit. [12]
-> Nu nhn ngn tay l mt trng:
-qun mt trng
-qun ngn tay
-khng bit sng
-khng bit ti
-Nh ngi khch ng tr trong l qun, tm ngh
ri i, khng dng li mi; m ngi ch qun th
chng i u, nn gi l ch.
-Khi mt tri ln th c nh sng, gia m khng
trng my m m mt th ti tm; ch c cc ca
th thy thng sut, ch c tng ngn th thy bt
lp; ch phn bit c th thy cnh s duyn,
trong ch trng rng, ton l h khng; cnh
tng m mt khi bi dy ln; ma tnh tri quang
li thy trong lng.
ci sng tr v cho mt tri.

Lng Nghim Gii 2013


Ci ti tr v cho m ti,
thng-sut tr v cho cc ca,
ngn-bt tr v cho tng nh,
sc-duyn tr v cho phn-bit,
rng trng tr v cho h-khng,
m-mt tr v cho bi,
trong sng tr v cho tri tnh,
th gian khng c ra g my loi y.
-> Ci thy khng tr v u.
-> Cc th c th tr v c,
ng nhin chng phi l
ng. Ci khng tr v c,
chng phi ng th l ai?
-> Ci thy cha hn l chn
tm nhng cng l chn tm.
-Tng t: nhn, ngi, nm
-Nhm Cu-x-ly: minh l
Ri cc php trn, khng cn tnh
phn bit; ci phn bit u khng,
chng phi sc, chng phi khng.
6

A nan

Kin
tinh
chn
ng

36

-Nh ly tay di mt, thy 2 mt trng, tht ra ch


c 1.
Minh tnh, Minh s, T tnh , T tnh. Phi S
lun (Sakhya) ch trng y l nguyn nhn
cn bn sinh dit bin d ca cc php, l th
nht trong 25 (Nh thp ng ).

-Tuy bit tnh thy -Cnh gii thy c khc nhau -A nan nh Pht thy c i S thin.
ny khng tr v tng bc chng.
-A-na-lut- thy ci Dim-ph-.
u. Nhng lm
-Cc B-tt thy trm ngn th gii.
sao bit n l chn
-10 phng Pht thy cc ci tnh nh s vi
tnh ca mnh?
trn.
-Chng sinh thy khng qu gang.

Lng Nghim Gii 2013


-Cnh tng khc nhau u l tin -cung in ca T thin vng, v xem khp cc
trn phn bit ngn ngi.
loi trong nc, trn t, trong h khng, tuy c
nhiu hnh tng ti sng khc nhau.
-Nhng vt thy c khng -t cung nht nguyt, n c by ngn ni bng
phi ta.
vng, my ni chim bay, gi ng bi m, rng
cy, ni sng, rau c, ngi th.
-Vt th t c sai bit, tnh thy -tnh cht ca cc vt xa gn tuy c sai khc, cng -T tnh bn t
chng khc.
u l do tnh thy thanh tnh ca ng nhn thy thanh tnh. [12]
-Tnh thy l ca ng.
c.
-Ci thy khng phi l vt.
-Nu tnh thy l vt th ng cng c th thy
c tnh thy ca Nh Lai.
+cng thy s Thy
ch Thy c:
vt gi l thy khng thy -> n khng phi
ci thy
ca
Nh l tng ca ci
khng thy kia.
Lai?
Khng
thy
c:
-> ci thy khng
phi l vt
-> ci thy l ng
-Nu ci thy l vt,
-> khi ng thy vt th vt cng
thy ng.
-> th tnh xen tp
-> ng vi Nh Lai cng c th
gian u khng an lp c
-Nu khi ng thy l chnh ng
thy, ch khng phi ti, th ci
thy cng khp chnh l ng.

37

Lng Nghim Gii 2013


7

A nan
Kin
tinh tu
duyn
bt bin

-ci thy rt ln
thnh nh?
-hay b tng vch
xen vo gia lm
cho dt on?
-Tt c cc th trong ngoi, ln
nh trn th gian u thuc v tin
trn.
-Tnh thy bao trm khp mi
ni, khng c gin, khng mt
ni.

-nu mun nhn ra tnh chng


vung trn, th ch cn tr b ci
vung ca vt.
-Nu tnh thy rt li.
-> khi trng xa, tnh thy gin ra.
(tri gi thit)
-Nu tnh thy t on.
-> khi ghp li th thy du ni.
(tri thc t)
-b vt xoay chuyn: Chng sinh
t v thu n nay, m mnh l vt,
lc mt b n tm, nn trong y xem
c ln nh.
-chuyn c vt: ng Nh Lai.
Th n t
trn y sng sut, l

38

-khi xem bo in T thin vng, ci thy ny


bao trm c ci Ta-b.
-Quay v tinh x ch thy vn cha.
-Ni ging ng thanh tnh th ch thy hnh
lang.
-Trong vt hnh +vung c nh:
-Ty duyn bt
vung, thy h -> khi trong vt trn, h bin.
khng c hnh khng chng trn. (tri thc
vung.
t)
+vung khng c nh:
-> khi trong vt vung, h
khng chng vung. (tri
thc t)
-th h khng vn chng vung;
-> khng cn b tng vung ca h khng.
-Nhn mt tri.

-Xoi 1 l nh trn tng.

-Trn u my lng c th cha trn c c i nc -T tnh bn t


trong mi phng .
c tc. [12]

Lng Nghim Gii 2013


o trng bt ng.
8

A nan
Kin
tinh bt
nh

39

-Tnh thy l chn -Nu tnh thy trc mt


tnh,
-> c ch ,
-> n phi ngay -> ch ra c. (tri thc t)
trc mt.
=> Ci thy khng phi ngay
trc mt.
-Tnh thy l -Nu vt l ci thy,
mnh,
-> vt l ci thy,
-> thn tm mnh -> khng cn ci g l vt. (tri
thc t)
l vt g?
-Thn tm chng => Vt khng phi ci thy.
phi chn tnh
-> Khng th ch ra tnh thy t
-> sao thn tm ni vt.
phn bit c s -> khng vt no l ci thy.
vt?
-> Nhng ci ch c u l vt,
khng phi ci thy.
Nu vt khng phi l ci thy
-> khng thy c vt (tri thc
t)
-Khng c vt g khng phi l
ci thy.
-trc mt u l Tm li:
chn tnh,
-Nu vt khng phi l ci thy
-> kin tinh sao
-> khng thy c vt (tri thc
khng phn bit t)
c thn?
-Nu vt l ci thy
-Tnh thy l mnh,
-> n khng l vt (tri gi thit)
thn khng l mnh

-rng sui, nh ca; mt tri mt trng, sng -Khng c g l


Hng; rng cy, ni c chiu sng, tng vch, ci thy (phi th).
h khng; c cy, my lng...

-h khng

-ging ng Trng Cc, sng Hng, -mt tri mt


trng l vt.

-vn rng, mt tri mt trng, cc loi vt tng -Khng c g


sai khc.
ngoi ci thy
(th).

-cy, h khng.

-Vt ngoi thy


v ngoi ci
thy.

Lng Nghim Gii 2013


->"Vt th
mnh" sao?

Vn
-cha r ch 2
Th S ngha phi v
Li
chng phi ca
tnh thy v sc
khng.

A nan

Kin

40

-Khi 10 phng Nh Lai v cc


i B-tt t an tr trong chnh
nh, ci thy v cnh b thy u
l tng tng.
-> khng nn hng ngoi tm
cu.
-Ci thy v cnh b thy ny
u vn l th gic ng thanh tnh
sng sut nhim mu.
-> Trong y khng c hai tng
phi v chng phi.
-> Tnh thy, h khng v tin
trn u nh vy.
-Cc php vn l chn tm vin
mn thanh tnh v thng gic
ng sng sut nhim mu,
-> vng lm ra sc-khng v thynghe.
-> ci thy v trn cnh cng cc
th pht minh ra c u l
vng tng,
-> trong y khng th ch ra ngha
phi v chng phi.
=>Tnh gic sng sut nhim mu
vt ra khi ci ch ra c v
ci chng ch ra c.
-Tnh gic so vi -Tnh gic khng phi t nhin.

-nh hoa m gia h khng.

-Nh Vn Th l
Vn Th, chng
c Vn Th tht
hay chng tht.

+Nu c mt Vn Th khc
l Vn Th tht,
-> c 2 Vn Th.
+Nu Vn Th khng phi
l Vn Th.
-> tri thc t.

-Mt hoa nhn thy 2 mt trng,


-> Ch c 1 mt trng
-> vn khng c ci no l tht hay chng tht.

-T nhin: Ch trng mi vt khng cn g m

-Chn tm bt
nh. [16]

Lng Nghim Gii 2013


tinh siu
tnh
(vt
ngoi
tnh
chp)

41

cc thuyt ngoi
o v nhn duyn
th c g sai khc?

-> tnh thy ly g lm t th?


t nhin sinh ra. [2]
sng -> khi ti chng thy
ti.
ti -> khng thy sng.
khng -> khng thy ngn.
ngn -> khng thy khng.
-Tnh
gic -tnh thy nhn -Nhn duyn: Mi th u c nguyn nhn v tr
duyn hnh thnh. [2]
khng phi g m thy?
nhn duyn. sng -> khng
thy c ti.
ti -> khng
thy c sng.
khng -> khng
thy c ngn.
ngn -> khng
thy
c
khng.
-tnh thy duyn
g m thy?
sng -> khng
thy c ti.
ti -> khng
thy c sng.
khng -> khng
thy c ngn.
ngn -> khng
thy
c
khng.

Lng Nghim Gii 2013


-Tnh thy:
khng phi nhn/duyn,
khng phi t-nhin/khng
t-nhin,
khng c ngha "khng
phi" (phi) / "khng khng
phi" (bt phi),
khng c ngha "tc l"
(th) /"khng tc l" (phi
th).
=> La tt c tng, tc tt c
php.

Th tn thng
dy cc t-khu:
tnh thy g
4 th nhn duyn:
nh n
ni
h
khng,
nh n ni sng
nh n ni t
v nh n ni t.

42

-Nh Lai ni cc tng nhn


duyn trong th gian, chng phi
l nht ngha.
-Thy
-> nh c nh sng.
-Khng thy
-> khng thy bng ti.
-> vn thy ti. (tri gi thit)
-Khi thy g th ci thy khng
phi l n.
-Khi thy (bit) c tnh thy,
th tnh thy khng phi l ci
(b) thy. Tnh thy cn vt xa
c ci thy v ci thy cn khng
th bt gp tnh thy c.

-Minh ca Phm ch Ta-t -ca-la: Trong trng


thi ti tm hn n bt ng, khng nhn bit ci
g ht thy. [2]
-cc thuyt ca ngoi o u hi v.v..., ni c
mt chn ng trm khp c 10 phng.

-b mt bn tm,
+ nhn cc danh tng h lun th gian
-> vng khi phn bit
=> ly tay chp bt h khng.

=> c hai trng hp u gi l thy.


-> 2 tng sng ti t xm ot nhau,
-> sng/ti khng nh hng tnh thy.

-sng, ti, khng, ngn.


"Kin kin chi thi, kin phi th kin, kin du ly
kin, kin bt nng cp".

Lng Nghim Gii 2013


10 Kin
tinh
cha
phi
kin
tnh

A nan

43

Cha r :
nhn duyn,
t nhin
ha hp
chng ha hp,
+ ci thy chng
phi l tnh thy
cng thm m
mui.

-tt c chng sinh lun hi trong ngay pht sinh,


th gian do 2 th vng kin in ngay m nghip lun chuyn.
o phn bit:
-nhm mt, nhn -Nu l sc ca n,
1. Bit nghip vng kin.
n thy c vng -> ngi khng la thy. (tri
trn 5 mu.
thc t)
-Nu l sc ca ci thy,
-> ci thy thnh sc,
-> ngi la thy bng trn
th khng phi l sc (tri gi
thit)
-Nu bng trn t c ngoi
ngn n,
-> khi trng qua mi vt u
c bng trn hin ra; (tri
thc t)
-Nu bng trn t c ngoi
ci thy,
-> khng th thy bng trn
c. (tri thc t)
-Sc tht ni ngn n,
-> ci thy b bnh lm ra c bng trn.
=> C ci bng trn v ci thy bng trn u l
bnh la.
-Nhn thy c bnh la
-> ci nhn thy khng phi l bnh;
-> khng nn ni rng bng trn l ngn n hay
l ci thy,
-> trong cn c bnh la khng phi ngn n,
khng phi ci thy.

Lng Nghim Gii 2013


-nh mt trng th 2:
-> khng phi trng m cng khng phi bng.
-> vn khng c,
-> c l do ng tc di mt (lm l mt).
-> nn khng th gn cho n:
+"phi" hay l "khng phi" mt trng.
+ l hnh trng, hay khng phi hnh
trng.
+ l ci thy, hay ra ngoi ci thy.
2. ng phn (cng nghip) vng -nu trong mt ring ngi trong mt nc
chu nh, ch c 2
kin.
ng cm c duyn,
nc
-> chng sinh trong nc
thy tt c nhng cnh gii
khng tt ;
chng sinh nc bn kia,
-> vn khng thy v cng
khng nghe.
-tm
gic bn gic khng
trong bnh
ng
sng
mi tht l nhn
sut
(gic
ra tnh thy
minh,
bn
(kin tnh).
gic
minh
tm) r bit
cc duyn th
khng bnh.

44

Lng Nghim Gii 2013


-> phn ci Chn
tm
thy (nng
chng phi bng
ci thy, nghe,
kin,
gic
kin), cnh
hay, bit vn b
bnh.
vt b thy
(s kin) m
thnh bnh
nhm.
-> thy ni
sng,
ci
nc v cc
chng sinh,
u do ci
thy b bnh
t v thu m
thnh.
-chng sanh = diu tm sng t
v lu + bnh duyn h vng
ca kin/vn/gic/tri
=> ha hp vng sanh, ha hp
vng t.
~=> xa ri cc bnh duyn
nng/s [9], ha hp/chng ha
hp [2] [4]
-> chng sanh 10 phng ng
chung bn th cng mt tm tnh
nhim mu
-> vin mn tnh B trong bn
gic thng tr ca mnh.

45

Bit Pht tnh vn l bnh, phi c thy Pht


tnh mi ht bnh [4]
Bn cht ca tnh thy l: tnh kin gic minh,
kin tinh minh gic, thanh tnh bn nhin, chu
bin php gii. [9]

Vng kin bit nghip -> ngi bnh la thy


ngn n c vng trn nm mu.
Vng kin cng nghip -> chng sanh cng
thy nhng hin tng bt thng.
=> u do vng kin t v thu pht sinh.

-"Kin kin chi


thi, kin phi th
kin, kin du ly
kin, kin bt
nng cp". (on
9)

Lng Nghim Gii 2013


-bn gic sng sut nhim mu Tnh thy thanh
(tnh gic) chng phi nhn tnh nhim mu
duyn/t nhin, ( ni trn)
-ci ngun ca tnh gic y vn
chng phi ha hp m sinh.

46

Nu ha cng vi sng,
->khi thy sng, ci sng
hin trc mt,
->Ha: nh sng xen ln vi
ci thy
Nu c th phn bit
c tng ca ci thy,
-> hnh tng ci xen tp:
Nu chng l ci
thy,
-> khng hy c sng
(tri thc t, gi thit)
Nu chnh l ci
thy,
-> ci thy thy ci thy
(tri thc t)
Nu ci thy cng
khp,
-> khng ha vi ci
sng. (tri gi thit)
Nu sng cng
khp
-> khng th ha vi
ci thy. (tri gi thit)
Nu khng th phn bit
c tng ca ci thy,
-> Ci thy khc vi ci
sng, khi xen tp, phi mt
tnh sng.

-Ha: hai th
pha trn ha tan
ln vi nhau.
-Hp: nh khi
em ci np t
va kht trn
ming ni vy.
Np v ni
hp thnh mt.
[2]

Lng Nghim Gii 2013


-> khng thy sng (tri
thc t, gi thit)
Nu ha cng vi ti
Tng t.
Nu ha cng vi thng
Tng t.
Nu ha cng vi bt
Tng t.
Nu hp vi sng
-> khi ti n, tng sng
mt,
+ ci thy ny khng hp vi
ti,
=> khng thy ti (tri thc
t)
~-> Nu thy ti m khng
hp vi ti, m hp vi
sng,
+ khng thy c sng,
=> khng hp vi sng v
ni sng khc ti.
Nu hp vi ti
->Tng t.
Nu hp vi thng
->Tng t.
Nu hp vi bt
->Tng t.
-tm gic ng -ci ngun ca tnh gic y vn Tnh thy nhim Nu chng ha cng sng
nhim mu khng chng phi khng ha hp m mu
-> gia ci thy v ci sng

47

Lng Nghim Gii 2013


ha hp cng cc sinh.
duyn trn v cc
tm nim ngh
suy?

48

phi c ranh gii.


-> ch ra c 2 bn v ranh
gii.
-> bn ci sng khng c ci
thy, th hai ci chng tip
xc c vi nhau.
-> Ci thy t chng bit
tng sng u
-> khng thnh lp c ranh
gii (tri gi thit)
Nu chng ha cng ti
->Tng t.
Nu chng ha cng thng
->Tng t.
Nu chng ha cng bt
->Tng t.
Nu chng hp vi sng
-> ci thy v ci sng c
tnh tri nghch nhau.
(nh l tai v ci sng khng
tip xc vi nhau c.)
-> Ci thy chng bit tng
sng u.
-> khng phn bit c r
rng ngha hp hoc khng
hp (tri gi thit)
Nu chng hp vi ti
->Tng t.

Lng Nghim Gii 2013


Nu chng hp vi thng
->Tng t.
Nu chng hp vi bt
->Tng t.

49

Lng Nghim Gii 2013


23.Vn php quy v Nh Lai Tng

Vng

Tng qut
-Tt c cc tng huyn ha ni tin trn,
ngay sinh ra, ngay dit mt.

Chn

50

Chi tit
Tnh cht
ng m (xem bng Thu ng m v -Huyn vng nn gi l tng,
-> khi nhn duyn ha hp th h vng sinh ra,
Nh Lai Tng)
-> khi nhn duyn tch ri, h vng gi l dit.
lc nhp (xem bng Thu lc nhp
-tnh chn tht vn l th gic ng sng sut nhim mu.
v Nh Lai Tng)
-> Sinh, dit, n, i, vn l Nh Lai tng thng tr
thp nh x (xem bng Thu thp
sng sut nhim mu,
nh x v Nh Lai Tng)
-> l tnh chn nh vi diu trn khp, khng lay ng.
thp bt gii (xem bng Thu thp
-> Trong tnh chn thng y m cu nhng ci n/i,
bt gii v Nh Lai Tng)
m/ng, sinh/t hon ton khng th c.
tht i (xem bng Thu tht i v
Nh Lai Tng)

Lng Nghim Gii 2013


24.Thu ng m v Nh Lai Tng
STT

Sc

ngha

Nhng ci c
hnh tng, vt
th.

Th

Tip nhn, lnh


hi.

Tng

Nim tng,
ngh tng.

Hnh

Bin dch, vn
ng.

51

V d

L do
+nu t h khng n,
-> tr v h khng
-> c ra vo
-> h khng khng phi h khng
-mt thng nhn tri trong, nhn
-> khng th dung cha hoa m. (tri gi thit)
lu mi, thy hoa m trong h
Nu thy c
khng.
+nu t mt
-> khi tr v mt phi thy mt. (tri thc t)
ra.
Nu khng thy c
-> tr v mt
-> khi ra lm m h khng,
Khi v lm m mt. (tri thc t)
+nu t h khng n,
-> xc chm vi thn.
-> h khng chn la ch xc chm. (tri thc t)
-xoa hai bn tay, trong lng bn
tay vng sanh cc tng trn, rt, +nu t bn tay ra.
-> khng i 2 bn tay hp li mi c. (tri thc t)
lnh, nng.
+nu t lng bn tay ra
-> khi hai tay ri nhau th cm xc phi tr vo.
-> cnh tay, c tay, xng ty bit cm xc ra vo. (tri thc t)
+Nu ting chua t me sinh ra.
-> me t ni c. (tri thc t)
+Nu t ming vo.
-nghe me chua, chy nc bt.
-> ming nghe ting. (tri thc t)
+Nu ring tai nghe.
-> tai tit nc bt. (tri thc t)
-ng trn dc cao, lng bn chn
Tng t.
cm thy rn rn.
-dng nc chy mnh, cc ln +Nu do h khng sinh
sng ni tip, lp trc lp sau -> 10 phng thnh nc.
chng vt khi nhau.
-> Th gii b chm. (tri thc t)

Kt lun

-khng tht, vn
chng phi nhn
duyn, chng phi
tnh t nhin. (v
sanh)
-l biu hin ca
chn nh mu
nhim t Nh Lai
Tng

Lng Nghim Gii 2013

Thc

52

+Nu do nc m c
-> Dng nc khng l nc. (tri thc t)
+Nu l tnh nc
-> khi sng lng th khng cn nc. (tri thc t)
+Nu la h khng v nc
~-> h khng vn chng c trong v ngoi;
~-> ngoi nc ra vn chng c dng nc.
+Nu h khng t phng kia ti
-ly mt bnh tn gi, bt kn hai
-> phng kia thiu i 1 cht h khng. (tri thc t)
Phn bit, xem
u li, trong ng y h khng,
xt, suy tnh,
em i xa ngn dm, n cho +Nu h khng t phng ny vo
tm kim.
-> khi m ming bnh ra phi thy h khng i ra. (tri thc
nc khc.
t)

Lng Nghim Gii 2013


25.Tm tt Lc Nhp, Thp Nh X v Thp Bt Gii

Thp bt gii

53

Thp Nh X
(Thp nh nhp)

Lc Trn
(Lc cnh)
phm tnh l nhim
Lc Cn
(Lc Nhp)
ni cc chc nng tri gic pht xut
Lc Thc
to nn s phn bit

Sc

Thanh

Hng

Xc

Php

Nhn

Nh

Thit

Thn

Nhn Thc

Nh Thc

T Thc

Thit Thc

Thn Thc

Thc

Lng Nghim Gii 2013


26.Lc Nhp thu v Nh Lai Tng
STT Nhp
V d
1
Nhn -mt nhn lu b mi.

Nh

54

L do
-Ci thy pht sanh bn trong nhn hai th
vng trn sng v ti, thu nhp cc trn
tng.
-> ri sng ti, khng c t th.
-Nu ci thy t sng n,
-> ci ti bin mt,
-> khng thy c ti. (tri thc t)
-Nu t ti n,
-> ci sng bin mt,
-> khng thy c sng. (tri thc t)
-Nu t mt sinh ra,
-> phi c th tnh ring
V khng c sng v ti. (tri thc t)
-Nu t h khng ra,
-> khi xoay tr v li, phi thy c con
mt. (tri thc t)
-Nu t h khng thy c
-> khng quan h g n nhn nhp (con
mt)
-> mt khng thy. (tri thc t)
-bt cht hai l tai, lu -Ci nghe pht sanh bn trong nhn hai th
thnh mi, nghe trong u vng trn ng v tnh, thu nhp cc trn
pht ra m thanh.
tng.
-> ri ng tnh, khng c t th.
-Nu ci nghe t tnh n,
-> ci ng bin mt,
-> khng bit c ng. (tri thc t)

Kt lun
-Con mt v tng mi mt
u l b-.

Kt lun chung

Nhn
Nh
T
Thit
Thn

-h vng, vn chng phi nhn
duyn, chng phi tnh t nhin.
(v sanh)
-l biu hin ca chn nh mu
nhim t Nh Lai Tng
-C l tai v ci mi mt u
l tnh b-, do chm ch
m pht ra tng mi mt.

Lng Nghim Gii 2013

-bt cht hai l mi, lu


thnh mi, nghe c cm
gic lnh,
-> phn bit c: thng,
bt, rng, c; thm,
thi,

55

-Nu t ng n,
-> ci tnh bin mt,
-> khng bit c tnh. (tri thc t)
-Nu t tai sinh ra,
-> phi c th tnh ring
V khng c ng v tnh. (tri thc t)
-Nu t h khng ra,
-> c tnh nghe th khng phi l h khng
na. (tri gi thit)
-Nu t h khng nghe c
-> khng quan h g n nh nhp (l tai)
-> tai khng nghe. (tri thc t)
-Ci ngi pht sanh bn trong nhn hai th
vng trn thng v bt, thu nhp cc trn
tng.
-> ri thng bt, khng c t th.
-Nu ci ngi t thng n,
-> khi bt th bin mt,
-> khng bit c bt. (tri thc t)
-Nu t bt n,
-> khi thng bin mt,
-> khng bit c thng.
-> khng bit mi thm thi. (tri thc t)
-Nu t mi sinh ra,
-> phi c th tnh ring
V khng c thng v bt. (tri thc t)
-Nu t h khng ra,
-> khi xoay tr v li, phi ngi c mi.
(tri thc t)

-C ci ngi cng tng mi


mt u l th tnh b-, do
chm ch m pht ra tng
mi mt.

Lng Nghim Gii 2013

Thit

Thn

56

-li lim mp, lu sinh


mi, bnh th thy ng,
khng bnh th thy ngt.
-> Do nhng cm gic
ngt, ng m hin by
tnh nm,
-> khi khng ng (khng
lim mp) th thng thy
tnh nht.

-dng bn tay lnh chm


bn tay nng.
-Nu bn tay lnh/nng
thy lnh/nng nhiu hn,
th bn tay nng/lnh s
lnh/nng theo;
-> do cm xc nhn bit

-Nu t h khng ngi c


-> khng quan h g n t nhp (mi)
-> mi khng ngi c. (tri thc t)
Ci nm pht sanh bn trong nhn hai th
vng trn nht v ngt ng, thu nhp cc
trn tng.
-> ri nht v ngt ng, khng c t th.
-Nu ci nm t ngt-ng n,
-> khi nht th bin mt,
-> khng bit c nht. (tri thc t)
-Nu t nht n,
-> khi ngt-ng bin mt,
-> khng bit c ngt-ng. (tri thc t)
-Nu t li sinh ra,
-> phi c th tnh ring
V khng c nht v ngt ng. (tri thc
t)
-Nu t h khng ra,
-> h khng t nm.
-> khng quan h g n thit nhp (li)
-> li khng nm c. (tri thc t)
-Ci cm xc pht sanh bn trong nhn hai
th vng trn ly v hp, thu nhp cc trn
tng.
-> ri ly hp, tri v thun, khng c t th.
-Nu ci cm xc t hp n,
-> khi ly bin mt,
-> khng bit c ly. (tri thc t)

-C tnh nm v ci mi mt
u l tnh b- do chm
ch m pht ra tng mi
mt.

-C tnh bit xc cm cng


ci mi mt u l tnh b-
chm ch m pht ra tng
mi mt.

Lng Nghim Gii 2013


khi hp li ny m r c
s nhn bit lc ri ra.
-Nu ci th chnh lch
hnh thnh gia nng v
lnh, th do m pht ra
tng mi mt v c cm
xc.

-mt -> ng su -> thc


dy -> nhn trn cnh
nh li nhng g hin ra
trong gic ng:
nhng g khng
nh c th gi l
qun.
-Cc th sinh tr d dit
in o , quen thi thu
np vo bn trong m
khng ln ln nhau.
- gi l cn

57

-Nu t ly n,
-> tng t.
-Nu t tri-thun n
-> tng t.
-Nu t thn sinh ra,
-> phi c th tnh ring
V khng c ly hp, tri thun. (tri thc
t)
-Nu t h khng ra,
-> h khng t bit
-> khng quan h g n thn nhp (thn)
-> thn khng cm xc. (tri thc t)
-Ci bit pht sanh bn trong nhn hai th
vng trn sinh v dit, thu nhp cc trn
tng.
-> ri thc ng, sinh dit, khng c t th.
-Nu ci bit t thc n,
-> khi ng bin mt,
-> khng c ci g ng. (tri thc t)
-Nu t ng n,
-> tng t.
-Nu t sinh dit c.
-> khi dit thnh khng
-> khng bit dit. (tri thc t)
-Nu t sinh dit c.
-> khi sinh thnh khng
-> khng bit sinh. (tri thc t)

-C cn cng ci mi mt
u l th tnh b- do chm
ch m pht ra tng mi
mt.

Lng Nghim Gii 2013


-Nu t cn sinh ra,
-> ri thc-ng, khng c t tnh. (tri thc
t)
-Nu t h khng ra,
-> h khng t bit
-> khng quan h g n nhp
-> khng bit. (tri thc t)

58

Lng Nghim Gii 2013


27.Thp nh x thu v Nh Lai Tng
STT Cn Trn
1
Nhn Sc

Nh

Thanh

V d
Vn
Gii
rng cy K - v cc sui h -nhng sc trn ny -nu ci thy sinh ra sc tng,
ny.
sinh ra ci thy, -> tnh thy tiu mt ri
hay ci thy sinh ra
Nu nhn h khng (khng c sc
sc tng?
tng)
=> cn khng v trn khng.
-nu sc trn sinh ra ci thy,
-> khi khng c sc tng g (nh nhn
h khng) th mt khng thy c.
=> cn khng v trn khng.
nghe trong vn K - ny, khi
ba n c by dn xong th
nh trng, i chng s nhm li
khi nghe ting chung. Ting
chung trng trc sau theo
nhau.

-m thanh n bn -nu nh m thanh n bn ci nghe,


ci nghe, hay ci -> m thanh n bn ci nghe ca Anghe n ch m nan,
thanh?
-> Mc-kin-lin, Ca-dip, 1250 samn, khng nghe. (tri thc t)
-nu nh ci nghe ca ng n bn m
thanh,
-> khi nghe ting trng, ci nghe n ni
ting trng ri,
-> khi ting chung, ting voi, nga,
tru, d v nhiu th m thanh khc
xung quanh cng pht ra, khng th
nghe c tt c. (tri thc t)
-nu ci nghe v m thanh khng tip
xc vi nhau
-> khng nghe. (tri thc t)

59

Kt lun

ci thy v sc khng
ci nghe v m thanh
ci ngi v hng trn
ci nm v mi v
ci cm xc v thn
cn v php trn
-u chng c ni chn, u l
h vng khng tht, chng
phi tnh nhn duyn, cng
chng phi tnh t nhin.
-u l vng kin pht sinh t
tnh chn nh nhim mu ca
Nh Lai tng

Lng Nghim Gii 2013


3

Hng ngi mi hng chin n trong


l, hng y nu t n mt th,
th c thnh Tht-la-phit trong
khong 40 dm u ngi c
mi thm.

Mi hng y sinh
ra do cy chin
n, do ni mi
ng hay do h
khng?

-nu nh mi hng y sinh ra do t


mi ng,
-> hng phi t mi pht ra,
+ l mi khng phi l chin-n,
-> trong mi khng c hng chin-n.
(tri gi thit)
-ngi: mi thm i vo trong mi.
+ nu trong mi pht mi hng,
-> mi khng ngi c. (tri thc t)
-Nu mi hng sinh ra t h khng,
+ h khng thng hng,
-> mi hng thng c, khng cn t
g chin-n mi c. (tri thc t)
-Nu mi hng sinh ra t g chinn,
-> mi hng nhn t thnh khi.
-> l mi ngi c, th khi phi xng
n l mi. (tri thc t: khi xng
vo khng trung cha c bao xa, m
trong 40 dm u ngi c.)

60

Lng Nghim Gii 2013


4

Thit

Thn

Xc

61

mang bnh bt kht thc, khi gp V y sinh ra do -nu sinh ra do li,


t, lc, h, gi l nhng mn trong h khng, do -> ch c mt ci li thnh v t,
qu.
ni li hay do -> nu gp ng phn, th ci v phi
thc n?
khng thay i. (tri thc t)
-Nu khng di i,
-> khng bit v. (tri gi thit)
-nu di i,
+ li khng c nhiu t th,
-> mt li khng bit nhiu v
c. (tri thc t)
-Nu sinh ra do thc n,
thc n khng c tri gic,
-> khng t bit v (tri gi thit)
-nu thc n t bit,
-> nh ngi khc n,
-> khng dnh dng g n mnh
-> mnh khng bit. (tri thc
t)
-Nu sinh ra do h khng,
-> h khng c v (vd: mn)
-> lm mn ci li v ci mt ca ng
-> mi ngi thng chu ci mn,
-> khng cn bit th no l mn na.
-> khng bit v (tri gi thit, thc t)
mi sng, ly tay xoa u
Trong s bit xoa -Nu n ni tay,
y, ly g lm bit -> u khng bit,
cm xc? Ci bit -> khng thnh cm xc (tri thc t, gi
y do ni tay hay thit)
ni u?
-nu n ni u,

Lng Nghim Gii 2013

Php

62

-> tay v dng,


-> khng thnh cm xc (tri thc t, gi
thit)
-Nu c u v tay u c bit
-> mt mnh c n hai thn. (tri thc
t)
-> Nu u v tay u do mt cm
xc sinh ra,
-> tay v u l ra ch c mt t th.
-> khng thnh cm xc. (tri thc
t)
-> nu l hai th,
-> cm xc do u?
-> Nu bn nng
-> khng c bn s,
-> nu bn s
-> khng c bn nng.
-> gia h khng v ng
to thnh cm xc. (tri
thc t)
trong tm thng phan duyn Cc php trn ny -nu pht sinh t tm,
vi ba tnh: thin, c, v k; tc do tm sinh ra, -> php trn khng phi l trn cnh,
khin sinh ra cc php tc.
hay l ri tm c -> n khng phi s duyn ca tm
(cc quy phm pht sinh t php ch ring bit?
-> khng thnh mt x (tri gi thit)
trn)
-Nu ri tm m ring c mt ch
ring bit,
-> t tnh ca php trn l bit hay
khng bit?
-> Nu c bit

Lng Nghim Gii 2013


-> gi l tm,
+ n khc vi ng
+ khng phi l trn cnh
-> tm ngi khc.
-> nu n tc l ng v cng l
tm,
-> tm ng li thnh hai. (tri
thc t)
-> nu khng bit,
-> php trn khng phi sc,
thanh, hng, v
+ Khng bit c ly, hp, lnh,
nng v tng h khng,
-> khng th ch ra c
-> khng c cnh s duyn,
-> cn khng th lp thnh mt x

63

Lng Nghim Gii 2013


28.Thp bt gii thu v Nh Lai Tng
STT Cn
1
Nhn

Trn
Sc

64

Thc
Nhn
thc

Vn
Thc nhn ni nhn
cn m sinh ra, ly nhn
cn lm gii; hay nhn
sc trn m sinh ra, ly
sc trn lm gii?

Gii
-nu nhn nhn cn pht sinh
-> khng c sc trn v h khng
-> khng th phn bit c.
-> thc khng dng c vo vic g. (tri thc t)
-ci thy ngoi khng phi mu sc
-> khng th biu hin c.
-> khng lp gii. (tri gi thit)
-Nu nhn sc trn sinh ra,
-> khi c h khng th chng c sc,
-> ci thc phi dit.
-> thc y khng bit c tnh h khng. (tri thc t)
-Nu khi sc tng bin i,
+ bit sc tng bin i.
+> Nu ci thc khng bin i,
-> khng lp gii. (tri gi thit)
+ nhn thc thng hng,
+ thc t sc sinh ra,
-> khng bit h khng u.(tri thc t)
+> Nu nhn thc bin i
-> sc trn khng thnh gii (v lun bin i).
-Nu nhn thc cng pht sinh t nhn cn v sc trn,
-> khi hp li, phi c mt im ni gia
+ khi ri ra th phi cn mt im tip gip ca hai bn.
-> th tnh tp lon,
-> khng thnh gii (tri gi thit)

Kt lun

nhn cn + sc trn
o -> nhn thc
nh cn + thanh trn
o -> nh thc
t cn + hng trn
o -> t thc
thit cn + v trn
o -> thit thc
thn cn + xc trn
o -> thn thc
cn + php trn
o -> thc
-C ba ch ny u khng thc
c, u vn khng phi tnh nhn
duyn, cng chng phi tnh t
nhin.
-l biu hin tnh chn nh
nhim mu ca Nh Lai tng.

Lng Nghim Gii 2013


2

Nh

Thanh

65

Nh
thc

Thc ny do nh
sinh ra, ly nh cn
gii; hay do thanh
sinh ra, ly thanh
lm gii?

cn
lm
trn
trn

-nu nh thc do nh cn sinh ra,


+ khng c hai tng ng tnh
-> nh cn khng c ci bit.
-> khng thnh ci bit
-> khng c thc. (tri gi thit)
-Nu cho rng tai nghe,
+ khi khng ng tnh,
-> ci nghe khng thnh.
-> l tai (hnh sc) + trn cnh -> thc gii. (tri thc t)
-Nu nhn thanh trn m sinh,
-> khng dnh lu n ci nghe.
-> Khng nghe
-> cng khng bit cc tng thanh trn. (tri thc t)
-Nu thanh trn nhn ci nghe m c tng,
+>Nu khng nghe c nh thc,
-> thanh trn khng l gii ca nh thc. (tri thc t)
+>Nu nghe c
-> nh thc ng nh thanh trn.
+ Nh thc b nghe,
-> khng cn ci thc bit l nghe.
-> khng bit
-> nh cy c. (tri thc t)
-Nu thanh trn v ci nghe xen tp thnh gii gia
-> Khng c v tr ca gii gia,
-> cc tng trong ngoi khng lp c (tri thc t)

Lng Nghim Gii 2013


3

Hng

66

T thc

Thc ny do t cn sinh -nu t thc nhn t cn sinh ra,


ra, ly t cn lm gii; -> ci g l t cn?
hay do hng trn sinh
-ci mi tht
ra, ly hng trn lm
-> Cht tht = thn cn
gii?
+ thn bit = cm xc
-> khng c t cn
-> khng lp thnh gii. (tri gi thit)
-hay ci tnh bit ngi
-> ci g l ci nhn bit?
- mi tht
-> ci bit ca cht tht vn l xc trn
-> khng phi l ca t cn (tri gi thit)
- h khng
-> h khng t bit
-> xc tht khng bit
-> h khng l thn
-> thn hin ti khng bit
-> ta khng tn ti (tri gi thit)
-nu t hng trn sinh ra,
-> t thc thuc v hng trn,
-> khng can d g n mnh. (tri thc t)
-Nu cc mi thm thi sinh ra do t cn,
-> thm/thi khng sinh ra cy chin n/y lan.
-> hng t hai cy khng i n mi,
-> t ngi mi bit l thm hay thi.
-Nu thi
->khng phi thm,
-nu thm
-> khng phi thi.

Lng Nghim Gii 2013

Thit

67

Thit
thc

Thc ny li nhn thit


cn sinh ra, ly thit cn
lm gii; hay nhn v
trn sinh ra, ly v trn
lm gii?

-Nu c hai mi thm thi u ngi c


-nu c hai t cn
-> c 2 ngi (tri thc t, gi thit)
-nu mt t cn
-> thm thi khng hai
-> Thi thnh thm, thm thnh thi.
-> khng c tnh
-> khng lp c gii. (tri gi thit)
-> t thc nhn hng trn m c.
-> khng bit c hng trn. (nh mt khng t thy mt)
-> khng phi t thc.
-> khng c hng gii. (thc+cn+trn) (tri gi thit)
-nu nhn thit cn sinh ra,
-> cc loi ma (ngt), m (chua), hong lin (ng), mui
(mn), t tn, gng qu (cay), u khng c v.
+ nu li mnh c v (vd: ng)
-> khng c g nm c li
-> khng hay bit (tri thc t)
+ nu li khng ng,
-> v trn khng t sinh,
-> khng lp thnh gii (tri gi thit)

Lng Nghim Gii 2013


-Nu nhn v trn sinh ra,
-> thit thc l v,
-> khng t nm c.
-> khng bit l c v hay khng c v (tri thc t)

Thn

Xc

68

Thn
thc

Thc ny li nhn thn


cn sinh ra, ly thn cn
lm gii; hay nhn xc
trn sinh ra, ly xc trn
lm gii?

-Cc v do nhiu vt sinh ra,


-Nu thit thc c nhiu t th. (tri thc t)
-Nu thit thc c mt t th do v trn sinh ra,
-> cc v mn nht chua cay cng ha hp m sinh ra,
-> cc v khc nhau bin thnh ch cng mt v,
-> khng c s phn bit.
-> khng thnh thc
-> khng thnh cc gii (tri gi thit)
-Nu thit cn v v trn ha hp
-> gia n vn khng t tnh.
-> khng sinh cc gii (tri gi thit)
-nu do thn cn sinh ra,
-> khng c ci bit v hai duyn hp v ly,
-> thn cn khng bit (tri thc t)
-Nu thn thc sinh ra t thn cn
-> l t th ca thn cn. (tri thc t)
-Nu thn thc ri thn cn,
-> nh h khng. (tri thc t)
=> khng trong hay ngoi
-> khng lp thnh gii (tri gi thit)
-Nu nhn xc trn sinh ra,
-> khng cn n thn ca ng.
-> khng c thn m bit c hp li (tri thc t)

Lng Nghim Gii 2013


6

Php

69

thc

Thc ny li nhn cn -nu nhn cn sinh ra,


sinh ra, ly cn lm + khng c cc php trn,
gii; hay nhn php trn
-> cn khng sinh ra g c.
sinh ra, ly php trn
-> khng c thc (tri gi thit)
lm gii?
-Bn tnh ca thc v cn ca ng l ging nhau khng?
-Nu ng vi cn
-> n tc l cn.
-> khng do cn sinh ra(tri gi thit)
-Nu khng ng nh cn,
->Nu khng bit g. (tri thc t)
->Nu c bit,
-> khng cn phn ra thc v cn
-> khng lp thnh gii (tri gi thit)
-Nu nhn php trn sinh ra,
-> cc php th gian khng ngoi nm trn. (sc, thanh,
hng, v, xc)
-> 5 trn c tng trng r rng i vi nm cn
-> u khng thuc v phn thu nhip ca cn.
-> cn khng thu nhip php trn no
-> khng c thc
-> khng lp gii (tri gi thit)
-Nu ri hn cc tng sc khng, ng tnh, thng tc, hp
ly, sinh dit
-> khng c mt php no c.
-> khng c thc
-> khng lp gii (tri gi thit)

Lng Nghim Gii 2013


29.Tht i quy v Nh Lai Tng
STT
i
1
a

ngha
Tnh cht
Th nghim
t:
cc -t
lin -Chia ch: ln
th cng (th) -> vi h trn -> h
chc.
trn -> ln khng.
h trn (t).

Ha

La:
nng

hi -tnh ca
ho
i
khng c t
th,
nh
cc
tr
duyn m
pht sinh.

-cm tm knh
a trc nh
sng mt tri
ly la

Thy

Nc: cht -tnh nc


lng, cht khng nht
dch
nh,
khi
dng khi
chy khng
chng.

-cc nh huyn
thut la ngy
trng
sng,
cm ht chu
Phng Ch
hng ly nc
t trng.

70

L lun
-> h khng cng c th sanh sc
tng.
-> h khng hp li thnh sc
tng. (tri thc t)
+ sc tng hp li thnh h
khng. (tri thc t)
-Nu t mt tri n
-> t chy nhng rng cy. (tri
thc t)
-Nu la t knh ra,
-> knh b chy. (tri thc t)
-Nu t bi nhi c,
-> khng cn phi c nh sng
mt tri v knh. (tri thc t)
-Mt tri v knh xa nhau, khng
ph i ha, khng ph i hp.
-nu nc t mt trng m c,
-> Nhng ni nh trng i qua
u c nc.
-> Khng cn i c ht chu
mi c nc. (tri thc t)
-Nu nc t ht chu
-> trong ht chu y thng chy
ra nc.
-> Khng i mt trng. (tri
thc t)

Kt lun
trong Nh Lai tng:
tnh sc l chn khng, tnh khng l chn sc,
tnh ha l chn khng, tnh khng l chn ha,
tnh thy l chn khng, tnh khng l chn thy,
tnh phong l chn khng, tnh khng l chn phong,
tnh khng l chn gic, tnh gic l chn khng,
tnh thy l gic ng sng sut, tnh gic ng l ci
thy sng sut (tnh thy thanh tnh, hin lng v
trc gic).,
tnh thc l r bit sng sut, tnh gic ng sng sut
chnh l chn thc.
Bn nhin thanh tnh,
bn v diu ng
tht tnh vin dung, chu bin php gii, khng ni
chn nht nh.
khng sinh khng dit.
bin hin tu theo mc hiu bit t tm chng
sinh.
Theo nghip m bin hin ra cc cnh gii hin hu.
Th gian khng bit, lm cho l tnh nhn duyn v t
nhin.
Tt c u l do thc tm phn bit suy lng.
Ch l li ni, hon ton khng c ngha chn tht.

Lng Nghim Gii 2013

Phong

71

Gi: khng -phong i


kh, hi
khng c t
th, ng
tnh khng
chng.

-Khi cho y
tng-gi-l
chm
vo
ngi
bn
cnh, th c
cht gi pht
qua mt ngi
kia.

-Nu nc do h khng sinh


ra,
+ h khng chng ngn m,
-> nc cng v cng.
-> c i ngi n ci tri u
chm ngp.
-> khng c thy lc khng
hnh. (tri thc t)
-Mt trng v ht chu cch xa
nhau, khng ph i ha, khng
ph i hp.
-nu gi pht ra do cho o casa,
-> mc gi,
-> o y bay ra ri khi thn.
(tri thc t)
-Nu do h khng sinh ra,
-> khi y bt ng, vn ra gi.
(tri thc t)
h khng thng hng,
-> gi thng sinh;
+ khi khng c gi, th h khng
phi dit. (tri thc t)
-Nu do ni mt ngi b cho
y pht,
-> pht li ng. (tri thc t)
-Tnh gi v tnh h hng hc
bit nhau, chng ha chng hp.

Lng Nghim Gii 2013


5

Khng

H khng

-tnh
h
khng
chng c
hnh, nhn
sc tng
m
hin
by.

-o ging ly
nc. o mt
thc t, th
c c mt
thc
h
khng.

Kin

Ci
thy
khng
phn bit
nng s.

-kin gic
khng t
nhn thc
c, nhn
cc th sc

sm thy sng,
chiu thy ti;
na m, trng
trn th sng,
khng trng th

72

-nu h khng y v nhn t


sinh,
-> khng c chng ngi
-> khng c t ngn bt.
-Nu h khng nhn t m
ra,
-> khi o ra t, phi thy h
khng vo. (tri thc t)
-> khng ra khng vo,
-> h khng v t vn khng
khc nhau (ng).
-> khi t ra, h khng cng ra.
(tri thc t)
-Nu nhn o t m c h
khng,
-> phi o ra h khng, chng
ra t. (tri thc t)
-Nu khng nhn o m ra,
-> o khng thy c h
khng. (tri thc t)
Vic t l c tht th h
khng l v th, chng c tc
dng g vi nhau, chng ha
chng hp.
-nu ci thy cng vi sng,
ti v h khng vn l mt th,
+ ci sng ci ti tiu dit ln
nhau.
-> Nu ci thy cng mt th

Lng Nghim Gii 2013

Thc

73

khng m ti.
Nhng vi ci ti/sng,
hin hu.
tng sng ti
-> khi sng/ti, ci thy bin
y, do ci thy
mt.
phn tch ra
-> khng thy c sng/ti
c.
(tri thc t)
-Nu ci thy khng ng
mt th vi sng v ti,
-> ngoi ci sng ti v h khng
ra, khng cn g. (tri thc t)
Sng ti nghch nhau, ->
khng ng.
La ba th vn chng c, ->
khng khc.
khng c ranh gii gia h
khng v ci thy -> khng
chng ng.
Tnh thy khi thy ti hay
sng u nh nhau -> khng
chng khc.
Ci thy th c bit h hng th
chng hay bit,
chng ha
chng hp.
s
nhn tnh
ca -nhn
khp -nu thc tnh sinh ra do ci
bit hoc thc
i thnh
chng thy,
khng
khng c trong hi ny, + khng c bn tng sng ti,
nhn bit.
ngun gc, khi mi dng cng sc khng,
duyn theo mt xem qua; -> khng c c ci thy.
su cn trn nhn chung, ch -> khng c thc. (tri gi thit)

Lng Nghim Gii 2013


h vng m thy nh bng
c.
trong gng,
cha phn tch
r c.
-Ri trong tm
thc, theo th
t ch ra, y l
Vn-th, Phlu-na, y l
Mc-kin-lin,
y l Tu-b,

-Nu thc ca ng sinh ra do


cc tng
+ khng do ci thy.
-> khng thy sng/ti (cc
tng).
-> chng thy sc khng (cc
tng).
-> khng c thc. (tri gi thit)
-Nu thc sinh ra do h khng,
+ chng phi sc tng,
+ chng phi ci thy.
-> khng th phn bit,
-> khng bit c sng/ti v
sc/khng.
-> s duyn t dit mt,
-> kin vn gic tri khng an lp.
(tri gi thit)
-Nu thc khng do u m
pht sinh,
-> phn bit c nh trng lc
ban ngy. (tri thc t)
Thc th linh ng, ci thy
trong lng, chng ha chng
hp. Tnh ngi, tnh nghe v
tnh hay bit c ng u nh vy.

*C ngi hi:
Ban u kinh ny ph tr thc tm, cho rng n ch l danh ngha h vng, rt ro khng c t th, cho n ch by trong kin vn gic tri cng gm c sc
tng ph. Cho n 18 gii, u ni l lu xut t tnh Nh Lai tng. n khi ni v tht i, li ni l trm khp php gii, hm bin c mi phng h
khng, tc l tnh ton th rng ln trm khp. Ti sao trc ni thc l cc vng, sau li ni n ton chn?

74

Lng Nghim Gii 2013


p: Ban u mi tu o, cn phi nh vo phng tin quyt trch chn vng m x b i cn bn sinh t t c nit-bn diu tm. S d ban u
cn phi ph tr thc l dt khot khng dng n na. Khi nhn ra c thc vn l h vng ri, t mi ni r ngha rt ro vin dung, ch r
chng php no m khng chn, php no m chng nh. Cho n c kip c i nc nh vi trn, cng chng ngoi nht chn php gii c.

75

Lng Nghim Gii 2013


30.K tn thn Th Lng Nghim
Trong khng thy thn tm,
Ngoi chng c th gii.
Tt c mi vt c trong th gian, u l tm b- sng sut nhim mu.
Tm tnh trn y, cng khp mi phng.
Hn vn [2]
STT
1
Diu trm tng tr bt ng tn
2
Th Lng Nghim Vng th hy hu.
3

Tiu ng c kip in o tng.

Bt lch tng k hoch php thn.

5
6
7

Nguyn kim c qu thnh Bo Vng


Hn nh th hng sa chng.
Tng th thm tm phng trn st,

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Th tc danh vi bo Pht n.
Phc thnh Th Tn vi chng minh,
Ng trc c th th tin nhp.
Nh nht chng sanh v thnh Pht,
Chung bt th th N Hon,
i hng i lc i t bi,
Hy cnh thm tr vi t hoc.
Linh ng to ng v thng gic,
thp phng gii ta o trng,
Thun Nh a tnh kh tiu vong,
Thc Ca Ra tm v ng chuyn.

76

ngha [2]
Knh ly Php thn, Bo Thn, Ha thn Pht,
Th Lng Nghim Vng l vua trong cc loi nh,
him c trn i,
Tiu dit tt c vng tng in o trong v s kip
ca con,
Khin chng cn tri qua v s kip tu hnh m vn
bit c Php thn.
Nguyn i nay chng thnh Pht
Tr li thot chng sinh nhiu nh ct sng Hng
em thm tm ny phng s cc ci nhiu nh vi
trn.
Mi c gi l bo p n Pht
Ci xin Th tn chng minh cho
i c ng trc xin nguyn vo trc
Nu cn mt chng sinh no cha thnh Pht
Nguyn chng t mnh chng Nit Bn.
Ngng mong ng i hng, i lc, i t bi
Ch cho con xt tr cc lu hoc vi t.
Khin con mau thnh tu qu v gic ng V thng
Ngi ni o trng khp c mi phng th gii.
Tnh h khng c th tiu tan
Tm kin c nh kim cng nguyn khng lay ng.

Vit dch (HT. Duy Lc) [4]


Trong lng vn nng chng ng tnh
Lng Nghim i nh i hy hu
Tiu in o tng t v th,
Chng nhc nhiu kip c Php thn.
Nguyn nay c qu thnh Chnh Gic,
thot chng sanh nh hng sa.
Ht lng phng s v s ci,
Th mi gi l n n Pht,
Ci xin Th Tn chng minh cho,
Ng trc c th nguyn vo trc,
Nu mt chng sanh cha thnh Pht,
Quyt chng t mnh chng Nit Bn,
i hng i lc i t bi,
Mong dt tr tp kh vi t.
Khin con mau n V Thng Gic,
Mi phng th gii ta o trng.
Du cho h khng b tiu mt,
Bn tm kin c chng lay ng.

Lng Nghim Gii 2013


31.Ph nghi
STT
1

Chng
Khai th
tha thnh
Vn php Ph Lu -tnh gic l diu minh: t tnh chn tht sng sut ca mi ngi l tch lng m thng to chiu.

l Na
-bn gic l minh diu: bn tnh ban s, vn c trong mi chng ta (thy gic) khng tng khng gim, khng
sinh khng dit, khng cu khng tnh.
thanh tnh
bn nhin,
v minh nng ni chn m khi vng, nng ni bn gic m c bt gic, ri khi ci dng ca tu
sao bng
duyn.
dng sanh
tnh tch dit vn t c y , khng cn phi nh vo soi chiu ca vng minh.
ra
ni
-gic minh: bn tnh t sng sut (minh),
sng t
-minh gic: tnh gic vn l bt minh, phi dng tnh minh (chnh l dng ca tnh gic) minh tnh gic.
lin, lin
-Nu tnh gic l bt minh,
tc trc
-> n chng minh c ci g (khng c s minh).
sau, theo
-> khng minh c tnh gic (khng c minh gic) (tri gi thit)
nhau di
=> c s minh th chng phi l gic, (ghi li)
i?
+ khng c s minh th chng phi l minh. (do dng ca ch minh)
Bt minh th li chng phi l tnh gic trm minh (thanh tnh + trong sng).
-Tnh gic tt l minh, chng phi l ci g cn phi tc ng vo mi sng (s minh), do vng tng m c ra
minh gic.
Hi

Tin trnh ca vng


Minh

Vng
mun
minh
tnh
gic.

Nng

i
tng.

Ch th.

Nghip tng.

---------------------------------------------------------------------------------->
D
ng
V ng
Lao
Cu
Trn
Hn
v d
trc

Khc
nhau
gia s
v nng.

Chuyn
tng.
Tam t

77

Khc
ci D.

Hin tng.

Khng
ng
khng
khc.

Ri lon
sanh
mt
mi.

Mt mi
ko di.

-Trn
cnh.
-Nhim
.

Tr
tng

Tng
tc
tng.

Chp
th
tng.

-T lm
vn c
ln nhau
-Khng
tch ri
nhau
c.
K danh
t tng.
Lc th

Trn
lao
phin
no

Khi
nghip
tng.

Th gii; H
khng

-ng: Ni ln
thnh th gii,
-D: lng ng
thnh h khng.
-Khng
ng
khng d: php
hu vi.
Nghip h kh
tng.

Ghi
ch

-Kin
tinh
(minh
gic)
khng
phi
l
kin
tnh
(gic
minh).
-Kin
do ly
kin,
kin
bt
nng
cp.

Lng Nghim Gii 2013


Th gii tng tc
-Gic: sng sut,
i i cng
-H khng (v
minh): m mui,

------------------------------------------------------------------------------------------->
-h khng (v minh, -Bit ci cng -> la + kim bo -> -La (bc ln)
minh gic) -> lay ng
kim bo,
chy -> tnh t.
Giao xen vi
-gia vng minh -> tnh
nc (sa xung);
cng -> ngn ngi.
C xt
-> tnh cng (t).
-Ch su + nc = bin
-bit ci lay ng ->
-ch cn + kh = cn bi, lc a.
phong i pht ra.
-> nn trong bin ln kia, thng pht ra nh
=> nh sng ca la
la; trong t lin kia, sng ngi thng chy.
-th nc < th la -> kt thnh ni cao
-> nh th ra tia la; nu chy thnh nc.

Lay ng

C chp/Ngn ngi

Bin ho

Lu chuyn

Phong

Kim (a)

Ha

Thy

-th t < th nc -> cy c.


-> rng chy thnh t; vt p g chy ra
nc.
Vng tng giao xen pht sinh, ln lt lm
chng t cho nhau.

T i

Th gii tng tc.

Chng sanh tng tc


Vng
tng

Gic
minh
mun
soi li
tnh
gic.

78

S
minh

Phm
vi cho
nng
minh
-ci
nghe
khng
ra
ngoi
ting,
-ci
thy
khng
vt
khi
sc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Vng
Vng
ng
Hp ly
Bo thai
Chng sanh tng tc
trn
nng
nghip
thnh
ho.
Sc
thanh
hng
v xc
php

Kin
gic
vn
tri
Thy
nghe
hiu
bit

-nghip
mnh
to
ging
nghip
cha v
m
mnh.
-luyn
i.

-hp,
-tch ri,
-thnh,
-chuyn
ho.

-s minh -> sc,


-nng minh -> tng.

tng khc nhau -> ght,

tng ng nhau -> yu


(luyn i).
o Lu gi tnh i -> chng t,
o thu np nim tng -> bo
thai.

giao cu -> hp dn
ng nghip -> bo thai
Non sanh: do tng.
Thai sanh: do tnh.
Thp sanh: do hp m
cm,
Ho sanh: do phn ly m
ng hin.

Khi tnh, khi tng, khi hp, khi ly,


thay i ln nhau. Cc loi th
nghip bo cng theo nhau ln
xung. Do nhn duyn m chng
sinh tng tc.

Lng Nghim Gii 2013


Nghip qu tng tc
Gc
Tham
dc

Tham
st

Tham
o

Lm sao 7 Ph
i ng Na
vin dung
khp php
gii
m
khng ln
dit
ln
nhau?

79

Tin trnh
Thng yu
-> rng buc nhau
-> khng ri
-> cha m con chu trong th gian sanh nhau khng
dt.
Tham i cng gip nhau tng trng
-> tham mi khng dt
-> cc loi thai, non, thp, ha sanh: ty sc mnh
yu, n nut ln nhau.
Ngi n sc vt.
-> Sc vt lm ngi. Ngi lm sc vt.
-> 10 loi chng sanh xoay vn ln xung, xung ln,
n nut ln nhau.
-> c nghip lan trn cng tt i v lai.

Tng tc

Kt lun

-ng yu ci tm ti,
-ti yu hnh sc ca ng.
-> Do nhn duyn y, tri qua trm nghn kip, thng
trong vng rng buc.

-ng n mng ti,


-ti tr n thn mng cho ng.
-> Do nhn duyn y, tri qua trm ngn kip thng
trong sinh t.

-tnh sng h vng mun soi r tnh gic -> ba th tng tc in o


liu tri -> cnh tng.
vng tng -> kin chp.
Cc tng ni sng t lin th lp di i.
Do h vng ny m xoay vn khng cng tn.
Lu
CC I C TH DUNG NHAU
-bn th ca h khng khng phi l cc tng,
-nhng h khng chng ngn ngi cc tng y hin hu trong n.
-V d:
-Ni h khng kia:
khi mt tri ln th chiu sng,
khi my ko n th u m,
khi gi chuyn th lay ng,
khi tri tnh th trong xanh,
khi kh ngng t th m c,
bi ni th m,
nc lng trong th phn chiu.
-Cc tng hu vi mi ni khc nhau,
Nu nhn cc ci kia m sanh,
o khi mt tri ln, mt tri chiu sng,

Nghip
tng tc

qu

Lng Nghim Gii 2013


o -> mi phng th gii u thnh sc ca mt tri.
o -> gia h khng khng cn thy mt tri trn (tri thc t)
Nu nhn h khng m c
o -> h khng phi t soi ly,
o -> lc gia m my m cng sinh ra sng chi (tri thc t)
ci sng chng phi l mt tri,
chng phi l h khng,
cng chng khc h khng v mt tri.
Tnh cht
V d
Kt lun

Xt v tng
vn l vng, khng th ch by.
Nh mun hoa m gia h khng kt thnh qu ca h khng.
Lm sao cn hi v ngha xm dit ln nhau?

Qun v tnh
vn l chn, ch l tnh diu gic minh.
Tnh diu gic minh, vn chng phi l la, l nc.
Lm sao cn hi v ngha khng dung c nhau?

-Tnh diu gic minh chn tht cng nh vy.


Nu pht minh h khng,
c h khng hin ra.
Nu pht minh t, nc, la, gi,
mi th u hin ra.
Nu cng pht minh cc hin tng,
tt c cng hin ra.
o 2 ngi cng xem bng mt tri hin trong nc.
o mi ngi i v mi hng
o h u thy c mt tri theo mnh.
Nn khng th gn hi rng, mt tri y ch l mt, ti sao khi mi ngi i u c mt tri i
theo?
Mt tri thnh hai, ti sao trc kia ch hin ra mt?
H vng quanh qun nh vy, chng c g lm bng c.

80

Lng Nghim Gii 2013


CH TNH DIU-MINH HP V NH-LAI-TNG, RI C HAI NGHA "PHI" V "TC"
Ri v hp vi Nh Lai Tng
Chng sanh
Pht
Nhn -ly ci sc khng khuynh lot, xm ot nhau -dng tnh gic diu minh bt sinh bt dit hip
trong Nh Lai tng,
cng Nh Lai tng,
Nh Lai tng s cng theo lm sc, lm khng Nh Lai tng ch thun l tnh gic diu minh,
Qu
hin khp c php gii.
chiu khp c php gii.
Trong y:
Chi tit Trong y:
gi th ng,
mt (Nh Lai Tng, nht tm, chn tm) l v
lng (v s hin tng),
h khng th tnh lng,
v lng l mt,
mt tri th sng,
trong ci nh hin ra ci ln,
my m th ti.
trong ci ln hin ra ci nh.
-o trng bt ng cng khp ci gii mi
Lun -Chng sinh m lm,
-tri ngc tnh gic,
phng.
nhn
-hp vi trn cnh.
-Thn bao trm c h khng v tn khp mi
phng.
- trn u mt my lng m hin ra ci Bo
vng.
-Ngi trong vi trn m chuyn bnh xe i php.
-Dit trn tng, kh hp tnh gic,
Nn pht ra tnh gic chn nh sng sut nhim
Lun Nn pht ra trn lao v cc tng th gian.
mu.
qu

81

Lng Nghim Gii 2013


Nh Lai Tng phi phi phi tc
Phi
Tc
(Chn khng)
(Diu hu)
Nh Lai tng chnh l bn diu vin tm.
Tc l tm, l khng.
Tm v khng Khng phi l tm, chng phi l khng.
Khng phi l t, chng phi l nc, chng phi gi, chng Tc l t nc gi la.
T i
phi la;
chng phi mt tai mi li thn ;
Tc l mt tai mi li thn .
Lc cn
chng phi sc thanh hng v xc php.
Tc l sc thanh hng v xc php.
Lc trn
Chng phi nhn thc gii, nh th cho n chng phi thc Tc l nhn thc gii, cho n tc l thc gii.
Lc thc
gii.
Chng phi l minh, chng phi v minh;
Tc l minh, l v minh;
chng phi l ht minh, chng phi ht v minh.
tc l chm dt minh v chm dt v minh.
Thp nh
nhn duyn Nh vy cho n chng phi l lo, t, chng phi l ht lo, ht Nh th cho n tc l lo, l t, tc l ht lo ht
t.
t;
tc l kh, l tp, l dit, l o.
T diu Khng phi l kh l tp; chng phi l dit l o.
Khng phi l tr l c.
Tc l tr, l c.
Tr v c
Khng phi l b th, tr gii, khng phi l tinh tn, nhn nhc; Tc b th, tr gii, tc tinh tn, tc nhn nhc, tc
Lc
khng phi l thin nh, tr tu; khng phi l ba-la-mt-a. ,
thin nh, tc tr hu, tc lc .
Nh th cho n chng c Nh Lai, chng phi A-la-hn, chng Nh th cho n tc Nh Lai, tc ng cng, tc
Qu v
c Chnh bin tri.
Chnh bin tri.
Chng c i nit-bn, chng c thng lc ng tnh.
Tc i nit-bn, tc thng lc ng tnh .
Nit bn
Do u chng phi l cc php th gian v xut th gian. Tc Do vy n l c hai php th gian v xut th gian,
Kt lun
l bn nguyn vi diu sng sut cu Nh Lai tng.
Tc l Nh Lai tng diu minh tm nguyn.
Siu vit
-Ri cc ngha tc, phi,
-cng l ngha tc, v chng phi ngha tc.
chng sinh trong ba ci th gian,
cng vi hng Thanh vn Duyn gic xut th gian,
o khng th em tm s tri m suy lng V thng b- ca Nh Lai,
o khng th dng ngn ng th gian nhp vo tri kin Pht
Pht
Chng sinh
Chn tm gic ng qu bu u y trong mi ngi.
Ging
Do v khng sing nng cu o gic ng v thng. Ch
Nguyn
thch ngh n Tiu tha, c mt t lin cho l .
nhn
Nn khi Nh Lai n ngn tay th cn cc ng ch tm mng khi tm, th trn lao lin ni dy.
Khc
hi n pht ra ho quang,
V nh nhng cy n cm, n st, n khng hu, n t b, tuy c m thanh hay,
V d
nhng nu khng c ngn tay ti ba gy vo, th rt cuc
cng khng pht ra ting.

82

Lng Nghim Gii 2013


3

-Bn diu Ph
gic minh Na
ca chng
sanh vn
ng tm
Pht,
khng tng
khng
gim.
-V
c
bng sanh
ni sng
t lin cc
tng hu
vi.
-Nh Lai
nay c
diu
khng
minh gic.
-> Bao gi
ni sng
t
lin
cng
chng sanh
nghip qu
lu tp li
sanh
ra
na?

Lu

ci m ny khng do m m c,
o V m vn khng c gc, tnh n rt ro l khng.
o Xa vn chng c m, ta nh c m c gic.
cng khng do ng m ra
o V ng (gic) chng sinh ra m.
Gic ng c ci m ri th ci m y khng cn na.
V d
V d 2

V d 3

V d 4

-ngi m, ni mt
xm lng, lm hng
nam thnh hng bc,
lc ang m, c ngi
ng ch by.
qua c ci m, i
vi xm lng ,
khng cn sanh m
na.

-ngi b nhm mt thy


hoa m gia h khng.

-khong cht kim loi


ln trong vng,

-cy

bnh nhm c tr,

luyn thnh vng rng

chy thnh tro,

hoa m gia h khng


bin mt.

vng khng tr thnh


tp cht kim loi na.

tro y khng tr li thnh


cy c na.

Hnh
minh
ha

M
Ng
Ng
khng
sanh m

Lun

Kt

83

V d 1

-trong h khng khng c


hoa m,
-v h vng m thy c
sanh dit.
-Thy hoa m dit gia h
khng, l ngi in o
ri.
- ch hoa m dit, cn
mun n sanh ra li.
tht l ngi cung si.
B- nit-bn ca ch Pht v cc c Nh Lai cng u nh vy.

Lng Nghim Gii 2013


4

Tt
c Ph
chng sinh Na
v nhn g
m
c
vng, t
che
tnh
diu minh
m
chu
chm m
nh vy?

Lu
Hon ng

Din-nh-t-a trong thnh Tht-la-phit ly gng soi mt,


-> a thch ci u trong gng:

n c th thy c lng my lng mi.


-> trch ci u mnh khng th thy mt my ca mnh.
-> cho ci u mnh l ging yu qui,
-> v c pht in b chy.
-> l do tm ngi y in.
-Vng th khng c nhn
-C nhn ri th khng l vng
-Ch t cc vng tng xoay vn lm nguyn nhn cho nhau.
-Theo ci m cha ci m, tri qua kip s nh vi trn.
Nguyn nhn ci m l nhn m m t c.

-Bng nhin ht in:

thy ci u chng do bn ngoi a n.


D cha ht cung, ci u cng cha tng
mt.

V d 1

Nguyn nhn

Phng thc
chuyn ha

V d 2

84

Sanh m

-Ci m vn khng nhn,


-vn khng thc c.
-Vn khng c ch sinh,
-> khng cn mun n dit
-tnh vng tng l nh vy khng c nhn.
-ch cn khng theo s phn bit ba th tng tc:

th gian,

nghip qu,

chng sinh.
Do ba duyn on, nn ba nhn khng sanh.
-trong cho o c buc ht chu nh m
khng bit.
-> chu ngho kh i khp ni xin n.
-> Tuy tht ngho cng, nhng ht chu cha
tng mt.

Tnh diu gic vin mn sng sut, vn l diu minh vin


mn.
Tuy Pht pht minh, nhng khng th lm cho n mt tc
dng.
Bit m khng c nguyn nhn, th vng chng cn ch
ta.
-Ngi c chng ng, nh ngi ang thc m ni
chuyn trong mng.
-> Tm d c sng sut, nhng khng th ly c vt
trong mng.
-Tnh cung ca Din-nh-t-a trong tm ng t ht.
-Ht tc l tm b- th thng trong sch sng sut, vn
trm -khp php gii.
-Khng do ngi khc m c.
-No cn phi nh tu chng nhc nhn vt v.

-ngi tr ch cho thy ht chu.


-> toa nguyn, giu c.
-> ht chu y khng do bn ngoi c.

Lng Nghim Gii 2013


5

-khi
ba A Nan
duyn ca
cc nghip
st
o
dm dt
tr, th cc
nhn ca
chng
khng cn
sinh khi
na.
-> y r
rng
l
ngha
nhn
duyn.
-Ti
sao
Nh Lai
vi
b
ngha nhn
duyn?

V d

Chn t
nhin vn
c
Gi nhn
duyn

Gi t
nhin

Phn tch

85

-Nu Din-nh-t-a tr c nhn duyn


ca tnh cung:
nhn ci u l vn c,
r bit v pht cung m b chy;
-> tnh khng cung t nhin hin ra.
Ci u ca Din-nh-t-a vn l t
nhin.
-> lc no cng t nhin.
Nu do nhn duyn m pht cung,
-> phi do nhn duyn m mt. (tri thc
t)

L nhn duyn
/ t thin
-khi ba duyn on tr,
-> tc l b- tm.
-> nhn duyn, t nhin u l h
lun.

Ni:
Tm b- sinh ra,
tm sinh dit dit i.
-> ch l sinh dit. (tri gi thit)
Dit v sanh u dt, gi
l v cng dng o.
Nu c t nhin,
-Nu tnh cung vn l t nhin,
-> vn sn c tnh cung s,
-> tm t nhin sanh.
-> khi cha cung, tnh cung u?
-> Khi tm sanh dit dit, th
cng ch l sanh dit. (tri gi thit)
-Nu tnh chng cung l t nhin,
-> ci u vn khng mt,
Phi khng sanh dit, mi
-> ti sao li in cung chy khp?
gi l t nhin.
-u vn khng mt, ni cung s h Nh trong th gian:
vng pht ra.
Tnh ha hp: cc tng ha
Vn cha tng thay i g, u
hp vi nhau thnh mt th.
cn n nhn duyn.
Tnh bn nhin: Ci chng phi
ha hp.
Bn nhin chng phi l bn
nhin,
ha hp chng phi l ha hp.
Ha hp v bn nhin u ri b,
ngay c ci ri b u chng
phi.
Cu ni ny mi c gi l php
khng h lun.

Ghi ch

Chn tm.
i nh
Th-lngnghim

Lng Nghim Gii 2013


6

Khuyn tu

T thuyt
STT
1

So snh gia hc v hnh


Hc
Sai bit
-ghi nh diu l thanh tnh nhim mu trong ch cng thm h lun.
12 b kinh ca cc c Nh Lai trong mi
phng nh s ct sng Hng,

-tuy lun bn ngha nhn duyn t nhin dt khng thot khi nn Makhot r rng, c nht a vn
ng-gi.

nhiu kip ghi nh nhng php b mt diu


nghim ca Nh Lai,

Lin h hin i
Nhn duyn khai ng
Kt qu

Nhn thc

86

Hnh
-B- nit-bn cn cch
rt xa, phi tri qua nhiu
kip sing nng kh nhc
tu chng.

chng bng mt ngy tu


php v lu, xa la hai ci
kh yu ght th gian.
Khng nn t khinh
mnh, m lu ngi trong
ci thy, ci nghe.

V d khuyn tu
Ma ng Gi
Gia Du La
Gy nn vi A Nan
M ca La-hu-la
Nh Pht nh thn ch ca Nh
Lai
dt sch la dm
chng qu A-na-hm.
Thnh rng tinh tn trong php
ca Nh Lai.
Sng i kh cn,
Nay c tn l Tnh t-khu ni.
cng bit c nhn i trc.
-> Bit tri qua nhiu i, do v tham i m kh.
-> Do mt nim hun tu thin php v lu,
ra khi s rng buc,
c Pht th k.

Lng Nghim Gii 2013


32.Tng qut hai ngha quyt nh
[2] [7] [9]
Nh Lai tng:
o sng sut gic ng nhim mu,
o trm khp mi phng,
o hm cha cc ci bo nghim thanh tnh gic ng vi diu trong mi phng quc ca ch Pht.
Nh k lang thang, bng c Thin vng ban cho ngi nh p. Tuy c ngi nh ln, phi nh c ca mi vo nh c.
Con ng tu hnh thng tha vi diu:
o T b php Tiu tha,
o Nhn c con ng pht tm tu tp i n v d nit-bn ca Nh Lai.
o Khin cho hng hu hc, bit cch nhip phc tm phan duyn t trc.
o c php tng tr,
o Chng nhp tri kin Pht.

87

Lng Nghim Gii 2013


33.So snh hu hoi v bt hoi

Thn

t i
rng
buc
chia
diu
tm
sng
t
thnh
Kin,
Vn,
Gic,
Tri

88

Tm

t v
th,
to
thnh
5 lp

trc.

(Xem bng ng trc)

Lng Nghim Gii 2013


34.Ng trc
V nh nc trong, vn sn l thanh khit. Li nh cc th bi t tro ct, vn l cht ngn ngi. Hai th cht y vn nh vy, khng hp nhau c. Nh
c ngi th gian ly bi t kia nm vo nc trong, Trng thi khuy trn gi l vn c. Nm lp vn c ca ng cng ging nh vy.
STT
1

Ng
trc
Kip
trc

Kin
trc

Phin
no
trc

Chng
sinh
trc

Mng
trc

89

Ngha ngoi cnh

Ngha t tm

Thi i t hp ton nhng php vn c ca th -thy h khng khp c mi phng th gii, m chng thy phn ra h
gian.
khng v tnh thy.
c h khng m khng c thc th,
c tnh thy m khng c tnh bit.
Chng sinh vo thi i c ng li s (thn kin, -Thn hin bm ly t i lm t th,
bin kin, t kin, kin th, gii cm th) ny s -> ci thy nghe hay bit b ngn ngi.
lm cho h ti tm m qung v m chm vn c. -> Tr li lm cho cc th t nc la gi thnh ra c ci hay bit.
Nm th phin no (ng n s: tham, sn, si, mn, -trong tm do s nh bit hc tp m tnh pht ra thy bit.
nghi) m n ngm ngm sai khin con ngi v n -> Dung np su trn,
n su vo trong tim thc t bao nhiu i bao
ri tin trn th khng c tng,
nhiu kip.
ri ci bit th khng c tnh.
Ci thn th v ci th gii ca chng ta y do -tm sm chiu sanh dit khng ngng.
nm Kin Trc v nm Phin No Trc cm ng -> Ci thy bit th c mun lu mi th gian,
m hin ra ng un ha hp vi nhau. N rt th b, ~> m nghip bo chuyn vn lun lun i di t ci ny n ci khc.
t c v gi tm m c gi l thn th chng ta.
Phn nhn, phn qu u km ci, mng sng qu -Ci thy nghe vn chng khc,
ngn ngi cho d l trng th cng chng ton vn -> do cc trn cch tr nn bng nhin tr thnh khc.
mt trm nm cho nn gi l i Mng Trc.
Tnh th vn bit nhau,
trong phn dng th tri nghch nhau.
-> Ci ng ci khc mt hn chun ch.

Cc th
an
dt nhau,
h
di
m
thnh.

Lng Nghim Gii 2013


35.Ngha th nht: Nhn qu tng ng

90

Lng Nghim Gii 2013


36.Ngha th hai: Thm tng cn bn phin no

[2]

91

Lng Nghim Gii 2013


37.Cng c ni lc cn

[2]

92

Lng Nghim Gii 2013


38.Lc cn h dng
STT
1

Minh ha

Gii ngha
Ghi ch
- Ban u: tnh gic minh soi li tnh minh gic. Lm mt tnh sng sut kia, kt -do tnh gic minh soi li tnh minh gic. Lm
dnh vi ci vng m pht ra nh sng.
mt tnh sng sut kia, kt dnh vi ci vng
-Lc cn chy theo lc trn. Mi cn ch bit i tng ca mnh:
m pht ra nh sng.
Ri ti ri sng, th khng c ci th ca thy.
Ri ng ri tnh, th khng c ci nghe.
Khng c thng khng bt, th tnh ngi khng pht sinh.
Khng c mi v, khng lt, th tnh nm khng c.
Khng ri xa, khng kt hp th tnh xc chng c.
Khng sanh khng dit, th ci bit g ch no?
-khng theo ng tnh hp li, im bin thng tc, sanh dit m minh.
-Tu theo m nh sch mt cn, thot khi dnh mc, hng phc n t bn trong.

-Hng phc ri tr v ci ngun chn tm.

-Pht ra tnh sng sut vi diu vn c.

-nm mi kt dnh kia cng c m sch.

-Khng do tin trn m khi ln ci thy bit, th ci sng sut s khng theo cn,
ch g ni cn m tnh sng pht ra.

-Lc cn h dng.
sng sut bn trong s pht ra.

cc ph trn v cc tng bin ho trong th gian nh nc nng lm tan

93

ng A-na-lut- khng c mt m vn
thy.
Rng Bt-nan- khng c tai m vn
nghe.
Thn n Cng-gi khng c mi m ngi

Lng Nghim Gii 2013


bng.
ng vi tm nim, s ho thnh v thng tr gic.

-Ngi th gian: gom ci thy ni mt -> nhm mt th tng ti hin ra.


=> 6 cn u ti,

=> u v chn u ging nhau.


~=> ly tay r quanh ngoi thn th, khng nhn ra u v chn ri. (tri thc t)

-Nu sng l duyn cn thit ca ci thy,


-> khi ti s thnh ra khng thy.
~=> khng c nh sng m pht ra ci thy (lc cn h dng), th cc tng khng
th no lm m ti c.
Cn trn tiu, tnh gic minh thnh vin mn v vi diu.

94

c mi hng.
ng Kiu-phm-ba- li khc li
ngi m vn nm c mi v.
Thn Thun-nh-a khng c thn m vn
bit xc chm.
Cc v Thanh vn c tch dit trong dit
tn nh nh Ma-ha Ca-dip, cn dit
t lu ri, m vn r bit cng khp nhng
khng do tm nim.

Lng Nghim Gii 2013


39.Nghe khng phi l ting

[2]

95

Lng Nghim Gii 2013


40.Ba ci ai c d
[17]
6 cn l huyn ha, 6 trn l o nh, 6 thc l m lm
STT
Sc trn 1
2

Thanh
trn

Hng
trn

Lm v
v tr
Lm v
bn cht

Lm v
hnh
tng

Lm
v tr

Lm v
bn cht

Lm v
hnh
tng

Lm
v tr

96

Thc t
Ghi ch
(Ai c d)
Ta c tng ta thy ci Ai c d ta ang thy
bnh bng bn ngoi.
trong mt ta.
Ta c tng thy c Ai c d ta ch thy bng Do nh sng mt tri chiu n bnh bng ri phn chiu qua con
bnh bng tht.
nh trong mt ta.
ngi vo thn kinh. Th gic thn kinh y hai trn sng v ti hin
ln hnh nh bnh bng.
Ta c tng bng hnh Ai c d n ch tu duyn Duyn: nh sng. nh sng khc i th hnh nh cng khc.
ny phn nh trung tun nghip m gi hin.
Tun nghip: Mt cua, mt c, mt ngi ... mi loi con mt khc
thnh ci bnh bng.
nhau hin ln nhng hnh nh khc nhau. Vy hnh nh no ng
vi s tht?
Ta c tng ta nghe ting Ai c d ta ang nghe
la t ming ca c trong tai ta.
A(ngoi).
Ta c tng nghe ting la Ai c d ta ch lnh nhn Khi c A ng mi (ni) lm rung ng khng kh (to nn ln sng
t ming c A i vo tai s rung ng ca khng m ba), ln sng m ba ny di chuyn n tai, thn kinh thnh gic y
l tht.
kh.
vo ln sng m ba m bin ra m thanh, ch m thanh l ci khng
h c.
Ta c tng ta nghe rt Ai c d n ch tu duyn Duyn: Rung ng khng kh khc nhau th cc th ting cng
ng.
tun nghip m gi hin.
khc.
Tun nghip: Tai ngi, tai ch, tai mo, tai g...mi loi nghe ra
mt th ting khc nhau tuy cng mt ln sng m ba.
Ta c tng ta ngi mi Ai c d ta ang ngi
thm nc hoa (ngoi) trong mi ta.
o gic m lm

Loi

Lng Nghim Gii 2013


2

V trn

1
2

Xc
trn

1
2

Php
trn
(b

97

.
Lm v Ta c tng ngi c Ai c d mi thm ch l
bn cht mi thm tht.
cm gic do thn kinh
khu gic bin ra.
Lm v Ta c tng mi thm Ai c d n ch tu duyn
hnh
ny phn nh trung tun nghip m gi hin
tng
thnh vi vt bn ngoi.
phn bit cnh ngoi.
Lm v Ta c tng ta nm v Ai c d ta ang nm
v tr
ngt ng.
ngay li ta.
Lm v Ta c tng nm c v Ai c d v ngt ch l cm
bn cht ngt tht.
gic do thn kinh v gic
bin ra.
Lm v Ta c tng v ngt ny Ai c d n ch tu duyn
hnh
phn nh trung thnh s tun nghip m gi hin
tng
tht.
phn bit cnh ngoi.

Ai c d ta ang bit
ngay ln da ca ta.
Ai c d ci mt ch l cm
gic do thn kinh xc gic
bin ra
Lm v Ta c tng cm gic ny Ai c d n ch tu duyn
hnh
phn nh trung thnh s tun nghip m gi hin
tng
tht.
phn bit cnh ngoi.
Lm v
v tr
Lm v
bn cht

Lm
v tr

Ta c tng ta bit ci
mt gi.
Ta c tng ta bit c
ci mt tht..

Khi m l nc hoa, cc phn t mi theo gi bay vo mi, thn


kinh khu gic y vo phn t ny m bin ra mi thm, ch mi
thm khng h c.
Duyn: Phn t khc nhau th mi cng khc nhau.
Tun nghip: Mi ngi, mi ch, mi mo...mi loi ngi ra mt
mi tuy cng mt l nc hoa. Vy mi no ng s tht?

Nh cc ng trn tay th ta u c bit c v ngt. Khi t


vo li, thn kinh v gic y theo cc phn t ca cc ng m
bin ra v ngt.
Duyn: Cht ca cc vt khc nhau th v cng khc nhau. Th d:
cc ng, tri chanh, vin thuc...
Tun nghip: Li ngi, li tru, li b .... do cu to li ca
mi loi khc nhau nn v hin ln khc nhau. Vy v no ng s
tht?

Khi gi chm vo ln da, thn kinh xc gic y vo s tip xc m


bin ra cm gic mt. y ch l cm gic thi, ch khng h c
tht.
Duyn: Cc vt xc chm khc nhau th cm gic cng khc nhau.
Tun nghip: Da ngi, da tru, da cc..... mi loi c cm gic
khc nhau tuy cng tip xc vi mt ln gi. Vy cm gic no
ng s tht?
v Ta c tng ci i tng Ai c d ci i tng Cc thc c u, tn v, mng trung, nh trung ly bng nh
nh ngh, m tng l ch l bng dng ca qu c nn ln t qu kh.
hin ti.
kh.
Ng cu thc cng khng ng thi vi thc t.

Lng Nghim Gii 2013


sung)*

Lm v Ta c tng i tng
bn cht xut hin trong u l
tht.
Lm v Ta cu tng i tng
hnh
ny phn nh trung
tng
thnh s tht.

Ai c d ch l cht liu
ca tin trn c nho
nhn li.
Ai c d n ch tu duyn
tun nghip m gi hin.

Ci ng li trong u ch l mt phn ca thc ti, li cn b gn


ghp, thm bt, din gii li theo cch nhn ca ta.
Duyn: khi nim khc nhau th cc php trn xut hin khc nhau.
Tun nghip: Tuy cng i tng php trn nhng ci thy ca
tng loi chng sinh, n cc chng sinh trong cng mt loi u
khc nhau. Vy ci thy bit no ng s tht?

Ch thch:
*Th lnh nm trn sc thanh hng v xc, cho l cnh tht tc l Kin Hoc ca phm phu. Gic tnh c ch ny l chng qu Thnh Tu Hon.
* thc bn trong theo Mt Na chp ng, bn ngoi y Kin Hoc m phn xt phn bit gi l T Hoc. Hng phc c T Hoc chng A La Hn.
*Trong bn gc ch c 5 trn u (Sc, Thanh, Hng, V, Xc) m nt ni trn cnh (xem Gii phn Th t tht/g nt). Phn ba ci ai c d ca
Php trn do thin b sung, nn suy xt cn trng.

98

Lng Nghim Gii 2013


41.M su nt

[4]

99

Lng Nghim Gii 2013


42.Bi k m nt su cn
Phin m [2]

STT
1

Chn tnh hu vi khng

Duyn sanh c nh huyn

V vi v khi dit,

Bt tht nh khng hoa.

5
6

Ngn vng hin ch nhn,


Vng chn ng nh vng,

Do phi chn phi chn,

Vn h kin s kin?

Trung gian v tht tnh,

10

Th c nhc giao l.

11
12

Kin gii ng s nhn,


Thnh phm v nh l.

13

Nh qun giao trung tnh,

14
15
16
17

Khng hu nh cu phi,
M hi tc v minh,
Pht minh tin gii thot.
Gii kit nhn th ,

18

Lc gii nht dic vong,

19
20
21

Cn tuyn trch vin thng,


Nhp lu thnh chnh gic.
-na vi t thc,

22

Tp kh thnh bc lu.

100

Dch ngha [2]


Trn phng din chn tnh, cc php
hu vi l khng.
V duyn sanh, nn chng nh huyn.
V cc php l v vi, nn chng sinh
chng dit.
Chng chng c thc, nh hoa m
gia h khng.
Ni vng hin by ci chn.
Vng chn u l vng.
(Chn l) vn chng phi chn ln
chng phi phi chn.
Lm sao c nng kin, s kin?
(Thc) gia (cn v trn), khng c
tht tnh.
Th nn chng ging nh b lau gc
vo nhau.
Buc v m cng mt s nhn.
Thnh v phm chng phi hai ng.
ng hy xem tnh cht gia cc cng
lau giao nhau,
chng phi l khng v c.
M m ngha y, tc v minh.
Hiu ra ngha , tc l gii thot.
M nt phi theo th lp
Khi su nt c m, th mt cng
khng cn
Ni cc cn, hy chn tnh vin thng,
c vo dng , tc thnh chnh gic.
Thc A--na rt vi t.
(Khin cho) tp kh chy nh dng
nc xit

Thch Duy Lc [4]

Tm Minh L nh Thm [3]

Tnh hu vi vn khng,

Ni chn-tnh hu-vi l khng,

Duyn sanh nn nh huyn

V duyn-sinh, nn ging nh-huyn;

V vi khng sanh dit,

V-vi, th khng sinh, khng dit,

Chng tht nh hoa m,

Chng tht nh hoa-m h-khng.

Ni vng hin chn,


Vng chn l hai vng

Ni ci vng t ci chn,
Vng, chn y, c hai u vng;

Phi chn phi bt chn

Cn khng phi chn v phi-chn,

Lm sao kin s kin?

Lm sao c nng-kin, s-kin,

Trong chng tht tnh,

Thc gia, khng c tht-tnh,

Nn nh sy gc nhau.

Vy nn, nh hnh lau gc nhau.

Tht, m ng mt nhn,
Thnh phm chng hai ng,

Ct v ci ng mt s-nhn,
Thnh v phm khng c hai ng.

Ngi xem tnh gc nhau,

Hy xt tnh hnh lau gc nhau,

Khng, Hu thy u sai.


M mui tc v minh,
Pht minh lin gii thot.
M, tht theo th t,

u phi l khng hay l c.


M-m ngha , l v-minh,
Pht-minh ngha , th gii-thot.
Ci nt, tuy phi theo th lp,

Lc m nht cng tiu

Su ci, mt cng khng cn.

Chn cn no vin thng,


Nhp lu thnh Chnh Gic.
Na (thc th tm) thc vi t,

Ni cc cn, chn tnh vin-thng,


Nhp-lu c, th thnh chnh-gic.
Thc A--na rt nh-nhim,

Tp kh nh nc dc.

Tp-kh lu-hnh nh nc dc;

Lng Nghim Gii 2013


23
24
25

Chn phi chn khng m,


Ng thng bt khai din.
T tm th t tm,

26

Phi huyn thnh huyn php,

27

Bt th v phi huyn,

28
29
30
31
32
33
34
35

Phi huyn thng bt sanh,


Huyn php vn h lp?
Th danh diu lin hoa,
Kim cang vng bo gic.
Nh huyn tam-ma-,
n ch siu v hc.
Th A-t-t-ma,
Thp phng Bc-gi-phm,

36

Nht l nit-bn mn.

101

E rng s lm l chn hay phi chn


Nn Nh Lai thng khng ni n
T tm chp ly t tm
Vn khng phi huyn, li thnh php
huyn.
Chng th trc, th chng c g l phi
huyn
Phi huyn cn chng sinh
Php huyn lm sao lp?
gi l diu lin hoa
Kim cang vng bo gic
Nh huyn tam-ma-
Trong khonh khc, vt hng v hc.
Php A-t -t-ma ny, chnh l con
ng duy nht dn n nit-bn, m
cc c Th tn (Bc-gi-phm) trong
mi phng ng tu tp.

S chp Chn phi chn,


Nn ta chng khai ging
T tm chp t tm,

E lm l chn hay phi-chn,


Nn ti thng khng din-ging n,
T-tm tr-chp ly t-tm,

Phi huyn thnh php huyn.

Khng phi huyn, thnh ra php-huyn.

Chng chp chng phi huyn

Khng chp-trc, khng g phi-huyn

Phi huyn cn chng sanh,


Php huyn lm sao lp?
y gi Diu Lin Hoa
Bu gic nh Kim Cang
Tu theo Tam Ma ,
Bng tay siu v hc
Php ny chng g bng,
Mi phng ch Nh Lai,

C ci phi-huyn cn khng sinh,


Php-huyn, lm sao thnh-lp c.
y gi nh-huyn Tam-ma-,
Bo-gic chc nh Kim Cng Vng,
Khng nhim, tnh nh diu-lin-hoa;
Gy ngn tay, vt hng v-hc;
Php y, khng g so-snh c,

Ch mt ca Nit Bn.

L mt ng thng vo Nit-bn,
Ca cc c Th-tn mi phng".

Lng Nghim Gii 2013


43.Vng v chn

102

Lng Nghim Gii 2013


44.Phm v thnh

103

Lng Nghim Gii 2013


45.Th t tht/g nt (cho php Nh cn vin thng)

[2]

104

Lng Nghim Gii 2013


46.Su nt
STT
V d nt tht
1
-cha c r m tng nt theo th lp,
-cha r m su nt th mt cng khng cn.
2
3
4

7
8

Chic khn hoa kip-ba-la do ch thin dng cng.


c Pht tun t ct tng nt trn chic khn hoa, tng cng
thnh su nt.
-Chic khn vn ch mt th,
-Khi ct mt ln th gi l mt nt, nu ct 100 ln, th thnh
100 nt.
-Ci khn vn ch l mt, khi tht su ln th ng gi l su
nt.
-Th ca khn ny l ng, do v cc nt m thnh ra khc.
-Nu cn su nt, th ci th su chng th gi l ci th nht.
-Su nt khng ng nhau, xt v cn gc, vn do mt ci
khn m ra. Nhng lm cho n o ln th t th rt ro
khng th c.
ng chc khng mun c su nt ny, m ch mun thnh
mt th, vic y phi lm sao?
-Nu cn nhng nt , th iu th phi s ni dy, trong
s t cho rng nt ny chng phi l nt kia, nt kia chng
phi l nt ny.
-Nhng nay Nh Lai gii tr tt c. Cc nt khng sinh ra
th khng c b th. khng c mt th su lm sao thnh?

Ngha ca tm

T tm.
Su lp m m do vng sanh.
-Th tnh vn ng nht, thanh tnh, sng sut, vin mn.
-M vng sanh, m vng chng ln m vng, bao nhiu lp
cng u l m vng.
-Th tnh l mt nhng phn thnh su thc ni su cn.
-6 cn c i tng khc nhau.
-Cn ny khng thay th cho cn kia c.
-Trong th tnh tuyt i ging nhau, li sinh ra ci tuyt i
khc nhau.

c Pht bo, Ngha m c su, mt khng cn cng


nh vy.
Do t v thu, tm ng in lon. Tri kin vng pht mi
mi khng dng, lm cho tri kin sinh mt nhc.
Nh khi con mt mi mt th thy nh c hoa m khng c
nguyn nhn g, hn lon khi ln trong th tnh sng sut
rng lng.
Tt c cc tng trong th gian, ni sng t lin, sinh t
nit-bn, u l tng hoa m in o, do bnh m lm
m pht ra.
Tho nt tht.
Gii tr bnh m.
-c Pht dng tay cm ci khn c nt, ko mi bn tri, Nh bin. Khng nng lc cn tu. Ri th gian m tm
khng m c.
B .
-c Pht dng tay ko ring mi bn phi, cng khng m
c.

105

Gii thch
Ngha ny ni v 6
cn, khc vi hnh
m nt bn trn.

Lng Nghim Gii 2013


9

10

11

-Ci t chnh gia, cc nt s c m ra.


-Ngay t nt m m c nt.

-Trung o.
-Ngay ti cn m gii c m lm.
=> tu la chn trong su cn, nu tr c nt tht trong
cn y ri, th trn tng t dit. Cc vng tiu, chnh
l chn.
Nh Lai ni Pht php do nhn duyn sinh, chng phi l cn Cc php c thuyt u do thc chng m c c.
c vo nhng tng ho hip th trng ca th gian. Nh Lai
nhn ra cc tng th gian v xut th gian, bit r bn nhn
ca chng do nhn duyn g m pht sinh ra.
Nh th cho n mt git ma ngoi hng sa th gii, Nh
Lai cng u bit s mc. Cng nh nay trc mt ng, cc
th cy tng thng, cy gai cong, chim hc trng, chim qu
en, Nh Lai u bit nguyn do.
-Ci khn hoa ny hin c su nt, nu ng thi ci ra th -Khi m nt ni 6 cn cng phi tun t, khng th cng m NHN KHNG:
khng th cng lc tr ht c.
1 lc 6 cn.
- Ng chp phn bit.
-Nhng nt ny khi ct li, vn c th t. Nay cng phi theo -Chn 1 cn vin thng tu.
- Ng chp cu sanh.
th lp m m.
-Khi cc cn bt u c m, trc ht s c nhn PHP KHNG:
-Su nt tuy ng mt th, nhng ct li khng ng thi, th khng. n khi tnh khng vin mn sng sut, th gii - Php chp phn
khi m nt, lm sao cng mt lc m m ht c?
thot c php chp. Php chp c gii thot ri, th c bit.
- Php chp cu sanh.
nhn khng ln php khng u chng sanh khi.
CU KHNG:
- Nng khng.
- S khng
gi l B-tt do
tam-ma-i m chng
c v sanh nhn. [7]

106

Lng Nghim Gii 2013


47.Hai mi lm php mn vin thng
STT

Trn/ Cn/
Thc/ i

Sc
trn

Lc
trn

107

Tn
php
Nhn duyn
Chi tit php mn
S chng
mn
u-ba-niQun
-c gp Pht lc -qun tng bt -ng th tnh ca sc, t tng
sa-.
bt tnh. mi thnh o.
tnh, sanh lng bt tnh, n tng xng trng,
(Sc Tnh
nhm chn.
tng vi trn, u quy v h
Khng)
khng.
-Thy c ci khng v ci sc
u l khng.
-Sc ca trn cnh tn dit, th
th ca sc tinh diu c vin
mn.
Thnh

Ghi ch
Cu tng qun:
1. Trng tng: Sau
khi cht, t thi bt u
phng ln.
2. Thanh tng: Sau
khi phng ln, thy cht
v ra nhng vng b
thm tm.
3. Hoi tng: Sau khi
thy cht ng mu xanh,
n bt u v ra.
4. Huyt tng: Khi
thn th tan hoi, mu
v cc th dch chy ra.
5. Nng ln tng: M
bt u r ra ngoi thn
v bt u mc nt.
6. Trng m tng:
M v ra, thn r mc,
cn trng c khot
phn cn li.
7. Phn tn tng: Th
bt u tiu tan mt.
8. Bch ct tng: Khi
tht tiu sch, ch cn
xng trng.
9. Thiu tng: Ton
thn b thiu v ch cn
tro. Tro bay vo h

Lng Nghim Gii 2013


khng v tr thnh ct
bi, cui cng chng
cn g.
2

Thanh
trn

Hng
trn

108

-Nhm nm v tkhu Kiu-trn-na


-khi Lc uyn v K
vin, thy Nh Lai khi
mi thnh o.
-nghe Pht dy qun
st tht k v tng
hu vi.
-ngi yn tnh trong
liu vng, thy cc tkhu t hng trm,
mi hng lng l
xng vo mi.

-nh nghe c -Tnh vi diu ca m thanh vn


php m ca Nh l nhim mu v vin mn.
Lai m ng c l
T diu .

Kiu Trn
Na.
(Gii Bn
T, Ti S
Gii)
Hng
Nghim
ng t.

Thnh
php.

V trn

Dc
Vng,
Dc
Thng
B-tt.

Xc
trn

Bt--bla.

Qun v -cng vi 500 v Phm


trn.
thin.
-T v thu kip, lm
lng y trong th
gian.
-thng nm 84000
th c cy, , kim
loi trong ta-b.
-bit ht cc v ng,
chua, mn, nht, ngt,
cay..., cng s ho
hp, bin i t cc v
y.
-Bit th no l lnh,
nng, c, khng c.
Thy
-cng 16 v khai s.
-Vn nc khng
qun.
-nghe php Pht Oai ty c bi, cng

Qun
hng
trn.

-qun st hng
ny, vn chng phi
l cy, chng phi l
h khng, chng
phi l khi, chng
phi l la.
-n chng dnh
mc vo u, i
cng chng do u.
-bn tnh ca v trn
vn chng phi l
khng, chng phi
l c; khng phi
chnh l thn tm,
chng phi tch ri
thn tm.

-mi nim (phn bit) u


c tiu sch, v con t c
v lu.
-Tng ca hng trn bng tiu
tan, th tnh ca hng l vi mt
v vin mn.

-phn bit c bn nhn ca v


trn m c khai ng.
-Nay trong chng hi, l php
vng t.

- gia hai iu y, c rng


rang tch lng, nhn ra ci khng

Lng Nghim Gii 2013


m vng m xut
gia.
-khi ch tng ang
tm, theo th t vo
phng tm, bng ng
ra bn tnh ca nc.
-Ma-ha Ca- Dit tn -cng t-khu ni T
dip.
nh.
Kim Quang,
v
(i quy (Dit
nhng ngi khc .
th, i m th
-Thi
Pht
Nht
quang,
tng
Nguyt ng, c
Pippala
nh)
thn cn, nghe php tu
th)
hc.
-Khi Pht dit , thp
n sng mi cng
dng x-li, li ly
vng thp hnh tng
Pht.
-T n nay, i
ny qua i khc, thn
u vin mn sng
ngi nh sc vng
thm.
-T-khu ni T kim
quang l quyn thuc,
cng pht tm mt
ln.
(Hin th,
Hin c)

Php
trn

109

chng
mnh.

ty

c c g.

-qun st trong th
gian, su trn u
bin hoi, ch dng
php khng tch tu
dit tn nh.
-tu hnh u-

-thn tm mi c th tri qua


trm ngn kip nh khy mng
tay.
-Khai ng c diu tnh ca cc
php, th cc lu hoc tn dit.

Mi hai hnh u-
l:
1.Mc y chp v bng
vi vn (trc t np y).
2.Ch c 3 y (dn tam
y).
3.Thng i kht thc
(thng hnh kht thc).
4.Theo th t kht thc
tng nh khng k giu
ngho (th kht
thc).
5.Ngy n mt ba (th
php nht thc).
6.Khng n qu nhiu,
ch va ng lng (tit
lng thc).
7.Sau bui tra khng
dng nc tri cy
(trung hu bt c m
tng).
8.Xa la ni ng o,
ni yn tnh (tr A-lannh).
9.Ng di gc cy (th
h ch).
10.Ngi ch t trng
(l a to).

Lng Nghim Gii 2013


11. trong ngha a
(trng gian tr).
12.Thng ngi khng
nm (n to bt ngo).
7

Nhn
cn

Nh
cn
Lc
cn

110

A-na-lut
(V bn)

Nho
kin
chiu
minh
kim
cang
tammui.
(tuyn
kin
tun
nguyn)
Qun Th Phn
m B-tt vn vn
t tnh

-Khi mi xut gia


thng thch ng.
-Nh Lai qu trch
con l loi sc sinh.
-Nghe Pht mng,
khc thm t trch
mnh, sut by ngy
m khng ng, b m
hai mt.

-tu php nho kin -b m mt, nhng thy mi


chiu minh kim phng rng sut tinh tng nh
cang tam-mui.
thy tri cy trong lng bn tay.
-xoay ci thy tr v
cn nguyn

-vo hng h kip t


thi qu kh, lc y
c c Pht xut hin
trn i, danh hiu l
Qun Th m. Con
pht tm b- t c
Pht . Ngi dy con
t nghe, qun chiu,
tu tp m th nhp
chnh nh.

-Ban u, trong
tnh nghe, vo c
dng vin thng th
khng cn trng thi
s vn na,
-tng s nhp cng
vng lng, hai trng
thi ng tnh r
rng chng cn
sanh.
-Tnh trng nh vy
tng dn, cc tng
nng vn, s vn
u ht sch.
-Cng khng dng
tr trong ch ht
sch nng vn, s
vn, t n nng

-Bng nhin vt ra ngoi th


gian v xut th gian, khp 10
phng mt th sng sut vin
mn hin by, v t c hai
cnh gii th thng (Xem bng 2
cnh gii th thng)
-Do cng dng c Qun m
Nh Lai, nn c truyn th
Nh hu n vn hu n vn tu i
cang tam-mui c cng ch
Pht Nh Lai c ng mt t
lc. Khin cho thn con thnh
tu ba mi hai ng thn, c th
n i khp mi quc v
thnh tu mt cch t ti vn
hun vn tu tam mui v v tc
diu lc.. (Xem bng 32 tng
ha thn)

Lng Nghim Gii 2013


gic s gic u
vng lng.
-Khng gic vin
mn tt bc, th cc
tng nng khng
v s khng u
tch dit.
-Sinh dit dit,
th bn tnh tch dit
hin tin.
(Xem Hnh tht v
m 6 nt)

T cn

111

Chu-li
Qun
Bn-c-ca s tc.
(o sinh (phn

-Do li dng v tc diu lc v


vn hun vn tu kim cang tam
mui y, v v con c cng mt
lng bi ngng vi tt c chng
sinh trong lc o mi phng
ba i, nn khin cho chng
sinh, ai th nhp vo thn con,
u c c 14 cng c v u
em iu phc n y khp
cho cc chng sinh. (xem bng
14 cng c v y)
-Con li c o tu chng vin
thng v thng , nn li kho
c bn c v tc nhim mu
khng th ngh bn (xem bng t
bt t ngh v tc diu c)
-c Pht hi v vin thng, con
do c vin chiu tam-mui ni
nh cn m duyn tm c t
ti. Nhn tng nhp lu m
c tam-ma-, thnh tu qu
v b-. l th nht.
- c Pht Nh Lai , khen
ngi con kho chng c php
mn vin thng. Trong i
chng, ngi th k cho con danh
hiu Qun Th m.
-Do con thy nghe thu sut
mi phng, nn tn gi Qun
Th m cng khp mi phng
th gii.
-khng c kh nng tr -an c, iu ho hi -Tm bng nhin t c i v
tng, khng c khiu th ra vo.
ngi, cho n ht sch cc lu
a vn.
-qun st hi th hoc.

Lng Nghim Gii 2013


k o)

tc tun -Khi mi c gp
khng) Pht, nghe php xut
gia, c nh mt cu k
ca Nh Lai, nhng
trong 100 ngy, nh
trc qun sau, nh
sau qun trc.
Nht v -b khu nghip, khinh
thanh
ch mt v sa-mn
tnh
trong thi qu kh,
tm a. nn i i mc bnh
(hon
nhai li nh b.
v tuyn
tri)

10

Thit
cn

Kiuphm-bt
(ngu ti)

11

Thn
cn

Tt-lnggi B-ta
(D tp)

Qun
thn
cn.
(thun
gic di
thn)

12

cn

Tu-b-.

Qun

112

n ch rt ro,
tng chi tit ca cc
hnh sinh, tr, d,
dit trong tng stna.
-quay hi th tr v
vi tnh khng
-Qun st tnh bit
ca v, n vn
chng phi th,
chng phi vt.
-tr tnh ca v v
khi s phn bit,
xoay tnh bit v vi
t tnh
-tn dit tm phn
bit,
-nhp vo c
tam-ma-.
-Tm bit mnh bit
c ci au y,
nhng bit r t tm
vn thanh tnh,
khng c ci au v
ci bit au.
-li suy ngh, mt
thn ny l ra phi
c hai ci bit?
-thun tnh ci tnh
bit, qun bng thn
th.

-Khi va mi pht tm
xut gia theo Pht
nhp o, thng
nghe Th tn dy v
nhng iu trn th
gian khng th em
li nim vui.
-C ln ang kht
thc trong thnh, tm
ang qun chiu vo
php mn ny, t
nhin gia ng b
gai c m vo chn.
Ton thn au nhc.
-t nhiu kip n -Bit tnh gic vn

-Ngay siu vit cc lu hoc


th gian.
-Bn trong thn tm gii thot,
bn ngoi ri b th gii, xa la
ba c i nh chim s lng.
-Ri ht cu nhim, tiu dit trn
tng nn php nhn thanh tnh.

-Nhip nim cha lu, thn tm


bng nhin rng lng. Trong hai
mi mt ngy, cc lu hoc dt
sch.

-tnh khng c vin minh

Lng Nghim Gii 2013

13

(Khng
Sinh, Thin
Hin,
Thin Ct)

tnh
gic
chn
khng.

Nhn
thc

X-li-pht
(Thu t)

Qun
tm
kin

Nh

Ph

Lc
thc

14

113

Hin Qun

nay, tm t c v
ngi, t nh rng
mnh th sanh
nhiu i nh ct sng
Hng.
-Lc cn trong thai
m, bit tnh khng
tch.
-Nh th cho n
mi phng u
rng lng v cng
khin cho chng sinh
chng c tnh
khng.
-t nhiu kip lu xa
n nay, ch thy
c thanh tnh,
-tuy con th sanh
nhiu i nh ct sng
Hng, m i vi vi
cc php bin ho
trong th gian v xut
th gian, h thy c
l lin thng sut,
c iu khng
chng ngi.
-gp anh em Ca-dipba gia ng, cng
i theo h. H ni v
thuyt nhn duyn,
con ng c tm
khng c b m.
-theo Pht xut gia
- tng lm Php

l rng lng.
-cc tng u nhp
vo
phi tng,
nng phi, s phi u
tn dit, xoay cc
php v ch rng
lng,

-th nhp vo Bo minh khng


hi ca Nh Lai.
-Tri kin c ng nh Pht
-Trong s gic ng v tnh
khng (nyat), c vin mn
nht.

-Qun tnh thy ca


tm th pht ra sng
sut, cng tt cc tri
kin.

-ci thy bit ca con tr nn


sng sut vin mn, c i v
u
-L mt trong nhng trng t
ca c Pht, t ming Pht m
sinh ra, t php Pht m ho
sinh.

-dng tm nghe -Nu phng khc, cch hng Mi nguyn l:

Lng Nghim Gii 2013


thc

B-tt

tm vn

vng t cho ch Pht


nhiu nh ct sng
Hng.
-Mi phng Nh
Lai dy cc t c
cn c B-tt tu hnh
Ph Hin.

-Lc con mi xut gia,


theo Pht nhp o,
tuy gi ng gii lut,
nhng trong php
tam-ma-,
tm
thng tn lon, nn
cha t c qu v
v lu.
-Th tn dy con cng
vi Cu-si-la qun
tng u cht mi
trng.

15

T thc Tn--la
Nan-
(M Thin)

Qun t
oan
bch
(Qun
tiu
tc)

16

Thit
thc

Chuyn
php
lun

114

Ph-lu-na
Di-a-la-ni
T

v phn bit mi tri


kin ca chng sinh.
-pht minh tnh
nghe ca tm th,
phn bit t ti

sa ci gii bn ngoi, nu c mt
chng sinh, trong tm h pht
tm tu tp hnh nguyn Ph
Hin, th s phn thn thnh trm
ngn, ci voi su ng lin n
ch ngi y.
-D ngi y nghip chng su
nng, khng thy c con, con
cng thm xoa u ngi y, ng
h an i, khin h c s thnh
tu.

-Ban u tu qun,
tri qua hai mi
mt ngy, thy hi
th ra vo qua mi
nh ln khi trng,
thn tm bn trong
sng sut vin mn
ng nh th gii.
Khp ni thanh tnh
nh ngc lu ly.
-Tng khi dn
dn tiu mt. Hi
th trong mi tr
nn mu trng.
-nhip nim vo hi
th, dng lng lu
ngy nn pht ra
sng sut.
-t nhiu kip n nay -tuyn dng chnh
c bin thuyt php.
khng ngi.
-theo gip Pht

-S sng sut vin mn, tr sch


cc lu hoc
-Tm c khai ng, cc lu ht
sch, hi th ra vo ho thnh
ho quang chiu khp mi
phng th gii.
-Th tn th k cho con s thnh
tu qu v b-.

1.L knh ch Pht.


2.Xng tn Nh Lai.
3.Qung tu cng dng
4.Sm
hi
nghip
chng.
5.Tu h cng c.
6.Thnh chuyn php
lun.
7.Thnh Pht tr th.
8.Thng tu Pht hc.
9.Hng thun chng
sinh.
10.Ph giai hi hng.

-nh php m nh ting s t bn loi bin ti v


m thnh A-la-hn.
ngi:
1.Php v ngi bin:

Lng Nghim Gii 2013


(Mn
T)

17

Thn
thc

115

T (Thuyt
php)

-tuyn thuyt cc php


kh, khng, thm t
tng chn tht.
-Nh th cho n cc
php mn b mt ca
Nh Lai nhiu nh ct
sng Hng, con u
dng phng tin khai
th trong chng, t
c sc v u.

chuyn php lun,


-dng php m hng
phc ma on, dit
sch cc lu hoc

u-ba-ly
Tr gii
(Thng
lut
th,
Tr
gii

nht)

-c theo Pht vt
thnh xut gia, t
mnh thy Nh Lai
su nm tinh cn kh
hnh, ch thn thy
Nh Lai hng phc
cc ma, ch ng cc
ngoi o, v gii

-nng vo gii lut


do c Pht dy,
nn ba ngn oai
nghi, tm vn t
hnh, cho n tnh
nghip, gi nghip
u c thanh tnh.
-gi gii ni thn

c nng lc ging ni
cc php mt cch vin
dung v ngi.
2.Ngha v ngi bin:
c kh nng gang ni
ngha l cc php dung
thng v ngi.
3.T v ngi bin: C
nng lc s dng mt
cu, mt li ni, m
din by v lng ngha
l mu nhim mt cch
v ngi. Li c kh nng
em v lng diu
ngha quy np thnh
trong mt li ni, mt
cu ch
4.Nho thuyt v ngi
bin: C nng lc tu
thun nim h lc ca
mi chng sinh, kho
lo dng cc phng
tin thuyt php cho
mi ngi nghe m
khng mt mi nhm
chn.
-Thn tm con c vng lng.
-lm v cng k trong chng hi
ca Nh Lai.
-l ngi con gi gii tu thn,
c i chng suy c l bc
nht.

Lng Nghim Gii 2013

18

19

Tht
i

116

thot hn mi tham m thn c t ti,


dc th gian.
gi gii tm th
tm c thng
sut, sau thn
tm u c vin
thng t ti
thc Mc-kinThn
-Ban u i kht thc, -i
khp
mi
lin
thng
gia ng gp ba phng m khng
(Thi thc
anh em Ca-dip-ba l ngn ngi.
th)
u-lu-tn-loa, Gi- -xoay nim tr v
da, Na-, h ging bn th trn y
ni ngha l thm diu su lng, tm th
ca php nhn duyn sng sut c hin
ca Nh Lai.
by, nh nc c
-lin pht tm, c lng trong, lu ngy
s thng t su xa.
thnh trong sut.
-Nh Lai ban cho y
ca-sa p trn thn,
ru tc t rng.
a i Tr a B- ng -Thi Pht Ph Quang - T-x-ph Nh Lai
tt
bnh
Nh Lai, l t-khu xoa u con ni
tm a thng nhng ni rng, Nn bnh tm
(qun
ng s, bn , t a, th tt c t ai
thn
ai him tr, eo hp, trn th gii u
gii nh khng c an ton; c an bnh.
trn)
phng cho s tn -qun st k v hai
hi n xe nga, con th trn ni thn v
u san bng, con lm th gii du khng
cu hoc p t.
sai bit, vn l tnh
-sing nng kh nhc Nh Lai tng, h
nh vy, tri qua v vng pht ra trn
s ch Pht ra i. - tng.
Hoc c chng sinh,
ni ch trin
cn

-C c thn thng, c i
chng suy c l nht.
-nng lc thn thng ca con
c thanh tnh, vin mn, sng
sut v khng s hi.

-Khi trn tng tiu sch, th tr


hu c vin mn, thnh o v
thng,
-Tm lin c khai ng, thy vi
trn ni thn cng vi vi trn to
nn th gii vn chng sai bit.
T tnh ca vi trn khng c xt
nhau, cho n ao binh cng
khng ng chm c g.
-Nay hng tm th nhp B-tt
o, trong php h) nghe cc
c Nh Lai ging by Tri kin
Pht nh Diu lin hoa, con lin
c chng minh l v thng
th.

Lng Nghim Gii 2013

20

Thy
i

117

Nguyt
Quang
ng t

ngi mang vt,


trc ht mang gip
cho h, n ni
vt xung, lin i
ngay, khng nhn tin
cng.
-thi Pht T-x-ph,
th gian phn nhiu
i km, con cng
gip ngi khng k
gn xa, m ch nhn
mt tin. Hoc c xe
tru mc phi snh ly,
con dng sc mnh
y xe ln, gip h
khi kh no.
-c v quc vng
thit trai cng dng
Pht, lin sa sang
ng t bng phng
n Pht i qua.
Thy
-hng h sa kip t
tinh
trc, c c Pht ra
qun.
i hiu l Thu
(thu
Thin, dy cho cc
tnh
hng B-tt tu php
nht v qun v nc nhp
lu
chnh nh.
thng)

-do ni php tnh m ng v


sanh nhn

-Qun st trong
thn, tnh nc
khng xm ot ln
nhau.
-Ban u t nc
mi, nc di, cho
n cc th tn dch
tinh huyt, i tin,
nc tiu, chu lu
trong thn u cng
mt th tnh.
-qun st thy nc
trong thn
cng

-Con gp c v lng ch
Pht, cho n khi gp c Sn
Hi T Ti Thng Vng Nh
Lai, con mi chng c khng
thn, cng vi th tnh ca nc
bin hng thu trong mi
phng cng th nhp vi chn
khng, chng hai chng khc.
-chng c v sinh nhn, vin
mn o qu b-.

Lng Nghim Gii 2013


nc trong cc bin
hng thu trong
quc ca Ph
Trng Vng u
khng sai bit.
-Lc u mi thnh
tu c php qun
ny, ch thy c
nc, cha t c
ch khng thy c
thn.
-> l v t-khu
ang ngi thin
trong tht.
->C v t khi
nhn qua ca s,
thy trong phng
ch ton nc trong,
ch khng thy g
khc, ly ming
ngi nm vo trong
nc, ri xung
nc pht ra ting
->Sau khi con xut
nh, mi thy au
tim, nh X-lipht b qu Vi hi
nh.
->Phi chng b
thi tht?
-> t i n, k
li nhng vic nh
trc.
->bo khi thy nc

118

Lng Nghim Gii 2013

21

Ha
i

-s-scma
(Kim cang
Mt tch,
Ha u
Kim Cang)

22

Phong
i

Lu
Ly
Quang
Php
vng t

119

trong phng th hy
m ca, vo trong
nc ly vin ngi
ra.
->xut nh, thn
th bnh thng nh
trc.
-qun tnh nc lu
thng thun mt v,
Ha
-trc y, trong -C c Pht ra
quang
nhiu kip xa xa, i, hiu l Khng
tam
tnh con nhiu dm Vng, ni rng
mui
dc.
ngi a dm ging
(Qun
nh ng la d,
bch
ngi dy con qun
hi t
khp hi nng lnh
chi ch
trn khp trm vc
lnh
t chi.
non
-qun st hi m ni
kh;
thn tm u lu
qun
thng khng ngn
thn
ngi.
tm
non
xc v
ngi
lu
thng)
Qun
-hng h sa kip -qun s an lp ca
th th trc, c c Pht ra th gii, qun s
gii cp i hiu l V Lng thin lu ca thi
chng
Thanh, ngi khai th gian, qun thn khi
sanh
cho hng B-tt tnh ng khi yn, qun
thn,
bn gic diu minh. tm khi khi khi

-Khi cc lu hoc tiu tr, lin


pht ra la i tr hu qu bu,
c bc gic ng v thng.
-c gic tnh sng sut ngng
lng bn trong, tm a dm ho
thnh la tr hu.
-mi khi ch Pht triu mi con,
thng gi l Ho u.
-Tm pht nguyn ln rng khi
ch Pht thnh o, con s lm
v lc s thn cn ch Pht, hng
phc ma on.

-ng ra tm b-, th nhp vo


chnh nh. Hp vi diu tm
ca ch Pht trong mi phng
truyn dy.
-gp Pht cha bao lu, lin c
v sinh php nhn.

Lng Nghim Gii 2013


giai th
vng
duyn
phong
lc s
chuyn.
-qun
st
phong
lc v
y.

23

Khng
i

120

Ngi dy qun st th
gii ny v
thn
chng sinh u l do
sc lay ng ca nhn
duyn h vng m ra.

dit. Thy cc tnh


ng y u bnh
ng nh nhau, vn
khng sai bit.
-By gi nhn ra
cc tnh lay ng
y, n khng do
u, i chng v
u.
-Mi
phng
chng sinh in o
nhiu nh s vi trn
u ng mt tnh
h vng.
-Nh th cho n
ht thy chng sinh
trong mt tam thin
i thin, cng nh
hng trm loi mui
mng c trong
cha, ku vo ve m
, trong gang tc,
n o ri rt.
-qun st sc lay
ng ca gi vn
khng nng vo
u
H Khng Qun
-cng c Nh Lai -qun chiu r rng,
Tng B- v bin chng c v bin thy t i khng
tt
thn
thn ni c Pht nng vo u, do
(qun
nh Quang.
vng tng m c
h
sanh dit.
khng
-H khng vn
v
chng phi hai,

-By gi tm con khai ng, mi


thy c ci Pht Bt ng
phng ng.
-thnh v Php vng t, tha s
mi phng Pht.
-Thn tm pht ra nh sng
rng sut khng ngn ngi

-Do thy c th tnh ng m


c v sinh php nhn.
-tay cm bn ht chu ln, chiu
sng khp mi phng c i Pht
nhiu nh vi trn, v bin cc ci
nc y thnh h khng.
-Li trong t tm hin ra i vin

Lng Nghim Gii 2013


bin)

24

Kin
i

121

B-tt i
Th Ch
(c i
Th)

-nim
Pht
tammui
(
nhip
lc cn
tnh
nim)

-cng 52 v B-tt
cng tu tp
-hng h sa kip
trc, c c Pht ra
i hiu l V Lng
Quang. Lc y c 12
c Nh Lai k tc
nhau thnh Pht trong
mt kip. c Pht
sau cng hiu l Siu
Nht Nguyt Quang,
ngi da con php
nim Pht tam-mui.

quc Pht vn
ng nhau.
-qun chiu h
khng vn khng
ngn m, nn c
th nhp vo chnh
nh, c c diu
lc vin minh.

knh tr, trong phng ra 10


loi ho quang bu vi diu, u
soi sp cng tn h khng khp
mi phng.
-Cc c i nc Ph trng vng
u hin ra trong knh ny v
nhp vo thn con.
-Thn con ng nh h khng,
khng phng ngi ln nhau.
-Thn con kho nhp vo cc
quc nhiu nh vi trn. Lm
nhiu Pht s, c s tu thun.

V nh c ngi,
mt ng chuyn
nh, mt ng
chuyn qun, th hai
ngi y, du gp
cng khng l gp,
du
thy
cng
khng l thy.
Nu c hai ngi
u nh nhau, hai
bn nh nhau tht
su trong tm nim,
nh th cho n i
ny sang i khc,
nh hnh vi bng,
khng bao gi cch
xa nhau.
Mi phng Nh
Lai thng nh
chng sinh nh m
thng con. Nu

-Bn nhn dng tm nim Pht


m th nhp v sanh nhn.
-Nay trong ci ny, tip dn
nhng ngi nim Pht tr v
ci Tnh .

1.Tr danh nim Pht


2.Qun tng nim
Pht.
3.Qun tng nim Pht
4.Thc tng nim Pht

Lng Nghim Gii 2013

25

Thc
i

122

Di-lc Btt
(Ajita
Maitreya:
V
nng
thng T
th)

thp
phng
duy
thc,
thc
tm
vin
minh

-trong kip trc


nhiu nh vi trn, c
c Pht ra i hiu
l Nht Nguyt ng
Minh, con theo Pht
xut gia. Nhng tm
con cn trng h danh
th gian, thch giao du

con trn trnh, tuy


nh, no c ch g.
Nu con nh m,
nh khi m nh
con, th m con i
i khng cch xa
nhau.
Nu tm chng
sinh, nh Pht,
tng n Pht, th
p ny, i sau,
nht nh thy Pht.
H cch Pht
khng
xa,
nn
khng nh vo
phng tin m
c tm khai ng.
Nh ngi xng
hng th thn th
c mi thm.
gi l hng quang
trang nghim.
-thu nhip tt c su
cn m khng cn
la chn, tnh nim
lin tc.
-Lc y c Th
tn dy con tu tp
php nh duy tm
thc, con c nhp
vo chnh nh.
-Cho n cng tn
h khng cc c i
nc ca Nh Lai,

-T nhiu kip nay, nh chnh


nh ny, m con c phng s
ch Pht nhiu nh ct sng
Hng.
-Tm cu danh th gian dit
sch khng cn.
-Cho n khi c Pht Nhin
ng th hin ra i, con c

Lng Nghim Gii 2013


nhp
vin
thnh
tht.

123

vi hng quyn qu.

d sch, c khng,
u l bin hin t
tm con.
-qun tng tn
mi phng u
do thc bin. Thc
tm c trn sng,
th nhp tnh vin
thnh tht, ri xa
cc tnh y tha khi
v tnh bin k s
chp, c php v
sanh nhn.

thnh tu v thng diu vin


thc tm tam-mui.
-Nay c Pht th k, k tip
thnh Pht ci ny.

Lng Nghim Gii 2013


48.Hai cnh gii th thng ca Qun Th m B Tt

V tr
Cnh gii th nht Trn
Cnh gii th hai

124

Di

Hp vi
bn diu gic tm ca mi phng ch Pht.

Kt qu
t c t lc ng nh ca ch Pht Nh Lai.

tt c chng sinh trong lc o khp mi phng. Cng vi chng sinh ng mt bi ngng.

Lng Nghim Gii 2013


49.Ba mi hai tng ng ha thn ca Qun Th m B Tt
Hin thn
thuyt php
STT
i tng
Ghi ch
gip c gii
thot
1
B-tt nhp tam-ma-i, tin tu Pht
php v lu, c thng gii v
th hin vin thng,
2
hng hu hc tu php diu minh c gic
vng lng, c thng diu vin
mn,
3
hng hu hc on mi hai nhn Duyn gic
duyn, do cc duyn on m
pht ra thng tnh, v thng tnh
vin mn.
4
hng hu hc t c tnh Thanh vn
khng ca T , tu o , v th
nhp Dit , thng tnh hin by
vin mn,
5
chng sinh, mun tm c t ng, Phm vng
khng phm vo cnh ng dc lc
th gian, v mun thn c thanh
tnh.
6
chng sinh mun lm Thin ch, thch
thng lnh cc ci tri,
7
chng sinh mun c thn t ti, i T ti thin
khp mi phng,
8
chng sinh mun c thn t ti, phi i t ti thin
hnh gia h khng,
9
chng sinh mun thng lnh qu Thin i tng
thn, cu gip t nc,
qun
10
chng sinh thch thng lnh th T thin vng
1. Tr quc thin (s: Dhtarra ) gim st chu Purvavideha pha
gii, bo h chng sinh,
ng;

125

Kt qu

Khin cho
h
c
gii thot.

Gip cho
h
c
thnh tu.

Lng Nghim Gii 2013


2. Qung mc thin (s: Virpka ) gim st chu Aparagodaniya
pha Ty ;
3. Tng Trng thin (s: Virhaka )gim st chu Jambudvipa
phng Nam.
4. a vn thin hoc T-sa mn thin vng (s: Vairavaa ) gim st
chu Uttarakuru phng Bc.
11
12
13

14
15
16

17

chng sinh mun sanh thin


cung, sai khin qu thn,
chng sinh thch lm vua ci
ngi,
chng sinh mun lm ch mt gia
nh th tc, c ngi i knh
ngng,

Thi t con ca
T thin vng
Quc vng
Trng gi

chng sinh thch m lun nhng C s


li hay, sng i trong sch,
chng sinh thch vic tr nc, ch T quan
huy on nh cc bang p,
chng sinh thch mn s thut, t B-la-mn
mnh nhip tm gi thn,
ngi thin nam mun hc php t-khu
xut gia, gi cc gii lut,

126

10 c hnh c danh hiu Trng gi:


1. Tnh qu: Xut thn t gia nh i qu tc.
2. V cao: trong cng v trng quan.
3. i ph: Nhiu ca ci, giu c.
4. Oai mnh: Uy nghim dng mnh.
5. Tr thm: Tr hu cao thm.
6. Nin k: Tui cao c trng.
7. Hnh tnh: Phm hnh thanh cao, xng ng l bc m phm.
8. L b: i ngi tip vt, u c l nghi.
9. Thng tn: Trn c hng quc vng tn thn.
10. H quy: Di c lng dn quy hng.

Thch nghin cu s thut, tc l thin vn a l, m dng ng hnh. Thut


tc l Y bc tinh tng, ch thu th ph iu dng thn tm, bo h sinh
mng. S l ch cho vic dng ton s d on trc. Thut l ch cho
nhng ma thut v cc k xo khc.
Xut gia:
1/ xut th tc gia
2/ xut phin no gia
3/ xut tam gii gia

Lng Nghim Gii 2013


T-khu c 3 ngha:
1. Kht s;
2. B ma;
3. Ph c.
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27

28
29

30

ngi tn n mun hc php xut


gia, gi cc gii lut,
ngi thin nam thch gi ng gii,
ngi tn n thch gi ng gii,
ph n lp thn trong vic ni
chnh iu hnh gia nh hay
quc gia,

t-khu-ni

u-b-tc
u-b-di
n ch hoc
quc phu nhn
mng ph i
gia
chng sinh, khng hoi nam cn,
ng nam
ngi con gi, mun lm trinh n, ng n
khng thch kt hn,
ch thin mun that khi loi tri, ch thin
loi rng mun that khi thn rng
rng,
loi dc-xoa mun thot khi loi dc-xoa
Yaka, tip tt (nhanh chng), dng kin (dng cm v mnh m). C ba loi
ca mnh,
qu thn chnh:
1. a hnh qu;
2. Phi hnh qu;
3. Khng hnh qu.
loi cn-tht-b mun that khi cn-tht-b
Gandharva, Hn dch l hng m, v vic ngi mi hng to nn thc ca
loi ca mnh,
chng. Chng l cc nhc cng ca Ngc Hong. Khi Ngc Hong t hng
trm thu ln, chng nghe c mi hng v lin b thu ht n. Chng n
chi nhc lm vui cho Ngc Hong.
loi a-tu-la mun that khi loi a-tu-la
ca mnh,
loi khn--la mun that khi khn--la
Kinara, Hn dch l Nghi thn. Chng c tn nh vy l v khi chng hin
loi ca mnh,
ra thn ngi, nhng trn u chng li c mt ci sng. Chng cng l mt
loi nhc thn khc thng tu nhc cho Ngc Hong.
loi ma-h-la-gi mun that khi ma-h-la-gi
Mahoraga, Hn dch l i mng thn , cn gi l a long. Loi rng c

127

Lng Nghim Gii 2013


loi ca mnh,

31
32

chng sinh thch c thn ngi, ngi


tu thnh thn ngi,
loi phi nhn, hoc c hnh, hoc thn hnh nh h
khng c hnh, hoc c tng, hoc
khng c tng, mun that khi
loi ca mnh,

128

cp trn l loi c th i li trn khng v c gi l Thin long. Loi


mng x ny, cng gi l rng, m b hn ch trn mt t. N khng c nng
lc thn thng.

Lng Nghim Gii 2013


50.Mi bn cng c v y ca Qun Th m B Tt
STT

Qun

khng t qun m thanh, m qun


ci tm nng qun,
Tri kin xoay tr li,

qun ci nghe quay tr li,

dit ht vng tng, tm khng


st hi,
hun tp v thnh tu c tnh
nghe. Su cn u tiu gii, quay v
bn tnh, ng nh tnh nghe.

hun tp tnh nghe sng sut thy


khp php gii, th cc tnh ti tm
khng th cn c.

129

n d
ni t
tm
chng sinh ang kh no qun st m thanh, lin c Phin
trong mi phng ba i kia gii that.
no
cc chng sinh d vo ng la vn khng chy.
Sn
la,
hn
cc chng sinh d vo nc nc khng nhn chm.
Bi ly
su,
chng sinh khi vo nhng qu khng hi c.
c tm
nc qu,
chng sinh lc sp b hi,
dao gy s gy tng on, Bo lc
khin cho binh kh chm vo
thn ngi nh ct vo nc,
nh thi nh sng, bn tnh
khng h lay ng.
chng sinh,
tuy cc loi dc-xoa, la-st, T m
cu-bn-tr qu, cp t -x-gi,
ph-an-na...n gn bn cnh,
mt chng vn khng nhn thy
c.
i tng

Thnh tu

Ghi ch

Dc-xoa l qu nam, la-st l


qu n. u rt c c, n tht
ngi, c nhng cu ch
(mantra) to ra nng lc kh
mi thi ni thy cht chng
c th n tht.
Cu-bn-tr: mt loi qu, c
hnh dng nh mt ci thng
trn v em n c mng cho
loi ngi. Chng hn, khi ng,
h thy c im qui d hin ra,
d trong gic m, tinh thn h
vn rt linh li, nhng h vn
khng c ng thn th c.
H tr nn b t lit qua s ch
ng ca loi qu gy c mng

Lng Nghim Gii 2013


ny. C khi, dng kh ca
ngi kia b suy yu v kh m
vng, ngi kia c th b t
lit trong mt thi gian kh di,
v loi qu kia c th lm cho
ngi y thit mng.
T -x-gi: m tinh kh, loi
qu thn ny ch dng tinh kh
ca ngi v cc loi ng cc.
Ph-an-na: x u ng qu hay
nhit bnh qu, loi qu i,
thn th hi hm, thng gy
bnh tt cho ngi.
7

8
9

10

11

12

cc m thanh u hon ton tiu


mt, tnh qun st v tnh nghe u
quay v t tnh, la hn cc vng
trn.
dit i tng m thanh, tnh nghe
vin mn, sanh t lc cng khp,
do hun tp tnh nghe c thanh
tnh, la xa trn tng, sc, thanh
khng li ko c,
con ch lu li thun mt vin m
thanh tnh, khng cn i tng
thanh trn, cn cnh vin dung,
khng cn i i nng s,
tiu dung thanh trn i tng, con
xoay ci nghe v tnh bn minh,
thn tm v php gii trong sng
nh lu ly, lng trong, khng ngn
ngi.
vin dung cc hin tng, con xoay
tnh nghe tr v. Ni o trng bt
ng m ha vo th gian nhng

130

chng sinh b giam cm, tri cc th cm dy, gng xing Tri


buc
khng th dnh vo c
buc
chng sanh i qua ng gic khng th cp c.
him
nhng chng sanh a dm
la xa tham dc.

Lo s

chng sanh phn hn

Hn
th

xa la c sn nhu.

nhng chng sanh ngu ngc xa la s si m tm ti.


m ti

chng sanh khng c con,

Tham
dc

Si m

cu c con trai, sanh c con Thiu


trai phc c tr tu.
tr tu

Lng Nghim Gii 2013

13

14

khng hy hoi th gii. C th


cng dng ch Pht Nh Lai nh
s vi trn trong khp mi phng,
con bn mi c Pht lm Php
vng t.
su cn ca con c vin thng, chng sanh khng c con,
ci c soi sng l bt nh, trm
khp mi phng phng, thnh
i vin knh khng Nh Lai tng,
con vng lnh nhng php mn b
mt ca thp phng Nh Lai nh
vi trn khng h thiu st,
trong tam thin i thin th gii chng sanh chp tr danh hiu
ny, c trm c mt tri, mt trng, ca Qun Th m,
cc Php vng t hin trong th
gian ng nh s ct 62 sng Hng,
u tu Pht php, lm gng mu,
gio ha chng sanh, tu thun
chng sinh. Tr tu v phng tin
mi Ngi u khc nhau.
Do con c tnh vin thng, pht
ra diu tnh ca nh cn. Nn thn
tm vi diu trm khp php gii.

131

cu c con gi, sanh c con Thiu


gi tng tt oan chnh, phc t bi
c du dng, c nhiu ngi
knh qu.

so vi nhng ngi chp tr


danh hiu Php vng t s
lng bng 62 s ct sng
Hng ni trn, cng c bng
nhau khng sai khc.

Cha
c
vn
hnh

1 danh hiu ca Qun Th m,


cng vi cc danh hiu kia u
khng sai khc, l do Ngi tu
tp c tnh vin thng chn
thc.

Lng Nghim Gii 2013


51.T bt t ngh v tc diu c ca Qun Th m
STT
1

Nhn

Thnh tu

V d

Ban u chng c tnh nghe vi diu, c th hin ra rt nhiu diu dng, ni c rt C th hin ra t 1 u, 3 u, 5 u, 7 u, 9 u,
tm tnh khng cn cc tng nng vn. nhiu thn ch b mt.
11 u, 108 u, 1.000 u, 10.000 u cho n
Cc vic thy nghe hay bit khng cn
84.000 u thc-ca-la.
cch bit, con thnh tu c bo gic
C th hin ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16
vin dung thanh tnh.
tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay ri 1.000 tay,
10.000 tay cho n 84.000 tay mu--la.
C th hin ra 2 mt, 3 mt, 4 mt, 9 mt, 108 mt,
ri 1.000 mt, 10.000 mt, cho n 84.000 con mt
bu thanh tnh. Hoc khi th (hin thn) t, khi th
uy, khi th nh, khi th tu cu chng sanh
c hon ton t ti.

do tnh nghe v suy ngh ca con that diu dng c th hin ra mi mi hnh, tng mi
ngoi su trn, nh m thanh xuyn qua mi ch. Hnh v ch u c th em sc v u
vch tng, khng b ngn ngi.
m b th cho chng sinh. Th nn cc c i nc
trong mi phng nhiu nh vi trn u gi l v
b th s khng s hi.

do con tu tp cn tnh bn diu vin thng i qua th gii no, u khin cho chng sinh x
thanh tnh,
thn, x trn bo, cu thng xt.

do con chng c tm Pht, t n ch nn c th em cc th trn bu cng dng mi


rt ro,
phng Nh Lai, khp n chng sinh trong su
ng c php gii.
Ai cu v th c v, cu con c con, cu tammui c tam-mui, cu sng lu c sng lu.
Nh th cho n cu i nit-bn lin c i
nit-bn.

132

Lng Nghim Gii 2013


52.Bi k Vn Th S Li B Tt tuyn chn php mn vin thng
STT

on

Phn
on

A.
LA
RA
NH
NG
CN
KH
NG
PHI
VIN

1. Tnthn
tnhgic
vn
diu v
ch r
mvng
vn
khng

2. Nu

133

Tiu
on

Hn vn

Ngha

Duy Lc

Gic h i tnh trng vin


Vin trng gic nguyn diu
Nguyn minh chiu sanh s
S lp chiu tnh vong.

Bin gic tnh lng trong


vin mn
Vn nhim mu vin mn
trong lng
Tnh bn minh chiu
thnh ra nh "s"
Tng "s" lp, mt tnh
bn minh.
Do m vng thy c h
khng
Nng h khng, hnh
thnh th gii
Tng lng ng, thnh
ci nc
Tri gic phn bit, thnh
chng sinh.
H khng sanh trong i
gic
Nh mt bt nc ni ln
gia bin
Ci nc hu lu nh vi
trn
u nng h khng m
pht sanh.
Bt nc tan, h khng
vn chng cn
Hung na l s hin hu
trong ba ci.

Bin gic tnh trong lng,


Vn y vi diu,
Chp sng sanh s chiu,
S lp tnh chiu mt.

V ngun, tnh khng hai

V ci tnh chng hai,

M vng hu h hng
Y khng lp th gii
Tng trng thnh quc
Tri gic ni chng sanh.

Khng sanh i gic trung


Nh h i nht u pht
Hu lu vi trn quc
Giai tng khng s sanh
u dit khng bn v
Hung phc ch ta hu.

Quy nguyn tnh v nh

Tm Minh L nh Thm

Bn-tnh bin Gic khp


ng-lng,
Tnh khp ng-lng vn
nhim-mu,
Bn-minh chiu ra hnh-nh
s,
Lp tng s, b mt bnminh.
M vng c h khng.
Do m-vng, m c hDo Khng lp th gii,
khng,
Tng lng thnh Quc Nng h-khng, lp-thnh
,
th-gii;
Tri gic l chng sanh.
T-tng chm-ch thnh
ci-nc,
Hay-bit mi vic, l chngsinh.
"Khng" sanh ni i H-khng sinh ra trong iGic
gic,
Nh bin ni mt bt.
Nh mt bt-nc sinh trong
V s nc hu lu,
b;
u t Khng sanh khi, Cc nc hu-lu, nh viBt b Khng dit
trn
u th cn tam gii.
u nng h-khng, m
pht-sinh;
Bt-nc dit, vn khng
h-khng,
Hung na l, hnh-tng ba
ci.
Bn-tnh xoay v, vn khng

Lng Nghim Gii 2013


r
phng
tin c
mau
chm

Sc trn

6
3. La
ra 6
trn

Thanh
trn

7
Hng
trn

134

Phng tin hu a n
Thnh tnh v bt thng
Thun nghch giai phng
tin
S t nhp tam mui
Tr tc bt ng lun.

Phng tin c nhiu


ng
Tnh gic vn dung thng
Thun nghch l phng
tin
S tm vo tam mui
Mau chm chng ng
nhau.

Phng tin c nhiu li,


Bc Thnh chng ngn
ngi,
Thun nghch u ty
nghi.
S c vo chnh nh,
Nhanh chm chng ng
nhau.

Sc tng kt thnh trn


Tinh liu bt nng trit
Nh h bt minh trit
th hoch vin thng

Sc v vng tng kt li
thnh trn.
Th tnh ca n khng th
thng sut c
Lm sao t ch khng
thng sut y
M mong c tnh vin
thng?
Thanh m kt hp ng
ngn,
Ch nng theo cu ch
Nu ci mt khng bao
hm tt c
Lm sao tu chng vin
thng?
Lc ho hp, hng mi
thnh tc dng;
Nu ri ra, hng vn
chng c.
S gic khng tng
tc hin hu,
Kh m tu chng c
vin thng?

Qun Sc thnh ni trn,


Tinh vi chng thu trit.
Nu chng thu trit,
Lm sao c vin
thng?

m thinh tp ng ngn
n danh c v
Nht phi hm nht thit
Vn h hoch vin thng?

Hng d hp trung tri


Ly tc nguyn v hu
Bt hng k s gic
Vn h hoch vin thng?

m thanh ln ng ngn,
Ch nng ta li Pht.
Mt chng gm tt c,
Lm sao c vin
thng?
Hng do hp mi bit,
Ly th chng c mi.
Hp ly tnh chng
thng,
Lm sao c vin
thng?

hai,
Phng-tin tu-chng c
nhiu cch,
Cch no cng thng vo
bn-tnh,
Ni thun, nghch, ch l
phng-tin;
Do hng s-tm vo Tammui,
Bn mau, bn chm khng
ng nhau.
Vng-tng kt-li thnh
sc-trn,
Hay-bit khng th thngsut c;
Lm sao, chnh ch khng
thng-sut,
Tu-hnh, li c tnh vinthng?
m-thanh xen-ln vi li
ni,
Ch nng theo -v danh-t;
Nu mt, khng trm c
tt-c,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Hng, ch lc hp, mi r bit,
Lc ri-cch, th vn khng
c;
Nu s-gic, khng c
thng-xuyn,
Th lm sao, c tnh vinthng?

Lng Nghim Gii 2013


8

V trn

Xc trn

10
Php
trn

11

4. La
ra 5 cn

12

Nhn
cn

T cn

135

V tnh phi b n nhin


Yu d v thi hu
K gic bt hng nht
Vn h hoch vin thng?

V, khng phi ng
nhin t c,
Phi nm mi bit c v.
Vi v gic cng khng
tng tc.
Lm sao tu chng c
vin thng?

Mi v chng t sanh,
i khi nm mi c,
V gic chng thng
cn,
Lm sao c vin
thng?

Xc d s xc minh
V s bt minh xc
Hp l tnh phi nh
Vn h hoch vin thng?

Xc, c vt chm mi
bit,
Nu khng vt chm, xc
khng thnh.
Lc hp, lc ly, tnh bt
nh.
Lm sao tu chng c
vin thng?
Php cn gi l ni trn.
Nng theo trn, tt c
s.
Nng s chng bin nhp
thnh mt
Lm sao m tu chng vin
thng?
Tnh thy vn rng rang
bao qut
Nhng ch thy c pha
trc chng thy c
pha sau;
Bn pha, thiu i mt
na,
Lm sao m tu chng vin
thng?
Mi th ra th vo,
Khong gia, hin khng

Xc phi c s xc,
Chng s th chng xc,
Hp ly tnh chng nh.
Lm sao c vin
thng?

Php xng vi ni trn


Bng trn tt hu s
Nng s phi bin thip
Vn h hoch vin thng?

Kin tnh tu ng nhin


Minh tin bt minh hu
T duy khuy nht bn
Vn h hoch vin thng?

T tc xut nhp thng


Hin tin v giao kh

Php gi l ni trn,
Nng trn t c s.
Nng s chng cng
khp,
Lm sao c vin
thng?
Tnh kin d r rng,
Thy trc chng thy
sau,
Bn pha thiu mt na,
Lm sao c vin
thng?

V, khng phi bn-nhin t


c,
Cn phi nm, mi bit c
v;
Nu
gic-quan,
khng
thng duy-nht,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Xc, do cc vt chm m
bit,
Khng vt chm, th khng
thnh xc;
Khi hp, khi ly, khng nhtnh,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Php, cng c tn l ni-trn,
Nng theo trn, tt phi c
s;
Nng s, khng vin-dung
nhp mt,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Ci thy, tuy rng-sut rt
xa,
Nhng thy trc, m khng
thy sau;
Bn-b, cn thiu mt mt
na,
Th lm sao, c tnh vinthng!

Hi Th thng ra vo,
Mi, c th ra v th vo,
Qun n chng giao kh, Chng gia, hin khng c

Lng Nghim Gii 2013


Chi ly ph thip nhp
Vn h hoch vin thng?

13
Thit
cn

Thit phi nhp v an


Nhn v sanh gic liu
V vong liu v hu
Vn h hoch vin thng?

Thn d s xc ng
Cc phi vin gic qun
Nhai lng bt minh hi
Vn h hoch vin thng?

14

Thn
cn

15

cn

16

5. La
ra 6
thc.

136

Nhn
thc

Tri cn tp lon t
Trm liu chung v kin
Tng nim bt kh that
Vn h hoch vin thng?

Thc kin tp tam ho


Ct bn xng phi tng
T th ti n v nh

c th;
Khng dung thng, cn
cch tr,
Lm sao tu chng vin
thng?
Li khng v, tnh nm
khng thnh.
Nhn cc v, mi c hay
bit.
Khng c v, rt ro
chng c g.
Lm sao m tu chng vin
thng.
Thn bit xc cng vi
cnh s xc (i tng)
ging nhau
C hai u c gii hn,
khng cng khp.
Nu khng xc nh v
nhn ra c tnh khng
hn lng.
Th lm sao m tu chng
vin thng?
cn thng xen vi lon
tng.
Khi dng lng th chng
thy bit g.
Nu khng that c cc
nim tng.
Lm sao m tu chng vin
thng?
Nhn thc pht khi nh
cn trn.
Gn xt tt cng n khng

(Ging nh nn th)
La th chng ng nhp,
Lm sao c vin
thng?
Thit nhp chng v c,
Do v sanh gic tri,
V mt gic cng mt,
Lm sao c vin
thng?

Thn vi xc ng nhau,
Chng phi Vin Gic
Qun,
Chng hi khng ngn
m,
Lm sao c vin
thng?

cn ln vng tng,
Chng thy tnh trong
lng,
Tng nim chng gii
thot,
Lm sao c vin
thng?

hi-th,
Nu khng vin-dung s
cch-bc,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Ngoi s-nhp, tnh-nm
khng thnh,
Nhn cc v, mi c haybit;
Khng c v, rt-ro khng
c,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Thn bit-xc vi cnh sxc,
u c hn, khng phi cng
khp;
Nu khng nhn tnh khng
b-bn,
Th lm sao, c tnh vinthng?

-cn xen vi cc lontng,


ng-lng, rt-cuc khng
thy g;
Nu khng thot c cc
tng-nim,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Kin, Tng, Thc ha Nhn-thc, pht-khi nh
hp,
cn trn,
C ba vn chng tng,
Gn-cng, vn khng c t-

Lng Nghim Gii 2013

17

Nh thc

18

T thc

19

Thit
thc

20

Thn
thc

137

Vn h hoch vin thng?

T th chng nh,
t tng
T th vn khng nht Lm sao c vin
thng?
nh
Lm sao m tu chng vin
thng?

T vn ng thp phng
Sanh vu i nhn lc
S t bt nng nhp
Vn h hoch vin thng?

Tm nghe, thu sut c


mi phng
L do lc ca i nhn
duyn
Hng s tm khng th
n ch y
Lm sao m tu chng vin
thng?
Qun chp mi ch l
quyn phng tin,
Nhm thu nhip, an tr
tm.
Nu i tng qun st
tr thnh "s tr"
Lm sao m tu chng vin
thng?
Thuyt php vn dng m
thanh vn t
Ch khai ng cho ngi
trc gieo trng chng
t Pht.
Danh c, vn t khng
phi l v lu.
Lm sao m tu chng vin
thng?
Gi gii ch cu thc ci
thn,
Ngoi thn, ly g cu

T tng bn quyn c
K linh nhip tm tr
Tr thnh tm s tr
Vn h hoch vin thng?

Thuyt php lng


vn
Khai ng tin thnh gi
Danh c phi v lu
Vn h hoch vin thng?

Tr ph n thc th n
Phi thn v s thc
Nguyn phi bin nht thit

tng;
C t-th, cn khng nhtnh,
Th lm sao, c tnh vinthng?

Tm Vn khp mi
phng,
Sanh ni i nguyn lc,
S c, chng th vo,
Lm sao c vin
thng?

Tm nghe rng-thu c mi
phng,
L do sc hong-th rngln;
S-tm, khng th n ch
y
Th lm sao, c tnh vinthng?
Qun Mi l phng tin, Qun u-mi, vn l duynCh khin nhip tm tr,
c,
Tr thnh tm s tr,
Ch nhip-tm c anLm sao c vin tr;
thng?
Nu cnh-qun, li thnh str,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Thuyt Php dng m Thuyt-php, diu-dng cc
thanh,
danh-t;
Khai ng ngi thnh, Ct phi c khai-ng
Li ni chng v lu,
trc;
Lm sao c vin Nu li ni, khng phi vthng?
lu,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Tr Phm ch tri thn,
Phi thn chng th tri,
Vn chng khp tt c,

Gi gii, ch cu-thc ci
thn,
Ngoi ci thn, ly g cu-

Lng Nghim Gii 2013


Vn h hoch vin thng?

21

thc

22

a i

23
6. La
ra 7 i
Th i

24
Ha i

138

Thn thng bn tc nhn


H quan php phn bit
Nim duyn phi ly vt
Vn h hoch vin thng?

Nhc d a tnh qun


Kin ngi phi thng t
Hu vi phi thnh tnh
Vn h hoch vin thng?

thc?
Gii v thn vn khng
cng khp
Lm sao m tu chng vin
thng?
Thn thng l do tp
nhn t i trc,
Khng dnh dng vi
thc phn bit.
Nim l, khng tch ri
s vt
Lm sao m tu chng vin
thng.
Khi qun tnh ca t,
Vn n ngn ngi, khng
thng sut.
Php hu vi khng l gic
tnh
Lm sao m tu chng vin
thng.

Nhc d thu tnh qun


Tng ni phi chn tht
Nh nh phi gic qun
Vn h hoch vin thng?

Khi qun tnh ca nc,


l qun tng th
khng phi chn,
V nh nh th chng phi
l gic qun,
Nn lm sao m tu chng
vin thng?

Nhc d h tnh qun


Ym hu phi chn l
Phi s t phng tin
Vn h hoch vin thng?

Qun ha i tr la
tham dc
L do chn ci kh, cha
phi vin ly chn tht.
Chng phi l phng

Lm sao
thng?

vin thc;
Vn khng phi cng khp
tt-c,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Thn Thng vn sn ,
Thn-thng, do tc-tp t
Chng do luyn mi c,
trc,
Tc khng la vt,
No dnh g -thc phnLm sao c vin bit;
thng?
Tng-nim, khng thot-ly
s-vt,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun theo tnh a,
Nu qun ci tnh ca aNgn ngi chng thng i,
sut,
Th n ngn-ngi, khng
Hu vi chng phi thnh, thng-sut;
Lm sao c vin Php hu-vi, khng phi
thng?
chn-tnh,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun theo tnh Thy, Nu qun ci tnh ca thyNim tng chng chn i,
tht,
Qun-tng, u phi l
Gic qun chng nh chn-tht,
nh,
Nu khng i n DiuLm sao c vin chn-nh,
thng?
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun theo tnh ha,
Nu qun ha-i, tr dmC chn chng phi chn, dc,
(chn gii thot)
Chn ci c, khng phi tht
Chng thch hp s c,
ly;
Lm sao c vin Phng-tin, khng hp vi

Lng Nghim Gii 2013

25

Phong
i

26

Khng
i

27
Thc
i

28
Kin i

139

Nhc d ph ng tnh qun


ng tch phi v i
i phi v thng gic
Vn h hoch vin thng?

Nhc d hng tnh qun


Hn n tin phi gic
V gic d b
Vn h hoch vin thng?

Nhc d thc tnh qun


Qun thc phi thng tr
Tn t ni h vng
Vn h hoch vin thng?

Ch hnh th v thng
Nim tnh v sanh dit
Nhn qu kim th c m
Vn h hoch vin thng?

tin ca hng s tm
Lm sao m tu chng vin
thng?
Nu qun tnh phong i
ng tnh chng phi l
khng i i
i i tc chng phi
l v thng gic.
Lm sao m tu chng vin
thng?

thng?
Nu qun theo tnh
Phong,
ng tch l i i,
Chng phi v thng
gic,
Lm sao c vin
thng?

Nu qun theo tnh


Khng,
Ngoan khng chng phi
gic,
Chng gic nghch B
,
Lm sao c vin
thng?
Nu qun theo tnh Thc,
Nu qun tnh thc i.
Thc sanh dit chng Sanh dit chng thng
tr,
thng tr
Ch bn tm trong phn Trm nhin vn h vng,
Lm sao c vin
bit h vng
Lm sao m tu chng vin thng?
thng?
Nu qun tnh khng i
H khng v tri, chng
hay bit.
Khng hay bit tc tri
vi b-.
Lm sao m tu chng vin
thng?

Tt c cc hnh u v
thng,
Tng nim vn trong
vng sanh dit.
Nhn qu nay qu sai
khc.
Lm sao m tu chng vin

Cc hnh l v thng,
Tnh nim vn sanh dit,
Nhn vi qu khc nhau,
Lm sao c vin
thng?

s-tm,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun ci tnh ca
phong-i,
ng, tnh, u phi khng
i-i;
i-i, tri vi v-thnggic,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun ci tnh ca
khng-i,
H-khng v-tri, khng haybit;
Khng bit, khc hn vi
B-,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Nu qun ci tnh ca thci,
Thc sinh-dit, u phi
thng-tr,
tm trong phn-bit hvng,
Th lm sao, c tnh vinthng?
Tt-c cc hnh u vthng,
Tng-nim, vn trong vng
sinh dit,
Nhn v qu, khc nhau nh
th,
Th lm sao, c tnh vin-

Lng Nghim Gii 2013


29

Ng kim bch Th tn
Pht xut ta-b gii
Th phng chn gi th
Thanh tnh ti
vn
Dc th ta
a
Tht d vn trung nhp.

1. Hp
vi
gio th
ci Ta
B

Ly kh c gi i that
Lng tai Qun Th m
hng sa kip trung
Nhp vi trn pht quc
c i t ti lc
V u th chng sanh.
Diu m Qun Th m
Phm m h i triu m
Cu th tt an ninh
Xut th hoch thng tr.

30
B.
CHN
-LY
CI
CN
VINTHN
G

31

2.
Xngtn ngi
Qunth-m

3.
Xngtn nhcn

140

V d

Ng kim kh i Nh Lai
Nh Qun s thuyt
Th nh nh n tnh c
Thp phng c u ch c

thng?
Ti nay xin bch c Thtn,
Pht ra i trong c i Sa-b,
Trong c i ny, li dy chntht,
Thanh-tnh, do ch ni v
nghe;
Nay mun tu-chngTamma-,
Tht nn do ci nghe m
vo.
Lnh thay Qun Th m, Ri ci kh v c giiLa kh c gii thot,
thot,
Tri qua hng sa kip,
Hay thay cho ngi Qun-thVo v s c i Pht,
m;
Dng sc i t ti,
Trong kip s nh ct sng
Th chng sanh v y,
Hng,
Diu m Qun Th m,
Vo c i Pht nh s vi-trn,
Phn m hi triu m,
c sc t-ti rt to-ln,
Cu th u an lnh,
B-th v-y cho chngXut th c thng tr. sinh.
Ngi Qun-th-m, ting
nhim-mu,
Ting trong-sch v ting
hi-tro,
Cu i, mi vic c ynlnh,
Xut-th-gian, c qu
thng-tr.
Ti nay knh bch c NhCon nay knh bch Nh Nay xin bch Nh Lai,
Theo li Qun m ni,
lai,
Lai
Nh li B-tt Qun Th Nh ngi ang yn tnh, Nh li ngi Qun-m va
Mi phng ng nh ni:
m va trnh by
thng?
Con nay knh bch Th
tn
Pht ra i ci ta-b
Th chn tht ca php
mn trong ci ny
Thanh tnh do ni v
nghe
Mun tu chng tam-ma
Tht nn do tnh nghe m
vo.
Ri kh, c gii that.
Hay thay Qun Th m!
Trong kip s nhiu nh
ct sng Hng
Vo ci Pht nh vi trn
c lc t ti rt to ln.
B th s v u cho chng
sinh.
Nhim mu l m thanh
ca Qun Th m
m thanh thanh tnh nh
ting hi triu
Cu th gian, khin
u c an lnh
Xut th gian, c qu
thng tr.

Nay con bch Th Tn,


Pht hin c i Ta B,
Gio th c i ny,
m vn trong sch nht,
Mun c Tam Ma a,
Nn t Vn m vo,

Lng Nghim Gii 2013


Thp x nht thi vn
Th tc vi n chn tht.

32
Tm
lc
nhc
i
cc cn
khc
33
u i
ca nh
cn

34

C
ting
khng
ting
u c
tnh
nghe

35

Tnh
nghe la

141

Mc phi qun chng ngoi


Khu t dic phc nhin
Th n d hp phng tri
Tm nim phn v t

Cch vi n thnh
hng
H nh c u h vn
Ng cn s bt t
Th tc thng chn tht

thinh tnh ng tnh


Vn trung vi hu v
V thinh hiu v vn
Phi tht vn v tnh.

Thinh v k v dit
Thinh hu dic phi sanh

V nh c ngi trong ch
yn lng
Khp mi phng u
nh trng
Mi x cng lc u
nghe
gi l hon ton chn
tht.
Mt khng th thy khi c
chng ngi bn ngoi
Thit cn, t cn cng
nh vy
Thn, khi hp mi bit
xc.
cn, phn vn khng
manh mi.
Cch tng, tai vn nghe
c ting
Xa gn u nghe c
Nm cn so snh tht
khng bng
Th mi chn tht thng.

trng,
Mi ch nghe mt lt,
L vin thng chn tht.

Tnh ca m thanh, c
ng c tnh.
Trong tnh nghe thnh
c, thnh khng.
Khi khng ting, gi l
khng nghe
Chng phi tht l khng
c tnh nghe.
Khng ting, tnh nghe
khng dit

m thanh c ng tnh,
Ni nghe thnh c khng,
Ting dt gi chng
nghe,
u phi dt tnh nghe.

Mt chng thu chng


ngi,
Ming mi cng nh th,
Thn xc hp mi bit,
Tm nim th lng xng.

Cch tng nghe m


vang,
Xa gn u nghe c,
Ng cn chng th bng,
L vin thng chn tht.

Chng ting, nghe chng


dit,

V-nh, c ngi trong ynlng,


Chung-quanh mi phng
u nh trng,
Th ng-thi nghe khp
mi ni,
Nh th, mi l vin-chntht.
Mt b ngn-che, khng thy
c,
Thit-cn, t-cn cng nh
vy,
Thn-cn, lc hp mi bitxc,
-cn, phn-vn khng
manh-mi;
Cch tng, nh-cn vn
nghe ting,
Du xa, du gn, u nghe
c;
Nm cn so-snh tht khng
bng,
Nh th, mi l thng-chntht.
Tnh thanh-trn, c ng, c
tnh,
Trong tnh-nghe thnh c,
thnh khng;
Khi khng ting, gi l
khng nghe,
u phi tht khng cn
tnh-nghe;
Khng ting, tnh-nghe
khng dit,

Lng Nghim Gii 2013


sanh
dit

36
Tnh
nghe
vt
ngoi
thn
37

4.
Chuyn
m
thnh
ng

38

Ch r
chng
sanh ch
nghe ci
bn
ngoi

Tn
thn
nh
Kim
Cang

142

C ting, tnh nghe cng


chng sanh.
La hn hai nim sanh
dit
Th mi thng chn
tht.
D ang lc mng tng
Chng phi do khng suy
ngh m (tnh nghe)
khng c.
Tnh gic qun vt ra
ngoi suy ngh
Thn, khng so kp.

C ting, nghe chng


sanh.
Sanh dit thy u la,
y l thng chn tht,

C ting, tnh-nghe u phi


sinh;
Trn-ri c hai th sinh-dit,
Nh th, mi l thngchn-tht.

Du lc ang nm m,
Khng tng nghe vn
cn,
Gic qun vt suy t,
Thn tm chng th n.

Hin ti ci ta-b
Thanh lun c biu
dng
Chng sinh b mt tnh
nghe
Theo thanh trn nn b
lu chuyn
A-nan tuy nh gii
Vn khng khi mc t
nn.
H chng phi tu ch
chm m
Xoay ngc dng, that
khi h vng.

Nay ci Ta B ny,
Thanh gio c ging
r.
Chng sanh m Bn Vn,
ui theo ting lu
chuyn,
A Nan d nh hay,
Chng khi kt t tng.
Theo vt b chm m,
Phn vn c la vng,

A-nan nh thnh
A-nan! Hy nghe k.
Ng tha Pht oai lc
Ti nng uy lc Pht
Tuyn thuyt Kim cang Trnh by tam-mui ca
vng
Kim cang vng
Nh hu n bt t ngh
Nh huyn bt kh t

A Nan hy lng nghe,


Ta tha oai thn Pht,
Khai ging php Kim
Cang,
Chnh nh sanh ch

Du cho, trong lc ng
ng m,
Khng v khng ngh, m
khng nghe;
Tnh-nghe ra ngoi s suyngh,
Thn, khng th so bng
c.
Hin nay, trong c i Sa-b
ny,
Cc th thanh-lun c
truyn-b,
Do chng-sinh b mt tnhnghe,
Theo thanh-trn, nn b luchuyn;
A-nan, tuy c tnh nh dai,
Vn khng khi mc cc tnim;
H khng phi ty ch chmm,
Xoay ngc dng, thot khi
h-vng.
A-nan, ng hy nghe cho
chn,
Nay ti nng uy-lc ca
Pht,
Tuyn-ni php Tam-mui

Sanh dit nh vin ly


Th tc thng chn tht.

Tng linh ti mng tng


Bt v bt t v
Gic qun xut t du
Thn tm bt nng cp

Kim th ta-b quc


Thanh lun c tuyn minh
Chng sanh m bn vn
Tun thinh c lu chu n
A-nan tng cng k
Bt min lc t t
Khi phi tu s lun
Trin lu h ch v vng.

Lng Nghim Gii 2013


vng

39

Khuyn
quay v
nghe
tnh
nghe

40

Gi i
thot 6
cn

41
Tr
bnh

143

Pht mu chn ta

ui.

Nh vn vi trn Pht
Nht thit b mt mn
Dc lu bt tin tr
Sc vn thnh qu ng
Tng vn tr pht pht
H bt t vn vn?

Vn phi t nhin sanh


Nhn thinh hu danh t
Trin vn d thinh that
Nng th at dc thu danh.
Nht cn ph n nguyn
Lc cn thnh gi i that

Kin vn nh hu n
Tam gii nhc khng hoa
Vn phc cn tr
Trn tiu gic vin tnh.

Pht,
ngh,
Thin nh l m ca ch Nh huyn bt t ngh.
Pht.

ng nghe cc php b mt
Ca ch Pht nhiu nh
s vi trn
Nu trc tin khng tr
cc dc lu
Nghe nhiu, cht cha
thnh lm li.
em ci nghe th tr Pht
php
Sao khng t nghe tnh
nghe ca mnh?
Tnh nghe khng phi t
nhin sanh
Nhn thanh trn m c
tn gi
Xoay li ci nghe l that
khi thanh trn
Ci la xa y, gi l g?
Khi mt cn tr v
ngun
Su cn tc thnh gii
that.
Thy, nghe nh mt
nhm
Ba ci nh hoa m gia
h khng.
Tnh nghe xoay tr li,
gc bnh nhm tiu tr.
Trn tng tiu, tnh gic

Ngi nghe v s Pht,


Tt c php b mt.
Nu chng tr dc lu,
Chp nghe thnh li lm,
Dng nghe, chp li Pht,
u bng nghe bn vn?

chn-tht,
Chc
nh
Kim-cngvng, nh-huyn,
Khng ngh-bn, xut-sinh
ch Pht.
ng nghe tt-c php b-mt
Ca ch Pht, s nh vi-trn,
Nu trc ht, khng tr
dc-lu,
Nghe nhiu, cha-chp
thnh lm-li;
Dng ci nghe th-tr Phtphp,
Sao li khng t nghe ci
nghe?

Nghe chng t nhin


sanh,
Do ting c tn "nghe",
Xoay nghe thot khi
ting,
t tn "nghe" cho ai?
Nht cn tr v ci,
Lc cn thnh gii thot,

Tnh-nghe khng phi tnhin sinh,


Nhn thanh-trn m c danhhiu,
Xoay ci nghe, thot-ly
thanh-trn,
Ci thot-ly y, gi l g?
Mt cn, tr v bn-tnh,
Th c su cn, c giithot,

Kin vn nh bnh nhm,


Tam gii nh hoa m.
Phn vn bnh nhm tr,
Trn tiu, gic trong sch,

Thy, nghe nh bnh la


huyn-ha,
Ba c i nh hoa-m hkhng;
Xoay tnh-nghe, gc la tiutr,
Trn-tng tiu, gic-tnh

Lng Nghim Gii 2013


42

Ht
bnh

43

R bnh

144

Tnh cc quang thng t


Tch chiu h h hng
Khc lai qun th gian
Du nh ng trung s
Ma-ng-gi ti mng
Thu nng lu nh hnh?

Nh th x o huyn s
Huyn tc ch na n
Tuy kin ch cn ng
Yu d nht c tru
Tc c qu tch nhin
Ch hu n thnh v tnh.

thun thanh tnh.


Tt cng thanh tnh, tr
quang thng sut.
Th tch chiu trm khp
h khng.
Tr li qun st vic th
gian
Ging nh vic trong
mng.
Ma-ng-gi ch l chim
bao
Th ai bt gi c ng?
Nh cc huyn s gii
trong i
To ra cc hnh ngi
nh tht
Tuy thy cc cn u c
ng
Ch yu u do b my
git giy
My dng, tt c tr v
yn lng
Cc tr huyn thnh v
tnh.

Cc trong sng thng


sut,
Chiu soi khp h khng.
Tr li xem th gian,
u nh vic trong
mng.
Ma ng Gi trong
mng,
Sao nhip c thn
ngi!
Nh ngi kho huyn
thut,
Lm ra hnh nam n,
D thy lc cn ng,
Do si dy iu khin
V huyn vn chng tnh,
Dy ngng thnh vng
lng.

vin-tnh.
Tt thanh-tnh, tr-quang
thng-sut,
Th tch-chiu trm khp
h-khng,
Tr li xem cc vic th-gian
Tht ging nh chim-bao
khng khc.
Nng Ma-ng-gi l chimbao
Th cn ai bt ng c na?
Nh cc huyn-s kho
trong i,
Lm tr, thnh ra cc trai,
gi;
Tuy thy cc cn u cng,
Ct-yu, do ci my dt dy;
Ngh my, tt-c u ynlng,
Cc tr, tr thnh khng c
tnh.

Lng Nghim Gii 2013


44

Hp
nht 6
cn v
Nh Lai
Tng

45

Khu n
tu

46

5. Chn
ly nhcn lm
phng
tin
thch
hp.

145

Con
ng
du nht

Lc cn dic nh th
Nguyn y nht tinh minh
Phn thnh lc ho hp
Nht x thnh hu phc
Lc dng giai bt thnh
Trn cu ng nim tiu
Thnh vin minh tnh diu.
D trn thng ch hc
Minh cc tc Nh Lai.

i chng cp A-nan
Trin nh vn c
Ph n vn vn t tnh
Tnh thnh v thng o
Vin thng tht nh th.

Th th vi trn Pht
Nht l nit-bn mn
Qu kh ch Nh Lai
T n d thnh tu
Hin ti ch b tt
Kim cc nhp vin minh
V lai tu hc nhn
ng nh th php

Su cn u nh vy
Nng mt bn tnh sng
sut
V phn ra su th ho
hp
Mt th la ra, quay
v.
Th c su u khng tn
ti.
Trong mt nim, trn cu
u tiu
Chuyn thnh tnh vin
minh tnh diu.
Cn st li trn cu l cn
hc v
Sng sut cng tt tc
Nh Lai.
A-nan v i chng
Hy xoay li tnh in
o
Xoay tnh nghe tr vo
nhn ra t tnh ca mnh
Nhn ra t tnh, thnh
o v thng.
Tht tnh vin thng l
nh vy.
y l con ng th
nhp nit-bn
Ca ch Pht nh vi trn
Cc c Nh Lai trong
qu kh
u thnh tu do php
mn ny
Cc B-tt trong hin ti

Lc cn cng nh vy,
Da nht tm sng t,
Chia thnh lc ha hp,
Nht cn v ci.
Lc dng u chng
thnh.
Trn cu ngay tiu,
Thnh sng t trong sch.
Ngi hc cn dnh bi,
Cc sng tc Nh Lai.

C su cn cng ging nh
th,
Vn u nng mt tnh
tinh-minh
Chia ra thnh su th hahp;
Mt ni, ri-b quay v,
Th c su, u khng thnhlp;
Trong mt nim, trn-cu
u tiu,
Chuyn-thnh tnh Vinminh tnh-diu,
Cn st trn-cu l hc-v,
Sng-sut cng-tt, tc Nhlai.

i chng v A Nan,
Xoay ci vn in o.
Phn vn bn tnh vn,
Mi thnh v thng o,
Vin thng tht nh th.

Hi i-chng v ng A-nan,
Hy xoay li ci nghe ino,
Xoay ci nghe v, nghe ttnh,
Nhn t-tnh, thnh o vthng;
Tht-tnh vin-thng l nh
th.
y tht l mt ng thng
tin
Vo Nit-bn ca vi-trn
Pht;
Cc c Nh-lai trong qukh
u thnh-tu php-mn
ny;

y l v s Pht,
Mt ca vo Nit Bn.
Qu kh ch Nh Lai,
Do ca ny thnh tu,
Hin ti ch B Tt.
Mi mi vo diu minh,
Ngi tu hc v lai,
Nn y theo php ny.

Lng Nghim Gii 2013


Ng dic tng trung chng
Phi duy Qun Th m.

47

Phng
tin
nht

48

Cc
phng
tin
khc

6. nh

49

146

Thnh nh Pht Th tn
Tu n ng ch phng tin
D cu ch t kip
Cu xut th gian nhn
Thnh tu nit-bn tm
Qun Th m vi ti.

Nay u th nhp s sng Chng nhng Qun Th


m,
sut vin mn
Chng sinh tu hc trong Ta chng cng ca ny,
i sau
u nn nng theo php
ny.
Con cng nh trong php
y m tu chng
Chng ring g Qun Th
m.

Cc v B-tt trong hin-ti


iu vin-minh vo phpmn y;
Nhng ngi tu-hc i vlai
u nn nng theo phpmn ;
Ti cng do php y m
chng,
Khng phi ch ngi Qunth-m.
ng nh li Th Tn,
Tht nh li c Pht ThHi v cc phng tin,
tn
cu mt kip,
hi ti v cc phngNgi cu php xut th, tin
Thnh tu tm Nit Bn, cu-gip, trong i mtQun Th m hn c.
php,
Nhng ngi cu php xutth-gian
Thnh-tu c tm-tnh
Nit-bn
Th ngi Qun-m l hn c.
Ngoi ra phng tin Cn tt-c cc phng-tin
khc,
khc
u l oai thn Pht,
u l nh uy-thn ca Pht,
Su cn ty c thuyt,
Tc ni s, ri-b trn-lao,
Khin x b trn lao.
Khng phi php tu-hc
Chng phi li tu chnh.
thng-xuyn,
Nng hay su cng ng
nghe c.

Tht nh li c Th tn
Hi con v cc phng
tin
cu gip trong i mt
php
Cho nhng ngi cu
php xut th gian
Thnh tu c tm nitbn
Th Qun Th m l hn
c.
T d ch phng tin
Cn tt c cc phng
Giai th Pht oai thn
tin khc
Tc s, x trn lao
u l nh uy lc ca c
Phi th trng tu hc
Pht
Thin th
ng thuyt Ngay ni cnh gii hin
php.
tng (s) m x b trn
lao.
Chng phi l phng
tin tu hc thng thng
ng ging ni cho ngi
cn tnh cn v su.
nh l Nh Lai tng
nh l Nh Lai tng,
nh l Nh Lai Tng

Xin nh-l tnh Nh-lai-

Lng Nghim Gii 2013


l cu
gia b.

147

V lu bt t ngh
Nguyn gia b v lai
th mn v hoc
Phng tin d thnh tu
Kha d gi A-nan
Cp mt kip trm lun
n d th cn tu
Vi n thng si u d gi
Chn tht t nh th.

V nhng bc v lu,
khng th ngh bn
Nguyn xin gia h cho i
v lai
Khng lm ln trong
php mn ny.
y l phng tin
thnh tu
Nn em dy cho A-nan
Cng chng sinh trm
lun trong di mt php
Ch dng nh cn tu tp
t vin thng nhanh hn
cc php khc
Chn tht tm ng l
nh vy.

V lu bt t ngh,
Nguyn gip i sau,
Chng lm ni ca ny,
Phng tin d thnh tu,
dy cho A Nan,
V chng sanh mt kip,
C theo cn ny tu,
Vin thng hn php
khc,
Th l tm chn tht.

tng,
V-lu, khng cn s nghbn,
Nguyn gia-b cho i v-lai,
Ni php-mn ny, khng
lm-ln.
y l phng-tin d
thnh-tu,
Nn em dy cho ng A-nan
Cng nhng k trm-lun
mt-kip,
Ch dng nh-cn m tu-tp,
Th vin-thng chng hn
php khc;
Tm-tnh chn-tht l nh
th.

Lng Nghim Gii 2013


53.L do chn php Nh Cn Vin thng

[7]

148

Lng Nghim Gii 2013


54.Cc yu php h nh

[7]

149

Lng Nghim Gii 2013


55.T chng thanh tnh minh hi
STT Chng
1
Bt
Dm

L do on
Nu cc chng sinh trong
th gii lc o tm
khng dm dc, th s
khng b tng tc trong
sinh t.
ng tu tam-mui, ct l
that khi trn lao.
Nu khng tr lng dm,
khng th ra khi trn
lao c.

Qu ma
D c nhiu tr v
thin nh hin
tin, nu khng
an tr tm dm,
chc lc vo ma
o. Hng trn
thnh ma vng,
hng gia thnh
ma dn, hng di
thnh ma n.
Cc loi ma kia
cng c chng.
u t xng
thnh
o
v
thng.

Mt php
Sau khi Nh Lai dit ,
c nhiu loi ma dn ny
no lon trong th gian.
Chng gy nhiu vic
tham dm, xng l thin
tri thc, khin cho chng
sinh ri vo hm su i
kin, lc mt ng n
gic ng.

Li na, A-nan, nu cc
chng sinh trong su ci
khp cc th gii, nu h
khng c tm st hi, t
s khng tng tc theo
dng sanh t.
ng tu tam-mui, ct l
ra khi trn lao. Tm st
hi khng tr, th khng
th no ra khi trn lao

D c nhiu tr
thin nh hin
tin,
nu
nh
khng on tr
tm st hi, t ri
vo thn o. Bc
cao th lm i lc
qu. Bc trung th
lm qu phi hnh
d-xoa v cc loi

Sau khi Nh Lai dit ,


trong thi mt php, nhiu
loi qu thn ny si ni
trong th gian. Chng t
tuyn b rng n tht s
chng c o b-.
A-nan, Nh Lai cho php
hng t-khu n nm loi
tnh nhc. Tht y u do
thn lc ca Nh Lai ha

Bt St

150

Gio hun
ng dy ngi i
tu
tam-ma-a,
trc ht phi on
tr tm dm. l
li dy bo thanh
tnh, quyt nh th
nht ca cc c
Pht Th Tn Nh
Lai trong i trc.
Th nn, A-nan,
nu khng on
tm dm m tu
thin nh, cng
nh nu ct m
mong thnh cm.
Tri qua trm ngn
kip, cng ch l
ct nng. V sao?
V chng phi l
bn nhn ca cm,
ch l ct .
ng dy ngi i
tu php tam-maa, phi on tr
vic st sanh. l
li dy bo r rng
thanh tnh, quyt
nh th hai ca
cc c Pht Th
Tn Nh Lai trong
i trc.

ng em thn dm dc
cu diu qu ch Pht, d
c diu ng, cng ch l
gc dm. Ci gc thnh
dm, th phi tri ln trong
tam , chc khng ra khi
c. Cn ng no
tu chng nit-bn ca Nh
Lai?
t phi khin cho thn tm
u an tr ht cn dm.
Tnh on cng tr. Mi
mong chng qu b- ca
ch Pht.
Nh li Nh Lai ni y,
chnh l li ch Pht
ni. Nu khng phi nh
vy, tc l li ma ba-tun
ni.
T-khu thanh tnh v cc
v B-tt khi i trn ng
cn khng p c non,
hung l dng tay nh. Ti
sao thc hnh tm i bi
m li ly mu tht chng
sinh lm thc n?
Nu cc t-khu khng
mc t la, l lt ca
phng ng, v khng

nhip
tm gi
l
gii
trong
Lng
Nghim

Lng Nghim Gii 2013

Bt
o

151

c.

qu soi. Bc thp
th lm qu a
hnh la-st.
Cc loi qu thn
y cng c
chng. Chng u
t cho rng mnh
thnh o v
thng.

Li na A-nan, nu nh
chng sinh trong th gii
lc o, tm khng trm
cp, th h s khng b
tng tc trong dng
lun hi sinh t.
ng tu tam-mui, ct l
ra khi trn lao. Tm

D c nhiu tr
thin nh hin
tin, nu khng
on tr tm trm
cp, t phi ri vo
t o. Hng trn
thnh tinh linh,
hng trung thnh

ra, vn chng khng c


mng cn. X B-la-mn
ca cc ng, t ai phn
nhiu m thp v nng, li
thm ct , rau c khng
sinh c. Nh Lai dng
thn lc t bi gia h. Do
tm i t bi gi gi l
tht. Cc ng cng nhn
c v nh tht. C sao
sau khi Nh Lai dit ,
nhng ngi n tht chng
sinh li xng l Thch t?
Cc ng nn bit nhng
ngi n tht , d tm
c khai ng, nh tamma-, u l loi i last. Khi qu bo ht, li
phi chm m trong bin
kh sinh t. H chng
phi l t ca Pht.
Nhng ngi y git hi,
thn tnh ln nhau, n nut
nhau khng thi. Nhng
ngi nh vy lm sao ra
khi ba ci?
Sau khi Nh Lai dit ,
trong thi mt php, c
nhiu loi yu ma t o
y si ni trong th gian,
ln lt gian di xng l
thin tri thc. H u t
xng c php
thng nhn. Di gt k

Th nn A-nan, nu
khng on tr vic
st hi m tu thin
nh, v nh c
ngi t bt tai
mnh, ri ku ln
ting, m mong
mi ngi chng
nghe ting mnh.
Loi ngi ny gi
l mun du nhng
cng l by.

dng giy dp, o cu, o


len, hay cc th sa, lc,
h. Nhng t-khu y,
tht l gii that trong
php th gian. Tr ht n
c xong, s khng vo
trong ba ci na.
Ti sao dng nhng b
phn thn th chng sinh,
u c nh hng n
chng. Nh con ngi n
trm ging cc loi trong
t, th chn khng ri t.
Dt khat thn tm mnh,
i vi thn th hay chi
phn ca chng sinh,
quyt khng dng, khng
n khng mc. Nhng
ngi nh vy, Nh Lai
mi tht xem l gii that.
Nh li Nh Lai ni y,
chnh l li ch Pht
ni. Nu khng phi nh
vy, tc l l ma ba-tun
ni.

ng dy ngi i,
tu php tam-maa, sau na, dt tr
tm trm cp.
gi l li dy r
rng thanh tnh,
quyt nh th ba
ca cc c Pht

Nu cc t-khu, ngoi y
bt ra, khng tch tr my
may. Kht thc c tha,
b th cho chng sinh i.
Ni hi ln ng ngi,
chp tay l bi i chng.
Nu c ngi nh mng,
xem nh khen ngi mnh.

Lng Nghim Gii 2013


trm cp khng tr, th yu m, lp di
khng th no ra khi thnh ngi t o,
trn lao c.
b yu m g vo.
Cc nhm t o
kia cng c
chng. H u t
xng thnh o
v thng.

khng bit, do dm khin


h mt lng tin. Chng i
n u, gia nh ngi ta
u b hao tn.
Nh Lai dy hng t-khu
theo th t kht thc, l
khin h x tr lng tham,
thnh tu o b-. Cc
hng t-khu khng t
nu n, gi ci thn sng
nh nh khch tr trong
ba ci. Hin thn mt ln
qua li, i ri khng tr li
na.
Ti sao loi gic y li
mn y ca Pht, bun
bn Nh Lai, to v s
nghip, ni rng u l
Pht php. Li ch hng
xut gia th gii t-khu
l o Tiu tha. Do
chng lm cho v lng
chng sinh mc phi nghi
lm, nn s b o vo a
ngc v gin.
Sau khi Nh Lai dit ,
nu c t-khu pht tm
quyt nh tu tam-ma-.
C th trc hnh tng
Nh Lai, t mnh thp mt
ngn n, t mt ngn
tay; hay trn thn t
mt liu hng. Nh Lai

152

Nh Lai Th tn
trong qu kh.
Cho nn A-nan,
nu khng dt tr
tm trm cp m tu
thin nh, cng
nh rt nc vo
bnh thng, m
mong cho y. D
tri qua nhiu kip
s nh vi trn, rt
cc vn khng y
c.

Xem thn tht mu xng


ca mnh ging nh thn
ca chng sinh. Nu
khng em li dy bt liu
ngha ca Nh Lai lm
ch t ng ca mnh,
khin cho k s hc khi
b lm lc, th Nh Lai n
chng ngi y chn thc
c tam-mui.
Nh li Nh Lai ni y,
tc l li ca ch Pht.
Nu khng ng nh li
ni , tc ma ba-tun ni.

Lng Nghim Gii 2013

Bt
Vng

153

A-nan, chng sinh trong


th gii lc o nh th,
tuy thn tm khng cn
st o dm, ba hnh u
vin mn, nu mc
phi i vng ng, th
tam-ma- khng c
thanh tnh, s thnh
ging ma i kin, v lm
mt chng t Nh Lai.
Cha c gi l
c, cha chng ni
rng chng. Hoc
mong cu th gian tn
trng tt bc, bo ngi
khc rng: Nay ti c
qu Tu--hon qu T-hm, qu A-na-hm,

ni ngi ny, n nn t
kip lu xa, nay c tr
ht trong mt i, xa la
th gian, vnh vin that
khi cc lu hoc. Ngi
y tuy cha hiu r o v
thng gic, nhng i
vi Pht php c tm
quyt nh.
Nu khng gieo c ci
nhn x thn nh b y, d
c thnh o v vi, cng
phi sanh li lm ngi,
hon tr cc n c, nh
qu bo n la nga ca
Nh Lai.
Sau khi Nh Lai dit ,
dy hng A-la-hn v Btt hy ng thn sinh trong
i mt php, hin ra
nhiu hnh tng khc
nhau nhng chng
sinh cn trong vng lun
hi.
Hoc lm sa-mn, c s
bch y, vua cha, quan li,
ng nam ng n. Nh
vy cho n lm dm n,
lm ngi qu ph, ngi
gian di, trm cp, ngi
hng tht, k bun bn.
cng vi h ng s, xng
tn Pht tha, khin cho
thn tm h nhp vo tam-

ng dy ngi i
tu tam-ma-a, sau
rt phi on tr
ni li i vng
ng. l li dy
bo r rng thanh
tnh, quyt nh th
t ca cc c
Pht Th Tn Nh
Lai trong i trc.
Th nn A-nan, nu
khng on tr li
i vng ng, nh
khc phn ngi
lm hnh cy chin
n, m mun c
hng thm. Tht
khng c chuyn

Nu hng t-khu, tm
thng nh dy n, hnh
x mi vic chn tht,
nhp vo tam-ma-, t
hn khng c ma s. Nh
Lai n chng cho ngi
ny, thnh tu c v
thng tr gic ca hng
B-tt.
Nh li Nh Lai ni y,
chnh l li ch Pht
ni. Nu khng phi nh
vy, tc l li ma ba-tun
ni.

Lng Nghim Gii 2013


c o A-la-hn, Bchchi Pht tha, hay cc
qu v b-tt trong Thp
a hay trc Thp a.
Mong c mi ngi l
bi, tham c cng
dng.
Nhng k nht-in-ca
y t tiu dit chng t
Pht. Nh ngi dng
dao cht cy a-la. Pht
n k ngi y mt hn
thin cn, khng cn
chnh tri kin, chm m
trong ba b kh, khng
thnh tu c php
tam-mui.

154

ma-a,
Rt ro khng t bo
mnh tht l B-tt, l Ala-hn. Khinh xut ni vi
ngi cha hc, tit lu
mt nhn ca Pht.
Ch tr khi n lc lm
chung, m thm c li di
chc. Ti sao nhng ngi
y la gt chng sinh,
thnh ti i vng ng.

.
Nh Lai dy hng
t-khu, ly trc
tm lm o trng.
Trong cc hnh x
t bn uy nghi, cn
khng c h di.
Lm sao c k t
xng l c
php thng nhn?
V nh ngi bn
cng, t xng l
vng, t chuc ly
s tru dit. Hung
g l ngi v php
vng, sao dm
xng cn! Nhn
khng tht, qu t
quanh co. Cu o
b- ca Pht, nh
ngi mun cn
rn, lm sao thnh
tu c?

Lng Nghim Gii 2013


56.

Khai th v Mt Gio

[4]

155

Lng Nghim Gii 2013


57.Nhng nguyn tc lp o trng cho ngi tu hnh i mt php

[3] [4]

156

Lng Nghim Gii 2013


58.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (1)

[18]

157

Lng Nghim Gii 2013


59.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (2)

[18]

158

Lng Nghim Gii 2013


60.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (3)

[18]

159

Lng Nghim Gii 2013


61.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (4)

[18]

160

Lng Nghim Gii 2013


62.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (5)

[18] [19]

161

Lng Nghim Gii 2013


63.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (6)

[18] [19]

162

Lng Nghim Gii 2013


64.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (7)

[18]

163

Lng Nghim Gii 2013


65.Ngha nhng nguyn tc lp o trng Th Lng Nghim (8)

[18]

164

Lng Nghim Gii 2013


66.

Tin trnh tu tr

[3] [4]

165

Lng Nghim Gii 2013


67. ngha tin trnh tu tr (1)

[18]

166

Lng Nghim Gii 2013


68. ngha tin trnh tu tr (2)

[18]
Tm hay to ra vn Php nn Mt Gio dy php Qun Ha Thn th nhp trng thi gii thot phin no, to dng nn tng, mau chng thnh Pht.
1. Khn cu Bn Tn Php tu khai trin dng Tm Thc, quy hng tm vo B Tt o. Phi xem Bn Tn nh Thn H Mnh, qua khn cu, nhng lc
gia tr ca ch Pht B Tt v Bn Tn s thm t dng tm thc v Hnh Gi mau thc chng Chnh Php C Nhn ca mnh. Khi khn cu, Hnh Gi ngi
Bn Gi (Chn phi gc ln chn tri), chnh xung sng ngay thng, iu ha hi th an nh thn th. Sau tr nim Quy Y v pht Tm B :
Nam m Pht Na
Php Na
Tng
Nam m B n S Thch Ca M u Ni Pht,
Na
i Bch T n Ci Pht nh Th Tn,
Nam m thp phng thng tr ch v Hin Thnh, H Php Chng,
Con (H t nPhp Danh) t nay cho n khi thnh Chnh ng Chnh Gic, con nguyn th cu v lng v bin chng Hu Tnh khin cho tt c u
c gi i th t nh c n hng hc. Ngu n xin ch Pht, B Tt, Hin Thnh T Bi chng bit v khuyn tn cho con mau vin mn li th nguyn (3 ln)
2. Hnh Gi qun tng tt c cc Php v s tn ti ca Bn Ng u trng rng v tan thnh Tnh Khng v tr nim Thn Ch T TNH 3 ln
T Tnh ca con vn thanh tnh
Nh t tnh thanh tnh ca cc Php
OM _ SVABHVA SUDDHA _ SARVA DHARMA SVABHVA SUDDHA UHAM
T khong khng ca s trng rng mnh mng ny xut hin ch (PAM_ Chng t biu th cho Nht Ngha V Nhim) mu trng tinh. Ch PAM
bin thnh hoa sen mu trng, trn hoa sen ny c ch (H_ Chng t biu th cho Ng Gic Ng l nguyn l bao qut tt c ngha ca Ch Thut hay m
thanh sng to ) mu trng. Ch H bin thnh vnh trng trn tra, bn trong vnh trng c cha ch
(LAM_ Chng t biu th cho nh sng Tr Tu che
trm khp Php Gii chng sinh) mu trng tinh. Ch LAM ta nh sng trng rc r em li s tt lnh cho cc loi Hu Tnh, sau nh sng quay tr v
nhp vo ch LAM. Lin ch LAM bin thnh Bch Tn Ci Pht nh Th Tn c thn hnh mu trng y mi tng tt p, ngi trn ta sen trng,

167

Lng Nghim Gii 2013


tay phi kt n D Nguyn, tay tri cm hoa sen v trn hoa sen c ci lng mu trng. Ton thn phng ta nh sng i Bi mu trng tinh rc r chiu soi
cu mun loi chng sinh trong Php Gii.
3. Khi qun thy Bn Tn r rng, lin xng tn:
Bc Thy Thnh Thin ca c n. Ngi l ni ch Thi n cng nh l
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca c n. Ngi l ng cao c m cc Thin N thng theo hu cn
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay ging phc cc loi Qu gy bnh
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay che c c cc Ch Lc
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay ging phc cc chng sinh kh ging phc
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca c n. Ngi ha ngn dt cc iu c
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay min tr mi s cht yu
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay gi i thot cc s tri buc
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM

168

Lng Nghim Gii 2013


Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay lm mt mi hin tng c
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca c n. Ngi ha p tan 84000 phin no
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay khin cho 28 v Tinh T vui v
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi hay chn ng mi k oan gia v tiu dit tt c mng c hi hng
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi lun kp thi cu thot nhng k b nn ni thuc c, dao g nc, la
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Bc Thy Thnh Thin ca con. Ngi l hin thn cho mi tng ca Nh Lai
Con khn cu Th : i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
OM MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM
Tip theo Hnh Gi khn cu B n Tn ban r i nng lc gia tr tnh ha 3 nghip Thn Khu ca mnh
Hi c B n S Tn Qu ca con
Xin hy an v tr n Ta Sen tr ng vnh trng tr n nh u ca con
Xin x t thng c n v lng Bi Mn
Cho con thnh tu v Thn, li,
OM H HM _ MAH SITTAPATROSNSA HM BHRM _ SARVA SIDDHI HM ( 3 ln )
Nay con xin quay v nng ta Bc Thy v ba ngi bu
Xin ban phc cho dng tm thc ca con

169

Lng Nghim Gii 2013


Xin gia h cho con: Tnh tr c tt c chng ngi Ni Tm v Ngoi C nh mau chng thc chng c o B
OM SARVA TATHGATOSNSA SITTAPATRE HM PHAT _ HM MAMA HM NI SVH ( 108 ln )
Trong khi tr nim, Hnh Gi qun tng t Bn Tn ta ra nh sng trng chiu khp chu thn, t trn nh u xung tn gt chn, y mi Tp Kh nghip
c, cc chng do nghip Thn Khu gy to ra khi thn th Hnh Gi qua cc l chn lng thnh dng sng khi en kt. Dn dn thn th Hnh Gi tr
thnh sc chi rng trng tinh. Sau Hnh Gi qun tng Bn Tn ha thnh lung nh sng trng tinh chui vo nh u xung tri tim v tan bin ngay
trong tim Hnh Gi.
4. Cui bui Qun Nim, Hnh Gi ch thnh Hi Hng:
Nam m Pht. Na M Php Na M Tng
Nam m B n S Thch Ca M u Ni Pht
Na
i Bch T n Ci Pht nh Th Tn
Nam m Thp Phng thng tr ch v Hin Thnh, H Php Chng
Nguyn cho tt c chng sinh thng c an vui
Nguyn cho tt c chng sinh mau la kh no
Nguyn cho tt c chng sinh sm khi T Bi
Nguyn cho tt c chng sinh ng chng B
Sau Hnh Gi x b v hon tt bui cng phu
Trong giai on ny , Hnh Gi lun lun tm hiu v thm nhp vo mi ngha th ca Tm i Bi vi cc Hnh Nguyn ca ch Pht B Tt. [18]

170

Lng Nghim Gii 2013


69. ngha tin trnh tu tr (3)

[18]

171

Lng Nghim Gii 2013


70.Ba lc ca Chn Ngn

[20]

172

Lng Nghim Gii 2013


71.Tam mt tng ng

[20]

173

Lng Nghim Gii 2013


72.Cc cch dch Kinh-Ch

[20]

174

Lng Nghim Gii 2013


73.Ng bt phin

[20]

175

Lng Nghim Gii 2013


74.Nm l do khng dch Chn Ngn ca Trng Thy Php S

[20]

176

Lng Nghim Gii 2013


75.T Tt n khng dch Chn Ngn ca Tng Thin Thai theo C Sn Php S

[20]

177

Lng Nghim Gii 2013


76.Hai mi bn l do dch ch Th Lng Nghim

[20]

178

Lng Nghim Gii 2013


77.Su li ch phin dch tm ch

[20]

179

Lng Nghim Gii 2013


78.Tam ng chn ngn theo Kinh T Tt a

[20]

180

Lng Nghim Gii 2013


79.Cc lu khi tr ch Th Lng Nghim

[20]

181

Lng Nghim Gii 2013


80.Cc cch tng ch

[20]

182

Lng Nghim Gii 2013


81.Nm ca Thn Ch Th Lng Nghim

[20]

183

Lng Nghim Gii 2013


82.Th Lng Nghim Tm Ch

t it tha. n a na
l, t x , b ra
bt xa ra r, bn
bn n, bt x ra bng
ni, phn h hng l
ung, phn ta b ha.

184

Lng Nghim Gii 2013


83.Thn ch Th Lng Nghim: nht

NHT
Nam m tt t tha t gi a da a ra ha tam miu tam b ta. Tt t tha Pht cu tri sc ni san.
Nam m tt b bt bt a, tt a b t.
Nam m tt a nm tam miu tam b cu tri nm. Ta x ra b ca tng gi nm.
Nam m l k a la hn a nm.
Nam m t l a ba na nm.
Nam m ta yt r gi di nm.
Nam m l k tam miu gi a nm. Tam miu gi ba ra ba a na nm.

185

Lng Nghim Gii 2013


Nam m b ly sc na.
Nam m tt da t a da ra ly st na. X ba noa yt ra ha ta ha ta ra ma tha nm.
Nam m bt ra ha ma ni.
Nam m nhn ra da.
Nam m b gi b , l ra da. ma bt , ta h d da.
Nam m b gi b .
Na ra da noa da. Bn gi ma ha tam m ra.
Nam m tt yt r a da.
Nam m b gi b , ma ha ca ra da. a r bc lc na gi ra. T ra ba noa ca ra da. A a mc . Thi ma x
na n b tt n. Ma t r gi noa.
Nam m tt yt r a da.
Nam m b gi b . a tha gi cu ra da.
Nam m bt u ma cu ra da.
Nam m bt x ra cu ra da.

186

Lng Nghim Gii 2013


Nam m ma ni cu ra da.
Nam m gi x cu ra gia.
Nam n b gi b , r tr du ty na, ba ra ha ra noa ra x d, a tha gi a da.
Nam m b gi b .
Nam m a di a b da, a tha d a la, a ra ha , tam miu tam b da.
Nam m b gi b , a s b da, a tha gi a da, a ra ha , tam miu tam b da.
Nam m b gi b , b sa x da cu l ph tr r da bt ra b ra x da, a tha gi a da.
Nam m b gi b , tam bn s b da, tt ln ni ra lc x da, a tha gi a da, a ra ha , tam miu tam b
da.
Nam m b gi b , x k d mu na du, a tha gi a da, a ra ha , tam miu tam b da.
Nam m b gi b , lc c na k ra x da, a tha gi a da, a ra ha , tam miu tam b da, biu nam
m tt yt r a, m b gi b a, tt c tha gi sc ni sam, tt c a bc c lam.
Nam m a b ra th am, bc ra dng k ra, tt ra b b a yt ra ha, ni yt ra ha yt ca ra ha ni, bc ra b a
da st n, a ca ra mt r tr, bt r t ra da nnh yt r, tt ra b bn na mc xoa ni, tt ra b t sc tra t
tt php bt na n pht ra ni, gi ra tht nm, yt ra ha ta ha tt ra nh x, t a bng ta na yt r, a sc tra
bng x nm, na xoa st c ra nh x, ba ra tt na yt r, a sc tra nm, ma ha yt ra ha nh x, t a bng
tt na yt r, tt b x l n b ra nh x, h lam t tt php nan gi na x ni, b sa x tt c ra, a kit ni

187

Lng Nghim Gii 2013


ca ra nh x, a bt ra th a cu ra ma ha bc ra chin tr, ma ha ip a, ma ha x, ma ha thu a x b ra, ma ha
bt ra bn ra b tt n, a r da a ra, t r cu tri, th b t x da, bc x ra ma l , t x l a, bt ng d ng
ca, bt x ra ch ht na a gi, ma ra ch b bc ra cht a, bc x ra thin tr, t x ra gi, phin a x b b b
th a,t ma l ba, ma ha thu a, a r da a ra, ma ha b ra, a bc ra, bt x ra thng yt ra ch b, bt x ra cu
ma r, cu lam r, bt x ra hc tt a gi t a gia kin gi na ma r ca, khut t mu b yt ra na, b l gi
na cu r da, d ra th st ni sam, t chit lam b ma ni gi, bt x ra ca na ca ba ra b, l x na bt x ra n tr gi,
thu a gi ca ma ra st xa thi ba ra b, di , mu ra yt noa, ta b ra sm, qut phm , n th na m m
ta.
NH
hng, r st yt noa, bc lc x tt a, tt t tha gi sc ni sam. H hng, l ung chim b na, H hng,
l ung tt am b na. H hng, l ung ba ra sc a da tam bt x noa yt ra. H Hng, l ung, tt b
dc xoa ht ra st ta, yt ra ha nh x, t ng bng tt na yt ra. H hng, l ung, gi ra thi nm, yt ra
ha, ta ha thi nm, yt ra ha, ta ha tt ra nm, t ng bng tt na ra. H hng, l ung, ra xoa, b gi phm tt
t tha gi sc ni sam, ba ra im x kit r, ma ha ta ha tt ra, bt th ta ha tt ra tht r sa, cu tri ta ha tt n
l, a t th b r a, tra tra anh ca ma ha bt x l ra, r b b na, man tr ra, hng, ta tt bc b ,
m m n th na m m ta.
TAM
Ra x b d, ch ra bt d, a k ni b d, ca b d, t xa b d, x tt a ra b d, b ra chc yt ra b d, t
sc xoa b d, a x n b d, a ca ra mt r tr b d, ra ni b di kim ba gi b b d, ra ca b a b d, lc
x ng tr b d, na gi b d, t iu t b d, t ba ra noa b d, dc xoa yt ra ha, ra xoa t yt ra ha, tt r
a yt ra ha, t x gi yt ra ha, b a yt ra ha, cu bn tr yt ra ha, b n na yt ra ha, ca tra b n na yt ra
ha, tt kin yt ra ha, a b tt ma ra yt ra ha, n ma yt ra ha, xa d yt ra ha, h r b yt ra ha, x a

188

Lng Nghim Gii 2013


ha r nm, yt b ha r nm, l a ra ha r nm, mang ta ha r nm, m ha r nm, ma x ha r nm, x a ha r
n, th t a ha r nm, t a ha r nm b a ha r nm, a du gi ha r n, cht a ha r n, sam tt b sam, tt
b yt ra ha nm, t d x sn d di, k ra d di, ba r bt ra gi ca ht r m, t d x sn d di, k ra
d di, tr din ni ht r m, t d x sn d di, k ra d di, ma ha bt du bc t d, l ra ht r m, t
d x sn d di, k ra d di, na ra d noa ht r m, t d x sn d di, k ra d di, t a gi l tr
ty ht r m, t d x sn d di, k ra d di, ma ha ca ra ma t r gi noa ht r m, t d x sn d
di, k ra d di, ca ba r ca ht r m, T d x sn da di, k ra d di, x d yt ra, ma yt ra tt b ra tha
ta t na ht r m, t d x sn d di, k ra d di, gi t ra b k n ht r m, t d x sn d di,
k ra d di, t r dng ht r tri, nan k sa ra d noa bc , sch h d ht r m, t d x sn d di, k
ra d di, na yt na x ra b noa ht r m, t d x sn d di, k ra d di, na yt na x ra b noa ht r m,
t d x sn d di, k ra d di, a-la-hn ht r m, t d x sn d di, k ra d di, t a ra gi ht r
m, t d x sn d di, k ra d di, bt x ra ba n, cu h d, cu h d xa a bt ht r m, t d x
sn d di, k ra d di, ra thoa vng, b d phm, n th na m m ta.
T
B gi phm, tt t a bc ra, Nam m t l , a tt a na ra lc ca, ba ra b tt ph tra, t ca tt t a bt
r, thp Pht ra thp Pht ra, ra ra, tn ra, tn ra, sn sn . H hng. H hng, phn tra, phn
tra, phn tra, phn tra, phn tra, ta ha, h h phn, a mu ca da phn, a ba ra ha a phn, ba ra b ra phn, a
t ra t ra ba ca phn, tt b b t phn, tt b na gi t phn, tt b dc xoa t phn, tt b kin tht b t
phn, tt b b n na t phn, ca tra b n na t phn, tt b t lang ch t phn, tt b t sp t l ht sc
t phn, tt b thp b l t phn, tt b a b tt ma l t phn, tt b x ra b noa t phn, tt b a k t
phn, tt b t ma k t phn, tt b t da ra th gi l t phn, x d yt ra ma yt ra, tt b ra tha ta
k t phn; t a d gi l t phn, gi ra phc k n t phn, bt x ra cu ma r, t d ra th t phn, ma
ha ba ra inh dng xoa t r t phn, bt x ra thng yt ra d, ba ra trng k ra x da phn, ma ha ca ra d,

189

Lng Nghim Gii 2013


ma ha mt t r ca noa. Nam m ta yt r a d phn, t sc noa t du phn, bt ra ha mu ni du phn, a k ni
du phn, ma ha yt r du phn, yt ra n tr du phn, mic t tr du phn, lao t r du phn, gi vn tr du
phn, yt la ra t r du phn, ca bc r du phn, a a mc cht a ca thi ma x na, b t n du phn, din kit
cht, tt a b ta, m m n th na m m ta.
NG
t sc tra cht a, a mt t r cht a, x ha ra, gi b ha ra, l a ra ha ra, ta b ha ra, ma x ha ra, x a ha
ra, th t a ha ra, bc lc d ha ra, kin ha ra, b s ba ha ra, ph ra ha ra, b ta ha ra, bc ba cht a, t sc
tra cht a, lao ra cht a, dc xoa yt ra ha, ra st ta yt ra ha, b l da yt ra ha, t x gi yt ra ha, b a yt
ra ha, cu bn tr yt ra ha, tt kin yt ra ha, t ma yt ra ha, xa d yt ra ha, a b tt ma ra yt ra ha,
trch kh cch tr k ni yt ra ha, r Pht yt ra ha, x di ca yt ra ha, x cu ni yt ra ha, lao ra nan a ca yt
ra ha, a lam b yt ra ha, kin ba ni yt ra ha, thp Pht ra yn ca h ca, try dc ca, t l dc ca, gi
t thc ca, ni thp pht ra, t sam ma thp pht ra, bc ca, t ca, tht l st mt ca, ta n bc ca, tt b
thp pht ra, tht l kit , mt b t l ch kim, a t l kim, mc kh l kim, yt r t l kim, yt ra ha
yt lam, yt na du lam, n a du lam, ht r d du lam, mt m du lam, bt r tht b du lam, t lt sc tra du lam,
ra du lam, yt tri du lam, bt tt du lam, l du lam, thng gi du lam, hc tt a du lam, bt du lam,
ta phng n gi bc ra trng gi du lam, b a t a tr, tr k ni thp b ra, t l ca kin t l kin tri, b l
a t , tt bc l, ha lng gi, du sa t ra, ta na yt ra, t sa d ca, a k ni ca, mt ra b ra, kin a ra, a ca ra
mt r t t lim b ca, a lt lc tra, t r sc cht ca, tt b na cu ra, t dn gi t yt ra, r dc xoa, c ra s,
mt ra th ph sam, ta b sam, tt t a bc t ra, ma ha bc x l sc ni sam, ma ha bc lc trng k lam, d
ba t x d x na, bin t l noa, t da bn m ca l di, th bn m ca l di, bt ra t , bn m ca
l di, c ic tha.

190

Lng Nghim Gii 2013


n, a na l, t x , b ra bc x ra r, bn bn n, bt x ra bn ni phn. H hng, l ung phn, ta b
ha.

191

Lng Nghim Gii 2013


84.Cng nng ca thn ch Th Lng Nghim
STT
Khai th
1
Xut sinh ch
pht, hng phc t
ma, rng ban n
cho chng sinh.

Ni rng khng
ht.

Thnh tu c
th gian v xut
th gian, thm tr
tu, tiu nghip
chng

192

Ni dung
Nhng cu vi diu, b mt ca ch ny, sanh ra tt c ch Pht. 10 Phng Nh Lai:
-do tm ch ny, c thnh V Thng Chnh Bin Tri Gic.
-tr tm ch ny, un dp t ma, ch phc ngoi o.
-vn tm ch ny, ngi bu lin hoa, ng hin trong v s quc .
-dng tm ch ny, ni v s quc , chuyn i php lun.
-tr tm ch ny, hay ni i phng x a nh th k cho hng B Tt Thanh Vn ch n ngi cha
chng qu v.
-nng tm ch ny, hay ni i phng cu vt cc kh nh: a ngc, ng qu sc sinh ui ic,
ngng, cm v bt kh, nhng tai nn ln nh ng thi c gi i thot; cc nn: gic, binh, vua, ngc,
bo, lt, la nc ch n i ht ngh nn nga ti u tan.
-ty theo tm ch ny, hay ni i phng phng s thin tri thc, trong t ai nghi c cng dng
nh ni php hi ca hng sa Nh Lai c su tn l i Php Vng T.
-hnh theo tm ch ny, hay ni i phng nhip th ngi c nhn duyn, khin hng Tiu Tha nghe
tng b mt, chng sanh kinh s.
-tng tm ch ny, thnh V Thng Gic, ngi di cy B v i Nit Bn.
-truyn tm ch ny, sau khi dit , ph chc Pht Php, tr tr cu cnh, nghim tnh gii lut, th u
trong sch.
-Thuyt ch ny t sng n ti chng dt ting, trong nhng ch v cu cng chng trng,
-Nu t y ng nhp, mi bit tt c hu tnh v tnh cng thng thuyt ch ny, nn gi "nh Nh Lai"
vy.
-Hng hu hc cha ra khi lun hi pht tm ch thnh tu chng qu A La Hn phi tr ch ny m ngi
o trng, khin thn tm xa la cc ma s.
-Chng sanh trong cc th gii, ty theo vt dng trong t nc, hoc l, giy, vi trng bin chp ch
ny, ng trong ti nh, nu ngi y ngu mui chng th tng nh th eo trn mnh, hoc trong nh, th
trn i chng b cc th c hi.
-Ch ny cu gip th gian c i v y, thnh tu tr xut th gian cho chng sanh.
-Sau khi Th Tn dit , chng sanh i mt php bit t tr tng, hoc dy ngi khc tr tng ch ny,
th la chng th t, nc chng th chm, c chng th hi, cho n tt c c ch ca cc Thin Long, qu
thn, yu tinh, ma m u chng th dnh mc, tm c chnh th, tt c ba ch, ym c, kim ngn c
dc, c, cy, su, rn, c kh mun loi, vo ming ngi y u thnh cam l. Tt c c tinh, qu thn, d
c c tm hi ngi, i vi ngi y cng chng th khi c; cc c qu vng Tn Na, D Ca (u heo

Ghi ch
Tm tc l Ch,
Ch tc l Tm,
Tm v Ch bt
nh, nn gi l
Tm Ch. Ngi
mun nh thn
lc ca Tm Ch,
trc tin phi
gi gii trong
sch, chng khi
mt nim tham
cu, tc l qun
c s ang tng
ch v s nh cy
ch lc, nh th
mi gi l "tm
nim trong sch,
thun trng chng
nhim", c
n ch bt nh
ca Tm ch. Lc
y, s diu dng
ca t tnh (tm
ch) t hin, th
tt c u c
thnh tu nh li
kinh ni; nu
chng lm nh
th, li c th tr
thnh tai ha, v
ch H Php

Lng Nghim Gii 2013

Tr ch th c
mn nguyn v
c sinh vo ni
tt.
Sc ch c th
tiu quc nn, dn
tai.

193

mi voi) cng cc quyn thuc, u th n Pht, thng gia h ngi y.


-84.000 v s chng tc B Tt Kim Cang Tng Vng v quyn thuc, ngy m h v. Nu chng sanh
ni tm tn lon, chng th vo Tam Ma a, ming nim tm tr, th cc v Kim Cang Vng thng
theo ng h thin nam t y. Nu ngi c tm quyt nh vo o B , cc v B Tt Kim Cang Tng
Vng ny, khin ngi y pht ra thn thc, thn tm tinh tn, ngay c nh li nhng vic t 84.000
hng sa kip n nay, u r rng chng c nghi hoc. T kip th nht cho n thn cui cng, i i
chng sanh vo cc loi Dc Xoa, La St, qu bnh tt, qu thi, qu ym m, qu ht tinh kh, cng cc
loi ng qu c hnh v hnh, c tng v tng, v nhng x c c.
-Thin tri thc hoc c tng, bin chp, hoc eo gi v cng dng tm ch ny th kip kip chng sanh
vo nhng ni ngho nn hn h v ch chng an lnh.
-Cc chng sanh ny, du cho t thn chng lm phc nghip, mi phng Nh Lai cng ban cng c
cho h, do c trong v s kip thng vi ch Pht ng sanh mt ch, v lng cng c nh chm
qu c xoa, ng mt ch hun tu, trn chng chia cch. Cho nn, Tm ch ny hay khin ngi ph gii
c gii cn trong sch, ngi cha c gii khin cho c gii, ngi chng tinh tn, chng tr hu, chng
trong sch, chng trai gii, thy u thnh tu.
-Thin nam t y, gi s trc kia c phm gii cm, th sau khi tr ch, cc ti ph gii chng k nng nh,
u c tiu dit, d ung ru, n ng tn, v cc th bt tnh, tt c ch Pht, B Tt, Kim Cang,
Thin Tin, qu thn, chng cho l c li; d mc y o rch ri, khi i khi ng, ng nh trong sch; d
chng lp n, chng vo o trng, cng chng hnh o, m tr tng ch ny, vi cng c vo n, hnh
o, chng c sai khc.
-Nu trc kia to cc ti nng ng nghch, v gin, nhng ti T kh, Bt kh ca T Kheo v T
Kheo Ni th khi tng ch ny ri, cng nh gi mnh thi tan ng ct, nhng nghip nng nh vy u tr
sch, chng cn my may.
-Nu c chng sanh t v s kip n nay, c tt c nhng ti chng nng nh, tuy trong cc i trc
cha kp sm hi, nay nu bit c tng, bin chp ch ny, gi eo trn mnh hay ni ch , th nhng
nghip tch cha t trc, u tiu nh nc si lm tan bng tuyt, chng bao lu s c v sanh nhn.
-n b cha c con, mong cu c thai, ch tm tng nim, hoc eo ch ny, th c sanh nhng a
con trai gi c phc c tr hu, cu sng lu c sng lu, cu phc bo c phc bo, cho n cu
thn mng sc mnh u c nh th. Sau khi cht, ty nguyn vng sanh trong mi phng quc ,
chc chn chng sanh ni bin a, dng h tin, hung l cc tp hnh.
-Nu cc quc , chu huyn, lng xm b nn i km, n dch; hoc nhng ni b bnh lon, gic
cp nh nhau v tt c nhng ni c tai nn khc, vit thn ch ny dn ni bn ca thnh, v nhng
thp miu hoc trn cc trng phan, khin chng sanh trong nc tha phng ch ny, cung knh l bi, nht
tm cng dng; khin nhn dn mi mi eo ch trong mnh, hoc ni ch , th tt c tai nn thy u

Long Thin, tnh


hay knh mn
ngi thin v
trng pht k c
vy. [4]

Lng Nghim Gii 2013

Bo h hng s
tm
ri
ma
chng,
chng
khai ng.

Kim cng thin


thn trong hi
pht nguyn bo
h rng ri.

194

tiu dit.
-Nu chng sanh ni cc quc , h ch no c ch ny, th Thin Long vui mng, ma gi thun thi,
ng cc c ma, dn chng an vui; nhng tai chng do tt c c tinh bin qui mi ni, u chng sanh
khi, ngi chng cht yu, gng, cm, xing, xch, chng dnh vo mnh, ngy m ng yn, thng chng
c mng.
-Ci Ta B ny c 84.000 tai bin c tinh, do 28 i c tinh lm thng th; li c 8 i c tinh lm ch,
xut hin trn i vi nhiu hnh dng, hay gy cc tai ha k l cho chng sanh. H c ch ny th thy u
tiu dit, trong phm vi 12 do tun, cc tai bin hung d, trn chng th xm nhp.
-Nh Lai thuyt ch ny, bo h ngi tu hnh s hc i v lai, vo Tam Ma a, thn tm th thi, c
i yn n chng b tt c t ma, qu thn, v nhng on th, nghip c n xa t v th n quy hi.
-A Nan v hng hu hc trong chng, vi ngi tu hnh i v lai, y php tr gii trong o trng, c v
thy truyn gii trong sch, i vi tm ch ny chng sanh nghi hoc, th ci thn do cha m sanh ca ngi
ny, nu chng c tm thng, mi phng Nh Lai bn thnh vng ng.
-V s Kim Cang pht nguyn thnh tm bo h ngi tu o B .
-Phn Vng v Thch, T Thin Vng pht nguyn ht lng bo h ngi tu hc nh th, khin h
sut i vic lm tha nguyn.
-V s Qu Vng th nguyn h tr cho ngi y, khin tm B mau c vin mn.
-V s Nht Nguyt Thin t, Phong S, V S, Vn s, Li S, cng vi in S, Tun Quan, Ch
Tinh v quyn thuc bo h ngi tu hnh y an lp o trng, c v s y.
-V s Sn Thn, Hi Thn, Phong Thn, ci Tri V Sc, tt c tinh k trn mt t, di nc v
trn khng cng bo h ngi tu hnh y c thnh B , trn chng ma s.
-84.000 c hng sa B Tt Kim Cang Tng Vng trong hi thng theo ch ny, cu gip nhng ngi
chn tu Tam Ma a trong i mt php. Nhng ngi tu tm cu chnh nh nh th, d o trng hay
lc kinh hnh, cho n lc i do chi, u c cc v y v chng thng theo h v. Du cho Ma
vng, i T Ti Thin mun tm cch quy ph, trn chng th c. Cc qu thn nh phi cch xa
ngi y ngoi mi do tun, ch tr khi h pht tm tu thin chnh php th mi c gn ngi y. Nu
nhng c ma hay quyn thuc ma, mun n xm nhiu ngi y, th cc v y dng chy Kim Cang p nt
u h nh vi trn, khin ngi y vic lm tha nguyn.

Lng Nghim Gii 2013


85.Hai danh hiu chuyn y ca Nh Lai

[4]

195

Lng Nghim Gii 2013


86.Su chuyn y

[1]

196

Lng Nghim Gii 2013


87.Hai nhn in o

[4] [1]

197

Lng Nghim Gii 2013


88.Mi hai loi chng sanh Mi hai nhn in o
STT

Chng sanh lu
chuyn li quc

Non sanh

Thai sanh

Thp sanh

Ha sanh

Hu sc

V sc

Hu tng

V tng

Phi hu sc

10

Phi v sc

Tin trnh
Lun hi m
th gii c
h vng lun
hi
tp nhim lun
hi
chp trc lun
hi
bin dch lun
hi
lu ngi lun
hi
tiu tn lun
hi
mng tng
lun hi
v ng
tng
lun hi
tng i lun
hi
tng dn lun
hi
hp vng lun
hi
on hi lun hi

V d
Thnh 84.000
vng tng
kh
thng trm (bay c, chim, ra, rn,
ln)
t
(Phong ngang dc
ngi, sc, rng, tin,
Nhun, B Bo)
(th non (hi m)
nghin
nga Tht mm: c loi cn trng, su b, nhung nhc,
(lng xng)
ng nguy
xc
mi c
Tht cng: cc loi lt xc (chuyn-thoi) bay i,

in o v
ng
dc
th
hng)
gi
chng

Ha hp vi

ngy

tinh diu (tinh hu-cu, tinh-minh: tt c thn vt tinh sng, u


sng)
hay d on s kit hung,...
m (m mui)
thm n (u n)
Khng, tn, tiu, trm: ci v Sc v Thn H
Khng, cho n qu m u n,...
c (nh)
tim kt (thm thn qu tinh linh,...
kt)
ngoan (ngu n, kh co (kh tinh thn ha ra t, g, kim thch,...
ngoan c)
khan)
nhim
nhn y ( nh)
thy mu (sa) ly tm lm mt,...

tnh

ch

hoc
nh
si

trc (bn nu)

h triu (ku ch-tr, ym-sinh: ch nguyn ra, yu m,...


gi)
11
Phi hu tng
d ng (mng d
hi h (xoay t v, mn cht khc thnh ci thn ca mnh,
tng)
vng)
12
Phi v tng
st (hi)
qui
n tht cha m
con th cu v chim ph knh, m tri cy c lm
con, khi con ln ln th n lun c cha m,...
- A Nan! Nh vy chng sanh trong mi loi u gm 12 th in o, cng nh di mt thy hoa m lng xng, thy u t diu tm sng t vng sanh
in o, nn c th t tng h vng tn lon nh th. Nay ngi tu chng Tam Ma a, i vi bn nhn ca t tng tn lon y, phi lp ba
tim th mi c th dit tr, cng nh mun tr mt c trong bnh ng cam l, th phi dng nc si v tro ra sch ci bnh, ri mi ng
cam l.

198

Lng Nghim Gii 2013


89.Ba Tim Th
STT
1

Dn

Tn

Khuyn

Tu tp: Tr -12 loi chng sanh -cu Tam Ma a, nn dt b ng tn


cc
Tr n sng theo 4 (hnh, ti, h, kiu, hng c) ca th
cch:
gian, ng tn ny h
Nhn
STT Cch n
V d
(Tr
n chn => pht lng dm,
1
on thc: con
duyn)
n sng => thm sn hn.
nhai x
ngi
2

Xc thc:
ngi mi
hi
T thc:
nim tng
Thc thc:
thc

qu
thn
ci
T
Thin
ci
T
khng

=> tt c chng sanh


u nh s n m tn
ti.
=> n ngt th sng,
n c th cht.

Chn
tu: -mun vo Tam Ma -gi T kh, Bt kh ca gii Thanh Vn,
-tr thn chng ng, sau hnh theo lut
Khot b a, trc tin phi
Chnh
gi gii trong sch, nghi trong sch ca B Tt, tr tm

199

Hu qu nu khng
theo
-d bit ging gii 12
b kinh, nhng 10
phng thin tin u
ch mi hi thi y
m trnh xa;
-cc loi ma qu, tha
lc ang n ng tn,
lim mi ca h,
-ngi y thng
chung vi qu, phc
c ngy cng tiu
mn, chng c li
ch.
-tu Tam Ma a, th
B Tt, Thin Tin,
mi phng thin
thn chng n h v.
-i lc ma vng c
c hi hin ra thn
Pht, thuyt php cho
h, ch bai gii cm,
tn thn dm dc v
sn si.
-Ngi y cht thnh
quyn thuc ma, khi
ht phc bo ca ma,
lin a ngc A T .
-tu hnh nu chng
dt dm dc v st
sanh, m mun ra khi

Din
Trnh tt c cc th duyn c nguy c
dn n tm ma:
ru,
thuc phin,
bn chuyn th phi
chi chung vi k xu

Ng tn ch l mt v d in hnh.

Dit tr cc nguyn nhn trc tip


dn n tm ma. l cc st, o,
dm, vng. Mun trnh c n th

Lng Nghim Gii 2013

dt hn lng dm,
chng dng ru
tht,
ch n nu chn,
chng n sng.
=> Nn phi xem s
dm dc nh rn c,
nh k th.

chng khi.
ba c i th chng c trc phi gi c oai nghi ca
-> Gii cm thnh tu, i vi th ch ng.
Thanh Vn (negative) cho tm thanh
gian, trn chng cn nhng nghip
tnh, sau mi hnh tr theo gii ca B
tng sanh tng st; chng trm
Tt (possitive) khai m tm lng.
cp th chng mc n nhau, v khi phi
tr n ca th gian.
-> tu Tam Ma a, vi ci thn ca cha
m sanh, chng cn thin nhn, t nhin
thy c mi phng th gii, gp
Pht nghe php, vng lnh thnh ch,
c i thn thng, do khp c i mi
phng, tc mng trong sch, chng cn
nhng iu kh khn nguy him,
Tinh tn: -gi gii trong sch -> chng dong rui theo lc trn bn
Khng chp trc, khng chy theo,
nh th,
ngoi,
Xoay
khng b xoay chuyn bi qu
-> tm chng tham -> xoay v bn tnh,
hin ti (lc trn).
ngc
dm
-> lc cn chng ch nng ta,
Hin
-> ngc dng v Nht,
Nghip
(Chuyn
lc dng chng thnh,
qu)
10 phng quc sng sut trong
sch, v nh lu ly, bn trong c trng
sng (t chiu v nng s),
thn tm an lc,
diu vin bnh ng,
c i yn n,
tt c mt vin tnh diu ca Nh Lai
u hin trong ,
c v sanh php nhn.
=> dn dn ty theo cp bc tu chng an
lp thnh v.
Tnh
(Tr nhn)

200

Lng Nghim Gii 2013


90.An lp cc thnh v
STT
1
Cn Hu a

Thp
tn

Tn

Tn Tm Tr

M t
Ghi ch
-Dc i kh cn,
-cn v cnh chng duyn nhau,
-ci bo thn hin tin ny chng cn tip
tc sanh na,
-gi tm rng sng, thun l tr hu;
-tnh tr hu sng sut chiu mi phng
ci.
-> Ch c ci hu kh cn y.
-Tp kh tham dc mi cn,
-cha ni c dng php ca Nh Lai,
-tc dng tm ny chy vo trung o,
-chng nghing bn Khng, chng nghing bn Gi, cng
chng tr ni Trung o,
-tnh vin diu c m mang,
-Khng, Gi, Trung, tam vin dung, gi l Vin Diu;
y tm thc c th n.
-t ch chn diu vin li pht ra chn Khi gic qun thnh, t chn pht diu, kh hp l vin,
diu,
th gi l Diu Vin, ch ny tm thc chng th n.
-Nu trung o nng theo chn, th s diu, cha phi chn,
t chn pht diu, diu y mi l Chn Diu.
-diu tn thng tr, tt c vng tng u -Diu cha phi chn, nn chng th thng tr, trung o
dt sch, trung o thun chn.
thun chn, nn diu c thng tr.
-Diu thng tr th tt c vng tng chng c ch da.
-Ni "Diu" l t cm thy bt kh t ngh, chng th dng
ngn ng t by, lng tin t tm rt chn tht, nn gi l Tn
Tm Tr.

201

Nim Tm Tr

-Chn tn sng t, tt c vin thng,


-ba th: m (5), x (12), gii (18), chng
th ngn ngi,

Lng Nghim Gii 2013

Tinh Tn Tm

Hu Tm Tr

nh Tm Tr

Bt Thi Tm

H Php Tm

Hi Hng Tm

10

Gii Tm Tr

11

10 Nguyn Tm Tr

202

-nh th cho n trong v s kip qu kh,


v lai, tt c tp kh x thn, th thn, thy
u hin ra trc mt v ghi nh chng
qun.
-Thun chn diu vin,
-tinh vi pht dng,
-nhng tp kh t v th u ha thnh mt
tm tinh minh (tinh vi sng t),
-t tinh minh tin ln chn tnh.
-Tm tinh tn hin tin,
-thun dng tr hu.
-Tr hu sng t,
-tch lng cng khp,
-tch diu thng nh.
-T nh tm pht ra nh sng,
-tnh sng su vo,
-tin ti chng lui.
-Tm an nhin tin ti,
-duy tr chng mt,
-giao tip vi tinh thn ca 10 phng Nh
Lai.
-Tnh sng ca Bn gic c duy tr,
-hay dng diu lc xoay T Quang ca Pht
v t tnh,
-cng nh nh sng ca hai gng i nhau,
trong , cc bng nhim mu trng trng
v tn.
-Vi t Quang ca Bn Tm min mt,
-an tr ni v vi,
-v thng trong sch,
-thng tr ca Pht, chng th lc mt.
-Tr gii t ti,
-hay do khp mi phng,
- i ty nguyn.

Lng Nghim Gii 2013


12

Thp
tr

13

14

15

16

17
18
19
20

21

203

-do chn phng tin pht ra mi bc tn


tm k trn,
-> tm tinh vi pht ra nh sng,
-mi th dng xen ln nhau,
-vin dung thnh mt tm.
-Trong tm sng sut nh lu ly trong sch,
2 Tr a Tr
-trong hin vng rng tinh ty,
-dng diu tm trc kia sa sang thnh t
a i ng (thc hnh).
-Tm a bit khp,
3 Tu Hnh Tr
-tt c r rng,
-i khp mi phng,
-c chng ngn ngi.
-Hnh ng vi Pht,
4 Sanh Qu Tr
-th tinh thn Pht,
-nh ci thn trung m t tm cha m,
-trung m dung thng vi lng tin,
-thm nhp vo ging Nh Lai.
5 Phng Tin C Tc - vo o thai,
-ni dng ca Pht,
Tr
-nh thai thnh hnh,
-tng ngi y .
-Dung mo v tm tng u ng nh
6 Chnh Tm Tr
Pht.
-Thn tm dung hp,
7 Bt Thi Tr
-ngy cng tng trng gi l.
-Linh tng ca thp thn nht thi y .
8 ng Chn Tr
-Hnh thnh,
9 Php Vng T Tr
-ra khi thai,
-lm con ca Pht.
-Khi Php Vng T trng thnh,
10 Qun nh Tr
-v nh Thi T vua St Li n tui trng
thnh,
1

Pht Tm Tr

Lng Nghim Gii 2013

22

Thp
hnh

23
24
25

26
27
28

29
30

31

32

Thp
hi
hng

204

-s c ph vng y nhim vic nc,


nn lm l qun nh (l trng thnh).
- thnh con Pht,
1 Hoan H Hnh
-y v lng diu ca c Nh Lai,
-ty thun mi phng chng sanh,
phng tin tip dn.
-Hay li ch cho tt c chng sanh.
2 Nhiu ch Hnh
-T gic gic tha,
3 V Sn Hn Hnh
-c chng chng tri.
-Tam th bnh ng,
4 V Tn Hnh
-mi phng thng t,
- c "-sanh-thn",
-> ty mi loi chng sanh m hin thn
ha cho n cng tt v lai.
-Ni mi mi php mn, tt c ha ng,
5 Ly Si Lon Hnh
c chng sai lm.
-Ni tng ng hin ra nhiu tng d;
6 Thin Hin Hnh
-ni nhng tng d, mi mi thy ng.
-Nh th cho n vi trn y khp mi
7 V Trc Hnh
phng h khng,
-trong mi mi trn hin mi phng c i;
-hin trn hin ci, chng ngn ngi nhau.
-Cc th hin tin u l Nht Ba La
8 Tn Trng Hnh
Mt a.
-Vin dung nh th,
9 Thin Php Hnh
-hay thnh tu quy tc li sanh ca 10
phng ch Pht.
-Mi mi u trong sch v lu,
10 Chn Tht Hnh
-nht chn v vi,
-bn tnh vn nh th.
1 Cu H Nht Thit -thn thng y ,
Chng
Sanh,
Ly -Pht s thnh;
Chng Sanh Tng -t tnh tinh ty thun chn,

Lng Nghim Gii 2013


Hi Hng

33

Bt Hoi Hi Hng

34

35

36

37

ng Nht Thit Pht


Hi Hng
Ch Nht Thit X
Hi Hng
V Tn Cng c
Tng Hi Hng
Ty Thun Bnh
ng Thin Cn Hi
Hng

38

Ty Thun ng
Qun Nht Thit
Chng
Sanh Hi
Hng

39

Chn Nh Tng Hi
Hng

40

41
42

-xa la cc li lm,
-ngay khi ha chng sanh m dit tng
nng , s ,
-hi tm v vi hng o Nit Bn.
-Hoi ci c th hoi:
+xa la chng sanh tng (s khng),
+tng xa la cng phi la (nng khng),
=> bn gic bt hoi.
-Bn gic trm nhin,
-tm gic ng nh Pht gic.
-Tinh ty sng t,
-tm a ng nh Pht a.
-Th gii v Nh Lai xen ln ln nhau,
-c chng ngn ngi.
-Ni ng Pht a,
-mi mi sanh ra ci nhn trong sch,
-nng nhn y m pht huy,
-> vo o Nit Bn.
-Chn thin cn thnh,
-> mi phng chng sanh u l bn tnh
ca ta,
-thnh tu tnh trn y,
-chng b chng sanh.
-Tc ni nht thit php, m la nht thit
tng
-ci "tc" ci "la", c hai u chng dnh
mc.
-Tht c Chn Nh, mi phng v ngi.

V Phc Gii Thot


Hi Hng. (Phc l
tri).
10 Php Gii V Lng -c tnh vin mn thnh tu,
-s lng ca php gii tiu dit.
Hi Hng
-em Pht gic, dng lm t tm,
T gia 1 Non a
9

205

Lng Nghim Gii 2013


hnh
43

44

45

46

Thp
a

47

48

206

-cng nh di cy ly la, cy cha t


chy, la sp ra m cha ra.
-dng tm mnh thnh ch hnh ca Pht
nh a
-cng nh ngi ng trn cht ni, ton
thn vo h khng, nhng di chn i
khi cn hi dnh t, nh c ch nng m
chng phi nng.
-Tm vi Pht ng,
Nhn a
-kho c trung o,
-nh ngi hay nhn ni,
-nim chng phn bit,
-phi hoi (chng nh),
-phi xut (chng qun),
-chng th ni ra.
-S lng tiu dit,
Th Nht a
-m, gic v trung o u chng th gn
tn.
Hoan
H
a -c bn tnh Hin Thnh u tin v t
(Pramudit)
n Tnh Lc khi on tr m hoc
Kin o (Darsana Mrga ) v hon
ton chng c 2 th Tnh Khng (Nhn
Khng v Php Khng). [18]
-kho c thng t ni i B ,
-ch gic ng thng vi Nh Lai,
-cng tt cnh gii ca Pht.
Ly Cu a (Vimal)
-t n Gii c vin mn v hon ton
v nhim i vi Gii Hnh. [18]
-Tnh d nhp ng,
-tnh ng cng dit.
Pht
Quang
a -t c Nhn Nhc vin mn v thot
(Prabh kar)
khi nhng m vng ca Tu o (Bhvana
Mrga) sau khi t c Ni Qun thm
su. [18]
-Trong sch th pht ra nh sng.

Theo Mt Gio, 10 a c tn gi ging nh trn nhng li


biu th cho 10 phn Cng c ca Tm Tnh B . Do 10
a ny u trong Hnh Tn Gii nn c gi chung l
a Cu Cnh ca Nht Thit Tr Tr. Nh vo 10 Tr a
ny, Hnh Gi s thc chng c 10 Php bt kh t ngh
ca ch Pht l:
1 _ Thn tng ti thng chng th lun bn.
2 _ i Tr ti thng chng th lun bn.
3 _ m thanh diu ho chng th lun bn.
4 _ nh sng vi diu chng th lun bn.
5 _ Gii nh vin mn chng th lun bn.
6 _ Thn Tc rng ln chng th lun bn.
7 _ Mi loi Tr Lc chng th lun bn.
8 _ Bn V S y chng th lun bn.
9 _ Tm i Bi chng th lun bn.
10 _ Pht Php Bt Cng chng th lun bn.
Trong mi T a ny u qun trong Tm cho nn vic tu

Lng Nghim Gii 2013


Dim Hu a (Arcis -t c s vin mn ca Tinh Tin, nhn
Mat)
cng lc cng tng gia nng lc Qun
Hnh. [18]
-Sng t th gic tnh sung mn.
5 Nan
Thng
a -t c s vin mn ca Thin nh,
(Sudurjay)
nhn m t c s tng ng ca Nh
(Tc v Chn ) trong hot ng
tm linh. [18]
-Tt c ng d u chng th n.
6 Hin
Tin
a -t c s vin mn ca Tr Tu (Prajn)
(Abhimukh)
v gi mi Bnh ng Tnh i vi Tnh v
Bt Tnh. [18]
-Tnh trong sch hin l,
-Chn Nh v vi.
7 Vin
Hnh
a -b xa tnh trng Ng Chp ca Nh Tha .
(Dramgama)
a ny, Hnh Gi thnh tu s vin mn
ca phng tin (Upya) v bt u tu tp
i Bi i vi tt c chng sinh. [18]
-Cng tt b bn ca Chn Nh.
-thnh tu Nguyn Vin Mn (Pranidhna)
8 Bt ng a (Acal)
v tr trong V Tng (Alaksana) m du
hnh t ti ty theo bt k c hi no. [18]
-Nht tm chn nh.
9 Thin Hu a (Sdhu -t c 10 Thn Lc , sau khi thnh
Mat)
tu Lc vin mn (Bala) v ging Php
khp ni ng thi phn xt nhng ngi
ng cu v nhng ngi khng c
cu . [18]
-Chn nh pht dng.
10 Php
Vn
a -c th ging Php cho tt c Th Gii mt
(Dharma Megha)
cch bnh ng nh nhng m my tun
xung nhng cn ma ln trong ma i
hn. Thc t y l a v ca c Pht biu
hin ni mt B Tt. [18]

49

50

51

52

53

54

55

207

Hnh Mn La ni gn li l: Ly Hnh V chia ra thnh


mi su tng lp su cn chng ng nhau. Da vo
ngha ca 6 V y v 10 a , cc bc o S Mt Gio
khng nh y l ng li gip cho Hnh Gi mau chng
chng c Pht Qu. [18]

Lng Nghim Gii 2013

56

ng gic

57

Diu gic

-cng hnh tu tp ca B Tt t trc n


y, cng c vin mn,
-> cng gi a ny l Tu Tp V,
-tc dng m my nhim mu, y t
bi tr hu, che ch chng sanh, khp bin
Nit Bn.
-Nh Lai ngc dng t qu v tr li nhn
a, cu chng sanh;
-B Tt thun hnh t chng sanh tu n
qu Pht,
-thun ngc u giao tip ni Bn Gic,
gi l ng Gic.
-T Cn Hu Tm n bc ng Gic ri
gic y mi c vin mn ni Tm Kim
Cang.
-Bt u t Cn Hu a tng lp tin ln,
tri qua 12 ngi v n v phc mi n
Diu Gic, thnh V Thng o.

- Mi mi a y, u ly tr Kim Cang quan st mi th v d nh huyn, dng Xa Ma Tha (ch) v T B X Na (qun) ca ch Nh Lai tu chng trong
sch ln lt su vo.
- A Nan! Nh th u dng ba tim th tin tu, nn kho thnh tu 55 qu v trong o B chn tht. Qun nh th gi l chnh qun, chng qun nh th
gi l t qun.

208

Lng Nghim Gii 2013


91.Cc tn kinh

STT
Tn
1
i Pht nh Tt t a Bt t Ra (bch tn ci), V Thng Bo n, Thp Phng Nh
Lai Thanh Tnh Hi Nhn.
2
Cu H Thn Nhn, Thot A Nan, cp th Hi Trung Tnh T Khu Ni, c B Tm,
Nhp Bin Tri Hi.
3
Nh Lai Mt Nhn Tu Chng Liu Ngha.
4
i Phng Qung Diu Lin Hoa Vng Thp Phng Pht Mu La Ni Ch.
5
Qun nh Chng C, Ch B Tt Vn Hnh Th Lng Nghim Kinh.

209

Ghi ch
-Tt t a Bt t Ra: Thun Trng
Chng Nhim.

Lng Nghim Gii 2013


92.Phn trong, phn ngoi ca chng sanh
Minh ha

[3] [4]

210

V d

Kt lun

ngh n thc n ngon th chy nc


ming;
nh n ngi xa, hoc thng hoc
gin, th chy nc mt,
tham cu ca bu, trong tm ham mun,
c mnh u thm nhun nc tham;
tm tham dm dc th hai cn nam n t
nhin chy dch.
tm gi gii cm th c thn nh nhng;
tm tr ch n th c ch hng dng,
tm mun sanh ci tri th chim bao
thy bay ln,
tm nh ci Pht, th thng cnh thm
hin, phng s Thin Tri Thc th t
khinh thn mng.

-nhng i dc y
d khc, nhng
s chy nc l
ng, tnh nc
thm t chng
ln c, t
nhin sa a.
-nhng
vng
tng d khc,
nhng s nh
nhng bay ln l
ng, bay ng
chng chm, t
nhin vt ln.

Lng Nghim Gii 2013


93.Phn bit tnh, tng nh nng
Tt c sanh t tng tc trn th gian, sng th ty thun theo tp kh, cht th bin i theo dng nghip, n lc lm chung, cn cht hi m, cc vic thin
c ca mt i ng thi hin ra, sng th thun, cht th nghch, hai tp kh giao xen ln nhau. [4]
Tnh
Tng

1
Thun tng

STT
Tn

2
Tnh t tng
nhiu

bay ln,

nh nhng bay xa

Thin

A Tu La
phi tin,
i lc qu
vng,
phi hnh D
Xoa,
a hnh La St,
do khp ci tri,
chng g ngn
ngi.

Qu
bo

211

3
Tnh v
tng bng
nhau
chng
bay
chng chm,

4
Tnh nhiu
tng t

Nhn

Sc Sinh

tng
sng
sut th thng
minh, tnh m
mui th ngu
n.

nghip nng th
lm loi c
lng,
nghip
nh th lm loi
c cnh.

5
By phn tnh, ba
phn tng

6
7
Chn phn
Thun tnh
tnh, mt
phn tng
chm di thy lun, a di ha chm su vo ngc A
sanh ni ha lun,
lun, thn vo T ,
gia
phong
lun v ha
lun,
Ng Qu
a Ngc
a Ngc

th ci kh ca la
hng, thng b t
chy, du c ung
nc cng ha thnh
la, nn ni b nc
hi, tri qua trm
ngn kip, chng th
n ung.

nghip nh th
vo ngc Hu
Gin, nghip
nng th vo
ngc V Gin.

nu tm chm su y,
c ph bng i Tha,
ph gii cm ca
Pht, cung vng
thuyt php, h tiu
tn th, lm nhn cung
knh, hoc phm ng
nghch, thp trng
cm, th li phi sanh
khp ngc A T mi

Lng Nghim Gii 2013


Gii
thot

Nhn
xt

phng.
Trong nu c
thin tm thin
nguyn,
h tr Pht Php,
hoc h tr gii
cm v ngi tr
gii;
hoc h tr thn
ch v ngi tr
ch;
hoc h tr thin
nh, thnh tu
php nhn,
th nhng hng y
c cnh php
ta ca Nh Lai.
Chng sanh cng to c nghip th phi chu qu bo ng phn, nhng trong cng nghip mi ngi u c bit nghip ca mnh, ty theo c nghip
s to, mi mi t chuc ly qu bo khc nhau.
nu ci tm bay y gm c
phc c, tr hu v tnh
nguyn, th t nhin tm
c m mang, thy tt c
tnh vi mi phng
ch Pht, theo nguyn vng
sanh.

212

Lng Nghim Gii 2013


94.Mi tp nhn
STT

Tn

Giao

Pht xut

Dm
Tp

giao tip

Tham
Tp

giao k (so
o
tham
cu)

Mn
Tp

giao lng
(ln
p
nhau)

Sn
Tp

Tr Tp

giao xung pht ni chng i


(xung t chng mi khng
nhau)
thi, tm nng ny
pht la, c kh
thnh kim loi,
giao d (d pht ni quyn r,
d nhau),
li ko chang
thi,

Cung
tp
(lng
gt)
On

213

V nh

pht ni c xt ln trong pht dng hai tay


nhau, c mi ra ngn la c xt, th
khng thi,
hng,
tng
m
hin tin.
pht ni thu ht cha hi lnh ht hi gi
ln nhau, ht mi bn
trong vo ming
khng thi,
thnh
bng th c cm
gi,
xc lnh.
pht ni th, ln c s ci v t
lim
p khng thi;
tranh
chp, ming li,
quy
nc chy ra nc
thnh sng,
ming.

Dn n

Hai
tp
kh
t
nhau

mi sanh nhng vic dc ha,


ging st, tr ng.

ln
nhau,

mi chu nhng kh tham thy,


ca a ngc hn
bng.

chi
nhau,

mi sanh nhng vic


sng huyt, sng tro,
ct nng, bin c,
bt ung nc ng
chy v.v...
mi sanh nhng vic
thin, ct, chm, cht,
di, m, nh, p,
v.v...

c nhng vic b hm oan ng


ao sn, kim th st kh nhau,
th, ru, ba, ni ln.
thng, ca,

c nhng vic
dy,
cy,
thng
lng,
cng nc,
giao
khi pht ni phnh gt, c t bn, i
(la gt),
gt mi khng tiu tin, cc
thi, bung tm th u,
gian di,
giao him pht ni sn hn,
c s qung

nc thm
rung th c
cy
sanh
trng.
bi theo gi,
chng
c
ch thy.

Qu bo ni a
ngc

10 phng
Nh Lai
xem
ng nh:

ko
nhau

dm
nhau,

ngi him nut

B Tt
phi
trnh, v
xem
nh:
hm la

bin c

ung nc s chm
si,
m

dao gm chm git


bn,

mi sanh nhng vic gian tc,


gng, cm, xing,
xch, roi, gy, n
v.v...
mi sanh nhng vic cp git,
chm m, nhy,
nm, bay, ri, tri ln
v.v...
mi sanh nhng vic Qu Vi Hi,

beo si

gim rn
c.
ung ru

Nhn xt

-do nghip
ca chng
sanh
t
chiu cm.
-Do
m
vng sinh
ra

Lng Nghim Gii 2013


Tp

(him
khch),

Kin
Tp
(c
kin)

giao minh
(k thng
minh ham
kin chp),

Ung
giao xen,
Tp (vu
v)

10

Tng
Tp
(che
giu)

214

giao
thuyn
(tha kin
ci v),

, nm gch,
hp nht, ci
nht, r nht,
y bc,
c cc cp
quan li, nm
gi h s vn
bn
i
chng.

nh nm th c
kin v cc nghip
t ng, v kin gii
khc nhau nn
pht sinh chng
tri ln nhau,
pht ni vu khng c hp sn,
ph bng;
hp thch, ci
nghin,
ci
xay,
pht ni che giu c gng soi,
ti li;
uc chiu,

c m p nhau,
iu d.

nm, qung, nm,


bt, nh, bn, tm,
sit v.v.

c.

ngi l i giao
ng qua xen,
li gp nhau,
ci c tha
kin,

th nn mi c Thin hm c,
c ng T tay cm
h s vn bn, iu
tra bng chng c
th, khm hi, tra
kho, thm vn v.v...
, mi sanh nhng cp
gim
vic p gii, p, pha,
p huyt v.v.

vo
c.

b
st.

sm

mi sanh ra nhng him tc,


vic c hu, nghip
knh, chiu soi, ha
chu,
phi
by
nghip
xa,
i
nghim v.v...

i
ni
cao
i
trn bin
c.

k gim pha
vu
oan
ngi lng
thin.
ng gia
mt
tri,
chng
th
giu bng.

bi
xch
ln
nhau
ph
by
ln
nhau

Lng Nghim Gii 2013


95.Su Giao Bo
Giao Bo chiu
cm c qu ni
STT cc cn tng
ng vi cc
thc to nghip
1
Kin Bo

Vn Bo

Khi gp giao
bo ny th
Thn thc ngi cht
trc lc lm
s vo a ngc A T
chung s trc
ht thy:
la hng chy bay ri theo khi
khp
mi
phng,

sng cun chm theo dng nc


ngp tri t,

Tng pht
minh th
nht
thy
sng,
khp thy mi
th hung d,
sanh khip s
v cng;

Tng pht
minh th hai

Hin
tng

Cc
cn

thy ti, mt thy la thnh


m chng thy t
gic
g, sanh hong
ht v cng.
khu
gic
v
gic
xc
gic
thc

nghe r cc ic hn, lng nghe


ting n o, l chng nghe sng
tinh thn ri g, thn thc chy
lon;
chm lm.
vo

thnh
gic,
th
gic
khu
gic

v
gic
xc
gic

215

Thnh

Nhn xt

cho du si,
nc
ng
chy;
khi en, la
;
vin st chy;

-do nghip
ca chng
sanh
t
chiu cm.
-Do
m
vng sinh
ra

tro nng, l
than;
hoa la ri
khp,
rung
ng c h
khng.
s trch hi,
sm st v kh
c;
ma v sng
m, ri su
c vo y
khp c th;
m, huyt v
cc th nh
nhp;
sc sinh, ma
qu v i tiu
tin;

Lng Nghim Gii 2013


thc

Khu Bo

hi c y dy t di t tro ln
xa gn,

ngi thng b
cc hi c
xng
vo,
nhiu
lon
tm thn;

nght th, hi
th
chng
thng, lm cht
gic di t.

ngi
kh
xng
vo

khu
gic
th
gic
thnh
gic
v
gic
xc
gic

thc

V Bo

li st pht la sa a mc li, treo ht hi vo,


bng chy, che ngc u xung
kt thnh bng
khp th gii;
gi, lm nt
n thn th,

th hi ra, bay nm
thnh la hng mi qua
t chy xng
ty.

v
gic
qua
th
gic
qua
thnh
gic
qua
khu
gic

216

in chp, ma
, p nt tm
phch.
thng, nghn;
la, uc;
chm
m,
nc si;
mi thiu, thi;
nt, nt, thnh
ni tht ln c
trm ngn mt,
ht n khng
cng;
tro, chng kh
v ct bay,
p nt thn
th.
nhn chu;
kim thch nung
;
binh
bn;

kh

sc

lng st ln,
che khp quc
;

Lng Nghim Gii 2013


qua
xc
gic
qua
thc

Xc Bo

ni ln t bn thy Thnh St ln, rn


pha hp li, la, cp, si, s t, ngc
chng
cn tt (ngi gc ngc) u
ng ra;
tru, La St, u nga,
tay cm thng, xc, la
vo ca thnh

hp xc, ni
hp li p
thn, xng
tht tun mu;

Tng Bo

gi bo thi nt b thi ln h khng, chng


gic,
quc ;
xoay ri theo gi,
m mui v
cng, b chy
khng thi;

la xc, dao hp xc xc
gm
m qua
gic
chm, tim gan
b ct x.
th
gic
thnh
gic
khu
gic
v
gic
thc
chng m, hay t
bit cc kh, b tng
t chy khng kt vo
cng, au n
kh s.

thc
th
gic
thnh
gic
khu
gic
v
gic

217

cung, tn, n,
sng;
st nng, bay t
trn khng ri
xung
nh
ma.
con ng a
ngc, gp Dim
La Vng x
n;
t chy, nung
;
nh, p, m
bn;
tm,
ng,
kho, tri;
cy, km, chm,
cht;
ri, bay, nu
nng.
phng s;
gng
soi,
bng chng;
i hp bng
gi, sng m,
t bn;
xe la, thuyn
la, ci la;
ting la ht,
than khc;

Lng Nghim Gii 2013


xc
gic

218

ln
nh,
nghing nga,
mun ln sng
i cht li trong
mt ngy.

Lng Nghim Gii 2013


96.Kt-lun ni v tp-nhn, giao-bo
STT
To nghip
1
-lc cn ng to c nghip

2
3

a a ngc
Nhn xt
-ngc A T ,
-Thp tp nhn v lc giao bo ca a ngc k trn, u do chng
-tri qua v s kip, chu kh sanh m vng to ra.
v cng;
-Mi chng sanh d ring to bit nghip,
-nhng cng vo ch ng phn trong th gii,
-khu 8 ngc A-T ;
-> y u do vng tng sanh ra, chng phi vn sn c.
-khu 18 a ngc;

-lc cn mi mi to ring,
-vi nghip s to, gm c cn trn
C thn khu, , to nghip:
st,
o,
dm
-khng gm c ba nghip,
-khu 36 a ngc;
-hoc trong y ch to nghip st hay
nghip o
-ch c mt cn ring to mt nghip,
-khu 108 a ngc.

219

Lng Nghim Gii 2013


97.Cc d bo
Nu cc chng sanh ph hy lut nghi, phm gii B Tt, ph bng Nit Bn v cc nghip khc, th tri qua nhiu kip b t chy, sau khi n ti xong, th
cc hnh qu. [4]

tham

Khi n
ti
xong,
thnh
Qu
hnh
khi gp
v theo:
vt
Qui Qu

dm

gi

Bt Qu;

di tr

sc vt

M Qu;

sn hn

su b

C c Qu;

ghi khc k th L Qu;


th on
vn suy

ngo
mn
la gt

kh

Ng Qu;

u n

Ym Qu;

tham
minh ng
vu v

tinh linh

V ng Lng Qu;

STT

7
8
9
10

Ti

kt
phi

linh
hin
b con
ngi

Dch S Qu;
Truyn Tng Qu.
-u v thun tnh m sa

220

Bo
ht
khi
vt
tiu
gi
tiu
sc
cht
su
dit
vn
suy
tt
kh
tiu
u-n
tiu
tinh
tiu,
linh
dit,
ngi
cht

Sc sanh
(phn nhiu)

Khi tr ht n c, tr li lm
ngi, sanh vo hng:

chim ku.

ngoan c.

cu trng (loi d bo im xu nh chim c, qu...)

qui d.

chn.

ngu di.

c hi.

nham him.

giun sn.

hn h.

gia sc.

nhu nhc.

tm, cu, cung cp mc.

ngho kh.

chim ma.

vn hoa.

hu trng (loi d bo im tt nh phng, ln).

thng minh.

loi phc tng bn ngi nh ch, mo.

thng tho.

-u v nghip la t cn, sanh vo loi sc, n tr -Loi ny d tr ht n c, tr li

Lng Nghim Gii 2013


a, khi nghip la t
cn th ln lm qu,
=> u do vng tng
ca t mnh chiu cm
nghip qu,
=> nu ng tnh B ,
th ni diu tm sng t,
vn chng c g c.
-Khi ht nghip qu, tnh
v tng c hai u
khng, mi ni th
gian, vi ngi mc n
c on i gp nhau,
thn lm sc sinh tr
n xa.

221

n xa,
=> do vng nghip chiu cm;
=> nu ng tnh B , th cc vng duyn ny, vn
chng c g c.
-Nh T Kheo Ni Bu Lin Hng tr Gii B Tt,
ln hnh dm dc, vng ni hnh dm, chng phi st
sanh v trm cp, chng c nghip bo. Ni xong,
ni n cn lin sanh ngn la ln, ri tng t xng
li b bng chy, a ngc A T . Nh vua Lu Ly
git hi ht dng h C m; T Kheo Thin Tinh
th vng ni tt c php u Khng (on dit
Khng) ang sng b a vo ngc A T . Mi mi
u t to, chng phi t trn tri xung, t di t
ra, hay ngi khc a n. T to vng nghip, t
chiu c qu, m chng bit ni tm B , y u
do vng tng gi di kt t.
-Nhng sc sinh y, n tr n c, nu tr qu n c,
th tr li lm ngi, i li phn tha. Nu ngi kia
c sc mnh, li c phc c, th khi b thn
ngi m vn hon li phn tha y c, cn nu
chng phc c th phi lm sc sinh tr li ci
thiu.
-Nu mc n tin ti hoc sc lc ca loi vt, khi
n th t ngng... Nu trong c git hi sinh
mng hoc n tht h, nh th cho n n nhau, git
nhau, tri qua v s kip, nh chuyn bnh xe, lc
cao lc thp, thay phin nhau chng ngng. Tr khi
gp Pht ra i, ng php Xa Ma Tha, nu khng th
nghip chng th ngng.

lm ngi, u do in o to
nghip, sanh nhau git nhau t v
th, chng gp Nh Lai, chng
nghe chnh php, trong trn lao
xoay vn mi, bn ny gi l tht
ng thng xt.

Lng Nghim Gii 2013


98.Mi loi tin

STT
l
2
3
4
5
6
7
8
9
l0

Tn
a Hnh Tin.
Phi Hnh Tin.
Du Hnh Tin.
Khng Hnh Tin.
Thin Hnh Tin.
Thng Hnh Tin.
o Hnh Tin.
Chiu Hnh Tin.
Tinh Hnh Tin.
Tuyt Hnh Tin.

222

Kin c chng dng ngh


dng b
dng c cy
luyn n
luyn kh
luyn tm dch
hp th tinh hoa
luyn theo ba ch
chuyn ch tm nim
v thy ha giao cu
bin ha

Thnh tu
o thc
o thuc
o ha cht
tinh kh
nhun c
s hp th
ba php
nim tng
s cm ng
t ng

Nhn xt
-chng sanh trong c i ngi
-chng theo chnh gic tu Tam Ma a,
-m tu theo vng nim,
-gi tm cng c hnh hi,
-n trong rng ni, nhng ch vng ngi,
-> thnh mi loi tin.
xa cch ngi i,
th mun ngn tui,
n np ni ni su, hn o, nhng ch vng ngi;
=> y cng l theo vng tng m lun hi.
=> Nu chng tu tam mui, khi phc bo ht, phi tr li trong lc o.

Lng Nghim Gii 2013


99.Cc ci tri dc gii

STT
Tn
Nguyn nhn
1
T
Thin -Nhng ngi th gian, chng cu
Vng Thin
o thng tr,
-cha th ri b s n i v chng,
-nhng tm chng bung lung ni
t dm,
-do tm ng lng pht ra sng
sut.
2
ao Li Thin -i vi v mnh, dm i t i,
-trong lc tnh c, cha hon ton
trong sch.
3
Tu Dim Ma -Gp dc tm giao, qua ri th
Thin
chng nh;
-ni c i ngi ng t tnh nhiu.
4

Sau khi cht


- gn vi nht nguyt.

-vt nh sng nht nguyt,


- trn nh c i ngi.

-an tr ni h khng,
-nh sng nht nguyt chng th soi
n,
-hng ngi y t c nh sng.
u Sut -Lc no cng tnh,
-sanh ln ci tinh vi, chng ni lin
Thin
-nhng khi tip xc bng n, cha vi nhng ci tri, ngi di;
th la b.
-khi kip hoi tam tai cng chng
th n.
Lc Bin Ha -Tm chng tm dm dc,
-sanh ln ci bin ha.
Thin
-ch p ng vi nhu cu ca ngi,
-xem s dm dc v v nh n sp.
Tha Ha T -Tm chng tr th gian, m th -vt ln tt c cnh bin ho v
Ti Thin
dng cnh dc ng nh th gian;
chng bin ha.
-ang lc th dng, r rng siu
thot.

223

Nhn xt
-Su ci tri k trn, hnh d khi ng m tm cn
dnh mc,
-t y tr xung, gi l Dc Gii.
-mi mi u l phm phu n tr nghip qu, khi
nghip qu tr ht bn vo lun hi.
-Thin Vng cc c i y, u l B Tt tu Tam Ma
a, ln lt tin ln, hng v ng tu ca Bc
Thnh.

Lng Nghim Gii 2013


100.
STT
1

Tng
thin
S thin

Tn

Nguyn nhn

Phm
Chng
Thin

Phm Ph -Dc lu tr,


Thin
-"Tm la dc" hin,
-a hnh theo cc lut
nghi,
-c hnh trong sch.

i Phm -Thn tm diu vin,


Thin
-oai nghi y ,
-gii cm trong sch,
-li c s t ng,
-c thng lnh Phm
Chng, lm i Phm
Vng.

Thiu
Quang
Thin

Nh thin

224

-gi thn chng dm dc,


-khi i khi ngi, nim
tng u khng,
-i nhim chng sanh,
-chng lu luyn Dc
Gii,
-lm bn vi Phm
Thin.

-Hng Phn Thin thng


lnh Phm chng,
-y phn hnh,
-lng tm chng ng;
-do tch lng sanh ra nh
sng.

Cc ci tri sc gii
Nhn xt

Tng kt

-3 bc ny tt c kh no chng th bc bch,
-ngi tu tm trong th gian chng
-d chng phi chnh tu chn Tam Ma a,
nh Thin Na th chng c tr hu;
-nhng ni tm trong sch, dc lu chng th lay -18 ci tri k trn, d thot khi
ng.
cnh dc, nhng cha thot khi sc
thn.
-mi mi u l phm phu n tr
nghip qu, khi nghip qu tr ht bn
vo lun hi.
-Thin Vng cc c i y, u l B
Tt tu Tam Ma a, ln lt tin ln,
hng v ng tu ca Bc Thnh.

-3 bc ny tt c lo bun chng th bc bch,


-d chng phi chnh tu chn Tam Ma a,
-nhng ni tm trong sch, nhng phin no th
ng un dp.

Lng Nghim Gii 2013


5

V Lng -nh sng chi li,


Quang
-chiu soi v cng,
Thin
-chiu
khp
mi
phng c i u nh lu
ly.

Quang m -Ho quang ng nh m


Thin
thanh,
-thnh tu gio th,
-pht ra s gio ha trong
sch,
-ng dng v cng.

Thiu Tnh -Ho quang thnh m,


Thin
-dng m thanh t by
diu l,
-thnh hnh tinh tn,
-thng vi s vui tch
dit.

V Lng -Cnh "Tnh Khng"


Tnh Thin hin tin,
-chng c b bn,
-thn tm nh nhng,
-thnh s vui tch dit.

Bin Tnh -Th gii v thn tm,


Thin
-tt c u trong sch,
-thnh tu c tnh trong
sch,
-thng cnh hin tin,
-qui v ci vui tch dit.

Phc Sanh -thn tm chng b bc -4 bc ny tt c cnh kh vui ca th gian chng

10

Tam
thin

T thin

225

-3 bc ny y cng hnh i ty thun,


-thn tm yn n,
-c s vui v lng,
-d chng phi tht c chn Tam Ma a, nhng
ni tm yn n trn s hoan h.

Lng Nghim Gii 2013


Thin

bch,
-nhn kh ht,
-bit s vui chng thng
tr, lu t bin hoi,
-hai tm kh vui nht
thi cng x,
-tng th dit, tnh
phc c sanh.
i -Tm x vin dung,
-thng gii trong sch,
-c s ty thun nhim
mu, cng tt v lai,
-tnh phc chng ngn
ngi.

11

Phc
Thin

12

Qung Qu Nu t Phc i Thin,


Thin
-dng tm sng t y
phc c trc kia tu
chng an tr.

13

3 V Tng Nu t Phc i Thin


Thin
,
-ni tm trc kia, nhm
chn c kh vui,
-li nghin ngm ci tm
x chng gin on,
-> trn thnh o x,
-> thn tm tiu dit,
-> lng tm bt tng,
-> tri qua nm trm
kip.
-Nhng v ly ci sanh

226

th lay ng,
-d chng phi l ch chn bt ng ca o v
vi,
-nhng ni tm c s c, cng dng thun thc.

Lng Nghim Gii 2013


dit lm nhn,
-> chng th pht minh
tnh chng sanh dit,
-> na kip u th dit,
+ na kip sau li sanh.

14

15

Ng tnh 1
c thin
(Bt
Hon
2
Thin)

-chp tht Khng,


-chng bit quay u,
-m mui hu lu,
-chng nghe chnh
php,
-> vo lun hi.
V Phin -kh vui dit,
-5 bc Bt Hon Thin dt sch chn phm tp
Thin
-a ght chng sanh.
kh ca c i di,
-kh vui u ht,
-chng nh c c i di,
V Nhit -T ti phng x,
-> an lp ch ni tm x ca ng phn chng
Thin
-chng c nng s,
sanh.
-tm chng i .

16

Thin Kin -10 phng th gii, din


Thin
kin trong lng,
-chng cn tt c cu
nhim ca cnh trn.

17

Thin Hin -Diu kin hin tin,


Thin
-bin to v ngi.

18

Sc
Cu -Sc trn t tng lng
Cnh Thin xng n ch cu cnh
chng ng,
-cng tt tnh sc chng
c b bn.

227

-ch ring 4 v Thin Vng c i T Thin mi


c nghe bit, nhng chng th thy bit.
-Cng nh nay trong th gian, ni ni su rng
thm, nhng o trng ca bc thnh, u c cc
v A La Hn tr tr, m ngi th tc chng th
thy.

Lng Nghim Gii 2013


101.

M t
-ni tm x, pht minh tr hu,
-sng sut vin thng,
-bn ra c i trn, thnh A La Hn,
-vo B Tt Tha,
Khng X
-ni tm x c thnh tu,
-thy thn chng ngi,
-> tiu ngi vo khng.
Thc X
-Chng ngi tiu,
-v ngi v dit,
-trong ch cn A Li Da Thc v na phn vi
t ca Mt Na Thc.
V S Hu X
-Sc v Khng tiu,
-tm thc u dit,
-mi phng tch lng,
-chng c ch n.
Phi Tng Phi Phi -Dng tnh thc chng ng dit s nghin
Tng X
ngm,
(Bt Hi Tm -thnh ra ni v tn li t by tnh tn, nh cn
n A La Hn)
m chng cn, tn m chng tn.
-nu da theo t duy ca Bt Hon Thin xt
cng ci Khng, nhng chng tt l Khng.

STT
Tn
1
Hi Tm i A La Hn

T
1
khng

228

Cc ci tri v sc gii
Nhn xt

-thn tm dt sch,
-tnh nh hin tin,
-chng c sc thn ca nghip qu;
-t y n cng, gi l V Sc Gii.
-mi mi u l phm phu n tr nghip qu, khi nghip
qu tr ht bn vo lun hi.
-Thin Vng cc c i y, u l B Tt tu Tam Ma a, ln
lt tin ln, hng v ng tu ca Bc Thnh.

Lng Nghim Gii 2013


102.

Bn loi A Tu La

STT
Loi
Thuc v
M t
1
non sanh qu
-t loi qu, dng sc h php,
-nh thn thng vo trong h khng.
2
thai sanh ngi
-t c i tri, tht c b a,
-ch gn vi nht nguyt.
3
ha sanh tri
-C vua Tu La, thng lnh tt c A Tu La trn th gii,
-sc mnh v y, c th tranh quyn vi Phn Vng Thch v T Thin Vng.
4
thp sanh sc
-ring c mt s A Tu La thp km sanh y bin,
-ln di hang nc,
-ban ngy do trn h khng,
-ban m v ng di nc.

229

Lng Nghim Gii 2013


103.

Khai th by loi h vng khuyn tn

[4]

230

Lng Nghim Gii 2013


104.

Tin trnh a do ma s trong khi tu

[8]

231

Lng Nghim Gii 2013


105.

Nguyn nhn ma ph ngi tu

[4] [8]

232

Lng Nghim Gii 2013


106.

Su loi chn ng

[2]

233

Lng Nghim Gii 2013


107.
Ng
m

Trng thi tm l thanh tnh trc khi


vo cnh gii

Trng thi khi ph tr cc m

Loi ma
Vt
Trng thi khi vt qua
quy
ng
m
nhiu
trc
-nh ngi sng mt ni ti tm.
Cnh gii -Nh mt sng t, r thu kip
-D chn tnh nhim mu thanh do
dng mi phng, khng cn ti trc
tnh, nhng tm cha ta pht c cng hoc tm,
tr hu sng sut.
ma m nhp
vo.
Phm vi ca m

Khi ngi ni trng:


-dt sch cc vng nim.
-dt nim mun dt tr vng nim
Sc
-sng t r rng.
-ng tnh khng i di,
-nh qun u nh mt.
Khi tu xa-ma-tha (ch ):
-Nh c ch s c, nhng cha
-sc m dt sch,
dng c.
-thy tm ch Pht nh bng hin ra trong -V nh ngi b bng mc , tay
Th
gng.
chn cn y nguyn, thy nghe khng
lm, nhng tm b khch t, khng
c ng c.
Khi tu tp php ta -ma-a:
-Nh ngi ng say ni m.
-khi th m tiu dung,
-Tuy ngi y khng bit mnh ni
-tuy cha ht m lm, nhng tm ngi y g, nhng li ni kia vn c m vn
c th ri thot khi thn nh chim ra khi mch lc r rng, khin nhng ngi
lng.
thc u bit r .
Tng - thnh tu iu y, t thn phm phu
c kh nng vt qua 60 thnh v ca
hng B-tt (55 v + 3 tim th + cn hu
+ diu gic),
-t c sanh thn, n i t ti, khng
b ngn ngi.
Khi tu php tam-ma-:
-Cn nguyn ca sinh dit t l
-tng m tiu dung,
ra,
-mng tng bnh thng cng ht hn,
-thy c 12 loi chng sanh trong
Hnh
-ng thc ng mt th.
khp mi phng, r ht cc loi.
-Tnh gic minh rng lng nh h khng, -D cha thng sut manh mi ca
khng cn nhng tng tin trn th trng. mi loi, nhng thy chng c

234

Ci gc
ca m
kin c
vng
tng

Tm trng -Khi mc lng du ri th kin


do ma nhp tm ri khi thn, tr li trc
vo tm.
thy c mt my, i t
do, khng cn ngn ngi.

h minh
vng
tng

Qu ma g
vo ngi
khc
thuyt
php
tng ng
vi
tm
tham cu.

dung
thng
vng
tng

-Nu ht ng nim, tiu tr phin


sch vng tng th ph.
no trc
-Trong tm gic ng sng
sut, nh r b ht bi d.
-Mt dng sanh t trc sau
soi chiu trn khp

T
kin -Nu ci gc ca tnh bp chng
sinh khi bnh chp nhong y nhp sanh
do
qun vo bn cht trong lng vn trc
chiu sai sn c xa nay, th tp kh
lm.
ca hnh gi s lng lng,
nh sng lng nc yn.

u
n
vng
tng

Lng Nghim Gii 2013

Thc

-Xem mi hin tng trong th gian nh


sng ni t lin, nh lng gng sng,
nh hin khng dnh mc, i khng lu li
du vt, thong dong phn chiu s vt,
sch ht tp kh c, thun nht chn tnh
tinh anh.
Khi tu php tam-ma-:
-hnh m ht ri,
-ci then cht nhiu ng u n,
-ni pht sinh chung cc loi trong th
gian, bng nhin c xa sch.
-Ging mi vi t, quan h su xa, gy
nghip th bo ca b-c-gi-la (thn
trung hu) ni mi chng sinh cng c
chm dt.

235

chung mt c s sinh dit, ging


nh sng nng chp nhong bp
bnh, lm im then cht pht
sinh cc ph cn trn.
-Bu tri nit-bn sp ta sng rc Thin gia -Nh trong tnh ng ca mng
r, nh sau khi g gy sng, c nh ng ha cc loi chng c, tiu trc
bnh minh l dng phng ng.
dung lun su cn,
in.
-Su cn rng rang thanh tnh,
-> vic khai hp su cn
-khng cn giong rui na.
u thnh tu.
-Trong ngoi u pht ra nh sng
-Ci thy, ci nghe dung
su mu,
thng vi nhau mt cch
-vo c tnh v s nhp.
thanh tnh.
-Thu sut c nguyn do th
-> Mi phng th gii v
mng ca mi hai loi chng sinh
trong ngoi thn tm trong
trong sut mi phng.
sut nh lu ly.
-Xt r ngun gc do chp trc gy
ra, nn cc lai khng thu ht c.
-Nhn c tnh ng nht vi mi
phng th gii.
-Tinh minh khng tiu trm,
-nhng g n mt t trc nay u
hin by.

vng
tng h
v, in
o vng
tng

Lng Nghim Gii 2013


108.
STT
Tn
1
Tm thot ng

Nht trng sn
trong thn

Nghe
ting
thuyt
php
gia h khng

Pht hin thn

Sc bu y h
khng

236

Mi ma sc m

Dng cng
Hin tng
-Trong nh, qun -thy t i khng cn an dt
xt k bn tnh vi nhau na.
diu minh,
-Trong chc lt, thn thot ra
khi s ngn ngi.
-Dng tm y cu -thy r sut khp thn.
xt tnh diu -Bng nhin c th lm ra
minh,
nhng con trng, con sn t trong
thn mnh, m thn th vn
nguyn vn, khng b tn thng.
-em tm y qun -Khi y hn phch, ch, tinh
xt tinh tng c thn, tr ra sc thn, u giao tip
trong ln ngoi.
ln nhau thay phin lm khch
ch.
-Ri bng dng nghe gia h
khng c ting thuyt php, hoc
nghe mi phng ng din by
ngha l thm mt.
-em tm y lng -bn trong ho quang to chiu
sch, thu trit,
sng ngi.
-10 phng bin thnh sc dimph-n.
-Tt c loi hu tnh u ha lm
Nh Lai.
-Lc y bng thy c Pht T l-gi-na ngi trn i thin
quang, c ngn c Pht nhiu
quanh trm c c i nc, cng
vi hoa sen ng thi hin ra.
-em tm y cu -Qun st khng ngng. nn,
xt tinh rng mu hng phc ngn dt qu phn.
nhim sng t.
-By gi bng dng thy h

Nhn xt
-Tm thi.
-Khng
phi
chng thnh.
-Nu
khng
khi tm chng
thnh th l
cnh gii tt.
-Nu ngh mnh
chng thnh,
-Tinh thn hn phch lin ri vo t
thay phin nhau khi ri kin.
xa, khi kt hp cng
nhau thnh tu nhng ht
ging tt.
Nguyn nhn
-tinh minh tri vo tin
cnh
-trng thi nht thi do
dng cng,
-tinh minh trn ra hnh
th
-trng thi nht thi do
tinh tn cng phu,

-Tm hn c truyn
dn bi s lnh ng,
-khi tp trung tham cu
n tn ngun tm th
nh sng t trong tm
chiu khp c i nc.

-Sc cng phu hng phc


vng tm qu mc.

Li khuyn tng kt
-10 cnh gii hin ra
trong thin nh nh vy
l do sc m v tm dng
cng giao xen vi nhau
m c.
-Nu gp nhn duyn ny
+ m mui khng t xt
k,
-> t cho l chng thnh,
=> i vng ng,
=> a vo a ngc v
gin.
-trong i mt php, phi
truyn b gio php ny:
ng cho thin ma
c c hi quy ph.
Gi gn che ch cho
mi chng sanh, khin
h c thnh o v
thng.

Lng Nghim Gii 2013

nh -em tm y cu
xt tinh rng, sng
sut khng lon.

Ban n
ban ngy

Thn khng cn -em tm y hon


cm gic, ng ton nhp vo tnh
h dung.
nh cy c

Bin thnh cnh -em tm y


thnh tu tnh
gii ch pht
thanh tnh, cng
phu tnh tm n
mc cng tt.

Ban m nhn -Li em tm y,


cu xt su xa.
thy xa

10

Thy thin tri -Li em tm y,

237

khng mi phng bin thnh


mu sc by loi chu bu, hoc
mu sc ca trm loi chu bu.
-Xut hin ng thi y khp,
khng ngn ngi ln nhau.
-Nhng mu xanh, vng , trng
hin ra r rng.
-Bng nhin gia m c th thy
cc th hin ra trong phng ti
khng khc g ban ngy, m cc
th trong phng ti cng khng
bin mt.
-t chi bng nhin ng nh cy
c, la thiu dao ct cng khng
hay bit.
-La t khng chy thn, d b
lc tht cng nh ch cy.
-Bng thy ni sng, t lin
khp mi phng bin thnh c i
Pht, y by loi bu, nh
sng chiu khp mi ni.
-Li thy ch Pht Nh Lai nhiu
nh ct sng Hng, khp c i h
khng y lu i trng l.
-Di thy a ngc, trn xem
thy thin cung m khng ngn
ngi.
-bng nhin gia khuya thy
c nhng ni chn xa xi.
-Thy ch, ging nc, ng
ph, ng hm, b con thn quyn,
cng nghe h ang ni chuyn
vi nhau.
-thy hnh th ca cc v thin tri

-nh tm lng ng ci
thy, nn thy sut ch
ti tm.
-Trn cnh v tnh t i
u sch ht, ch mt
hng thun chn.
-t tng thch, chn
ngng lng ngy cng
su
-tng lu m thnh nh
vy.

-Do dn p tm n mc
cng tt, nn tm phng
vt ra thy c nhiu
th xa v cch ngi
nh vy.
-T tm b loi l m hay

Lng Nghim Gii 2013


thc bin dng cu xt tinh rng.
m khng hiu
nguyn nhn

238

thc b bin dng.


b thin ma nhp vo, v
-Ch trong chc lt, thn h bin c thuyt php, rt thng
thnh nhiu dng khc nhau m sut diu l.
khng bit v c g.

Lng Nghim Gii 2013


109.

STT

Tn

S bi
ly qu

(ma bi
ly)

Dng cng
khi trong
trng thi
nh
-tm rt sng
sut, do bn
trong nn
qu phn.

S to -th sc
bo qu ti u dung
th t r
mc
-cnh gii th
thng hin ra,
cm kch qu
phn.

239

Hin tng
bng dng
pht sanh
-tm thng
cm v cng,
-cho n xem
mui mng
nh l con
mi sinh,
-tm thng
xt bt gic
ri l.

-sinh tm rt
dng mnh,
thng minh
bn
nhy,
snh
ng
nh Pht,
-cho rng c
th vt qua
ba a-tng-k
kip
ch
trong
mt
nim.

Mi ma th m

Nu ngh mnh chng thnh


Loi
Nu nhn
ma
Nguyn nhn
r nguyn
nhp
Du hiu
Hu qu
nhn
vo
tm
- nn tm -Nhn
ra ma bi -mi khi thy -Nu mt chnh
qu mc trong iu th ly
ngi th thng nh s b chm
khi cng phu
khng c g
xt ku khc m.
sai
tri,
khng thi.
chng phi
l
chng
thnh.
-Nu bit r
nh
vy
khng cn
m
lm,
trng thi
dn t
tiu vong.
-dng cng ln -Nu nhn ma
-khi gp ngi s -Nu b mt
lt qu mc
bit
th cung
khoe khoang v chnh nh, s
khng sai
mnh, cc k ng b chm m.
lm,

mn.
khng phi
-Tm h n mc
l
chng
trn khng cn
thnh.
thy ch Pht,
-Nu bit r
di khng thy
nh vy v
c ai.
duy tr s
sng sut,
th
trng

Li khuyn tng kt

-10 trng thi hin ra


trong thin nh nh
vy l do th m v
tm dng cng giao
xen vi nhau m c.
-Nu gp nhn duyn
ny
+ m mui khng t
xt k,
-> t cho l chng
thnh,
=> i vng ng,
=> a vo a ngc v
gin.
-trong i mt php,
phi truyn b gio
php ny:
ng cho
thin ma c c
hi quy ph.
Gi gn che
ch cho mi
chng sanh,

Lng Nghim Gii 2013

S
chn
nn
qu
mc
(ma
trm c)

S t
mn
(c t
cho l
)

S lo s
bun
b
(gian
him
ma)

240

-th sc
ti u dung
th t r.
-Trc khng
khng thy c
cnh gii mi
chng, lui
v th mt ch
c.
-Tr lc suy
yu, ri vo
ni cng cc,
khng cn g

trng
mong.
-th sc
ti u dung
th t r.
-Sc hu hn
nh, mc li
do tr mnh
m sc bn.
-m gi tnh
siu vit trong
tm.
-th sc
ti u dung
th t r
-ch chng
mi
cha
c, cn tm
c mt.

-c cm gic
n
iu,
khao kht tri
dy.
-Trong mi
lc u thm
nh
khng
qun.
-Lm cho nh
vy l tng
tinh tn.

-Ng mnh l
c Pht Lx-na, c
cht t s c
t cho l .

thi y s
tiu mt.
-y gi l tu -Nu nhn ma
tm m thiu bit c nh
tr hu, nn t th khng
gy ra lm lc. lm
li,
khng phi
l
chng
thnh.

-dng cng m
qun mt tnh
suy xt thng
xuyn, ngng
tr ni tri kin.

-Tm bng -y gi l tu
nhin
thy hnh sai mt
bun v hn, phng tin.
nh th ngi
trn ging
st, nh ung
thuc c.

-Nu bit
th khng
mc
sai
lm.
- chng
phi
l
chng
thnh.

ma h
lit
lun
cho l

-Ngy m gi -B mt chnh
tm treo vo mt nh, s b chm
ch.
m.

-khi gp ngi -Khi mt chnh


lin t xng Ta nh, chc chn
c V thng b chm m.
d nht ngha .

-Nu bit ma u -Tay dng dao


c,
th su
kim t ct tht
khng lm
mnh, thch c
li,
d
t st,
khng phi
-hoc thng u
l
chng
su, chy vo
thnh.
rng su, khng

-Khi
thiu
chnh
nh,
chc chn s b
a lc.

khin h c
thnh o v
thng.

Lng Nghim Gii 2013


-Xem xt k
hai bn, thy
mnh nh gp
him nn.

S vui
mng
v hn
(ma h
duyt)

i ng
mn
(ma ng
mn)

241

-Khng mun
sng
na,
thng mong
ngi khc
hy hoi thn
mnh

chng
gii
thot.
-th sc
-sanh nim
ti u dung vui v hn.
th t r.
-Trong tm
-Trong ch mng
r,
thanh
tnh, khng
th
tm c an km ch.
n.
-th sc
-khng
ti u dung nguyn do,
th t r
khi tm i
-t cho l ng mn,
ri.
-tm
mn,
qu mn, mn
qu mn, tm
tng thng
mn, hoc ty
lit mn, u
cng pht ra
mt lc.
-Tm khinh
thng
c
mi phng
Nh
Lai,
hung g cc
bc thp nh
Thanh vn,

thch thy ngi.

-Nu hiu
r
th
khng lm
li, khng
phi
l
chng
thnh.
-kin gii qu -Nu nhn
cao,
nhng ra th khng
thiu tr hu sai lm,
t cu.
khng phi
l
chng
thnh.
-tm khinh an,
nhng thiu tr
tu t iu
phc.

ma
thch
vui v

-gp ngi lin -Sai lc chnh


ci, cng ca ht nh, s b chm
nhy ma trn m.
ng.
-T xng c
v ngi gii thot.

ma i -Khng l cha
thp, ph hy
ng
kinh tng.
mn
-Ni vi n vit
rng: tng ch l
ng, hoc l g
t; kinh ch l l
hoc l giy la;
thn xc tht l
chn thng m
khng qu trng,
li sng bi g
t, tht l in
o.

-Nhng k
qu tin, theo li
p ph kinh
tng
hoc
chn trong t,
do gy nghi
ng lm lc cho
chng sanh, nn
s a vo v
gin a ngc.
-Thiu
mt
chnh nh s
b a lc.

Lng Nghim Gii 2013


8

-th sc
ti u dung
th t r.
-T trong ch
sng sut tinh
anh, gic ng
c chn l
vi diu, mi
th u ty
thun theo s
nguyn.
-th sc
Chp
ti u dung
on
dit, bi th t r.
-Trong ch t
bc
ng, t c
nhn
tnh h minh.
qu
S nh
nhng
sng
khoi
(ma
khinh
an)

242

Duyn gic.
-Tm bng
nhin c
khinh an v
b bn.
-T cho mnh

thnh
thnh, c
i t ti.

-xoay li theo
hng on
dit, bi bc
nhn qu, cho
mi vic u
l khng.
-Tm
rng
khng hin
tin, cho n
tng trng
nhn
nh
on
dit
vnh vin.

-nhn tr tu m
t c khinh
thanh
(nh
nhng
thanh
thot).

-Nu r bit
th khng
sai lm,
khng phi
l
chng
thnh.

-y gi l
nh tm phn
tn, mt i s
chiu diu.

-Nu bit ma
th khng khng
sai
lm,
khng phi
l
chng
thnh.
-Nu r bit
c
th
khng sai
lm,

khng phi
l
chng
thnh.

ma
thch
khinh
thanh

-t thy tha
mn, khng cn
tin b na.
-Phn
nhiu
nhng ngi ny
lm nh t-khu
V Vn,

-gy nghi ng
lm lc cho
chng sanh, a
vo ngc a-t.
-Thiu
mt
chnh nh, s
b chm m.

-N lin ph bng -Lc mt chnh


ngi gi gii, nh, s b chm
gi h l tiu m.
tha, cho rng
b-tt ng
tnh, khng c g
l gi, l phm.
-Ngi ny nh
n vit
ung
ru, n tht,
phng ng dm
.
-Do ma lc nn
n nhip phc
c mi ngi
khng khi tm
nghi bng n.
-Sau khi ma nhp
vo tm ri n
khin hnh gi n
phn u, ung
nc tiu, n tht,

Lng Nghim Gii 2013

10

Tham
i
cung
lon
(ma
tham i)

243

-th sc
ti u tr th
t r.
-Thch nghin
ngm trng
thi h minh,
khc su vo
tm ct.

-pht
sanh
lng
yu
thng
v
hn.
-Thng qu
pht cung,
thch
vic
dm dc.

-y gi l
cnh nh an
thun,
thm
nhp vo tm
m thiu tr tu
t iu phc
mnh, nn m
lm,
m
nhim ng dc.

-Nu hiu ma
r iu ny tham
th khng dc
sai lm.
- khng
phi
l
chng
thnh.

ung ru, cho


nhng th ny
u l khng.
-N ph hoi lut
nghi ca Pht,
lm cho ngi
khc m lm
phm ti.
-Mt mt cho
rng dm dc l
o b-, dy
hng bch y bnh
ng hnh dm
dc, gi nhng
ngi hnh dm
l tr php t.
-Do ma lc trong
thi mt php,
khin n thu ht
gii phm phu
n c trm, cho
n hai trm, nm
trm, su trm,
nhiu n mc c
c ngn, vn
ngi.
-Khi ma chn ri,
n s b ri ngi
y.

-Khi sc quyn
r ca ma ht,
ngi y b ri
vo vng lao l.
-Do gieo s
nghi lm cho
chng sanh nn
a vo ngc
v gin.
-Thiu
mt
chnh nh, s
b chm m.

Lng Nghim Gii 2013


110.

By loi mn

[20]

244

Lng Nghim Gii 2013


111.

STT

Tn

Tm tham
cu v dng
cng khi:
-th m
h diu,
-khng
vng mc
cc t l,
-pht minh
tnh vin
nh
-trong tamma-, tm
mong mun
c c s
sng
sut
vin
mn,
thc bch t
tng tham
cu
thin
xo.

Tham
cu
thin
xo

Thch -Trong tami du ma-a, tm


thch
do
lch
chi, cho t
tng bay ra,
tham cu i

245

-Thin ma g vo ngi khc


thuyt php cho hnh gi mng tm
tham cu.
-Ngi b g khng bit, t xng
chng V Thng Nit Bn.
C cc biu hin:

Trong chc lt n hin thn t-khu,


khin cho hnh gi c thy, hoc ha
lm thch , lm ph n, hoc tkhu ni, hoc hin thn pht ra nh
sng khi nm trong phng ti.
-Hnh gi ngu
l ch l Btt tin li gi h a ca a t
b da
ng n n ph lut nghi ca Pht ln
lt l chu n tha dc.
-Ngi y a ni nhng chuyn tai
ng qui d, hoc ni Nh Lai xut
hin ch n ch kia. Hoc ni c kip
ha, hoc ni c ao binh. Da cho
ngi s hi, khin h v c tiu tn
ca ci, ti sn.
-Hnh ngi ging php th khng bin
i, nhng nhng ngi nghe php
bng dng thy mnh ang ngi trn
nhng ta sen bu, ton thn ha thnh
khi vng ta chi sng.
-Mi ngi ang nghe php u cm

Mi ma tng m

Hnh gi
nghe ma
php

Loi qu
quy ri
ngi tu

Hu qu

qu qui, tui -Sau khi quy ph


gi thnh ma
chn ri, n ri b
thn ngi va g
vo.
-Nn c thy tr
u ri vo li
php lut.
-ng phi nn
bit trc, khi
ri vo lun hi.
Nu
m
lm
khng bit, s a
vo a ngc v
gin.
bt qu, tui -n khi n
gi thnh ma
nhm chn, lin
ri khi thn
ngi m n g
vo.
-Khi y c thy v

Li khuyn tng kt

A-nan nn bit, trong thi mt php


mi th ma y, hoc xut gia tu tp
theo gio php ca Nh Lai, hoc
chng g vo thn ngi, hoc t bin
thnh nhiu dng khc nhau. Chng
u t xng thnh bc chnh bin
tri.
Chng n khen ngi dm dc, ph lut
nghi ca Pht ch. Thy tr ma truyn
dy nhau v dm dc. Tinh thn t vy
nh th, m hoc tm ngi tu hnh,
tri qua t nht chn i, nhiu th c
trm th h. Khin k chn tu u ri
vo quyn thuc ca ma.
Sau khi chm dt mng sng, t phi
a lm dn ca ma. nh mt chnh
bin tri, v a vo a ngc v gin.
A-nan, ng nay cha nn vi vo nitbn, d ng t c qu v v hc.
Hy lu gi li nguyn i vo c i i
mt php kia, pht lng i bi cu

Lng Nghim Gii 2013


nhiu ni.

Tham
cu s
kh
hp

246

-Trong tamma-a, tm
a s thm
hp,
lng
lng
t
tng, tham
cu kh hp.

thy nh vy, cho rng mnh t c


chuyn cha tng c.
-Hnh gi ngu
l ch l b-tt,
t h a d dt ph h lut nghi ca
Pht ln l chu n tha dc.
-Ngi y a ni ch Pht ng hin ra
i. Ngi , ch , chnh l v
Pht y, ha thn th hin.
-Hoc ni ngi kia l b-tt ha thn
n y gio ha nhn gian.
-Hnh gi nghe vy, tm sanh kht
ngng, t kin m thm ln mnh,
chng tr b tiu dit.
-Thn hnh ngi v nhng ngi
ngi nghe php, bn ngoi khng c g
thay i, nhng li khin cho thnh gi
trc khi nghe php c cm gic tr
nn c khai ng, nn h thy c
tng nim tng nim i i.
-Hoc h c tc mng thng, hoc c
tha tm thng, hoc thy a ngc, hoc
bit c nhng vic tt xu trong c i
ngi, hoc ni k, tng kinh.
-Mi ngi u vui v, nh c vic
cha tng c.
-Hnh gi ngu
l ch ngi l
b-tt .
-T
tr n n vng c chu n u
ng n n h ph lut nghi ca
Pht Ln lt l chu n tha dc.
-N a ni c Pht ln, Pht nh; v
Pht ny trc, v Pht ny sau; trong
cn c Pht tht, Pht gi, Pht
nam, Pht n; b-tt cng nh th.

tr u sa vo li
php lut.
-Cc ng nn bit
trc, th khi b
lun hi.
-Nu ng m lm
khng bit, s ri
vo a ngc v
gin.

cc chng sanh c lng tin chn chnh


su xa, khin cho h khng mc vo t
ma, gip cho h c c chnh tri
kin. Nay Nh Lai gip ng thot
ra khi sinh t. Nay ng vng li Pht
dy, gi l bo n Pht.
-10 th ma hin ra trong thin nh
nh vy l do tng m v tm dng
cng giao xen vi nhau m c.

-Nu gp nhn duyn ny


+ m mui khng t xt k,
m qu, tui -Khi nhm -> t cho l chng thnh,
gi thnh ma
chn, n ri khi => i vng ng,
thn ngi m n => a vo a ngc v gin.
g vo. C thy
v tr u sa vo -trong i mt php, phi truyn b
gio php ny:
li php lut.
-Cc ng nn gic
ng cho thin ma c c
ng sm khi
hi quy ph.
b lun hi.
Gi gn che ch cho mi
-Nu m lm
chng sanh, khin h c
khng bit, s ri
thnh o v thng.
vo a ngc v
gin.

Lng Nghim Gii 2013

Tham
cu s
hiu
bit

-Trong tamma-a, tm
a thch c
bit
ngun
gc ca cc
s vt, nn
cu xt cng
tt bn cht
ca s vt
cng s bin
ha t gc
n
ngn.
Nim tng
tinh rng bn
nhy do v
tham
cu
phn tch r
s vt.

Tham
cu s
minh
cm

-Trong tamma-a, tm
a thch bit
vic
trc
sau, soi xt
cng khp,
tham cu s
minh
cm.
(thn
giao

247

-Ngi tu hnh nghe vy lin tin, ty


sch bn tm, d ri vo t ng.
-Thn n c oai thn hng phc c
ngi cu php, khin cho thnh chng
t nhin knh phc d cha nghe php.
N ni b-, nit-bn, php thn ca
Pht u l thn xc tht hin tin. N
ni: Cha con cng sinh ra nhau t i
ny n i khc chnh l php thn
thng tr khng mt. Tt c u ch l
hin ti, chnh l c i Pht, chng c
c i Tnh c ring bit no, v cng
chng c thn tng sc vng no c.
-Ngi y tin vo nhng iu ma ni,
b mt tn tm ban u, em ht thn
mng mnh quy y vi ma, cm thy
c vic cha tng c.
-Ngu m t cho mnh l b-tt. Theo
ui
tng nh v n n ph h
lut nghi ca Pht ch ln lt l vic
tha dc.
-Ma thng a ni: mt, tai, mi, li
u l tnh ; nam cn, n cn, ch
tht l b- nit-bn. Bn ngi v
tri kia u tin li ni d bn y.
-Trong chc lt, khin cho thnh chng
thy mnh hin thn thnh ngi gi
trm ngn tui. H sinh lng i nhim,
khng th ri ngi y. H t thn lm
nh n bc, em cng dng cho ma
bn th m khng h mt mi. Thnh
chng di php ta u tin rng
ngi y l v thy trong i trc ca
mnh, pht khi lng ring yu mn

qu c c v
qu c thng,
tui gi thnh
ma
(cu bn tr)

-n khi nhm
chn, n ri khi
thn ngi g
vo. Khi y c
thy v tr u sa
vo li php lut.
-Cc ng nn gic
ng sm khi
b lun hi. Nu
m lm khng
bit, s ri vo a
ngc v gin.

l qu, tui n khi nhm


gi thnh ma
chn, khng g
thn vo ngi kia
na. C thy v
tr u sa vo li
php lut.
Cc ng nn r
bit trc, khi
ri vo lun hi.

Lng Nghim Gii 2013


cch cm)

Tham
cu
tnh
lng

248

-Trong tamma-a, tm
thch i vo
s tinh cn
khc
kh,
thch
sng
ni vng v,
tham cu yn
lng.

php s, dnh cht nh keo sn, nh


c iu cha tng c.
-Hnh gi
l ch rng ia l
b-tt. B cun ht v t
a ph h
lut nghi ca Pht ch ln lt l
chu n d dc.
-Ma thch ni rng: Ta vo kip trc
ngi kia, lc l v, hoc l
huynh ca ta, nn nay li n
nhau, ta s cng cc ngi theo nhau
n cnh gii kia cng dng c
Pht n. Hoc n ni: C c i tri i
Quang Minh , ni c Pht v cc c
Nh Lai ang ngh ngi. Nhng
ngi m mui tin vo li phnh gt y,
nh mt bn tm.
-N khin mi ngi nghe u bit r
nghip i trc ca mnh.
-Hoc n bo vi mt ngi rng
ng nay cha cht m lm sc
sanh. Ri bo ngi pha sau p ln
ui ngi pha trc, bng nhin
ngi kia khng ng dy c. Lc
by gi c hi chng u ht lng knh
phc.
-Nu c ngi mng khi tm nim
nghi ng, ma lin bit .
-Ngoi lut nghi ca Pht, n tinh
chuyn kh hnh, ph bng t-khu,
mng chi chng, rao li ngi
khc, khng ngi ch bai t him.
-Ming a ni ha phc cha n,
khi vic xy ra, qu nhin chng sai
my may.

Nu
m
lm
khng bit, s a
vo a ngc v
gin.

i lc qu, Khi n nhm


loi ma sng chn, lin ri khi
lu m thnh
thn ngi n
g vo. Khi y c
thy v tr u sa
vo li php lut.
Cc ng nn r
bit trc nhng
vic ny, khi
ri vo vng lun
hi. Nu m lm
khng bit, s a
vo a ngc v
gin.

Lng Nghim Gii 2013


7

Tham
cu s
hiu
bit
tc
mng

-Trong tamma-a, tm
thch c
thm nhiu
hiu
bit,
sing nng
kh
nhc
truy
tm,
mong
bit
c
i
sng trong
kip trc.

Tham
cu c
thn
lc

-Trong tamma-a, tm
thch
thn
thng v cc
loi bin ha,
nn nghin
cu
cn
nguyn cc
php
y,
tham cu c

249

-Trong php hi, ngi y bng dng


nh c vin ngc to ln. C khi ma
ha thnh sc vt, ming ngm chu
bu, th tre ba ch v nhng vt qui
d khc. Trc trn, n trao cho ngi
y ri sau ri mi g vo thn h.
-Hoc l ma m hoc ngi n nghe
php, bng cch chn mt vt xung
t ri ni rng: C mt ht minh
chu ang ta sng ni . Nn cc
ngi nghe u cm thy mnh c
vic cha tng c. Ma thng ch n
cc loi dc tho ch khng dng thc
phm c sn.
-Hoc n ch dng ngy mt ht m,
mt ht la mch m vn thy khe
mnh, l nh s duy tr ca ma lc. N
ph bng cc t-khu, mng chi
chng, khng ngi dng c li ch bai t
him.
-N a ni v kho bu ni xa l, hoc
ni n c ca cc bc Thnh hin.
Nhng ngi i theo n thng thy
nhng nhn vt k l.
-Ngi hoc nm la trn tay, gom
la li ri tri ra trn u t chng
ang nghe php, la trn u h ta cao
vi thc, m h khng thy nng hoc
b t chy. Hoc n c th i trn nc
nh i trn mt t, hoc c th ngi
bt ng trn khng, hoc c th i vo
trong bnh hay trong ti xch, hoc vt
qua ca s, i qua tng vch m
khng ngn ngi. Duy ch i vi binh

ma, hoc thn


ni rng, th
a,
thnh
hong, sng
ni, tui gi
thnh qu

-sn tinh, hi
tinh,
phong
tinh, h tinh,
th tinh, v
nhng
loi
tinh m ca tt
c c cy
sng
nhiu
kip, c sc
rt mnh trong

Ngi b ma g
vo, tn thnh vic
dm dc, ph hy
gii lut Pht ch.
N ln lt hnh
dm vi t,
hoc n li tinh
tn n ton tho
mc, hnh x tht
thng, quy ri
ngi tu hnh.
n khi chn ri,
khng g vo
ngi na. C
t v thy u ri
vo li php lut.
Cc ng nn bit
r trc vic ny,
khi ri vo
vng lun hi.
Nu cc ng m
lm khng bit, s
a vo a ngc
v gin.
y gi l nhng
ging Khi chn ri
khng g thn
ngi na. C
t v thy u ri
vo li php lut.
Cc ng nn bit
r trc vic ny,
khi ri vo
vng lun hi.

Lng Nghim Gii 2013

Tham
cu s
rng
khng
su
lng
(ma
trm
khng)

250

thn lc.

ao th khng c t ti. N t tuyn


b thnh Pht, nhng mc y phc c
s, cho t-khu l ly. N hy bng
thin nh v gii lut, m l t v
rao by li ngi khc, khng ngi c
cch ch bai v him t.
-N thng ni n thn thng v t
ti, hoc khin cho ngi khc thy
c c i Pht. C i y khng tht, ch
hin ra do ma lc huyn hoc ngi
ta. N tn thn tham dc, khng t b
nhng vic th tc. Lm nhng hnh
bt tnh, cho l truyn php.

-Trong tamma-a, tm
a vo ni
tch
dit,
nghin cu
tnh
bin
ha,
mong
cu tnh rng
khng
su
lng.

- trong i chng, thn hnh n bng


dng bin thnh khng, chng ai thy
c, ri t h khng bng dng n li
hin ra, khi cn, khi mt mt cch t
ti. Hoc hin thn trong sut nh ngc
lu ly, khi dui tay chn, thm mi
hng chin n. Hoc i tiu tin ra
cht cng nh ng phn. N ph
bng, hu phm gii lut, khinh thng
cc v xut gia.
N thng ni khng c nhn qu. Khi
cht l hon ton mt hn. Chng c i
sau, chng c thnh phm, d cc v y

tri t.
-long m (yu
qui
rng),
hoc l cc v
tin tui th
ht, ti
sanh lm yu
qui.
-nhng
v
Tin qu bo
ht, ng ra
phi
cht,
nhng
thn
th khng b
hy hoi, nn
loi yu qui
khc n g
vo.
-Cc loi ny
sng lu thnh
qu.
-tinh kh do
nht
thc,
nguyt thc t
vo cc loi
vng
ngc,
cc loi nm
qu him, k
ln,
phng
hong,
ra
hc.
-Tinh kh y
gip cho cc
sinh vt

Nu cc ng m
lm khng bit, s
a vo a ngc
v gin.

y l n khi
chn ri, khng g
vo ngi na, c
thy tr u ri
vo li php lut.
Cc ng nn bit
r trc vic ny,
khi ri vo
vng lun hi.
Nu cc ng m
lm khng bit s
a vo a ngc
v gin.

Lng Nghim Gii 2013


c khng tch, nhng vn ln lt
lm chuyn dm dc. Ngi cng n
lm chuyn dm dc cng c tm
rng khng v bi bc nhn qu.

10

Tham
cu
sng
lu

251

-Trong tamma-a, tm
a sng lu,
kh
nhc
nghin cu
tinh vi, mong
cu c bt
t, thot khi
s sng cht
ni thn xc
(phn on
sanh t).
-Nn nng
tham
cu
tng vi t
bin
dch
sinh
t,
mong c
thng
tr
lu di trong
y.

-N thch khoe vic c th i li mi


ni, ri tr v m khng ngn ngi, c
th do chi ngn dm ri tr v trong
chp mt. N c th ly em v nhng
vt t nhng ni n n. Hoc n
c th bo mt ngi i t pha ng
sang pha ty ca mt cn phng trong
khong cch ch cn i vi bc, th
m ngi y c i ht nm cng khng
n c. Do mi ngi u tin li
ngi b ma g, lm cho l Pht.
-N thng ni: Chng sanh trong
mi phng u l con ca ta. Ta sinh
ra ch Pht, ta to ra th gii. Ta l Pht
u tin, ta to dng th gii ny mt
cch ngu nhin, khng do tu m thnh.

sng
hng
ngn,
hng
vn
nm
khng
cht,
rt cuc thnh
tinh linh, sinh
ra ni c i
nc ny, tui
gi thnh ma..
-y gi l
Tr th t ti
thin
ma,
khin
loi
quyn thuc
cha pht tm
nh gi-vntr (l qu qu n l; tt
qu), hay
T -x ng t
(T x gi, n
tinh kh) c i
T
thin
vng, thch
h minh, n
n tinh kh ca
ngi tu hnh.
-Hoc khng
nng
ni
thy (ngi b
ma g vo) m
chnh hnh gi
thy bn t
xng l thn

-Ngi ngoi cha


r nguyn nhn,
nn phn nhiu
ngi b nh th
u ri vo php
lut. Cha kp
chu hnh pht,
b cht kh. Ma
quy ph ngi tu,
cho n phi cht.
Cc ng nn bit
r tnh trng ny,
khi ri vo
vng lun hi.
Nu cc ng m
lm khng bit, s
a vo a ngc
v gin.

Lng Nghim Gii 2013


Chp
kim
cang n cho
sng lu.
-Hoc bn
bin thnh ph
n xinh p,
cng hnh gi
cung
nhit
lm vic dm
dc. Nn cha
y mt nm,
gan no hnh
gi kh kit,
ming
lm
nhm
mt
mnh,
nghe
nh ting ca
loi yu m.

252

Lng Nghim Gii 2013


112.
Tn lun
-Khi chnh tm ng
thuyt ngoi
lng sng sut,
o lm
-10 loi thin ma khng
STT
nh mt
c c hi quy ph
chnh bin
-Th khi cc nguyn
tri, m m
nhn:
tnh b .
1
2 t kin v Trong xa-ma-tha:
-nghin cu tinh vi cng tt
nhn
gc ca cc loi chng
sanh,
-> thy manh mi sinh dit
ca cc loi hin ra,
-> qun
xt ci gc
thng chuyn ng lng
xng cng hp u n kia,
-> khi tm so o chp l
tnh vin nguyn,
=> ri vo 2 th lun v
nhn.

Mi ma hnh m

T kin 1

thy ci gc khng c nhn.


- hon ton chuyn ha c ch
ca s sinh ra.
-800 cng c ca nhn cn
-> thy c ton b chng sanh
theo vng nghip bo m xoay vn
trong 80.000 kip, cht ni ny
sanh ni kia.
->ngoi 80.000 kip th khng bit
c g.
=> nhng loi chng sanh trong
mi phng th gii ny t
80.000 kip tr li, hin hu m
khng c nguyn nhn.

-ngi y nghin cu tt cng tm


4 t kin Trong tam-ma-:
chp thng -qun xt su xa ngun cnh,
gc s pht sinh ca mun -> c hai u khng c nhn.

253

T kin 2

T kin 3

T kin 4

thy ci ngn l khng c


nguyn nhn.
- nhn ra ci gc sinh
dit.
Bit:
ngi sanh ra ngi,
chim sanh ra chim.
Qu en,
chim hc trng.
ngi, tri ng thng,
vt c thn nm ngang.
trng khng do ra,
en khng do nhum.
-> Sut 80.000 kip n
nay khng h thay i.
-t xa nay, cha tng thy
c g l b-,
-> khng c chuyn thnh
tu b-
=> cc vt tng hin hu
u khng c nguyn
nhn.
-nghin cu tt cng ci -nghin cu cng - tiu dung
gc ca t i,
tt nguyn do bn c
cn
-> tnh ca n l thng lai ca lc cn, ca nguyn tng

Li khuyn

-10 tri gii hin ra


trong thin nh
nh vy l do hnh
m v tm dng
cng giao xen vi
nhau m c.
-Nu gp nhn
duyn ny
+ m mui khng
t xt k,
-> t cho l chng
thnh,
=> i vng ng,
=> a vo a
ngc v gin.
-trong i mt
php, phi truyn
b gio php ny:
ng cho
thin ma c c
hi quy ph.
Gi gn che ch
cho mi chng

Lng Nghim Gii 2013


loi,
-> xt ci gc thng
nhiu ng lng xng vi t
kia.
-> khi tm chp trc l
tnh vin thng,
=> ri vo 4 lun thuyt
bin thng.

tr.

Bit trong hai mun kip:


Bit trong bn mun kip:
chng sanh 10 phng tr i qua chng sanh trong 10
xoay vn sanh dit m khng mt phng tu c tr i qua
hn
sng cht nhng b n th l
thng hng, khng bao
=> chp l thng.
gi tan mt,
=> chp l thng.

4 t kin va
chp thng
va
chp
on

Trong tam-ma-:
-khi qun xt su xa ngun
gc s pht sinh ca mun
loi,
-> qun xt ci gc thng
nhiu ng lng xng ia
-> khi tm suy lng gia
mnh v ci khc.
=> ri vo 4 kin chp
in o ca lun thuyt
mt phn v thng, mt
phn thng.

254

-qun xt tm tnh sng sut vi


diu khp cng 10 phng.
-> trng thi lng l su kn y l
thn ng rt ro.
-> ci ng ca mnh th trong lng
sng sut, bt ng, trm khp
mi phng.
-> cc loi chng sanh u lu
xut t tm ta,
-> chng t sinh t dit.
=> tm tnh ca ta l thng,

s chp th thc
mt-na v ca tm
thc,
-> bn tnh ca n
vn thng hng.

Bit trong 80.000


kip:
tt c chng sanh
xoay vn khng
mt xa na vn
thng tr. Nghin
cu cng tt tnh
khng mt y,
=> chp l thng.
-khng qun xt tm mnh, -qun st ch ring
-qun xt 10 phng c i tm mnh,
nc nhiu nh ct sng -> thy n rt mu
Hng.
nhim, vi t, ging
nh vi trn lu
chuyn khp 10
phng m tnh
cht khng di i,
khin cho thn ny
sinh ri li dit.

m.
-> L sanh
khi
khng
cn na, trng
thi
lu
chuyn ng
lng xoay vn,
-> tm tng
sanh dit, nay
vnh
vin
khng cn.
Trong l t
nhin, thnh
khng
sanh
dit.
=> chp l
thng.

-bit
rng
tng m
tiu dung,
-> thy hnh
m ang lu
chuyn.

=> nhng ni rt ro => chp tnh khng => Chp s


bin dit y l tnh lu
chuyn
thng hng
->khng trong kip hoi. thng ca mnh.
lin tc ca

sanh, khin h
c thnh o
v thng.
Dy cho h gic
ng o ngha
chn tht ni o
v thng,
khng lc vo
ng t.
ng cho
chng sinh hi
lng vi cht t
hiu bit ri t
cho l .
Phi lm mu
mc thanh tnh
ca bc i gic
vng.

Lng Nghim Gii 2013

=> cc loi kia phi tri qua sanh => c ni ang trong kip
dit, nn chng thc s l v hoi,
thng.
-> ni c tnh rt ro v
thng.
4

4 t kin
chp
hu
bin v v
bin

Trong tam-ma-:
-suy lun v ci gc sanh dit tri
-qun xt su xa ngun chy bin dch khng ngng
gc pht sinh ca mun
loi,
-> qun xt ci gc thng
nhiu ng lng xng ia
-> khi tm suy lng v
phn v.
=> ri vo 4 th lun hu
bin.
=> cn chp s tng tc ca tm
l v bin.

=> tt c s sanh
dit lu xut t tm
mnh l tnh v
thng.

-qun st trong 80.000


kip, thy c chng sanh.
-ngoi 80.000 kip th vng
bt, khng thy khng nghe
c g c.

=> ni khng thy khng => mnh bit cng


nghe c g l v bin,
khp l c tnh
v bin,
=> xt on qu kh tng lai l => ni c chng sanh l => cc ngi kia
hu bin,
hu bin.
u hin ra trong
ci bit ca mnh,
+ mnh cha tng
bit h nhn ra
c tnh bit.
=> nhng ngi kia
ch t c tm
tnh hu bin.

255

hnh m l
thng.
=> sc m, th
m , tng m
c tiu
dung ri l v
thng.
-nghin
cu
tt cng hnh
m n ch
rt ro khng.
-> tt c chng
sanh trong mi
thn
phn,
gm c na
phn sanh, na
phn dit.
=> mi th
trong i mt
na l v bin.
mt na l
hu bin,

Lng Nghim Gii 2013


5

T kin v 4
th
lun
thuyt in
o

Trong tam-ma-:
-Trong ngun gc su xa
pht sinh ca mun loi,
-> qun
xt ci gc
thng nhiu ng lng
xng ia
-> khi tm suy lng v
nhng g mnh thy v bit.
=> ri vo 4 th lun in
o, h vng suy lng
chp trc, ngy bin bt
t.

256

-qun st ci gc ca s bin ha,


thy ch i di, nn gi l bin.
Thy ch tng tc, gi l
thng hng.
Thy ch thy c, gi l
sanh.
Ch khng thy c, th gi l
dit.
Ch cc nhn tng tc, tnh
khng dt on, th gi l tng.
Chnh trong tng tc, khng xa
la nhau, th gi l gim.
Ch mi mi sinh ra, th gi l
c.
Ch nng nhau h hoi, th gi
l khng.
=> Dng l qun st, thy u do
dng tm m dn n nhng kin
chp sai bit.
Khi c ngi hi
-> p ta cng sinh, cng dit,
cng c, cng khng, cng tng,
cng gim.
-> Lun lun gii thch mt cch
cn lon, khin ngi nghe khng
th hiu c.

-qun st chn xc tm
mnh,
-> thy ht thy mi th
u l khng.
-> Nhn ni ci khng m
c chng c.

-qun st chn xc
tm mnh,
-> thy ht thy mi
th u hin hu
(c).
-> Nhn ni ci c
m chng c.

- chp c c v
khng.
-> Do cnh
phn tn, tm
cng tn lon.

khi c ngi hi
khi c ngi hi
-> p mt ch khng.
-> p mt ch c.
-> Ngoi ch khng ra, -> Ngoi ch c ra,
khng ni iu g.
khng ni g khc.

Khi c ngi
hi
-> p cng
c
tc l
cng khng;
trong
ci
cng khng,
chng phi l
cng c.
->Tt c hon
ton cn lon,
khi suy xt k
lng,
thy
khng th ni

Lng Nghim Gii 2013


ht c.
6

T kin v Trong tam-ma-:


-Trong ngun gc su xa
hu tng
pht sinh ca mun loi,
-> qun
xt ci gc
thng nhiu ng lng
xng ia
-> khi tm chp l
dng sinh dit v tn,
=> ri vo t tng in
o, cho rng sau khi cht
cn c tng.

T kin sau
khi
cht
khng
cn
sc tng

Trong tam-ma-:
-Trong ngun gc su xa
pht sinh ca mun loi,
-> qun
xt ci gc
thng nhiu ng lng
xng ia
-> khi tm suy lng v
sc m, th m , tng m
c tr dit ri,
=> ri vo t tng in
o, cho rng sau khi

257

t cng c thn mnh,


sc l ta.
thy ci ta bao trm khp cc ci
nc,
ta c sc.
thy cc tin trn kia, u theo ta
quay v,
sc thuc v ta.
cho rng ci ta nng theo hnh
m m tng tc,
ta trong sc.
=> cho rng sau khi cht cn c
tng.
=> Xoay vn nh th c 16 tng.
(4 thuyt trn x sc, th tng,
hnh)
=> chp rng rt ro phin no, tt
cng b-, hai tnh y u khu
bit, khng mu thun nhau.
-sc m dit,
-> thn khng cn ch y c.
-tng m tiu dung,
-> tm khng rng buc.
-th m tiu tr,
-> chng cn dnh dng vo u.
=> Cc m ny tiu tn, d cn
c l sinh khi, nhng th m,
tng m khng cn na, nn
hnh gi cho rng mnh nh cy
c.

Lng Nghim Gii 2013


cht, khng cn c tng.

T kin ph
nhn c c
tng
v
khng
c
tng
sau
khi cht

=> hin tin th cht ny cn


khng nm bt c
=> cho rng sau khi cht khng
cn sc tng.
=> Xoay vn nh vy, c 8 th
lun v tng. (4 trng hp
khng hin hu ca sc, th,
tng, hnh x sng, cht)
=> cho rng nit-bn nhn qu u
l khng, ch c tn gi, rt ro
u l on dit.
Trong tam-ma-:
-Thy sc m, th m , tng m
-Trong ngun gc su xa c m chng phi c.
pht sinh ca mun loi,
-Xt trong dng chuyn bin ca
-> qun
xt ci gc hnh m, thy ci khng chng
thng nhiu ng lng phi l khng.
xng ia
-> trong trng thi hnh m
cha tiu dung, nhng th
m v tng m tiu
tr,
-> khi tm chp trc c => Xoay vn nh th, cng tt cc
hai ci c v khng, th t m, lp thnh 8 tng chng phi
c, chng phi khng. (chng c,
th ph nhau.
=> ri vo lun thuyt chng khng x sc, th tng,
in o, ph nhn c c, hnh)
c khng cn g tn ti => Gp duyn g cng u ni
rng sau khi cht l c tng,
sau khi cht.
khng tng.
-thy hnh m thay i lin tc,
tm pht thng ng,
=> chp tt c u chng phi
c, chng phi khng.

258

Lng Nghim Gii 2013


9

T kin v Trong tam-ma-:


-Trong ngun gc su xa
on dit
pht sinh ca mun loi,
->qun xt ci gc thng
nhiu ng lng xng ia
->sinh tm k chp sau ny
l khng,
=> ri vo m lm vi by
lun thuyt on dit.

10

T kin v Trong tam-ma-:


-Trong ngun gc su xa
Nit Bn
pht sinh ca mun loi,
->qun xt ci gc thng
nhiu ng lng xng ia
-> sinh tm k chp sau
ny l c.
=> ri vo nm th lun
v nit-bn.

259

chp ht thn ny l dit, (dc


gii: tri v ngi)
chp ht ng dc l dit, (s
thin, Ly sinh h lc a)
chp ht kh l dit, (nh thin,
nh sanh h lc a)
chp tt vui l dit, (tam thin,
Ly h diu lc a)
chp cc im ca x b l dit.
(t thin, X nim thanh tnh a
+ v sc)
=> Xoay vn nh th, cng tt n
7 quan nim chp trc hin
tin l tiu dit, dit ri th
khng hi phc li na.
xem Dc gii l chuyn y chn
chnh, do thy sng sut cng
khp nn sanh tm yu thch.
nhn ci S thin l ni chuyn
y chn chnh, do tm khng cn
lo bun.
nhn ci Nh thin l chuyn y
chn chnh, do tm khng kh
ly na.
nhn Tam thin, v rt vui p.
nhn T thin v c vui kh thc
s tiu vong, khng cn chu
sinh dit trong lun hi na.

Lng Nghim Gii 2013


=> M chp cc ci tri hu lu,
pht khi kin gii v vi,
=> lm s an n nm ch y l
ni nng ta thng tnh.
=> Tun hon rt ro trong nm
ch nh vy .

260

Lng Nghim Gii 2013


113.

STT

Tn kin
chp ri vo

Chp
c
nguyn
nhn chn
thng
(nhn
s
nhn)

T chp c
nng
lc
nhng tht
s
khng
phi nng
lc
(nng
phi
nng)
T kin v
ci khng
phi thng
m cho l
thng
(thng phi

261

Mi ma thc m

-M m
tnh b
-Khi qun st tng tn tnh
Thnh qu
ca Pht, b
khng ca cc hnh,
tri xa tnh
mt chnh
-> tr li bn tnh ca thc,
vin thng,
tri kin.
Chp tm
- chm dt sinh dit ri, nhng
ngc
-Tr thnh
cha vin mn tnh tnh diu ca tch
hng Nit
b ng,
dit.
Bn
bn b ca
cc hng:
-c th khin ni thn mnh, cc cn khi Sa-t-ca-la,
s c (c s quy
hp, khi chia la, cn thng sut vi s chp
vo ch c)
hay bit cc loi chng sinh trong 10 minh ,
phng.
-Tnh hay bit thng sut, nn c th
nhp vo tnh nguyn vin.
-xem ch quay v,
-> lp nn nhn chn thng,
-> cho l ng n tuyt i
-Nu xem ni tr v chn tht l t th Ma-h-th-la nng vi (c nng s
ca ring mnh,
(i t ti nng lc)
-> xem mi hai loi chng sinh cng thin),
khp c php gii h khng u t thng hin
ra v bin
trong thn mnh sinh ra,
-> quyt nh cho kin gii ny l ng, thn.

-Nu lc quay v, thy c ch s quy,


T ti thin.
-t nghi thn tm mnh t ni y sinh
ra,
-mi phng h khng cng t sinh
khi.
-Ngay ni ch sinh ra tt c , cho l

nhn y (c vng k
ni

nng ta)

Sinh ra ht
ging

ngoi o

Li khuyn

-10 loi thin-na gia


chng ho in nhn ni
m lm, khi cha y ,
khi tm chng c hon
ton u do thc m v
tm dng cng giao xen.

-Nu gp nhn duyn ny


+ m mui khng t xt k,
i mn thin, + a thch nhng tp qun
chp ci ta c,
-> t dng ngh, cho l
trm khp.
ch quay v rt ro.
-> T tuyn b t c
qu v V thng b-
vin mn.
=> i vng ng.
Ngoi o t ma sau
o vin
khi chiu cm nghip
bo chm dt, s ri
vo a ngc v gin.
Cc hng Thanh

Lng Nghim Gii 2013


thng)

ci th chn thng khng sinh dit,


-> trong sinh dit, vi chp l
thng tr.
-> Chng nhng m lm tnh bt sinh,
m cn m lm tnh sinh dit.
-> Chm m trong m lm, m sanh
kin gii th thng,
Nu ni ch hay bit, nhn ci hay bit
cng khp m cho rng tt c tho mc
trong khp mi phng u gi l hu
tnh, khng khc g ngi, cy c lm
ngi, ngi cht tr thnh cy c
mi phng. Khng quyt trch r
rng ci bit cng khp ny, cho l thng
gii,
Nu trong lc t c s tu thun
vin dung h tng ca cc cn, li ni
tnh vin dung bin ho ht thy u
pht sinh, mong cu nh sng ca la,
thch tnh trong lng ca nc, a s
chu lu ca gi, nhn ngm xem xt s
thnh tu ca t, trn trng mi loi.
Nhn t i y lm bn nhn, nhn
l tnh thng tr.
Nu ni cnh vin minh, chp ci rng
khng trong tnh vin minh, chi b
tiu dit mi s bin ha, nhn s tch
dit hn lm ni nng v, ri xem y
l kin gii ng n,

T kin
vt c
gic
khng c
gic
(tri v tri)

T chp v
ci khng
sanh m cho
l sanh
(sanh
v
sanh)

T chp ch
tr v, m
k
tht
khng phi
l ch tr v
(quy v quy)
T chp v Nu ni tnh vin thng, cng c ci
s
tham thn cho thng tr nh tnh y, mi mi
m
ci khng suy mt, ri cho l th thng,
khng th

262

v
tri
v
tri

vn, Duyn gic


khng th tin ln hn
na.

B-tra, Tin- vin tri


ni, chp tt
c u c
tnh bit.

Ca-dip-ba
v b-la-mn
th la v
nc cu
vt
thot
sinh t.

h mu

chp trc h vng


vic
sng
bi s vt,
tm m theo
vt,
lp
nhn
h
vng.

nhm
h v
Thun-nha ci tri
V tng.

khng mt

o tri

in ha

on dit

A-t-,
chp trc qu bo kh sai lm a ko
mong
cu ci
mng nhc lu di di mng sng
trng sanh. cn, lp ci
nhn cng

-trong i mt php, phi


truyn b gio php ny:
khin cho tt c chng sanh
hiu r ngha y.
ng ma t kin
t gy ra chng nn.
Gi gn v t bi cu
gip, tiu tr ht cc
t duyn kin.
Khin thn tm c
vo tri kin Pht.
T khi bt u cho
n thnh tu, khng
b lc vo ng t.

Lng Nghim Gii 2013

10

tham m
(tham
phi
tham)
T chp v
ci
chn
tht m tht
s
khng
phi chn
tht
(chn
v
chn)
nh tnh
Thanh vn

c h vng,
Qun st cn mnh v trn cnh dung Tra-ch-cathng nhau, nn mun lu gi cc trn la.
lao, s n b tiu mt. Lin ngay lc y
ngi cung hoa sen, ha ra rt nhiu by
th trn bu, cng nhiu gi p, bung
lung tm mnh, ri cho y l th
thng,

Ni cn mng sng t, phn bit ci tinh


th, quyt on ci chn ngy, s bo
p ln nhau ca nhn qu, ch cu cm
ng, ngc vi o thanh tnh; ngha l
ch thy kh , dt tr tp , chng
c dit , tu o , ni dit
yn, khng tin thm na, ri cho y l
th thng,
nh tnh Nu trong tnh gic minh thanh tnh
vin dung, pht minh tnh thm diu,
Bch chi
lin nhn l nit-bn m khng tin
ln, ri cho y l cnh gii th thng,

263

t t

trn lao x thin ma


thnh

V Vn tng tinh ng
thng mn.

th tch

trin khng.

Duyn gic, vng lng


c
gic,
khng
hi
tm hng
v i tha.

trm minh

gic ng vin
minh, nhng
khng khng
ha gii c
kin chp v
tnh gic vin
minh.

Lng Nghim Gii 2013


114.

Tng kt v nm mi m ma

[8]

264

Lng Nghim Gii 2013


115.

[2] [4]

265

Tng kt v tiu tr ng m

Lng Nghim Gii 2013


116.
STT
Loi
1
Phc
c

Tiu ti

Tr ma

266

Cng nng ca kinh Th Lng Nghim

So snh/V d
Mang 7 bu y h khng, cung knh dng ln ch Pht nhiu
nh vi trn.
=> H khng chng c gii hn,
=> trn bo cng v hn,
+ ngi cng Pht 7 ng tin, khi x thn, c v Chuyn lun
Thnh vng.
=> Phc cng ln.
Phm 4 ti ln, 10 ti ba-la-di,
-> giy lt phi tri qua a ngc A-t phng ny ri phng
khc,
-> n v s cc a ngc v gin trong 10 phng.
~-> Nu ngi ny dng mt nim, em php mn ny khai th
cho ngi cha hc trong i mt php,
=> nhng ti chng lin c tiu dit.
=> Bin ci nhn phi chu kh a ngc thnh c i nc an lc.
Chng sanh bit tng kinh, bit tr nim thn ch ny, d Nh
Lai c ni n cng tn s kip cng khng ht c.

Kt lun
Phc c khng ngn m, ngh cng tn n v s kip cn khng th
bit c.

c phc c vt hn ngi y th cng trc kia gp trm, ngn,


triu, c ln, ton s th d cng khng th din t ht c.

Nu theo li ch dy ca Nh Lai, y theo li dy m tu hnh, th thng


n o b-, khng b cc ma nghip.

Lng Nghim Gii 2013


117.

Cc chng th tr kinh

[4] [3]

267

Lng Nghim Gii 2013


Ti liu tham kho
[1] Tng Phng Nghi, Kinh Th Lng Nghi

Thng Tng. Bnh Dng: Ty Tng T, 1997.

[2] Thch Tuyn Ha, Kinh Th Lng Nghi

gi ng thut. Vng Tu: i Tng Lm, 2006.

[3] Tm Minh L nh Thm, Kinh Th Lng Nghi


[4] Thch Duy Lc, Kinh Th Lng Nghi

.: Pht Hc Vin quc T, 1983.

. Santa Ana, Hoa K : T n Thin ng, 1990.

[5] Wikipedia. Lng Nghim Kinh. [Online]. http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng-nghi%C3%AAm_kinh


[6] Wikipedia.
Hm
Sn.
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1m_S%C6%A1n#T.C3.A1c_ph.E1.BA.A9m_v.C3.A0_ti.E1.BB.83u_ph.E1.BA.A9m
[7] Hi Triu m, Lng Nghi
[8] Thch Tuyn Ha, N

T t Yu. Si Gn: Cha Dc S, 1998.


i hin tng m ma. Vng Tu: i Tng Lm, 1999.

[9] Thch T Thng, Th Lng Nghi

trc ch cng.: Hu nh Mai tnh tht., 1992.

[10] Thch N Gii Hng, Lun hi tr ng inh Lng Nghi

. Si Gn: T Sch o Pht Ngy Nay, 2009.

[11] Thch Duy Lc, Danh t thin hc ch gi i. Si Gn: Thnh hi Pht gio TPHCM, 1995.
[12] Hu Nng, Kinh Php B

n. Trung Quc.

[13] L S Minh Tng, Kinh Th Lng Nghi

Gi ng Gi i. Washington, Hoa K : Th Vin Hoa Sen, 2010.

[14] L S Minh Tng, Bt Nh Tm Kinh gi ng gi i - V thng Nit Bn. Washington , Hoa K , 2007.

268

[Online].

Lng Nghim Gii 2013


[15] Thch Ca Mu Ni Pht, Kinh Vin Gic.
[16] Thch Ca Mu Ni Pht, "Duy Ma Ct S Thuyt Kinh".
[17] Hi Triu m. Cha Dc S. [Online]. http://www.chuaduocsu.org/index.php?option=content&task=view&id=107
[18] Huyn Thanh, " ngha cn bn v o trng Lng Nghim," Mt tng, 2003.
[19] Huyn Thanh, "Mt gio n ," Mt gi i t in - Tp 6, pp. 39-65, 2007.
[20] Thch Thin Hoa, "Pht hc ph thng," 1997.

269