Вы находитесь на странице: 1из 175

I

OTBCTCTBEHH~I
fl

. .

10602 - 114
221 (04) - 74

242-73

, 1974 .
I

mo

1969

. nw

UJ11 .
ff. no .

6 , rfW
n!) , HblHe
, -, , :
.ll!f. , -, ,

u:

;)'tU eJ()- , ,
,
, /vt
-.

. ,
. ,

mlO , ,

, JW . , ,

,
t

Jrl,

mo-,

n
uu

. .

, no ucmo

r; e/vL . n,
mo

. . mo,

ff

no //!1.

, ,
, n () ,

f - . .

', /!t ml/ p~


, / JW
bl Jrl ,
.

,
;, "'.

uui1.

IJ;

, Ql>, , /,>)rL n8

/'>

..n ,, , , I>,omopble ,l'>

, . ,u m


nlttn ,,

J11,

f>omopble n;J11,n l'>lt _

, lI lt, lin.i1L

/'>

J-t

ht, n n

.

,, ,
. . u., I n

. . u, n

n ,

. . .
.(!; n .

;.. " " -

i:1

lQ.~ - .

.
:


, ,

,

' l; , KOTOpl;>le
,

l', -

l\


-JII{ , -

. -
, , , '

l1rr, - --

.

,

, , .
~ BQilpoca

!SQ. . - i1


~
-~

, '

at;;

ll'l. , ,
, , -

,

.

,

- Q -

,
-

:
;

I\ -

.
,
I< -

, ,
-
, , ,
,

7.

-

,
I<

.


.,

'! ,
, - .
/'! -

-J".


,
. &, . ",

, ,

. 7, . 8 , ,
- I<


, . -

,
.

. .

,,

.
.
tTaK, ,


- -

30-50 -
. . 9 . . ]< 10,
{:

]<

, ,
, ~ Kai\'1-

I;!=>

F;

,
.

,.

...

OCH0!3~l1
\

, .
.

,
,
. . ..]?J:l g:._ ..!;! ,
i\1 -

I< -

, ]< ,

'l' 01'
( )

,
-

- , ,

~ ,

.ll!..,

. I<

12. .

. ,

. ,

' ,
I , -

<

! "? ~l.

13.

~ ,
~ ,

. . . , 6

\ti : ,14.

- . . .

' 11'


, " , ' ,
Jl0 [ 15, JlU - . . 2 'n . . ,

. , , , ,' . I

' ~ . - . , .. . .

"' \.j?

,
, ,?- -

. . 16
. . , , -

(,l I{ !'
, ~J, !

17.
') (

-
. -

) 18;

, , ,
. , .

19;

r,

\/

26, :
. . , .
. ,

1 - 27.
.

!< ,

.
,

Ivi,
, ,
.
1946 . V

. i!
. , . ,

eo ~

!.~ -,
CJ<()_

:-

28.

- -

, 1

j{

, :;

,'Jl
'

21 . .


22 .
,

20;

. , _ .


29

I ' ,


q6

~_2!1}_ ~_ 60
. ~'

23.

.

: ) :?
; )
,
; )

, ,

(
)
t ,
1946 ,
, , ,


,
.
,
31

' ~ ,

, .
.

,
I< lO 32.

24.

1949 -1961

1958


:
-:

,
, -,
, aI

'

ll ,
JJ

I< ,

25.


lvI

- .
,

lO

. !
.

.
.

.......

~.

---

. ,
,

. , , , - - ,r,


, -
.
~5,
~6, 4,7, II .8,

33.

Q -

,,9

, ..'~ 50, 51

, . .
-
.
:
. , ,
() 52, 53, - 54,
-
- 55,
- 56,

-
57, , - 58
. ,
,

.

'

,
, 34,

.
,

!f,

35.

G R ,
,

...


,
,

- !, -~_!:, .


,
,
11 .

, .:'

41.

, ,
.

~
JJ ,

, II 36,
37, 38, 39

,
,
:
- 59.

42 ,

61 62,

- .
,
, ,

I<

, ,
.

1a

60,

, , .

II

, .

4.3,

(.

~'.

.
.

1, 1-11; 2, 3, 7-9, 11-15).

,
!

, l{ , .

: ,

lS~ ~

QJ.

Jl

JI

,
,-

,

(. 1, 6, 7; 2, 3, 11, 12);

(.

1, 4) .

10

--_

------ ---..

71

10

11
.

1.
;

"" /3 -

12 -

11.


( 10 ,
1 i) I;I
- .

, ,
,

12

--'

16
\

m-D, \
14

15

. 2.
- , .

():

/ -

13

....... /

(.

1, 5, 10, 11; 2, 7-9).

,
,
Q.
,
, 1 ,

(.

1, 10, 11).

u
.
H~peKO
i

,
3-4 .
, ,
.

, .

,.

2, 3; 2, 14 - 16)

63.

(.

1,

, '

,
11

.
, , , ,

I{

~~'a
9

10

/-

- '"

11

,,

1 70

68,


(. 3, 1- 15).
, ,
, ,
.

(. 2, 1), JI

'

.
JI; , -JIu.

2, 6, 10),

(. 2, 4, 5), bl
.
JI
;
- , ,

15

14

'

(. 1, 12).
.,

,
J1 .
, 'r: ll'I

(~

1 71


.

OJ< -
,
(. 1, 13) . Ji

,

69,
72.

JI ,
I .
,. i{

5,

,
- 64.

11

65,

66

' 67.
. . ,

12

(.

4,

1..:......12;

1-24).

,

_
,

'

(1

, ll ,

,
, tl

: ,
, , ,


.

,
{ - I9
11 .
,
73, - 74,

75

l\I

, .
,
,

,
-l .

liI.eKoTopbIe 76.

' ,tl,
1,
. ()

:
,
0pH3ivteHT (. 4,.5, 9),
.
,
,

r-Ll

J ,

, .

~ ,

ivI:

II
(. 4, 5, 9).

. (
) - I, II,
-u, .
,

, , ,


, ,

M~CTO


4, ) 78 ,

I<.I,
,
,
~C YOB - .

(

),
,
,

. ,

(. 4, 1-2; 5, 1-24).
,

, -
(.

79.

I{

, : ,

,
,

77.

( ),
(, 4, 10),

(.

4, 7).

L-. ,

13

( .

4, 7).
.

F1
~?

ll

(. 4, 4) .

,
,

I<

- .

, ,

t>lvl,

(.

4, 3, 11).

.
,

10

, ,

,.----------------------~ .

dl

11

12
.

4. . , .

14


,
:(( (- .

- ) ( .

' ,

4, 8, 12;6, 1-13).


I<

()


(. 4, 12).

!l

(
I<

11

-)

I<

80. ,

@
,~9~~

Il 6

m<

",,~

I
.

'---_--./

aI(, , ,
- ),

, ~

if:~
,

,Q

~.Itl' ~

'!.. .

Hepe.l!.!<()

ll:!:. '

,,
,
L ____ --)
I

i\l,.

Xapal{Tepa

17

.J}

~9

- - - - - - - - - - -,

1,

'~


'

,5i"

J~.!:!)YI. -

~lW
.. .

I<

, ,

23

,
() ,

24

. 5. JI , :
/, 4,11, /6, /9 - 1, ; 2, 5, 8, /5, 2/, 23, 21 - -;
3, 6, 7, 9 ; /0, /2, /4, 20, 22 lI, ; /3, /7, /8

, . .

,
,-
.
~ .

,
-


,
, -
al .
,

, .

10

9
8

-11

12

13

. 6. Jl -
/, 2 _

:
; , 5, 7 _ ; 4 - Jl; JlJl'l'; 10-/2- ll.

; 8, 9, /3 -

Jl,


.

, ,
,

8\

, -


- ,
, ,
,-
.
-

2
3
4

5
7

10

11

"

14

15

,I
I

13
.

7.

I
I

I
,

/
/

1\ '
\

"
16

77

II() (1-8 , Q
), (9-12 ), - (13-17 ).

82, ,

- 83.

-

17

/DIJ'i091

, ,


84.

, ~

85

(.

ff.

,

,
.


,
86.
-
(-) 87, .
88,


,
,
, .

- 89.
, ,
.
(
90),
~ ( 91).
,

IKaHepe
'IfI;l .

, ,
, .
, ,
,
- (),
( ),
- (
) .
,

---

, ,
.

7,

13-17).
,


, .,2

..-

--,

--

94.

95.

( 96,
97,
98),

( II 99).

100,

. 10\
102 103,
,

, ,( ),
,
. ,
, ,

104:..i

, J(
, ,

.
, l,Y
- ~ ,3'
() . 92~
< , - '3

\:iW 93
18

- -
-
.
,
-

, .
.

(
,

11),
,

,
109
110, 111
112, u

,
' ,

,
..rv1 1
II III. ,

,
, ,
,

().


.

, ,,
105.
.

~,

:"~9 ,

,

. {.!
.

, ,

-r:
,

.
,
. 106

.


, ,

,


, 107 .
,
,

108.

2*

,

,

,
1. ,

,
, ,
113 114
.


u ,

' ,

, , ,
115, 116 .
,


, .

I{

117, ,
118, , ,
,

,
-
.
,
-

19

,
, .

-.

-
,
r: () -
()

IV

. . 119

,
,

,
,n

'

-
. ,

.
I<Q

,- -

. ~


, -

, -


..

IV . .

,
,


,
, .J,

:,

,
-
,

,

- .
,
J:!
ro

,

,
.

,
.

,
,

'

H~

'
.
,

20

120,

OCHOBHbix
,

ypo~eH

,
-


,
- I(.

, , , ,
, .


, -
- ,

-,
121, 122 , ,


, ..

.
,
- . ,

. 123,

, 124, -

JVlO-
:
133..

125, 126

r,

127,

128, 129
130.
-I{
,


,

,

(. 5,

1-24).

}I

132,

131.

,-

,
, ,


, -
.

'',,


-.

-
, , ,-
,

,
,

pecypCOB~

. ,
, ,

.

, -
.

,
Ha~
. , ,

.
, ,

134,

, ,

- ,
.
,
,
, ,

, . !{ -
.
, ,

-u 135


-
,

.
,

.
-

21

(,

1,
1, - 1, .).

, ,
(. 1, 1-11; 2, 3, 7-9, 11-15).
,

.
- J<,
,
, , ,- -

, ,

(. 1,2,3, , 7; 2, 11, 12, 14, 15).

~ . ,

.
.
,
- .
- , ,
.
! ,

.
, ,
II,
, -,
, 139.
,


.
,
140 (. 3, 1-11).
,
,

iI~I -

, -

, ,

14\
II 142, ,

143,

144

, .

. . (), , -


.
,

-,

136

(.

2, 1).

, -

. -

, , iKpeTHoro .
, - ,

-
,
137 (. 2, 4, 5) .
.
,
,
.
, ~
, ,
138 (. 2, ,).
- . , ,
, ,

.
CI<o-
, ,
, II, ,
, ( ), ,
, , , .
.
,

, !l
I< -

22

Q ,

,

. ~
, , ,

!,! ,

, ,

- .

,
(. 4, 5, , 9; 5, 15, 20).
~, .

iVI::>,

iri

, ,
, .

-
,

. , , ,- ,

.
' -

,

147.

~!ipbITbIe


. '

140.

146.

, ,


- .

.
:


, , ,
_

,
.
,


,
-
,
.
,

.
,
,
,

!'

-,

,
.

"

_

,
,
,- .

23

.
,
,
.

( ),

. ,

.

. -
.

MeHHQ

,
.


-.
,

. ,

-,

-,

148

,
:, -

'

"'.

,
() -

11.9.

, j
(. 5, 20, 21).

, ~

, ,

,
(. 5, 1-3, -8, 15,

22, 23).

L? -~

150.

. - ' ,

, .

.
, ,
I,
,
, ,
, ,

.
, ,
,
,

,- .

-
,

I<

,

,

.

, -

__ ,

N\

24

]<
(. 7, 13, 17).
'

,
.

- -

* .
, .
.

,
-
,

,
.

. ,

.
,
,

(),

-
, ,

-
.

,

() 153.


,

-
, -
.

-

, ,


-
.

--

.
-

-
, r1L~

6~i<

1)

3)

I\'!

, ,
,

J1 ,
.

, ,

(-)

8)

152.

9)

-

,

.

- ,
J<. -

- .
,

7)

l\'1
,
.
,


; 5) u
; 6)
;

4)

, . ,

l<OHTaKTa

2)

'

25

. .
l

.
, . .

, ,

().

.,

154.

-
,

- .
, ,

,
,
,

-::, <,.


-
, ~{ ,


.

,
'
,

,
,
,


, ,
, -
.
,
.
,

-
. .
Bo-I;!, ,

-
-


155.

~ ' ,
-

,
, ,
, .

'


l{aK ,
,

() ,
,

.

, ,

.
,

- ,

- .

,,

: ,

.
,

,

, .

26

156,

"

,
.

*.

.
, ,

,:!

, ,
, -
,
-,
, , ,.
,

, ,

, ,

:
,

,
, ,
-.

- ,
,

, .

. ,
,
,

, WI$

1961

. .

I<
.
, ~ ,

.
852 , ,
, ,

157 .
, ,

,
, ,
,
R .

, ,
,

- .


,

'

;'! .

.
,
,

,

.

-
,
,
-

, ,
.
. -,
.
S-

~1

,
158.

159.

27

'


,
~I

.

, ,

, ,

_"""",,...../

.
, -, ,

,

- i\
, l<

BR,E}J!.e ,

*"
-,
.


,

.
,
, ' , ,
.

,
Q .

,

,

162,
h
-
1II 163.

160

161,
.
,

,
aI<,
,
.
-

,Q

,
, ,

-
.

-
-I< .
, V . . ,
,

,
,
.
;.,
,

"

. ;

,
-u

, ,

;
,

~ - , ,

, ,

,
() .
u

28

,
- .

()
,

pacI<pbI-

- ,
"

--


. ,

. ,

,
-

,
,

.
,
,
,
~
."::1

165,

'

. ,
- 16 4 .

JI

!{
,
-,

, , ,

II

~ ,

.
,
i
; '
~f. :

, OTKpblfbre . .

,
. .

2.

. .
3 -~,
. .
5,
. 6, -

, .~~_:r_5( J{JI

"' ----ciii

,
,

.
,

. . ,

. ,

, -

. ,
, .
"

.

, .


, ,

r<

.
- ,

,
, ,
,
7.

! .

, JI

()


. .

,
. . ,
J!J:I.fJ.Q....(lL.L

1.
, . .

30

'

8.

. ,

. .

. .
1927 .,
9.
-

12
13)

11

14 .
,


15,

. . 1946 .

(,
)

( .) .
. .
1956 .
,

1 10.

-
( .

KypraHHbie ,
, 50- -

11.

, ~~~ 50- ,

IO,

16,
.

,

-
.

17.


( ) i
"i ic
18.


, :r
1958 .

!;

11

()

II,

: ,

,
1, ,
- II, 111

, , .


.
!'lO, ,

,

11 ;1 , .
, 50-
,


.
( ce.1J , -

-
,

- ,

31

,
.

24,


,
, ,

'

',

- .
1.

(
ar ).

, .

19.
,
,

5- -
11 II 1
.

()

, ,
, ,
25.

. . , . .

*.

, ,

.

. .
. 26,
1959 . %7
,
, .

;! 13 :
N!! ~2 . 5 . 20
.N'!! 15 12
ar 21.
2, 3.
. '

' -

,
al< ,
.
,

ocr

, ,
.
. .
,
,

.
. .

-,

28.

. (
)
, -
.


..
: ,
( !1 5, .N'!1 22)

);
( ),
( .N'!1 2, .N'!! 3,

I.

. .
4. ar ,
,-
22 ar

]{ 23,
ar -

32

-,

), -

1I; -

. . .

* . .
.
,

.


; ,
, Yi

. . ,

29, -
,
131 . . .
.
,
1 ,

. , . ,
II;
- (1 II) ,

30.

, -

.
(2300-2000
. .) .
, ,
31.
. ' :, ')'!

',
,


, ,

,
,
, - .
-

-
,

Q .

. . ,
( 1 )
32.
~
,
]{
, . .
,

33.
.
,

- ,
- -

-).

, -
-- .

--

, , .


,
.
, -

, , KOTOPOlV]

,
.
,


-,
-

-
. i:,

.
. . . ,
,

, ,

3 -1964


- .

, ,
. , -

33

-: R

,
'

. .

IV . .,

,
, .


, .
-

I< .
(
III) 34,
35,
36

-
.

1I,r

1<

,
:

,
.
,
- -

. .

.

,
-

""

, -

--

-
- - -
. ,
, ,
r"' ,

"",
-
.

, ,

, , ,
- . ,

- ,

.

,
,

37,


.
,

- .

:l ,
,

. ,
;,
.
38.


,

, , ,

. ,

, ,

, , ,

- ,

, nVl ,

, ,

34

. .
44,

-
,
.


() , ,
.

Ij

89 .


,

,
,

, ,

. ,
, ,
,

.. ~.~.. '(G ,_ lil


, ,

, ,

,
, ,
40,
,
Qr~
.
, V -IV
. .,
. ,

,
-,


45. , -,
,
- .
Or
,

, ,

41

, , -,

, -

(-, ) 42 .


, ,

,
. ,


.

*..
6

,
46, 47.

43

, J\

,-

(.

8).

, fl3

3~

. .
s

6,

. , .

37,

1.
35

, ,


56.


- .

,
,
, . . .
57.
, . .
.

, ,

48. , ,58 .


, ,

,

'

,,

\
\
\
\

, ,

~.

..

8.


,


49 .

-
, 50

.
, ,

,


,
,

l.
.

,
- 52.
.

, ,
,
,

, .
-
,
(:wsit<tg br6zdowy) 53.

, . .
,
,
- ,

,
. .
59.
-


Thl

54,

&/\ .

36


-
. -

61
(. 10, 5-!!).

. ,
. . i 63,

- (k

-
)
(

(.

9, 1-

40).
-

,

,

, ~ f.:~

.

-


II, 60 .

, ,

. ,
,

35

, .

9.

37

. ,

( . 10,10).
, ,

39

- .

,
.
.
.

,

-
.

37

, ,
.
,

,
IIJ
,

Jl

:
- ,
-
, 6& -
,
,
. .

, ,

-
,.,
, ,

- I.

( )

- .
,

66,

67,
,

. , ,
, .

10. -

,

,

.

, -

, ,

, .

-

. ,
, ,
,
,
, .
,

,
. ., , ,
,

64.

, ,
I

,
-

. . .
, ( ,
)

),

(,

,
. ,

, , I<
,

, . .
62,

- .

38

- , ,

, ,- II
,n - ,
,
-

IV

,
-

. .

,
, -

. ,

__ __ -:;;"-:::-'.:=.-:.-::..

_=--=-

;:...-;:..=:=

-=::: ===.:-=::=;..-;:.-=:::"'";..'::.'=-":.

- ,

,
, , ,
,


, .
QJVI , ,

- ..t

(
, , .)
- ,

1 68.


IV 69,

2
.

Il'I. ,

11.

- ,

(. 10, 1-4).

, ,


,

,
-
.


,
.

,
,
, 70,
71 , ,
72

{. 10,5).
,

( . 11, 1, 2).
,

39

:'

, ,

"

&9.


(
),
.
.
,

-

73,

G'(

-t',

() -

- ,
.

.
,

74, , ,

75.


,
, . . 76,

,

. , .
77,
,
- ,

, , -

- , ,

, -
, -

,
- -
- ,
-

.
,
,

, .

, ,

I< ,
.
, ,

,
IV . .

, ,

.
,

ll ,

_,

, { ,

,
, ,
- ,

.--

40

...

, ,
(

).

,
, , ,
- , :

- .

, , -

]<,

1,

.

- ,J<

73 .

RS;

-J. ,

.
, ,

.

-

I<
. -
.
, ,

.'


,
: -
.

12.

-;
;
2 -

/ -

:
2, 4 r; 3 . ; 5- 8
,

;
/0,11

( .

) .


.
.


, ,
, :
-,

*.


, .

41


.
,

,
.

. ,

(.

12, 9).

, .


>
,

, , ,
,- ,


.


1,3 .

,
,

\\\\\\\\\\\\\\\ll\(III\[

, .

1IIIIillllflflllll(
(. 13, 6, 7);
,

.
,

5
.

13.

1, 4, 5, 7 -

2, 3,


. .).


1 .


,

, ;J

1,5

. -,
.

42

.
,
.
,
,

.
,

--

f~:~~;~~~:i~::~{f:~ '~~8'lt~}j}~~~~\

-
,

, ,
,

Qj:i ,

:lJ~:

.
,


,
.

,
8

14.

/-5 -

/1 -

10

. ; 8-10 -
( ) .

6, 7 -

r;

, ,
. ( )
5f
,

,
, -

,
,

, -

43

, ,
.


(. . 57, 1-4). ,

- .
-

,

,
.
,
,

. 79.
, -
- ,
80
(. 15, 1-3).

15.

I -

. :
; 2, 3

. -
,

- ,

,
, , .

.
,
S- ,

.


(. 14,
7). ,

. . 81.

. 82, ,
,
83.

(. 14, 8-10).

- . .
.
-
( -
) -
.

, , ,
.

. -

44

S-

VIII.

,,

- ,

.

I ,

S-

"

I<

,
,
- (. 16, 2, 7).

, ,
,
,

: : ; ;: I

:';'//':",//////1,;1..//t//I~,~~{{~1

-
.
: ,
,


- ,


.
-
.
,

i:f

( )

I< 8 4 ,
- 85 .

/3

,

6

,

, -

. ,
. .


( ): -
,
(), ,
( 1) 86.

(. 16, 10).
,
,

,
.

,

.

14
.

16.

" 3, 4,
;

13 ,14 -


Il - :
- ; 2, 7, 10-12, 15 -

LI,
!l ; /'6

4, 9 -

;
-;

5 -
", 12, 14 -

; 8,
.

(. 16, 15).

- ,
,
-
, -
,
, , ,

, 87.

,

88.

45

, ,

, . .

89. ,

- .

EJ

(.
L,

9, 31),

-,

,.

I
1.

4
.

17.

,
:

/-3 -

4 -

. ,

-
- ,

( 1), ,

,

(.

9, 35).

, ,
(N2 XXIV)
90, .

46

5
. 18.
(, .).

- ,
VIII 91.

J1
,
-
- .
:

( , . .
), -

ll'l , 1'

- ,
,
.

, -

. ~ , f ~ .

'-ry

J:;

, . . 1946 . 92 ,
: - ,

.
-


.

20.

- .

l
.2

4
.

19.

1-

;
2. 3 - .
) - ; 5

; 4 (
.

II,

- 1, , ,
93.

J
.

:
J, 3 - ; 2-4 - .

21.

.94.

,
.

,
S-

:
S- ,
,

, .
.

,
-

.
, ,

47


(. 17, 1-4; 18, 5).

S- , -

, ,

, 60ti l{peMHeBbIe

(.

23, 1-8; 24, 1-9).

(. 19, 1; 20, 2),


i 1914 . . . J3

*.


(. 18, 1, ); V 95
(. 21, 1, 3);

96
(. 21, 2, 4),

,
, ,
-, ,
(. 22, 1, 2).
,
1941 . ,
.
. ,

.CC.QOPbI . . ,
.
;
.

-.


6 .

. . ,
.

. ,
1,5 97 (. 22,
, 7).

,

, - 98
99.


,
II.
, ,

,
,

,
, ,

*
48

1927

. .

22.

, ,
(.

25,1-7) .
,

.
-


,
( . 25, 8).
-

106,
VIII XVIl
107, ,
, ,
,

'

108,

N~ 15 N!! 12 .
109 (. 19, 2, 3).
, ',
,
. ,

23.
110. -,

-u
. .

.
( ).

rt'\

)i!;1 , -

-,

t.

',

. . MaKa~

100 . . 11 . ,

- .
, ,

(

),
- ,

N~
XXIV 102,

N!! 1 103, - 104)( N~ XXI,
105).
,

4 3-1964

24.

.
( ).

. .
- ,

; -

49

~ ,

,l

, ,

. , , '

~eeHHOO

- ( '

-!'v1,

, . .


l-i !:,!!,!
.
.
.

) , :


II (
), I<

- rvL 112,
,

- .

'
, ,

V, , II ll,

iv


.


: M~CTO
,

_, ' ,

, : , .

"

,
,

, ,-

25.

J1,

-'.

;
.

r: ' I;

. . . .
, . xapaK:repHbI
, , \I, , . : :-- '

I:I

,.-

-:i-I ,. .

J"

'

. -'
I,)!
- -

(. 21, 2, 4).
,

,I:I, '
,, ,

I:I

''

, (. 21, 2) .
, ,
,

Q,

, '

Q'): ~

xapilKTepHbIX

- .

, ,
. , - .
- (

li'

~ ,

, . .
,

(.

26, 7).

'
.
CII:J

II
I

.

.

,,

.
.
. .

, ~'r

' ,

. (.

26, 10, 11).

-
,
(. 26, 9).

10

. , -

11

. ,

.
1,

6, 7, 9-11 -

,
, (

) (. 16,16), (
) (. 16,3, -1, 6).

,

(. ) (.

19, 2, 3),
( ) (. 19, 5; 27, 1).

,
Q , -

4"'

26.

; 2, 3, 8 - ; 4 - ;
.

5-

- )
114 (. 28, 1-11). ,
, ,
,
,

, .
\ ,
r

51

,
. . .

- ~
(. , 1-8), ,

116 .

(. 29,
16),

S-

.
,
. (. 29,1-20; 26,2-4,8).

,
:,


,
,

\1,

,
.

,
- .

'

II,

( .

31, 1-4; 32, 4) .

.
,
. ,

27.

,
~ S- ,

(.

26, 1).

11

( .

26, 4) .

,
,


, .
,

52

(. ,

()


(. ,

1-8) .

5, 6),

(.

32, 1)

, ,

(. 32, 5) .
, ,
,

.
,

II

117

. . JL

118,

~
4

.,

'-----

vo
',.. _----,'

10

11

5
.

28.

, :

D ; 5 -
. ; 6 -'- . . llll; 7 -
; 8 --; 9, 10 KpOJleXa .
; II !< .

/- J -

4-

II

... ,

, ,. ,

"' " .... ...

'

."

,,-~/
5

10

...

10

11

l!l

10

~
-'"

~_

.... ,.

12

13

)
16

14

---.... ..., , ,,
~"'"

", ,

'~
,\

//

i,"

/
/

"\'

,'.....
.... --

.."

~--

W/7/i,2

18

17
.

!1:::"

29.

,/ /

I
1,
I

/\)/

-----19

20

- . :

1 - ; 2, /9, 20 -

3, 5-/8

- ' ! . Jl;

4 -

, '

, .'

.'1 119, .
.

, . .
120,

, , 1 121.

'

~-

\
. 3

4
.

. 30. - ,
:

/-2

- ;

3-8'-

'; .

, '

,
.

'-
' -
, ,
-

.. " ,

31.

,
,
- -
,
, ,
, ,
,

(. 34).

, "
,

.,

'

55

, ,

, ,


.

. . ,

122.

-,

J;l

,
.

20

I:I

,
-

-
, ,
.
,

4
.
1 -

2 -

3 ;

5 -

clx

32.

4 -

, ,

'


-
.

, , ,

. .
(
- * (. 33,

1-10),


.
,
,
.

56

. . jJ
, -


127)
(. 14, 11), , ~
.

l1 .
,
,


.

,

( ),

123.


(),
,
*
- 124.


,

125.

, ,

S-
,
,
-

. . , ,
(
).

. 126
,

(
,
.

I1 ,
-, , ,

,
.

, ,
,

.
.

._


,
,

128.

.


.

(
)

57

, -

. , ,

,' 129.

()

, I

131,.

. .
- -
135. ,

130.


r. ,

Il!

. . 136
,

-

(VIII-VI),
(V-VI), ,

,

IV

III ), , , -

.. ,
, lV . .
( -

).

,
,

. 34.
. . . .

,
.

lI.
,
.

!;>I

- ;

; , ,

131.

, .


,
132,

( ,
),

,
, .
, ,

. .
() . .

() 137.
I:!

, -

133,
.

58

8..


,
.
,
. !:I.

( 55, 98,
99, 136 - ; 12/41,59 - i<-

. .

.).

-
, -,

: ,

,

(.

12, 1; 13, 1,

4, 5, 7).

,
( 55; . 19, 4). ,

IV-III
.
,

(.

26, 11).

(
),

136 -

9/38, 55 -


, ,

) 142; (
IiKa, )
(
144).

-- - -

Ie

, (). i1.0

.
, KOTOPbix

(.

33, 5, 6).


, ,

(
136, 122)
( 9/38, 43).

,
.
.
, ,
(. 33, 7-10; 37, 1).

,
. ,

. (

11,

,N'Q 2,

NQ 1,

,N'Q 3, NQ 8,
NQ 3 .) .-
, , ,
,

,
,

-,
18
139.
140.

,

1i

, l1

-,

( )

59,
,

-

146 , ,
,

11,,7.


. .
,


, - 14

,

.
,
.

, ,
,

,
(. 35, 4), Q
,

Q,

2
~

.. ':. ..... ,

\1.\t'.~,'I',',~f : 'I ',::;::,I:::


1'11', " ,

*,

. ,
, . JJ
,
.

\::::',

'.""" '" .!J''''' '1'"

f! ,
, 149
(. 16, 8, 13).

J
.

35.


( ):

.~ ;

'.:.-

4 -

2 -

. JI ;

3 -

-
.

-n .

'


.
, ,
-

, .
fI
' ;. -

14)

(.

16,

160.

, . ,

. ,
,

, 1l,
, . :

152.

145.
:
() .

- -

, . ,
,
.

60

'

153

(.

16, 11, 12).

-
, ,

,
,


-, -

-
;

-

,
,

nUIW-,n8.

,
,

.
, , ,
.

t::, ,
, .) Q
S- ,

(.

16.

10, 15).
u
,

( ),
-, (,
),
() lf>4 155
(. 13. 2, 3 , 6).
,

(. 12, 1-11; . 14,


1-11; 17, 1-4; 18, 1-6; 19, 1-5; 20, 1-2; 21,
1-4).

,
,

( )
S- .
,

- ,
, .
,

S- , -'
,
.

), .

-


,

,
.
, ,


.
- -
-

- ,
S- .

,
. /

.


. ,
,

l ,

.
NQ 17 NQ 9
. , ,
. . .
,
,
, ,
.
-
156.

61

y~


J t,
,
, .
, IV-I


l\

, , ,

-
.
. :
,

, -


,
-
. . .
*.
, , ,
I-I

. , - .

- .

-
;

,
JI .
, ,

. - .


: - -


, VIII, l<

.
,

- .

, IV


, ~

, ,

, -

62

- .

,

,

,
.

. 36. -

- , ,

,-
.
-

.

,
, :
,

. -

157. , -

,

(-, ).
, ik
, -

. : , N~

2,

., . 1959. .25 .

./

. , .

!\,1

I:,l , ,
, ,
,


. (. 12, 2, 5,8;

( ),
,
. 158. CJ1

,
,
,

ll,

14,1,2,4,5; 38, 1-5; 39, 1, 2; 40,1,2).

, :....

Unio),

f:: .
,


.


S- ,

(. 18; 5, ;

19, 1; 20, 2).

,


. ,

- . ,


- ?
t

,
,

, ,
,

(. 36; 37; 1-4), .

uUUfi-8umfi
.
,
,
, ,

, -
-.

, 50-
KaR
~ 159.
, -,
- !:>!

3
.

37.

.
, -.

, ~
.
( , ,
. .) ,

,
(. 12, 5, 7, 8).


( , ,
.).
,
, ,
-

,
,: . , .
,
(. 12, 2, 4, ; 18, 2, 3; 14, 1, 2, 4, 5),

63,
. ,
, .
,
,
160 (. 12, 5, 7, 8).

.
161 (. 14, 3; 16, 5)

( 8 ) fl
. ,
,
- .
,
. 1,5

,

162.

/
/

/
/

5
-.

38.

/
/

---'

.
- , .
,

,
,
,

. . ,

163 .

30

164


, -

64

./


(. ).

39.

(;
.

, -.

(. 39,1).
1,5

(. 39, 2).
.
.

, ,
, ,
165.

,
-.
, ,
, .

166.

. . ,

,
,
,
.

. .
167

,
.

JI
-

,

. . .

173

, '

65

.
. ,
1957 . . . 163.
N2 1, 3 ,
'

tl/////,.~';?//'///I?I///t~
/~'i'// / /// /I:,j'/..::/ I :,,.y,~'
/~//
///,.;~;;

,.;<.:<" / /,////,.://
~:::.,:'!::~~:~ef:{/J<:(:(~~(." .

ueHTpe ,
.

-.
- ,
.

,
.

~ .

N2 2

,
.
5 .
2 .
.
169 .


~,
. , . .

1958 . 170
,
(3
1,2 ), , ,

.
.
( .

40, 1).


,
,

-I<

.
1-

, ,

2 -

r.

40

; ,
,
, , ,

(. . 57,10).

(. ,
) .
.

(-, N~ 9/38;
,\1'2 125) (. 13, 7; 33, 4).
3

N2 1. ,
,
.

40.

, ,
,

171

(.

,

174 (. . 57, ).

40, 2).

172.

3-1 964

(. .

57, 11).

65

(. 19, 5;
,

178 179 (.

2 5,

, II ,
III II , IV-III
. ,
-
-
.

, , ,

S-

27, 2).

.
;I .

() ()
( . . 57,8).

.
.

.
,

.
,

,

(.

9, 31).

,
, ,

- 175.
-

180.

27, 1)
-

,
,

,
( 2 55);
.N!! 12 2 15 . ,

- 176
(. 19, 2; 35, 1-4) ,

: , ,
.

; ,

. , ,


.
1963 . . .
2 27
177.
: ,

.
.

66

, .
.

.

.
,
,

,
:


. ,

.

. -

,
(. 23, 1-8; 24, 1-9).

. ,
.


,
,
,
.


, ,

(. 24, 8, 9).
/
Ho~e !

.

Q.
,
, ,
.


-.

, ,

.


- ,
, ,
.

.
( 136).

.
.

, ,

.
!'!,
.

,

(.

<

(.

l} .


e.ri

, ,

,

.
, :1. ,

,

22. 3-5).

1-4; 32, 1, 4, 5; 33, 5, 6;

.

, , ,
, ,

5*

31,

41).

,
. .
()
.
S-
,
,
181 (. 41) .

.
,
67

, "
, ,

. ,
. ,
, 182 (. 32.5)

. ,

.
, .
, , .
:

,
;
,

.
: ,
,
-
.

, -


, .


,
,

(

) ( . 14, 8-10).
, '
,
. 18

,

, .

.

41.

, ; .

, .
l{, {),
- .
,
,

.
,

(.

31,2; 32,4).

( )
.

~
.

,
.

,

, 4 ,
. . 1902 . .
184 .
, ,
.
()
}! ,
-

,
( . 42, 1).

68
.'}.

, ,
, ,
.

. -
.

.
JJ .
-
- ,

-
.

.N2 10 .
, . .
1903 . 185 1,5 .J!t

.
,

, -.
, ,
-


,
.

Ng 3,

) (. 43; . 32, 3).


,
,

l\'[

42.

, . :

1-

. l<;

2-

-.

- ,
188 ( .

, - , I{
, ,

(. 42,2).
'

, - . . ,
, .
,

1947

2
.

32, 2).

,
.

-,
. ,
, ,
,

, , -

. ,
,
, .
,
,

.

,
,Ng 11 ,
1951 . 187
, ,
,
,
I<

43.

(AI<epMCH).

186.


,
,

69

..,--

, , -.

,
,


.
(
),

.
.

- (.

24,8-9).

/ -

44.

12

11

( .

]( :

; 2. 5. 6 ;
!l " lc<eJl. CJJ ;

3 -

"

. ; 4
. ;

25,1,9; 44, 2,3, , 12).

XIV. CJJ ; 7-10 . .

12 -

. -

,
,

, , -

70

. ,
.

. ,
.
,


- 189
(. 25, 10,

11; 44, 7,8).


,
.N2 4 .N2 31
. 195.

, ,

,
.
. ,

(.

1 190.

, ,
, ,

. )

191 -

,
; .
- t
,
. ,

25, 8; 44, 5,9).

, -- (?).
:

- ,


(. 44, 11).

,
,
l

(. 25,13; 44,10).


. ,ll
.
, ,
1

( 2 . . ) (.

25, 12).


,

,
,

( 2
. . ; 1 . ) 192.
,
.

IV.

,

.
193 (. 44, 4),

, ,

,
. .
.


. ,
() 196.

,

. . ,

1,
, 197.

,
194.

. -,
,

71

-,

. -,

(?)

.

()
. -,
,
,

,
11,
. . 201. ,
,
,

.

.

. . 198, ,
.


202.

,
TOll'l,
.

, (
4 . ) 203, ,

IV . .

0-

- -,

.
. -,

, (. . 64,
4). -,

1, ;

,

,
, ,

-
iJ

,

(.
. 65, 4-7, 9).

-,

. , ,


I< ,

(. .

65, 12).

,
(
l, ,
)

( ueTa,
- )

-
2 - . 199.
,
,
IV
. . 200.
,
-

72

- 204.
, ,

(.

45, 2),

JJ ,

. ,
205.
,

JJ

.), ,
,
,
,

,
(. 45, 1).
,

,

,
. , , , -
.

,


(. 44, 1,2,3, 12).
.

, -

m . ,

206.

rJ1Y-

_ .........-.,..,,~~-,,-..-,......""2!

)<
l< .

.
.

, , ,

.
-.
" ,
,

,
,

45.

1 - ;

2 -

:
l( 111;
.

.


, ,
.
,


,

.

l\
,
. . , -

4 -

r;

.,

l<

3 -

-
.

,
,

73

.
(. 44, ).

,
,
1
-

211.

, ,

.

.


,
.

,

NQ 1 (

. ,
,

-.
I:i,

.
(NQ 1)

) ,
,
--, ,

. '

207 (.

44, 1).

,
,

' NQ 7 8 (

--.(. 44, 5).
NQ l ' ( )
u
. JI

, 6--.
. 7 .
, - ,

, .
-
(. 44, 2, )..

. , 208.

Ka~1eH

: , ,

,
,

.,
.
,

,
. (. 25, 9).
-


209.

, ,

,

,

VIII.

74

210

u
.

, .
212.

:
,

,
,


213, 1
, i ,
214.

. ,
I{,
215 .

,
,

(.

45, 3, 4) .

216.

, - ,
. ,
,

-

,
- ,

:
- - .


.
, ,
, , ,
( )

(.
,

,
1 .
, i
,

.
-, , ,


.

, ,

80%

lI13

- . (. 35).

,
217 .

221,
.

220,

25, 12).

.
I . . 219

.
, ,

($

Il'l,

(.

44, 5).

, ,

218 .
,


(
2 . . ) ,
Q

. .
uf1 .

111

,
aJ<
, -

, , ,
. I<


. ,
,

,
.
S
, ,

. ,

75

(,
) ,


.

,

(,

I<

,
,
. .

, , JI
.

,


'Q.

,


.
.
,

-


.
.
- , .
. . , . .
. . 226,

-.


.

222.


.


.


(, .),
.
, ,

.) ,. , ,

2 ( . . )

. .
.

l<

, ,
.
j

, ,
.

: -
, II III,
,

.
-

, uu,

,
,

- . l\'l


u,

u,

223 , 224.

227,

,
225.

76


u,
, , -

, - .
,
,

.
,

~.

(
) .

1,
I
.
PenUHCKJJ-u .


-
.
. 46. - .
. . , ,

,
- 228. ;ii
,

, :

,
,
jVl.

.
,

-,

, , ,

Xd-

I< 229.
,

bl

77

.
230, Tal{ . .
- 21 (. 46, 1-

, .
-

<

. ,,


l{ 111

.5

. 47. :
1-4, 6 - ; S, 7, 8 - .

10),

, ,

- .
,

Tpl:!-

. , III
( ) 232,
- ,

.'1 ,

,
2 (

. ),

- i -

78,
234 235;


-
,

II

(),
(), -
( I ),

236,

. .
237,
. ,

, ~
.

(.

47, 6),

47, 5, 7; 48, 1, 2).

(.

33, 1, 3;

,
.


,
,

0000

(,

, 1),

2
.........................................................................
.....
............................................................
,'........ ..

~~~~.~:~~:.~~:~:~

.....~,. :::-.~. :.~:..~ .


.:::~~~~':.-:..::~~-:.;.'..
...................................., ............................................ ..
..
...................... .

-,

~:--~:~::--: ";....::~:~:..-:.....::::~:-~~~..
..........................................., ...,

. .-:~~:.:::::::~.:~~\'i~~~~:::-. ~:

1, ,

- .

.


II, 2238,


,
239 (,
NQ 122, 136;

-, NQ 9/38 43) (. 47, 1-4),


' 240 (
) (. 47, 7, 8).


241
(. 48, 1-4).. ,
,
.
,
-

4
.


, . , .

48.

)
.

-
, ,
-.
,
11

*.


uu / J.
. ,

* ,
. ,
.

79

242.


, - -

,
,

.
,

,

.
,

,
-
(
, . )

249 ,

,
,

250.
u

JJ 1.

(.

50,1-4; 51,1-4) .

!v
,
-
,

,,

I
\
\

,,

I
~

" , .... _-,.,- "


~,

6
.

49 .

,
I

lJ

11.

(II)

245, -
246,
,
248 (. 49, 1-6).

247

243, , ,
() -

244.

, ,
,

(
, - )


, ,
- .
'
, ,
, ,

.251,
252,
. 253, 254

80

255.

256

257.

, , -

....-

-
() ( .)
(
)

51.

'

1II.

,

. -

3
.

4
50.

III.

,

,
. . 258, .
259 . . 260.

, .
-

, ,
,

261

.
,
,

.
,

,
,

2
.

52.

( ).

!.

-194

; -

lI-

81

I ,
,
.

( . . )

.


,
,
. ,


,

(<<). ,

262 .

uU

H 263 .


,
Q
,, (
)

6
.

1-

2 -

53.

5,

'l:
;
3 - , ;
(--).

, .

(<<.)

.llm.

82

264 (. 52, 1-3).

1te
, -

4 -265 ( . 53, 1-6,54).

236,
267 268,
, , .

- 269.

- .


u,
u

, .

- ,

vn

, ,
:

27&, 2 76,

277,

278, 279,
280 , ,
281 (. 53. 1; 55, 1).

2
.
I -

55.

);

"

2 -

U (5-

54.

QQ.

(.

-

270 ()


271,
, ,
272

273 .

-
,

271

-

6*

55, 1),

(. 53, 3) , , (. 53, 1) (

)
,

, ,

, u
282 (. 54; 55, 2; 56, 1-6).
.

, . ,
, :
( ) (. 53, 2),
,

), -,
u

, . .
283-284, . 280 .

,
u


, ,

fl

..

fa. ,


f:l

XVIII-XVII . . .
,

IV

( )

,, '

-.

... .

.. '.

(),

.......

.'

, - .

..
. . . . . , .. .

-,

_.

, - ..
 . ,

::: : ' '':tJ;:;---_:~ :: :~


' ,;,
"

- ,

. ~.

"

.

,
, ,

J
.

I -

56.

5 -

2, 7; 4, 6, - .
-.

2,3 -

, , , -

,
.
,

II , ,
, .

XXIV XVII . ( ,

. .

, (

, -'

,.
.
,

,
.

, ,

, i.


. ,

, ,

(
'-

, .

, ,;

.
'
!30 lI
-
,

, . ,
.


-
.

,

cypCKO-He~
,
. , "
.

- ,
,


- ,


.

,

,

.
V lV . .


-

,

- .

. .
lV . :

.

- -
, , ,
-

- ,
- - .

I ,

, ri~

.
,

,
- .

,

,

,.


,

; -

('

lV m..tm . .-
111 . .

85

,
, ,

, ,,
.
i ... , f f f . .

.

( -)

,
.
,


.
,
.
,
, -
,
,

. ~l .

,
l! -

-,

('


,
- . ,
.

III

- ,


, !{

.
II,

,

, , .,
.

,
,

1,

- .
, J f f . .- , F:!
.

86

- ,

,


- ,

.
, ,
(<<Q)

11

. .
.


- ,

-R


.
. -
-
, -
, . ,
,
.
,
,
CT~

, '
,
(-),

.
, Q ,

- .
.

j<
,

(. 57, 1-11). ,

,

(. 57, 1-11; 58, 1-2; 59, 1-7; 60; 61, 1


.
1, JIO (

1)


(,
, ) .
,

. ,

2.

,

,

,
.

, ,
.
, ,

.
,

'

.

,
,4, I ,

8; 62,1-5).

III

6.

7, .
8, . 9;

10, 1] .

(.

57, 10, 11),

87

(. 57, 2-4).

r
. ,
(. 14, 1-6;

, .


( , ,
) 1<

( . 57,8)

(.

34).
. -


. ,

1946

. . .

(.

15,

58,

1-2).

.
,

}{

( .

15, 1-3).

(
)

9
.

57.

Il

11

10

-
:

1-4 -

5-7 -

. . I;; /0,11

8 -

9 -

38),


. ,
,
12 . 13,

' ,


, .

,

.

t 16.

.

,

,

( ).

. .

, -

88

, .


~
.

,
: ,
J7 ( . 59,

3, 4) .

. ,
,


, (. 59,

{j

1, 2).


.
,

.
,
. . 18;
,

( .

lIIJ]-6

~-YMYC

~-KaMeHb

2
35

33

59, 5).

22

15

,
,

t
28

,
19 (. 59,
6,7).

- .


-

20 ( .

60),

23 ( . 61,
1-8), 24 . ,
,

- 21,
- 22 . ,

-

-
25,
, ,

26 ,

58.
J -

. :
. ;

2-

, ,
,

,
,

,

,

89

-.
- ,

,

28., .
, . -

2
@

4
5

6
.

59.

7
. 60. -
( . . ).

1, 2 - , . . ; . 4 , . ; 5 -
;

6-7 -

, .

-

90


,

.
-

27.
, , f:,1 .
(-, 9/38) (. 13, 7;
33, 4). , - ,

, ,

\
I

,
,


.
lM 29,
30,
31

.
,

POJIb.

3
4

/ , - " - "--,
l'
1,

,1 ,,\ 1/\ \ ' fI \ 1 fI


, 1,,\ ,1 I ,,! J , \ ' I \
, 1,

,'! f\ \

' ' ; ' ' "1

1\ \

,\, I

\"

'1\. \"

1,,\" 1I

5
6

7
8
.

61.

1- 6 -

. - ;

7. 8 -

( J<

, ,

) 32 , _ ;

OMJf~ .

r:q !1?_~1J
-g \ .cKQ;Ta.
.
~-1'iOf


. ,
,

, @

,

33,

~ 3,

91

'

,
~

'~~:;
,

\'

"

"

,<

. :]

, ~.._I!

b .~ j

j; ';-;

"

1-.


. ;

. ,


' .

L120 _}', .~ p~H~!I..n.op_ J::l Jl 1

~ ~~ ., ,~~ ~_ .o~_ !ll~

62 .

', -~

y~

' fl, . <t<.

..~

To~e
:
,
,.

__

. -

lfu:!Io.k----.e..JL....o..a.!U>.JiQ - .....~'

1 EbPO:-
_ ... _'-m~'" , .

- frn---11:tm;r.-." l{'

, i()- '"

, .

J<

iiCh}I~, ~_,JI.'ro-.:

~~~!.<~ ,

)i., ., ,

~.R.~~Q.1'~ ~<l ,.

. ,

Q . ~

, ,
, .

92

.-

y~
.

~...!! ..Q-''-'Ill ~rm _

s. .

(.-&,!!.

~~~~~~

, u

..r~.'

....

,
,

$!il!._u',R ~!! -l'-~I!:I_


J I? i>9 - ,
_ . blXeJ, .

.EQf'!!1!.?_3I; aI:.. , 0(';Q!!:

J-'

...I

' ,
. ~~_~ _~'t

' BO ~

[9 IV . . . ?

::....~ _ :, ~ , !!.,Q A~

C'f.

~_l1~

~./I ," ~ !3~S:TO~~~ KO-

i1


.
u
,

,

u,

36.

-
(aec~aH) 37, () 38 .

..

,
,

, . . ,
,
,
,

,
, .
.

,
, .

, ,

.
,

40.


. '

.
,
I ,

\ , (. 63, 1-7).
-'>\~ . ,
"\ . -'::;
<
.

\.'t}.'."

NQ 1


,
4,9 .

. 1,7 , - 1,4 ; - 2 ,

- 0,4

. ,
, ,
,

':

. ,
. , .
.

. ,
.
, ,

.
.
,
.


. ,
,

N2 2

'---.,

.
:
FO.JfbBbl ,
.
17,1 ,
- 5 , - 3,3 01..

.
. ,

, '


,
Unio,
.

KpacHof! , 4 .

75
4,5 .
13 ,

.
.

,
(. 63, 3).

,


12
12,5 ;

.
, KaI{

,
,
. ,

,
.
~ ,
.
- ( ),

, .

1,\

42.

93

-<-)
2

.
I -

l<;

2 -

63.

TepeKJlh-;

3 -

4 -

DD;

5 -

D D;

7 -

,

, ,

,
,

hJ!.

, .

52 .
- , ,
,
53
.

9'''' ,

btJ7 '

-
.
. , - .3, -

, , ", ', 46.

.
,

I (
1 , . . ) ,

. -

, ,

56.


() 1,7,

,
,

. ,
, .
,
. , ,

1,8. (),

49. -

.
,
,

1964 .
57.
. .,

~li-G,
Y.:!l'lBaM, -=-=-9. ...:........
, ,

~(

' , -

00.

- J,

, , . -

. . ' clJ *.

01. ,

,
,

. ,

Ia. - .

-. -

(8),

. - Bcei ~

[ ,

, -

IV . .- '
(-


.
.
-, 9

, , ,

.),

. , -

, -


,
, ,
.

95

, .J.Q-,


60.

,
, ,
(. 63, 4).

, ,

, 9()Q

P.Y. \!! X 21IOTHX)

..

0 -

59.

(. 63, 7). ,
,
-.

~
J)

95

, . , .

, ,

(. 63, 1, 4,7).

, , (
. ,
, .
,
.
,

, ,

;
.

.
-,

; 3' 4 ; 5

.
,
.

. , ,

2 -

J(l".;

*.

I -(. 64, 3,4).
,
,

(. 64, 1, 2, 5).
.

64.

.
, .

IV


(), .
Ix
( 10 20 , 1
1,5 01.),
(. 65, 1-12).

,

1 -
2- ( 1, ,
, . 61 (. 65,4-12). -

51

, .

I<

, , ":~ t
. ,

U-F 'r. .
' - "

, ,

. ,

. ,
-

I;3 .f

- ,

62

(. 63, 1-3) .
-, )]. ,
bl

r_


- . { , El

.
, , -

-: . .

, KiJ.K 63
; 64 '
6 ;
. 66,
I [? 67 ,

6- ,

10

/1

cl p.
( ,

tmJ:X

~ ,
JQL!L!~; 2! .

jSl!.,

JI-6 . ,
~ '

. ,

,
.
-
'F0,
. aB~ :r.,
~

65.

10-11 -

12

1-3 -
9 - ; 8 -

1100

I'! '"

J; 12 -

4-7,
;

(-

).

,
,
!<.
-,

, , -

, , -

"

iJ.-

:
. ' ~
\ 9J1. -

, ,
- ~ ,

. , (')

'
,
-

- . , ,
,

. ,

'~ ~~~ ~~' "1'.


' Ki')Mfl-JI~bI,

7 3-1964

rr

97

, ,

,/

]{9.:.~1'2' -
J;'

I0

- , ,

, , '

IV
. .

.

, ,
,

69.

75.-
76.

, a.ree
,

77.

. ,

.r,

,
(-),
. , , ,
,
,
.

, .

64, 2).


- 71.
72
i .


,
.

,
,
73.
.r ,

70. -
.

.
, ,

'

N~
.N~

27
23

1-3

N~
78 (.

27, 1, 2;

, ,
,

o.rOB
,
,
, -,
Unio .
-

, , ,

,

,
,

.
,

,-

-,

74.


,
,
III . .

IV-

-
. --

98

,
.

-
.

. , ,
,

,

N2 27 79; tervIHO-
, (,
, III . 80),

81 82.


,
: ,
, -,
, ,
. 83
I _ ,

, Unio,
. Cardium
,
Mactra 86 (. 67, 1-12).

,
, .;
-
,
( 1946 .,
) , .; Unio

I<

. -

. ( ).
,

1, ,

84.

,
, , ,
87.


Be..,..;r-apb,
'1' -

l:!bIM". l? ,


. .,

1;,1

, ,
,
.

(. 66, 1-8).
, ,
,
, ,
85 ( . 65, 8).
. -
,
-

.
. -,
, ,
.
. . ,
,
. ,

.
,
-

,

; (,
), "
, -

7*

I{

. , -

,
,
, ,
, .

l;l

, ,

lO

.
-

l. .

:
,
,

99

8
.

66.

- . -n
paHHero .

14

a~

13

;
J

-- .....

-"'>

\\

l'

1 I

,1
11
/ I
/

\'

\.'

.......... -.

/1

,,/'/

-,.,/

---

11

12

7
.

67.

-.

10

. ,
Ix
-
,
, "
,
(, ,

. .
,
, .
,
-


, III

) .

,
,
88, -

89

90 .


,
91 .

, 93.
,

.
.

. 94,

1,


aI 95,

1.
,


-
~l.i

~1

( . 28, , - 8, 9.)


. ,
.
,
,
,

1II

.
92,

iI .

,
.
1 (
) ,
(. 68, 1-10).
- ,
,

98.

1,
.


1
.

,-

.

,
I.

(
),

96.


97.

. ,

102

-
. ,
- ,
, -

4.0 4

66

9
.

58.

/) .

/)

<:"

t)

tJ. IJ

O.o.4l!<AADAa.

d
4 l\ D lI. ~ 4 t< 11 11
j)DD{)..

l!<

70

1.

.
.

, -,
. ,

1.

,
.,

.
(
) .
.

.

( ),
( - ),
( - II).
IV. , CTOPO~
,

, -
,

Hblfi ,


, ,
,
,
99.

1.

, .

,

l<

g
,

.,
.
II. -

.
III
. .,
,

.
, .

104

; , ~
,
l' , .

IV . .
' .
u -
.
j{ ,
. ,
-

, , ,
(, ,
.).
lII.

.

(),

VI.

(-

).

-
.

,


.
, ,
.
,

. ,

. ,


- .
,

.
,
-

C~
.......

'.

-' .,"

. :.... ...~:. ~.:: :

.' ~"

':'"

. '.

rr.
("(",

. ... <3::> . . ' .

((((((

,-l'-

<..'___
- ....1---'-----

7
8
. : ...... 1 - ... . : ' ,:','

/ -

69.

3 :

2 -

. ;
. 1; 6-/0 .

3 -

4 -

5-


,
,

(-,

(,

) ( - ).

,

100),
(,
)., ,

VII!.

1II

.
VII. ,

(
)
,

. ,


. .


. ,

,
.
,

(),

.
,


(. 69, 1-10).

I<-

,
, ,

, .
,

, ,
!_

, ::J
.

IV


4.


'
. ,

Il'i I<o


)< ,

1. l<

2.


. ,

,

, ,

I<

.
,
. ,
, , ,
,

i
,

5.


. . -,

.


.
,

-
,

3 .
,
,

, -

6.


,

:l
,

,
. ,

107

, . . -.


: ,

,


.

:
-,

, ,
.


,
,
-

, ,

, , ,


-
(
<;)

,

VIII-VII 111-11
. .

(
)

.
:
-,
-
-,


.
,
,

,
-
7.

,
,
, -
. ,

1 - ,
,
, .
II 1 . .

III . . -
8.
,

'F ,
,
,

,
9.

.
, 1
. . -
I<
,
.
1 . .
-
.
,
,

, ( - ),

10,
(
),

-
( ).
IV . .

,. , ,

. -

108

(. . erz, . aruzzi, .
. ayah .) .

11
.

aes/aeris,


.
() (,
), -

12


. , ,


, ~
.

, - ,

.- , .

(. ., ).

kaplis-


-

,

.
. raktuwe
rakt - . erz, .

. urudu - .

rud/rot

. -
.


. -

aes/aeris

, M~;

aruzzi -

::,

, , .

is-, ; . ah-; .
,

l<,
,

s- , , dus-,

,
13.

roi -

; . , Lohit ,
.

: . ayah ,
; . Lohit - , Loha - ; . ais, , aizarn .
. '6<;

BpeMeHa~1.
, . _ ;
.

l\ (.: . <; , ;

.- 1;; .
.

geleZis;

dzels;

gelso

15) .

<;

,
,
. urudu 9-

-,

halkis -

, 16.
.
. kupfer,

Kunpo<;,

CI ,

*.
.

,
kurp/karp,

(.

n<;/n;)
,
,
(.: . harpe; . khurpo ~

,.

, , ,

109

karp -

, , .

kurpis -

krupis -

! -

. ) .
,

berg/br.eg,
, . parku ,

<

,
; .

. .

,
.

parkuna - parki,

.:

parkunuparkont-

(.

mein/meinn -

) .


.
.
messing - ,
,
messer ,- ;
. mosiq.dz, . J1l , ;
,

mensis

) .
.
, _ . mis - ,

misin -

madan -

.
,

. ,
, f~.'l-; '/-L'..v, ,
. /-L1'.,. - , .

kllrp

kurpo -

. (
- )
,

IV

. . 17

. : . ( . : ); . selts
(, dzeltens - ); , sar ( . : sard -
); . ; . . svarn -

satem-Horo
.
, . hiranyan,
. hiran (.
. /) ,
ketum-f ,

satem-bI .

. gul (. .

gold,

gelb-


,
III II . .,

)
, . r

-
.

,
.

. auksas . ausin,

~,

,1;;

. Mainas - ; . ; <
gamainis . communis - . .,
. ,; . , matis - , ; .
metior, tii; . /-Lvcx - , /-LL'l'l'<;

.,


* - .

*mei -


, II
. .

110

aurum . . ---.:... yasa~ ysa. .


wiis,
vaski ,
oski - ] 8.

wiis yasa, ysa ,


.

ausin

auksas.

wars -

,
,
ausin

wa(r)s.

.
-


- , . d

aeris,

aruzzi,

ausin

<

<

wars,

wiirs)

. wiis (
wars).
,
, ,

,
R;oTopbIe II I II . .

.
. ':;G - - ,
(; .

, XpU(;O(;.

. ,

. 'UG . . ,

. (qur) kurd , .
u - , . kurti - .

v,

.
-.

klira,

'XPU(;oG.

)
l~

.
,
,
.
argentum,
. a.PYUPO(;/~PyUPlOV- ,
. ),(; , -

(.: .
ardatam . zt - ,

, ).
. 6, . i
(.: . sudrabs; . silubr; . silber; . .
subhr)
,

.
,
silber ()
, , . .

geld,

gold/
kentum ,
, . ,

, (. .
; . dzels; . gelsis; . gelso .).

l1, -
III . . .,


, ' ,

, ,

, ,
,

- krus,

( . : ft -

, ,
III

; . - , ;

. .-

; .

(); .

krusec -

kru-

,
; .- u,

sec -

).

'XpU(;O(;

II

. .

-
- .


. ,

I .

krus

,
,
,
- ,
(

Jj
III II . .
"

,
20,

111


21

,

22.

23,

, , , 24.
, ,
- ,
25.


, , , , ,
,
, , ,

,,
. -,

, :
,
, .
,
.

,
, .
,

,
( ~.

. .), ,
. ,
, ,


. , ,
,

, t
. ,
,

.
, ,
, .
. ,

.
;

, , \{,

.
.
26.

, ,
- ,

VIII-.:..VII

. . .

' ,

,.

112

,
,
.

-
,
, IV . .
(. t; . dzels; . gelsis; . gelso; .

aisarn: . eisen; . ; . . lohak; .


ayah .),
,

, ,

.


.
kov - ,
,

(.: . ; . bl ; . kugis-

; . kujis -

; kauti -

, ;

. kauia . .),

(.: . kuer , ken, kun, ).
, ,
,

(.

timir -

ferrum -

; {erocia -

..

, '-

tamrakltanbo tamas -


).


(.: . ; . ; . kalmais;
. kugis; . hammer; . mallus; . bolga,
kubak; . . ghan, habro .).
.

(.:
-maI1eus, ,
. , ). ,


, (.:
. ; . mi9lnir - ; .
malleolus - ),
. ghana, .

,
()

(. .
; . malt; . miilen; . malan; . molo
. molidan ; . malis - ,
).
. hammer,

. - n:s 2'.
, l'I, - , ham

\.

, (.: .

(.: .

, , (), ; .

,
,

kwa;

/ k-

- , . l\

kiwe;

u/u- ,

.) 28.

-

yi'tgti, yungiu;
.
yungo - ; . yuga (tri yuga - ); .
yuga - - . satya - yuga, krita - yuga,
deva - yuga~ ; tretayuga -
; dvapana yuga - ; kaliyuga - . .).

, , -,

( ) ,

(.:

.,

; . kaleys ;
*ku. . cudis ;
. Fl; . kaleya) .
. laksta; . amboss; . sandan - ; . oh, angar - (

oh,

); . ; . kaleys; . smid; . kami


.,

. eze ( . aizsmideherd- ( smid-

); .

t) .
,
. , , . oh,

angar -

, ; . nalgar-

(n! ,

) . talcarius/talx ,

ynpMICb u mpaflcnopm.

29.
,

l<

I<

l . .,

(.:
. akuvaya - ; .-. asva - ; .
equus; . asva; . 't;; . asp; l<. asva;
. yuk). ,
. yuk

;
.
;

.....::..

(.

yugs; , yungas; . yuk; . yoh;


yugum; . ~uyov, . yug, l<. yugam. yuga ; . yuk ).

, ,

30, 31 , ,

,
- 32.
- .:i
- IV
11 . .
, II ;l1
. .


. ,

,

,

111

IJ'

11

. .

,
-

34; II . .


35. -
~ 36,
ikkuli
37.

. -
,
1II

,
, , -

3- 1964

, , , Ha~

. , ,

113

-,


, (.: . ; . ass; . aszis; .

8.
,

assis; . axis; . ahse; . ~s(;)v -

,
, ,
, !v..;
- 9 .


,

,
1,0. ,

..-1

, -
.


,
I<!v1 II . . ,

, 1,1.
\3~
,

-,

ll!

[?

42.] .

:
43

I,". [ " "

,Q.:-

(CTOr:,QB-

,~""', IY . . 4~


- ,

III . ~

(.
,

28, 11).

,

-

IY

. .,


,
.

Lct1;< -

); .

rats;

kelan;

; .

3101,0<; -

rota -

cakra

, ;

rad

JI.

.,

, IY . .


,
.

- ,

JI](. kukdl)
. kokole,
. U(;

II . . Kikkulis' ,
(),
.

, . ahse - ; . ohs - ; .
axis - ; . oksaine - ,
,
, . fi
- ,
.

, "_ ,
- ,
.

- ,
111 11 . ~.

]
ikkulis' .

-,

ry III-II
. .

114

cakra -

. XUX,,"O<; -

carati -

I ,
.

- 46,

; .

) (.: . IW; .

-,

;,

, , ),

. cuprum
,

(curpum) ,

, urudu.
-, mienn, , mis

.
, (
-
~7, )
, ,
.
-,

--

,
.

, ,

.

,

,
,

(, . akuvaya ;
. . a~Ja; . equus; . cJtJtOt; - .).
-, 1V
. . ,

* Rot

(. . Jtt;
,

* ko! -

; .
;

nu; '

. , .- n-; . pfluge . .).


-, 111 II . .,
, , ,
,
().
.

8*


, ,

, ,
-
.

-
,

11

48,

IV . .

- , 1V
. .


(.: . ; . aws,
aita; . avis; . ouwi; . ovis, . blt;; .

avih - avis - avika; . avik - ; .


hauas - .; . mes - ;
. mas - , mas ; . sheri -
).
- ovis.
(.: .

avins;
barro -

CJ; .

avinas;

auns;

avin;

. .

49; : .
. taka , ,
; . aries; . widder; .
gusfand; .
.).

tekis;

mas


. I-

- ,

,


(.:
.
; . kaza; . kots,

; .
,
,

oska,

, ,

cuprum/curpum;

oska;

adza;

. (Xt\;; . aus . , ,
; , . bus,

. u
, - 50.

,

bl (. .

asis;

azis; . adzah
caper,

).

, bus , -

. bakhro - , bakhri - , .
Bock, . Bok, . . - , .

Buk -

115

. ,
,
aJl.

(.: . bk ~ ; .
; .

).

zigebock -

/ ,
; - , / pek -
. ,

,
.

- azis-

ats -

adzah

as,

.~

(. . ovis, . ).
, ag >az> as
-


, VI-V . .
, -
, IV
. . ,

, ,
.
,

I< 51 ,

I<


(.: . ; . schwein) ,
!l ,
(.: . cuka; . sus;

. huk; . sukarah; . sukar).

, ,
.

(.: . , ; . bork;
. vis; . mayalis),
, l<

. X-VIII
. . 52 ,

.
,

, '

' -

1:)6

53.

,
,
, .

-
, ,

,
54.

-
, ,
.

.

. .\\ (.:
.

; . kov -

gov -

gaus -

~;

govs -

; . gaus; . gav-

nar -

gov -

ml

- gov-

.- ,

go -

.).

,
- .
. () gu (d),
ngr1, gr1, gG,
55.
,

. , .
bovis, . ~; .).

(.: .

bos,

. gauh, . ~ou<;,
,

*guo - .

,

, ,


.

,

gauh -

~o<;

, , i

56.


(.: . '6kiir - , > . hkuI' - ; .

huker - ; . (h) 6kiz; .: . Okus, .


Bodza - , , . * ' 6kar >
> P'6kiiz > Okiz 57, . ohs <
< Bohs, . aksaine, , () oksaine .).

, . ~oO<;

~(; , , ~6uxu , ~ooxo<; -


; (.) bus - ; . Bak/~ei/Bakhra; . " - .;
. mok , mos ; . mes
. vacca- (.: . bos- ).
, ,


-;
, ,

.
, ,

,
- .
-
.

(.: . ; . N.; .

nat -

; .

cpovo<; / *gUn/1;

) .

*gWhen -

,
,
,
(.: .

kujna ),

*.

kuyna -

' .

*k(U)n-

61,

-
62.

XII-X

, -

, 58.
59,

l\,[ (.: . ;

suns; . hund; . canis; . kucuk; . spa;


sua; . . suvania; . . kuvanai; .
xuov; . " (. ) - <; . ;
. /din; . kukur ; . hund; . sunstevins; . kukurui, . .
I< kuvanai suvania
.

I< . suvn . xuov.


. , . schwein , . ghoni - . , ,
, - -

.

NI /* kuon/kun - 60.

kauja -

. kauti - , ; . kautis - ,
; . kaut, "n, kasu - , ;
. " - ,
, /

dze-

genu;

; . ,. Q
, .

- (. ; . ;
. vuk6dlaka; . vilkata, vilkacis; . varcoldc;
. werwolt .),

. ,
.
,

,
. (.: . ; .
vilks; . vilkas; . wilkis; . wolts; . lupus;
. 'VX<;; . vkh; . vrki; . vrika .) .

~ '~kuy
63 ,

n- / *kr;,on

,

. I\-j
,

'i1.


I<

.

.
. . .
,

. n .

paqus117

64.

,
,

,

(.: . ;

( - VIII . ). J<

. ; . taihu -

~OOXC!) .).
J<

,
.
,

!,

: .

; .

tus/tys -

pisica -

NI ,

, ,
, - bl

(. , . spalwa,
. tell, . , . wilna, . illl, Fell; .
urn' - , . , . kS-da, . Pelz,

( 1I V - . . ).

Fell

-, .

massar

- ,

.
. k -_;

mes,

. s

dzisla, HeM.sene, . Snore -,


. snur- .).

.
!l,!

. -,

. -

IV

. .

(.: . ; .

ns; .

milch; . [;
laktis; . sir; . kSir), (. , . sers,
. keise, . caseus) , (. ,
. sulinas, . molke (.: milch - ), .
serum; . sira - , . khl -
(.: . ) ,

-
,

III II . . (.: . MacflO, .


swests; . butter; . sarpih,' . galbe; .
. sealt, . . salba, . ;).
sir/sar,

,

(.:

),

, ,

COI< -

IV

. ,
,
.
,

, ,

(IV - II 1
. ).

. , ,


. ,


,

.

III -

(
lI II . .).

. . ( )

, -
,

u ,

-
.
, -

. ,
, ,

118

III-II

. .

, , -
, ,
, , ,
I<

-, , ,
, .
. -

VII

. .

VII

. .
, ,
, , ,
, .
. V IV
. .

, -

.
. .

IV

,
, III-II
. . -
.
,
~ -
,

.
, ,

( .:

/ft ; .

seme; . semme; . zeme;


. za/zama; . zami; . humus - ;
; . ""; . k~ami, dzmas, k~mas;
ksma; . kem; . 2:""/] - ;
. tekam; /. dakam; .
. tkam, . X{tov/{tXov),
,

*dhegfwm/glldhomdhghom 6.

/ t' (t) h

66.

. dig'a/tiga -

(.:

}{

. /ft ;

zem -

(.: . pouda -); .


""l1.
; . humuLis - .).
,

tar -

terra, tellus;

. di; .

(), l\l

airda

*tara -

, /*

ter -

67),

(.

. *t'ar

c/xtr () -

(. . ;
. ; . kapl[s; . sapa -; sapa-

sapaliga -

sap-

; . n ( ), n ( ),
(); . hacke - , ; . soh -

; . sokha -; . (
); . soha -; . -;-
.),
-

-r,l

68,

69.

70,

,
~l -,
.

, ,
- kaplis -
,
.

,
V IV . .,

.

. ,
,

( . ""appov; .
; . ; . /) '1,
, ,

(),

.
-
!l'I
- hacke - soh - - ,

,

72.

CYKoBaTI{a
.

(.: .

; .

erde;

, ; . tar -;

,
,
. , !<
,

119

(.: . ecesas; , aketes -; . aket ; akis - ;


. egge - ;
hacke -, haken - ; . egida; .
oged; . adaeg - . . *agaed 73 .; . ager; . acker - ,
,
*oketa -
*aketa 74 haketa,
, I<

.
, , ).
,

, -

vro ,


,
,
(.: - . ih

ze lond' , . ; , gile; . dzile, -zols; . glans/glandis; . ~(v;; .

~; - . zirnis; . sirnis -

; . ; . ; - .
; . grauds - , kols - , ; .
zyrne; . korn; . kaurn; . granum -;
. geri; . halkis - , . .).

(.: .
quercus - ; quernus/querneus - ; .
kaurn; . granum; . zyrne -; .
zirnis; . sirnis - .).

,
,

(. :

Kal\IeHb; . - ;
.
.;
; JI. kols - , .).
. .
. 75,

-

.

01'-

(.: . nuss; . ; nucix - ; . n


, ). ,

leus -

120

, ,

' ,

. .

. (.:

nagis -

*nogh - ; .
titnags - ; .

.) 76 .


,
,
, (.: . ; . rak-

ti - ;

. rau ti - ; .

rado-

; . raster - ; mdix - .
retih - ; . ; . rutks, . ,
nis - ; . - ; . .).
I<
(. . ';
. bacc-areisis - ; . rieksts, .
riezutis - ),

,

, ,

.

,
,
,

. . ; .

set; . siiRn -
sero (sevi etc.) -; . ;,I;
samen, . sekla; . semen -, ,
.
germen/p;mmen - ,

. sero ; .
sarm - ; . - ; . <J~ta
; .

<J

, .

; . siens; . sienas; . fenum; . XOLva


. heina - .
. sero -
serum - , . ,

(.: .

vivus

- ; . u; .

dzivs - ;
huisuant -
; . dzav - ; . avena; . hafer ; . i:l. -; . . . havi-

77;
.
dziets - ; sivs - ; .

. -

,
- ) .

,


(.: . t -, ; .

zti -; . -, ; . zrenica - ; . (.:


. sen - ); . - , -
; . , , , . .).
, ,
-

, ,

78.

( . : ./

; gn

. roh ; .

; k

; .N

~oa

; .

, . ;

, , ; . ,
ruh - , () roh - ;

: . ~ - ; . licht; .l -;
l , lucus, [u - .; . ~. euxo~ -
'tuw - ; . lois -,
; . rokate - , , rokas

lusin -
- ;

; . . arkosi -; .
; . ragas; . rags-por; . . ark; .
harkwi; . harkis; . dz; . ()(py6~

arka -


.

- ,

-
79 .

'

. , . pfluge
,
./ . . aratrum
,
V -IV . . ,

(.: . ;

. ; . arkls; . aratrum; . apOTpoV;


. u; . ark; . ; . art; .
ackern; . - ; . acker; . arks;
. ager/arvum -:- , . ).

fi

. ark ,


.

. langala
. , t, .'1 ().
,

,
. .

aratrum . "
. ark . arkls/arklas.
. lgl, ,
, - ,

(.: .

karauar, .
surana - ~po; .
srvara - ; . , ; . grauds -, dzirna (akmens) - ; .
- ; . granum - , glans -
; . sirnis - ; . ; . rags; .
ra.gas; . rag'is - ; . ; . rugis;
. rudzi; . rogr - .), ,

k,

. /.

. ; .
.).

, ()

ruh -

(.:

rolL -

. , ,

. . , . rudzi; . roggo , . roggen


, ( )
,

--

, ,

,


. ,

'

erski; . hirse, . arsan


, . ) .

(: .

. .

. , ;

, n
,
(.: .

; . yavah; . dzav (dor); . . gav, dzao,


dzau - ,

1I

, . ;
. dzon -, . dzanta -; 2.

-; .

huisnan

vivus -

; . ~Lot;

. .).

, , 80.


(.: . /du; .
gersta; . XpL{}1), .
geri - , . grauds - , ., .
geri -, . grtze - .).
-

]::

(.: . , I{

- . (m ), . purai, . rcupo~-:121

; .

kviesi, . weizen,
gandum -;
.

; .

triticum, . gahu, .
ganduman - .).

. , ,

(.: -. ,
. paisyti -, . '() -,

n6.sti

-,

. pipidhnu , pishuJ\, s - , , pasan, pastar -, st -, pisti -,


. ,
.
piesta - , piestaJa -
.; -. pastus - , pastio - , , pasco - , pastor-

pi(n)stum

, .

-,

uestara

-, . (() -

, ~6(Jxo~ --, f)6(Jx6~/~ocrl~ - .;


-. . pas, . . - pasc - ,
,

hhasnu -

. pahs -, ,
, . pahar - ,
, . ; - .

pahra piston -
gov - .

pistoni-gov -

. ll

. ,
,
-

-I{

,
,

(.: . lv -
. ) . . -

ernten

-.

. ; . salms; . salme; . halm; .


Cl.f.t1j . culmus - ,
-

;
. Cl.Cl.f.tt; - , . sila - ,
82.

-
,

, , ( . : .

bhusa -

, ; . pusana - , pust - ;
. phuknu -; . has - , hasbeda ; . heu -).

.

(.: .

sirpe; . sihel,

<

sirhel, sarf -

. sarpio/sarpo -, . , .
1j; . I~hurpo - .). ktum-

rm . .

1j harpe

- 83,
,
- .


. Xa;'.xo~ - . halkis - ,
1

. ,
- ,

pasco , boska,

(.: . mm - )
- pecrcrol,
XOl 81,

,

. .
,

(.: .

; . - , - ;
.
pelavas - , lv - ; .
spreu - ; . palavah; r. 1; - ).


. plauya - ,
,

122

, 1II . . 84
.
,

messer -

messis -

. messing, .
- ,
.
mis,
. , . ' . ,
-
II 1-II . .,
u.

,
.
.

.

,
- ,

l\'1 8"

, .

,
,

-,
86.


.I

' 87.
,


, , ,
,
, .
,

, ,

,
,

triticum -

(.: . ; . ; . ; . ; . marculus/martulus -
, malleus - ,
;
.
malem - ; . miQlnir - ;
. ).

,

- ,

( .: .

memal,
, , mel! - , , malanzi - , turpa, , . tero/tritum , triticum - ;
.
panis - ,

. , , .

ten

stampa , . stampstamp (getiis) -stufe

. , . O"'tEft~{j)
, . stampfel -
. il'l ,

(.:

. ; .

paistyti -; . :'tL<1"
; . pinasti - ; . pidhnu -
; . pesta - , piestoi - .).
, -
,

(. :

.).

, , ,

(.: . t;

. hleivs -; . /,~;;-
; .-. / - ,
, . i<.L~V --
, ,
. -- , , ,

-,

-). , -- ,

,

; .

*k~l -, ,

; . dziravas; . girnovis ; . dzima (akmen) - (


); . (asilu) g'airnus,

, , .

zmek -

(asilus - ); . pa'San, pastar - ,


).
, .
pisti -,
,

.JG

) .

,
(.:
. ),l.; . malt; . malan; . n -

; .

mola/molaris -; . ftU'\
molis - , ; .

; .

).

-~I

-.
, /

*kak (.: . koks -), ,


*ark, , ,
(. / *ro(g)o) 88.

123

(,

granum

glandis, rettih

nucis . .).

radix, nucleus

().

piesta -

, ,
.


( V
III . .)


apo'tpov -aatrum - ,
, ;
,
, <t,
.
,
. harpe - . ll . khurpo
[J

~o(JXW,

--
,

~I~ -

harpii -

xap~Ob .

( III 11 . . )
,
;
- - (,
mis, mes , t .).

pfluge,

. ,

u rt . ,

,

.

mudlrnyd; .tu - - ;
/J-e'l'}u -. ; . . madhu, mahi,
madv - ; . f.LL't~,
. mellis - ).

do;

, , . resa

.).

(.: . ; . skabs -

; . sauer - I<JJ).

,
,

, , ,

,
(.: .

; . lasis; . lasasso; . lahs - ;


. laks ).
(.: . n, . harcang,
, ).
-

(.
navis; . nauh; .
naw; . va.o<;) (.: .
irti - ; . epe'tll<;; . aritar - ,
. s (?); . ruodar .).

.


/l'iC ,
, (.:
. ; . enkurs; . anker; . n;
. a:yxupa). (.)
langar - .

IJ

I<

(.:

ankas -

angel;

.
ovxo<; - ; . aceus .). ,
. langar
.

. langala

124

skabenes -


, ,

suchen, . u; . sauh),
medus; . med-

; . sucus, serum; . sird sir -


), (.: . ; . reeksts; . nuss; .
n .), satem-

),

, (.: . ,; .

(.:

(.: . ,; . ; . /J-'Y)XWV; . papaver; . papi .). (.:

- .

(.: .

; . 0 - sols - ; sile; . eihel; .


glans; . ~.v~; . g'algusa - .),
(.: . ; . rettih; . radix-

( .

, ,
.
. ,
, ,

,
-
,

. ,

,
.

, IO
,
(.: . , . zveris, . zveris,

.
.

swirins, .
terus - ;

, ;

'I'r'Y]p 'I'r']; - , / *ghu~k


). / *ghl;!:~r . . -


: . g6r!\ , ,
. koyra , , . kur, / - gur - ,

*gi 89.
,\ l

,

- .
, ,

2 ,


.
I, ,
,

(.: .lis, VliS; . ursus; .


. araso; . hirs; . rksah; . riks,
VikS). ,
,
, , (.: .

a px:ro<;;

. beras; . n - ; .
. ; . bhallas - ).
;


- ( .: . ; . bebris;
. ; . tiber, . . bibhar - ).
, ,
,
,
, (.: . ; . ;

. , ,< .).
, -

(.:
, . ; . mazais; .

. (f-L']V

.;

melan - ; . mil - , [, 90;


. mesa - azis - ; . ovis - mas; . maeso; . mes , , .
mesas - , ; . ; . maus; .
mus; . mus -
, ).

(.: . ; . udris; . d;
.

udro; . ottar - ; . lutra; .


d; . udras - , . (l\\;

).


.
,


; . sakis; .

gus/hargus;

](

(.: .
IW; . lepus; . sar-

kharayo

.).


91.

92.

_-


./ .
surana - ;

(.:

srvara - ;
srna; . ;

. stirna - .) 93.

.

sirvis -

cerwus, kentum JJ!{ (.:


. karalJ:ar ;
. rn; . haurn; . <;- ; .
dzarayo - ).
.
<; <;,

.
, q;
,
,
xepao\;<xepaFo<;. q<; <;

. i:'L,
. FLOL,

,
94 . satem-HOM af,pv-


kel1tum- cervus .

Fo<;

. /"

<

f,(<;,

x f, paFo<;,

.
,

(.: , . ;
. . karw - ; . karvis, ; J,
: .

125

<*

alces -

*; .Lh- , , .

<

; . qJO~

; . , ;

. i'l; . alnis; . elnis, alnis - ,


elne - ; . alne - ; . eln .).
,
I1

./.

surana

,
;

(.:

. !

/ *k 9


1:l

hOH-

, 96 , ,

kr- n,
n .
Or

9 7.
, . .
*koyra l<aK


,
,
,
.
,
, .
,

, -
- gov, - ; - ~5~

, ,
, .

pa<;u -

, . -n'

eock,

bus,

, , .

,
.

,
'

J (.:
, . ; .

thar - ; _1 . tauras - , .
tauris, . faurus - , ; . 1:a6!o~, .
stiur, . stir - ; . staora - ;
, sturhii - ; -, .
urus; . - ; . *< sQbrr;< =
= bros, . stumbrs; . stumbras; . (wis)sam = bers - ).
,

,

thaur - , t , . 1:or;

ttu--,

"'Yjpo<;

(.:

thar -

), .

*"'Yjpor; / gh;:er-

126

, , ,

.
.- () (.: . putns/pute
; .

, , .

, ; .
,

-; ,

pathi -

pataiti -

; .

patati -

'LJ

, 1:v

, .).
,

1:v

(.: . ; . spalwa - ; .
, ; . {; . n -

sparnas .

parwos -

n .).

. avis/auis, (.:
.

WLQV,

vejce;

. I < * -

-
pautas -

i, . .

). '


.

. I'!, ,

putns! pute

(.: . "(I)(", . debes;


debesis - ; . vqr; - ; .
nebula - ; . nabhas - , ;
. nabh - , hg - , nabh - m
da! - , , na~ - ascar - ,

.).

. ,

(.: . n; . pukas- , pust- ; .


phuknu - , pakharu - , .
/; . dunas - , d\vest - ; .
, . daunen - .).

,
,

sis;

hCis -

(.:

sausy;

, , .

zuoss;

; .

gans

radz -

has-

).


(.:
. ; . ante, . anas .),

(.:

urdar;

. pile; . murg
. .).',

(. . rH.\TH; . ; .

; .

genu - , . dzainti - ; . ganem - ; . ganrr;


.
gans - ; . /nti -
, . ghanas; . qvr; ; . kuen/
kun - , ; . kau - .).
dzenat,

- ; . ,
< sidlo;
. - ,
. , ; . sulah_- , .

(.:

su-

[ -

I, , ; . SUI , ,
; . )QV , .).

(.
_

iesmas < *aiksmas - , ; . akmuoens - , . asmens (PI.) - ,


.) 98.


.

(.: . bogen; .
dhanu; . (.: , ).

arcus;


(.: . saut , Sautinis - , sautra - ; . -
,

.).

, ,
, ,
,
.

(.:

slaufe ,

; .

,
,

.
,

6,

,
(.:

(.: .

patili - , ,
, , -

99.
,

),

- .

silpa;

sluge -

; . ; .

patili-

, .).

, . . patata -

<

mims;

?s; . s, .

amLS,

. . misa; . pisit ,
. pisti, ,
() . / *memso;
.

mans, masu;

*omsa; . * (n); /

* (s)) 100.

, ; .

; . u;

dzires -

(.:

. ?'/?'
.

; . diira; . dziros; . oLepoc;; , , -,


, . *(k)aya

*k(o)ya -

101.


(.: . ; . kaulsi; . knohe ;
. kosta .),
. . J\1
102 .

-
,

,
., ,

l1,

, ,

127

p/ek/ ;
n,

uJ.t

u.

I<

pin) .

(.:

nowda; /. yeudh;
. nwd; / nwd), (.: . u~; /.
s; / rwt; . k; / bhegu; ." k),

(.: . n/k/; / henUlhneu;

. n/a/ka; /. nk).

pokor -

I-lO

peRu;

, , l{

,

;II<, , I,
l(,

. n ; . ; .

. . -.

, "
: ,
t.
. ,

(.: . n/t/

"

10\

; / gh

(.

; . g6; .

k;

. k g - ),
/ ,
(. k; . k'ur' ();
. kwenr; . kor) (. q;\l" ;
. jor; / . (g) ); ,


( /; .

kuyna;

/.

k'n)

(. kn;

Je lSn/lSn; . k'' ; . kwenr).

(k()n

'

JJ

top;

(.:

tappa; .
Hipp; cix. tp, ; . .; / per/perg; .
pir; /. tp), (.: . t. /. top;
. tap; . tap //; . tapp; /. tp),
(.: . nt; / mend; . menta),
(.: . /n/g; / nejh; / ngs-
), (.: . peda; / bhedh/bedlz <
< ped; . pede; . pett; /. , d, bd),
(.: . nuka; . nuka).

103.

. t ; /.

, ,

t'apa;

; . n

; . nt ).
,
, (.:
. guna; / guhen,' . gn) ,

tek -

(.: . ; /. skeid; . cit ; . , ;


/ .

str; . t/i/; / pet; . tet'; .


tal!tl; / tl , , . cala, / skel, .
l - ; . sale, . cal, . ! - , /. sl- ~, ), (.:
. k () ; / Kes; . k' (a)sa - ; .
k(ii) -; . ~-, .:/.~S/ ISS;
. ; /. sker; . ; . ) , (.:
.
ter (h) ; / der(!~); . (; .
thar - ).


, ,


. knt ; /

, (.:

goyra - gh kuyna':" ii

- - ,
/ - - ). ,

. k ,
q - ,

, .

. ,

/. -

" ,
,
(.: .
12

(.:

ghe(n)d - .: . hand - ;
. knt ; . kanta - ; . ; / bher;
. ) , (.: . ; / iem;
. (n)/(n); . ( ; . n () ) ,
(.: . k; / gebh/iep(h) < ;
. kb - in), (- / ed; . idd; / t(y)),
(.: . koma; / kuem; /. kum),
(.: . kiiw ; / i(i)eU).
~

~ ,

(//{

*h(u)

; .

oky).

, "
,

(.: . //;

/ -

memso; . omsa; . (n);


m(s)), (.: . koy(h) ; / gue (h)u
es (11) guie (h) u/(k)oy ; . k() ), (.:
kreu(h); .- kur; . sisx - [); ( . :
. k; / kost; / ks).


(.: . ! g; .

miil(g)e; c/xmlg) ,

(.:
.
'l3 ,
t3)iI. .), (.: .
k(w); / keru; . (k')ar(B); . k; .

karw/kwar; c/x-~b), (. : . ISd; /


Rerd/Rred < kerdh; . m~erd - ),
(.: . (s)i; / ser; . sirii: . sara; .
cir; / sr; . s(h); / sne(h); . suna; .
s6ne), ( . : . gu ; / g uerh; .
gurii; . kurke; . ku; . gorg; /
g(w) ), (.: . '; / leb /lap; / (l) e;
. k; / gombh < gomb; / (k)mp),
(.: . (k) iL (k); / ReL; . (k')ylga; .
kalke; . kel(k), (.: . k; /
Reph; . kiippa; / ~(p)) ( .: . k;
/ ro( g)o; . k ).

, (.: . lokll ; / ~leg;


ioga -

; .

luke;

u.

iok-

).

,
,
.

(.: . iin ; / n; .
()n; . nn, / ' n), (.:
. kad; / ket
keth; . kota; katt; .

<

~ed/~ad; / ~d; (.: . [l; /' reuh; .


rOWII, ~; / kayu, . (k')aya; . kaywa, );

( - . () . , / skep;
. ; . , . , / sp;

. ~() ; / kep, . kap;

pe (h), . , . , ), (.: .

burll ;- / bher; . u; . ur; . ur/ur;


/ B(w)R);

( - . kii, / ,
. k' () , . kiirll , . kar/kr, / kr -
; . guda, / heudh/huedh,
. d, . t wed - ; - ,
nd, / bhendh, / bnd; - .
si(h), / sehijSkei, . siga; - / nedh,
. nd), (.: . (Jur.1; /. kuer;
. (k')ur; . kure) .
.9

3 -1 964

(.: . u(n)k; / menk, . , .


mukk; . (n)~ ; .
mq,ka).
- -

<

(.

~; / ker; . k, / ~), (
- . ht,
/ huet/huetr, . t;
v

. asa, c/x's;
egni, . nk).
OCHOBHbI]\'i,

hs,

(.:

plh;

. .l(g) ; /

. lg; . l'6; . ll).


(.: . hUYi\; / heit;i . ; c/xhjw),
u, .
, -

(.: . .(f~) ; / spehi; .


. ii; . ; . ; /

/;

bheru/bhreu;
'
-

. ur, . ).

.

'

. .
,

4.

-
(.: . (~)ap ..1; /
kap, , k'ap; / - ~p).

.t ; /

(.:

ped; . pata; . tl ). p.ati\ -

paCCMOTp~

fl, .

. Qi;l

, . , ; / ped
, ; . t; . pott; .

pata - ;
ptlpt- ; .
; / bhedh - ; . fodio; . bedLI. ; . ~ 6upOt; - ' ;
/ bd , . 105,

pwt -

-
put; /
/ . peth-

; /

.
-, iv
,

106.
. ,
(, ,
- 107, -

).

. . . ., ..

~
:, pa~:

129

talA, . patala - ,
- (.

. ~1'}; ).

tl

. . patili -

.
.
. at/\ , ,
, ,
, , ,
.

),

(.:

tek,

toky-

, . ()/\,

. , . i, / . ,
. .t ()
. ,
,
. P'tt<pont).

spen,

i


(.: . (~)i, / Rer(h) , . (k')(),

kir,

krh -

).

, .
u

.


,
,

-
108.

(- . , / mel, . (), .
. /; / m(w)r; ,

,- .

l;

/ mel(h) , . l, / ml; - .
. () , /. (s)p(h)er, . , . ).

, (/, (); .
()nc; . ; / ; . naynl; /n;

. ) /

(. wi(l~)rA;

ujros; . ; (wy)rA; . xwir; / w(h)r).

(.:
.

130

k(). /.

testiculus, . mun(d) , /. (d)o,


, . mu(nJtai, penis; . p.a(S);
pes, . p(a)se).

. ki.ii; / ku).

guena,

"ii

, ; .

.
,

(cp~:

(.: . ; / bher/per; . ; . ;
. ; /, /; . s(e)w; /. seu(/~);
.

(se)w;

sw

, , . ~(); /

ken; . kan, kanr; / ~n). - (. .


.),
,
.

k/U/nA -
~(a)nA ,
.
,

/ / -

kuyn -

,
,

-


,

:
.

,

.

,
,

, .
,


.


.

,
,

, ,

.
-

,
, . .
,

.

,
.

, ,
,
() .

, ,

10-12

,
.
.

, ,
, ,
,

(),

,
, , .

,
() (X-VII
. .),
,
,

,

(/ .

<

~un)

kl:!0n <

, -

pek -

(:

; . p6k6r -

.).

, (
VII V . .)

20

~l . - :
i - -
. ,
ll - -
- ,

!<

..

( IV
. .:) -I .- .

' ,

. -

I ~
r ,

Rif::-1fi( 11 i.i, (., - . "


,
ktum-
.


-,

<

m .

2.IU:- .. (, JV
III II . . ) - .

,

,
' l\,

.
, , ,

l:l

, , ,
,

1.

2;


3,
~;
5 .,

(
! ) -

.
,

, , .

YCJJOBHO
. , ,

, ,
( )
,

.

.

,
.

, ,

. ,

. ,

, ,
,

, ,

,
,


, -
,

- -

132

6.

,
,


, ,

.

u u
,

u
11 , jv\a-

, , , ,
,

13.

,
,

apeaJloB

u,
l< .

, _ )
, ,

,

. , -

u 14, -
~

15.

-
,

, .

u, ;
u,

, -
-,
-,

7. ,
I<

:
, -
, , , 8.


. u

'

u
16.


,
,
-

17.

u,

18.

--

9, - - - 10,
u 11, u
-12.

u -

I<

.
,
(, -

.
19,

20,
.
,
, - ,

,
, ,

, - 21.

133

,

.
,

1II-1I . .
22

, .


,
- ,
-
,


2.

3/,.

, - !>

I<
2 Q
. ,

, ,


25, , ,

-
.

26.

.
111 . . .,

-R

, ,

27.

,
, 11
. .,
,

-
,
,
28.

,

,

, ,
29.

,
.

. 30, . 31, .
. 2,
(XV-XII . . .),
,

.
,

- ,
,
. 35 .
,

- I<.
,
,

-
, , , ,
., -

. .

- (- .
. .),
,

(
),

,
) .

134

.
, ,
,
-


,

(), (, ), (
, -),

(, ),

- 36,

,
-

. , ,
,

-, ,

,
,

37 38,
39, ~O, 41, 4.2

4.3, 44, 45

4.6.


~7 (-), I<,
, 48.

, , ,

.
, ,
I<a 52.
,
,

1,9.


,
-
53.

,
,
,

, .
,

,

-

fI

50.

,
,
.

,
-
- ,
. ,
, i -
.

54,

51

,

.
,


,

, ,

.

-
,

:
- .


- ,

, -,

. , ,

, ,
,

135

.,

- -
(),

impresso
( , -,
, - ).

!(

,
, .

or

,
, ,
,
, ,

.
,

I<

-
,

, }j .

136

, , , -

, .

I\I,

, ,

.

-

. , , ,
,

,
.

-
( ,
)
, -
Il.

-
- .
,

- 56.

-,
.

, ,
, ,
, -

,
,

Q, ~
,

- .


eJvl
-,

, !< .

-

,
, 3]< ,
-
.


-IO

,

-I< ,

I< ,

.. 58

lI-

, . ,
(,
-, .)
-
( -
, ,
, ,
).
,

,
,
.

,

ll'I

: ,
, -
.

,
(
) -

, ,

57.

, -

(, )

-J1
,
(-
-I<l<I<) -
,
.
,

-

, ,
,
, I< 59.

,
(
, - miik . mekki - ) 60.

61. ,
- (,


) 62.

,
Bo~
-
.

. ,
.
,

* *

,

63.
(
,

N\

),

III
. . ,.

jV\bl ,

I<
.
, , ,

, ,
I<

Jl.P

,
( -

).

137

6~.

-
. ,
,
-,
- ,
, u.
- , -

,
-

, ,
( ) .
,

65

, ' -

u
,

*.

,

, -

. , ,

, , -

66;

- .


.
,
-

-
67 ;

68 ;


69;
- f.

, -

. 70;

r=tr'
k5


, 72 .

,
.
-


(
) 73

- ,


.
,

. ,

~ .

.
,
, .
-

7\

74,

I3
- IX-VIII . . .
.75.


, , -

138 .


-
76,
u .

,
,
,
.
III . . . III . . .


u
83 t
-,

84.
-

- ,

,
()


I<
77.

(
1 . . 78) .


'

, ,

,


,
, I< ,

79,

,
-
,


.

-I< l\,


-

,

85.

I<. ,

. .

: ,


. . ,

86.

I .
, .- -,

- ll'I,


80.


. . 81.
,

I<, -

87

, -

.

,

.

-

I\ 8 2.

, -

139


, ,

. , ,
I< -

(
, )

, l\'l

- .

,
,
.

- ,
, 89.

, I<

,

,


(),


. -

.

- ,

.
,

,


- ,

-, ~

,
.

,
. ,

140

,
.

88 ,

-
. ( ),
-
, ,
, ,


- ,

, , , ,

- ,
.

,
-
,

- ,


.
,

,


,

- ,
,
,
,

/& .

, - ,

, ,

- ,

-
- ,

.

(
, , ,

.),


I<- .

, ,

,
I<-

- .
-

I< .

,

, ,

91 . ,
U2.

,

. ,
,

U3.


,
,
?

J<-

(, ).
-


- -

-.

, ,

90.

, ,
- ,

, -

.

u ,

-I ,
-
.

- I< .


,
,
,

,
,

-
.

.

(
)

-

*,

- ,
.
. .
,
- -

* ,
',
.
141

) 98

94.

1 . .
11
. . 95
,

,
,

96.

97.

u , ,
-

-
-,
(

)

.
.
,

,
, -
,.
-
u
.
,


- .

- , , .

l\,
,
- ,


- .

imss- (,

,
147

1,

- .,

,
- ,

.


, ,
,
,
-,

, .

- ( -

-u

-)
-

(u,

) -
~

() ,.
. "Iftrn111

,

-

-
- -, ,
(),

.

: ,

, ,

:}

llI

l? - ,-
;
-

u},

u 102. , ,

, ,

103 , ,
. ,
u
,
,

.
, ,

JI
,


- 99.

,


u - 100 11
, u - 101.
,
,
- ,

!;>,

104 .

,
,

(
) 105.

106.
,

l ,

, ..

.
-
ua .

. ,

,

107
,

108.

109,

, ,

110.

)1 .
,

143

,

,
, -

70.

-
.

- - -

!l :

: [/1 ; [/2
; [/3 ; 1/4 -
. !I : 1I/1
; 11/2 ;
11/3 - ; 1I/4 - ; 11/5 I{ ; 11 /6
.
J J J - : 1 [[ / 1 -
; 111/2 6 ; 111/3 ; 111/4 -
; 111 /5 - D I-{a ;
111/6 -

1 -

Dll ;

lIl j7 - ; lIl/8
. IV . {
(D);
(), ( ). V , i\
.


, -
l 111,
.
-
, , ,

112.

,
,
113.

-,

144


(-)
, . ,

11 (
, , , ~
) 114,

71.

,

.

1 - ; 11 - J1 -n8 ; 111 -
'
IV - - . ; V - '.
I{

J1
-
l{ : V / I
KYKpeKCKoro ; /2 -
; V 1 ; V 11 ; V 1 J 1
. .J1
.


115.


, , ,

, ,
,
,

116 (. 70; 71).


, ,

,


,

J1

10 3-1964

, ,

- .

'
14

. .

,
-

.

(. 71; 72; 73; 74). -

VII

\\\ \
'\
\ \ ~ \ \\ \ \ \ \\ \ \ '\ \ ,\ \ \
\\\\\\\\\\ ,\\\,\\\\ ,\
\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ,,\ \ \ \ \ \\ \ \ \
.
~ ,\ \ \ \
\ \ \ \ \\
\ \ \ \\
\
\ \ \ \\

",

\\\\'

72.

,\

: 1/1 -
, " . Il : 11/1

; 11/2 - ( ); 11/3 ;
; 11/5 ."
. II1 : 111/1 ;
J J J /2 - i1; 1 J 1/3 - ll0 ; 111 / 4 - ; 111/5 - ; 111/6 -
-
. IV - -
:
IV/l - ; V - . I - . VIJ -
6- . VJJJ . J X -
.
so . J -
. XII - . - : ;
- .

11/4 -


(VIII-VII . .)

. ., , '


()

I< ,

!l1,

imss-

, !(

146

<ll1i

. ' , ,

-),
- ,

- -- -


l,ll
-
. , ,
-

73 . .

--f

'

.:

.-: J /,!
, '~;
1/2 - IO ,tl
- ; J/3 . ; J/4 .

I -

JJl1 -

11 -

".

.- ; Jl/2
- J J /7 - . 113

; J J /3
l1 .

111 -

. LJ : .

I<. . :.
: JV/I ; JV/2 -;- t ; JV/3 . V - ,
, .
- ( ): Vjl . /2 ~<
; /3 ; /,4 ; /5 ~
; V/ ;
Vf7 - ; /
-
. VI - ~
VJjl - ; VJ/2 - II
; VJ/3- . VII .
: VJJ(I-
; V./ J /2 - - ;
VJJj3 - ( ); VJJ /4 - I<
~ . VIII :
VJJJ / I -
; V JJ 1/2 - ; VJ JJ /3 - .

IV -

, 117.
-

- ,
,

-:

-,


. - , -

, -

10*

147

Jr

eJI
, -

1-

I! >.<

74.

<1 :
>.< :
1/ 1 - <l

- I!; 112 l! - . !! ll
. 111 - . . IV -
. V .. l
.
VII - . VIII - . IX - - .
l<apaHOBO III- . I . -

XIIl -

XIV -

>,<

--
XV - . I -
XVH - . XVIII -
: V f 1z / 1 ; XV 1 fI /2 -

3 .


V 111/3 - ;
V 111 /4 J<;
V 111/5 ;
V 1 1 1/6 - -. XIX - : XI / I - " -
. - - l-!! :
/I -
- . l
- . XXII -
-;

, ,

, -
,

118.

- ,

- -

148

, ,
.

, ,

,
,

. )'I
,
, ,
-. ,

,
.
-


,

. , ,
,

- O~CK1!!l

_ -,

~~
~
_ f'
~~
!oi!'!i!!!!!~~~

, -
,

-

- -
,
I -.
-

()

(. 73).

' ( V
. .)

RY~ , .., JW,J\IQD _

- ~-
, ,
- .
, ,

.

I<
- .
-,
,


- ,

-, , ,
.

- ,

.
, ,
,

-
, ,

--
.
,

,

, - ,
" ,

. ,
~ .
,
:
, ,

,


,

(. 74).


- -

. , IV
. .,

,
-

- (. 74; 75).
, III, ,

149

,
11, (
). . -

,
,
119 .

"

.
~

75.

- , l< '
I{
: 111 KYllbTypbl

. 11 - JJ. 111 - 'JJ1< 1<YJlbTypa


: /1/ 11 - - 1< . IV
: /V/I - ; IV/2 - , . V : V/I "- ; V/2 ' -
, ;
V/ - - . I -
- : V 1/ I 1<; V / /2 -
ll ; V 1/3 ( )
. V 11 lll! 1< : V J/ 11 -
: VlI12 ; VII/3 ; VII/4 '- Jl (bl : . " 11 /2);
V//j. 5 - -J;l:- ( KYJ1bTypa
,,) . I1I 'l-qll _ 1 -
. . , I " .
II BOCTOqHbIP. {{bl : X/J
. 111 -
: X/Jlll . XIV
.,: / V 11 - '!'Jl .
.
I

13 _
XVlI -Jl I{ - : XVIIjJ - I{ . XVIII - (
-") -
( Il-). Jl,

1 -

/1 -

I / 1 .

XXIII -

KYI{yteHO-JJ

IX -

- ;
I /2 ;

.
I Jl
.

" ---Jl . XXIV

)(/ /3 -

II

"
-

,
!


III, ,

-
.

, -

, , -

1'50

q.

u,

,
I{

,
- .
u u
.

-
.

,
. .

, -
I{ !{
, -.
, ,

126.

,
,

- , , . 127.

:

- .


- :

, ,

120.

- ,

, ,

,
.
,


,
.

III

. .

, ,

,

, , {:

(. 75).

IV

. .


-
,
-
121.

-
. ,

,
- ,
-

.
-
.
III II . .

, 3

- -

- ,
,

-
122.

-
.
,
.,

-

123.

-
. ,

l
124,

125,


: I< III
.

.,

. 1,

-
; III . .,
J<-
,
,

-
-
.

151

, -
-

. . .

, ,
1 , ,
- .


,


,
.

-

-
.


J{
,
, ,
.

. . ,

, -

129 .

: ( , )
( 1) .
,

VIII- 1 . ,


, ,
,
128.

-
,
.

130.
, , ,

,
-


- .


,

131.
- ,
JV1; [{ , ,

!l'1

I< .

.
(

) ,
.
,

, . .
, . -

.
,

.
,

, -,
,


>,

()- 132.

, -, .

x
- ,

- 133,

, ,
.

152

134,

-
- .

76.

3500-2500

. . . . .


-
,
139.
, ,

135.

, ,

, -

137,
133 ,

(. 76, 77).
-, ,

(-)


,
-

I< .
,

.
136 .

, , -,
, , ,
.

,
,
, .

, -

153


II . . 140

. .
stm- -

77.

i\I

. , , ,


, -

~ (
11 . .):

III -

!<Q .nl:t. . 111/


; /ll/ -l1-- ;
J1/2 - n
'<li l< ; ///20 .q ; //fJ (
). 111 (r,) ; 111/ J
: II 1/2 '< (); 1 II /3
n ; 1/J/4 , ( ): 111/5
-
;
II 1/6 -
I<
.
1 V -1 V / J - :

1 -

J V/

/ -

Jl

J Vj / 6 -

j V/2 l<: I V/3 ii; I V/ : IV/4 Jl


: 1 V /5 - ; 1 V /5 q ; 1 V /6 ' ; 1 V /6 '
; IV/6 ; I V/7 () : [V/8
; JV/80 86 : [V/8e J1 l< (u): IV/9 l1 : IVjJO :
IVjll - J1_

u 141.
,

154

I<
I< ,
I<

.
141
I-
142,
, II 1
. . ,

I< ,
143.


. . .
,

, , -

. .


II 1 ,
1

II

144.

( III)

,
1 II 1

( )

(.
,

145.

,


-
(. 75; 77).

(.

75; 77).
III

. .,

-
11.
, -
- ,
-
, ,
-
,
I II . .

,

, ,

, ,

- ,

-

:
,
-,
,

146.

75; 77).

.
,
-

, .


,

, l

.
,
. . ,

147.

I\'I

,
.
, :
,


, . ,


,

0-

.
III . .

II

III,

.
,
,

,

.
_
, -

155

1 -

l\'l -

78.

.
,
,
. '
,

ll.1II : I/I-lJ2 -
I{5. 1/6 - .

I{ ; / 3. I .
.

11-11// -

. 111-111/1 - q . lV-IV/1 - ,
. V - V/I
. VlV 1// - Jl . Il- V If /1 -

.
V 1II - V Illt 1 -

.
IX D . - .
I
. XII - I< . - ! / -

,

,

,
'

- .


, ,
, , -,

149.


148.

156

,
. , ,

I<

III

. .,

,
,

,
,

, ,

,
, , .

,
.

,
, , , , ,
.

, > , , ,
.,


.
tum-
stm- , ,
, .

]{

150 .

III

II

. .

, , , .

,

,

; , -
.
, ,


.
151 (. 77).
.

:
,

1 52 (.

76).

, . . ,
. . . . , ,

, ,
-

]{ 153 .

Satem-bI

]{

, tum-
!{
.

,

<l,

,
]{

11
II .
, -


,
(. 78).
,


(. 70; 71; 78).

, , 6
,


I-


, ,
:
,

154.

,1I

157

ii '

,..'\I
Arch. Anz - Archeologische Anzeiger


Acta .- Acta archeologica
- Archaeologia Hungarica
. St.- Anatolian Studies
Ant. .- Ahtrhopological Papers.
BdRGK - Bericht der Rmish - Germanischen Komission.
. ,o;i .- Materiale ,o;i Cercetari
Proc. PS. - Prosidings Prehistoric Sosicety
SCIV - Studii ,o;i cercetari de istorie veche
.....l'....-

l'

.-

.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-

/
.- IJ
.-
.-
.-
.-
. -
.-
.-
.-

..- -
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
/ -
.-
.-
.-

.-
l'.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
. .-
. .- . .
.-
.-
.- I<

1
1 . .
.
.- I 1899 ., . 1. ., 1901,
. 736-812.
2 . . . . ., 1908,
. 67.
. . . . ., 1907,
. 149-154.
4 .
. .
., 1952, . 249-150 . .
. n g h i . \Veltgeschichte der Steinzeit.
\Vien,
1931, . 369.
6 G. h i ! d . The D u in prehistory. Oxford, 1929,
. 36-47, 60-I1I.

~ . S t k . Pravek Zerne Ceske, 1, Vek kamennY.


Praha, 1926, . 32-45.
8 . F. m . Die Bandkeramik in Ungarn. udest,
1929, . 174 .
9 . .
. .
.- , Ng 10. .-., 1949, . 28-30.

10 . .
.

.- . . VIII.
.- . 1940, . 49-50.
11 . .
. i i i
i'i . i i i i.
1. . 1949, . 351.390-391.398-401.
12 . . .
- .- . 38. .- . . 278-

281. 286.
13
14

15 .

. .
. .

100-106
16
17

18
19

278.
106. 279-280

.
279.

.
,
.
,
.
.

.
....

. 219-238.
. 278.

. 281 .
. 281 286.
21
. 204. 247 .
22 , . 280-281 .
23 .
.
V i IH i'i .- i, . 11. . 1948.
. 212-213; r .
.- . Ng 9. . 1959. . 4.
20

24
25

26 .

.
.

.
,

D u m i t s . $antierul archeo!ogic Traian.- SCIV,


1-2. Bucure:;ti. 1954. . 64-65.

28 . . .
-,
.- , Ng 1. ., 1958. . 46; .

,1j () .
, Ng 84. ., 1961. . 203. ,
!1 .

1962 .. . . (~Il
.

Consideralii cu privire la evolu1ia culturii


Boian.- SCIV. , 3-4. uur. 1954, . 375; D. r i . Contribu1ii ! ! neo!iticu!ui i Romlnia in
1m1 noi!or cercetari. Bucuresti, 1961. . 58,365.367-414.
27 R. V u 1 . Izvoare. Bucure$ti. 1957. . 111, . 341;
. m1 neoliticului Carpato-N ivi in !umina
sapaturi10r de!a Izvoare.- SCIV, VII. 1-2. 1952, . 81-86;

31

V u 1

Izvoare....

13.

. .
. . l. !
sinki, 1937. . 134 ., HG

.
32 . :; . Stadiu! cercetiiri!or privire ' faza Cyule:; cu!turii Boian.- SCIV. VIIl. 1-4. Bucure;;ti. 1957.
. 46-48.
(
-)
.
33 . . .
. . Ng 2. . 1961.
. 186-199.
4 . i . Contribulii l probleme!e neo!iticu!ui in
Rominia in lumina noi!or cercetari. Bucure~ti, 1960, . 40.

ti

( ).

3
. ,
. D. i Contribulii .. , . 58
. -
.
6 . . . .... . 28-41 .;
. ()
... ,
. 32-200; . . .
. .- .
. XLVII. .- ..
1952.
. 51; . . . . .
i 11 i
i
i.- , . VI. . 1956. . 134 .
37 .
.
.

- . .

KOH~ecce .
2 .
.
V i ....
. 212-213.
30
.

...

8 . .

. ()

.... .

42 .
39 , . 60 .
40 . . i . .

i
.
i YKpalHi. . 1925. . I .
4l .
. . .

159

1959-1960 .
. . 12. . . 25 .
42 . . . .... . 28 .
43
1 . 1zovoare. . 14-29.
,
12 11' .
44
. . 340 356.
40 . . .

R.

.- . .

69. .- . 1957. CTP~ 31-39.


28-41.
. 38~39. . 7. 3.
46 . . . .... .

41 . . .
I:f . .- . . XXX1X. .- .
1951. . .
. . . ' .
I . . .
,
(. . . 1X. ., ]960, . 6, 24).
48 . . '( . . .
i ...
49 . . .
.
. 1. . 1957. . 10-23; . ~!
. 1{ .
. . 4,6, ]955, . 140-142.
:;0

51

. . . ...
. 1. '( . i

i'i 'i i.-


i, . IY. . 1950. . 120-]22; . . .

() .... . 34 .
52 . .
.
....
. 28-41.
.

7. 1.2.
D u m i t r 5 . $antierul Traian - SCIY, ,
1-2. Bucure,sti. ]954. . 55-63; SC1Y. YI, 3-4. 1955,
. 474.
54 . D u m i t r 5 . $antierul Traian.- SCIY. Y1.
2-3. Bucure;;ii. 1955. . 459.
55 1 t i v u 1. $antierul ] Jijiei.- SCIY. III.
Bucure,<;ti, . 4].
56 . . 43-44.
57 . D u m i t 5 . $antierLll i. SCIV. , 1-2.
Bucue,sti. . 41-43.
08 SCIY. Colectivul.
$antierul, III. Bucure"ti. 1952.
. 41-44, 47-56.
53 .

59 . .

... ; . . .
. . ]971.
60 . .
. i
i ' i'i .- . . IV;
., 1962; . . . . .
i ... , . 141. {)
.: . . .

.-

. .

1 (34). , 1960.

290

., .

1.
n . ... ; .
...

61 . .

62

. .

. 1(.

63 . . .
.- . N2 1. . 1958, . 50, . 3, 1.
64 , ,

, , .
, ;; . . ,
, .
. .: .

. i i

[,

i' .- li, .
]931, . 157 ., . 2-4.
6.

Hi

i i'i i .

IY.

.,

1927.-

(i ic-i
). i. 1929, . 61 ., . 123-

126,
160

. ,

7.

66 1946 .
.
67 . .
i
.
., 1933, . 12, 34-38, 75-80, . 6-8, 16-19. 22-24.
28.40-41,49-51,52-55 .
68 . . .
.- , . XXXYII. .- ., 1951, . 41-63.
69 . . .
... , . 83 ., . 1.14.
70 . . . ()

...

. . . i
.- . . IY. ., 1952, . 78, . 83.
72 . S h m i d t. Kukuteni, . 14.
73 . . .
... . 140; r .
... , . 16 .
74 . . .
.. .. . 125-150; . . .
.
, . 64. . 1956, . 149-]56.
76 . . . i ...
76 . . .
6 .... . 20 . . 5.
77 . 1944 .
. ,

71

,8 .: . . .

()
... ,
. 102, ]92, . 19.7; 52.1-10 , 54,13-16; I1
.: . . .
-....
.
245. . 211-214 216,
. 29, -.
791. u t z i . The Kor6s .... . XXI. 4, XXII, 2;
XXIY, 2; XXYI, 1,2 ( );
. t 5 u - i m v i . Contributions au probleme de

culture Cri" Moldavie.- Acta


. 61, . 4, 5-6; 5.

9 (1958). Budape$ti,

80 .. . . i i
i'i i.- i. . 1Il. ., .

119-146, 145-146.
81 D.B r i u. La civilization Hamangia ... , . 1 .;
. tiulii ... , . 72.
82 . t r s u - r m v i 1 . Une Civilisation ... .
. m
La Civilisation Gri.s sur l teritoire de l
R. . Rumi; Acta hl0gi Carpatl1ica, 1,2. 1959.
83 . m ;; . Betrachtungen die Lidk
mik auf dem Gebiet de RYR und gzd Ld.
Dacia, S. N. IlI. Bucue"ti. 1959, . 35-57.

,,2.

84

.:

G m ;; . Quelques ds relatives l periodisation


et l'evolution de 1 civilisation de Boian.- Dacia, Nouvelle
series, 1. Bucure;;ti, 1957, . 61. . II; . h i 5 t esc .
Les stations prehistoriques du lac de Boian.- Dacia, 11,
1925, . 249-276; . R s s t t i. Sapaturile de la Yidra.Pulicalii l Muzeului Municipului, Bucure",ti, NI, 1934.
86 .

1946
.

. . (
.) , . . .N'2 2155, 1946/6;

i i (
. .

N2448, 1946/6.

86 . .

1946).

5 t . Alishar i.iyi.ik 1. Chicago, 1937,


. 64-66.
87 - .: . D m i t r s . SCIY. . 1-2.1959. Bucue,<;ti, . 55-63; .
SCIY. YI, 3-4. Bucue.sti, . 474, . 16. 17.
88
(. .
. . . , . ,

).
89
-
. ,

56,

I10


. . YL. D m i t r s . Contribu1ii La m ori-

ginii cuIturii precucuteni.- SCIY, YIL, N2 1-4. Bucure"ti,


1957, . 70.
90 . . . ... , .
5, 6-11;

.

()
....
. 45, 11-16.
91
,
, ,
. . 1960-61 .
92 , .

3, .: . D u m i t r s . ~antierul
arheologic Traian - SCIY. 3-4. Bucure~ti, 1955, . 318319. . 7. 2.
93 . r i u.
La civilisation Hamangia ... , . 12,
. 5. 1-7; r . Contribu1ii_ .. , . 510. . 275-278.
94 . . .
... , . 295, . 3, 10.
96 S. S. W i n r g. Neolithic Figuris and Aegean
Interelations.- AJA, . 55, N2 2, . 121-134. . 1-3.
96 . . 1945-1946 .
.
97 . (.: , t s . Deu x Stati-

69 ).
D u m i t r s u. $tiul arheologic
SCIV. N2 1-2. Bucure~ti, 1965, . 318 .

ons ....

98 .

Traian.-

99 . .
.
II.- , . 3. ., 1954. . 90
. r. 2. 6.
10 IoI .:
VL. D u m i t r s .
Hiibase~ti ... , . 410 . . 36.
101 . . .
-](, . 238 . . 113 -; . .
.

()
.. . .
. 77, . 18, 1; . . . i
i ii.- HaYKoBi I
i . ., 1954, . 61, . 4, 7,8.

102 .

.
.
J1
- .... . 238 . , . 115, .
103 , . 114, , ; . . .
.i ... , . 4. 6.
104 () .: . .
. . . i ... , . 140.
. IV. 8; . . . -
.- , . XLV. .- . 1952. . 19 .
. 11, 1; . u N. j , III. ,
1936, . CXXXI, 615; . Rosetti Steinkllp berzeitliche Plastik aus einem \Vohnhugel bei Bucarest. Berlin. 1939. . 26.
11 , ; . . . -._.,
. 23 . . 11. 2; . . .
() . ., 1961, . 51-52, . 4,1-2.

(1946. . LYIII)
(. R z t t i ... Steinksupferzeiliche ... , . XXVI, 10).
105 . . . i
, . 80 . , . 83.


- .
106
l{ II 1 111 I1 2 : R. u 1 .
Izv oare ... , . 35, 120 .,
,
, , .: F. L s z 1 . Les types
de vases peints dAriu~d.- Dacia. 1. Bucure,sti, 1924. . 5-17;
VL. D u m i t r s u. Hiiba,se$1i, . 274, 309, 386 .;
. S h u h r d t. Kukuteni ... , . 14 .; . . 13.

11 3-1964

1952 _- , . 56. .- ., 1954.


. 104 .
107 . r. Molfetta ud Matera. Leipzig, 1924.
108 . . .
.
.- . _, 1963, N2 21, . 135-151; . . .
... , . 52.54, 79 . . 20.
, 11, -
.
.
109 .
D u m i t r s . Istoria Romnlei, 1. Bucure,sti,
1960, . 70-71. . u 1. Acezarea neolitica de le'Poiana
in Pisc, ., "i. ., Il, 1960, . 107-118, . 5, 6, 7.
. r . $tiul arheologic Casolt - Bo11. . "i. ..
!!. Bucure;>ti. . 421-429, . 20 .
110 . Z h r i . sidtis sur la civilisation
de
Gri~ l lumiere des sondages de Lei.- Dacia, N. S. XI.
re"ti. . 5-51.
111 N. V 1 s s . Chronology of the neolothic
i Transyl.vania. i the light of the Tiirtaria settlements str atigraphy.Dac ia. N. S., YII. Bucure"ti. 1963 , . 485-494.
112 G. 1. G r g i v. Kulturgruppen der Jungsteinund der Kupferzeit in der hzi (Sudulgari).
L'Europe la fin de I'age de l pierre. Praha, 1961, . 45-100.
113 F. m . Die dkmit....
.
114 J.
N u s t .u h . Pravek ce.skoslovenska. Praha,
1960. . 106.
115 . t s . Frumu,sica. Bucure~ti, 1946.
116 . .
. ....
. 107. . 56.
117 F. L s z 1 . Fouilles l station primitive de Er6sd
(1907-1912). Dolgozatok. Kolozsvar. 1914.
118 . . . i
ui ii ... , . 49-66, . 2-4.
119 . r i u. Contribu1ii .... . 13. N2 2,
- - 3160
70 (
. .) - 3130 80 . . .
120 . .
.

.- . . 1959.
121 J.
z I g.

. 243-258.
Die Chronologie der Bukker - und
Theiss - Kultur - Folia Arghaeologica, N2 3-4. Budape,st,
1941. . 17; h u s 1 v N v t . Slovensko v mladsei dobe kamennej. Bratislawa, 1958, . 14, . YII-YIII,
XXIY; i- , . 16,
. 2.
.
122 F. m . Die Bandkeramik i Ugrn, .18-39 ;
J . F i 1 i . Praveke Ceskoslovensko. Praha. 1948. . 115

N2 3,

.;
- . 128-133.
123 J m s 1 1 r t. Anatolia and the Balkans.Antiquity, XXXIV (N 136). Ld, 1960. . 270-273.


G. h i 1 d . Neolithic ware in Greece and the
.- The ls of the British School at ths, XXXYII.
London, 1940, . 32 .
124 . i k . The Prehistoric Mound of .
Archaeology, 12/2. New-York, 1959. . 93; G. 1. G r g i . Kulturgrllppen etc . .. , . 45 .
12& . r i . Contribu1ii ... , . 193,252-266.
126 .1 . i 1 j i . Chronologie der J ug Stizit
l und Sudosteuropas, Berlin, 1949, . 9-100.
127 \V. D r f 1 d. Troja und Ilion.- th, 1902, 1,
. 42-49. 244-252.
128 W. L m . vtis at Thermi in Lesbos.

ridge. 1936.
129 R i h r d r I i g. Archiiologisci1e Fud in den
Jahren 1927-1928.- Subneolitische Fud aus Tigani; Jahrbucll des Deutschen Arghiiologischen Istitut, Bd . 43. N 3-4,
1928. . 626. . 19-22.
130 r t u r v n s. The Palace of Minos at Knossos.Yol. 1. Ld. 1921, . 35 .; F. S h h r m .. .
Vshugicht die Ausgrabungen und Nufud zur Agiiische Fruhzeif, 1957-1960. Arch. z. Berlin, 1962, . 2,
. 106 .

161

131 . .

.- bl
- bl

. ,
132

1960, . 59-76.

i . Neolithikum und Bronzezeit


in Serbien und Makedonien.- 32 Bericht der Romisch-germanischen Kommission, 1958. Berlin, 1959,. 4, . 1.
134 R. 1 . lzvoare, . 5, . 2-4.
135 . .

.
ka-D ... , . 13, . 1-4.

i6 . . . ()

... , . 77, . 18, 7, 8.


187 . . . ()
... , . 57, 77, . 10,1,2; 13,1; 18,16,17.
138 , . 10, 9, 10; . . .
- (. 113,
. 116, . 27,28. .
-bl , .: . .
1 s n d r s . $Iefuitoare de 05 neolitice.- SCIY, XII.
re,>ti, 1961, . 339-343; N s t n J. Polis50irs
lithiques 05 - Acta Archeologia, III. Kopenhavn,
1952, . 172.
139 R . n h 5 . 'Real Lexikon der Vorge5chichte
I. li, 1927-1928, . 149.
140 bl
, 11. -.
, - . . . .
-, . 87 .;
. . .

. - .
_- ., 1949, . 151 .
1.4 1 . .

XI.

1960-1961

142 . .

. . .
i ... , . 134 ., . 1;
143 . .
. ... ,
. 42 ., . 1-3.
144 . . . ... , . 60
., ~. 11,12.
45 . . .
-.

bl , .

35,

. .

bl, . 131.
146 . . . .... .

67

).

. m ,> . Stadiul cercetarilor privire la faza Giuculturii Boian. - SCIY, YIII, 1-4. Bucure;;ti, 1957,
27-51, . 48. , bl

147

]e,sti

.
-,
, ! bI. bl
bl, , '!bl - bI .
148 . ,> .
5idlii ... , . 372; .
Quelques donnes .... . II.
149 . m ,> . Stadiul eereetarilor despre via1a oameni-

] din faza Bolintineanu KuJturi Boian.- SCIY, . 1-2.


Bueure5ti,
1955, . 13 . . 1; . R ,
. . . , 1960. .
33 . ( - ), . 47 . (
).
150 . ;; . La civilisation Cri;; ... , !asc. 2; . tr s - D i m v i t . tiuti5... . 53-68.
151 . m ;; _ Que]ques des relatives ii la periodisation ! !'evolution de l civilisation de i . - Dacia,N.S.I.
Bucurest i. 195.7_ . 62, . 11.
152 . m ;; . Stadiu! cercetarilor despre vi a1a il

qin faza ]itiu culturii i.- SCIV, YI, 1-2.


cure;;ti, 1952, . 24.
153 . m ;; . 5id;i ... SCIY. . 13.1-4; .
, . . , . 47
.,
. 33, 34.
154 . .

- ... ,

]62

k . Pravek Zeme Ce5ke.- D il. 1. Praha,


. 33.
156. .. . .. .
i ... , . 141.
157 . . . . .
.

S t
72.

. . .
133 . . r s h n

155 .

1926,

. 176,279 .

,58

- . . .
1960-1961 . .

159
I<
.,
.

16 . D m i t r 5 . $til Traian.- SCIY. .


N: 1-2, . 55 ., . 1, 11, 111,7,9.
161 S. L 1 d. J. II r t. 5ult. vol.l. Lond, 1962, II. 1-5.
162 Istoi a Romlnici, 1. Bucure;; ti, . 37~44.

I<

'!
I< bl
.

G. 1. G r g i .- Kulturgruppen ... - L'Euope la


. 52 ., . X-XIV.
164 . D u m i t r s . Contribu1ii' ! originii
culturii ti.- SCIY, 1957, N 1-4, . 53-73.
165 J. F i 1 i .
Pravek Ceskoslovenska. Praha, 1948,
. 115, 128-133.
163

fin ...

l ' . . .
' .-
XII ., _ 1. ., 1905, . 174-225.
2 . . , . . .
.- , . 119.
.- ., 1940.
.
3 . . , . . i ,
. . . i . ., 1962.
4 .
.
. . .- , . 67. .-.,
1957, . 94-96.
r. . . .
jj<I .- , . 7. '
., 1957, . 32-35. PI:lC. 2.
6 . .:
, . YIII. . 1960; , . IX. ., 1960; . . . . 196];
, N2 42. . 1954; , N2 61. . 1958, .

7 . . r . i BiK.
"i iCTOpi"i YKpa'iHCbKo"i , . 73--'84.
8 . . .
.
, . 4. ., 1955, . 126-128.
9 . . i ii
i i"i i . 1927.- i
i'!-i . i. 1929,
. 103-140.
10 . . 138. . I, 5,6; I. 2.
11 . . .
1960 . .- , . 8. ., ; 1959,
. 13-21. . 2, 4-6.
12 . 1. i . il . . [
i.- , . . ., 1961, . 46-55.
13 . . .
. - XIlI , , 1,
. 108-117; . J<.- ! XIlI
, . 1, . 141-142, . 14.
14 . . . ... , . 128.
15 . .
, .
.
i -

. ' . . . i ... ,
.

22

.
. .

16 .

.- , . 9. ., 1960, .
.

10-20.

17 . . . ~ ... .

18 . . . i

BiK.

73

20.

1& . . .
' . - . . 3. . 1954. . 95-98. ,
20 . ,
.
' .- . N2 60. ., 1959. . 39.64 ,.
. 14.3; 17.8.
21 . . .
, . - . N2 60. . 1959.
' . 106. 262. 263. . 22. 16, 17 ,
,
22 .
. . .
.
i -

, . . .

. i ....

i . 22-38.
I
23 . .

.
, . . - , . IX . . 1960. . 5-13. . 5,
,

. . .

24

ICTp. 32

6.
....

25 .

. .
; .
1958 .
26 . G i rn u t s. Notes the Chronology and
si ! the Pit-grave culture.- L'Europe la fin ... , . 193-

200.

27. . . .
~ . - L'Europe l fin de I'age de pierres.

,1

)1.

1961.

28

. .

165

.- . .,

... ,

49 . .

, . 194 .. . 8 ().
.

32 . .

.- , ., 1964,
N2 2, . 186-199.
, . 197 .
34 G. 1. G g i . KuIturgruppen der Jungstein-und

~e

Kupferzeit i der Thrazien (Siidbu]garien).'L'Europe ' fin ... , . 65-71, . X-XIY.


,
35 . r i u. Une ivilisti neolithique recemrnent
qecou.verte ,I(oumanie.- .La ci,vi,lisati-onde Hamangia ...
Bucare,st. 1955.
36 F. m . Die Bandkerarnik in Ugrn.- ArchaeoIpgia ugi, Y-YI. Budapest, 1929. . 18-39.
1
37 J. N u s t u n . Pravek Ceskoslovenska.
Praha,
~960. . 96-103.
:
38 . v n s. The
Palase 01 Minos at sss, . 1.
l,ondon. 1921, . 32-35.
. . . .
-, 1960. , .:

. .

, . . 1957, N2 1. . 25-45.
40 . . . .

.- , N2 35, ., 1953, . 10-62. . IX; ;


. . .
.-
, . 11. . 1964, . 55-66.

28-

. ...
. ...

3, 13; 4.
51 . . i i

i i'j .- -'
i,

IY.

.,

1931,

ii . - , .

175-176, . XYI;
VI. . , 1956, . 163-171.

52 .
. . i
' i 1949 .- , .
. 172-178.
03 . G r d \v s k i. Zagadnienie kultury

i
.. 1956,

YI.

cerarniki grzebykowej w Polsce.- \Viadorno?ci archeologizcne, t. /4.


\Varsza\va, 1958. cfP. 287-310.
u C~CTp. 306-309.

54 . . .
.- . . 1958. N2 3, . 31-45.
5 . . . .
. - , . lIl. .- ., 1950.
66 . .
.

(--)

: Congressus Internationalis Fenno - Ugristarurn


dabestini habitus 20-24, IX, 1960. Budape,st. 1962, . 405-

411.

. .

"

,
lI. . 1964,

48- 54.

58. . .
.- , . 51. .- ., 1953, . 74-81;
. '
- .- , N2 79. .,

1960, . 239-280; .
- .- . . , 1962, N2 2, . -97-111.
5~ ,

, ' .
. . .

. . .
60 . .
.
,

.-
, N2 20. .. 1955, . 16-38; . 1. 1-5;

1-7: YlI, 1-5;

III,

61

39

50

51

i m u t s, Notes ... , . 193.

31

48 .: . .
. I>I. ., 1969, . 37-45, . 6.
'

29 . G
30

1962, N2 4,

36.

. . . (. . .
- .- ,
.
XXXI.
.- ., 1950, . 144-180). , .

.f) ,
. (. . -

41 . . .

.
. . YII. , 1956, . 56, 3; 61, 3,4.
42 . . 1957.

. i 1947.- , . IY. .. 1952;


.
. 1947 .
, . . 1947/5).
.
.

. .

1.

t .
. , . , N2 3.
63
. . 1963, .
.
,
64 . . 'ii . .
1933, . 59, . 11; . 75, . 37, 38; . 71, . 30-31;
. 107, . 86-87; - . 71, . 31!III;

. .
-, 1955, , . 12, N2 364.
47 " . . ,

. i . - i, . IX. ' ., 1954,


. 119-132_
65 ( ) -

62 . .

4 . . . .
.,

-1962,

, 32 . . 14.
44 . . .

~: .- . .,

1957, N2 1,

25-45.

4
. .
Il ,

46 . .

11*

18,

90,

III;

. .

.'

163

. (. . ~ .
-.- , . 11. ., 1961, . 2026) .: . . .
(II , . .). ., 1960,
. 38, . 9 ( .
;

ii

).

XXIV

93

. ii ,

, N~ XXI; ,
N~ XXIV, , , N~ VIII I
( ), . 18-19,59-61,68-73,75-76 .
68

i ... , .

114-118,

ii

IX.

69 . . . i I, . I.
I, 1928, . 18, . XXXIX; ~

.
.

70 .

... ,

43-54.
71

. .

73

. .

. .. .

72 . . .
. , 1963, . 27 .

(
).- , .4. ., 1955, . 147-151.

74 . . . . .
.

. ., 1960, N~ 2, . 103-114; . . .

.- ,

, 11. , 1961, . 39-72; . .

.-

, . . ,

1961,

73-98.

75 . . .

.
I . ., 1963;
. N. h i n i s hv i 1 i. TI1e iterti bet\\'een
the Caucasian (<<Kura-araxes)and the NeaT East cultures r
the ihird millenium . . Tbilisi, 1964,
TepaT~p.

. .

.
.

20.
77

.. . ,

. . .

i
. 66-69.
. .
'i

i.- , . 11. ., 1949; 1946 .


.
80

1946.

.
81

82 . .
-, .

83

. . ,

or

20-26.
. 1. i . i ij -

I i i ii.
, . ., N~ 24.
84 . . .
-,.

. 32-37.

. . .
.- ,
.Il.
1(., 1961,

20-26;

85 . .
ke . (
1946 .). , . ., N2 2155, 1946/6;

. . . i i
i i,

1946; , . ., N2 488, 1946/6.

.
. 8 6 : . i ii
I , . 114-118, . IX, 111-124.
87

i.

",

. i
'l'.

11

. , . III,

ii

22-24 .
88 , . 138, . IX, 5, 6; XI,2.
89. . . ... ,.20 .

' t4

31.

. .

1946.) ...
94

84-86,

ii

56.

95 . . . .i i '
CiBepcbKoMY ii 1948 .- , . IV. ., 1952,
. 158-161, . 1;
.
96 .
.
.
...
97 . . 1952 . 1953 .
~ .
9

. . . -.

. .- ., 1953, . 26, .
99 . . . ()
.- , N~ 2, 84. ., 1961, . 70
., . 18, 9.
100 .
. ii
,
. 19-23.
101 . . .
.- . XXIlI. .- ., 1955, . 16-37.
102 .
. ii
,

. 31.
, . 19, 68-70, . 29.
104 , . 18, 19, . 27, 28, 29.
105 , . 18. . 90, . III.
106 . .
.
... , . 9, 1.
107 . .
ii
,
. 54, 55, 59-61 ( ,

19, 71-73,

103

), 65, 66 ( ,
).
108 , . , 411 ( ).

(,
),

G i m t s. Notes ... , . 193 .,


. 199.

f"

1947


78

19, 71-73,

Ul . . IrpiHbcbKa
i ~.- , . II. ., 1949, , 243-252. .
92 . .
. (
,1946) ... , . . . i
ii i ...

. 66 .. . .i.
67

90 .

109

. . . .. , . 267, . 16, 18.


.
.
... ,

110 .

10-20.
111

, . 19-20.
.
. .- , N2 79. .- ., 1960, . 176-,-187.
112 . .

113 . . .

i i '

.. . , . . .
.- , N2 XXIX. ., 1959,
. 159-161.
114

. .

.- ,
. 33, 34.

N2 100. ., 1961,

110

.,

115 . . .

.- . ., 1967, N2 ], . 228-233.
116 . .
. .
. ., 1941, N~ 1, . 155-160, . 1; . . 0 . ... ( ).
117 . . . j
i i'i i.- i, . 111. .,
1950, . 121-122. ,
, .
118 . .
.

... ,
. 1] .
.
119 .

1960 .- , . 12. ., 1962, . 13-17,


. 2, 3.
: . 2,8-10.
120 .
. .
..
, . 16 . , -

. YCCP~

,
( . 19-20).
121 , . 3, 1, 2; . . ,
. . i , . .
. i , . Y-YII.
122 .

150

J\'[

,,

. . ,

. 1. . iui , J , , '
. i i.- . . l . . 1960. . 166-175, . 4.
1,2 . 1. i i . imt ;
. .- , . . . 1961. . 64-74, JL 1, :
1.

, . .

.
123 . . . -

. 151

164 . . . . '

35. 1.

, . 109-161.
. . 80-109.
, . 80 ., . 53, ; 61, , 4.
, . 52-80.
, . 75 . . 45-47.
. . 76 .
. . 46, 2 (
) 44. . 4 (

106 . :. . .
.- . N2 78. . 1960. . 10-168.
107 . . . . u . Po~
... .. 63, . 5; . . .

. -

5 .. ., 1962. . 32-49,
168 . . 1952- . 1953 .

~ .

1 9 . .
.. . . 13-21 .

. . .
... , . 94-96.

... , . 95-98.
164 . .
166 .
166 .

n i .
.

1961,

141 . . . .- ,
N2 78. . 1960, . 169-268, rpYllne II,
. 221 ., N22 N2 3 - .. 227-230.
. 22. , 2, 16.
142 . . .

...

114

.: . 1. ii . . . .
i ... . .
. . . n i . . . .
i , . 206-246.
140 .
.
ii
,
. 68-70. . 27, . XII1.
14.6.. .. . i,

ctp.106-1l7.
147 . .
. 18. . LIIl. . 90.
148 . . i
. .

ii

, . . ,
. i i

i'j

ui"i

1957

. 1957/10 , N2 3909.
149 . . .
ry . . . 1954/9,
.

.:

95.

. .

1960 .- . . 12. . . 14; . .


.

167 . . 'i i
176-179.
168 . . i . . . ,

.
. . .- . , Yll.
, 1956. 220-227.
148 . . . -

'l

. . . i . TPOjUbKOfO.- . . !.
. . , 1960,.. . 141-163. .
162 . .. . . ui.;
. ...
--2!.8 ; . . .

11 .
138 .

161

HbO'j ii.- , .
3-11.
140 . . 11 .

160 .'oI Q . .
, . 1957 .

1~ . .

. . .

131 . . . ... , . 77,


. 45. 47.
.
132 , . 25-39, 39-52.
133 . . 52 .
134 , . 3.9-80. . 24. 1.
136 . . 202 .
136 S. Lloid. J. Mellaart. Beycesu1tan. Ld. 1962,
. 116 ., . 16-19; 22-25; 27-39; 43-45.
. . 1963 . . .
1964-1965 . l\ ,
'!

16

1954 . , .

).

'!

.- ,.
. XXXYII. .- ., 1951, . 97-105. . 33' 34'

125
126
127
128
129
130

24, 2

. .

' .
. , YII. , 1959, . 178-193.
1"4 , . 161-178.

. .

II.

. .

. i

...
169 .
170
171 . .
.. . . 19.

. . .
~
.'! .

172

.
paCKOnKI\X 1962 . . .
. . . HaY'IHOM .
174 1955 . . .

173

.
, .

.
.
.

. . .
.

176
. .

. .

j . . . .

. i

...

176 .

16. 17.
177

.. . .

267,

22.

.",\ .: . .

. .
. . , N2 3. ., 1967.
178 . . .
.- . . XLYl. .- . , 1952,
. 48-53, . 10. 1.
179 . G r s n i . tski i stepski uticaji u Djm

Podunavlu prelazu iz litskg u metalnog doba.- Gl s ik


zemaljskog muzej a u Sarajevu, N. S., Sv. XY-XYI. Sarajevo.
1961, . 5-26, . 1.

165

180 . . ..- , N2 60.
., 1959, . 267, . 22, 16, 17.
181 . . .
(1951-1953 .).- , N2 60. .,
1959, . 72, . 14, 3; 17, 8.
182 . . . .
, 1914, . 1.
183 . . . ... , . 121.
184 . . .
, . , 1902/. 100-101,
- N2 48478.
186 . . . '!
, . , 1903/14 . 105 .
-.
186 . ~!Topa 1947 .

187

. 1.

1 i ,
i ,
. i i
1960,. 100-102,

. J

.
.
.
190 . .

.
/i.- . N210. .- ., 1949, . 9; 31 ();
. 19, 10, 11. ,
,
. .
.,
,
. -
( 11).
191
L. D u m i t r s . Originea ;;i evo1ulia culturii
Cucuteni - Tripolie (.- SCIV, XVI, N 2. Bucure,s ti , 1963,
. 287 ( / l
). .: D u m i t r s . Originea ... - SCIV, IV, N 1. . 73; . Originea ... SCIV. XIY, N 2, . 54.
192 . .
. ... , . 54 .;
V.L. D u m i t r s , Originea ...
193 .
. . i
I ...
. XXXIX.
194 . . . _ .. ,
. III, 1,3, 6; VIII, 1.
19 6 . . . .
1950-1951.- -
, . 1.- , N2 62. ., 1958, . 348-416;
. 384-386, . 27.
196 . . . i
.- , . l. ., 1952, . 78-88.
197 1955 . . .

v.

1962-1963

. . . .

I<
. ,
.

)99

L . D u m i t r s . Originea ... ; . . .

.. .
2 00 .

L. D u m i t r
303-304.

201 . .

... , .
202 .

Originea ... -SCIV, XIV, N 2,

. . -

186

., .

5.

.
;JJ 1952 .,
. 56. ., 1954, . 104-1\0.
203 . L. D u m i t r s u. Originea ... - SCIV, XIV, N 1,

,166

24 . . . : .-
.- ,
. 2. ., 1953, . 81, 83.
206 1950-1952 .
.
206 . . 3BiT ii
i ... , . 120 .
207
1927-1932 .
208 . . 19i4-1945 .;
.
209
1927-1932 .
210

198

i i ,

_
. ,
.
1.
_ _ . i
. )}.- , . VIII. .,
. 79, 11.
188
1939 .
1948 .
189 . .
.

- ... , . 35, , ; . . .
() , . 13, 11, 13;

17, 1

. 73; Originea ... - SCIV, IV, N 2, . 305.


1

211 .

. .
Ii
i , . 243--251.
212 . . . -
... ; .
. - ,
. 4. ., 1955, ctp.126-128.
.

213

. . ' . -

, . 14 .
214 . . .
... , . .81-83.
215 i ii i 1925 .
., 1926, . 104, . XXIV.
216 . . - . .
... , . 16, 126-128.
217 . .
. 3BiT i
Hi i ... , . 138.
218 . . .
... , . 14.
219 . . .

...

22.0 . . .

1956

. .- , .

14.
221 .

8.

.,

1959,

... ,

10-20.

2 22
. . . .
.
. 30-
. ., 1964.
223 . j w s k i. Figura1na plastykacykladzka. Ge-

neza i rozw6j form.- Archiwum To\varzystwa Naukowego


we Lwowie; Dz. 1. t. VI, z. 3. Lw6w, 1935.
224 3 . D u m i t r s . -5antierul ... SCIV, , 1-2, . L. D m i t r esc . Halii;; e;;ti .,
. III . 36.
225
-,
-

. . . , . 219-223. ,

'


.
226 . . , . . n i
, . .
.
i ... ,
. 39--46; 81--97 .
227 -
, .: . . .
III . .- . .,
1961, N2 3, . 14-33; r . III
. . ( ).- . ., 1965,
N2 2, . 47-56.
228 . .
. . .
.
229 . .
.
-

'

p-Hi ... , . 172.

'

233 .

. ,

N2 35.

234 .

s 3. Descoperiri arheo10gice in raionu1 Piatra


. Bucure,sti, 1959. . 723; . .

. ,si ..

.- Dacia, IV. N. S . Bucure,sti. 1960. . 89-106.
23& 1. . ' i'i
i.- i. . II. . 1929. . 192-220;
. i i! i
'i il . i.- BceYKpa'iHcbKoro i
KOMiTeTY. . 1, . 1930, . 159-178.

( .

Neam1,

.).
236

]960-1961

IJ .

23 7 . . .
238 . . .

. . i 0i ....

39-46. 81-97.
239 i!

. . .

240 . . . . .

226 .

167. ,

N2 1.

256 t' . . . r .
; : . i. i.
. IX . " 1954. . 11 3, . 7; 8.
257 . . .
. .
i . . . . i ....
. 157-167.
258 .
.
. ... ,
. 165 .
29 .
G i u t s. Notes the Chronology ....

,
.

255 . .
5;,

1956 . , .

19 56/1.
230 VIII , . IV, ,
. 241, . IXXVIII-IXXX.
231 . . .
.- I . ., 1899, . 736-812.
232 . . . i
i

2674,

]93.
260 .

. n .
.

u . 1959.
261 . . .
.- ,
. 1. . 1962. . 16-63. . 56.
262
.

.
. .: 6. . . '
. -i.- . . IX.
., ]960 . 14 . . 4. 8; . . 3 .
i
. .- . IX. . 39. . . 15.2.3. . . . l
ii.- . . , . 1961. . 3 . . II.
1-3; , 9, 10.
263 . . .

.- . . 93. ..
1963.
. 38-47; . .- .

241 . . . .... . 32 .

. 1963, N2 2. . ]2-37.

- (. 32).

ceB~y .
2
. . . iil .

243 . . .
.- . . XVI. .-
]947, . 34-51.
244 . .
- .
.- .
.
16.
.- . 1947. . 22-33. . 7. 1--':3. 22. 24.
.
24 . . . . . i . . . , . i ...
246 . . . . . .

i. . . .,

242 . d! w s k i. Mogily w Jackowicy.- Swiatowit.


Vl. Warszawa. ]905. . 8-30; . j w s k i. charakterze starzych kurhan6w grupy jacko\vickiej.- Swiatowit. VI.
Warszawa. . 47-57, . 45-49.

..

]953 .

.
. . . .

N2 2]35,

1953/4; . .

...
247 . . . i i

. i
.

248 . .

.
.
.

]950 .- . . Vl. .. ]956. . 85-89.

],2.
.

157-159;
46-55

. . . i 0 . i ... .
. 1. i . ' ... ,
.


. . . .: . .
. 1935 .
. . 1937. N2 4. . 93-132.
200 . . .
249

.- . .
,

, . .
{)
. 3. 8-10.
2.1

,
.

47-79.

'

2.3

. . 159-167.
. . 167.
~4 . . 159. . 44.
252

1962. . 32-49;

. . , . .

5.

n i ....

1951, . 218-225, . 1.3.

260 . .

La statue-menhir de Hamangia.- Dacia.


Bucure,sti. 1925. . 422-429. . 1,2.
.

266 . . .
.- . . 1952. N22, . 143-148.

3, 4.

ii u s 1 r. Die Fe1szeichnungen der Kamennaja


Mogila bei lit\ und mega\itische Einflusse i SUdus- .
sland.- \Vissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther Universitiit. ll - \Vittg, . 497-518. . 5.
268 . . . iil ....
. 3-4.
267 .

269 . . . i-i
.
i YKpa'iHcbKOl . . 1. ., 1971. . 258-263.
270 . .
1897, . 1900, . 2-11 (). . 1~17 (
); 1898, ., 1901, . 33-41 (. -

).
271 . .

n .
.- . ..
1964. N2 1,
. 26-43; . . , . .
.
III
. .- . . 1963, N23, . 10-24; . .
p 3 .
- (
). . 1962.
272 . .
.
- .- . . 1963, N2 3.
. 157-168; . . . . .
. , III
.
.- .
..
1963. N2 3, . 10-34;
. . .
.- .

167

. 1964. N.! 3. . 21-36; . . .


-_- . . 93. . 1963. .
27~ . . . .
1961
. . .
.- . IV. ]937. . 93-132.
274 .
i s t r. . S t k 1 i s. .

3-14.

.
. . ]963;

v i 1 n h.
The Excavations at Beth-Berkch (Khirbet et Kerak). ]9441945.- Israel Explorat. J.1I.1952.cTp. 116J\.;. . rn . Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Broze
Age.- . St., IIl. 1958.
270 .
ii u s 1 r. Die Felszeichnungen der Karnennaja
Mogil'l .... . 497-518. . 5.
27.6 . .

. iiI

1; 3.

9 . . 'i
i
.- , . II. ., 1949; ]946 . Jl
.
10 . . ,
. . i 0 . . . - , i ... ,

22

11 .

.
i

279 .

. . . 5; ii
. 5.
280 . . . . . 4, 5; . .

chnungen.

u s 1 r. Die Felszei Ji .

281 . . .
. . 3. 4.
282 . . . .
. 1964. . 316; .
6. ; . r z n .
Die alteste Geschichte ... , . 172.
283-284 .
. . Ji ... ,
. 164 ( KypraH . ).


. . . .
. - -
~Ma - . ,
1964, . 16-19.
280 . G r
Podunavlju ...

s n

i . Pontski i stepski uticaji u Donjern

...

- ;
.
, . 12. 1\., ]962, . ]5, . 3; . . , . . j{ , . . . i ...
17 . .
. ...
18 . . 'i

i .- .
.
II, ., 1945,
. 180-189.

. .
.


; . . .

.-

20 . .
. i YKpa'iHcbKOl
, . 1. ., ]971, . 258-263.
21 . . . - 1
li

. .
, .

. .
1954 . 1956 . . . .

]956 . , . . 2677,
195611.
6

. .

. ., ]901, . III,
. ]49; . . .
. -

-
. ,

]960,

59-76,

5, 1, 2.

7 . .

i ui
pOBi 1929-1930.
.
.
8 .

1. i . i iI OCTPOBi

i i ii, ]928.
, . l. NQ 24.
.

168

(.

]67-168

).

III

IX. ., 1960, . 5-13.


2 . . , . . i , . . . i ... .
1962, . 22, 34.
3 .
. . .- 1897 ., ., 1900,
1898. . , 1901.
4 . .
.
]960 . .- , . 8. ., 1959,
14

.- , NQ 9]. ., ]960, . 46-52, . XLVIIXLVIII. ,

XIII

, . 1, . ]4]-]42, .14.
19 . 1. i . .
i .- . . ., 196], . 46-55.


1 . .

... ,

.
14 . . r . 'i ...
15 ; . . r . 'i

KopiBlii.-

16

278 V.. . . . 2; 5; . .
ii'i . . ]; 3.

ii'j

12 . . . .
, . IX. ., ]954, . ]]9-132.
13 . . 1952 . ]953 .

277

5-13.

22 . . . . .
.
23 . . . -
.- , Ng ]00. ., ]961.
24 . .
.

.- . ., 1963, NQ 3,
157-168.
20 . i s t . . S t k ] i s, . v i I n h.
The Excavations at Beth-Berkh (irbet l Kerak), ]944-1945.---'
Israel explorat. Jouna l, II, ]952, . 116.
.

26 . . ,
. .
.- . .,

1960, NQ],


. ]4-35,

2; 4.
27 . . .
28 .

. - - ,
. 26 .
29 . . .
.
. , 196], . 3972, . 67-68, i III ()

.,

Ng 2, ]958,

,
, ,
.
, '

.
. . .
. . 99-102.
30 . .
.
.- , . 11.
, 196], . 57-67; .
.- . ., ]965. NQ 3, . 5-13.
310. . . . .
i ,
. . . JIi ....

. 168 . . . ii,
. 1. , ... , . 207-208.
32 1. . i n i . ii
i (:, , )
IIMK , . 2. ., 1937, . 97-119,
. 113, . . 116 ( 50%

, ).
33 . . .
... , .
34 .

51. ' .
, , N2 12, ., . 14.
35 ,

.
36 J.

n d r i ;, s . Des survivances paleolothiques


dans le rnillieu neolithique de l Dacie.- Bulletin de 1'Academie
Roumaine.-' Section historique, , Bucure:;ti, 1929; J. N s "
t . Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rurniinien.22 Bericht der Rrnish-grnish Kommission. 1i,
1932, . 45; .
D u m i t r s . Les figurines pierre
trouvees SaJcuta et Fedeleseni (Rournanie) et le rnrn
entre L'Efypte et la Bas;Danube pendant l periode eneolithique.- Instros, 1. Bucure;;ti, 1934.
37 . . .
.- l(l(, . XLVI. ., 1952,
.48-53.
38 . s . La tombe de si (
gea).- Dacia, VIl-VlII. Bucure;;ti, 1941, . 85-91 .
39 . . . Q ... , . 53.
40 D. r i u. Soomorphic Sceptere discovered in the
Peoples Republic ! Bulgaria and its cuJtural and chronoJogical
position.- Dacia, N. S. VI. Bucuresii, 1962, . 395-409.

. ...
r 5 n i . Ponstki i stepski uticaji Djm
i Balkanu prelazu iz neolitskog rnetalno

G
PodunavIlju
doba.- Clasnik, XV-XVI. Saraevo, 1961,
43

. .

. 5-26.
.. ;,

10, 1 , .
44 D.
R 5 t t i. Steinkupferzeitliche PJastik aus einem
Wohnhugel bei Bucarest.- JPEK; 12. li, 1938, . 29-50.
4 . . .
, . ,
1963, . 151, . 13.
46 . G r 5 n i . Pontski i stepski ...
47 D. s . La tornbe ...

48J. Andrie;;escu,

49

15-16.

1955 .. . .
. .
6 J . G 1 J u s et . r v t h. peupJe cavalier
prescythique Hongrie.- Dissertationes Pannonicae, Ser. II,

9. Budapest, 19, Pl. LXXV. 2.


7 . 51. 1\1 . ... , 15-16.

51.

.- , . 11. ., 1951, .
66 1897 ., . 2 ., . 19.

20-26.

6,

. . .
.- I 1899 ., . 1. ., 1901, . 736-

812.
. . . J, . -

68

.- . .,

1963, Ng 1, . 135-151.
.
J; r g . La prehistoire, t. IlI. Paris. 1927, . 51.

69

70

ii

71-73, . 3 1, . XIV, 118.


71 S t. v s. Cimitirul eneolitic Decia u$uIi.
PubJica1iiele lnstitutului de studii clasice, 3, Anuarul, 1928.
. 1. Cluj. 1932, . 89-101.
.
1940 .
. . . ...

72
73
74

7~ ; .

(11 . .). ., 1960.


. 38, . 9.
76 .
.
iiJ1
,
. IV, . 118.
77 51. .

...

78 . . , . . .
, . 7, . .10. 4; 34, 3.

. . 1914 .

79

1926 . ;
.
80 .
.
.

... ,
. . . ..,
.39-72.
81 . . . .
i.- , IX. ., 1954, . 106-117.
.

82 . .

1952 . . .

. .
83 . . . . i ...

1953

CentraJe,

04 . 51. . ,
.- , . 105. .,

. .

84 ,

. ,
1966, . 93-95.

3, 7, 8, 14.

. .

KOTO~OO

63 . .
, . . .
(
1962-1963 .).- -

t. 1. Budapest, 1897.

65

. . ...
61 . G r 5 n i . Pontski i stepski ...
62 . de Z i h . Voyages Caucase et Asie

1965,

63

1967, N2 1,228-233,

, . 6. ., 1931.
64 .
. ii . .,
1933, . 29-34, . lIl; XIV.

J. Nestor,V. Dumit-

. .

. . .

62

.- . .,

80%,
. .

42 .

;;

14.

4l . .

6U . r z n . Die iilteste Geschichte Vbrderasiens und


Indiens, Prag, 1943. .
61 D.
V 1 d. ry. D m i t r s ), . D m i t r s . ;, t i. Monografia arheoJogica.
re;;ti, 1954, . 261.

58
. . .
59 . . .
.-
,
, N2 3. ., 1967.

1897 . . 2 .;

. .

. .- , N2 34. . 1914,
. 50-78, . 29.
86 . .
. i i
. -.- i, . XXI. ., 1968,
. 117-125.
87 . . , . . .
. fI.
, . 115. ., 1969, . 45-49 .

88 . . n i , . . .
i i ii.-
i, . XXIV. ., 1970 . 112-118. . 3, 1, 2.
89 . .

90 .

. 'i .....

180-190.
.

5-13.
91 . 1.

I{

. ii

... ,

. i i.- , . IX. ., 1960; . 1. i i .


i . .- . . .
., 1961.
92 .
.
, .
.
,
. . i . . .-
, 6. , 1970.

169

93 . . . . .
.
.-
. 6. . 1970.
. 9 . . 3.
94 . . . .
.
95 . . i . . . .
i i ... . 3, 1, 2.
96 50- .
.
9'( . . . . .
i .
.
.
'1. i ...
. 22-38, . I-IV.
98 . . '1.
.- . . 123. . 1970, . 56-68;

99 . .
.
. . 1970. . 205 . .51

CTfc'

246.
10D. Vlad. (. L. Dumitrescu) . Hiibii;;e;;ti ....
435-441, . 41.2; . CXXIV. 2. 3, . 42.

IV

1 . . . .
.- ., 1962. . 65 .
2 . . . .
- . .. 1962, . 148. 219

3 S h - G i m r . Les ld-uris.

mes archeologiques. Paris. 1961; G. D v t . Origini indoeuropee. Firienze. 1962.


4 R. i t t i n i.
Urgeschichte des ostereichisches Raumes.
.Wien. 1954.
.
R d r s . Tiirkische Lautgesetze.- ZDMG.
Bd. 57. 1903.
6 . . - .
.- . . 1967.
. 32 1-373; .
.- . . 1968. . 304-355.
7 . i .

il i'i - . i. . .
. 1948. . 3-43; . . . .
. 37-- .

8 . : .
. . . 1952.
". . .
.
. . 4. . 1955. . 126-128. .
G i m u t s.
The Id-us Archological Problerns.- Amerikan Antropologist. 65. Philadelphia. 1965. . 815-835.
10 . .
.

.- .
.
16.
.- ., 1947.
..
11 . R s k . Uber die Herkunft der kupfernen k.
Axthacken. Hammeriixte ud iclhk v ugish
typus.- zlmk, lI. 1. KoJozsvar, ' 1942. . 59-68;
. . G r S n i . Schaft Lochiixte aus Kupfer i den
serbischen us. 34. BdR GK. Frankfurt, . 61-76;
. . . . .
. ., 1963, N2 1. . 135-151.
12 . . .
i . ., 1966.
13 N. V 1 s s . lg 01 the neoJithic i Transylvania
in the light ! the iirtaria settJements stratigraphy . - Dacia,
NS, VII. 1963, Bucure;;ti, . 485-494.
14 . r z n .
Die iilteste Geschihte Vdsis und
lndiens. Prag. 1943. . 67.

. . . 1-7.., 1957. . 31 .
16 .
r z n . Die iilteste Geschihte.... . 121;
. , 15

.
.

170

N2 2.

. .
. . - 1952. . 27.
17 . .

.
.- , . 11 , . 1961. . 20-26, (\

18 .

. .
. . 1959. . 107.
19 .
G r d n h i J d. The minoan influence ! the
danubian bronze age (Separatum), . 1-44.
20 . r z n . Die iilteste Geschichte .... . 121-161.
21

,
.
2,3 . .

1965. . 31 .
24 .
. 143-147.
22

. 68. 103.
. 13. 68. 85 .
. . .,

.- . .

1963,

25 . .
.
. , 1946. . 43 .
26 . .

. .

1960,

101.

27, .

.
jYCCKOfO . . 1. . 1910-1914. . 288-289.
2 . . - .
.... . 359.
29 . . . . . 224 .;
. .
.
.- ,
. Ng 3. . 1967.
, . r z n . Die alteste Geschichte ... .
31 . .
. J"I.. . i .
icTopi'i i
i'j .- i. . 2. ., 1972.
32
. .: . .
,
. - . .. 1967, Ng 1, . 228 .
. 3. 7. 8. 14 .
33 G. F. S 11 f r. Stratigraphie et chrono-

logie de1 Asie Occidentale. Logdon. 1948. Pl. 266/8.


34 G.
S h f r Statigraphte ... PI, 82/17;
PI. 265/5 etc.
35 . .
v n s. The Palace of Minos at Knossos, l.
London. 1924, . 42. 292. . 42. 764.
36 N. . j r v. vestiges in the Near East !
the Second Millenary.- Acta itli. XI. 1933. . 140217.
37 .
r z n . Die iiJteste Geschichte .... _ 132.
38 .

.- , .
39

39.

.- .

1951,

127-131.

.
i . .
i, . . . 1951. . 183-191; . . .

~- . . 1948. N2 10. . 143-160.
41 J. n . Die PeceJer. kultur.- . . Buda40 .

1.

pest, 1956.
42 . r z n . Die iilteste Geschichte ...
43 .
. ' .
. , 1.
44 , . 1, 1.

1961,

46 . . 1952 .
(<<).
46 . .
. .- ., 1938. . 402 .
47, . .
.

. - . ., 1960, Ng 2, . 89-102.
48 . . . . .
i II i
i
i.- . . VI. . 1956. . 134 .
491. u 1 . sumer kultur.- Universum. NH, ]967.
Budapest, . 78-86.
60 . . . .

.- .,

1964.

. 372.

bl . .
. ;l
.- . ., 1959, N~ 3, . 3-18.
52 . . . , . 8 .
63 , . 9 .
64 ' , . 10, 177 ., . 1.
55 . Hrosny. Die iilteste Geschichte ... . 67.
56 . .
- .
... , . 365; .
... , . 342.
57 . . Jr. - .

...

68 . .

88 .

... , . 361.
89 , . 333--334.
90 , . 330.
91 . .


.- ,.N2 5. ., 1961, . 16.
92 . . .
... ,
. 9-10.
93 .
.

- .
.-

, . .- ., 1931 (

90 W. r 1 i n g . Zum (<Vgihish.- Linguistique balcanique, , 2. , 1962, . 33.

).

.... .

rr

69 . . . i i
ill'j i.- i, . II1. ., 1950.
. 130-131; . , . 177. 179.
. 1.
<>0 . iVi. . Jl - .
... , . 334.
61 . . . . . 1953,
. 520, 538, 604, 639 .; 1. . i i .
i . ., 1952, . 13-17.
62 . . . , . 43.

~3 . . - .
te-lO ... , . 365.
6~ . . ... , . 394; . . ... , . II, . 51-

96 . .
97, . .

. .

98 , . 12 ., . 1.
99 . . . ... , .

100 .

.
. 254. .
101 . .

103 . .

... ,

31-34.
76

, .

34.

77 > -

1950 . ,
.
78 . .
. ....
. 252 .
79 . . . , . 223 .
, . 224 .
1 . r . .
, 1960, . 109, 152.
82 .
.
... , .

11,

354.

3 . . .... . 105.
84 h. d cz k. La colonie industrielle de Koszy-

lowce. Leopol.
5 . . . , . 24 .,
3, 11; 33, rr1; 32. 1V-V; 41 .
86 D. . G r r d n d D t . The stone age of Mount
Carmel. Oxford, 1937; F. u v i 1 1 t . ' vtis
in the Mugharet ! Kebarah.- SRAI, 62, London, 1932.
87 . .
. , . 162,
. 132.

.- 1966. . 1968, . 194 .


104 . d r s . Tiirkische Lautgezetrz.- ZDMG.

Bd. 57,

1403.
105 . . - .

...
, .

. kes-

74

27.

- .
.... . 350.
102 , . 341.

107 D. .
108 . .

76 .

176

2.

106

. ,

. .... .

.- N2 2. ., 1957. . 8.
66 . . - .
... , . 342.
67 , . 368.
68 . . .
- . , N2 38. .- .. 1953.
. 2.
69 . . . , . 130,
. 130.
70 1. f 0 n s t d. Dmks oldtid, 1. StenaJderen.
K0enhavn, 1938. . 29. 32, . 6, 9.
71 .
z n . Die iilteste Geschichte ... , . 57.
72 . .
... , . II. . 416. . hohu - .
(. ~. ).
7 .. . . .- 1966.
., 1968, . 241 .

361.

1.

., .

52. '
65

- .

340, 342

r r d and Date. The Stone of Mount Carmel ...


. i i ... , cp.1l9'
., . 2, 3; . , . 24 .,
. 3, II, 34. , 33, 1V-Y. 45.
109 1. .
i i . i i
.- i i 'i, 1. ., 1949, . 18;
. ,. . , . 586.
110 R. V u f . Prehistoire de l' Afrigne, 1. Paris, 1955.

. .

.- , N2 2. ., 1957, . 3-18;
. . . 1955
( . ).
2 , . 18.

J. k n . Substratteorie und Urheimat der 1ndogermanen.- Mitteilungen der th!gish Gesellschart


i Wien. Bd. 66, Wien, 1936. . 69 .; . . . (
).- . N2 1. ., 1955; r . -
.- , N2 26.
., 1955, . 19-31; . . . -
. " 1965.
4 . . .
(

).-
V1I
11

. .

, .

10

1964.

'

. . ,

(<<-
)
(<<- );

. .

U h 1 n k. The idgmi mother language and


mather tribes complex.- American Anthropologist, . 39, N 3.
Philadelphia, 1957, . 385-393; ,

'

171

'

.
6 . .
(

). .,

1958,

239-283;

1963,

8-35.

7 .

. .
. ., 1952, . 245.
8 . .
.
.- , XXYI. ., 1956, . 5-27.
9 . .
. ..
_, 1953, . 30 .
10 ,

:, . . .
- .- ,
N2 87. .- ., 1964, . 153-171.
II . . . JJ
CCCP.~ L'Europe la fi de I'age. ,
1961, . 161-175, 172-173.

12

. .

.-

XIII

I.

.,

1907,

40


. .

. Il
.- . ., 1957,
N2 1, . 260-268,267; .

.- , . 83, 1961, . 3-8.
14 . t s h m . ilitug in die Geschichte der

13

gihish

Sprache.

G6ttig.

1896.

1 . .
.

... ;
.
. ...

. . .
16 .
G g i . SpiHhethitisch-lttuskish.-

,
. Hethitisch

YII. 2. , 1963. . 5-23;


und etruskisch, Die hethitische kuft
Sprache. - . Y/i.

der etruskischen
, 1962.
17 .

. Die ii1teste Geschichte dsis ud


. 60.
18 . . .
.- ., N2 5. . 1955. . 52-64. .

.
19 . . .

- .- . N2 6. . 1955,
-. 66-92. -
1OJ

;
. . ,- . . ,
; . .
.
- . - .

.,

1956,

65-72.

N24.

oeH~

. , ,
- ;

. .
.
.- . N2 24. ., 1956. . 73-82.
-

(. 8182); -
. - N2 1. . 1956. . 68-73.
20 . .
. ....
. 66 .
21 . . . -

...

172

Die iiJteste Geschichte ... , . 121-129.

. . .
. .- . 1962 . . 86-87.
28 . r z . Die ii1teste Geschichte .... . 132 .
2~ N. . i . Yestiges i the Near East
! the Second l . .- Acta Orienta1ia. vol. X1. 1933.
.140-217. . 150-170.
30 .
z . . Kretas und Yorgriechenlands '1
schriften. Geschichte ud :- m Orientale Pragen-

se. Bd. XIY. N 1-2. Prag, 1943. . 1-117.


31 . G g i . Le dechiffrement des inscriptions
mies. Sofia. 1948-1949.
32 . n t i s - 1. Chadwick. Evidence { Greek
Dialect in the Archives.- J url of llic Studies. LXXII. Ld, 1953. . 84-103; . t r i s_
I. Chadwick. Documents in Greek. Cambrige, 1955.
33. Georgiev. Les deux langues des isitis
cretoiases li .- Liguistiqu ba1canique. YII. m. 1.
. 1963, . 80 .

. 'l
(. . 54-55).
. -
.

34 . G r g i . La toponymie i de l peninsule Ba1canique et 1 these mditi.- Liguistiqu


ba1canique. I1l/l. Sofia, 1961; .
. . 1960 ( . ).
3 ,
. .: 1. D. v n s. Excavations in the lit
Mound at Knossos. 1958-1960. University of Ld.- Bulleti of the 1stitt of Archeology. Ld. 1964. . 35-60;

86

-
.
- .

3, J. D.

n d r s . Researches into the Prehistory


hies.- museum ! for str Antiquities. Stocklm, 1943.
88 J. r s h 1 1. hj-D d the Indus civili-

the

zn
Indiens, Prag, 1943,

26
27

- .

. . . ... ;
.
.-

. .,

2.'1. . .
. ...
24 't . .
...
25 . r z n . Die iilteste Geschichte .... . 129.

zation. London, 1931. vol . 1. 11.


39, F i s s r v i s \V. . Excavations in the Quetta l1
\Vest Pakistan.- t . ., vol. 45, New York, 1961.
40 F r i s s r v i s W. . Archaeological Studies in the
Seistan Basin of Suth-\Vest fgist d st I.~
t. ... , 1. 48, New York, 1961.
41 R. 1. r i d w d. Near East and the Foundati for ivilisti. Oregon. 1952. . 23.
42 L. n d r g h . Archeologie de l'Iran Ancien.
Leiden. 1959. . 1-133.
48 . n . Digging Jericho .... . 77. . 7_
44 . L. S h f f [ . Ugaritica. 1. Paris, 1939, . 35.
4 , .: G s t n g. historic Mersin. Oxford. 1953.
46 J. I 1 r t. vtis of .- Yol. t. .
Edinburgh, 1970.
47 . D i k i s. La ivilizti neolithique d s I' ile
de . Syria. 17, 1936; Excavations at Chirokitia l .
Nikosia, 1938; New Ligh Prehistoic Cyprus, Iraq, 7. 1940;
. G j s t d. Swedish Cyprus Expedition. I-. Sto1m. 1937.
48
{ , .
1.
49 1. D. d r s . Researches it the Prehistory .. _
~O _ z n . Die ist Geschichte ...

. .

u rn g

r t

1.

cultures of Prehistoric

Egypt. 1955.
52 . St.

III-.
,
,
-III .
53

f III .
7 . .
. . . ., 1959.
58 .
. .- ,
. 39-47.
59 , . 75~81; . .
.

.
,
. 5-37; . .

.- , . 90-108.
60 . . . ...
61 .

90.

62 . . , . 80-81 (
);

. . , . 107
( . , . ,

).

63 .

... , .

12-14.

,
,

-
* -? *s ,
.
, , ,
(
.
. .), ,
* *, *S,
. ,
.
64

I:

- .
. . .
.
, . IX. .- ., 1941, . 4-14,
. 13; . . . .
., 1951, . 23-66; . . .
. .- ., 1948.

6,

(.
,

1\1.

67).

. , ,


(. 110-111); . . .
( ).- .
. . . -.. ., . XXVIII.
., 1955, . 534-539;

-. ,

66 50- . I

.; . .
. ., 1950, . 111 .
04 . v n s. Excavation in the Neolithic Mound of Knossos, . 35 .
55 . J.
u rn g r t 1. cultures of Prehistoric
Egypt ... 1
.
JI 11,

(. 49-51).
56 II, ,
,

.

67

icTOpiI YKpaIHcbKoI

69.

. .,

1957,

68 . .
. .
.
i
.- ,
., l. ., 1956.
69 50-.
.
70 . . 1959 .
71 1950 .,
. .
72 . . . i ' ii
i 'ii 1950 .- ,
. l. ., 1956, . 5-16, . 14-16; . I. i . i ii i .
I'j i 1952 .
, . , N2 1995, 1952/15.
73 . .
.
. ., 1961, . 43 .
7 , . 42 .
75
, : l iCTO YKpa'jHcbKO'j
. ., 1957, . 164-173,

181-183.
16 . . .
.
. ., 1964; .
-
(
).- , . N2 94. ., 1963, . 9-19.
77 . .
. ...
_- ,
N2 70.

,8

.- ., 1959.
.
79 . . .

.-

I . .,
1963;
. . ..- .
., 1964, N2 1,
.26-43.
80 .

z n . Die iilteste Geschichte ... , . 60-62.


. .

- .- .
81 .

, , . I.,

1958,

. 135-184, . 160.

. . .

kaskka abesla --.,

(
. .

-
).
82 .
r z n . Die iilteste Geschichte ... ,cp. 132.
83 1897 . , 1900, . 2-11.
.
84 . F. . S h f f . Stratigraphie rn et

nologie de l' Asie Occidentale.


. l, XLII.

Ld,

1948,

278-301,

85 . . .
HeKoTopj>le .
. ., 1964, . 135-142.


(.

136- 137),

, ,
; . . , . . .
.- . ., 1961, N2 1,
. 14-35 ( . 16,
. 2; 4, 1-3; . 34-35).
86 . .
.
: . ., 1963, N2 4, . 27-35.
'
,
- ,

173

.
.

87

.,

1965.
88 -
. : . .
. -

. ... ) ('
,

1 . .; . . . [
.- . ., 1965.
N2 4, . 63 .
98 L. j k. Nova sk upina paskove keamiky

.- . .

1965 .N2 4. . 17-26; R. 1 d r k .


Die mittJere Steinzeit in Estland. Stockholm, 1948, . 373.
8U . . .
... ,

hodnim Slovensku.- Arcj-.eologicky Rozhled y, IX. Phaha, 1957.


99 , . 1. ., 1956, . 17.

. 18~31.
90 . .
.
ii
i i ii i . -
i i'j, . 1. . 1960. . 66-102; _
.-

, , . 6. ., 1956. . 68-71.

.: . . .
.
. . 1964.
91 . .
.
.
1880 .- . .. 1887.
. 264-277; .
.
1881 .- . . 1887,
. 278-320.
.
.
92 .
. ii . .

1933,

21

93 .

. . Q.
. . 6. ., 1931, . .7-12.
94 . ' .
.
- .- .
1963 . ., 1964.
. 16-20.

9 50- (.: . . !-I .


.- I . .
1953. .1 97-208).
. . . D:\
: ~

YIII-YII

. . . .

. . ( .
. .).
: -
.
. . -,
,


(. 207).
,
(. 208); . . . l
1 . . .- . . IY.
., 1955. . 27-29. .~
,
. .
.

1 . .-
1
. ., 1965, . 37.
.
96

. . . ... . 208.
. i HOBi !

97 . .

iii i i'.-
i, . XII. ., 1961. . 102-118; . G r d w s k i.

m de ' continuite de l'habitat de l civilization et de


1'appartenance ethnique des ltis etabJies dans les bassins de 1'Odee et de Ja Vist!e depuis la sd peiode de l'age
du bronze jusqu'a l'ep oque de grandes migrations des peup!es. KOHpCCa
1965 . ; . . .
... . 3-7.
: (. . -

174

100 .

. . .

XXYI.

.,

1956,

28-53;

.- Acta Archaeologica Academiae Siti


Hungaricae. Bud ap est, 1956, . 281-289 .
101 . . . ... . 288;
. ... , . 37 . (

).
102 . . . ... , . 288;
. ... , . 48 .


,
.

.
103 . .
. ... :
. 37

, >.
104 . . . ... , . 283 _
105 . . . ~ '
. .- . . 1955, N2 3, . 62-73 .
106 . .
. tiI
.. .- . ., 1955, N2 3, .
56-61;
. . . '
.- , . .1. ., 1959. . 78-165; . .
. . .- , , XIII.
1961, . 3-19.
107 L. L t z. ultug des Tardenoisien in Mitteleu.- Praehistorische Zeirschrift. XXIII. . 112. Wi,
1922, . 1.9-45.
108 .

1\.,

. .

h i 1d

Prehistoric migration

i .

Os10. 1950,

.26.

L. L t z. lturgru . .. . 44, . 12.


1. r t . li st piesocne duny pri ' Seredi ich
!l iticke mezoliticke sidli.- Slovenska Archeologia;
, 1. Bratislava. 1957. . 5-72.
. h i 1 d . . ., . 26 .
109

110

112

113


cko-.
(La Cognika)
,
. .: . h i I d . Prehistoric migrations .... . 26-27, . 12; 13; ,

. 10 n d s t d. Stena lderen ... , 16-25,26-36,


37-75, . 15; 23; 29; 33; 50; 51.
114 IY
III .
- . . . .

f
( , , ).- , .
1-5. .- . 1964, . 42 ., . XXI; XXII.
(1I) (. XXlII)
(. XXIY).


(90
. . .
).
115 . . (j .
.... _ XXI .3-7.

116 . .

.- ,

XVI. .- ., 1952, . 302-319.

nie.- L'Europe la fin de I'age de


. 101-124, Pl. XXXVII.

pierre. Praha, 1961,

132 . . .
.- . ., 1967, N'Q 1, . 228-233.
133 . i 5 t [, . 5 t k 1 i s, . v i ] n h.
The Ex ava tionsat Beth - Berkeh (Khirbet l Kerak), 19441945.- Israel Exp10ra tion. Journ., 11, 1952, . 116 ets;
. . r n . Eastern Anatolia in the Chalcolithic and ]
Bronze age.- . 5t. IIl, 1950.
134 . . . .-
, XIIl, . 60; . . . <l -. ,

1959.

; . .
-

.
. ., 1965; .

.- . ., 1965, N'Q 4.
117 . ., 1965, . 498-499.
,

-


-

,
. impresso
BOCTO'lHee , ,
.

, ,
, ,
, , ,
-

118 .

. . .,

1969,

199-204.
119 . .

s t . The A1ishar Hi.iyi.ik. . 1. Chicago, 1937,


63-77.
120 . F u r n s s. 50 1 pottery at 5 am os, Ka1imnos
d Chios.- . 5. Ld, 1959, XXII, . 173-212.
121 .
N u s t. u n . Ugg Neo]ithikum
zum Aneo10thikum und der Ausk]ang der Legye1-kultur.5tudiJne zyesti, 17, Nitra, 1969, . 271. Pl., 11, . 282.
1 2 . J z d i s k i. Przyczynki do znajomosci kultury Prafinskiej w ~o]sce Zachodniej.-Przeg1ijd archeo!ogiczn~,
t. III, z. 3. Poznan , 1927, . 199, etc.; . G r d w s k 1.
Zgdii kultury ceramiki grzebykowej w Po1sce.- \Viadomosci archeo]ogiczne, t. , z. 4. \Varszawa, 1958;
1. Kostrzewski, \V.Chmie1ewski, . Jazdz w 5 k i.- Pradzieje Po]ski, Warszawa, 19, . 59.
123 . . . , . 37-45,
. 283 .
..
124 . N u 5 t n . Ubergang Neolithikum . . .
125 J.
i n 5 k . Fr uhe twicklugs Fz der
Lg 1-ku]tur in leinpo]en.- 5tudij zyesti, 17. Nitra,
1%9 ,cp.W~
.
.
126 . N s t u n . gg Neo1itl1ikum ...
. 272 ets.
..
127 . J.
k . den Ursprung Michelsberg
und der Tricherberherkultur.- L'Europe l fin de ]'age de
l pierre, , 595-601; G. . D n i.e \. The date ! the MegaJithic tombs ! Western , i i d m, . 575-583.
128 . . . , . 36_37.
.

129

.
;

.:
. . , . . , . . . .-
'I, N'Q 6. , 1960, . 146-

147,

12, 4.

. . . ici '
ii III . . .- I, N'Q 3,
130

.,

1967,

Bas

. r i . Chronologie rel ati ve du neolothique du


' lumiere des nouvelles fouilles faites Rouma131

100-106.

13 . .

S1 .-
I . ., 1963.
136 G. F. S h f . 5tratigra phie et CIHO-

nologie de l'Asie Occidenta le. London, 1938.


137 G. F. 5 h f . 5tratigraphie ...
138 .

. , .

230

139 . . . ,
.- , N'Q 4. ., 1970, . 39-63.
140 . .
. - . .,

1965.
141 . .

.
. , 1966.
142 . .
.
.- , , 1. ., 1901, . 736-812.
143 . .

11 1

. . , 1968.
144 . . , . .

. . . i ... .,

1962,

81-97.

145 .

146 .

1956 .- ,
.,
.,

1959,

147 . .

13

., .

8.

. -.- .

. 24-33.
i . '

N'Q 2, 1958,

148 . .

II.

i'.- i,
.

XXI.

.,

1968,

149 . .

79-94.

.
, . 4. ., 1955, . 127-128.

1&0 . . .
.- , ,N'g 130. ., 1965, . 156-159;
. . .

.- ,
. II. .- ., 1959, . 97-101 .
,
, ,


; . . . , . 234.
101

12 . ., 1959; . . .
- .- . ., N'g 6, 1958,
.

2-20.

153 . .

(jJ .
, . IX. .- ., 1941, . 5-14.

1 . .

. , . 230,

238.

5
I l\

I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-29

. .
. .
. , .

.

30-86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ,
. -'l
. . , .
. ,
. . '

' ~QI...J5iL.Q .


-l\. .

HI.

. l\

87-106

. ... ......

'l

l\

IV.

l\ l\

l\--

. . . .

107-131

. " . . . . . . ..
.

'l

[ V.

l\ l\

..1
132-157

........... . ... ' ....

.
. .
. . .
........

100..,.

................................. .

158

'

159-175

l\ l\

l\


m,umul> u.,u~

""
. .

". 2/VII 1972 .


1700. J'(, 1, 84 108]/]6. . .

I/1V 1974
18,48.

3.

.,

3. J'(,

01272.


. ., , .

. tu.

3-1964. . J'(,56.
19.37. 2 . 43

3.

Вам также может понравиться