Вы находитесь на странице: 1из 1

Tajuk: Cara menghormati ibu bapa Semua masyarakat disarankan agar menghormati ibu bapa.

Dalam kehidupan kita, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk anak-anak mereka. Hal ini kerana, mereka sanggup berkorban demi kesenangan anakanak. Berikut merupakan cara-cara untuk menghormati ibu bapa. Cara yang pertama ialahkita mestilah beradap sopan sopan seperti bercakap perlahan dan tidak membantah kata-kata mereka. Cara yang kedua ialah kita mestilah melayani ibu bapa dengan baik dan mesra. Cara ini dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anakanak. Cara yang ketiga ialah kita tidak sepatutnya meluahkan kata-kata yang menyakiti perasaan ibu bapa. Contohnya ialah, kita tidak melenting apabila ibu bapa memarahi kita. Akhir sekali ialah, kita mestilah selalu menology ibu bapa kita. Semenjak kita kecil mereka selalu menyokong dan membantu kita dalam melakukan segala aktiviti. Kesimpulannya, semua anak-anak mestilah menghormati dan menyayangi ibu bapa masing-masing.

Lengkapkan jadual dibawah dengan menyatakan kesan daripada mengamalkan nilai murni kepada diri kita sendiri. bil 1 2 3 Nilai murni menghormati Beradap sopan Berkasih sayang kesan