You are on page 1of 2

Budget of Work In MSEP 1 Grading Date June 17, 2013 June 18, 2013 June 19, 2013 June

20, 2013 June 21, 2013 June 24, 2013 June 25, 2013 June 26, 2013 June 27, 2013 June 28, 2013 July 1, 2013 July 2, 2013 July 3, 2013 July 4, 2013 July 5, 2013 July 8, 2013 July 9, 2013 July 10, 2013 July 11, 2013 July 12, 2013 July 15, 2013 July 16, 2013 July 17, 2013 July 18, 2013 July 19, 2013 Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Awit: Sing Unto the Lord Awit: Lupang Hinirang Galaw at Lawak ng Paningin (Movement and Illusion of Space) Mga Paraan Kung Paano Napapalawak sa Paningin ang Espasyo sa Pamamagitan ng mga Linya Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin Palakumpasang 2/4 at Awit: Magtanim ay Di Biro Paglikha ng Tila Malawak na Espasyo sa Pamamagitan ng Payak na Linya Mga Hugis na May Tatlong Dimensyong Lawak Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin Awit: Pobreng Alindahaw Awit: Its a Small World Dami ng Hugis sa Isang Larawan Dimensyong may tatlong Dimensyong Lawak Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin Ang Palakumpasang 6/8 Awit: Im a Filipino Kumbinasyon ng mga Kulay "Color Wheel" Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin Ibat ibang Indayog sa Palakumpasang 6/8 Awit: Row Your Boat Iba't-ibang Tekstura (Collage) Iba't ibang Tekstura Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin
st

Objectives/ Topics

July 22, 2013 July 23, 2013 July 24, 2013

Monday Tuesday Wednesday

Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Patayong Paglundag (Standing Long Jump) Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "Bangon-higa" (Curl-ups) Sentro ng Kawilihan/ Natatalakay ang sentro ng kawilihan at pagbibigay-diin sa isang

komposisyon July 25, 2013 July 26, 2013 July 29, 2013 July 30, 2013 July 31, 2013 July 1, 2013 August 2, 2013 Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sentro ng Kawilihan/ Naipamamalas ang kaalaman at pangunawa sa mga Prinsipyo ng Sining Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Pag-aabot nang Nakaupo (Sit and Reach) Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "Chair-Table Push-ups" Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "15 minute run or step test" Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Ang Kalakasan at Kahinaan sa Kaangkupang Pisikal Nasusukat ang kaalaman tungkol sa mga nagdaang aralin