You are on page 1of 1

E.ON Benelux N.V., Postbus 8642, 3009 AP Rotterdam, Nederland E.ON Benelux N.V.

Capelseweg 400
3068 AX Rotterdam
E.ON Benelux n.v. Nederland
DIR T +31 10 289 57 11
t.a.v. J.F.M. van Dijk
ROTTERDAM www.eon-benelux.com
Info@eon-benelux.com

Onze ref nr. 21-09

W.Vis
T +31 10 888 40 96
Rotterdam, 17 juni 2009 F +31 10 888 40 93
M +31 6 185 01 324

Betreft: reacties op Perform to win or@eon-benelux.com

Geachte heer Van Dijk,

Op verzoek van de Duitse vakbond Verdi heeft de European Federation of Public


Service Unions een oproep gedaan aan alle vakbonden en hun leden in Europese
landen met een E.ON-vestiging om met een delegatie op 18 juni jl. naar het
hoofdkantoor van E.ON te Düsseldorf te komen. Ook een delegatie van bij E.ON
Benelux werkzame kaderleden van ABVAKABO en CNV Publieke Zaak heeft
hieraan samen met de vakbondsbestuurders gehoor gegeven.

De aanleiding voor deze samenkomst is de ongerustheid kenbaar te maken die


onder grote groepen medewerkers leeft. Ongerustheid over de mogelijke gevolgen
van Perform to win, te weten reorganisaties en kostenreducties, die de
afzonderlijke E.ON-vestigingen in vrijwel alle landen in Europa zullen treffen.
Overleg tussen E.ON en Verdi over te nemen maatregelen voor het personeel en de
werkgelegenheid heeft de partijen tot op heden niet nader tot elkaar gebracht.

Ook de ondernemingsraad van E.ON Benelux spreekt hierbij zijn ongerustheid uit
over de huidige ontwikkelingen en verzoekt de bestuurder deze zorg aan het
management van het concern over te brengen. De ondernemingsraad zal de
ontwikkelingen in het kader van Perform to win in Duitsland en de Benelux
nauwlettend volgen, teneinde zich een zo volledig mogelijk beeld van de actuele en
te verwachten situatie te vormen en vervolgens de achterban zo goed mogelijk te
informeren. In dit verband doet de OR een beroep op u om hem te voorzien van
alle informatie die zou kunnen bijdragen aan een correct beeld van de omvang,
aard en gevolgen van de plannen die nu worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Factuuradres
Hoogachtend, Postbus 8628
3009 AP Rotterdam
E.ON Benelux N.V.
Bankrekening Euro
Deutsche Bank 26.54.39.639
W.Vis IBAN NL91 DEUT 0265 4396 39

voorzitter ondernemingsraad BTW nummer NL.00.30.70.578.B01


Kamer van Koophandel
27028140 Rotterdam