Вы находитесь на странице: 1из 9

JADUAL PENENTU UJIAN (JPU) MATEMATIK TAHUN 5 BIL.

TOPIK MATEMATIK ( NOMBOR BULAT) Pengetahuan 3 KEMAHIRAN Kefahaman 2 Aplikasi Analisis 5 JUMLAH

Nombor hingga 1 000 000

Penambahan dalam lingkunga 1 000 000

Penolakan dalam lingkungan 1 000 000

Darab dalam lingkungan 1000 000

Bahagi dalam lingkungan 1000 000

Operasi bergabung

JUMLAH

20

Jawab semua soalan berikut. 1. Lapan ratus ribu empat belas dalam bentuk angka ialah :

A. 800 140 B. 800 014 C. 801 400 D. 814 000

2. 600 000 + 50 000 + 400 + 20 + 9

A. 605 429 B. 654 209 C. 650 429 D. 650 420

3. Apakah nilai digit bagi nombor yang bergaris 642 983 ?

A. 60 000 B. 6000 C. 600 000 D. 600

4. Bundarkan 678 711 kepada ribu yang terdekat.

A. 679 000 B. 678 700 C. 678 800 D. 680 000

5. Antara berikut, yang manakah disusun mengikut urutan menaik yang betul?

A. 121 354 , 120 540 , 123 540 , 133 054 B. 133 054 , 123 540 , 121 354 , 120 540 C. 120 540 , 123 540 , 121 354 , 133 054 D. 120 540 , 121 354 , 123 540 , 133 054

6. 832 176 -

= 429 183

Apakah nilai X ?

A. 401 993 B. 402 993 C. 402 093 D. 403 093

7. Antara nombor berikut, yang manakah menunjukkan nilai 90 000 bagi digit 9?

A. 749 280 B. 659 289 C. 832 905 D. 593 876

8. 89 345 1798 832

A. B. C. D.

86 715 87 815 87 715 88 325

9. Berapakah yang perlu ditambah kepada 499 385 supaya menghasilkan jumlah 836 267?

A. 336 827 B. 336 872 C. 336 882

D. 463 118

10. 136 487 6

A. 818 622 B. 819 622 C. 818 922 D. 819 922

11. Bahagikan 896 542 dengan 5

A. 179 308 B. 179 318 C. 179 308 baki 2 D. 179 318 baki 3

535 287

575 287

12.

Berdasarkan garis nombor di atas, apakah nilai bagi X?

A. 565 487 B. 545 287 C. 555 827 D. 555 287 13. Sebuah kilang mengitar semula 201 189 buah tin aluminium dalam Januari dan 321 108 buah tin aluminium dalam bulan Februari. Cari jumlah tin aluminium yang dikitar dalam kedua dua bulan tersebut?

A. 522 927 B. 523 927 C. 522 792 D. 522 297

14. Jadual menunjukkan jualan tiket kereta api bagi tiga bulan

BULAN Januari Februari Mac

TIKET YANG DIJUAL 124 309 105 678 157 826

Cari perbezaan di antara jualan tiket bagi bulan Februari dan Mac? A. 52 252 B. 52 148

C. 33 517 D. 52 184

15. Encik Mahmud mempunyai RM3071 dalam akaun simpanannya. Simpanan Puan Azlina adalah 8 kali ganda simpanan Encik Mahmud. Kirakan jumlah simpanan Puan Azlina?

A. 24 568 B. 24 068 C. 3 079 D. 3 097

16. Aminah mempunyai 126 852 biji kek keju. Dia membungkus setiap 6 biji kek keju ke dalam satu bungkusan. Berapa buah bungkusan kek kejukah yang dapat dibungkus?

A. 126 846 B. 21 141 C. 21 142 D. 20 142

17. 255 000 biji belon dibahagikan sama rata ke dalam 15 buah kotak. Berapa biji belonkah yang terdapat di dalam 6 buah kotak tersebut?

A. 637 500 B. 102 000 C. 17 000 D. 102 200

18. Sekolah Kebangsaan Murni mempunyai murid lelaki seramai 2729 orang manakala murid perempuan pula seramai 1078 orang. Pada akhir tahun, seramai 279 orang murid telah keluar daripada sekolah tersebut. Tetapi 373 orang telah mendaftar sebagai murid baru. Berapakah jumlah murid yang ada di sekolah tersebut sekarang?

A. 3901 B. 3807 C. 4180 D. 3528

19. Terdapat 3783 orang penonton Melayu, 2656 orang penonton Cina dan 1235 orang penonton India dalam sebuah stadium. 2959 orang penonton adalah terdiri daripada kanak kanak. Berapakah jumlah penonton dewasa dalam stadium tersebut?

A. 7674

B. 4175 C. 4750 D. 4715

20. Sebuah lori membawa 10 600 bungkusan kotak tisu. Terdapat 4 kotak tisu dalam 1 bungkusan. Kesemua kotak tisu tersebut diagihkan sama rata kepada 40 buah kedai runcit. Berapa banyak kotak tisu yang diperoleh oleh setiap kedai?

A. 1060 B. 160 C. 1600 D. 265

KERTAS SOALAN TAMAT