Вы находитесь на странице: 1из 1

MINISTRIO DA EDUCAO SECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO Edital N59/2013

Concurso Pblico para Provimento de Cargos de Professor de Ensino Bsico, Tcnico e Tecnolgico ANEXO II CRONOGRAMA ETAPA / ATIVIDADE Perodo de Inscries Solicitao de iseno de taxa de inscrio Resultado dos candidatos isentos Confirmao das Inscries Solicitao de correo do Carto de Confirmao de Inscrio Prova de Contedo (1 Fase) Interposio de recursos relativos ao enunciado da Prova de Contedo Divulgao das notas da Prova de Contedo Interposio de recursos em relao ao resultado da 1 Fase Divulgao do resultado dos recursos da 1 Fase e Resultado Final Sorteio dos temas e da ordem de apresentao para a 2 Fase Prova de Desempenho Didtico (2 Fase) Entrega dos ttulos comprobatrios para a 3 Fase Divulgao dos Resultados da 2 Fase e 3 Fase Interposio de recursos em relao ao resultado da 2 Fase e 3 Fase Divulgao do resultado dos recursos da 2 Fase e 3 Fase e Resultado Final Retirada dos Ttulos pelos candidatos no habilitados DATA DE REALIZAO 02/09 a 16/10/2013 02/09 a 06/09/2013 16/09/2013 30/10 a 01/11/2013 01/11/2013 03/11/2013 04/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 25/11/2013 29/11 a 06/12/2013 01/12 a 08/12/2013 01/12 a 08/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 20/12/2013 20/01/2014

1
DCPS Concurso Pblico para Provimento de Cargos de Professor de Ensino Bsico, Tcnico e Tecnolgico Edital N59/2013 Anexo II