You are on page 1of 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SETAR, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK. KERTAS KERJA MINGGU BAHASA MELAYU, 2010.

ANJURAN PANITIA BAHASA MELAYU, SK SUNGAI SETAR. 1.0 TAJUK MINGGU BAHASA MELAYU 2010.

2.0 PERKARA UMUM 2.1 Tema : Bahasa Melayu, Bahasa 1 Malaysia 2.2Majlis Pelancaran : 12.7.2010 2.3Majlis Kemuncak : 26.7.2010

3.0 RASIONAL Memperkukuh dan memperkasakan penggunaan Bahasa Melayu di kalangan muridmurid sekolah.

4.0 MATLAMAT Memupuk rasa kecintaan murid terhadap Bahasa Melayu dan menjadikan budaya membaca dalam Bahasa Melayu sebagai budaya hidup.

4.0 OBJEKTIF 4.1 Meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dikalangan murid-murid. 4.2Memupuk budaya membaca dalam bahan bacaan dalam Bahasa Melayu.

4.3Menanam minat murid dalam bidang kesusasteraan Melayu, khasnya dalam bidang puisi.

5.0 JANGKA MASA PELAKSANAAN Minggu kedua dan ketiga Bulan Julai.

6.0 SASARAN Pelajar tahap 1 dan tahap 2

7.0 AKTIVITI YANG DIRANCANG

7.1 Pertandingan Mendeklamasi Sajak dalam Bahasa Melayu. -Sajak akan disediakan. -Terbuka kepada pelajar tahap 2. -Hadiah: Tahap 2 (1,2,3, dan 5 hadiah saguhati) -Tindakan: Guru Bahasa Melayu tahap 2

7.2 Kuiz Bahasa Melayu untuk tahap 1 dan tahap 2. -Soalan kuiz akan disediakan. -Terbuka kepada pelajar tahap 1 dan tahap 2.

-Hadiah: Tahap 1(1,2,3, dan 7 hadiah saguhati) -Tahap 2 (1,2,3, dan 7 hadiah saguhati) -Tindakan: Pn Noorita Abdul Hamid

7.3 Pertandingan Tulisan Cantik dalam Bahasa Melayu . -Borang untuk tulisan cantik akan disediakan. -Terbuka kepada pelajar tahap 1. -Hadiah: Tahap 1(1,2,3, dan 5 hadiah saguhati) -Tindakan: Guru Bahasa Melayu Tahap 1

7.4 Pertandingan Tulisan Berangkai dalam Bahasa Melayu. -Borang untuk tulisan berangkai akan disediakan. -Terbuka kepada pelajar tahap 2 -Hadiah: Tahap 2 (1,2,3, dan 5 hadiah saguhati) -Tindakan: Guru Bahasa Melayu Tahap 2

7.5 Pertandingan Bacaan Lancar dalam Bahasa Melayu. -Buku bacaan akan disediakan. -Terbuka kepada pelajar pemulihan -Hadiah: (1,2,3 dan 5 hadiah saguhati) -Tindakan: Tn Hj Shaharuddin

7.6 Pertandingan Teka Silang Kata dalam Bahasa Melayu.

-Teka Silang Kata akan disediakan. -Terbuka kepada murid tahap 2. -Hadiah: Tahap 2 (1,2,3, dan 6 hadiah saguhati) -Tindakan: Pn Zunaida bt Saad

8.0 JAWATANKUASA INDUK Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari :Pn Ruhayah bt Hassim : Pn Azizah bt Dahalan :Pn Hjh Zaharani binti Othman : Pn Norhayati bt Shaharuddin : Pn Noorita bt Abdul Hamid : Pn Zunaida bt Saad

9.0 JAWATANKUASA PELAKSANA Juru Acara : Pn Shahriza bt Ahmad :Guru bertugas

Juru Gambar

: Cik Wan Ni Aswani bt Mohd Nazim

Keselamatan/kawalan murid

: Pn Salina binti Musa : Pn Norlaila binti Abu Mansor

Persiapan tempat

: Tn Hj Shaharudin bin Suhaimi

: Pekerja sekolah

Brosur

: Pn Azizah bt Abu Bakar

Hadiah

; Pn Norhayati bt Shaharudin : Pn Zarina binti Dahaman

Peralatan dan siaraya

: Tn HJ Abdul Rashid bin Omar

Hakim

Pertandingan kuiz (tahap 1 dan tahap 2)

: Pn Noorita bt Abdul Hamid : Pn Norharyati binti Shaharuddin : Pn Norhashimah binti Hashim

Pertandingan Mendeklamasi Sajak

: Pn Zunaida binti Saad :Pn Salina Musa

: En Rozaimin b Mustaffar

Pertandingan Teka Silang Kata

: Pn Noratikah binti Hassan :Pn Zunaida Saad : Pn Norazimah bt Ismail

Pertandingan Tulisan Cantik

: Pn Azizah Dahalan : Pn Zarina bt Dahaman

Pertandingan Tulisan Berangkai

: Pn Norimah bt Hussin :Pn Hanani Ishak : Pn Siti Nor Sarini bt Abu Kassim

10.0

Jadual Pelaksanaan Aktiviti

Bil Tarikh/masa Aktiviti 1. 12.7.2010 Pelancaran Minggu Bahasa Perhimpunan Melayu Mingguan 2. 14.7.2010 Waktu B. Melayu Pertandingan Mendeklamasi Sajak dalam Bahasa Melayu.

Tindakan Semua guru

Guru Bahasa Melayu tahap 2

3.

15.7.2010 Waktu B. Melayu

Kuiz Bahasa Melayu untuk tahap 1 dan tahap 2.

Pn Noorita

4.

19.7.2010 Waktu B. Melayu 20.7.2010 Waktu B. Melayu

Pertandingan Tulisan Cantik dalam Bahasa Melayu

Guru Bahasa Melayu Tahap 1

5.

Pertandingan Tulisan Berangkai dalam Bahasa Melayu

Guru Bahasa Melayu Tahap 2

6.

21.7.2010 Waktu B. Melayu 22.7.2010 Waktu B. Melayu 26.7.2010 Perhimpunan Mingguan

Pertandingan Bacaan Lancar dalam Bahasa Melayu

Tn Hj Shaharuddin

7.

Pertandingan Teka Silang Kata Pn Zunaida dalam Bahasa Melayu. Hari Kemuncak Minggu Bahasa Melayu Perasmian penutup Penyampaian hadiah

8.

Semua guru

11.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERBELANJAAN Hadiah 1. Pertandingan Kuiz tahap 1 Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 7 = RM 14.00

JUMLAH (RM)

RM 29.00

2.

Pertandingan Kuiz tahap 2 Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 7 = RM 14.00

RM 29.00

3.

Pertandingan Mendeklamasi Sajak tahap 2 Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00

RM 25.00

Tempat ketiga Sagu hati

: RM 3.00 x 1 = RM 3.00 : RM2.00 X 5 = RM 10.00

4.

Pertandingan Tulisan Berangkai tahap 2 Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 5 = RM 10.00

RM 25.00

5.

Pertandingan Tulisan Cantik Tahap 1 Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 5 = RM 10.00 Pertandingan Bacaan Lancar Murid Pemulihan Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 5 = RM 10.00 Pertandingan Teka Silang Kata Tempat pertama : RM7.00 x 1 = RM 7.00 Tempat kedua : RM 5.00 x 1 = RM 5.00 Tempat ketiga : RM 3.00 x 1 = RM 3.00 Sagu hati : RM2.00 X 6 = RM1 2.00

RM 25.00

6.

RM 25.00

7.

RM 25.00

RM 27.00

Jumlah

RM 210.00