You are on page 1of 2

FORMACI LABORAL Tema 1: Habilitats sociolaborals

1. Significat i valor del treball


El treball s qualsevol activitat realitzada per una persona amb el seu esfor, coneixements i habilitats a canvi dun salari (diners). El treball s'organitza de formes diferents a travs de contractes temporals o indefinits, dhoraris flexibles, de contractes i dempreses de treball temporal, de treball per torns, etc. El valor que se li dona al treball depn de cada individu, de l'edat, nivell d'estudis, experincia laboral, tipus de contracte, etc. El que som i volem arribar a ser en un futur, s el resultat de: L'edat o les caracterstiques fsiques. La influncia i l'opini dels qui ens envolten. La famlia. La formaci general i professional. La situaci econmica familiar i personal. El perfil professional sn els coneixements, habilitats, destresses i actituds necessaris per fer b el treball.

2. Requisits bsics per a l'acompliment d'un ofici


Abans de prendre una decisi sobre l'activitat a la qual ens dedicarem, s necessari saber quina feina se'ns pot donar b. Els requisits necessaris per aconseguir i conservar una feina sn: Formar-se. Adquirir experincia professional. Conixer mtodes de treball, l's d'eines, mquines i materials. Cuidar i desenvolupar habilitats i comportaments socials: - Ser corts i educat. - Comunicar-se adequadament i saber escoltar. - Esforar-se. - Tenir una imatge positiva i vestir de manera adequada.

3. Actitud i hbits per aconseguir i conservar una feina


Les actituds i hbits hem de tenir per aconseguir i conservar una feina principalment sn: Puntualitat. Responsabilitat. - Comprometre's a alguna cosa i complir-la, i assumir les conseqncies dels actes que es realitzen. - Fer el treball tan b com sigui possible. Atenci i concentraci. - Cal estar concentrat quan es duen a terme tasques que exigeixen atenci. Superar les dificultats i no deixar-nos portar per les coses que sn fcils. Ordre i neteja. - L'ordre i la neteja sn fonamentals en qualsevol feina per evitar accidents. Comunicaci, collaboraci i respecte. - Comunicar-se i comportar-se correctament, respectant sempre als altres, pot ajudar-nos a millorar les nostres relacions personals i les del treball. Seguir les instruccions de treball. - Mitjanant les instruccions sexplica com sha de realitzar un treball, de manera que tothom segueixi la mateixa manera de treballar.

4. El treball en equip
El treball en equip s una forma dorganitzar les feines que shan de fer en un treball. s una manera de treballar amb els companys, per aconseguir un objectiu com. Els principals aspectes per a que un equip de treball funcioni amb xit sn: Que tingui pocs integrants. Tots els membres de lequip han de tenir un objectiu com. Cada persona ha de tenir assignada una tasca. El membres del grup han destar coordinats en la realitzaci de les tasques. Els membres de lequip shan de respectar i han de tenir confiana mtua en la manera dactuar.