You are on page 1of 9

BATXILLERAT Presentaci 2013-14

LLENGUA CATALANA BAT2

NDEX

1. Programa de la matria
2. Criteris d'avaluaci i correcci 3. Recuperaci i avaluaci final 4. Material i bloc 5. Lectura

COM CREAR UNA EMPRESA


Josep Purt
2008/2009

6. Enllaos tils 7. Dubtes i preguntes

1. Programa de la matria

1. Fontica. 2. Reps de tipologia textual: el text descriptiu. 3. Lectura prescriptiva. El caf de la Marina de J.M de Segarra. 4. Variaci lingstica. 5. El verb. 6. Reps de tipologia textual: el text narratiu. 7. Funcions sintctiques i pronoms. 8. L'oraci composta. 9. Llenguatges especfics. 10. Reps lectura prescriptiva. El caf de la granota de Jess Moncada. 11. Preparaci selectivitat 2014.

SMX M5 Xarxes Locals 2. Criteris d'avaluaci i correcci


La nota de cada avaluaci sobtindr de la mitjana entre:

examen trimestral (40%) parcials, treballs, exercicis (50%) actitud ( participaci i inters en la matria) (10%)

Correcci ortogrfica: Les paraules prohibides: - 0,5 punts. La resta derrades ortogrfiques, sintctiques i dexpressi: -0,2 punts. El descompte mxim: -4 punts La redacci de lexamen davaluaci ser valorada segons criteri de les PAU.

M5 Xarxes Locals final 3. SMX Recuperaci i avaluaci UF2 Components d'un equip microinformtic Avaluaci contnua i continguts acumulables. La nota final de curs s'obt de la mitjana ponderada dels tres trimestres: 30% (primera i segona avaluacions) 40% (tercera avaluaci)

Recuperaci: a) Prova de recuperaci a la 2a avaluaci. Qui? Qui suspengui la 1a i la 2a.

b) Prova de recuperaci final. Qui? Qui tingui mitjana de curs inferior a 4,5

SMX Xarxes Locals 4.M5 Material i bloc Presentaci

Fotocpies i llibre de lectura. Bloc de l'rea de llenges:

http://www.untombperlallengua.blogspot.com.es/

SMX M5 Locals 5. Xarxes Lectura

Primer trimestre: Presentaci El caf de la Marina de J.M. de Segarra (1933) -treball sobre la lectura -avaluaci de la lectura a l'aula -sortida al teatre?

Tercer trimestre: Reps d' El caf de la Granota de Jess Moncada

SMX M5 Xarxestils Locals 6. Enllaos Presentaci

Diccionari normatiu de la llengua catalana: http://dlc.iec.cat/ Diccionari catal-valenci-balear: http://dcvb.iecat.net/ Conjugador verbal catal:

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/conjugacio.htm#

Gramtica de la llengua catalana:

http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp

Mots connectors:

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_29871887_1 .pdf

SMX M57. Xarxes Locals Dubtes i preguntes