You are on page 1of 1

prvobitnoj funkciji zbega.

U ostalima su se ocigledno trajno naselili okolni st ocari i planinski zemljoradnici (mnogo grncarije, crepa, osnova kuca i nekropole uz njih).Utvrdeni zaseoci povr ine najvi e do 1 ha, a cesto i nekoliko puta manji. Utvrdena sela (vici murati) povr ine 2-3 ha, podignuti u pitomim dolinama reka i potoka,na manjim uzvi enjima, o bicno veoma vidljivi. Nemaju kule, a zidovi nepravilno pratereljef tla. Ima ih o ko 40-ak, u vecini konstatovane i ranohri canske crkve. Zlatarske tehnike Livenje uz pomoc kalupa. Iskucavanje. Graviranje urezivanje linija, formi, znakova,ukrasa ili likova udubljenjem u tvrdoj povr ini (u metalu, kamenu, drvetu...). Graviranje umetalu (ukrasi, pecati, novci, medal je - toreutika). Granulacija ukras od metalnih,narocito od srebrnih ili zlatnih zrnaca na metalnoj podlozi. Cesto prati ukras od srebrnih ilizlatnih ica (filigran). Filigran tehnika upotrebe zlatnih ili srebrnih (rede bakarnih igvozdenih) ica, za kompono vanje ornamentalnih motiva, cesto kombinovana sagranulacijom. ice savijaju meduso bno ve u, tako da se formiraju komplikovani linearnimotivi. Tau iranje tehnika umetanje ice od srebra, zlata rede bakra i mesinga ili tankogmetalnog lim a u gvozdenu, celicnu ili bronzanu osnovu, najce ce primenjivana priukra avanju oru ja . Naziva se i damasciranje , po gradu Damasku, gde je ova tehnika bilanarocito razvijena. Nielo - tehnika ukra avanja skupocenih predmeta od metala. Na povr inu predmeta najpre se ure e crte , a u udubljenja se unosi tamna smesa sastavljenaod srebra, bakra, olova i sumpora. Emajl staklasta prozirna ili neprozirna masa, bezbojneili obojene. Tom se masom prekri vaju keramicki (glazura) ili stakleni predmeti zbogukrasa, a metalni predmeti i posude da bi se za titili od rde . Kloazoniranje pricvr civanjemetalnih traka na metalnu podlogu i ispunjavanje celijastih medu pro stora emajlom.Konture crte a radene su trakama ili icama. Emajl bolje prijanja uz z lato i bakar nego uzsrebro. Rova enje urezivanje geometrijskih ornamenata cvrstim predmetom u drvo,keramiku i metal