You are on page 1of 2

No.

Siri :

SOAL SELIDIK Aktiviti Kegiatan Sukan yang Paling Digemari Oleh Pelajar IPG Kampus Gaya Latar Belakang Soal selidik ini dijalankan sebagai salah satu usaha mengumpulkan data dan maklumat berkenaan seperti tajuk pengkajian di atas melalui sumber pertama/hands-on. Pengumpulan data serta maklumat adalah semata-mata bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan data penting bagi melengkapkan kajian lapangan bagi subjek Matematik Asas (MT 3311D) PPISMP Semester 3. Pengumpulan maklumat ini hanya melibatkan di antara pihak pengkaji dan juga responden tanpa melibatkan pendedahan sebarang maklumat atau data kepada sebarang pihak ketiga. Segala kerjasama dari pihak tuan/puan amat kami hargai buat selamanya. Maklumat Responden Arahan : Sila tandakan () dalam kotak yang berkenaan. Jantina : Lelaki Perempuan Umur : Opsyen:

Soalan Soal Selidik Arahan : Sila jawab soalan berikut dengan teliti dengan tandakan () dalam kotak yang berkenaan. Anda hanya diizin untuk memilih SATU jawapan sahaja. 1. Sukan yang paling anda gemari ialah Jogging Bola keranjang Badminton Berenang Bola sepak

2. Kekerapan anda bersenam dalam tempoh seminggu. Tiada 12 34 56 Lebih daripada 7 kali

LIHAT SEBELAH

3. Masa anda bersenam adalah 15 minit 30 minit 1 jam 2 jam Lebih daripada 2 jam 4. Apakah saiz kasut yang anda pakai? 3-4 5-6 7-8 9-10 Lebih daripada 10 5. Tujuan anda bersenam adalah Untuk mengisi masa lapang Untuk mengeratkan hubungan dengan rakan atau keluarga Untuk mengekalkan kesihatan badan Untuk melangsingkan badan Untuk meningkatkan kemahiran bersukan

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini. Salam penghargaan yang tidak terhingga daripada kami. Sekian.