You are on page 1of 15

SIJT,II

011

Bataasa

Menayu

2011

5S minit

JAEATAN PELAJARAN NEGER! WILAYAH PER.SEKUTUAN

UJIAh{ PERGUBAAN UJIAru PENCAPAIAI{ SEKOLAH RENDAH

_--:---.

ffi:

20'l'!

011 . BAhIA$A MELAYU

PEitfiA[.IAfWAN

Lima puluh minit

..

-_

JAF.IGAIU EUKA KERTAS SOALAIq INI SEHII{GGA DIBERITAHU

1. i{erfas soalan ini mengandungi 4A soalan' 2. -iawab sernwa soalan. 3. Tiays-tiap soalan diikuti oleh EMPAT pilihan iawapan, iaitu A, 8, C dan D' Bagi setiap saalan, pitih satu jawapan sahaia. Hitamkan iawapan kamu pada kerlas iawapan objektif yang di sediakan.

,i,. ,-iika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat' l-litarnkan

lawapan yang baharu.

011

SULf T

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

l-!hat sebelah

SULIT

011

Soalan 1 - 19 lsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

Puan Aini sedang A menguli

tepung untuk membuat kuih donat.

 

B

mencanai

C

mengadun

D

menggentel

2

komputer" ,

hendaklah meletakkan beg sekolah di luar makmal kata Cikgu Aliah kepada murid-murid Tahun Enam Bestari'

A

Kalian

B

Kamu

C

Awak

D

Anda

Liha[ sebelah

SULIT

SUi-{T

Soalan 3 ber</asa rkan gambar di bawah.

s11

LANfiAT DAE

KE

ru FirGFfs_ASe)$

Samad Cameron Highlands.

beg kembaranya Pada bahu

A

membawa

B

memikul

C

menggalas

D

mengelek

semasa melawat ke

Sekiranya kita belajar bersungEuh-sungguh, dalam peperiksaan.

A

agar

B

supaya

C

nescaya

D

namun

kita akan berjaYa

 • 5 Encik Manaf menggantung sangkar burung serindit mangga di belakang rumahnYa.

Adi

Bke

C

pada

D

kePada

dahan pokok

Lihat sebelah

SULIT

SULIT

o

Zaini duduk di bawah pohon yang sawah padi yang menguning.

A

besar

B

tinggi

C

renek

D

rendang

011

itu sambil memerhatikan

 • 7 ke dewan sekarang. Majlis perasmian akan bermula sebentar lagi," kata pengacara majlis itu.

A

Sila

B

Minta

C

Harap

D

Tolong

Azizi

memahami teknik mengarang

berulang kali diajar oleh gurunya.

A

harus mesti

B

masih belum

C

belum hendak

D

sedang hendak

yang betul walaupun sudah

 • I Puan Normala anaknya, Azura.

A

terlalu

B

paling

C

amat

D

agak

gembira sekali apabila menerima hadiah daripada

Lihat sebelah

SULIT

SUi-{T'

011

4(\

tU

Semua murid berbaris A berdua-duaan ts berdua-dua

C

berdua

D

dua

sebelum memasuki pusat sumber.

 • 11 bahan tenusu negara berjaya ditingkatkan setelah pihak

kerajaan memberi subsidi kepada penternak.

A

Keluaran

B

Pengeluar

C

Pengeluaran

D

lVlengeluarkan

Soaian '82 berciasarkan gambar di bawah

 • 12 Burung serindit itu tetah membina sarangnya di

A

atas

B

celah

C

bawah

D

hujung

ranting Pokok itu-

Lihat sebelair

SULIT

SUT,[T

a o
a
o

Soala*r 13

berdasarkan gambar di bawah

CIl!

 • 13 Pak Man menjual beberapa buah tembikai di pasar malam.

A

B

C

D

longgok ...

buah

papan

...

buah

papan ...

b[i

ikat ...

biji

petai dan beberapa

 • 14 Maziah tidak berani menjawab sepatah kata bapanya yang garang itu.

A

B

jua

pun

 • C juga

 • D hanya

apabila dimarahi oleh

 • 15 Amira yang A

B

ringan tulang

berat tulang

 • C tajam akal

 • D ada akal

itu sering membantu ibunya membuat kerja_kerja rumah.

Lihat sebelah

SULIT

SULiiT'

7

011

 • 16 Rumah Mak Siti di kampung.

A

kucar - kacir

B

porak - peranda

C

hiruk - pikuk

D

huru - hara

apabita anal< dan cucu-cucunya pulang bercuti

 • 17 Azmitunduk ke lantai sambil krakinya

oleh ibunya.

A

mengait - ngait

B

menguis - nguis

C

mengais - ngais

D

mengaut - ngaut

hujung tikar aPabila dileteri

1B

Cikgu Anuar seorang guru yang tegas dan penyayang'

disenangi oleh kebanyakan murid di sekolahnya'

 

A

Selain itu

B

l\amun begitu

C

Oleh sebab itu

D

Di samPing itu

19

Encik Nazri

A

menjinjing

B

membimbit

C

membawa

D

mengePit

fail di ketiaknya lalu menuju ke pejabatnya'

, beliau sangat

Lihat sebelah

SULIT

SLTLIT

8

011

 • 20 Jamilah sudah muaK dengan kerenah adiknya yang manja itu.

Pilih perkataan seerti bagi muak.

A

loya

B

biasa

C

jelak

D

benci

 • 21 Rosdey berasa teruja kerana berpeluang mengikuti lawatan sambil belajar ke negeri Melaka Bandaraya Bersejarah. Pilih perkataan berlawan bagi teruia.

A

cuak

B

ceria

C

sedih

D

bosan

Soalan 22 - 23

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris deng an betur.

I

 • 22 Beg tangan puan Lina diperbuat daripada kulit asli.

ll

lll

Kebanyakan orang asri di kampung itu

mahir menggunakan komputer.

Hasil karya pelukis itu memang asli kerana

lukisannya dikagumi oleh perninatnya.

 • lv Makan menggunakan tangan memang asri bagi orang keturunan cina.

A

B

I dan ll sahaja Il dan lV sahaja

 • C l, ll dan lll sahaja

 • D l, lll, dan lV sahaja

Lihat sebelah

SULIT

SUL{T

011

I

 • 23 Rumah nelayan itu linqkuB kerana hakisan pantai.

ll

lkan di dalam kolam Amira linqKup dimakan oleh kucingnya.

 

lll

Gadis itu bertudung linqkup semasa menghadiri kenduri kawannya.

lV

Kapal tangki itu linqkup kerana terlanggar terumbu karang di Selat Melaka.

A

I dan ll sahaja

B

ll dan lV sahaja

C

l, ll dan lV sahaja

D

l, lll dan lV sahaia

 • 24 Pilih ayat tanya Salina berasa

yang betul bagijawapan yang diberikan.

gembira kerana telah berjaya menjadijohan dalam pertandingan cerita.

A

B

Mengapakah Salina berasa gembira ?

Bagaimanakah Salina boleh berasa gembira?

 • C Siapakah yang berasa gembira dalam pertandingan cerita?

  • D Benarkah Salina berasa gembira dalam pertandingan cerita?

 • 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. siapakah yang berjumpa dengan Danial di stesen bas semalam? A

B

Danial berada di stesen bas itu semalam.

Memang Danial pergi ke stesen bas semalam'

 • C Razi dan Rahim yang berjumpa dengan Danial di stesen bas semalam.

  • D ya, Danial memang berjumpa dengan Radzi di di stesen bas semalam.

Lihat sebelah

SULIT

S{JLIT

Soalan 26 - ZZ

10

811

Pilih ayat yang sama nraksud dengan ayat yang diberikan.

 • 26 "Jemputlah datang ke rumah saya malam ini,', kata shira kepada Atiqah.

A

B

Shira mempelawa Atiqah datang ke rumahnya malam ini. Atiqah memberitahu shira supaya datang ke rumahnya malam ini.

 • C shira menjemput Atiqah maram ini untuk datang ke rumahnya.

 • D Atiqah mempelawa Shira datang ke rumahnya malam ini.

 • 27 Pak Hanif mengutip buah kerapa di dusunnya untuk dijuar di pasar.

A

B

Buah kelapa pak Hanif terah dikutip untuk

dijuar di pasar.

Buah kelapa di dusun Pak Hanif telah dikutip olehnya untuk dijual di pasar.

 • c Pak Hanif terah mengutip buah kerapa

yang dijuar di dusunnya.

 • D Pak Hanif terah menjuar buah kerapa yang terah dikutipnya di pasar.

Soalan 28 - 30

Pilih ayat yang betul.

28

A

B

C

D

Pulau yang terindah sekari di rerengganu iarah purau Redang.

Beliau merupakan salah seorang perornpak yang telah ditangkap oleh polis.

Guru-guru berbincang mengenai cara-cara untuk menangani masalah ponteng.

Gulai asam pedas yang dimasak oreh ibu sangat sedap sekari.

Lihat sebelah

SULIT

SEJT.{T

11

011

29

I

ll

at

 

ilt

IV

A

B

D

30

I

 

il

lll

IV

A

B

c

D

Hakim membuat kerja sekolahnya dari pagi hingga ke malam. Pelbagai-bagai kuih tradisional boleh didapati di pasar malam itu.

Pertandingan lukisan itu mendapat sambutan hangat daripada murid-murid.

Seluruh penduduk Taman Harmoni telah menghadiri majlis perasmian surau itu.

ldan ll sahaja ldan lll sahaja ll dan lll sahaja

lll dan lV sahaja

Bubur kacang itu saya akan makan selepas makan tengah hari.

sejak dari semalam syakila tidak makan walaupun sesuap nasi.

Para tetamu sedang menghayati lagu yang didendangkan oleh penyanyi itu' Ayah menjemput beberapa orang kawannya makan tengah hari di restorannya'

ldan ll sahaja ll dan lll sahaja

ll dan lV sahaja

lll dan lV sahaja.

Lihat sebelah

SULIT

SUI-trT'

Soalan 3'l - 35

t2

0n1

Baca petikan cli bawah, kemudian jawab soa/an-so alan berikutnva.

Jam locengku berbunyi tepat jam 5.30 pagi. Aku terjaga daripada tidurku. Masih

awal lagi untuk kubangun. Aku baring-baring di atas katil, bimbang kalau-kalau aku tertidur.

Kalau tertidur, tentu aku lewat bangun. Pasti, aku akan ditinggalkan bas lawatan itu.

Tatkala jam menunjukkan 6.30 pagi, aku terus bangun dan mandi serta

Selesai bersarapan, ayah menghantar aku ke sekolah. Kawan-kawanku sudah

sampai' Ayah menghulurkan wang kertas RM50. Gembiranya aku kerana

bahawa ayah akan memberiku wang sebanyak itu. Terlintas di hatiku untuk

bersiap-siap.

banyak yang

tidak sangka

membelikan

cenderahati untuk ayah dan ibu.

Bas bergerak dengan laju melalui lebuh raya. Perjalanan pada hari itu lancar kerana

masih awal pagi. Kira-kira pukul 11.00 pagi bas tiba di Kuala Lumpur. Bas terus nreluncur ke

Muzium Negara' Kami disambut mesra oleh pegawai yang

bertugas

 • di perkarangan

muzium

itu' Kami ke Pameran Keranda yang diadakan pada masa itu. Banyak pengetahuan tentang

sejarah dan buclaya berkaitan keranda serta upacara pengkebumian kaum

di negara ini. Kami

turut melawat ke bahagian prasejarah. Kami berpeluang melihat artifak-ariifak yang

mem pamerka n keh id upan masya rakat prasejarah.

oleh sebab kesuntukan masa, kami tidak jadi ke Menara Kuala Lumpur sebaliknya

terus menuju ke Menara Berkembar Kuala Lumpur. Aku

itu' Kami berehat dan menikmati hidangan tengah hari di

begitu kagum apabila melihat menara

Kuala Lumpur city centre. Kamijuga

mengambil kesempatan bergambar di situ sebagai kenangan.

Kami terus ke shah Alam. Kami mandi-manda di wet world.

seronoknya aku dan

rakan-rakan mandi di situ. Kami mencuba semua permainan air yang ada di situ. setelah itu

kami berehat sambil

minum petang di kawasan taman rekreasi di shah Alam. sebelum bertolak

Putrajaya. Kami bersiar-siar di kawasan putrajaya. Aku begitu kagum

yang sungguh indah. Badanku sudah terasa penat. Aku tidur

pulang kami singgah di

akan landskap di Putrajaya

sepanjang perjalanan pulang.

Lihat sebelah

SULIT

SUL{T'

13

011

31. Apakah yang dilakukan oleh "aku" agar tidak tertidur?

A

Baring-baring di atas katil

B

Membunyikan jam loceng

C

Mandi dan bersiap-siap

D

Duduk di atas katit

 • 32. Apakah yang berlaku sekiranya "aku" tertidur semula pada pagi itu? A Tidak sempat bersarapan

B Dinrarahi oleh ayahnya C Terlewat tiba di sek'olah

D Tidak dapat menyertai lawatan

 • 33. "Aku" berasa gembira pada pagi itu kerana A tiba awal di sekolah.

B dia tidak tertidur semula selepas terjaga'

 • C barryak kawannya menyertai lawatan itu.

  • D mendapat wang belanja melebihi yang dijangkanya.

 • 34. Rangkai kata kesuntukan masa berdasarkan petikan bermaksud

A kehabisan waktu B waktu yang terhad

 • C mengisiwaktu lapang

  • D banyak waktu yang terluang

3b. Semasa lawatan ini aktiviti yang manakah paling menyeronokkan "aku" dan

rakan-rakannya?

A

Mandi-manda diTaman Tema Air di Shah Alam

B

Menikmati keindahan landskap Putrajaya

C

Menyaksikan Pameran Keranda di Muzium Negara

D

Kagum akan kecanggihan Menara Berkembar Kuala LUmpur

Lihat sebelah

SULIT

SULIT

14

Soalan 36- 40

CIl1

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soaran-soaran yang berikut.

selamat sejahtera Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, para guru, serta rakan sekalian.

sempena perhimpunan mingguan ini, saya mewakili persatuan

Bahasa Melayu akan

menyampaikan pidato berjudul "cara-cara Menjadi Murid yang cemerlang _.

Hadirin yang dihormati,

Kecemerlangan pasti rneningkatkan imej diri seseorang. oleh itu, setiap murid harus

mengamalkan cara - cara tertentu untuk mencapainya. sebagai

langkah pertama, setiap murid

tanggungjawab untuk diri,

perlu sedar akan dirinya' sedarlah bahawa sebagai insan, murid ada

keluarga dan tuhan- Laksanakanlah tanggungjawab tersebut sebaik mungkin.

Di samping itu, setiap murid harus melaksanakan strategi belajar

yang berkesan.

Kesemua aktiviti seperti belajar, bermain, dan berehat perlu akur kepada jadual yang sesuai.

Kepatuhan terhadap aktiviti berjadual ini perlu tekal dan berterusan.

Hadirin yang budiman,

setiap murid juga harus melaksanakan strategi

peperiksaan yang berkesan. Mereka

mencukupi. selain itu, murid perlu

perlu memperbanyak ulang kaji dan membuat latihan yang

belajar secara berkumpuran bagi memantapkan ragi pengetahuan.

seterusnya' murid harus menjaga kesihatan diri. Amalkan

pemakanan seimbang di

perlu juga membajaijiwa

samping riadah dan hiburan ringan bagi kesejahteraan emosi. Murid

dan mental agar menjadi insan yang berdisiprin, tabah,yakin dan takwa.

sesunggtthnya, kecemerlangan tidak mungkin diperoleh

dengan berpeluk tubuh

oleh itu' berusahalah dengan tekun dan mengamatkan segala yang telah saya nyatakan.

sahaja.

Sekian, terima kasih.

Lihat sebelah

SULIT

sul-nT

15

36. Pidato di aias disampaikan dalam sesi

A

B

latihan

pertandingan

C aktiviti

D

persatuan

perhimpunan mingguan

0n1

?R

Kepada siapa.l<ah pidato di atas ditujut<an?

A

Fengerusi lJiajlis

B Murid-murid C Guru Besar D Guru-Euru

N/lengapakah riadah dan hiburan ringan penting

untul< mencapai kecemerlangan?

A Meredakan ketegangan emosi dan minda

B Menjadi
C

lebih yakin, tabah dan takwa

Meningkatl<an kekuatan fizikal

 • D Mengekalkan kesihaian diri

 • 20 Filih pernyataan yang tfldak bes1an tentang annalan untul< menjadi murid yang cemerlang'

A

B

Banyal<kan riaclah

Sempurnakan tanEgungjawab diri

 • C illengamall<an
  D Banyal<

cara belajar yang berkesan

membuat latihan dan ulangkaji pelajaran

 • 40. Frasa ben 6:elurt< tubsifin dalam petil<an di atas bermaksud A malas berusaha

B

C

malas bercakaP

rajin

bekerja

D

tekun bekerja

KERTAS SOALAN TAMAT

Liirat sebelah

SULIT