You are on page 1of 2

DEKLINABIDEA.

ARIKETAK
Bete hutsuneak dagozkion atzizkiak erabiliz.

A) NON-NORENGAN-NOI Z

1. Zein egun______ joango gara mendira? 2. Nik osaba______ badut itxaropena. 3. Alkateak aldatu dituzte Gipuzkoako herri______. 4. Zein osaba______ duzu konfiantzarik handiena? Ameriketako osaba______. 5. Gure etxe______ denak haserre daude. 6. Zenbait egun______ telebista ez da ongi ikusten. 7. Maite______ balore handiak aurkitzen ditut. 8. Hankak busti zaizkigu ur______. 9. Zenbait sendegile_______ ez daukat uste onik. 10. Zenbat leku______ izan zara oporretan? 11. Lizardi poeta______ sentimendu sakonak aurkitu ditut. 12. Izerdi______ etorri zen.

B)NORA-NORENGANA

1. Ikastaro hau bukatzean unibertsitate______ joatekotan naiz. 2. Zein ikastola______ joaten dira zure seme-alabak? 3. Ni ilea moztera ez naiz edozein ilemoztaile______ joaten. 4. Haurrak bere ama______ joan ohi dira babes bila. 5. Zein mendi______ zoazte.Txindoki mendi ala hemen inguruko mendi_______? 6. Zein arotz______ joan behar duzue egur bila? 7. Su______ bota ditu egurrak eta ur______ harriak? 8. Zoaz, nahi baduzu, zuzendari______. 9. Zenbait gizon______ alferrik da da laguntza eske joatea.

C)NORAINO-NORENGANAINO

1. Zein herri______ joan zineten igandean ? Beasain______ joan ginen. 2. Apustua egingo dizut hemendik han dagoen zakur______. 3. Everest gailur______ igo ziren euskaldunak. 4. Xabirengandik Miren______ egingo dugu marra bat. 5. Noraino dugu lasterketa? Han aurrean dauden etxe______.

D) NORANTZ-NORENGANANTZ

1. Mendi______ abiatu ginen, baina ez ginen gailurreraino iritsi. 2. Zuzendari______ abiatu nintzen nire kexak aurkeztera, baina ez nintzen gela______ (noraino) joaten ausartu. 3. Donostia______ goaz bizikletaz; ez dakit berta______ (noraino) iritsiko garen. 4. Mendiko tontor______ ardiak zeuden eta beheko belardi______ behiak. 5. Ardi______ eta behi______ jo genuen. 6. Gaztela alde______ joan ziren zenbait euskaldun Errekonkista garaian.

E) NONDIK-NORENGANDIK

1. Zein bide______ joaten da Donostiara? 2. Irakasle hor______ asko ikas daiteke. 3. Edozein denda______ ekarrita ere berdintsu zait. 4. Zein lagun______ jakin duzu hori? 5. Aski da bi______ bat ondo egitea. 6. Asun______ ikasi dut dakidan guztia. 7. Elur______ gatoz. 8. Erregalu oparoak espero ditut Donostiako osaba______. 9. Hiru ikastetxe______ bota dute hori. 10. Ez dugu erantzun egokirik jaso agintari______. 11. Haurrrak ez omen dituzte Paris______, eritetxe______ baizik.