You are on page 1of 7

Nr.

crt

Articol

Denumire

U.M.

Cantitate

Etapa

TSG01A1

Degajarea terenului de frunze,strangerea si arderea lor. 15.5x16.5=256mp Sapatura manuala de pamant la indepartarea stratului vegetal. (11.3+2)x(12.5+2)=193mp Sapatura manuala de pamant cu latime sub 1,00m fara sprijiniri. 46x0.6x1.2=33.12 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in strturi de 20 30 cm grosime exclusiv udarea straturilor 46x0.2x0.6=5.52 Udarea manuala a stratuilor de pamant cu stropitoarea pentru completarea umiditatii necesare compactarii. 0,10x5.52=0.552mc Strat de repartitie din balast compactat cu placa vibratoare. 46x0.2x0.6=5.52 Turnarea betonului simplu B150 in fundatii continue. 46x0.8x0.6=22.08 Beton marca B150 cu agregate grele pana la 31mm preparat cu ciment M30 in instalatii centralizate Turnarea betonului armat B100 in cuzineti 46x0.4x0.5=9.2

100mp 2.56

Pregatirea terenului

100mp 1.93

TSA01A1

Pregatirea terenului

mc

33.12

TSA02A1

Saparea terenului

100mc

0.0552

TSD06A1

Saparea terenului

mc

0.552

TSD13A1

Saparea terenului

mc

5.52

TSD16B1

Saparea terenului

CA01B1

mc

22.08

Fundatii continue

CZ0105C1 8

mc

22.08

Fundatii continue

CA02A1

mc

9.2

Fundatii continue

10

CZ0104A1

Beton marca B100 cu balast pana la 31mm preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate

mc

9.2

Fundatii continue

11

CC01A1

Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii cu diam max 8 mm 60kg/mc x 9,2 mc beton=552kg Confectionarea armaturilor din otel beton pt fundatii continue OB37 cu diam 6-8 mm 30% x 552=165.6 Confectionarea armaturilor din otel beton pt fundatii continue PC 52 cu diam 6-8 mm 70% x 552=386.4 Cofraje pentru beton in cuzineti din panouri refolosibile cu asterea din scanduri de rasinoase 0.4x2x46=36.8 Strat hidroizolant executat la fundatii, cu carton bituminat (0.1+0.8+0.4)x46 Turnare beton armat B150 in placa 0.1x94.19=9.419

Kg

552

Fundatii continue

CZ0301G1 12

Kg

165.6

Fundatii continue

CZ0301J1 13 CB01A1 14

Kg

386.4

Fundatii continue

mp

36.8

Fundatii continue

15

IZF04B1

mp

59.8

Fundatii continue

CA02I1 16

mc

9.419

Placa

CZ0105A1 17 18 CA02I1

Beton marca B150 cu agregate grele pana la 16 mm, preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate Turnarea betonului armat in plansee, placi cu grosime pana la 10 cm 0.1x90.69=9.069 Beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm in placi, preparat cu ciment M30 in inst. Centralizate Montarea armaturilor din otel-beton cu bare diam max 18 mm 60 kg/mc x 9.419mc = 565

mc

9.419

Placa

mc

9.069

Placa

19

CZ0106E1

mc

9.069

Placa

20

CC02C1

Kg

565

Placa

CC02C1 21

Montarea armaturilor din otel-beton cu bare diam max 18 mm 60 kg/mc x 9.069 mc = 544

Kg

544

Placa

CZ0302R1 22

Confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in cofraje pentru placi in ateliere de santier OB37 d 6-8mm 30%x565=169.5 Confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in cofraje pentru placi in ateliere de santier OB37 d 6-8mm 30%x544=163.2 Confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in cofraje pentru placi in ateliere de santier PC52 d 10-12mm 70%x565 = 395.5 Confectionarea armaturilor din otel beton in elem. Turnate in cofraje pentru placi in ateliere de santier PC52 d 10-12mm 70%x544 = 380.8 Ecrane termoizolante din foi de polietilena

Kg

169.5

Placa

CZ0302R1 23

Kg

163.2

Placa

CZ0302U1 24

Kg

395.5

Placa

CZ0302U1 25

Kg

380.8

Placa

IZK03C1 26

mp

94.19

Placa

CA02G1 27

Turnarea betonului armat B200 in stalpi 0.35x0.35x15x5.3=9.74

mc

9.74

Stalpi

CZ0106E1 28

Beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm in stalpi, preparat cu ciment M30 in inst. centralizate Montarea armaturilor din otel beton din bare fasonate cu diam. peste 18 mm in grinzi si in stalpi 140 kg/mc x 9.74 mc = 1363.6 Confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in cofraje in ateliere de santier OB37 d 6-8mm 30% x 1363.6kg = 409 Confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in cofraje in ateliere de santier PC52 d >16mm 70% x 1363.6kg = 954.52

mc

9.74

Stalpi

29

CC02D1

Kg

1363.6

Stalpi

30

CZ0302G1

Kg

409

Stalpi

CZ0302L1 31

Kg

954.52

Stalpi

32

CA02M1

Turnare beton armat in elem turnate izolat (buiandrug) 0.35x0.1(6x1.8+4x2.25+2x1.4)=0.791 Beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm in grinzi, preparat cu ciment M30 in inst. Centralizate Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii cu diam max 8 mm 60 kg/mcx 0,791mc=47.5 Confectionarea armaturilor din otel beton elemente isolate OB37 cu diam 6-8 mm 30% x 47.5=14.25

mc

0.791

Buiandrug

CZ0106E1 33

mc

0.791

Buiandrug

CC01A1 34

Kg

47.5

Buiandrug

CZ0301G1 35

Kg

14.25

Buiandrug

CD04J1 36

Zidarie din caramida presata,arsa executata cu mortar M10Z 0.35x5.6x23.4=45.9 Mortar de var ciment pentru zidarie marca M10Z in instalatii necentralizate 0,22x45.9= 10.1 tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi executate manual pe suprafete de zidarie de caramida cu mortar M10T cu grosime medie de 2 cm 460.34 Mortar de var ciment pentru tencuieli M10T preparat cu ciment F25 si var pasta in instalatii necentralizate Tencuieli interioare driscuite la tavane cu mortar M25T

mc

45.9

Zidarie

CZ0201C1 37

mc

10.1

Zidarie

CF01A1 38

mp

460.34

Tencuieli interioare

CZ0206C1 39

mc

7.93

Tencuieli interioare

CF03A1 40

mp

90.69

Tencuieli interioare

CZ0207C1 41

Mortar de var ciment pentru tencuieli M25T preparat cu ciment F25 si var pasta in instalatii necentralizate 90.69mpx0,02=1.82

mc

1.82

Tencuieli interioare

42

CI06B1

Placaj din faianta la pereti si stalpi inclusiv placarea glafurilor 28.35+35.787=64.125 Plinte gresie ceramica fixate cu mortar M100T 2x(5.96+4.53)=20.98

mp

64.125

Tencuieli interioare

43

CG12A1

mp

20.98

Tencuieli interioare

44

CG02B1

Pardoseli parchet stejar pe suport existent 2x(19.96+14.79+14.96+5.17+4.07+17.75)=153.4

mp

153.4

Tencuieli interioare

45

IZF12A1

Izol. termica la pereti cu polistiren celular cu grosimea 100mm

mp

143.6

Izolatie exterioara

46

CF09B1

Tencuieli exterioare speciale cu terasit dolomit pereti

mp

143.6

Tencuieli exterioare

47

CK01B1

ferestre lemn simplu cu deschidere obisnuita 2x(1.8x2.1x3+2x2.25x1.2+2x2.25x60)=38.9

mp

38.9

Tamplarie

48

CK03B1

Usi lemn interior si exterior simple inclusiv izolatii din lemn intr-un canat 20x0.9x2.1=37.8 Turnarea betonului armat in rampe cu grosimea pana la 10cm 2.15x0.1x1+0.1x1x1.25=0.34 Beton marca B200 cu agregate grele, cu granulatia max 31 mm in grinzi, preparat cu ciment M30 in inst. centralizate Montare armaturi otel-beton cu diam. pana la 18 mm in rampe 140 kg/mc x 0,34 mc = 47.6

mp

37.8

Tamplarie

CA02I1 49

mc

0.34

Scara interioara

CZ0106E1 50

mc

0.34

Scara interioara

CC02C1 51

kg

47.6

Scara interioara

CZ0302G1 52

Confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in cofraje in ateliere de santier OB37 d 6-8mm 30% x 47.6 = 14.28

kg

14.28

Scara interioara

53

CZ0302L1

Confectionarea barelor din otel beton in constructii turnate in cofraje in ateliere de santier PC52 d >16mm 70% 47.6 = 33.32 Trepte din beton simplu B100 turnate pe loc 16(1x0.17x0.2)=0.544

kg

33.32

Scara interioara

54

CH01A1

mc

0.544

Scara interioara

55

CZ0104A1

Beton marcaB100 cu balast cu d max 31mm in inst centralizate

mc

0.544

Scara interioara

56

CH01A1

Trepte din beton simplu B100 turnate pe loc 7(1x0.17x0.2)=0.238

mc

0.238

Scara exterioara

57

CZ0104A1

Beton marcaB100 cu balast cu d max 31mm in inst centralizate

mc

0.238

Scara exterioara

58

CE17B1

Sarpanta din lemn la acoperisuri simple 12.65x11.65=147.4

mp

147.4

Sarpanta

59

CE01A1

Invelitoare din tigla profilata din argila arsa asezate pe sipci 30x50

mp

157.34

Sarpanta

60

CE18A1

Astereala la invelitori din tigla exec din scanduri de rasinoase 157.34x 1,14x2= 358.7 Ecrane termoizolante din foi de polietilena

mp

358.7

Sarpanta

61

IZK03C1

mp

358.7

Sarpanta

62

IZF10F1

Strat termoizolant la acopersuri din placi vata minerala tip

mp

358.7

Sarpanta

63

CE14A1

burlane din tabla zincata 0,5mm grosime fixate cu bratari otel zincat 2x11.65=23.3

23.3

Sarpanta

64

CE19D1

Streasini infundate din scanduri geluite si falsuite cu latime med 0,40 m 4x5.6=22.4 Pazi la streasina din scanduri geluite simplu

22.4

Sarpanta

65

CE19A1

22.4

Sarpanta