Вы находитесь на странице: 1из 114

1

Rusada Filll ekimleri El Kitab (..)


754 adet imdiki zaman ve basit gelecek zaman filleri
. - analiz
- kiralamak
propoganda yapmak
yapmak

.


.


.


.


.


.

.. .
.. .
.. .

.. .
.. .
.. .

2
3
.
.. ..
.. ..
.. .
.. .

.. .
.. .

tutuklamak,gz altna
almak


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

v - atak
yapmak, hucum etmek


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

alklamak


.. .

10

- komak


.. .

.. .

- teekkr
etmek


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

11

- komak,
kamak


.. .
.
.
.
.. .

-soluklamak, beti
benzi sararmak


.. .

.. ..


.. .

- merak
etmek, telalanmak


.. .

.. .

-parlamak


.. .

.. .
()
()

12

13

16

- hastalanmak


.. .
.
.
.
.. .


- almak


.. .
.
.
.
.. .

.. ..


.. .
.
.
.
.. .

14

17

- mcadele
etmek, gremek


.. .

.. .

- tra olmak


.. .

.
.. .

.. ..


.. .

.
.. .

15

18

- korkmak


.. .

.. .


- dolamak
.. ..


.. .

.. .

19

22

19. atmak,
savurmak
.. ..


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

- piirmek,
kaynatmak


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

20

23

20. uyandrmak
.. ..


.. .

.. .

.. .... .

.. .

- ilham
vermek


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

21. bulunmak
.. ..

.. .
.
.
.
.
.. .

()

()

21

24

- tamak


.. .
.
.
.
.. .

.. ..


.. .
.
.
.
.. .

25

28

31

25 emretmek


.. .

.. .

- dndermek,
evirmek


.. .

.. .

- lmek,
tartmak


.

. .

26

29

32

26 inanmak,
gvenmek
.. ..


.. .

.. .

- getirmek,
gtrmek,srmek


.. .

.. .

- grmek


.

.


.

27 geri vermek,
iade etmek

27

30

33.. .

.. .

- asmak


.. .

.. .

.. ..


.. .

.. .

- dahil etmek,
iletmek,altrmak


.

. .

. .

34

37

- sahip olmak,
hakim olmak


.

. .

- telkin
etmek, hissi vermek


.

. .

.


.

. .

. .

35

- etkilemek


.

. .

.


.

. .

36

- savamak


.

. .

38

39

- getirmek,
sokmak, karmak,
kaydetmek


.

. .

.


.

. .

uyandrmak,
heycanlandrmak


.

. .

. .

40

43

46

geri
vermek, iade etmek


.

. .

.


.

. .

- sanmak


.

. .

.


.

. .

-eitmek,
yetitirmek
41

44

47

- itiraz
etmek


.

. .

.


.

. .

- hrszlk
yapmak, almak


.

. .

.


.

. .

yeniden kurmak,
onarmak42

45

48

heycanlandrmak,
endielndirmek,
oturmak


.

. .

.


.

. .

-homurdanmak


.

. .

-hayran
olmak
. .

.


.

. .

. .

. .


.
.

. .

.


.

. .

- dndrmek


.

. .

- atlamak,
frlamak


.

. .

.


.

. .

- araba
kullanmak


.

. .

49

52

50

- tamak,
arabayla gtrmek


...

. .

53

- ayaa
kalkmak


.

. .
. ()

51

54

-karlamak,
raslamak


.

. .

55

58

. ()

.


.

. .

.


.

. .

- girmek


.

. .

.


.
.

. .

- kovmak,
dar atmak


.

. .

- girmek


.

. .

.


.

. .

- semek,
ayklamak


.

. .

.


.

. .

- (acya,
arya) dayanmak,
katlanmak


.

. .

56

59

- ayrmak,
vurgulamak


.

. .

57

60

61

64

. .

. .

. .

- kmak,
ayrlmak, gitmek


.

. .

.


.

. .

kazanmak, yenmek


.

. .

.


.

. .

(radyo,tv,) kapamak


.

. .

.


.

. .

- karmak


.

. .

.


.

. .

62

65

- zorlamak


.

. .

.


.

. .

63

66

dzlemek, dzeltmek


.

. .

.


.

. .

67

70

73

- izah
etmek, belirtmek


.

. .

.


.

. .

sergilemek, gstermek


.

. .

.


.

. .
.
.

-aa
dikmek


.

. .

.


.

. .

- kmak,
ilerlemek, sahneye
kmak


.

. .

.


.

. .

-ifade
etmek


.

. .

.


.

. .

- kurmak


.

. .
()
()

.


.

. .
()
()

68

71

74

- silmek,

69

72

75

- renmek,

76

srkleyerek karmak,
ekmek


.

. .

.


.

. .

- kmak,
inmek


.

. .

77

. .

79

- (bst
gel.zmn.) karmak


kurulamak


.

. .

.


.

. .

ezberlemek


.

. .

.


.

. .

- meydana
karmak


.

. .

- tahkik
etmek saptamak


.

. .

78

. .

80

- fala bakmak


.

. .

81

- garanti
etmek


.

.
.

. .

. .

- snmek


..

- sndrmek


.

. .

82

. .

83

- mahvolmak


.

. .

84

. .

85

- yutmak


.

. .

. .

86

- kovalamak,
kovmak


.

. .

87

- konumak


.

. .

. .

. .

- ackmak


.

. .

88

- oy vermek


.

. .

89

90

- gurur
duymak


.
.

. .

. .

91

- yanmak


.

. .
()
()

92

egemen olmak


.. .

.. .

93

- hazrlamak,
yapmak, piirmek


.

. .

. .
()
()

94

- talan etmek,
soymak, yamalamak


.

. .

. .

- korkutmak


.

. .

- krek ekmek


.

95

96

. .

97

- krp
ykmak, krp geirmek


.

. .

. .

98

- kabalk
etmek, krc olmak


.

. .

. .

99

- yklemek,
doldurmak


.

. .

. .

100

efkarlanmak,
kederlenmek


.

. .

101

- vermek


.

. .

103

106

102

- hediye
etmek


.

. .

. .

104

- faliyette
bulunmak, hareket
etmek, etkilemek


.

. .

107

- kemirmek,
ekirdek itlemek


.

. .

105

. .

- yapmak


.

. .

108

- gezmek


.

. .

- itmek, ileri
srmek, hareket
ettirmek, kmldatmak


.

. .

. .

- blmek,
ayrmak, paralamak


.

. .

109

112

. .

- hzla
ekmek


.

. .

. .

- elde
etmeye almak,
peinden komak


.

. .

. .

. .

. .

- tutmak


.

. .

- tutunmak


.

110

113

111

- emanet
etmek


.

. .

. .

- tahmin
etmek, sezmek


.

. .

114

. .

115

anlamak


.

. .

- yetimek


.

. .

116

. .

- izin
vermek, sokmak


.

. .

118

119

. .

121

- titremek


. .

ulatrmak, teslim
etmek


.

. .

117

. .

- varmak,
ulamak


.

. .

120

. .

. .

122

- dost olmak,
arkadalk yapmak

kantlmak, ispatlamak


.

. .

123

- dnmek,
sanmak,
tasarlmak, ...mak
niyetinde olmak

. .

. .

- esmek, flemek


.

. .

124

125

. .

127

- yemek yemek


.

. .

128

- nefes almak,
solumak


.

. .

- gitmek,
gelmek (arabayla)


.

. .

126

129

. .

- gitmek,
gelmek, yolculuk
yapmak


.

. .

- acmak,
merhamet etmek


.

. .

. .

130

- ikayet
etmek


.

. .

131

. .

133

- beklemek


.

. .

- kzartmak,
kavurmak


.

. .

. .

. .

- skmak


.

. .

132

. .

135

- sararmak


.

. .
()
()

. .

134

- arzulamak,
dilemek


.

. .

- evlenmek


.

. .

136

137

. .

- bata
bulunmak, feda etmek


.

. .

. .
()
()
- yakmak


.

. .

138

. .

139

- yaamak,
ikamet etmek


.

. .

140

- akmak,
ivilemek


.

. .

141

. .

- (bst gel
zmn) yolunu kaybetmek


.

. .

.

142

- merak
etmek, zen gstermek


.

. .

. .

- unutmak


.

. .

143

. .

145

baml
olmak


.

. .

146

. .

fethetmek, elde etmek
.

. .

144

. .

147

. .

148

balamak,
dmlemek

149

- bkmek,
kvrmak

imrenmek, kskanmak


.

. .

- kahvalt
yapmak


.

. .

. .

150

gnelenmek, yanmak

. .

. .

. .

. .

yklemek, doldurmak


.

. .

151

154

. .

tasarlamak,
niyetlenmek


.

. .

. .

dokunmak, demek


.

. .

152

155

. .

tkanmak, boulur
gibi olmak, nefesi
tutulmak

153

156

geiktirmek,
yavalatmak,
tutuklamak,yakalamak


.

. .

. .

- girmek,
uramak, yoklamak


.

. .

. .

. .

157

160

- yakmak,
tututurmak


.

. .

. .

-bitirmek, sona
erdirmek


.

. .

. .

. .

. .

158

161

kekelemek


.

. .

. .

- iine
almak, kapsamak,
hapsetmek, akdetmek


.

. .

159

162

- sipari
vermek


.

. .

. .

kapatmak, rtmek


.

. .

. .

163

166

-deitirmek
..in yerine koymak,...in
yerine geirmek


.

. .

. .

- bor almak.
gal etmek, kaplamak


.

. .

. .

. .

- farkna
varamak, sezmek


.

. .

164

herketsiz kalmak


.

. .

165

. .

167

- megul
olmak, uramak,
ilgilenmek


.

. .

. .

168

-kilitlemek


.

. .

169

. .

. .

. .

- not
tutumak, kaydetmek


.

. .

- doldurma


.

. .

yasaklamak


.

. .

170

. .

-kazanmak


.

. .

172

. .

- hak
etmek, kazanmak


.

. .

173

. .

171

174

. .

. .

zorlamak, mecbur
burakmak


.

. .

. .

- iliklemek,
dmelemek, kapamak


.

. .

175

176

. .

178

- korumak,
savunmak


.

. .

179

. .

181

selamlamak
- ele
geirmek, zaptetmek,
zorla almak


.

. .

. .

- armak,
seslenmek


.

. .

- girmek,
uramak, yoklamak


.

. .

177

. .

180

. .

182

tantmak,tantrmak
- telefon
etmek, almak


.

. .

. .

183

- bilmek,
haberi olmak,
tanmak. .

. .

. .

oynamak.almak


.

. .

. .

- gitmek, gelmek,
yrmek. Yamak......


.

. .

184

185

. .

187

- semek,
tercih etmek


.

. .

()

. .

186

. .

188

- bildirmek,
haber vermek


.

. .

kurtulmak. Atlamak,
saknmak, kanmak


.

. .

. .

189

- zr
dilemek


.

. .


()

190

. .

- yapmak,
imal etemek


.

. .

191

. .

193

- deitirmek,
ihanet etmek


.

. .

194

. .

. .

- yaynlamak


.

. .

- alay
etmek


.

. .

. .

- lmek


.

. .

192

195

- icat
etmek


.

. .

. .

. .

. .

- hayrete
drmek, armak


.

. .

- renmek,
renim yapmak,
incelmek


.

. .

- sahip olmak


.

. .

196

197

. .

199

202

- ithal
etmek


.

. .

- bilgi
vermek


.

. .

198

. .

200

203

- yatrm
yapmak


.

. .

- aramak


.

. .

201

204

ilgilenmek, merakl
olamak


.

. .

kaydn silmek,
karmak


.

. .

. .

205

208

- uygulamak,
yerine getirmek, szn
tutmak


.

. .

-denemek,
snamak206

209

kullanmak,
faydalanmak,
yararlanmak


.

. .

aratrmak, incelemek207

210

onarmak, tamir
etmek, dzeltmek


.

. .

. .

zayflatmak.
Tketmek


. .

. .

. .

.


.

. .

grnmek.....m gibi
grnmek (gelmek)


.

cezalandrmak


.

. .

. .

211

214

- kaybolmak,
yok olmak,ortadan
kalkmak


.

. .

. .

- demek,
dokunmak


.

. .

212

213

. .

215

- dolamak,
gezmek


.

. .

216

- sallamak


.

. .

. .

. .

- ksrmek


.

. .

217

220

nitelemek


.

. .

218

- atmak,
savurmak, frlatmak


.

. .

221

219

- kaynatmak


.

. .

222

- ban
sallamak, bayla
selam vermek


.

. .

. .

selamlamak


.

. .

223

226

. .

. .

. .

- koymak,
yerletirmek, yatrmak


.

. .

- yaptrmak


.

. .

- yemin
etmek, and imek


.

. .

. .

- sallanmak,
kmldamak,
dalgalanmak, sarslmak


.

. .

224

227

. .

- bitirmek,
tamamlamak


.

. .

. .

225

228

. .

- kazmak,
amak


.

. .

. .

. .

kopyalamak


.

. .

- doyurmak,
yemelemek, ezirmek,
beslemek,


.

. .

- boyamak


.

. .

229

230

. .

- kzarmak


.

. .

232

235

. .

- barmak

233

. .

- hrszlk
yapmak


.

. .

231

234

. .

236

- dndermek

. .

eletirmek


.

. .

. .

237

- evirmek,
dndermek

. .

. .

. .

. .

238

- rtmek,
kapamak


.

. .

239

. .

241

- srmak,
sokmak


.

- ykanmak,
banyo yapmak


.

. .

240

. .

- sigara
imek


.

. .

. .

242

- trmanmak,
kmak


.

243

- okamak


.


. .

. .

. .

. .

- havlamak


.

. .


244

. .

- yalan
sylemek


.

. .


245

246

. .

247

- yatmak,
uzanmak


.

. .

248

girmek,smak,
dklmek,trmanmak,
inmek,


. ..

249

- donmak


.

. .
()
()


.. .
()

()

- zenle bakmak,
zerine titremek


.

. .

250

253

tembellik etmek


.

. .

- tedavi
etmek


.

. .

251

254

- umak


.

. .

ortadan kaldrmak,
yok etmek


.

. .

252

255

. .

- umak


.

. .

- dkmek, aktmak,
boalmak,koymak


.

. .

256

. .

- yoksun
burakmak, mahrum
etmek, elinden
almak, kaybetmek


.

. .

- yakalamak,
tutmak, avlanamak


.

. .

257

. .

259

262

- krmak,
paralamak, ykmak


.

. .

. .

- sevmek


. .

yatmak, uzanmak


.

. .

260

263

. .

- kurnazlk
yapmak


.

. .

. .

- srmek,
svamak

258

. .

- kellemek


.

261

264

- maske
takmak, maskelemek

. .

- sallamak


.

. .
. .

265

268

. .

deitirmek,
deimek


.

266

269

. .

. .

. .

. .

- yava, ar
davranmak


.

. .

- grnp
kaybolmak, yanp snmek


.

. .

- mek,
donmak


.
. .

. .

267

270

. .

- sprmek


.

. .

. .

271

274

bartrmak


.

. .

. .

. .

. .

- hayal
kurmak, hayal etmek


.

. .

272

275

- engel
olmak, rahatsz etmek


.

. .

. .

- slanmak


.
. .

. .

273

276

- gz krpmak, yanp
yanp snmek, gz krpmak


.

. .

. .

- dua etmek


.

. .

. .

. .

. .

- susmak


.

. .

- gz
krpmak


.

. .

- yapabilmek,
....masn bilmek


.

277

280

278

somurtmak


.

281

. .

- intikam,
almak


.

. .

. .

279

282

- ikence, eziyet
etmek
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.

. .
. .

283

- sanmak,
tasarlamak,dnm
ek,


.

. .

284

miyavlamak


.

. .

286

287

. .

289

- ziyaret
etmek, yoklamak

. .

- ykamak


.

. .

- buruturmak, ezmek


.

. .

. .

- kabul
etmek, almak,
toplamak


.. .

.. .

285

. .

- gzlemek,
gzetlemek


.. .

.. .

288.. .

.. .

290

- emek

291

dllendirmek.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- stmak


.. .

.. .

292

293

- tayin
etmek,
kararlatrmak


.. ... .

.. .

- giyinmek


.. .

.. ... .

.. .

295.. .

.. .

294

- mt etmek,
ummak


.. .

.. ... .

.. .

296

adlandrmak


.. .

297

cezalandrmak


.. .

.. ... .

.. .

emek, yatrmak


.. .

.. .

298

.. ... .

.. ... .

.. .

kaplamak, rtmek


.. .

.. .

- ayarlamak,
iler duruma getirmek,
tamir etmek


.. .

.. .

299.. .

.. .

301

.. .

- koymak,
doldurmak,
dkmek, aktmak


.. .

.. .

300.. .

.. .

302

- ima etmek


.. .

.. ... .

.. .

303

- tutmak,
kiralamak


.. .

.. .

304.. .

.. .

saldrmak, baskn
yapmak, dadanmak


.. .

.. .

ynelmek,
dorultmak,
gndermek


.. .

.. ... .

.. .

doldurmak


.. .

.. .

- hatrlamak


.. .

.. .

305

306.. .

.. .

309

- bozmak, ihlal
etmek


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

307


.. .

.. .

308

- germek


.. .

.. ... ... .

310

.. .

.. .

eneltmek,
enlendirmek


.. .

.. .

- srar
etmek,direnmek


.. .

.. .

312.. .

.. .

- bulmak


.. .

.. .

314

- srmek,
cilalamak,rendelemek
, ovmak


.. .

.. .

315

317.. .

.. .

- nefret.. .

.. .

318

- tamak.. .

.. .

- tadn
karmak


.. .

.. ... .

.. .

akord etmek


.. .

.. .

316

.. .

311.. .

.. .

313

.. .

balamak


.. .

.. .

etmek, kin beslemek
.. ... .

.. .

gecelemek, gece
kalmak


.. .

.. .

- beenmek,
holanmak


.. ... .

.. .

- tamak


.. .

.. .

319

322

320

ihtiyac olmak

323.. .

.. .

- dalmak


.. .

321

324

- koklamak


.. .

.. .

.. .

.. ... .

.. .

- tamak


.. .

.. .

319

322

320

ihtiyac olmak


.. .

323

gecelemek, gece
kalmak


.. .

.. ... .

.. .

- dalmak


.. .

.. .

- beenmek,
holanmak


.. .

321

324

- koklamak


.. .

.. .
.. .

.. .

325

328

- lem
yemei yemek


.. .

.. ... .

.. .

- sz
vermek


.. .

.. ... .

- sulamak


.. .

.. .


326

329.. .

.. .


gcendirmek,
incitmek


.. .

.. .

327

330

- temin
etmek, salamak


.. .

.. ... .

.. .

- kolaylatrmak,
basitletirmek, hafifletmek


.. .

.. ... .

331

334

.. .

.. .

.. .

.. .

aldatmak,
kandrmak


.. .

.. .

deitirmek


.. .

.. .

- kefetmek,
aa karmak, bulmak


.. .

.. ... .

.. .

kucaklamak,
sarmak


.. .

.. ... .

.. .

332

335

333.. .

.. ... .

.. .

yenilemek,
gncelletirmek


.. .

.. .

- cesaret vermek,
gvenini arttrmak


.. .

.. ... .

.. .

336.. .

.. .

ilemek


.. .

.. .

337

339.. .

.. .

koparmak,
kesivermek


.. .

.. .

338
a

340

- evirmek,
dntrmek


.. .

.. .

.


.. .

.. .

muayne etmek,
incelemek


.. .

.. .

338
b.. .

.. .

- hizmet
etmek, servis yapmak


.. .

.. .

341.. .

.. ... .

.. .

342

dizmek,
dzeltmek
,demek

- dnmek,
ynelmek, bavurmak,
mracat etmek
,seslenmek ,hitap etmek


.. .

.. .

343

grmek, mzakere
etmek

344

- etrafn
dolamak, dolanmak.. .

.. .

345

348.. .

.. .

-grmek, temas
olmak, al verii
olmak


.. .

.. .

bildirmek, ilan
etmek


.. .

.. .

.. .
.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

346

birletirmek


.. .

.. .

347.. .

.. .

349

anlatmak, aklamak


.. .

- dolamak,
gezmek, yanndan gemek


.. .

.. ... .

.. .

350

- mecbur etmek,
zorlamak


.. .


.. ... .

.. .

- sar
etmek, sarlatrmak


.. .

.. .

351

352.. .

.. .

354

- bor
vermek


.. .

.. .

355

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- zmek


.. .

.. .

- snrlamak,
kstlamak


.. .

.. ... .

.. .

353

- giydirmek


.. .

.. .

356.. .

.. .

- takdir etmek


.. .

.. .

.. .

.. .

- ummak,
beklemek


.. .

.. .

357

358
.. .

.. .
.. .

.. .

- etrafn
sarmak, kuatmak,
ember iine almak


.. .

.. .

- ge kalmak,
gecikmek


.. .

.. .

359.. .

.. ... .

.. .

360

- tarif
etmek


.. .

.. ... .

361

- yas
tutmak


.. .

.. ... .

362

- temize
karmak, aklanmak


.. .

.. ... .

363

366

369

.. .

tehis, tayin etmek,


belirtmek


.. .

.. .

364

.. .

- indirmek,
emek,
atmak,daldrmak


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

kurtarmak, serbet
burakmak, muaf
tutmak, boaltmak


.. .

.. .

- hakaret
etmek, incitmek


.. .

.. ... .

.. .

gzden geirmek,

367

370.. .

.. .

- bilincine
varmak, kavramak, idrak

.. .

- organize
etmek


.. .

.. .

365.. .

.. .

368

zayflamak, kuvetten
dmek


.. .

.. ... .

.. .

371

- kalmak,
durmak

muayne etmek


.. .

.. .

etmek


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

brakmak, unutmak


.. .

.. .

durdurmak, yolunu
kesmek


.. .

.. .

372

373.. .

.. .

375

- cevap
vermek


.. .

376.. .

.. .

- zmek,
bulmak, bilmek


.. ... .

.. ... .

.. .

- saknmak,
ekinmek


.. .

.. .


374.. .

.. .

377

- uzaklatrmak


.. .

378

381

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

dinlenmek


.. .

.. .

reddermek, kabul
etmemek, vazgemek


.. .

.. ... .

.. .

- amak


.. .

.. .

379

.. ... .

.. .

380.. .

.. .

382

- ayrmak,
ayrt etmek, farkl
bulmak


.. .

.. .

383

- bir yana
koymak,
ayrmak,alkoymak,
ertelemek


.. .

.. ... .

.. .

- iptal etmek


.. .

.. .

384

387


.. .

.. ... .

.. .


.. .

.. .

iaretlemek,
kaydetmek,
belirtmek


.. .

.. .

- elinden
ekip almak, yoksun
burakmak


.. .

.. .

- serbest
burakmak, gevetmek


.. .

.. ... .

.. .

zehirlemek


.. .

.. .

385

386.. .

.. .

388

- geri
kalmak


.. .

.. .

389.. .

.. .

- ekilmek,
gerilemek


.. .

.. .

390

393

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .

uzaklamak,
ayrlmak, ekilmek


.. .

.. .

umudunu kesmek


.. .

.. .

- ilem yapmak


.. .

.. ... .

.. .

avlamak, avlanmak


.. .

.. .

391

392.. .

- korumak


.. .

.. .

394.. .

.. .

- deer bimek


.. .

.. .

395.. .

.. .

396

397

- yanlmak

398

- dmek

bylemek, hayran
burakmak


.. .

.. ... .

.. .

- ift srmek


.. .

.. .

399

402.. .

.. .

tamak
400

403.. .

.. ... .

.. ... .

.. ... .

.. .

- szn
kesmek


.. .

.. .

- geirmek,
nakletmek, evirmek,
aktarmak, tercmanlk
yapmak


.. .

.. ... .

.. .

401

- gemek,
kat etmek
404.. .

.. .

- ark sylemek

405


.. .

.. .

.


.. .

.. .

- basmak,
bastrmak,
yaynlamak


.. .

.. .


.. .

.. .

.


.. .

.. .

- piirmek


.. .

.. .

- yazmak


.. .

.. ... .

.. .

- tekmelemek


.. .

.. .

406.. .

.. .

407.. .

.. .

409

- imek


.. .

.. .

410

- yzmek


.. .

.. ... .

.. .

408

.. .

.. ... .

.. .

- alamak


.. .

.. .

411

414.. .

.. .

412

- yzmek


.. .

.. .

415.. .

.. .

planlamak,
tasarlamak


.. .

.. .

- demek


.. .

.. .

413.. .

.. .

416

- zedelemek,
hasar vermek, bozmak


.. .

.. ... .

.. .

- yenmek


.. .

.. ... .

.. .

417

tekrarlamak,
yinelemek


.. .

.. .

418.. .

.. .

420

tutmak, elinden
tutmak,
desteklemek,
ayakta tutmak


.. .

.. ... .

yklemek,
bindirmek,batrmak,
daldrmak


.. .

.. .

.. .

.. .

- taklit etmek,
sahtesini yapmak


.. .

.. .

419.. .

.. .

421

desteklemek,
kuvetlendirmek,
takviye etmek


.. .

.. ... .

.. .

422.. .

.. .

- yerden almak,
kaldrmak, ykseltmek


.. .

.. ... .

.. .

423

426

429

.. .

pelenmek,
sanmak, zannetmek


.. .

.. .

dorulamak, tasdik
etmek ,belgelemek,
ispatlamak


.. .

.. ... .

.. .

egemenlii altna
almak, boyun
edirmek

424

imzalamak


.. .

.. .

425.. .

.. .

427

430

gelmek,yaklamak,
yanamak, uygun
gelmek


.. .

.. ... .

.. .

gelmek,yaklamak,
yanamak

- kopye
vermek


.. .

.. ... .

.. .

- altn
izmek, vurgulamak


.. .

.. .

428

431.. .

.. .

- msde
etmek, izin vermek.. .

.. .

.. .

.. ... .

.. .
()
().. .

.. .

432

435

kutlamak, tebrik
etmek


.. .

.. ... .

.. .

- terk
etmek, burakmak,
ayrlmak


.. .
.. .


.. .

.. .

kavramak, renmek


.. .

.. .

433

- gstermek


.. .

.. .

434.. .

.. .

437

- almak, elde
etmek, kavumak, edinmek


.. ... .

.. .

436

- satn
almak


.. .


.. ... .

.. .

438

441

kullanmak,
yararlanmak


.. .

.. .

- yardm
etmek, yardmc
olmaki


.. .

.. ... .

.. .

439

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- srnmek


.... .

.
.. .

440

- anlamak


.. .

.. .

442.. .

.. .

- hatrlamak


.. .

.. .

- dzeltmek,
onarmak, tamir etmek


.. .

.. .

443.. .

.. .

- bozmak


.. .

.. .


444

447.. .

.. .

445

yerletirmek


.. .

.. .

448.. .

- yrtmak,
paralamak, kesmek,
koparmak


.. .

.. ... .

.. .

- katlmak,
devam etmek, ziyaret
etmek,grmeye gitmek


.. .

.. ... .

- itiraf etmek,
aa vurmak, sylemek


.. .

.. .

446.. .

.. .

449

- yapmak,
hareket etmek, girmek


.. .

.. ... .

450

453

.. .

.. .

.. .

gndermek,
yollamak


.. .

.. .

- terlemek


.. .

.. .

- tketmek,
kullanmak, harcamak


.. .

.. ... .

.. .

belirmek, grnmek


.. .

.. .

451

454.. .

.. .

456

- ihanet
etmek.. .

.. .

- tren
yapmak, kutlamak


.. .

.. .

452

455.. .

.. .

457

- nermek,
teklif etmek, sunmak

dntrmek, evirmek


.. .

.. ... .

.. .

458
a

uyarmak

458
b


.. .

.. .


.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. ... .

.. ... .

.. .

tercih etmek,
semek


.. .

.. .

- ihbar
etmek, haber vermek,
uyarmak. nlemek


.. .

.. .

- kesmek,
son vermek, bitirmek,
burakmak, durdurmak


.. .

.. .

459.. .

.. .

461

stesinden gelmek,
yenmek


.. .

460.. .

.. .

462

- yarda
burakmak, ara vermek,
kesmek


.. ... .

.. .

463

- ..ile baar
kazanmak


.. .

464

467

.. .

.. ... .

.. .

eklemek, artrmak


.. .

.. ... .

.. .

yaklamak,
yaknlamak


.. .

.. ... .

.. .

ekmek, katlmasn
salamak


.. .

.. .

465

.. ... .

.. .

- varmak,
gelmek, artmak, oalmak


.. .

.. .

466.. .

.. .

468

- almak


.. .

.. .

469.. .

.. .

- davet
etmek, armak


.. .

.. .

470.. .

.. .

- icat
etmek, birbirine
uydurmak


.. .

.. .

emretmek


.. .

.. ... ... .

.. .

- tanmak,
itiraf etmek


.. .

.. .

- armak,
seslenmek


.. .

.. .

471

472.. .

.. ... .

.. .

473


.. .

.. .

474

inelemek, ine ile


tutturmak


.. .

.. ... ... .

.. .

475

- demek,
dokunmak, ellemek


.. .

.. ... .

.. .

476

uygulamak,
kullanmak


.. .

.. .

.. .

- prova
yapmak


.. .

.. .

477

getirmek


.. .

.. .

478

- elde
etmek, kazanmak


.. .

.. .

480.. .

.. .

482

katmak, eklemek,

- kabul etmek


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

479

.. .

481.. .

.. .

483

gndermek, yollamak

484.. .

.. .

- kendine
mal etmek, benimsemek,
kabullenmek


.. .

.. ... .

.. .

- gelmek,
varmak

dahil etmek


.. .

.. ... .

.. .

485

nian almak


.. .

.. .

486.. .

.. .

488

denemek, snamak,
tadna bakmak,
tatmak

489.. .

.. ... .

.. ... .

.. ... .

.. .

- taramak


.. .

.. .

- neden olmak,
sepep olmak


.. .

.. ... .

.. .

487

- kontrol
etmek, denetlemek,
yoklamak


.. .

490.. .

.. .

- geirmek,
gezdirmek,dolatrmak


.. .

.. .

.. .

.. .

491

494.. .

.. .

devam ettirmek,
srdrmek,
uzatmak


.. .

.. ... .

.. ... .

.. ... .

.. .

uurlamak


.. .

.. .

.. .

- satmak


.. .

.. .

492

495.. .

.. .

- gemek,
gitmek


.. .

.. .

493

496

- ilerlemek,
hareket etmek


.. .

.. ... .

.. .

- proje
hazrlamak


.. .

.. .

497

500.. .

.. .


.. .

.. .
()
()


.. .

yenilmek,
kaybetmek


.. .

.. .

retmek, yapmak,
karmak


.. .

.. .

- telefuz
etmek


.. .

.. ... .

.. .

beddua etmek,
lanetlemek


.. .

.. .

498

501.. .

.. .

- slanmak


.. ... .

499.. .

.. .

502

- kaybolmak,
yitmek


.. .

.. .


.. .

.. .

503

505
b

geirmek,
szdrmak, karmak


.. .

.. ... .

.. .

gemek


.. .

.. ... .

.. .

.. .

.. .

- rica etmek,
istemek


.. .

.. .

504.. .

.. .

506

- balamak,
affetmek


.. .

.. ... .

.. .

- uyanmak


.. .

.. .

505
a.. .

.. .

- vedalamak


.. .

.. .

507.. .

.. .

508

511

- ortaya
koymak,
gstermek, belli
etmek


.. .

.. ... .

.. .

yaynlamak


.. .

.. .

- atlamak,
sramak, zplamak


.. .

.. .

509

512.. .

.. .

514

seyhat etmek, gezi


yapmak

.. .

.. .

- korkutmak,
rktmek


.. .

.. .

- gizlemek,
saklamak


.. .

.. .

510

513.. .

.. .

515

- yeltenmek,
kalkmak


.. .

.. .

- burakmak,
salvermek


.. .

.. ... .

.. .

516

- sorho olmak.. .

.. .

517

520

almak, grev
yapmak, ilemek


.. .

.. .

sulandrmak,
seyretmek


.. .

.. .


.. .

.. .

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- eitlemek


.. .

.. .

518

- sevindirmek


.. .

.. .

519.. .

.. .

521

- krmak,
paralamak


.. .

.. ... .

.. .

522

- gelitirmek,
ilerletmek


.. .

.. .

523.. .

.. .

elendirmek,
avutmak, oylamak


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

konumak


.. .

.. .

- datmak,
tevzi etmek


.. .

.. .

524

525.. .

.. ... .

.. .

526

- soymak


.. .

.. .

527

- ayrmak,
blmek, paylamak


.. .

.. .

528

sinirlendirmek, kzdrmak


.. .

.. .


.. .

.. .

529

- fark
etmek, ayrmak,
semek


.. .

.. ... .

.. .

- ayrmak


.. .

.. .

530.. .

.. .

532


bozdurmak ,
bozmak


.. .

.. ... .

533.. .

.. .

oaltmak


.. .

.. ... .

.. ... .

bulatrmak, yaymak


.. .

.. .

531

534.. .

.. .

- d
krklna uratmak


.. .

.. ... .

.. .

535

538

541

.. .

- izin
vermek, msaade
etmek


.. .

.. .

536

- ykmak,
tahrip etmek,
mahvetmek


.. .

.. .

- piman
olmak


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

imza atmak


.. .

.. .

yaymak,
yaygnlatrmak,
datmak


.. .

.. ... .

.. .

gzden geirmek,
incelemek

539

542.. .

.. .

saymak, hesaplamak,
tasarlamak

537.. .

.. .

- anlatmak,
hikaye etmek


.. .

.. .

540

543.. .

.. .

- eritmek.. .

.. ... .

.. ... .

.. ... .

.. .

- bymek,
yetimek, bitmek


.. .

.. .

harcamak, sarfetmek,
tketmek


.. .

.. .

544

545.. .

.. .

547

taramak


.. .

548.. .

.. .

geniletmek, bytmek


.. .

.. .

.. ... .

.. .

- deer
bimek, fiat belirlemek


.. .

.. .

546.. .

.. .

549

- koparmak,ekmek


.. .

550

553

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- tepki
vermek


.. .

.. .

- kskanmak


.. .

.. ... .

.. .

tavsiye etmek


.. .

.. .

551

554

.. ... .

.. .

- kesmak


.. .

.. .

552

- tamir
etmek, onarmak


.. .

.. .

555.. .

.. .

- karar vermek,
zmek


.. .

.. .

556

559

tehlikeyi gze
almak, cesaret
etmek


.. .

.. ... .

.. .

- drmek,
dkmek


.. .

.. ... .

557

560

.. .

.. .

.. .

.. .

- resim
yapmak


.. .

.. .

- dourmak


.. .

.. ... .

.. .

- kfretmek


.. .

.. ... .

558

561

- ynetmek,
idare etmek


.. .

.. .

562

.. .

.. .

- garanti
etmek,temin etmek,
kefil olamak


.. .

.. .

- balk
tutmak

563

oturmak, binmek


.. .

.. .

565

567.. .

.. .

566.. .

.. .

- oturtmak,
bindirmek, indirmek,
dikmek, koymak,
yerletirmek


.. .

.. .

564

- slk almak


.. .

.. .


567
a.. .

.. .

569

- geri vermek,.. .

.. .

568

- kesmek,
doramak


.... .

.. .

(birbirine)
balamak,temas
kurmasn salamak.. .

.. ... .

.. .

- aarmak,
krlamak


.. .

570

573.. .

iaret vermek,
sinyal vermek


.

571

szlemek


.. .

.. .

iade etmek, kiralamak
.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- kzmak,
fkelenmek


.. .

.. .

- ekmek, ekim
yapmak


.. .

.. .

572.. .

.. .

574

- oturmak


.. ... .

.. .

575

- parldamak


.. .

576.. .

saklamak,
gizlemek, kapamak


.. .

.. .

.. .

- can sklmak,
zlemek


.. .

.. .

577

.. .
()
()
- izlemek, takip
etmek, gzetlemek


.. .

.. .

578.. .

.. .

579

582

izlemek,
kovalamak, uymak,
gitmek, uymak
(yerine getirmek)


.. .

.. .

- duymak,
iitemek

580

583

- hizmet
etmek, memurluk
yapmak, grevli olmak


.. .

.. ... .

.. .

deitirmek,yerine

- sz dinlemek,
itat etmek


.. .

.. .

581.. .

.. .

584

- kartrmak.. .

.. .

gemek


.. .

.. ... .

.. .

588

- bakmak


.. .

.. .

586

indirmek,
drmek, ksmak,
alatmak


.. ... .

.. ... .

.. .

- glmek


.. .

.. .

585


.. .

.. .

589

587

- almak,
indirmek, karmak,
kaldrmak, skmek,
toplamak, tutmak,
kiralamak, resmini
karmak,
590

- mahcup etmek,
bozmak


.. .

.. ... .

.. .

- toplamak,
biriktirmek


.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. .

591

594

- yerine
getirmek, uymak


.. .

.. ... .

.. .

- raz
olmak, kabul etmek


.. .

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

592

595

- yapmak,
ilemek


.. .

.. ... .

.. .

birletirmek, balamak


.. .

.. .

593

596

- tlemek,
tavsiye etmek


.. .

.. ... .

.. .

- yaratmak,
oluturmak, hazrlamak,
oluturmak


.. .

.. .

597

600.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

kstlamak,
azaltmak, eksitmek


.. .

.. .

- tuzlamak


.. .

.. .

- phe
etmek, phelenmek


.. .

.. ... .

.. .

- haber
vermek, bildirmek,
ihbar etmek


.. .

.. ... .

598.. .

.. .

599

601

karlatrmak,
kyaslamak


.. .

.. .

602.. .

- refakat
etmek, elik etmek


.. .

.. ... .

603

606

.. .

.. .

.. .

direnmek, kar
koymak


.. .

.. .

yarmak


.. .

.. .

konsantre olmak


.. .

.. .

kurmak, meydana
getirmek,
dzenlemek,
hazrlamak


.. .

.. ... .

.. .

604

605.. .

.. .

- saklamak,
korumak, muhafaza etmek


.. .

.. .

- olmak,
kurulu olmak, ibaret
olmak (ye)


.. .

.. .
()
()
607

608.. .

.. .

609

bestelemek,
uydurmak


.. .

.. .

- kurtarmak


.. .

.. .

610.. .

.. .

- acele
etmek, ileri gitmek


.. .

.. .

612

613

tkezlemek
611

- kopya
ekmek


.. .

.. ... .

.. .

615.. .

.. .

- uyumak


.. .

.. .

- tartmak,
yarmak, bahse girmek


.. .

.. .

614.. .

.. .

616

- sormak,
istemek


.. .

.. .

617

- inmek

618


.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. .


karlatrmak,
kyaslamak,
benzetmek


.. .

.. ... .

.. .

- az
kavgas yapmak,
bozumak


.. .

.. .

619

durmak, olmak,
balamak


.. .

.. ... .

.. .

- koymak,
yerletirmek, dikmek


.. .

.. .

620.. .

.. ... .

.. .

621

.. .

.. .

622

- zenmek,
gayret etmek,
abalamak


.. .

.. .

623.. .

.. .

- ihtiyarlamak,
yalanmak


.. .

.. .

624

627.. .

.. .

sklmak, ekinmek


.. .

.. ... .

.. .

- fiyat olmak


.. .

.. .
()
()

- ac
cekmek, eziyet,
sknt cekmek


.. .

.. .

625

628

- sigorta
ettirmek, sigortalamak


.. .

.. ... .

.. .

626

629

- ayakta durmak,
dikilmek


.. .

.. .

- ate etmek


.. .

.. .
.. .

.. .

- sa
kestirmek, sa tra
olmak


... .

630

631.. .

.. .


.. .

.. .

- kurmak,
yaplmak, ina etmek


.. .

.. .

- sallamak,
silkelemek


.. .

.. .

632.. .

.. .

633

utanmak, sklmak,
ekinmek


.. .

.. ... .

634

yarglamak,hkm
vermek, hakemlik
yapmak


.. .

.. ... .

.. .

635

- kurutmak


.. .

.. .

636

.. .

- var
olmak, yaamak,
geinmek


.. .

.. .

- saymak


.. .

.. .

637

642

640

kararmak
,koyulamak

638.. .

.. .

- srklemek,
ekmek


... .

.. .

639

- dans etmek


.. .

.. .

643

- tekrar edip
durmak,dilinden
drmemek


.. .

.. ... .

.. .

- ovmak,
ovalamak


yaratmak,yapmak


.. .

.. .

641.. .

.. .

644

- dayanmak,
katlanmak, sabretmek,
sabretmek

.. .

.. .
()
()
.. .

.. ... .

.. .
()
()

645

648

- yitirmek,
kaybetmek,
karmak


.. .

.. ... .

.. .


boulmak,batmak


.. .

.. .

.. .

.. ... .

.. .

- itmek,
drtmek


.. .

.. .

646

- imanlamak


.. .

.. .

647.. .

.. .

650

- acele ettirmek,
sktrmak


.. .

.. ... .

.. .

649

- satmak,
ticaret yapmak


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

- can
sklmak, zlemek


.... .

.. .

651

- harcamak,
sarfetmek, tketmek


.. .

.. .

652

- talep etmek,
istemek, emretmek


.. .

.. .

653.. .

.. .

654

antreman yapmak


.. .

.. .

655

- dokunmak,
ilimek, el srmek


.. .

.. ... .

.. .

656

- alp
abalamak,emek vermek


.. .

.. .
.. .

.. .

657

660

silkmek,sarsmak,
sallamak


.. .

.. ... .

.. .

inandrmak, raz
etmek


.. .

.. .


.. .

658

661

- ekmek,
germek, uzanmak,
gemek


.. .

.. ... .

.. .

- ldrmek


.. .

.. ... .

.. .

659

662

- azaltmak,
kltmek, kstlamak
,daraltmak


.. .

.. ... .

.. .

- kaldrmak,
toplamak, temizlemek,
ekmek, karmak, atmak


.. .

.. ... .

663

666

.. .

.. .

artrmak,
bytmek,
oaltmak


.. .

.. .

- inandrmak,
temin etmek


.. .

.. .

nemlendirmek


.. .

.. ... .

.. .

- iten
karmak


.. .

.. .

664

- raz
etmek, inandrmak

665

- solmak


.. .

.. .
()
()
667.. .

.. .

669.. .

.. .

670.. .

.. .
()
()

- ikram etmek

668.. .

.. .

- anlamak,
sezmek


.. .

.. ... .

.. .

671

- tehdit etmek.. .

.. .

672.. .

.. .

- ekip
gitmek,
uzaklamak,
ayrlmak


.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. .

- vurmak,
arpmak


.. .

.. .

673.. .

.. .

675

vermek,ayrmak


.. .


.. .

.. .

676.. .

.. .

- armak,
hayret etmek


.. .

674

- iki katna
karmak, yzde yz
artrmak


.. .

.. ... .

.. .

677

- uzatmak


.. .

678

.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

tatmin etmek,
karlamak,
gidermek, memnun
etmek


.. .

.. .

- akam
yemei yemek


.. .

.. .

gstermek, iaret
etmek


.. .

.. ... .

.. .

- renmek,
bilmek, tanmak


.. .

.. .

679.. .

.. .

680.. .

.. .

682

ksaltmak


.. .

.. .

683

sslemek,
donatmak, dekore etmek


.. .

.. ... .

.. .

681

.. .

684.. .

.. .

salamlatrmak,
kuvetlendirmek


.. .

.. .

azalmak, eksiltmek,
ksmak, indirmek


.. .

.. ... .

.. .

iyiletirmek, dzeltmek


.. .

.. .

- glmsemek


.. .

.. .

685

686.. .

.. .

689

- lmek


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

687.. .

.. .

688

- ....masn
bilmek, ...masn
yapabilemek


.. .

.. ... .

690

.. .

.. .

.. .

.. .

.. .


arpmak , artrmak,
oaltmak


.. .

.. .

- yalvarmak


.. .

.. .

- kk
drmek, aalamak


.. .

.. .

691

692.. .

.. ... .

.. .

693

- yok
etmek, imha etmek,
krmak, mahvetmek


.. .

.. ... .

.. .

694

- alp gtrmek


.. .

.. ... .

.. .

695

ambalajlamak,
paketlemek


.. .

.. ... .

.. .

kullanmak


.. .

.. .

696

699

702.. .

.. .

hzlandrmak,
abuklatrmak


.. .

.. ... .

.. .

sakinletirmek,
yattrmak


- ynetmek,
idare etmek


.. .

.. .

697

698

kuvetlendirmek,
artrmak,bytmek,
idetleindirmek


.. .

.. ... .

.. .

- uykuya
dalmak, uyumak


.. .

.. .

700

- yetimek, vakit
bulamak


.. .

.. .

701.. .

.. .

703

- yorulmak
704

- yapmak,
dzenlemek, tertiplemek,
yerletirmek

.. .

.. .


.. .

.. ... .

.. ... .

.. .

705

708

- idda
etmek, ileri srmek,
onaylamak,


.. .

.. ... .

.. .

- retmek


.. .

.. .
.. .

.. ... .

.. .

- teselli etmek


.. .

.. .

- katlmak,
itirak etmek


.. .

.. .

706.. .

.. .

707

709

- renmek


... .

.. .

710

- kurmak,
tesis etmek


.. .

.. ... .

.. .

711

finanse etmek


.. .

.. .

712.. .

.. .

714

nitelendirmek,
karekterize etmek


.. .

.. .

biimlendirmek


.. .

.. .

713.. .

.. .

715

- vmek


.. .

.. .

fotoraf ekmek


.. .

.. ... .

.. .

716

arpmak,vuramak,
tokatlamak, alklamak


.. .

.. ... .

.. .

717

- yrmek,
gitmek, gezmek,
dolamak


.. .

.. .

.. .

.. .

- istemek


.. .

718

- horlamak


.. .

.. .


720.. .

.. ... .

719.. .

.. .

- zayflamak


.. .

.. .

- topallamak


.. .

.. .

721

- muhafaza
etmek, saklamak


.. .

.. .

722.. .

.. .

723

- izmek,
trmalamak


.. .

.. .

724.. .

.. .

- pmek


.. .

.. .

726

729.. .

.. .

727

- kararmak


730

- hkm
srmek


.. .

.. .

- takdir
etmek,deer
vermek,deer bimek


.. .

.. .

- ieklenmek


... .

725

- azn
apurdatmak


.. .

.. .


728.. .

.. .

- izmek


731

731 kamak
.. ..
.. .

.. .
()
()
.. .

.. ... .

.. .
()
().. .

.. .

- onarmak,
tamir etmek


.. .

.. .

- temizlemek,
fralamak, soymak,
ayklamak


.. .

.. .

732

733.. .

.. .

735

hapurmak


.. .

.. .

.. ... .

.. .

- okumak


.. .

.. .

734.. .

.. .

736

hissetmek


.. .

737.. .

.. .

- yrmek, adm
atmak


.. .

738

.. .

.. .

.. ... .

.. .

rkmek, irkilmek


.. .

.. ... .

.. .

- oynatmak,
kmldatmak


.. .

.. ... .

.. .

- fsldamak


.. .

.. .

739.. .

.. .

741

- dikmek,
diki dikmek


.. .

.. .

740.. .

.. .

743

- aka yapmak,
akalamak


.. .

.. ... .

.. .

742

- grlt
yapmak


.. .

.. .

744
.. .

.. .

- merhamet
etmek,acmak,
kyamamak


.. .

.. .

- gdklamak


.. .

.. .


745.. .

.. .

746.. .

.. .

748

- tasarruf
etmek, tutumlu
kullanmak


.. .

.. .

749

smrmek, istismar
etmek, iletmek


.. .

.. ... .

.. .

747

- yoklamak
(elle)


.. .

.. ... .

.. .
.. .

.. .


- cimdiklemek
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.. .

.. .
. .
. ... .

750

ihra etmek


.. .

.. .

751

- barnmak


.. .

.. .

753

754

.. .

- (bst glck
zmn) sokuluvermek


.. .

.. .

- gelmek,
grnmek, ortaya
kmak, tremek


.. .

.. ... .

.. .

752

- divanelik
yapmak


.. .

.. .