УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
Від 09.10.2013

м.Запоріжжя

№_884

Про проведення Року електронної
дидактики «Мистецтво навчати»
На виконання наказу ОблУОН ЗОДА від 12.07.2011 № 536 «Про
продовження реалізації Регіонального освітнього проекту «Формування та
розвиток ІТ-компетентності вчителів» та з метою подальшого розвитку
інформаційного освітнього простору регіону; залучення педагогічних
працівників до ефективного використання в навчально-виховному процесі
інформаційних технологій та технологій Веб 2.0; популяризації серед
педагогічних працівників, учнів та батьків Запорізького порталу ЗапоВікі та
сучасних Інтернет-сервісів
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити 2013-2014 навчальний рік в закладах освіти Запорізької
області Роком електронної дидактики «Мистецтво навчати».
2. Затвердити методичні рекомендації щодо проведення у 2013-2014
навчальному році заходів, присвячених Року електронної дидактики
«Мистецтво навчати» (додаток 1).
3. Затвердити План заходів проведення Року електронної дидактики
«Мистецтво навчати» (додаток 2) та склад оргкомітету Року (додаток 3).
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, директорам шкіл-інтернатів обласного підпорядкування
протягом 2013/2014 навчального року забезпечити виконання Плану заходів
Року електронної дидактики «Мистецтво навчати».
5. Ректору КЗ «Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти» ЗОР (Пашкову В.В.) забезпечити:
5.2 науково-методичний супровід проведення Року електронної
дидактики «Мистецтво навчати»;

2

5.3 проведення обласних конкурсів згідно Плану заходів Року
електронної дидактики «Мистецтво навчати»;
5.4 умови для роботи журі;
5.5 оплату роботи журі;
5.6 нагородження переможців;
5.7 висвітлення результатів роботи на порталі ЗапоВікі.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки
директора Департаменту
Захарчук

Хіврич 224 66 35

В.М.

3

Додаток 1
до наказу облУОН
від 09.10.2013 № 884
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення в 2013/2014 навчальному році
заходів, присвячених Року електронної дидактики
«Мистецтво навчати»
1.Загальні засади
1.1. Обласний Рік електронної дидактики «Мистецтво навчати» (далі –
Рік) проводиться з метою:
1.1.1 подальшого розвитку єдиного інформаційного освітнього простору
регіону;
1.1.2 залучення педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
дисциплін до ефективного використання інформаційний технологій та
технологій Веб 2.0 в навчально-виховному процесі;
1.1.3 популяризації Запорізької Вікі (далі – ЗапоВікі) серед педагогічних
працівників та учнів;
1.1.4 створення цікавих освітніх розробок;
1.1.5 розвиток віртуальних освітніх спільнот.
1.2. Завдання Року:
1.2.1 привертати увагу широкої педагогічної громадськості до використання
технологій Веб 2.0 у навчально-виховному процесі;
1.2.2 сприяти підвищенню рівня кваліфікації педагогічних працівників у
галузі інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;
1.2.3 підвищувати обізнаність учнів та педагогічних працівників щодо нових
Інтернет-технологій;
1.2.4 забезпечувати ознайомлення з законодавством України щодо
авторського права та його дотримання під час організації та проведення
конкурсів і проектів;
1.2.5 розбудова єдиного інформаційного освітнього простору області;
1.2.6 популяризація ЗапоВікі серед педагогічних працівників, учнів та
батьків.
1.3. Учасники Року:
У Році електронної дидактики «Мистецтво навчати» можуть брати участь
педагогічні працівники та учні всіх навчальних закладів Запорізької області.
1.4. Термін проведення:
Рік електронної дидактики «Мистецтво навчати» проводиться з 01 листопада
2013 року по 31 березня 2014 року, підсумки Року підводяться з 01 квітня по 31
травня.
1.5. Заплановані заходи:
1.5.1 Обласний конкурс розробок уроків з навчальних предметів.

4

1.5.2 Обласний веб-квест для вчителів фізичної культури та основ здоров’я.
1.5.3 Всеукраїнський веб-квест «До скарбів рідного слова» для учнів 7-11
класів.
1.5.4 Заходи до Міжнародного дня Безпечного Інтернету.
1.5.5 Обласний веб-квест для учнів 9-11 класів в рамках реалізації проекту
«Школа сучасних знань».
2.Керівництво конкурсом
2.1. Організатори конкурсу:
2.1.1 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької
облдержадміністрації;
2.1.2 комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради;
2.1.2.1 кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ
«ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.2 кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних
дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.3 кафедра теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.4 науково-методичний центр КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.5 кафедра інноваційних освітніх технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.6 кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ
«ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.7 кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ
«ЗОІППО» ЗОР;
2.1.2.8 центр позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
2.1.3 Класичний приватний університет;
2.1.4 методичні служби органів управління освітою області.
2.2. Обов’язки оргкомітету:
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО»
ЗОР:
2.2.1 готує загальні організаційні документи (положення про Рік, проект
наказу про результати Року, грамоти/дипломи для учасників за результатами
Року);
2.1.2 створює та своєчасно оновлює відповідний розділ на порталі ЗапоВікі;
2.1.3 консультує учасників Року за напрямом ІКТ з питань проведення
конкурсів;
2.1.4 укладає кінцеві протоколи за кожним з конкурсів Року за поданими
протоколами членів журі;
2.1.5 розповсюджують інформацію про проведення Року та проводять
заохочувальну роботу серед педагогічних працівників;
2.1.6 оприлюднює результати конкурсів на порталі ЗапоВікі.
Відповідальні кафедри та центри КЗ «ЗОІППО» ЗОР:
2.1.7. розробляють методичні рекомендації про конкурси за відповідним
предметним напрямом;

5

2.1.8 складають кошторис для проведення конкурсів за відповідним
предметним напрямом, який обов’язково включає оплату роботи журі;
2.1.9 визначають журі конкурсу та забезпечують організацію його роботи;
2.1.10 формують призовий фонд і визначають форми нагородження
переможців;
2.1.11 забезпечують розробку критеріїв оцінювання конкурсних робіт;
2.1.12 розповсюджують інформацію про проведення Року та проводять
заохочувальну роботу серед педагогічних працівників;
2.1.13 інформують педагогічних працівників про хід проведення конкурсу і
його підсумки під час методичних заходів та на курсах підвищення
кваліфікації;
2.1.14 консультують учасників конкурсів Року за методичними та фаховими
питаннями;
2.1.15 збирають протоколи членів журі та надають їх до КІІТО КЗ
«ЗОІППО» ЗОР.
2.3. Журі конкурсів Року:
2.3.1 розробляють критерії для оцінювання конкурсних робіт;
2.3.2 проводять оцінювання наданих на конкурс матеріалів відповідно до
встановлених критеріїв;
2.3.3 надають протоколи оцінювання конкурсних робіт від кожного члену
журі до відповідальних кафедр.
3. Дотримання авторських прав:
3.1. Усі учасники гарантують дотримання законодавства щодо
авторського права під час подачі матеріалів на участь у конкурсі.
3.2. Приймаються матеріали тільки власної розробки учасників. Якщо
документ був розроблений на базі певних друкованих, електронних чи
Інтернет-джерел, посилання на них обов’язкове.
3.3. Представлення матеріалів означає згоду авторів на їх використання з
методичною метою та на виставкових стендах; на публікацію в друкованих
виданнях; на розміщення матеріалів в Інтернеті і електронній збірці робіт
учасників з посиланням на авторство.
3.4. Авторські права на надані документи зберігаються за учасниками. У
разі подальшого використання матеріалів організатори залишають за собою
право вносити до них зміни редакторського характеру.

6

Додаток 2
до наказу облУОН
від 09.10.2013 № 884
План заходів
Року електронної дидактики «Мистецтво навчати»
Термін
Жовтень
Листопад
березень

Лютий
КвітеньТравень
Серпень

Конкурсні та інші заходи
Організаційні питання.
Обласний конкурс розробок
Обласний веб-квест для вчителів фізичної культури та основ
здоров’я
Всеукраїнський квест «К сокровищам родного слова» для учнів 711 класів
Обласний веб-квест для учнів 9-11 класів в рамках реалізації
проекту «Школа сучасних знань».
Заходи до Міжнародного дня Безпечного Інтернету
Робота журі конкурсів. Підведення підсумків конкурсів Року.
Підготовка наказу за результатами Року. Нагородження
переможців Року.

Додаток 3
до наказу облУОН
від 09.10.2013 № 884
Склад оргкомітету
з організації та проведення
Року електронної дидактики «Мистецтво навчати»
1.

Чернікова Л.А., завідувач кафедри інформатики та інформаційних
технологій в освіті, співголова оргкомітету.
2.
Сокол І.М., старший викладач кафедри інформатики та інформаційних
технологій в освіті, адміністратор ЗапоВікі, секретар оргкомітету.
3.
Телятник К.В., старший викладач кафедри інформатики та
інформаційних технологій в освіті.
4.
Гура С.П. старший викладач кафедри теорії та методики виховання.
5.
Дехтяренко С.Г., старший викладач кафедри дидактики та методик
навчання природничо-математичних дисциплін.
6.
Крамаренко Н.В. старший викладач кафедри дидактики та методик
навчання природничо-математичних дисциплін.
7.
Склярова І.О., доцент, к.н. кафедри дидактики та методик навчання
природничо-математичних дисциплін.
8.
Півненко Ю.В., старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки
та здорового способу життя.
9.
Лукачевич А.Ф., методист науково-методичного центру.
10.
Савіч І.О., методист центру позашкільної освіти.
11.
Корицька Г.Р., доцент, к.п.н. кафедри філософії та суспільногуманітарних дисциплін.
12.
Путій Т.М., к.п.н. кафедри філософії та суспільно-гуманітарних
дисциплін;
13.
Ушакова Г.Р., методист науково-методичного центру.
14.
Халемендик Н.П., методист науково-методичного центру.
15.
Чорна В.М., методист науково-методичного центру.
16.
Кондратова Л.Г., доцент, к.п.н. кафедри інноваційних освітніх
технологій.
17.
Стрижак М.М., методист науково-методичного центру.
18.
Гусєва Н.М., методист науково-методичного центру.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful