Вы находитесь на странице: 1из 126

bl

,llll|lilil|]ll jlfilfilifil

Jll:

1 ({ 3 3}
. 213
lug

_1

t tj_J

j]j](ij(jJ

_iJl Jl_iJ_iJ_l_.i:;

;j ,rJ;J
| jjJj(
|

lil(]JJ

H;:i::.1_1

44

))
l

u, l

ca,ttbtx lll u dtuBblx u, xopoLuee I! lt t d-

12

,1 L rlui.

12

m m d, , u Lq u.,l u Hl Bblc | &,lu di l.,,

24

u , j ),] ,l

,:

'u""o""ro"

,",:,-.

64

72

56

-,,

l tluu, lllollKue u tl, d z


Jt u!1 ul zut mdu
l)u rlu <> .

;.;_] ]:l

::.,

I d u|l rc, uttuul2 HaulLLx d


a,|lypc6o?o uulu, !l,l l.

72

lll u ?,1rc xxL u.l!]l1 ?ull ]lr.||,.?u,|lu u, dlttttt lt.t d.t : .


polcKoa ,l l2,. l ),) l.|t, , d. ,
d ux u, l| loxLlx lll.

lt B,i,l,,ttbt,l,, 11|uK,,lu lle\mat ll|,o1!blul ,Ou l]l ( u!]u 2u1, u l l? dl. CalJloa l , l
ullli u jll . 1,, u ? !|ul,
d] , | l.

fi$*ffi
1O

k1 l jll

(D

96

ll ], tt ddlu ,ll Bodoe"tt u


KaKLle l ll1 , l m ,l.

! -

L\lil. l.

u |? tu du ca,llbtx l

1
1

lloB,.le

. ll?l!. jlo)lco lojtb{o l,l, tlo dt

dj]Jrc. ll,1u! u m,

12

:ttd t,l t ll1 l , 6He.|lt j|lo)lel l llul, jl 2d


,t ,tut

1.

144

cBolLuu zlu ul,l u

u i l!tl t -u fu
l,l l,, uu ry lluj! 2 a|Bal\lopuu
u ll1 ll,? r|,? _ 1 c,\IoJlcelc lll ,P&L
d, u

]rl

ffi.}g#ffid*

#r|,i

'*

'l26

126

'l68

16

f,"

, . -

, -

l ,},
, \4 l\,
.
,
j)( ,

,
\ l r ,
, l MoveHT

!

,
...
.I l . l
-
,
, ll
} \ , ,}-
?,> ,
\4 -

(
20 25 ,
l00 ), ,
\,l -

. \ lb_
(, , .)

( l. v
) )(
-

, -

,
,
(
!t JI

)
, e,t } ).

]\,l .

),

)

.
N,l ] . JI
.
13

'::,-|,!i*. ll
"..r..

,}. L,l .
) JI \4 \ (-

, , ).
,

, ,
, . , ,

,
,
.
. 4- . <,), 12
25 .
,
,
...

lFfl

Jrk, Jerking

TpaKToBat

l,l. l-

I. fToM I\r
-
.
\r,t) }\ , ,
, . fToT ,
},)( ,
( l , t.\4 . JaTeM . l-


tsl

.l
NI
). ,l ,lt
. lt cTall! l l]
Jl _l
.
- , ,
,
.
- 0,5-2.5
( 4-6 ), "r

-<(I,>,

.
,

.
j

.
r I!

<<I> Fatso
S14 GT. 110

l4 ,

'l

( 30-40 ),
T

( l
l20-150 -

} ),1-<<>).
\4- )
!
<,>
2,4
, JI . v
medium,

, . 000,
- 4000 <,>
.

0,18-0,2 15-20 .
Black
Hole Opirus 2,4 , 7-35 ,


Legalis 000. v wr r 0. l9 v. I ,
Slider F 07 (
l7 ), <> ( 25 ),
Stdke r Buster EG-050 .

40 , H1rt<o ) , fl },]-

(-,,

,,,ffi,

15

, ((I,I>. <\t,. 1,I


l _l
. II\tr II -

. [rII peKo\IeH]}' l . Jp\ l llel0- l5 . .r
iu] ]\{ 20-25. . KaTepoBl
<(> zul.
. t
l,8-2, l , 2,3 .
TaKoBal I .I
( ), . , ( ), , ,
. , , , ry
, , , Jl
Jl 1,5- 1 ,8 .
]\,1
JI , ) ,(. r \,l
}. (
, ).

:-


,-7

Qt"

a,Oh'/lg

! N4,
, OO
OO O,

O -

[, ]
0 O l

l)()\I Hil

Nl\,]b
ItotttlttLbto },Ka]ll]c,lIb
l la,]b] la Hll l(yl]Kc },.jlll illl lILc l liI.lc)Hcc tllttKcttpr,
K]lc Il p},K]I. -l lIolln).l l, \ llpal]-l, l IlacTblo
t

II.

_L_;I

tt,;ItII,tl ).tI].]I]_:l1l

tttt,:IttKaToptclii KaT\,I]IKOii,

lt tt,,t
_:lr]Tb

at<l ttBl

('

tcl. ]I .]l llll ,] io ] cpcl)acl ll]c]c

llll]pv]KI Ha II \, (\lIIIl \cIaI()T) llp]l

l\IlI ]lp]I\IaHl(illllt, l-t,t,ttl, cttc


U]1,1,1ll{llI\,,i,|,ll,L,\ \ ,ll lll] l, l 1, 1 ,,li ,,,, ,,,| |,( |,|,)\l,
]ilpcK()\le I ].j1Ol]a_iI l I l ill ] IaI l lc \I 1l t t Yasci .lckttait
SIlitllrtIlcl. Aiko Billtasil. Agllt Ntll ik.Ik Spill.

_:Iol],]lc

; Saltllil,

O(l),ia |L;|||,|l,,l l, Ii |,u|(L|,,llo l , l,,ll:l \l\l),1\il, -rlorIlo ]Ie l]lIlI l)Il]lOl],lc l]il .:1)icI)l(lI Bcco\l

:t :[() 50 t. ! tt tt IlpoBo.ll(c l7l(,IlOf],l.)


. ]I]H\l] Ila LU!,]l Ilcl]ctrKo lll]c]ilclcrl l] cOcTI]cHl l l , .' , ,l l , l l . ' l l1.1ll, ,l,11'1 1 ;,ilr,,.r 11,, ,,11, 1' , ri,11.1 r,,1r,l
llll1,1 l,nl\U l I( lo\l\ ., l),, l),, tl ,l|,,l|, 1\,, ,,, | ll\,|,

]lll]cpIl]IoH l]oii KaT\,]l]Kll lIcI]b] I l]iic ] Ko_1occll]lb


H;llp\,]K]l. Hil ] oHlr pllcctttlttta,la;Kc
\l}, Ll r. lt|,|',lIt,|| Kl,I L,Il.\KIll,c,I l . 1,I\,l,' |\,| ,l ||ll.
ll \I('L,l(,(l)e lllH(,ll],, ,l(,l) ,,J'|| ll,| ||.,I'.. l:l'lll(l, |'|| \,|(,Ii
]]oJ] IKllK) l I l()c I }.] i Hlll p\,JK]l. ]((].]
\Iel-clllIo. llo BcpIl0 l]llJpYI]Iiil l]ccb \lc\ill]ll:]\I.
!l},_,I,tl",l tt t<ll ltI ill \,](l{ llllt ttl-1lttltlc,t
|1,,,lllll,, l1 ,1(,|1,1."o|\ol|||||.,. ll ol,L1,1llll | \J. ,Lll,l\-

]tl]\. Hil IllI\ II, ] I]it,iI pyllK), Ha Ily


copoi1. tt ]]J},l]I] Blll]lIilll] K,ll\ ll | \ rUl|\ lO ,1\ \ l :llll)ll\ll'l. (( lI, Ll
l'1IlLlll \ ll1,1IlLJe Lil Ilp.lJroll l)\KL)ll. lo l;p.l
(Ull(ll{t,
L dlLl))) .ll\ll J l(re.lellol'

KaTyIl]Kil ]I Jlc t]ocTopoHHrlrl),


l.t Ka,I opt l Kil r], .l oB,,]1.I )(il \{ I.I
"l) l] I] HccKOJbKllx ]I
IlllL] l]il}J. I,NI cll,rlbFlo ]Nl
Hei.i tle cTotrT! CTaTtrcTlrKa toct|i rii iti'tlK].1 it] l1 ]\{ ,rlL| TOi\l,
}I

y,,tbTt.t

'j1{,.

_'


, .

( -

, lr ),
,
l00-150
,
. Ambassadeur 5600 4
(5601), Ambassadeur 5600 (560l )
JB Jerkbaiter (
Abu Gri), , ,

,t
l : IUIocKoe


0,5

30 (l4 ). ,
,
JI
50 ,

l, -

l.

,
, fv -

.
, , , <(-

>, ,
-

0,5-1 ,
20 35 .
,} \4 l . R 100 -

[9


,

\4 -

.

!^l,
." ( ).
, , ,
iI, (
) t J :l !
Tol
-

, <,,
.
, -

, .

cTaJl

:l

( ),

JI
. ,
ll (
)
.

() : , , .
v coclaB-

)ry( .
. | , , .
Il.
l

- f
. lI
zul (-rr),
}t ( ).
,l ,
. ,
, . . lb- a)
r1 ] r1
,I - . ,t, ] ol \ \4, )
.
t ] slideT salmo ustr Jek
strike r.

[q

,tl.

( ), _
. ,
,

- .
Maas rudr
Jack, "",
, _
() (Sweeper
Salmo}. ,
, , , .
.;
3a//yl/'h1|log

.,tim, t .
. v la , ( ). Zalt,
Wrir Fatso,
<,>.
,
(rr,r),
,

.
, , l,
.

N/l 4-6
L , 0
OO OO,l OO V ,7,l l/-Vl/ -l ,

m. ,
, ,

.


, JI - ( ).

( ),

.

, , - rh Alive,
Shad Alive Izumi, Eely iw
Aiko. LL Pointel Lucky
craft. q,
,
-


, .
, , .
,
, . >.
21

40 50 tr). oT,ttt.tlle r_ll ;l


LI\1 ]ii rli,Koii. .r )i \I \,_,1l1,1llme]\!
,]I ii ]I l1,1itBH ii,
l.tt t rt.,ttc ll\lil\ll. U,, ,, {;,(,>traHt.re r ]I]H\pit. cIollT
rlril to tl l\,1llpl ..' ,,\,.
'
Ko[opb]\1lJ Il l]ce \l\_lbl ,
,tttl .r _,lcpxa !,_lII

-l ]olITa"qbHo lIa yl]ol}Hc


l r{. ,l,I}]ts LI}lILl,

it l].

('l Ull
Ko\I

,t

KaTyIII

{.

.|l)l(cpK

,]]] tlli]-

c(,lll lrll l\,|(:lHlll' |

l]ii l8i]

Kll .:l,-l

i.I III,:lrl

]]}, t I1Tb

(. (|\,lU.I l llH,pl llll L,l\p.


Top\lo] ]l\-llI llII.Il
(},cl1,I],BaTb). cc,l}l ]l)KcpK l(

li) \,.,|,l(lll . |,, IUprlo r il


l]oT Hilrlo

ll:,rltt

'

,l,ll llil \I(_lKol{o

l] co\{rlTit.

NlecTa llil
tptt,|rlKtoplt. ll H.1.1ll,i,lll Kolo
l] I l-i\l
Hil 1,I.

. -

l1,1_1ll

l plc-

l,,, lt .
J}l - NJ, ]Jjl

oK[la. l]l\,t,]
I]tI

8\{.
. L .t.
yNlcpctlo\,1 ,I
Jl , 1, Hil ,jl .trt. rt 'lt. )i
\llil l ]00 t, 22

fil

r1

1.1Tb.

l]oioxl]aH LLq l. .]. I]pynax. }l. rl ]]


cc.]ot] o,1Kpb]Toii . lllIIrI
\IU\lell.il (\o].l ,|_:| iaK:lH,lIl
-qii tr. Ka,lcc1,1]e I].li] ,l-

clcrl ii

Hei\! HO1,o

JeHllc l]] l

]]

[ Hol]-

l
TI]ii . rlil]IIlii [ij
tlpl.t.ttlHo.
- , _,roB,,tl,t.
]\1il]1lo

<,

,r;lrl Ba,t |

, }IpaB}lTcrl }lNl _,I},I] 5

NJ

,Il ( !ioN{l]Hi],nocb
ts NliL 0,5-2.5 ,l).
]\, r -,t 3 r,t
]\,l He,noIJI]Tb,
.,I}, ] I 8ilTb ( I -

It [1l] ll l]

I} . J,] .

Nlq

).

It ,
.
25-30 (,t

ll \l
llIillIll. !'l.l0

l.t ",rontc xecTKll\I]I

\llJ

\l.L

ctottl ;l-tt1,.,Lj,r L |,, ||,|{,I


HlIc. llo(Ko lll,\ \ ,,l 1,l!|,l ,: l,(, To]IbKo ]il (),1lltl ] l
I:] lI. llpl{ cl1,1olloNI t]ttc

1.1LtaHlI. lIrl}J TKilIt}l ilI,

pit]pb]BaIo IcrIl t.
tt,trrtt , rr ,

ij TaKtle
,iltl tl
( rI ). .
Nl
, J ]v l:]
I]...
Nl Nl,

. KoIl)-lo 5:t , ,

,
.tl

dum m u dpyeue m-

l Bbl rrm
i t w ww.fB higir u s. r u.

'i

t

i
!

ul]'
."{

.]l
",;

1.?

,i,,

-..i;,.
-'' ;j.* .,
._..

t!\

;t
xiI

L:

,!i

"s
,
,J,

8l,

J.

WWW.f

ishinginrus.ru

l , [, , Ter
...
kacaeTcrl ktlpacr]l
-
,]}
KI,|c
}J]

ll

,
I

'.'

\le-rl

l]\l,

. ii]\1 i]'l.

]iltri tsI IpocoNI. }l il


{il llltl.l,-
R,I

ll

l\,|

ocHacTKa]U. o,tcHb ,
; , To ]:t ]\r

il

ts!1 tl) <(


l , Lt cocTal]
cjl l\l LIe \lIlII,l.
I] . ,
]ill,rl]]oii ]\,] .
i\{ J,l, HUltltlL \. cll I. \I-

llil \( ll iilil\. l.ll.l

1.1, , |l , ,

\,l t.t

o,1cH .

lll HIl\ ll\Illllt .t.tr tt-

l,, Ilx ]]\l: R.


.lepl}ei.i. N,liLbKoB. . ,,
ll1}

ll lI

t 1.1 le.le

trdl l

]] ]IJ'l]

t, ]\,] l\,IeHee. \,l


coil tsii l.t, oHtt
l l IJjieKaT I]...
t ,t \loll\ I,I
,] l{Ll IIrttl.t -

It,

} ReinS, TSLlikihi tt Keitech.


tr N,lLI - tr
z Fish. KoTopa 8
lll l Illl \ lililtr \
,q tl N,laHoK. Llrl ol]cHb ii. ll,
ii l\,l . I25

.,

|,
Jt

l1ll.
ll-l\l l] fl Kil. j,lrl

lll

H\,KHLIc

<IlI> . .

,r . il ]Jce <1Il,, }l
J -,t, Otla
jlr] l\,jil\{

BepTI,IKa-qbHoNI ,

ll ll Ile ] (ll ,l-

]l -rI aKTrtBHoii .
,rl tI]\,1eHHo TaKol
N,t Bili\]11 , }]ts tl ttrl ,t

((ii) l]i\,1 BHlINlaHIleN,t IlI


}1]\,lilII.

. \toe]\1y ll,
lJ lJ\{l1 KllK
RciIl, Ali \4c.rt. i,i v i,lI llri.
26

Aiko rtl W. l, Kcilech SWig In]pact. -]


t Il,]I-

Hlllc,lLll i\l}Il lIl

. ] \1l, l]_il
-,rt ll.
l,q Jll,i.
}J\, ti _II]J
\lo)i]]o tJ
ToNI. tlTo ,tl
r]ii,
Hil aTaKv. l]potlcxor11,IT 1.I\ttl. l]It{T}lpve\I
lc( ll{ ll U D |:
l]i'i ].I I]tl, trpaBtl'ito.
oHLI Hcr]pKtlx, ii
R l1 I]. :)TLl\I ]ILI\,1
lJall
]lplI]\!aHKI.I.

-rI

ii

-8,I]

,] ,ll] cIlacTb

ilts ]l. IlLIij l N,IlI ll]Uel j ], 1,Il1,1 \l(llrl tt Fit Bluc ird TecToN{
]\1ilN,I 0._5 5
e\t t FaSt, ii it
|l]] \,lI8ii

J,lol},l tl

N,l lI\,t l I,crI llN,] ]]\{


0,6-0.8 r, _,t,l
tIN,lII ij
II. }J.t Sllin,]al1o
Ultg l0005 ( ]\,l,l -

,). NlJii (lIi5 ) ,I] ]\,] ]lN,t


y,lt]JtlmeN,l.

[ f No l4-12
( ). ,
, -

.
. fl
r
No 1,
},lI
.

JI -

tl JI
<<)>, .
rl ll uI , .

JI
. JI

0,1 M},lo . ,
. , , },
( ),


. ,
,
tl
JI ( ,

).


)
,
. }, j


u>,
. , ,
r{ <> }r .
) ] , ,
, .
0,2 . ,

, t , ,
27

l\4 l O v]. ()),


O O 0 O .

r*r"

l\I I]a Ha\loTillla J Vltis Light m lVItr


0..#, ]lprl Nl KoHLle
(HilcIll )l \ 1,1l, |.lul,tu rI tlt t l It]'] .1il\{]\1

().l2 0.I.1 lllt

rl ,lIrrii ,.-

1.5 rr. llrt -

(ltlll

- ]

lINII]. I]rt il
1.I oI, lllrI tt
(j] I) ;t ToHK1.1ii .
TaKrKe t.l rt,,l.t Bceii
It(]ll ocHac] KlI lt
].I

1.1

IJepT,l)t(KIl. OHtl ,t,

Httc

}lI, , treKo

\ ,il ,1 1,Iit,I
. iv [1.] \,tIl
Bo.]lo,Iameii _lIty ll,
llcpl,i{Io)iK I] 1.I
IoT rI \II]

\Iycopi].

l, ii ]]tr,] l\t].1[I
tj \IaHoK.

tt. J . ]
l
blecl lt ,tl
;leK,
.t Kpl.t,t t.r. .l ttli.i
]\]N,l :

l(\l. \(ll,

1.1L,

ll lil\lllpHl,,

\{ ]lLt ]l -

,:tit,
rlccTa,loBil 1, He\Iil-loBaxc , 1.1. 1]
l. l ,q.
tltr_r t]\l b]]\t -

cc_,rt.I

i.] NI .

. KilK l]t]tl. tlnil l

cii

}I

L, lc

l,

161911 :lK l{1

L)

l]]Ilii Kop\tot]oii

:l r

,lt

]J

paII11olle ll l.]rI

ll

Kal)lCL'll
l]ltc,I lI

ll\ I'lJ\'l'I]e l(),ilbKo

c,lbllil IIIll]Lil. l] ll l]ceBo]-

L" ll]lI]l(1I.1lel]llll Il ll1,1lIll


K]l lllt()}l\, tl Tal<ttx tlo.]tl

}loi

c\Iax. tIONl]l\IO Kitpllc. lllil

I.1 -l}I lIpe.,lc lal]l1Te]ll] ]I\Tllo


t|l: oKrHb. l},,Kil. c!,lilK. -

Jl

crl

|(, |,, ll( l1ll |

,,

,t,\|, |,,

}l]l llp ll\lll lI Kil


\l]I. Il ]T()\l\ liapacb II])I\
l]lll, ]]()lI:]g l ll l]Ta]iY
]l)lil]I]i]1. ]I l1\l cl() Iloc]ll
},)lic :)]Ill]o_:1I1LIccK]lii \llpaK ] ]],
j,q
1.1 _tcltl-ttt itcl.]oii
^,
-I llp\,:l ll,illI o]cl]o ()Ic\lc1,1]llc}l \]llilllllKa. .JJI el() ]lc ]]li1,III
,l\l K()_ IlIlIecTBO rL
Ilpe_1,]lll \I

B(),1oe\| .Lo,I)ic|J Hccl,tt,tItttr


pll]Nlci)o]] _t,l l(). ,l ,lll

l]():]\Io)l(Ilocl l,,lll]l ll Jo
tlt 1 lI ]l]lllI\Iil,]) Il-

cpe.ilcll]eIIH}l

tl tl lrllltlrt ltlltl
\IilIlOK. IIj lll]I cpccYI()lI Ll l \
Kiltlilccii, L] \IOc\l ,I\Llll. O]LlIll\I
I.1 ] _]lIIl\
I]ol()c\loI]
olcp() _t.I]IlI()ji ot,o-1il 2()()'II],lrl
Nl. IU]I|lIl-

..

r},

-t:
28

j"$b,

Hoii

2().

1-1),IIlli

].5 rl. OcHoBttoii

I]

(l)a])l]llTc)c

],lc-tbclll Lrta
_

tto,Iottii cIll,cK ()}I l()l]


](

lleH l])},, _tI,tltlt Itltrptltta

fti

'-2

l/-

I '**(

\ii

-,. i"a

?
l l .{\

, Aiko
url Wrm, -

,
.
tI )( ,
}. .

- ,
, ),1 .


Mel -

},,
1t

. , , ,

, },
.
Bav ].
tl ()> .
,
.
,
,
.
,

Kop\tKax \4 ,}\,| . , -

[g

.
, -

. ,
,
i, ,
. ,

}"
.
,}
" > .


D.
_

.
-

l] . l
]\1 , Hlllo.1Lu]lIil

ts , . ;
, Il -

.
.

vry t

.

,

Jl
,
, .
.
,

.

.
, _

) ,

9 ,
1 MecTl
.

10- l5 .
,
,
, . ,
rt, ]loM },
, ( ),", , ,
}"

),

,

.

cBoel


.

,


, (),
.

1 I
.
-

<> ,


,
. ( ),
)( ,
ll

. -

.
,
f I ,

<(D>. , -

, v lI} v

t ]{ . l ),t , r l , ry.
, , .

,r , ),,I },
ry.
t u .
l;


.I ,

...

dum m u 0? m MoJKeme llaue*

l.
rwww.|ishiirus,ru, -na{
1

,
- ,
, !
, ,

, , , , . , l ,
, ...

32

!i

\l ,J Toi\I
poTalla, .l
, "LI Nl \{llil\itI ItIl
ttttt. ,l,tt t Klo-1(, ll. lc
itl] "oBllJ,l eIo Il tl lo Boil cHil( l )' H,tc B06.t;tcttt

TltKolo ,,t. ,tr,

cjly.Iai.iHo. l ,t l
,rl "qts- ,
lt !l. ]\]t
t|l,t }{. [1l,r] . Kt.IHvrl Te]\l. }IliNIrI

,rII]

. lIN,t ,l,tlt.lrt
, ry l,

yTpoN,l

,
, , JI
.

J JI
!
\4 } ,
\ -

. , JI Bqex
, ],., ,
< D,


,
}r

.," -

,
I
, .
, (
j

Jl

).

- ,
ili, . .
.
(
r), ),
!

I,

33

2000 Unitika E8in8


Sur 0,8. , ,
, ,
_
,

! c,,ty

,
.
ylacToK

,

. ()
,

.

[9

,
, .
, .
, , -
...
t.
,
Aiko irrl

2l5UL-S, Daiwa ir

! .- }4{

, , ,
- ,
, Daiwa Regal Xia
- .
u. . ,<<_I

>...


: ,


( -

hin g l rus. ru
:.) ;i

N{).

l],

,*

){ -

"--,*ji

pl.t]\,1aHKll,
]\1rl J ,
, Moii Aiko y]l b1paJaiiToBo
t Tec.l )lIl\l o1.111,IHo Irll, ]\l,lIlJIl-Il
I,lL' \ \l llllIoB.,|1,1I1 ,t, ,"-
]t1.1cb l] "l 1.8 2.2 u.
C"le,lyeT ]\I. \IaHKalll ]a\leTIJ],l }.t N,t TBt]cTcparltr.
1l\lII II

e}I

]\11,I

. "',,lrtr.

*k

"q&*.

,t-t

lp\lll\lll_ laK l.

l]l]N,I

11\{ }l Rii.

Hi]I]oNIt1,

. -

1.1]\l
KilK}le rt
]], rt. rtep. tstl
-
)<] t.t l5 u tl.
1,1.

\{ l}" }l _]l
,l

iI TaKoii prtrtaHKtl, _lt

bl NI IJ-
lJI,- ]\ l\{ KpIl

t]]ij. Jl ii !
ttTypa,,rbH }l ]\,] rt]]
lo,Ke _l(.lllLl elo llHlI\llHl,

]Jce ll ]i
,l] >l Ila\lHolo l!l l.,

e\l,

lt.t rl.ttt} 1,1 polaHil.


}1{TIl .
rl,r. . .
ll\l b,toxHo l].
(N,I> ,l]\j (

a-rlyeT ,, ,

H1.1l\,|

L]ll\{), ,-Ilo f .l -

| BaiiTecb. Nl
\I}.1 - ]l . - ocTfu,locb
\la.lcHbK:l'] :l,l . l
lI Lt L]. i\1o)Kel,c

]u
l]]lr] II -

C\{e,lo Ilrl -IIl,


loelvt apceHa-,te \{ -i]

allk

la. iJ !Jil tl
]I.1ll tt:ltt

,,, ttt, uul ll\lil

tl 1.1 poTalt

NI]\{l\,|

,'lIlLl I)ll\lilHKll L' I.1II\


- , Aiko uI Wl 2.5".
Aiko Ribbed Wi]] 2" Reins
Rockwibe Shad 2",liill.

-.
q'
{,,
){

u\.
,,
l

, . , -
.
[ ( )
. [ ,

- , . ,
.

lt.
. r
,
. ,
,
, . u -

, .
, .I
IIJI , _

JI .
(j

,)

. ,
,

ffi

./
/

MoMeHT:UlbHo
.
. Jt9
- ,
.
! l () , .
- JI
, .

}. .

. (495)411- 19-94,
WWW. m r. rU

optppm@mail,ru

4"

r;G

, ,
, <<>.

.

(. .
). , <>,

().
<
2,5-3 ,
zL ,,r
, ! J] .
I

-
|
r

!
- ,
. 6-

r-.

<<>>

. t ,l ]
1 . .l.,t
, I . -

rl
, ,
, - v,

.
, . ,
, k, , , .

JI! &l
.
, -
.
, lreee -

\{j

<,,> I{ . ,

Jl. } .rlt1 5

]I. -

Jl ll\I tro . TarI oKo.lo l0 ,


J N,I ll
- (). e,]aBil.,l il
. lI \l k

(),

. - 15-20 ;
- 40 ;
,
- .
1.


(70l )
,
<1,1J> t.
2.
ry,
3. , , t
.

4. ry , , ry .

r
G, ftr ,

-i

, )

,
I . , ,
), ,
k
. . v 8 I t j. , JI ), )( iL
. ,
.

, JIts,

.
, . , ,

!
- JI
. , , zl ry...

. -


, , },r
, JI
}ul.
,
}. l

, () .

I , -

. I Jl

r
O O .
0 .

,:i:;

,,l":

ltt. ,l },
I ] Jl(]NIjl] J]JUI
lI]l]I _]l )(IJ 1.I
l]al ]I I.I ,lI, ],
LITo lt lIacl pola]lll.
tt Hcl rl ]} l
lJ llI,1L,(,l lle. r]rglrl1., 11 1.
-q)(]I ]]\Il] ]\ L]il
lIL|]tI \,. I olOBeII]cK
-tllt<.,t<e
tttlltlt itl itKK\'pltl-H
] I]tIl _rl lb. I]o ,l]lN ll
pcKoNleH.L\Io , ]}l-

lL]rtpa\ItI l l0() . , KIr),l]


H,J\I|| pLIti,|\l|| c_te t}et I,1t tl tbr] aKypt][I]ee. ,I ].lx 11
]t ]] v)l(c ,q lLt.,.

;tclB,le

,l, tleaKTIIBHb] t,l{R\l. i. btaTb


- lI . l]lopo
l]_III . 1.1\I l ]J
-q

1.1

llll\l,

\,+,

c\l(.lo \IL) ,lj-

,l tlotI TyT \1 Illl||,l || \\|(l||le lil.lI lIpll

S*:=;

40

.,.;. l

!i

\LlHK\, ll lllI lclL lll, l\o | \|l |'HIl

. 1.I R tttlt rryKr


tspe\IeH]l tIaY]v. ]tl\I Bot]Pe
\1 . ,t ,q
i]\{ llo;KHo :l

\laKclI\l:1,1bilo lpu \tl ll ]\! tla Nlcclo l]I\l


,IIil-,lii [ I.ttltt ,

:,*i**st;j.+ !::i*

1-1o

tttHlt ]

\l ll].I],lti coBce\l
]

tlIlI.1. lt t.ll Hat_lo l]illo

tbcrt t.l ll] ltollTIr


0 il. tto ,;I ir
]loc I ]\III. L]i\!

ii i]ii ,t
tIt 'ltl\l.t t1_1ll |tiltIll.
,ti
l:lK 'llo \ H.l( ( :l\Ill Jlll. lk,L,

,;;;;.;;,i

'-'^,

/-:,

fl -

,

.

, ,
,


,

,
,

:.',, .i:i., ]l ]i.'',i,].' ,,l,LrI NI.

l:

]:l,

NI. -

ii, \l
. KaKIl\l ri-

tI\{ ,l ll \{.
lt N{,., ,

8 . .rTo ,,t
lt. tt, KertptlK
, i\{He J
, it !1, -rlts l] il,t BeptlTb }I ,
] ii,,lJ,
tt,] ,I LIll il]l rla ttrtt , IIrI ii tt.

Qto

:
(, ,

rt,tg

),

Jl
Jl (
) ,
. ,
,

.
<(,r:

}-

, -

l50 l80 . \4,l -

. l, , ,
.
, ,
1l, -

]i )I.
, ,r
tl \l v I\ !{
(\l), il .,>.
,l,-i
- : }"
,r <>
, .
tt <-

> , ,
. . -

, , {
, .
, ,
. ,
7 8 .
,l
45

! )<
-

. , ,

.

} l . . -
, . , Jl


.

,
,
] :
,
}r ,
,
?

<<JI)>
. Shimano. r. Colmic
} . Shimano , SpeedMaster

Aspile,

(3- l2 )

(5-20

flg

).

r Sig LaseT, <>

Preziosa trm.
Tica
Exclusive. <> . t JI ,
<,,>,
<<-> -

<(>.
)(
,
,

,

. -

www.f ishinginrus.ru

itt

"

Jl]

, > tt <,l,>,
< u> (Smaft),

Il l\,l
,lecKtl Rivclge t1-1lr Sgu, ]]]\r ]\I KoHI]epHoill
ttll, r: o,IelIl \ fOc IollH
lt
- cToii
Kocr tl ,(llt,. ]\l
,rl\l

(<N,I

1.1 ((l]!.J]\l,, lIQ ]\l * coxpaHll}l

T1,1)

1.1NI !] ]\,]
,. I] To]\l
. . [l
ii,I,i rl
l}. , \{
} lllloc l Il lJlJilll
)

HoIt . lo. I.,l Iecb.

,tit, ,t , ]]I lI.1ar]


,IrecKa ll .

l, l.t t
_trtl lt. ( ii
. -Nt ,
\lJ,l

llil lIJ-J:l l1,1l! \tllKpoopll-

tIllN,t, IlxaeT Il1.1rI


l|l,l,l. lIo _l\

il
- \ , t.l.t ,
tllt \lol\ l \l
-,l.

]],

(-

l\,1

l.tHcTBe , BIIo.1He

LI ii I]N{ij jccKL] ll\Il\,I

ot 0.0:0. l2 \t\l. ,l lu,l(lii

\1, ],l ,
]]- ll KoI lTpo l\,litI.i Il }ll\,l
)<Il9l .lll l Bil ItoL te lJoK.

. t .
cTl]eHHol t. ]{ i\{:
lll{,l\lLl, rr_t-.,,l . . ((,rt ((tIepT}l,,
I] <(N,t],>. II
J\l\ t\lt,,l l
. ]\I
Ko]\l ]\,Ic,IIb(I].{Tb.
l] l] . ]\,]
IIi.i, i\] ,
tl tl

]\IaHKa ], , l\{
JoB,l] cTcItcH]l

\Il].

]\lo;{(Ho llco,1b Jol]aTb

l!1.

II

}a

0 :
-N]
0 O

""

+-l"

0 0 OO0

- leu,,Bcd.d

rN ,
0OO O .

j,

(lt.l,t , rtl-t,tl rlopNl]IlKI.I ]-rIl]il


\ t 1,1 ()-ll]l]() RlllllLJ\

ll],lI.1cIOl(l c1]lI H llil.


tt

]0,I ,:]
dlt.l
(ll,l\,L . { l\,l l,,l ll{lo,nl
.]lcH \l1)NllIl llll\l )
ll -lpyl ]lc ll,1.1il-]. llllllpIl\lcp.
\I I.I JaTyHb. R Bl1_1e lle_lb
]Ib]x Ilpy IKo]] (IIp(]]]O,,loKIl).
tl ] Ij KOi]OHoK. ],:lrl\l\
Il\l. l rIopltttteK.t_lrt
]\IOl ,,l loii, lol].]l l1 .:toc] a1,oll
,I
ll]III,
c lI- 1ill}()l} LI-1il

ii

Kl] LI ]

_l

\Iop\I II. \l0)l(]io

Il]

,"11,11 ,IlIreKttr \, ll llU(.IeHepc;-

ii IlcpIlO],
.:l,1t ta pil ]HOBlI]lI locTb

I]

Tlll<

}l}I]I]l( (NIypal]eii,.ToccTb
l KoTopttii
]ll llJ ]lI]!,x \ I]Iitl]oLl].l]]Ib]\
},To,1I]leHIlii lI llo ]]ll\, NIIl
l] lI \ l il

l(a .

l l

,I,e,;l

, KplicKa \I\llUl(].I

,l), \|o|\\lL|

,l

}l cil\lOii

IlBcl]cit,l bHoii
I.I !,]lol]IIcTOii tIptIrttiH Koii. lc,tll
IIOp]\Ib]tUl(ll Il\Icc l , ]cI K]Iii I1 Jl ]I
L]\] Il "l

\,

lll\ lli, i,\: ll I ll ,,\l\p.ll{l,,,

,'.

r.rttt

,lljl)l :l

{,

lI Kllpa,

I_l]]I IIIeNl, (),tt ttl ciKlla

l],Ic]]llii ttBc t. Kptrl,tot<


ocHaI]leH Il\I ll \Illi1
rt,t, ,t. K:,K,lp,l,tll.,U. ll(lj.lil\l\
Rii I.1"lI1 ,qii. r{ )(,I
||| ||pl, t|1:|,|||D|j,,
tt,tii tt ttt 1,,.,1 ,,i,

tcr

]] l]]l,t illlI]\. ),K-,Ici.iK


_:lO,IIllil

t.l _lciicl
iillO\IllIlitIOmeii

RI.1

il llil l].

Kpilc ]l l.i I],q]l opalirl(cl]ii,


Hl,.'NU,lL,

l(Il\ lIlltopa ]\Iel]it\: l l rlrI. 13 rtrt


tt l5 rtrt. lt ll]\lcloI Nl l]il] or ,;Itlttr pcil.]lil\l},
.] ll,]L]! lI ()l] \,

Jo lll

I1BHo-pit ]_l]]a)l(ah]l]l].l\
Kc-iloTH ,I ,
tt, \,qoBllcI i]]I,, pir]-

\Iepo\1 l I tl

l_-]

ltrI ] Bctt

t t
\

1.1)]l|,|ii

t t
t

..,

t},-'

\,

I] ]-, ]II IlBc la,


ttttl. .llllIll l]]l\lil C)o-,l llill}lTI.1pycl \I\II]I
l1,1ll

f,
J

l,Ul,, loc'|'a. lll,U]l,, Lcil., l:ll-

l(.lL,lo ll\U.|,.I

l|:I I)e,l

ll,ii

I U

.,lii lI]I]\l. tta


OUI ,:ll l] ]]\ L}O]]oe\Ia\.
lr||',J\l , h,.)il,,,lj| ,tK\H,| ,l),\.|llt| .
crt-

Ilp]I\1ilL]Kit. ]Io Ile

]o\I Il ().:1 ]]lt cBc],1loe


,l ll L]I] 'l0il
_:lII

48

\
locKll)l tt u,,,,,,|r.trr,.
i ll KUlllpi,.,]H1,1il UJ.,,. K,ll l1,1

^.J

,.,,._

lI\

.lll:t:]-) " Ii l,(lIU,1,|,,\|

Klt

,Irt uaIrlltto.

.]\li,ql|,. rtbltttll _,t;l\,lii


{bol]\to li ]c.la, c!,xa K]lILc iicrI

RI.1,q.

]Ico,]lb]ol]il lb l(il l( Hilca-f](Oii.-|,ill(

tl"l_ltt tl:t .

Koii

c1,,l,tI t l pll ]]lol]lI.:lHOc

.iltlltt ttit-

I]it I1,1]I Kol]llllIlcl]arl. tI


ocHillI tclI IIcp,lrI1,Tptlt rI tt
PO}l ] 1,Il I Ko\llIllilLtlIcii NI(),|\,|,|, \.,lt|{|l(

lttt. Rl]},itrl llI

Ililcl IlIlll ,lIl() \ly]]il_

K,l,,

\l

,I

l(li. tOIl Hil ,Itl]\ peLIKa\.


l l\, 1, 1ll:Ull \lJl1,1l{c,l .,|1L IKl,(,Il,

{l, |( ]tt,l,Ie\ K,l}| |Ile |a]:I


I]lIlc,:]b]Ia ]lall]IoI lIll ]\IopllII1 (\,pii"l ,, [4rIeHHo

torutt \|||||rel)(,r 'l, lu,, \lJp

lll ]c,lcIlii, ;ii tItl-

ii II lla I N!\lIl

&

ffi

.?

_lt1l!

,
. <> l5
-

, - . <,>,
, .
}| Koti) <(> .
I
-

, , fTo J.,.

\4v -

"". } ]ally .
, , ,

.
]!1
, t NIep \{}, .
Nl tIil tU
]] . .t lt u . Kerl
. . .
t l
tJ ,
,] ]\1
\,11,1. ",t, .tTo

|l , Nl \lllH I ]\{
. , lr,l]v tsLl 11l!1.
\{.
,l \}jl Ha]cxHoclb LrI. tlJ
. l\,t t
ocHoBHoii rtit rt- iu N{. i\,{
ii ,r, lt
\{|t 1.1N{
:tt l\,1Nl\{tl. ,

\I j\ll ) , ,l . lIpitBil. ] J\lep


i.i.
lJ]\{ tI

_,l

50

llu

fl

-,

--1*-

!--

.al;;

, , rl
, ,
.
.
l 1 r -

- ).
", << ( t

) <,> (
) - J JI, .
JI
. -
,

.

]it ] -,lep
l llKa , lo ol po\llloll .l\l,llIii, .I{ ,rl. tl tllyKa.
, lll
\,\lIII JII\l ,l,l, [l (Il t]ilpl l ]\] tl
tlKort) - (\t)).

*.}tr{

t. , , JIr. ,

,
JI
<<a>. ,
- ,

NpM 20-22.
) Jl I.IB
. -

<(>
) .

- , ,

.
,
Nl J. }I
rt, HoKpil I .l,lcrl .ll HecKo,]lbKo,i|lK].1x

]. :l
. lr cltttttc,rBettttii
IIii l.t
\1]\,]

Tatr

. ].
((rjlr, .,Il1l,,l IJceNI Ili\1.
]\,l[l

|}n

]i

\{

,=-il
*,r,

.*}u+
i

ii"'

::l

"

Hltpll tr l]cpcIll]c,

lc] {lI\lll I]c |)0,1ii)rl ll .ll]\ ] llc


,,|l\||, l.
l |l| ,, 1,,,11 1,,1,i,,,r1,,
] L], I1,Iloll, loI].lll. lIo olIIl \lcIIcc \ IrI]]HIn. Hlttlllttrtc1l.
,] ()ln] ll]ll(),lilc]0 ]IllILloI],lc \,I] Ilo,]lb}\locb \lo])

ll l,,

,,, , l,,,

|1

\I1,IllIKoii, II]]l1)1] Ic1ll]()i] Il ]j lc\lIlOlO l\l]l()lIl\ll c.L,I]lIl


llIn\l l]t'l]l)c\]. l;tttt,Ilt Ilct]loli I]l)()I]().lO]tilii, ttlrtrl
ccl \Ic] l l lIl)ol]il] l] l \l ] c,lo\I TllKll \Iol)\l lnIlIKll l ]li] I()_
\II1 l iilc l l lill) u]l] lI.1] l p}.lciiH lll(i1, 1,1 t,1,1lt l _ t rt
|,tIr ] |l,tIn,l,,l ll, ,1 l,\1.1r,,. tt ,l,ul,rl,_lt ,pll,,ll,, . \ll,l l l,
t

ttt t L,clt ttIt

tlltl\

lll',,.rt"
lj.,|, | |,|,l
.11]t

t:tttt tt .

]5()

()()

ltI'tIl,c(\|,l|],i |,,,, \IoI1\,|,,,,, n,,,.,,,,,,


I.,,. l ,, l\

l(aK

Jl

l\loii. ll

l( |\.,\.,,., | |(L|!,l,|,u,|,|( ,t |,||


lII]IIl1 l]

Ko_lclHttii

OLlcpc-lb )tO
.\1

]\_lbTitTOB.

tl llltHl,r-1, 1tc,tb r tt.:lc,l_ ttcllBytcl


].ll1tIIl llap]Ill]Il' <,ILllI,. TaK)ic

l \,](}I l]c pa]Hoi.i cl(opoc

, ,t

a,l o.tt

ttl

l il}l, NIopnIll]K()ii .l},,.


x()polIla HaK,iloHHa l]pol]O-tKil, l tplt Btto,rIttetlt.llt 1-1tltlo LOK l ), Icrl t : . \,LI\I
tIl:r,trl I{ ]lrt Mopi\{ ] Ltj l(i],
Ka;KLoto l rtt)l ll]J l]pcctlcll ]J-l IoTc
cBotl ]tpl.]cb] l1I, ] HeI]]\IeHHo IllI
crl ] , ",r. <,ll > I ll \,I]
. ]I, ec"li.I l,r,,]rItII ts\l Il Nl]\,1lU Ko}:i
- cKlltttrKa. "ltjl clr,l( lb - ,l(l\ll (-t=l;tlrtt. Ko,]opolle_tllHcIlJU ll 1.1\lll \ ) l}lF,lL, lll JU.ld.Il.i,
.]d)(l)cKI lIttl

52

tlt(l. lllocl\llli\
t'rlliclp\Kllll' Klll]Kil
occl]ctl]lI]aT])
-lo,1ilillil
]L Il]l]Il()cIb Il|)()]](). ](l] \lop\llnIIlKII
[_l ttttc tl

l l Ic I lc]]cl l)\,;liil l b,IcI


|

lI
\ '

]] 11)
,

'l

, |\

, l ,

| ,
|

| |

,\ l]l)c\lr]

, l, l l l ' |,

'

l ,l

]\\,I() cl {lic l

,,|

. l Io)

.jl,,.,|,,,1,1

o\l\
,

lil l ljol\
.l,_, ,\ .,ll

l\l

toc ]ll Io,IlIo \ Illl\ l Itrt, tt, t c1'ltllt t tttbt


. ] l]\| |,, ' \'I l i'' lLl\l, l|,'| ,', ||,,l,,j |\,|, l,'
.

ttt;rt KIlI]Ka\l ,l tllt;,tir, tbKcl Iill!]lc lilll]]\lI cllO


L] .lll l L, cTl]a)lIl|,l1\,lt IIll)\ \l]]\lli1l,

J.,ttt

:r

trt,,t,., 1,1

\,

l ,l|
,

| ,,

l:l,, lllll ,,, ,,I

1,1

]I I]cc\ \INl]L ()t,t,tlli pil]\lcll (]I ](] ]] crl


1,7 rtlllll l:lttt,IllIma...lo 2j j() cll
t,8 llctlltltlttr,
('ttI ltlt,tIl larlp,rlltrOl( ]K)]]/|\cl] tt,l,lIt.,tttrl
lI \opo]ll() ]il\lL]\l, ]l,lltii ltllrt,tclK Oll]c ]ttl(
\,'l l(I I ],l l(ol( ciI.lci i Ol]lll ricL]Ol o LlBeTlt.
]

ltctort Btt,tl li,J,l\I]I


oltaltt lt. ,ttt lltltiII llil _lcc](c
octtllBHoi] llop\ll1l](l1 ll I],ltOJull jloo,,l H lI c,Ib
l\t l]il }_f)lItcJelt .rt , t,;la ttt<ll
]

l]I]J l, IIIl)(c }l\III]l1. :l:r o;r<llB-,tcHttrl

I]rl ] J Il J]ltL]] l aI I l I]]


]lIlI.I,q l i\IyIIIKI] l]- l] \lI. ocIliiI]lcHtt KeltpttKoll t.t ;rr, IItrl l{a ,1,1 rt ecTKclrI l. c,rv
Il,iIFIll l]a
8! ". ,rlrt. l\,1,rI-

Hoi,i,'tecKe

"lccKe,
t,l t]it ]]l]\tIl

yj]ilNI1,1.

WWW.f ishinginrus.ru

-,f"a.

() ]]l [ t]apb[]o]lll l,b I OplI Jo]]T _:lol],:l]L Hol ta


tl,:Itlt l(]lL] I.I]IrI ]lNleHHO ]lil Ilo.]
,r, ,rtr l:,. ,, (,ll ll,U (.lI,1J. l ll\ ll\:ll,Ull \let,l:l\ l..l,
,1 l,J)}|l '||, !, ll|j,l\,(lleHll.,
l: \ll\ \ Np,|| lcHl]ll ll(U le
ill]I I1 ]-]il Llt\ lR,

J.&E*.

tItl_ttlt lt,
l, ]] ]ll]_IIlI.
l loc lOrl] Il] el]c}lcIllc] IlIrI ]I llll
aKTlIB

a)I]lIIii

Hoii l], rtt, JllII rt.trlt t tta


IlIle l( l ]l]]llr llecT, KaKttc ;,t<e \IecTil llcKaTb?
t

tcl_ttttt.

oT_il lItl

I]it ].\l i I1l,l

lt.,ta

]].I llTtt, tlloHlt: cc,;ltt


tl;It.llt. l]] IIl]lI-

\' l I ]il \l-l \ l l .]loKa,il \ ]l] l,\


,l\,l\,
[\,lll IlO IL,,'\l 't'|., ll\'\I.,.,K||||,
Illl,\|\|L|
II

l]l]lI lII]-1],l l lllI.I.] IIii llH lcpec, Bccl]Lll

\|l, \ l\,l(.L,,lUKlli.'lll(, oil |,ll,|,| |l {,ll1\,,,\


Il)(liii ]I_l l . Kvl]LL]IlHOl<. ocoK]I. Il\
lpa]Illlie tIl \,]tltl rlecTo _t_it ]acatrb] xIIllIlllIKa
||,tl\,|

ll ,l]l\lI ,,lij ;t. ;liltpKoe rl ;l oTro;irlI


lI l!IlIl]l\, l] llcc \ :t ll,q,

Hoii rlo:roil Hit \lil\. Il,I;IJ\ ]\I l]yc]Io\I


lL]Il \lcclax l]o]I]]1.1HIn\II.I l<,]ll\IIl, occll
Hll\l o\o]lO:lill]].Iell tl-t ;l ll\II]l r:l,l]I
l I _q t:tt.] rtecTa, ] \l l
}ir,l IIpll tll.t. ttttI.1 I.1] L]J lI_II
,IlcrillI]lIlc _tllc OIl oT-rIllllHoc NI,.l,q ll]I.1
], \ ii l1llTepec pcrlcl R,I ] \Icc]a
II IcltcI]}Ie\l. I.1\IcHHO ]]lccb ll,]llI Kop\Ia
t.t llt tt|,t_lrl cil}Ioii paJI]oij . \I\,
]l-I iil] ll L]],q \I]\ l,c,Ie]Ie\l l NlccTe

:] lJ[ pycJa ]par]I]LlrIoHHo xopoI]I].lrt N,lecTa clorlIlKl.I _q. ] l1 tl]itrt

U\ lIll clopoH()ll, Hlt,_lleplt ,,l ,l:l


] KaNlb] ,i]i j, Tpa,:ll l t lol to
}IecTa
H]Ixc ,Il L]l])I,{
,lII. it lilK),e (] Hll\lll , ll!ai 1,1 KlF:1.1olr
llp(Kp:l(Ho l\0 |}|| L|.l,l H.l crrl,, 1 '1,
ts. llltl Ibcrl \lccIa
}{eco lI J(\l }_1ll,:l1,1me\L
;tr ll uiee NIccTo. t , u]}l
ts! I,1ll , llcc,le_lotlaIJ
\{,]]. l.t aHo\lLlll]l r
l{rl til| ,l. , . lJ lI
J,l-l,
_,t irJlit t{Il
i , ;l rI lre , tt .
.1

111 11.,

c,I,o].IT 8]_

t t

il l,q K-,l tttc t ,Itoltrt lt. llcc ;


, Lc]lcH l.Lil. l(l] il.:l)
Hil\llloIo (I. IJ tlcllBl,tct tl,tcpc,tr, )lo ol(yIlb. lJtvl<il.
]o,ilaB,ilb. II] l\I\ ,1. . I],IloTRa lI e,ileLl,
l ,lrI. t<tll t.t iil l]]IlIl, I.L,l l]). ,) ,t.lt.1,1rt
}Io l ]]] iOii,lol]-1ll, I] I]l io o,I ]l] ] I la lHacit_lOtIHyIo \l\IIlI}] xlll]].I)/c. -]II

lIr,-,tl ,q, MtloItte ltltt II,:]. 0lll]


l1_1, lcl,LllKc. , l,r,ll,lKl l ,lLlll lt, li1_1e,lll l {le {l],li:l
i,] rlopiutttKoii.

1t.tlttl }.1 tlil ]\i]\I ]tp1.1 ,lNl


,Ii LI \lo )( I]e.
,t. \}Iii ]ij \{
lLIII l.{ ,,l,t citlloLl tl,t1.1 il\{ ii\{ KocT]o]\lo\t. J-q l
t] I,IlI,]l . Bpcr,reHa ,ttr-

, ] NI] ).
r. Ccil,tac Hil u]\I It ]I,it
crl ]\,lHoxecTBo l,,lii
Ka.IecTBa . ? '.
tt tltI ]r,I. KoTopbl.;t.,.
ll ll l Ipc lt.trt ,, l :t,
,l t,.tl,l lt, , tI .l\
\I , t

JI,
t . Simms, Snowbee, Loop,

old captain, -

Gr-.
,
, -

, ,
DuPont Tolay Inc.
<> Supplex

Extleme Fishing, <(},],>
- vision Redington.

- JI
-<(>] -

. ,

.

}4{

\ , IuI,
I

Kapi{aoB .


)
-,
9 ,

[q


.
, vaeBpeHHocTb

_
-,
,
Rapala
.. {Aquaric).


},}{- ,{ , tb
.

JI !

,

(( _ D


. , ,


. -

.
UI )l

- -
)
] ]
,
D, .
.

,
l -

r.t -

eva. . r, l }.

JJl Tov, tt tvL


iUI
-

<<,>.

1,r !
dum dpyzae mm Jrm a
m

www.fhingi ru s. ru.

l*

.ii--

ff
"!,* g

.r...r,;/

,-"# {t/{-0fuw **rtdjfuffi


;4",*

.
Ns9/2l.

, -


,

, paccKalcy ,
JI l ,
Q ),,
I.

i*lg'":

Hyro , il 98 -

, _
56 , ,l
1,5 ,

.
]
20 . .
JUI l
l,r Srt
competition l2 ft, . -

Mainline starbaits.
,
, lr },, l,t
} ,
[ - . ,

),"

.
\4 -

, ,'t ), -

)(. ,
)D(
r,

)( . {


.
, ,
KopMoB},Io U .
,
.
,
,
},i: ,
il l . , rI, H}"TL\
,
cTo,1e.
0 -

57

JI,
, , , .
.


JI :l
, _y
.

. .
._

/l


. , . . JI
, , , . . ,
\4. )l o\{y \,l I

ig

. <,> l4
pop-up 10 .
l, Starbaits.
Mainline.

. ,

,
JI.

,
24
. l

),"
,
.
}I.

fleHb l

II ll ,l , \t \tli
, \,.,1II

- 3 :rl, lI }" -

. , ir , , .
l2 , ( ), . .

JI kolda kutter JI
.. Sportex competition l3 ft Spomb
. , .
. .
JI -

}rv. a; J] ,l f ,
. .
, :DJ JI .

},.]!, lr ,
l. -

1.1\o, \ |( l1U ,\ I| ( \ Jlcl)e


ll0(lLKr 1,1ll\ r | l|:|1,1: , |(
tlkl ,

C:l'lar,

't ltttHt,T ;t l][|il)l(]IR

Illl ll

]I],(l<OllcKitrl l] 8 _,til. L]ll]l oKoJo .,l,t Ktl. tt


tta 1,1. ]]ll)] Hlt Nl;l,]. l]epe
,L]il} \leIIloK ]l]I ]IIl]:ll

lIl'l. -ta(-, lUK,l

{l,'|,.|.U

|,, | \l.,

|i\

ll Kt 20() , C_lcltaB tpoTo tt(l ttttl


. rt 5,tIt:l pOnIly]o cTlI
rltHr. t r,tttll . ,| \l,IL,I\,c | |l,,I
\lJ,l (-ltOl lIlHL',l{ll] ,l:l.
,l peI]I1.1_rJ ,II ltlltt.
ltlll lolloii,

ii tl ]l l],.

pea"rlLHoi]

,l i] .
rt[ ,, .
,,l. y)rie i,]. ]Io ,()

l , Te,rle

Hil rI Il ]Ia l] }jlI.I lJ].l-

Il ,iloIJ,]b ]la,ilbme,

l(il ]Ia

(),t

orlc ].1

l)LloL. \Io,. rlt,rlrtt

l]cl]1.1_il].lNlOi.]

tt,.,.r ,,. ctr


Kil co]tp()o)cltl,ilacb ; t toBo,tLI\I JUll(llll(\l .lc(Kll |1L).IIl
,],]eKTpoHl i c}lHil,illl]aTOpii
I.1 HclJcporlTHo I]\II]\I BytlaHLIeNI
I]]I]\,Iil Hii Il.il, (JT vBll-

HolIb Ile rr it cIlaTb. ]IaBepHoe ]\1.


l\,1 ,l -,t tl Ka\{}l tU LlI]ll
|l ,rl itrI
. Il },1 tl
8: ) \l tIll(le ? , ll- - tl . ]\l
_rtl
, N,l
I,1 .

, , ts c]]oe]\J
Y,\,l
fl lrl .l
60

IJo jll1l1
]I. ,t ltit
]J pcil,,r

NI

bHocTb. IIarlBy,I ,]

J ]\Iii I] llr]
ii ,l l1,1II]ij
\tc,lo lIleii. I _t:t \Ioc\l \,_
l,J ]\]oeI,o ,rlil,. ,

, jl -

,ts ,,l]I?] .

}lo.1HIleHocHo LIl pilc-

1\,t-

crl J'I, ) ,I \ \l -

I.1_ tlttt } 1 !.ItI,


,
, ,]
r( ...
ttyB,
,. \_]\ -

Ii ,tlltii rt rIHot o
l]lU.lii t],,

.lNIll- ()

t cy]clK. o]:la o]!lct]Klt

,llllll:

., \l,,t lll

ll l]ccll

-o1,1Il,I

Ula1l1 NI]I l]Il\l I].l


rr, 1,1llttlllt c]loc\I palvNIc

cl'lc (,0lllh, ,l ,,Ll0ii \ Illl'll(,.lL,lL

(ul]. \ n"Hll.,\,||Jt,,\,| |c|,lle, ,lr.,-

Il

yc,IIlil|lIlOii I.1 vB]l]lc]l


Ho|i ttoKellKt.t. oco ]Ha,]l. r].l

,t.l]Il

\Iet]rI Hlt Jli.j t< ,,l tla.,Klta


obriiHHltrt .. lrt e,tl.tH-

r] Il.
;l ]tla]o . ,,tttt tta llNlceT To_ilbKo . ]:locTaeT
Lll] N,I rI]\l \j.
,LI l]l\1 ].
Hil lae rl ccp_rue l1JIt{a. .l) t KilKJ -

5lI .lll. () 1,IoM}. }. , ,l-


t.] l. ,]Hil,1ltl \ ]\, -,l

. , -

Tal
] Ll. J.

trt r .
to . l,!

,,l

)'
"

75

(mis m) . ().
.
,

].

rr. l,tbl1.1 ll,qi\

LI

il}l, lttc;r,ry
lNj r rtrt ,ltll]\1 ll,il ,lI. tle
ii ii. ,.I

rl

o_1Hoplt

. ,r||
]'

- , ,l ON,l ,
O , -

O O, 0
O - 0 O,
,t m

l, il-

Ii . XBocToBcli.i ,lrt
cllJbHo . tlIlxI lr]rl

]:Its-]I
.

t, tc tb

,tttu

_| lIlH

\(ji

- ;<.
L)K;lacKa ,,tit IlOllolo lo llU.llt ut,t. ,l,, ]I]\,] "]\l.
Po,r,

,,l l\I]\ -\l.


. I1
,ili\,1 ,NI. l-

l]. j,,l ll
J0-5U crr. \1.1KclI\I:LIlil -5 clt,
;] 8 l.
I.1

62

fi

,|

,.l

.""

r,^';{lt-i
,,l
,,-;_
a

*1 ,l'

---,{"",,;_ j|i,tl'
...-..

.,:-,

.] * .,"

ji

..

l
,

,,,:,,,."

ijl]ii]i:Oi] I :e1_1iLl i;i] t]:]( ]:,]: )l l r:l.-]|]


.:i la il ] ] ] !j| Li ]i]i :i ] ;lI L.laja]1] l'L]:l l
i]Ll

i:]]

a]i]aa]tl i,ii]il_]-.ir]

:iI]].]L,/] ]|](

,.l

l i]lni

l|]ii.L]]|rlaii

:].]]L] ]] ,

i_,a]i],]

Lr[.i]a]t]] ]i],:]i l]i.,

i:lLei:]rl,]i. i

::]i .ii];

:]

r,

lj].t]j i:i]|]
ail :; a]1r;]]i.i]

l]]'r {ii]i],]

]jaii]

ry.

i]l]t]|,iLl[.l. .]iL]_l:]l :]ijiai]L]i]ti a_r

,,

.]t,,]l

i] l] ll]5 i_i]]:. i]|]:j]:1ri;lil

lV], , .
, ,4

, ,
, , , ,
, ,

, , ,

, , ,

:,rl!e*Ta

r r
-
Jv,
,}
. ]\ :rI,, : ,.rorHyro. 5 \ pel{l ,
.

'I{.
,
.
.
JI ,
ry ,

- ( )
! 12-15 ".
] ]l,i
]l,l l} .
} rrt .
, ; ruI l

5-8- JI

30 . - ( ).

JI .
. -,l .

rl
l00- l50 . . ) 3-6
_T

'it'l.,,e1,1,

, , , ,

\,"rI ,

_]11II l
aKTIlBHoMy l _] }"

"ll
t

l .

1-1pt *
, ,I, ,
, tI ,

, a)
.
}l
l


]] ],-],i,i,:].,l.a,/

i,,}

-,
!,:1Jl

.
II
. rryJUl rc ] _
, , . ,
to r : lcle -

. xBocov .

}t IUI },l
. <<r>.

63

i*sl,i

#.ti

L...."

,/

/i
'l

, ,
, [ 'I 1 KMJ - , . ,
,
, [ G, -

) -
( ), ?


64

. , -

21 (

).
,

I]JHe]tI j }"
.

.

,

,

v ]


Jl <))
( l

).
JI
TaJlbofo ry
.
(,>
Jl ,

.
. Igl
l
( }" ),

zt . t L
.
,,1
v , v,l .
,r . }t Bepl
.

9 . TaKiUl
, , I{
. ,
l, .
I
l , ]l _ l le. lb.
(N{, I -).

lopa l

50 70 ,
<(> .

,plo-

, Bol l -Mercedes
Sirrt ,
,
(,l
,r ).
<ts)> l 8-

65

, [
JUI
, _
,
},,
.
_


. ,
\4 -

},I (

).
r,


<<>, ry
, .

,
115, 125 l35 .
.r ;l
.

, ),. JI
5 ( ,
4 , l-

, ,
u ),

[g

, , il
.
},,l) ( )
-

,
,
.
r ,l ry -


HoB:uI . ,
.
, ,

... .

,
,
,
lb . ,
. .
. JI -

,
JI .
JI
,

( ). v
.
,
, ,
ca\,l i .

ll aKTL,IlHil 1]t Tot]Hc il0 ,]


l(aM O I.,ll] l,/] 0

a KoTol]be
Da L] :ltll

Ilecl )l \]

l l

. (lTo -

,
,l . -

]\{

.
l } -

( ,

lI, \

\1

v-

-
).
,
.
l BellepHeM
U l\1\1
l] tI.

ts
ts
70 .
.
B\lecIe \] \4 . tITo


.
, ,
l . ,l
)< << ,>

fl


.
, I J itl . .
Jl
,
,
ts
, , -

r .


127 .


(
, , -

),
vtt U l05 \|. | \4 j\4e . ,:Ul | ,
\ loK \4 l
]\,l,
.
.
To|IKaM {l\ lllil .

, JI al .
70
. ir }
, , , .
, JI
. }.
13 , JI

, .
.
, (, Rocket
Baits) .
- , ,
.
. ,
ir. l l
HoB}.Io ! .
! tlt O,
lLil. Jl
.

l
( lt - ) tsNl To,1bKo
, ,l ]\l , l]-

1,1

ll Fl l. ttl

- t.taHec,,to BeTpo\,I tIt1\{ Nl! - -


c\Botb , \4.|| u ir l furl NI.
,,t l].
I 45 N,I

( tr t). .
He,lpax I ilIJ Jil. tB,le H:l t
I d)oKco]]cKyIo (
, ]\r). -
l\,1 N{ lJ KopN{llTb .
Jl ,It ]I ]] ,l - l\,1-

Lll\,t (oKo,1o l7 I). .


tI \{
t ,l ! ilt.l) ll LlI l.
ul - .
.r tlltl il]\,l1,1t]J ToK}]
,rl\{ ,l , To,IKtl ]ilpatl. l ll c,le_lol{alb( pil lJHll lcll \,q. ll iutI,l
ts Kpol]b t] il Shil r
Teclrniun MgS lr,1ii ] JeTIlT L] ll (rt ri1l it ll ).
N,l. 50 Il tl \I |1,I. Jtoto. . \I,tlo. i,| 1 ,1 llb tlJOe \le(lo. Jalo \I \l1,1 lllL lt,,,: l.\l} t.lueOlJ
-, .
,,I il -l,] .,ia ts]eN,I 11 Nleee v ts!,ll,ti;]]: ,}-

]\1 ii K_ll. ,ltlr.lli


. . \{ ,l :i:]]..,ll
.

;i

.-.-

, . D - | , .
l 5 ,
. ,
,
. -

ll

'!i,*

ll[ttsil]] tllII \,l. tll \l


, ,tacTo ,lt t
\{. "
N,IHe J . l,l lt

il,l ,{! \tll

tl li

,.

Lt.t -q _l Salmo. Kott


- WhitcfiSh Execlltol..
otttl ll Tpot|ett lI \tHe. I,I
LIll\I ! \lrIIt

.1l-]

]:

{yi,1-]

."
. Whitefish
l l8
la tr , MitKc

5 . Salmo utr

,
4- ,
-

9 12 . rI s -

tt SR (Shallow Ru),
I \,t 2 19-qir) 2,5 3 (l2-
Nlts).

(>
r, , -


:rt.
.
, , tsI .I .
Osko, ]] NlHe ]\,1"]. -

, l 1- Zevs
( 46 ) Evil F

[] ). l
ll <<
\t}, > ,
,l LrI. l
(

,
<,,>, <,,>
, L[
4,5 .
, Evil

DR, ,
,
6,5 .

. Illex 170 Jerk Fdd


SR u Mat igr ( 44 ).

1 ,
. l \,l ,} \,{\ -

Salmo Pike 16, Salmo


Skinner 15 20, WhitefiSh,
Osko WoIf 12.

Salmo rh.
] l2 I4 .
<(> :
( )
5 11 -

. -

.
,
,
rI .
<> .
, . , I . -,
-
9 . v

(<)>

, rt 9 ,
-, .
,
.

}^{

, TaloKe .

[g

<( ],}> ,

. , ,
.
, -

, Jl
- .
I UI
,
. <,,> . , }. ,
. . , ! l0-15 . r
I .
,[,
- lr .
},, , Ii
. D( .
.
.

1,

). JI,
.
,

),

-J

),

)(.

, al -, - Nl !

,
, .
,

. ), . ,
. , ry <(r> ),,
6-5, JI , }.
, tl
!

\ Il
, TpyJo\{ ,
,-1l -

,]

,
.
,
,

. ;I, ,IoleT
, ,5 .

\1

) ytkoe,

l l\4eHo tsI
. Il
.
,
-

z .

. \4 .,i
, , Ll ,

<,>

. ]\,1
{l \ I })
, - I.
, , ,
. .tt.t Il
(l
i\,t.

ilfl

-4

,r lt ,
t .

N{ , Nl
.
,
. I.
ts
!,. - ,

} -

, HpKHol ,
JI . .
. ,
r

, -

.

,
] vo .

.
BeepoMl , ,
.

Oll

.
ltl :
, i. . ,,
,l. v ,

.
, .

l

ry , .

llcll G 031l]l1l

t{I

O |lG

,
6, {.,

,
r -
] I
,

}fl

Bpat

, ,
, ,

()

WWW.glVit,U

0 ( ()

I,L{i

-7 (4s9) 951_-11

OOO O
OOO -

,

},
r
l-]
, r
: }1l , , N }fi ,

, ,
,
s, "

r ! G.

lr

, fl
.1

l
G.
. i .

. -v d,_, _{Fl ,l Ll
, l\ /MVv ,VrI
]

d,/ //,, lo ]d -
,
F] [
]
,
.

,
,F,,F

--

col,dB

i{


.] dr" J'/ ,/ ,/lr

,
,**
v
, [
,


.
JI,

_
}r. -

J, IuI <), ,
JI ,
,
,
JI
.

,
-

, .
,
JI .
{ ?
-

. , -

, ,
, , .
O O, ,


KoHtla laKyeT.

, ,

- - .
-
,
.


, . , <,>
.
JI ,

. lt
)1 JI

Whitelsh

Head),

DR ( RH

Red

, ,

SDR.

,>J

> -

.
, ,
, , )<
)"r I
] -

<(> t(
.
paccBe]a ,
.

- !
,
, \ l. l.
,

!
<<,>

- .

, [

.
,
Jl .


,

. ,
, .
l l

.
, MecTel
, -


- r, . [

)"IacT -

tI

, -

l .
lIJe

, , .
1 1"lacToB,
,
, .
)(
. . )

<<>. ,
, _ ,
iiJI 1 l , , .
a) Jl,
. }ry<
:l
,
I .
, .tr
,
.
{> - -

,r . l,ry

.
I{ ,
,
.
,r-,
TaIoKe r. JI -

lig

ruI -

. , , - 0 ftr _

m,G fi
,
<,> -


JI .
, >l(,
.
. ,t , 30 ,
, ]JI . ry 0,13 MMl pea.llb
. ,
3 5-
. ,

cIrIbHo
rr

Ilc,lpoB, ) .I,l
,l il
NI_rl .

Hil

\Iep ,,l Salmo. -

.r ,,r,
]ls_il -

l.1_1t\l, Nl ,

tI. 11 J'l ll . ,
lllJ .r 11 , \,1 " . N,I l \l lb ,];<. "[ , t

, .

)\l _,l ] l .l ,1 ]vt.


]\,I.
,
-

u
, 0
, l]

.

.
N,I

\l-Ir I -

: Team Salmo
Ballist r.llrHo 1,80
7-28 + Okuma

_]

Totille1,1ta; okuma octana


].95 .t 20 70 .

\,leTp }-

0.22 l l .
}y\le .
( , Salmo h)
}'I, ) , !,!
r \i
. rt

l]
Il .

rt K.tecToB, ,t Jl. I{ r1 "l


.,l I _l -

,
.
i\,l \,f l
6,6:l 7,3:l.

ry
]Il 000- ] .
.

JLilI .

-
.
Dm m dpryeue m,u rm Haule$
m www.fishiginrus,ru.

83

: l , l ,
. , , ,
, , ?

lffi

,t

Jl

,f

6.,.' \
'i'.{

;'

F
t

K,reB,
l .
,

.
{,
:l .

[l|I.I

, }DK .
,
, :
.


? NI ,
, -

ir
l,.
.

l.}

, -


. -
Bo]oeY. ,l - \{,
lteii. , -

_lII , ,
}, ,
,] , _]. .
:ul,
II!

.
ry< Mepps lu F l -

vcpoB \42t'\lll. ,
]_l
"] .

\1 .l8

\-

, JI .
}, ,
JI, ,
.
Ns .]
JI . ,
,
. .
.
, .
i ,
,
, :
,
,
l rv,r
. ,
, 2
, , ry,
,
85

,
r,r- 7
! .
JI Q, fi (

ii

II :
m _Ji .:
ql{ Dll- 'Ir) O ir.
, , I ,
, -

, ,
oKyIJb . ,

.: g,

,
. I4
,
, JI,
, li

i*

Jry,
JI . Llr
MoHT:DKa , Jl _
, ,
}" ,
. . -

,

r(, ,


JI ,
Jl iD , JI , ),

,
5l
,r .

- , JI,
IIJI 14 !
trI,

. r
,
}
, {l
.
,
.
:

} l

yla.


MoHT;Ke. ,
i <(>.

-l

l
.

.
}r,
( ) .

<, )

} .

, . , , , JI _
. ry ,
, {
40 l
, t 0,15 0,18 .

-
JI 0,5 l .
}{
ry, ,
-
.
.

, },JI
I_ JI
- . ,

, - },

, l JI ( ,

yli
,
r ,

.
- r,

, Ji . , },
ful .I,
. . . l,r JD
}
.
-

l .
v,, . l, :i ,I l
, ] - _.
_lt .
, , -

, , I{,
IJt!
,
JI }", . r

,]I )(.
}. .
putttaHKa

.

,

--. l}.T ll , , 87

J,"r -

,
.

.

:
, l,
l

.

,
Jl

.
drc

, _
,
. j

)(, -

. Jl
, -

lI 10 ,
.:
] lle ,
[, ,

Fg

}^{-

, u< , , .
l :l ,
ry
, . il
,

loy. ,

}4{

,
<>.
. lo } : -


IJI \4 -

. ,} ry. ,
- , <<>
:
,
<<>, i , {
I-

. .
,

I. IaK lb \l
-

ful!
t ,
}.I , .

:

]!l ,
. .
,
l}\ . \l
-

Jl .

mm

, ,

. -lo l J ,)\l ]\,1. N,l]\,l . , - l0 .

ts
. HaceKoN,Io,
. , ,
,
, ...

, ,
- -

. lt
,
}l. t} l , ,
Tel ,
, .
cal,toe

ll, To.,ibKo
,


. . ,
,

,
Jl Jl . ,
,
}, <<>
.

l
ry

,
- , KaciUIocb
. .
, ,
,

,

, Jl -


-
.

-

t-

.
:
.
- } aTaKoBaJI
!,] ,

;
.
- ,

,

.
, , IUI ,
. -

Kapbep:Lx
l

),

D( ,

Jl

JI .
,
, oKyHeB},Io
, ,leB i .

, , _

,
. J
,
-
l . . .
I
, ;UI
(
), \4t \,
,
.

, 300
.
80 150 .

, -


- - ,
\
, t t
1
rr

r't{

, l (D,

,
.

.

fi.q

l
l


.r" O

ce^pe,t.


.
]\,1 al , ,
.
,t] ]v.
,
.
,r ll , l] , <> coBce\I
. ; .l lU-

]\1. il llx ]:l ,l yllilcTb Htlx ]] .


-,r IlrI c,llol]ax .. , .
tt t,], ,l IIJ ll [, Hll KoN,tl\lepLIecKI.{x \,l. t]acTo )t( Hil ]l ,l bN]lJ
l1 ]I. t \{. tla
Ilrt 1lt.
.tu ttr l tr,t rlcttlt }.t )Io H1,IIl,I . ,l,\ ,l ,] rlr].
KpaiiHe ". l :l
IlN,t ,I,8- }J ttl]I: l\l-,
r,l . ],l. KoHe.tHo.
,I, U. N,lHc 8 II, j]

ii l 1.1rI\l ,ll-

. , t ,,l5,.t
rI}Iii R . -,t
IJII. LI
NIoIyT "rl I.lTb I1-1 . ,r
I.1K\ U.l {l \ I} I\ KilK,tttcrK,t tt . . IlllKTo lrl it
]l I IprlNlo !
t

N.I.

]i.l,

.i
Ji

,li

!\
i]\

\ \:

,

. , .
, . , ,
,
,
, .

ry I , . , t . l i,
,
.
. rr,
, :D .

, TaKe
, }, -

. , , -

}{ .

I ,I.
I ,

. ry : }
r r , 2 l" .
I ,
.r .

liglt

[
,
(, , .),
J

-
2 .

,
: ,
, .

. , , ,
, u l ,
l ) l } . , .
. , JI
.
.

20-40 60
,
J . IlI
,
rt 0.2-0,25 ,
0,14-0,18 t.
\t \1. ] }v \lI
]ll]. . Il .

dis

l
\J

WWW.kgr.r

(495) 745-07-41,

.: (495) 730-09-68
www chimera su

,l } ] (,
, ).
!

l
l

aar"
_
,
. ff ,
,

.

, \

ry
!

,
Jl
,
(<)>.
,r
, KJIacca

<,>.

,
<D>

. (()>,

- Mojarrilla
Pontoon 21 hu 38F
Jackall.
:
, , ,

_
),.I
.
Berkley, uBeTa Slm
Egg, Pink, Fl Red, Spring Gr.


Jl ,
),
v-].
, I, l 2/3 l . . ),1
),r } .

.
.
,
a; t, },1

,
(, ,
).
})


v l .
50 ,

,
,
.

iUI JI.


.
} .
,
. . -

]\,1

I]

N,I -

:] acelo

r|L,l'I .l\ Ile,I;],,] ]\,],

]\,]. l,
t .
.,
,I tl ll },r
.
.
l ,
. .l lil ( l
TeN,l. ,I i\,i.
v vr. -

. \l lov. l!

R ,r .

-,r

NI l\,1
-,r. ,
LITO ,
,tIJ ir , J'loBJ']e -
, I,u \,I, KoHe.rHo. tll. c.,l)|laeB f lo }l laK.

,loB,l vu
NI, ts :tt N,I:l- |l N,I-

ii

ts .
poN{

]\,I

.
. "q-

NI mium rut
Greerrfish

(l i\,I.
N{yTb Llil
l\{,I \l
I] . lroHtl
j - ,t l-

S.

I,1,

N,I Nl

.
,r.

,

,
tI
.
t l,
,t ,I ]q
l\,1

]\,1

- <>, <>,

<), >.
,
-

,I

coltepUlcHllo \,.1

" 8
,rl 11 ] ]\,1

1,1 r HecKo,rlbKo .

l itLl ts < ,l?


ts.
.

- I{ . r
]\{ . l\{ c]IycK
tla ]]
l\,I
.

l,.

-,'fi

7,

..::

r . ",
}l]\leHHo - ocTopoxtla
tt ,,t oll\lillL Hy,l\HU l1,1UlIlL \1,1ccv
)clLlli,

itl

,rtl Il Nl ] t5. 5 20. 5-25 . JIt] <J,)


ll\I(,}ll lilllcll]I()c,Il ol l,lllll! \lllIlIlU
lI.]I\l }l ].
. ,I,1o l] Ft]Iii lvto{clrT
il ,tNI. ,l.-l, . ,]i.i tlrl LI NI,8 Lr,. lt ,,t lt] TecToNI 7.5 .
rtt ,t Rv o].poNIHoc ]tt. lttl JUI Ita lex. l
rI]\ rl cai\1 11]\{eHHo Ita <,]l). "lJ Nl}I tl trt tta ttllt t.
tl\teHHo i\] Little Clco, rl

]l ]

\Ioelo tt, ,'l oT Jackall

rt,{

Magsquad Yo Zrti ]\lone,l b Crystal iw.


\l , yoKoBorttt
\Io]le,tl. l]]I l l\lll
a,rl \{ ] lt "q - Nl,
il , rrt ,
Ec;ttt ttrt L]lyKil lll,rl \{, II
]J ocTaot]Koij. To]To \{ . LITO ilIJ tty;KHo ;tl, cilNloe. l ,l .tit
][l. I i\ eHrlr]a I]]l II,l(o ] ]ii rleHb. ;ltl ttlt paccBcI.e eij Hy;KIta "li
1.1]\,]

pocTitr] l]() . ]l, tsr]

co,lHIla o]Iit lll]_il ToJbKo 1. . ii


]a]\lllpit, Hal tlecKo,ilbKo ]I, -
"l ttprt aK,l ltRHo\I t]LI.

';totl;le cobta ttrt.l lt, Et


Ila . I.aK tl l]
, \{ IU (]], ]\l!,
N,lll ,il t]]\]] }l \l ]J8
Nlo)l(]Io "lol]IlTb

,..,.

;,

J rI ,
ilrl cIJacTb co]\la ,il ii.
To,rlc,l ol:i,I ii IJ ] ]\,l l1 -,l U I l] i\,1 -

1.1 ,] oii 8,t{. N,Jl] I pal:i Nq l ll ltcxlyHapottoii K-accll d) Ka[Il rI


";lecKl.t 0.25 Il]\I. R:]aBI]c1,1]\IocTl] l \l]] ]Il l] l]]\,] co]\lo, ,,t.t.,{ TitKe J
],] . . , col\{a l1 trI,}J.
I]o ,
l,8 It_] }1 l\t]I)

..,;

, . ,r
}, 4000.
6000 rr Shimano,
.
} :l.
) ,
.
H1<o yracTrc,r.

,
, l . ,}
.
) ,
.
-
I . , .
}'I (
l )
.
.
}.
- , )<

- .

,
tlBeToB.


. , , l],
I co}I l ]\,1

cTaJla , , <,> . ,
, cI,IJIbHo , , ,
<,> JI,
], t
, l
, .
JD
JI ,
, JI JI, }ts .
, ,
}, Jl . , ,
.
< Mo;clo I , } , !
.
". v

. KlDK;loMy'
/
l I
"

. RN

105

{},,*

(}i*;"*:*i1#,;#F

]\{

vecla\ \l
,
-
. t
i t I,5 ,
rl llJl
.
\

, rI,
, -

, ,

JI. t,
Il
.
,

, , ,
, t ,

tI

tl.

.

,
,

l, .


( ). .

, }
, ,

. ,

. :
.
t,l. ,
. -

,
.

zUI l5-17 ,

, ,

, kov ,

.
, ,

-]I
<>.
J , (
ocacTKal
,
.


, },
.
:
, :
,l, -.

- I,
:I, lD
i ,
- , }a .
ry , 9 ,I
,

,
} I,

caFo
,
. ,
, , ,
JI I, JI
]

107

|] t(

\,I (lI]]ll !,]

,1,o

JIlIyIO llacit,:lK!,.

l] l]b] L]cp]le). }l elItc


]l}, ll lc ]ll8ii \IIl
ll clOl]oIl!, () plIKOp\I]lcllIloii
I}

]oIlb], Ec-:1Il l]l]c\Irl Vi\c ,l]l

l0 ),lpll. l],il]t,l

l]eTel]Ol<.

}Io;(Ho cHOBil Il()llpool]llTb


tltt ,ttt-,tic 1,11,_
BTOpOii l]llp]lalll l] IItr
l]o_illl NIccTa\. ],,ll],l'l Hil Nlc,ll_

](.]\. l(aK

ttt,to. l

1llt

\ Jit,:I]ll]il. J]ecb NlHol

()

t]o-1] loii pacT]lTe,ilLHtlc t tt. 1,Il,tt


Hit l]l]rl-1,1ll r,_tI l,,ttI 2 t.
t

t.:l

; lltl;t.lc,t ltltt,ltl

.loc l l()lIllo ii1,1bll]li]. lIo,1l\,}l


,,l llc]]l]0lo l]. l]lI
LlcNI Ol]]iIl I]e cTo}lT ll lilIb tllt llTt, rlljrIIltllYlo, ]Il1cTb.

IIil

]OI

1,1ill]liIl ,l.

Oct tltc 1, cT1,1tliiTc

lllo

c\(]]lrl

],.

tlcNl ]Iil-1bmc lll. lc\l


,lLU lI l ll()c l cij t]a\l \,_.1\,
]oclal],ilTb l]eTep ]l ll\Il I]]()c
Te.IeL]lIe, (),IIl ll\i] ,l
_,tvt(lI ttt

lI lltlt c,lltKl ttoBtlot<

llp]IItcpII() 6() 7(l crr. rl l5 2() crr


() l<il pilclIo]llIIa]() \,]lIll
lI\l I]eco\l ,l1l ]() f .

l\,| |U l,,,\, , .,|,.,, ,,|, ,ll,,_


I l,K II)|||.,| ,',l ,,ll,.,l,t,
uct,,r , trlti

I,1|1,,

,lccl(c, IrIIooK l}]_l


rl(

(l)},L]

KIl]l

llcI l,
\Ioii il]Ol]b]ii lI

,I. )l)

I7li

ocHacTKll. lI cl0 l]ap]llt]lIl ]ll]l


,] ,l)ll.l)1ll ]lc IIo]lb
'\('\'llI

:. },]

U,,L,||,

|,1,1,l

l |,\]L)|

|| ll;,\l

.jla_l])HocTIl }, cll()"l l, l]lll,


|, l(.1,iiR |./ r,, aIl]| ,l|, I It\

pcK()Ilclltr\I()

]]I]lil ]lc

|,.'t,l,,ljl,l|,l

l,\',.,!|,||

.:lll;'c

||U,,.|,I

l]oK l],:1 I]]0 ]]ll]()

. ll OIlo tI t1.1 }ilTb l]l{ll]


l]}lecTe liiB]i0}l I] \Io\IeL]T

]ilil.
NI ;l

()Ill]

]lLII}, l]

cHilc l b.

tci. -l l]l lTb I 1]l l l ]]. lJ() o. l,ilKll\

t<tlt,t

BapIlllHT(lB

La

BIio ()IJlt,l.


,

,
.
. ,


, , ,
f!

,
( ) .
v \4

}, .

tr}^{,

.

,

. ,

,
1"r.

, , -

,
, -

, u
0-40 ,
, r.

, -

)
,
,

. , ,

:*iiii\"*il*d*&i:'!


}
yly. .
. [
,
. H}rKHo
,

l }r , )

.

,

,
)<, , JI ,
l5-20 .
.
, } ,


5 l0 , }".
- _

, ,
60-70 .
:
,

.
, ,


I.


, JI
.

lq ,

,
l
) t . , caM:UI , ,
, Jl -

}i ] }v.

'

},!


.
l Jr-

, ,

\4,] . v TpaBal . ,
, ,

, ( ] ). , Betep }l
, <(" l JI ,
,
,
\l.
\1} .
lep .
,

. -

}r }"
,
.

,
v \4 ,.
: , )

i'1,

, .
.

\{

v ( ] )
,
.
,l
l . V . l JI
.
, l2 , 14 l6,

fi

,
:L .

}. , .
[

v, \1 ! , ,


.

, _

,

( ), . v v clpo , -

} . *


,
9,
I . , ,
, , , (, ,
, ).

.

, -, -

}r . ,
,
, , , , . l l l

l.
, t
), HaMr , , , <I]UI>.
r !
, ,
}
( , aul
, ).
, l I
,I , ,
I - , , I
, MoMeHT:UIbHo )( \,4 v , )< -

1. ,
}" , }", , -

, i
. , , }" ,
. ,
, -,
.
, H1iKHo

, - ,

.
,
I
, JI 1,5-2 ,
3-,5, .
[ .


, - -

, il. v
JI,

,
JI, JDt<
:r, I . l -
.
} .
, }r ,
,
,,,.: , .ry, , , l ,l . J ry, .

, -

<(} . ful ,

1*_

,
. , 2- i\{ 40
,

.
,
, , ,
. ,
NI , , , } .
.
)<
, , N,IoeMy , , .

Jl,
, . !

]\{

\{

KpyToil. \t -I, fu \I-I ,


1,|5

|l -

ta, \, ,
Lcllteltllo }l oI , t ,

, _]l ll


.
NI \{ ts il
NI.
,,

t
Rl

, ,
ilil Nl

li

( B)KHo ) . L) voxHo lb

( ,
) ,

, K. I. ,
,
]\{.
t ,
. lb lJ]\1l
-l - )
,,t.t .

r
r , . ,r
Bccbtula ! \,1 ]\,I
}" ilt ill t. t
.
KIleB -

otteHb .
. NIccTa
,l .
i\,I, t t-,
.

,
, JI_

, .
l0 ,

12 .. -, ,
t vHe ] , , ,

-

.
, ,
,
.
I, r .
.

, -,

.. :

, , -

- .l HocTbl , ,

, JI. ,
, , , Jl .
. .


, , } . , 1 JI
],
,

HeTJ
. ],. } v.
!

.
, , . i
:
.
, ,
.
,
, f -
,
:l ; ,

, ,
,l -

.
,

}. , . .
,
, ,
.


'
.


l . , .,
, , , .
!

Batl

JI .

fl ,
, l , -

. , .
, , , ,
.

- Lt;l
II ]'lrI JI]I] .]II]}J
;l. tl,l
IIr}1 Jo81.ITb.,aKtl\llJ ]]oaIll,e, I,]\t c,renyeT
!,l ]lecKe. l ,,t
IlecKo,Ibo To,ilel \{ ,
parl ,rl ,l <,cttoKoiiH ) -ri. ocHoBr t

0,2]-0.26 \I N,I ]lll , 0,14 0. l8. -


l.t 0.1 0.22 lltt. _,t
it J }lHa tsR
r,toHo

rJ.l 5l) -llc}I. Kplo,1Kll JOli.1r t ot JYo JO,D\_ lU, T:tt<ltlt Hoc,lb cHacTI] )
L] ]]J. }Io \{.

"\ ,i

i]\,,

"-5

5.

l!

;]
]

.l-d

r,l

,,
,i

\l

i'.

,{

'' )

-(

,?
i

}\ i- ' r
r "- i .

|,

q d,{.

,
l , '- \l* t_

l\ ." i- 'i, t; rli'


''

r}

"

,,*

,(

. |!
J

\
\
,r*

r"

, f ,i
:..

,_

'll;*,o,

{'-'

./

.1

,'..

|\lllUl,( ,ltl).,K:j|.,,,ri,tt, ct I,e r tb


II0 } Iii ,lcIIL. _La ll Ilc l(),1b ,l |, ( ,l;.lll.'l :-, ]L,.1,1l{ lL. \(lc
pil. -l -,l llOccl!talb
,

.,l \Icc lil,


N(o

llrll ll,

t{l
_:I,

ta

,lrl

]l] \

iO

i ]L]lI

|,,ll-

||L,|,,,,

Ql,

,,rwtg

O 00 ,

, O
0l!1 0 ,
OOO,

|ll l ||.,||,,| l. l|\, ,(,|

l l 1l r

t., tl

t t

KOpNl\

|,,

\ol]o

()L1 ti I l. Delltrltrl.
l(rlL.lll, tto Hcll]IO\II ll ll\ ll]lil

tlI() ll1]

l],lllcTlll(a 0],llll]I lal(llII


1l]]r \]I Il]\i]}l Il tl,lltt
: '' Illl)l] oT.lIIl]. ll()ll]]l

ll, ., \lll1\l\l

|| \

'tL'|

tr l Iplll(ol]\loK

KOp\ItlIll<ll .ll; pll JIl\IIl.


Kl)) L,I\IlI Il ol]ii_IbH\lIl ]]
,il;i ,I l, J l},llIlc
l l lr]\I I l. ll

Illlii ]() lj
\l\,li l]il ].Il ll] l {\ tIltlllrt It tlccrlrl.
]lItltltli lilH IJl]_1-:I]lltIIli0l() l ll lla
.lotl.ttt .:lt .1(),ltl l2() . I] ]al]lIcll\I(}

clll () l\l]Il] tl Ill1,IcliclIl]llocTll


,., .tltl,,, l],, 1,1 l-:l ,.Ir.\:,1,1\.,(l{ ||
t

L]

lc\il.

cl,]ill]]I\pcHIl, TaKttc 1,tltctKlt tlt rI


]l _ ]c.,L},c ]llK()l)\llllb. ,l ttl lttlc,lc

l!)lL] I:lst.'.
\ ' ], U , ttt,,,tc ,l)],l, l ,, ,I lcl
\Lr

}, l

] I]]]c\l rl. il -] },

III1 1]ll.Lll\l]l t|ltlLc1lI

\,-lI1,

BllK]liLlIc.,l\lIIIIc tl, tac ItIt<otloii cctKOij, .l x)]]il]J]le ]l, ]l] \ ()],)


\lYll]cl\ l]()l]])lIl]l]c] p]IcKll Ilil ]ltLl
Il JitlI\ l b]lli]H]lc OcHltcTl(l1,

il

]]..l],] ITe. l bl

l]l]-]

1I_1L,

I(,1'l1rll1,, L ,il,,,l,,l
,.||L ,,\|

llilc l ]<ii\. ,1ll,]ll,] lIc\Iy,:lL-LlLil


lto;trtto r:Lt !.LcpXllTb Hll I'

lt FIe To-1bo oc,lol]or(it. lIo ]l I]|)]lI]cl]c t,llI]]il ]] -]l,


l I orIt L, t ltlltllcKtlIlt rtlii lllt l
l :l 11:, j,lL \ 1.1t,itttt,rt ,t ., I),lt lll lllLl

Ha\I lt_,lo

l1.1ll

Ilt

-tlL

llc ]oclill],

_-tt<lt

lo\ l1),:l

llo]lol}llliil

lt,

Ktl1-1ltltttKttc ll ltlc]ill}l I]]!


]O\l.

]Il\\llI. Kolol]ilrl
n]l.llIIb, ]la l]I!]I\

] llac1,1lIL

.1_l;

I l

l \l.

pillIlOii {D\I

1]

)_L l.L,lll t<c'l1lltymt<tt ilo ]


, ll., ll\ll] lI ll }I\ ll1

|||\l,

|,,

| ||., l

]'''l.,)

l ||1])\|\'I I(|'I](1llvl\ll
,l |,\ |||. ||\ L ,, |(,, |,\|,l1l, 1,1,1'|l,|,J ,' ,,,\ |l ,|,|,l)l||| ,,ii

\,IIlll

to,tKc, t.lt,tcc t Bc ,i1l]KlI ll


l\ol)\]]ic \ ll \Ic]ll<llii \l,l-:l.

l]l lc1I(). cli].1Ki]rl llIl(],lIlllrl Kyl(},l]y ]ir


l] t]] Ll)]lccll]]I Ip0l]illJ lI ii ()l) lI],
121

].,.i,I


}
heavy
l00 140 360420 . ,
l


. ]\4 \4 (
Foton Foton pfo
Sabaneev). Shimano
Catana, Speedmastel,
Beast mstr, Dr,

[q

Preston Exel
Duitchmaster. l ] 1,5-2 !

,
,
.

r
3000
4000.
.

. -

,}, ,
-

)I.

r
.

JI
}. .

,
.
,


. ry,
, , <<)> .
,
f .
,
,
30-40
. , . ,

.


. ,
j

2 ,

. l, .
.

, , i.
,
, t, , .

. , ry,
,

.

J

, }"
. , ,
\ll.l. ] (v)

123

, Ji, ,
]].
l"r, , Nloxo
,
.

3,5-4 ,
'
,
, l


}. v

2 .
_

, , .

] 50- 100 t
l cMectt.
,
-

.
,1
, ,
.
, . -

I, -

. }

\,l 8\4 il.


.

.

, I- l50-200 l
.
-


. )( \4 .
){
, ,
, , ,
.

, ] -

&-


, 1929 ,
.
4 , . .
:
l. .
2.

TpaByJ IUI
,
, .

3. r l JI . -

ir, ,.t I t t.
4. v


.
R
,.I.

@@ft @ ]]m

t 3

N"

246952

.t2011t23190
,llm {, 08 2011r.

I
6! ) 2012 z.

.lm

08

, 203i ..

fu | .|Ifi

5.
\4 ,,-

-
Jl.
6, t
, ,
}m .

, ...)
8. ],l
. 1.1
.
9. rttt }, ,
.l,} ,
,l \laT]Ila lopa. \4
HltTb u .

l0, !, } IlTb .

Jl),rc
ry }"r, -

Jl lt

_L-]

(,

7. lb

)l (}_

I{.

J-r ,
B\lec ] ) h

@ffir11


(0,6 ) ,
1 1.

- Fi

. .

( ).
l2, l. 2. 3 1r.1

N9 2469532
20 2012 .,
JI, iD ,
:
, lv var. -

, .. II 1l ,
, .

127

m 4

m 5

6
m 7

tJ

I,]

":

\,l4-.l#i.

"ryfl


JI
(), ;
;

-
;

- .]l
. .
,
;
;
} v ;

}"
J]
}
;

m 8

l r u v1
, .
4,

N9 l0l322, l0l599,
-

5,6

ry
. }_
],l .

7, 8 (
)
-
Na l22246 :
, ()

, .lTo
;

) ();

- l l-

,
;

&,l .

,
.

:
244-02-7 1 ().

1-15.

,
, ,
-,

- .

} , minnow.
},t ry. Jl
llu f ], I
ry. r

mk Minnow 50F Lucky
Craft. }"
,
<<>

:Ul . -

, , iUI } I. <<>l

.
JI, ry.
ry <,> ,
zD, Jl
.

,
]. . . , , ).
III"l , .,. lt,,l. ,
},-}, .]-,r.
l \1& .
, \l ,
r ),, \IaHK! j,Il
.

131

\t

<(,>

,
, , .

-

Jl .

. ,
:LrI ,
.
Humpback Minnow .

,l Ha]l . l l , ] Nl . |{
,
, , .
, ,

, .

,

]\

KoNI

"

- -

. -

ljo lKa l " .

,

-
,
<>
. lt
, ,

tI

.
,.,
, . , ,r

,
.

}"
,

.


l],
I

cavovy . .

, r

{,

. -

-l_l

,
] lpe r
ry }.,
. Moe;vty l,t ,
ts . r

, ocTajlacb . !
N,t, ,l
-, ,t,,t
, .
Humpback minnow
50F Lucky Craft

ll :r . ,r
, ,
]\{
;L .
5v ) . ,
-
l] ,l N{
, ,
}, t

, l ,
, .

.
..,

]\l l\,1
ts]\{ -

<.lel,t

.ll?,>. t -

]\,l, ,,r
, ttr

,
l}, ts cacTet]i . .
()-

,rl
.
,,l,
. a]Jl J Lrt
, l

N,I, Ll.
_ tHe v ,l J_ l

l -

. lo\ly tt:tta lt 5r ,r. N,l,rl


i\,loxo !
.
i,i
]\,] . t
]\,IoxHo ts.

Maximus

.
HlrKeH I
,
, JI

,
, q q )<N,I.
, ,

Maximus Drm- 902.:
Drmr-.
. j,l 2.7 v. 7 35 . , -


rt. ,

V t ,
I,
. Fuji SIC
New Guide Systen], ]\,t ir Guide System.

, ,
,
) _l . -

ri
-

,
.

Maximus i\,1 Egoist-x 662U L
1-7 . HoBoI:I Ftii Alconite
-Sris Tangle F.
.
, )<
.

Nl Sur Sensitive
System, Kor l},} , -

*;


.
.
, .
, , l 2,1 .
: i
,
)," KaHaJloB
,
_t JI
. 2 \l
}, ,l ToI
135

--.
,.f,

'

..:a

-. ,l , -.
, l ,
,
.
<<> ]\,l .
,
rI ,
, Maximus
Rgr
762UL. zL[ , Fr-rji.
KR System, -

!, iI
, [

, Ll

-, <>

ful N{
.
<<> - ! J ( ]
), .

li"lt

NlJI EVA,
.
N{ 1,5 7 , ,,l I, I] l

. .
- . ,

cBoe\l L \4 Maximtts, .1J.l v. cool Lt I, ],l


&
\l Hit \4:
'...t;:

. .l .
, ,
.
ry.,.

,
, , -

\4 l _l
,
,
. , ,t
}1lI ill, II
. , ,
, ,
, ]\l
, , .
} } .lJl ,]. ry , 1t ( Heivy
, ,l

).
,
, 138

t ,
, t <<>.
t .

? [, . MaKcltMarIbHo 1 !
. i\{,
? ,
, l .] l, Tev veHee.

. 1
,

, ,

N,I

www.f ishigir5_.ru
!
m 2

*
0,8 1,2 .
() .
-

l s!

,
NliUI lN,I
lo\] l)h. l'l.

]\,I
l

;t }, i\,|
20

,t

<,> ]\,1 -

,:"l}

ill

ij

1_1

;-:

, l

l-

,2 .

,
ts ,
, NI 8 I0
l0 30
ts l,5-2 t.

,
. .

t
. t t
l, < ,
t : fishbook@astrel,ru

139

m 4-
30-40'
.
JI , ,
.
1,5 2 ,

.


( 1,2 3).
m 5


.
25-30 , 4-7 .

, ry, -

0,8-1,2
aul ,,l )^l
UI ,
JI.

-
-0 .
.
-
, l.t,
,
.

} llii
. ,
,
.
v \

www.f ishigirg.ru
\-]

iul
.

{
l00 .
, . r(

. ,
(


( 5) .
.
( ),
( 6).


.
\ J.

,}

(7)!

,I|eBoH
,
,
. , , , ,
,

,,1
!

3 4).


\4 \l ,ltoK
l00- 150 .
.

-,

lb -

, -

,
]

, -

_
I'tl
, v \
( ). v ,


,
(
), ]a"tce
141

li
i+.-.-

l] "'

'

1;

,lil

www.fishinoinrus. ru

, ]\{

]\,1),

,ttl

N,t1.I

\,l N{ ,r .

t. \{
:l U / ) .
lorl. t :l IJJ ,\
t,..
,r ]\,1
,
. -


, l]ax. v ts,I,
: ii
,
. tt -q 1-1

( l).
Il

;L

]\,1 250 l.

tt t

tI]\{ .

]\,l.

]\1
l5 /. ,


, ,

il ilil ]\,l1 N,l


loa l q,

. ,

145O ,
fultlrrOp0o|{jo . 260 , 2/ - , l
. , 1 722 2
1642 [ : 125 , 246 ].

9"

,
Hol l [, ,
,
, . ( ),
,II . ,
j , Jl)( ,t 4-5 . 0,3 , 0,2-0,25 .
, \4 ll }, l
. , - .
\4 j vv. l ],l ,
, 3 5 , )( .

146 fig

,

. , .
, 1

-.

l ,l Bcet }

ts ,
5 8 I 8 . ,
Mikado Fislrunter.
ry !

( )

JIl].
, .tTo l,r ]\,1l , ry
Ha,llo
, !

www.fishin9inrup. ru
\,]

.]\,t ,
, - 5-6 Hortepa ,,l

- "rl.
, <,r, <,,>, < >,
m Little Cleo, Williams Wablel ., Mepps Aglia, l F Vir
No 5-6 ( - , ).
g Black Fur <<,>1

, .
fl

)^{ ry. . t

( ), , t , ,
( } ),

Dr
,

i ,

d,
i,j|

i]:

WWW.irbismotors.ru

. 8.

Il
, l,5 3
( r -Il
3 5 ),
. ,
]\{ , TaloKe
Il -

, : Jackall,

ZipBaits, Fishycat, lm, . S.P,


:t ri
MJ- l MJ-TW.
_ rl
.

(
) (
l ) tt olcpa,

]\,|

l
0 50 i\lf <<,) !

, .
,

,} \,

),

Ll\l

ii

Nl
s, } . l t
]\{

l]!

(-


, rI ).
9-10,

Il

148 lli

WWW.f iShinginrug.ru
2

rjf, #
( 2).
,,]\,1 ,q: t
2l Chaos 72F-DR, ZipBaits Riege
Decp 90F ri nMJ-l Mit-tllow
D-OF,. Ja r \4\

i
, <,) iL ( 3).

]\,l ]i\,I

:t-l ,,l . t (. ), 1{
],2 2,5 t
,I \4 ,lll rl -

j,.'

QJa, -

/l/0hdld

-rI 5 ,I U U l \ l

, ,

-.


.
l]Nl\,I <,>,

J.

paBHol\{epHo -

. tIN{

N,I

-]-

]\,t , J

l_]
, rtaH Kll

]\{

,,l:lll-lil. Io\4 \1 -

,] .
"r -


(70-90 rrM) -

"lt ] 2 .
,L -l

] . J
]]
( ),

r1 2-J }itTe v
N\hJ I/, t-te KOBfu]

r.rr

|-.i D . IO )< Hil

149

,
Jacka]l Sqtrad Minnow
95, J <<,> , ,

} l . v
Jl. . ] r - ,.. r

,
J]\l u . ! I
[
,

ii ,
. JIlolaHa I_-

150 [

www.f ishinginrup.ru
m 5

\
.
tl i\{ I]
. t1,, ,l.
I]
t.t , -

,q . ,r
ts J,T rl
.
il
N,l tI .t. ,
: St.Croix Legend
Elite LE566M F2 N,til

- (],98 lt,
TecTolr 5.25-17.5 ) Major Craft
Restivc RTS-692MH ( 2.06 .
r 8-2 ). Daiwa utllllt. q
,t t 0. l t 30 Lb,
, ( 4)!

ii

,],1

(l lt,I ttts i MJ-TW


iW l I0SP ,rI
1.5 . l
il "]\1N,j
]\,1
( 5).

. l ,l

IjItNI l
l Ja l jo\l lal\oBa l \{l-

}. ] llil (

- J10

.r

***"

( 6).

\{ Nll]
Pontoon 21 Srtspet-tdots. ll,rl
l
. rl \{ ,
cBoll
"q ...
J-W
cq pil rl,I\I t{lll \].l Il ]
ll ll.
l]zui ,,l . Il
151

rul
( i o.reHb
, l w).

],rJ]! ,l
<]NI -

. :L l.
R. ]\,t (ts ,I
). l J.l Hil | )

Ja

l ]!t. rt r


:
cbiKa, , <rrj .
l l (r ?,8. 0),
m 9

152

WWW.f

ishin9inru;.ru
,l. ]

,
OO ,

[, 0w].

;l,

:L ,
. Kpllcats 5 ca.teK... }

,
3 5 .

Ma,loM l\4ope
]\,l ,
,

ts 1 I]eTep ,
-,l
-

]] .
] .

, t
\le lp ] l\4 \_,l
}:1, I]2

] 0, l rM
Daiwa To(io
. -


7
.
,
<(>,

, , ,
jl
, .q
l ,
:l- ( 1 l )!

.
, -

, ,l 0-40 .

N,t 30,

. , .l,
,

]\,t .
l\,1.

,
cKIl . \l \,|l (, . )l
.
, N{ q . To-rIbKo
",l (]\,l}, .il ,l ll0-10 ( l0).

Il . \I-

15

,f,
,",
,

.1-,
.j

*,

:, ] ,*"
...,,.',], j&..J.'

il

ti

*. -

llttrt Bccii KorlItlt

ttrtc ii.
ll IIoKil l0l]lll \)i]]1].,l1IcTll\l
1l1, tiiKlt,t bct<t tc,Iitii t<t t. tcllc.Ic

]ll ol ()_tl]oij clolIKlI


lOli. l]l\ \lll() l\,IrllIlli]T. llilIlpolIb

liltl l].lo

Ll])

L1,

]ill, l\ LLlltr] I ]ili Ii ]l l o.1()cll. lI -lc|)\,Tc}l


]I] ji] ]]L,iI llrrtt tt _ll(tl]]
1t]lo to

}'tllcl

li

l,

, tc.:ll ttltltr,

tcl _]lIr.

I] 7.()()

\I

1 l,tt ]ii]\IHr. \ llilc


tlccto 5.tltctlB. lt lto tort tlll
-]orltlii. llttlt1llt \llIol ll\I ]lil pila)O
r',,t,c

l.

l)ltccttc rtli ]llttitrit,lc Il()l]llr]ii])

..,-,it

IllllI

lt

.,.,l|

l,,,,tj
lJ

|,,\

"

]0lloll\. ttrtrllt,tl

]llIi IIllH0]]il\IoIi ((l)(rl() 1] ll ].1).


it,tt,lt ttll Nilr rorl Niollr,
l lc I]cc1.1ll t,ttlltc 1.1l1,1 t ttlt t. rlo,1,tl(l
t

1,1

lj lt'l]c]lllc llt'.lc ll1 1l/l\.lii _]c]ll,


l]In\0]]llb 1]il ]]() l\ ]l lLc Il()ii\Il]Tl,

IlII o.]lIoi1 I]I\ l\ll. ll \]()r\lIt Jii lll]\


(li]c()ll ljc,lc|)K]l I]l)l ()]]l] Ib .lcc'l ]]\

,,l,,

,,, |,|\

l\l l,-,,

\l i,

l,,(,

ll],,|,

'trl,tKtl. Ltllttltlc llcl\ll]


\ c!\lo
\l\. li()()}l) l,iLi, \I1,I cli lIc Il\riH1,I.
lLl ttl1lll Ll]]0i().IK\ ]] l]lIl\lllII
ll]I- Ic tIl l b ]i] Tt'\I Ilcpill \ ])()l i lj t

l*i-

{ I},]]]]]Iii 1.1c1]. ]ioI.1l] l]o.


l l)cI]ila rI _ Lr.l 2

Ittl

+,]*

154

l 22

( . tt lrI l]clt']]

il Ilpo

1lltlLr ctlt;

c]i()])()cI)

|i \l,/c),

'3lt toc.te.ltlttc

tp tt .1ll

\ \lcllr] la]( ]l Ilc 1]b]l]]L]Ilcb


lltltl t]lltllttl l tr 1lli tliIl Ilil N]i1,1o\l Niilpc. tto ntl_Lcl

- , apceaJle: Deps Balisong, r


Gr Faith, Jackall Mag Squad 115, Jackall Squad
Minnow 95, Asrrra . S. . Rudra 130 SP. Smith
hrr Blood Deep 90, Zip Baits Olbit 110 SP,
t 2l Cablista , Maria MJ-TW
Minnow ll0SP.
Pontoon 2l Suspendots (

} ) },l ) ). } Helo . Malia , tlTo .


90 ,
. . t tlr, !

...

,
,
) -ltoT l , l u, r
.
, , ,
!

El

| rr
/] l

cbi , -

g}+-

i R] 0

l1/(rrallJ0]0

-ll, lO .

pa.nono*"rn.i,
0. 1-1 l!1
OOtr, HeI.

Nl , O
O: ( lVl lVopeil.,. r: (), (I\4) ( +),
: , lt, li
( ), ON,l
,
l] [).

156 !f,

ll
//

,l

u/|ru//OO

U//U/r

ffi
ffi
lJ

3it, rI
g{,!


-
. . ,
,
, !
,
, - ,I

, , ,

- I ...

, . ,
,
ry r r.

-
, JI,
I1 il . -
v p},l< ,
.

}!

,t

ut

rru,
tu.

, !

rrr JI . JI
, IUI:I
,
- zJl JI . .
950 .

:l, Jl, .
, 9 . <, } >
- { . ,
:l JI,

- ...
, , JI . , .
)t(, . tr ! ,
! .

fifit

5 I

! fl !
!

lu,
rcd, . rc.

{*?,""


- l l:tHl

9/213

||JIlo IlIo|,. IlI|(, IlIlu

iI OTeIl o-lrtlKapll. ;Jti


iu_ aplI,1lji1 }Iil 1,Il]
]]l, IJ ,t],] lilJ]ttlO:

Eii

- lt:tlt...

ut rii-.- t ,

t. , ;ttl .,t_rrt!

ttr pyit\1!I cl,il:I llojl


cillloK | IrLI,i\ . ilo OI lnt.J_

Bo,,lll lb

l lle l{ ,]f c,lc_,]il [ l

. HcocTtlplllto tlll
rKHy,:t tl",l,ltl1,. ittl 1lBlt-

rI

Il},]r. t}]r I]a l loBcpx,tocb.


}," L,] tojlO l]. Ir,lccKy. yltlc"l I]l),-

. t,tl l l,tl.q
\l- ollcccHl,{I.1 KlL,t ({Kotl Nlec]o. cr ort-,tlt tt,
lle Nlol, IllI,
I c,-J()Ril

]ocalIJ l''It-IllI,
}j tt!lb ,,l,1.

'Il
Olr
tlccb,ll'l

ll i{ I ]llc)1 ]]lrlrl il 0tLlHaKoI]eLlIlo,I1,1]

lrirt1.1 l1,it. O]locit llpo-

l1,I,lll [l,,.

rtt Kll

|.tt,

\\ Jl,.

Bttlt_;t ]Ji] cl,() l)},K. l] ot]

;+.ll() .]lt HccKO,,ibK()


Ml1I.1yl, l],ilioI BO.-Il]cH]lrI \cl,il
_ l.j,lrI ]eIt,iIK). ttc y.rl,tLt
lur ilI,trl Hit tl.
Jl nttHl | _1r p.r t,,.,l\ lLl ll{, |)|: \hi
nurl tc r tt,6 il\pK:tl1,1-1() i,IJ llli
LlaKOl

lalo,)l(,ll K.ll)'l.

lcll

}]a] ]Lill]

,l(

l_

lllll,IlIl]ll

.l,ii

J]IJ()]]l,l lOlj pc,l 1.I:


* r aKyttl r1 ytly-ctt,tI
, r,| Ma-ltl ,lI ! ()
:rpa,lI , ta1loc t }l .tol.tjl *- } \la

tll..,. -!

- !. lll

l1 trl l.llc,ta,,l. . tltl;l,,. .iLt,lllit

cllIl). tI1o ,l llapt1,1tttll)jlll tl l)


(lll, lll: \, lli,|),lll \ll,)| \0pll
,lIclJb1{O. 0 l I]c]lIl I).,UJ!... TO,iib
llc ]t, l ii1,rtaltl ll rtHc
}1tI]l TBocl! xla.ltKo. I]c.tb
!,l cl]{c KOl]lil lI()ijNlaelllbI

It,. tlo_rHo. ;tbrtK0I]. l]o,ilIlo.

it, rt

liil,t-

tl,ll
!
- olpaB,,ttla,T c
-,ltt.
0llJ,I .]I-

ycIlOKOlljIc otetl r, l .lrtato_


tl,], llc llapotlllO. [I;lclcrl.t rr.

llr]tli1,Il. ()_ lcltlu tl. r.


\Ibi ii . Htl,tct,rl ttc
_'lil!'lllb. ]]O1\,ca\l lle .]l]l.
Xllteii
tlc xtL;tc,ii. il ll]lIlI
] lc l{cI li]lll]I] ulb, .l,\l ]_l,:
lI

cllic K,lll,Il.,| ||",((|,l_LIlr|

ir,

_t . ].

.l:lll-

I]a L]r,

rlccl tr. l,tlt,tt,t. vxc 0,,l]{]II-,


coBcc\l cc]to. CiKtllltl Kr.lc tc1l iI
]l]Tb I".
ttc

\} IJitpllt,...

cl,rlcpKrt

Ii1_1lJ],IIiLllJcb

lj\1.1lll. ll,r r pt,t ,,it |\all)|| ||_|.,


Hoi] c],,,Ii1,,lcrl lvrtltt l, tttlt t t.t
l1.1

laIl]l].,-lI\ l]I]l
l l\li,\ ,j l ,,(l ll,|l.) (

(Kl),,]|.', ll

l\{

,{l l I

.]r_]]l, . ]ty\lilK). tI

,l

-lecK},.

lI

tt.ll, ll,lt'l-,t. P!,Kit pa_,ttrcl tl

1l]\,\lII() Hocl1_1l1.1cb ]lc

Ylt

t1','t

l},I

liIc

]\IIIILl,

;,,a-,,,, U,r,r,,1l {. lltl-

,lit cotilt, .tlt}l ,l-;Ul col]ceN1


BII;1:l(). -l ll l(.]cl] lll]i]Il,r].
lttl 1llt,l tl t1_1I] I.1 cl]lIl ll..,

. .rltt. itiil

Kpl.tKtl},"l ttTetl Ka1,1tt, (),tttr cptttrt

K,ll()KL l]y ttxl tlii:terl

c()l]l1]llt

xBtl1,1ttct

,.,

tJc-pe 1,1cl,Bc;l

t t,,tllca l]ccc,]]ii ol tlcK ,l lta t,1,. }l ,ll}.

\,

],, l]i]l)}.],lll \\

!ccl]]lJcb
l(llItrl-,ill1 B,laiiIlllKe ,i1!,
otl:latttllr \,)riltlil O],lt N1!1l)Ho
ccc.,ttlla,tl.t () l]pc\tcl]il\. _,lili]ll() l1Ili. jll,]tl ll(icIlo11IJt]tlHllrI11I.{ .] BOcii }, l 1l(oI.i )\ 11JI1ll.

ttortttllrb. ,lbrlKoH. ,I

II()-l ]JlJ oTIty


,l.rI

l.

ltprlrt,t lrtr, t,t.lii? PcKTtlp tlte


l(OI,,1iI

:Ja o Lli

liI toe l]HaHI{e,laTb]

Il

rl t;l] ],pli

,r l Llt oc,taBrt",t. A,ib ,r?


xlt _., cI]lc \--li1 ,
Rca\l l;Iccll\| ol]J,lp1,1l, ,.l h lv,
llI1lIcc1I]o. Llaii tte ,r cltlc?
- 11,l. rrtt Kaptt. \,lit"lo lt.
,t,to ,ttl, , tte tta,r ,] ]larLnli}l.
HiI lllo oHil l{1]M lcIIcpb:)fulIl
llll Io\I cljcTc l]o lilT}{1.1 1,o]]ol)IlTb
]irc]

,ltl

l' , ,1ltl'lt,l.

L]ltttt,K\, Jt,,]la r .,l,

}to :l

]ll,rUl 1,()l]ta, .( }lllKo-

\|} l)|l ||o|i(l|,r j|\, |j,|r,| |, i,i\,\ Oli||


)<,. i(lO ei\ly _rl lI()]l I]-. AjI11
}l-0 rl l OI IlcI() ]]()-ll]it_ll)
lilcTytt tl_,lclt xol,b plt,t llltc?

lo,tt,t,rr \(,\l,'l) |. ;,|l:l |, i|\


BitHbKlt - ltLt_l ]i I l,
l] , !). ,ra lt1, . gl1,,
lii ,,l.t 1,;Kt,tHltTb cot.tllii l t,.
t]oli l] yx1-1 .]aKIJlIilcl,,..

]l].lllt, a) ]_tII :t.


}altl\I(), lI ],l(() ]]l ll,I,
ttt,tii Lpltl. cLlllt,l ]l,,]1.I lpo1,!Koe rl]l]c]1 l(, \ \,LI]llc (htl]rl]]Ia Il
,ljl I]]l]ili ]\ l1 clI{)KOilcl Ullc,1,}]i,i
J|(l,]l] . la J\,lI| \]1,1llll{. I]t\ftl
Iii, ,'

li..
]iIi

1.1

cl]c . lIOc],L]llJcb

olttl

1j ]r)]til\ItI t ttr,
! t ]L]l ] \ \tJ. II}1.1}l,]itiiK),

tttlc,,tll

llprl],]i]iJ llcl, Ilclllt()Io ll..,

Bc.lcptllt_ll :llr rrt ac,,ta, rlt

KocIcp LIeplibI\l l\() ll,jlccrlTll


1lo\{ }1 I]
I]I KOc]|)l1
_it ll.t,t tlt,tt-to. tIa Hciic

1.1,]

I,1

\ ,]. II().1o]ltIila\I. ,ri\1 llcc

TbN]a OIIJaT-i]a

,, ),l ll (ll\

ll lll\l'

lllll,

i_'\ lil\lLl]]O|la_ll orcrl Krtpll. tlo,lt

.] Lt,]I]ilrl I]O,|1

,,lt} ]1-1 Ilojl-

n,lcllllK, Htlll|, |{} |.liIl|. \|]i}l, lIe cTt)IlT. tr. tKoIl.

al
Ll

,:,O,

,loi

1,1

l_:Ir1,1l1. Il1.1N,I

li] ]],..

t cLapt.tKarI

Ill]l0

lte.lto,trtl. FI ,,tit e]tle lIolyxlIvTl,lIi] ljlI],l la Ll\',Icl)ll}1,1 !Jp)I. K,lK


]Il] l,,ltr Klrl Ilo-,IocKa lI ylpetlcii. )l
cla-ll ,-Itt 11 IalcjlyIb ojlitil
,].l
i, I-Ia rl, It\,-lllcb Kl]yI]tlarl l]],
r)l\,,l (| lllKaplI IIl\ocI|\ I(rl Il]iiI

l(),I,llc J;t ,utt Kapltat.

161

|ra l,,t

cItotla O l l] l]ol]c

!1",l .I]II] l}o_1()ii. il c.l11l1.


]lc 1I.ll,iI. ycc,'l1.1cb !{l1 cl]()I.I \1ccl,il

,l,,lilllll, ll, ! ]lt( (.j,,.,,,\l llln\,lll.,


1]}

lI

1,1

cii trtilltllt-

cKil1,1ti _:l1t lt tt

Ki

lli)l.iil ]il-ilOcb c(),IHllc cI]o]j\I]l


] e]lbIIo r]I]Kl] \l!l,,]\1lil\l LI
Jtl]llI]lo ) o(l]cc I,1loc ] l,,
tI t;5,. ttt:t tl ll1,1\ lIo -]l

],

K)|]()-lbll() Kl)yI] l l ll()_:1,]cillliolr

ilIt lb llerto,1b.
, ,ll. ]I];tl'()Li. tIc It()Il{.llb:]ll

lIilrI,|a].ilr). llpc.J]l()7l! l oIclI


Kltplt, [} 1latltto ]]ccii l)1,11,1
tlclrcrac];ltctltb, Jlt ]I ]lc]l()l]l,
l-,,,.Il,|,(l\/,r,,,,..tr;r. t IJ,,r,,; t,rt
\ll l,K(,i liI.lll,I.l,iltl|

|l,| ,i,,l)l,;,It|\,llr

lJp_IcLlb ll

1l lJ.,.

,,,,],,

()l\]l\. lIo

1Il1 ,l.

Il to)I(1];ia,lllcb l< lcl]il l(,]llli,


Ilo ,tctt tlt,ttttc l]c\().II.1-]() () l1ll]a
ll ll,]l lIpl]Ipclln,]o ]c\I.I](). I(,\l
\l\,,lllc,IJ,Il,,t'(

br]I\oI}. l(]lcl] l(]]l ] l l !i)i,i lll


l] lipil l jlcrl. clIol}lt IIii,]il ll)
II();l

ltpyt oii, _i'IcLlt,rltcot] ()K(rl() l]()\l


ttl]l;Kctt ltt . lloKit llcc
paBl]0,Io,]iKy r.Ia_llo !,,itl.,.

tl]l ]]!,()ii Ilc co1,1illlli]_Ic ilcPl]jn\l


I]l]ll.]l ]ll l L ll cutrcii :tlltl t tt, ()ll
cIl()l]il ciliLc,ll.| Ila cltoI1\ \IccIll\

Oc.]IclllI

N]ol)l1]la :lpt,\lil: ()()l] II \o,1 c]l()cb

tLt

o)](lll},,l}lcb paJK)c ll]\1 I ll l11lb1.1 \I


lJt l ()]\t ] l l!irlOl li)\l - L{ l-.llr -,tcclt

lK). ll)I .'K].

IlplltIcKal , Illlttl.tx il ttlBtrtl

llcc\Ic.]o }tll]llltloK

]a\lo-1Ila]]a, lJ ,ttt

l]c,Kcii

l',llll||, , | |\ || |||],l

co]llI1(c };lic |i0 l],K)ll|]IO lla l


l1}l)].] Jol l l oi\,l U l la|1ll. ] l]o])r{.l()LltI()

;lrlt tt}. tll Ij ]ltll]cIIl'a


li]l,,IliC l],ll t tllttiipc,K tt t,lt Kyc'totl,
i<rl

]litcl,-ll]f.

;,ll() c

lI1,1,,I

|rI l)|]|| ,|,

Il,(\|t,

l!. l] lp\,_tllcc ir.ttl cit cott1lot,tIll-l


]lI],, c\l iI(),lcc ,ll() ll \p\]llllil'l

,L\,\llt.Iil a) lbitlc K_lclji]],]..


l)il l1a
l)iic l;]. .ilJrK()Ill i l(]ii,tc}1 Kli
.I}lll]]c,lo\l()ii. ]ll)c t.lo;lil] I ()lc]l
liltptt. tI'trr-ltl il llllI() \/li coIl
(),(l l. ,.,-'i, I'l.,tt,tlt_'. ,,,, ,l IL, !]l,,',
l'1]oc c\' l(]K l',Iil ] II('co\lliH('Il]ll.
ll \ll||,l,|,| , r, 11;,.1,1, |;,.,,1, 1.
1xpocl,b lo o]]il clia.}lnlli]clc.
I

ltl,(tr;ti;tcrt cllic l 1cNll]()I o.


1.I \'.1'l' cllLt' J(-ll]ill'

]\l]il,

,r1,1.

lLtKrirrl [J1,. 1.1


] '] Ijv,lc,t, \4 tltr,,t tr
tra rt ltitlKi|'lllltrtt!,lttl lllltrtl Ktli't.
I}c,Il)cTll_:Ill lIa l)cKc lj()],libc (),1
IlllI. ljol l{ \oI)o]IIo,.,\ il
I'octtrl,tl, llciI. . II},IL t]]]i]L
[ 1,1llBHo,tat<tllo cil ]i]lliL. ](]1]
l

l}ll :tlt tltl,1cltct lttit lt,t,ttit<1


la Il I rtc.t1,1-1tto, fo,,tbtio Btrt

I(",tc tt t tlt-,trt,.,

l1tt1,1Kltl_tit

')Kttt.i

ivl].lIlyl ,] ]lccrTb ttTctt Kltlltt


}] Ii]ll1tl,1 Iti]rl.r)I I{)l,(),llclllllliil.
t

,lilK ,{aiiK),.
|(r''](. ,Ill}il,\,.

()l,,,ll1,1 crl tt lltl,,tttKltptl.

.];rKI1l Iy"'lll }']1()lIKll,.,

LIc

L|

1,1i.] -

l1,1cpa l ll]o]]()]loIl lL] l{. ]{ ]l0/I\_.lcIl.i,. , 't, t,,,,,tt L,| ,| : ( ( l , l l l l i , \


|

ii

Io,1bI.() lJ

lPclllii lla]l,ill(it l)l1-

llt lIil ](pK)lloK lltltta,tltct,, licpBlrtt.


Kof ]il 1 lllcKoIl \'l tlrlll.t ttot<oi.]
l1,1il I,,, ]Lll1\]l1 L ,'ll'i " lIc.,\ Illt(
,) ]il\!clIol]a,,I
ol ]lolIa :lo IIoIlO\Iatl1,1.,\l
ll1.I1,1
\il ,,\ll;ll( l,!lLl\
lr1],
1,1,,,li|,|ll \.

.lll: ', 1,1l )

||\'{,|,|(l

(),) c\lc1)1,1l l]olioil l l I] l ( ll()IIil,]lbi1:


it lpelb,l
tl,lc1llt tltlt.,. (irtclltt,
l

]](). _l()-])\ll(]

Llll,. ]il

r,, ttt :r \,,lrt,t

{ j

\1Il()ii
l ,

, ,

1ll)1.1
:

,
|

(,

| , ,

clltc. btlll ;tact. tttrcKptlll|,\l \l1,1 . (,;,(, !| i ,,\ lIl\l l),,l,b|,,

\I()/Kc1.1.1

,l,r ,,t' t,..l|\,


KL1. I\,(llI lc

, |,,l|] l| l|{,,,l \

|{,,|

Lc,Il

\1ttitvt,lcpe:l I],l]Ill_Ll]illl, li],


lltlKI.I. c()l)illJllIil cBo]l ciIl!cI

l1

Il\l]Il\,) r)\. ll]I,l1.1 litl1l.]


l]o IcllcIlili() l\ cc]t\...
..l,..
ii l
l,pttit t t.t u O-xotlt ttttt;l, _\l,

l7

l9

Jj

li

] !l . -q
!l
xllpofula.
]v .
l}. ]I "q zuI
toc tu l !l}I ,

5,rl, rtl. ir

l\llJ lil \ll _|] ]\,l


t .
, {

, ,r,r rI ts-

N,Il

, ,
cl]olo , iul
-, , l
l]
,t, -

, - !

:r .
.

,rl

, .
NI
q .

lt.t .
.
\l ]\,t i l

, ,l . .
- I',t
- \Iaccy ,

, , l

: ,

:L:t ,
Il J
, \I , -

N,l

pelq/.
, JI, ,


, .
...
,
Jl .
-

,
, , l ,
I
?
,
-

. - F r
, .
- , , ,
...
. .

,
ry.
!

tl-

,
.
- , .


! , : .
. !
,
JI, .
:
- ! , ,
ocTaJlocb , },
,
. !,
Jl, - I ,
.
,

, JI
, .
Lt }.
- t. - [ ,

,
.
...

. ,
Jl J .
, . ,

. :UI } ,
. , , , , JI
.
,:l }. } ] ,

.
,
.
, } l . , 3 vHo ,
R JI.

}"l

.
, . .
,
Jl
, ,
,
u. v JI

fi$

, ,
t ]avo]a_
, },
. , -

, tUIl
, . .
, :UI
, ,
Jl) } iUI
, .
, _] ,
JI , }"
.
, .


1"l l Jl


<(>.
!

ry.
<,> .

ry
.
}",

.
:uI

. , . HaKoHeLl , JI .

. , ,
. . {
. taM .
, , ,..

.
}. ,

. cyxlro
,
. , -
, .
.
,
. ( ,
,
.

N,lecTe. ,

. , 8
,
JI .

,
, ,
RJI -rI-

.
l,
, ,

, ,ar , .
, ,l

, .
,

.
,
,
l,l \4 . ,
.
l l rI , ts

)(},I .


.
ir. ,
. .I|
, . .

,
? {

?

. .
.
.

kry .
-

,
. ,
,
,
,
LrI, .
}Bfu,I . ,

It l ,

. ceKJ,rut iD ,r . ,
,

J

! , !
. , ,
, ,
,
.
lll

- l
-

)
lb. -

, v. }
, .
, ,
. }.r, , ,
.
. 1 .,.
, Jl
, .
...
167

fla :
.

, !
, ,
!
!
, , t,

>