You are on page 1of 3

Uputstvo za rad

Va s

Gips-kartonske ploe
Gips-kartonske ploe prikladne su za oblaganje unutranjih zidova i stropova, te su idealne su za izradu pregradnih zidova. Sa gips-kartonskim ploama moete izravnati neravne zidove, potom ih obloiti tapetama, ploicama ili ih obojati. Pored toga slue i kao izolacija zidova od hladnoe. Gips-kartonske ploe mogu se montirati na razliite naine. U ovom uputstvu saznat ete o prednostima suhe izgradnje sa gips-kartonskim ploama. U naem specijaliziranom odjelu pronai ete veliki asortiman gips-kartonskih ploa. Gips-kartonske ploe: Jezgra gips-kartonskih ploa sastoji se od visokovrijednog gipsa, te je s obje strane obloena stabilnim kartonom. Mjere irina: 125,120 cm duina: 2,00; 2,50; 2,60; 2,75; 3 m debljina: 9,5 i 12,5 mm, 15 i 18 mm

sav jetu je

Polaganje na podkonstrukcije
Kod stropova ili "loih" zidova, koji nisu prikladni za direktno lijepljenje, preporuujemo drvenu podkonstrukciju. Uzmite letvu od 30x50 mm i privrstite ju u slijedeem smjeru: osovinski razmak od sredine do sredine letve za gips-kartonske ploe 62,5 cm (zid) i 31,5 cm stropa. Postavljene letve za ploe moraju omoguiti potpuno okomitu(slika 1) ili vodoravnu podlogu. Za tono postavljanje potrebno je podmetanje klinova ili strugala. U praznom prostoru izmeu letava, moe se jednostavno postaviti instalacija za elektrinu energiju ili se moe postaviti dodatna toplinska izolacija. Nakon zavretka podkonstrukcije, ploe vijcima privrstite na letve. Pri tome upotrijebite posebne vijke za gips-kartonske ploe iz naeg asortimana.

Krovne kosine
Krovne kosine mogu se izgraditi na isti nain. Vrijede isti razmaci letava kao za strop. Pri tome ne biste smjeli zaboraviti izolaciju. Direktno lijepljenje na zid Ovaj nain, bez vijaka moe se koristiti ukoliko je zid dobar, tj. ravan, vrst, ist. Potrebno je pripremiti masu za ljepljenje, prema uputstvima proizvoaa koja se nanosi na donju stranu u obliku grudvi uzdu rubova i u sredini. Nakon nanoenja ljepila plou lagano pritisnuti uza zid i nekoliko puta udariti letvom. Ovaj posao treba obaviti sa velikom opreznou, jer naknadne korekcije nisu mogue. Nakon zavrenog posla, fugne se mogu napuniti smjesom za fugne sa pahtlom. Pri tome smjesu za fugne treba nanositi duboko. Nakon suenja fugen-smjese, neravnine se izglade brusnim papirom.

Vana uputa Ploe treba prisloniti jednu uz drugu. Za bre suenje izmeu tla i ploe treba ostaviti fugnu od cca 10 mm i izmeu stropa i ploe cca 5 mm.

Savjeti za ispravno rezanje Gips-karton moete rezati sa fino-zupastom pilom ili finim univerzalnim noiem. Na licu ploe univerzalnim noem urezati 2-3 mm. Nakon toga postaviti ravnu letvu i gips-karton odlomiti. Ploa se lomi na urezanom mjestu, tada jo morate odrezati papir na poleini. Piljeni ili prelomljeni rub izravnati brusnim papirom.

Lagani pregradni zidovi od gips-kartonskih ploa elja mnogih je podijeliti potkrovlje ili veliku sobu u manje prostorije. Ovo je najjednostavnije rijeiti profilima za suhu gradnju. Pri tome Presjek novog zida oznaiti na tlu, zatim prenijeti na zid i strop. Montirati profile za tlo i strop. Profile za suhu gradnju umetnuti u profile tla i stropa. Gips-kartonske ploe postaviti na jednoj strani. Umetnuti termoizolacijske ploe. Drugu stranu zatvoriti gips-kartonskom ploom. Obratite pozornost na upute proizvoaa. Uz nekoliko vjebi moete i Vi obloiti prostor krovnog prozora sa gipskartonskim ploama. Prozor djeluje optiki vee, te se dobiva bolji ulaz svjetlosti. Pri tome je teko utvrditi kosinu reznih povrina. Za prenoenje tonog kuta moe pomoi pomini kut. Stropovi od gips-kartonskih ploa Nakon oblaganja stari stropovi izgledaju ugodnije. Povrinu ploe moete obojati ili obloiti tapetama. Podkonstrukciju od drvenih letava privrujemo vijcima za drvo na grede. Potreban presjek letava odreuje se prema osovinskim razmacima drvenih greda, tj. veliki razmak grede = deblja letva, mali razmak grede = tanja letva. "Pomonici" kod montae stropa Ako nekada nemate dovoljno "ruku" da biste postavili gips-kartonske ploe, moete si pomoi raznim sredstvom. Ovakve "pomonike" moete brzo pripremiti uz pomo etvrtastoga drva i jedne daice.

31400 AKOVO, INDUSTRIJSKA ZONA BB TEL: 031/818-800, FAX: 031/818-808 10000 ZAGREB, ITNJAK BB TEL: 01/240-6040, FAX: 01/240-5334 51216 VIKOVO (RIJEKA), MARINII BB TEL: 051/257-476, FAX: 051/504 131 31000 OSIJEK, ULICA ARIA BB TEL: 031/298-900, FAX: 031/298-909 35000 SLAVONSKI BROD, E. KUMIIA 103 TEL: 035/410-965, FAX: 035/402-710 32000 VINKOVCI, E. KVATERNIKA BB TEL: 032/322 900 FAX: 032/323 909