Вы находитесь на странице: 1из 18

SPHOORTHY ENGINEERING COLLEGE

SPHOORTHY PLACEMENTS SELECTED LIST 2012 - 2013


S no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 HT NO 09N81A0519 09N81A0536 09N81A0509 09N81A0507 09N81A0519 09N81A0529 09N81A0536 09N81A0506 09N81A0544 09N81A0520 09N81A0546 09N81A0586 09N81A0513 09N81A0536 09N81A0520 09N81A0502 09N81A0505 09N81A0506 09N81A0509 09N81A0530 09N81A0532 09N81A0521 09N81A0541 09N81A0542 P.JENITHA AADARSH SINGH ALEKHYA KALMANJE GAYATHRI P.JENITHA RANGA VARSHA AADARSH SINGH D.SWARNA DYUTHI K.PRASHANTH REDDY K.V.ANUSHA K.SRIKANTH Name Branch CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE

Syed Ibrahim Ali MASHETTY SHRAVYA


AADARSH SINGH K.V.ANUSHA R PRIYANKA L. MOUNICA D. SWARNA DYUTHI ALEKHYA S. NEEHARIKA G. SANDEEPKUMAR CH. SONASRI SAURAB GOUR S.VENKATRAM REDDY

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

09N81A0539 09N81A0543 09N81A0547 09N81A0561 09N81A0503 09N81A0513 09N81A0550 09N81A0504 09N81A0509 09N81A0547 09N81A0526 09N81A0503 09N81A0529 09N81A0555 09N81A0540 09N81A0546 09N81A0521 09N81A0539 09N81A0588 09N81A0502 09N81A0532 09N81A0528 09N81A0523 09N81A0511 09N81A0514 09N81A0515

P. KARTHIK REDDY S. RAJNIKANTH G. ABHINAY BABU M. ANKITHA T. TEJASWI MASHETTY SHRAVYA GAJULA SIDDESHWAR J SWATHI ALEKHYA G.ABHINAY BABU PENDYALA VIDHISHA T TEJASWI RANGA VARSHA ENUGULA VIKRAM B.KARTHIK REDDY KADARI SRIKANTH C.SONASRI P.KARTHIK REDDY DAKOJI ABHIRAM R PRIYANKA G.SANDEEPKUMAR K S L SOUJANYA BANDI ARUNA JYOTHI BANALA DIVYA K DIVYA MOSALI SWAPNA

CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

09N81A0584 09N81A0507 09N81A0536 09N81A0505 09N81A0513 09N81A0573 09N81A0503 09N81A0550

KOTHIMEER KARTHIK KALMANJE GAYATHRI AADARSH SINGH L. MOUNICA M.SHRAVYA CH.DIVYA SHRUTHEE T TEJASWI GAJULA SIDDESHWAR

CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE

09N81A0542 09N81A0503 09N81A0550 09N81A0542 09N81A0531 09N81A0554 09N81A0527 09N81A0528 09N81A0530 09N81A0527 09N81A0528 09N81A0502 09N81A0507 09N81A0536 09N81A0532 09N81A0568 09N81A0504 09N81A0477

SRIPATHI VENKATRAM REDDY T. TEJASWI GAJULA SIDDESHWAR S.VENKATRAM REDDY B RAMALAXMA REDDY ANNAM SRINIVAS T. MOUNICA REDDY K S L SOUJANYA S NEEHARIKA T. MOUNICA REDDY K S L SOUJANYA

CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE ECE

PRIYANKA RACHAMALLA KALMANJE GAYATHRI AADARSH SINGH GANGA SANDEEP SIDDAPURAM SOUMYA J.SWATHI SAMA GOVARDHAN

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

09N81A0406 09N81A0420 09N81A0424 09N81A0401 09N81A0402 09N81A0417 09N81A0407 09N81A0471 09N81A0445 09N81A0439 09N81A0453 09N81A04A1 09N81A0493 09N81A04A0 09N81A0474 09N81A0437 09N81A0434 09N81A0485 09N81A0443 09N81A0471 09N81A0424 09N81A0401 09N81A0402 09N81A0406 09N81A0407 09N81A0417

KATIKA KALPANA REDDY RAVEETI SHRAVANI R.MANIKYAM DIVYA K. HARATHI REDDY N.MUKTHA M.PRAVALHIKA T. KEERTHI REDDY K. SARATHRAM

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE

Kaushik salver G Sudheer Kumar Reddy M Ravi Kumar Pulipalpula Vikram Goud M Vamshidhar Dhamma Sai Pavan L Shiva Kumar Sourab Agrawal G Navabharat Reddy Pannir Dinesh Kumar KATHROJ VISHAL BABU
K. SARATHRAM

R.M. DIVYA K. HARATHI REDDY N. MUKTHA K. KALPANA REDDY T. KEERTHI REDDY M. PRAVALHIKA

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

09N81A0423 09N81A0409 09N81A0422 09N81A0408 09N81A0429 09N81A0458 09N81A0482 09N81A0430 09N81A0437 09N81A0418 09N81A0492 09N81A0415 09N81A04B8 09N81A0462 09N81A0461 09N81A04A1 09N81A0485 09N81A0490 09N81A0479 09N81A0405 09N81A0496 09N81A0429 09N81A0426 09N81A0408 09N81A0403 09N81A0438

K. PRIYANKA G.HIMABINDU K. SNEHA CH.VANI CH. SWETHA A. VISHNU TEJA C. RAJESH K. PAVAN KUMAR SOURAB AGARWAL P. ANUSHA K. PRASAD CH. MOUNIKA M A AZIZ S. VIJAYALAKSHMI V SRUJANA P.VIKRAM GOUD P.DINESH KUMAR M ABHINAV G.RAVI TEJA K.NAYOMI CHRISTINA A S AKASH CHAVALI SWETHA SAMINENI CHARITHA CHINNAM VANI SAMA SOWMYA REDDY
G.ANVESH

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

09N81A0440 09N81A0441 09N81A1236 09N81A1211 09N81A1245 09N81A1237 09N81A1238 09N81A1241 09N81A1230 09N81A1209 09N81A1201 09N81A1210 09N81A1211 09N81A1238 09N81A1218 09N81A1243 09N81A1202 09N81A1241 09N81A1239 09N81A1213 09N81A1210 09N81A1221 09N81A1208 09N81A1211 09N81A1212 09N81A1203

T.YASWANTH

ECE ECE IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT

YATHAM PAPI REDDY KOTHA SAI KRUPAN KUMAR BOMMIREDDY KEERTHI V.PRADEEP

K Manoj Kumar Beeram Santosh G Snehith Reddy Sripada Phani Raja LANKALA SINDHUJA G. SRAVANI B. SAI POOJA SREE B.KEERTHI BEERAM SANTOSH CHERIPELLY SADHANA Y.ESHWAR GUPTHA ARTHAM KAVYA G SNEHITH REDDY V.PRAVEEN KUMAR P.SUSHMA B.SAI POOJA SREE A.RISHIKA A. BHARGAVI B.KEERTHI USHA NIHARIKA C INDIRA RAMA LAKSHMI

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

09N81A1215 09N81A1245 09N81A1221

M PAVANI VIRAMALLA PRADEEP


Rishika Atmakuri

IT IT IT

09N81A1217 09N81A1221 09N81A1211 09N81A1229 09N81A1222 09N81A1235 09N81A1244 09N81A0321 09N81A0316 09N81A0318 09N81A0342 09N81A0349 09N81A0332 09N81A0331 09N81A0310 09N81A0301 10N85A0302 09N81A0304 09N81A0322 09N81A0305 09N81A0127 09N81A0104 09N81A0115

M TEJASWINI ATMAKURI RISHIKA BOMMIREDDY KEERTHI G SRAVAN KUMAR D. SAROJINI NAIDU B. BHARATH KUMAR MOHIT KUMAR DANI A. NIKHIL KUMAR

IT IT IT IT IT IT IT MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH MECH CIVIL CIVIL

N Vijay Kumar P Naresh Kumar Shaik Mayazuddin Sri Krishna Chaitanya Kakarala Aeluka Charan Ankith P Ravi T Shiva Krishna ANNA SNEHITHA REDDY P CHANDRAKANTH ANINDITHA MISTRY M MANCHITH SAMBHANGI SAI SINDHURA
T.MANASWEE KONDOJU KEERTHI CHINTAREDDY KRISHNA REDDY

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

09N81A0116 09N81A0159 09N81A0153

POLICE MAHESHWAR REDDY MANYAM MALLA REDDY K SRIDHAR Reddy

CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL CIVIL MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA

09N81A0111 09N81A0107 09N81A0102 09N81A0103 09N81A0108 09N81A0127 09N81A0134 11N81E0001 11N81E0002 11N81E0006 11N81E0008 11N81E0038 11N81E0039 11N81E0002 11N81E0008 11N81E0002 11N81E0039 11N81E0008 11N81E0011 11N81E0014 11N81E0023 11N81E0024 11N81E0025

M ROHIT KUMAR JAIN B. SRAVYA GALIPELLI ANUSHA S SHIVANI PANDHI POOJA SHREE T.MANASWEE K.SRI RAM CHARAN REDDY K. RAMYA G DIVYA MOHD SADEQ BAL REDDY A E. ASHOK P.MURALI KRISHNA G DIVYA BAL REDDY A G DIVYA P.MURALI KRISHNA BAL REDDY A BANDI SRINIVAS A. NAVEEN KUMAR RAMANUJAM SURESH VIKRAM THIGUL JAABU MANOHAR

MBA MBA MBA MBA MBA

207 208 209

11N81E0029 11N81E0031

DEVAVARAPU KRISHNA MOHAN P. VINOD

MBA MBA ECE

12N81D7014

MUTHYALA RAMYA

NO. OF. STUDENTS PLACED OFF- CAMPUS - 81


TOTAL NO.OF STUDENTS PLACED 290 TILL AUGUST 2013

ORTHY ENGINEERING COLLEGE


Company Selected for INNOVAINS TECHNOLOGY MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA Phoenix maritime services (p.) Ltd IIT LABS IIT LABS IBM CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS

HY PLACEMENTS SELECTED LIST 2012 - 2013

CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS YASH TECHNOLOGIES DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS

DCS LABS IQ CHANNELS IQ CHANNELS IQ CHANNELS DIGITAL NIRVANA HCL HCL MOBILE APPS BB LLP

KTREE COMPUTER SOLUTIONS GRAD MENER GRAD MENER OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions INFOSYS INFOSYS TERADATA TERADATA TERADATA TERADATA TERADATA TERADATA MAGNAJ INNOVATIONS

MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd IIT LABS IBM IBM CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS

CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS HCL HCL HCL HCL

OPTIMA Integrated Computer Solutions NCR CADSYS

CADSYS CADSYS MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS SIGMA Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd IIT LABS CADSYS CADSYS CADSYS CADSYS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS DCS LABS

DCS LABS DCS LABS DIGITAL NIRVANA HCL

HCL OPTIMA Integrated Computer Solutions OPTIMA Integrated Computer Solutions ICICI BANK EXLINFOTEL TBSS SIGMA Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd Phoenix maritime services (p.) Ltd

SNM HYDRAULICS SNM HYDRAULICS CADSYS CADSYS TRR COLLEGE SEW INFRA STRUCTURE PVT LTD CADEPLOY CADEPLOY

CADEPLOY CADEPLOY Alien Group Alien Group CADSYS MODELS INDIA MODELS INDIA MODELS INDIA

SEW INFRA STRUCTURE PVT LTD UNITY INFRA STRUCTURE PVT LTD Polite Software Solutions Pvt Ltd Polite Software Solutions Pvt Ltd Polite Software Solutions Pvt Ltd Polite Software Solutions Pvt Ltd Polite Software Solutions Pvt Ltd Polite Software Solutions Pvt Ltd MAGNAJ INNOVATIONS MAGNAJ INNOVATIONS HDFC LIFE HDFC LIFE MARKS SPENCER RELIANCE INDIA PVT.LTD. BHARATHI AIRTEL SELF EMPLOYMENT HERITAGE SELF EMPLOYMENT SELF EMPLOYMENT

RELIANCE DIGITAL AIRPORT

OPTIMA Integrated Computer Solutions

FF- CAMPUS - 81

D 290 TILL AUGUST 2013

Оценить