You are on page 1of 3

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bil Murid Objektif Kognitif : Pendidikan Jasmani : Kesukanan : Isu Dalam Sukan Dan Permaianan : Rasuah Dan Perjudian Dalam Sukan Dan Permaianan : 6 April 2008 ( Ahad ) : 10.15 10.45 (30 minit ) : 6 Delima : 30 Orang : Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: : Menyatakan sekurang- kurangnya dua jenis bentuk rasuah dalam sukan dan permainan. : Menyatakan isu- isu perjudian dalam sukan dan permaianan. : Menjelaskan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan. Afektif Penerapan nilai : Bekerjasama dalam kumpulan dan seronok melakukan aktiviti. : Bertolak ansur, bekerjasama, keberanian

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah membaca dalam majalah dan surat khabar. Alatan Bantu Mengajar : Manila kad ( 2 ), marker pen ( 2 ), kertas soalan ( 30 helai )

Catatan( Penerapan nilai- nilai Langkah Set Induksi ( 5 minit) Strategi TKP- Visual - Verbal Linguistik Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk pelajaran. 2. Murid diminta untuk menerangkan kefahaman tentang isu rasuah dan perjudian dalam sukan. 3. Guru menenerangkan secara ringkas berkaitan tajuk Langkah 1 ( 10 minit) BCB Kemahiran Mendengar VAK KB Pemikiran Kreatif mengana idea perbincangan. 1. Murid diberi penerangan tentang tugasan yang akan dilakukan iaitu mencari punca berlakunya rasuah dan perjudian dalam sukan dan kesan dengan merujuk kepada buku teks. 2. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan. Guru akan mengagihkan kad berlipat yang mana kad tersebut di tulis perkataan hijau, merah, biru, dan kuning. 3. Murid akan bergerak membentuk kumpulan mengikut perkataan yang sama. 4. Murid akan diagihkan kertas soalan berkaitan isu perjudian dan bentuk- rasuah. Soalan perlu di jawab bersama ahli kumpulan. - Kertas soalan - Bekerjasama - Keberanian murni)/ Alatan - Bekerjasama

5. Guru akan memanggil wakil kumpulan untuk membaca jawapan dan guru membuat penjelasan ringkas. Langkah 2 (10 minnit) TKP - Visual Ruag Kinestetik Interpersonal 1. Jawapan dalam langkah 1 perlu diterjemahksn oleh pelajar dalam pelbagai bentuk persembahan. Hijau - Membuat sajak Biru - Menyanyi Merah Peta Minda Kuning Berlakon - Bertolak ansur, bekerjasama - TKP- kinestetik - visual- ruang - muzik - interpersonal

2. Guru akan mengulas lanjut hasil persembahan murid- murid dengan mengitkannya berkenaan situasi semasa di dalam negara dan luar negara. Penutup ( 5 minit) KB Pemikiran Kreatif mengana idea 1. Guru meminta murid menyatakan - bekerjasama, keberanian semula sekurang- kurangnya dua jenis bentuk rasuah dalam sukan dan permainan. 2. Menyatakan isu- isu perjudian dalam sukan dan permaianan. 3. Guru menjelaskan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan. 4. Murid menyedari keburukan rasuah dalam sukan. 5. Murid diberikan kad arahan untuk membuat folio berkaitan tajuk.

Ulasan Guru Pelatih Ulasan Penyelia

: :