You are on page 1of 53

APROB, PRESEDINTE DOINA OFELIA MELINTE AVIZAT, VICEPRESEDINTE SZELL LORINCZ

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

pentru achiziia public de servicii: Servicii de cazare la hotel, servicii de restaurant i de servire a mesei si servicii inchiriere spatii n cadrul actiunilor Scoala de Vara 2011 si Universitatea de Vara 2011 . Cod CPV : 55110000-4 - servicii de cazare la hotel, COD CPV 55300000 3 - servicii de restaurant si de servire a mancarii COD CPV: 70310000 7 - servicii de inchiriere spatii

2011

C U P R I N S:

SECIUNEA I ...................................................................... pag.3 FIA DE DATE A ACHIZITIEI SECIUNEA II ..................................................................... pag.18 CAIET DE SARCINI SECIUNEA III .................................................................... pag.25 FORMULARE SECIUNEA IV .................................................................... pag.45 CONTRACT DE SERVICII

SECIUNEA I FIA DE DATE A ACHIZIIEI I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: AUTORITATEA NAIONAL PENTRU SPORT I TINERET Adresa: str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucureti Localitate: Bucureti Cod potal: CP 020954 ara: Romnia Persoana de contact: Telefon: 021/318.90.22 GURZU IULIAN E-mail: amelia.socoleanu@anst.gov.ro I.b. Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice servicii publice centrale centrale inclusiv cele subordonate la aprare nivel regional sau local ordine public / sigurana naional agenii naionale mediu autoriti locale economico-financiare alte instituii guvernate de legea public sntate instituie european / organizaie construcii i amenajri teritoriale internaionala protecie social altele (specificai) recreere, cultura i religie educaie energie ap pot transport altele (specificai)_________ Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU Alte informaii i / sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat altele: program pentru solicitare informatii 9.00 16.30. 1 ) Dreptul ofertantului de a solicita clarificri: Data limit de primire a solicitrilor de clarificri: Data: 01.08.2011 Ora limit: 14.00 3

Adresa: str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954 Solicitrile de clarificri se vor transmise prin fax la numrul 021/307.64.85. Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 02.08.2011, ora 12.00 Rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente, se vor transmite la Registratura unitatii, str. Vasile Conta, NR.16, sector 2, Bucuresti, , sau pe fax.. 021/3076485 2) Dreptul autoritii contractante de a solicita clarificri autoritatea contractant are dreptul, n procesul de evaluare i analiz a ofertelor, de a solicita clarificri referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant propunerea tehnic i financiar; orice ofertant are obligaia de a rspunde clarificrilor solicitate n termenul acordat de autoritatea contractant (maxim 72 de ore de la data solicitrii) ; n cazul n care ofertantul nu comunic rspunsul la solicitri n acest termen, oferta este considerata neconform. (a se vedea art.79 alin.1 din HG 925/2006). I.c. Ci de atac Eventualele contestaii se pot depune: - la sediul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret , str. Vasile Conta nr.16, sect.2-Bucuresti I.d. Sursa de finanare: Se specific sursele de finanare ale Dup caz, proiect/program finanat din contractului ce urmeaz a fi atribuit fonduri comunitare DA NU BUGETUL DE STAT

I.e. Calendarul procedurii de atribuire DATA Termen limit recomandat de solicitare a clarificrilor de la autoritatea contractant Termen limit de transmitere a clarificrilor de ctre autoritatea contractant Termen limit de depunere a ofertelor 01.08.2011.

ORA 14:00

LOCAIA Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucureti Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucureti Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret str.Vasile Conta, nr. 16,

02.082011

14:00

05.08.2011

9:00

Data edinei de deschidere a ofertelor Informarea ofertanilor , se face in termen de trei zile de la finalizarea raportului de atribuire

05.08.2011

10:00

sector 2, Bucureti, online pe SEAP Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret str.Vasile Conta, nr. 16,

Datele marcate cu * sunt estimative. II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere II.1.1. Denumire contract: Servicii de cazare la hotel, servicii de restaurant i de servire a mesei si servicii inchiriere spatii n cadrul actiunilor Scoala de Vara 2011 si Universitatea de Vara 2011. II.1.2. Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare: Contract de prestare de servicii a se vedea detaliat n Caietul de sarcini. (c) Servicii (a) Lucrri (b) Produse Execuie Cumprare Categoria serviciului Proiectare i execuie Leasing 2A 2B Realizare prin orice nchiriere mijloace Cumprare n rate corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Principala locaie a Principalul loc de livrare:Principalul loc de lucrrii: prestare: Litoralul romanesc Cod CPV: 55110000-4 servicii de cazare la hotel, COD CPV 55300000 3 servicii de restaurant si de servire a mancarii COD CPV: 70310000 7 servicii de inchiriere spatii II. 1. 3. Procedura se finalizeaz prin: - Contract de achiziie public: - ncheierea unui acord cadru: II.1.4. Durata contractului de achiziie public: 17.08.2011-07.09.2011

II.1.5. Valoarea totala estimata a contractului este de 211.315 lei fara TVA. Valoarea totala estimata a contractului s-a realizat din insumarea ambelor loturi, respectiv Lotul I cu valoarea estimata de 105.657,5 lei si Lotul II cu valoarea estimata de 105.657,5 lei. II.1.6. Divizare pe loturi DA NU Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe loturi Toate loturile Alte informaii referitoare la loturi: Conform caietului de sarcini II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate DA NU II.2. Cantitatea sau scopul contractului II.2.1. Total cantiti/prestaii servicii/lucrri: a se vedea detaliat n caietul de sarcini II.2.2. Opiuni (dac exist) III. Condiii specifice contractului III.1. Alte condiii particulare referitoare la contract (dup DA caz) DA III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) DA III.1.2. Altele (daca DA, descriei) IV: PROCEDURA IV.1. Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv IV.2. Etapa final de licitaie electronic Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte (selectie interna de oferte, similara procedurii de de cerere de oferta offline) DA NU NU NU NU DA NU

IV.3. Legislaia aplicat: 1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile si completarile ulterioare; 2. Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G nr. 34 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; 3. Hotrrea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile aduse de HG nr. 198/2008 i de HG nr. 370/2009; 4. ORDIN Nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 6

modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii; 5. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de

verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 228/2007, cu modificrile i completrile aduse de OUG nr. 129/2007 i OUG nr. 35/2009; 6. Hotrrea Guvernului nr. 94/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i
completrile aduse prin HG nr. 1083/2007; dup caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro ) V. CRITERII DE CALIFICARE I/ SAU SELECIE * Ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire ( Formularul 11). Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea. ATENTIE: ofertantul are obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cnd primete din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut n respectiva solicitare. Atenie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. n cazul n care acestea sunt semnate de o alt persoan, aceasta va prezenta o mputernicire. Documentele emise n alt limb dect romn trebuie s fie nsoite de traducerea autorizat n limba romn. Toate documentele vor avea, pe fiecare pagin, semntura reprezentantului legal sau persoana mputernicit pentru a semna oferta i tampila. Atenie, nu se folosesc prescurtri! Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, n cazul unei asocieri. Documentele emise de autoritile competente vor fi prezentate n original sau copie legalizat a acestuia. Operatorii economici nerezideni n Romnia vor prezenta o declaraie pe propria rspundere semnat de reprezentantul mputernicit s semneze oferta n care vor fi menionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autoritile competente. V.1. Situaia personal a candidatului / ofertantului Declaraie privind nencadrarea Cerin obligatorie:

Declaraie

privind

n prevederile art. 181 i 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Solicitat Nesolicitat

nencadrarea n prevederile art. 181 i 180 din OUG nr. 34/2006, completat n conformitate cu Formularul 3; n cazul n care operatorul economic este reprezentat de ctre o persoan mputernicit, alta dect cea menionat n certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului, se solicit mputernicirea (Formularul 2) respectivei persoane care semneaz Declaraia privind nencadrarea n prevederile art. 181 i 180 din OUG nr. 34/2006, precum i restul documentelor depuse n ofert. ncadrarea n situaiile prevzute la art. 181 i 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Observatie: Autoritatea contractant solicit ofertanilor: - Certificat fiscal care s ateste ndeplinirea obligaiilor de plat a taxelor, impozitelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n original, scanat fa-verso (dac este cazul), pentru vizualizarea timbrelor fiscale, valabil la data deschiderii ofertelor; n cazul n care se depune un certificat n afara termenului de valabilitate sau care are meniuni privitoare la debite neachitate ctre buget, ofertantul va fi exclus de la procedura de atribuire; - Certificat fiscal care s ateste ndeplinirea obligaiilor de plat a taxelor, impozitelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele locale, n original, scanat fa-verso (dac este cazul), pentru vizualizarea timbrelor fiscale, valabil la data deschiderii ofertelor; n cazul n care se depune un certificat n afara termenului de valabilitate sau care are meniuni privitoare la debite neachitate ctre buget, ofertantul va fi exclus de la procedura de atribuire; (formulare-tip eliberate de autoritile competente din ara n care candidatul/ofertantul este rezident).

Declaraie privind calitatea de Cerin obligatorie: Declaraie privind calitatea de participant la procedur participant la procedur, completat n conformitate cu Formularul 5. Solicitat Nesolicitat n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. 8

V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Cerin obligatorie: Persoane juridice/fizice romne Certificatul de nregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului n copie conform cu originalul; Certificat Constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, n copie conform cu originalul, din care s rezulte obiectul de activitate al societii. n cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune urmtoarele documente care s ateste c persoana semnatar este autorizat: - Statutul cu modificrile la zi (incluznd i ncheierile de edin). - Procese verbale relevante. Persoane juridice/fizice strine Cerin obligatorie: Pentru a-i demonstra capacitatea de exercitare a activitii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de nregistrare/atestare ori apartenena din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate n traducere autorizat. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. V. 3. Situaia economico-financiar Informaii privind situaia Informaii generale, conform Formularului 4 economico-financiar Solicitat Nesolicitat Bilanul contabil Solicitat Nesolicitat

Bilanul contabil aferent exerciiului financiar 2010 depus la 31.12.2010 vizat i nregistrat de organele competente, n condiiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 modificat i completat. Toate certificatele/documentele respective trebuie s fie prezentate n copie certificat pentru conformitate cu originalul. Ofertanii nerezideni vor prezenta traduceri autorizate n limba romn ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a solicita ofertanilor persoane juridice romne i persoane juridice strine - prezentarea i a altor documente n cazul n care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. 9

Informaii privind afaceri i profitul Solicitat

cifra

de Se vor prezenta informaii pentru ultimii 3 ani (2008, 2009 i 2010). Se completeaz Formularul 4 Informaii generale. Valorile vor fi exprimate n moneda naional i n euro, la cursul mediu stabilit de Banca Naionala a Romniei pentru anul respectiv, dup cum urmeaz: Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei; Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei. Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei.

Nesolicitat

a) Media rezultatelor nete ale exerciiilor financiare ale ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici mpreun) trebuie s fie pozitiv pe ultimii trei ani financiari ncheiai (n cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat s prezinte acest formular, iar cerina minim se va (2008, 2009, 2010). b) Media cifrei de afaceri a considera ndeplinit n mod cumulativ.) ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici mpreun) trebuie s fie de cel puin 590.000 lei, pe ultimii trei ani financiari ncheiai (2008, 2009, 2010). n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la asociere n ansamblu. Astfel, chiar dac toi asociaii se ncadreaz, n mod individual, n categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garaniei de participare nu se va aplica dac asocierea n ansamblu nu se ncadreaz n categoria IMM. Ofertantul care solicit reducerea cerinei privind cuantumul cifrei de afaceri i a garaniei de participare la 50 %, va prezenta o declaraie pe proprie rspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care s rezulte c se ncadreaz n categoria I.M.M.-urilor. Dac, din motive obiective, justificate corespunztor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate , acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i financiar i prin prezentarea altor documente care s reflecte o imagine fidel a situaiei economice si financiare. Dac o asociere de operatori economici depune o ofert comun, atunci situaia economic si financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. V.4. Capacitatea tehnic i sau profesional Informaii privind capacitatea Cerin obligatorie: Lista principalelor prestari de tehnic servicii realizate n ultimii 3 ani (minim 1 contract avnd ca obiect prestarea de servicii similare), conform Formularului 6. Solicitat Nesolicitat

10

Lista principalelor prestari de Cerin obligatorie: 1 (una) Scrisoare de servicii n ultimii 3 ani. recomandare emis i contrasemnat de beneficiarul serviciilor prestate pentru contractul Ofertantul (este suficient ca similar menionat n Formularul 6 i din care s unul dintre operatorii economici reias calitatea serviciilor prestate i date care alctuiesc asocierea) a referitoare la: finalizat, n ultimii 3 ani mplinii la data termenului limit pentru - beneficiarul contractului; depunerea ofertei, cel puin un - tipul serviciilor/activitilor prestate; contract de servicii de cazare si - perioada n care s-a realizat contractul; masa la care participarea - valoarea contractului. acestuia, s fie n valoare de Pentru contractul menionat n Formularul 6 se vor cel puin 200.000 lei. ataa documente suport (copie dup contract, recomandare etc.) care vor conine date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activitilor prestate; - perioada n care s-a realizat contractul; - valoarea contractului. Recomandrile/certificrile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractant beneficiar a serviciilor prestate ori de ctre clientul privat beneficiar al serviciilor. Valoarea n euro a contractului se va calcula la cursul mediu stabilit de Banca Naionala a Romniei pentru anul respectiv, dup cum urmeaz: Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei; Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei; Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei. Informaii contractanii Solicitat privind Nesolicitat sub- a) Lista cuprinznd asociaii i subcontractanii, conform Formularului 7: Declaraie privind lista asociailor i a subcontractorilor, completat de liderul Asocierii. b) Acord sau o scrisoare preliminar de asociere - Oferta trebuie s cuprind un acord sau o scrisoare preliminar de asociere n care s se menioneze c toi asociaii i asum rspunderea colectiv i solidar pentru ndeplinirea contractului, ca liderul asociaiei este mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni n numele tuturor asociailor i este rspunztor n nume propriu i n numele Asocierii pentru ndeplinirea contractului. nelegerea trebuie s stipuleze, de asemenea c toi asociaii din Asociere sunt obligai s rmn n Asociaie pe ntreaga durat a contractului. c) Ofertantul, n cazul n care este format dintr-o asociaie la care particip mai muli operatori

11

Informaii referitoare la respectarea obligaiilor privind condiiile de munc i protecia muncii Solicitat Nesolicitat

V.5. Standarde de asigurare a calitii Solicitat Nesolicitat

economici, va semna o declaraie prin care se oblig ca n cazul n care oferta sa este declarat ctigtoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritii Contractante, nainte de data semnrii contractului. d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 5 - Declaraie privind calitatea de participant la procedur i Formularul 4 - Informaii generale (rubricile 1-5). Declaraie prin care Ofertantul s dovedeasc faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, care sunt la nivel naional, precum i c le va respecta pe parcursul ndeplinirii contractului de prestri servicii. Informaii detaliate privind reglementrile care sunt n vigoare la nivel naional i se refer la condiiile de munc i protecia muncii, securitii i sntii n munc, se pot obine de la Inspecia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html (conform Formularului 10 - Declaraie privind sntatea i protecia muncii) In cazul unei asocieri, aceasta declaraie va fi prezentat de ctre liderul asocierii. -

V.6. Dac este aplicabil modul DA de selectare/preselectare

NU

n cazul neprezentrii documentelor de calificare i/sau selecie menionate, autoritatea contractant nu permite completarea ulterioar a acestora, eventuala neprezentare a lor avnd ca efect descalificarea.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1. Limba de redactare a Limba romn. ofertei VI.2. Perioada de valabilitate a Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile de ofertei la data deschiderii ofertelor. VI.3. Garanie de participare Cuantumul garaniei de participare este de: 2113 lei, echivalentul la 497 euro, la cursul leu/euro

12

Solicitat

Nesolicitat

stabilit de Banca Naional a Romniei pentru data de 26.07.2011: 1 euro = 4,2500 lei. Garania pentru participare se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care se prezint n original, conform Formularului 8. Autoritatea Contractant va accepta i formulare de garanie financiar de participare, dac sunt incluse informaiile din Formularul 8 - Scrisoare de garanie financiar de participare. n cazul unei asocieri, garania de participare va fi emis n numele i pentru Liderul Asocierii. Valabilitatea garaniei de participare va fi egal cu perioada de valabilitate a ofertelor (60 de zile de la data deschiderii ofertelor). Autoritatea Contractant poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul n care ofertantul i extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi prelungit n mod corespunztor. In situaia n care ofertantul refuz extinderea valabilitii, acesta va fi exclus din procedur. Atenie! n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la asociere n ansamblu. Astfel, chiar dac toi asociaii se ncadreaz, n mod individual, n categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinei privind cuantumul garaniei de participare nu se va aplica dac asocierea n ansamblu nu se ncadreaz n categoria IMM. Neprezentarea garaniei de participare conduce la respingerea ofertei. .

VI.4. Modul de prezentare a - Documentele de calificare vor fi prezentate la propunerii tehnice sediul autoritatii contractante la adresa: Autoritate Nationala pentru Sport si Tineret, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti. Actele vor fi transmise in plicuri sigilate in doua exemplare, original si copie, stampilate, cu mentiunea: ,,a nu se deschide inainte de data 05,08,2011, ora 10,00, - oferta va fi declarat conform numai dac sunt ofertate toate serviciile solicitate, respectndu-se cerinele stabilite n Caietul de sarcini; - propunerea tehnic se ntocmete, astfel nct procesul de evaluare i informaiile cuprinse n aceasta s permit identificarea facil a

13

corespondenei cu specificaiile tehnice minime din Caietul de sarcini. VI.5. Modul de prezentare a Preul din propunerea financiar (Formular nr. 9) propunerii financiare va fi exprimat n lei, fr TVA i cu TVA i echivalent n euro la cursul de 4,2500 lei/1euro stabilit de BNR pentru data de 26.07.2011. n oferta financiar va fi prezentat preul unitar (fr TVA) pentru fiecare categorie de servicii precum i separat TVA-ul, n conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini. Propunerea financiar va fi semnat de persoanele mputernicite ale operatorului economic i va avea un caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate a ofertei. Plata se va face n lei, n perioada cuprins ntre 24-31 ale lunii n curs pentru serviciile prestate n luna anterioar. VI.6. Modul de prezentare a ofertei a. Condiii generale - Oferta i documentele de calificare se transmit la Autoritate Nationala pentru Sport si Tineret, str. Vasile Conta, nr.16, sect.2, Bucuresti, prin pot sau prin depunere la Registratur, n plic sigilat si stampilat, original si copie, cu meniunea A nu se deschide pn la data de 05.08.2011, ora 10:00 Oferta va fi nsoit de urmtoarele documente: 1) Scrisoarea de naintare (Formularul 1); 2) Scrisoare de garanie financiar de participare (Formularului 8), n original. VI.7. Data limit de depunere a 05.08.2011, ora 09.00 ofertei VI.8. Posibilitatea retragerii sau - Ofertele sunt declarate ntrziate dac sunt modificrii ofertei transmise dup data/ora limit nscris la pct. VI.7) - Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare adresat autoritii contractante, pn la data i ora limit depunerii ofertelor la registratura unitatii, respectiv, Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret Bucuresti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, - Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta, autoritii contractante, o cerere de retragere a ofertei n vederea modificrii. Autoritatea contractant nu este rspunztoare 14

n legtur cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofert, modificat, pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de atribuire.

VI.9) Deschiderea ofertelor

- DATA DESCHIDERII OFERTELOR 05.08.2011, ORA 10:00 la sediul autoritii contractante, - Autoritatea contractant, potrivit prevederilor legale, va transmite rezultatul procedurii de atribuire n termen de cel mult 3 de zile de la data cand s-a intocmit Raportul de atribuire al procedurii.l Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfura n conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1. Preul cel mai sczut DA NU

VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic DA NU VII.3. Orice ofertant are dreptul s fie prezent la deschiderea ofertelor. Comisia de evaluare i persoanele mputernicite pot s asiste la desfacerea ofertelor Evaluarea ofertelor Evaluarea ofertei tehnice Oferta tehnic va fi evaluat n conformitate cu cerinele caietului de sarcini. Criteriu: Valoarea propunerii financiare n lei fr TVA Ofertele care depesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaiei n vigoare. Oferta ctigtoare stabilit de ctre comisia de evaluare va fi oferta admisibil din punct de vedere tehnic, cu Preul cel mai sczut. Stabilirea ofertelor ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor n cadrul ofertelor admisibile. Oferta care este declarat ctigtoare n acest caz trebuie s ndeplineasc specificaiile tehnice, astfel

Evaluarea ofertei financiare

Desemnarea ofertei ctigtoare/Algoritm de calcul scor final

15

Informare ofertani

cum au fost stabilite n caietul de sarcini. Autoritatea contractant va informa ofertanii cu privire la rezultatul aplicrii procedurii de atribuire n conformitate cu legislaia n vigoare. Ofertanii a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare vor fi informai n conformitate cu legislaia n vigoare. La ncheierea contractului, ofertantului ctigtor i se va solicita s prezinte contractele ncheiate cu subcontractanii, n cazul n care pri din contractul de achiziie public urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1 Ajustarea preului contractului Nu se accept actualizarea preului contractului. Preul este ferm n lei. DA NU VIII.2. Garania de bun execuie a Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului contractului de servicii este de 10 % din valoarea contractului, fr TVA;in cazul IMMrilor, valoare garantiei de buna executie se DA NU reduce la 5%, in baza declaratiei pe propria raspundere. Modul de constituire a garaniei de bun execuie a contractului de prestare: - printr-un instrument de garantare emis n condiiile legi de o societate bancar sau o societate de asigurri, care devine anexa la contract original. IX. ALTE INFORMAII: Instituia competent de la care operatorii economici pot obine informaii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de servicii, este Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale. Operatorii economici sunt obligai s indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii Formular nr. 10. Operatorul economic declarat ctigtor este obligat s dein/s-i deschid cont la Trezorerie (ATCPMB Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti), n vederea efecturii plilor aferente serviciilor prestate n cadrul contractului.

16

Autoritatea contractant va comunica tuturor ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii n cel mai scurt timp de la data la care comisia de evaluare a stabilit ofertele ctigtoare. Autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru ncheierea contractului de servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant, numai dac ia aceasta decizie nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform art. 209 din OUG 34/2006 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare. Decizia de anulare nu creeaz vreo obligaie a autoritii contractante fa de ofertani. n cazul n care anuleaz aplicarea procedurii pentru ncheierea contractului de servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant, autoritatea contractanta va comunica n scris tuturor ofertanilor att ncetarea obligaiilor pe care acetia i leau creat prin depunerea de oferte, ct i motivul anulrii. SECIUNEA II

CAIET DE SARCINI
1. INTRODUCERE Caietul de sarcini conine indicaii privind regulile de baz care trebuie respectate astfel nct potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic corespunztor cu necesitile autoritii contractante. Cerinele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. 2. SCURT DESCRIERE n vederea desfurrii n bune condiii a activitilor de: Servicii de cazare la hotel, servicii de restaurant i de servire a mesei si servicii inchiriere spatii n cadrul actiunilor Scoala de Vara 2011 si Universitatea de Vara 2011 Cod CPV :55110000 - 4 servicii de cazare la hotel COD CPV 55300000 3 - servicii de restaurant si de servire a mancarii COD CPV: 70310000 7 - servicii de inchiriere spatii 3. OBIECTUL CONTRACTULUI Servicii de cazare la hotel, servicii de restaurant i de servire a mesei si servicii inchiriere spatii n cadrul actiunilor Scoala de Vara 2011 si Universitatea de Vara 2011

17

18

SPECIFICAII TEHNICE
pentru achiziia de cazare, mas i nchiriere sal Aciunea coala de Var 2011 se va desfura pe, 3 module conform tabelului Lotul I . Aciunea Universitatea de Var 2011 se va desfura pe 3 module conform tabelului Lotul II.

Lotul I coala de Var 2011 Litoral (Judetul Constanta)


Locul n care se preconizeaz a se desfura aciunea Litoralul Romnesc Perioada de desfur are a aciunii Modulul 1: 17. 08 24.08.201 1 Modulul 2: 24. 08 31.08.201 1 Modulul 3: 31.08 07.09.201 1 Numr de locuri -cazare i mas50 pers./modul/ x 3 module Total = 150 persoane Condiii servicii mas Modalitatea de servire a mesei Condiii servicii cazare Grad de confort Condiii Inchiriere spatii

Prestri servicii mas: 50 pers x 7 zile x 3 module

Prestri servicii cazare: 50 pers x 7 zile x 3 module

nchiriere spaii: 6 zile x 3 module Hotelul s aib 1 sal de conferin cu capacitatea minim de 50 locuri, cu posibilitatea de a se compartimenta in 2 spaii (fiecare spaiu avnd capacitatea de min 25 locuri) . n cazul n care sala de conferin de min 50 locuri nu are posibilitatea de a se compartimenta, ofertantul trebuie s pun la dispoziie nc o sal de conferin de min 25 locuri.

Masa se va servi pe baz de Cele 50 locuri/modul vor fi n Bonuri valorice sau carduri acelasi hotel. valorice, n regim a la carte, n valoare de 40 lei/zi/pers (valoare Hotel de minim 2 stele: cu TVA inclus), pentru 50 - 44 de locuri n camere pers./modul duble; - se va prezenta ofert de meniu - 6 locuri n camere single; care va conine obligatoriu Nu se admite cazarea ntrurmtoarele feluri de mncare, mai o camer a unui numr mai multe variante: gustri reci, gustri mare dect numrul de locuri calde, supe, ciorbe, mncare pentru care aceasta a fost gtit, preparate din carne, clasificat. garnituri, salate, desert, rcoritoare, ap mineral i plat. Dotare standard pentru - se vor depune minim 4 (patru) camere duble:

variante de meniu - asigurarea la fiecare mas (mic dejun, dejun, cin) a minim 50% din sortimentele fiecrui fel de mncare (conform ofertei de meniu), specific mesei respective (dar nu mai puin de 3 (trei) variante de meniu complet). - capacitatea restaurantului min. 50 locuri, -asigurare meniu vegetarian la cerere; - timpul maxim de ateptare, de la ocuparea locului la mas pn la preluarea comenzii este de 10 min; - timpul maxim de ateptare, de la preluarea comenzii pn la servire este de 15 min; - asigurarea locurilor in sala de mese astfel incat s nu existe timp de ateptare pentru ocuparea unui loc la mas; - capacitatea restaurantului trebuie s poat permite servirea mesei pentru toi participanii intr-o singur serie -ofertantul va asigura la sfaritul fiecrui modul o cin festiv in limita beremului de mas.

- camere cu 2 paturi ( nu se accept pat matrimonial), - grup sanitar propriu, - televizor; - s aib aer condiionat Dotare standard pentru camere single: - grup sanitar propriu - televizor; - s aib frigider - s aib aer condiionat - Dotri minime a camerei: paturi, dulap, mas, scaune, cuier etc. (n formularul de ofert se vor prezenta diagramele de cazare cu camerele i numrul locurilor din camere, inclusiv numrul fiecrei camere) - Asigurarea n camere a cureniei i a dezinfectrii grupurilor sanitare zilnic. - Schimbarea lenjeriei i a prosoapelor la nceputul fiecrei serii. - Program de apa cald, rece nonstop

- Slile de conferin trebuie sa fie dotate cu aer condiionat. - Slile de conferin trebuie s fie dotate cu sistem de sonorizare i video proiector. - Slile de conferin vor fi puse la dispoziie pe toat durata celor 3 module. - Hotelul trebuie s aib spaiu necesar pentru pauza de cafea. - La slile de conferin se va asigura n regim de permanen, ap plat si cafea, luand in considerare ca salile de conferinta vor fi inchiriate.

20

Lotul II Universitatea de Var 2011 Litoral (Judetul Constanta) Locul Perioada Numr de Condiii servicii mas Condiii servicii cazare n care se de locuri Modalitatea de servire a mesei Grad de confort preconizeaz desfura -cazare i a se re a masdesfura aciunii aciunea Litoralul Modulul 1: 50 Prestri servicii mas: Prestri servicii cazare: Romnesc 17. 08 pers./modul/ 50 pers x 7 zile x 3 module 50 pers x 7 zile x 3 module 24.08.2011 x 3 module Masa se va servi pe baz de Cele 50 locuri/modul vor fi n Modulul 2: Total = Bonuri valorice valorice sau acelasi hotel. 24. 08 150 persoane carduri valorice, n regim a la 31.08.2011 carte, n valoare de 40 lei/zi/pers Hotel de minim 2 stele: (valoare cu TVA inclus), pentru - 44 de locuri n camere Modulul 3: 50 pers./modul duble; 31.08 - se va prezenta ofert de meniu - 6 locuri n camere single; 07.09.2011 care va conine obligatoriu Nu se admite cazarea ntrurmtoarele feluri de mncare, mai o camer a unui numr mai multe variante: gustri reci, gustri mare dect numrul de locuri calde, supe, ciorbe, mncare pentru care aceasta a fost gtit, preparate din carne, clasificat. garnituri, salate, desert, rcoritoare, ap mineral i plat. Dotare standard pentru - se vor depune minim 4 (patru) camere duble: variante de meniu - camere cu 2 paturi ( nu se - asigurarea la fiecare mas (mic accept pat matrimonial), dejun, dejun, cin) a minim 50% - grup sanitar propriu, din sortimentele fiecrui fel de - televizor; mncare (conform ofertei de - s aib aer condiionat meniu), specific mesei respective

Condiii Faciliti

nchiriere spaii: 6 zile x 3 module Hotelul s aib 1 sl de conferin cu capacitatea minim de 50 locuri, cu posibilitatea de a se compartimenta in 2 spaii (fiecare spaiu avnd capacitatea de min 25 locuri) . n cazul n care sala de conferin de min 50 locuri nu are posibilitatea de a se compartimenta, ofertantul trebuie s pun la dispoziie nc o sal de conferin de min 25 locuri. - Slile de conferin trebuie sa fie dotate cu aer condiionat. - Slile de conferin trebuie s fie dotate cu 21

(dar nu mai puin de 3 (trei) variante de meniu complet). - capacitatea restaurantului min. 50 locuri, -asigurare meniu vegetarian la cerere; - timpul maxim de ateptare, de la ocuparea locului la mas pn la preluarea comenzii este de 10 min; - timpul maxim de ateptare, de la preluarea comenzii pn la servire este de 15 min; - asigurarea locurilor in sala de mese astfel incat s nu existe timp de ateptare pentru ocuparea unui loc la mas; - capacitatea restaurantului trebuie s poat permite servirea mesei pentru toi participanii intr-o singur serie -ofertantul va asigura la sfaritul fiecrui modul o cin festiv in limita beremului de mas.

Dotare standard pentru camere single: - grup sanitar propriu - televizor; - s aib frigider - s aib aer condiionat - Dotri minime a camerei: paturi, dulap, mas, scaune, cuier etc. (n formularul de ofert se vor prezenta diagramele de cazare cu camerele i numrul locurilor din camere, inclusiv numrul fiecrei camere) - Asigurarea n camere a cureniei i a dezinfectrii grupurilor sanitare zilnic. - Schimbarea lenjeriei i a prosoapelor la nceputul fiecrei serii. - Program de apa cald, rece nonstop

sistem de sonorizare i video proiector. - Slile de conferin vor fi puse la dispoziie pe toat durata celor 3 module. - Hotelul trebuie s aib spaiu necesar pentru pauza de cafea. - La slile de conferin se va asigura n regim de permanen, ap plat si cafea, luand in considerare ca salile de conferinta vor fi inchiriate.

Note: *Pentru cazare se cer a fi respectate condiiile minimale prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidena i protecia turitilor n structuri de primire turistice, cu modificrile i completrile ulterioare, H.G.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice i Ordinul 1296/2010 al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice *Plata se va face conform documentelor justificative anexate la decontul actiunii, respectiv: Lista de participanti Diagrama de cazare Pontajul de masa *Se vor asigura spaiile de cazare mpotriva furturilor 22

*Hotelul trebuie s aib instalaiile sanitare i electrice n stare bun de funcionare *Hotelul trebuie s asigure min. 10 locuri de parcare. *Hotelul trebuie s aib spaii proprii, pentru desfurarea de activiti cultural- artistice i sportive (de exemplu: teren sport, mese biliard, piscin, etc.), n mod gratuit. *Ofertantul trebuie s faciliteze organizarea programelor de timp liber (discotec, club) *Hotelul trebuie s fie amplasat la maxim 1000 m de plaj. *Hotelul s asigure acces gratuit la internet *Ofertantul are dreptul de a prezenta i oferte ale cror condiii s fie superioare celor impuse n caietul de sarcini

23

4. Indicatori si rezultate Ofertantul trebuie s demonstreze c poate s asigure, cu operativitate, servicii permanente i de bun calitate, preciznd urmtoarele: a) Posibilitatea soluionrii tuturor solicitrilor de cazare conform celor de mai sus; b) Ofertantul va emite facturi pe fiecare lot si fiecare modul dup finalizarea fiecarui modul. c) pentru cazare, factura pe fiecare modul va fi nsoit de diagrama de cazare pe zile semnat i tampilat de ofertant d) pentru mas factura pe fiecare modul va fi nsoit de pontajul de mas, pe zile, semnat i tampilat de ofertant - Asumarea obligaiei de a oferi, n raporturile cu autoritatea contractant, cele mai favorabile condiii de colaborare (comunicare e-mail, telefonie mobil, fax, etc.) e) n cazul n care ofertantul ctigtor nu poate rezolva solicitarea primit cu privire la furnizarea de servicii, autoritatea contractant i rezerv dreptul de a achiziiona aceste servicii de la ali furnizori. n aceast situaie, ofertantul ctigtor va suporta valoarea prejudiciului creat, respectiv diferena dintre valoarea platit altui furnizor i valoarea prevazut n contractul de achiziie public. Furnizorii de servicii pe care autoritatea contractant i va solicita n condiiile precizate anterior vor fi, n urmtoarea ordine: urmtorul ofertant (d.p.d.v. al preului), ali operatori economici furnizori de servicii de cazare. f) Asumarea obligaiei de a ntocmi i de a pstra documentaia privind operaiunile i evidenele primare i financiar-contabile, care se refer la relaia cu autoritatea contractant, separat de cele ale altor contractani; ntreaga documentaie va fi pus la dispoziia achizitorului, la cererea acestuia. g) Modul de lucru 1. Autoritatea contractant va transmite prestatorului o precomand scris pentru cazarea participanilor, cu o perioada de cel putin trei zile inaintea primei zile de cazare. 2. Prestatorul va confirma precomanda n cel mult 24 de ore de la primirea precomenzii. 3. Dup atribuirea contractului, prestatorul are obligaia de a respecta tarifele ofertate. 4. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a rezilia unilateral contractul. Pe durata perioadei de evaluare a ofertelor, reprezentanii autoritii contractante vor avea acces n unitile de cazare pentru verificarea respectrii condiiilor igienico-sanitare i a facilitilor oferite de unitatea hotelier n concordan cu criteriile acordrii categoriei solicitate. Coordonator Compartiment Achizitii Publice, GURZU IULIAN Redactat,

Amelia Socoleanu

24

SECIUNEA a III a FORMULARE

1. Formular nr. 1 - Scrisoare de naintare 2. Formular nr. 2 mputernicire 3. Formular nr. 3 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 i 180 din Ordonana de urgen a guvernului nr. 34/2006 4. Formular nr. 4 - Informaii generale 5. Formular nr. 5 - Declaraie privind calitatea de participant la procedur 6. Formular nr. 6 - Declaraie privind lista principalelor prestari de servicii n ultimii 3 ani 7. Formular nr. 7 - Declaraie privind lista asociailor i a subcontractorilor i partea/ prile din contract care sunt ndeplinite de acetia 8. Formular nr. 8 - Scrisoare de garanie financiar pentru participare pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public 9. Formular nr. 9 Formular de ofert 10. Formular nr. 10 - Declaraie privind sntatea i protecia muncii 11. Formular nr. 11 - Declaraie privind ndeplinirea cerinelor de calificare solicitate n documentaia de atribuire 12. Formular nr. 12 - Formular de solicitare clarificri 13. Formular nr. 13 Model contestaie

25

Formular nr. 1 Inregistrat la sediul autoritii contractante (..................., Romnia) Nr. .......... / . OFERTANTUL .......................... (denumirea/numele) Adresa: Telefon : Fax: ... E-mail: FORMULARUL 1: SCRISOARE DE NAINTARE Ctre: Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954 Telefon: 021/318.90.33-41 Ca urmare a invitaiei de participare nr. publicata ape saitul ................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public Achiziia de servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant i de servire a mesei Subsemnatul, reprezentatnt mputernicit al : - operator economic - asocierii formate din urmtorii operatori economici . - avnd ca subcontractant pe .. transmitem alturat urmtoarele documente care nsoesc oferta: 1. Documentul ................................................ privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia de atribuire; 2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un exemplar original i 3 copii n limba romn, coninnd: 1. documente de calificare i selecie; 2. propunerea tehnic; 3. propunerea financiar. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele dumneavoastr. Data completrii :[ZZ.LL.AAAA] Cu stim, [Nume ofertant], ........................... (numele, semntura autorizat i tampil)

26

Formular nr. 2 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE [Oferta trebuie s fie nsoit de o mputernicire scris, prin care persoana care a semnat oferta este autorizat s angajeze operatorul economic n procedura de atribuire a contractului de achiziie public. mputernicirea trebuie s fie ntr-un format juridic, n conformitate cu formatul rii n care ofertantul este nregistrat i trebuie s poarte att semntura celui care mputernicete ct i semntura celui mputernicit. O traducere autorizat n limba romn va nsoi orice mputernicire ntr-o alta limb. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizat s angajeze operatorul economic, trebuie confirmat prin naintarea mputernicirilor semnate de toi reprezentanii cu drept de semntur ai partenerilor.

mputernicirea (mputernicirile) se ataeaz acestui formular.]

Numele n clar: Semntura:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

n calitate de: _____________________________________________________ Legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data: [ZZ.LL.AAAA]

27

Formular nr. 3 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 si 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 1. Subsemnatul .. (nume i prenume n clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al ..............................................................., declar pe propria rspundere, n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public Achiziia de servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant i de servire a mesei, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n nici una dintre situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii aprobat cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv c: a) nu suntem n stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile noaste comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastr n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) ne-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n .(se va specifica Romnia sau ara n care sunt stabilii) pn la termenul limit de depunere al ofertei; c^1) n ultimii 2 ani nu ne-am ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) nu am fost condamnai, in ultimii trei ani, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli in materie profesionala; e) nu prezentm informaii false sau prezentm informaiile solicitate de ctre autoritatea contractanta, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) -d). 2. Subsemnatul declar pe proprie rspundere c n ultimii 5 ani, nu am fost condamnai prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

28

3. De asemenea, certific faptul c nici unul dintre subcontractorii nominalizai n cadrul ofertei nu se regsete n nici una dintre situaiile menionate n cadrul articolelor 180 si 181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. 4. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 6. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semntura i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

29

Formular nr. 4

INFORMAII GENERALE Subsemnatul .. (nume i prenume), reprezentant mputernicit al ................................... <denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate mai jos sunt reale. TIPUL COMPANIEI: ONG

DA

NU

1. Denumirea / numele 2. Abreviere 3. Adresa : 4. Cod Potal: 5. ara; 6. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 7. Codul unic TVA*: 8. Locul nregistrrii: 9. Data nregistrrii: 10. Numrul de nregistrare: 11. Obiectul de activitate, pe domenii: 12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani **: Anul Cifra de afaceri anual la 31 decembrie (moneda naional a ofertantului) Rezultatul net al exerciiului financiar la 31 decembrie (moneda naional a Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie Rezultatul net al exerciiului financiar la 31 decembrie (echivalent euro)

30

ofertantului)

(echivalent euro)

1. 2008 2. 2009 3. 2010 Media anual: Data completrii :[ZZ.LL.AAAA] Operator economic,...... (numele, semntura autorizat i tampil) * - putei verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE. ** - v rugm s ataai copii ale bilanului nregistrat la administraia financiar / raport de audit / raportul cenzorilor pe anii de mai sus

31

Formular nr. 5 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 1. Subsemnatul .. (nume i prenume n clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public Achiziia de servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant i de servire a mesei, avnd ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .............. (zi/lun/an), organizat de Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret, particip i depun ofert: n nume propriu; ca asociat n cadrul asocierii condus de: numele liderului / noi nine; ca subcontractor; (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 2. Confirmm faptul c nu licitm pentru acelai contract n nici o alt form. 3. (Aplicabil doar pentru membrii n asociere) Confirmm, ca membru n consoriu/asociere c toi membrii rspund solidar pentru execuia contractului, ca membrul conductor este autorizat s oblige i s primeasc instruciuni n numele i pe seama fiecrui membru, este rspunztor n nume propriu i n numele Asocierii pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile i c toi membrii asocierii se oblig s rmn n asociere pe ntreaga durat a execuiei contractului. 4. Suntem de acord s ne supunem prevederilor Seciunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, modificat i completat, i adugm, n mod special, c nu avem nici un potenial conflict de interese sau alte relaii asemntoare cu ceilali candidai sau alte pri implicate n procedura de atribuire n timpul depunerii ofertei. 5. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 6. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 7. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

32 8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret, adresa str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semntura i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

33

Formular nr. 6 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI (minim 3 contracte - maxim 5 contracte) Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................... <denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Autoritati Naionale pentru Sport i Tineret, str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954 (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, ...................... (nume i semntur autorizat)

Nr. crt.

Denumirea si obiectul contractului

Descrierea serviciilor prestate / cantitatea

Cod CPV

0 1 2 3 4 5 ...6

Preul total al contractului in euro ***) (la cursul mediu anual comunicat de BNR curs 4

Procent ndeplinit de prestator (%)

Calitatea prestatorului*

Denumirea/numele beneficiarului / clientului Adresa

Perioada de derulare a contractului**

8 34

Data completrii :[ZZ.LL.AAAA] Operator economic, ...................... (nume i semntur autorizat) _____ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se vor preciza data de ncepere i data de finalizare a contractului. ***) la cursul mediu moneda naional - euro anual comunicat de BNR

35

Formular nr. 7 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR I A SUBCONTRACTORILOR I PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ACETIA Subsemnatul .. (nume i prenume n clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al ................................... <denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Autoritatii Naionale pentru Sport i Tineret, str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Nume entitate legal (asociat sau subcontractor) Liderul asociaiei Asociat 1

Activiti din contract

Valoarea aproximativ

% din valoarea contract ului

Adresa

Acord asociat/subcontractor cu specimen semntur

Asociat 2

Subcontractor 1 36

Se va include n acest tabel o list a activitilor i valoarea lor corespunztoare pentru fiecare asociat i pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propui. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semntura i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele _______ (denumire/nume operator economic

37

Formular nr. 8
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURRI .............................. (denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE FINANCIAR pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Ctre (denumirea autoritii

....................................................... contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ................................... (denumirea bncii/societii de asigurri), avnd sediul nregistrat la .................................................. (adresa bncii/societii de asigurri), ne obligm fa de ....................................... (denumirea autoritii contractante) s pltim suma de ....................... (n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa, autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanie este valabil pn la data de .......................................... .

Parafat de Banca/Societatea de asigurri ................ (semntur autorizat) n ziua .... luna .... anul.

38

Formular nr. 9 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERT Ctre: Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret Adresa: str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, Romnia, CP 020954 Telefon: 021/318.90.33-41/021/318.90.00 Doamnelor/Domnilor, 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului __________________________________________, ne oferim ca, n conformitate cu (denumirea/numele ofertantului) prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s prestam ___________________________________________________________________________ (denumirea serviciilor prestate) pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestam serviciile n graficul de timp anexat. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de______________________zile, respectiv pn la data de _______________________, i (ziua/luna/anul) (durata in litere si cifre) ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 6. Alturi de oferta de baz: _ |_| depunem oferta alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar "alternativ"; 39

_ |_| nu depunem ofert alternativ. (se bifeaz opiunea corespunztoare) 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi. Data _____/_____/_____ _____________, n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez (nume i semntur) oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

40

Formular nr. 10 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND SNTATEA I PROTECIA MUNCII

Subsemnatul .. (nume i prenume), reprezentant al .. (denumirea ofertantului) declar pe propria rspundere c m angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romnia. De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul pentru ndeplinirea acestor obligaii.

Data completrii :[ZZ.LL.AAAA] Operator economic,...... (nume, semntura autorizat i tampila)

41

Formular nr. 11 DECLARATIE privind ndeplinirea cerinelor de calificare solicitate n documentaia de atribuire Subsemnatul(a)......................................(numele si prenumele n

clar)................................................................., reprezentant mputernicit al (denumirea, numele operatorului economic)......................., n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), organizat de Autoritatea Naional pentru Sport i
Tineret la data de ............................... (zi/lun/an), declar pe propria rspundere, sub

sanciunile

aplicate

faptei de fals n declaraii prevzut de art.292 Cod Penal, c ndeplinesc toate cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire i menionate n anexa la prezenta. Subsemnatul neleg c am obligaia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cnd primesc din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut n respectiva solicitare i declar c informaiile ce vor fi furnizate, privind modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine vor fi reale, complete i corecte n fiecare detaliu. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea, sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Reprezentantul mputernicit al operatorului economic, ......................................... (semntur autorizat) 42

Formular nr. 12 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

SOLICITARI DE CLARIFICARI Ctre, Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) achizitie publica ______________________________________________________ ___________________________________ COD CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. Cu consideratie, S.C.____________________ (adresa) (semnatura autorizata)

43

Formular nr. 13 Model contestaie Antet/contestator . CONTESTAIE Subscrisa .cu sediul ncod unic de nregistrarereprezentat legal prinn calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .organizat de autoritatea contractant ..avnd sediul n.. Contest decizia autoritii contractantepe care o consider nelegal. Motivele care stau la baza contestaiei sunt : - n fapt.. - n drept :. n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob ; .. .. Semntura/tampila reprezentat legal (nume/prenume n clar) (formular pentru persoane juridice) CONTESTAIE Subsemnatul ..cu domiciliul n. n calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .organizat de autoritatea contractant ..avand sediul n.. Contest decizia autoritii contractantepe care o consider nelegal. Motivele care stau la baza contestaiei sunt : - n fapt.. - n drept :. n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob; .. .. Semntura

46

(nume/prenume in clar)

SECIUNEA IV MODEL CONTRACT DE SERVICII


CONTRACT DE SERVICII nr. ........ data .............. 1. n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse, ntre Autoritatea Naional pentru Sport i Tineret cu sediul n Bucureti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, telefon: 021-318.90.00, fax 021-318.90.01, codul de inregistrare 25040027, avnd contul IBAN RO94TREZ70023670120XXXXX deschis la ATCPMB, reprezentat legal prin d-nul Lorincz SZELL - Vicepreedinte, n calitate de Achizitor, pe de o parte i ... ................ ........................... . denumire operatorul economic ............................................... adres sediu ........................................................................ telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conductorului) funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale. b. beneficiar i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului; e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

47

f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific in mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1 (1) Prestatorul se oblig s presteze servicii de cazare la hotel i servicii de restaurant i de servire a mesei si servicii de inchiriere spatii n vederea desfurrii activitilor n cadrul actiunilor Scoala de Vara 2011 si Universitatea de Vara 2011. (2) Serviciile menionate la alin. (1) vor fi prestate la locaia_____________. 4.2 Beneficiarul se oblig s plateasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 5. Preul contractului 5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre beneficiar, este de ...................... lei, la care se adaug TVA. 5.2 Beneficiarul va putea solicita n scris Prestatorului, cu cel puin 2 (doua) zile nainte de data nceperii evenimentului diminuarea numrului de camere care urmeaz a fi utilizate. 5.3 Valoarea detaliat pe categorii de servicii este prezentat n anexa 1 la prezentul Contract. 5.4 Preurile unitare menionate n anexa 1 sunt ferme pe toat durata Contractului i nu vor putea fi modificate. 6. Durata contractului 6.1 Prezentul Contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre pri i este valabil pn la data de ......................... 6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizat de ctre pri prin ncheierea unui Act adiional n acest sens. 7. Executarea contractului 7.1 Executarea contractului ncepe la data de ........................... (se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)

48

8. Documentele contractului 8.1 Documentele contractului sunt: - oferta tehnic - oferta financiar - Procesul verbal de recepie a serviciilor - acte adiionale, dac e cazul. 9. Obligaiile principale ale prestatorului 9.1 Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract . 9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n propunerea tehnic. 9.3 Prestatorul se oblig s despgubeasc beneficiarul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Obligaiile principale ale beneficiarului 10.1 Beneficiarul se oblig s recepioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate n termenul convenit. 10.2 Beneficiarul se oblig s plateasc preul ctre prestator n perioada 24-31 a lunii urmtoare. Prestatorul va emite factura dup executarea corespunztoare a serviciilor i semnarea de ctre pri a procesului-verbal de recepie a serviciilor 11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum echivalent n cuantum de 0,04% pe zi de ntrziere din valoarea facturii scadente i neachitate. 11.2 n cazul n care beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent n cuantum de 0,04% pe zi de ntrziere din valoarea facturii scadente i neachitate. 11.3 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 Beneficiarul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

49

12. Garantia de buna executie a contractului 12.1 - (1) Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului prin scrisoare de garanie bancar de bun execuie, reprezentnd 10% din valoarea contractului fr TVA, pn la intrarea n efectivitate a contractului. 12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 12.4 Achizitorul se oblig s elibereze furnizorului scrisoarea de garanie bancar de bun execuie n termen de cel mult 14 zile de la ndeplinirea obligaiilor asumate 12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului 13. Alte resposabiliti ale prestatorului 13.1 S realizeze, la un nalt standard de calitate, obiectivele prezentului Contract la termenele i n condiiile stabilite prin Contract i anexele sale. 13.2 S nu foloseasc i s nu permit nici altor persoane s foloseasc, n orice mod, informaiile furnizate n temeiul prezentului Contract. 13.3 S acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul fiecrei activiti. 13.4 S respecte normele de siguran alimentar a produselor ce vor fi servite la restaurantul hotelului. 13.5 S asigure n mod corespunztor toate serviciile menionate n ofert i de dispoziiile legale n vigoare corespunztoare categoriei n care este ncadrat hotelul, respectiv _____stele. 13.6 S remedieze, n maximum 60 (aizeci) de minute, orice defecte sau neconformiti constatate de Beneficiar sau de persoanele cazate n locaia Prestatorului n spaiile rezervate de Beneficiar. 13.7 S anune n scris Beneficiarul, n termen de maximum 24 (douzeciipatru) de ore, cu privire la apariia oricrui eveniment care ar putea afecta prestarea corespunztoare a serviciilor de ctre Prestator. 13.8 S ndeplineasc orice alte obligaii care i revin n conformitate cu dispoziiile legale care reglementeaz activitile ce urmeaz a fi realizate de Prestator n temeiul prezentului Contract. 13.9 S nu angajeze, n numele Beneficiarului i fr avizul acestuia, alte cheltuieli dect cele cuprinse n prezentul Contract. 13.10 S emit factur conform serviciilor i tarifelor stabilite n Contract. 14. Alte responsabiliti ale beneficiarului 14.1 S analizeze, mpreun cu Prestatorul, n timpul derulrii Contractului, modul de executare a serviciilor. 14.2 S achite contravaloarea prestaiilor Prestatorului efectuate n baza prezentului Contract aa cum se prevede n cadrul acestuia, respectiv n cadrul comenzilor emise,

50

14.3 S acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul fiecrei activiti. 15. Recepie i verificri 15.1 Dup executarea serviciilor se va ntocmi un Proces-verbal de recepie a serviciilor. n baza acestui proces-verbal se va constata sau nu corespondena dintre comenziile Beneficiarului i rezultatul serviciilor efectuate de Prestator. 16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 16.1 (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului. (2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate beneficiarului, prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului. 16.2 (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 16.3 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin act adiional. 16.4 n afara cazului n care beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 17. Ajustarea preului contractului 17.1 Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 18. Amendamente 18.1 Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 19. Cesiunea 19.1 Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.

51

19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 20. Fora major 20.1 Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1 Beneficiarul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 21.2 Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judecatoreti din Romnia. 22. Limba care guverneaz contractul 22.1 Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri 23.1 (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 23.2 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau email cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .............. exemplare, cte unul pentru fiecare parte. Beneficiar ............................. .............................. (semntura autorizat) LS prezentul contract n dou

Prestator (semntura autorizat) LS

52

53