You are on page 1of 112

5

LEHEN HEZKUNTZA

EBALUAZIORAKO BALIABIDEAK

Matematika

Aurkezpena.......................................................... 3 Hasierako ebaluaziorako baliabideak.................. 5 Aldizkako ebaluazioetarako baliabideak.............. 29 Unitate bakoitzeko ebaluaziorako baliabideak. 30 Hiruhilekoko ebaluaziorako baliabideak........... 90 Amaierako ebaluaziorako baliabideak................. 102

Matematika 5 Ebaluaziorako baliabideak Zubia Editoriala, S. L.ren eta Santillana Educacin, S. L.ren Lehen Hezkuntzako Sailean Joseba Santxo Uriarteren eta Jos Toms Henaoren zuzendaritzapean sortu, taxutu eta gauzaturiko talde-lana da. Irudiak: Carlos Aguilera eta Jos M. Valera Hizkuntza-egokitzapena: Josu Garate Edizioa: Ainhoa Basterretxea eta Mar Garca Gonzlez

2009 by Zubia Editoriala, S. L / Santillana Educacin, S. L. Legizamon Poligonoa Gipuzkoa kalea, 31 48450 Etxebarri (Bizkaia) PRINTED IN SPAIN Inprimatzailea:

EK: 132977 Lege-gordailua

Lan honen edozelako bikoiztea, banatzea edo jendaurreko jakinaraztea zein eraldatzea soilik egin ahal izango da jabeen baimena edukita, legeak xedaturiko salbuespenak salbu. Lan honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu behar baduzu, jo ezazu CEDROra (Centro Espaol de Derechos Reprogrficos, www.cedro.org).

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Aurkezpena
Irakasleei beren lanean laguntzeko, baliabide hauek eskaintzen ditugu liburuki honetan: 1. Hasierako ebaluaziorako baliabideak. Atal honetan, hainbat baliabide ematen ditugu, ikasturteko lehenengo asteetan irakasleek jakin dezaten zer egoeratan abiatzen diren ikasleak. Atal honen barruan sartuta daude: Ebaluazio-irizpideak. Lehen Hezkuntzako bosgarren mailan hastean ikasleak eduki behar duen mailaren adierazleak dira. Ebaluazio osoa egiteko, irizpideak bost ataletan sailkatuta daude: Zenbakiak, Eragiketak, Problemak, Geometria eta Neurriak. Ariketetarako iradokizunak. Behaketa zuzenaren bidez, ikasleen abiapuntua balioesten laguntzen diete proposamen hauek ikasleei. Ariketa horiek banaka egin daitezke, taldeka edo denen artean. Ebaluazioirizpideekin lotuta aurkeztu ditugu. Proba idatziak. Banakako ebaluaziorako fotokopiatzeko fitxak. Aurretik aipatutako ebaluazio-irizpideetan ikasleak zer egoeratan dauden jakiteko aukera ematen dute. Bi orrialdeko proba bana dago bost ataletarako, eduki guztiak sartzeko eta hasierako ebaluazioa prozesu gisa egiteko eta ez une jakin batean bakarrik egiteko. Erregistro pertsonaleko formularioa. Fotokopiatzeko orri hau erabil daiteke ikasle bakoitzaren ebaluazioaren emaitza idatziz jasotzeko. Erantzunak. Proba idatzien erantzunak.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

2.

Unitateen ebaluaziorako baliabideak. Atal honetan ageri diren baliabideei esker, ikasleen jarraipena egin daiteke ikasturte osoan zehar. Unitate bakoitzean, elementu hauek daude: Kontrola. Bi orrialdeko fitxa da, eta zenbait motatako hamar ariketa ditu, unitatea berrikusteko. Testa. Orrialde bateko eta hamar galderako fitxa da; galdera bakoitzak zenbait aukera ditu. Hala, ebaluazio azkarra egin ahal izango da. Halako probek nolakoak izan behar duten kontuan izanik, kontzeptuzko edukirik garrantzitsuenei buruzkoak dira galderak. Gainera, ezagutzak balioesteko beste mota batzuetako probak egiten ohitu nahi ditugu ikasleak. Ebaluazio-irizpideak. Aurreko probetako ebaluazio-irizpideak, banan-banan aipatuta. ariketekin zerikusia duten

Erantzunak. Kontrol-fitxaren eta testaren erantzunak. 3. Hiruhileko bakoitzeko ebaluazioa. Atal honetan, hainbat proba ageri dira, hiruhileko bakoitzaren amaieran ikasleak ebaluatzeko. Unitateen ebaluazioek bezala, elementu hauek dituzte:

Hiruhileko bakoitzeko ebaluazioa. Zenbait motatako ariketak datoz bi orrialdetan. Hiruhilekoan ikasitako edukirik garrantzitsuenetako batzuk ageri dira. Testa. Aukera bat baino gehiagoko galderak datoz orrialde batean. Erantzunak. Hiruhileko bakoitzerako erantzunak datoz atalaren amaieran. proposatutako proben

4. Amaierako ebaluazioa. Ikasturtearen amaieran proba orokorra egin nahi izanez gero, bi fitxa sartu ditugu: batean, era askotako ariketak daude; eta bestea testa da. Erantzunak ere badatoz.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Hasierako ebaluaziorako baliabideak


Hasierako ebaluaziorako irizpideak eta iradokizunak. Proba idatziak: 1. Zenbakiak. 2. Eragiketak. 3. Problemak. 4. Geometria. 5. Neurriak.

Banakako erregistroa.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Lehen Hezkuntzako 5. mailako Matematika. Hasierako ebaluaziorako irizpideak eta iradokizunak


Proba idatzietako ariketak

Irizpideak

Iradokizunak

Zenbakiak

Sei zifrarainoko zenbakiak


irakurri, idatzi eta adierazten ditu.

Ebaki hamar paper zati berdin eta idatzi 1etik


9rako zifra bat bakoitzean. Esan ikasle bati sei paper zati hartzeko eta idatz ditzala arbelean dagozkion zifrak. Gainerako ikasleek koadernoan idatzi beharko dituzte bost zenbaki desberdin, zifra horiek erabiliz. Ariketa errepika daiteke 5, 4, 3 eta 2 paper zati ateraz. Idatzi arbelean sei zifrarainoko zenbakien segida bat: 568.037; 58.259, 186.053 Ondoren, eskatu ikasleei zenbait baldintza betetzen dituen zenbakia aurkitzeko. Esate baterako: Milakoen zifra 8 eta ehunekoen zifra 4 dituen zenbakia. Hamar milakoen zifra 5 duen eta hamarrekorik ez duen zenbakia. Gainera, ondoren, zenbaki horiek handienetik txikienera edo txikienetik handienera ordenatzeko eskatuko diegu ikasleei.

Sei zifrarainoko zenbakiak


deskonposatzen ditu.

Zifra bakoitzaren posizio-balioa


bereizten du, sei zifrarainoko zenbakietan.

Sei zifrarainoko zenbakiak


alderatu eta ordenatzen ditu, > eta < ikurrak erabiliz.

4, 5

Zenbaki jakin baten aurrekoa


eta ondorengoa idazten ditu.

Zenbaki jakin bat gertuen duen


hamarreko, ehuneko edo milakora hurbiltzen du.

Planteatu zenbait hurbilketa arbelean; batzuk


behar bezala eginak, eta beste batzuk, ez. Ikasleek esan beharko dute zein diren zuzenak, eta okerrak zuzendu egin beharko dituzte. Idatzi arbelean zenbaki batek eta haren hurbilketak osatutako parea. Hurbilketa zer mailatan (hamarrekoak, ehunekoak edo milakoak) egin den adierazi beharko dute ikasleek.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Proba idatzietako ariketak 7

Iradokizunak

Erromatar zenbakiak irakurri


eta idazten ditu.

Osatu hiru ikasleko taldeak eta eskatu zenbait


urte idazteko erromatar zenbakien bidez. Esate baterako, jaiotza-urtea, aurtengo urtea, irazko urtea eta hurrengoa...

Zatikiak bereizi, irakurri eta


idazten ditu.

8, 9, 10

Eskatu ikasleei 2 zenbakitzailea eta


5 izendatzailea dituen zatikia idazteko. Ondoren, eskatu ikasle batzuei gai bakoitzak zer adierazten duen azal diezaietela gainerako ikasleei.

Hamarrenak eta
ehunenak bereizten ditu, zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa.

11

Esan ikasleei hiruko taldeak osatzeko eta eman


27 txartel berdin. Eskatu talde bakoitzari 3 segida hauek idazteko txarteletan: 1 hamarren, 2 hamarren, 3 hamarren 9 hamarren. 1/10, 2/10, 3/10 9/10. 0,1; 0,2; 0,30,9. Ondoren, esan ikasleei beren artean banatzeko lehen segidako 9 txartelak (1 hamarren), eta gainerako 18 txartelak nahasi eta buruz behera jartzeko. Jokalari bakoitzak txartel bat jasoko du, ordenan. Txartelen baten adierazpenarekin bat badator beretzat hartuko du, eta bestela, bere lekuan utziko du berriro ere. Txartelen hiru hirukoteak azkarren osatzen dituenak irabaziko du.

Eragiketak

Sei zifrarainoko zenbakien


arteko batuketak, kenketak eta biderketak egiten ditu.

1, 4, 6

Prestatu zenbait zifra kopurutako zenbakiak


dituzten txartelak, eta + , eta ikurrak dituzten beste txartel batzuk. Ondoren, eskatu ikasle bati zenbakien bi txartel eta eragiketa-ikurren txartel bat atera, eta ikaskideei erakusteko. Esan txartel horiei dagokien eragiketa idazteko eta eragiketaren emaitza kalkulatzeko.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Proba idatzietako ariketak 5

Iradokizunak

Parentesiak dituzten eta


parentesirik gabeko eragiketa konbinatuak ebazten ditu.

Jarri ikasleak binaka edo talde txikitan, eta eskatu


eragiketa konbinatu bana idazteko (parentesiekin edo parentesirik gabe) orri batean. Ondoren, ikasleek orriak trukatuko dituzte elkarren artean eta ikaskidearen eragiketa ebatziko dute. Azkenik, eragiketa bakoitzaren emaitza zuzena den ala ez aztertuko dute bien artean. Eman hiru zifrako bi zenbakiren arteko biderketa bat duen orri bat ikasle bakoitzari. Ikasleek biderketa egin behar dute, eta ondoren, biderketa horren bidez ebatzi beharreko problema bat idatzi, orriaren beste aldean. Gero, ikasle bakoitzak ikaskide bati emango dio orria, problema ebatz dezan, eta amaitzean, orriaren beste aldean begiratuko du behar bezala ebatzi duen aztertzeko.

Batuketaren eta biderketaren


propietateak aplikatzen ditu.

2, 3, 7

Idatzi zenbait adierazpen arbelean eta


eskatu zenbait ikasleri kalkulatzeko. Gainera, zer prozesuri jarraitu dioten azaldu behar diete ikaskideei. Adibidez: 3 (2 + 5); (7 4) 6

Zatiketak egiten ditu, zatitzailea


bi zifrakoa dela eta zatikizunaren lehen bi zifrek zatitzailea baino zenbaki handiagoa edo berdina osatzen dutela.

Eman ikasleei bi zifrako zatitzaileak dituzten


zatiketen orrialde bat; batzuk zuzen ebatzita egongo dira, eta beste batzuk, ez. Eskatu ikasleei zatiketak berrikusteko, zuzen eginda zein dauden asmatzeko eta oker daudenak zuzentzeko. Ondoren, egin bateratze-lana, zuzentzeko.

Zatiketak egiten ditu, zatitzailea


bi zifrakoa dela eta zatikizunaren lehen bi zifrek zatitzailea baino zenbaki txikiagoa osatzen dutela.

Zatiketa bat zuzen eginda


dagoen aztertzen du, zatiketaren probaren bidez.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Proba idatzietako ariketak 8

Iradokizunak

Zatiketa bat zehatza ala osoa


den bereizten du.

Proposatu ikasleei baldintza jakin batzuk


betetzen dituzten bi zatiketa oso eta bi zatiketa zehatz idazteko. Esate baterako: zatidura 24 duten zatiketak; zatitzailea 3 duten zatiketak, etab.

Zenbaki baten zatikia


kalkulatzen du.

Planteatu oso problema errazak ahoz, ikasleek


zenbaki baten zatikia kalkula dezaten, koadernoan elementuen kopuru osoa marraztu eta adierazitako zatikiak margotuz. Esate baterako: Olatzek 9 arrain ditu. Arrainen bi heren gorriak dira. Zenbat arrain gorri ditu Olatzek?.

Problemak

Batuketa- eta kenketaproblemak ebazten ditu.

Esan ikasleei binaka jartzeko, eta eskatu


eragiketa baten bidez ebatz daitekeen problema bat asmatzeko eta bi eragiketaren bidez ebatz daitekeen beste bat. Ondoren, ikasle bakoitzak besteak planteatutako problemak ebatziko ditu. Azkenik, ikasle bakoitzak aztertuko du bestearen ebazpena. Planteatu datuak falta diren edo datuak behar bezain argiak ez diren egoerak, eta eskatu ikasleei arrazoitzeko zer gertatzen den eta datuak proposa ditzatela problema ebazteko.

Biderketa-problemak
ebazten ditu.

2, 3

Zatiketa-problemak
ebazten ditu.

Bi eragiketako problemak
ebazten ditu.

5, 6, 7

Problemak ebazten ditu,


zenbait daturen batez bestekoa kalkulatuz. Geometria

Zuzenak, zuzenerdiak eta


zuzenkiak bereizten ditu.

Marraztu lerrokatuta ez dauden lau puntu


(A, B, C eta D) arbelean, eta eskatu zenbait ikasleri ahalik eta zuzenki gehien marrazteko, muturrak puntu horietako bi direla. Gainera, ariketa errepikatzeko, puntu horiekin bi zuzenerdi, bi zuzen eta abar marrazteko esan diezaiekegu ikasleei.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Proba idatzietako ariketak 2, 4

Iradokizunak

Angelu motak eta angeluen


elementuak identifikatzen ditu.

Eskatu ikasleei ikasgelari erreparatu,


angeluak aurkitu eta seinalatu, eta aldeak eta erpina adierazteko. Esate baterako, ikasgelako bi hormak osatutako angelua.

Angeluak neurtzen ditu,


garraiagailuaren bidez.

Irudi lauak eta gorputz


geometrikoak identifikatu, eta haien oinarrizko elementuak izendatzen eta bereizten ditu (aldeak, erpinak, aurpegiak).

5, 6, 7, 8

Osatu hiruzpalau ikasleko taldeak eta eman


kartoi mehe bat talde bakoitzari. Eskatu talde bakoitzari zenbait irudi (triangeluak, laukiak, pentagonoak...) marrazteko kartoi mehean eta ebakitzeko. Ondoren, jaso poligono guztiak eta jarri denak batera mahairen gainean. Eskatu zenbait ikasleri poligono jakin bat identifikatzeko, haien elementuak adierazteko, 4 aldeko poligonoak elkarrekin jartzeko

Neurriak

Metroa baino neurri-unitate


handiagoak eta txikiagoak bereizten ditu, eta haien arteko loturak adierazteko gai da.

1, 2

Jarri ikasleak hiru taldetan eta eman


talde bakoitzari Luzera-unitateak, Edukiera-unitateak edo Masa-unitateak izenburua duen kartoi mehe bat. Talde bakoitzak egokitu zaion magnitudearen unitate-taula egingo du; magnitudearen izena, laburdura eta unitate bakoitzak metroarekin, litroarekin edo gramoarekin (dagokionarekin) zer lotura duen adieraziko da taulan. Magnitude horiek neurtzeko erabiltzen diren objektuen marrazkiak edo argazkiak erabiltzea iradokiko diegu, horma-irudia osatzeko.

Zentimetrotan eta milimetrotan


neurtzen du, erregela erabiliz.

Edukiera- eta masa-unitateak


bereizten ditu, eta haien arteko loturak adierazteko gai da.

4, 5, 6, 7

Eguerdia baino lehenagoko eta


geroagoko orduak irakurri, idatzi eta adierazten ditu, erloju analogikoetan eta digitaletan.

Marraztu arbelean zenbait dendaren


ordutegiaren berri ematen duten txartel batzuk. Esate baterako: Orbegozo gozotegia Zabalik 10:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 20:45era. Ondoren, esan zenbait ikasleri arbelera atera eta adierazitako orduak marrazteko, erloju analogiko batean eta erloju digital batean.

10

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Proba idatzietako ariketak 9

Iradokizunak

Hil, hiruhileko, seihileko, urte,


hamarkada eta mendearen arteko baliokidetasunak aplikatzen ditu.

Galdetu ikasleei zenbat diren eta zer izen duten


urteko hilek, eta idatzi ordenan arbelean. Kalkulatu zenbat hiruhileko eta seihileko dituen urte batek, eta zein hilek osatzen dituzten. Esan zenbait data historiko, eta zer hamarkada, hiruhileko edo seihilekori dagozkien esan behar dute ikasleek. Esate baterako: 1492ko urriak 12, 1978ko abenduak 6, 1808ko maiatzak 2

Diru kopuruak eurotan eta


zentimotan adierazten ditu.

10

Osatu bospasei ikasleko taldeak


eta eskatu euroari buruzko horma-irudi bana egiteko. Adierazi, horma-irudian, besteak beste, euroa zer den azaldu behar dutela, zer herrialdetan erabiltzen den, eta zer txanpon eta billete dauden. Idatzi zenbait kopuru arbelean eta galdetu ikasleei nola osatuko lituzketen kopuru horiek, billeteen eta txanponen bidez.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

11

Hasierako ebalulazioa

Zenbakiak
Data

Izena

1. Idatzi zenbakia eta adierazi nola irakurtzen den. 3M+9E+4H+3B Honela irakurtzen da:

7 HM + 2 M + 9 E

Honela irakurtzen da:

8M+2E+1B

Honela irakurtzen da:

2. Idatzi zer balio duen 5 zifrak zenbaki bakoitzean.


621.567 59.856

875.000

3. Hurbildu zenbaki bakoitza, adierazitako moduan.


63

Hamarrekoetara
29 746

Ehunekoetara

857

5.199

Milakoetara

2.906

4. Alderatu. 327.102 560.240


12

327.019 560.402

900.218 215.756

800.218 215.706

409.708 829.081

419.708 829.801

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

5. Ordenatu handienetik txikienera. 351.060 > 351.100 > 761.509 761.100 > 351.000 >

6. Idatzi bakoitzaren aurreko eta ondorengo zenbakiak. 105.409 147.401 222.223 7. Idatzi erromatar zenbaki bakoitzaren balioa.
DCCVIII CMLV MXLI VDCXIII

630.610

CMLXXXI IVCDIV

8. Margotu adierazitako zatikia irudi bakoitzean. 4 5 2 8 3 4

9. Adierazi nola irakurtzen edo idazten diren.


4 6 5 8

bi heren

bosten bat

10. Idatzi zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa.


9 hamarren 27 hamarren 95 ehunen

11. Idatzi zenbat hamarren edo ehunen diren. Ondoren, idatzi zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa. hamarren =
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

ehunen =
13

14

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Hasierako ebaluazioa

Eragiketak
Data 1. Kalkulatu. 27.058 + 784 + 1.251 56.019 40.356

Izena

2. Aplikatu trukatze-propietatea eta kalkulatu. 5.219 + 938 = 7.091 + 1.601 =

3. Aplikatu elkartze-propietatea eta kalkulatu.


(27 + 63) + 15 = 52 + (28 + 81) = (189 + 634) + 50 =

4. Kalkulatu kenketa bakoitzaren kenkizuna. 5 8 0 9 0 4 3 2 3 6 3 7 1 4 8 2 3 7 5 8 0 4

3 1 9 4 6 0 8 2 4 3

5. Kalkulatu.
74+9= 5 + (4 1) =

(132 + 35) 98 = 101 (78 + 12) =

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

15

(28 15) 4 =

427 106 + 45 =

6. Idatzi biderkagaiak eta egin biderketak. 3.674 425 6.902 368

7. Kalkulatu, adierazitako propietatea aplikatuz.


Elkartze-propietatea Banatze-propietatea Trukatze-propietatea

(8 + 2) =

4 (5 3) = 3 8 =

8. Kalkulatu eta egin proba. 7546 72 19826 46 68349 38

Orain, inguratu zatiketa osoak. 9. Kalkulatu. 4 25en 5 5 36ren 6 3 243ren 9


16
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

7 128ren 8

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

17

Hasierako ebaluazioa

Problemak
Data

Izena

Irakurri eta ebatzi. 1. Loradenda batean, 315 arrosa zuri eta 180 arrosa gorri daude. 107 arrosa hondatu egin dira. Zenbat geratu dira?

Ebazpena: 2. Abeletxe batean 143 behi daude. Bakoitzak 24 litro esne ematen ditu astean. Zenbat litro esne ematen dituzte behi guztien artean astebetean?

Ebazpena:

3.

Gozo-denda batean, bonboiak daude 38 erretilutan. Erretilu bakoitzean 18 bonboi daude. Zenbat bonboi daude guztira?

Ebazpena:

4.

Liburutegi batean 12.852 liburu sartu behar dituzte kutxatan. Kutxa bakoitzean 42 liburu sartzen dira. Zenbat kutxa behar dituzte?

Ebazpena:
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L. 18 Solucin: _______________________________________________

Solucin: 1. En una_______________________________________________ floristera hay 315 rosas

5. 94 lagunek Donostiako blancas y 180 rosas rojas. Se le akuariora bisita antolatu han estropeado 107 rosas. dute. Autobusa 301 ordaindu dute, Cuntas rosas les quedan? eta sarrerak, 357 . Zenbat ordainduko du bisita lagun bakoitzak?

Ebazpena:

6.

Goranek 8 urte ditu, eta Danelek, Goraneren hirukoitza. Zenbat urte ditu Danelek Goranek baino gehiago?

Ebazpena:

7. Denda batean 48 telefono daude. Telefonoen bi seirenek bideokamera dute. Bideo-kamera duten zenbat telefono daude dendan?

Ebazpena:

8. Loreak nota hauek atera ditu Matematikako hiru kontroletan: 5, 5 eta 8. Zenbatekoa da hiru kontroletako batez besteko nota?

Ebazpena:
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

19

Hasierako ebaluazioa

Geometria
Data

Izena

1. Marraztu.

B puntutik pasatzen diren bi zuzen. Jatorria A puntuan duten bi zuzenerdi. Muturtzat BC puntuak dituen zuzenkia. B

2. Idatzi erpina eta aldea dagokien lekuetan.

3. Neurtu angeluak garraiagailu bidez eta idatzi neurria bakoitzaren azpian.

4. Marraztu adierazitako angeluak. Angelu zorrotza Angelu zuzena Angelu kamutsa

20

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

5. Marraztu adierazitako triangeluak.

6. Idatzi gorputz bakoitzean margotuta dauden elementuen izenak.

7. Osatu gorputz geometrikoaren fitxa.


8. Idatzi beheko gorputz biribilaren elementuen izenak. Ondoren, erantzun.

Nola deritzo gorputz biribil horri?


21

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Tri an gel u zor rot za

Tri an gel u ka mu tsa


Izena: Oinarri kopurua: Aurpegi kopurua: Erpin kopurua: Ertz kopurua:

Oinarrietako poligonoa: Alboko aurpegietako poligonoa: Alboko aurpegien kopurua:

Tri an gel u an gel uz uz en a

Hasierako ebaluazioa

Neurriak
Data

Izena

1. Idatzi luzera-unitateen laburdurak, handienetik txikienera ordenatuta. km

2. Adierazi metrotan.

2 km, 3 hm eta 8 m

5 km, 4 dam eta 5 m 9 hm, 6 dam eta 7 m 6 km eta 20 dam

3. Neurtu irudiaren perimetroa, erregela baten bidez, eta osatu.

mm +

mm +

mm +

mm =

mm

4. Osatu.

4l = 10 l = 11 l =

dl dl cl

32 l 50 dl

= =

cl l cl

700 cl 500 cl

= =

l dl l

270 dl =

1.200 cl =

5. Irakurri eta ebatzi. Botila batean, litro bat esne zegoen. Mirenek 25 zentilitro esne edan ditu. Zenbat zentilitro esne geratu dira botilan?

Ebazpena:
22
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

6. Zenbat gramo dira? Kalkulatu eta osatu.


kilo erdia kilo laurdena

g g

4 kilo eta laurden 2 kilo eta erdi

g g

7. Irakurri eta ebatzi. Balea batek 784 kiloko pisua izan du jaiotzean. Zenbat kilo falta izan zaizkio 1 tona izateko?

Ebazpena: 8. Idatzi orduak erlojuetan. Gaueko 10ak hamar gutxi mendea hamarkada seihilekoa 3 hil 6 hil 100 urte
23

9. Lotu. hiruhilekoa

10 urte

10. Irakurri eta ebatzi. Andonik 100 zituen, eta jaka bat erosi zuen 49,56 -an, eta gerriko bat, 8,35 -an. Zenbat diru geratu zitzaion?

Ebazpena:
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Goizeko 8 eta erdiak

Lehen Hezkuntzako 5. mailako Matematika. Hasierako ebaluaziorako banakako erregistroa Izena Data

Irizpideak Zenbakiak

Bai

FB*

Oharrak

Sei zifrarainoko zenbakiak irakurri, idatzi


eta adierazten ditu.

Sei zifrarainoko zenbakiak deskonposatzen


ditu.

Sei zifrarainoko zenbakiak alderatu eta


ordenatzen ditu, > eta < ikurrak erabiliz.

Zifra bakoitzaren posizio-balioa bereizten


du, sei zifrarainoko zenbakietan.

Zenbaki jakin baten aurrekoa eta


ondorengoa idazten ditu.

Zenbaki jakin bat gertuen duen hamarreko,


ehuneko edo milakora hurbiltzen du.

Erromatar zenbakiak irakurri eta idazten


ditu.

Zatikiak bereizi, irakurri eta idazten ditu. Hamarrenak eta ehunenak bereizten ditu,
zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa. Eragiketak

Sei zifrarainoko zenbakien arteko batuketak


egiten ditu.

Badu batuketaren trukatze- eta elkartzepropietateen berri, eta aplikatzen ditu.

Sei zifrarainoko zenbakien arteko kenketak


egin eta kenketa ongi eginda dagoen aztertzen du, kenketaren probaren bidez.

24

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Irizpideak

Bai

FB*

Oharrak

Parentesiak dituzten eta parentesirik


gabeko batuketen eta kenketen eragiketa konbinatuak ebazten ditu.

Hiru zifrako zenbakien biderketak egiten


ditu.

Biderketaren trukatze-, elkartze- eta


banatze-propietatea aplikatzen ditu.

Zatiketak egiten ditu, zatitzailea bi zifrakoa


dela eta zatikizunaren lehen bi zifrek zatitzailea baino zenbaki handiagoa edo berdina osatzen dutela.

Zatiketak egiten ditu, zatitzailea bi zifrakoa


dela eta zatikizunaren lehen bi zifrek zatitzailea baino zenbaki txikiagoa osatzen dutela.

Zatiketa bat zehatza ala osoa den bereizten


du.

Zatiketa bat zuzen eginda dagoen aztertzen


du, zatiketaren probaren bidez.

Zenbaki baten zatikia kalkulatzen du.


Problemak

Batuketa- eta kenketa-problemak ebazten


ditu.

Biderketa-problemak ebazten ditu. Zatiketa-problemak ebazten ditu. Bi eragiketako problemak ebazten ditu. Zatiketa-problemak ebazten ditu. Problemak ebazten ditu, zenbait daturen
batez bestekoa kalkulatuz. Geometria

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

25

Irizpideak

Bai

FB*

Oharrak

Zuzenak, zuzenerdiak eta zuzenkiak


bereizten ditu.

Angelu motak eta angeluen elementuak


identifikatzen ditu.

Angeluak neurtzen ditu, garraiagailuaren


bidez.

Irudi lauak eta gorputz geometrikoak


identifikatu, eta haien oinarrizko elementuak izendatu eta bereizten ditu (aldeak, erpinak, aurpegiak...). Neurriak

Metroa baino neurri-unitate handiagoak eta


txikiagoak bereizten ditu.

Zentimetrotan eta milimetrotan neurtzen du,


erregela erabiliz.

Edukiera- eta masa-unitateak bereizten


ditu, eta haien arteko loturak adierazteko gai da.

Eguerdia baino lehenagoko eta geroagoko


orduak irakurri, idatzi eta adierazten ditu, erloju analogikoetan eta digitaletan.

Hil, hiruhileko, seihileko, urte, hamarkada


eta mendearen arteko baliokidetasunak aplikatzen ditu.

Diru kopuruak eurotan eta zentimotan


adierazten ditu.
FB: Finkatu beharra.

26

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Erantzunak
Hasierako ebaluazioa. Zenbakiak (12. eta 13. orrialdeak) 1. 3 M + 9 E + 4 H + 3 B 3.943
7 HM + 2 M + 9 E 8M+ 2E+ 1B 72.900 8.201 Hiru mila bederatziehun eta berrogeita hiru. Hirurogeita hamabi mila eta bederatziehun. Zortzi mila berrehun eta bat.

2. 621.567 500 bateko.


59.856 50.000 bateko; 50 bateko. 875.000 5.000 bateko.

3. Hamarrekoetara. 63 60.

29 30. Ehunekoetara. 746 700. 857 900. Milakoetara. 5.199 5.000.2.906 3.000. 215.756 > 215.706. 409.708 < 419.708. 829.081 < 829.801.

4. 327.102 > 327.019. 560.240 < 560.402. 900.218 > 800.218.

5. 761.509 > 761.100 > 351.100 > 351.060 > 351.000.

6. 105.408 105.409 105.410.


222.222 222.223 222.224. 147.400 147.401 147.402. 630.609 630.610 630.611.

7. DCCVIII
CMLV MXLI

708. 955. 1.041.

VDCXIII 5.613. CMLXXXI 981. IVCDIV 4.404.

8. Erantzun grafikoa (E. G.). 9. 4 lau seiren.


6 bi heren 2 3

5 bost zortziren. bosten bat 1 8 5 9 0,9. 10. 9 hamarren 27 hamarren27 2,7. 10 10 6 11. 6 hamarren 0,6. 42 ehunen 42 0,42. 10 100

95 ehunen 95 0,95. 100

Hasierako ebaluazioa. Eragiketak (14. eta 15. orrialdeak) 1. 27.058 + 784 + 1.251 = 29.093.
56.019 40.356 = 15.663.

2. 5.219 + 938 = 938 + 5.219 = 6.157.


7.091 + 1.601 = 1.601 + 7.091 = 8.692.

3. (27 + 63) + 15 = 90 + 15 = 105.


52 + (28 + 81) = 52 + 109 = 161. (189 + 634) + 50 = 823 + 50 = 873.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

27

4. 5.809 + 432 = 6.241. Kenkizuna 6.241 da.


31.946 + 8.243 = 40.189. Kenkizuna 40.189 da. 3.637 + 1.482 = 5.119. Kenkizuna 5.119 da. 375 + 804 = 1.179. Kenkizuna 1.179 da.

5.

7 4 + 9 = 3 + 9 = 12. (132 + 35) 98 = 167 98 = 69. 5 + (4 1) = 5 + 3 = 8. 101 (78 + 12) = 101 90 = 11. (28 15) 4 = 13 4 = 9. 427 106 + 45 = 321 + 45 = 366. 6.902 368 = 2.539.936.

6. 3.674 425 = 1.561.450. 7. 6 (8 + 2) = 6 10 = 60.


4 (5 3) = 4 5 4 3 = 20 12 = 8. 3 8 = 8 3 = 24.

8. 7.546 : 72 zatidura: 104; hondarra: 58. 104 72 + 58 = 7.546.


19.826 : 46 zatidura: 431. 431 46 = 19.826. 68.349 : 38 zatidura: 1.798; hondarra: 25. 1.798 38 + 25 = 68.349. 7.546 : 72 eta 68.349 : 38 zatiketak inguratu behar dira.

9. 25 : 5 = 5 4 = 20.
36 : 6 = 6 5 = 30.

243 : 9 = 27 3 = 81. 128 : 8 = 16 7 = 112.

Hasierako ebaluazioa. Problemak (16. eta 17. orrialdeak) 1. 315 + 180 = 495; 495 107 = 388. Guztira, 388 arrosa geratu dira. 2. 143 24 = 3.432. Guztira, 3.432 litro esne ematen dituzte. 3. 38 18 = 684. Guztira, 684 bonboi daude. 4. 12.852 : 42 = 306. Guztira, 306 kutxa behar dituzte. 5. 301 + 357 = 658; 658 : 94 = 7. Lagun bakoitzak 7 ordainduko du bisita. 6. 8 3 = 24; 24 8 = 16. Danelek 16 urte gehiago ditu Anek baino. 7. 2 de 48 = 48 : 6 = 8; 8 2 = 16. Dendako 16 telefonok dute bideo-kamera. 8. 5 + 5 + 8 = 18; 18 : 3 = 6. Batez besteko nota 6 da. Hasierako ebaluazioa. Geometria (18. eta 19. orrialdeak) 1. E. G. 2. E. G. 3. 90, 40 eta 130. 4. E. G. 5. E. G. 6. Oinarria, alboko aurpegia, erpina.
6

28

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

7. Izena: kuboa.
Oinarrietako poligonoa: karratua. Alboko aurpegietako poligonoa: karratua. Oinarri kopurua: 2. Alboko aurpegien kopurua: 4. Aurpegi kopurua: 6. Erpin kopurua: 8. Ertz kopurua: 12.

8. E. G.
Konoa.

Hasierako ebaluazioa. Neurriak (20. eta 21. orrialdeak)


1. km hm dam m dm cm mm.

2. 2 km, 3 hm eta 8 m 2.000 + 300 + 8 2.308 m.


5 km, 4 dam eta 5 m 5.000 + 40 + 5 5.045 m. 9 hm, 6 dam eta 7 m 900 + 60 + 7 967 m. 6 km eta 20 dam 6.000 + 200 6.200 m.

3. 23 + 45 + 23 + 23 = 114 mm. 4. 4 l = 40 dl.


10 l = 100 dl. 11 l = 1.100 cl. 32 l = 3.200 cl. 50 dl = 5 l. 270 dl = 2.700 cl. 700 cl = 7 l. 500 cl = 50 dl. 1.200 cl = 12 l.

5. 1l = 100 cl; 100 25 = 75. Botilan, 75 cl esne geratu dira.

6. Kilo erdia = 500 g.


Kilo laurdena = 250 g.

4 kilo eta laurden = 4.250 g. 2 kilo eta erdi = 2.500 g.

7. 1 tona = 1.000 kg; 1.000 784 = 216. 216 kilo falta zaizkio. 8. E. G. 9. Hiruhilekoa 3 hil.
Mendea 100 urte. Hamarkada 10 urte. Seihilekoa 6 hil.

10. 49,56 + 8,35 = 57,91.


100 57,91 = 42,09. 42,09 geratu zitzaion.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

29

Aldizkako ebaluazioetarako baliabideak


Unitateen ebaluaziorako baliabideak. 1. unitatea. 2. unitatea. 3. unitatea. 4. unitatea. 5. unitatea. 6. unitatea. 7. unitatea. 8. unitatea. 9. unitatea. Zenbaki-sistemak. Zenbaki arrunten batuketak, kenketak eta biderketak. Zenbaki arrunten arteko zatiketa. Zatikiak. Zatikien arteko batuketak eta kenketak. Zenbaki hamartarrak. Zatiki hamartarrak. Ehunekoak. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak. Angeluak.

10. unitatea. Irudi lauak. 11. unitatea. Luzera. 12. unitatea. Edukiera eta masa. 13. unitatea. Irudi lauen azalera. 14. unitatea. Denbora eta dirua. 15. unitatea. Probabilitatea eta estatistika. Hiruhilekoko ebaluaziorako baliabideak. Amaierako ebaluaziorako baliabideak.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

31

Kontrola

1
Izena

Zenbaki-sistemak
Data 1. Idatzi zenbaki bakoitzaren deskonposizioa.

2.390.809 15.041.930

802.175.005

2. Idatzi nola irakurtzen den zenbaki bakoitza.


96.011.902

245.270.613 724.598.200

3. Idatzi zenbaki hauek: Hirurogei milioi zortziehun eta hogei mila eta hiru. Berrehun milioi berrehun mila eta bat. Hogeita zazpi milioi eta hirurogeita hiru mila.

4. Inguratu kasu bakoitzean adierazitako zenbakia. gorria urdina berdea Ehun milioikoen zifra 5 duen zenbakia. Hamar milakoen zifra 8 duen zenbakia. Milioikoen zifra 6 duen zenbakia. 617.781.860 61.751.860 703.125.896 564.359.999 56.240.601

5. Idatzi < edo > ikurra. 414.264.931 25.856.719 372.910.485


32

414.204.931 25.865.719 372.010.485

11.000.900 74.096.115 293.807.156

11.001.900 74.196.105 294.087.156

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

6. Ordenatu zenbakiak. Handienetik txikienera 289.436.005 289.500 28.943.607 209.436.001 2.894.100 ene Txikienetik handienera 3.890.897 38.908.975 38.908.759 38.098.765 38.908.079

7. Idatzi zenbaki bakoitzaren aurrekoa eta ondorengoa. 32.000.000 111.111.111 703.098.999

912.600.001 8. Aplikatu arauak eta idatzi zenbaki bakoitza. CMXCIX IXLIV XCVII XCDII CMLXII MDXX

VCXCIII 9. Idatzi erromatar zenbakitan. 72 63 567 939

VIIIDCCV

2.618 5.704

10. Zer zenbaki da? Pentsatu eta idatzi.


10.149.990 zenbakiaren ondorengoa. Hogeita hamar milioi ehun eta hamasei mila eta zazpi. 8 E milioiko, 9 H milioiko, 4 M, 7 H eta 1 B. 999.999 baino handiagoa eta 1.000.001 baino txikiagoa.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

33

Zortzi zifrako zenbakirik handiena da.

34

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

1
Izena Data

Zenbaki-sistemak

Inguratu aukera zuzena.


1. Nola deskonposatzen da 27.018.702 zenbakia? a. 2 H milioiko + 7 EM + 1 HM + 8 M + 7 E + 2 B. b. 2 H milioiko + 7 milioiko + 1 HM + 8 M + 7 E + 2 H. c. 2 H milioiko + 7 milioiko + 1 HM + 8 M + 7 E + 2 B. 2. Zein da milioikoen zifra 195.356.437 zenbakian? a. 6. b. 5. c. 7.

3. Nola idazten da berrogei milioi berrogeita hamabi mila eta bat zenbakia? a. 40.052.010. 4. 6.340.609 zenbakia < ...: a. 6.340.607. b. 6.340.610. c. 6.340.608. b. 40.052.001. c. 40.052.101.

5. 19.287 zenbakiaren hamarreko hurbilena hau da: a. 19.270. b. 19.000 c. 19.290

6. Zer zenbakiren deskonposizioa da 4 E milioiko, 6 HM, 7 M, 8 E eta 1 B? a. 4.067.801. b. 40.067.801. c. 400.067.801. 7. Zer balio du VDLIX erromatar zenbakiak? a. 5.559. b. 559. c. 5.510.

8. Nola irakurtzen da 11.800.001 zenbakia? a. b. c. hamaika milioi zortziehun mila eta ehun. hamaika milioi zortziehun eta bat. hamaika milioi zortziehun mila eta bat.

9. 31.648.159 zenbakia > : a. 31.648.160. 10. Nola idazten da bi milioi? a. 2.000. b. 2. c. 2.000.000.
35

b. 31.648.155.

c. 31.648.258.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

1. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 K T 3 K T K T K K K T K K T T 4 5 T 6 T 7 8 T 9 10 K

7 zifra baino gehiagoko zenbakiak Zenbaki baten zifren

irakurri, idatzi eta deskonposatzea. posizio-balioa zehaztea. alderatu eta ordenatzea. eta ondorengoa idaztea. idaztea.

K T

7 zifra baino gehiagoko zenbakiak Zenbaki jakin baten aurrekoa Erromatar zenbakiak irakurri eta
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2.390.809 2 milioiko + 3 EM + 9 HM + 8 E + 9 B. 15.041.930 1 H milioiko + 5 milioiko + 4 HM + 1 M + 9 E + 3 H. 802.175.005 8 E milioiko + 2 milioiko + 1 EM + 7 HM + 5 M + 5 B. 96.011.902 laurogeita hamasei milioi hamaika mila bederatziehun eta bi. 245.270.613 berrehun eta berrogeita bost milioi berrehun eta hirurogeita hamar mila seiehun eta hamahiru. 724.598.200 zazpiehun eta hogeita lau milioi bostehun eta laurogeita hamazortzi mila eta berrehun. 60.820.003. 200.200.001. 27.063.000. Gorria: 564.359.999. Urdina: 617.781.860. Berdea: 56.240.601. 11.000.900 < 11.001.900. 74.096.115 < 74.196.105. 293.807.156 < 294.087.156.

Testa
1. c. 2. b. 3. b. 4. b. 5. c. 6. c. 7. a. 8. c. 9. b. 10. c.

2.

3.

4.

5. 414.264.931 > 414.204.931. 25.856.719 < 25.865.719. 372.910.485 > 372.010.485.

6. 289.436.005 > 209.436.001 > 28.943.607 > 2.894.100 > 289.500. 3.890.897 < 38.098.765 < 38.908.079 < 38.908.759 < 38.908.975. 7. 31.999.999 32.000.00 32.000.001. 111.111.110 111.111.111 111.111.112. 703.098.998 703.098.999 703.099.000. 999 9.054 97 5.193 10.402 962 1.520 8.705. LXXII LXIII DLXVII CMXXXIX MMDCXVIII VDCCIV. 10.149.991. 30.116.007. 890.004.071. 1.000.000. 99.999.999.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

8. 9. 10.

36

Kontrola

2
Izena

Zenbaki arrunten batuketak, kenketak eta biderketak


Data 1. Kalkulatu. 861.239 + 53.816 546.894 319.870 7.546 208

2. Aplikatu propietate egokia eta kalkulatu. Trukatze-propietatea


8+4= 9 6= (3 + 7) + 5 = (5 2) 4 = 8 (6 3) = (9 + 4) 2 =

Elkartze-propietatea

Banatze-propietatea 3. Irakurri eta ebatzi.

Zinema batean 385 lagun daude. Hasi aurretik, 45 lagun sartu dira, eta atsedenaldian, 28 atera. Zenbat lagun geratu dira zineman?

4. Azaldu zergatik den okerra esaldia. Lehendabizi, parentesietako eragiketak egiten dira; ondoren, batuketak eta kenketak; eta azkenik, biderketak.

5. Kalkulatu.

25 15 + 10 = 8 53=

190 9 9 = (14 + 8) 3 2 =
37

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

6. Irakurri eta ebatzi. Idatzi egin dituzun eragiketa guztiak adierazpen bakar baten bidez. Leirek 5 pitxer handi erosi ditu 75na -an. 500 -ko billetea eman bazuen, zenbat diru itzuli zioten?

7. Atera biderkagai komuna eta kalkulatu emaitza.


7 3+7 2= 6 4+7 4= 5 12 + 5 8 = 25 2 + 10 2 =

8. Irakurri, atera biderkagai Urtebetetze-jairako zenbait komuna gauza eta ebatzi. erosi ditu Jonek: 12 ogitarteko urdaiazpiko, 3na -an, eta 12 ogitarteko saltxitxoi 2na -an. Zenbat diru gastatu du?

9. Kalkulatu iritzira, adierazitako moduan. 1.252 + 429 = Ehunekoetara 12.689 675 = 3.027 5 = 2.835 + 5.299 = Milakoetara 164.103 3.711 = 5.125 4 = 10. Irakurri eta ebatzi. Auto batek 6.489 litro erregai kontsumitzen ditu hilabetean. Zenbat litro gasolina kontsumituko ditu urtebetean, gutxi gorabehera?

38

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

2
Izena

Zenbaki arrunten batuketak, kenketak eta biderketak


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Batuketa batean, batugaien ordena aldatzen bada: a.bi batura lortzen dira. b.ezin da batugaien ordena aldatu. c.emaitza ez da aldatuko. 2. Biderkadura bat milakoetara hurbiltzeko: a. lehen biderkagaia batekoetara hurbildu eta biderkatu. b. batugaiak milakoetara hurbildu eta biderkatu. c. lehen biderkagaia milakoetara hurbildu eta biderkatu. 3. Parentesiak dituzten zenbait eragiketa konbinatu egiteko, lehendabizi hauek kalkulatu behar dira: a. biderketak. b. batuketak eta kenketak. c. parentesien barruko eragiketak. 4. 8 (30 15) berdin: b. 120. 2 berdin: b. 74. c. 272. c. 210.

a. 2.385. 5. 66 + 4 a. 140.

6. Kenkizuna eta kentzailea ehunekoetara hurbilduz gero, zein da 24.479 1.501 eragiketaren emaitza? a. 26.000. b. 23.000. c. 22.900.

7. 500 = 347 kenketan, falta den gaia hau da: a. 143. 8. 5 75 4 berdin: b. 5 (7 + 4). c. b. 320. c. 153.

a. 5 (7 4). 5 (7 4).

9. Auto batek 5 bira eman badizkio 500 metroko zirkuitu bati eta guztira 5.000 metro egin behar baditu, zenbat metro falta zaizkio egiteko? a. 500. b. 2.000. c. 2.500.

10. Trukatze-propietatea aplikatuta:

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

39

a. 7 5 = 5 + 7.

b. 7 5 = 5 7.

c. 7 5 = 30.

2. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10

Batuketak, kenketak eta biderketak


egitea.

Batuketaren trukatze-propietatea, eta


batuketaren eta biderketaren elkartze-propietatea jakin eta aplikatzea. T K T

Batuketarekiko eta kenketarekiko


biderketaren banatze-propietatea jakitea eta aplikatzea. aplikatzea.

Eragiketen hierarkia azaltzea eta Batuketen, kenketen eta biderketen


eragiketa konbinatuak kalkulatzea. iritzira kalkulatzea.

K T

K K T T K K T K

Batuketak, kenketak eta biderketak Bi eragiketako edo gehiagoko


problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

T K

Erantzunak
Kontrola 1. 915.055; 227.024; 1.569.568. 2. Trukatze-propietatea: 8 + 4 = 4 + 8 = 12; 9 6 = 6 9 = 54. Testa
1. c. 2. c. 3. c. 4. b. 5. b. 6. b. 7. c. 8. c. 9. c. 10. b.

Elkartze-propietatea: (3 + 7) + 5 = 10 + 5 = 15; (5 2) 4 = 10 4 = 40. Banatze-propietatea: 8 (6 3) = 8 6 8 3 = 48 24 = 24; (9 + 4) 2 = 9 2 + 4 2 = 18 + 8 = 26.

3. 385 + (45 28) = 385 + 17 = 402. 4. Eragiketak egitean, lehendabizi parentesietako eragiketak egiten direlako; ondoren,
biderketak; eta azkenik, batuketak eta kenketak.

5. 25 15 + 10 = 10 + 10 = 20.

8 5 3 = 40 3 = 37. 190 9 9 = 190 81 = 109. (14 + 8) 3 2 = 22 3 2 = 66 2 = 64.

6. 500 (5 75) = 500 375 = 125. 125 itzuli zioten. 7. 7 (3 + 2) = 7 5 = 35. 5 (12 + 8) = 5 20 = 100.
(6 + 7) 4 = 13 4 = 52. (25 + 10) 2 = 35 2 = 70.

8. 12 3 + 12 2 = 12 (3 + 2) = 12 5 = 60. 60 gastatu ditu. 9. Eetara: 1.300 + 400 = 1.700; 12.700 700 = 12.000; 3.000 5 = 15.000.
40 kontsumituko ditu.

Metara: 3.000 + 5.000 = 8.000; 164.000 4.000 = 160.000; 5.000 4 = 20.000.

10. 6.489 12 = 6.000 12 = 72.000. Gutxi gorabehera, 72.000 l gasolina 2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

3
Izena

Zenbaki arrunten arteko zatiketa


Data 1. Kalkulatu eta osatu. 8653 72 4708 36 3234 22

Zatikizuna Zatitzailea Zatidura Hondarra

Zatikizuna Zatitzailea Zatidura Hondarra

Zatikizuna Zatitzailea Zatidura Hondarra

2. Azaldu zertan diren desberdinak zatiketa zehatza eta zatiketa osoa. Ondoren, inguratu aurreko ariketako zatiketa zehatza.

3. Irakurri eta ebatzi. Baserritar batek 1.764 arrautza baditu, zenbat dozena arrautza ditu?

4. Kalkulatu eta egin proba. 53687 326 24873 234 43725 423

5. Zuzena al da zatiketa? Aztertu eta zuzendu. 65539 1083 5369 176


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

547 118

41

6. Irakurri eta ebatzi. Fruta-biltegi batean, 12 kiloko 124 kutxa kiwi 496 -an saltzen dituzte. Zenbat balio du kilo bat kiwik?

7. Kalkulatu biderkagai ezezaguna. ? 23 = 7.981 ? 132 = 3.432

8. Azaldu zer gertatzen den zatiketa bateko zatikizuna eta zatitzailea zenbaki beraz zatitzen badira.

9. Erreparatu zatiketari eta osatu taula, zatiketak egin gabe. 342 102 06 12 28 Zatikizuna Zatitzailea Zatidura Hondarra Biltegi batean, 1.700 kg pintura 10. Irakurri eta ebatzi. honela banatu behar dituzte: 5 kiloko 15 pototan; 3 kiloko 25 pototan; eta gainerakoa, 25 kiloko pototan. 25 kiloko zenbat poto prestatu behar dituzte? 342 2 12 2 342 3 12 3 342 : 2 12 : 2 342 : 3 12 : 3

42

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

3
Izena

Zenbaki arrunten arteko zatiketa


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Zatiketa baten hondarra 0 bada, zatiketa honelakoa da: a. osoa. b. zehatza. c. bidezkoa. 2. Aukeratu zatiketa zehatza: a. 810 : 6. b. 897 : 7. c. 895 : 2 3. 2.358 : 56 zatiketan, zatikizunaren zenbat zifra hartu behar dira zatiketa egiten hasteko? a. 1. 4. Zenbat da 2.080 : 32? a. 65. 5. Zer zenbaki falta da a. 23. b. 72. 15 = 345 biderketan? b. 24. c. 25. c. 85. b. 2. c. 3.

6. Zatikizuna eta zatitzailea zati 4 eginez gero: a. zatidura 4z biderkatuko da. b. zatidura ez da aldatuko. c. hondarra ez da aldatuko. 7. Zatikizuna 630 bada eta zatitzailea 105, zenbatekoa da zatidura? a. 6. b. 10. c. 16.

8. 3.648 : 192 egitean, emaitza zatiketa honen emaitzaren berdina da: a. 1.216 : 64. b. 3.648 : 576. c. 1.216 : 576.

9. Mikelek 832 ordaindu du autoko lau gurpilak eta bujiak aldatzea. Bujiak 84 ordaindu baditu, zenbat ordaindu du gurpil bakoitza? a. 208 . 10. 12.000 : 120 berdin: a. 12 : 12. b. 1.200 : 12. c. 120 : 120.
43

b. 187 .

c. 229 .

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

3. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 T 4 K T 5 K T 6 7 K T 8 9 10

2 edo 3 zifrako zatitzaileak dituzten


zatiketak egitea, eta zuzen eginda dauden aztertzea.

K K K T K T

Zatiketa bateko gaiak identifikatzea. Zatiketa zehatza eta zatiketa osoa


bereiztea.

Zatikizuna eta zatitzailea zenbaki

beraz biderkatzean edo zatitzean, zatidura eta hondarra nola aldatzen diren bereiztea. zatikizunean eta zatitzailean zero kopuru bera ezabatuz. egin beharreko problemak ebaztea. K

K T

Zatiketa zehatzak kalkulatzea,

T K T K

Zatiketak eta beste eragiketa batzuk


K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola 1. 2. 3. 4.
8.653 : 72 zatikizuna: 8.653; zatitzailea: 72; zatidura: 120; hondarra: 13. 4.708 : 36 zatikizuna: 4.708; zatitzailea: 36; zatidura: 130; hondarra: 28. 3.234 : 22 zatikizuna: 3.234; zatitzailea: 22; zatidura: 147. Zatiketa zehatzaren hondarra zero da; eta zatiketa osoaren hondarra ez da zero. Zatiketa zehatza 3.234 : 22 da. 1.764 : 12 = 147. 147 dozena ditu.

Testa
1. b. 2. a. 3. c. 4. a. 5. a. 6. b. 7. a. 8. a. 9. b. 10. b.

53.687 : 326 zatidura: 164; hondarra: 223; 326 164 + 223 = 53.687. 24.873 : 234 zatidura: 106; hondarra: 69; 234 106 + 69 = 24.873. 43.725 : 423 zatidura: 103; hondarra: 156; 423 103 + 156 = 43.725. 6 5 5 3 95 4 7 5. 1 0 8 3 1 1 9 5369 446

6. 7. 8.

124 12 = 1.488; 1.488 : 496 = 3. Kilo bat kiwik 3 balio du. 7.981 : 23 = 347. 3.432 : 132 = 26.

Zatiketa bateko zatikizuna eta zatitzailea zenbaki beraz zatituz gero, zatidura ez da aldatuko, baina hondarra zenbaki beraz zatituko da. Zatikizuna 342 : 2 342 : 3 342 2 342 3 9. Zatitzailea 12 : 2 12 : 3 12 2 12 3 Zatidura 28 28 28 28 6 6 Hondarra 2 3 6:2 = 3 6:3 = 2

10.

15 5 = 75; 25 3 = 75; 1.700 (75 + 75) = 1.550; 1.550 : 25 = 62. 25 kiloko 62 poto pintura prestatu behar dituzte.

44

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

4
Izena Data 1. Adierazi zatikiak grafikoki.

Zatikiak

4 6

3 10

7 8

8 12

2. Idatzi zifren bidez.


Hamaika hogeita bosten

Bost hamabiren Sei bederatziren

Berrogei berrogeita hamabiren

3. Kalkulatu. 2 12 77ren 3 11
36ren

9 14 208ren 4 26 84ren 4. Irakurri eta ebatzi. Peruk 3.240 abere ditu baserrian. Hiru bosten oiloak dira, eta seiren bat, ardiak. Zenbat oilo ditu Peruk? Eta zenbat ardi?

5. Egin marrazki bat eta idatzi lagun bakoitzari dagokion zatikia. Banatu 2 bizkotxo zati berdinetan 6 lagunen artean Banatu 4 tarta zati berdinetan 8 lagunen artean

Lagun bakoitzari bizkotxoaren dagokio.


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Lagun bakoitzari tartaren dagokio.


45

6. Idatzi margotutako zatiari dagokion zatikia eta alderatu batekoarekin.

1 7. Alderatu eta idatzi dagokion ikurra. 5 6 25 21 4 6 1 4 8 36 19 1 63 19

11 15 18 24

11 12 12 24

2 23 28 42

2 23 1

8. Irakurri eta ebatzi. Isabelek txokolatezko tarta bat eta sagar-tarta bat egin ditu. Txokolatezko tarta 6 zati berdinetan banatu du; eta sagar-tarta, 8 zati berdinetan. Isabelek tarta bakoitzaren bi zati jan ditu. Tarta bakoitzaren zer zatiki jan du? Zeinetik jan du gehiena?

9. Ordenatu. Txikienetik handienera 4 12 15 12 8 12 3 12 10 12 11 8 Handienetik txikienera 11 4 11 16 11 7 11 9

10. Irakurri eta ebatzi. Maddiren eskolan, 602 ikasle daude. Ikasleen lau zazpirenek ingelesa ikasten dute, eta gainerakoek, frantsesa. Zenbatek ikasten dute frantsesa?

46

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

4
Izena Data

Zatikiak

Inguratu aukera zuzena.


1. Hauek dira zatiki baten gaiak: a. zenbakitzailea eta zatitzailea. b. zenbakitzailea eta izendatzailea. c. zenbakitzailea eta zatidura. 2. 12ren 4 adierazpenaren emaitza hau da: 8 a. 26. b. 48.

c. 6.

3. Neba-arreba guztien artean 2 talo berdin banatuko dituzte. Bakoitzari 2 tokatu bazaio, zenbat neba-arreba dira? 5 a. 5. b. 10. c. 2. 7 zatikia handiagoa da hau baino: 8 a. 3 . b. 7 . 8 9 5. Zatiki bat batekoa baino txikiagoa da: 4. a. zenbakitzailea eta izendatzailea berdinak badira. b. zenbakitzailea txikiagoa bada izendatzailea baino. c. zenbakitzailea handiagoa bada izendatzailea baino. 6. Hamaika hamazortziren honela idazten da: a. 18 . b. 18 . 11 18 7. Zatiki baten zenbakitzaileak hau adierazten du: a. batekoaren zenbat zati berdin hartzen diren. b. batekoa zenbat zati berdinetan banatzen den. c. zenbakitzailea zenbat zati berdinetan banatzen den. 8. Loradenda batean, 75 arrosa daude, eta horien 3 gorriak dira. Zenbat arrosa gorri daude loradenda horretan? 5 a. 75. b. 35. c. 45. c. 11. 18

c. 7 . 6

9. 3 tarta zati berdinetan banatzen badira 6 lagunen artean, zer zati dagokio bakoitzari? a. 3 . 6 a. 11 . 8 b. 6 . 3 b. 8. 11 c. 36 . 6 c. 11 . 11
47

10. Hiru zatiki hauetatik, hau da batekoa baino handiagoa dena:

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

4. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 T K T K T T K K T K K K T T T T K T K 8 9 10

Zatiki baten gaien esanahiaren


berri izatea. adieraztea.

T K

Zatikiak irakurtzea, idaztea eta Zenbaki baten zatikia kalkulatzea. Zatikien bidez banaketak egitea. Zatikiak alderatzea, zatikiekin eta
batekoarekin.

Zatiki-problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. E. G. 11 ;40 ; 5 ;7 . 25 52 12 9 36 2 = 72; 72 : 12 = 6. 77 3 = 231; 231 : 11 = 21. 84 9 = 756; 756 : 14 = 54. 208 4 = 832; 832 : 26 = 32. 3.240 3 = 9.735; 9.720 : 5 = 1.944. 3.240 1 = 3.240; 3.240 : 6 = 540. 1.944 oilo eta 540 ardi. 2 4 E. G. ; . 6 8 3 8 10 < 1; 6 5 > 1; 5 = 1.

Testa
1. b. 2. c. 3. a. 4. b. 5. b. 6. c. 7. a. 8. c. 9. a. 10. a.

3.

4.

5. 6. 7.

4 5 4 > 6 ;8 6 25 36 > 1; < 21 19

8.

11 2 2 11 < 1; 15 < 12 ; 23 =23 . 63 18 12 28 ; > ; < 1. 19 24 42 24 2 2 Isabelek txokolatezko tartaren6 eta sagar-tartaren8 2 2 6> 8 . Txokolate-tartatik jan du gehiena. 4 <12 11 7> 8 12 < 11 8> 10 12 < 11 9> 15 <12 . 11 16 .

jan du.

9.

3 12 11 4>

10. 602 4 = 2.408; 2.408 : 7 = 344. 602 344 = 258. 344k ingelesa ikasten dute, eta 258k, frantsesa. 48
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

5
Izena

Zatikien arteko batuketak eta kenketak


Data 1. Kalkulatu. 2 + = 6 3 + + = 9 2. Irakurri eta ebatzi. Unaik eta Saioak tarta baten hiru seiren jan dituzte eguerdian, eta bi seiren gauean. Tartaren zer zatiki jan dute guztira? 11 + = 13 8 + + = 15 1 + = 18 14 + + = 22

3. Kalkulatu. 16 9 = 27 27 19 16 = 35 35 4. Irakurri eta ebatzi. Uxuek hiru kilo laurden saltxitxa erosi ditu, eta Jokinek, Uxuek baino kilo laurden bat gutxiago. Zer saltxitxa kantitate erosi du Jokinek? 8 4 = 11 11 32 21 = 42 42 7 5 = 10 10 40 25 = 50 50

5. Kasu bakoitzean, inguratu zatikiaren zatiki baliokidea. 2 3 10 18 3 4


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

14 24 6 8

6 9 9 16 9 9
49

6. Irakurri eta ebatzi. Jon, Maider eta Jakue azokara joan dira. Jonek hiru kilo laurden madari erosi ditu. Maiderrek kilo laurden marrubi eta hiru kilo laurden mahats erosi ditu, eta Jakuek kilo laurden gerezi. Zenbat kilo fruta erosi dituzte hiruren artean?

7. Kalkulatu zatiki bakoitzari dagokion zenbaki arrunta.


16 = 63 =

4 84 = 12 8. Irakurri eta ebatzi. Ikerrek kilo laurdeneko pisua duen pakete bat du, eta Norak, hiru kilo zortzireneko pisua duen pakete bat. Pisu bera al dute bi paketeek?

7 75 = 15

9. Idatzi falta diren gaiak. 7 3 = 9 9 9 + = 25 36 36 10. Irakurri eta ebatzi. Eiderrek Basolibondoen Bidearen bi zazpiren egin zituen atzo, eta gaur lau zazpiren egin ditu. Bidearen zer zati egin du guztira Eiderrek? Eta zer zati geratzen zaio egiteko? 12 + = 27 17 17 8 = 2 25 25 25 15 11 = 24 24 19 + = 30 30

50

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

5
Izena

Zatikien arteko batuketak eta kenketak


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Izendatzaile bereko bi zatikiren edo gehiagoren arteko batuketa egiteko: a. zenbakitzailea eta izendatzailea batu behar dira. b. zenbakitzaileak batu eta izendatzailea berdin utzi behar da. c. izendatzaileak batu eta zenbakitzailea berdin utzi behar da. 2. Berrogeita bost bosten honen berdina da: a. 9. b. 5. c. 45.

3. Bi zatiki edo gehiago baliokideak dira: a. haien batura 1 bada. b. zenbaki arrunt baten baliokideak badira. c. batekoaren zati bera adierazten badute. 4. Bost hamarren gehi zortzi hamarren gehi bi hamarren berdin: a. 15 . 10 b. 10 . 15 c. 25 . 10

5. Botila batean, zazpi litro zortziren esne zeuden. Ainhoak lau zortziren edan ditu. Litroaren zer zatiki geratu da botilan? a. 11 . 8 a. 10 . 21 b. 8 . 15 b. 10 . 14 c. 3 . 8 c. 15 . 28

6. Bost zazpirenen zatiki baliokidea hau da:

7. Izendatzaile bereko bi zatikiren arteko kenketa egiteko: a. izendatzaileen arteko kenketa egin behar da. b. zenbakitzaileen arteko kenketa egin eta izendatzailea berdin utzi behar da. c. zenbakitzaileen eta izendatzaileen arteko kenketa egin behar da. 8. Joarrek horma-irudi baten bi bederatziren margotu ditu; ondoren, hiru bederatziren; eta azkenik, bederatziren bat. Zer zatiki margotu du guztira? a. 9 . 6 9. 21 6 hau da: 15 15 15 a. . 15 a. 25 . 4 b. 6 . 9 c. 9 . 9

b. 27 . 15 b. 36 . 6

c. 16. 15 c. 44 . 21
51

10. Zatiki hauetatik, zenbaki arrunt baten baliokidea den zatikia hau da:

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

5. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 T K T T K K K T K K T K T T K 5 6 7 8 T 9 K K T T 10

Izendatzaile bereko zatikien arteko


batuketak egitea. kenketak egitea. kalkulatzea.

K T

Izendatzaile bereko zatikien arteko Zatiki bati dagokion zenbaki arrunta Bi zatiki baliokideak diren ala ez
bereiztea eta zatiki baten zatiki baliokideak kalkulatzea.

Zatiki-problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola 1.
; ; ; 11 7 23 6 13 18 ; ; 24 . 14 31 9 15 22 3 6 7 27 ; 3 35 3 4 6 9 3 4 2 + 6 ;4 11 ; 11 42 1 4 ; 6 8 . 3 +4 1 +4 8 =4 8 . Guztira, 4 kilo fruta. 5= 6 ;2 10 . 15 50 =2 4 ; 5 . Tartaren 6 jan dute.

Testa
1. b. 2. a. 3. c. 4. a. 5. c. 6. b. 7. b. 8. b. 2 . 4 9. a. kilo erosi ditu (kilo erdia). 10. b.

2. 3.

4. 5. 6.
7.

1 +4

4; 9; 7; 5.

8.
9.

1 Ez dute pisu bera,4 baliokideak. 4; 15; 4; 13; 10; 37. 2 7 7 7 4 +7 6 7= 6 =7 1 7 .

3 eta 8

ez direlako zatiki

10.

6 7 . Bidearen egin du guztira. 1 7geratzen zaio egiteko.

52

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

6
Izena

Zenbaki hamartarrak
Data 1. Idatzi zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa. 20 ehunen 3 hamarren 98 ehunen 7 hamarren 2. Osatu taula. Unitate hamartarrak Zatiki gisa Hamartar gisa 3. Idatzi adierazitako unitatean. Hamarrenetan 1 bateko eta 6 hamarren 8 bateko eta 9 hamarren _________________ 4 bateko eta 38 ehunen 6 bateko eta 72 ehunen _________________ 5 bateko eta 115 milaren 7 bateko eta 487 milaren _________________ 7 ehunen 21 100 0,9 54 1.000

112 milaren 327 milaren

Ehunenetan

Milarenetan

4. Idatzi zatiki bakoitza zenbaki hamartar gisa.


3 =

10 90 = 10 5. Deskonposatu.

21 =

100 43 = 100

1.000 =

67

0 172 1.000 = 0

Zati osoa E 9,537 34,016 78,143 429,003 564,108


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Zati hamartarra B h e m

53

6. Idatzi zer balio duen 7 zifrak zenbaki bakoitzean.


3,67

17,53

709,58 29,607 _____________

4,71 _____________ 70,24 _____________

7. Idatzi nola irakurtzen diren zenbaki hauek:


4,8 35,42 79,086 230,6

583,208

8. Ordenatu. Txikienetik handienera 6,53 65,3 5,63 0,653 6,35 Handienetik txikienera 22,254 22,244 22,207 22,245 2,225

9. Idatzi > edo <, dagokiona. 4,7 4,38 5,2 4,39 6,729 8,25 7,405 8,205 8,732 3,6 8,79 3,047 10,258 5,039 10,253 5,03

10. Idatzi zenbaki hamartar hauek:


3 bateko eta 6 hamarren 24 bateko eta 25 ehunen 5 bateko eta 65 ehunen 23 koma 963 768 milaren


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

34 bateko eta 934 milaren


54

Testa

6
Izena Data

Zenbaki hamartarrak

Inguratu aukera zuzena.


1. 1 bateko 100 zati berdinetan banatzen badugu, zati bakoitza hau da: a. hamarren bat. b. ehunen bat. c. milaren bat.

2. Zenbaki hamartar batek bi zati ditu: a. zati hamartarra eta zati ehundarra. b. zati osoa eta zati hamartarra. c. zati zehatza eta zati hamartarra. 3. 34,256 handiagoa da hau baino: a. 342,56. b. 34,276. c. 34,216.

4. Ehun ehunen berdin: a. hamarren bat. b. milaren bat. c. bateko bat. 5. 27,639 zenbakian 6 zifrak balio hau du: a. 6 hamarren. b. 6 ehunen. c. 6 milaren. 6. 12,07 zenbakiaren deskonposizioa hau da: a. 1 hamarren + 2 bateko + 7 hamarren. b. 1 hamarren + 2 bateko + 7 ehunen. c. 1 bateko + 2 hamarren + 7 ehunen. 7. 7 zatikia zenbaki hamartar honen baliokidea da: 100 a. 0,07. b. 0,007. c. 0,7.

8. 5 bateko + 3 ehunen + 2 milaren deskonposizioa zenbaki honi dagokio: a. 5,32. b. 53,2. c. 5,032.

9. Zati osoan 17 ehunen dituen zenbaki hamartarra hau da: a. 19,17. b. 191,7. c. 19,017.

10. 0,009 zenbaki hamartarra zatiki gisa adierazita hau da: 9 a. 9 . b. 9 . c. 1.000. 10 100 0
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

55

6. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 K T 3 K 4 K T K T T T K K K T 5 6 7 K T 8 9 T 10 K T

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta


idaztea, zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa. baliokidetasunen berri izatea. deskonposatzea. balioa idaztea.

K T

Zenbaki hamartarren arteko Zenbaki hamartarrak

Zenbaki batean zifra batek duen Zenbaki hamartarrak alderatzea.


K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. eta 0,3; 20 eta 0,02; 112 eta 0,112; 3 1.000 10 100 eta 0,98; eta 0,327. 7eta 0,7; 98 327 10 100 100 2. 7 ehunen; 7 ; 0,07. 100 21 ehunen; ; 0,21. 21 100 9 hamarren; 9; 0,9. 10 54 milaren; 54; 0,054. 1.000 3. 1,6; 8,9. 4,38; 6,72. 5,115; 7,487. 4. 5. 0,3; 0,21; 0,067. 9; 0,43; 0,172. 9 B + 5 h + 3 e + 7 m. 3 H + 4 B + 0 h + 1 e + 6 m. 7 H + 8 B + 1 h + 4 e + 3 m. 4 E + 2 H + 9 B + 0 h + 0 e + 3 m. 5 E + 6 H + 4 B + 1 h + 0 e + 8 m. 7 ehunen; 7 bateko; 7 ehuneko; 7 hamarren; 7 hamarreko; 7 milaren. 4 bateko eta 8 hamarren edo 4 koma 8. 35 bateko eta 42 ehunen edo 35 koma 42. 79 bateko eta 86 milaren edo 79 koma 086. 230 bateko eta 6 hamarren edo 230 koma 6. 583 bateko eta 208 milaren edo 583 koma 208. 0,653 < 5,63 < 6,35 < 6,53 < 65,3. 22,254 > 22,245 > 22,244 > 22,225 > 22,207. 4,7 < 5,2; 6,729 < 7,405; 8,732 < 8,79; 10,258 > 10,253. 4,38 < 4,39; 8,25 > 8,205; 3,6 > 3,047; 5,039 > 5,03. 10. 3,6; 24,25; 5,65; 23,963; 0,768; 34,934. 56
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa
1. b. 2. b. 3. c. 4. c. 5. a. 6. b. 7. a. 8. c. 9. a. 10. c.

6. 7.

8. 9.

Kontrola

7
Izena

Zatiki hamartarrak. Ehunekoak


Data 1. Adierazi zatikiak zenbaki hamartarretan. 9 67 = 1.000 = 100 0 95 25 = = 10 100

15 =

100 282 = 10

2. Alderatu behean ageri diren zatiki hamartarren pareak. Lehendabizi, adierazi zenbaki hamartar gisa. 19 eta 703 10 ___ 100 1.903 276 eta 1.000 100 __ 0 ___ ___

6.591 928 eta 1.000 10 __ ___ 0 3. Osatu.


85 =

10

28,8 =

10

4,61 =

100

808 =

100

6,198 = 1.000

4. Adierazi zatiki bakoitza ehuneko gisa. 7 = 100 59 = 100


38 =

100 42 = 100

15 =

100 60 = 100

5. Osatu taula. Ehunekoa Irakurketa Zatikia Zenbaki hamartarra Esanahia


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

% 11 ehuneko 25 94 100 0,36 100etik 7


57

6. Kalkulatu.
600en % 6 760ren % 55

9.240ren % 70 2.350en % 98

7. Adierazi esaldiak ehunekotan.


100 pertsonatik 35ek ingelesez hitz egiten du 100 ikasletik 18k betaurrekoak erabiltzen ditu Baserri batean, 100 aberetik 12 oiloak dira Aparkaleku batean, 100 autotik 75 zuriak dira

8. Margotu lauki-sarea adierazitako moduan. Ondoren, erantzun.

% 30 gorriz. % 45 urdinez. % 15 berdez.

Zer ehuneko geratu da margotu gabe?

9. Kalkulatu salgaien amaierako prezioak. % 40ko beherapena salgai guztietan

80 10. Irakurri eta ebatzi.

920

125

405

Iratik moto berri bat erosi du 4.000 -an. Sarrera gisa % 15 ordaindu du eta gainerakoa 25 kuota berdinetan ordainduko du. Zenbatekoa izango da kuota bakoitza?
58
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

7
Izena

Zatiki hamartarrak. Ehunekoak


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Izendatzailean 10, 100, 1.000... duten zatikiak hauek dira: a. zatiki osoak. 2. Ehuneko bat: a. beherapen bat da. b. izendatzailean 100 zenbakia duen zatiki bat da. c. azken zifra zero duen zenbaki hamartar bat da. 3. Denda batean, 500 jogurt daude. % 60 marrubizkoak dira. Marrubizko zenbat jogurt daude denda horretan? a. 300. b. 450. c. 360. b. zatiki hamartarrak. c. zatiki zehatzak.

4. Hiru zatikiotatik, zatiki hamartarra hau da: a. 12 . 106 b. 348 . 100 c. 7 . 15

5. Ikastetxean, 100 ikasletik 15ek xakean jokatzen dute. Zenbat ikasle aritzen dira xakean? a. ikasleen % 100. b. ikasleen % 15. c. ikasleen % 85.

6. Garaje batean, 700 aparkaleku daude. Aparkalekuen % 13an motoak daude, eta % 67an, autoak. Zenbat aparkaleku daude hutsik? a. 140. b. 91. c. 469.

7. Oztopo-lasterketa batean, Ihintzak 785 ehunen behar izan ditu helmugara iristeko; Hegoik, 6.785 milaren; eta Naroak, 79 hamarren. Nor izan da azkarrena? a. Ihintza. b. Hegoi. c. Naroa.

8. Albaitariak aste honetan bisitatu dituen 150 abereen % 62 txakurrak dira. Zenbat txakur bisitatu ditu? a. 93. b. 87. c. 62.

9. Janari gustukoena zein duten galdetu zaie 2.000 laguni. % 28k makarroiak aukeratu ditu; % 32k, arrautza frijituak; eta gainerakoek, pizza. Zenbatek aukeratu dute pizza? a. 800. 10. 3.500en % 72 hau da: a. 3.428.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

b. 560.

c. 640.

b. 2.520.

c. 3.052.
59

7. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 T K K K T T K T T K T K K T K K T K T K K T 5 6 7 8 9 10

Zatiki hamartarrak zer diren jakitea. Zatiki hamartarrak zenbaki hamartar


gisa adieraztea, eta alderantziz.

T K

Zatiki hamartarrak alderatzea. Zatiki hamartarrak ehuneko


gisa adieraztea.

Ehunekoak zer diren eta nola


kalkulatzen diren jakitea. ebaztea.

Ehuneko-problemak
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. 3. 4. 0,67; 0,009; 0,15; 9,5; 0,25; 0,282. 1,9 < 7,03; 2,76 > 1,903; 92,8 > 6,591. 8,5; 288; 461; 0,808; 6.198. % 7, % 38; % 15; % 59; % 42; % 60.

Testa
1. b. 2. b. 3. a. 4. b. 5. b. 6. a. 7. b. 8. a. 9. a. 10. b.

5.

% 11; ehuneko 11;11 ; 0,11; 100etik 11. 100 % 25; ehuneko 25; ; 0,25; 100etik 25. 25 100 % 94; ehuneko 94; ; 0,94; 100etik 94. 94 100 % 7; ehuneko 7; 7 ; 0,07; 100etik 7. 100 6. 36; 418; 6.468; 2.303. 7. 8. 9. 10. % 35; % 18; % 12; % 75. E. G. % 10 geratu da margotu gabe. Erraketa: 48 ; ordenagailua: 552 ; luma: 75 ; telebista: 243 . 4.000ren % 15 = 600. 600 : 25 = 24. Kuota bakoitza 24 -koa izango da.

60

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

8
Izena

Zenbaki hamartarren arteko eragiketak


Data 1. Kalkulatu. 5 6, 0 7 3 9 7, 9 0 3 + 6, 2 6 7 4, 0 9 + 1 7 6, 0 1 8 2 7 6, 7 + 1 4 7, 6 8 2 6 5, 3 4 5 4, 9 + 9 7, 9 0 3

2. Irakurri eta ebatzi. Ibon erosketak egitera joan da. Praka pare bat erosi du 27,86 -an, eta alkandora bat, 12,25 -an. Zenbat diru gastatu du guztira?

3. Kalkulatu. 9 2, 8 2 5, 0 8 9 4. Irakurri eta ebatzi. Mikelek 78,5 litro gasolina bota ditu. Bidean 18,9 litro gastatu baditu, zenbat litro gasolina geratzen zaizkio andelean? 2 6 7, 7 1 4 7, 6 8 7 9, 8 1 6, 4 0 4 9 1, 1 2 8 0, 5 0 3

5. Kalkulatu. 5, 8 6 3, 7 5 14 0, 0 0 7 38 4 1 9 2, 4 7 503

6. Irakurri eta ebatzi.


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

61

Andonik 6 poltsa laranja erosi ditu. Poltsa bakoitzak 5,5 kiloko pisua du. Zenbat kilo laranja erosi ditu Andonik?

7. Kalkulatu, eragiketen hierarkia kontuan hartuta.


7,8 7 + 3,35 = 7 + 6,061 12 = 5,6 4 + 3,83 5 = 9,07 2 5,907 3 =

8. Egin zatiketak.
28,5 : 10 = 3,58 : 10 = 7,6 : 10 = 127,3 : 100 = 2,54 : 100 = 45,3 : 100 = 423,2 : 1.000 = 367,48 : 1.000 = 9,8 : 1.000 =

9. Irakurri eta ebatzi. Monikaren ikastetxean, 100 ikaslek eman dute izena, film bat ikustera joateko. Sarrerak 389 ordaindu dituzte guztira. Zenbat balio du ikasle bakoitzaren sarrerak?

10. Osatu segidak.


: 10 : 10 : 10 : 10

7.940
9 20 : 100 + 2,94

6,7

3,07

5,65

: 10

+ 0,03

62

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

8
Izena

Zenbaki hamartarren arteko eragiketak


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. 66,259 + 33,741 eragiketaren emaitza hau da: a. 100. b. 10,9. c. 78,9.

2. Kutxa bat marrubik 2,175 kg-ko pisua du, eta poltsa bat sagarrek, 2,035 kg-koa. Zenbat handiagoa da marrubien pisua sagarrena baino? a. 0,14 kg. b. 0,014 kg. c. 14 kg.

3. 2,56 100 eragiketaren emaitza hau da: a. 25,6. b. 0,256. c. 256.

4. Ainarak 5 galtzerdi pare erosi ditu, 2,50na -an. Zenbat diru gastatu du guztira? a. 10,50 . b. 1,25 . c. 12,50 .

5. 345 : 1.000 eragiketaren emaitza hau da: a. 0,345. b. 345.000. c. 3,45.

6. Iratxek 25,53 -an erosi ditu 10 koaderno berdin. Zenbat ordaindu du koaderno bakoitza? a. 25,53 . b. 255,30 . c. 2,553 .

7. 11,95 + 6,234 + 0,816 eragiketaren emaitza hau da: a. 19,02. b. 19. c. 20.

8. Zortzi bateko eta hemeretzi ehunen ken bi bateko eta hirurehun eta hirurogeita hamabi milaren berdin: a. 58,18. b. 5,818. c. 0,518.

9. 47,22 15 biderketaren emaitza hau da: a. 703,8. b. 78,03. c. 708,3.

10. Sabinek 4 kg laranja eta 6 kg madari erosi ditu. Fruta kilo bakoitzak 1,80 balio du. Zenbat ordaindu du guztira? a. 18,80 . b. 18 . c. 15,80 .

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

63

8. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 T K T K T K K T K T K T K T K 8 T T 9 10 K K

Zenbaki hamartarren arteko

batuketak eta kenketak egitea. arruntez biderkatzea, eta 10ez, 100ez, 1.000z....

K T

Zenbaki hamartarrak zenbaki Zenbaki arruntak eta zenbaki Zenbaki hamartarren arteko Zenbaki hamartarren arteko
batuketak, kenketak eta biderketak egitea.

hamartarrak 10ez, 100ez, 1.000z... zatitzea. eragiketa konbinatuak egitea.

K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. ditu. 3. 4. zaizkio. 5. 6. 7. 34,8; 52,5; 2,688; 96.812,41. 5,5 6 = 33. Andonik 33 kg laranja erosi ditu. 7,8 7 + 3,35 = 54,6 + 3,35 = 57,95. 7 + 6,061 12 = 7 + 72,732 = 79,732. 5,6 4 + 3,83 5 = 22,4 + 19,15 = 41,55 9,07 2 5,907 3 = 18,14 17,721 = 0,419. 2,85; 1,273; 0,4232; 0,358; 0,0254; 0,36748; 0,76; 0,453; 0,0098. 389 : 100 = 3,89. Ikasle bakoitzaren sarrerak 3,89 balio du. 794; 79,4; 7,94; 0,794. 60,3; 1.206; 12,06; 15. 160,176; 850,108; 424,382; 218,143. 27,86 + 12,25 = 40,11. Ibonek 40,11 gastatu 87,731; 120,02; 63,396; 90,625. 78,5 18,9 = 59,6. Andelean, 59,6 litro geratzen

Testa
1. a. 2. a. 3. c. 4. c. 5. a. 6. c. 7. b. 8. b. 9. c. 10. b.

8.

9. 10.

64

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

9
Izena Data 1. Erantzun.

Angeluak

Zer neurri du angelu lau batek? Nola deritze 360 dituzten angeluei?

2. Neurtu angeluak garraiagailuaren bidez. Ondoren, idatzi azpian zer motatako angelua den.

3. Marraztu adierazitako angeluak. = 110 = 170 B = 80

4. Osatu.

angeluek erpin bera eta alde komun bat dute. Angelu berean dituzte. komunak ez diren angeluak zuzen

5. Azaldu zer den zuzenki baten erdibitzailea.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

65

6. Marraztu triangeluaren aldeen erdibitzaileak.

7. Marraztu 30-ko eta 90-ko ondoz ondoko bi angelu.

8. Marraztu 120-ko angelu bat eta bere erdikaria.

9. Marraztu 80-ko eta 110-ko ondoz ondoko bi angelu.

Nolakoak dira marraztu dituzun angeluak? geziari eta idatzi zenbat graduko biraketa egin duen aldiro. Biraketa: __________________ Biraketa: __________________ Biraketa: __________________

10. Erreparatu

66

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

9
Izena Data

Angeluak

Inguratu aukera zuzena.


1. Angelu osoak neurri hau du: a. 100. b. 180. c. 360.

2. Angeluak neurtzeko, tresna hau erabiltzen da: a. erregela. b. garraiagailua. c. metroa.

3. Zuzenki baten erdiko puntutik pasatzen den zuzen zutari honela deritzo: a. erdibitzailea. b. ukitzailea. c. zuzenerdia.

4. Honelakoa izan da L letraren biraketa: a. 90 eskuinera. b. 180 eskuinera. c. 360 eskuinera. 5. Ondoz ondoko angelu guztiak: a. auzokideak dira. b. 180-koak dira. c. erpin bera eta alde komun bat dute. 6. Hau da angeluaren neurria: a. 90. b. 40. c. 120.

7. Angelu lauak neurri hau du: a. 360. 8. Irudiko angeluak: a. auzokideak dira. b. ondoz ondokoak dira. c. lauak dira. 9. Laukizuzen baten lau angeluen batura hau da: a. 90. b. 180. c. 360. b. 250. c. 180.

10. Angelua banatzen duen lerroari honela deritzo: a. erdibitzailea. b. erdikaria. c. zuzenerdia.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

67

9. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 T K T K K T T K K K T T K T K T K 8 9 T 10

Angelu lauak eta angelu osoak


zer diren jakitea.

K T

Angeluak neurtzea eta marraztea,


garraiagailuaren bidez.

Ondoz ondoko angeluak eta Zuzenki baten erdibitzailea Angelu baten erdikaria

auzokideak bereiztea eta marraztea. zer den jakitea eta marraztea. zer den jakitea eta marraztea.

90-ko biraketak egitea.


K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Angelu lauek 180 dituzte. Angelu osoak deritze. 180, laua; 100, kamutsa; 170, kamutsa. E. G. Ondoz ondokoak; auzokideak. Zuzenki baten erdibitzailea zuzenkiaren erdiko puntutik pasatzen den zuzen zuta da. E. G. E. G. E. G. E. G. Auzokideak. 90; 180; 270.

Testa
1. c. 2. b. 3. a. 4. b. 5. c. 6. c. 7. c. 8. a. 9. c. 10. b.

68

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

10
Izena Data 1. Sailkatu poligonoak, alde kopurua kontuan hartuta.

Irudi lauak

2. Erreparatu poligonoei eta erantzun.

Pentagonoa poligono erregularra al da? Zergatik?

Oktogonoa poligono irregularra al da? Zergatik?

3. Osatu.
D B A C

A puntua zirkunferentziaren B puntua zirkunferentziaren C puntua zirkunferentziaren D puntua zirkunferentziaren

da. da. da. da.

4. Irakurri eta ebatzi. Eneagono erregular baten aldea 14 cm-koa da. Zer perimetro du?

5. Sailkatu triangeluak, angeluak kontuan hartuta.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

69

6. Idatzi dagokion triangeluaren izena.


Bi alde berdin dituen triangelua 120-ko angelu bat duen triangelua 6 cm, 8 cm eta 10 cm-ko aldeak dituena 90-ko angelu bat duen triangelua

7. Osatu eskema. Laukiak

Trapezioa

Laukizuzena 8. Irakurri eta ebatzi. Dekagono erregular baten perimetroa 130 cm luze da. Zer luzera izango du aldeak?

9. Marraztu irudi simetrikoa ardatzarekiko.

10. Erreparatu irudiei, azaldu antzekoak diren eta esan zergatik.

70

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

10
Izena Data

Irudi lauak

Inguratu aukera zuzena.


1. Oktogono batek: a. 6 erpin ditu. b. 8 erpin ditu. c. 10 erpin ditu.

2. Aldeak edo angeluak desberdinak dituzten poligonoak hauek dira: a. erregularrak. b. irregularrak. c. zirkuluak.

3. Bi punturen arteko zirkunferentzia zatia hau da: a. korda. b. erradioa. c. arkua.

4. Angelu kamuts bat duten triangeluei honela deritze: a. angeluzuzenak. b. isoszeleak. c. kamutsak.

5. Laukiak honela sailkatzen dira: a. laukizuzenak, erronboak eta erronboideak. b. angeluzuzenak, zorrotzak eta kamutsak. c. trapezoideak, trapezioak eta paralelogramoak. 6. Poligonoaren perimetroa hau da: a. 6 cm. b. 12 cm. c. 24 cm.
2 cm

7. Dekagono batek hauek ditu: a. hamabi alde. b. hamar angelu. c. bederatzi erpin.

8. Zirkunferentzian adierazitako elementuak hauek dira: a. erradioa eta diametroa. b. korda eta arkua. c. erradioa eta korda. 9. Aldeak eta angeluak binaka berdinak dituen paralelogramoari honela deritzo: a. trapezoidea. b. erronboidea. c. trapezioa.

10. Aldeak eta angeluak kontuan hartuta, triangelua honelakoa da: a. kamutsa eta eskalenoa. b. zorrotza eta aldeberdina. c. kamutsa eta isoszelea.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

71

10. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 K K T K T T K T K K T K K T T 5 6 T 7 T 8 K 9 10 K T

Poligonoak bereiztea eta sailkatzea. Poligono erregularrak eta


irregularrak bereizten jakitea. bereizten jakitea.

Zirkunferentzien elementuak Triangeluak identifikatzea, aldeak eta


angeluak kontuan hartuta. berri izatea.

Laukien sailkapenaren Irudi simetrikoak marraztea. Antzekotasuna zer den jakitea.


K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. Oktogonoa; eneagonoa; dekagonoa. Irudiko pentagonoa irregularra da, ez dituelako alde eta angelu berdinak. Irudiko oktogonoa erregularra da, alde eta angelu berdinak dituelako. Zentroa; erradioa; korda; arkua. 14 9 = 126. Eneagonoaren perimetroa 126 cm-koa da. Zorrotza, angeluzuzena; kamutsa. Isoszelea; kamutsa; eskalenoa; angeluzuzena. Trapezoidea; trapezioa; paralelogramoa; karratua, laukizuzena, erronboa, erronboidea. 130 : 10 = 13. Dekagonoaren aldeak 13 cm ditu. E. G. Irudiak antzekoak dira, forma bera dutelako, neurri desberdina izan arren.

Testa
1. b. 2. b. 3. c. 4. c. 5. c. 6. b. 7. b. 8. c. 9. b. 10. a.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

72

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

11
Izena Data 1. Idatzi falta diren luzera-unitateak. METROAREN MULTIPLOAK Izena Metroarekiko lotura 10 m

Luzera

km 2. Azaldu zer eragiketa egin behar diren metroak milimetrotan eta hektometrotan adierazteko.

3. Idatzi adierazitako unitatean.


60 dm = 341 m = 32 km = 0,3 cm =

m km m mm

20 mm = 1.234 cm = 12,45 hm = 0,15 dam =

cm m m m

23 cm = 2,4 dam = 4,07 m = 12 cm =

m km cm mm

4. Irakurri eta ebatzi. Elene oinez joaten da etxetik lanera, eta 13 dam-ko egiten ditu. Egunero 4 aldiz egiten du ibilbide hori. Zenbat kilometro egiten ditu astelehenetik ostiralera ibilbide horretan?

5. Adierazi metrotan autoaren neurriak.


Autoaren luzera

Autoaren zabalera Autoaren altuera

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

73

6. Idatzi falta diren neurriak. 95 cm + 85 m + 3m+ cm = 1 m m = 1 hm m = 1 dam 950 m + 8 dm + 850 mm + m = 1 km dm = 1 m mm = 1 m

7. Irakurri eta ebatzi. Inurri batek 72 cm-ra dagoen hosto batera iritsi nahi du. Dagoeneko 0,448 m egin ditu. Zenbat zentimetro falta zaizkio hostora iristeko?

8. Adierazi metrotan eta margotu. gorriz luzera handiena urdinez luzera txikiena

5 hm, 3 dam eta 2 m

15 dam, 5 m eta 4 dm

1 dam, 8 m eta 3 dm

9. Erabili unitateen taula eta idatzi neurri bakoitza adierazitako unitatean. km 254,3 m dam-tan 23,6 hm cm-tan 78 cm m-tan 32 m mm-tan 10. Irakurri eta ebatzi. Idoiak hesi bat jarri du 1 hm eta 25 m-ko perimetroa duen lur-sailaren inguruan. Metro bat hesik 30,75 balio badu, zenbat ordaindu du hesi osoa? hm dam m dm cm mm dam cm m mm

74

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

11
Izena Data

Luzera

Inguratu aukera zuzena.


1. Luzera neurtzeko unitate nagusia hau da: a. metroa. b. kilometroa. c. zentimetroa.

2. Dekametro bat honen berdina da: a. 10 hektometro. b. 100 kilometro. c. 10 metro. 3. Metroak dezimetrotan adierazteko: a. 10ez biderkatu behar da. b. 100ez zatitu behar da. c. 10ez zatitu behar da. 4. Bost metro eta sei dezimetro honen berdina da: a. 56 dm. b. 5,6 dm. c. 56 m.

5. Hamar hektometro honen berdina da: a. 1 dam. b. 1 km. c. 10 m.

6. Metro bat ehun zati berdinetan banatzen badugu, zati bakoitza hau da: a. 1 dm. b. 1 cm. c. 1 mm.

7. Igerileku batek 50 m-ko luzera du. Igerilari batek 20 luze egin ditu, entrenatzen. Zenbat hektometro egin ditu guztira? a. 10 hm. b. 100 hm. c. 1.000 hm.

8. Aulki batek 1,25 m-ko altuera du. Zenbat zentimetro altu da? a. 12,5 cm. b. 125 cm. c. 1.250 cm.

9. Ibai baten luzera 326 dam eta 5,7 m-koa da. Zenbat metro ditu? a. 3.265,7 m. b. 326,57 m. c. 32.657 m.

10. Zenbat milimetro dira 1 m, 5 dm eta 3 cm? a. 153 mm. b. 1.530 mm. c. 15.300 mm.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

75

11. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luzera-unitate nagusia metroa


dela jakitea.

T K K T K T K T T K K T K T K K T K T K K T T K

Metroaren multiploen eta Luzera-unitateen arteko


loturak erabiltzea.

azpimultiploen berri izatea.

Problemak ebaztea,
K: Kontrola; T: Testa.

luzera-unitateak erabiliz.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. 3. Metroaren multiploak: dam = 10 m; hm = 100 m; km = 1.000 m. Metroak milimetrotan adierazteko, 1.000z biderkatu behar da; metroak hektometrotan adierazteko, 100ez zatitu behar da. 0,6 m; 2 cm; 0,23 m; 0,341 km; 12,34 m; 0,024 km; 32.000 m; 1.245 m; 407 cm; 3 mm; 1,5 m; 120 mm. 13 4 = 52. 52 5 = 260. 260 : 100 = 2,6. 2,6 km egiten ditu. Luzera: 42 : 10 = 4,2 m. Zabalera: 1.735 : 1.000 = 1,735 m. Altuera: 129 : 100 = 1,29 m. 5 cm; 50 m; 15 m; 2 dm; 7 m; 150 mm. 0,448 100 = 44,8. 72 44,8 = 27,2. 27,2 cm falta zaizkio. 532 m; 155,4 m; 18,3 m. Gorriz 532 m margotu behar dira, eta urdinez, 18,3 m. E. G. 25,43 dam; 236.000 cm; 0,78 m; 32.000 mm. 1 hm eta 25 m = 125 m. 125 30,75 = 3.843,75 .

Testa
1. a. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. a. 8. b. 9. a. 10. b.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

76

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

12
Izena

Edukiera eta masa


Data 1. Idatzi falta diren unitateak eta osatu eskemak.
10 kl hl kg

2. Adierazi litrotan ontzien edukierak.


A B

2 hl eta 6 dal _____________________________________________________ 1 kl, 4 hl eta 9 dal _____________________________________________________ 5 kl, 7,2 hl eta 8,3 dal _____________________________________________________

3. Idatzi neurri bakoitza adierazitako unitatean.

7.000 l = 9 dal = 13,8 ml = 15 cl = dl kl

hl

4 kl = 3,6 hl = 0,5 dal = 50 hl =

hl l cl dal

21 l = 15 cl = 2,3 dl = 6 dl =

ml ml cl ml

4. Irakurri eta ebatzi. Teresak 76 l-ko arrainontzi bat bete behar du, 0,2 dal-ko ontzi bat erabiliz. Zenbat ontzikada bota behar ditu?

5. Taula erabiliz, idatzi neurri bakoitza adierazitako unitatean. kl 680 dl dal-tan 1,74 kl dl-tan 391 cl hl-tan 43,62 dl ml-tan
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

hl

dal

dl

cl

ml dal dl hl ml
77

6. Adierazi gramotan kutxa bakoitzaren pisua.


A

4 kg eta 8 dag _____________________________________________________ 32 kg, 5 hg eta 4 dag ________________________________________________ 7,4 kg eta 9,5 dag _________________________________________________

7. Adierazi pisuak gramotan eta ordenatu txikienetik handienera. 0,1 hg g 100 cg g 10 dag g 1.000 dg g

8. Osatu. 6 dag = 1,8 dg = 0,9 g = 49 dg = g g dag hg 7g= dg 86 dg = mg 5,4 hg = kg 4.136 cg = dag 3 kg = 0,3 g = 4.607 g = 2,8 hg = g mg kg cg

9. Irakurri eta ebatzi. 8 poto marmelada berdin dituen kutxa batek 2 kg eta 820 g-ko pisua du. Kutxak, hutsik, 3 hg-ko pisua du. Zer pisu du poto bakoitzak?

10. Idatzi falta diren neurriak. 840 ml + 65 dl + 16 l + 250 l + cl = 1 l dal = 10 l hl = 1 kl dal = 10 hl 67 cg + 200 mg + 564 dag + 382 mg + dg = 1 g cg = 1 g hg = 10 kl dg = 1 dag

78

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

12
Izena Data

Edukiera eta masa

Inguratu aukera zuzena.


1. Hauek dira litroaren multiploak: a. dekalitroa, hektolitroa eta kilolitroa. b. dezilitroa, zentilitroa eta mililitroa. c. dezilitroa, hektolitroa eta dekalitroa. 2. Mililitro bat honen baliokidea da: a. 100 l. 3. cg-ak hg-tan adierazteko: a. 100ez biderkatu behar da. b. 1.000 batu behar zaio. c. 10.000z zatitu behar da. 4. Andel batek 2,5 hl eta 25 dal baditu, zenbat litro ditu? a. 500 l. b. 50 l. c. 5.000 l. b. 1.000 dl. c. 10.000 dal.

5. Gazta bat 2 kg eta 450 dg-koa da. Zenbat gramo falta zaizkio 3 kg-koa izateko? a. 9,95 g. b. 95,5 g. c. 995 g.

6. Berrogeita zortzi dekagramo honen berdina da: a. 480 hg. b. 48.000 mg. c. 0,48 kg.

7. Botila batean 1,5 l freskagarri badago, 25 cl-ko zenbat edalontzi bete daitezke? a. 15 edalontzi. 8. Zenbat dag dira 45,7 dg? a. 457 dag. b. 0,457 dag. c. 14,57 dag. b. 6 edalontzi. c. 10 edalontzi.

9. Bainuontzi baten edukiera 1,65 kl-koa da. 13.500 dl ur jaurti dira. Zenbat litro ur falta dira bainuontzia betetzeko? a. 3.000 l. b. 300 l. c. 30 l.

10. Zaku batean 45 hg pistatxo daude. 75 g-ko zenbat poltsa egin daitezke? a. 60 poltsa. b. 6 poltsa. c. 600 poltsa.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

79

12. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 T K T K T K K T K T T K K T K T K T 4 5 6 7 8 9 10

Litroaren multiploak eta

azpimultiploak zein diren jakitea. erabiltzea. erabiltzea.

K T

Edukiera-unitateen arteko loturak Masa-unitateen arteko loturak Problemak ebaztea, edukiera- eta
masa-unitateak erabiliz.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. 3. E. G. 260 l; 1.490 l; 5.803 l. 40 hl; 21.000 ml; 70 hl; 360 l; 150 ml; 0,09 kl; 500 cl; 23 cl; 0,0138 l; 500 dal; 600 ml; 1,5 dl. 0,2 dal = 2 l. 76 : 2 = 38. 38 ontzikada bota behar ditu. E. G. 6,8 dal; 17.400 dl; 0,0391 hl; 4.362 ml. 4.080 g; 32.540 g; 7.495 g. 0,1 hg = 10 g; 100 cg = 1 g; 100 dag = 1.000 g; 1.000 dg = 100 g. 100 dag > 1.000 dg > 0,1 hg > 100 cg. 60 g; 70 dg; 3.000 g; 0,18 g; 8.600 mg; 300 mg; 0,09 dag; 0,54 kg; 4,607 kg; 4,9 hg; 4,136 dag; 28.000 cg. 2 kg eta 820 g = 2.820 g. 3 hg = 300 g. 2.820 300 = 2.520. 2.520 : 8 = 315. Poto bakoitzak 315 g-ko pisua du. 16 cl; 3,3 dg; 0,35 dal; 80 cg; 9,84 hl; 43,6 hg; 7,5 dal; 96,18 dg.

Testa
1. a. 2. c. 3. c. 4. a. 5. c. 6. c. 7. b. 8. b. 9. b. 10. a.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

80

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

13
Izena

Irudi lauen azalera


Data 1. Kalkulatu irudi bakoitzaren azalera, lauki-sareko karratua unitate gisa hartuta.

Azalera =

Azalera =

Azalera =

2. Marraztu 25 karratuko azalera duen irudi bat.

3. Osatu.

5 m2 = 3 dm2 = 43 m2 = 6 cm2 =

cm2 cm2 dm2 dm2

12 dm2 = 370 cm2 = 1.723 dm2 = 4.500 cm2 =

m2 m2 m2 m2

4. Idatzi adierazitako unitatean. m2-tan dm2-tan cm2-tan


425 dm2 eta 5.480 cm2 5 m2 eta 65 cm2 10 m2 eta 340 dm2

5. Kalkulatu karratuaren azalera.

8 cm
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

81

Juan cubre una pared con azulejos de 2 cm2. La pared 350 cm de largo y 700 cm de ancho. Cuntos azulejos pone? 6. Irakurri eta ebatzi. Endikak 2 cm2-ko azalera duten lauzen bidez estali du horma bat. Horma 35 cm luze eta 70 cm zabal da. Zenbat lauza jarri ditu?

7. Kalkulatu laukizuzenaren azalera.

4 cm

6 cm

8. Irakurri eta ebatzi. Junek 4 m luze eta 2 m zabal den oihal bat erosi du. Oihal horren metro koadro batek 12,25 balio du. Zenbat ordaindu du oihala?

9. Kalkulatu irudiaren azalera.


2 cm 2 cm

3 cm

2 cm 6 cm

10. Irakurri eta ebatzi. Inesak 6 cm-ko aldea duen itsasgarri karratu bat du, eta 7 cm luze eta 5 cm zabal den itsasgarri laukizuzen bat. Zeinek du azalera handiena? Dani tiene una pegatina cuadrada de 6 cm de lado y otra rectangular de 7 cm de largo y 5 cm de ancho. Qu pegatina tiene el rea mayor?
82
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

13
Izena Data

Irudi lauen azalera

Inguratu aukera zuzena.


1. Metro koadroa: a. luzera-unitatea da. b. edukiera-unitatea da. c. azalera-unitatea da.

2. 1 cm-eko aldea duen karratu batek azalera hau du: a. 4 cm2. b. 1 cm2. c. 5 cm2.

3. Laukizuzen baten azalera hau da: a. alde bat bider alde hori bera. b. luzeraren eta zabaleraren batura. c. luzeraren eta zabaleraren biderkadura. 4. dm2-ak cm2-tan adierazteko, hau egin behar da: a. 100ez biderkatu. b. 100ez zatitu. c. 10ez biderkatu.

5. Zenbatekoa da karratuaren azalera? a. 12 cm2. b. 9 cm2. c. 6 cm2.


3 cm

6. cm2-ak m2-tan adierazteko, hau egin behar da: a. 1.000z biderkatu. b. 10.000z zatitu. c. 10.000z biderkatu.

7. Laukizuzenaren perimetroa hau da: a. 12 cm2. b. 20 cm. c. 12 cm.


2 cm

6 cm

8. 2 m2 eta 5 dm2 adierazpena honen berdina da: a. 20.500 cm2. b. 205 m2.
12 cm

c. 2.500 dm2.

9. Zenbatekoa da irudiaren azalera? a. 288 cm2. b. 288 dm2. c. 500 cm2.


6 cm

9 cm 24 cm

10. Lur-sail karratu baten aldeak 50 metrokoak badira, zer azalera du? a. 2.500 dm2. b. 250 cm2. c. 2.500 m2.
83

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

13. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 K T K K T K T T K T 3 4 5 6 7 8 9 10

Irudi baten azalera kalkulatzea,


karratua unitate gisa hartuta.

K T

Azalera-unitateen berri izatea eta


haien arteko baliokidetasunak erabiltzea.

Karratuen, laukizuzenen eta horien


bidez osatutako irudien azalerak kalkulatzea.

K T K K

Perimetroa eta azalera bereiztea. Problemak ebaztea,


K: Kontrola; T: Testa.

azalera-unitateak erabiliz.

K T

Erantzunak
Kontrola 1.
2. 26; 24; 25. E. G. 50.000 cm2; 0,12 m2; 300 cm2; 0,037 m2; 4.300 dm2; 17,23 m2; 0,06 dm2; 0,45 m2. 4,798 m2; 500,65 dm2; 134.000 cm2. 8 8 = 64 cm2. 35 70 = 2.450 cm . 2.450 : 2 = 1.225. 1.225 lauza jarri ditu.
2

Testa
1. c. 2. b. 3. c. 4. a. 5. b. 6. b. 7. b. 8. a. 9. a. 10. c.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 6 = 24 cm2. 4 2 = 8 m2. 12,25 8 = 98. 98 ordaindu du oihala. Laukizuzenaren azalera = 5 2 = 10 cm2. 2 laukizuzen daudenez, 10 2 = 20 cm2. Karratuaren azalera = 2 2 = 4 cm2. Azalera osoa = 20 + 4 = 24 cm2. Itsasgarri karratuaren azalera = 6 6 = 36 cm2. Itsasgarri laukizuzenaren azalera = 7 5 = 35 cm2. Itsasgarri karratuak du azalera handiena.

10.

84

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

14
Izena

Denbora eta dirua


Data 1. Irakurri eta osatu erlojuak.
20 minutu lehenago 1 ordu eta 10 minutu lehenago 2 ordu eta 15 minutu geroago 50 minutu geroago

2. Kalkulatu zenbat denbora pasatu den kasu bakoitzean. Denbora: ____________________

Denbora:

____________________

3. Irakurri eta idatzi dagokion ordua erloju digitaletan. Loradenda goizeko 9 eta erdietan zabaltzen da, eta arratsaldeko 9ak laurden gutxitan itxi. Antzerki-emanaldia arratsaldeko 8etan hasi eta gaueko 11ak hamar gutxitan amaitzen da.

4. Kalkulatu.

1 ordu eta 25 minutu 14 ordu eta 35 minutu

minutu minutu segundo segundo

9 minutu eta 43 segundo 2 ordu eta 23 minutu

5. Irakurri eta ebatzi. Kontserba-fabrika bateko langile batek 12 poto marmelada betetzen ditu 120 segundoan. Zenbat minutu beharko ditu 300 poto betetzeko?

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

85

6. Kalkulatu zenbat ordu eta minutu diren: 135 minutu 335 minutu 530 minutu 610 minutu

7. Kalkulatu zenbat minutu eta segundo diren: 220 segundo 440 segundo 8. Erreparatu salgaien prezioei eta ebatzi. 625 segundo 905 minutu

12,99

36

42,50

10,70

Ferminek 49,67 ordaindu ditu hiru jantzi berdin eta txano bat. Zer jantzi erosi ditu?

Kermanek 2 bainujantzi eta 3 alkandora erosi ditu. 200 -ko billete bat eman badu, zenbat diru itzuli diote?

9. Irakurri, erreparatu eta du kalkulatu. Taniak 10:45ean sartu autoa aparkalekuan, eta 12:05ean atera. Zenbat ordaindu beharko du autoa aparkalekuan uzteagatik?

Aparkalekua: 1 minutu 0,03

Amagoiak 2 telebista berdin erosi 10. Irakurri eta ebatzi. ditu. Telebista bakoitza 335 ordaindu du. Ordaintzean, % 20ko beherapena egin diote. Zenbat ordaindu ditu telebistak?

86

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

14
Izena Data

Denbora eta dirua

Inguratu aukera zuzena.


1. Bidaia batek 120 minutu iraun badu, zenbat ordu iraun du? a. 1 ordu. b. 2 ordu. c. 12 ordu.

2. Zer ordu adieraziko du erlojuak 2 ordu eta 10 minutu pasatutakoan? a. zazpiak 20 gutxi. b. zazpiak. c. zazpiak 10 gutxi. 3. Kirmenek 874 balio duen hozkailu bat erosi du. 250 ordaindu eta gainerakoa hiru kuota berdinetan ordainduko du. Zenbatekoa izango da kuota bakoitza? a. 250 . b. 208 . c. 291,30 .

4. Zenbat minutu dira 5.760 segundo? a. 96 minutu. b. 60 minutu. c. 760 minutu.

5. Zenbat denbora pasatu da bi orduen artean? a. 5 ordu. b. 4 ordu eta 45 minutu. c. 5 ordu eta 35 minutu. 6. Ainhoak 3 ogi erosi ditu 0,25na -an eta botila bat esne 2,25 -an. Ordaintzeko, 5 -ko billete bat eman du. Zenbat diru itzuli diote? a. 2 . b. 1,75 . c. 1,50 .

7. Zenbat segundo dira 5 minutu eta 10 segundo? a. 360 segundo. b. 310 segundo. c. 300 segundo.

8. Zenbat ordu dira 14.400 segundo? a. 4 ordu. b. 7 ordu. c. 240 ordu.

9. Miriamek 3 pakete patata frijitu erosi ditu, 1,35na -an, eta pakete bat krispeta, 0,65 -an. 30 zentimo itzuli dizkiote. Zer billete eman du ordaintzeko? a. 5 -koa. b. 10 -koa. c. 20 -koa.

10. Zenbat segundo dira ordu laurden bat? a. 15 segundo. b. 3.600 segundo. c. 900 segundo.
87

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

14. unitatea

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 K T 3 K K T T 4 5 T K K T K T T K K T T K 6 7 8 9 10

Iraupenak kalkulatzea, erloju Ordu, minutu eta segundoen Diru kantitateak ageri diren
problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

digitaletan eta analogikoetan. arteko baliokidetasunak bereiztea eta erabiltzea.

K T

Erantzunak
Kontrola
1. E. G. 5 ordu eta 15 minutu. 3 ordu eta 15 minutu. E. G. 85 minutu; 875 minutu; 583 segundo; 8.580 segundo. 120 : 12 = 10. Poto bat betetzeko 10 segundo behar ditu. 300 10 = 3.000 segundo. 3.000 : 60 = 50. Guztira 50 minutu beharko ditu. 2 ordu eta 15 minutu; 8 ordu eta 50 minutu; 5 ordu eta 35 minutu; 10 ordu eta 10 minutu. 3 minutu eta 40 segundo; 10 minutu eta 25 segundo; 7 minutu eta 20 segundo; 15 minutu eta 5 segundo. 49,67 10,70 = 38,97; 38,97 : 3 = 12,99. 3 alkandora erosi ditu. 36 2 + 3 42,5 = 72 + 127,5 = 199,5; 200 199,5 = 0,5. 50 zentimo itzuli dizkiote. 10:45etik 12:05era = 1 ordu eta 20 minutu. 1 ordu eta 20 minutu = 80 minutu. 80 0,03 = 2,4. 2,40 ordaindu beharko du. 335 2 = 670. 670en % 20 = 134. 670 134 = 536. Telebistak 536 ordaindu ditu.

Testa
1. b. 2. b. 3. b. 4. a. 5. b. 6. a. 7. b. 8. a. 9. a. 10. c.

2.
3.

4. 5.

6.
7.

8.

9.

10.

88

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Kontrola

15
Izena

Probabilitatea eta estatistika


Data 1. Erreparatu behean ageri diren kartei. Ondoren, idatzi Z, zuzena bada, edo O, okerra bada.

Begiratu gabe, karta bat ateratzean: kopa izateko dago aukera gehien. ezpata izateko dago aukera gutxien. batekoa izateko dago aukera gehien. batekoa ateratzeko eta hirukoa ateratzeko aukera bera dago. 2. Margotu bolak, baldintzak bete daitezen.
Bola berdea ateratzeko aukera asko dago. Bola urdina ateratzeko aukera gutxi dago. Bola laranja ateratzeko eta bola marroia

ateratzeko aukera bera dago. 3. Erreparatu erruletei eta idatzi azpian zer kolorek duen ateratzeko aukera bera.

4. Erreparatu poltsako bolei eta osatu. Bolaren kolorea Kolore bakoitzeko bola kopurua Bola kopuru osoa Kolore bakoitzaren probabilitatea

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

89

5. Kalkulatu dado bat jaurtizean emaitza bakoitzak zer probabilitate duen.


5 baino txikiagoa ateratzea Zenbaki bikoitia ateratzea 3 ateratzea

6. Irakurri eta margotu 8 txartelak horiz, gorriz edo berdez, dagokion kolorez. Txartel gorria hartzeko probabilitatea lau zortziren da. Txartel horia hartzeko probabilitatea eta txartel berdea hartzekoa berdinak dira.

7. Irakurri eta ebatzi. Casting batean, 13 mutil eta 17 neska aurkeztu dira. Pertsona bat ausaz aukeratuz gero, zenbatekoa da neska izateko probabilitatea?

8. Erreparatu eta kalkulatu arkatzen batez besteko luzera.


7 cm 9 cm 4 cm 12 cm 13 cm

9. Zenbatekoa da lasterketa bateko 8 parte-hartzaileen batez besteko adina? Erreparatu taulari eta kalkulatu. Adina (urteak) Parte-hartzaileen kopurua 20 22 25 28 2 3 2 1

10. Zenbat minutu iraun dute, batez beste, Enekok gaur jaso dituen 6 deiek? Erreparatu taulari eta kalkulatu. Deiak Minutuak 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 2 5 4 3 1 6.a 3

90

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

15
Izena

Probabilitatea eta estatistika


Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Txanpon bat jaurtitzean: a. aurpegia ateratzeko dago aukera gehien. b. gurutzea ateratzeko dago aukera gehien. c. aurpegia ateratzeko eta gurutzea ateratzeko aukera bera dago. 2. 100 gozoki ditugu: marrubizko 35, laranjazko 45 eta gainerakoak limioizkoak. Begiratu gabe bat hartzean, zer probabilitate dago limoizkoa izateko? a. 20 . b. 35 . c. 45 . 100 100 100 3. Helmugara heldu diren lehen 4 atletek denbora hauek egin dituzte: 4 min, 7 min, 9 min eta 12 min. Zenbatekoa da 4 atleten batez besteko denbora? a. 7 minutu. b. 8 minutu c. 9 minutu.

4. Zer hartzeak du aukera gehien, begiratu gabe? a. opil bat. b. sandwich bat. c. hanburgesa bat. 5. Zenbatekoa da dado bat jaurtitzean 6 ateratzeko probabilitatea? a. 6 . 6 b. 4 . 6 c. 1 . 6

6. Denda batean, 3 alkandora saldu dira, 10na -an, 5 alkandora 14na -an, eta 2 alkandora, 15na -an. Zenbatekoa da saldutako alkandoren batez besteko prezioa? a. 13 . b. 14 . c. 15 .

7. Begiak itxita, zer kolore ateratzeko dago aukera gehien? a. zuria. b. grisa. c. beltza.

8. Dozena bat arrautzatan, bi gorringo dituzten 3 arrautza daude. Zenbatekoa da bi gorringoko arrautza bat ateratzeko probabilitatea? a. 3 . 2 a. 7. b. 3 . 12 b. 10. c. 12 . 3 c. 15.

9. Zenbatekoa da 7, 15, 13, 7 eta 8 zenbakien batez bestekoa?

10. Aimarrek 1etik 10era arteko zenbaki bat aukeratu behar du. Zenbatekoa da bakoitia izateko probabilitatea? 1 10
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

5 10

10 10
91

15. unitatea

a.

b.

c.

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak

2 K T

3 K

4 T K

7 T

10

Gertakari batek beste batek baino Gertakari baten probabilitatea

aukera gehiago, gutxiago edo aukera bera duen zehaztea. kalkulatu eta zatiki gisa adieraztea. aritmetikoa kalkulatzea.

K T

K T

K T

T K K T

T K

Datu multzo baten batez besteko


K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 2. marroi. 3. 4. Zuria; beltza; beltza. Bola grisak: 4 48 . 8 Bola zuriak: 3 8 . 3 8 Bola beltza: 1 8 . 1 8 5. ; ; . 3 4 1 6 6 6 6. 4 txartel gorriz, 2 horiz eta 2 berdez margotu behar dira. 17 7. 13 + 17 = 30. Neska izateko probabilitatea da. 30 8. 9 cm. 9. 7 + 9 + 4 + 12 + 13 = 45; 45 : 5 = 9. Batez bestekoa: O, Z, O, O. 3 bola berde, 1 bola urdin, 2 bola laranja eta 2 bola

Testa
1. c. 2. a. 3. b. 4. b. 5. c. 6. a. 7. b. 8. b. 9. b. 10. b.

20 2 + 22 3 + 25 2 + 28 = 40 + 66 + 50 + 28 = 184. 184 : 8 = 23. Batez besteko adina 23 urtekoa da. 2 + 5 + 4 + 3 + 1 + 3 = 18. 18 : 6 = 3. Deiaren batez besteko iraupena 3 minutukoa da.

10.

92

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Lehen hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data 1. Deskonposatu zenbakiak eta idatzi nola irakurtzen diren.

719.093

Deskonposizioa: Irakurketa: Deskonposizioa: Irakurketa: Deskonposizioa: Irakurketa:

6.804.990

50.050.050

317.000.901 Deskonposizioa: Irakurketa:

2. Idatzi < edo > ikurra. 303.153.820 36.967.820 483.901.596 303.193.820 36.976.820 483.910.596 22.010.090 85.907.226 304.978.267 22.001.009 85.207.226 304.987.267

3. Idatzi erromatar zenbakitan. 83 74 675 909 4.518 5.005

Idatzi zenbaki bakoitzaren balioa. MXCIX XLIV XCIV VIIICDL MMDLIX XICCXLV

4. Kalkulatu. 759.120 + 75.028 7 870.904 531.091 5 8.637 406 4

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

93

5. Irakurri eta ebatzi. Antzerki-emanaldira, 227 gizon eta 234 emakume joan ziren. Guztira 3.227 bildu zituzten. Zenbat balio zuen sarrera batek?

6. Adierazi zatikiak. 7 8 7. Kalkulatu. 5 112ren 8 2 133ren 7 9 192ren 4 2 261en 3 8. Kalkulatu. 3 + 4 = 5 5 18 7 = 23 23 12 + 13 = 14 14 23 9 = 34 34 2 + 15 = 19 19 38 31 = 47 47 4 6 2 5 7 9

9. Kalkulatu eragiketa bakoitzean falta den zenbakia. 6 2 = 8 8 8 + = 39 63 63 9 + = 23 13 13 10 = 4 27 27 27 19 15 29 = 29 28 + = 51 51

Ikernek kutxa bat bonboiren 10. Irakurri eta ebatzi. bi seiren jan zituen astelehenean, eta asteartean, seiren bat. Bonboien zer zatiki jan zuen bi egunetan?

94

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

Lehen hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Nola deskonposatzen da 87.073.502 zenbakia? a. 8 H milioiko + 7 milioiko + 7 EM + 3 M + 5 E + 2 B. b. 8 E milioiko + 7 milioiko + 7 HM + 3 M + 5 E + 2 B. c. 8 H milioiko + 7 milioiko + 7 HM + 3 M + 5 E + 2 B. 2. Zer zenbakitan da 4.000 bateko 4 zifraren balioa? a. 340.604. 3. (7 + 3) 8 6 berdin: a. 74. b. 20. c. 56. b. 304.440. c. 4.000.004

4. Leak animalien 24 kromo ditu, landareen 19 kromo gehiago animalien kromo baino eta autoen 12 kromo gehiago landareen kromo baino. Zenbat kromo ditu? a. 85. 5. Zenbat da 1.824 : 96? a. 19. b. 20. c. 27. b. 79. c. 122.

6. Kanpaleku batean, 150 haur daude. Helduen kopurua haurren kopurua halako hiru da. Zenbat pertsona daude guztira kanpalekuan? a. 450. b. 600. c. 750.

7. Zer zatiki da irudian margotuta ageri dena? a. zortzi hamaikaren. b. hamabi zortziren. c. zortzi hamabiren. 8. 224ren 4 7 a. 392. berdin: b. 227. c. 128.

9. Hamabi hamabosten gehi zazpi hamabosten gehi hamaika hamabosten berdin: a. 15 . 32 b. 30 . 15 c. 45 . 130

10. Aparkaleku batean, 1.900 aparkaleku-plaza daude 5 solairutan berdin banatuta. Solairu bat beteta dago, beste batean 230 auto daude eta gainerakoak hutsik daude. Zenbat aparkaleku-plaza daude hutsik? a. 1.290. b. 1.400. c. 1.670.
95

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Lehen hiruhilekoko ebaluazioa

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak

2 K T

10

9 zifrarainoko zenbakiak irakurri,

idatzi, deskonposatu eta alderatzea.

K T

Erromatar zenbakiak irakurri eta idaztea. Batuketak, kenketak, biderketak eta


zatiketak egitea.

K K T K T K T K T K T K T K T T

Eragiketa konbinatuak egitea. Zatikiak irakurri eta adieraztea. Zenbaki baten zatikia kalkulatzea. Izendatzaile bereko zatikien arteko
batuketak eta kenketak egitea.

Problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 7 EM + 1 HM + 9 M + 9 H + 3 B. Zazpiehun eta hemeretzi mila eta laurogeita hamahiru. 6 milioiko + 8 EM + 4 M + 9 E + 9 H. Sei milioi zortziehun eta lau mila bederatziehun eta laurogeita hamar. 5 H milioiko + 5 HM + 5 H. Berrogeita hamar milioi berrogeita hamar mila eta berrogeita hamar. 3 E milioiko + 1 H milioiko + 7 milioiko + 9 E + 1 B. Hirurehun eta hamazazpi milioi bederatziehun eta bat. 303.153.820 < 303.193.820; 22.010.090 > 22.001.009; 36.967.820 < 36.976.820; 85.907.226 > 85.207.226; 483.901.596 < 483.910.596; 304.978.267 < 304.987.267. LXXXIII; DCLXXV; IVDXVIII; LXXIV; IXM; VV. 1.099; 94; 2.559; 44; 8.450; 9.245. 834.148; 339.813; 3.506.622. zuen. 6. 7. 8. 7 5 11 ; 23 25 14 14 ; 34 227 + 234 = 461; 3.227 : 461 = 7. Sarrera batek 7 balio E. G. 70; 38; 432; 174. 17 ; ; 19; 7 . 47 4; 14; 4; 3 6+ = 3 . Bonboien 6 jan zuen.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa
1. c. 2. b. 3. a. 4. c. 5. a. 6. b. 7. c. 8. c. 9. b. 10. a.

2.

3.

4. 5.

9. 18; 14; 65. 2 1 10. 6 6 96

Bigarren hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data 1. Idatzi nola irakurtzen den zenbaki bakoitza.

5,7 53,24 92,608 190,9

385,805

2. Deskonposatu. Zati osoa E 7,646 63,108 27,413 713,001 804,804 3. Idatzi zatiki gisa eta zenbaki hamartar gisa.

Zati hamartarra B h e m

7 hamarren 11 hamarren

35 ehunen 87 ehunen

304 milaren 591 milaren

4. Kalkulatu.

140ren % 20 850en % 32 760ren % 45 9.240ren % 70

Lorategi batean, 500 lore daude 5. Irakurri eta ebatzi. landatuta. % 25 arrosak dira; % 60, tulipak; eta gainerakoak, zitoriak. Zenbat zitori daude lorategian?

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

97

6. Kalkulatu. 4 7, 9 0 5 4 9, 7 0 3 + 4, 8 8 3 4, 0 1 + 3 5 1, 0 6 3 7 8 2, 5 + 3 2 9, 7 4 3 3 4, 6 2 7 2, 9 + 8 6, 9 0 2

8 6, 9 3 6, 0 4 3 7. Irakurri eta ebatzi.

4 1 2, 2 3 1 8, 9 8

5 4, 3 2 5, 1 0 6

7 6, 9 3 0, 4 0 2

Elederrek 7 kutxa galleta erosi ditu. Kutxa bakoitza 2,5 kilokoa da. Zer pisu dute 7 kutxek?

8. Kalkulatu, eragiketen hierarkia kontuan hartuta.


9,6 3 + 1,52 = 4 + 4,08 9 = 4,5 3 + 2,72 4 = 6,098 5 9,08 3 =

9. Azaldu zertan diren desberdinak angelu auzokideak eta ondoz ondoko angeluak.

10. Sailkatu poligonoak, alde kopurua kontuan hartuta.

Orain, inguratu poligono erregularra.


98
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

Bigarren hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data

Inguratu aukera zuzena.


1. 43,705 zenbakian, 7 zifraren balioa hau da: a. 7 hamarren. b. 7 ehunen. c. 7 milaren. 2. 8 bateko + 5 hamarren + 6 milaren deskonposizioa zenbaki honi dagokio: a. 8,56. b. 85,6. c. 8,506.

3. Ikastetxeko ikasleen % 18k informatika ikasten badu, zenbat ikaslek ikasten dute informatika? a. 382. b. 72. c. 134.

4. Arrainontzi bateko 500 arrainen % 80 urdinak dira, eta gainerakoak, marradunak. Zenbat arrain marradun daude? a. 500. b. 400. c. 100.

5. 44,073 + 5,927 eragiketaren emaitza hau da: a. 5,9. b. 50,9. c. 50.

6. Paulak 12 edalontzi erosi ditu 0,35 -an. Zenbat ordaindu du? a. 42,20 . b. 4,20 . c. 42 .

7. 4,78 100 eragiketaren emaitza hau da: a. 47,8. b. 0,478. c. 478.

8. 789 : 10.000 eragiketaren emaitza hau da: a. 0,789. b. 0,0789. c. 7,89.

9. Angelua banatzen duen lerroa hau da: a. erdibitzailea. b. erdikaria. c. zuzenerdia. 10. Aldeak eta angeluak kontuan hartuta, triangelua: a. kamutsa eta aldeberdina da. b. zorrotza eta eskalenoa da. c. zorrotza eta isoszelea da.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

99

Bigarren hiruhilekoko ebaluazioa

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak

2 K T

3 K T

10

Hamartar gisa eta zatiki gisa

adierazitako hamartarrak irakurtzea, idaztea eta deskonposatzea.

K T

Ehunekoak kalkulatzea. Zenbaki hamartarren arteko


batuketak, kenketak eta biderketak egitea.

K T

K T K T K T T K K T K T

10ez, 100ez, 1.000z... zatitzea. Zenbaki hamartarren arteko


eragiketa konbinatuak kalkulatzea. ondoko angeluak bereiztea.

Angelu auzokideak eta ondoz Angelu baten erdikaria bereiztea. Poligonoak eta triangeluak
sailkatzea.

Problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. Bost bateko eta 7 hamarren; 53 bateko eta 24 ehunen; 92 bateko eta 608 milaren; 190 bateko eta 9 hamarren; 385 bateko eta 805 milaren. 7 B + 6 h + 4 e + 6 m; 6 H + 3 B + 1 h + 8 m; 2 H + 7 B + 4 h + 1 e + 3 m; 7 E + 1 H + 3 B + 1 m; 8 E + 4 B + 8 h + 4 m. 7 10 11eta 1,1; 10 304 35 eta 0,7; eta 0,35; eta 0,304; 1.000 100 591eta 0,591. 87eta 0,87; 1.000 100 28; 272; 342; 6.468.

Testa
1. a. 2. c. 3. b. 4. c. 5. c. 6. b. 7. c. 8. b. 9. b. 10. b.

2.

3.

4. 5.

500en % 25 = 125; 500en % 60 = 300; 125 + 300 = 425; 500 425 = 75. 75 zitori daude. 6. 102,408; 1.185,073; 1.536,136; 194,422; 80,887; 93,22; 29,194; 76,528. 2,5 7 = 17,5. 7 kutxek 17,5 kg-ko pisua dute. 30,32; 40,72; 24,38; 3,25. Ondoz ondoko angeluek erpin bera eta alde komun bat dute. Angelu auzokideak alde ez komunak zuzen berean dituzten ondoz ondoko angeluak dira. 10. Oktogonoa; dekagonoa; eneagonoa; heptagonoa. Eneagonoa inguratu behar da. 7. 8. 9.

100

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Hirugarren hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data 1. Idatzi adierazitako unitatean.

40 dm = 127 m = 23 km = 0,8 cm =

m km m mm

50 mm = 6.005 cm = 63,82 hm = 0,045 dam =

cm m m m

302 cm = 6,3 dam = 0,53 m = 96 cm =

m km cm mm

2. Irakurri eta ebatzi. Armairu batek 1,9 m-ko luzera eta 625 mm-ko zabalera du. Zenbat zentimetro gehiago da armairua luzeran zabaleran baino?

3. Idatzi falta diren unitateak eta osatu eskemak.


10 kl hl kg

4. Erabili taula eta idatzi neurri bakoitza adierazitako unitatean. kg 4.945 dg dag-tan 12,06 kg dg-tan 72.654 cg hg-tan 54,73 dg mg-tan 5. Idatzi adierazitako unitatean. m2-tan dm2-tan cm2-tan 782 dm2 eta 3.908 cm2 19 m2 eta 465 cm2 125 m2 eta 12 dm2 hg dag g dg cg mg dag dg hg mg

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

101

6. Kalkulatu irudiaren perimetroa eta azalera.


1 cm 1 cm 5 cm

3 cm

7. Osatu.

3 ordu eta 15 minutu 21 ordu eta 5 minutu

minutu minutu segundo segundo

8 minutu eta 123 segundo 6 ordu eta 55 minutu

Ave trenez Madrildik Bartzelonara 8. Irakurri eta ebatzi. joateko txartelak 135 balio du. Mikelek 3 billete erosi ditu eta 500 -ko billete bat eman du. Zenbat diru itzuli diote?

9. Margotu bolak, baldintzak bete daitezen.


Bola berdea ateratzeko aukera asko dago. Bola gorria ateratzeko aukera asko dago. Aukera bera dago bola urdina ateratzeko eta bola horia ateratzeko.

10. Irakurri eta ebatzi. Hona hemen 8 andelen edukierak: 120 l, 96 l, 104 l, 88 l, 112 l, 120 l, 96 l eta 120 l. Zenbatekoa da 8 andelen batez besteko edukiera?

102

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

Hirugarren hiruhilekoko ebaluazioa


Izena Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Aitor 1,75 m altu da. Zenbat zentimetro altu da? a. 17,5 cm. b. 175 cm. c. 1.750 cm.

2. Etxearen aurrealdea 0,6 dam eta 1,7 m altu da. Zenbat metro altu da? a. 2,13 m. b. 7,7 m. c. 1,1 m.

3. Zenbat milimetro dira 3 m, 3 dm eta 3 cm? a. 333 mm. b. 3.330 mm. c. 33.333 mm.

4. dl-ak hl-tan adierazteko, hau egin behar da: a. 1.000z biderkatu. b. 1.000z zatitu. c. 10.000z zatitu.

5. Angurri bat 8 kg eta 30 dag-koa bada, zenbat gramo falta ditu 9 kg-koa izateko? a. 700 g. b. 70 g. c. 0,7 g.

6. Nire autoaren andelaren edukiera 0,075 kl-koa da. Gaur, 6,8 dal gasolina bota diot. Zenbat litro gasolina falta dira andela betetzeko? a. 1,2 l. 7. Zer azalera du irudiak? a. 93 m . b. 39 m2. c. 390 cm2.
2

b. 7 l.
6m 5m 3m

c. 72 l.

3m

8. Bi orduen artean denbora hau pasatu da: a. 6 ordu eta 56 minutu. b. 4 ordu eta 36 minutu. c. 5 ordu eta 33 minutu. 9. Anek praka pare bat erosi du, 24,99 -an, eta 2 alkandora, 6,30na -an. 2,41 itzuli dizkiote. Zer billete eman du ordaintzeko? a. 20 -ko 2 billete. b. 20 -ko 1 billete eta 10 -ko 1 billete. c. 20 -ko 1 billete eta 5 -ko 1 billete. 10. Hona hemen sei paketeren pisuak, kilogramotan: 43 kg, 45 kg, 56 kg, 82 kg, 75 kg eta 41 kg. Zenbatekoa da paketeen batez besteko pisua? a. 57 kg. b. 62 kg. c. 82 kg.
103

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Hirugarren hiruhilekoko ebaluazioa

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak

2 K T

3 K T

4 K T

5 T

6 T

10

Luzera-, edukiera- eta

masa-unitateen arteko loturen berri izatea, eta erabiltzea. eta haien arteko baliokidetasunak ezartzea. kalkulatzea digitaletan

K T

Azalera-unitateen berri izatea

K K T T K K T K K T

Irudien azalera eta perimetroa Iraupenak adieraztea erloju Ordu, minutu eta segundoen arteko
baliokidetasunen berri izatea, eta erabiltzea problemak ebaztea. zehaztea.

Diru kantitateei buruzko Gertakari baten probabilitatea Batez besteko aritmetikoei buruzko
problemak ebaztea.
K: Kontrola; T: Testa.

Erantzunak
Kontrola
1. 4 m; 5 cm; 3,02 m; 0,127 km; 60,05 m; 0,063 km; 23.000 m; 6.382 m; 53 cm; 80 mm; 0,45 m; 960 mm. 1,9 m = 190 cm; 625 mm = 62,5 cm; 190 62,5 = 127,5. Armairua 127,5 cm gehiago da luzeran zabaleran baino. E. G. E. G. 8,2108 m2; 1.904,65 dm2; 1.251.200 cm2. Laukizuzenaren azalera: 5 3 = 15 cm2. Karratuaren azalera: 1 1 = 1 cm2. Azalera osoa = 15 + 1 = 16 cm2. Perimetroa = 7 + 4 + 1 + 1 + 4 + 3 = 20 cm. 195 minutu; 1.265 minutu; 603 segundo; 24.900 segundo. 135 3 = 405; 500 405 = 95. 95 itzuli dizkiote. 1 bola berde; 3 bola gorri; 2 bola urdin eta 2 bola hori. 120 + 96 + 104 + 88 + 112 + 120 + 96 + 120 = 856; 856 : 8 = 107. Batez besteko edukiera 107 l-koa da.

Testa
1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. a. 6. b. 7. b. 8. c. 9. a. 10. a.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

104

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Amaierako ebaluazioa
Izena Data 1. Idatzi zenbaki hauek:
Berrehun milioi berrehun mila eta bat Berrogeita bost koma hirurehun eta bi Sei bateko eta berrogeita hamalau milaren

2. Idatzi adierazitako unitatean. Hamarrenetan Ehunenetan Milarenetan 3 bateko eta 9 hamarren 9 bateko eta 81 ehunen 4 bateko eta 262 milaren

3. Alderatu eta idatzi dagokion ikurra. 6 8 3 8 2 7 1 5 12 5 12 7 4 7 11

4. Kalkulatu.
9 7 32 =

12,3 2,5 2 = (25,8 + 16,09) 2 8,56 =

5. Kalkulatu eta egin proba. 42565 235 35684 342 94837 647

Kiroldegi bateko atletismoko 6. Irakurri eta ebatzi. pistak 800 m-ko luzera du. Lasterketa bateko parte-hartzaileek 15 bira eman dizkiote pistari. Zenbat kilometro egin dituzte?

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

105

7. Idatzi zenbakiak eragiketak egiteko moduan eta kalkulatu. 750.120 + 42,016 4 34,96 19,807 1 642,6 18 1

16,65 + 54,9 + 3,4 3

456,93 3,735 3

0,984 525 5

8. Irakurri eta ebatzi. Oierrek 70 cm luze eta 50 cm zabal den taula bat estali du, 1 cm2-eko lauza karratuen bidez. Zenbat lauza jarri ditu?

9. Osatu.
C A D B

A puntua zirkunferentziaren B puntua zirkunferentziaren C puntua zirkunferentziaren D puntua zirkunferentziaren

da. da. da. da.

Elenek 3 kilo patata erosi ditu, 10. Irakurri etakiloa, ebatzi. 0,65 -an 2 kilo mertxika, 1,85 -an kiloa, eta 1 kilo tipula, 0,50 -an kiloa. Zenbat diru gastatu du guztira?

106

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Testa

Amaierako ebaluazioa
Izena Data

Inguratu aukera zuzena.


1. Nola deskonposatzen da 108.300.146 zenbakia? a. 1 E milioiko + 8 milioiko + 3 EM + 1 E + 4 H + 6 B. b. 1 E milioiko + 8 EM + 3 HM + 1 E + 4 H + 6 B. c. 10 milioiko + 3 EM + 1 E + 4 H + 6 B. 2. Zer balio du IVDI erromatar zenbakiak? a. 4.510. b. 4.501. c. 4.551.

3. Parentesiak dituzten zenbait eragiketa konbinatu kalkulatzeko, lehendabizi hauek egiten dira: a. biderketak. b. batuketak eta kenketak. c. parentesi barruko eragiketak. 4. 2.719 = 1.201 kenketan, falta den gaia hau da: a. 1.015. 5. Zenbat da 1.407 : 201? a. 14. b. 17. c. 7. 6. Zatikizuna eta zatitzailea 8z zatitzen badira: a. zatidura 8z biderkatuta geratuko da. b. zatidura ez da aldatuko. c. hondarra ez da aldatuko. 7. Hauek dira zatiki baten gaiak: a. zenbakitzailea eta zatitzailea. b. zenbakitzailea eta izendatzailea. c. zenbakitzailea eta zatidura. 8. Biltegi batean, 126 bonbilla daude, eta horien 2 horiak dira. 6 Zenbat bonbilla hori daude biltegian? a. 62. b. 42. c. 26. 9. Bi zatiki edo gehiago baliokideak dira: a. haien batura 1 bada. b. zenbaki arrunt baten baliokideak badira. c. batekoaren zati bera adierazten badute. 10. Zenbaki arrunt baten baliokidea den zatiki bat hau da: a. 28 . 11 b. 63. 7 c. 10. 3
107

b. 1.518.

c. 153.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

11. 65,817 zenbakian, hau da 8 zifraren balioa: a. 8 hamarren. b. 8 ehunen. c. 8 milaren. 12. Zenbaki hauen artean, zati hamartarrean milaren bat duena hau da: a. 46.001. 13. Ehuneko bat: a. eragiketa konbinatu bat da. b. izendatzailea 100 duen zatiki bat da. c. zeroz amaitutako zenbaki hamartar bat da. 14. 1.400en % 35 hau da: a. 435. b. 540. c. 490. b. 460,01. c. 46,011.

15. Igonek 5 lata hegaluze erosi ditu 1,50na -an. Zenbat diru gastatu du? a. 5,50 . 16. 24,05 4 berdin: a. 96,2. 17. Angelu hauek: a. auzokideak dira. b. ondoz ondokoak dira. c. lauak dira. 18. Angelua erdibitzen duen lerroa: a. erdibitzailea da. b. erdikaria da. c. zuzenerdia da. 19. Poligono honen perimetroa hau da: a. 12 cm. b. 15 cm. c. 30 cm. b. 96. c. 96,02. b. 7,50 . c. 6 .

3 cm

20. Zirkunferentzian markatuta ageri diren elementuak: a. erradioa eta diametroa dira. b. diametroa, erradioa eta arkua dira. c. zentroa, erradioa eta korda dira.
108
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

21. Ehun hektometro berdin: a. 1 m. b. 1 km. c. 1 dam.

22. Zenbat milimetro dira 2 m? a. 0,002 mm. b. 8.570 mm. c. 5.870 mm.

23. Igerileku batek 8 kl eta 5,7 hl ur ditu. Zenbat litro ditu? a. 857 l. b. 2.550 l. c. 2.055 l.

24. Foka batek 125 hg-ko pisua izan zuen jaiotzean eta bi astean pisua hirukoiztu egin zuen. Zenbat kilo zituen bi aste horien amaieran? a. 375 kg. b. 3,75 kg. c. 37,5 kg.

25. Laukizuzenaren azalera hau da: a. 12 cm2. b. 16 cm2. c. 8 cm2.


6 cm 2 cm

26. Karratu baten aldea 15 cm-koa da. Zer azalera du? a. 225 cm2. b. 60 cm2. c. 115 cm2. 27. Zenbat minutu dira 3.600 segundo? a. 36 minutu. b. 60 minutu. c. 360 minutu. 28. Ikastetxe bateko zuzendariak 125 koaderno erosi ditu 1,45na -an. Zenbat ordaindu ditu koaderno guztiak? a. 145,25 . b. 175,55 . c. 181,25 . 29. Zer kolorek du ateratzeko probabilitate txikiena? a. zuria. b. grisa. c. beltza. 30. Zenbatekoa da 44, 33, 60 eta 55 zenbakien batez bestekoa? a. 48. b. 65. c. 38.
2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

109

Amaierako ebaluazioa

Ebaluazio-irizpideak
Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bederatzi zifrarainoko zenbakiak idaztea. Zenbaki hamartarrak idaztea eta unitate Zatikiak alderatzea. Zenbaki arrunten arteko eta zenbaki hamartarren
arteko eragiketa konbinatuak. hamartarren arteko baliokidetasunak erabiltzea.

K K K K K K K K K K K

Hiru zifrako zatitzailea duten zatiketak egitea. Problemak ebaztea, luzera-unitateak erabiliz. Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak
eta biderketak egitea.

Problemak ebaztea, azalera-unitateak erabiliz. Zirkunferentzia baten elementuak identifikatzea. Diru kantitateak dituzten problemak
ebaztea.

Ariketak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bederatzi zifrarainoko zenbakiak


deskonposatzea.

T T T T T T T T T T

Erromatar zenbakiak idaztea. Parentesiak dituzten eragiketa konbinatuak


kalkulatzen jakitea.

Kenketa baten kentzailea kalkulatzea. Hiru zifrako zatitzailea duten zatiketak egitea. Zatiketa bateko gaien aldaketen berri izatea. Zatiki baten gaiak zein diren jakitea. Zatiki baten zenbakia kalkulatzea eta problema
bat ebaztea.

Bi zatiki baliokideak diren ala ez jakitea eta zatiki


baliokideak identifikatzea.

110

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

Ariketak 11 12 T T T T T T T T T 13 14 15 16 17 18 19 20

Zenbaki hamartar baten zifra guztien balioa


zenbatekoa den jakitea. kalkulatzea. ebaztea.

Ehunekoak zer diren jakitea eta bat Zenbaki hamartarrak dituzten problemak Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez
biderkatzea.

Ondoz ondoko angeluak identifikatzea. Angelu baten erdikaria bereiztea. Angelu baten perimetroa kalkulatzea. Zirkunferentzia baten elementuak
identifikatzea.

Ariketak 21 22 T T T T T T T T T 23 24 25 26 27 28 29 30

Luzera-unitateen arteko loturen berri izatea. Problemak ebaztea, edukiera-unitateak


erabiliz.

Problemak ebaztea, masa-unitateak erabiliz. Laukizuzen baten eta karratu baten


azalera kalkulatzea.

Orduen, minutuen eta segundoen arteko


baliokidetasunen berri izatea.

Diru kantitateak dituzten problemak ebaztea. Gertakari baten probabilitatea zehaztea. Zenbaki multzo baten batez besteko
aritmetikoa kalkulatzea.
K: Kontrola; T: Testa.

2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

111

Erantzunak
Kontrola
1. 200.200.001. 45,302. 6,054. 2. 3,9. 9,81. 4,262.

3. 6
8

4. 5. 6. 7.

5 7 3> 2 . < 1.5 = . 7 12 12 4 8 9 7 32 = 63 32 = 31. 12,3 2,5 2 = 12,3 5 = 7,3. (25,8 + 16,09) 2 8,56 = 41,89

7 > 11

2 8,56 = 83,78 8,56 = 75,22.

42.565 : 235 zatidura: 181; hondarra: 30 235 181 + 30 = 42.565. 35.684 : 342 zatidura: 104; hondarra: 116 342 104 + 116 = 35.684. 94.837 : 647 zatidura: 146; hondarra: 375 647 146 + 375 = 94.837. 800 15 = 12.000. 12.000 : 1.000 = 12. 12 km egin dituzte. 750.120 + 42,016 = 750.162,016. 34,96 19,807 = 15,153. 642,6 18 = 11.566,8. 16,65 + 54,9 + 3,4 = 74,95. 456,93 3,735 = 453,195. 0,984 525 = 516,6. 70 50 = 3.500 cm2. 3.500 lauza jarri ditu. Erradioa; korda; arkua; diametroa. 3 0,65 + 2 1,85 + 0,5 = 6,15 . Guztira 6,15 gastatu du.

8. 9. 10.

Testa
21. a. 22. b. 23. c. 24. b. 25. c. 26. b. 27. b. 28. b. 29. c. 10. b. 11. a.

16. a. 17. b. 18. b. 19. b. 20. b.


21. a.

22. b. 23. b. 24. c. 25. a. 26. a. 27. b. 28. c. 29. c.


2009 Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.

12. c. 13. b. 14. c. 15. b.


112