You are on page 1of 27

Nr. 26166/5/24.03.

2009

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE PROCEDURA APLICAT: CERERE DE OFERTE pentru atribuirea contractului de servicii avnd ca obiect achiziionare servicii de asigurare tip CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu al ministerului pentru perioada mai decembrie 2009 cod C.P.V. 66514110-0

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

OPIS DOCUMENTE

SECIUNEA I FIA DE DATE A ACHIZIIEI SECIUNEA II CAIET DE SARCINI SECIUNEA III- MODEL CONTRACT PRESTARE SERVICII SECIUNEA IV - FORMULARE

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

SECIUNEA I FIA DE DATE A ACHIZIIEI I. a. Autoritatea contractant Denumire: Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti Adres: Strada Apollodor, nr. 17, Sector 5 Localitate: Bucureti Cod potal: ara: Romnia Persoan de contact: Constantin Rdulescu E -mail: achiziiipublice @just.ro Telefon/Fax: 037.204.1115/1114 Interval orar: L - V ntre orele 9.00 17.00 Adres Internet la care se poate accesa invitaia http://www.e-licitatie.ro de participare i documentaia de atribuire: http://www.just.ro/achizitiipublice I. b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante : minister (autoritate public central) Autoritatea contractant achiziioneaz servicii n nume propriu . Alte informaii i / sau clarificri pot fi obinute: de la Serviciul Achiziii Publice din Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti, tel./fax: 037.204.1115/1114 sau on-line la adresa www.e-licitatie.ro. 1 ) Dreptul ofertantului de a solicita clarificri: Data limit de primire a solicitrilor de clarificri: 07.04.2009 orele 12.00 Solicitrile de clarificri se vor transmite prin fax la numrul 037.204.1114 i n format electronic la adresa: achizitiipublice@just.ro. Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 08.09.2009 orele 17.00 Rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente, se vor publica n S.E.A.P la adresa www. elicitatie.ro, fr a se dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile. 2) Dreptul autoritii contractante de a solicita clarificri autoritatea contractant are dreptul, n procesul de evaluare i analiz a ofertelor, de a solicita clarificri referitoare la documentele de calificare, propunerea tehnic i propunerea financiar depuse de ofertani; orice ofertant are obligaia de a rspunde clarificrilor solicitate n termenul acordat de autoritatea contractant ( maxim 72 de ore de la data solicitrii) ; n cazul n care ofertantul nu comunic rspunsul la solicitri n acest termen, oferta este considerata neconform. (a se vedea art. 79 alin. 1 din HG 925/2006). I. c. CI DE ATAC Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adres: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 Localitate: Bucureti Cod potal: 030084 ara:Romnia E-mail: office@cnsc.ro Telefon:021/3104641 Adres internet:: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642 Eventualele contestaii vor fi soluionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat i modificat prin Legea nr.337/2006 i O.U.G 19/2009 publicat n M.Of. Partea I, nr. 156/12.03.2009 Acestea se ntocmesc conform modelului din Documentaia de atribuire ( Formular 8) i se pot
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

depune, dup cum urmeaz: a) pe cale administrativ jurisdicional la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.) sau Sub sanciunea respinderii contestaiei ca tardiv , aceasta se nainteaz att Consiliului, ct i autoritii contractante, dar nu mai trziu de expirarea termenelor prevzute la art. 256 2 din O.U.G. nr. 34/2006 ( a se vedea art. II pct. 44 din O.U.G 19/12.03.2009). b) n justiie. nainte de a se adresa instanei competente, orice persoan vtmat notific autoritatea contractant Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti (Registratura General, parter, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureti) cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza instana judectoreasc competent. (a se vedea art. 255, 256, 271 din OUG 34/2006 astfel cum a fost modificat prin O.U.G 19/12.03.2009 ) I. d. Sursa de finanare Bugetul de stat Dup caz, proiect / program finanat din fonduri comunitare da nu

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Obiectul principal al contractului: achiziionare servicii de asigurare tip CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada mai decembrie 2009 -cod CPV 66514110- 0 II.1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii x Execuie Cumprare Categoria serviciului Proiectare i execuie Leasing 2A x Realizare prin orice mijloace nchiriere 2B corespunztoare cerinelor Cumprare n rate (Se specific din care categorie specificate de autoritatea de servicii aparine obiectul contractant contractului: fie din ANEXA 2A , fie din ANEXA 2B) Principala locaie a lucrrii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare: Sediul _____________________ _____________________ Ministerului Justiiei i Cod CPV Cod CPV Libertilor Ceteneti din str. Apolodor 17, sector 5, Bucureti, cod CPV 66514110-0. II.1.3) Procedura se finalizeaz prin: Contract de achiziie public: x ncheierea unui acord cadru: II. 1.4) Durata contractului de achiziie public Contractul va fi valabil de la data de 01.05.2009 pn la 31.12.2009. Contractul are valoare de regularitate i se va putea prelungi n anul 2010 pe o perioad maxim de 4 luni, n funcie de alocaia bugetar. II.1.5) Informaii privind Acordul cadru (dac este cazul) II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate nu
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri Conform necesarului din Caietul de sarcini. Operatorul economic are obligaia de a depune oferta pentru toate cele 20 de autoturismele din Caietul de sarcini. III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii referitoare la contract III.1.1 Contract rezervat III.1.2 Altele IV. PROCEDURA IV.1) Procedura selectat: cerere de oferte. IV.2) Etapa final de licitaie electronic

nu nu nu

nu

IV.3.) Legislaia aplicat: O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat i modificat prin Legea nr.337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; prevederile H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii modificat prin H.G. nr.1337/2006 . V. CRITERII DE CALIFICARE I / SAU SELECIE V.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului Declaraii privind eligibilitatea Cerin obligatorie: Se solicit prezentare FORMULAR 2 completat. ncadrarea n situaia prevzut la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public Declaraie privind nencadrarea n prevederile Cerine obligatorii: art.181 din ordonan 1. Se solicit FORMULAR 3 completat. Solicitat 2. Confirmarea cu privire la plata taxelor i impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscal valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscal competent, din care s rezulte c operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat la data
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

deschiderii ofertelor (original sau copie legalizat). 3. Certificat fiscal cu privire la impozitele i taxele locale valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscal competent, din care s rezulte c operatorul economic nu are datorii la bugetul local la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizat). n situaia n care documentele prezentate confirm c ofertantul se afl ntr-una din situaiile prevzute de art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public. V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice / fizice romne Cerin obligatorie: Pentru persoane juridice se solicit: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde are sediul (valabil la data depunerii ofertei) din care s reias existena n domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N. corespunztor obiectului principal al procedurii (original sau copie legalizat). Persoane juridice / fizice strine Cerin obligatorie: documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere profesional similare celor din Romnia. Documentele vor fi prezentate n traducere legalizat. 1. Fi de informaii generale ( FORMULAR 4). 2. Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii n ultimii 3 ani (FORMULAR 5) Cerin obligatorie: 1. Recomandri din partea altor beneficiari/clieni cel puin o recomandare (copie); 2. Autorizaie de practicare a asigurrilor eliberat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (copie); 3. Comunicare scris din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor cu numrul de sanciuni primite n ultimii 3 ani, referitoare la gestiunea portofoliului de asigurri (copie); 4. Se solicit prezentarea de ctre societatea de asigurare a unui contract/convenie ncheiat cu o
6

V.3) Situaia economico-financiar Informaii privind situaia economico financiar Solicitat V.4) Capacitatea tehnic i / sau profesional Informaii privind capacitatea tehnic Solicitat

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

unitate de service autorizat R.A.R. din Bucureti sau judeul Ilfov, att pentru autoturismele Skoda ct i pentru Volkswagen (copie). Informaii privind subcontractanii OBSERVAII Nesolicitat n cazul n care comisia de evaluare constat c unul sau mai muli ofertani/candidai a/ au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm ndeplinirea cerinelor privind situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, precum i capacitatea tehnic i profesional, aceasta va solicita ofertanilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordnd n acest scop un termen rezonabil de timp, de regul n limita a 72 de ore de la momentul solicitrii. n cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia de evaluare clarificrile/ rspunsurile solicitate oferta va fi considerat neconform.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garania de participare: VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Limba romn. 60 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor, inclusiv. Nesolicitat Ofertantul are obligaia de a prezenta propunerea tehnic astfel nct s se asigure posibilitatea verificrii corespondenei propunerii tehnice cu specificaiile tehnice prevzute n Caietul de sarcini (Seciunea II), astfel propunerea tehnic va conine un comentariu, articol cu articol, al specificaiilor tehnice coninute n Caietul de sarcini, prin care s se demonstreze corespondena propunerii tehnice cu specificaiile respective. formularul de ofert (FORMULAR 6) i centralizator prime de asigurare (FORMULAR 7) Oferta se va face n lei.

VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare

VI.6) Modul de prezentare al documentelor de a) adresa la care se depune oferta: Ministerul calificare: Justiiei i Libertilor Ceteneti, cu sediul n Bucureti, Str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

Registratura general, parter. b) data limit pentru depunerea ofertei: 10.04.2009, orele 10.30 c) oferta (propunerea financiar, propunerea tehnic i documentele care nsoesc oferta documentele de calificare) trebuie s fie numerotat, semnat i tampilat, de persoanele competente, pe fiecare pagin. De asemenea, ofertantul are obligaia de a prezenta i un opis al documentelor semnat i tampilat. d) Modul de prezentare al ofertei: - oferta se constituie dintr-un plic exterior bine nchis i netransparent pe care se trece denumirea i adresa autoritii contractante i inscripia OFERT PENTRU PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE DIN DATA DE 10.04.2009 ORELE 11.00 ACHIZIIE SERVICII ASIGURARE TIP CASCO PENTRU AUTOTURISMELE DIN PARCUL PROPRIU AL MINISTERUL JUSTIIEI I LIBERTILOR CETENETI Acest plic cuprinde: - 3 plicuri interioare, bine nchise i netransparente, astfel: - un plic cu documentele de calificare (care nsoesc oferta) pe care se scrie denumirea i adresa ofertantului i inscripia DOCUMENTE DE CALIFICARE , - un plic cu propunerea financiar, pe care se scrie denumirea i adresa ofertantului i inscripia PROPUNERE FINANCIAR , - un plic cu propunerea tehnic, pe care se scrie denumirea i adresa ofertantului i inscripia PROPUNERE TEHNIC , n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. - orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre persoana/ persoanele autorizat/ autorizate s semneze oferta. - plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n care oferta respectiv este declarat ntrziat. - dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus sau dac este depus la o alt adres dect cea indicat n prezenta
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

VI.7) Data limit de evaluare a ofertelor: VI.8) Posibilitatea modificrii informaiilor introduse n SEAP:

VI.9) Data limit de depunere a ofertelor: VI.10) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei VI.11) Deschiderea ofertelor

documentaie de atribuire, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei ; -de asemenea, autoritatea contractant nu-i asum nici o responsabilitate n cazul n care oferta nu este depus la secretariatul unitii pn la termenul de depunere specificat n prezenta documentaie de atribuire; -ofertantul are obligaia de a-i lua toate msurile astfel nct oferta s fie depus n termenul solicitat i la adresa indicat; -plicul exterior va fi nsoit la depunere de o scrisoare de naintare (conform FORMULAR 1 din Seciunea IV) n dou exemplare. Ofertele se nregistreaz la Registratura General a Ministerului Justiiei i Libertilor Ceteneti in str. Apolodor nr. 17, sector 5, parter, n ordine cronologic sosirii lor numrul de nregistrare (numrul, data, ora i minutul) se trece pe cele dou exemplare ale scrisorii de naintare (un exemplar se anexeaz la plicul exterior i un exemplar se remite ofertantului) i pe plicul exterior. Data limit de evaluare a ofertelor: maxim 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul S.E.A.P nu are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic, fr a se limita la cele ce urmeaz: a)criteriile de calificare i selecie; b)criteriile de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare i/sau algoritmul de calcul; c)cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrrilor; d) codul CPV. 10.04.2009, orele 10.30 Oferta nu se poate modifica pe perioada analizrii ei de ctre comisia de evaluare i pe perioada derulrii contractului de prestare de servicii. 1) Data, ora i locul deschiderii ofertelor: 10.04.2009, orele 11.00, la sediul autoritii contractante din Bucureti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 Serviciul Achiziii Publice, mezanin, cam. 5 a) autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele n locul i la data indicat n documentaia de atribuire; b) orice reprezentant al ofertantului are dreptul de
9

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

a participa la edina de deschidere, dac prezint, n acest sens, o mputernicire scris semnat de persoanele competente; 2) n cadrul edinei de deschidere, nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una din urmtoarele situaii: - au fost depuse dup data si ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; - nu sunt nsoite de garania de participare, dac aceasta a fost solicitat n documentaia de atribuire. a) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentanii operatorilor economici, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte. b) comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesul-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Preul cel mai sczut lunar/ asigurri CASCO/ total autovehicule. Evaluarea ofertelor financiare se realizeaz prin compararea tarifelor n lei, a fiecrei oferte n parte i prin ntocmirea, n ordine descresctoare a tarifelor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare de ctre comisia de evaluare. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VIII.1) Ajustarea preului Preul este ferrm n lei. Nu se accept ajustarea preului. DA NU x VIII.2) Garania de bun execuie a a) modalitatea de constituire a garaniei de bun execuie, contractului precum i cuantumul acesteia DA x NU - 5% din preul contractului, fr TVA, n 5 zile de la semnarea contractului ; - se poate constitui sub urmtoarele forme: 1. ordin de plat n contul autoritii contractante; Ministerul Justiiei CF:4265841, cont: RO22TREZ7005005XXX000156, deschis la A.T.C.P.M.B. 2. scrisoare de garanie bancar, n original (FORMULAR 9), 3. depunerea la casierie n numerar, b) n cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ncheierii contractului i de ndeplinirea de ctre contractant a obligaiilor asumate prin
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

10

contract. SECIUNEA II CAIET DE SARCINI A. DENUMIREA ACHIZIIEI servicii de asigurare CASCO cod C.P.V. 66514110-0 aferente autovehiculelor din anexa la prezentul Caiet de sarcini cuprinznd parcul auto al Ministerului Justiiei i Libertilor Ceteneti, pentru urmtoarele riscuri: avarii pe teritoriul Romniei i n spaiul Uniunii Europene, furt ntmplat pe teritoriul Romniei, accidente soldate cu invaliditate sau deces a conductorului autovehiculului i a altor persoane aflate n acesta, n limita locurilor admise conform actelor de nmatriculare ale autovehiculului, pe teritoriul Romniei. B. SPECIFICAII TEHNICE 1. n cazul riscului pentru avarii societatea de asigurri se oblig s acorde despgubiri pentru pagubele produse prin: a) Accidente: ciocniri, lovituri, izbiri, zgrieturi, cderi (n prpastie, n ap) derapri sau rsturnri; b) Incendiu din cauze tehnice sau trznet, explozie, etc.; c) Calamiti naturale: trznet, explozie (urmate de incendii), ploaie torenial, grindin, inundaie, furtun, uragan, cutremur, prbuire sau alunecare de teren, avalane de zpad, cderi de corpuri pe autovehicule n spaiul de parcare sau n locul n care se gseau acestea; d) Impactul cu animale pe arterele de circulaie. n cazul unor avarii ntmplate n strintate, societatea de asigurri trebuie s acorde despgubiri pentru reparaiile efectuate necesare continurii cltoriei. 2. n cazul riscului de furt, societatea de asigurare se oblig s acorde despgubiri pentru: a) furtul autovehiculului, al unor pri componente sau piese ale acestuia; b) avariile de orice fel produse autovehiculelor ca urmare a furtului sau tentativei de furt. Pagubele descrise mai sus trebuie s se despgubeasc i dac sunt provocate de furtul sau tentative de furt prin efracie. 3. n cazul riscului producerii unor accidente soldate cu deces sau invaliditate permanent societatea de asigurare trebuie s plteasc sumele prevzute n asigurare cu condiia ca pabugele s nu fi fost produse cu intenie de asigurat. C. CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR I PLATA DESPGUBIRILOR 1. Constatarea i evaluarea pagubelor se face de reprezentanii societii de asigurare sau mputerniciii acesteia, inclusiv prin experi neutri, dac asiguratorul a fcut o solicitare scris n acest sens. 2. Despgubirea se pltete n lei la nivelul pagubelor suferite de asigurat. 3. Cuantumul pagubei este egal cu costul reparaiilor prilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de nlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum i cele de demontare i montare aferente reparaiilor i nlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse, n asigurare, incluzndu-se TVA, precum i eventuale cheltuieli suplimentare referitoare la: cheltuieli ocazionate de transportul autovehiculului la cel mai apropiat atelier de reparaii, care poate efectua reparaia, sau la sediul asiguratului;
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

11

pagubele produse dotrilor i aparaturii montate pe autovehicul de productor sau ateliere specializate, anvelopelor, alarmelor auto n msura n care acestea au fost cuprinse n asigurare. 4. Plata despgubirilor se va face n maxim 15 zile lucrtoare de la depunerea de ctre asigurat a ultimului document solicitat, necesar soluionrii dosarului de daun, dac n legtur cu evenimentul asigurat nu a fost deschis mpotriva asiguratului o anchet, din partea organelor de poliie sau o procedur penal. 5. Asigurarea auto CASCO se va ncheia fr fransiz deductibil. D. SUMA ASIGURAT Suma asigurat se stabilete n funcie de valoarea real a autovehicului la ncheierea asigurrii (valoarea de nou minus uzura). Nu se reactualizeaz preul contractului, sumele asigurate i prima de asigurare fiind ferme pe toat perioada de derulare a contractului i sunt exprimate n lei. E. PERIOADA DE ASIGURARE Asigurarea se ncheie pe o perioada de 8 luni, pentru perioada mai - decembrie 2009. Achizitorul i rezerv dreptul de a suplimenta ulterior finalizrii contractului cantitile de servicii, n funcie de alocaia bugetar cu aceast destinaie, pentru nc maxim 4 luni de zile n anul 2010. F. CLAUZE CONTRACTUALE SPECIALE (reziliere, prelungire prin act adiional n cazuri speciale conform legii, dup caz)
Nr. crt. 0. 1 2 3 4 5

n cazul transmiterii proprietii autovehiculului contractul se reziliaz de drept de la data radierii vehiculului de ctre asigurat. Prile pot aduce de comun acord, modificri la contractul de asigurare, ori l pot rezilia oricnd n cursul valabilitii acestuia, modificrile respective ori rezilierea , intrnd n vigoare de la data ce s-a convenit, n scris, ntre pri. n cazul denunrii unilaterale sau rezilierii contractului prevederile acestuia se aplic pentru toate cazurile de daun survenite nainte de denunare sau reziliere, pn la lichidarea definitiv a acestora. Componena parcului auto al Ministerului Justiiei i Libertilor Ceteneti :
Marca autovehicul 1. SKODA SKODA VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Tip 2. OCTAVIA TOUR OCTAVIA II TOUAREG PASSAT TRANSPORTER COMBI Nr. locuri 3. 5 5 5 5 9 An fabricaie 4. 2007 2007 2006 2007 2007 Cap. Cilindric (cm3) 5. 1595 1896 2461 1968 2459 Putere motor (kw / CP) 6. 75kw/ 102CP 77kw/ 105CP 128kw/ 174CP 103kw/ 140CP 96kw/ 130CP Valoare asigurat (lei) 7. 45.220,00 54.103,35 160.412,00 79.524,59 107.572,43 Nr. autovehicul e 8. 9 buc 4 buc 1 buc 5 buc 1 buc

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

12

SECIUNEA III Contract de servicii (model) nr.______________data_______________ Preambul n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de servicii, ntre 1.1. MINISTERUL JUSTIIEI I LIBERTILOR CETENETI , cu sediul n Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel./fax.: 037.204.1114, cod fiscal 4265841, cont nr.: RO47TREZ70023610120XXXXX deschis la A.T.C.P.M.B, reprezentat prin Ctlin Marian PREDOIU, ministrul justiiei i libertilor ceteneti, n calitate de achizitor, i ... ................ ........................... . denumire operatorul economic ............................................... adresa sediu ........................................................................ telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conductorului) funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale. b. achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului; e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii, catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. (se adaug orice ce ali termeni pe care prile nteleg s i defineasc pentru contract) 3. Interpretare
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

13

3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific in mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Prestatorul se oblig s presteze servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul auto al ministerului, n conformitate cu cerinele din Caietul de sarcini n perioada mai decembrie 2009 i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2 - Achizitorul se oblig s plateasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 5. Preul contractului 5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de catre achizitor este de .................... lei. 6. Durata contractului 6.1. Durata prezentului contract este de 8 luni. 6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de 31.12.2009. 6.3. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a suplimenta n anul 2010 cantitile de servicii, funcie de alocaia bugetar cu aceast destinaie, pentru nc maxim 4 luni de zile, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini. 7. Executarea contractului 7.1 Executarea contractului ncepe dup semnarea acestuia de ctre ambele pri. 8. Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: propunerea tehnic, propunerea financiar, caietul de sarcini, garania de bun execuie 9. Obligaiile principale ale prestatorului 9.1 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract. 9.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu cerinele prezentat n propunerea tehnic. 9.3 - Prestatorul se oblig s despagubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu serviciile achiziionate i ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Obligaiile principale ale achizitorului 10.1 Achizitorul se oblig s recepioneze, serviciile prestate n termenul convenit. 10.2 Achizitorul se oblig s plateasc preul ctre prestator n 15 zile de la data emiterii facturii de ctre acesta. 10.3 Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. 11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

14

11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului. (se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat. (se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 12. Garania de bun execuie a contractului 12.1 - (1) Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 5 % din preul contractului, pentru perioada ______ i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a contractului. ( se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie) 12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntarziere sau execut necorespunzator obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorul, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 12.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de 14 zile de la ndeplinirea obligaiilor asumate. 13. Alte resposabiliti ale prestatorului 13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu cerinele din caietul de sarcini. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. 14. Alte responsabiliti ale achizitorului 14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le considera necesare ndeplinirii contractului. 15. Recepie i verificri 15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. 15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop.
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

15

16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 16.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului. (2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul contractului. 16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin act adiional. 16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 17. Ajustarea preului contractului 17.1 - Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 17.2 - Preul contractului nu se actualizeaz. 18. Amendamente 18.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 19. Cesiunea 19.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 20. Fora major 20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

16

20.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judecatoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 22. Limba care guverneaz contractul 22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri 23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Parile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. ( se precizeaz data semnrii de ctre pri) Achizitor ............................. (semntura autorizat) LS Prestator .............................. (semntura autorizat) LS

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

17

SECIUNEA IV FORMULARE FORMULAR 1 OFERTANTUL .................. (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ....................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) nregistrat la sediul autoritii contractant nr. .......... / ..........

Ca urmare a anunului de participare aprut n cotidianul __________. ..... din ....................., privind aplicarea procedurii (ziua/luna/anul) pentru atribuirea contractului ...................................................................................................., (denumirea contractului de achiziie public) noi ........................................................... v transmitem alturat urmtoarele: (denumirea/numele ofertantului) 1. Documentul ....................................... privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de (tipul, seria/numrul, emitentul) dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ......... copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele. Data completrii ..................... Cu stim, Ofertant, ............................. (semntura autorizat)

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

18

FORMULAR 2 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul. reprezentant mputernicit al ____________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completrii ...................... Operator economic, _________________ (semntura autorizat)

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

19

FORMULAR 3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumire/nume) DECLARAIE referitoare la nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de oferte pentru achiziia de . organizat de Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti declar urmtoarele: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat ; d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg faptul c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale referitoare la falsul n declaraii. Operator economic, . (semntura autorizat )

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

20

FORMULAR 4 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) INFORMAII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare / nregistrare _______________________________ (numrul, data si locul de nmatriculare / nregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: _____________________ __________________________________________________________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare / nregistrare) 8. Principala piaa a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani ___________________________________________________________________ Anul Cifra de afaceri anual Cifra de afaceri anual la 31 decembrie la 31 decembrie ( lei) (echivalent euro) ___________________________________________________________________ 1. 2006 __________________________________________________________________ 2. 2007 ___________________________________________________________________ 3. 2008 ___________________________________________________________________ Media anual: ___________________________________________________________________ Operator economic, ______________ (semntura autorizat)

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

21

FORMULAR 5 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .........................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banca, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .......................................................................... (denumirea si adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ... (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea Crt. contractulu CPV beneficiarului/client furnizorului *) i ului/ Adresa 0 1 2 ..... 1 2 3 4

Preul total al contractului -lei5

Procent ndeplinit de furnizor % 6

Cantit atea (U.M.) 7

Perioada de derulare a contractului **) 8

Operator economic, ...................... (semnatura autorizat) ________


ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

22

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului. FORMULAR 6 FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestm ___________________________________________________________________________________________, (denumirea serviciilor) la tarifele prezentate n Centralizatorul de preuri. 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestm serviciile in conformitate cu Documentaia de atribuire. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________________________ ___________________zile, respectiv pana la data de _____________________________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alturi de oferta de baza: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

23

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului OFERTANTUL, ____________________ (denumirea/numele)

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

24

FORMULAR 7 CENTRALIZATOR PRIME DE ASIGURARE CASCO

Nr. crt.

Categorie

Marca

Tip

An fabricai e 4 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Numr locuri

Suma asigurat (LEI) 6 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 54.103,35 54.103,35 54.103,35 54.103,35 160.412,00 79.524,59 79.524,59 79.524,59 79.524,59 79.524,59 107.572,43

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism Autoturism

2 Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

3 Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia Tour Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Touareg Passat Passat Passat Passat Passat Transporter Combi

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9

Prima de Prima de asigurare asigurare/ pentru lun (LEI) perioada asigurat (LEI) 7 8

Ofertant,

ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

FORMULAR 8 Model contestaie pentru persoane juridice

Antet/contestator . CONTESTAIE

Subscrisa .cu sediul ncod unic de nregistrarereprezentat legal prinn calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .organizat de autoritatea contractant ..avnd sediul n.. Contest decizia autoritii contractantepe care o consider nelegal. Motivele care stau la baza contestaiei sunt : - n fapt.. - n drept :. n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob ; .. .. Semntura/tampila reprezentat legal (nume/prenume n clar)

26
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro

FORMULAR 9 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, (denumirea contractului) incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

27
ROMNIA, Bucureti, Str. Apollodor Nr. 17, sector 5 Telefon 037.204.1115 Pagina web: www.just.ro