You are on page 1of 7

Doc. Vladislav B. Sotirovi MRU, Politikos moksl institutas vsotirovic@mruni.eu http://vsotirovic.home.mruni.

eu

Anotacija
Kurso tikslas susipainti su Artimuj Ryt regionu ali politiniais, ekonominiais, socialiniais ir kultriniais raidos ypatumais Kurso metu nagrinjama Artimuj Ryt regionu samprata ir pateikiama tyrim analiz Aptariama Artimuj Ryt regionu politini sistem raida, ekonomin ir socialin specifika
2

Pateikiama Artimuj Ryt regionu istorin, geopolitin bei kultrin specifika Aptariamos Artimuj Ryt ali saugumo problemos ir j sprendimo bdai
3

Dalyko apimtis kreditais: 6 (ECTS) Visas studento darbo krvis valandomis: 162 Kontaktinio darbo valandos: 34 Savarankiko darbo valandos: 128 Studij metodai: probleminis mokymas, atvejo studijos, moodle, mokymosi bendradarbiaujan metodas
4

Kurso atsiskaitymo forma


Vertinimo strategija Egzaminas (integruotas testas teorini bei praktini ini patikrinimui) Lyginamasis svoris procentais 40 % Atsiskaitymo laikas Sesijos metu Vertinimo kriterijai Egzaminas ratu

Uduoties atlikimas

40%

Semestro metu

Seminaro uduoi atlikimas (temos pristatymas) Seminaro dalyvavimas ir aktyvumas 5

Aktyvus dalyvavimas seminaruose

20%

Sesijos metu

Studij kurso dalyk sudaro 34 valandos auditoriniam darbui I j skiriamos: 18 valand paskait 16 valand seminar Pasirenkamas modulis
6

http://www.jstor.com http://www.ebsco.com http://online.sagepub.com