You are on page 1of 1

De jeugdraad gaat er dit werkjaar terug tegenaan met een

damesduo. Kim Houben werd gekozen als voorzitster,


Cindy Roemers neemt het ondervoorzitterschap op, zegt
schepen Marco Goossens. Kim Houben en Wim Verheyen
blijven aan boord en werden gecopteerd om ervaring te
behouden binnen de nieuwe ploeg. De ploeg bestaat uit
veel nieuwe gezichten, leden uit elk kerkdorp en van elke
jeugdvereniging. Het vernieuwde bestuur plant volgende
jaar n grote activiteit waar alle jeugdverenigingen aan
deel zullen nemen. Zo leren we elkaar nog beter kennen.
We buigen ons ook over een globaal actieplan om ook de
niet-georganiseerde jeugd beter te bereiken.
RDr
MEEUWEN-GRUITRODE
Nieuwe jeugdraad wil niet
georganiseerde jeugd erbij
Foto RDR
Iuin-en WccnLcu|evcrc Gcrcenz
Ege|cnIier - 13 F8 Ge|een-SiIIcrc - I 00 31 {0)4-475533
www.pure:feer.n|